Lnáře
seznam gruntů, chalup a jejich majitelů
v 17. – 19. století
Miroslava Kutáková
2011
Předmluva
Tento soupis gruntů a chalup v obci Lnáře je přehledem nejstarších soukromých stavení
a usedlostí s jejich držiteli přibližně v letech 1654–1900. Nejsou zde většinou uvedeny
panské, církevní, veřejné a hospodářské budovy, nejedná se tedy o soupis všech domů (všech
čísel popisných). Při sestavování tohoto seznamu jsem vycházela v zájmu o maximální
přesnost z více zdrojů paralelně, a to zejména z pozemkových a gruntovních knih, dále pak
z tereziánského a josefského katastru, a v neposlední řadě i z Berní ruly a některých dalších
soupisů pozemků a gruntů a matrik. Někdy se stává, že údaje zaznamenané napříč všemi
těmito dokumenty jsou navzájem v rozporu a i když jsem se snažila vybrat vždy to co se jeví
jako nejvíc odpovídající pravdě, přesto nezaručuji že všechny letopočty, jména a čísla popisná
budou vždy zcela správná a nezpochybnitelná.
Ve Spáleném Poříčí 11. 3. 2011
Miroslava Kutáková
Číslo popisné 10/staré č. 8
Domek „U Benediktů“
1758
1787
1827
1850
1873
Vojtěch Šimůnek, domkář
Jan Šnajdr, domkář a Marie roz. Šimůnková
Benedikt Pomahač, domkář a obuvník a Magdalena roz. Koželoužková
Magdalena Pomahačová, vdova
syn Vojtěch Pomahač, domkář a Anna Hrubešová ze Lnář č. 83
Číslo popisné 11/staré č. 7
Domek „U Benešů“
1787
1788
1806
1811
1830
1834
1867
1868
Josef Cinepír, domkář
Vít Sloup, domkář
Josef Čtrnáctý, domkář
Jan Beneš, domkář
Marie Hahnová, domkářka
Filip Hahn, domkář
Karel Beneš, domkář
Josefa Benešová, vdova
Číslo popisné 12/staré č. 6
Domek „U Rožánků“
1756
1787
1790
1792
1806
1813
1838
1880
Jan Šimůnek, domkář
Josef Rožánek, truhlář
Anna Rožánková, vdova
Josef Rožánek, domkář
Jan Fořt, domkář
Anna Pechová, domkářka
Jan Pech, domkář
Karel Černý, domkář z Mladého Smolivce č. 42 a dcera Aloisie roz. Pechová
Číslo popisné 13/staré č. 5
Domek
1787
1800
1826
1851
Jan Kerber, domkář
Vojtěch Pirhanzl, domkář a Magdalena roz. Pavlíková
Filip Pirhanzl, domkář a tovaryš tesařský a Barbora Nosová ze Lnář č. 28
Josef Pirhanzl, domkář
Číslo popisné 14/staré č. 4
Domek
1757
1800
1807
1857
1880
Jan Modr, truhlář
Josef Modr, truhlář
Jan Modr, domkář
Karel Červenka, domkář
Václav Kalista, domkář a dcera Justina roz. Červenková
Číslo popisné 15/staré č. 3
Domek
1787
1800
1804
1806
1826
1816
1850
1878
Matěj Zralý, domkář
Anna Zralá, domkářka
Josef Koubek, tesař
Matěj Řezáč, domkář a výběrčí daní
Matěj Kovářík, domkář
Jakub Šiml, domkář
Jan Mach, domkář
Jan Štván, domkář a Marie roz. Šimůnková ze Lnář
Číslo popisné 20/staré č. 18
Hospoda panská
1654
1690
1751
1787
1796
1800
1835
1836
1838
1862
Anna Zemánková, chalupnice – z této chalupy učinila vrchnost hospodu
Jakub Forst a Kateřina, krčmář
Tomáš Schwuger, hospodský
Karel Pivec, šenkýř
Josef Pichra, šenkýř
František Polák, šenkýř
Jan Kasík, šenkýř
Václav Herman, šenkýř
Josef Ješina, šenkýř z Písku a Marie roz. Ottová z Písku
František Ješina, šenkýř a Antonie roz. Modrová ze Lnář č. 14
Číslo popisné 21/staré č. 19
Domek
1787
1793
1813
1830
1838
1840
1858
Martin Fiala, krejčí
Jan Smola, domkář
Josef Vlas, domkář
Mikuláš Hylken, kominík
Jan Červenka, domkář
Josef Oberman , mistr truhlářský a Marie roz. Klepsová ze Lnář č. 67
František Vavřík, domkář z Újezdce č. 17 a Kateřina roz. Sladká
Číslo popisné 22/staré č. 21
Stará kovárna (panská)
1787
1794
1827
1846
1856
1888
Martin Chmelík, kovář
Václav Kačena, kovář
