Významné akce říjen 2014
Akce
Výstava skulptur sochařů Čestmíra
Sušky a Lukáše Raise
MARTIN RAJNIŠ:
Huť architektury
…příští vlna/next wave….
Pořadatel
místo
Nádvorní 134, Praha 7
– Troja
Centrum současného
umění DOX
DNZ,DAMU, NOD,
Studio Hrdinů,
Švehlovka , Školská
ad.
Studio Alta
Botanická zahrada hl. m. Prahy
DOX PRAGUE, a.s.
Příští vlna
HYBAJ HO! – festival slovenského [email protected] o.s.
současného tance
Abonentní koncerty Pražské komorní Pražská komorní filharmonie,
filharmonie
obecně prospěšná společnost
čas
13. 6. – 23. 11.
výše a forma
podpory v Kč
příspěvková
organizace HMP
27.6. - 17. 11.
7 000 000
víceletý grant
27.9.-9.10. více na :
460 000
http://www.nextwave.cz grant
29.9. – 6.10.
150 000
grant
9 000 000
4letý grant
Koncerty v Malostranské besedě
Malostranská beseda, a.s.
Smetanova síň,
Dvořákova síň, České
muzeum hudby
Jazz Dock, Janáčkovo
nábřeží 2
Lucerna Music Bar,
Agharta Jazz Centrum
Malostranská beseda
Cabaret Calembour - CABARET
CABARET CALEMBOUR
Jazz Club Reduta
1.10. v 19.00
Pestrá kultura v tréninkových
kavárnách O.s. Green Doors - Pick n
Bow /acoustic folk duo
Občanské sdružení Green Doors
Klub V. kolona Ústavní 91, Praha 8
2.10. v 19.00
120 000
grant
CIRQUEON - Opening nových
prostor
Zahrada, o.p.s
Cirqueon, Ctiradova 6
2.10. v 19.00
900 000
grant
Koncerty jazzového klubu Jazz Dock KENTAUR MEDIA, s. r. o.
- 2014
AghaRTA Jazz Centrum
2HP PRODUCTION, s.r.o.
1., 5. a 20. 10. v 19.30
1. – 31. 10. od 19.00
1. – 31. 10. od 21.00
1. – 31. 10. od 21.00
CALEMBOUR - Kalavečer Kalambúr
1
500 000
grant
300.000
grant
400 000
grant
115 000
grant
I LOVE M.E - premiéra
Unlimited
Abonentní koncert Sukova
komorního orchestru
24. ročník mezinárodního Festivalu
spisovatelů Praha
Udělení Ceny Josefa Jungmanna
Sukův komorní orchestr, s.r.o.
JAH SHAKA @ DUB
TURBULENCE meets
GHETTOLLEGE
Bonaj Lokoj - vernisáž
utajený byt
Sál Martinů HAMU,
Lichtenštejnský palác
Nadační fond Festival spisovatelů Rytířský sál/ Senát
Praha
PČR
Obec překladatelů
Goethe-Institut,
Masarykovo nábř. 32,
o.s. Paradox
Cross Club Plynární
1096/23, Praha 7
Tolerdance
2.10.
2. 10. v 19.30
2. a 3.10 v 19.00
2.10 v 17.00
2.10. a 3.1
Galerie Prádelna
Bohnice, Praha 8
Palác Akropolis
3. 10. 19:00
250 000 grant
4. 10 v 19.30
500 000
grant
4., 8., 9., 22., 23. a 28.
10. v 19. 30
4. a 18. 10 ve 14.00
příspěvková
organizace HMP
100 000
partnerství
5.10. v 19.00
1 650 000 a
1 400 000
partnerství
130 000
grant
50 000
grant
Anna Aaron + The Aminem ( v rámci
série Other Music)
Říjnové koncerty jubilejní 80. sezony
2014/2015 SO FOK
Rejchovy komorní slavnosti
Rachot, s.r.o.
3 české kvartety - premiéra
Balet Praha, o.p.s.
Smetanova síň
Obecního domu
Colloredo Mansfeldský palác
Karlova ulice 189/2,
Stavovské divadlo
20 let Divadla Minaret
Luděk Jiřík
Reduta
5.10 v 18.00
Folklórní soubor Vycpálkovci: Český Soubor písní a tanců Josefa
rok
Vycpálka – Praha – umělecké
sdružení
Za časů tlustých krav - premiéra
OS Kašpar
La Fabrika, Praha 7
5. 10. 19:30
Divadlo v Celetné
6.10. v 19.30
Pustina - premiéra
Studio Hrdinů
6.10. ve 20.00
Symfonický orchestr hl. m. Prahy
FOK
Tomáš Čechal
MEZERY
2
90 000
grant
200 000
grant
300 000
grant
200 000
grant
200 000
grant
5 000 000
víceletý grant
400 000
grant
Taneční studio Light: Generace FB
Taneční studio Light
Experimentální prostor 6. 10. 18:00
NoD, Praha 1
Studio Alta
6.10. v 19.30
150 000
grant
Duets - premiéra
MESA o.s.
