RO D EN T I C Í D N E P RODUK T Y
SPECIÁLN Í PRODUK T Y
ŠPECIÁLNE PRODU K T Y
KATALOG PROFESIONÁLNÍCH PRODUKTŮ
KATALÓG PROFESIONÁLNYCH PRODUKTOV
IN SEK TICIDY PROTI LEZOUCÍMU I LÉTA JÍCÍMU HMYZU
IN SEK TICÍDY PROTI LEZÚCEMU A LIETA JÚCEMU HMYZU
„Jen ten kdo věří, že to dokáže, ten zvítězí.“
„Len ten kto verí, že to dokáže, ten zvíťazí.“
Virgil
Přináší nejlepší produkty, garantuje nejlepší
Prináša najlepšie produkty, garantuje najlep-
výsledky, pomáhá být nejlepší mezi profe-
šie výsledky, pomáha byť najlepší medzi pro-
sionály v oboru! VIKTORY představuje pro-
fesionálmi v odbore! VIKTORY predstavuje pro-
fesionální značku v oboru dezinsekce - proti
fesionálnu značku v odbore dezinsekcia - proti
lezoucímu
a létavému
lezúcemu
i profesionál-
hmyzu, deratizace
ní linii speciálních produktů měnících chování holubů
, psů
a koček
a lietajúcemu
i profesionálnu
hmyzu, deratizácia
líniu špeciálnych produktov meniacich správanie holubov
, psov
6–13
RODENTICÍDNE
PRODUKTY
a mačiek
. VIKTORY symbolizuje nejen garan-
. VIKTORY symbolizuje nielen garanciu
ci důležitých technických parametrů produk-
dôležitých technických parametrov produktov,
tů, ale také jejich harmonickou vizuální pre-
ale tiež ich harmonickú vizuálnu prezentáciu.
zentaci. VIKTORY vítězí také v komunikaci
VIKTORY víťazí aj v komunikácii s dôrazom
s důrazem na odlišení v barevných liniích.
na odlíšenie vo farebných líniách. VIKTORY tak
VIKTORY tak zcela naplňuje propojení profe-
úplne napĺňa prepojenie profesionálov priamo
sionálů přímo s výrobci!
s výrobcami!
RODENTICIDNÍ
PRODUKTY
15–22
INSEKTICIDY PROTI
LEZOUCÍMU A LÉTAVÉMU
HMYZU
INSEKTICÍDY PROTI
LEZÚCEMU A LIETAJÚCEMU
HMYZU
24–25
SPECIÁLNÍ
PRODUKTY
ŠPECIÁLNE
PRODUKTY
RODENTICIDNÍ PRODUKTY
RODENTICÍDNE PRODUKTY
VIKTORY BRODY BAGS
VIKTORY BRODY WAX BLOCKS
VIKTORY RATIBROM BAGS
GO IN SUPER
GO IN BIG
GO IN SMALL
VIKTORY GLUE – POUZE PRO SK
PRISON – POUZE PRO SK
KOLRAT TABLET – POUZE PRO SK
6
7
8
9
10
11
12
12
13
4
RODENTICIDNÍ PRODUKTY
RODENTICÍDNE PRODUKTY
VIKTORY BRODY BAGS
ČERSTVÁ POLOTEKUTÁ DERATIZAČNÍ NÁSTRAHA
ČERSTVÁ POLOTEKUTÁ DERATIZAČNÁ NÁSTRAHA
CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA
Čerstvá polotekutá deratizační nástraha v plastikových sáčcích proti škodlivým synantropním hlodavcům, jako je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domácí (Mus musculus), eventuálně dalším druhům hlodavců v uzavřených objektech a v jejich
bezprostředním okolí. Je-li přípravek hlodavci pozřen, snižuje jejich srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a hlodavci hynou
postupným vnějším i vnitřním vykrvácením.
Čerstvá polotekutá deratizačná nástraha v plastových sáčkoch proti škodlivým synantropným hlodavcom, ako je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domáca (Mus musculus), prípadne ďalším druhom hlodavcov v uzatvorených objektoch a v ich
bezprostrednom okolí. Ak je prípravok hlodavcami zožraný, znižuje sa im týmto zrážanlivosť krvi a zvyšuje priestupnosť krvných ciest
a hlodavce hynú postupným vonkajším i vnútorným vykrvácaním.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Brodifacoum 0,005%
Brodifacoum 0,005%
REGISTRACE
REGISTRÁCIA
Číslo oznámení : MZDR 51138/2010/SOZ
Číslo oznámenia: bio/393/D/11/12/CCHLP
POUŽITÍ
POUŽITIE
Přípravek je účinný proti všem druhům škodlivých hlodavců a lze ho použít ve vnitřních prostorách všech typů. Používá se bez dalších
úprav, ale může být aplikován pouze v deratizačních staničkách, např. v deratizačních staničkách typu Go in Big pro potkany a krysy
a v deratizačních staničkách typu Go in Small pro myši, zamezujících přístupu necílovým organizmům k nástraze a chránících nástrahu
před vlivy okolního prostředí. Proti potkanům a krysám umístěte do každé deratizační staničky 7–12 sáčků přípravku, proti myším 4–5
sáčků přípravku.
Prípravok je účinný proti všetkým drobným druhom škodlivých hlodavcov a je možné ho použiť vo vnútorných priestoroch všetkých typov.
Používa sa bez ďalších úprav, ale môže byť aplikovaný len v deratizačných staničkách, napr. v deratizačných staničkách typu Go in Big
pre potkany a krysy a v deratizačných staničkách typu Go in Small pre myši, zabraňujúcich prístupu necieľových organizmov k nástrahe
a chrániacich nástrahu pred vplyvmi okolného prostredia. Proti potkanom a krysám umiestnite do každej deratizačnej staničky 7–12
vrecúšok prípravku, proti myšiam 4–5 vrecúšok prípravku.
VÝHODY
VÝHODY
Podle stanoviska číslo 87/2010 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně je tento
produkt vhodný i pro využití v zemědělských a potravinářských provozech.
• Prípravok je vhodný pre čisté a suché prostredie
• Obsahuje vyskúšaný a vysoko účinný antikoagulant
• Nástraha je veľmi dobre prijímaná hlodavcami
• Nástraha nevyvoláva obranný reflex
• Aplikácia v deratizačných staničkách chráni deti, domáce zvieratá a necieľové organizmy pred kontaktom s nástrahou a zvyšuje účinnosť nástrahy
• Přípravek je vhodný pro čisté suché prostředí
• Obsahuje vyzkoušený a vysoce účinný antikoagulant
• Nástraha je hlodavci velmi dobře přijímána
• Nástraha nevyvolává obranný reflex
• Aplikace v deratizačních staničkách chrání děti, domácí zvířata a necílové organizmy před kontaktem
s nástrahou a zvyšuje účinnost nástrahy
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
DOBA POUŽITIA
I | II |
X
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
FORMULÁCIA / BALENIE
5, 10, 25 kg polotekutá nástraha v plastikových vreckách
FORMULACE/BALENÍ
5, 10 , 25 kg polotekutá nástraha v plastikových sáčcích
Použitím
deratizační
staničky chráníte
své přátele!
Použitím
deratizačnej
staničky chránite
svojich priateľov!
VIKTORY BRODY BAGS 5 kg
VIKTORY BRODY BAGS 10 kg
VIKTORY BRODY BAGS 25 kg
RODENTICIDNÍ PRODUKTY
RODENTICÍDNE PRODUKTY
VIKTORY BRODY WAX BLOCKS
DERATIZAČNÍ NÁSTRAHA - VOSKOVÉ BLOKY
DERATIZAČNÁ NÁSTRAHA - VOSKOVÉ BLOKY
CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA
Deratizační nástraha v podobě voskových bloků, vhodná do vlhkého prostředí, proti škodlivým synantropním hlodavcům, jako je potkan
(Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domácí (Mus musculus), eventuálně dalším druhům hlodavců v uzavřených objektech
a v jejich bezprostředním okolí.
Deratizačná nástraha v podobe voskových blokov, vhodná do vlhkého prostredia, proti škodlivým synantropným hlodavcom, ako je
potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domáca (Mus musculus), prípadne ďalším druhom hlodavcov v uzatvorených
objektoch a v ich bezprostrednom okolí.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Brodifacoum 0,005%
Brodifacoum 0,005%
REGISTRACE
REGISTRÁCIA
Číslo oznámení : MZDR 51138/2010/SOZ
Číslo oznámenia: bio/393/D/11/13/CCHLP
POUŽITÍ
POUŽITIE
Přípravek je účinný proti všem druhům škodlivých hlodavců a lze ho použít ve i vlhkých vnitřních prostorách všech typů. Používá se bez
dalších úprav, ale může být aplikován pouze v deratizačních staničkách, např. v deratizačních staničkách typu Go in Big pro potkany
a krysy a v deratizačních staničkách typu Go in Small pro myši, zamezujících přístupu necílovým organizmům k nástraze a chránících
nástrahu před vlivy okolního prostředí. Proti potkanům a krysám v množství 30–45 g nástrahy do jedné deratizační staničky. Proti myším
domácím v množství 15 g nástrahy do jedné deratizační staničky.