Josef Viták, mistr kovářský a Magdalena roz. Zachová ze Starého Smolivce
Klement Viták, kovář
Josef Kolář, kovář
Václav Freštan, kovář
Číslo popisné 23/staré č. 20
Domek
1783
1787
1792
1864
1878
Václav Třeštík a Dorota, domkář
Josef Jiřinec, domkář
František Kvidera, domkář
Josef Švandrlík, polesný
Benedikt Slezák a Anna, domkář
Číslo popisné 24/staré č. 22
Chalupa
1654
1695
1701
1719
1748
1787
1807
1840
1852
1862
1871
1909
Jiřík Rosa, zahradník
syn Jiřík Rosa, chalupník a Anna
Matěj Chaloupka, chalupník
Vít Kučera, chalupník
Václav Štifter, chalupník
Ondřej Krůta a Barbora, chalupník
Josef Krůta, chalupník a Kateřina roz. Prokopiusová ze Slatiny
Tomáš Klecan, chalupník
koupil František Šipan, chalupník
Josef Kalista, chalupník
koupil Martin Žid, chalupník z Hudčic č. 10 a Josefa roz. Zemanová z Podruhlí č. 9
syn Václav Žid, chalupník a Anna roz. Koblihová z Tchořovic č. 53
Číslo popisné 26/staré č. 23
Chalupa
1787
1796
1837
1850
1868
1909
Jan Procházka, chalupník
Jan Pomahač, chalupník
František Pomahač, chalupník
Bartoloměj Machovec, chalupník
Jan Mixa z Kasejovic č. 57, mistr obuvnický
František Bláha, truhlář
Číslo popisné 27/staré č. 79
Domek
1784
1807
1816
1830
1832
1846
1853
1860
1864
1902
Václav Provazník, domkář
Vít Spour, domkář
Václav Spour, domkář a Magdalena roz. Provazníková
Magdalena Spourová, vdova
Jan Spour, domkář
Josef Čejka, domkář
Jan Hájek, domkář
Matěj Kovařík, domkář
Josef Malý, domkář
František Hanzlík, domkář a švec ze Záboří č. 63 a Anna
Číslo popisné 28/staré č. 24
Chalupa „Rybičky“
1654
1695
1701
1748
1778
1826
1848
1870
Martin Rybička a Ludmila, chalupník
Vojtěch Rybička, chalupník
Václav Nos neb Rybička, chalupník
Jan Nos, rychtář
Josef Nos, chalupník a Magdalena roz. Balíková ze Zahorčic
Jakub Nos, chalupník a Kateřina roz. Smrčková z Metlí
syn Josef Nos, chalupník a Alžběta roz. Nováčková z Vrbna
Alois Modr, tovaryš krejčovský ze Lnář č. 61 a dcera Marie roz. Nosová
Číslo popisné 29/staré č. 25
Domek „U Bláhů“
1775
1787
1826
1837
1849
1875
František Mlinařík, tkadlec
Tomáš Šimůnek, švec a Kateřina roz. Mašková ze Lnář
vdova Kateřina Šimůnková
Vojtěch Šimůnek, domkář a Veronika roz. Hájková ze Lnář č. 43
František Bláha, domkář a Marie
Josef Červenka, mistr kovářský z Bělčic č. 18 a dcera Barbora roz. Bláhová
Číslo popisné 30/staré č. 84
Domek „U Čejků“
1800
1806
1826
1840
1853
1873
1909
Jan Smola, domkář
Václav Čejka, domkář a Dorota roz. Hlínová z Radošic
Matěj Potřeba, domkář a krejčí a dcera Anna roz. Čejková
Václav Pirhanzl, domkář a tesařský tovaryš
syn Václav Pirhanzl, domkář a Josefa
vdova Josefa Pirhanzlová
Vojtěch Šilha, domkář
Číslo popisné 31/staré č. 26
Domek „U Petrů“
1787
1792
1795
1816
1833
1850
1872
Josef Bouše, sedlář
Václav Janota, domkář
Matěj Adámek, domkář
František Tichý, truhlář a Anna roz. Šimůnková ze Lnář č. 73
vdova Anna Tichá
Petr Šimůnek, domkář
Alois Novák, domkář a Marie roz. Smetanová ze Lnář
Číslo popisné 32/staré č. 27
Chalupa „Krejčovská“
1654
1685
1751
1787
1793
1841
1858
1864
Matěj Hájský, chalupník
Kryštof Vorlíček, chalupník a Mariana
Jiřík Vorlíček, chalupník
Václav Vorlíček, chalupník
Matěj Vorlíček neb Dušek, chalupník a Anna
syn Matěj Vorlíček, chalupník a Marie roz. Hejtmánková
syn Václav Dušek, chalupník a Marie roz. Rážová z Chlumu č. 19
Jan Tomášek, kovář ze Železného Újezda a dcera Marie roz. Dušková
Číslo popisné 33/staré č. 28
Chalupa
1654
1701
1751
1787
1793
1800
1816
1826
1837
1844
1854
1864
1870
1882
