2012/1
Časopis České akademie dermatovenerologie
ročník 2 • číslo vydání 1 • únor 2012 • cena 125 Kč
Česká
dermatovenerologie
Téma
čísla
Akné
Dermatologie a ostatní obory
Kožní a mimokožní
projevy histiocytózy
z Langerhansových
buněk v obrazech
str. 22
Kožní syndromy
spojené s adnexálními
tumory
str. 32
Novinky v dermatologické terapii
Imunosupresiva –
2. část
str. 38
Kazuistika
Morbus Reiter
str. 53
Pachatel
známý: štěnice
str. 55
Partnerem tohoto vydání je:
Akné – histopatologický
a klinický obraz
obsah
Česká
dermatovenerologie
Succus
6
Celoživotní vzdělávání
Hercogová, J. Acne vulgaris 8
Dermatologie a ostatní obory
Adam, Z., Szturz, P., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Řehák, Z., Koukalová, R., Král, Z.,
Vašků, V., Mayer, J. Kožní a mimokožní projevy histiocytózy z Langerhansových buněk v obrazechA
Husa, P. Aktuální problematika virových hepatitid
Kacerovská, D., Michal, M., Vaněček, T., Kazakov, DV. Kožní syndromy
spojené s adnexálními tumory
22
28
32
Novinky v dermatologické terapii
Fialová, J., Vojáčková, N., Hercogová, J. Imunosupresiva – 2. část
Sklenář, Z. Současná situace v magistraliter přípravě v dermatologii
Jiráková, A., Vrbová, L., Hercogová, J. Kvalita života v dermatologii v České republice
38
45
50
Kazuistika
Stránská, J., Vaňousová, D., Jůzlová, K., Vojáčková, N., Hercogová, J. Morbus Reiter
Březinová, E. Pachatel známý: štěnice
53
55
Z historie dermatovenerologie
Černý, K. Mezi Fracastorem, Fernelem a Helmontem: původ a dynamika vývoje
epidemie syfilis v lékařské literatuře 16. a 17. století
58
Ze světa dermatovenerologie
Jiráková, A. 22. světový kongres International League of Dermatological Societies
61
Redakční rada
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
63
Vědomostní test
Otázky k tématu akné 64
Kalendář vzdělávacích akcí
4
Česká dermatovenerologie 2012, 2, č. 1
65
Inzerce A121000931 ▼
akce
Download

Česká dermato- venerologie