16
INSEKTICIDY PROTI LEZOUCÍMU A létavému HMYZU
INSEKTICÍDY PROTI LEZÚCEMU A LIETAJÚCEMU HMYZU
VIKTORY GEL Cockroaches
Insekticidní nástraha proti rusům a švábům
Insekticídna nástraha proti rusom a švábom
Charakteristika
Charakteristika
Přípravek je určen pro profesionální použití. Insekticidní nástraha ve formě gelu pro použití proti rusům a švábům a jejich nymfám.
Přípravek je účinný proti těmto druhům: rusu domácímu (Blattella germanica), švábu obecnému (Blatta orientalis), švábu hnědopásému
(Supella longipalpa) a švábu americkému (Periplaneta americana).
Prípravok je určený pre profesionálne použitie. Insekticídna nástraha vo forme gelu pre použitie proti rusom a švábom a ich nymfám.
Prípravok je účinný proti týmto druhom: rusovi domovému (Blattella germanica), švábovi obyčajnému (Blatta orientalis), švábovi hnedopásavému (Supella longipalpa) a švábovi americkému (Periplaneta americana).
Složení / účinná látka
Zloženie / účinná látka
Imidacloprid 2,15%
Imidacloprid 2,15%
Registrace
Registrácia
Číslo oznámení: MZDR 51138/2010/SOZ
Číslo oznámenia: bio/393/D/11/5/CCHLP
Použití Použitie
Přípravek Viktory Gel Cockroaches lze používat všude tam, kde se vyskytují rusi a švábi a jejich nymfy, tj.: v bytech, potravinářských a jiných provozovnách a výrobnách, zdravotnických zařízeních, hotelích, kancelářích apod. Jeho použití je zvláště vhodné v prostorách, kam
nelze aplikovat insekticidy ve formě postřiků. Přípravek obsahuje potravní atraktanty, které lákají rusy i šváby, čímž je zajištěna jeho
vysoká účinnost. Přípravek se aplikuje pomocí speciálního aplikátoru, který je součástí přípravku, ve formě kapek a lze ho velmi přesně
dávkovat. Přípravek se aplikuje na všechna místa, kde se rusi a švábi ukrývají, vyhledávají potravu a kde se pohybují tj.: do spár a prasklin, do rohů místností, za ledničky a kuchyňské linky, do zásuvek nábytku, do konstrukcí nábytku, kolem počítačů a jiných elektronických
přístrojů, kolem odpadkových košů apod. Přípravek je možné aplikovat i na svislé plochy. Účinnost gelu zvýšíme, jestliže zamezíme
rusům a švábům úklidem v přístupu k jiným zdrojům potravy. Aplikovaný přípravek je nutné pravidelně kontrolovat a doplňovat po 1–2
týdnech, je-li spotřebován. Švábi a rusi hynou do 24 hodin po pozření přípravku a přípravek zůstává účinným asi 3 měsíce. Švábi a rusi,
kteří pozřeli přípravek, hynou až po určité době, to má výhodu v tom, že část účinné látky zůstává v jejich těle a část se dostává do i jejich
trusu. V úkrytech přežívající rusi a švábi požírají jak trus, tak uhynulá těla svých kolegů a rovněž uhynou. Tím je významným způsobem
zvyšována účinnost přípravku, protože je zasažena celá populace rusů a švábů, včetně mladých nymf, které opouštějí úkryty jen zřídka.
Dávkování: •
proti rusu domácímu a švábu hnědopásému 1–4 kapky na 1 m2
• proti švábu obecnému a švábu americkému 2–6 kapek na m2
Prípravok Viktory Gel Cockroaches je možné používať všade tam, kde se vyskytujú rusi a švábi a ich nymfy, tj.: v bytoch, potravinárskych a iných
prevádzkach a výrobniach, zdravotníckych zariadeniach, hoteloch, kanceláriách a pod. Jeho použitie je obzvlášť vhodné v priestoroch, kde nie je
možné aplikovať insekticídy vo forme postreku. Prípravok obsahuje potravinové atraktanty, ktoré lákajú rusov i švábov, vďaka čomu je zaistená
jeho vysoká účinnosť. Prípravok sa aplikuje pomocou špeciálneho aplikátora, ktorý je súčasťou balenia prípravku, vo forme kvapiek a je ho
možné veľmi presne dávkovať. Prípravok sa aplikuje na všetky miesta, kde sa rusi a švábi ukrývajú, vyhľadávajú potravu a kde sa pohybujú tj.:
do škár a prasklín, do rohov miestností, za chladničky a kuchynské linky, do zásuviek nábytka, do konštrukcií nábytka, okolo počítačov a iných
elektronických prístrojov, okolo odpadkových košov a pod. Prípravok je možné aplikovať aj na zvislé plochy. Účinnosť gelu zvýšime, ak zabránime rusom a švábom dôkladným uprataním v prístupe k iným zdrojom potravy. Aplikovaný prípravok je nutné pravidelne kontrolovať a doplňovať po 1–2 týždňoch, ak je spotrebovaný. Švábi a rusi hynú do 24 hodín po požití prípravku a prípravok zostáva účinný asi 3 mesiace. Švábi
a rusi, ktorí požili prípravok, hynú až po určitej dobe. To má výhodu v tom, že časť účinnej látky zostáva v ich tele a časť sa dostáva aj do ich
trusu. V úkrytoch prežívajúci rusi a švábi požierajú aj trus, aj uhynuté telá svojich kolegov a taktiež uhynú. Týmto je významným spôsobom
zvyšovaná účinnosť prípravku, pretože je zasiahnutá celá populácia rusov a švábov, vrátane mladých nýmf, ktoré opúšťajú úkryty len zriedka.
Dávkovanie: • proti rusovi domácemu a švábovi hnedopásavému 1–4 kvapky na 1 m2
• proti švábovi obyčajnému a švábovi americkému 2–6 kvapiek na m2
Výhody
Výhody
Podle stanoviska číslo 89/2010 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně je tento
produkt vhodný i pro využití v zemědělských a potravinářských provozech.
• Možnosť použitia aj tam, kde nie je možné aplikovať insekticídne postreky
• 1 aplikátor postačí až na 700 kvapiek gelu
• 1 kvapka eliminuje až 50 švábov
• Obsahuje potravinové atraktanty, ktoré lákajú rusov a švábov
• Rusi a švábi, ktorí prehltnú nástrahu hynú až po určitej dobe (do 24 hodín) v úkrytoch. Ak sú ich trus a mŕtve
telá zožrané ich kolegami, tí tiež hynú = sekundárny účinok
• Lze použít i tam, kde nelze aplikovat insekticidní postřiky
• 1 aplikátor postačí až na 700 kapek gelu
• 1 kapka eliminuje až 50 švábů
• Obsahuje potravní atraktanty lákající rusy a šváby
• R usi a švábi, kteří pozřou nástrahu hynou až po určité době (do 24 hod.) v úkrytech. Je-li jejich trus a mrtvá těla
sežrána jejich kolegy, ti rovněž hynou = sekundární účinek
Doba použití
I | II
|
III
|
Formulace/balení
gel 35 g nástrahy v jednom dávkovači
IV
|
V | VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
Doba použitia
I | II |
III
|
IV
|
V | VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
Formulácia / balenie
gel 35 g nástrahy v jednom dávkovači
VIKTORY GEL Cockroaches 35 g
Download

VIktoRY gEl CoCkRoaCHES