Vážení přátelé,
cílem bohdalovských chovatelů vždy bylo připravovat výstavy, tak aby byly chovatelským svátkem pro
vystavovatele, návštěvníky i pořadatele. V posledních letech jsme si však stále více začali uvědomovat, že
nesmíme zapomínat i na rodinné příslušníky chovatelů a také jim při výstavě nabídnout zajímavý program.
Snažíme se o to ať již prostřednictvím doprovodného programu nebo farmářskými a řemeslnými trhy. A zájem
vás návštěvníků nás přesvědčuje o tom, že jsme se snad vydali správnou cestou.
Když jsme se před šestnácti roky rozhodli, že chceme dělat velké výstavy, na které nám už prostor naší
výstavní haly nestačí, měli jsme představu, že se všechna zvířata vejdou sem do kulturního domu. Sami jsme si
tenkrát ani neuměli představit, jak moc se výstava rozroste. Z původní výstavy okresního významu je dnes
výstava, která se může velikostí i návštěvností srovnávat s výstavami národními. I když její název je Výstava
Vysočiny, vystavují zde chovatelé nejenom ze všech okolních, ale i dalších krajů České republiky. I návštěvníci
přijíždí nejenom z celé republiky, ale i ze zahraničí. A tak setkáme-li se při svých cestách s někým cizím a
řekneme, že jsme z Bohdalova, je právě chovatelství a pořádání zde velkých výstav, jednou z věcí, proč lidé
z různých koutů Bohdalov znají. To vše by nebylo v prvé řadě možné, bez podpory našeho městyse, který nám
umožňuje, zde v Kulturním domě a jeho okolí, výstavu pořádat, za což mu patří velké poděkování.
Velice si také vážíme toho, že se nám podařilo navázat spolupráci s Mendelovou univerzitou, jejíž
studenti v rámci výuky nám velmi pomohli při zdárném průběhu pátečního posuzování, společně se staršími
školáky z místní základní školy. Bohdalovská organizace je známá kromě výstav, také právě i dlouholetou a
úspěšnou prací s mládeží. Některé z nich zájem o chovatelství přivedl ke studiu zemědělství, na středních a
následně i vysokých zemědělských školách.
Záštitu nad naší výstavou předloni převzal poslanec Evropského parlamentu Ivo Strejček. Čestného
předsednictví výstavy se od loňského roku ujali Jiří Král, předseda ÚV ČSCH, Ing. Zdeněk Růžička, ředitel
ČMSCH, a.s. a MVDr. Božimír Kobylka z Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina.
Mimo hlavních odborností drůbeže, holubů a králíků se tradicí již stala také expozice ovcí a koz. Není
to nic překvapivého, protože bohdalovská organizace původně vznikla před šedesáti třemi roky jako sdružení
chovatelů koz. Tradičně zde také můžete vidět speciálku klubu chovatelů sebritek, která je v pátek a sobotu
otevřena v chovatelské hale vedle kostela. V rámci projektu Hrátky se zvířátky mělo v pátek také možnost
zdarma výstavu navštívit na 500 dětí ze 7 školských zařízeních. Bohatý doprovodný program je pro děti
připraven i po oba dva dny výstavy. Druhý ročník farmářských a řemeslných trhů, které se zde konají ve stený
čas, nabídne návštěvníků ke koupi mnoho nových a jistě zajímavých produktů.
Poděkovaní však patří především vystavovatelům, bez jejichž celoroční péče o zvířata, která zde
vystaví, by žádná výstava nemohla být. A samozřejmě bez návštěvníků, kteří sem přijíždí i zdaleka a kteří nás
inspirují k další činnosti, by výstava nebyla taková, jaká je. Věříme, že tomu tak bude i v příštím roce v termínu
5. - 6. října 2013, kdy si bohdalovská organizace připomene výročí padesáti let činnosti odborností drobného
zvířectva v organizaci.
za členy základní organizace
Jaroslav Drejček
Výstavní výbor
předseda:
místopředseda:
jednatel:
ekonom:
propagace:
hospodář:
garanti králíků:
garanti drůbeže:
garanti holubů:
garanti ovcí a koz:
katalog a prodej:
Drejček Jaroslav
Bradáč Zdeněk, Nedělka Kamil
Promberger Pavel
Bradáč Zdeněk
Ing. Prombergerová Iveta, PhD. Ing. Ondráková Marie, Ph.D.
Jaroš Pavel
Stáňa Ladislav, Chalupa David, Henzl Jan, Kolář Martin ml., Večeřa Dominik
Nedělka Kamil, Nedělka Aleš, Nedělka Martin, Boháček Jiří, Novák Petr
Jaroš Pavel, Kolář Martin, Boháček Petr
Zuzana a Martin Chlumský
Promberger Pavel, Ing. Ondráková Marie Ph.D., Řepová Věra, Jahoda Jiří,
Vlastimil Šimek, Zuzana Tesařová
doprava zvířat:
Sláma Miroslav, Chalupa David, Ondráková Marie
pokladna a tombola: Simonides Karel, Kolářová Mirka, Bradáčová Marie, Bradáčová Michaela,
Bradáčová Denisa, Nedělková Lenka, Freilichová Marta, Nedělková Kateřina
veterinární dozor: MVDr. Šikl Libor
Čestné předsednictvo:
Král Jiří
Ing. Růžička Zdeněk
MVDr. Kobylka Božimír
předseda ÚV ČSCH
ředitel ČMSCH, a.s.
Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina
Posuzovatelé výstavy
králíci: Šíp Jindřich ml., Jahoda Jiří, Červinka Tomáš, Šimek Vlastimil, Fasora Petr, Kulanda
Stanislav, Přibyl Jaroslav, Caha Miroslav, Straňák Karel, Caithamlová Dana, Hladiš Josef,
Hubáček Josef Mgr., Vanžura Josef
drůbež: Pavel Ivan, Uher Milan, Krajčír Petr, Šíp Jindřich st., Křivský Jan, Kalaš Jaroslav, Dráb
Zdeněk, Jarkovský Miloslav, Hradec Milan
holubi: Dr. Chrastil Sylvestr, Suchomel Oldřich, Kafka Miroslav, Sousedík Tomáš Ing., Hornoch
Vlastimil, Slančik Petr, Šulák Karel, Veselý Alexandr, Otruba Miroslav, Hrubý Jaromír,
Klepešta Karel
ovce, kozy: Ing. Mareš Vít, Ing. Zdeněk Růžička
NOVOMĚSTSKÁ ANDULKA -
Největší výstava papoušků Vysočiny
Ve dnech 6. – 7. října pořádá ZO ČSCH Nové Město na Moravě, ve svém chovatelském areálu za
nádražím ČSD. Největší prodejní výstavu exotických ptáků v regionu. K vidění několik stovek
exotických ptáků ve třech halách. Vystavena bude široká paleta barev, především australských
papoušků, ale i jemná krása drobných astrildů. Velká část exponátů bude prodejných.
Po celou dobu výstavy bude probíhat i prodej krmiv a výkup exotů. Připraven je i doprovodný program
- po celou neděli bude probíhat ukázka dravých ptáků s odborným výkladem. K vidění bude např.
káně Harisovo, naše největší sova výr velký, sova pálená, kalous ušatý, sýc rousný a další.
Dětem se bude líbit jízda na ponících v sedle nebo v kočáru. Pro nejmenší je určena i malá expozice
domácích mazlíčků. Budou zde např. křečci, malé barevné myšky, osmáci, zakrslí králíčci, morčátka,
piskomilové, činčily atd. Všechna tato zvířátka je možné zakoupit s odbornou radou o jejich chovu.
Otevřeno je v sobotu od 8:00 do 18:00 hod. a v neděli od 8:00 – 16:00 hod.
Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu
Informace na tel. č. 732 951 945
Soutěž o titul Šampión Vysočiny
dospělí - králíci
- Pavel Buček
K 496
Novozélandský bílý
- drůbež - Baka Jaroslav
D 151
Bantamka černá
- holubi - Žák Jiří
H 101
Český stavák žlutý sedlatý
mladí chovatelé - králíci - Jaroš Dominik
K 1164 Rex bílý červenooký
- drůbež - Dedera Miloš
D 207
Kachny zakrslé bílé
- holubi - Veselá Kristýna
H 77
Modenka – gazzi černá
Soutěž o nejlepšího chovatele okresu Žďár nad Sázavou
králíci:
1. Drejček František
K 893 – 896 Činčila malá
2. Sláma Miroslav
K 220 – 223 Činčila velká
3. Tomášek Milan
K 302 – 305 Vídeňský černý
mladý chovatel: Lempera Martin
drůbež:
Vídeňský modrošedý
1. Suchý Tomáš
D 205
Kachna vysokohnízdící bílá
2 Handschuh Tomáš
D 155
Japonka černá
3. Prombergerová Iveta
D 80
Zdr. šumavanky zlaté stříkané
Ambrož Jiří
D 42
Hamburčanka stříb. černě tečkovaná
1. Záborský Josef
H 126
Slezský voláč modrý
2. Růžička Roman
H 53
Rys hněděplavý šupkatý
3. Ladislav Střešňák
H 22
Německý výstavní žlutý
H 10
Koburský skřivan pruhový
mladý chovatel:
holubi:
K -358 - 361
mladý chovatel:
Sláma Michal
Memoriál Josefa Karmazína na nejlépe oceněnou kolekci novozélandských bílých
uděluje okresní odborná komise králíků Žďár nad Sázavou
Pavel Buček
K 494-497
383 bodů
Poháry v expozici ovcí a koz
Nejlepší beran:
Kot. 9
Josef Koudelka
Romanovská ovce
Nejlepší kozel
Kot. 8
Jindřich Doležal
Koza bílá krátkosrstá
I. nejlepší kolekce ovcí: Kot. 12
Zuzana Chlumská Berrichon du Cher
II. nejlepší kolekce ovcí: Kot. 1
Petr a Eva Pohlovi Vřesová ovce
III. nejlepší kolekce ovcí: Kot. 5 a 6
Martin Hošek
Zwartbles
I. nejlepší kolekce koz:
Ing. Jan Dvorský
Hnědá koza krátkosrstá
Kot. 2
Udělené tituly MISTR VYSOČINY
Králíci
Bohumil Menčík
Jaroslav Drejček
Miroslav Hanzl
Josef Kovařík
Emílie Šínová
Vladimír Tesař
Pavel Buček
Ing. Josef Dobrovolný
Václav Heler
Ing.Dagmar Malá
Jaroslav Štěrba
Miroslav Fic
Pavel Promberger
Jan Jícha
Jaroslav Dvořák
František Drejček
David Chalupa
Dominik Jaroš
Miloš Tecl
Jindřich Šíp ml.
Josef Klíma
Belgický obr
Moravský modrý
Velký světlý stříbřitý
Velký světlý stříbřitý
Vídeňský modrý
Vídeňský modrý
Novozélandský bílý
Novozélandský bílý
Novozélandský bílý
Novozélandský bílý
Burgundský
Kalifornský
Bílopesíkatý černý
Zaječí divoce zbarvený ohnivý
Malý beran divoce zbarvený
Činčila malá
Stříbřitý žlutý
Bílý červenooký rex
Bílý červenooký rex
Zakrslý bílý červenooký rex
Činčila velká
Holubi
Jiří Žák
Jiří Kadlec
Český stavák žlutý sedlatý
Kudrnáč červený bělouš
Drůbež
Jiří Kadlec
Jaroslav Dvořák
Libor Pešek
Jaroslav Dvořák
Jindřich Šíp ml
Jaroslav Baka
Petr Boháček
Vlastimil Kmošek
Miroslav Novotný
Tomáš Suchý
Josef Augustin
Miloš Dedera
Petra Václavková
Josef Augustin
Josef Vaněk
Zdrobnělé vlašky stříbrně zbarvené
Vlašky stříbrné
Vlašky černé
České slepice zlatě kropenaté
Antverpští vousáči černí
Bantamky černé
Zdrobnělé viandotky černé bíle skvrnité
Perličky modré
Krůty standardní bronzové
Kachny vysokohnízdící
Kachny zakrslé bílé
Kachny zakrslé bílé
Kachny zakrslé bílé
Kachny zakrslé čárkované stříbrné divoké
Kachny zakrslé čárkované stříbrné divoké
DOPROVODNÝ PROGRAM
čas
9,30
10,00
10,30
sobota
6.10.2012
přednášející
Lada Šípová
do 11,30
11,00
Jindřich Šíp
11,30
12,00
Milan Chlumský
12,30
téma
místo
Rovinná dráha (klasický
králičí hop od začátečníků po tělocvična
pokročilé)
Lada Šípová
Posuzování králíků u nás a v
za KD nebo
zahraničí, pozvánka na
vestibul KD
evropskou výstavu
Pasení ovcí
za školou
Skok daleký (pro pokročilé
králíčky, soutěž, kdo přeskočí tělocvična
delší vzdálenost
13,00
13,30
Lada Šípová
14,00
Milan Chlumský
14,30
Dvořákovi
15,00
15,30
16,00
16,30
Lada Šípová
čas
neděle
7.10.2012
Skok vysoký (pro pokročilé
králíčky, soutěž, kdo přeskočí tělocvična
vyšší laťku)
Pasení ovcí
za školou
Ukázka výcviku
za školou
záchranářských psů
Parkur (křížená dráha,
tělocvična
podobné koňským parkurům)
téma
přednášející
místo
9,30
Lada Šípová
Rovinná dráha
10,30
Jindřich Šíp
O plemenech králíků
11,00
Jan Jícha
Králík zaječí
11,00
11,30
12,00
Lada Šípová
Milan Chlumský
Skok vysoký a daleký
Pasení ovcí
Lada Šípová
Parkur (křížená dráha, podobné
dětské hřiště
koňským parkurům)
12,30
13,00
Slavnostní předání cen
dětské hřiště
za KD nebo
vestibul KD
za KD nebo
vestibul KD
dětské hřiště
za školou
pódium KD
Po celou dobu výstavy budou probíhat na dětském hřišti nebo v
případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy ukázky zooterapie.
Udělené čestné ceny na jednotlivce
Expozice králíků
43
180
282
306
368
484
611
617
695
711
809
903
1043
1083
1116
0,1
1,0
1,0
1,0
0,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
Moravský modrý
Velký světlý stříbřitý
Vídeňský modrý
Vídeňský černý
Hototský bílý
Novozélandský červený
Kuní velký modrý
Siamský velký žlutý
Kalifornský černý
Český strakáč černý
Bílopesíkatý černý
Činčila malá
Český černopesíkatý
Zakrslý beran bílý modrooký
Zakrslý durynský
95,5 b.
95,5 b.
95,5 b.
95,0 b.
95,0 b.
94,5 b.
94,0 b.
94,0 b.
95,5 b.
95,0 b.
96,0 b.
95,0 b.
95,0 b.
94,5 b.
95,0 b.
Drejček Jaroslav
Wölfl Gerhard
Šínová Emílie
Tomášek Milan
Dvořák Vladimír
Tucauer Jiří
Musil Josef
Králíček Vojtěch
Zavoral Jaroslav
MVDr. Janíček Miroslav
Promberger Pavel
Nedělka Martin
MCH
Matoušek František
Šíp Jindřich ml.
Pavlík Jiří
( 46)
( 256)
( 198)
( 235)
( 50)
( 239)
( 139)
( 113)
( 259)
( 83)
( 185)
( 144)
( 129)
( 199)
( 162)
Juráček Jaroslav ml.
Dohnal Petr
Heler Václav
Suchý Tomáš
Heler Václav
Dvořák Jaroslav
Pešek Libor
Dvořák Jaroslav
Pěta Jan
MCH
Dvořák Zdeněk
Prombergerová Pavlína
MCH
Prchal Josef
Dobrovolný Josef
Sedláček Jaroslav
Ing. Prombergerová Iveta
Tecl Alois
Hedbávný Karel
Boháček Petr
Hedbávný Karel
Baka Jaroslav
Dvořák Jaroslav
Svoboda Bohuslav
Kadlec Jiří
Šínová Emílie
Ing. Prombergerová Iveta
Šíp Jindřich ml.
( 91)
( 43)
( 70)
( 221)
( 70)
( 48)
( 169)
( 48)
( 170)
( 51)
( 187)
( 183)
( 37)
( 195)
( 186)
( 226)
( 69)
( 10)
( 69)
( 3)
( 49)
( 225)
( 95)
( 198)
( 186)
( 199)
Expozice drůbeže
4
10
20
25
28
34
38
46
50
63
65
66
72
74
80
92
94
102
112
114
120
123
130
136
143
149
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
1,0
0,1
1,0
1,0
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
Amroksky krahujcové
Bílefeldské slepice rodobarvé hnědoprsé
Sasexky bílé světle kolumbijské
Bojovnice tuzo modré
Leghornky bílé
Vlašky stříbrně zbarvené
Vlašky černé
České slepice zlaté kropenaté
Araukany divoké
Zdrobnělé australky černé
Zdrobnělé bílefeldské slepice rodobarvé hnědoprsé
Zdrobnělé barneveldky dvojlemované
Zdrobnělé hempšírky měděně červené
Zdrobnělé hempšírky měděně červené
Zdrobnělé šumavanky zlaté stříkané
Zdrobnělé velsumky rezavě koroptví
Zdrobnělé vyandotky bílé
Zdrobnělé vyandotky černé bíle skvrnité
Zdrobnělé vyandotky stříbrné koroptví vlnité
Zdrobnělé vyandotky stříbrné černě lemované (stříbrné)
Zdrobnělé vyandotky žluté
Zdrobnělé vyandotky žluté kolumbijské
Zdrobnělé vlašky stříbrně zbarvené
Zdrobnělé paduánky žlutě plavé bíle lemované
Zdrobnělé holokrčky krahujcové
Antverpští vousáči černí
VD(94) b.
VD(93,5) b.
VD(94) b.
EL(95) b.
VD(94) b.
EL(95) b.
EL(95) b.
EL(95) b.
EL(95) b.
EL(96) b.
EL(95) b.
EL(95,5) b.
EL(95) b.
EL(95) b.
EL(95,5) b.
EL(96) b.
EL(95) b.
EL(95) b.
EL(95) b.
VD(93,5) b.
VD(94) b.
VD(94) b.
EL(95,5) b.
EL(95,5) b.
VD(94) b.
EL(95,5) b.
155
159
164
0,1 Japonky černé
1,0 Rousné zakrslé
1,0 Perličky modré
EL(95,5) b. Handschuh Tomáš
EL(96) b. Brůna Jan
EL(96) b. Kmošek Vlastimil
( 63)
( 19)
( 103)
EL(95,5) b.
EL(95) b.
EL(95) b.
EL(95) b.
VD(94) b.
EL(95) b.
EL(95) b.
EL(95) b.
EL(95) b.
SE(98) b.
EL(95,5) b.
EL(95) b.
Novotný Miroslav
Frühbauerová Zdena
Wölfl Gerhard
Jahoda Ladislav
Novotný Miroslav
Nedělka Václav ml.
Ripper Jan
Vaněk Ladislav
Suchý Tomáš
Václavková Petra
Augustin Josef
MCH
Nedělka Václav ml.
( 153)
( 60)
( 256)
( 82)
( 153)
( 145)
( 191)
( 246)
( 221)
( 242)
( 2)
( 145)
Svatoň Jan
Diviš Josef
Kafka Miroslav
Střešňák Ladislav
Smola Vladimír
Střešňák Ladislav
Růžička Roman
Marek Zbyněk
Pavlíček Jaroslav
Záborský Josef
Rubeš Karel
Dvořák Jaroslav
Veselá Kristýna
MCH
ing. Kopečný Pavel
Partl Libor ml.
Žák Jiří
Svoboda Bohuslav
Vokřínek Miloslav
Musil Martin
Procházka Oldřich
Novák Josef
Bratršovský Miloslav
Záborský Josef
Kadlec Jiří
Vaněk Josef
Holánek Rostislav
Špinar Miroslav
Veselý Stanislav
( 224)
( 34)
( 96)
( 220)
( 209)
( 220)
( 194)
( 127)
( 161)
( 257)
( 193)
( 49)
( 248)
( 109)
( 157)
( 258)
( 225)
( 251)
( 140)
( 184)
( 152)
( 14)
( 257)
( 95)
( 245)
( 75)
( 214)
( 249)
Expozice vodní drůbeže
170
173
177
180
193
196
200
203
205
209
210
217
1,0
0,1
1,0
1,0
0,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
1,0
0,1
Krůty standardní bronzové
Krůty české divoké bíle lemované
Husy pomořanské
Husy české bílé
Kachny saské modrožlutě divoké
Kachny čárkované stříbrné divoké
Kachny indičtí běžci
Kachny smaragdové
Kachny vysokohnízdící létavé modré divoce zbarvené
Kachny zakrslé bílé
Kachny zakrslé čárkované stříbrné divoké
Pižmovky modře sedlaté
Expozice holubů
3
8
19
22
28
32
53
64
66
69
71
73
77
80
86
89
90
92
103
107
117
119
126
137
139
146
147
156
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
Benešovský holub bílý
Koburský skřivan bezpruhý
Moravský pštros modrý černopruhý
Německý výstavní bílý
Německý výstavní modrý
Německý výstavní straka
Rys hněděplavý šupkatý
Texan rodobarvý černý
Dragoun
Kariér
King bílý
King modrý pruhový
Modenka - gazzi černá
Modenka - schietti modrá bronzovopruhá
Brněnský voláč modrý
Český stavák černý tygr
Český stavák červený bělohrotý
Český stavák červený plamínek
Hanácký voláč modrý
Moravský morák
Český voláč sedlatý rousný červený
Slezský voláč červený bělouš
Slezský voláč modrý
Kudrnáč červený bělouš
Staroholandský kapucín
Dánský rejdič
Orientální roler červený
Vídeňský rejdič zrcadlový
95 b.
94 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
94 b.
94 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
95 b.
Udělené čestné ceny kolekce
Expozice králíků
7-10
21-24
44-47
126-129
140-143
174-176
192-194
220-223
256-259
285-288
302-305
328-331
345-347
375-378
448-450
479-480
490-493
494-497
498-501
508-511
579-582
602-605
626-629
637-640
716-719
729-732
770-773
780-782
816-819
835-838
843-845
865-868
875-878
893-896
904-907
953-956
957-960
978-981
999-1002
1065-1068
1096-1098
1165-1168
1171-1173
1177-1180
1183-1186
379,5 b.
376,5 b.
378 b.
379,5 b.
378,5 b.
284,5 b.
282,0 b.
381,0 b.
375,0 b.
380,5 b.
380,5 b.
376,0 b.
285,0 b.
376,5 b.
282,0 b.
374,0 b.
381,0 b.
383,0 b.
380,5 b.
380,0 b.
377,0 b.
379,5 b.
376,5 b.
378,0 b.
378,0 b.
377,0 b.
377,0 b.
283,5 b.
379,5 b.
376,5 b.
284,5 b.
379,0 b.
377,0 b.
382,5 b.
374,5 b.
377,5 b.
378,0 b.
376,5 b.
377,0 b.
376,0 b.
282,0 b.
380,0 b.
282,5 b.
378,5 b.
375,0 b.
Belgický obr divoce zbarvený
Německý obrovitý strakáč černý
Moravský modrý
Velký světlý stříbřitý
Velký světlý stříbřitý
Velký světlý stříbřitý
Činčila velká
Činčila velká
Meklenburský strakáč modrý
Vídeňský modrý
Vídeňský černý
Vídeňský bílý
Vídeňský šedý
Český albín
Novozélandský červený
Novozélandský červený
Novozélandský bílý
Novozélandský bílý
Novozélandský bílý
Novozélandský bílý
Burgundský
Burgundský
Kalifornský černý
Kalifornský černý
Český strakáč černý
Aljaška
Havana
Havana
Bílopesíkatý černý
Moravský bílý hnědooký
Zaječí divoce zbarvený ohnivý
Malý beran divoce zbarvený
Malý beran železitý
Činčila malá
Marburský
Stříbřitý žlutý
Stříbřitý žlutý
Stříbřitý modrý
Stříbřitý světlý
Český černopesíkatý
Zakrslý beran kuní hnědý
Bílý červenooký rex
Činčilový rex
Zakrslý bílý červenooký rex
Saténový slonovinový červenooký
Menčík Bohumil
Tomášek Pavel
Drejček Jaroslav
Hanzl Miroslav
Kovářík Josef
Tecl Alois
Klíma Josef
Sláma Miroslav
Bratršovský Miloslav
MCH
Tesař Vladimír
Tomášek Milan
Souček Josef
Němec Jaroslav ml.
Kelner Miloslav
Kužel Jan
MCH
Řípa Josef
Buček Pavel
Buček Pavel
Ing. Dobrovolný Josef
Heler Václav
Ronovský Karel
Štěrba Jaroslav
Břinek František ml.
Fic Miroslav
Kmošek Vlastimil
Čechal Vladimír
Nedělka Kamil
Wasserbauer Josef
Promberger Pavel
Mejzlík Jiří
Jícha Jan
Dvořák Jaroslav
Dobrovolný Zdeněk
Drejček František
Ing. Broža Bohuslav
Chalupa David
Chalupa David
Beneš Bohuslav
Pospíchal Miroslav
Štrejbar Bohuslav
Šíp Jindřich ml.
Tecl Miloš
Tomášek Michal
Šíp Jindřich ml.
Šíp Jindřich ml.
( 132)
( 236)
( 46)
( 65)
( 111)
( 226)
( 100)
( 204)
( 15)
( 230)
( 235)
( 213)
( 149)
( 99)
( 119)
( 190)
( 21)
( 21)
( 38)
( 70)
( 192)
( 217)
( 16)
( 55)
( 103)
( 22)
( 143)
( 255)
( 185)
( 131)
( 88)
( 48)
( 39)
( 45)
( 18)
( 26)
( 26)
( 5)
( 180)
( 219)
( 199)
( 227)
( 234)
( 199)
( 199)
Expozice ovcí a koz
Erika Janovská, Lhůta 12, 583 01 Libice nad Doubravou, pošta Chotěboř, tel.: 775010214, [email protected]
Zwartbles
bahnice 36981942 4.4.2010, 36985942 2.4.2010, jehnička 54270961 28.2.2012, beran 46123061 2.3.2012
Ing. Martin Hošek, Ph.D., Mohelno 7, 675 75, mobil: 606 319 882, [email protected]
Zwartbles
Jehnice CZ49107961, CZ49118961
březen 2012
Berani CZ42033061 19.3.2012 a
CZ42038061 21.3.2012
prodejný po 6 000 Kč
Beran CZ42042061 25.3.2012
prodejný 5500 Kč
Josef Koudelka, Kmochova 184, Třebíč, 674 01, [email protected], www.romanovky.webnode.cz, tel.: 724 916 439
Romanovská ovce
beran 42693/021
21.4.2009
Josef Koudelka, Kmochova 184, Třebíč, 674 01, [email protected], www.romanovky.webnode.cz, tel.: 724 916 439
Romanovská ovce
bahnice
Chlumská Zuzana, Horní Rožínka 24, 592 51, mobil: 732 784 575, e-mail: [email protected]
Berrichon du Cher
3 bahnice
Chlumská Zuzana, Horní Rožínka 24, 592 51, mobil: 732 784 575, e-mail: [email protected]
Berrichon du Cher
beran
Karásek Miloš, Kožichovice 100, 674 01, okres Třebíč, mobil: 604 932 351, e-mail: [email protected]
Oxford Down
bahnice 48775/932 a 58753/932 leden 2011
beránci 46937/061 10.4.2012 a 46939/061 22.4.2012
prodejní cena beránků
2 000,Emanuel Bradáč, Bohdalov, 592 13
Kamerunský kozel a dvě kozy, srnčí zbarvení,
prodejný - cena 5 000 Kč za celou kolekci
Alena Křesťanová, Přibyslav 588 22
Kamerunský beran hnědý
Petr a Eva Pohlovi, Křižánky 147, Svratka 592 02, mobil: 724334493, [email protected]
Ovce vřesová 1,0
06143822; 0,1 45802992; 1,0 38324042
Jindřich Doležal, Budeč 52, tel.: 566 667 086, mobil: 608 422 758
koza - koza bílá krátkosrstá
06794/057
21.3.2012
Jindřich Doležal, Budeč 52, tel.: 566 667 086, mobil: 608 422 758
Kozel - koza bílá krátkosrstá
06794/057
21.3.2012
Ing. Jan Dvorský, 582 22 Olešenka č. 10, ZO ČSCH Přibyslav, mobil: 602 360 864
Suffolk - beran
40805061
narozený
7.3.2012
prodejní cena
Ing. Jan Dvorský, 582 22 Olešenka č. 10, ZO ČSCH Přibyslav, mobil: 602 360 864
Koza hnědá krátkosrstá
Kozičky 7673967
9.1.2012; 7686967
14.1.2012; 7674967 12.1.2012; 7678967
Kozel
3880057
22.1.2012
Michal Kříž, Okrouhlička 29, 582 53 Štoky, tel.: 732 558 755,
Quessantská ovce (kvesantská) – beran, 2 bahnice a 2 letošní jehnice
letošní jehnice
Marie Myslíková, Záborná 11, Polná, tel.: 724 218 296
Koza bílá x Anglonubijská koza
Koza anglonubijská x koza burská
Ing. Jakub Šmíd, Šlapanov
Kozel kříženec kozy bílé a kašmírové
9 000 Kč
15.1.2012
prodejné po 4 000 Kč
prodejné 2 500 Kč
prodejné 2 500 Kč
s účastí slovenských chovatelů
a expozicí plemen Eikenburgerská zakrslá a Mosetka
Výsledky XIII. speciální výstavy
Nejlépe hodnocení jedinci
pořadí barevná varieta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
zlatá černě lemovaná
stříbrná černě lemovaná
stříbrná černě lemovaná
stříbrná černě lemovaná
Mosetka černá
stříbrná černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
stříbrná černě lemovaná
Mosetka černá
stříbrná černě lemovaná
stříbrná černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
číslo klece
pohl.
třída/body
chovatel
71
4
21
2
158
9
46
20
157
3
19
85
87
88
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
SE/99
SE/98,5
SE/98,5
SE/98
SE/98
EL/96,5
EL/96,5
SE/96
EL/96
EL/95,5
EL/95,5
EL/95,5
EL/95,5
EL/95,5
Balíček Alois
Holeček Jiří
Jurík Luboš
Jurík Luboš
Zábrana Ivan
Balíček Alois
Balíček Alois
Jurík Luboš
Zábrana Ivan
Jurík Luboš
Jurík Luboš
Lunda Jaroslav
Lunda Jaroslav
Lunda Jaroslav
Pět nejlépe hodnocených kolekcí
poř. barevná varieta
1
2
3
4
5
stříbrná černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
Mosetka černá
stříbrná černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
čísla klecí
1.0
0.1
0.1
2, 20, 21
46, 71, 72
156, 157, 158
3, 18, 19
53, 88, 89
98
96,5
92
95,5
94
96
99
96
94
95,5
98,5
95
98
95,5
95
celk.body chovatel
292,5
290,5
286
285
284,5
Jurík Luboš
Balíček Alois
Zábrana Ivan
Jurík Luboš
Lunda Jaroslav
Dle předem stanovených kritérií byly diplomy uděleny následovně:
diplom
barevná varieta
P1
šampión plemene
P2
mistr plemene
P3
nejlepší protějšek šampióna
P4
šampión variety
P5
mistr variety
P6
šampión variety
P7
mistr variety
pohlaví
číslo klece
chovatel
0,1
71
Balíček Alois
1,2
2, 20, 21
Jurík Luboš
1,0
4
Holeček Jiří
1,0
4
Holeček Jiří
1,2
2, 20, 21
Jurík Luboš
0,1
71
Balíček Alois
1,2
46, 71, 72
Balíček Alois
zlatá černě lemovaná
stříbrná černě lemovaná
stříbrná černě lemovaná
stříbrná černě lemovaná
stříbrná černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
Bodové hodnocení XIII. speciální výstavy Sebritek
1.0 stříbrná
č.k.
