„Poměr otce k rodině jest důležitým. Jakmile se stává členem rodinné skupiny, jest dosaženo
nového a mnohem vyššího stupně“.
Ernest Thompson Seton
Městskému soudu v Praze
Spálená 2
116 12 Praha 2
K sp. zn. 21 Co 417/2009
V právní věci již zletilého Tomáše Fialy, nar. 1. října 1989 (zastoupen obecným
zmocněncem – Mgr. Martinou Fialovou) a nezl. Martina Fialy, nar. 27. července 1992 zastoupen kolizním opatrovníkem
Otec:
Ing. Jiří Fiala
nar. 11. srpna 1963
bytem Košík 91, 289 35 Košík
práv.zast.:
Ing. Jiří Štefek,
Gen. Janouška 966,
198 00 Praha 9
Matka:
Mgr. Martina Fialova
nar. 8. srpna 1967
bytem Sokolovská 246, Praha 9
práv.zast.:
O změnu výchovy, zákaz styku s matkou, stanovení vyživovací povinnosti
matky, zvýšení výživného na nezletilého otci a vyslovení souhlasu s
přistoupením do soudního řízení
Námitka podjatosti – na základě nově známých a nově nastalých skutečností, též vůči
osobě mého zástupce
Žádost o osvobození od soudních poplatků
DÁLE - námitka nemravnosti soudu, návrh na delegaci z důvodu vhodnosti, námitka
podjatosti
TROJMO
-------------
Stránka 1 z 9 celkem
„Poměr otce k rodině jest důležitým. Jakmile se stává členem rodinné skupiny, jest dosaženo
nového a mnohem vyššího stupně“.
Ernest Thompson Seton
V právní věci vně uvedené prostřednictvím mého nového zástupce v řízení dle plné moci
(přiložena) vznáším
tyto námitky a návrhy na základě nově známých skutečností a nově nastalých skutečností,
které dílem nebyly a dílem nemohly být dříve známy:
I
Namítám více než zjevné a mimořádně závažné pochybnosti o nepodjatosti všech soudců
Městského soudu v Praze vůči osobě mého zástupce a mé osobě, tedy i tohoto věc
projednávajícího senátu, zejména jeho předsedy – JUDr. Aleše Šťastného a dále soudců
JUDr. Helena Horáková, JUDr. Markét Čermínová, JUDr. Olga Petrová, JUDr. Miluše
Čechurová, JUDr. Čestmír Slaný, JUDr. Alena Svátková, JUDr. Marie Hajná, JUDr. Blanka
Chvojová, JUDr. Jiří Cidlina, Mgr. Alena Jedličková, JUDr. Michael Nippert, JUDr. Petra
Kotrlíková, JUDr. Vladimír Fučík, JUDr. Eliška Mrázková, Mgr. Jiří Körbler, JUDr. Milada
Veselá, JUDr. Jana Šrédlová, JUDr. Iva Suneghová, Mgr. Petra Hostašová, Mgr. Jiřina
Jislová, JUDr. Helena Koucká, JUDr. Zoja Dvořáková, JUDr. Petr Hübner, JUDr. Milan
Chmelíček, JUDr. Iva Březinová, Mgr. Martin Jachura, JUDr. Marcela Kučerová, JUDr.
Blanka Kapitánová, RNDr. Mgr. Jana Zaoralová, Mgr. Štěpán Hnaníček, JUDr. Eva
Ištvánková JUDr. Ivana Kotrčová, JUDr. Miluše Farská, JUDr. Irena Saralievová, JUDr.
Ivana Klimešová, JUDr. Helena Horáková, JUDr. Iva Hubáčková, JUDr. Markéta Čermínová,
JUDr. Milada Veselá, JUDr. Jana Šrédlová, JUDr. Iva Suneghová, JUDr. Aleš Nezdařil,
JUDr. Věra Sýkorová, JUDr. Ivana Hesová. JUDr. Alena Nováková, JUDr. Aleš Šťastný,
JUDr. Jana Jirmářová, Mgr. Martin Řezníček, JUDr. Zuzana Sváčková, JUDr. Helena
Lišková, JUDr. Hana Čvančarová, JUDr. Dana Slavíková, JUDr. Eva Adamcová, JUDr.