Prípravok je účinný proti všetkým drobným druhom škodlivých hlodavcov a je možné ho použiť aj vo vlhkých vnútorných priestoroch všetkých typov. Používa sa bez ďalších úprav, ale môže byť aplikovaný len v deratizačných staničkách, napr. v deratizačných staničkách typu
Go in Big pre potkany a krysy a v deratizačných staničkách typu Go in Small pre myši, zabraňujúcich prístupu necieľových organizmov
k nástrahe a chrániacich nástrahu pred vplyvmi okolného prostredia. Proti potkanom a krysám v množstve 30–45 g nástrahy do jednej
deratizačné staničky. Proti myšiam domácim v množstve 15 g nástrahy do jednej deratizačnej staničky.
VÝHODY
VÝHODY
Podle stanoviska číslo 88/2010 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně je tento
produkt vhodný i pro využití v zemědělských a potravinářských provozech.
• Účinnosť nástrahy zostáva zachovaná po dlhú dobu aj vo vlhkom prostredí
• Obsahuje vyskúšaný a vysoko účinný antikoagulant
• Nástraha je veľmi dobre prijímaná hlodavcami
• Nástraha nevyvoláva obranný reflex
• Aplikácia v deratizačných staničkách chráni deti, domáce zvieratá a necieľové organizmy pred kontaktom s nástrahou a zvyšuje účinnosť nástrahy
• Účinnost nástrahy zůstává zachována po dlouhou dobu i ve vlhkém prostředí
• Obsahuje vyzkoušený a vysoce účinný antikoagulant
• Nástraha je hlodavci velmi dobře přijímána
• Nástraha nevyvolává obranný reflex
• Aplikace v deratizačních staničkách chrání děti, domácí zvířata a necílové organizmy před kontaktem s nástrahou a zvyšuje účinnost nástrahy
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
DOBA POUŽITIA
I | II |
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
FORMULÁCIA / BALENIE
voskové bloky 5, 10, 20 kg
FORMULACE/BALENÍ
voskové bloky 5, 10, 20 kg
Použitím
deratizační
staničky chráníte
své přátele!
Použitím
deratizačnej
staničky chránite
svojich priateľov!
VIKTORY BRODY WAX BLOCKS 5 kg
VIKTORY BRODY WAX BLOCKS 10 kg
VIKTORY BRODY WAX BLOCKS 20 kg
5
6
RODENTICIDNÍ PRODUKTY
RODENTICÍDNE PRODUKTY
VIKTORY RATIBROM BAGS
POLOTEKUTÁ NÁSTRAHA PROTI HLODAVCŮM
POLOTEKUTÁ NÁSTRAHA PROTI HLODAVCOM
CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA
Čerstvá polotekutá, zbarvená nástraha v plastikových sáčcích určená k přímému použití proti škodlivým synantropním hlodavcům, jako
je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domácí (Mus musculus), eventuálně dalším druhům v uzavřených objektech
a v jejich bezprostředním okolí.
Čerstvá polotekutá, sfarbená nástraha v plastových sáčkoch určená k priamemu použitiu proti škodlivým synantropným hlodavcom, ako
je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domáca (Mus musculus), prípadne ďalším druhom hlodavcov v uzatvorených
objektoch a v ich bezprostrednom okolí.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Bromadiolone 0,005%
Bromadiolone 0,005%
REGISTRACE
REGISTRÁCIA
Číslo oznámení: MZDR 51138/2010/SOZ
Číslo oznámenia: bio/393/D/11/4/CCHLP
POUŽITÍ
POUŽITIE
Přípravek je účinný proti všem druhům škodlivých hlodavců a lze ho použít ve vnitřních prostorách všech typů. Používá se bez dalších
úprav, ale může být aplikován pouze v deratizačních staničkách, např. v deratizačních staničkách typu Go in Big pro potkany a krysy
a v deratizačních staničkách typu Go in Small pro myši, zamezujících přístupu necílovým organizmům k nástraze a chránících nástrahu
před vlivy okolního prostředí. Proti potkanům a krysám umístěte do každé deratizační staničky 7–12 sáčků přípravku, proti myším 4–5
sáčků přípravku.
Prípravok je účinný proti všetkým drobným druhom škodlivých hlodavcov a je možné ho použiť vo vnútorných priestoroch všetkých typov.
Používa sa bez ďalších úprav, ale môže byť aplikovaný len v deratizačných staničkách, napr. v deratizačných staničkách typu Go in Big
pre potkany a krysy a v deratizačných staničkách typu Go in Small pre myši, zabraňujúcich prístupu necieľových organizmov k nástrahe
a chrániacich nástrahu pred vplyvmi okolného prostredia. Proti potkanom umiestnite do každej deratizačnej staničky 7–12 vrecúšok
prípravku, proti myšiam 4–5 vrecúšok prípravku.
VÝHODY
VÝHODY
Podle stanoviska číslo 90/2010 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně je tento
produkt vhodný i pro využití v zemědělských a potravinářských provozech.
• Obsahuje vyskúšaný a vysoko účinný antikoagulant
• Nástraha je veľmi dobre prijímaná hlodavcami
• Nástraha nevyvoláva obranný reflex
• Aplikácia v deratizačných staničkách chráni deti, domáce zvieratá a necieľové organizmy pred kontaktom s nástrahou a zvyšuje účinnosť nástrahy
• Obsahuje vyzkoušený a vysoce učinný antikoagulant
• Nástraha je hlodavci velmi dobře přijimána
• Nástraha nevyvolává obranný reflex
• Aplikace v deratizačních staničkách chráni děti, domáci zvířata a necílové organizmy před kontaktem s nástrahou a zvyšuje účinnost nástrahy
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
DOBA POUŽITIA
I | II |
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
FORMULÁCIA / BALENIE
polotekutá nástraha v plastikových vreckách 5, 10, 25 kg
FORMULACE/BALENÍ
polotekutá nástraha v plastikových sáčcích 5, 10, 25 kg
Použitím
deratizační
staničky chráníte
své přátele!
Použitím
deratizačnej
staničky chránite
svojich priateľov!
VIKTORY RATIBROM BAGS 5 kg
VIKTORY RATIBROM BAGS 10 kg
VIKTORY RATIBROM BAGS 25 kg
RODENTICIDNÍ PRODUKTY
RODENTICÍDNE PRODUKTY
GO IN SUPER
DERATIZAČNÍ STANIČKA PROTI MYŠI DOMÁCÍ
DERATIZAČNÁ STANIČKA PROTI MYŠI DOMÁCEJ
CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA
Deratizační stanička s čerstvou polotekutou nástrahou v plastikovém sáčku k přímému použití proti myši domácí (Mus musculus), eventuálně
dalším druhům drobných škodlivých hlodavců v uzavřených objektech a v jejich bezprostředním okolí. Nástraha uvnitř staničky je výstražně
zbarvená a průhlednou částí stěn lze sledovat spotřebování nástrahy.
Deratizačná stanička s čerstvou polotekutou nástrahou v plastovom vrecku k priamemu použitiu proti myši domácej (Mus musculus),
prípadne ďalším druhom drobných škodlivých hlodavcov v uzatvorených objektoch a v ich bezprostrednom okolí. Nástraha vo vnútri
staničky je výstražne zafarbená a priehľadnou časťou stien staničky je možné sledovať spotrebovanie nástrahy.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Bromadiolone 0,005%
Bromadiolone 0,005%
REGISTRACE
REGISTRÁCIA
Číslo oznámení CZ: MZDR 51138/2010/SOZ
Číslo oznámenia: bio/393/D/11/1/CCHLP
POUŽITÍ
POUŽITIE
Přípravek je účinný proti všem drobným druhům škodlivých hlodavců a lze ho použít ve vnitřních prostorách všech typů. Na obou
koncích deratizační staničky prolomte naznačené kruhové otvory a staničku umístěte na vhodné místo. Konstrukce staničky je taková,
že nástrahu nelze vysypat. Použití výhodné v obytných i komerčních prostorách; zejména tam, kde hrozí nebezpečí kontaminace prostředí deratizační nástrahou. Před položením odstraňte uzávěry naznačených kruhových vstupů. Po spotřebování nástrahy položte nový
přípravek Go In Super.