číslo kroužku
kolekce poz.1 poz.2 poz.3 poz.4 poz.5 poz.6
1
SK289D
K3
4
2
5
5
3
5
2
SK287D
K2
5
4
5
4
4
5
SE/98
II
3
SK291D
K1
4
3
5
5
3
5
EL/95,5
IV
4
7469
K1
5
4
5
5
4
5
SE/98,5
I
5
4268
K2
4
3
4
4
3
4
VD/93,5
V
6
7
8
9
114
7464
7444
7449
K3
4
3
2
4
2
1
2
3
4
2
3
5
4
3
1
5
2
2
1
5
4
4
4
5
DB/92
US/91
US/91
EL/96,5
10
PL831C
K
0
0
11
661/X
0
12
17951/XIII
0
13
14
15
16
17
7943
6537
883
61
44
K
třída/body
pořadí
cena
prod.cena
DB/92
Jurík Luboš
P2,P5,ČC
Jurík Luboš
Jurík Luboš
P3,P4
Holeček Jiří
Holeček Jiří
200,200,200,-
III
ČC
V/0
150,-
V/0
150,-
0
0
V/0
150,-
1
0
2
4
0
2
1
2
2
4
3
5
3
5
0
2
0
2
2
3
5
V/0
US/91
V/0
DB/92
DB/92
150,100,100,150,-
K3
4
3
4
4
4
4
VD/94
2
chovatel
Holeček Jiří
Holeček Jiří
Balíček Alois
Balíček Alois
Soukupovi J. a
R.
Soukupovi J. a
R.
Soukupovi J. a
R.
Soukupovi J. a
R.
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
0.1 stříbrná
18
SK478M
19
SK479M
K3
5
3
5
5
3
4
EL/95,5
III
20
SK731N
K2
4
4
4
5
4
5
EL/96
II
P2,P5
Jurík Luboš
21
SK723N
K2
5
4
5
4
5
5
SE/98,5
I
P2,P5,ČC
Jurík Luboš
22
SK742N
K1
3
3
2
3
3
4
DB/92
23
SK726N
K1
2
2
2
2
4
4
DB/92
Jurík Luboš
24
4677
K1
3
3
3
3
3
3
DB/92
Holeček Jiří
25
4672
K1
4
3
4
4
3
4
VD/93,5
Holeček Jiří
26
4674
K2
3
2
3
3
2
3
DB/92
Holeček Jiří
27
4676
K2
4
3
3
4
3
4
VD/93
Holeček Jiří
28
4678
K3
N/0
Holeček Jiří
29
30
4680
4692
K3
K
4
4
4
4
3
4
VD/94
N/0
Jurík Luboš
Jurík Luboš
Jurík Luboš
V
Holeček Jiří
Balíček Alois
31
32
33
34
4691
244
245
SK727M
K
35
PL1AT
K
36
37
PL4AT
6538/IX
K
38
SK318B
39
40
2
4
4
3
2
2
3
2
2
4
4
2
3
4
4
3
0
3
2
4
4
4
3
4
3
DB/92
DB/92
VD/94
DB/92
IV
0
V/0
150,-
V/0
150,-
Balíček Alois
Janda Zdeněk
Janda Zdeněk
Jurík Luboš
Soukupovi J. a
R.
Soukupovi J. a
R.
Karkan Karel Ing.
2
0
2
3
2
0
2
2
US/91
K
2
2
2
3
3
3
DB/92
250,-
Jurík Luboš
SK394C
K1
4
4
4
4
1
3
US/91
200,-
Zelenka Eduard
SK396C
K2
4
2
4
3
1
4
US/91
41
SK397C
K3
2
3
2
2
1
4
US/91
200,-
Zelenka Eduard
42
SK399C
K4
3
4
4
4
2
4
DB/92
200,-
Zelenka Eduard
43
SK398C
K5
44
45
173
171
K1
4
4
4
2
4
4
4
4
3
4
4
4
VD/94
DB/92
III
4
3
5
5
5
5
EL/96,5
I
1.0 zlatá
0
Zelenka Eduard
V/0
200,-
Zelenka Eduard
Balíček Alois
Balíček Alois
46
170
K2
47
6407
K1
0
48
49
50
4187/X
3644
SK311B
K2
K
0
51
110
K1
4
4
4
4
52
108
K2
4
4
4
4
53
105
K3
4
4
4
4
3
54
bez
K1
55
4102/X
K2
56
57
58
3975
SK308N
SK722N
K
K
4
4
3
3
4
4
0
4
4
3
3
5
4
V/0
VD/94
VD/93,5
59
SK213L
K1
2
3
2
2
3
4
DB/92
Zelenka Eduard
60
SK238L
K1
2
2
2
3
3
4
DB/92
Zelenka Eduard
61
SK225L
K2
2
3
2
2
2
4
DB/92
Zelenka Eduard
62
SK232L
K2
0
N/0
Zelenka Eduard
63
SK216L
K3
4
3
3
4
3
4
VD/93
Zelenka Eduard
64
SK229L
K3
3
1
3
4
1
4
US/91
Zelenka Eduard
65
SK222L
K4
3
2
3
3
4
4
DB/92
Zelenka Eduard
66
SK233L
K4
3
2
3
3
4
4
DB/92
Zelenka Eduard
67
SK228L
K5
3
2
3
3
3
4
DB/92
Zelenka Eduard
68
SK217L
K5
3
2
3
4
3
4
DB/92
69
4685
K1
3
2
3
4
4
4
DB/92
70
162/IX
K1
4
2
5
4
4
5
DB/92
71
172/IX
K2
5
5
5
5
4
5
SE/99
I
P1,P6,P7
Balíček Alois
72
73
164/IX
4684
K2
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
EL/95
VD/93,5
V
P7,ČC
Balíček Alois
Balíček Alois
74
4201
K1
4
2
4
4
1
4
US/91
Skácel Jaromír
3
3
4
0
4
P7,ČC
Balíček Alois
0
V/0
200,-
Skácel Jaromír
0
200,100,-
4
V/0
V/0
VD/93
Skácel Jaromír
Junger Erik
Jurík Luboš
2
4
DB/92
4
4
EL/95
II
4
VD/94
IV
3
V
ČC
Lunda Jaroslav
Lunda Jaroslav
Lunda Jaroslav
N/0
0
200,300,100,-
V/0
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
0.1 zlatá
150,-
Jünger Erik
Jurík Luboš
Jurík Luboš
Zelenka Eduard
200,-
Balíček Alois
Balíček Alois
75
4193
K1
3
3
4
4
1
4
US/91
Skácel Jaromír
76
6421/IX
K2
2
2
2
2
2
1
US/91
Skácel Jaromír
77
78
79
80
81
82
83
4198
232
249
231
241
3634
3976
K2
K
K
2
3
3
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
3
3
2
1
2
2
2
3
3
3
3
3
2
3
1
2
1
2
2
2
4
1
4
4
4
4
1
DB/92
US/91
US/91
US/91
US/91
DB/92
US/91
Skácel Jaromír
Janda Zdeněk
Janda Zdeněk
Janda Zdeněk
Janda Zdeněk
Jünger Erik
Jünger Erik
84
198
K1
4
4
4
4
4
4
EL/95
150,150,-
Lunda Jaroslav
85
197
K1
4
4
4
4
4
5
EL/95,5
86
200
K2
4
2
3
3
4
4
DB/92
IV
ČC
Lunda Jaroslav
87
190
K2
5
3
5
4
3
5
EL/95,5
II
Lunda Jaroslav
88
194
K3
4
5
4
3
5
5
EL/95,5
III
Lunda Jaroslav
89
90
91
92
199
186
630
642
K3
4
4
3
3
5
4
0
3
4
4
3
2
3
4
3
3
4
3
4
3
4
4
4
4
EL/95
VD/94
V/0
DB/92
93
667
K1
3
2
3
3
3
4
DB/92
94
649
K1
3
2
3
3
1
3
US/91
95
650
K2
3
2
4
3
2
4
DB/92
96
651
K2
3
3
3
3
2
4
DB/92
SK285D
193
7757
900
K
K
4
3
2
4
3
2
2
4
4
3
2
3
4
3
2
3
3
3
2
4
4
4
3
4
VD/93,5
DB/92
US/91
VD/93,5
SK738N
SK300N
304
50
SK744N
131
51
147
K
K
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
3
3
K
K
4
3
3
3
4
3
4
3
0
4
3
3
4
0
3
3
2
2
4
3
VD/93,5
EL/95
N/0
DB/92
DB/92
V/0
DB/92
DB/92
109
SK321D
K1
3
3
3
3
3
3
DB/92
Jurík Luboš
110
SK402C
K1
4
3
4
4
2
4
DB/92
Zelenka Eduard
111
112
113
114
SK403C
7451
7435
7434
K2
K
3
3
4
3
4
2
3
3
4
2
4
3
3
3
4
3
3
4
2
2
4
3
3
4
VD/93
DB/92
DB/92
DB/92
200,-
Zelenka Eduard
Balíček Alois
Balíček Alois
Balíček Alois
115
4191
K1
3
1
3
3
2
4
US/91
200,-
Skácel Jaromír
116
117
118
119
120
4196
4183
4209
nedodáno
nedodáno
K2
3
2
0
0
3
3
1
0
0
4
US/91
V/0
V/0
200,200,200,-
Skácel Jaromír
Skácel Jaromír
Skácel Jaromír
Junger Erik
Junger Erik
121
SK324D
K2
3
3
3
3
2
4
DB/92
250,-
Jurík Luboš
122
SK325N
K1
3
3
3
3
2
3
DB/92
250,-
Jurík Luboš
123
SK310N
K1
4
4
4
3
4
4
VD/94
Jurík Luboš
124
SK725N
K2
4
3
4
4
4
4
VD/94
Jurík Luboš
125
SK307N
K2
3
3
3
3
2
3
DB/92
126
SK203L
K1
3
3
3
4
4
4
VD/93
Zelenka Eduard
127
SK201L
K1
4
4
4
3
2
3
DB/92
Zelenka Eduard
128
SK209L
K2
4
3
4
4
3
3
VD/93
Zelenka Eduard
129
130
131
SK204L
4688
4690
K2
K
K
4
4
4
4
0
1
3
4
4
3
4
4
3
2
2
4
4
4
VD/93
V/0
US/91
Zelenka Eduard
Balíček Alois
Balíček Alois
132
4189
K1
3
2
2
3
2
4
DB/92
Skácel Jaromír
133
4192
K1
V/0
Skácel Jaromír
134
4203
K2
3
2
3
3
4
4
DB/92
Skácel Jaromír
135
136
137
138
4197
257
4561
648
K2
3
3
3
3
4
2
1
3
4
3
3
3
3
2
1
4
3
3
2
2
3
2
1
4
DB/92
DB/92
US/91
DB/92
Skácel Jaromír
Janda Zdeněk
Janda Zdeněk
Karkan Karel Ing.
Lunda Jaroslav
250,150,150,-
Lunda Jaroslav
Lunda Jaroslav
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
150,-
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
150,-
Karkan Karel Ing.
1.0 citronová
97
98
99
100
200,-
Jurík Luboš
Balíček Alois
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
0.1 citronová
101
102
103
104
105
106
107
108
4
4
ČC
250,250,150,-
Jurík Luboš
Jurík Luboš
Balíček Alois
Janda Zdeněk
Jurík Luboš
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
1.0 žlutě plavá
0.1 žlutě plavá
0
250,-
Jurík Luboš
139
140
87
SK200L
4
3
3
4
4
3
4
3
4
3
4
4
VD/94
DB/92
ČC
200,-
Karkan Karel Ing.
Zelenka Eduard
V/0
100,-
Balíček Alois
EIKENBURGERSKÁ ZAKRSLÁ
1.0 černá
141
192
0
142
189
K2
2
1
2
3
3
3
US/91
100,-
Balíček Alois
143
144
7448
171
K1
K
2
2
2
0
2
4
3
4
2
4
3
4
US/91
V/0
100,-
Balíček Alois
Karkan Karel Ing.
100,-
Balíček Alois
0.1 černá
145
177
K1
3
3
3
3
4
4
DB/92
146
4682
K1
2
1
3
4
4
4
US/91
2
2
2
3
4
3
DB/92
3
4
3
3
2
3
4
4
4
4
4
4
2
4
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
V/0
V/0
DB/92
VD/94
DB/92
DB/92
DB/92
VD/93
147
291
K2
148
149
150
151
152
153
154
155
4695
4109
4103
4110
633
4106
4104
4107
K2
K
K
3
4
3
3
3
4
0
0
2
3
2
3
2
3
22
K
4
2
5
3
3
4
DB/92
78
57
K
K
4
4
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
EL/96
SE/98
Balíček Alois
Balíček Alois
100,100,100,ČC
Balíček Alois
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
MOSETKA
1.0 černá
156
Zábrana Ivan
0.1 černá
157
158
ČC
Hodnocení kolekcí
zlatá
stříbrná
varieta
číslo
kolekce
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
čísla klecí
1.0 0.1 0.1
1,22,23
2,20,21
3,18,19
4,24,25
5,26,27
6,28,29
9,30,31
10,35,36
38,57,58
39,59,60
40,61,62
41,63,64
42,65,66
43,67,68
44,69,70
46,71,72
47,74,75
48,76,77
49,82,83
51,84,85
52,86,87
53,88,89
54,93,94
55,95,96
hodnocení
1.0
0.1
92
92
98
96
95,5 94
98,5 92
93,5 92
92
0
96,6 0
0
0
92
94
91
92
91
92
91
93
92
92
0
92
94
92
96,5 99
0
91
0
91
0
92
92
95
95
92
94 95,5
0
92
0
92
0.1
92
98,5
95,5
93,5
93
94
92
0
93,5
92
0
91
92
92
92
95
91
92
91
95,5
95,5
95
91
92
body
celkem
276
292,5
285
284
278,5
186
188,6
0
279,5
275
183
275
276
184
278
290,5
182
183
183
282,5
282,5
284,5
183
184
pořadí
I
IV
II
V
diplom
chovatel
Jurík Luboš
Jurík Luboš
Jurík Luboš
Holeček Jiří
Holeček Jiří
Holeček Jiří
Balíček Alois
Soukupovi J. a R.
Jurík Luboš
Zelenka Eduard
Zelenka Eduard
Zelenka Eduard
Zelenka Eduard
Zelenka Eduard
Balíček Alois
Balíček Alois
Skácel Jaromír
Skácel Jaromír
Junger Erik
Lunda Jaroslav
Lunda Jaroslav
Lunda Jaroslav
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
citronová
žlutěplavá b.l.
E.černá
M.čěrná
K25
97,101,102 93,5 93,5
95
282
K26
K27
K28
K29
K30
K31
K32
K33
K34
K35
K36
100,107,108 93,5
109,122,123 92
110,126,127 92
111,128,129 93
112,130,131 92
115,132,133 91
116,134,135 91
143,145,146 91
142,147,148 91
144,150,151 0
156,157,158 92
92
94
92
93
91
0
92
91
0
94
98
277,5
278
277
279
183
183
275
274
183
186
286
92
92
93
93
0
92
92
92
92
92
96
Jurík Luboš
Karkan Karel Ing.
Jurík Luboš
Zelenka Eduard
Zelenka Eduard
Balíček Alois
Skácel Jaromír
Skácel Jaromír
Balíček Alois
Balíček Alois
Karkan Karel Ing.
Zábrana Ivan
III
Seznam vystavovatelů sebritek
jméno
ulice
město
PSČ
telefon
vystavovaná bar. varieta
Balíček Alois
Švehlova 262
Šťáhlavy
332 03
607 919 220
zlčl, stčl, cičl, žlbl
Holeček Jiří
Losiná 176
Nezvěstice
332 04
377 926 931
stčl
Juríjk Luboš
Medňanská 515/7 Ilava
019 01
Jünger Erik
Lhota 151
Vyškov
682 01
731720000
zlčl, žlbl
Karkan Karel Ing.
Mostkovice 95
Mostkovice
798 02
724619275
zlčl, stčl, cičl, žlbl
Lunda Jaroslav
Hliníky I. 95
Uherský Ostroh III
687 24
572 592 048
zlčl
Skácel Jaroslav
Býškovice 20
Všechovice
753 53
773 320 323
zlčl, , žpbl
Soukupovi J a R
Lhota 151
Vyškov
682 01
602758507
stčl
Zelenka Eduard
Sobotiště 133
Sobotiště, SR
906 05
+421905723158 zlčl, stčl, cičl, žlbl
+421346282403 zlčl, , žpbl
Seznam vystavovatelů eikenburgerských zakrslých a mosetek
jméno
ulice
město
PSČ
telefon
vystavovaná bar. varieta
Balíček Alois
Švehlova 262
Šťáhlavy
332 03 607 919 220
Eikenburgerská černá
Karkan Karel Ing.
Mostkovice 95
Mostkovice
798 02 724619275
Eikenburgerská černá
Zábrana Ivan
Vlčnovská 132
Veletiny
68733 607875705
Mosetka černá
Expozice králíků
Klec
Pohlaví
Tetování
Ocenění
Francouzský beran železitý
Čestná Prod. Vystavovatel
cena cena
96,0
94,0
95,0
94,5
4S
4S
4S
4S
0 Menčík Bohumil
1400
0
0 (379,5 b) %
1.0 3193 S-4
95,0 J
0.1
nedod. J
0 Hlaváč David
0
1.0 4-2 75-2 nedod. J
0 Krejčová Hanka
1.0 4-2 75-6
1.0 4-2 75-12
0.1 4-2 75-13
93,0 3S
93,0 3S
94,0 3S
1250 Krejčová Hanka
1250
0 (280,0 b)
Belgický obr železitý
1.0 3-2 S-480
0.1 3-2 S-472
1.0 3-2 S-469
1.0 10-1 75-3
94,0
95,0
94,5
91,0
J
J
J
J
0.1 4-2 S-595
93,5 J
1000 Menčík Bohumil
1000
1000
0
1000 Hrdina Roman
Belgický obr černý
1.0 1-2 75-2
0.1 1-2 75-4
0.1 3-2 75-10
0.1 3-2 75-11
93,5
92,0
93,0
93,0
2+2
2+2
2+2
2+2
1300 Hlaváč David
1300
1300
1300
Německý obrovitý strakáč černý
1.0 4-2 75-9
94,5 J
1.0 3-2 75-5
0.1 3-2 75-6
0.1 3-2 75-7
0.1 3-2 75-8
94,5
94,0
94,5
93,5
4S
4S
4S
4S
93,0 J
93,5 J
550 Pokorný Lubomír
550
Moravský modrý
Belgický obr divoce zbarvený
0.1 2-2 S-461
0.1 2-2 S-462
0.1 2-2 S-463
0.1 2-2 S-464
1.0 1-2 64-3
0.1 1-2 64-5
600 Tomášek Pavel
1000 Tomášek Pavel
0
0
0 (376,5 b) %
Francouzský beran divoce zbarvený
1.0 3-2 68-8
1.0 3-2 68-9
1.0 3-2 68-10
1.0 3-2 68-6
0.1 3-2 68-4
db
mvd
db
mvd
db
J
J
J
J
J
400 Mareš Jan
400
400
400
400
1.0 2-2 68-13
1.0 2-2 68-14
1.0 2-2 68-15
0.1 2-2 68-17
93,0
93,0
93,5
93,0
4S
4S
4S
4S
300 Prchal Jindřich
300
300
300 (372,5 b)
1.0 1-2 64-1
1.0 1-2 64-2
94,0 J
94,0 J
550 Pokorný Lubomír
550
nedod. J
nedod. J
0 Škarek Antonín
0
1.0 5-2 75-30
1.0 5-2 75-29
0.1 5-2 75-31
94,0 3S
93,0 3S
nekl. 3S
1.0 4-2 75-22
1.0 4-2 75-23
0.1 4-2 75-25
0.1 4-2 75-27
94,5
93,5
94,0
94,0
4S
4S
4S
4S
0 Mareček Jan
0
400
400 (376 b)
0.1 5-2 75-17
0.1 5-2 75-18
0.1 5-2 75-16
0.1 5-2 75-21
nekl.
94,0
94,0
94,0
4S
4S
4S
4S
400 Mareček Jan
400
400
400
1.0 3-1 S-5001 94,5 J
1.0 2-2 S-95
95,0 J
0.1 2-2 S-97
95,5 J
2+2
2+2
2+2
2+2
400 Dočekalová Hana
400
300
%
0 Drejček Jaroslav
0
0
0.1 3-2 S-100
0.1 3-2 S-101
1.0 4-2 S-109
1.0 4-2 S-110
94,5
94,5
94,5
94,5
0.1 4-2 S-111
0.1 4-2 S-102
mvd J
mvd J
350 Drejček Jaroslav
0
1.0 4-2 S-104
0.1 4-2 S-106
0.1 4-2 S-107
95,0 3S
95,0 3S
94,5 3S
450 Drejček Jaroslav
400
400 (284,5 b)
1.0 6-2 S-112
0.1 6-2 S-113
0.1 6-2 S-114
0.1 6-2 S-115
mvd
mvd
mvd
mvd
4S
4S
4S
4S
200 Drejček Jaroslav
200
200
200
1.0 4-2 26-63
0.1 4-2 26-64
1.0 4-2 26-69
0.1 4-2 26-70
94,5
94,0
93,0
95,0
2+2
2+2
2+2
2+2
450 Mgr. Kváš Jiří
450
450
450 (376,5 b)
0.1 4-2 S-251
0.1 4-2 S-252
0.1 4-2 S-253
0.1 4-2 S-254
93,0
92,5
92,5
92,5
4S
4S
4S
4S
650 Hrdina Roman
650
650
650 (370,5 b)
1.0 4-2 S-243 94,0 4S
0.1 4-2 S-241 výluka 4S
0.1 4-2 S-245 93,0 4S
0.1 4-2 S-247 93,5 4S
650 Hrdina Roman
650
650
650
0 Drejček Jaroslav
0
450
0 (378 b) %
Velký světlý stříbřitý
1.0 2-2 S-338
0.1 2-2 S-341
95,0 3S
95,0 3S
550 Tecl Alois
0
0.1 2-2 S-340
1.0
94,5 3S
nedod. J
1.0 3-2 75-74
1.0 3-2 75-75
1.0 3-2 75-76
0.1 3-2 75-78
94,0
94,0
93,5
93,0
4S
4S
4S
4S
550 (284,5 b) %
0 Florián Antonín
0 Bednář František
360
360
360 (374 b)
1.0 4-2 75-79
1.0 4-2 75-80
0.1 4-2 75-84
0.1 4-2 75-85
94,5
94,5
93,0
90,0
4S
4S
4S
4S
440 Doležal Jindřich
440
440
440 (372 b)
0.1 4-2 75-64
0.1 4-2 75-65
0.1 4-2 75-66
94,0 3S
93,5 3S
94,5 3S
440 Doležal Jindřich
440
440 (282 b)
1.0 1-2 S-152
1.0 1-2 S-153
0.1 1-2 S-154
95,0 3S
94,0 3S
94,0 3S
440 Coufal Josef
440
440 (283 b)
1.0 1-2 62-30 94,0 4S
1.0 1-2 62-31 93,0 4S
1.0 1-2 62-32 nedod. 4S
1.0 1-2 62-33 95,5 4S %
660 Wölfl Gerhard
660
0
660
1.0 2-2 62-44 93,5 2+2
0.1
nedod. 2+2
1.0 2-2 62-46 94,5 2+2
0.1 2-2 62-47 94,0 2+2
0 Wölfl Gerhard
0
750
0
1.0 4-2 S-1158
1.0 4-2 S-1159
1.0 4-2 S-1160
1.0 4-2 S-1161
93,0
93,5
93,0
94,0
4S
4S
4S
4S
400 Coufal Josef
400
400
400 (373,5 b)
1.0 3-2 62-48
1.0 3-2 62-49
mvd J
mvd J
750 Wölfl Gerhard
750
1.0 5-2 75-112
1.0 5-2 75-114
1.0 5-2 75-115
1.0 5-2 75-116
93,0
93,0
94,0
93,0
4S
4S
4S
4S
330 Mareček Jan
330
330
330 (373 b)
1.0 2-2 64-128
1.0 2-2 64-127
1.0 2-2 64-129
1.0 2-2 64-126
95,0
94,0
94,5
95,0
4S
4S
4S
4S
440 Kovářík Josef
440
440
440 (378,5 b) %
1.0 5-2 75-105
1.0 5-2 75-106
1.0 5-2 75-108
0.1 5-2 75-111
93,5
93,0
93,0
92,0
4S
4S
4S
4S
330 Mareček Jan
330
330
330 (371,5 b)
1.0 3-2 75-124
0.1 3-2 75-125
0.1 3-2 75-126
94,0 3S
94,0 3S
94,5 3S
1.0 4-2 64-179
0.1 4-2 64-180
0.1 4-2 64-181
92,5 3S
92,5 3S
93,5 3S
0.1 3-2 75-127
0.1 3-2 75-128
1.0 4-2 75-129
0.1 4-2 75-130
94,5
94,0
93,5
94,5
1.0 3-2 68-1
1.0 3-2 68-2
1.0 3-2 68-3
0.1 3-2 68-6
93,5
94,0
94,0
93,0
4S
4S
4S
4S
300 Fejt Jaroslav
300
300
300
1.0 3-2 68-7
1.0 3-2 68-8
0.1 3-2 68-12
1.0 3-2 68-9
92,0
89,0
90,0
92,5
4S
4S
4S
4S
0.1 4-2 75-86
mvd J
1.0 4-2 75-55
1.0 4-2 75-56
0.1 4-2 75-57
0.1 4-2 75-58
92,0
94,0
94,5
95,0
4S
4S
4S
4S
440 Doležal Jindřich
440
440
440 (375,5 b)
1.0 4-2 75-53
1.0 4-2 75-54
0.1 4-2 75-59
93,0 3S
93,5 3S
93,5 3S
440 Doležal Jindřich
440
440 (280 b)
1.0 4-2 75-60
1.0 4-2 75-61
0.1 4-2 75-63
94,0 3S
94,5 3S
94,0 3S
440 Doležal Jindřich
440
440 (282,5 b)
1.0 4-2 75-47
1.0 4-2 75-48
0.1 4-2 75-50
0.1 4-2 75-51
93,0
94,0
93,5
94,0
4S
4S
4S
4S
440 Doležal Jindřich
440
440
440 (374,5 b)
350 Slanina Jan
350
350 (278,5 b)
2+2
2+2
2+2
2+2
350 Stáňa Ladislav
350
350 (282,5 b)
350 Stáňa Ladislav
350
330
330 (376,5 b)
1.0 6-2 75-131
db 3S
1.0 6-2 75-133 mvd 3S
1.0 6-2 75-132 mvd 3S
250 Stáňa Ladislav
250
250
0.1 6-2 75-134 mvd 3S
0.1 6-2 75-136 mvd 3S
0.1 6-2 75-135 mvd 3S
250 Stáňa Ladislav
250
250
300 Fejt Jaroslav
300
300
300 (363,5 b)
0.1 3-2 S-767
1.0 3-2 S-764
0.1 3-2 S-766
0.1 3-2 S-768
95,0
94,5
96,0
93,5
2+2
2+2
2+2
2+2
400 Hanzl Miroslav
400
0
400 (379,5 b) %
440 Doležal Jindřich
1.0 4-2 S-774
1.0 4-2 S-776
0.1 4-2 S-771
0.1 4-2 S-772
93,5
94,0
94,0
94,5
2+2
2+2
2+2
2+2
0 Hanzl Miroslav
400
400
400 (376 b)
0.1 5-2 75-121
0.1 5-2 75-120
0.1 5-2 75-122
0.1 5-2 75-123
90,0
92,0
89,0
91,0
4S
4S
4S
4S
330 Chaloupka Pavel
0
330
330 (362 b)
0.1 2-2 S-0706 94,0 J
1.0 3-2 S-2099 92,0 J
1.0 1-2 S-543
1.0 1-2 S-546
0.1 1-2 S-547
94,0 3S
92,0 3S
94,0 3S
0 Chvátal Pavel MCH
0
450 Novotný Stanislav
450
450 (280 b)
1.0 4-2 S-548
1.0 4-2 S-549
0.1 4-2 S-550
92,0 3S
92,0 3S
93,5 3S
400 Novotný Stanislav
400
400 (277,5 b)
1.0 5-2 51-48
0.1 5-2 51-50
0.1 5-2 51-51
92,0 3S
93,5 3S
92,0 3S
350 Dočekal Zdeněk
350
350 (277,5 b)
0.1 2-2 51-24
0.1 2-2 51-25
94,5 J
93,0 J
430 Dočekal Zdeněk
430
Činčila velká
1.0 3-2 75-17
0.1 3-2 75-20
1.0 4-2 75-28
0.1 4-2 75-29
2+2
2+2
2+2
2+2
400 Sláma Miroslav
400
360
360 (374,0 b)
J
J
J
J
0 Štourač Pavel
550
500
550
1.0 2-2 S-3721 nekl. J
1.0 2-2 S-3643 95,0 J
1.0 2-2 S-3644 95,0 J
0 Štourač Pavel
500
0
93,5
94,0
93,0
94,0
MR
MR
MR
MR
0 Ing. Koláček Zdeněk
600
0
600 (374,5 b)
93,0
93,0
94,0
94,0
1.0 11-1 S35129 95,0
1.0 1-2 S-3638 95,0
1.0 2-2 S-3617 94,0
1.0 1-2 S-209 nekl.