Lorenc Valentin, zahradník
Václav Prokopec, chalupník
Josef Beneš, pekař
Julian Kreibich, chalupník
Josef Batěk, polesný
Jan Kocour, chalupník
Václav Beneš, chalupník
Marie Blažková, chalupnice
Josef Blažek, chalupník
František Blažek, chalupník
Filip Tůma, chalupník
Matěj Brejcha, chalupník a Antonie roz. Kohoutová
Josef Král, chalupník ze Lnář č. 45 a Františka roz. Kohoutová ze Lnář č. 70
Matěj Brejcha, chalupník
Číslo popisné 34/staré č. 29
Chalupa „Cihlaříkova“
1654
1695
1706
1747
1785
1801
1830
1837
1849
1871
Matěj Manna, zahradník
Řehoř Beránek, chalupník
syn Lukáš Beran, chalupník
Jakub Spálený, chalupník
Josef Špalek, chalupník a Kateřina roz. Ševčíková
Jan Šimůnek, chalupník
syn Jan Šimůnek, chalupník
Matěj Kott z Podhájského mlýna, chalupník a Marie roz. Špalková
syn Josef Kott, chalupník a Barbora roz. Pučálková z Bělčic
Václav Mašát, chalupník a dcera Barbora roz. Kottová
Číslo popisné 35/staré č. 30
Chalupa „Brejchovská“
1654
1695
1719
1733
1787
1826
1854
1867
1901
Pavel Forst, zahradník
Vít Forst, chalupník
Jan Brejcha, chalupník
Josef Beneš, pekař
Jan Beneš, chalupník
Václav Beneš, pekař a chalupník a Alžběta roz. Hánová z Klatov
František Štěpánek, chalupník a dcera Marie roz. Benešová
vdova Marie Štěpánková
syn Václav Štěpánek, chalupník a Anna roz. Červenková z Přemíře č. 32
Číslo popisné 36/staré č. 31
1/2 grunt „Běle“
1654
1695
1719
1726
1780
1800
1813
1826
1834
1854
1873
Matěj Běle, sedlák a Kateřina
syn Tomáš Běle, sedlák
Pavel Brejcha, sedlák a Kateřina
Řehoř Brejcha, sedlák a Voršila
Matěj Brejcha, sedlák a Kateřina Dušková
Jan Novák, sedlák a dcera Kateřina roz. Brejchová
Vojtěch Vaník, sedlák
František Krelička, polosedlák
Jan Pivnička, polosedlák a Anna roz. Holubová z Hradiště č. 17
syn František Pivnička, polosedlák a Marie roz. Benešová ze Lnář č. 45
Václav Pivnička, polosedlák a Magdalena roz. Jandová ze Lnář č. 71
Číslo popisné 37/staré č. 32
1/2 grunt „Nosa“
1654
1686
1695
1719
1747
1787
1806
1827
1846
1873
1902
Matěj Nos, sedlák
Adam Nos, sedlák
Jiří Jáchym, sedlák
Jan Šimůnek, sedlák
Jan Brejcha a Magdalena, sedlák
Václav Brejcha, polosedlák
Jan Brejcha, polosedlák a Marie roz. Linhartová
Filip Brejcha, polosedlák a Ludmila roz. Hrbáčková
Josef Šiška ze Starého Smolivce č. 28, polosedlák a dcera Josefa roz. Brejchová
syn Jan Šiška, polosedlák
Josef Šiška, polosedlák
Číslo popisné 38/staré č. 82
1/2 grunt (z předešlého gruntu)
1751 Václav Mašek, polosedlák a Barbora roz. Bílá ze Lnář č. 63
1837 Jan Mašek, polosedlák a Marie roz. Kubová z Řiště č.7
1875 syn Emanuel Mašek, polosedlák a Josefa roz. Jandová ze Lnář č. 71
Číslo popisné 39/staré č. 33
Domek
1787
1789
1809
1826
1837
1875
František Mašek, zedník a Anna roz. Šmolcová
Václav Mašek, zedník
vdova Anna Mašková
Mikuláš Mašek, mistr zednický a Kateřina roz. Fialová ze Lnář
Josef Kulík a Anna, domkář
Benedikt Kulík, domkář
Číslo popisné 40/staré č. 34
Domek
1783
1787
1826
1846
1909
Jan Brejcha a Magdalena, domkář
Josef Fiala a Voršila, domkář
Václav Hájek, hodinář a Kateřina roz. Průchová z Dožic
syn Václav Hájek, hodinář a Antonie roz. Viktorová ze Lnář
syn Václav Hájek, mistr hodinářský a Johana roz. Karlíková z Újezdce č. 22
Číslo popisné 41/staré č. 35
Domek
1778
1787
1808
1826
1831
1864
1881
Filip Kratochvíl a Margareta, tkadlec
Jan Nos, tkadlec a Markéta roz. Minaříková
syn Jan Nos, domkář
Ludmila Nosová
Jan Vavřík, domkář
Matěj Kub, domkář a Josefa roz. Zralá z Bělčic č. 95