Prípravok je účinný proti všetkým drobným druhom škodlivých hlodavcov a je možné ho použiť vo vnútorných priestoroch všetkých typov.
Na oboch koncoch deratizačnej staničky prelomte naznačené kruhové otvory a staničku umiestnite na vhodné miesto. Konštrukcia staničky
je taká, že nástrahu nie je možné vysypať. Použitie výhodné v obytných i komerčných priestoroch, najmä tam, kde hrozí nebezpečenstvo
kontaminácie prostredia deratizačné nástrahou. Pred položením odstráňte uzávery naznačených kruhových vstupov. Po spotrebovaní nástrahy
položte nový prípravok Go In Super.
VÝHODY
VÝHODY
• Přípravek je již deratizační staničkou obsahující účinnou nástrahu
• Konstrukce Go In Super je bezpečná pro děti, nepovolané osoby i domácí zvířata
• Průzorem lze kontrolovat spotřebování návnady, bez dotyku, pouhým okem
• Nástraha obsahuje vyzkoušený a vysoce účinný antikoagulant
• Nástraha je velmi dobře hlodavci přijímána
• Nevyvolává obranný reflex - k úhynu hlodavců dochází po 3–10 dní po požití nástrahy
• Opatřeno samolepící páskou umožňující přilepení k podložce, zabezpečující Go In Super při úklidu
• Prípravkom je už deratizačná stanička obsahujúca účinnú nástrahu
• Konštrukcia Go In Super je bezpečná pre deti, nepovolané osoby aj domáce zvieratá
• Priezorom je možné kontrolovať spotrebovanie návnady, bez dotyku, voľným okom
• Nástraha obsahuje vyskúšaný a vysoko účinný antikoagulant
• Nástraha je veľmi dobre prijímaná hlodavcami
• Nevyvoláva obranný reflex - k úhynu hlodavcov dochádza po 3–10 dňoch po požití nástrahy
• Vybavená samolepiacou páskou, ktorá umožňuje prilepenie k podložke a zabezpečuje Go In Super pri upratovaní
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
DOBA POUŽITIA
I | II |
III
|
IV
|
V
|
VI
FORMULACE/BALENÍ
FORMULÁCIA / BALENIE
2 × 10 g polotekuté nástrahy v plastikových sáčcích v jedné staničce
2 × 10 g polotekutej nástrahy v plastikových vreckách v jednej staničke
Otvor pro vstup / Otvor pre vstup
Čerstvá návnada 20 g
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
Průhledná střední část /
Priehľadná stredná časť
GO IN SUPER 1 ks
7
8
RODENTICIDNÍ PRODUKTY
RODENTICÍDNE PRODUKTY
GO IN BIG
VELKÁ DERATIZAČNÍ STANIČKA – UZAMYKATELNÁ
VEĽKÁ DERATIZAČNÁ STANIČKA – UZAMYKATEĽNÁ
SLOŽENÍ
Plast, kov
REGISTRACE
Volně prodejné
POUŽITÍ
Deratizační stanička Go in Big chrání použitý deratizační přípravek k hubení potkanů a krys před vlivem prostředí, zvyšuje a prodlužuje
jeho účinnost, chrání životní prostředí a brání necílovým druhům zvířat v přístupu k přípravku. Do staničky umístíme asi 40 gramů
deratizačního prostředku.
ZLOŽENIE
VÝHODY
Plast, kov
• Kvalitní a robustní provedení-jednoduchá manipulace
• Obsahuje pomůcky pro ukotvení nástrahy
• Případná srážková voda stéká po povrchu
• Zámeček chrání před otevřením dětmi a domácími mazlíčky
• Možnost připevnění k podlaze nebo ke stěně pomocí otvoru na šrouby
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
BALENÍ
VI
|
VII
REGISTRÁCIA
Voľne predajné
POUŽITIE
|
VIII
|
IX
|
X
Deratizačná stanička Go in Big chráni použitý deratizačný prípravok k hubeniu potkanov a krýs pred vplyvom prostredia, zvyšuje
a predlžuje jeho účinnosť, chráni životné prostredie a bráni necieľovým druhom zvierat v prístupe k prípravku. Do staničky umiestnime
asi 40 gramov deratizačného prostriedku.
VÝHODY
1 ks
• Kvalitné a robustné prevedenie - jednoduchá manipulácia
• Obsahuje pomôcky pre ukotvenie nástrahy
• Prípadna zrážková voda steká po povrchu
• Zamoček chráni pred otvorením deťmi a domácimi miláčikmi
• Možnosť pripevnenia k podlahe alebo stene pomocou otvoru na skrutku
DOBA POUŽITIA
I | II |
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
BALENIE
1 ks
Použitím
deratizační
staničky chráníte
své přátele!
Použitím
deratizačnej
staničky chránite
svojich priateľov!
GO IN BIG 1 ks
X
RODENTICIDNÍ PRODUKTY
RODENTICÍDNE PRODUKTY
GO IN SMALL
MALÁ DERATIZAČNÍ STANIČKA – UZAMYKATELNÁ
MALÁ DERATIZAČNÁ STANIČKA – UZAMYKATEĽNÁ
ZLOŽENIE
Plast
REGISTRÁCIA
Voľne predajné
POUŽITIE
Deratizačná stanička Go in Small chráni použitý deratizačný prípravok k hubeniu myší domácich a iných drobných druhov škodlivých
hlodavcov pred vplyvom prostredia, zvyšuje a predlžuje jeho účinnosť, chráni životné prostredie a bráni necieľovým druhom zvierat v prístupe k prípravku. Proti myšiam a iným drobným druhom hlodavcom umiestnite do každej deratizačné staničky množstvo deratizačního
prípravku podľa návodu na použitie daného prípravku.
SLOŽENÍ
Plast
VÝHODY
REGISTRACE
• Kvalitné prevedenie - jednoduchá manipulácia
• Zamoček chráni pred otvorením deťmi a domácimi miláčikmi
• Možnosť pripevnenia k podlahe pomocou otvoru na skrutku
Volně prodejné
POUŽITÍ
Deratizační stanička Go in Small chrání použitý deratizační přípravek k hubení myší domácích a jiných drobných druhů škodlivých
hlodavců před vlivem prostředí, zvyšuje a prodlužuje jeho účinnost, chrání životní prostředí a brání necílovým druhům zvířat v přístupu
k přípravku. Proti myším a jiným drobným druhům hlodavcům umístěte do každé deratizační staničky množství deratizačního přípravku
podle návodu k použití příslušného přípravku.
DOBA POUŽITIA
I | II |
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
BALENIE
1 ks
VÝHODY
• Kvalitní provedení-jednoduchá manipulace
• Zámeček chrání před otevřením dětmi a domácími mazlíčky
• Možnost připevnění k podlaze pomocí otvoru na šroub
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
BALENÍ
1 ks
Použitím
deratizační
staničky chráníte
své přátele!
Použitím
deratizačnej
staničky chránite
svojich priateľov!
GO IN SMALL 1 ks
X
9
10
RODENTICIDNÍ PRODUKTY
RODENTICÍDNE PRODUKTY
VIKTORY GLUE
PRISON
NETOXICKÝ LEP NA ŠKODLIVÉ DRUHY HLODAVCOV
LEPOVÁ PASCA K ODCHYTU HLODAVCOV
CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA
Netoxicky lep na škodlive druhy hlodavcov, ktory je možne použiť na všetkych miestach ich vyskytu (domacnosti, komerčne priestory
atď.). Jeho lepivosť zostava zachovana počas veľmi dlheho obdobia.
Lepová pasca je určená k priamemu použitiu za účelom odchytu hlodavcov a iných škodcov. Je možné ju s výhodou použiť všade tam,
kde je aplikácia chemických prípravkov nevhodná alebo nebezpečná. Dá sa využiť aj k objektívnemu zisťovaniu výskytu hlodavcov.
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Lepidlo
Papier, lepidlo
REGISTRÁCIA
REGISTRÁCIA
Voľne predajné
Voľne predajné
POUŽITIE
POUŽITIE
Viktory Glue je možné ľahko naniesť priamo z tuby a rozotrieť po celej ploche pevnejšej podložky potrebnej veľkosti z akéhokoľvek
materiálu (kartón, lepenka, sololit, plech a pod.) vhodnej farby a tvaru, ktorú umiestnime na miesta výskytu hlodavcov a iných škodcov.
Rôzne farby zvyšujú atraktivitu nalepených plôšok pre rôzne druhy škodcov. Viktory Glue je možné použiť všade tam, kde je aplikácia
chemických prípravkov nevhodná alebo nebezpečná. Dá sa využiť aj k objektívnemu zisťovaniu výskytu hlodavcov a iných škodcov.