1.0 5-2 75-55
0.1 5-2 75-58
mvd J
mvd J
400 Dočekal František
400
0.1 5-2 75-59
0.1 5-2 75-56
0.1 5-2 75-57
93,0 3S
95,0 3S
94,0 3S
400 Dočekal František
400
400 (281,0 b)
0.1 11-0 S-277
1.0 1-2 S-159
1.0 1-2 S-160
1.0 1-2 S-163
1.0 3-2 75-36
1.0 3-2 75-38
0.1 3-2 75-40
94,0 3S
94,0 3S
94,0 3S
450 Klíma Josef
430
0 (282,0 b) %
1.0 4-2 S-295
0.1 4-2 S-296
0.1 4-2 S-297
93,0 3S
93,0 3S
93,0 3S
450 Ing. Koláček Zdeněk
450
450 (279,0 b)
1.0 4-2 75-44
1.0 4-2 75-45
1.0 4-2 75-50
1.0 4-2 75-49
95,0
95,0
94,0
94,0
370 Klíma Josef
370
370
0 (378,0 b)
1.0 4-2 S-3657 94,0 3S
0.1 4-2 S-3658 93,0 3S
0.1 4-2 S-3659 92,0 3S
450 Ing. Koláček Zdeněk
450
450 (279,0 b)
2+2
2+2
2+2
2+2
1.0 1-2 S30112 93,0 3S
0.1 1-2 S30116 94,0 3S
0.1 1-2 S30119 92,0 3S
0 Požár Josef
0
0 (279,0 b)
1.0 1-2 S30104 91,0
0.1 1-2 S30100 94,0
1.0 1-2 S-3099 93,0
1.0 1-2 S-3099nedod.
1.0 1-2 S30106 94,0
1.0 1-2 S30120 94,0
J
J
J
J
J
J
0 Požár Josef
0
440
440
440
440
1.0 2-2 51-1
0.1 2-2 51-4
0.1 2-2 51-5
0.1 2-2 51-6
93,0
91,0
90,0
92,0
4S
4S
4S
4S
360 Sommer Josef
360
360
360 (366,0 b)
1.0 2-2 51-2
1.0 2-2 51-3
90,0 J
92,0 J
1.0 4-1 S-202
0.1 5-1 75-72
92,0 J
91,5 J
1.0 3-2 75-22
0.1 3-2 75-24
0.1 3-2 75-25
0.1 3-2 75-26
95,0
95,0
95,5
95,5
2+2
2+2
2+2
2+2
400 Sláma Miroslav
0
0
0 (381,0 b) %
1.0 3-2 75-16
1.0 3-2 75-18
0.1 3-2 75-19
0.1 3-2 75-21
94,0
94,0
93,0
94,0
4S
4S
4S
4S
400 Sláma Miroslav
400
400
400 (375,0 b)
360 Sommer Josef
360
0 Sláma Michal MCH
0
Meklenburský strakáč černý
1.0 2-2 68-3
1.0 2-2 68-4
1.0 2-2 68-6
94,0 3S
94,0 3S
93,0 3S
1.0 1-2 75-1
0.1 1-2 75-2
0.1 1-2 75-3
0.1 1-2 75-5
4S
4S
4S
4S
550 Bratršovský M. MCH
550
550
550
4S
4S
4S
4S
400 Bratršovský M. MCH
400
400
400 (373,0 b)
1.0 5-2 75-6
0.1 5-2 75-7
0.1 5-2 75-8
0.1 5-2 75-9
93,0
93,0
94,0
93,0
0 Pátek František
550
0 (281,0 b)
Meklenburský strakáč modrý
0.1 4-2 75-6
0.1 4-2 75-3
1.0 5-2 75-8
1.0 5-2 75-9
95,0
94,0
93,0
93,0
2+2
2+2
2+2
2+2
1.0 4-2 75-4 nedod. 3S
1.0 4-2 75-5 nedod. 3S
0.1 4-2 75-7 nedod. 3S
1.0 5-2 75-10
0.1 5-2 75-11
0.1 5-2 75-12
94,0 3S
93,5 3S
93,5 3S
0 Bratršovský M. MCH
0
0
380 (375,0 b) %
0 Bratršovský M. MCH
0
0
350 Bratršovský M. MCH
350
350 (281,5 b)
Meklenburský strakáč červený
1.0 5-5 75-2
93,0 J
0 Nedělka Václav ml.
0.1 3-2 75-8
0.1 3-2 75-9
93,0 J
93,5 J
550 Nedělka Václav ml.
0
Vídeňský modrý
1.0 2-2 70-11
1.0 2-2 70-12
0.1 2-2 70-15
0.1 2-2 70-16
94,0
95,5
95,0
95,0
4S
4S %
4S
4S
1.0 5-2 51-48
1.0 5-2 51-50
1.0 5-2 51-53
0.1 5-2 51-54
94,0
94,0
94,0
93,0
4S
4S
4S
4S
440 Křesťan Miroslav
440
440
440 (375,0 b)
1.0 5-2 51-49 94,0
1.0 5-2 51-51 93,0
1.0 5-2 51-52 94,0
0.1 5-2 51-55 výluka
4S
4S
4S
4S
440 Křesťan Miroslav
440
440
0
1.0 2-2 71-1
94,0
1.0 2-2 71-2
93,0
0.1 2-2 71-4
93,0
0.1 2-2 71-5 výluka
4S
4S
4S
4S
400 Kolbábek Stanislav
400
400
400
0.1 4-2 S-413
0.1 4-2 S-412
1.0 3-2 S-137
1.0 3-2 S-136
95,0
95,0
95,0
95,5
2+2
2+2
2+2
2+2
500 Tesař Vladimír
500
0
0 (380,5 b) %
1.0 1-2 S-121
95,0 J
0 Šínová Emílie
0
0
0 (379,5 b)
600 Tesař Vladimír
Vídeňský černý
1.0 2-2 68-22
1.0 2-2 68-23
0.1 2-2 68-20
0.1 2-2 68-21
92,0
92,5
93,0
93,0
1.0 3-2 51-9
1.0 3-2 51-10
1.0 3-2 51-15
1.0 3-2 51-16
nedod.
nedod.
nedod.
nedod.
2+2
2+2
2+2
2+2
4S
4S
4S
4S
1.0 2-2 51-2 nedod. J
1.0 2-2 51-7 nedod. J
1.0 2-2 75-6
1.0 2-2 75-7
0.1 2-2 75-11
0.1 2-2 75-12
96,0
95,5
94,5
94,5
4S
4S
4S
4S
1.0 1-1 75-15
95,0 J
1.0 4-2 75-17
1.0 4-2 75-19
mvd J
mvd J
0 Dvořák Jaroslav
0
0
0 (370,5 b)
450 Mokrý Ladislav
450
450
450
0 Mokrý Ladislav
0
700 Tomášek Milan
700
700
700 (380,5 b) %
% 1000 Tomášek Milan
350 Králíček Stanislav
0
Vídeňský bílý
0.1 1-2 75-4
94,0 J
1.0 3-2 75-7
1.0 3-2 75-8
1.0 3-2 75-9
1.0 3-2 75-10
94,0
92,0
92,5
92,0
4S
4S
4S
4S
0 Hocke Jan
330 Hocke Jan
330
330
330 (370,5 b)
1.0 4-2 64-26
1.0 4-2 64-29
0.1 4-2 64-24
0.1 4-2 64-25
92,0
92,0
91,5
90,5
4S
4S
4S
4S
330 Peša Jan
330
330
330 (366,0 b)
0.1 4-2 64-37
0.1 4-2 64-38
0.1 4-2 64-39
0.1 4-2 64-40
93,0
93,5
93,5
93,0
4S
4S
4S
4S
330 Sedláček Jaroslav
330
330
330 (373,0 b)
1.0 4-2 64-30 94,0 4S
1.0 4-2 64-31 výluka 4S
1.0 4-2 64-32 93,5 4S
0.1 4-2 64-33 93,5 4S
440 Sedláček Jaroslav
440
440
0
1.0 3-2 71-10
1.0 3-2 71-11
0.1 3-2 71-12
0.1 3-2 71-13
94,0
93,5
94,5
94,0
4S
4S
4S
4S
400 Souček Josef
400
400
400 (376,0 b) %
1.0 2-2 71-5
1.0 2-2 71-6
1.0 2-2 71-7
0.1 2-2 71-9
93,5
94,0
93,0
93,0
4S
4S
4S
4S
400 Kolbábek Stanislav
400
400
400 (373,5 b)
2+2
2+2
2+2
2+2
350 Florián Antonín
350
350
0
Vídeňský šedý
1.0 2-2 68-7
93,5
1.0 2-2 68-8
92,5
1.0 3-2 68-10 91,0
0.1 3-2 68-11 výluka
1.0 2-2 68-6 výluka J
1.0 nedodĂĄnonedod.
1.0 nedodĂĄnonedod.
0.1 nedodĂĄnonedod.
0.1 nedodĂĄno
4S
4S
4S
4S
350 Florián Antonín
0 Humpolík Bedřich
0
0
0
1.0 3-2 64-25 95,5 4S
1.0 3-2 64-27 95,0 4S
1.0 3-2 64-26 94,5 4S
0.1 3-2 64-29 výluka 4S
0.1 3-2 51-5
93,0 4S
0.1 3-2 51-6
93,5 4S
1.0 3-2 51-7
93,0 4S
1.0 3-2 51-8
93,0 4S
500 Němec Jaroslav ml.
500
500 (285,0 b) %
500
400
400
400
400 (372,5 b)
1.0 1-2 75-1
92,5 J
400 Králíček Stanislav
1.0 4-2 75-8
0.1 4-2 75-9
0.1 4-2 75-10
93,0 3S
93,0 3S
92,0 3S
350 Králíček Stanislav
0
0 (278,0 b)
Vídeňský modrošedý
1.0 3-2 59-6
93,0
1.0 3-2 59-7
94,5
0.1 3-2 59-10 92,0
0.1 3-2 59-12 výluka
4S
4S
4S
4S
350 Čechalová Anna
350
350
350
0.1 5-2 P-28
93,0
0.1 5-2 P-29
94,0
1.0 4-2 P-34
93,0
0.1 4-2 P-35 výluka
2+2
2+2
2+2
2+2
700 Tucauer Jiří
900
700
700
1.0 3-2 75-15
93,5 J
1.0 4-2 75-21
1.0 4-2 75-23
0.1 4-2 75-24
0.1 4-2 75-25
94,0
94,0
93,5
93,0
1.0 4-2 75-22
0.1 3-2 53-9
94,0 J
94,0 J
280 Lempera Martin MCH
0
J
J
J
J
0 Pokorný Daniel MCH
0
0
0
320 Lempera Martin MCH
4S
4S
4S
4S
280 Lempera Martin MCH
280
280
280 (374,5 b)
Hototský bílý
1.0 3-1 S-33
0.1 3-2 51-3
0.1 3-2 51-2
0.1 5-2 S-38
94,0
94,0
94,0
93,5
1.0 1-2 S-16 výluka J
0.1 1-2 59-3
0.1 1-2 59-4
95,0 J
94,5 J
0 Šíp Jindřich ml.
%
500 Dvořák Vladimír
500
Český albín
1.0 3-2 S-333
1.0 3-2 S-335
0.1 3-2 S-336
0.1 3-2 S-337
93,5
93,5
93,0
93,0
4S
4S
4S
4S
0.1 3-2 S-351
0.1 3-2 S-325
93,5 J
93,0 J
300 Šlechtický Antonín
300
0.1 2-2 S-277
0.1 2-2 S-278
0.1 2-2 S-279
93,0 3S
94,0 3S
94,5 3S
0 Křesťan František
0
0 (281,5 b)
1.0 3-2 S-539
0.1 3-2 S-541
0.1 3-2 S-542
93,5 3S
94,5 3S
93,0 3S
330 Křesťan František
330
330 (281,0 b)
1.0 4-2 S-544
1.0 1-2 S-178
0.1 1-2 S-180
93,5 J
94,0 J
93,0 J
330 Křesťan František
400
400
1.0 1-2 S-123
1.0 1-2 S-128
0.1 1-2 S-139
0.1 1-2 S-142
94,5
94,0
94,0
94,0
2+2
2+2
2+2
2+2
0 Kelner Miloslav
0
0
0 (376,5 b) %
1.0 3-2 S-493
1.0 3-2 S-497
0.1 4-2 S-506
0.1 4-2 S-508
94,0
93,5
94,0
93,5
2+2
2+2
2+2
2+2
350 Kelner Miloslav
350
350
350 (375,0 b)
1.0 4-2 S-510
1.0 4-2 S-511
0.1 4-2 S-512
0.1 4-2 S-513
93,5
93,5
93,5
93,0
4S
4S
4S
4S
350 Kelner Miloslav
350
350
350 (373,5 b)
0 Šlechtický Antonín
0
0
0 (373,0 b)
Novozélandský červený
1.0 5-2 68-27 93,0 4S
1.0 5-2 68-28 výluka 4S
0.1 5-2 68-30 93,5 4S
0.1 5-2 68-31 93,5 4S
0 Dejmek František
0
350
350
1.0 4-2 68-11
1.0 4-2 68-12
1.0 4-2 68-13
0.1 4-2 68-16
93,0
92,5
93,0
92,5
350 Dejmek František
350
350
0 (371 b)
1.0 2-2 84-4
1.0 2-2 84-5
1.0 2-2 84-6
94,0 3S
94,0 3S
94,0 3S
0 Kužel Jan MCH
0
0 (282,0 b) %
1.0 3-2 84-7
1.0 3-2 84-8
1.0 3-2 84-9
93,0 3S
92,5 3S
93,5 3S
450 Kužel Jan MCH
430
0 (279,0 b)
1.0 4-2 84-12
0.1 4-2 84-13
0.1 4-2 84-14
0.1 4-2 84-16
93,5
93,0
93,0
93,5
4S
4S
4S
4S
0 Kužel Jan MCH
0
0
0 (373,0 b)
0.1 4-2 84-15
mvd J
1.0 4-2 75-34
1.0 4-2 75-35
0.1 4-2 75-37
0.1 4-2 75-38
93,0
92,0
92,5
92,0
4S
4S
4S
4S
280 Mokrý Jan
280
280 (369,5 b)
280
1.0 4-2 75-40
1.0 4-2 75-41
0.1 4-2 75-42
0.1 4-2 75-43
92,0
92,5
92,5
92,5
4S
4S
4S
4S
280 Mokrý Jan
280
280 (369,5 b)
280
1.0 4-2 75-17
1.0 4-2 75-19
1.0 4-2 75-20
1.0 4-2 75-22
93,0
93,0
93,0
93,0
4S
4S
4S
4S
320 Juráček Jaroslav ml.
320
320
320 (372,0 b)
1.0 5-2 75-24
1.0 5-2 75-25
1.0 5-2 75-26
92,0 3S
92,5 3S
92,5 3S
320 Juráček Jaroslav ml.
320
320 (277,0 b)
4S
4S
4S
4S
420 Kužel Jan MCH
1.0 4-2 26-83 výluka 3S
1.0 4-2 26-84 92,5 3S
1.0 4-2 26-85 výluka 3S
350 Mgr. Kváš Jiří
350
350
1.0 4-2 26-86 výluka 3S
1.0 4-2 26-88 92,5 3S
1.0 4-2 26-89 92,0 3S
350 Mgr. Kváš Jiří
350
350
1.0 1-2 51-7
0.1 3-2 51-57
93,5 J
mvd J
1.0 3-2 51-50
1.0 3-2 51-53
0.1 3-2 51-55
0.1 3-2 51-56
93,0
94,0
93,5
93,5
4S
4S
4S
4S
0 Pospíchal Jiří
0
0 Pospíchal Jiří
330
330
330 (374,0 b)
1.0 2-2 56-25
1.0 2-2 56-26
94,5 J
94,5 J
%
600 Tucauer Jiří
400
1.0 4-2 71-21 výluka 4S
0.1 4-2 71-23 94,0 4S
0.1 4-2 71-24 93,5 4S
0.1 4-2 71-25 93,5 4S
250 Hort Josef
280
280
280
1.0 1-2 71-10 93,5 4S
0.1 1-2 71-11 93,5 4S
0.1 1-2 71-13 výluka 4S
0.1 1-2 71-14 94,0 4S
350 Hort Josef
350
350
350
1.0 4-2 71-26 nekl. J
1.0 4-2 71-22 nedod. J
0.1 1-2 71-12 92,5 J
250 Hort Josef
250
350
1.0 1-2 S-301
1.0 1-2 S-303
0.1 1-2 S-304
0.1 1-2 S-307
1.0 2-2 51-16
1.0 2-2 51-17
1.0 2-2 51-18
0.1 2-2 51-19
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
350 Řípa Josef
350
350
350 (374,0 b) %
400
400
400
400 (373,5 b)
1.0 3-2 51-21 93,5 4S
1.0 3-2 51-23 92,0 4S
1.0 3-2 51-24 výluka 4S
1.0 3-2 51-22 92,0 4S
350 Fikar Pavel
350
350
350
1.0
1.0 5-2 68-24
1.0 5-2 68-25
0.1 5-2 68-26
93,5
93,5
94,0
93,0
93,0
92,5
93,5
94,0
nedod. J
0 Henzl Tomáš
93,0 3S
92,5 3S
93,5 3S
300 Henzl Tomáš
300
300
1.0 5-2 68-20 93,0 3S
1.0 5-2 68-21 výluka 3S
0.1 5-2 68-22 93,5 3S
300 Henzl Tomáš
300
0
1.0 9-1 75-62 výluka J
1.0 3-2 75-45 mvd J
0.1 3-2 75-46 mvd J
300 Koutníková V. MCH
300
300
1.0 3-2 64-30
1.0 3-2 64-31
400 Foltan Zdeněk
400
91,0 J
92,0 J
Novozélandský bílý
1.0 4-2 64-27
0.1 4-2 64-31
0.1 4-2 64-29
0.1 4-2 64-32
95,0
94,5
95,0
94,5
4S
4S
4S
4S
1.0 4-2 75-61
1.0 4-2 75-62
0.1 4-2 75-63
0.1 4-2 75-64
93,0
93,0
93,0
92,0
4S
4S
4S
4S
1.0 2-2 75-55
93,0 J
0 ing. Malá Dagmar
0
0
0 (379,0 b)
400 Krejčová Hanka
400
400
0 (371,0 b)
450 Krejčová Hanka
1.0 10-1 51-67nedod. J
0.1 12-1 51-70 95,0 J
0.1 12-1 51-71 94,5 J
0 Pohl Jiří
400
400
1.0 1-2 51-15
1.0 1-2 51-16
0.1 1-2 51-20
0.1 1-2 51-22
94,0
94,0
94,0
94,5
370 Pohl Jiří
370
370
370 (376,5 b)
1.0 1-2 68-3
94,5 J
1.0 1-2 75-21
1.0 1-2 75-22
1.0 2-2 75-53
1.0 1-2 75-52
95,0
95,5
94,5
95,5
0.1 1-2 75-28
0.1 1-2 75-32
95,5 J
95,0 J
4S
4S
4S
4S
2+2
2+2
2+2
2+2
500 Beneš Josef
0 Ing. Dobrovolný Josef
0
0
0 (380,5 b) %
470 Ing. Dobrovolný Josef
450
1.0 4-2 S-514 výluka 4S
0.1 4-2 S-515 94,5 4S
0.1 4-2 S-516 94,5 4S
0.1 4-2 S-517 94,0 4S
350 Juráček Josef
350
350
350
0.1 4-2 S-518
95,0 J
350 Juráček Josef
1.0 2-2 75-59
1.0 11-1 75-133
1.0 11-1 75-134
1.0 11-1 75-136
92,0
92,5
93,0
90,5
J
J
J
J
1.0 2-2 S-636
0.1 2-2 S-642
0.1 2-2 S-639
0.1 2-2 S-641
93,5
94,5
95,0
95,0
4S
4S
4S
4S
0 Buček Pavel
0
0
0 (378,0 b)
1.0 1-2 S-24
1.0 1-2 S-25
0.1 1-2 S-26
0.1 1-2 S-30
95,0
95,0
95,0
96,0
4S
4S
4S
4S
0 Buček Pavel
0
0
0 (381,0 b) %
1.0 1-2 S-20
1.0 1-2 S-21
1.0 1-2 S-22
1.0 1-2 S-23
96,0
95,5
96,5
95,0
4S
4S
4S
4S
0 Buček Pavel
0
0
0 (383,0 b) %
0.1 1-2 P-31
0.1 1-2 P-32
1.0 1-2 P-12
1.0 1-2 P-8
94,5
nekl.
95,5
95,5
2+2
2+2
2+2
2+2
0 Heler Václav
0
0
0
1.0 1-2 P-16
1.0 1-2 P-13
1.0 1-2 P-20
0.1 1-2 P-21
95,0
95,0
95,0
95,0
2+2
2+2
2+2
2+2
0 Heler Václav
0
0
0 (380,0 b) %
1.0 1-1 P-18
94,5 J
1.0 5-2 75-86
0.1 5-2 75-87
0.1 5-2 75-88
1.0 5-2 75-89
94,5
94,5
94,0
93,5
4S
4S
4S
4S
0 Pečínka Lubomír
300
300
300
0 Heler Václav
300 Pohanka Václav
300
300
300 (283,0 b)
ŠV
1.0 5-2 75-83
1.0 5-2 75-84
0.1 4-2 75-68
0.1 4-2 75-67
94,5
93,5
95,0
95,0
2+2
2+2
2+2
2+2
1.0 2-2 75-42
1.0 2-2 75-41
94,0 J
94,5 J
300 Pohanka Václav
300
450 (281,5 b)
450
490 Pohanka Václav
490
Burgundský
1.0 4-2 S-423
0.1 4-2 S-424
0.1 4-2 S-425
0.1 4-2 S-428
nekl.
94,5
93,0
93,5
4S
4S
4S
4S
1.0 1-2 51-32
1.0 3-2 51-37
93,5 J
mvd J
400 Neubauer Jaroslav
400
1.0 1-2 S-192
1.0 1-2 S-199
1.0 3-2 S-419
95,5 J
95,0 J
db J
0 Štěrba Jaroslav
0
450
1.0 3-2 S-417
0.1 3-2 S-420
1.0 3-2 S-586
0.1 3-2 S-588
95,0
95,5
94,0
95,0
2+2
2+2
2+2
2+2
0 Štěrba Jaroslav
0
450
450 (379,5 b) %
1.0 4-2 64-77
1.0 4-2 64-74
1.0 4-2 64-75
1.0 4-2 64-76
91,0
93,5
94,5
93,0
4S
4S
4S
4S
385 Kovářík Josef
385
385
385 (372,0 b)
0.1 3-2 64-41
0.1 3-2 64-42
0.1 3-2 64-43
92,0 3S
93,0 3S
92,0 3S
440 Kovářík Josef
440
0 (277,0 b)
1.0 3-2 51-55
0.1 3-2 51-57
0.1 3-2 51-58
0.1 3-2 51-59
95,0
95,0
94,0
93,0
4S
4S
4S
4S
400 Ronovský Karel
0
400
0 (377,0 b) %
1.0 3-2 51-69
0.1 3-2 51-70
0.1 3-2 51-66
0.1 3-2 51-67
94,0
93,0
92,0
90,0
2+2
2+2
2+2
2+2
400 Ronovský Karel
400
400
400 (369,0 b)
1.0 2-2 51-21
93,5 J
1.0 5-2 75-37
1.0 5-2 75-35
1.0 5-2 75-36
0.1 5-2 75-38
92,0
92,0
92,5
93,0
4S
4S
4S
4S
350 Bratršovský Miloslav
350
350
350 (369,5 b)
1.0 2-2 S-101
1.0 2-2 S-102
0.1 2-2 S-103
0.1 2-2 S-105
92,0
93,5
93,0
93,5
4S
4S
4S
4S
450 Močuba Miroslav
450
450
0 (372,0 b)
1.0 4-2 S-701
0.1 4-2 S-703
1.0 4-2 S-706
1.0 4-2 S-707
94,0
94,0
92,0
92,0
2+2
2+2
2+2
2+2
0 Močuba Miroslav
0
380
380 (372,0 b)
350 Juráček Jaroslav
350
350
350
0 Bratršovský Miloslav
1.0
nedod. J
0 Močuba Miroslav
1.0 4-2 S-616
1.0 4-2 S-620
1.0 4-2 S-621
1.0 4-2 S-622
91,0
93,0
93,0
92,0
2+2
2+2
2+2
2+2
450 Ing. Sladký Zdeněk
450
450
450 (369,0 b)
1.0 4-2 S-623
0.1 4-2 S-624
1.0 4-2 S-627
1.0 4-2 S-628
92,5
93,0
94,0
94,5
2+2
2+2
2+2
2+2
450 Ing. Sladký Zdeněk
450
450
450 (374,0 b)
1.0 5-2 S-718
1.0 5-2 S-719
1.0 5-2 S-720
0.1 5-2 S-722
93,0
db
db
db
2+2
2+2
2+2
2+2
450 Ing. Sladký Zdeněk
450
450
450
1.0 3-2 68-5
1.0 3-2 68-4
0.1 3-2 68-8
0.1 3-2 68-9
93,5
92,5
92,0
93,0
4S
4S
4S
4S
450 Dobošová Žofie MCH
450
450
450 (371,0 b)
92,0
90,0
88,5
nekl.