Jan Machovec z Kocelovic č. 41, domkář a Barbora roz. Jánská z Kocelovic č. 3
Číslo popisné 42/staré č. 36
Grunt „Velký Hájek“
1654
1689
1751
1772
1780
1803
1826
1860
1862
1876
1909
Martin Šimůnek, sedlák
Matouš Hájek, sedlák a Kateřina
Jakub Hájek, sedlák
Pavel Hájek, sedlák a Anna
Jan Hájek, sedlák a Dorota roz. Boušová
Matěj Hájek, sedlák a Anna roz. Rážová z Kladrubec
Matěj Hájek, polosedlák a Marie roz. Necudová ze Lnář č. 75
vdova Marie Hájková
syn Matěj Hájek, polosedlák a Josefa roz. Voříšková z Hajan č. 35
František Kohel z Malkova, polosedlák a vdova Josefa Hájková
Václav Bouše z Chloumka č. 6, polosedlák a dcera Anna roz. Hájková
Číslo popisné 43/staré č. 37
1/2 grunt „Malý Hájek“ (z předešlého gruntu)
1787
1837
1873
1902
Filip Hájek, polosedlák a Josefa roz. Hájková ze Lnář č. 60
Josef Hájek, polosedlák a Barbora roz. Lehečková ze Závišína č. 7
syn Josef Hájek, polosedlák a Marie roz. Pivničková ze Lnář č. 36
Josef Hájek, polosedlák
Číslo popisné 44/staré č. 38
Domek
1787
1808
1837
1851
1868
1902
Václav Šmolc, domkář
Filip Lexa, domkář
Josef Bláha, domkář a Anna roz. Lexová ze Lnář
syn Josef Bláha, domkář
František Bláha, domkář a Marie roz. Sudová z Újezda u Kasejovic č. 47
Josef Raška, domkář
Číslo popisné 45/staré č. 39
Chalupa
1654
1719
1748
1792
1810
1858
1876
Adam Skop, chalupník
Matouš Šmolc, chalupník
Vojtěch Šmolc, chalupník
Josef Šmolc, chalupník a Anna roz. Bláhová
František Král, chalupník a dcera Anna roz. Šmolcová
Josef Král, chalupník a Barbora roz. Brejchová z Mladého Smolivce č. 17
syn František Král, chalupník a Barbora roz. Zdeňková z Planin
Číslo popisné 46/staré č. 40
Domek
1787
1789
1826
1850
1880
Jan Šmolc, domkář a švec a Marie roz. Pobudová
Kateřina Šmolcová, domkářka
Josef Blaška, domkář
Václav Kratochvíl z Březí č.45, domkář a Františka roz. Hájková ze Lnář č. 43
Jan Brejcha, truhlář a Marie roz. Kačenová ze Lnář č.46
Číslo popisné 47/staré č. 41
Domek
1787
1789
1791
1795
1826
1860
1880
Václav Janota, švec
Alois Forst, domkář
František Kašpárek, domkář
Josef Zralý, domkář a Františka roz. Dušková
František Čadek, domkář a dcera Anna roz. Zralá
František Čadek, domkář a Josefa roz. Jiřincová ze Zahorčic č. 26
Josef Čadek, zedník
Číslo popisné 48/staré č. 42
1/2 grunt „Martínkovský“
1654
1669
1688
1787
1832
1843
1909
Eva Martínková, selka
Martin Dušek, sedlák a Magdalena roz. Šimůnková ze Lnář
Pavel Dušek, sedlák a Ludmila
Martin Dušek, sedlák a Magdalena roz. Němečková
syn Josef Dušek, polosedlák a Kateřina roz. Klepsová ze Lnář č. 45
Josef Dušek, polosedlák a Veronika roz. Dušková ze Lnář č. 32
syn Jan Dušek, polosedlák a Marie roz. Müllerová
Číslo popisné 49/staré č. 43
1/2 grunt „Benešovský“
1654
1695
1740
1748
1778
1848
1873
Tomáš Beneš, sedlák
Jiřík Beneš, sedlák
Pavel Beneš, sedlák
Josef Beneš, sedlák
syn Josef Beneš, sedlák
syn Matěj Beneš, polosedlák a Anna roz. Kutinová z Hajan č. 49
syn Emanuel Beneš, polosedlák a Antonie roz. Hájková ze Lnář č. 67
Číslo popisné 50/staré č. 44
Domek
1787
1811
1843
1860
1902
Josef Růt, domkář
Matěj Růt, mistr krejčovský a Anna roz. Bílá ze Lnář
František Růt, domkář
Josef Jindřich, mistr krejčovský z Újezda u Kasejovic a dcera Anna roz. Růtová
Karel Jindřich, domkář
Číslo popisné 51/staré č. 45
Hajnice Nesvinská
1787
1800
1826
1829
1844
1846
1852
1860
1867
1909
Jan Vaněček, cihlář a Kateřina roz. Provazníková
Tomáš Jiřinec, chalupník
Jakub Kalista, chalupník
František Ota, chalupník
Bartoloměj Vacík, chalupník