10–12 pascí na každých 100 m2
VÝHODY
• Využitie tam, kde nie je možné použiť chemicke spôsoby likvidácie hlodavcov
• Využitie pre prvotné zisťovanie výskytu hlodavcov
DOBA POUŽITIA
I | II |
• Využitie tam, kde nie je možné použiť chemické spôsoby likvidácie hlodavcov a iných škodcov
• Možnosť flexibilného využitia rôznych podložiek
DOBA POUŽITIA
I | II |
VÝHODY
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
FORMULÁCIA / BALENIE
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
5 ks
FORMULÁCIA / BALENIE
135 g
VIKTORY GLUE 135 g
PRISON 5 ks
X
RODENTICIDNÍ PRODUKTY
RODENTICÍDNE PRODUKTY
KOLRAT TABLET
LEPOVÁ PASCA PROTI ŠKODLIVÝM HLODAVCOM
CHARAKTERISTIKA
Kolrat Tablet - táto lepová pasca rozmerov 19 × 28 cm je určená na priame použitie za účelom odchytu škodlivých hlodavcov, škodlivých
článkonožcov a iných škodcov. Možno ju s výhodou použiť všade tam, kde je aplikácia chemických prípravkov nevhodná alebo nebezpečná. Účinnosť lepu zostáva zachovaná po veľmi dlhú dobu.
ZLOŽENIE
podložka, lepidlo
REGISTRÁCIA
voľne predajné
POUŽITIE
Odstráňte ochranný obal, ktorý kryje vrstvu lepidla a lepové pasce Kolrat Tablet položte na miesto kde sa hlodavce vyskytujú.
Položené lepové pasce kontrolujte v niekoľkodňových intervaloch a ak je lepová plôška pokrytá mŕtvymi telami hlodavcov, pascu zabaľte
do papiera, spáľte alebo vyhoďte do komunálneho odpadu. Kolrat Tablet možno využiť aj k objektívnemu zisťovaniu výskytu hlodavcov.
VÝHODY
• Využitie tam, kde nie je možné použiť chemické spôsoby likvidácie hlodavcov
• Využitie pre prvotné zisťovanie výskytu hlodavcov
• Využitie proti malým ale aj veľkým hlodavcom
DOBA POUŽITIA
I | II |
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
BALENIE
2 lepivé dosky 19 × 28 cm
KOLRAT TABLET
X
11
ANTIVESPE
VIKTORY GEL COCKROACHES
VIKTORY CE
FLY BAIT MILK
TRAP KILL
TEMO-O-CID
VIKTORY GLUE
TEMOTRAP
15
16
17
18
19
20
21
22
INSEKTICIDY PROTI LEZOUCÍMU
A LÉTAVÉMU HMYZU
INSEKTICÍDY PROTI LEZÚCEMU
A LIETAJÚCEMU HMYZU
INSEKTICIDY PROTI LEZOUCÍMU A LÉTAVÉMU HMYZU
INSEKTICÍDY PROTI LEZÚCEMU A LIETAJÚCEMU HMYZU
ANTIVESPE
INSEKTICIDNÍ SPREJOVÁ BOMBIČKA PROTI VOSÁM
INSEKTICÍDNA SPREJOVÁ BOMBIČKA PROTI OSÁM
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
PĚNOV Ý EFEKT
PENOV Ý EFEKT
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Čistých ú.l. ve 100 g přípravku : tetrametrin 0,20 g; permetrin 25/75 0,48 g,
piperonyl butoxid 1,20 g
Čistých ú.l. v 100 g prípravku : tetrametrin 0,20 g; permetrin 25/75 0,48 g,
piperonyl butoxid 1,20 g
REGISTRACE
REGISTRÁCIA
Číslo oznámení CZ: MZDR 51138/2010/SOZ
Číslo oznámenia: bio/307/D/07/8/CCHLP
POUŽITÍ
POUŽITIE
Při použití proti vosám se tryska namíří ze vzdálenosti 2–3 metrů na vchod hnízda
a aplikace se provádí střikem trvajícím 2–4 vteřiny tak, aby paprsek směřoval pokud
možno dovnitř hnízda. Je třeba postříkat i okolí vchodu a povrch celého hnízda, pokud je
to možné. Pokud je hnízdo vos v zemi, po aplikaci přípravku se musí jeho vchod zeminou
nebo drnem utěsnit. Nejvhodnější doba pro zásah proti vosímu hnízdu je krátce po západu slunce. Po pečlivě provedené aplikaci uhynou všichni příslušníci hnízda a celá kolonie
zanikne. Rovněž lze aplikovat přípravek přímo na vosy vyskytující se mimo hnízda, nebo
se přípravek aplikuje na všechna místa, na něž vosy často usedají. Na postříkaných
místech hyne hmyz po dobu několika dní. Přípravek však nesmí být aplikován přímo
na potraviny a nápoje, ani na plochy s nimiž potraviny nebo nápoje přicházejí do styku.
Pri použití proti osám sa tryska namieri zo vzdialenosti 2–3 metrov na vchod
do hniezda a aplikácia sa vykoná nástrekom trvajúcim 2–4 sekundy tak, aby prúd
smeroval pokiaľ možno do vnútra hniezda. Je potrebné postriekať aj okolie vchodu
a povrch celého hniezda, pokiaľ je to možné. Pokiaľ je hniezdo ôs v zemi, po aplikácii
prípravku sa musí jeho vchod utesniť zeminou alebo trsom trávy. Najvhodnejšia doba
pre zásah proti osiemu hniezdu je krátko po západe slnka. Po dôkladne prevedenej
aplikácii uhynú všetci príslušníci hniezda a celá kolónia zanikne. Rovnako je možné
aplikovať prípravok priamo na osy vyskytujúce sa mimo hniezda, alebo sa prípravok
aplikuje na všetky miesta, na ktoré osy často sadajú. Na postriekaných miestach
hmyz hynie počas niekoľkých dní. Prípravok však nesmie byť aplikovaný priamo
na potraviny a nápoje a ani na plochy, s ktorými potraviny alebo nápoje prichádzajú
do styku.
VÝHODY
Podle stanoviska číslo 86/2010 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv v Brně je tento produkt vhodný i pro využití v zemědělských a potravinářských provozech.
• Aplikace možná i ze vzdálenosti 3–4 m
• Velmi rychlý účinek, okamžitý knock-down efekt
• Neobsahuje látky poškozující životní prostředí a ozónovou vrstvu
DOBA POUŽITÍ
I | II | III
|
IV
FORMULACE/BALENÍ
|V|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
VÝHODY
• Aplikáciu je možné vykonať aj zo vzdialenosti 3–4 m
• Veľmi rýchly účinok, okamžitý knock-down efekt
• Neobsahuje látky poškodzujúce životné prostredie a ozónovú vrstvu
DOBA POUŽITIA
I | II | III | IV
|V|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
FORMULÁCIA / BALENIE
aerosol 750 ml
aerosol 750 ml
ANTIVESPE 750 ml
X
13
14
INSEKTICIDY PROTI LEZOUCÍMU A LÉTAVÉMU HMYZU
INSEKTICÍDY PROTI LEZÚCEMU A LIETAJÚCEMU HMYZU
VIKTORY GEL COCKROACHES
INSEKTICIDNÍ NÁSTRAHA PROTI RUSŮM A ŠVÁBŮM
INSEKTICÍDNA NÁSTRAHA PROTI RUSOM A ŠVÁBOM
CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA
Přípravek je určen pro profesionální použití. Insekticidní nástraha ve formě gelu pro použití proti rusům a švábům a jejich nymfám.
Přípravek je účinný proti těmto druhům: rusu domácímu (Blattella germanica), švábu obecnému (Blatta orientalis), švábu hnědopásému
(Supella longipalpa) a švábu americkému (Periplaneta americana).
Prípravok je určený pre profesionálne použitie. Insekticídna nástraha vo forme gelu pre použitie proti rusom a švábom a ich nymfám.
Prípravok je účinný proti týmto druhom: rusovi domovému (Blattella germanica), švábovi obyčajnému (Blatta orientalis), švábovi hnedopásavému (Supella longipalpa) a švábovi americkému (Periplaneta americana).