J
J
J
J
400 Tlustý Pavel
450
450
450
Kuní velký hnědý
1.0 4-2 53-15
0.1 1-2 53-7
0.1 5-1 53-21
0.1 6-1 53-25
Kuní velký modrý
1.0 10-1 75-3
1.0 10-1 75-4
92,5 J
94,0 J
0.1 3-2 53-11
mvd J
%
350 Musil Josef
350
450 Tlustý Pavel
0.1 4-2 53-12 výluka 3S
0.1 4-2 53-13 94,0 3S
0.1 4-2 53-14 92,0 3S
400 Tlustý Pavel
400
400
0.1 4-2 53-16
400 Tlustý Pavel
92,0 J
Siamský velký žlutý
1.0 2-2 75-5
1.0 2-2 75-18
1.0 2-2 75-19
0.1 2-2 75-6
94,0
93,0
93,0
92,0
2+2 %
2+2
2+2
2+2
400 Králíček Vojtěch
400
400
400 (372,0 b)
Siamský velký modrý
1.0 4-2 25-3
91,0 J
300 Řežábek Pavel
0.1 4-2 25-1
0.1 4-2 25-2
0.1 4-2 25-4
90,0 3S
92,0 3S
93,0 3S
300 Řežábek Pavel
300
300 (366,0 b)
0.1 12-0 53-2 výluka J
450 Tlustý Pavel
Kalifornský černý
1.0 1-2 71-43
1.0 1-2 71-44
0.1 1-2 71-45
0.1 1-2 71-46
93,5
94,5
94,5
94,0
4S
4S
4S
4S
500 Břinek František ml.
440
0
0 (376,5 b) %
1.0 4-2 71-53
1.0 4-2 71-58
1.0 4-2 71-62
1.0 4-2 71-63
mvd
mvd
mvd
mvd
J
J
J
J
350 Břinek František ml.
350
380
350
1.0 3-2 75-56
1.0 3-2 75-57
1.0 3-2 75-58
0.1 3-2 75-59
95,0
93,5
94,5
95,0
1.0 2-2 71-47
1.0 2-2 71-48
0.1 2-2 71-50
93,0 3S
93,0 3S
94,0 3S
1.0 5-2 75-65
1.0 5-2 75-66
0.1 5-2 75-67
0.1 5-2 75-69
93,0
93,0
94,0
93,0
1.0 3-2 68-35
0.1 3-2 68-38
0.1 3-2 68-39
0.1 3-2 68-42
93,0
94,5
94,0
94,0
1.0 1-2 59-1
1.0 1-2 59-2
0.1 1-2 59-4
95,0 3S
95,5 3S %
92,5 3S
450 Břinek František st.
500
440 (280,0 b)
1.0 4-2 71-123
0.1 4-2 71-125
0.1 4-2 71-130
94,5 3S
94,0 3S
93,5 3S
4S
4S
4S
4S
330 Gruber Jan
330
0
0 (373,0 b)
0.1
4S
4S
4S
4S
400 Jelínek Jaroslav
0
0
400 (375,5 b)
1.0 5-2 75-48 92,5 4S
1.0 5-2 75-49 92,0 4S
1.0 5-2 75-50 výluka 4S
0.1 5-2 75-51 92,5 4S
400 Zavoral Jaroslav
0
0 (283,0 b)
320 Juráček Jaroslav ml.
320
320
320
1.0 3-2 75-34
mvd J
1.0 3-2 71-110
0.1 3-2 71-112
1.0 3-2 71-113
0.1 3-2 71-114
93,5
93,5
94,0
94,0
4S
4S
4S
4S
400 Souček Josef
400
400
400 (374,5 b)
1.0 3-2 S-570
1.0 3-2 S-568
0.1 3-2 S-572
0.1 3-2 S-571
93,0
92,5
92,0
92,5
4S
4S
4S
4S
550 Mgr. Navrátil Lukáš
550
550
550 (370,0 b)
0.1 3-2 S-578
0.1 3-2 S-575
0.1 3-2 S-576
0.1 3-2 S-577
0.1 3-2 75-71
0.1 3-2 75-74
0.1 3-2 75-72
0.1 75-73 75-73
94,0
93,5
93,0
93,0
93,5
92,5
93,5
94,5
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
660 Mgr. Navrátil Lukáš
660
660
660 (373,5 b)
0
0
0
0 (374,0 b)
0.1 4-2 S-421
0.1 4-2 S-422
0.1 4-2 S-423
93,5 3S
94,0 3S
93,0 3S
350 Měska Martin
350
350 (280,5 b)
1.0 3-2 S-407
mvd J
350 Měska Martin
1.0 5-2 68-64
1.0 5-2 68-65
0.1 5-2 68-69
94,0 3S
94,0 3S
93,0 3S
280 Vokřínek Miloslav
280
280 (281,0 b)
1.0 5-2 68-73
1.0 5-2 68-74
1.0 5-2 68-77
93,0 3S
94,0 3S
nekl. 3S
280 Vokřínek Miloslav
280
280
0 Juráček Jaroslav ml.
4S
4S
4S
4S
nedod. J
0 Fic Miroslav
0
0
0 (378,0 b) %
330 Všetečka Radomil
330
330 (282,0 b)
0 Všetečka Radomil
1.0 4-2 68-46 92,5
1.0 4-2 68-47 93,5
0.1 4-2 68-48 93,0
0.1 4-2 68-49 výluka
4S
4S
4S
4S
300 Pittner Vladimír
300
300
300
1.0 4-2 75-39
1.0 4-2 75-37
1.0 4-2 75-32
1.0 4-2 75-30
1.0 4-2 75-31
1.0 4-2 75-29
db
db
mds
db
db
db
J
J
J
J
J
J
300 Šula Vlastimil
300
300
300
300
300
1.0 1-2 71-1
1.0 1-2 71-2
0.1 1-2 71-5
0.1 1-2 71-4
93,5
93,5
93,5
93,5
4S
4S
4S
4S
450 ing. Mach Eduard
450
0
0 (372,5 b)
1.0 4-2 71-6
1.0 4-2 71-7
0.1 4-2 71-8
93,0 3S
94,0 3S
93,0 3S
450 ing. Mach Eduard
450
0 (280,0 b)
Japonský
Český strakáč černý
1.0 1-2 68-11
93,5 J
330 Florián Antonín
1.0 1-2 51-1
92,5 J
350 Sommer Josef
1.0 1-2 75-1
93,5 J
450 Matoušek Ladislav
1.0 3-2 75-17
0.1 3-2 75-18
1.0 6-2 75-25
0.1 6-2 75-26
94,0
93,5
mvd
mvd
1.0 5-2 75-27
1.0 5-2 75-28
0.1 5-2 75-30
94,5 3S
93,0 3S
93,0 3S
500 MVDr. Janíček Miroslav
500
400 (280,5 b)
1.0 5-2 75-31
1.0 5-2 75-32
0.1 5-2 75-33
93,0 3S
95,0 3S %
93,5 3S
500 MVDr. Janíček Miroslav
500
400 (281,5 b)
1.0 3-2 68-16
1.0 3-2 68-17
94,0 J
94,5 J
400 Diviš Pavel
400
0.1 9-1 64-50
1.0 9-1 64-51
0.1 9-1 64-52
94,5 J
94,5 J
94,0 J
2+2
2+2
2+2
2+2
400 Matoušek Ladislav
350
330
300
0 Klimeš Přemysl
0
0
1.0 3-2 S-2365
1.0 3-2 S-2366
0.1 4-2 S-137
0.1 4-2 S-138
94,0
94,5
95,0
94,5
2+2
2+2
2+2
2+2
1.0 3-2 S-2368 93,0 J
400 Kmošek Vlastimil
400
440
440 (378,0 b) %
1.0 1-2 75-1
1.0 1-2 75-2
1.0 1-2 75-3
1.0 1-2 75-4
94,0
93,5
94,5
94,5
4S
4S
4S
4S
290 Wasserbauer Josef
290
290
290 (376,5 b)
350 Kmošek Vlastimil
1.0 3-2 75-29
1.0 3-2 75-30
1.0 3-2 75-34
94,5 3S
94,5 3S
94,5 3S
270 Wasserbauer Josef
270
270 (283,5 b) %
350 Kmošek Vlastimil
350
1.0 3-2 75-31
1.0 3-2 75-32
0.1 3-2 75-33
94,0 3S
94,0 3S
93,5 3S
270 Wasserbauer Josef
270
270 (281,5 b)
0.1 3-2 75-24
0.1 3-2 75-25
0.1 3-2 75-26
0.1 3-2 75-27
94,0
94,0
94,5
94,5
1.0 3-2 75-22
0.1 3-2 75-28
mvd J
mvd J
1.0 1-2 64-5
0.1 1-2 64-6
0.1 2-2 64-8
0.1 2-2 64-10
93,0
93,5
93,0
93,0
Český strakáč modrý
1.0 3-2 S-41
0.1 5-2 S-94
93,5 J
nekl. J
Aljaška
1.0 4-2 68-7
0.1 4-2 68-8
0.1 4-2 68-9
0.1 4-2 68-10
94,5
93,0
93,5
93,5
4S
4S
4S
4S
0.1 2-2 26-1 nedod. 3S
0.1 2-2 26-2 nedod. 3S
0.1 2-2 26-3 nedod. 3S
0.1 1-2 40-1
93,5 J
1.0 3-2 S-82
0.1 3-2 S-83
0.1 3-2 S-84
0.1 3-2 S-86
94,0
94,5
94,5
94,0
0 Partl Libor ml.
0
0
0 (374,5 b)
280 Měska Martin MCH
280
280
0 Chvátal Pavel MCH
4S
4S
4S
4S
0 Čechal Vladimír
0
0
0 (377,0 b) %
1.0 4-2 S-88
94,0 4S
1.0 4-2 S-89
94,0 4S
0.1 4-2 S-90
94,5 4S
0.1 4-2 S-92
93,5 4S
1.0 2-2 68-1 výluka 4S
1.0 2-2 68-2
92,5 4S
0.1 2-2 68-4
93,0 4S
0.1 2-2 68-6
92,5 4S
330 Čechal Vladimír
330
330
330 (376,0 b)
280
280
280
280
Havana
4S
4S
4S
4S
2+2
2+2
2+2
2+2
340 Nedělka Kamil
340
340
0 (377,0 b) %
0 Nedělka Kamil
340
400 Foltan Zdeněk
400
400
400 (372,5 b)
Durynský
1.0 4-2 72-11
1.0 4-2 72-12
0.1 4-2 72-15
mvd 3S
mvd 3S
mvd 3S
450 Pohanka Josef
450
450
1.0 3-2 72-6
mvd J
450 Pohanka Josef
Bílopesíkatý černý
1.0 2-2 68-1
1.0 2-2 68-2
1.0 2-2 68-3
0.1 2-2 68-5
94,0
93,5
92,0
92,5
4S
4S
4S
4S
0 Partl Libor st.
0
0
0 (372,0 b)
1.0 4-2 68-17
0.1 1-2 68-4
1.0 3-2 68-6
1.0 3-1 68-13
94,0
92,5
mvd
94,0
4S
4S
4S
4S
0 Bradáč Antonín
220
0
330
1.0 1-2 75-3
0.1 1-2 75-6
0.1 3-2 75-29
0.1 1-2 75-26
95,0
94,0
94,0
94,0
2+2
2+2
2+2
2+2
480 Promberger Pavel
480
480
480
1.0 4-2 68-19
0.1 4-2 68-20
1.0 4-2 68-9
0.1 4-2 68-15
94,5
94,0
94,0
93,0
2+2
2+2
2+2
2+2
330 Bradáč Antonín
0
330
300 (375,5 b)
0.1 1-2 75-11
0.1 1-2 75-13
1.0 1-2 75-22
1.0 1-2 75-23
94,5
94,5
95,5
94,0
2+2
2+2
2+2
2+2
480 Promberger Pavel
480
0
480 (378,5 b)
1.0 4-2 68-10
0.1 4-2 68-13
0.1 4-2 68-12
0.1 4-2 68-14
94,0
93,5
94,5
94,0
4S
4S
4S
4S
330 Bradáč Antonín
0
0
0 (376,0 b)
1.0 1-2 75-4
1.0 1-2 75-6
0.1 1-2 75-12
0.1 1-2 75-14
93,0
95,0
94,0
94,0
2+2
2+2
2+2
2+2
480 Promberger Pavel
480
480
480 (376,0 b)
1.0 2-2 68-5
94,5 J
330 Bradáč Antonín
1.0 2-2 75-8
1.0 2-2 75-7
1.0 2-2 75-12
1.0 2-2 75-16
94,0
94,5
94,5
93,5
1.0 1-2 75-1
0.1 1-2 75-5
1.0 1-2 75-10
1.0 1-2 75-15
95,0
94,5
93,5
96,0
2+2
2+2
2+2
2+2 %
480 Promberger Pavel
480
480
0 (379,0 b)
2+2
2+2
2+2
2+2
0 Ing. Dobrovolný Josef
0
0
0 (376,5 b)
1.0 1-2 75-19
1.0 1-2 75-20
1.0 1-2 75-28
0.1 3-2 75-32
94,5
93,5
95,5
94,0
2+2
2+2
2+2
2+2
0.1 1-2 75-24
0.1 3-2 75-34
93,5 J
mvd J
1.0 3-2 75-27
0.1 3-2 75-30
0.1 3-2 75-31
0.1 3-2 75-33
95,0
94,0
95,0
95,5
1.0 3-2 75-36
1.0 3-2 75-37
0.1 3-2 75-38
0.1 3-2 75-39
94,5
94,0
95,5
94,0
480 Promberger Pavel
480
0
480
480 Promberger Pavel
400
1.0 3-2 25-19
1.0 3-2 25-20
1.0 2-2 25-15
1.0 2-2 25-16
94,5
93,0
93,0
94,0
2+2
2+2
2+2
2+2
4S
4S
4S
4S
0 Promberger Pavel
400
400
0 (379,5 b) %
1.0 3-2 25-22
1.0 3-2 25-23
0.1 3-2 25-24
0.1 3-2 25-25
94,5
94,5
95,0
95,0
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
400 Promberger Pavel
400
0
400 (378,0 b)
1.0 2-2 51-1
1.0 2-2 51-2
92,0 J
93,5 J
1.0 1-2 S-1
0.1 1-2 S-2
1.0 1-2 S-20
0.1 1-2 S-21
93,5
93,0
95,0
94,0
2+2
2+2
2+2
2+2
0.1 1-2 S-4
1.0 1-2 S-8
0.1 1-2 S-10
1.0 1-2 S-15
92,5
94,0
92,5
94,5
CHS
CHS
CHS
CHS
350 Dobrovolný Zdeněk
0
0
350 (373,5 b)
1.0 1-2 S-5
1.0 1-2 S-6
1.0 1-2 S-7
0.1 1-2 S-18
93,0
94,0
93,5
94,0
CHS
CHS
CHS
CHS
350 Dobrovolný Zdeněk
350
350
350 (374,5 b)
1.0 3-1 S-2
0.1 3-1 S-8
1.0 1-2 S-4
1.0 1-2 S-12
95,0
93,0
94,5
94,5
CHS
CHS
CHS
CHS
0 Dobrovolný Zdeněk
0
0
0 (377,0 b) %
1.0 3-2 S-15
94,0 J
Bílopesíkatý modrý
1.0 2-2 68-1
1.0 2-2 68-2
0.1 2-2 68-5
0.1 2-2 68-8
92,5
93,5
93,0
94,5
1.0 3-2 75-9
0.1 3-2 75-11
0.1 3-2 75-12
93,5 3S
94,0 3S
93,5 3S
400 Promberger Pavel
0
0 (281 b)
1.0 1-2 75-4
0.1 1-2 75-5
0.1 1-2 75-6
0.1 1-2 75-7
95,5
93,0
92,5
94,0
4S
4S
4S
4S
0 Promberger Pavel
480
480
480 (375 b)
4S
4S
4S
4S
0 Partl Libor st.
0
0
0 (373,5 b)
Moravský bílý hnědooký
0.1 3-2 S-102
0.1 3-2 S-103
1.0 3-2 S-104
0.1 3-2 S-106
94,0
94,0
94,5
94,0
2+2
2+2
2+2
2+2
0 Mejzlík Jiří
0
0
0 (376,5 b) %
Zaječí divoce zbarvený ohnivý
0.1 1-2 S-9
0.1 1-2 S-12
0.1 1-2 S-13
0.1 1-2 S-15
94,5
94,0
94,5
95,0
1.0 1-1 S-16
1.0 1-1 S-17
0.1 1-1 S-18
95,5 3S
95,0 3S
94,0 3S
1.0 1-2 S-3
1.0 2-2 S-85
1.0 2-2 S-86
93,5 J
93,5 J
93,0 J
2+2
2+2
2+2
2+2
0 Jícha Jan
0
0
0 (378,0 b)
0 Jícha Jan
0
0 (284,5 b) %
500 Jícha Jan
500
500
Malý beran bílý červenooký
1.0 1-2 51-3
1.0 1-2 51-2
0.1 1-2 51-6
1.0 1-2 51-4
94,0
93,5
94,0
94,0
Malý beran divoce zbarvený
4S
4S
4S
4S
350 Jaroš Dominik MCH
350
350
0 (375,5 b)
330 Pelant František
330
330
330 (374,5 b)
0 Dvořák Jaroslav
0
0
0 (379,0 b) %
250 Sommer Josef
250
0 Dobrovolný Zdeněk
0
0
0 (375,5 b)
Malý beran železitý
350 Dobrovolný Zdeněk
Malý beran strakáč divoce zbarvený
1.0 1-2 S-2
0.1 1-2 S-3
0.1 1-2 S-5
0.1 2-2 S-6
95,0
93,5
93,5
94,5
CHS
CHS
CHS
CHS
350 Dobrovolný Zdeněk
350
350
350 (376,5 b)
Malý beran strakáč železitý
1.0 1-2 S-1
1.0 1-2 S-6
93,5 J
94,5 J
350 Dobrovolný Zdeněk
350
Činčila malá
0.1 2-2 75-34
0.1 2-2 75-35
0.1 1-2 75-30
0.1 1-2 75-31
95,5
96,0
95,5
95,5
1.0 2-2 75-32 95,0
0.1 1-2 75-27 94,5
1.0 2-2 75-26 93,5
1.0 1-2 75-29 nedod.
4S
4S
4S
4S
0 Drejček František
0
0
0 (382,5 b) %
J
J
J
J
0 Drejček František
0
0
0
1.0 4-1 75-10
0.1 4-1 75-4
0.1 1-2 75-9
0.1 1-2 75-5
94,0
93,5
92,0
93,5
2+2
2+2
2+2
2+2
1.0 5-0 75-10
0.1 6-1 75-30
0.1 6-1 75-31
92,5 J
93,0 J
93,5 J
400 Bervid František a Věra
400
400
1.0 3-2 75-23
0.1 3-2 75-24
0.1 3-2 75-25
93,0 J
92,0 J
95,0 J
250 Nedělka Martin MCH
250
300
0 Bervid František a Věra
0
0
0 (373,0 b)
%
Marburský
1.0 3-2 75-1
1.0 3-2 75-2
1.0 3-2 75-3
0.1 3-2 75-4
94,0
94,0
93,0
93,5
4S
4S
4S
4S
0.1 2-2 71-4
94,0 J
1.0 2-2 64-2
1.0 2-2 64-1
0.1 2-2 64-3
0.1 2-2 64-4
93,0
92,5
93,5
93,5
350 Ing. Broža Bohuslav
350
350
300 (374,5 b) %
350 Kolbábek Stanislav
4S
4S
4S
4S
300 Šmolc Václav
300
0
300 (372,5 b)
1.0 2-2 64-6
92,5 4S
1.0 2-2 64-5
93,0 4S
0.1 2-2 64-9 výluka 4S
0.1 2-2 64-7
93,5 4S
300 Šmolc Václav
300
300
300
Český červený
1.0 3-2 62-10
93,5 4S
Stříbřitý žlutý
1.0 1-2 75-1
0.1 1-2 75-6
1.0 3-2 75-61
0.1 3-2 75-63
94,5
94,0
95,0
94,0
2+2
2+2
2+2
2+2
300 Chalupa David
0
0
300 (377,5 b) %
0.1 3-2 75-62
0.1 3-2 75-64
1.0 4-2 75-70
0.1 4-2 75-71
94,0
95,0
94,0
95,0
2+2
2+2
2+2
2+2
0 Chalupa David
0
300
0 (378,0 b) %
1.0 5-2 75-65
1.0 5-2 75-66
0.1 5-2 75-67
1.0 1-2 75-4
94,0
94,0
94,5
94,0
3S
3S
3S
3S
300 Chalupa David
300
0 (282,5 b)
300
0.1 1-2 75-5
0.1 1-2 75-7
1.0 1-2 75-26
1.0 4-2 75-69
0.1 2-2 75-60
1.0 3-2 75-68
93,0
93,5
94,0
93,5
94,0
94,5
J
J
J
J
J
J
300 Chalupa David
0 (280,5 b)
300
200
300
0
1.0 4-1 75-90
1.0 1-2 75-37
1.0 1-2 75-40
0.1 1-2 75-41
93,5
93,5
94,0
93,5
MR
MR
MR
MR
0 Fiala Miroslav
0
0
0 (374,5 b)
1.0 1-2 75-29
1.0 1-2 75-30
1.0 1-2 75-31
1.0 1-2 75-33
94,0
94,5
94,0
94,5
4S
4S
4S
4S
0 Fiala Miroslav
0
0
0 (377,0 b)
1.0 7-1 75-110
0.1 7-1 75-111
1.0 1-2 75-44
0.1 1-2 75-45
94,0
93,0
94,5
94,0
2+2
2+2
2+2
2+2
0 Fiala Miroslav
0
0
0 (375,5 b)
1.0 1-2 59-1
0.1 1-2 59-2
0.1 1-2 59-3
0.1 1-2 59-4
94,0
94,0
94,0
94,5
4S
4S
4S
4S
250 Čechalová Anna
250
250
250 (376,5 b)
1.0 3-2 64-59
1.0 3-2 64-60
1.0 3-2 64-61
1.0 3-2 64-62
94,0
93,5
94,0
93,5
4S
4S
4S
4S
1.0 3-2 64-58
1.0 3-2 64-57
1.0 3-2 64-56
0.1 3-2 64-55
93,0
93,0
93,5
94,0
4S
4S
4S
4S
330 Němec Jaroslav a Dagmar
330
330
Stříbřitý divoce zbarvený
330 (375,0 b)
0.1 4-2 64-15 94,5 4S
330 Němec Jaroslav a Dagmar
0.1 4-2 64-17 93,0 4S
330
0.1 4-2 64-18 94,0 4S
330
0.1 4-2 64-19 94,5 4S
330 (373,5 b)
1.0 1-2 75-1
1.0 1-2 75-3
0.1 1-2 75-4
0.1 1-2 75-5
94,5
94,0
93,5
94,0
4S
4S
4S
4S
350 Kamenský Vladimír
350
350
350 (376,0 b)
1.0 4-2 75-11
1.0 4-2 75-13
1.0 4-2 75-14
0.1 4-2 75-15
94,0
94,0
94,5
94,0
4S
4S
4S
4S
300 Kamenský Vladimír
300
300
300 (376,5 b)
Stříbřitý černý
1.0 3-2 62-7
1.0 3-2 62-8
1.0 3-2 62-9
93,5 4S
94,0 4S
94,0 4S
350 Prudký Vojtěch
350
350
350 (375,0 b)
330 Peša Jan
330
330
330 (376,0 b)
Stříbřitý modrý
1.0 5-2 75-16
1.0 5-2 75-15
1.0 6-1 75-20
94,0 3S
93,5 3S
94,5 3S
1.0 8-1 75-29
1.0 8-1 75-30
1.0 3-2 75-19
1.0 3-2 75-20
94,5
94,0
94,0
94,0
1.0 3-2 75-21
1.0 7-1 75-25
1.0 4-1 75-9
94,0 J
94,0 J
94,5 J
2+2
2+2
2+2
2+2
300 Beneš Bohuslav
300
350
350 Beneš Bohuslav
350
350
350 (376,5 b) %
350 Beneš Bohuslav
350
350
1.0 1-2 75-6
94,0 3S
1.0 1-2 75-7
94,5 3S
0.1 1-2 75-8 nedod. 3S
300 Chalupa David
300
300
1.0 4-2 75-10
1.0 4-2 75-11
1.0 4-2 75-12
1.0 4-2 75-13
94,0
93,0
94,5
94,0
300 Chalupa David
300
300
300 (375,5 b)
0.1 4-2 75-14
94,0 J
1.0 2-2 68-7
1.0 2-2 68-8
1.0 2-2 68-9
95,0 3S
93,5 3S
93,5 3S
0 Partl Lukáš
250
250 (282,0 b)
1.0 3-2 59-1
1.0 3-2 59-2
1.0 3-2 59-6
93,5 3S
94,0 3S
93,5 3S
250 Čechal Vladimír ml.
250
250 (281,0 b)
4S
4S
4S
4S
0 Chalupa David
Stříbřitý světlý
1.0
nedod. J
2+2
2+2
2+2
2+2
0 Pospíchal Miroslav
1.0 2-2 68-8
0.1 2-2 68-9
0.1 2-2 68-12
0.1 2-2 68-13
95,0
94,5
94,0
93,5
1.0 2-2 68-11
94,5 J
350 Pospíchal Miroslav
1.0 2-2 S-79
0.1 2-2 S-80
94,0 J
92,0 J
400 Ing. Broža Bohuslav
350
0.1 5-2 S-143
0.1 5-2 S-141
0.1 5-2 S-142
90,5 3S
91,0 3S
91,5 3S
0 Ing. Broža Bohuslav
300
300
1.0 3-2 51-2
1.0 3-2 51-3
0.1 3-2 51-4
0.1 3-2 51-5
93,5
92,5
93,5
92,0
1.0 3-2 51-1
1.0 4-2 51-9
93,5 J
93,5 J
350 Venzhöfer Pavel
350
1.0 1-2 75-3
0.1 1-2 75-5
0.1 1-2 75-6
93,0 3S
91,5 3S
93,0 3S
300 Králíček Stanislav
300
0
1.0 4-2 75-17
1.0 4-2 75-19
0.1 4-2 75-20
92,5 3S
93,0 3S
92,5 3S
290 Králíček Stanislav
290
290
1.0 4-2 75-13
0.1 3-2 75-12
1.0 3-2 75-14
1.0 2-1 75-6
92,5
92,0
91,0
92,0
J
J
J
J
290 Králíček Stanislav
290
290
300
93,5
92,5
nekl.
93,0
4S
4S
4S
4S
250 Geisselreiter Ivan
250
250
250
350 Pospíchal Miroslav
350
350
350 (377,0 b) %
Holandský černý
4S
4S
4S
4S
350 Venzhöfer Pavel
350
0 (371,5 b)
0
Tříslový černý
1.0 1-2 75-2
0.1 1-2 75-5
0.1 1-2 75-7
0.1 1-2 75-8
1.0 11-1 75-11
94,0 J
300 Geisselreiter Ivan
Tříslový modrý
1.0 3-2 S-14
94,0 J
0 Chvátal Pavel MCH
Český černopesíkatý
1.0 3-2 75-4
0.1 3-2 75-5
0.1 3-2 75-7
1.0 4-2 75-11
93,0
93,0
94,5
94,5
0.1 3-2 75-6
0.1 4-2 75-10
93,0 J
95,0 J
1.0 1-2 S-6
CHS
CHS
CHS
CHS
nedod. J
350 Beneš Bohuslav
350
350
0 (375,0 b)
350 Beneš Bohuslav
350
0 Štrejbar Bohuslav
1.0 1-2 S-10
1.0 1-2 S-11
0.1 1-2 S-13
93,5 3S
94,0 3S
92,0 3S
440 Štrejbar Bohuslav
440
440 (279,5 b)
0.1 4-2 S-142
1.0 4-2 S-140
0.1 4-2 S-143
0.1 4-2 S-144
93,5
93,5
94,5
94,5
4S
4S
4S
4S
350 Štrejbar Bohuslav
0
350
350 (376,0 b) %
1.0 3-2 S-136
0.1 3-2 S-137
0.1 3-2 S-139
94,0 3S
93,5 3S
94,0 3S
0 Štrejbar Bohuslav
0
0 (281,5 b)
1.0 3-2 S-53
0.1 3-2 S-54
1.0 3-2 S-60
0.1 3-2 S-61
94,0
95,0
94,0
nekl.
2+2
2+2 %
2+2
2+2
1.0 3-2 S-59
0.1 3-2 S-57
1.0 5-2 S-146
0.1 5-2 S-149
94,5
93,5
mvd
mvd
J
J
J
J
350 Matoušek František
350
350
350
1.0 2-2 64-2
1.0 2-2 64-1
0.1 2-2 64-3
0.1 2-2 64-4
93,0
nekl.
93,0
93,5
4S
4S
4S
4S
330 Němec Jaroslav ml.
330
330
330
1.0 5-2 64-5
1.0 5-2 64-7
0.1 5-2 64-6
0.1 5-2 64-9
93,5
93,0
92,5
93,5
4S
4S
4S
4S
250 Němec Jaroslav ml.
250
250
250 (372,5 b)
1.0 4-2 68-1
0.1 4-2 68-5
0.1 4-2 68-6
94,5 3S
92,0 3S
93,0 3S
1.0 2-2 59-1
1.0 2-2 59-2
1.0 2-2 59-3
1.0 2-2 59-4
92,5
93,5
90,0
93,5
4S
4S
4S
4S
0 Matoušek František
0
0
0
0 Partl Libor ml.
0
0 (279,5 b)
250 Čechal Vladimír
250
250
250 (369,5 b)
Ruský černý
1.0 3-2 75-1
1.0 3-2 75-2
1.0 3-2 75-3
94,0 4S
92,5 4S
92,5 4S
330 Holánek Josef
330
330
0.1 3-2 75-4
93,5 4S
330 (372,5 b)
0.1 4-2 75-5
0.1 4-2 75-6
0.1 4-2 75-7
92,5 3S
93,0 3S
93,0 3S
300 Holánek Josef
300
300 (278,5 b)
Zakrslý beran bílý červenooký
0.1 4-2 S-9
0.1 4-2 S-7
0.1 4-2 S-8
0.1 4-2 S-5
94,0
94,0
94,0
nekl.
4S
4S
4S
4S
350 Šíp Jindřich ml.
350
350
350
94,5 J
%
350 Šíp Jindřich ml.
Zakrslý beran divoce zbarvený
1.0 4-2 75-5 výluka 3S
0.1 4-2 75-6 výluka 3S
0.1 4-2 75-7
92,0 3S
200 Nedělka Aleš
200
200
Zakrslý beran černý
1.0 3-2 64-1
0.1 3-2 64-3
0.1 3-2 64-4
0.1 3-2 64-6
93,5
94,0
93,0
92,5
4S
4S
4S
4S
1.0 1-1 64-3
93,0 J
0 Kovářík Josef
250
250
250 (373,0 b)
330 Kovářík Josef
Zakrslý beran madagaskarový
1.0 4-1 S-8
0.1 4-1 S-15
0.1 3-2 68-1
1.0 6-2 68-3
90,5
92,5
92,0
nekl.
J
J
J
J
0 Vaněk Jan MCH
0
300
0
Zakrslý beran kuní hnědý
1.0 4-2 S-2
1.0 4-2 S-3
1.0 4-2 S-4
94,0 3S
94,0 3S
94,0 3S
270 Šíp Jindřich ml.
270
270 (282,0 b) %
Zakrslý beran kuní modrý
1.0 4-2 S-2
94,0 J
350 Šíp Jindřich ml.