Josef Průcha, chalupník
Josef Brož, myslivec ze Zaboří
Jan Bláha, hajný
František Rubeš, chalupník
Vojtěch Martínek, panský hajný
Číslo popisné 52/staré č. 46
Domek
1785
1789
1803
1805
1833
1837
1853
1855
1870
Jan Mašík, pokrývač
Martin Kalista, tkadlec
František Kalista, tkadlec
Jakub Kalista, tkadlec a Anna roz. Pobudová ze Závěšína
Anna Kalistová, vdova
syn Augustin Kalista, domkář
Jan Lamač, domkář
Josef Kadaně, tkalc. tovaryš ze Zahorčiček č. 6 a Anna roz. Loučková ze Lnář č. 56
Václav Červenka z Předmíře č. 31, domkář a dcera Marie roz. Kadaňová
Číslo popisné 53/staré č. 47
Domek
1787
1808
1810
1831
1854
1862
Filip Šmolc, domkář
Josef Blovský z Újezda u Kasejovic č. 40, domkář a dcera Magdalena roz. Šmolcová
Jan Viktora a Anna, domkář
syn Václav Viktora, domkář a Barbora roz. Šafránková z Bělčic
Barbora Viktorová, domkářka
Matěj Viktora, tovaryš zednický a Barbora roz. Mašková ze Lnář, 2. manželka Františka roz. Šimůnková ze Lnář č. 74
1870 syn František Viktora, hrobař a Anna roz. Hájková ze Lnář č. 43
Číslo popisné 54/staré č. 48
Domek (bývalá pastouška)
1787
1807
1813
1841
1853
1856
1868
1870
Jan Průcha, pastýř
Vojtěch Švorc, pastýř a Veronika roz. Jiřincová
Václav Pech, pastýř a Magdalena roz. Krejčová z Nezdřeva
syn Václav Pech, domkář
Josef Tejc, domkář
Václav Hudeček, domkář
Josef Kalista z Tchořovic č. 32, domkář a Barbora roz. Hajnová ze Lnář č. 42
syn František Kalista, domkář a Josefa roz. Brožová z Polánky
Číslo popisné 55/staré č. 49
Domek
1787
1829
1840
1844
1873
Josef Mašík, krejčí a Johana roz. Frantová
vdova Johana Mašíková
Antonín Hrubý, domkář
Václav Hrubý, domkář
zbouráno
Číslo popisné 56/staré č. 50
Chalupa
1695
1719
1751
1777
1794
1795
1813
1833
1859
1873
1909
Matěj Kovář, chalupník
Řehoř Vaněček, chalupník a Alžběta
Jakub Vaněček, chalupník
Matěj Vaněček, chalupník a Alžběta
Alžběta Vaněčková, vdova
Jan Vaněček, chalupník a Kateřina roz. Provazníková
Josef Loučka, chalupník a Marie roz. Vaněčková
Jan Vaněček, chalupník
Václav Augustin, chalupník a Barbora roz. Jandová ze Lnář č. 71
Josef Krejčí, chalupník z Malkova č. 29 a Marie roz. Loučková
syn Václav Krejčí a Anna roz. Dušková ze Lnář
Číslo popisné 57/staré č. 51
Chalupa „Bílkovská“
1654 Matěj Bílek, chalupník
1695 Tomáš Beran, chalupník
1701 Jáchym Jiří, chalupník
1777 Matěj Pomahač, chalupník
1786 Blažej Pomahač, chalupník
1814 Josef Pomahač, chalupník a Marie roz. Čadková
1826 František Pomahač, chalupník
1837 Václav Pomahač, chalupník a Marie roz. Dušková ze Lnář
1847 Václav Krejčí, chalupník
1856 Vojtěch Kryštof, chalupník
1873 Václav Augustin, chalupník a Anna roz. Dušková ze Lnář č. 48
1909 Josef Beneš z Předmíře č. 2, chalupník a dcera Anna roz. Augustinová
Číslo popisné 58/staré č. 85
Domek
1800
1813
1826
1833
1839
1841
1902
František Pomahač, pokrývač
Josef Pomahač, domkář
vdova Marie Pomahačová, domkářka
Karel Pohanka, švec
Josef Obrman, domkář
Martin Kalista, tovaryš tesařský a Barbora roz. Zelenková ze Lnář č. 75
František Martínek, domkář
Číslo popisné 59/staré č. 52
Grunt (v 18.století rozdělen na 3 chalupy)
1654
1700
1720
1726
1787
1795
1837
1845
1847
1866
1902
Jan Jirka, sedlák
Vít Skuhravý, sedlák
Jakub Šimůnský, sedlák
Jan Vacek, sedlák
Martin Dušek, chalupník
Josef Zíka, chalupník a Marie roz. Dušková
Václav Zíka, chalupník a Anna roz. Machovcová z Kladrubec č. 7
vdova Anna Zíková
Josef Zíka, chalupník a Kateřina roz. Fraňková z Tchořovic č. 15
Josef Klepsa, chalupník