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Imidacloprid 2,15%
Imidacloprid 2,15%
REGISTRACE
REGISTRÁCIA
Číslo oznámení: MZDR 51138/2010/SOZ
Číslo oznámenia: bio/393/D/11/5/CCHLP
POUŽITÍ
POUŽITIE
Přípravek Viktory Gel Cockroaches lze používat všude tam, kde se vyskytují rusi a švábi a jejich nymfy, tj.: v bytech, potravinářských a jiných provozovnách a výrobnách, zdravotnických zařízeních, hotelích, kancelářích apod. Jeho použití je zvláště vhodné v prostorách, kam
nelze aplikovat insekticidy ve formě postřiků. Přípravek obsahuje potravní atraktanty, které lákají rusy i šváby, čímž je zajištěna jeho
vysoká účinnost. Přípravek se aplikuje pomocí speciálního aplikátoru, který je součástí přípravku, ve formě kapek a lze ho velmi přesně
dávkovat. Přípravek se aplikuje na všechna místa, kde se rusi a švábi ukrývají, vyhledávají potravu a kde se pohybují tj.: do spár a prasklin, do rohů místností, za ledničky a kuchyňské linky, do zásuvek nábytku, do konstrukcí nábytku, kolem počítačů a jiných elektronických
přístrojů, kolem odpadkových košů apod. Přípravek je možné aplikovat i na svislé plochy. Účinnost gelu zvýšíme, jestliže zamezíme
rusům a švábům úklidem v přístupu k jiným zdrojům potravy. Aplikovaný přípravek je nutné pravidelně kontrolovat a doplňovat po 1–2
týdnech, je-li spotřebován. Švábi a rusi hynou do 24 hodin po pozření přípravku a přípravek zůstává účinným asi 3 měsíce. Švábi a rusi,
kteří pozřeli přípravek, hynou až po určité době, to má výhodu v tom, že část účinné látky zůstává v jejich těle a část se dostává do i jejich
trusu. V úkrytech přežívající rusi a švábi požírají jak trus, tak uhynulá těla svých kolegů a rovněž uhynou. Tím je významným způsobem
zvyšována účinnost přípravku, protože je zasažena celá populace rusů a švábů, včetně mladých nymf, které opouštějí úkryty jen zřídka.
Dávkování: • proti rusu domácímu a švábu hnědopásému 1–4 kapky na 1 m2
• proti švábu obecnému a švábu americkému 2–6 kapek na m2
Prípravok Viktory Gel Cockroaches je možné používať všade tam, kde se vyskytujú rusi a švábi a ich nymfy, tj.: v bytoch, potravinárskych a iných
prevádzkach a výrobniach, zdravotníckych zariadeniach, hoteloch, kanceláriách a pod. Jeho použitie je obzvlášť vhodné v priestoroch, kde nie je
možné aplikovať insekticídy vo forme postreku. Prípravok obsahuje potravinové atraktanty, ktoré lákajú rusov i švábov, vďaka čomu je zaistená
jeho vysoká účinnosť. Prípravok sa aplikuje pomocou špeciálneho aplikátora, ktorý je súčasťou balenia prípravku, vo forme kvapiek a je ho
možné veľmi presne dávkovať. Prípravok sa aplikuje na všetky miesta, kde sa rusi a švábi ukrývajú, vyhľadávajú potravu a kde sa pohybujú tj.:
do škár a prasklín, do rohov miestností, za chladničky a kuchynské linky, do zásuviek nábytka, do konštrukcií nábytka, okolo počítačov a iných
elektronických prístrojov, okolo odpadkových košov a pod. Prípravok je možné aplikovať aj na zvislé plochy. Účinnosť gelu zvýšime, ak zabránime rusom a švábom dôkladným uprataním v prístupe k iným zdrojom potravy. Aplikovaný prípravok je nutné pravidelne kontrolovať a doplňovať po 1–2 týždňoch, ak je spotrebovaný. Švábi a rusi hynú do 24 hodín po požití prípravku a prípravok zostáva účinný asi 3 mesiace. Švábi
a rusi, ktorí požili prípravok, hynú až po určitej dobe. To má výhodu v tom, že časť účinnej látky zostáva v ich tele a časť sa dostáva aj do ich
trusu. V úkrytoch prežívajúci rusi a švábi požierajú aj trus, aj uhynuté telá svojich kolegov a taktiež uhynú. Týmto je významným spôsobom
zvyšovaná účinnosť prípravku, pretože je zasiahnutá celá populácia rusov a švábov, vrátane mladých nýmf, ktoré opúšťajú úkryty len zriedka.
Dávkovanie: • proti rusovi domácemu a švábovi hnedopásavému 1–4 kvapky na 1 m2
• proti švábovi obyčajnému a švábovi americkému 2–6 kvapiek na m2
VÝHODY
VÝHODY
Podle stanoviska číslo 89/2010 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně je tento
produkt vhodný i pro využití v zemědělských a potravinářských provozech.
• Možnosť použitia aj tam, kde nie je možné aplikovať insekticídne postreky
• 1 aplikátor postačí až na 700 kvapiek gelu
• 1 kvapka eliminuje až 50 švábov
• Obsahuje potravinové atraktanty, ktoré lákajú rusov a švábov
• Rusi a švábi, ktorí prehltnú nástrahu hynú až po určitej dobe (do 24 hodín) v úkrytoch. Ak sú ich trus a mŕtve
telá zožrané ich kolegami, tí tiež hynú = sekundárny účinok
• Lze použít i tam, kde nelze aplikovat insekticidní postřiky
• 1 aplikátor postačí až na 700 kapek gelu
• 1 kapka eliminuje až 50 švábů
• Obsahuje potravní atraktanty lákající rusy a šváby
• Rusi a švábi, kteří pozřou nástrahu hynou až po určité době (do 24 hod.) v úkrytech. Je-li jejich trus a mrtvá těla
sežrána jejich kolegy, ti rovněž hynou = sekundární účinek
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
FORMULACE/BALENÍ
gel 35 g nástrahy v jednom dávkovači
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
DOBA POUŽITIA
I | II |
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
FORMULÁCIA / BALENIE
X
gel 35 g nástrahy v jednom dávkovači
VIKTORY GEL COCKROACHES 35 g
INSEKTICIDY PROTI LEZOUCÍMU A LÉTAVÉMU HMYZU
INSEKTICÍDY PROTI LEZÚCEMU A LIETAJÚCEMU HMYZU
VIKTORY CE
MU
PROTI LÉTAVÉM
Y ZU
I LEZOUCÍMU H
E MU A J
PROTI LIETA JÚHCMYZU
LEZÚCEMU
INSEKTICIDNÍ POSTŘIK PROTI ŠIROKÉMU SPEKTRU HMYZU
INSEKTICÍDNY POSTREK PROTI ŠIROKÉMU SPEKTRU HMYZU
CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA
Emulgovatelný insekticidní koncentrát, určený k naře
naředění vodou a k aplikaci ve formě postřiků, proti dospělým komárům, mouchám
a proti všem vývojovým stádiím švábů, rusů a štěnic.
Emulgovateľný insekticídny koncentrát, určený na nariedenie vodou a na aplikáciu vo forme postrekov proti dospelým komárom,
muchám a proti všetkým vývinovým štádiám švábov, rusov a ploštíc.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Ve 100 g přípravku: cypermetrin 8 g, tetrametrin 2 g, piperonyl butoxid 10 g
V 100 g prípravku : cypermetrin 8 g, tetrametrin 2 g, piperonyl butoxid 10 g
REGISTRACE
REGISTRÁCIA
číslo oznámení CZ: MZDR 51138/2010/SOZ
Číslo oznámenia: bio/393/D/11/8/CCHLP
POUŽITÍ
POUŽITIE
Pro aplikaci proti dospělým komárům a mouchám, do velikosti mouchy domácí, přípravek nařeďte vodou na 2–4% emulzi (tj. přidejte
20–40 ml přípravku do každého litru vody v postřikovači). Proti větším druhům much a proti všem vývojovým stádiím švábů, rusů a štěnic,
nařeďte vodou na 4–8% emulzi (tj. přidejte 40–80 ml přípravku do každého litru vody v postřikovači). V obou případech emulzi důkladně
protřepejte a aplikujte tlakovým postřikovačem. Postřik aplikujte buď přímo na hmyz, nebo na místa předpokládaného výskytu hmyzu
v množství v 50 ml směsi na každý čtvereční metr ošetřené plochy. Ošetřená plocha by měla být po aplikaci stejnoměrně zvlhčená, ale
kapičky přípravku by na vodorovné ploše neměly splývat a se svislého povrchu by neměly stékat.