Zakrslý beran strakáč madagaskarový
1.0 3-2 59-14
0.1 3-2 59-15
0.1 3-2 59-16
93,0 3S
94,0 3S
94,0 3S
250 Zavoralová Blanka
0
250 (281,0 b)
1.0 6-2 59-31
db J
220 Zavoralová Blanka
Hermelín červenooký
0.1 2-2 68-6
1.0 2-2 68-4
1.0 2-2 68-5
nekl. 3S
94,5 3S
92,5 3S
250 Dobošová Žofie MCH
0
250
Hermelín modrooký
1.0 4-2 68-1
1.0 8-1 68-19
93,0 J
94,5 J
94,0 J
0
Zakrslý modrý
1.0 4-2 S-3
1.0 4-2 S-4
93,0 J
93,0 J
250 Šíp Jindřich ml.
300
Zakrslý havanovitý
1.0 C-12-1 80-15 94,0 J
350 Bc. Tesařová Zuzana
1.0 C-12-1 80-17 93,0 J
350 Bc. Tesařová Zuzana
Zakrslý červený
Zakrslý beran bílý modrooký
1.0 1-2 S-1
0.1 4-2 68-2
0 Dobošová Žofie MCH
0
1.0 5-2 S-8
mvd J
220 Šíp Jindřich ml.
1.0 C-3-9 21-3
93,0 J
350 Bc. Tesařová Zuzana
Zakrslý durynský
1.0 3-2 68-9
1.0 3-2 68-10
0.1 3-2 68-12
0.1 3-2 68-13
95,0
94,0
93,5
93,0
4S %
4S
4S
4S
200 Pavlík Jiří
200
200
200 (374,5 b)
Zakrslý bílopesíkatý černý
0.1 5-2 64-13
0.1 5-2 64-12
1.0 5-2 64-10
nekl. 3S
93,5 3S
93,0 3S
330 ing. Malá Dagmar
330
330
1.0 4-2 75-1
0.1 4-2 75-2
0.1 4-2 75-3
94,0 3S
93,5 3S
93,5 3S
350 Krejčová Hanka
0
0 (281,5 b)
0.1 4-2 S-4
93,5 J
250 Šíp Jindřich ml.
Zakrslý bílopesíkatý modrý
0.1 1-2 75-1 výluka J
1.0 1-2 75-3 výluka J
0.1 2-2 75-8 výluka J
300 Krejčová Hanka
300
300
1.0 2-2 75-5
93,5 3S
0.1 2-2 75-6 výluka 3S
0.1 2-2 75-9 výluka 3S
0 Krejčová Hanka
0
0
Zakrslý kuní modrý
1.0 4-0 36-25 výluka J
300 Kužel Jan MCH
Zakrslý kuní bílopesíkatý hnědý
1.0 1-2 S-1
0.1 1-2 S-2
1.0 3-2 S-6
0.1 3-2 S-7
93,5
92,0
94,0
92,5
4S
4S
4S
4S
280 Šíp Jindřich ml.
280
280
280 (372,5 b)
4S
4S
4S
4S
270 Šíp Jindřich ml.
270
0
0
Zakrslý siamský žlutý
1.0 4-2 S-4
1.0 4-2 S-5
0.1 4-2 S-6
0.1 4-2 S-7
93,5
93,0
93,5
nekl.
Zakrslý hototský bílý
1.0 4-2 P-19
Zakrslý modrý rex
92,0 J
Kastorex
93,0
91,0
92,0
92,0
0.1 5-2 51-14
0.1 4-2 51-2
db J
mvd J
4S
4S
4S
4S
0 Venzhöfer Pavel
0
0
0 (368,0 b)
0 Venzhöfer Pavel
0
95,0
94,0
94,0
95,0
4S
4S
4S
4S
0 Jaroš Dominik MCH
0
0
0 (378,0 b)
ŠV
1.0 4-2 75-1
93,5 4S
1.0 4-2 75-2 výluka 4S
0.1 4-2 75-3
93,5 4S
0.1 4-2 75-4
94,0 4S
250 Bradáčová Michaela
0
250
250
0.1 4-2 75-5
mvd J
250 Bradáčová Michaela
1.0 4-2 75-6
0.1 4-2 75-7
0.1 4-2 75-8
93,0 3S
92,0 3S
91,0 3S
250 Bradáčová Michaela
250
250 (276,0 b)
1.0 2-1 75-13
0.1 2-0 75-6
0.1 2-1 75-16
0.1 3-1 75-9
94,5
93,5
94,0
94,5
J
J
J
J
0.1 2-2 51-12
0.1 2-2 51-14
0.1 2-2 51-15
0.1 2-2 51-16
95,0
95,0
95,5
94,5
4S
4S
4S
4S
1.0 1-2 51-1
94,0 J
1.0 4-2 51-8
1.0 4-2 51-9
1.0 4-2 51-11
0.1 4-2 51-13
94,5
93,0
94,0
93,5
4S
4S
4S
4S
0 Šíp Jindřich ml.
0
0
0 (375,0 b) %
0 Bradáčová Michaela
350
350
0
0 Tecl Miloš
0
0
0 (380,0 b) %
1.0 4-2 S-6
93,0 J
350 Šíp Jindřich ml.
0.1 4-2 51-12
0.1 4-2 51-11
0.1 4-2 51-10
93,0 3S
93,0 3S
93,5 3S
400 Šíp Jindřich ml.
400
0 (279,5 b)
1.0 5-2 12-K
93,0 4S
1.0 5-2 13-K výluka 4S
0.1 5-2 14-K
93,5 4S
0.1 5-2 15-K
94,0 4S
nedod. J
0 Dočekalová Hana
1.0 12-0 75-5
94,0 J
400 Tomášek Michal
1.0 9-1 75-7
1.0 9-1 75-6
0.1 9-1 75-4
94,5 3S
95,0 3S
93,0 3S
400 Tomášek Michal
400
0 (282,5 b) %
1.0 9-1 75-1
1.0 9-1 75-2
0.1 9-1 75-8
93,0 3S
94,5 3S
93,0 3S
400 Tomášek Michal
400
0 (280,5 b)
1.0 3-2 19-K
92,0 J
280 Šíp Jindřich ml.
Expozice králíků - dodatek
Klec
Pohlaví
Tetování
Ocenění
Čestná Prod. Vystavovatel
cena cena
Bílopesíkatý černý
0.1 3-2 75-35
mvd J
0 Promberger Pavel
Bílopesíkatý modrý
mvd J
0 Promberger Pavel
Malý beran bílý červenooký
0.1 3-2 S-11
1.0 3-2 S-10
1.0 3-2 S-9
93,5 3S
93,0 3S
93,5 3S
0 Vaněk Josef
0
0 (280,0 b)
Expozice drůbeže
Vol.
Pohlaví
Kroužek
Ocenění
Čestná Prod. Vystavovatel
cena cena
Plymutky bílé
Zakrslý bílý červenooký rex
4S
4S
4S
4S
350 Šíp Jindřich ml.
150
0
0
Zakrslý saténový madagaskarový
0.1 3-2 75-13
95,0
95,0
94,5
94,0
350 Šíp Jindřich ml.
Zakrslý saténový červený
Činčilový rex
1.0 1-2 P-01
0.1 1-2 P-04
0.1 2-2 P-013
0.1 2-2 P-014
350 Šíp Jindřich ml.
Saténový červený
Bílý červenooký rex
1.0
93,0 J
Saténový slonovinový červenooký
1.0 5-2 51-11
1.0 5-2 51-12
0.1 5-2 51-13
0.1 5-2 51-15
1.0 3-2 51-17
0.1 3-2 51-22
0.1 3-2 51-23
0.1 3-2 51-24
1.0 1-2 51-1
350 Šíp Jindřich ml.
0 Šíp Jindřich ml.
0
0
0 (378,5 b) %
1.0 1694/12 DB(92) J
1.0
J
1.0
J
250 Peterka Karel
250
250
Amroksky krahujcové
1.0 1618/12 VD(93,5) .
0.1 3360/12 VD(93) .
0 Mareček Jan
0
0.1 3364/12 VD(93,5) .
0
1.0 1614/12
0.1 3395/12
0.1 3398/12
VD(93) .
VD(93) .
VD(93) .
0 Mareček Jan
0
0
1.0 1730
0.1 3717
0.1 3202
VD(93) .
DB(92) .
VD(93) .
1.0 1853/12 VD(94) .
0.1 3696/12 VD(93,5) .
0.1 3685/12 VD(93,5) .
272 Havelková Jarmila
0
0
%
1.0 1838/12 VD(93) .
0.1 3646/12 DB(92) .
0.1 3647/12 VD(93,5) .
1.0 1840/12
1.0 1832/12
1.0 1835/12
250 Juráček Jaroslav ml.
0
0
0 Bratršovský Miloslav
0
0
VD(93) .
VD(93) .
VD(93) .
250 Bratršovský Miloslav
250
250
1.0 1850/12 US(91) .
0.1 3695/12 VD(93) .
0.1 3697/12 DB(92) .
0 Juráček Jaroslav ml.
0
0
1.0 5020/12
0.1 1543/12
0.1 1537/12
0 Dvořák Zdeněk
0
0
Australky černé
VD(93) .
N (0) .
VD(93) .
Bílefeldské slepice stříbrně rodobarvé
1.0 1737/12 DB(92) .
1.0 1725/12 DB(92) .
1.0 1726/12 VD(93) .
400 Slechan František
400
400
Bílefeldské slepice rodobarvé hnědoprsé
1.0 1694/12 DB(92) .
0.1 3651/12 DB(92) .
0.1 3656/12 VD(93,5) .
%
350 Dohnal Petr
0
0
VD(93) .
VD(93) .
V (0) .
1.0 1617
0.1 3367
0.1 3394
US(91) .
VD(93) .
V (0) .
1.0 1631/12 DB(92) .
0.1 3391/12 VD(93) .
0.1 3372/12 VD(93) .
1.0 3291/12 DB(92) .
0.1 3374/12 DB(92) .
0.1
.
222 Urbanová Helena
0
0
0 Mareček Jan
0
0
0 Tenora Jiří
0
0
0
0
0
Maransky černé měděněkrké
1.0
0.1
.
.
0
Plymutky modré
1.0 1755
0.1 3661
0.1 3675
1.0 1751
DB(92)
VD(93)
VD(93)
US(91)
.
.
.
.
222 Bíbr Antonín
0
0
222
Plymutky žluté
1.0 1741
0.1 3208
0.1 3217
VD(93) .
DB(92) .
VD(93) .
222 Kadela Miroslav
0
0
1.0 1717
1.0 1714
DB(92) .
US(91) .
222 Kadela Miroslav
222
Rodajlendky červené
1.0 15085/11 V (0) .
0.1 4892/12 US(91) .
0.1 4891/12 US(91) .
0 Chvátal Pavel
0
0
0.1 4893/12
0 Chvátal Pavel
VR
Sasexky bílé světle kolumbijské
1.0 755
0.1 1523
0.1 15271
VD(93,5) .
VD(93,5) .
DB(92) .
0 Klimeš Přemysl
0
0
1.0 751
0.1 1525
0.1 1528
DB(92) .
VD(93,5) .
N (0) .
0 Klimeš Přemysl
0
0
1.0 4121/12
0.1 8085/12
0.1 8099/12
VD(94) .
VD(94) .
VD(93) .
%
1.0 8420/12 DB(92) .
0.1 3686/12 DB(92) .
0.1 6372/12 DB(92) .
0 Heler Václav
0
0
200 Chlumská Zuzana
0
0
Bojovnice madraské
Hempšírky měděně červené
1.0 3870
0.1 3284
0.1 3280
.
0.1
0 Krejčová Hanka
0
1.0 3878/12 DB(92) .
0.1 6699/12 DB(92) .
0 Suchý Tomáš
0
Bojovnice tuzo modré
1.0 3419/12 DB(92) .
0.1 3423/12 EL(95) .
0.1 3011/12 DB(92) .
%
0 Suchý Tomáš
0
0
Leghornky bílé
1.0 20181
1.0 20178
1.0 12792
1.0 12792
DB(92)
VD(93)
DB(92)
VD(94)
.
.
.
.
150 Doležal Jindřich
150
150
150
1.0 5984
0.1 9329
0.1 9319
VD(93) .
VD(94) .
VD(94) .
1.0 5990
0.1 8912
0.1 9325
VD(94) .
US(91) .
VD(93) .
0 Heler Václav
0
0
%
0 Heler Václav
0
0
Minorky černé
1.0 3293
0.1 2545
0.1
DB(92) .
VD(93) .
nedod. .
150 Vacula Josef
0
0
1.0 3235
1.0 3212
DB(92) .
DB(92) .
150 Vacula Josef
150
1.0 3090
0.1 4245
0.1 4242
DB(92) .
DB(92) .
VD(93) .
200 Florián Antonín
0
0
1.0 3096
1.0 3095
DB(92) .
US(91) .
200 Florián Antonín
200
.
.
.
.
150 Doležal Jindřich
150
150
150
Vlašky koroptví
1.0 12795
1.0 12794
1.0 20173
1.0 20176
1.0 12794
1.0 20174
US(91)
V (0)
VD(93,5)
US(91)
VR
DB(92) VR
150 Doležal Jindřich
150
Vlašky stříbrně zbarvené
1.0 6975
0.1 18230
0.1 18235
DB(92) .
DB(92) .
VD(93) .
0 Sedlák Bohuslav
0
0
1.0 3207
0.1 4561
0.1 4563
VD(94) .
EL(95) .
EL(95) .
0 Dvořák Jaroslav
0
0
1.0 4478/12
0.1 6069/12
0.1 6912/12
VD(94) .
VD(93) .
VD(93) .
%
200 Pešek Libor
0
0
Vlašky černé bíle skvrnité (černobílé)
1.0 6789
VD(93) .
0.1 18236
VD(93) .
0.1 18237/12 VD(93) .
0 Sedlák Bohuslav
0
0
Vlašky černé
1.0 4479/12
1.0 4480/12
1.0 4482/12
VD(94) .
EL(95) .
EL(95) .
%
180 Pešek Libor
180
180
Vlašky rodobarvé šedoprsé
1.0 2492
0.1 3477
0.1 3479
DB(92) .
VD(93,5) .
DB(92) .
0 Nedělka Kamil
0
0
Vlašky modré
1.0 2446
0.1 33901
0.1 3441
VD(93) .
DB(92) .
VD(93) .
0 Nedělka Václav ml.
0
0
Brakelky stříbrné černě pruhované
1.0 10450
0.1 6800
0.1 10446
VD(94) .
VD(94) .
VD(94) .
0 Wölfl Gerhard
0
0
Hamburčanky stříbrné černě tečkované
1.0 11880
0.1 2984
0.1 2976
VD(93,5) .
V (0) .
V (0) .
200 Ambrož Jiří MCH
150
150
1.0 3536
0.1 2980
0.1 2970
VD(93,5) .
V (0) .
V (0) .
0 Ambrož Jiří MCH
0
0
Hamburčanky stříbrné černě pruhované
1.0 15021
0.1 15018
0.1 10433
DB(92) .
V (0) .
DB(92) .
0 Wölfl Gerhard
0
0
Lakenfeldky černobílé
1.0 4140
0.1 3745
0.1 3679
DB(92) .
US(91) .
N (0) .
0 Chvátal Pavel
0
0
České slepice zlaté kropenaté
1.0 3208
0.1 4554
0.1 4556
VD(94) .
VD(94) .
EL(95) .
%
0 Dvořák Jaroslav
0
0
Laflešky černé
1.0 16602/12 VD(93) .
0.1 2502/12 VD(93) .
0.1 2503/12 DB(92) .
0 Dohnal Petr
0
0
1.0 16610/12 US(91) .
0.1 13865/12 US(91) .
0.1 2508/12 US(91) .
0 Dohnal Petr
0
0
1.0 4257/12 DB(92) .
0.1 3226/12 DB(92) .
0.1 3225/12 US(91) .
0 Tomšík Vladimír
0
0
Araukany divoké
1.0 8266/12 DB(92) .
0.1 8268/12 EL(95) .
0.1 13362/12 DB(92) .
%
0 Pěta Jan MCH
0
0
Araukany bílé
1.0 3221/12
0.1 3193/12
0.1 4534/12
VD(93) .
VD(93) .
VD(93) .
0 Tomšík Vladimír
0
0
Sultánky
1.0 5081
0.1 20440
0.1 8113
Zdrobnělé barneveldky dvojlemované
VD(93) .
VD(93) .
DB(92) .
0 Handschuh Tomáš
0
0
Hedvábničky bezvousé divoce zbarvené
1.0 9154/12 VD(93) .
0.1 4380/12 DB(92) .
0 Brůna Jan
0
1.0 8564/12 EL(95,5) .
0.1 10917/12 V (0) .
0.1 10916/12 DB(92) .
1.0 8563/12 US(91) .
0.1 10922/12 DB(92) .
0.1 10918/12 DB(92) .
1.0 12581/12 V (0) .
0.1 10573/12 V (0) .
0.1 10576/12 US(91) .
0 Chvátal Pavel
0
0
Jokohamky
1.0 15512/07 US(91) .
0.1 2072/10 DB(92) .
0.1
.
0 Chvátal Pavel
0
0
Zdrobnělé brahmánky koroptví vlnité
1.0 17165/10
0.1 08834/10
1.0
1.0 4076/11
0.1 6896/11
0.1 4077/11
V (0)
VD(93)
nedod.
DB(92)
DB(92)
US(91)
0 Prchal Josef
0
0
.
.
.
.
.
.
100 Chlumská Zuzana
0
0
1.0 4064/11 DB(92) .
0.1 6801/11 DB(92) .
0.1 6805/11 DB(92) .
110 Chlumská Zuzana
0
0
DB(92) .
US(91) .
200 Boudný Petr
250
1.0 3123
0.1 4424
DB(92) .
VD(93) .
200 Boudný Petr
250
VD(93) .
VD(93,5) .
0 Boudný Petr
0
1.0 1169/12 EL(95) .
0.1 1629/12 VD(93) .
0.1 1634/12 DB(92) .
1.0 4384/12 DB(92) .
0.1 3702/12 DB(92) .
0 Brůna Jan
0
1.0 11161/12
1.0 1171/12
1.0 13750/12
0.1 17466/12
1.0 15091/11 VD(93) .
0.1 3703/12
V (0) .
0 Brůna Jan
0
1.0 15084/11 US(91) .
0.1 3697/12 US(91) .
220 Brůna Jan
0
1.0 4373/12 VD(93) .
0.1 3709/12 DB(92) .
0 Brůna Jan
0
Zakrslé kočinky žluté
%
VD(93) .
.
0 Dvořák Zdeněk
0
0
0 Dvořák Zdeněk
150
Zdrobnělé bílefeldské slepice rodobarvé hnědoprsé
1.0 18812/11 US(91) .
0.1 3215/12 US(91) .
0.1 3202/12 EL(95) .
Zdrobnělé hempšírky měděně červené
DB(92)
DB(92)
DB(92)
US(91)
%
.
.
.
.
1.0 366/12 DB(92) .
0.1 16957/12 VD(94) .
0.1 16958/12 EL(95) .
1.0 363/12
V (0) .
1.0 3651/12 DB(92) .
1.0 365/12
V (0) .
250 Sedláček Jaroslav
0
0
150 Sedláček Jaroslav
150
200
0
%
%
0 Dobrovolný Josef
0
0
200 Dobrovolný Josef
200
200
Zdrobnělé plymutky žíhané
Zdrobnělé australky černé
1.0 1219/12 VD(93,5) .
0.1 19667/12 EL(96) .
0.1 19676/12 VD(93) .
0 Králíček Vojtěch
0
0
120
0
0
1.0 4048/11 US(91) .
0.1 6806/11
V (0) .
0.1 4074/11 DB(92) .
1.0 3125
0.1 4428
1.0 1220/12
1.0 1220/12
0 Prchal Josef
0
0
Zdrobnělé faverolky lososové
Holokrčky bílé
1.0 5656
0.1 15167
%
%
0 Prombergerová P. MCH
0
0
0.1 3231/12
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
US(91) .
N (0) .
N (0) .
150 Ing. Prombergerová Iveta
150
150
N (0) .
N (0) .
N (0) .
150 Ing. Prombergerová Iveta
150
150
Zdrobnělé sasexky světlé
1.0 17048/12 US(91) .
0.1 5657/12 DB(92) .
0.1 21503/12 US(91) .
0 Heler Václav
0
0
Zdrobnělé šumavanky zlaté stříkané
1.0 3211/12 VD(93,5) .
0.1 3818/12 VD(94) .
0.1 3988/12 EL(95,5) .
%
150 Ing. Prombergerová Iveta
0
0
Zdrobnělé velsumky rezavě koroptví
0.1 6667/12 VD(93,5) .
0.1 7103/12 DB(92) .
1.0 5199/12 EL(96) .
1.0 2872
0.1 2876
0.1 3841
1.0 2876
0.1 3851
0.1 3874
1.0 8612
0.1 11028
0.1 11003
%
0 Tecl Alois
0
0
VD(94) .
DB(92) .
DB(92) .
180 Bervid František a Věra
0
0
.
.
.
.
.
.
180 Bervid František a Věra
0
0
0
0
0
VD(94)
DB(92)
VD(93,5)
VD(93,5)
DB(92)
1.0 8631/12
.
0.1 10959
VD(94) .
0.1 10958
DB(92) .
220 Baka Jaroslav
0
0
1.0 5267/12 DB(92) .
0.1 5278/12 VD(93) .
0.1 6958/12 VD(94) .
300 Šíp Jindřich ml.
0
0
1.0 3553/12 EL(95,5) .
0.1 599/12 VD(93,5) .
0.1 600/12 DB(92) .
0 Dobrovolný Josef
0
0
1.0 356/12
1.0 360/12
1.0 359/12
DB(92) .
DB(92) .
US(91) .
200 Dobrovolný Josef
200
200
1.0 3192/12
0.1 3937/12
0.1 3909/12
V (0) .
VD(94) .
V (0) .
200 Boháček Petr
0
0
1.0 3195/12 DB(92) .
0.1 3949/12 DB(92) .
0.1 3951/12
V (0) .
200 Boháček Petr
0
0
1.0 3228/12
1.0 3227/12
1.0 3191/12
V (0) .
V (0) .
V (0) .
1.0 3229/12 DB(92) .
1.0 3194/12 DB(92) .
1.0 3189/12 VD(94) .
180 Hřebec David MCH
180
1.0 3648/12 VD(93,5) .
0.1 5098/12 VD(94) .
0.1 5093/12 VD(94) .
0 Dvořák Jaroslav
0
0
1.0 412/12 DB(92) .
1.0 13465/12VD(93,5) .
1.0 415/12
EL(95) .
140 Hedbávný Karel
140
140
%
Zdrobnělé vyandotky černé
1.0 8648/12
V (0) .
0.1 11014/12 V (0) .
0.1 11030/12VD(93,5) .
200 Baka Jaroslav
0
0
1.0 8650/12 US(91) .
0.1 11036/12 DB(92) .
0.1 11025/12 DB(92) .
200 Baka Jaroslav
0
0
1.0 5215/12 DB(92) .
0.1 7002/12 DB(92) .
0.1 5211/12 DB(92) .
150 Pešek Libor
0
0
1.0 3048/12
0.1 5176/12
0.1
VD(94) .
US(91) .
.
0 Veselý Stanislav
0
0
1.0 5179/12 VD(93) .
0.1 5205/12 DB(92) .
0.1 3848/12 VD(94) .
0 Veselý Stanislav
0
0
Zdrobnělé vyandotky černé bíle skvrnité
1.0 10245/12 VD(94) .
0.1 13304/12 VD(94) .
0.1 13017/12 EL(95) .
1.0 10250/12VD(93,5) .
0.1 13015/12 VD(94) .
0.1 13032/12 DB(92) .
%
0 Boháček Petr
0
0
0 Boháček Petr
0
0
Zdrobnělé vyandotky koroptví vlnité
1.0 1168/12 US(91) .
1.0 1164/12 DB(92) .
150 Sedláček Jaroslav
150
200 Boháček Petr
200
200
1.0 5205/12 DB(92) .
1.0 5206/12 DB(92) .
1.0 5207/12 DB(92) .
150 Pešek Libor
150
150
200 Boháček Petr
200
0
1.0
.
1.0 13909/12 DB(92) .
1.0 13907/12 US(91) .
0 Dvořák Vladimír
200
200
Zdrobnělé vyandotky stříbrné koroptví vlnité
Zdrobnělé vyandotky bílé
1.0 8644/12 DB(92) .
0.1 11037/12 DB(92) .
0.1 11034/12 DB(92) .
1.0 8623/12 DB(92) .
1.0 18228/12 US(91) .
200 Hřebec David MCH
0
0
1.0
VD(93) .
0.1 11029/12 VD(93) .
0.1 10972/12 DB(92) .
0 Baka Jaroslav
0
0
1.0 8659/12 DB(92) .
1.0
nedod. .
1.0 13459/12 EL(95) .
1.0 13456/12 VD(93) .
1.0 418/12 DB(92) .
200 Baka Jaroslav
0
%
140 Hedbávný Karel
140
140
1.0 2927/12 DB(92) .
0.1 4030/12 DB(92) .
0.1 4032/12 VD(93) .
0 Bratršovský Miloslav
0
0
1.0 2928/12 DB(92) .
0.1 4034/12 DB(92) .
0.1 4035/12 DB(92) .
220 Bratršovský Miloslav
220
220
1.0 2930/12 DB(92) .
1.0 2933/12
V (0) .
1.0 2936/12 US(91) .
200 Bratršovský Miloslav
200
200
Zdrobnělé vyandotky lososové
1.0 2999/12 DB(92) .
0.1 7099/12
V (0) .
0.1 7095/12 DB(92) .
%
0
1.0 3660/12
1.0 3664/12
1.0 08891
0.1 17685
0.1 11512
0 Svoboda Bohuslav
0
0
0
0
DB(92)
DB(92)
VD(93)
DB(92)
DB(92)
.
.
.
.
.
Zdrobnělé vyandotky
1.0 3098/12 DB(92) .
0.1 4077/12
V (0) .
0.1 4065/12
V (0) .
0 Baka Jaroslav
0
0
1.0 8638/12 DB(92) .
1.0 8646/12 DB(92) .
200 Baka Jaroslav
200
1.0 2985/12
V (0) .
0.1 7083/12 DB(92) .
0.1 7086/12 DB(92) .
500 Klimeš Jaroslav
0
0
Zdrobnělé asilky pestré
1.0 3415/12 US(91) .
0.1 3017/12 DB(92) .
1.0 4093/12
0.1 1602/11
0.1 1616/12
1.0 4908
0.1 1973
0.1 4906
1.0 5246
1.0 5253
1.0 5250
US(91)
US(91)
US(91)
DB(92)
DB(92)
DB(92)
.
.
.
.
.
.
0.1 6985
0.1 6940
0.1 6961
0 Šíp Jindřich ml.
0
0
1.0 7728
0.1
0.1
0 Boháček Petr
0
0
1.0 5201/12 DB(92) .
1.0 5203/12 DB(92) .
1.0 5225/12 US(91) .
1.0 3640/12 VD(93,5) .
0.1 5076/12 VD(94) .
0.1 5099/12 VD(94) .
DB(92)
DB(92)
VD(93)
VD(93,5)
EL(95,5)
VD(94)
.
.
.
.
.
.
DB(92) .
.
.
%
0 Vaněk Jan MCH
0
0
0
0
0
0 Kadlec Jiří
0
0
150 Pešek Libor
150
150
Zdrobnělé forverky žluté tmavě kolumbijské
%
1.0 5280/12 VD(93) .
0.1 6970/12 VD(94) .
0.1 6946/12 VD(93,5) .
0 Dvořák Jaroslav
0
0
0 Šíp Jindřich ml.
0
300
Zdrobnělé vyandotky žluté kolumbijské
1.0 3657/12 VD(94) .
0.1 5066/12 VD(93,5) .
0 Vaněk Ladislav
0
0
150
150
150
Zdrobnělé vlašky stříbrně zbarvené
0 Zavoralová Blanka
0
0
Zdrobnělé vyandotky žluté
0 Suchý Tomáš
0
0
Zdrobnělé vlašky zlatě zbarvené
1.0 13791/12VD(93,5) .
0.1 17463/12 VD(93) .
0.1 17470/12 DB(92) .
Zdrobnělé vyandotky zlaté modře lemované
1.0 3185/12
V (0) .
0.1 3832/12 DB(92) .
0.1 4108/12 DB(92) .
0 Suchý Tomáš
0
VD(93) .
VD(94) .
V (0) .
1.0 4857
0.1 1910
0.1 4853
1.0 4854
0.1 1917
0.1 4855
VD(93) .
DB(92) .
VD(93) .
65 Vlach Zdeněk
0
0
Zdrobnělé bojovnice novoanglické černé zlatokrké
500 Klimeš Jaroslav
0
0
Zdrobnělé vyandotky stříbrné černě lemované (stříbrné)
1.0 8627/12 VD(93,5) .
0.1 11024/12 VD(93) .
0.1 11009/12 DB(92) .
0.1 5073/12 VD(93,5) .
%
0 Svoboda Bohuslav
0
1.0 3668/12
V (0) .
0.1 16916
VD(93) .
0.1 4888
DB(92) .
220 Kadlec Jiří
0
0
Zdrobnělé holandské chocholaté černé s bílým chocholem
1.0 4902
0.1 4924
0.1 4923
VD(93,5) .
VD(93,5) .
VD(93) .
0 Vaněk Josef
0
0
Zdrobnělé paduánky žlutě plavé bíle lemované
1.0 15192
0.1 18908
0.1 1464
DB(92) .
VD(94) .
EL(95,5) .
0 Šínová Emílie
0
0
%
Zdrobnělé fénixky zlatokrké
1.0 3828
1.0 3826
1.0 3825
120 Nedělka Aleš
120
120
1.0 3827/12 VD(93) .