Matěj Viktora, zedník
Číslo popisné 60/staré č. 53
Domek „U Balíků“
1787
1813
1826
1854
1857
1868
1872
1880
Martin Balík, domkář a Rosalie roz. Staňková
vdova Rosalie Balíková
Josef Balík, domkář
vdova Barbora Balíková
Josef Klepsa, domkář
Jiří Kalista, domkář
František Kadlec, domkář z Malkova č. 19 a Anna roz. Šimůnková ze Lnář č. 31
syn Bohumil Kadlec, domkář
Číslo popisné 61/staré č. 54
Domek
1787
1800
1842
1866
1878
Tomáš Šimůnek, domkář
Antonín Modr, domkář a Anna roz. Bláhová ze Lnář č. 61
syn František Modr, mistr krejčovský a Marie roz. Dušková ze Lnář č. 48
vdova Marie Modrová
syn Josef Modr, mistr krejčovský a Anna roz. Mašková ze Lnář
Číslo popisné 62/staré č. 55
Chalupa
1751
1810
1840
1882
Václav Podroužek, chalupník a Barbora roz. Jandová z Kocelovic
syn Vojtěch Podroužek, chalupník
Josef Podroužek, chalupník
Josef Bartuška, chalupník a Marie
Číslo popisné 63/staré č. 56
Chalupa (rozdělena na čp. 62 a 63)
1654
1695
1700
1719
1751
1787
1826
1847
1867
Kryštof Šenleber, chalupník
Martin Bílý, chalupník
syn Jiří Bílý, chalupník
Vít Bílý, chalupník
Matěj Bílý, chalupník
Jan Bílý, chalupník a Voršila roz. Hájková
Václav Bílý, chalupník
Josef Holub, chalupník a Josefa roz. Dušková ze Lnář
Josef Holub, chalupník a Barbora roz. Hájková ze Lnář č. 43
Číslo popisné 64/staré č. 57
Domek
1787
1807
1845
1873
Josef Chaloupka, domkář a Kateřina roz. Mentbergerová
syn Josef Chaloupka, domkář a Kateřina roz. Lukášová ze Zahorčic
Benedikt Šíma ze Životic, tovaryš zednický a dcera Veronika roz. Chaloupková
syn Josef Šíma, domkář a Josefa roz. Loučková ze Lnář č. 56
Číslo popisné 66/staré č. 59
Domek
1787
1794
1830
1842
1859
1865
1875
Martin Švec, domkář
Václav Klepsa, domkář a Kateřina roz. Vaněčková
Jakub Klepsa, domkář a Marie roz. Hájková ze Lnář č. 43
vdova Marie Klepsová, domkářka
Josef Klepsa, domkář
Václav Krida z Pozdyně, domkář a vdova Marie Klepsová
Antonín Vokurka, domkář a tovaryš tesařský z Tchořovic a dcera Anna roz. Klepsová
Číslo popisné 66/staré č. 59
Chalupa „U Vacíků“
1757
1793
1829
1833
1865
1878
1880
Jan Vacík, chalupník a Magdalena roz. Martínková
Josef Vacík, chalupník a Dorota roz. Jíchová z Újezda u Kasejovic
vdova Dorota Vacíková, chalupnice
Matěj Vacík a Kateřina, chalupník
vdova Kateřina Vacíková, chalupnice
Josef Vacík a Marie roz. Kusová z Tchořovic č. 27
Tomáš Hájek z Předmíře č. 1, chalupník a Antonie roz. Krejčí z Kocelovic č. 11
Číslo popisné 67/staré č. 60
Grunt
1654
1695
1748
1773
1789
1793
1830
1837
1848
1906
Jiřík Franta, sedlák
syn Mikuláš Franta, sedlák a Mariana
Martin Hájek, sedlák
Josef Hájek, sedlák
Jan Hájek, sedlák
Josef Hájek, sedlák a Josefa roz. Prokopiusová z Kasejovic
syn Josef Hájek, sedlák
František Hájek, sedlák a Kateřina roz. Čadková z Kocelovic č. 31
syn František Hájek, sedlák a Marie roz. Zíková z Hornosína č. 17
Josef Hájek a Josefa roz. Mašková z Bělčic č. 26
Číslo popisné 68/staré č. 80
Chalupa
1787
1826
1847
1872
1902
Jan Janský, chalupník
Jakub Janský, chalupník a Anna roz. Jandová z Hornosína
syn Jan Janský, chalupník a Barbora roz. Štiková z Tisova
Jan Šilha a dcera Františka roz. Janská
Václav Sýkora, chalupník
Číslo popisné 69/staré č. 61
1/2 grunt „Šimůnkovský“
1654
1719
1748
1777
1806
1837
1878
Jan Šimůnek, sedlák
syn Matěj Šimůnek, sedlák
Adam Šimůnek, sedlák
Josef Šimůnek, sedlák a Magdalena roz. Drubová
Matěj Šimůnek, polosedlák a Kateřina roz. Vaněčková ze Lnář
Jan Augustin, polosedlák z Malkova č. 5 a Anna roz. Adámková z Újezdce č. 5