Kateřina Kodetová, JUDr. Michal Fridrich, JUDr. Jaroslava Chaloupková, JUDr. Jitka
Denemarková, JUDr. Renata Hertlová, JUDr. Ladislav Muzikář, JUDr. Hana Dousková,
JUDr. Zdeňka Vlasáková, JUDr. Pavel Slavíček, JUDr. Jaroslav Novák, JUDr. Eva
Škultétyová, JUDr. Blanka Bendová, JUDr. Hana Dousková, JUDr. Věra Sýkorová, JUDr.
Ivana Hesová, Mgr. Adéla Kaftanová, Mgr. Štěpán Hnaníček, JUDr. Ivo Veselka, JUDr. Olga
Bokotejová, Eva Sedláčková, JUDr. Jana Knotková, JUDr. Radka Šimková, JUDr. Anna
Vandáková, JUDr. Tomáš Novosad, JUDr. Jaroslava Lobotková, JUDr. Martin Valehrach,
JUDr. Eva Zatočilová, JUDr. Iva Zemanová, Mgr. Viktor Sedlák, JUDr. Věra Hnaníčková,
JUDr. Tomáš Vejnar, JUDr. Naděžda Javůrková, JUDr. Dagmar Stamidisová, JUDr. Čestmír
Slaný, JUDr. Olga Petrová, JUDr. Miluše Čechurová, Mgr. Danuše Červenková, JUDr.
Lubomír Velc, JUDr. Vladimíra Čítková, JUDr. Květa Paloncyová, JUDr. Ivan Slivka, JUDr.
Renata Zimová, JUDr. Daniela Benešová, JUDr. Zdeněk Stibral, Mgr. Richard Toman, JUDr.
Zora Musilová, JUDr. Klára Bernardová, JUDr. Helena Karetová, JUDr. Vladimíra
Kosovcová, JUDr. Naděžda Zachystalová, JUDr. Jan Klášterka, JUDr. Ivana Hasalová, Mgr.
René Fischer, JUDr. Ladislava Mentbergerová, JUDr. Anisja Pillerová, JUDr. Zuzana
Hrčková, JUDr. Blanka Chlostová, JUDr. Pavel Slavíček, JUDr. Jana Šrédlová, JUDr. Milan
Chmelíček, JUDr. Ludmila Petráková, JUDr. Lenka Vinklárková, JUDr. Markéta Wildová,
JUDr. Aleš Šťastný, JUDr. Iva Hubáčková, JUDr. Jana Jirmářová, JUDr. Irena Nosková, Mgr.
Lubor Veselý, JUDr. Miroslav Stoklasa, JUDr. Lubomír Velc, JUDr. Martin Jachura, JUDr.
Jana Knotková, JUDr. Radka Šimková, JUDr. Anna Vandáková a dále JUDr. Jan Sváček,
Stránka 2 z 9 celkem
„Poměr otce k rodině jest důležitým. Jakmile se stává členem rodinné skupiny, jest dosaženo
nového a mnohem vyššího stupně“.
Ernest Thompson Seton
JUDr. Naděžda Javůrková, JUDr. Věra Hnaníčková, JUDr. Tomáš Vejnar, JUDr. Bohuslav
Horký, JUDr. Luboš Vlasák, Mgr. Tomáš Mottl, JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Jan Ryba Csc.,
Pozn.: To jsou všichni soudci Městského soudu v Praze, o kterých v tuto chvíli vím.
Pokud by se ukázalo, že soudcem Městského soudu v Praze je ještě další osoba, doplním
námitku do patnácti dnů poté, co se o této skutečností dozvím - § 15a odst. 2 o.s.ř.