0.1 1598
DB(92) .
0.1 1595
DB(92) .
0 Nedělka Aleš
0
0
1.0 3830
0.1 1596
0.1 1597
0 Nedělka Aleš
0
0
DB(92) .
DB(92) .
DB(92) .
Zdrobnělé hedvábničky bílé
V (0) .
V (0) .
V (0) .
0 Václavek Luděk
0
0
Zdrobnělé holokrčky bílé
1.0 3213/12
0.1 3978/12
0.1 3999/12
VD(93) .
VD(93) .
VD(93) .
150 Ing. Prombergerová Iveta
0
0
Zdrobnělé holokrčky černé
1.0 3207/12 VD(93) .
0.1 3821/12 VD(93,5) .
0.1 3980/12 DB(92) .
150 Ing. Prombergerová Iveta
0
0
Zdrobnělé holokrčky krahujcové
1.0 3995/12 DB(92) .
0.1 3993/12 VD(94) .
0.1 3208/12 VD(93) .
%
150 Ing. Prombergerová Iveta
0
0
0.1 3984/12 DB(92) .
0.1 3203/12 VD(93) .
0.1 3989/12 VD(93) .
200 Ing. Prombergerová Iveta
200
200
0.1 3205/12
150 Ing. Prombergerová Iveta
V (0) VR
Zdrobnělé holokrčky modré
1.0 6935/11 VD(93,5) .
0.1 3206/12 VD(93,5) .
0.1 3998/12 DB(92) .
150 Ing. Prombergerová Iveta
0
150
Zdrobnělé holokrčky
1.0 6927/11 VD(93,5) .
1.0 3991/12 DB(92) .
1.0 3981/12 DB(92) .
1.0 3011/12
0.1 3015/12
0.1 3025/12
N (0) .
N (0) .
N (0) .
0 Suchý Tomáš
0
0
Antverpští vousáči křepelčí
DB(92) .
DB(92) .
DB(92) .
1.0 4385/12
0.1 3719/12
0.1 3716/12
Zdrobnělé kadeřavé slepice červené
150 Ing. Prombergerová Iveta
150
150
1.0 1537
0.1 1508
0.1 2625
VD(94) .
VD(93,5) .
US(91) .
0 Šíp Jindřich ml.
0
0
Antverpští vousáči černí
1.0 1548
0.1 1522
0.1 1517
EL(95) .
VD(93,5) .
EL(95,5) .
%
0 Šíp Jindřich ml.
0
0
Antverpští vousáči
1.0 452
0.1 416
0.1 418
VD(93) .
VD(93,5) .
VD(94) .
100 Foltan Zdeněk
0
0
Bantamky černé
1.0 2406/12
0.1 2402/12
0.1 3930/12
VD(94) .
N (0) .
N (0) .
1.0 3919/12 EL(96) .
0.1 2426/12 VD(93,5) .
0.1 2407/12 SE(98,5) .
0 Hřebec David MCH
0
0
%
0 Baka Jaroslav
0
0
1.0 3921/12 VD(93,5) .
0.1 2401/12 VD(94) .
0.1 2412/12 VD(93) .
300 Baka Jaroslav
0
0
1.0 2418/12
1.0 3929/12
1.0
220 Baka Jaroslav
220
0
N (0) .
N (0) .
.
Japonky černé
1.0 4268
0.1 1930
0.1 1931
N (0) .
EL(95,5) .
DB(92) .
%
0 Handschuh Tomáš
0
0
Japonky černé bíle tečkované
1.0 4269
0.1 5988
V (0) .
US(91) .
0 Handschuh Tomáš
0
Japonky černo bílé kadeřavé
1.0 4275
0.1 5989
US(91) J
DB(92) J
0 Handschuh Tomáš
0
Rousné zakrslé porcelánové
1.0 12351
0.1 10292
0.1 10290
EL(95) .
DB(92) .
VD(94) .
0 Dvořák Jaroslav
0
0
ŠV
Rousné zakrslé
Krůty standardní měděné
1.0 15046/11 EL(96) .
0.1 13247/11 VD(93) .
1.0 3694/12
0.1 3694/12
0 Brůna Jan
0
%
N (0) .
N (0) .
200 Brůna Jan
200
Sebritky citrónové černě lemované
1.0 22/09
US(91) .
0.1 17/09
DB(92) .
0.1 1275/04 VD(93) .
0 Vaněk Jan MCH
0
0
Sebritky stříbrné černě lemované
1.0 70/11
0.1 406/12
0.1 465/12
DB(92) .
VD(93) .
VD(93) .
0 Vykoupil Bartoloměj
0
0
US(91) .
V (0) .
N (0) .
.
0 Chvátalová R. MCH
0
0
0
Sebritky
1.0 5477
0.1 0234
0.1 4445
0.1
1.0 461/10 DB(92) .
0.1 3908/10
V (0) .
0 Nedělková K. MCH
0
Krůty české divoké bíle lemované
1.0 2994
0.1 2995
0.1 3015
VD(93) .
EL(95) .
VD(94) .
%
600 Frühbauerová Zdena
500
500
Krůty české šedé divoké bíle lemované
0.1 1527/12 VD(93) .
0.1 567/12 DB(92) .
0 Suchý Tomáš
0
Krůty
.
.
.
1.0
0.1
0.1
0 Nedělková K. MCH
0
0
Husy tuluzské
0.1 1014/12
0.1 1008/12
V (0) .
V (0) .
700 Novotný Miroslav
700
Husy pomořanské
Perličky modré
1.0 4544/12 VD(93) .
0.1 4540/12 VD(93) .
0.1
nedod. .
0 Tomšík Vladimír
0
0
1.0 16573/12 EL(96) .
0.1 16569/12EL(95,5) .
0.1 16572/12 VD(94) .
%
0 Kmošek Vlastimil
0
0
Perličky světle modré s úplným perlením
1.0 6607/12
V (0) .
0.1 6613/12 DB(92) .
180 Pešek Libor
180
Perličky divoké s úplným perlením
1.0 8889/11 VD(93) .
0.1 6868/11 US(91) .
0.1 8895/11 VD(93,5) .
0 Augustin Josef MCH
0
0
1.0 1446
0.1 1448
EL(95) .
VD(93,5) .
%
0 Wölfl Gerhard
0
Husy české bílé
1.0 2112/12 DB(92) .
0.1 2119/12 DB(92) .
0 Augustin Josef MCH
0
1.0 2113/12 US(91) .
0.1 2121/12 DB(92) .
0 Augustin Josef MCH
0
1.0 401/12
0.1 402/12
EL(95) .
DB(92) .
1.0 403/12
0.1 404/12
DB(92) .
DB(92) .
%
0 Jahoda Ladislav
1000
1000 Jahoda Ladislav
1000
Husy české chocholaté bílé
Expozice vodní drůbeže
1.0 322/12
0.1 321/12
V (0) .
V (0) .
1000 Kopáček Miloš
0
Pohlaví
Vol.
Kroužek
0.1 323/12
0.1 327/12
DB(92) .
US(91) .
1000 Kopáček Miloš
1000
Ocenění
Čestná Prod. Vystavovatel
cena cena
Husy labutí hnědě divoké
Krůty standardní bronzové
1.0 948/11 EL(95,5) .
0.1 2139/11 VD(93,5) .
%
700 Novotný Miroslav
400
Krůty standardní černobílé
1.0 4754/12 DB(92) .
0.1 8002/12 DB(92) .
550 Pešek Libor
420
1.0 1561/12 US(91) .
0.1 1563/12 DB(92) .
0.1 1565/12 DB(92) .
0 Nedělková Kateřina
450
450
Kachny pekingské
1.0 12074
0.1 12073
US(91) .
V (0) .
350 Erben Marek
350
0.1 6920/12 DB(92) .
0.1 6843/12 DB(92) .
Kachny ruánské divoké
1.0 4519
0.1 4523
V (0) .
DB(92) .
400 Novotný Miroslav
400
1.0 4537
0.1 4542
DB(92) .
VD(93) .
400 Novotný Miroslav
400
1.0 4529
0.1 25
VD(93,5) .
VD(93) .
400 Novotný Miroslav
400
1.0 4535
0.1 4536
VD(93,5) .
VD(93) .
400 Novotný Miroslav
400
1.0 3254
0.1 3260
0.1 2570
N (0) .
DB(92) .
US(91) .
1.0 2341
0.1 2343
VD(93,5) .
VD(93) .
330 Vondráčková Petra
0
0
0 Suchý Tomáš
0
Kachny saské modrožlutě divoké
0.1 2487
0.1 2482
0.1
N (0) .
N (0) .
DB(92) .
350 Ing. Prombergerová Iveta
350
350
1.0 3255
0.1 2558
0.1 2571
DB(92) .
VD(94) .
DB(92) .
330 Havelka Josef
0
0
1.0 4507
0.1 4513
DB(92) .
VD(94) .
1.0 4509
0.1 4506
N (0) .
DB(92) .
%
0 Novotný Miroslav
0
400 Novotný Miroslav
400
Kachny čárkované stříbrné divoké
1.0 2941/12 EL(95) .
0.1 2943/12 DB(92) .
%
1.0 2944/12 DB(92) .
1.0 2945/12 VD(93,5) .
0.1
.
400 Nedělka Václav ml.
400
350 Nedělka Václav ml.
35
0
Kachny smaragdové
1.0 4500/11
0.1
EL(95) .
.
0 Vaněk Ladislav
0
Kachny vysokohnízdící létavé bílé
1.0 4205/12
0.1 4202/12
EL(95) .
V (0) .
0 Suchý Tomáš
0
Kachny vysokohnízdící létavé modré divoce zbarvené
1.0 4204/12 EL(95) .
0.1 4206/12 EL(95,5) .
%
0 Suchý Tomáš
0
Kachny zakrslé bílé
1.0 2650/12 DB(92) .
0.1 1712/12 SE(98) .
1.0
nedod. .
0.1
nedod. .
0 Augustin Josef MCH
0
0
0
1.0 1987/12
0.1 1985/12
1.0 1989/12
0.1 1237/12
0 Dedera Miloš MCH
0
0
0
SE(98)
EL(96)
VD(94)
SE(98)
.
.
.
.
%
ŠV
Kachny zakrslé čárkované stříbrné divoké
1.0 1719/12 EL(95,5) .
0.1 1716/12 VD(94) .
1.0 1959/12
0.1 1956/12
%
0 Augustin Josef MCH
0
EL(95) .
EL(95) .
0 Vaněk Josef
0
1.0 1955
DB(92) .
1.0 1984/12 DB(92) .
300 Vaněk Josef
300
Pižmovky černé
1.0 1529/12 VD(93,5) .
0.1 2367/12
V (0) .
1.0 15972/12 N (0) .
0.1 15975/12VD(93,5) .
300 Durda Bohumil
300
1.0 2057/12
0.1 4159/12
1.0 15976/12 N (0) .
0.1 15981/12 DB(92) .
300 Durda Bohumil
300
1.0 1522/12 VD(93,5) .
0.1 2366/12 VD(93) .
0 Suchý Tomáš
0
VD(93) .
VD(93) .
0 Vaněk Jan MCH
0
0 Suchý Tomáš
0
Pižmovky černě sedlaté
Kachny indičtí běžci
%
0 Ripper Jan
0
Kachny indičtí běžci pstruhoví
1.0 15985/12 V (0) .
0.1 15986/12VD(93,5) .
%
Pižmovky modré
Kachny kampbelky khaki
1.0 10229/12 EL(95) .
0.1 13229/11 DB(92) .
0 Musil Martin
280
300 Durda Bohumil
300
1.0 1803/12
VD(93) .
450 Nedělka Václav ml.
Pižmovky modře sedlaté
1.0 1808/12
0.1 1810/12
VD(93) .
EL(95) .
%
500 Nedělka Václav ml.
0
Pižmovky divoké
1.0 1590/12
2490/12
VD(94) .
VD(93) .
450 Ing. Prombergerová Iveta
300
2491/12
VD(93) .
300
Pižmovky bílé
1.0 1216/609 DB(92) .
0.1 2509/12 VD(93) .
350 Dohnal Petr
250
Kachničky karolínské bílé
.
.
1.0
0.1
0 Václavek Luděk
0
Kachničky karolínské skořicová
.
.
1.0
0.1
0 Václavek Luděk
0
Kachničky karolínské divoce zbarvené
1.0
0.1
.
.
0 Václavek Luděk
0
.
.
0 Václavek Luděk
0
Kachničky mandarínské
1.0
0.1
5277/12
5278/12
533/12
530/12
1726/12
1730/12
1722/12
92
92
89
88
NV
NV
91
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0
0
0
0
9873/09
6800/11
493/12
9872/09
531/10
90
86
87
91
93
.
.
.
.
.
0 Suchý Tomáš
0
0
0
0
Koburský skřivan bezpruhý
1.0 1224/12
1.0 1220/12
1.0 1226/12
0.1 1223/12
0.1 1711/11
Pohlaví
Kroužek
Ocenění
nedod.
nedod.
nedod.
nedod.
nedod.
Čestná Prod. Vystavovatel
cena cena
Benešovský holub bílý
4709/12
4703/12
4701/12
4708/12
4713/12
94
94
94
95
94
.
.
.
.
.
0 Svatoň Jan
0
0
0
0
917/11
924/11
3012/08
3020/08
4244/09
94
94
94
94
95
.
.
.
.
.
0 Svatoň Jan
0
0
0
0
6730/12
6719/12
6720/12
1546/10
5571/11
94
93
92
92
94
.
.
.
.
.
%
1235/11
4742/09
4729/09
6343/12
3313/06
93
92
94
91
94
.
.
.
.
.
0 Tecl Miloš
0
0
0
0
Gigant
1.0 2702/11
1.0 2707/11
1.0 2947/12
90 .
90 .
90 .
0 Kopal Karel
0
0
%
0 Diviš Josef
0
0
0
0
.
.
.
.
.
0 Sláma Miroslav
0
0
0
0
Koburský skřivan pruhový
2637
2632
2631
2636
2635
NV
92
91
NV
NV
.
.
.
.
.
100 Sláma Michal MCH
100
100
100
100
488
2239
3399
2847
2663
93
92
92
91
neoc.
.
.
.
.
.
0 Sláma Michal MCH
0
0
0
0
nedod.
nedod.
nedod.
nedod.
nedod.
.
.
.
.
.
0 Sláma Miroslav
0
0
0
0
NV
84
92
94
93
.
.
.
.
.
0 Vaněk Jan MCH
0
0
0
0
0 Brůna Tomáš MCH
0
0
0
0
Benešovský holub modrý
.
.
.
.
.
Koburský skřivan kapratý
Expozice holubů
Vol.
93
92
94
93
93
Lahore
4458/12
631/10
3916/11
949/10
932/10
Maďarský obr
1718/12
1704/12
93 .
92 .
nedod. .
0 Sobotka Jan
0
0
nedod. .
nedod. .
0
0
Mondén
0.1 6577
1.0 4595
4596
4591
4589
93
NV
90
NV
92
.
.
.
.
.
0 Pohorský Zdeněk
400
400
400
400
NV
NV
90
91
.
.
.
.
500 Klimeš Přemysl
500
0
0
Montaubánec
7782
7787
2001
2002
Moravský pštros černý
8831/12
4408/12
8818/12
8814/12
8805/12
93
94
93
93
94
.
.
.
.
.
200 Řípa Josef
200
200
200
200
Moravský pštros modrý
2500/11
2496/11
1876/10
6610/09
2658/12
94
92
93
94
94
.
.
.
.
.
0 Kafka Miroslav
0
0
0
0
Moravský pštros modrý černopruhý
2963/11
3449/09
2828/11
1896/10
2660/12
95
93
92
94
93
.
.
.
.
.
%
0 Kafka Miroslav
0
0
0
0
Moravský pštros modrý kapratý běloocasý
6532/09
4664/10
5671/06
5665/06
379/05
94
91
93
91
91
.
.
.
.
.
0 ing. Mach Eduard
0
0
0
0
Moravský pštros modrý šupinatý
1302/11
1313/11
1502/12
3459/08
9248/09
92
V
93
94
92
.
.
.
.
.
0 ing. Mach Eduard
0
0
0
0
.
.
.
.
0 Mgr. Toman František
0
0
0
Německý výstavní bílý
1.0 2111/12
1.0 2126/12
1.0 2138/12
1.0 2111/11
NV
94
93
94
1.0 2113/12
207/10
2002/12
2009/12
2008/12
2006/12
93
95
94
94
93
91
.
.
.
.
.
.
%
0
0
0
0
0
0
Německý výstavní černý
1.0 1981/09
1.0 2170/10
1.0 2168/12
1.0 6316/10
1.0 3965/09
88
92
92
94
93
.
.
.
.
.
0 Hanus Jan
0
0
0
0
Německý výstavní černý tygr
1.0 2988/09
1.0 333/11
1.0 9339/11
1.0 1499/11
1.0 1140/10
1.0 1059/12
1.0 9947/11
1.0 1053/12
1.0 1052/12
1.0 1066/12
90
90
93
92
86
86
88
90
87
91
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 Hanus Jan
0
0
0
0
200
0
0
200
200
Německý výstavní červený
2548/09
1014/12
1031/12
1032/12
1017/12
92
93
92
94
92
.
.
.
.
.
0 Smola Vladimír
0
0
0
0
Německý výstavní modrý
326/11
310/11
1030/12
350/11
1028/12
94
95
91
94
91
.
.
.
.
.
%
0 Smola Vladimír
0
0
0
0
Německý výstavní plavý červenopruhý
1.0 9339/08
1.0 619/11
1.0 6028/11
1.0 6028/11
1.0 953/10
93
88
93
93
92
.
.
.
.
.
200 Šmolc Václav
0
0
0
400
Německý výstavní šiml
1263/12
1286/12
1281/12
125/11
1292/12
90
93
92
95
91
.
.
.
.
.
0 Jendrisek Štefan
0
0
0
0
1287/12
1280/12
1284/12
1288/12
1293/12
92
92
92
93
88
.
.
.
.
.
0 Jendrisek Štefan
0
0
0
0
Německý výstavní straka
0.1 2134/12
1.0 898/11
1.0 2131/12
1.0 2152/12
1.0 2135/12
8706/12
2127/12
2122/12
3201/10
4259/12
93
95
94
93
93
92
93
93
95
93
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
89
91
91
91
90
.
.
.
.
.
%
200 Pavlík Stanislav
200
180
200
200
Německý výstavní žlutý
6177/11
6157/11
2893/12
9820/08
9168/12
93
90
90
91
86
.
.
.
.
.
0 Střešňák Ladislav
0
0
0
0
Poštovní holub standart
1.0 8056/11
0.1 8057/11
0.1 118/12
0.1 116/12
0.1 7500/12
3882/12
3874/12
2743/12
3897/12
10007/12
1.0 2187/12
1.0 2099/12
0.1 7225/11
0.1 7234/11
0.1 2131/12
674/10
533/08
668/10
199/07
893/04
neoc.
neoc.
neoc.
91
91
.
.
.
.
.
0 Skryja Zdeněk
0
0
0
0
92
93
89
92
90
.
.
.
.
.
0 Nedělka Václav ml.
0
0
0
0
Prácheňský káník
200 Mgr. Toman František
200
0
0
0
0
0
0
0
0
Německý výstavní stříkaný
1.0 9946/01
0.1 1067/02
0.1 1058/02
1.0 1054/02
0.1 1055/02
12528/07
667/10
171/07
651/10
594/04
1.0 6544/09
1.0 9475/11
1.0 9466/11
1.0 9478/11
1.0 3451/12
Prácheňský káník černý
7254/12
4170/12
8449/11
2652/10
7257/12
91
NV
95
94
91
.
.
.
.
.
0 Doležal Jaromír
0
0
0
0
5470/12
5482/12
5472/12
5492/12
4731/12
1.0 3457/12
1.0 3433/12
1.0 1166/08
1.0 3458/12
4366/11
93
94
91
93
NV
NV
91
92
90
92
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 Dobrovolný Josef
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prácheňský káník modrý bělopruhý
1.0 2812/11
1.0 3402/12
1.0 1811/10
1.0 3442/12
1.0 3401/12
90
90
91
91
V
.
.
.
.
.
0 Nedělková K. MCH
0
0
0
0
91
90
91
88
NV
.
.
.
.
.
87
92
89
91
89
.
.
.
.
.
0 Suchý Tomáš
0
0
0
0
2001/09
2024/09
4301/07
4228/08
2039/09
89
94
94
93
94
.
.
.
.
.
0 Motyčka Jiří
0
0
0
0
NV
94
94
92
90
.
.
.
.
.
150 Šmolc Václav
150
150
150
150
4183/12
4192/12
4191/12
4195/12
4187/12
90
91
92
92
93
.
.
.
.
.
0 Motyčka Jiří
0
0
0
0
neoc.
neoc.
neoc.
neoc.
neoc.
.
.
.
.
.
0 Skryja Zdeněk
0
0
0
0
6563/09
4289/07
1502/10
521/09
2510/11
92
92
93
88
91
.
.
.
.
.
0 Kolda Josef
0
0
0
0
200 Pecha Josef
200
200
0
100
Prácheňský káník modrý černopruhý
4697/12
4105/12
4724/12
4104/12
4699/12
89
91
NV
90
91
.
.
.
.
.
0 Kolda Josef
0
0
0
0
Prácheňský káník modrý kapratý
3136/11
5475/12
443/11
4723/12
5476/12
.
.
.
.
.
0 Dobrovolný Josef
0
0
0
0
89
88
91
91
90
.
.
.
.
.
0 Nedělková K. MCH
0
0
0
0
93
92
94
93
94
.
.
.
.
.
0 Harvánek Jiří
0
0
0
0
94
93
94
93
94
Prácheňský káník žlutý
1.0 3415/12
1.0 2512/10
1.0 3416/12
1.0 2752/11
1.0 1857/11
Rys stříbřitý šupkatý bělohrotý
1.0 153/12
1.0 899/09
1.0 887/09
1.0 8678/11
0.1 842/10
.
.
.
.
.
0 Růžička Roman
0
0
0
0
92
94
94
94
92
.
.
.
.
.
0 Kopal Karel
0
0
0
0
7788/12
1224/11
6805/10
5410/11
938/11
NV
93
93
94
92
.
.
.
.
.
0 Suchý Tomáš
0
0
0
0
1.0 6625/12
1.0 6616/12
1.0 6617/12
0.1 6621/12
0.1 6611/12
V
92
V
V
V
.
.
.
.
.
150 Bradáč Antonín
0
150
150
150
1.0 6623/12
1.0 6615/12
0.1 6626/12
0.1 6614/12
0.1 6613/12
V
V
93
94
V
.
.
.
.
.
150 Bradáč Antonín
150
0
0
150
6405/12
7643/10
6414/12
753/10
6624/12
1.0 6333/12
1.0 6331/12
1.0 6334/12
0.1 134/10
0.1 149
0.1 B6267
0.1 A2593
NV
91
92
93
V
V
90
NV
V
90
NV
NV
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 Jelínek Bohumil
0
0
0
0
150
150
150
150
150
0
0
Slezský barevnohlávek
1.0 141/12
1.0 136/12
1.0 127/12
142/12
189/12
Egyptský swift
Rys černý šupkatý
554/12
2717/10
2722/10
2713/10
4228/08
Rys hněděplavý šupkatý
0.1 157/12
0.1 156/12
0.1 172/12
0.1 2638/08
0.1 178/12
94
95
94
93
94
.
.
.
.
.
%
0 Růžička Roman
0
0
0
0
Rys modrý bělopruhý
1.0 8831/12
1.0 8839/12
0.1 8132/10
0.1 8824/12
0.1 9271/11
92
91
89
94
94
.
.
.
.
.
1022/10
1023/10
1062/10
933/09
1099/06
94
94
94
94
94
.
.
.
.
.
0 Simonides František
0
0
0
0
6601/10
8540/08
1380/10
385/11
8523/08
92
92
93
92
92
.
.
.
.
.
300 Simonides František
300
300
300
300
280 ing. Jindra Miroslav
280
280
280
280
Rys modrý šupkatý
94
95
93
94
92
Texan
Texan rodobarvý černý
0.1 A2591
0.1 A2583
94 .
95 .
%
0 Marek Zbyněk
0
Texan rodobarvý modrý pruhový
0.1 B3871
94 .
0 Marek Zbyněk
Česká bagdeta černá
8891/11
4879/11
4893/11
4896/11
8206/120
King modrý pruhový
93
92
93
93
90
.
.
.
.
.
95
94
95
93
93
.
.
.
.
.
0 Fikar Pavel
0
0
0
0
Dragoun
267/10
8880/11
8861/11
5044/10
1764/09
1.0 6369/12
0.1 3254/09
1.0 6357/12
0.1 5879/11
1.0 6368/12
93
93
93
95
95
.
.
.
.
.
91
91
93
91
91
.
.
.
.
.
0 Dvořák Jaroslav
0
0
0
0
1.0 1505/12
93
1.0 1503/12
94
1.0 1509/12
93
1.0 1508/12
NV
1.0
nedod.
.
.
.
.
.
100 Zavoral Jaroslav
100
100
100
100
%
0 Dvořák Jaroslav
0
0
0
0
King žlutý
%
0 Pavlíček Jaroslav
0
0
0
0
Kariér
1.0 1166/11
1.0 6351/12
0.1 6353/12
1.0 6366/12
0.1 152/09
Modenka
41677/10
2206/11
9667/11
2096/09
6585/09
95
95
94
92
94
.
.
.
.
.
1897/11
924/09
964/09
447/09
2045/10
94
94
92
93
92
.
.
.
.
.
0 Holánek Rostislav
0
0
0
0
5635/10
2182/12
2181/12
584/11
2200/12
92
93
92
V
92
.
.
.
.
.
0 Holánek Rostislav
0
0
0
0
90
92
92
92
93
.
.
.
.
.
300 Šmolc Václav
300
0
0
0
93
95
95
90
95
.
.
.
.
.
550 Rubeš Karel
550
550
0
550
%
0 Záborský Josef
0
0
0
0
Kariér červený
1.0 2102/12
1.0 2103/12
1.0 242/08
0.1 7196/11
0.1 2105/12
King bílý
1.0 5121//11
0.1 9636/09
1.0 4421/08
1.0 563/10
0.1 1948/10
%
King červený recesivní
1.0 6708/08
1.0 46/11
1.0 6006/12
0.1 1142/09
1.0 699/11
91
92
91
91
90
Modenka - gazzi černá
967/11
971/11
972/11
975/11
823/08
92
94
92
94
92
.
.
.
.
.
973/11
7587/10
962/11
7513/10
9893/10
92
95
94
94
94
.
.
.
.
.
0 Veselá Kristýna MCH
0
0
0
0
%
0 Veselá Kristýna MCH
0
ŠV
0
0
0
Modenka - schietti modrá
1.0 4316/11
1.0 8276/11
1.0 596/12
0.1 4587/11
0.1 7429/10
94
94
94
92
91
.
.
.
.
.
1.0 428/12
1.0 425/12
1.0 432/12
1.0 437/12
0.1 436/12
93
94
94
NV
NV
.
.
.
.
.
0 Süssenbeck Radek
0
0
0
0
150 Slavík Vladimír
150
150
150
150
Modenka - schietti modrá bronzovopruhá
.
.
.
.
.
550 Rubeš Karel
0
0
0
550
0.1 9441/12
0.1 9442/12
0.1 9444/12
1.0 9445/12
1.0 9446/12
94
NV
94
94
95
.
.
.
.
.
%
0 ing. Kopečný Pavel
0
0
0
0
Brněnský voláč žlutý sedlatý
2047/11
1169/10
1189/10
1154/10
1173/10
Český stavák černý tygr
93
V
91
93
92
.
.
.
.
.
0 Jurný Josef
0
0
0
0
2986/08
8753/10
7916/12
1616/07
1378/11
95
94
92
94
94
.
.
.
.
.
0 Holánek Josef
0
0
0
0
1.0 6144/09
1.0 5657/10
1.0 9715/09
556/12
5886/10
94
94
93
93
92
.
.
.
.
.
0 Bílý Petr
0
0
0
0
V
94
94
92
90
.
.
.
.
.
0 Jurný Josef
0
0
0
0
Brněnský voláč
Brněnský voláč isabela
1148/10
2358/10
2355/10
955/11
951/11
.
.
.
.
.
0 Žák Jiří
0
0
0
0
%
94
95
92
93
94
95
94
95
93
94
8253/11
2143/08
6280/12
8842/04
8266/11
93
94
93
93
93
.
.
.
.
.
%
0 Svoboda Bohuslav
0
0
0
0
Český stavák červený plamínek
8034/11
6727/12
5839/05
251/09
6723/12
93
93
93
94
94
.
.
.
.
.
6405/12
8044/09
7822/10
63/12
8755/11
93
94
94
91
93
.
.
.
.
.
0 Baka Jaroslav
0
0
0
0
%
0 Vokřínek Miloslav
0
0
0
0
Český stavák červený sedlatý
.
.
.
.
.
0 Jurný Josef
0
0
0
0
Brněnský voláč modrý
7147/09
960/11
7922/09
955/11
951/11
93
93
94
94
95
Český stavák červený bělohrotý
Brněnský voláč bílý
5158/09
1451/11
1470/11
1444/11
6886/11
5232/12
8212/11
6738/12
4750/10
7760/10
4511/11
3317/10
3606/12
5387/10
3907/12
92
92
NV
90
NV
.
.
.
.
.
0 Špinar Miroslav
0
0
0
0
Český stavák modrý sedlatý
.
.
.
.
.