syn Karel Augustin, polosedlák a Barbora roz. Seidlová z Řiště č. 4
Číslo popisné 70/staré č. 62
Mlýn „U Kohoutů “
1781 Václav Minařík a Kateřina, mlynář
1783 Josef Svoboda, mlynář a Kateřina roz. Minaříková
1799 Jan Kohout, mlynář a dcera Marie roz. Minaříková
1802 Josef Kott, mlynář a Veronika roz. Minaříková
1825 Josef Kohout, mlynář a Marie roz. Pokorná ze Spáleného Poříčí
1860 syn František Kohout, mlynář a Marie roz. Kubešová z Horního Poříčí
1870 syn Petr Kohout, mlynář a Barbora roz. Krejčí z Řiště č. 2
Číslo popisné 71/staré č. 63
Grunt „Vaněčkovský“
1654
1748
1777
1808
1834
1856
1873
Jan Vaněček, sedlák
Václav Hájek, sedlák,
Jan Šmolc, polosedlák
Pavel Šmolc, polosedlák
Josef Janda, polosedlák a dcera Kateřina roz. Šmolcová
Josef Janda, polosedlák a Majdalena roz. Loučková ze Lnář č. 56
František Mašek, polosedlák a Marie roz. Jandová ze Lnář
Číslo popisné 72/staré č. 64
1/2 grunt (z předchozího gruntu)
1777
1807
1803
1806
1808
1837
1843
1845
1866
1898
Martin Provazník, polosedlák a Dorota
Josef Provazník, polosedlák a Anna roz. Bryndová
syn Jan Provazník, polosedlák
Vavřinec Šimůnek, polosedlák
Matěj Kropáček a Barbora, polosedlák
Josef Kropáček, polosedlák
Jan Holzknecht, polosedlák
Václav Pomahač, polosedlák a Marie roz. Dušková ze Lnář č. 32
syn Josef Pomahač, polosedlák a Anna roz. Švejdová ze Svučic č. 9
syn Josef Pomahač, polosedlák a Josefa roz. Truhlářová ze Svučic
Číslo popisné 73/staré č. 65
1/2 grunt „U Janoušků“
1780
1795
1837
1873
1892
Jakub Vodička, rychtář
Václav Šimůnek, rychtář a pololáník a Magdalena roz. Šmolcová ze Lnář č. 44
Václav Šimůnek, polosedlák a Anna roz. Mašková ze Lnář č. 38
syn Matěj Šimůnek, polosedlák a Barbora, roz. Rážová z Řiště
Jan Augustin, polosedlák ze Lnář č. 57 a Johana Faměrová ze Lnář č. 18
Číslo popisné 74/staré č. 66
Grunt „Starých Šimůnků“
1654
1663
1719
1748
1781
1790
1812
1833
1842
1845
1875
Jan Šimonovský,sedlák
Šimon Šimůnek a Voršila, sedlák
Jakub Šimůnek, sedlák
Ondřej Šimůnek, sedlák
Jan Šimůnek, sedlák a Voršila
Vojtěch Minařík z Předmíře, sedlák a vdova Voršila Šimůnková
Václav Šimůnek, sedlák a Marie roz. Kohoutová ze Lnář
Marie Šimůnková, vdova
syn František Šimůnek, sedlák a Veronika roz. Janovská z Mačkova č. 4
Veronika Šimůnková, vdova
syn Jan Šimůnek, sedlák a Marie roz. Tesařová z Pole č. 24
Číslo popisné 75/staré č. 67
Chalupa
1654
1719
1777
1790
1793
1810
1814
1841
1878
1907
Jáchym Sládek, zahradník
Martin Čech, chalupník
Matěj Červenka, chalupník a Voršila
vdova Voršila Červenková
Matěj Hejtmánek, chalupník a Eva roz. Čechová
vdova Eva Hejtmánková
Martin Necuda, chalupník a dcera Barbora roz. Hejtmánková
Jan Zelenka, rychtář a chalupník a dcera Anna roz. Necudová
syn Jan Zelenka, chalupník a Barbora roz. Hájková ze Lnář č. 67
syn Václav Zelenka, chalupník a Anastázie roz. Růtová z Kocelovic č. 4
Číslo popisné 76/staré č. 68
1/2 grunt „U Bláhů“
1654
1675
1706
1735
1751
1771
1785
1834
1854
1886
Jiřík Bláha, sedlák
syn Matěj Bláha, sedlák
syn Josef Bláha, sedlák
Matěj Bláha, sedlák
Jan Bláha, sedlák
Martin Bláha, sedlák a Magdalena roz. Dušková
Josef Bláha, polosedlák a Rozálie roz. Švecová
Jan Bláha, polosedlák a Kateřina roz. Dušková ze Lnář č. 48
syn František Bláha, polosedlák a Barbora roz. Janotová z Nošovic č. 17
syn František Bláha, polosedlák a Božena roz. Hudečková z Leletic č. 22
Číslo popisné 77/staré č. 86
Domek
1802
1816
1810
1842
1854
1862
Václav Krejčí, domkář