Námitku vznáším na základě těchto skutečností:
Jenou z nových skutečností (vedle např. osoby mého nového zástupce) je především
usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. prosince 2009, čj. 7 Tdo 315/2009-I., kterým
nejvyšší soud zrušil trestní rozsudky mj. i proti mé osobě a osobě mého zástupce, které
hanebně, protiprávně a pokoutně spunktoval nade vší pochybnost předseda Městského
soudu v Praze, Dr. Sváček, za servilní asistence vedení soudu (místopředsedové Horký,
Vejnar) a předsedkyně senátu 29 Co Heleny Liškové.
Nejvyšší soud navíc zrušil rozsudky způsobem a se zdůvodněním takovým, že výše
jmenovaní členové vedení městského soudu jsou nyní v očích veřejnosti zcela právem
nejen za bezpáteřní ubožáky (to byli vždycky), ale i za neuvěřitelné hlupáky, kteří
neovládají ani naprosté základy trestního práva.
Jedná se o novou skutečnost, která při předchozím rozhodování Vrchního soudu v Praze
a Nejvyššího soudu v Brně nebyla známa.
Stejně tak nebyla známa ani druhá, zásadní, skutečnost, a sice usnesení Nejvyššího
soudu ČR ze dne 24. února 2010 č.j. 11 Td 4/2010, které vyloučilo Obvodní soud pro
Prahu 5 z trestní věci otce dětí, a to jenom proto, že jemu nadřízeným soudem je
Městský soud v Praze, který by tak rozhodoval o případném odvolání. Tedy : Samotný
soud pro Prahu 5 ani podjatým nebyl, otec nezletilých s ním žádný konflikt dosud
neměl, a přesto byl z věci vyloučen jenom pro podřízenost Městskému soudu v Praze.
V projednávané kauze dětí Fialových má však tentýž Městský soud v Praze rozhodovat
– a to již ve druhém stupni, proti kterému není odvolání přípustné (!!) - přímo, v
závěrečné fázi, a podjatým údajně není.
Jedná se o logický nesmysl a protimluv, který na základě nově uvedených skutečností
zcela vylučuje možnost, aby Městský soud v Praze v této konkrétní věci o čemkoliv
rozhodoval.
Usnesením nejvyššího soudu byl dovršen sled událostí, kdy již nyní nelze o možné podjatosti
soudců městského soudu jakkoliv pochybovat:
Dne 29. dubna 2008 svědčili mj. místopředseda Městského soudu v Praze Bohuslav Horký a
předsedkyně tamního senátu 21 Co, Helena Lišková, na straně žaloby v trestní věci proti mé
osobě a osobě mého nynějšího zástupce a dalšího kolegy ze sdružení K 213 u Obvodního
soudu pro Prahu 2, věc pod spisovou značkou 3T 125/2008 a cítili se být údajnými
Stránka 3 z 9 celkem
„Poměr otce k rodině jest důležitým. Jakmile se stává členem rodinné skupiny, jest dosaženo
nového a mnohem vyššího stupně“.
Ernest Thompson Seton
poškozenými. Stejně tak svědčily ve stejném řízení i další dvě členky senátu 21 Co - Hana
Čvančarová a Blanka Chlostová.
Šlo o trestní stíhání za protestní akci občanského sdružení K 213 z 8. dubna 2008 proti
ignorování rozsudků Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku Městským soudem v
Praze a ignorací těchto rozsudků i senátem 21 Co (který si mimochodem usilovně pletl
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku s Evropským soudním dvorem v Lucemburku).
Proti protestujícím zasáhla policie.
V označeném trestním řízení se nezpochybnitelně prokázalo, že v incidentu a následném
trestním stíhání aktivistů K 213 (včetně mé osoby a osoby mého zástupce) se aktivně
angažovalo vedení MS. Předseda MS JUDr. Sváček, stejně tak jako jeho místopředsedové
Horký a Vejnar. Předseda MS soudu, doktor Sváček, osobně instruoval a naváděl policii,
jak má záležitost hodnotit a jak mají policisté postupovat, což se nepochybně prokázalo v
trestním řízení shora označeném. Navíc videozáznam z protiprávního jednání Dr. Sváčka byl
publikován a je dostupný z veřejných zdrojů - mj. na internetové adrese http://www.k213.cz/
start.php?act=read&art=1998 resp. Http://ley.cz/k213/sva.avi
Stejně tak místopředseda MS Horký, který jako první (ještě před policií) „konzultoval“ celý
další postup policie se státním zástupcem. V trestním řízení pak vypověděl, že jednal z
pověření předsedy MS Sváčka.