Pre aplikáciu proti dospelým komárom a muchám, do veľkosti muchy domácej, prípravok narieďte vodou na 2–4% emulziu (t.j. pridajte
20–40 ml prípravku do každého litra vody v postrekovači). Proti väčším druhom múch a proti všetkým vývinovým štádiám švábov,
rusov a ploštíc, narieďte vodou na 4–8% emulziu (t.j. pridajte 40–80 ml prípravku do každého litra vody v postrekovači). V oboch
prípadoch emulziu dôkladne pretrepte a aplikujte tlakovým postrekovačom. Postrek aplikujte buď priamo na hmyz, alebo na miesta
predpokladaného výskytu hmyzu v množstve 50 ml zmesi na každý štvorcový meter ošetrenej plochy. Ošetrená plocha by mala byť po
aplikácii rovnomerne zvlhčená, ale kvapôčky prípravku by na vodorovnej ploche nemali splývať a zo zvislého povrchu by nemali stekať.
VÝHODY
VÝHODY
Podle stanoviska číslo 7/2012 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně je tento produkt vhodný i pro využití v zemědělských a potravinářských provozech.
• Účinný na široké spektrum lietajúceho aj lezúceho hmyzu
• Rýchly účinok, okamžitý knock-down efekt. Možnosť použitia vo vnútri aj vonku (pergoly, rastliny, atď.)
• Vysoko účinný aj na rezistentné ploštice, ak sú postrekom priamo zasiahnuté
• Účinný na široké spektrum létajícího i lezoucího hmyzu
• Rychlý účinek, okamžitý knock-down efekt
• Možno použít uvnitř i venku (pergoly, rostliny atd.)
• Vysoce účinný i na rezistentní štěnice, pokud jsou postřikem přímo zasaženy
DOBA POUŽITÍ
I | II
DOBA POUŽITIA
I | II |
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
FORMULÁCIA / BALENIE
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
emulzný koncentrát 1, 5, 20 l
FORMULACE/BALENÍ
emulzní koncentrát 1, 5, 20 l
VIKTORY CE 1 l
DRÁŽDIVÝ
NEBEZPEČNÝ PRO
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VIKTORY CE 5 l
VIKTORY CE 20 l
X
15
16
INSEKTICIDY PROTI LEZOUCÍMU A LÉTAVÉMU HMYZU
INSEKTICÍDY PROTI LEZÚCEMU A LIETAJÚCEMU HMYZU
FLY BAIT MILK
GRANULOVANÁ INSEKTICIDNÍ NÁSTRAHA PROTI MOUCHÁM
GRANULOVANÁ INSEKTICÍDNA NÁSTRAHA PROTI MUCHÁM
CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA
Granulovaná insekticidní nástraha proti dospělcům mouchy domácí a dalším druhům much, které jsou lákány vůní mléka. Přípravek obsahuje
složku, která je výrazně hořká pro člověka a savce, což snižuje riziko jeho náhodného pozření.
Granulovaná insekticídna nástraha proti dospelým jedincom muchy domácej a ďalším druhom múch, ktoré sú lákané vôňou mlieka. Prípravok
obsahuje zložku, ktorá je výrazne horká pre človeka a cicavce, čo znižuje riziko jej náhodného požitia.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Imidacloprid 0,5 g ve 100 g přípravku
Imidacloprid 0,5 g ve 100 g prípravku
REGISTRACE
REGISTRÁCIA
Číslo oznámení CZ: MZDR 45067/2011/SOZ
Číslo oznámenia: bio/1261/D/11/1/CCHLP
POUŽITÍ
POUŽITIE
Přípravek lze aplikovat dvojím způsobem:
1. Bez dalších úprav, v podobě, jaké byla dodána. Nástrahu položte ve vodorovné poloze na místě nejčastějšího výskytu much.
V tomto případě dávkujte 200 g granulí na 100 m2 podlahové plochy. Mírné zvlhčení granulí zvyšuje účinnost.
2. Ve formě nátěru aplikujte přípravek následujícím způsobem: 200 g granulí smíchejte se 150 ml vody, dobře promíchejte a nechte asi
15 minut stát a znovu promíchejte. Pak nanášejte štětcem na nepórezní povrchy, na místa, kde se mouchy nejčastěji zdržují a kde
odpočívají (zárubně dveří, trámy, ohradníky ve stájích, strop apod.)
Prípravok môžeme aplikovať dvojakým spôsobom:
1. Bez ďalších úprav, v takej forme v akej bol dodaný. Nástrahu položte vo vodorovnej polohe na mieste najčastejšieho výskytu múch.
V takom prípade dávkujte 200 g granúl na 100 m2 podlahovej plochy. Mierne zvlhčenie granúl zvyšuje účinnosť.
2. Vo forme náteru aplikujte prípravok nasledujúcim spôsobom: 200 g granúl zmiešajte so 150 ml vody, dobre premiešajte a nechajte
asi 15 minút stáť a znova premiešajte. Potom nanášajte štetcom na neporézne povrchy, na miesta, kde sa muchy najčastejšie
zdržiavajú a kde odpočívajú (zárubne dverí, rámy, ohradníky v maštaliach, strop a pod.).
VÝHODY
VÝHODY
Podle stanoviska číslo 7/2012 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně je tento produkt vhodný i pro využití v zemědělských a potravinářských provozech.
• Obsahuje zložky lákajúce muchy k nástrahe
• Špecifická a rýchla účinnosť aj proti dospelým muchám rezistentným ku kontaktným insekticídom, ktoré sú
aplikované postrekom
• Prípravok je bezpečný a šetrný k životnému prostrediu
• Okrem náteru možno tiež využiť aplikáciu postrekom
• Obsahuje složky lákající mouchy k nástraze
• Specifická a rychlá účinnost i proti dospělým mouchám rezistentním proti kontaktním insekticidům
aplikovaným postřikem
• Přípravek je bezpečný a šetrný k životnímu prostředí
• Kromě nátěru lze také využít aplikaci postřikem
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
DOBA POUŽITIA
I | II |
|
X
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
BALENIE
0,5 kg
BALENÍ
0,5 kg
FLY BAIT MILK 0,5 kg
INSEKTICIDY PROTI LEZOUCÍMU A LÉTAVÉMU HMYZU
INSEKTICÍDY PROTI LEZÚCEMU A LIETAJÚCEMU HMYZU
TRAP KILL
NÁSTRAHA PROTI VŠEM DRUHŮM MRAVENCŮ
NÁSTRAHA PROTI VŠETKÝM DRUHOM MRAVCOV
CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA
Nástraha v insekticidní staničce proti všem druhům mravenců, pronikajícím z venku do vnitřních prostor budov a v bezprostředním okolí
budov.
Nástraha v insekticidne staničke proti všetkým druhom mravcov, prenikajúcim z vonku do vnútorných priestorov budov a v bezprostrednom okolí budov.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Imidacloprid 0,5%
Imidacloprid 0,5%
REGISTRACE
REGISTRÁCIA
Číslo oznámení: MZDR 51138/2010/SOZ
Číslo oznámenia: bio/393/D/11/9/CCHLP
POUŽITÍ
POUŽITIE
Přípravek Trap Kill je nástraha k přímému použití v plastikových insekticidních staničkách. Aktivujte propíchnutím místa označeném na okraji
staničky, aby byl umožněn vstup mravencům. Staničku umístěte do blízkosti hnízda nebo cestiček mravenců.
V případě silnějšího výskytu mravenců v okolí budov je nutné použít několik staniček umístěných ve vhodné vzdálenosti od sebe. V tomto
případě také zvětšete všechny vstupní otvory do staniček. Při mírném výskytu mravenců: jedna stanička umístěná poblíž vchodů do hnízda
nebo poblíž cestičky mravenců.
Při silnějším výskytu: 2–3 staničky umístěte poblíž každého z vchodů do hnízda nebo poblíž všech cestiček mravenců.
Prípravok Trap Kill je nástraha k priamemu použitiu v plastových insekticídnych staničkách. Aktivujte prepichnutím označeného miesta
na okraji staničky, aby bol umožnený vstup mravcom. Staničku umiestnite do blízkosti hniezda alebo cestičiek mravcov.
V prípade silnejšieho výskytu mravcov v okolí budov je nutné použiť niekoľko staničiek umiestnených vo vhodnej vzdialenosti od seba.
V tomto prípade taktiež zväčšite všetky vstupné otvory do staničiek. Pri miernom výskyte mravcov: jedna stanička umiestnená v blízkosti vchodu do hniezda alebo v blízkosti cestičky mravcov.
Pri silnejšom výskyte: 2–3 staničky umiestnite v blízkosti každého z vchodov do hniezda alebo v blízkosti všetkých cestičiek mravcov.
VÝHODY
VÝHODY
Podle stanoviska Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně je tento produkt vhodný
i pro využití v zemědělských a potravinářských provozech.