vdova Dorota Krejčová
František Lhoták, domkář a dcera Marie roz. Krejčová
Vojtěch Jiřinec, tovaryš zednický a Marie roz. Kačenová ze Zahorčic č. 11
Marie Jiřincová, vdova
syn Václav Jiřinec, domkář a Marie roz. Šimečková ze Lnář č. 73
Číslo popisné 78/staré č. 69
Chalupa
1654 Jakub Kovář, chalupník
1662 Řehoř Hlaváč, chalupník
1695 Jan Švarc, chalupník
1787 František Procházka, chalupník
1789 Vojtěch Procházka, chalupník a Anna roz. Prokopiusová z Malkova
1803 František Prokopius, chalupník a Kateřina roz. Jandová z Hornosína
1881 Josef Kačena, kameník
Číslo popisné 79/staré č. 83
Domek
1804
1837
1862
1909
Josef Mentberger, domkář a Magdalena
Jan Bláha, domkář
František Janský, domkář a Anna roz. Heilová z Chlumu
syn Cyril Janský, krejčí a Antonie roz. Bláhová ze Lnář č. 77
Číslo popisné 80/staré č. 70
Domek
1800
1826
1834
1864
1875
Václav Vlasák z Kadova, domkář a Kateřina roz. Ottová ze Lnář č. 70
František Červenka, domkář a Kateřina
Barbora Červenková, domkářka
Anna Čadová, domkářka
Matěj Pokorný, mistr krejčovský, domkář a Barbora roz. Houšková
Číslo popisné 81/staré č. 71
Domek
1787
1794
1807
1816
1862
1887
Barbora Voráčková, domkářka
Josef Balík, domkář
Vojtěch Pobuda, domkář
Václav Šimůnek, domkář a Magdalena roz. Sedláčková ze Lnář č. 49
vdova Magdalena Šimůnková
syn Josef Šimůnek, domkář a Alžběta roz. Smetanová ze Lnář
Číslo popisné 82/staré č. 72
Domek
1787
1808
1839
1841
1873
Josef Tejc, domkář a Dorota roz. Chaloupková
Šimon Brejcha, domkář a Kateřina roz. Frančová ze Zámlyní č. 14
vdova Kateřina Brejchová
syn Josef Brejcha, mistr pokrývačský, domkář a Marie roz. Kalivodová
Václav Brejcha a Marie, domkář
Číslo popisné 83/staré č. 73
Domek
1787
1807
1862
1873
Matěj Kratochvíl, domkář a Ludmila roz. Krejčí
koupil Jan Líbal, domkář
syn Jan Líbal, domkář
Anna Líbalová, vdova
Číslo popisné 84/staré č. 76
Mlýn „Podhájský“
1646
1656
1667
1678
1685
1699
1739
1787
1798
1799
1817
1825
1840
1850
1878
1887
Jan, mlynář a Anna
Bartoloměj, mlynář a Dorota
Adam Podhájský, mlynář
Jan Turnovský, mlynář a Anna roz. Hlínová z Kasejovic
Jan Podhájský, mlynář a Anna
Pavel Forst, mlynář a Dorota
Martin Forst, mlynář a Anna roz. Fialová
František Kohout, mlynář a Anna roz. Pechová
syn František Kohout, mlynář a Veronika roz. Minaříková ze Lnář č. 62
Jan Kohout, mlynář a Marie roz. Minaříková z Podhájského mlýna
Josef Kott, mlynář a Veronika ovdovělá Kohoutová
Antonín Kott, mlynář a Alžběta roz. Barvínková
František Blecha, mlynář a Marie roz. Štorkánová
syn Antonín Blecha, mlynář a Anna roz. Jeníčková z Bezděkova č. 4
Matěj Kouba z Hněvkova č. 10, mlynář a Anna roz. Koptová z Mačkova č. 4
Jan Voříšek z Hajan č. 35, mlynář a Anna roz. Pobudová z Tchořovic č. 31
Použité prameny a edice
Národní archiv v Praze (dále jen NA Praha), Josefský katastr, č. 3400, 1785.
NA Praha, Stabilní katastr, PRÁCH č. 366, 1837.
Státní oblastní archiv v Třeboni (dále jen SOA Třeboň), Sbírka matrik Lnáře, dostupné
na digi.ceskearchivy.cz
SOA Třeboň, Velkostatek Lnáře, Gruntovní kniha č. 403, 1751–1799
SOA Třeboň, Velkostatek Lnáře, Gruntovní kniha č. 427, 1777–1850.
SOA Třeboň, Velkostatek Lnáře, Pozemková kniha č. 379, 1651–1 685.
SOA Třeboň, Velkostatek Lnáře, Pozemková kniha č. 381, 1695–1706.
SOkA Strakonice, Fond Extrakty z pozemkových knih okres Strakonice, č. 68 a 69 , 1850.
HAAS, Antonín (ed.), Berní rula, Kraj Prácheňský, I. díl, Praha 1954.
Download

Lnáře - seznam gruntů a chalup v 17