V označeném trestním řízení byly všechny jako svědci výše jmenované osoby podrobeny
výslechu ze strany obviněných (kterého se také účastnil aktivně můj zástupce) a musely čelit
mj. jistě pro soudce nepříjemným dotazům – např. o kvalifikaci soudkyň MS pro opatrovnické
věci, o respektování (nebo spíše nerespektování) rozsudků Evropského soudu pro lidská
práva ve Štrasburku ze strany MS apod.
Nad to svědek Bohuslav Horký (místopředseda Městského soudu v Praze) se marně snažil
krýt svého nadřízeného – předsedu MS – doktora Sváčka i za cenu úmyslně nepravdivé
svědecké výpovědi, když mj. zapíral přítomnost JUDr. Sváčka na událostech 8. dubna 2008 a
jeho úlohu v nich, což bylo i v předmětném trestním řízení vzápětí k jeho vlastní ostudě
nezpochybnitelně prokázáno.
V této souvislosti nelze též opomenout usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 8 Ntd 7/2008 ze
dne 8. srpna 2008 (nechť soud laskavě vyžádá a připojí), kterým byl městský soud vyloučen z
kauzy jak mého zástupce, tak mé, tak mých dalších kolegů z občanského sdružení K 213, a to
vzhledem ke konfliktu mezi námi a vedením Městského soudu v Praze, kterého se zúčastnil
jak předseda soudu Sváček, tak i oba jeho místopředsedové a je tudíž na místě pochybovat o
nestrannosti všech soudců Městského soudu v Praze, kteří jsou zcela jistě povinováni
vedení soudu profesní i subordinační loajalitou a lze si tudíž jen těžko představit, že by
kterýkoliv ze soudců Městského soudu v Praze vydal rozsudek, kterým by v čemkoliv
vyhověl mé straně a poštval si tak proti sobě vedení soudu, na kterém pracuje.
I obyčejná férová vzájemná kritika a rozpory mezi účastníkem řízení a vedením soudu by
správně měly vést k vyloučení jeho soudců, aby opravdu nebyla jakákoliv příčina pochybovat
Stránka 4 z 9 celkem
„Poměr otce k rodině jest důležitým. Jakmile se stává členem rodinné skupiny, jest dosaženo
nového a mnohem vyššího stupně“.
Ernest Thompson Seton
o nestrannosti a nepodjatosti. Zde však jde o kritiku závažného charakteru a zcela
oprávněnou, kvůli které byl můj zástupce i já (spolu s dalším statečným kolegou)
neprávem odsouzen, jak plně dokládá mj. i výše označené rozhodnutí Nejvyššího soudu
ČR. A je nezpochybnitelně prokázáno, že vedení MS v Praze na tomto protiprávním
jednání mělo minimálně lví podíl.
Pochybnosti o nepodjatosti celého Městského soudu v Praze (tedy všech jeho soudců)
jsou v tomto případě naplněny měrou vrchovatou. (Po veřejném sporu, do kterého se
aktivně zapojilo vedení soudu včetně jeho předsedy, následné účelová kriminalizaci osoby
mého zástupce a mé osoby, jejíž bezdůvodnost byla následně konstatována Nejvyšším
soudem ČR, by nyní kolegové i podřízení do incidentu zapojených soudců měli v mé věci
rozhodovat snad bez pochybností o nestrannosti a nepodjatosti?!)
