Pondělí 14-15, U2-429
Datum
Seminární práce
Etika ve vztahu učitel x žák (etický kodex studenta UTB, etický kodex
26.9.
akademického pracovníka, etické problémy atd.)
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc (zahraniční rozvojová
26.9.
spolupráce ČR)
3.10.
Historie etiky (s důrazem na etiku v podnikání)
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
3.10. Firemní kultura
Etické problémy v podniku (diskriminace na pracovišti, zaměstnání muži
3.10. vs. ženy, dětská práce, pracovní podmínky, sexuální obtěžování, ….)
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
10.10. Etický kodex – historie, zdůvodnění, implementace
10.10. Odpovědnost managementu - vyplatí se chovat eticky?
17.10.
Etika a reklama - teorie + praktické ukázky (videa) apod.
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
17.10.
24.10.
24.10.
24.10.
Konzumní společnost
Fair Trade obchody
Sweatshop
Etika ve firmě Baťa
31.10.
Svět v nákupním košíku - výběr a realizace aktivity
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
Etika ve státní správě
Dobré jméno firmy
OPS - Keňa
Corporate Social Responsibility - CSR
Bariéry a rizika při implementaci CSR do podniku (již necharakterizovat
21.11. CSR, ale zaměřit se přímo na konkrétní rizika)
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
7.11.
7.11.
14.11.
14.11.
Jméno a příjmení
Daniel WEINERT
Zbyněk DOHNAL
Iva RUDOLFOVÁ
Jiří VANĚK
Adam CEJPEK
Zuzana DERKOVÁ
Markéta GLÜCKOVÁ
Pavel ŠKARKA
Kristýna
KOZUBÍKOVÁ
Michaela
GAJDUŠKOVÁ
Lenka METELKOVÁ
Michal ŘEHULEK
Monika PÁTÍKOVÁ
Petr BLAŽEK
Jan PAVELKA
Michaela
HALBICHOVÁ
Jana LEGNEROVÁ
Pavla DOČKALOVÁ
Jitka VÉVODOVÁ
Stanislav ŠVARC
Klára GAJDÍKOVÁ
Pavel PŘIDAL
Zmapování problematiky CSR v zahraničí (konkrétní země - již
21.11. necharakterizovat CSR, ale zaměřit se na konkrétní případy)
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
Michal FRITSCHER
Případové studie firem, které uskutečňují aktivity v oblasti CSR (již
28.11. necharakterizovat CSR, ale zaměřit se přímo na konkrétní případy)
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
Kristýna HRADILOVÁ
Lukáš JANKŮ
Martina SMOLKOVÁ
EU a korupce – statistické údaje, srovnání států, nejvýznamnější korupční
Jolana MLČÁKOVÁ
aféry, atd.
5.12. Lobbing
Ivana NEČESALOVÁ
5.12. Podniky a trvale udržitelný rozvoj
Iveta HLOŽKOVÁ
28.11.
Datum
5.10.
5.10.
12.10.
12.10.
12.10.
19.10.
19.10.
26.10.
26.10.
26.10.
2.11.
2.11.
2.11.
9.11.
16.11.
16.11.
23.11.
23.11.
30.11.
30.11.
7.12.
7.12.
Středa 10-11 h, U2-0127
Seminární práce
Etika ve vztahu učitel x žák (etický kodex studenta UTB, etický kodex
akademického pracovníka, etické problémy atd.)
Historie etiky (s důrazem na etiku v podnikání)
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
Firemní kultura
Etické problémy v podniku (diskriminace na pracovišti, zaměstnání muži
vs. ženy, dětská práce, pracovní podmínky, sexuální obtěžování, ….)
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
Etický kodex – historie, zdůvodnění, implementace
Odpovědnost managementu - vyplatí se chovat eticky?
Etika a reklama - teorie + praktické ukázky (videa) apod.