300 000
grant
Struny podzimu 2014
Struny podzimu, spol. s r.o.
České muzeum hudby, 6., 9., 12., 14., 23. a 30. 2 500 000
Pražská křižovatka,
10. v 19.30
4letý grant
Studio Hrdinů,
Stavovské divadlo,
Forum Karlín a další
Činoherák Ústí na jevišti Divadla Činoherák Ústí, spolek
Divadlo Komedie
7.10., 11.10., 14.10., 2 000 000
Komedie v Praze
26.10., v 19.30
partnerství
Move on – premiéra
NANOHACH
Studio
Hrdinů
– 8.10. ve 20.00
350 000
Veletržní palác
grant
JAZZ MEETS WORLD 2014 - Shai P P & J Music s. r. o.
Divadlo u Hasičů
8. 10. v 19.30
1 500 000
Maestro Trio
grant
SERGE BAUDO NAPOSLEDY S
Symfonický orchestr hl. m. Prahy Smetanova síň
8. a 9.10 v 19.30
příspěvková
FOK
FOK
Obecního domu
organizace HMP
4+4 dny v pohybu – 19. mezinárodní ČTYŘI DNY
Palác
U
Stýblů, 10. – 18.10.
700 000
festival současného umění
Divadlo Archa, Studio
grant
Alta, ÚLUV, Divadlo
Ponec
Místa činu 2014 – site specific ČTYŘI DNY
Palác U Stýblů a 10. – 18.10.
450 000
projekt pro budovy Palác U Stýblů,
ÚLUV (Ústředí lidové
grant
Václavské náměstí a ÚLUV
umělecké výroby)
Karlík aneb zážitkový trenažér – mamapapa o.s., Lenka Tretiagová Studio Alta
11.10. v 16.00
180 000
premiéra
a Light Studio
grant
1 050 000
Druhé město - premiéra
Vosto5
Palác u Stýblů
11.10. v 19.00
grant
Cyklus
abonentních
koncertů Pražský komorní orchestrPražského komorního orchestru bez agentura, spol. s r.o.
dirigenta v Rudolfinu za spoluúčasti
zahraničních sólistů
Dvořákova síň
Rudolfina
3
11. 10. v 19.30
415 000
grant
Taneční studio Light: Karlík/ aneb
zážitkový divadelní trenažer,
Generace FB
Ilustrátorské dílny - Kateřina
Sechovcová / POP UP / Prostorové
obrázky
Workshop1 – Úvod do japonské
bondáže
Trasy vlasů – premiéra
Taneční studio Light
The Last Anniversary – premiéra
mamapapa o.s.
BERG 2014 CITY: Město bez Židů
Komorní orchestr Berg
Koncert sezony 2014/2015
Mezinárodního festivalu komorní
hudby EuroArt Praha
Festival 13+
STAMIC CREATIVE, s.r.o.
Sál Martinů HAMU,
Lichtenštejnský palác
13. 10. v 19.30
Divadlo v Dlouhé
Divadlo v Dlouhé
14.10. – 18.10.
příspěvková
organizace HMP
Festival SPAM
Nikola Böhmová
Prostor v bývalém
Ústředí lidové tvorby,
Národní třída
Studio Hrdinů
14. – 16. 10.
100 000
grant
14.10. ve 20.00
2 600 000
grant
Divadlo v Dlouhé
14.10. v 19.00
příspěvková
organizace HMP
Divadlo Viola
14.10. ve 20.00
1 000 000
víceletý grant
Občanské sdružení
ILUSTRÁTOŘI
o.s. Paradox
Ryba řvoucí a MOTUS, o.s.
Studio ALTA, Praha 7, 11. , 12.,13. a 14.10.
Divadlo Disk, NOD
v 10.00, 16.00 a 20.00
Roxy
papelote, Vojtěšská 9, 12.10. v 10.00 a 14.00
Praha 1
150 000
grant
Cross Club Plynární
1096/23, Praha 7
Palác U Stýblů
200 000
grant
70 000
grant
200 000
grant
400 000
grant
200 000
grant
12.10. v 15.00
13.10. v 19.30
Studio
Hrdinů
– 13.10. v 19.30
Veletržní palác
Španělská synagoga
13. a 14. 10. v 19.30
JožkaLipnikjebožíčlověkaneumílhát! Studio Hrdinů
- premiéra
1913 – premiéra (představení patří do Divadlo v Dlouhé
dramaturgické linie Krátká Dlouhá a
zahajuje Festival 13+)
Tykej mi, prosím – lásko bolaváViola, o.p.s.
premiéra
4
70 000
grant
Hodinový hoteliér – premiéra
Divadlo na Vinohradech
Czech Crash 2014
Mgr. Pavel Štorek
COLLECTIVE LOSS of MEMORY DOT 504 o.s.