K tomu ještě připomínám usnesení Ústavního soudu ČR III. ÚS 441/04:
„V nyní řešeném případě Ústavní soud nemá důvod pochybovat o tom, že se soudkyně
Obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. D. Š. subjektivně necítí být podjatou, neboť
poškozeného osobně nezná a ve své práci se s ním jako s kolegou přísedícím nikdy nesetkala.
Objektivně však nelze pominout odůvodněnou pochybnost o její nestrannosti vyplývající ze
skutečnosti, že poškozený v dané věci působí jako přísedící u stejného soudu, dokonce ve
stejném trestním senátu, v jakém tato soudkyně zastupuje. Objektivní pochybnost o
nestrannosti lze z tohoto důvodu mít i u ostatních soudců Obvodního soudu pro Prahu 1;
ostatně tato skutečnost byla jedním z důvodů, proč se v dané věci vyloučila jiná soudkyně
tohoto soudu JUDr. I. P. Ústavní soud v tomto ohledu sdílí právní názor, k němuž dospěly
obecné soudy a který je považován za součást konstantní judikatury, podle něhož je-li podána
obžaloba pro trestný čin útoku na veřejného činitele k soudu, kde působí soudce, který měl být
tímto trestným činem poškozen, jsou dány důležité důvody k tomu, aby věc byla příslušnému
soudu odňata a přikázána jinému soudu (rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 23.
dubna 1993, Rt 39/93, 4 Tz 19/93; viz též Šámal, Král, Baxa, Púry: Trestní řád. Komentář. I.
díl. 4. vydání, Praha, C.H.BECK 2002, str. 146, 148). Podle názoru Ústavního soudu je
vzhledem k objektivnímu testu nestrannosti soudu třeba toto pravidlo vztáhnout i na případ,
kdy je poškozeným přísedící, neboť má při rozhodování v senátu stejné postavení a stejná
oprávnění jako soudce (srov. § 34 odst. 2, § 35 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a
soudcích, ve znění pozdějších předpisů, § 127 trestního řádu).“
Důkazy:
Spis obvodního soudu pro Prahu 2, spis. zn. 3 T 125/2008 – nechť soud laskavě připojí
Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 8 Ntd 7/2008 ze dne 8. srpna 2008 (nechť soud laskavě
vyžádá a připojí).
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 7 Tdo 315/2009-I. - nechť soud laskavě vyžádá a
připojí
Usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 11 Td 4/2010 ze dne 24.2. 2010 (přiloženo)
Videozáznam, který usvědčuje Dr. Sváčka z protiprávního a právně zcela stupidního navádění
příslušníků Policie ČR http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1998 resp.
Http://ley.cz/k213/sva.avi
Svědectví pana Luboše Patery, bytem Běleč 33, 273 63 - autora označeného videozáznamu
Stránka 5 z 9 celkem
„Poměr otce k rodině jest důležitým. Jakmile se stává členem rodinné skupiny, jest dosaženo
nového a mnohem vyššího stupně“.
Ernest Thompson Seton
Z výše uvedených důvodů:
Vznáším námitku podjatosti všech soudců Městského soudu v Praze (zejména dle
seznamu výše) vzhledem k aktivní účasti vedení soudu a zejména pak předsedy MS na
výše popisovaných událostech a nechutných sporech spojených se snahou předsedy
Sváčka trestně stíhat nevinné lidi a také z toho důvodu, že v jiných kauzách byl
vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Městský soud v Praze opakovaně vyloučen.
Navrhuji, aby věc byla přikázána jinému soudu – vzhledem k blízkosti mi připadá
vhodný Krajský soud v Praze.
II
Dále namítám, že předseda Městského soudu v Praze, Dr. Sváček, který před časem zradil
svou životní partnerku, opustil manželku a uzavřel sňatek s ženou jinou, známou Michaelou
Dolinovou, která taktéž zradila a opustila svého manžela a otce svých dětí, nechávala se fotit
nahá, dokonce pro veřejnou prezentaci těchto fotografií, o které dopředu vědět musela a
věděla - tak tento Dr. Sváček nyní znovu čelí veřejnému skandálu frekventovanému v tisku.