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
Konzumní společnost
Fair Trade obchody
Sweatshop
Etika ve firmě Baťa
Etika ve státní správě
Dobré jméno firmy
Svět v nákupním košíku - výběr a realizace aktivity
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
Lobbing
Corporate Social Responsibility - CSR
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
Bariéry a rizika při implementaci CSR do podniku (již necharakterizovat
CSR, ale zaměřit se přímo na konkrétní rizika)
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
Zmapování problematiky CSR v zahraničí (konkrétní země - již
necharakterizovat CSR, ale zaměřit se na konkrétní případy)
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
Případové studie firem, které uskutečňují aktivity v oblasti CSR (již
necharakterizovat CSR, ale zaměřit se přímo na konkrétní případy)
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
EU a korupce – statistické údaje, srovnání států, nejvýznamnější korupční
aféry, atd.
Etický a sociální audit
Podniky a trvale udržitelný rozvoj
Jméno a příjmení
Martin Rajčan
Tomáš Šenkeřík
Ondřej Baťa
Lukáš Pudelka
Katarína Knapková
Petr Smékal
Veronika Prnová
Marek Bydžovský
Magda Brenková
Táňa Urbánková
Blanka Kohoutková
Tomáš Marek
Kateřina Máchová
Ivona Bednáriková
Stanislav Raška
Marie Janáčková
Lenka Rumanová
Pavlína Vašicová
Marie Nováková
Lucie Horychová
Kamila Nedbálková
Markéta Ondruchová
Zuzana Šustková
Pavla Dudová
Veronika Rokytová
Marie Šilhavíková
Helena ZLÁMALOVÁ
Datum
29.9.
29.9.
6.10.
6.10.
6.10.
13.10.
13.10.
20.10.
20.10.
20.10.
27.10.
27.10.
27.10.
3.11.
Čtvrtek 11-12 h, U2-429
Seminární práce
Etika ve vztahu učitel x žák (etický kodex studenta UTB, etický kodex
akademického pracovníka, etické problémy atd.)
Historie etiky (s důrazem na etiku v podnikání)
Firemní kultura
Etické problémy v podniku (diskriminace na pracovišti, zaměstnání muži
vs. ženy, dětská práce, pracovní podmínky, sexuální obtěžování, ….)
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
Etický kodex – historie, zdůvodnění, implementace
Odpovědnost managementu - vyplatí se chovat eticky?
Etika a reklama - teorie + praktické ukázky (videa) apod.
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
Konzumní společnost
Fair Trade obchody
Sweatshop
Etika ve firmě Baťa
Etika ve státní správě
Dobré jméno firmy
Svět v nákupním košíku - výběr a realizace aktivity
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
10.11. Etický a sociální audit
Corporate Social Responsibility - CSR
10.11.
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
Bariéry a rizika při implementaci CSR do podniku (již necharakterizovat
24.11. CSR, ale zaměřit se přímo na konkrétní rizika)
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
Zmapování problematiky CSR v zahraničí (konkrétní země - již
24.11. necharakterizovat CSR, ale zaměřit se na konkrétní případy)
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
Jméno a příjmení
Jiří Tesař
Ondřej Kačer
Dana Kubínová
Jana Landorová
Petra Tabarová
Michaela Slezáková
Lucie Chovancová
Daniela Zmarzliaková
Jana Petrášová
Pavlína Mlčochová
Iveta Kaslová
Marie Svobodová
Vendula Machalíčková
Petra Balatková
Dana Hlavičková
Veronika Sekaninová
Tomáš Zbožínek
Eva Stopková
Monika Truhlářová
Roman Kopeček
Radek Pavlíček
1.12. Lance Armstrong Foundation
Michal Déduch
1.12. Fair Trade obchody (Vietnam vs. Česká republika)
Anh Tuan LE
Případové studie firem, které uskutečňují aktivity v oblasti CSR (již
1.12. necharakterizovat CSR, ale zaměřit se přímo na konkrétní případy)
2 studenti (samostatně nebo dohromady)
EU a korupce – statistické údaje, srovnání států, nejvýznamnější korupční
1.12.
aféry, atd.
8.12. Spolupráce s občanským sdružením Naděje
8.12. Lobbing
8.12. Podniky a trvale udržitelný rozvoj
Soldánová + Zemčíková
+ Polišenská
Download

Datum Seminární práce Jméno a příjmení 26.9. Rozvojová