• Systémový účinok, mravce hynú po určitej dobe, až keď nástrahou nakŕmia ostatných príslušníkov hniezda (zostávajúce robotnice, kráľovné, larvy)
• Možnosť použitia aj tam, kde nie je možné aplikovať klasické insekticídy
• Obsahuje potravinové atraktanty lákajúce mravce
• Insekticídne staničky bránia kontaktu detí, domácich zvierat a iných necieľových organizmov s nástrahou
• Systémový účinek, mravenci hynou po určité době, až když nástrahou nakrmí ostatní příslušníky hnízda (zbývající dělnice, královny, larvy)
• Lze použít i tam, kde nelze aplikovat klasické insekticidy
• Obsahuje potravní atraktanty lákající mravence
• Insekticidní stanička brání kontaktu dětí, domácích zvířat a jiných necílových organizmů s nástrahou
DOBA POUŽITÍ
I | II | III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
FORMULÁCIA / BALENIE
insekticídna nástraha vo forme pasty v insekticídnej staničke / blistr - 2 ks, 1 ks (karton s 240 ks)
FORMULACE/BALENÍ
insekticidní nástraha ve formě pasty v insekticidní staničce / blistr - 2 ks, 1 ks (karton s 240 ks)
TRAP KILL ANTS 2 ks
TRAP KILL ANTS 240 ks
17
18
INSEKTICIDY PROTI LEZOUCÍMU A LÉTAVÉMU HMYZU
INSEKTICÍDY PROTI LEZÚCEMU A LIETAJÚCEMU HMYZU
TEMO-O-CID
BAREVNÁ LEPOVÁ PAST ŽLUTÁ / MODRÁ
FAREBNÁ LEPOVÁ PASCA ŽLTÁ / MODRÁ
CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA
Netoxické lepové desky na chytání škodlivého hmyzu. Bez zápachu. Povrch pasti zůstává lepivý po velmi dlouhou dobu. Lepové desky
slouží jak k monitoringu, tak i k odchytu škodlivého hmyzu. Chrání rostliny v domácnostech, na zahradě, ve sklenících atd.
Žluté desky jsou určeny k monitoringu a odchytu např. třásněnek, pilatek, mšic, molic, komárů a jiného hmyzu.
Modré desky jsou určeny k monitoringu a odchytu např. třásněnek.
Netoxické lepové dosky na chytanie škodlivého hmyzu. Bez zápachu. Povrch pasce zostáva lepivý počas veľmi dlhého obdobia. Lepové
dosky slúžia k monitoringu, ako aj k odchytu škodlivého hmyzu. Chráni rastliny v domácnostiach, v záhradách, v sklenníkoch atď.
Žlté lepové dosky služia k monitoringu a odchytu napr. strapiek, piliarok, vošiek, molíc, komárov a iného hmyzu.
Modré lepové dosky služia k monitoringu a odchytu napr. strapiek.
SLOŽENÍ
ZLOŽENIE
Podložka, lepidlo
Podložka, lepidlo
REGISTRACE
REGISTRÁCIA
Volně prodejné
Voľne predajné
POUŽITÍ
POUŽITIE
10–12 pastí na každých 100 m2. Vyjměte lepové desky z balení a odstraňte ochranný papír z vnější části lepové desky. Jednotlivé desky
separujte rychlým pohybem od sebe tak, aby se zabránilo tvorbě vláken lepidla. Lepové desky by měly být zavěšeny nebo spojeny s podložkou
prostřednictvím tyčky atp.
10–12 pascí na každých 100 m2. Vyberte lepové dosky z balenia a odstráňte ochranný papier z vonkajšej časti lepovej dosky. Jednotlivé
dosky separujte rýchlym pohybom od seba tak, aby sa zabránilo tvorbe vlákien lepidla. Lepové dosky by mali byť zavesené alebo spojené
s podložkou prostredníctvom tyčky atp.
VÝHODY
VÝHODY
• Využití tam, kde nelze použít chemické způsoby likvidace škůdců
• Využití i pro monitoring škůdců
• Možno využít doma-okna, květiny, skleníky+venku-zahrada, sad,vinohrad atd.
• Lepidlo nezasychá po velmi dlouhou dobu
• Využitie tam, kde nie je možné použiť chemické spôsoby likvidácie škodcov
• Využitie aj pre monitoring škodcov
• Možnosť využitia doma - okná, kvety, skleníky + vonku - záhrada, sad, vinohrad, atď.
• Lepidlo nezasychá počas veľmi dlhého obdobia
DOBA POUŽITÍ
I | II | III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
IV
BALENÍ
BALENIE
10 ks (10 × 25 cm), 10 ks (40 × 25 cm)
10 ks (10 × 25 cm), 10 ks (40 × 25 cm)
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
TEMO-O-CID ŽLUTÝ 10×25 cm 1 ks
TEMO-O-CID MODRÝ 10×25 cm 1 ks
TEMO-O-CID ŽLUTÝ 40×25 cm 1 ks
TEMO-O-CID MODRÝ 40×25 cm 1 ks
INSEKTICIDY PROTI LEZOUCÍMU A LÉTAVÉMU HMYZU
INSEKTICÍDY PROTI LEZÚCEMU A LIETAJÚCEMU HMYZU
VIKTORY GLUE
NETOXICKÝ LEP NA ŠKODLIVÉ DRUHY ČLENOVCŮ
NETOXICKÝ LEP NA ŠKODLIVÉ DRUHY ČLÁNKONOŽCOV
CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA
Netoxický lep na škodlivé druhy členovců - mravence, šváby aj., který lze použít na všech místech jejich výskytu (domácnosti, komerční
prostory atd.). Jeho lepivost zůstává zachována po velmi dlouho dobu.
Netoxický lep na škodlivé druhy článkonožcov - mravce, šváby ai., ktorý je možné použiť na všetkých miestach ich výskytu (domácnosti,
komerčné priestory atď.). Jeho lepivosť zostáva zachovaná počas veľmi dlhého obdobia.
SLOŽENÍ
ZLOŽENIE
Lepidlo
Lepidlo
REGISTRACE
REGISTRÁCIA
Volně prodejné
Voľne predajné
POUŽITÍ
POUŽITIE
Viktory Glue lze snadno nanést přímo z tuby a rozetřít po celé pevnější podložce potřebné velikosti, z jakéhokoliv materiálu (karton,
překližku, sololit, plech apod.) vhodné barvy a velikosti, kterou umístíme na místa výskytu škůdců. Různé barvy zvyšují atraktivitu
nalepených plošek pro různé druhy hmyzu. Viktory Glue lze použít všude tam, kde je použití chemických přípravků nevhodné nebo
nebezpečné a také k objektivními zjišťování výskytu škůdců.
Viktory Glue je možné ľahko naniesť priamo z tuby a rozotrieť po celej ploche pevnejšej podložky potrebnej veľkosti z akéhokoľvek
materiálu (kartón, lepenka, sololit, plech a pod.) vhodnej farby a veľkosti, ktorú umiestnime na miesta výskytu škodcov. Rôzne farby
zvyšujú atraktivitu nalepených plôšok pre rôzne druhy hmyzu. Viktory Glue je možné použiť všade tam, kde je aplikácia chemických
prípravkov nevhodná alebo nebezpečná. Dá sa využiť aj k objektívnemu zisťovaniu výskytu škodcov.
VÝHODY
VÝHODY
• Využití tam, kde nelze použít chemické způsoby likvidace škůdců
• Možnost flexibilně využít různých podložek (různé barvy lákají různé druhy škůdců)
• Využití proti lezoucím i létajícím škůdcům: švábi, štěnice, rusi, mravenci atd.
• Využitie tam, kde nie je možné použiť chemické spôsoby likvidácie škodcov
• Možnosť flexibilného využitia rôznych podložiek (rôzne farby lákajú rôzne druhy škodcov)
• Využitie proti lezúcim aj lietajúcim škodcom: šváby, ploštice, rusi, mravce, atď.
• V SK využitie ako v CZ a navyše aj proti hlodavcom
DOBA POUŽITÍ
I | II
BALENÍ
135 g
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
DOBA POUŽITIA
I | II |
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
BALENIE
135 g
VIKTORY GLUE 135 g 1 ks
19
20
INSEKTICIDY PROTI LEZOUCÍMU A LÉTAVÉMU HMYZU
INSEKTICÍDY PROTI LEZÚCEMU A LIETAJÚCEMU HMYZU
TEMO-TRAP
LEPOVÉ PASTI PROTI LEZOUCÍMU HMYZU
LEPOVÉ PASCE PROTI LEZÚCEMU HMYZU
CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA
Lepivá past je určena k přímému použití za účelem odchytu škodlivého hmyzu, škodlivých členovců a jiných škůdců. Lze ji s výhodou použít všude tam, kde je aplikace chemických přípravků nevhodná nebo nebezpečná. Využít je i k objektivnímu zjišťování výskytu škůdců.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Papír, lepidlo
Papier, lepidlo
REGISTRACE
REGISTRÁCIA
Volně prodejné
Voľne predajné
POUŽITÍ
2
10–12 pastí na každých 100 m . Po odstranění papírové podložky chránící vrstvu lepidla se past položí na všechna místa předpokládaného
pohybu škůdců, např. na podlahu blízko zdi, poblíž úkrytů, na regály, police apod.