Dr. Sváček je nyní obviňován svou novou manželkou z tyranství páchaného na své nové
ženě a dokonce i jejích nezletilých dětech.
Dlouhodobé, opakované a do očí bijící nemravnosti (a minimálně podezření z dalších) v
chování předsedy současného Městského soudu v Praze, prezentované na veřejnosti, dokonce
bez jakéhokoliv podivení a slyšitelných protestů ostatních soudců městského soudu, zakládají
zcela logicky a přirozeně nevěrohodnost Sváčkem spravovaného soudu jako celku.
Soud s takto jednajícím předsedou, s takovouto pověstí (ke které navíc ostatní jeho
soudci mlčí) je nevěrohodný a nemůže soudit ani opravdové „grázly“, natož pak při
čestných lidí.
Jsem zděšen, že v mé věci věci mého dítěte by měl rozhodovat takto sám sebou
pošpiněný a nevěrohodný soud!!!
Za těchto okolností není jakákoliv důvěra, že takový soud může věc spolehlivě projednat ani
po skutkové stránce ani z hlediska ekonomiky soudního řízení - což konec konců dokladuje i
skutečnost, že věc projednávající senát se v této mé záležitosti nedokázal v praxi za více jak
rok vůbec dostat k meritu věci, když neustále nerespektuje oprávněné námitky.
Důkazy:
Časopis „Pestrý svět“ - číslo 34/ 20.8. 2009, str. 6 – nechť soud laskavě vyžádá od redakce
Časopis „Pestrý svět“ - následující číslo – přiloženo
Vyslechem JUDr. Sváčka, předsedy Městského soudu v Praze
Výslechem Michaely Dolinové – manželky předsedy soudu
Stránka 6 z 9 celkem
„Poměr otce k rodině jest důležitým. Jakmile se stává členem rodinné skupiny, jest dosaženo
nového a mnohem vyššího stupně“.
Ernest Thompson Seton
Internetové stránky http://www.geocities.com/dolinova/
či http://www.odhaleno.cz/naha_celebrita-1/24-michaela-dolinova.htm
Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby:
Věc byla Městskému soudu v Praze odňata i z důvodu vhodnosti a přikázána jinému
soudu téhož stupně.
Z geografických důvodů navrhuji, aby věc byla přikázána Krajskému soudu v Praze.
III
Dále jsem nucen vznést námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze, protože tento
soud by o námitkách a návrzích výše vznesených měl rozhodovat.
Namítám vážné pochybnosti o nepodjatosti těchto soudců Vrchního soudu v Praze:
BARANČÍKOVÁ Gabriela JUDr. , BERNARD Stanislav JUDr., DUŠÁNKOVÁ Marie
JUDr., FASTNER Jindřich JUDr., FEREŠOVÁ Zdeňka JUDr., JAVŮRKOVÁ Dagmar
Mgr. , JEČNÝ Marcel JUDr. , KLIMŠA Jaromír JUDr., KOVAŘÍK Zdeněk JUDr.,
KOZELKOVÁ Blanka, CSc. JUDr., LNĚNIČKA Jiří JUDr., MATERNOVÁ Jaroslava
JUDr., MENCLOVÁ Daniela JUDr., NOVÁKOVÁ Alexandra JUDr., NOVOTNÁ Iva
JUDr., PAPEŽOVÁ Božena JUDr., PAVROVSKÝ Miroslav JUDr., PECOVÁ Hana JUDr.,
PÍŠA Petr JUDr., ŘÍHOVÁ Ludmila JUDr., SEKANINOVÁ Eva JUDr., SOVÁK Zdeněk
JUDr., STIBOŘÍK Vladimír JUDr., ŠEMÍK Karel JUDr., ŠÍROVÁ Jana JUDr., ŠVANTNER
František
JUDr.,
VOCLOVÁ
Hana
JUDr.,
VOČKA Vladimír JUDr., VOSTREJŠOVÁ Romana JUDr., VRZÁŇ Karel JUDr.,
ZÁHOŘOVÁ Hana JUDr., ZACHYSTALOVÁ Hana JUDr., ZELENKA Pavel JUDr.