%
0 Partl Libor ml.
0
0
0
0
Český stavák bílý
66/11
640/11
632/11
5122/07
635/11
94
87
89
87
89
.
.
.
.
.
100 Sláma Michal MCH
100
100
100
100
Český stavák stříbřitý sedlatý
8003/11
4542/10
8623/09
2368/10
943/05
92
91
93
93
93
.
.
.
.
.
0 Baka Jaroslav
0
0
0
0
48/12
69/12
5258/10
6403/12
6416/12
94
93
93
92
NV
.
.
.
.
.
0 Vokřínek Miloslav
0
0
0
0
8650/09
4129/07
4541/10
4522/10
8695/09
92
91
91
93
91
.
.
.
.
.
0 Baka Jaroslav
0
0
0
0
Český stavák žlutě plavý
3949/12
947/11
3334/06
5868/08
3927/12
91
90
92
91
92
.
.
.
.
.
0 Dočekal František
0
0
0
0
Český stavák žlutý
Moravský morák
945/11
942/11
959/11
3926/12
3947/12
92
92
92
92
90
.
.
.
.
.
0 Dočekal František
0
0
0
0
7626/12
8786/11
8740/11
5436/12
5203/11
91
90
90
91
91
.
.
.
.
.
0 Pešek Libor
0
0
0
0
Český stavák žlutý lysý
5523/11
448/07
3971/11
1861/11
475/10
93
92
93
93
92
.
.
.
.
.
0 Baka Jaroslav
0
0
0
0
Český stavák žlutý sedlatý
7021/11
8833/11
6706/12
6713/12
6712/12
93
93
94
91
92
.
.
.
.
.
0 Krepl Jiří
0
0
0
0
6412/11
9645/10
6424/11
6426/11
6405/11
95
94
95
95
95
.
.
.
.
.
0 Žák Jiří
0
0
0
0
NV
NV
93
92
90
.
.
.
.
.
Hanácký voláč
3704/12
3707/12
3701/12
3719/12
3720/12
220 Pešek Libor
220
220
220
220
Hanácký voláč modrý
4093/06
3743/12
4091/06
5210/11
1314/10
95
NV
94
92
93
.
.
.
.
.
%
0 Musil Martin
0
0
0
0
Hesenský voláč černý
2372/08
1270/10
3051/10
2785/11
3978/12
93
93
94
91
92
.
.
.
.
.
0 Kamínek Milan
0
0
0
0
ŠV
9685/11
8333/12
8338/12
9537/11
8331/12
9306/06
2088/09
9684/11
9720/07
9668/11
93
91
91
89
94
95
92
92
95
93
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8231/12
8824/11
3431/09
8235/12
8831/11
91
93
92
90
92
.
.
.
.
.
0 Musil Martin
0
0
0
230
9622/07
2050/09
8336/12
2051/09
9532/11
94
94
92
91
94
.
.
.
.
.
0 Štarha Milan
0
0
0
0
9528/11
2851/12
8340/12
8337/12
8334/12
95
93
94
94
92
.
.
.
.
.
0 Štarha Milan
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
1.0
1.0
1.0 4760/08
1.0 4754/08
1.0 1559/10
1.0 2064/09
1.0 2074/09
nedod.
nedod.
nedod.
nedod.
nedod.
90
94
94
95
94
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.0 8309/11
1.0 3302/12
1.0 3303/12
1.0 9563/11
0.1 1569/10
91
93
93
91
94
.
.
.
.
.
0 Procházka Oldřich
0
0
0
0
1.0 3307/12
1.0 3308/12
0.1 3172/12
0.1 4755/08
0.1 1555/10
91
92
NV
92
91
.
.
.
.
.
220 Procházka Oldřich
220
220
220
220
0 Škarek Antonín
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%
170 ing. Jindra Miroslav
170
170
170
170
0
0
0
0
0
Moravský voláč sedlatý modrý
6314/09
3340/12
3350/12
43/09
6304/09
V
91
91
94
91
.
.
.
.
.
0 Slanina Jan
0
0
0
0
1417/10
6599/07
6309/09
7480/08
2777/11
93
94
93
94
91
.
.
.
.
.
0 Kamínek Milan
0
0
0
0
.
.
.
.
.
0 Musil Martin
0
0
0
0
Pomořanský voláč bílý
2177/11
2219/08
2170/11
2184/11
2167/11
94
93
94
93
92
Český voláč sedlatý rousný červený
0.1 1991/11
1.0 4066/12
1.0 4065/12
1.0 1966/11
1.0 6441/10
92
93
95
92
93
.
.
.
.
.
0 Novák Josef
0
0
0
0
%
Český voláč sedlatý rousný žlutý
0.1 4067/12
0.1 1965/11
0.1 6466/10
1.0 4064/12
1.0 1967/11
93
94
94
93
94
.
.
.
.
.
93
92
93
93
90
0 Novák Josef
0
0
0
0
.
.
.
.
.
0 Křesťan František
0
0
0
0
92 .
93 .
93 .
0 Malý Jan
0
0
7582/08
7192/12
7193/12
90 .
91 .
91 .
0 Malý Jan
0
0
93
94
94
93
94
.
.
.
.
.
7625/12
7624/12
7627/12
6441/12
6440/12
91
92
NV
NV
NV
.
.
.
.
.
95
92
93
93
94
.
.
.
.
.
1.0 4562/09
1.0 3512/012
1.0 3509/12
1.0 3517/12
1.0 7696/08
0 Partl Libor st.
0
0
0
0
0 Pešek Libor
150
130
130
130
%
95
94
94
94
93
.
.
.
.
.
1.0 2208/09
1.0 2834/08
1.0 7328/09
1.0 1414/10
0.1 2839/08
92
91
V
93
92
.
.
.
.
.
%
200 Záborský Josef
200
200
200
200
0 Partl Libor st.
0
0
0
0
Slezský voláč modrý bělouš
46/11
627/10
1422/10
3435/09
48/11
94
92
94
93
92
.
.
.
.
.
0 Partl Libor ml.
0
0
0
0
1.0 3787/12
1.0 7085/10
1.0 4894/07
0.1 1313/11
0.1 3797/12
94
94
92
94
91
.
.
.
.
.
220 Pechová Natalka MCH
0
250
250
0
Česká čejka bezrousá modrá
3213/06
6934/09
1607/11
1.0 4919/07
1.0 7727/08
1.0 2225/09
1.0 1423/10
1.0 1416/10
2779/12
2778/12
9422/09
2791/12
9423/09
Voorburský voláč modrý bělopruhý
Slezský voláč červený bělouš
1.0 4832/11
1.0 4826/11
1.0 4822/11
1.0 7398/12
1.0 4809/11
Slezský voláč modrý
0 Bratršovský Miloslav
0
0
0
0
5896/07
5082/10
9561/12
7411/11
6576/11
92
89
NV
92
91
.
.
.
.
.
0 Vaněk Jan MCH
0
0
0
0
Česká čejka bezrousá modrá šupkatá
1283/11
6852/12
6905/12
6836/12
6852/12
93
NV
92
NV
NV
.
.
.
.
.
0 Ing. Koláček Zdeněk
0
0
0
0
92
91
92
90
NV
.
.
.
.
.
0 Vykoupil Bartoloměj
0
0
0
0
Dánský stehlík
6888/12
2338/09
5719/10
570/10
6877/12
Hýl bronzový černokřídlý
729/09
591/09
3259/05
5377/12
5378/12
66/11
93
94
96
93
NV
95
.
.
.
.
.
.
0 ing. Mach Eduard
0
0
0
0
0
68/11
4392/09
1793/08
7193/08
94
94
91
92
.
.
.
.
0
0
0
0
4409/09
9407/09
7977/09
7855/12
7979/09
93
94
92
93
93
.
.
.
.
.
0 Trampeška Václav
0
0
0
0
NV
NV
NV
91
90
.
.
.
.
.
0 Suchý Tomáš
0
0
0
0
92
V
91
NV
90
.
.
.
.
.
0 Odehnal Josef
0
0
0
0
Indický pávík bílý
9248/12
2483/15
9245/12
491/12
3893/12
Kudrnáč červený
212/07
201/12
8219/08
202/12
822/10
Kudrnáč červený bělouš
703/11
2285/09
6768/12
244/09
8558/10
95
93
95
94
95
.
.
.
.
.
V
NV
91
92
92
.
.
.
.
.
%
0 Kadlec Jiří
0
0
0
0
Kudrnáč žlutý
2253/12
220/12
49/09
2940/07
2199/11
0 Odehnal Josef
0
0
0
0
Staroholandský kapucín
9564/12
9563/12
9566/12
9145/11
9141/11
95
93
93
92
91
.
.
.
.
.
%
0 Vaněk Josef
0
0
0
0
Italský racek červený kapratý
1.0 1109/11
1.0 956/12
1.0 960/12
1.0 967/12
1.0 790/11
.
.
.
.
.
0 Partl Lukáš
0
0
0
0
NV .
93 .
0 Partl Lukáš
0
95
NV
94
94
95
Italský racek ledový
0.1 896/12
0.1 230/11
0.1 955/12
0.1 957/12
0.1 970/12
NV .
93 .
93 .
0
0
0
Italský racek plavý červenopruhý
1.0 965/12
1.0 964/12
0.1 953/12
0.1 979/12
0.1 848/10
90
91
94
93
94
.
.
.
.
.
0 Partl Lukáš
0
0
0
0
V
91
V
V
V
.
.
.
.
.
0 Suchý Tomáš
0
0
0
0
V
89
89
89
NV
.
.
.
.
.
0 Suchý Tomáš
0
0
0
0
Polský bradavičnatý
3865/12
3900/12
2741/12
6888/08
8956/07
Český rejdič
3888/12
3871/12
3832/12
3899/12
9247/12
Český rejdič modrý kapratý
1.0 3365/10
1.0 5110/09
6458/11
8410/12
8419/12
93
93
93
93
91
.
.
.
.
.
0 Süssenbeck Radek
0
0
0
0
91
93
94
95
93
.
.
.
.
.
0 Holánek Rostislav
0
0
0
0
Dánský rejdič
9403/09
3392/12
5462/09
3254/10
635/08
%
Orientální roler červený
9403/09
3392/12
5462/09
3254/10
635/08
143/10
1539/11
7877/12
7683/12
7862/12
91
93
94
95
93
95
94
NV
94
94
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1516/11
89/10
7859/12
7856/12
7861/12
92
94
94
93
V
.
.
.
.
.
%
110 Špinar Miroslav
110
110
110
0
0
0
0
0
0
0 Trampeška Václav
0
0
0
0
Turecká takla
6851/12
2734/12
3863/12
3878/12
2393/12
Český stavák černý sedlatý
neoc.
neoc.
neoc.
neoc.
neoc.
.
.
.
.
.
94
93
94
94
94
.
.
.
.
.
0 Veselá Kristýna MCH
0
0
0
0
Pohlaví
Č.klece
Tetování
NV
91
90
89
NV
.
.
.
.
.
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
0 Suchý Tomáš
0
0
0
0
Rakovnický kotrlák modrý mramorovaný
7771/12
7772/12
2774/12
7775/12
7765/12
94
94
91
93
93
.
.
.
.
.
0 Suchý Tomáš
0
0
0
0
Rostovský postavový rejdič červený
3614/12
3609/12
3611/12
3631/12
3615/12
89
NV
93
94
90
.
.
.
.
.
0 Trampeška Václav
0
0
0
0
92
91
NV
89
91
.
.
.
.
.
1.0
0.1
95
93
94
94
91
.
.
.
.
.
0 Trampeška Václav
0
0
0
0
%
0 Veselý Stanislav
0
0
0
0
Expozice holubů - dodatek
Pohlaví
Vol.
Kroužek
Ocenění
Čestná Prod. Vystavovatel
cena cena
0 Hrubeš Vladimír
0
0
0
0
0
0
0
0
0
J
J
450 Lovásko Josef
450
.
500 Dohnal Petr
Kanár červený
Vídeňský rejdič zrcadlový
1.0 4652/11
1.0 7476/09
524/12
7025/10
514/12
Čestná Sout Vystavovatel
cena ěžící
za
okre
s
Rosela pestrá
Rostovský postavový rejdič žlutý
3634/12
2510/11
3608/12
2512/11
9341/10
Ocenění
Kanár
Rakovnický kotrlák červený bělouš
7796/12
7769/12
6853/12
7761/12
7792/12
0 Prombergerová K. MCH
0
0
0
0
Expozice okrasného ptactva
Rakovnický kotrlák bílý
7581/10
1337/11
7596/10
1335/11
7735/12
J
J
J
J
J
0 Suchý Tomáš
0
0
0
0
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
0 Filip František
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
J
J
J
0 Lovásko Josef
0
0
Andulka
J
0
.
100 Dohnal Petr
Alexandr malý
1.0
0.1
0.1
1600 Lovásko Josef
1600
1600
J
5500 Lovásko Josef
J
J
J
500 Lovásko Josef
800
800
.
300 Dohnal Petr
Korely
1.0
1.0
0.1
Expozice koz a ovcí
Pohlaví
Č.klece
Prod. Vystavovatel
cena
Romanovská ovce
1.0 42693/021 21.4.09 J
0 Koudelka Josef
J
0 Koudelka Josef
K
K
K
0 Pohlová Eva
0
0
0.1 981942 4.4.10
0.1 985942 2.4.10
0.1 270961 28.2.12
1.0 123061 2.3.12
J
J
J
J
0 Janovská Erika
0
0
0
CZ49118961
J
J
0 Ing. Hošek Martin Ph.D.
0
J
J
0 Ing. Hošek Martin Ph.D.
0
0.1
Vřesová ovce
1.0 06143822 cz
0.1 45802992 cz
1.0 38324042 cz
Zwartbles
Oxford Down
0.1 48775/932 01/2011
0.1 58753/932 01/2011
1.0 46937/061 10.4.12
1.0 46939/061 22.4.12
J
J
J
J
0 Karásek Miloš
0
2000
2000
J
9000 ing. Dvorský Jan
0.1 06887/967 11.4.12 J
0 Doležal Jindřich
Suffolk
1.0 40805061 7.3.12
0 Doležal Jindřich
1.0 02828/068 7.2.08 J
0 Doležal Jindřich
Koza hnědá krátkosrstá
J
J
J
Papoušek královský
0.1
1.0 06794/057 21.3.12 J
Koza bílá krátkosrstá
0.1 7673967 9.1.12
0.1 7686967 14.1.12
0.1 7674967 12.1.12
0.1 7678967 15.1.12
1.0 3880057 22.1.12
J
J
J
J
J
0 ing. Dvorský Jan
0
0
0
0
Expozice nutrií
Pohlaví
Č.klece
Tetování
Čestná Prod. Vystavovatel
cena cena
Nutrie přeštická
J
J
J
J
%
0 Klimeš Jaroslav
0
0
0
Seznam vystavovatelů
Příjmení a jméno
Adresa Vystavená plemena
Telefon
» 608764888
Ambrož Jiří
MCH
Branišov 14, 592 51 Dolní Rožínka
[email protected]
Hamburčanky stříbrné černě tečkované
» 775034893
2 Augustin Josef
MCH ' 720646996
Šachotín 5, 580 01 Havlíčkův Brod
[email protected]
Perličky divoké s úplným perlením, Husy české bílé, Kachny
zakrslé bílé, Kachny zakrslé čárkované stříbrné divoké
» 603569379
3 Baka Jaroslav
Krátká 483, 679 74 Olešnice na Moravě
[email protected]
Zdrobnělé velsumky rezavě koroptví, Zdrobnělé vyandotky černé,
Zdrobnělé vyandotky stříbrné koroptví vlnité, Zdrobnělé vyandotky
stříbrné černě lemované (stříbrné), Bantamky černé, Český stavák
bílý, Český stavák červený plamínek, Český stavák stříbřitý
sedlatý, Český stavák žlutý lysý
» 723479170
4 Bednář František
Dolní Heřmanice 71, 594 01 Velké Meziříčí
Velký světlý stříbřitý
5 Beneš Bohuslav
' 566593957
čp. 111, 592 51 Dolní Rožínka
Stříbřitý modrý, Český černopesíkatý
6 Beneš Josef
Nadějov 9, 588 27 Jamné u Jihlavy
Novozélandský bílý
» 723965489
7 Bervid František a Věra
Novoměstská 353, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Činčila malá, Zdrobnělé velsumky rezavě koroptví
8 Bíbr Antonín
' 566544656
Stránecká Zhoř 78, 594 42 Měřín
Plymutky modré
» 607530178
9 Bílý Petr
Chvaletín 33, 378 81 Slavonice
[email protected]
Brněnský voláč
» 607635757
10 Boháček Petr
Rudolec 12, 592 14 Nové Veselí
Zdrobnělé velsumky rezavě koroptví, Zdrobnělé vyandotky černé
bíle skvrnité, Zdrobnělé vyandotky zlaté modře lemované
» 731845472
11 Boudný Petr
Kozlov 73, 588 21 Velký Beranov
Zdrobnělé brahmánky koroptví vlnité
12 Bradáč Antonín
' 774210058
Železniční 448, 588 22 Luka nad jihlavou
[email protected]
Havana, Texan
» 724551891
13 Bradáčová Michaela
592 13 Bohdalov 203
[email protected]
Bílý červenooký rex
1
» 723541932
15 Bratršovský Miloslav MCH
Velká Losenice 7, 592 11 Velká Losenice
[email protected]
Meklenburský strakáč černý, Meklenburský strakáč modrý
» 723541932
14 Bratršovský Miloslav
Velká Losenice 7, 592 11 Velká Losenice
[email protected]
Burgundský, Amroksky krahujcové, Zdrobnělé vyandotky stříbrné
koroptví vlnité, Slezský voláč červený bělouš
» 728862718
16 Břinek František ml.
Domamil 56, 675 43 Domamil
[email protected]
Kalifornský černý
» 728366706
17 Břinek František st.
Domamil 56, 675 43 Domamil
[email protected]
Kalifornský černý
» 603558359
18 Ing. Broža Bohuslav
219, 594 51 Křižanov
[email protected]
Marburský, Holandský černý
» 723499512
19 Brůna Jan
Kozlov 11, 588 21 Velký Beranov
Hedvábničky bezvousé divoce zbarvené, Zakrslé kočinky žluté,
Rousné zakrslé
» 723499512
20 Brůna Tomáš
MCH
Kozlov 11, 588 21 Velký Beranov
Benešovský holub bílý
» 602246700
21 Buček Pavel
V olších 7, 664 91 Ivančice
[email protected]
Novozélandský bílý
» 737469111
22 Čechal Vladimír
Opatovec 141, 568 02 Svitavy
[email protected]
Aljaška, Český černopesíkatý
»
23 Čechal Vladimír ml.
Opatovec 141, 568 02 Svitavy
[email protected]
Stříbřitý modrý
» 605333627
24 Čechalová Anna
Opatovec 141, 568 02 Svitavy
[email protected]
Vídeňský modrošedý, Český červený
» 736208703
25 Chaloupka Pavel
Brněnská 345, 594 42 Měřín
[email protected]
Velký světlý stříbřitý
» 739751688
26 Chalupa David
' 566677318
Rudolec 87, 592 14 Nové Veselí
[email protected]
Stříbřitý žlutý, Stříbřitý modrý
» 732784575
27 Chlumská Zuzana
Horní Rožínka 24, 592 51 Horní Rožínka
[email protected]
Sasexky bílé světle kolumbijské, Zdrobnělé faverolky lososové
» 605080589
28 Chvátal Pavel
Kozlov 109, 588 21 Velký Beranov
Rodajlendky červené, Lakenfeldky černobílé, Holokrčky bílé,
Jokohamky
29 Chvátal Pavel
MCH
Kozlov 109, 588 21 Velký Beranov
[email protected]
Velký světlý stříbřitý, Aljaška, Tříslový modrý
30 Chvátalová Radka
MCH
Kozlov 109, 588 21 Velký Beranov
Sebritky
31 Coufal Josef
' 568824269
Jelínkova 9, 674 01 Třebíč
[email protected]
Velký světlý stříbřitý
32 Dedera Miloš
MCH
Kozlov, 588 21 Velký Beranov
Kachny zakrslé bílé
» 725841833
33 Dejmek František
380 01 Červený Hrádek 46
Novozélandský červený
» 606471524
34 Diviš Josef
Pražská 17, 674 01 Třebíč
[email protected]
Koburský skřivan bezpruhý
» 728920026
35 Diviš Pavel
Kněžice 30, 675 29 Kněžice
Český strakáč černý
» 774986987
36 Dobošová Žofie
MCH
Kozlov 107, 588 21 Velký Beranov
[email protected]
Burgundský, Hermelín červenooký, Hermelín modrooký
» 737816475
37 Dobrovolný Josef
Dr. Suzy 3, 674 01 Třebíč
[email protected]
Zdrobnělé hempšírky měděně červené, Zdrobnělé velsumky
rezavě koroptví, Prácheňský káník černý, Prácheňský káník modrý
kapratý
» 736626434
38 Ing. Dobrovolný Josef
Podlouckého 1031, 592 31 Nové Město na Moravě
Novozélandský bílý, Havana
» 721545061
39 Dobrovolný Zdeněk
Česká Bělá 228, 582 61 Česká Bělá
[email protected]
Malý beran divoce zbarvený, Malý beran železitý, Malý beran
strakáč divoce zbarvený, Malý beran strakáč železitý
» 724355004
40 Dočekal František
592 12 Nížkov 39
Činčila velká, Český stavák žlutě plavý, Český stavák žlutý
» 607935244
41 Dočekal Zdeněk
Rašínova 140, 582 22 Přibyslav
[email protected]
Velký světlý stříbřitý
» 739401444
42 Dočekalová Hana
592 12 Nížkov 29
[email protected]
Moravský modrý, Činčilový rex
» 720100433
43 Dohnal Petr
Náměstí 107, 594 42 Měřín
[email protected]
Bílefeldské slepice rodobarvé hnědoprsé, Laflešky černé,
Pižmovky bílé, Rosela pestrá, Andulka, Korely
324 Doležal Jaromír
Čejkovice 4, 538 21 Slatiňany
Prácheňský káník černý
» 608422758
44 Doležal Jindřich
' 566667086
Budeč čp. 52, 592 14 Nové Veselí
Velký světlý stříbřitý, Leghornky bílé, Vlašky koroptví, Koza bílá
krátkosrstá
45 Drejček František
čp. 34, 592 13 Bohdalov
Činčila malá
» 605226510
46 Drejček Jaroslav
69, 592 13 Bohdalov
[email protected]
Moravský modrý
» 737640006
47 Durda Bohumil
Horní Újezd 13, 675 22 Stařeč
[email protected]
Kachny kampbelky khaki, Kachny indičtí běžci pstruhoví
» 723759692
49 Dvořák Jaroslav
Jihlávka 22, 588 51 Batelov
[email protected]
Vídeňský černý, Zdrobnělé vyandotky bílé, Zdrobnělé vyandotky
žluté, King modrý pruhový, King žlutý
» 607541194
48 Dvořák Jaroslav
Velká Lhota 55, 380 01 Dačice
[email protected]
Malý beran divoce zbarvený, Vlašky stříbrně zbarvené, České
slepice zlaté kropenaté, Rousné zakrslé porcelánové
» 605089470
50 Dvořák Vladimír
' 461729443
569 71 Pomezí u Poličky 257
[email protected]
Hototský bílý, Zdrobnělé vyandotky koroptví vlnité
» 737313857
51 Dvořák Zdeněk
Chudčice 304, 664 71 Veverská Bitýška
Australky černé, Zdrobnělé australky černé
»
321 ing. Dvorský Jan
Olešenka 10, 582 22 Přibyslav
[email protected]
Suffolk, Koza hnědá krátkosrstá
» 739024952
52 Erben Marek
9. května 167, 664 71 Veverská Bítýška
Kachny pekingské
» 776484835
53 Fejt Jaroslav
588 27 Jamné u Jihlavy 34
Velký světlý stříbřitý
» 721532753
54 Fiala Miroslav
592 01 Herálec 301
[email protected]
Stříbřitý žlutý
»
55 Fic Miroslav
Horní Rožínka 14, 592 56 Zvole
Kalifornský černý
» 728583433
56 Fikar Pavel
' 569484343
Uhry 414, 582 22 Přibyslav
Novozélandský červený, Česká bagdeta černá
» 605719161
57 Filip František
Štěpánov nad Svratkou 271, 592 63 Štěpánov nad Svratkou
[email protected]
Kanár červený
» 721783425
58 Florián Antonín
' 567377005
čp. 216, 588 67 Stará Říše
Velký světlý stříbřitý, Vídeňský šedý, Český strakáč černý, Vlašky
koroptví
» 736439876
59 Foltan Zdeněk
U Stadionu 940, 664 34 Kuřim
[email protected]
Novozélandský červený, Havana, Antverpští vousáči
» 608551306
60 Frühbauerová Zdena
' 566675186
Nížkov 72, 592 12 Nížkov
Krůty české divoké bíle lemované
» 732498511
61 Geisselreiter Ivan
Lánice 427, 595 01 Velká Bíteš
Tříslový černý
» 731954513
62 Gruber Jan
Hluboké 21, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Kalifornský černý
» 603945014
63 Handschuh Tomáš
Jánská 476, 592 31 Nové Město na Moravě
[email protected]
Sultánky, Japonky černé, Japonky černé bíle tečkované , Japonky
černo bílé kadeřavé
» 731457678
64 Hanus Jan
592 52 Rožná n. P. 152
[email protected]
Německý výstavní černý, Německý výstavní černý tygr
65 Hanzl Miroslav
Březinova 38, 674 01 Třebíč
[email protected]
Velký světlý stříbřitý
» 775916229
66 Harvánek Jiří
Sázava 143, 592 11 Velká Losenice
Rys černý šupkatý
67 Havelka Josef
' 566544147
Stránecká Zhoř 17, 594 42 Měřín
Kachny saské modrožlutě divoké
68 Havelková Jarmila
' 566544147
Stránecká Zhoř 17, 594 42 Měřín
Amroksky krahujcové
» 603738424
69 Hedbávný Karel
Mikoláškova 497/11, 674 01 Třebíč
Zdrobnělé vyandotky bílé, Zdrobnělé vyandotky stříbrné koroptví
vlnité
» 724232348
70 Heler Václav
' 515337505
671 77 Branišovice 140
[email protected]
Novozélandský bílý, Sasexky bílé světle kolumbijské, Leghornky
bílé, Zdrobnělé sasexky světlé
» 728800901
71 Henzl Tomáš
Komárovice 30, 588 22 Luka nad Jihlavou
Novozélandský červený
» 605453355
72 Hlaváč David
Petrovice 55, 592 31 Nové Město na Moravě
[email protected]
Belgický obr divoce zbarvený, Belgický obr železitý, Belgický obr
černý
73 Hocke Jan
' 566551063
Cibulkova 74, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vídeňský bílý
74 Holánek Josef
' 566542039
Heřmanov 7, 594 51 Křižanov
Ruský černý, Brněnský voláč
» 604742392
75 Holánek Rostislav
Kundratice 51, 594 51 Křižanov
[email protected]
Kariér , Dánský rejdič
» 606247382
76 Hort Josef
Sedlec 16, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Novozélandský červený
» 606319882
77 Ing. Hošek Martin Ph.D.
Mohelno 7, 675 75 Mohelno
[email protected]
Zwartbles
» 608275275
78 Hrdina Roman
' 326396728
Na Krechtech 642, 294 04 Dolní Bousov
[email protected]
Belgický obr železitý, Moravský modrý
» 736422578
79 Hřebec David
MCH
Hartmanice 132, 569 92 Hartmanice
Zdrobnělé vyandotky bílé, Bantamky černé
80 Hrubeš Vladimír
Gen. Fanty 13 / 852, 674 01 Třebíč Nové Dvory
Kanár
81 Humpolík Bedřich
' 776641926
Tasovice 76, 671 25 Hodonice
[email protected]
Vídeňský šedý
82 Jahoda Ladislav
' 384490436
Horní Němčice 14, 378 53 Strmilov
Husy české bílé
» 737719706
83 MVDr. Janíček Miroslav
' 566543422
Šibeník 380, 594 51 Křižanov
Český strakáč černý
239 Janovská Erika
583 01 Chotěboř
[email protected]
Zwartbles
84 Jaroš Dominik
MCH
582 61 Česká Bělá 288
Malý beran bílý červenooký, Bílý červenooký rex
85 Jelínek Bohumil
Demlova 1, 586 01 Jihlava
Texan
» 737974151
86 Jelínek Jaroslav
588 23 Kamenice u Jihlavy 133
Kalifornský černý
» 607210762
87 Jendrisek Štefan
' 567220948
Měšín 48, 586 01 Jihlava
Německý výstavní šiml
» 737717979
88 Jícha Jan
Sázava 162, 592 11 Velká Losenice
[email protected]
Zaječí divoce zbarvený ohnivý
» 732233856
89 ing. Jindra Miroslav
Dobkov 48, 583 01 Chotěboř
Zdrobnělé vlašky zlatě zbarvené, Rys modrý bělopruhý, Moravský
morák
» 607788517
90 Juráček Jaroslav
Dolní Rozsička 29, 592 51 Dolní Rožínka
[email protected]