VÝHODY
|
III
BALENÍ
5 ks, hromadné balení - 50 ks
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
POUŽITIE
10–12 pascí na každých 100 m2. Po odstránení papierovej podložky chrániacej vrstvu lepidla sa pasca položí na všetky miesta predpokladaného pohybu škodcov, napríklad na podlahu blízko steny, v blízkosti úkrytov, na regály, police a pod.
VÝHODY
• Vhodné i pro objektivní zjišťování výskytu škůdců
• Využití tam, kde nelze použít chemické způsoby likvidace škůdců (švábů, rusů, mravenců atd.)
• Jednoduchá příprava lepové pasti
DOBA POUŽITÍ
I | II
Lepová pasca je určená k priamemu použitiu za účelom odchytu škodlivého hmyzu, škodlivých článkonožcov a iných škodcov. Je možné
ju s výhodou použiť všade tam, kde je aplikácia chemických prípravkov nevhodná alebo nebezpečná. Dá sa využiť aj k objektívnemu
zisťovaniu výskytu škodcov.
• Vhodné aj pre objektívne zisťovanie výskytu škodcov
• Využitie tam, kde nie je možné použiť chemické spôsoby likvidácie škodcov (švábov, rusov, mravcov, atď.)
• Jednoduchá príprava lepovej pasce
|
X
DOBA POUŽITIA
I | II |
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
BALENIE
5 ks, hromadné balenie - 50 ks
TEMO-TRAP 5 ks
X
SPECIÁLNÍ PRODUKTY
ŠPECIÁLNÉ PRODUKTY
KALIF PSI A KOČKY
KALIF HOLUBI A PTÁCI
24
25
22
SPECIÁLNÍ PRODUKTY
ŠPECIÁLNÉ PRODUKTY
KALIF PSI & KOČKY
KALIF PSI & MAČKY
POSTŘIK K ZAMEZENÍ PŘÍSTUPU PSŮ A KOČEK
POSTREK K ZABRÁNENIU PRÍSTUPU PSOV A MAČIEK
CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA
Netoxický postřik k přímému použití v mechanickém rozprašovači, který zamezuje přístupu psů a koček k nežádoucím venkovním
místům a plochám.
Netoxický postrek k priamemu použitiu v mechanickom rozprašovači, ktorý zabraňuje prístupu psov a mačiek k nežiadúcim vonkajším
miestam a plochám.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Originální recept z USA (výtažky z rostlin)
Originálny recept z USA (výťažky z rastlín)
REGISTRACE
REGISTRÁCIA
Volně prodejné
Voľne predajné
POUŽITÍ
POUŽITIE
Aplikujte opakovanými stisky kohoutku rozprašovače na místa, ke kterým chcete zamezit přístupu psů a koček nebo k místům, která si psi
označují močením. Aplikaci postřiku v případě potřeby opakujte. Před použitím důkladně protřepejte.
Aplikujte opakovaným stláčaním kohútika rozprašovača na miesta, ku ktorým chcete zabrániť prístupu psov a mačiek alebo k miestam,
ktoré si psi značkujú močením. Aplikáciu postreku v prípade potreby opakujte. Pred použitím dôkladne pretrepte.
VÝHODY
VÝHODY
• Pomáhá změnit chování zvířat - psi kupř. nemočí kde to není žádoucí
• Neohrožuje život a zdraví psů, koček, ani necílových organizmů
• Jednoduše aplikovatelný
• Přírodní báze
• Pomáha zmeniť správanie zvierat - psi napr. nemočia tam, kde to nie je žiadúce
• Neohrozuje život a zdravie psov, mačiek, ani necieľových organizmov
• Jednoducho aplikovateľný
• Prirodná báza
DOBA POUŽITÍ
I | II | III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
FORMULACE/BALENÍ
FORMULÁCIA / BALENIE
kapalina 450 ml , 4 l
kvapalina 450 ml, 4 l
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
KALIF PSI & KOČKY 450 ml
IX
|
X
|
XI
|
XII
KALIF PSI & KOČKY 4 l
SPECIÁLNÍ PRODUKTY
ŠPECIÁLNÉ PRODUKTY
KALIF PTÁCI & HOLUBI
KALIF VTÁKY & HOLUBY
POSTŘIK ZAMEZUJÍCÍ USEDÁNÍ HOLUBŮ
POSTREK ZABRAŇUJÚCI SADANIU HOLUBOV
CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA
Netoxický postřik k přímému použití v mechanickém rozprašovači, který zamezuje usedání holubů a jiných druhů ptáků na nežádoucí
venkovní místa a plochy.
Netoxický postrek k priamemu použitiu v mechanickom rozprašovači, ktorý zabraňuje sadaniu holubov a iných druhov vtákov na nežiadúce vonkajšie miesta a plochy.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Originální recept z USA (výtažky z rostlin)
Originálny recept z USA (výťažky z rastlín)
REGISTRACE
REGISTRÁCIA
Volně prodejné
Voľne predajné
POUŽITÍ
POUŽITIE
Aplikujte opakovanými stisky kohoutku rozprašovače na místa, ze kterých potřebuje ptáky odpudit. Aplikaci přípravku v případě potřeby
opakujte do doby, než se změní chování holubů nebo jiných druhů ptáků. Před použitím důkladně protřepejte.
Aplikujte opakovaným stláčaním kohútika rozprašovača na miesta, z ktorých potrebujete vtákov odpudiť. Aplikáciu prípravku v prípade
potreby opakujte až do doby, kým sa zmení chovanie holubov alebo iných druhov vtákov. Pred použitím dôkladne pretrepte.
VÝHODY
VÝHODY
• Pomáhá změnit chování zvířat - ptáci (zejména holubi)neusedají tam, kde to není žádoucí
• Neohrožuje život a zdraví ptáků, ani necílových organizmů
• Jednoduše aplikovatelný
• Pomáha zmeniť správanie zvierat - vtáky (najmä holuby) nesadajú tam, kde to nie je žiadúce
• Neohrozujú život a zdravie vtákov, ani necieľových organizmov
• Jednoducho aplikovateľný
DOBA POUŽITÍ
I | II | III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
FORMULACE/BALENÍ
FORMULÁCIA / BALENIE
kapalina 450 ml , 4 l
kvapalina 450 ml, 4 l
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
KALIF PTÁCI & HOLUBI 450 ml
IX
|
X
|
XI
|
XII
KALIF PTÁCI & HOLUBI 4 l
23
VIKTORY DISTRIBUTOŘI:
1
3
Ke Klíčovu 8,
190 00 Praha 9
tel.: +420 224 911 220
mobil.: +420 602 205 900
[email protected]
www.adera.cz
2
1
Adera
DDD servis s.r.o.
4
Libušská 104/313
142 00 Praha 4 - Písnice
tel.: +420 261 910 149
tel./fax: +420 261 911 774
e-mail: [email protected]
www.pestcontrol.cz
2
SLOM s.r.o. Zlín
Staromlýnská 47
760 01 Zlín
tel./fax: +420 577 218 701
mobil.: +420 603 480 024
email: [email protected]
www.slom.cz
DDD servis s.r.o.
Švermova 31
038 61 Vrútky
tel./fax: 00 421 434 284 381
mobil: 00 421 905 551 832
e-mail: [email protected]
www.dddservis.sk
3
4
Tento katalog je určen profesionálně školeným pracovníkům, prodejcům a dalším profesionálům v oboru DDD. Informace
zde uvedené nenahrazují oficiální návody na použití a jiné povinné informace a dokumenty, které jsou spojené s distribucí a použitím konkrétních produktů podle platných zákonů a jiných nařízení.
Tento katalóg je určený profesionálne školeným pracovníkom, predajcom a ďalším profesionálom v odbore DDD. Informácie tu uvedené nenahrádzajú oficiálne návody na použitie a iné povinné informácie a dokumenty, ktoré sú spojené
s distribúciou a použitím konkrétnych produktov podľa platných zákonov a iných nariadení.
DOVOZCE DO ČR:
Samura s.r.o., Ke klíčovu 263/8, Vysočany, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 724 052 404
Download

Katalog DDD (PDF)