Všichni tito shora uvedení soudci Vrchního soudu v Praze byli členy či kandidáty
Komunistické strany Československa a sloužili tak komunistickému – tedy nade vší
pochybnost zločinnému režimu.
Můj zástupce je dále místopředsedou organizace (pozn. Občanské sdružení K 213),
která důsledně vystupuje proti komunistickému režimu a jeho bývalým exponentům.
Nad to můj děda byl zavražděn z politických důvodů StB v padesátých letech, má matka
byla jednou z prvních zakládajících členek Konfederace politických vězňů.
Protože uvedení soudci Vrchního soudu v Praze aktivně sloužili minulému, tedy
komunistickému režimu, dokonce jako členové komunistické strany, je na místě
pochybovat o jejich nepodjatosti vůči osobě mého zástupce.
Uvedené informace o minulosti soudců Vrchního soudu v Praze jsou získány z veřejně
dostupných zdrojů, zejména pak z výsledků šetření, které provedl a v loňském roce
prezentoval veřejnosti senátor Martin Mejstřík na své tiskové konferenci 10. října 2008 a ve
své tiskové zprávě z 17. října 2008. Mám za to, že informace od člena Senátu PČR jsou jistě
Stránka 7 z 9 celkem
„Poměr otce k rodině jest důležitým. Jakmile se stává členem rodinné skupiny, jest dosaženo
nového a mnohem vyššího stupně“.
Ernest Thompson Seton
seriózním, věrohodným zdrojem. Na internetu dlouho byly tyto informace k dispozici na
těchto adresách:
http://www.volby-do-senatu-mejstrik.cz/volby-do-senatu-aktualita.php?ID=3
http://www.martinmejstrik.cz/
Mám za to, že k vážným pochybnostem o nepodjatosti soudců stačí to, co bylo soudu sděleno
a na co je odkazováno. Pokud však soud dojde k závěru, že je potřeba ještě blíže dokladovat
další, jsem schopen důkazy o všech tvrzených skutečnostech shromáždit a předložit do
čtrnácti dnů od doručení výzvy soudu k tomuto.
Dále vznáším námitku možné podjatosti proti těmto dalším soudcům Vrchního soudu v
Praze:
DERKA Ladislav JUDr., HAVLOVEC Jindřich JUDr. , HESS Jiří JUDr., HODANOVÁ Eva
JUDr., CHRASTILOVÁ Marta JUDr. , KARETA Jiří JUDr. , KOBLIHA Ivan JUDr.,
KŘIVÁNEK Radomír JUDr., KUBÍN Michal JUDr., KUDĚJOVÁ Michaela Mgr., MACEK
Jiří JUDr., NAVRÁTILOVÁ Hana JUDr., ROZLIVKOVÁ Lyana, JUDr., TUSCANYOVÁ
Marcela Mgr. , WOLFOVÁ Ivana JUDr., ZILVAROVÁ Leandra JUDr., ZOULA Jiří JUDr.,
protože tito soudci při šetření senátora Mejstříka na jeho dotazy o své minulosti a mj. i
členství v KSČ nikterak neodpověděli. Dá se tedy předpokládat, že se mají za co stydět.
Mohli být také členy KSČ, je možno také pochybovat o jejich nepodjatosti vůči mně.
Navíc nechci, aby ve věci týkající se mě rozhodovali lidé, kteří skrývají svou minulost,
mají se tedy patrně za co stydět, mají co tajit a jsou tudíž jako soudci nevěrohodní!!!
Namítám proti tomu, aby v mé věci cokoliv rozhodovali nevěrohodní lidé, o kterých ani
nevíme, co všechno se dá od nich očekávat.
Jelikož mé námitky směřují proti veliké části soudců Vrchního soudu v Praze, jeho
místopředsedům a také proti jeho předsedovi, Stiboříkovi Vladimíru, JUDr., namítám dále
pochybnost o nepodjatosti celého Vrchního soudu v Praze, protože lze očekávat i u
ostatních jeho soudců pocity a potřebu kolegiality a loajality vůči kolegům a svému
předsedovi.