Burgundský
» 734386962
91 Juráček Jaroslav ml.
Dolní Rozsička 29, 592 51 Dolní Rožínka
[email protected]
Novozélandský červený, Kalifornský černý, Amroksky krahujcové,
Australky černé
» 732511177
92 Juráček Josef
Dolní Rozsička 29, 592 51 Dolní Rožínka
[email protected]
Novozélandský bílý
»
93 Jurný Josef
Dolní Loučky 318, 594 55 Dolní Loučky
[email protected]
Brněnský voláč žlutý sedlatý, Brněnský voláč bílý, Brněnský voláč
isabela
» 776082465
94 Kadela Miroslav
Stránecká Zhoř 31, 594 42 Měřín
Plymutky žluté
» 773925759
95 Kadlec Jiří
1.Máje 72, 588 22 Luka nad Jihlavou
[email protected]
Zdrobnělé vlašky stříbrně zbarvené, Zdrobnělé forverky žluté
tmavě kolumbijské, Kudrnáč červený bělouš
» 602859394
96 Kafka Miroslav
' 566624318
Hamry 91, 591 01 Žďár nad Sázavou
Moravský pštros modrý, Moravský pštros modrý černopruhý
» 737307433
97 Kamenský Vladimír
Na spravedlnosti 927/10, 594 01 Velké Meziříčí
[email protected]
Český červený
» 739445240
98 Kamínek Milan
Březské 14, 594 53 Osová Bitýška
[email protected]
Hesenský voláč černý, Moravský voláč sedlatý modrý
» 604932351
320 Karásek Miloš
Kožichovice 100, 674 01 Třebíč 1
[email protected]
Oxford Down
» 732680310
99 Kelner Miloslav
Halasova 518, 679 71 Lysice
[email protected]
Český albín
» 605479530
100 Klíma Josef
U stadiónu 474, 595 01 Velká Bíteš
[email protected]
Činčila velká
101 Klimeš Jaroslav
' 566666084
Nové Dvory 66, 592 12 Nížkov
[email protected]
Zdrobnělé vyandotky lososové, Zdrobnělé vyandotky stříbrné
černě lemované (stříbrné), Nutrie přeštická
» 736645813
102 Klimeš Přemysl
Drásov 92, 664 24 Drásov
[email protected]
Český strakáč černý, Sasexky bílé světle kolumbijské,
Montaubánec
» 731441577
103 Kmošek Vlastimil
Chmelík 25, 570 01 Litomyšl
[email protected]
Český strakáč černý, Český strakáč modrý, Perličky modré
» 774880764
104 Ing. Koláček Zdeněk
Chudčice 215, 664 71 Veverská Bitýška
[email protected]
Činčila velká, Česká čejka bezrousá modrá šupkatá
» 723079893
105 Kolbábek Stanislav
' 568824874
Viktorinova 17, 674 01 Třebíč
Vídeňský modrý, Vídeňský bílý, Marburský
106 Kolda Josef
' 723862150
Alej Svobody 937, 588 13 Polná
Prácheňský káník modrý černopruhý
» 607705209
107 Kopáček Miloš
Horní Němčice 47, 378 53 Strmilov
[email protected]
Husy české chocholaté bílé
» 724081366
108 Kopal Karel
Veselíčko 70, 378 81 Slavonice
[email protected]
Gigant, Slezský barevnohlávek
» 603719741
109 ing. Kopečný Pavel
Palackého 1172, 539 01 Hlinsko v Čechách
[email protected]
Modenka - schietti modrá bronzovopruhá
» 724916439
319 Koudelka Josef
Kmochova 148, 674 01 Třebíč
[email protected]
Romanovská ovce
» 739039661
110 Koutníková Vendula MCH
Bohuňov 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Novozélandský červený
» 724907757
111 Kovářík Josef
Zakřany 8, 664 84 Zastávka u Brna
[email protected]
Velký světlý stříbřitý, Burgundský, Zakrslý beran černý
» 731235747
112 Králíček Stanislav
Netín 33, 594 44 Radostín nad Oslavou
[email protected]
Vídeňský černý, Vídeňský šedý, Holandský černý
» 737650598
113 Králíček Vojtěch
Netín 33, 594 44 Radostín nad Oslavou
[email protected]
Siamský velký žlutý, Zdrobnělé faverolky lososové
» 732541531
114 Krejčová Hanka
Černická 553, 594 42 Měřín
[email protected]
Belgický obr divoce zbarvený, Novozélandský bílý, Zakrslý
bílopesíkatý černý, Zakrslý bílopesíkatý modrý, Maransky černé
měděněkrké
» 732755506
115 Krepl Jiří
Veselská 449, 679 74 Olešnice na Moravě
Český stavák žlutý sedlatý
116 Křesťan František
' 569484270
Hesovská 182, 582 22 Přibyslav
[email protected]
Český albín, Slezský voláč červený bělouš
» 606848429
117 Křesťan Miroslav
Žižkovo Pole 7, 582 22 Přibyslav
Vídeňský modrý
» 728584351
118 Krpálek František
Tylova 5, 586 01 Jihlava 1
Texan
» 739221197
119 Kužel Jan
MCH
Olšany 110, 789 62 Olšany u Šumperka
[email protected]
Novozélandský červený, Zakrslý kuní modrý
» 777023219
120 Mgr. Kváš Jiří
394 15 Nová Cerekev 96
[email protected]
Moravský modrý, Novozélandský červený
» 732328176
121 Lempera Martin
MCH
280, 592 11 Velká Losenice 280
[email protected]
Vídeňský modrošedý
» 775263174
122 Lovásko Josef
582 63 Žďírec nad Doubravou 349
Rosela pestrá, Andulka, Alexandr malý, Papoušek královský,
Korely
» 602441911
123 ing. Mach Eduard
' 568450148
Lovčovice 11, 675 31 Jemnice
Japonský, Moravský pštros modrý kapratý běloocasý, Moravský
pštros modrý šupinatý, Hýl bronzový černokřídlý
» 605843236
124 ing. Malá Dagmar
Pod Horkou 546, 664 34 Kuřim
[email protected]
Novozélandský bílý, Zakrslý bílopesíkatý černý
» 608457785
125 Malý Jan
664 23 Čebín 159
Slezský voláč červený bělouš
» 776055255
126 Mareček Jan
Spojovací 923/II, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Moravský modrý, Velký světlý stříbřitý, Amroksky krahujcové,
Hempšírky měděně červené
» 721366817
127 Marek Zbyněk
Sobíňov 254, 582 62 Sobíňov
[email protected]
Texan, Texan rodobarvý černý, Texan rodobarvý modrý pruhový
» 723970132
128 Mareš Jan
Dr. Richtra 198/23, 589 01 Třešť
Francouzský beran divoce zbarvený
» 728977839
129 Matoušek František
Smetanova 43, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Český černopesíkatý
130 Matoušek Ladislav
' 549440549
Radňoves 35, 594 51 Křižanov
[email protected]
Český strakáč černý
» 732430805
131 Mejzlík Jiří
594 45 Ostrov nad Oslavou 184
[email protected]
Moravský bílý hnědooký
» 723318644
132 Menčík Bohumil
čp. 54, 675 43 Domamil
Belgický obr divoce zbarvený, Belgický obr železitý
»
134 Měska Martin
MCH
Kalhov 46, 588 42 Kalhov
[email protected]
Aljaška
» 732417482
133 Měska Martin
Kalhov 46, 588 42 Kalhov
[email protected]
Kalifornský černý
» 606640590
135 Močuba Miroslav
Rašínova 535, 582 22 Přibyslav
[email protected]
Burgundský
» 720279838
136 Mokrý Jan
592 11 Velká Losenice 252
Novozélandský červený
» 728041554
137 Mokrý Ladislav
' 569484173
Nerudova 661, 582 22 Přibyslav
[email protected]
Vídeňský černý
» 721942670
138 Motyčka Jiří
Mladoňovice 19, 538 21 Slatiňany
Prácheňský káník modrý černopruhý
» 739802823
139 Musil Josef
Olešínky 27, 592 51 Dolní Rožínka
Kuní velký modrý
» 607737479
140 Musil Martin
Dolní Jablonná 10, 582 22 Přibyslav
[email protected]
Kachny indičtí běžci pstruhoví, Hanácký voláč modrý, Moravský
morák, Pomořanský voláč bílý
141 Mgr. Navrátil Lukáš
Podsedky 187, 679 21 Bořitov
[email protected]
Kalifornský černý
» 604879390
142 Nedělka Aleš
199, 592 13 Bohdalov
[email protected]
Zakrslý beran divoce zbarvený, Zdrobnělé fénixky zlatokrké
» 737328062
143 Nedělka Kamil
199, 592 13 Bohdalov
[email protected]
Havana, Vlašky rodobarvé šedoprsé
» 731286017
144 Nedělka Martin
MCH
199, 592 13 Bohdalov
[email protected]
Činčila malá
» 777293468
145 Nedělka Václav ml.
Velká Losenice 40, 592 11 Velká Losenice
[email protected]
Meklenburský strakáč červený, Vlašky modré, Kachny čárkované
stříbrné divoké, Pižmovky černě sedlaté, Pižmovky modře sedlaté,
Prácheňský káník, Prácheňský káník černý
» 777293467
146 Nedělková Karolína
MCH ' 566666171
Velká Losenice 40, 592 11 Velká Losenice
[email protected]
Prácheňský káník modrý bělopruhý, Prácheňský káník žlutý
» 777293468
147 Nedělková Kateřina
Velká Losenice 40, 592 11 Velká Losenice
[email protected]
Husy labutí hnědě divoké
» 777293467
148 Nedělková Kristýna
MCH ' 566666171
Velká Losenice 40, 592 11 Velká Losenice
[email protected]
Krůty standardní měděné, Krůty
» 605720090
149 Němec Jaroslav ml.
Palackého 19, 679 23 Lomnice u Tišnova
Vídeňský šedý, Český černopesíkatý
» 731866748
150 Němec Jaroslav a Dagmar
' 549450257
Palackého 19, 679 23 Lomnice u Tišnova
[email protected]
Český červený
» 721366072
151 Neubauer Jaroslav
Dlouhá Ves 68, 582 22 Přibyslav
Vídeňský šedý, Burgundský
» 720456366
152 Novák Josef
Nové Dvory 17, 380 01 Dačice
[email protected]
Český voláč sedlatý rousný červený, Český voláč sedlatý rousný
žlutý
153 Novotný Miroslav
' 569438176
Mírovka 51, 580 01 Havlíčkův Brod
Krůty standardní bronzové, Husy tuluzské, Kachny ruánské divoké,
Kachny saské modrožlutě divoké
» 732831797
154 Novotný Stanislav
Radošov 52, 675 07 Čechtín
Velký světlý stříbřitý
» 777786772
155 Odehnal Josef
592 03 Sněžné 203
Kudrnáč červený, Kudrnáč žlutý
156 ing. Ondráková Marie PhD.
čp. 99, 592 13 Bohdalov
Kalifornský černý
» 603330273
158 Partl Libor st.
Heraltice 53, 675 21 Okříšky
partli@seznam.cz
Bílopesíkatý černý, Bílopesíkatý modrý, Slezský voláč červený
bělouš, Slezský voláč modrý
» 603330273
157 Partl Libor ml.
Heraltice 53, 675 21 Okříšky
partli@seznam.cz
Aljaška, Český černopesíkatý, Brněnský voláč modrý, Slezský
voláč modrý bělouš
» 605408006
159 Partl Lukáš
Heraltice 53, 675 21 Okříšky
partll@seznam.cz
Stříbřitý modrý, Italský racek červený kapratý, Italský racek ledový,
Italský racek plavý červenopruhý
» 602762087
160 Pátek František
Hodice 122, 589 01 Hodice
patek.fr@seznam.cz
Meklenburský strakáč černý
» 737138436
161 Pavlíček Jaroslav
Zahradní 505, 595 01 Velká Bíteš
Dragoun
» 720530491
162 Pavlík Jiří
Palackého 515, 589 01 Třešť
pavlik.trest@seznam.cz
Zakrslý durynský
» 608283185
163 Pavlík Stanislav
Ždírec u Polné 26, 588 13 Polná
Německý výstavní černý tygr, Německý výstavní stříkaný
» 606439193
164 Pecha Josef
V Brance 1016, 396 01 Humpolec
josef.pecha@hotmail.cz
Poštovní holub standart
» 606439193
165 Pechová Natalka
MCH
V Brance 1016, 396 01 Humpolec
pecha@spokar.com
Voorburský voláč modrý bělopruhý
» 739039661
166 Pečínka Lubomír
Bohuňov 19, 592 45 Lísek u Bystř.
Novozélandský bílý, Zdrobnělé vyandotky žluté kolumbijské
» 606152892
167 Pelant František
Třebětice 48, 380 01 Dačice
kropenka@post.cz
Malý beran divoce zbarvený
» 776138509
168 Peša Jan
Zahradní 279, 679 23 Lomnice u Tišnova
pesajan@seznam.cz
Vídeňský bílý, Stříbřitý divoce zbarvený
» 732581361
169 Pešek Libor
Rankov 18, 583 01 Chotěboř
Vlašky stříbrně zbarvené, Vlašky černé, Zdrobnělé vyandotky
černé, Zdrobnělé vyandotky koroptví vlnité, Zdrobnělé vlašky
stříbrně zbarvené, Perličky světle modré s úplným perlením, Krůty
standardní černobílé, Český stavák žlutý, Hanácký voláč , Slezský
voláč červený bělouš
» 605528966
170 Pěta Jan
MCH
Vanovice 92, 679 36 Vanovice
vlad.tesar@seznam.cz
Araukany divoké
323 Peterka Karel
' 566544712
Pavlínov 10, 594 01 Velké Meziříčí
Plymutky bílé
» 723109862
171 Pittner Vladimír
' 567213347
Příční 375, 588 56 Telč
Kalifornský černý, Aljaška
» 776117926
172 Pohanka Josef
Bílovice 8, 687 12 Bílovice
pohanka.josef@seznam.cz
Durynský
» 724161152
173 Pohanka Václav
Nová Ves 141, 592 31 Nové Město na Moravě
pohanka.v@seznam.cz
Novozélandský bílý
» 721879556
174 Pohl Jiří
Dolní Jablonná 15, 582 22 Přibyslav
Novozélandský bílý
» 724334493
175 Pohlová Eva
Křižánky 147, 592 02 Svratka
pohlovae@seznam.cz
Vřesová ovce
» 724952250
176 Pohorský Zdeněk
Dolní Újezd 180, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
Mondén
»
177 Pokorný Daniel
MCH '
Nerudova 659, 582 22 Přibyslav
Hototský bílý
» 732302843
178 Pokorný Lubomír
Zámecká 1066, 664 34 Kuřim
Francouzský beran divoce zbarvený, Francouzský beran železitý
» 737420216
179 Pospíchal Jiří
Jana Otty 482, 582 22 Přibyslav
stevuljak.t@seznam.cz
Novozélandský červený
» 602737112
180 Pospíchal Miroslav
Lipová 353, 588 22 Luka nad Jihlavou
losbubakos@seznam.cz
Stříbřitý světlý
» 776851396
181 Požár Josef
Partlicova 311, 589 01 Třešť
vohynek.z@seznam.cz
Činčila velká
» 731825243
182 Prchal Jindřich
Jamné 40, 588 27 Jamné u Jihlavy
Francouzský beran divoce zbarvený
» 608442710
183 Prchal Josef
Alšova 7, 679 61 Letovice
prchal.r@seznam.cz
Zdrobnělé barneveldky dvojlemované
184 Procházka Oldřich
' 549410436
Šerkovice 63, 666 01 Tišnov
Moravský morák
» 736680857
185 Promberger Pavel
592 13 Bohdalov 193
prombergerp@seznam.cz
Bílopesíkatý černý, Bílopesíkatý modrý
» 603953689
186 Ing. Prombergerová Iveta
592 13 Bohdalov 193
iprombergerova@centrum.cz
Zdrobnělé plymutky žíhané, Zdrobnělé šumavanky zlaté stříkané,
Zdrobnělé holokrčky bílé, Zdrobnělé holokrčky černé, Zdrobnělé
holokrčky krahujcové, Zdrobnělé holokrčky modré, Zdrobnělé
holokrčky, Kachny saské modrožlutě divoké, Pižmovky divoké
325 Prombergerová Klára MCH
592 13 Bohdalov 45
Český stavák černý sedlatý
» 603953689
187 Prombergerová PavlínaMCH
592 13 Bohdalov 193
iprombergerova@centrum.cz
Zdrobnělé bílefeldské slepice rodobarvé hnědoprsé
188 Prudký Vojtěch
' 516462887
6, 679 31 Sebranice u Boskovic 46
monika.komarkova95@seznam.cz
Stříbřitý černý
» 728626800
189 Řežábek Pavel
Palupín 4, 378 53 Strmilov
pavelrezabek@seznam.cz
Siamský velký modrý
» 723131241
190 Řípa Josef
' 569644322
Petrovice 20, 582 82 Golčův Jeníkov
Novozélandský červený, Moravský pštros černý
191 Ripper Jan
Kozlov, 588 21 Velký Beranov
Kachny indičtí běžci
192 Ronovský Karel
Žižkovo Pole 13, 582 22 Přibyslav
Burgundský
» 728513193
193 Rubeš Karel
594 55 Katov 1
rubeskarl@seznam.cz
King bílý, King červený recesivní
» 728153429
194 Růžička Roman
Polnička 184, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Rys hněděplavý šupkatý, Rys stříbřitý šupkatý bělohrotý
» 728745790
195 Sedláček Jaroslav
Školní 268, 679 23 Lomnice u Tišnova
Vídeňský bílý, Zdrobnělé hempšírky měděně červené, Zdrobnělé
vyandotky koroptví vlnité
» 605520598
196 Sedlák Bohuslav
Moravská strana 184, 679 74 Olešnice na Moravě
stavebniny.baka@seznam.cz
Vlašky stříbrně zbarvené, Vlašky černé bíle skvrnité (černobílé)
» 723344328
197 Simonides František
Evžena Rošického 13, 586 01 Jihlava
Rys modrý šupkatý
» 734306628
198 Šínová Emílie
Skřípov 65, 798 52 Konice
Vídeňský modrý, Zdrobnělé paduánky žlutě plavé bíle lemované
» 603866839
199 Šíp Jindřich ml.
Riegrova 5, 583 01 Chotěboř
j.sip@apetit.eu
Hototský bílý, Zakrslý beran bílý červenooký, Zakrslý beran bílý
modrooký, Zakrslý beran kuní hnědý, Zakrslý beran kuní modrý,
Zakrslý modrý, Zakrslý červený, Zakrslý bílopesíkatý černý,
Zakrslý kuní bílopesíkatý hnědý, Zakrslý siamský žlutý, Zakrslý
hototský bílý, Zakrslý bílý červenooký rex, Zakrslý modrý rex,
Saténový slonovinový červenooký, Saténový červený, Zakrslý
saténový červený, Zakrslý saténový madagaskarový, Zdrobnělé
velsumky rezavě koroptví, Zdrobnělé vyandotky zlaté modře
lemované, Zdrobnělé vyandotky žluté, Antverpští vousáči křepelčí,
Antverpští vousáči černí
» 732719988
200 Škarek Antonín
588 21 Velký Beranov 211
Moravský modrý, Moravský morák
»
201 Skryja Zdeněk
' 566628778
S. K. Neumanna 51/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Poštovní holub standart
» 607816878
202 Ing. Sladký Zdeněk
Ocmanice, 675 71 Ocmanice
andy.sladka@centrum.cz
Burgundský
» 736435999
203 Sláma Michal
MCH
Hamry nad Sázavou 309, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
slimomed@seznam.cz
Činčila velká, Koburský skřivan pruhový, Český stavák modrý
sedlatý
» 776380428
204 Sláma Miroslav
Poděšín 29, 592 12 Nížkov
mirek.sla@centrum.cz
Činčila velká, Koburský skřivan kapratý, Koburský skřivan pruhový
» 723390700
205 Slanina Jan
' 549430372
Braníškov 67, 664 71 Veverská Bitýška
Velký světlý stříbřitý, Moravský voláč sedlatý modrý
» 775367822
206 Slavík Vladimír
Polní 397/V, 380 01 Dačice
kropenka@post.cz
Modenka - schietti modrá
» 774121248
207 Slechan František
' 516463711
ul. Cihelna 426, 679 74 Olešnice na Moravě
stavebniny.baka@seznam.cz
Bílefeldské slepice stříbrně rodobarvé
» 724102432
208 Šlechtický Antonín
Nadějov 51, 588 27 Jamné u Jihlavy
Český albín
» 728339743
209 Smola Vladimír
' 567584035
Cejle 6, 588 51 Batelov
Německý výstavní červený, Německý výstavní modrý
» 728899483
210 Šmolc Václav
J.A.Komenského 105, 664 11 Zbýšov
Schmolz.V@seznam.cz
Marburský, Německý výstavní plavý červenopruhý, Poštovní holub
standart, Kariér červený
» 605714300
211 Sobotka Jan
Na Výsluní 321, 582 23 Havlíčkova Borová
Maďarský obr
212 Sommer Josef
Lípa 188, 582 57 Lípa u Havlíčkova Brodu
LSomm@seznam.cz
Činčila velká, Český strakáč černý, Malý beran divoce zbarvený
» 723110893
213 Souček Josef
Nádražní 140, 674 01 Třebíč
Vídeňský bílý, Kalifornský černý
» 724937776
214 Špinar Miroslav
Hamry nad Sázavou 249, 591 01 Žďár nad Sázavou
spinar.gigant.homer@seznam.cz
Gigant, Český stavák červený sedlatý, Orientální roler červený
»
215 Stáňa Ladislav
' 566677154
Pokojov 5, 592 14 Nové Veselí
stanal@tiscali.cz
Velký světlý stříbřitý
» 737932709
216 Štarha Milan
Malé Tresné 30, 592 65 Rovečné
Moravský morák
217 Štěrba Jaroslav
' 777562854
Věcov 82, 592 44 Věcov
sterba.jaroslav@seznam.cz
Burgundský
» 605267989
218 Štourač Pavel
592 66 Vír 280
l.lenka@seznam.cz
Činčila velká
» 606582371
219 Štrejbar Bohuslav
Luční1037, 589 01 Třešť
strejbar.bohuslav@centrum.cz
Český černopesíkatý
» 776632590
220 Střešňák Ladislav
592 03 Sněžné 187
Německý výstavní bílý, Německý výstavní straka, Německý
výstavní žlutý
» 723774299
221 Suchý Tomáš
Horní Lhotice 19, 675 73 Kralice nad Oslavou
mirda.suchy@seznam.cz
Bojovnice madraské, Bojovnice tuzo modré, Zdrobnělé asilky
pestré, Zdrobnělé bojovnice novoanglické černé zlatokrké,
Zdrobnělé kadeřavé slepice červené, Krůty české šedé divoké bíle
lemované, Kachny ruánské divoké, Kachny vysokohnízdící létavé
bílé, Kachny vysokohnízdící létavé modré divoce zbarvené,
Pižmovky černé, Pižmovky modré, Gigant, Poštovní holub
standart, Egyptský swift, Indický pávík bílý, Polský bradavičnatý,
Český rejdič, Turecká takla, Rakovnický kotrlák červený bělouš,
Rakovnický kotrlák modrý mramorovaný
» 731886097
222 Šula Vlastimil
Otínská 196, 594 42 Měřín
vlastasulda@centrum.cz
Kalifornský černý
» 723643344
223 Süssenbeck Radek
Český Rudolec 38, 378 83 Český Rudolec
kropenka@post.cz
Modenka - schietti modrá, Český rejdič modrý kapratý
» 606320478
224 Svatoň Jan
582 61 Česká Bělá 25
Benešovský holub bílý
225 Svoboda Bohuslav
Sasov 25, 586 01 Jihlava
Zdrobnělé vyandotky žluté kolumbijské, Český stavák červený
bělohrotý
226 Tecl Alois
' 569444467
582 61 Česká Bělá 67
Velký světlý stříbřitý, Zdrobnělé velsumky rezavě koroptví
» 736208881
227 Tecl Miloš
' 569444467
582 61 Česká Bělá 69
Bílý červenooký rex, Benešovský holub modrý
» 605548772
228 Tenora Jiří
Moravská Strana 308, 679 74 Olešnice na Moravě
Hempšírky měděně červené
» 605561423
230 Tesař Vladimír
Rozhraní 45, 569 03 Rozhraní
vlad.tesar@seznam.cz
Vídeňský modrý
» 773678212
231 Bc. Tesařová Zuzana
Štarnov, 111, 783 14 Štarnov
suson1@seznam.cz
Zakrslý havanovitý, Zakrslý červený
232 Tlustý Pavel
' 566662784
čp. 39, 539 42 Svratouch
Kuní velký hnědý, Kuní velký modrý, Siamský velký modrý
» 606219718
233 Mgr. Toman František
Kundratice 32, 592 57 Rozsochy
tomanf@diamo.cz
Německý výstavní bílý, Německý výstavní straka
» 723160398
234 Tomášek Michal
Blažkov 47, 592 51 Dolní Rožínka
MarketaMicankova@seznam.cz
Činčilový rex
» 723005810
235 Tomášek Milan
Branišov 24, 592 56 Zvole
Vídeňský černý
» 731165493
236 Tomášek Pavel
Blažkov 7, 592 51 Dolní Rožínka
Německý obrovitý strakáč černý
229 Tomšej Jiří
696 17 Dolní Bojanovice 621
Hempšírky měděně červené
» 724294678
237 Tomšík Vladimír
' 567374295
588 52 Horní Dubenky 155
magdatomsikova@seznam.cz
Laflešky černé, Araukany bílé, Perličky modré
» 725779430
238 Trampeška Václav
Studentská 8/59, 592 01 Žďár nad Sázavou 4
Hýl bronzový černokřídlý, Orientální roler červený, Rostovský
postavový rejdič červený, Rostovský postavový rejdič žlutý
» 608878896
239 Tucauer Jiří
Dolany 132, 533 45 Opatovice nad Labem
jiri.tucauer@gmail.com
Vídeňský modrošedý, Novozélandský červený
240 Urbanová Helena
Stránecká Zhoř 7, 594 42 Měřín
Hempšírky měděně červené
» 607607924
241 Václavek Luděk
Kozlov 115, 588 21 Velký Beranov
Zdrobnělé hedvábničky bílé, Kachny zakrslé bílé, Kachničky
karolínské bílé, Kachničky karolínské skořicová, Kachničky
karolínské divoce zbarvené, Kachničky mandarínské
» 607607924
242 Václavková Petra
Kozlov 115, 588 21 Velký Beranov
Kachny zakrslé bílé
» 774905446
243 Vacula Josef
Chlumek 21, 594 42 Měřín
Minorky černé
» 608257590
244 Vaněk Jan
MCH
588 21 Velký Beranov 265
vaneklad@email.cz
Zakrslý beran madagaskarový, Zdrobnělé vlašky stříbrně
zbarvené, Sebritky citrónové černě lemované, Pižmovky modré,
Lahore, Česká čejka bezrousá modrá
» 604245316
245 Vaněk Josef
588 21 Velký Beranov 265
vanekvb@seznam.cz
Malý beran bílý červenooký, Zdrobnělé holandské chocholaté
černé s bílým chocholem, Kachny zakrslé čárkované stříbrné
divoké, Staroholandský kapucín
» 608257590
246 Vaněk Ladislav
588 21 Velký Beranov 265
vaneklad@email.cz
Zdrobnělé vlašky zlatě zbarvené, Kachny smaragdové , Hýl
bronzový černokřídlý
» 728937609
247 Venzhöfer Pavel
Jitkov 96, 583 01 Chotěboř
venzhofer92@seznam.cz
Holandský černý, Kastorex
» 728494410
248 Veselá Kristýna
MCH
592 11 Velká Losenice 270
Modenka - gazzi černá, Rakovnický kotrlák bílý
» 606341741
249 Veselý Stanislav
Na potoku 159, 378 81 Slavonice
kropenka@post.cz
Zdrobnělé vyandotky černé, Vídeňský rejdič zrcadlový
250 Vlach Zdeněk
Na Nivech 324, 594 42 Měřín
zdenda02@gmail.com
Zdrobnělé vyandotky
» 732264574
251 Vokřínek Miloslav
Hodice 183, 589 01 Třešť
Kalifornský černý, Český stavák bílý, Český stavák červený
plamínek
252 Vondráčková Petra
' 566544147
Stránecká Zhoř 99, 594 42 Měřín
Kachny ruánské divoké
» 775309171
253 Všetečka Radomil
Sedlec 3, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Kalifornský černý
» 736183189
254 Vykoupil Bartoloměj
náměstí Osvobození 822, 664 34 Kuřim
barvyk@centrum.cz
Sebritky stříbrné černě lemované, Dánský stehlík
» 720267736
255 Wasserbauer Josef
592 11 Velká Losenice 143
Havana
» 731587611
256 Wölfl Gerhard
' 516472727
Lačnov 4, 679 71 Lysice
wolfl@email.cz
Velký světlý stříbřitý, Brakelky stříbrné černě pruhované,
Hamburčanky stříbrné černě pruhované, Husy pomořanské
» 605429518
257 Záborský Josef
Ořechovská 462, 594 51 Křižanov
Kariér , Moravský morák, Slezský voláč modrý
» 605979416
258 Žák Jiří
Dolní Vilémovice 147, 675 52 Lipník u Hrotovic
cernytygr@seznam.cz
Český stavák černý tygr, Český stavák žlutý sedlatý
» 602253794
259 Zavoral Jaroslav
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 506
zavoralj@seznam.cz
Kalifornský černý, Zdrobnělé hempšírky měděně červené,
Modenka
» 602253794
260 Zavoralová Blanka
569 61 Dolní Újezd 506
zavoralova.blanka@seznam.cz
Zakrslý beran strakáč madagaskarový, Zdrobnělé vyandotky zlaté
modře lemované
Dny otevřených dveří: 4. ledna, 18. ledna a 1. února 2013 od 10:00 hodin; Přihlášky do 31. března 2013
Vzdělávání s tradicí
Download

Vážení přátelé, cílem bohdalovských chovatelů vždy bylo