– premiéra
Mime Fest v Praze 2014 – festival Mime Club o.s.
současné pantomimy
Osamělé večer Dory N. - premiéra
Divadlo Na Fidlovačce
příspěvková
organizace HMP
150 000
grant
460 000
grant
90 000
grant
Divadlo na
Vinohradech
Palác U Stýblů, Praha
1
Divadlo Ponec
16.10. v 19.00
Studio Alta
17.10 – 19.10.
Malá scéna DNF
17.10. v 19.30
7 000 000
víceletý grant
16. – 17. 10.
17.10. v 19.30
Večery
Analogonu
XXIX
–
surrealistická
divadelní
revue
časopisu Analogon
Hvězdy světové opery 2014 – Diana
Damrau &Nikolas Testé
Barokní podvečery, 13. cyklus
koncertů staré hudby
Prázdniny blbce č. 13 aneb Jak jsme
zachraňovali svět (Miloš Kratochvíl)
Smrt jsem já - premiéra
Sdružení Analogonu o.s.
Dejvické divadlo
19.10. v 19.30
100 000
grant
NACHTIGALL ARTISTS
MANAGEMENT s. r. o.
Collegium Marianum - Týnská
vyšší odborná škola, s.r.o.
LiStOVáNí s.r.o.
19. 10. v 19.30
Slet bubeníků
Jaromír Hanzlík
Smetanova síň
Obecního domu
Letní refektář
Strahovského kláštera
Malá scéna div. Minor
Vodičkova
Divadlo Alfréd ve
dvoře
Divadlo Archa
HOLONY - premiéra
Divadlo na půdu
Cross club
23.10. v 19.00
Požitkáři - premiéra
Divadlo Na zábradlí
Divadlo Na zábradlí
24. a 25.10 v 19.00
A studio Rubín
25.10. v 17.30 a 20.00
300 000
grant
250.000
grant
50 000
grant
4 200 000
grant
100 000
grant
320 000
grant
příspěvková
organizace HMP
90 000
grant
Studio ITAKA,
Korunní 35, Praha 2
25. a 26. 10 od 13.00
MOTUS
Československé autorské sklepy – A studio Rubín o.p.s.
Baletky Hackeri, Homlesáci &
Manžéri (Papier znesie všetko)
Hlasohled - centrum pro práci
Hlasohled
s lidským hlasem - STAROBYLÉ
5
20. 10. v 19.30
20.10. v 19.30
21.10. ve 20.00
22. 10 v 19.00
200 000
grant
ZPĚVY FINSKA A KARÉLIE
Othello - premiéra
Divadlo pod Palmovkou
Divadlo v Dlouhé
26.10. v 19.00
GHETTO FOOD FESTIVAL
HMYZOŽRANÍ
DIPTYCH - premiéra
o.s. Paradox
Cross Club Plynární
1096/23, Praha 7
Divadlo Ponec
26.10.v 11.00
Hvězdy barokní opery/Collegium
1704 v Rudolfinu
SVÁTKY HUDBY v Praze –
slavnostní zahájení
Mimořádný koncert jubilejní
80. sezony 2014/2015 SO FOK –
KONCERT PRO REPUBLIKU
12 let Farmy v jeskyni- přehlídka
Collegium 1704
Dvořákova síň
Rudolfina
Dvořákova síň
Rudolfina
Smetanova síň
Obecního domu
27. 10. v 19.30
28.10. – 1.11. více na :
http://infarma.info
2 500 000
A studio Rubín o.p.s.
Nová scéna ND,
LaFabrika, Ponec,
NOD a DOX
A studio Rubín
28.10. v 19.30
- SEMAFOR spol. s r.o.
Divadlo Semafor
31.10. v 19.00
1 250 000
grant
4 950 000
grant
Poslední papež - derniéra
Nejveselejší
premiéra
tragédie
v Česku
NANOHACH
Svátky hudby, o.s.
Symfonický orchestr hl. m. Prahy
FOK
Farma v jeskyni
6
27.10. v 19.30
27. 10. v 19.30
28. 10. v 19. 30
příspěvková
organizace HMP
200 000
grant
350 000
grant
500 000
grant
180 000
grant
příspěvková
organizace HMP
víceletý grant
Důležité činnosti oddělení
Druh činnosti
Grantové řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2015 – projednání návrhů grantů
Grantové komise ve Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch
a zahraniční vztahy ZHMP po 2. kole hodnocení
7
místo
MHMP
čas
říjen 2014
Download

dokumentu