Důkazy:
Výsledky šetření senátora, pana Martina Mejstříka - přiloženo
Internetové odkazy – dle textu výše.
Svědeckou výpovědí bývalého senátora PČR – pana Martina Mejstříka
Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby
v tomto podání uvedení soudci Vrchního soudu v Praze, tj. BARANČÍKOVÁ Gabriela
JUDr. , BERNARD Stanislav JUDr., DUŠÁNKOVÁ Marie JUDr., FASTNER Jindřich
JUDr., FEREŠOVÁ Zdeňka JUDr., JAVŮRKOVÁ Dagmar Mgr. , JEČNÝ Marcel JUDr. ,
KLIMŠA Jaromír JUDr., KOVAŘÍK Zdeněk JUDr., KOZELKOVÁ Blanka, CSc. JUDr.,
Stránka 8 z 9 celkem
„Poměr otce k rodině jest důležitým. Jakmile se stává členem rodinné skupiny, jest dosaženo
nového a mnohem vyššího stupně“.
Ernest Thompson Seton
LNĚNIČKA Jiří JUDr., MATERNOVÁ Jaroslava JUDr., MENCLOVÁ Daniela JUDr.,
NOVÁKOVÁ Alexandra JUDr., NOVOTNÁ Iva JUDr., PAPEŽOVÁ Božena JUDr.,
PAVROVSKÝ Miroslav JUDr., PECOVÁ Hana JUDr., PÍŠA Petr JUDr., ŘÍHOVÁ Ludmila
JUDr., SEKANINOVÁ Eva JUDr., SOVÁK Zdeněk JUDr., STIBOŘÍK Vladimír JUDr.,
ŠEMÍK Karel JUDr., ŠÍROVÁ Jana JUDr., ŠVANTNER František JUDr., VOCLOVÁ Hana
JUDr.,VOČKA Vladimír JUDr., VOSTREJŠOVÁ Romana JUDr., VRZÁŇ Karel JUDr.,
ZÁHOŘOVÁ Hana JUDr., ZACHYSTALOVÁ Hana JUDr., ZELENKA Pavel JUDr.,
DERKA Ladislav JUDr., HAVLOVEC Jindřich JUDr. , HESS Jiří JUDr., HODANOVÁ Eva
JUDr., CHRASTILOVÁ Marta JUDr. , KARETA Jiří JUDr. , KOBLIHA Ivan JUDr.,
KŘIVÁNEK Radomír JUDr., KUBÍN Michal JUDr., KUDĚJOVÁ Michaela Mgr., MACEK
Jiří JUDr., NAVRÁTILOVÁ Hana JUDr., ROZLIVKOVÁ Lyana, JUDr., TUSCANYOVÁ
Marcela Mgr. , WOLFOVÁ Ivana JUDr., ZILVAROVÁ Leandra JUDr., ZOULA Jiří JUDr.,
byli z projednávání a vyřízení výše vznesených námitek a návrhů vyloučeni.
Dále navrhuji, aby byli vyloučeni z projednávání a rozhodování o výše vznesených
námitkách a návrzích všichni soudci Vrchního soudu v Praze, věc byla Vrchnímu soudu
v Praze odňata a přikázána jinému soudu téhož stupně – tedy Vrchnímu soudu v
Olomouci.
Současně, vzhledem k dlouhodobě trvající situaci, kdy otec je českou justicí bezdůvodně
pronásledován a perzekuován a je mu po mnoho let bráněno nalézt si zaměstnání
odpovídající jeho zkušenostem a kvalifikaci, takže žije po mnoho let pouze ze sociálních
podpor, žádám pro otce o osvobození od soudních poplatků, které je mu v jiných
řízeních běžně přiznáváno.
V Praze dne 18. června 2010
Ing. Jiří Fiala
Stránka 9 z 9 celkem
Download

Obvodní soudu pro Prahu 9