3/2012
MOJA
STUPAVA
www.mojastupava.sk
nezávislý mesačník občanov Stupavy
Občianske združenie
Moja Stupava
Cementárenská 8
900 31 Stupava
tel.: 0917/892 508
e-mail:
[email protected]
NEPREDAJNÉ
MESTO STUPAVA AKTUALIZUJE ÚZEMNÝ PLÁN
V sobotu (17.3.) prebehlo stretnutie mesta v zastúpení spracovateľmi platného ÚPN z roku 2005 s obyvateľmi Stupavy.
Cieľom stretnutia bolo zistiť, ako vnímaju rôzne skupiny obyvateľov kvalitu života v Stupave. Výstupom budú návrhy pre
prípravu zadania ÚPN. Zohľadnenie návrhov rôznych skupín
obyvateľov bude spracované a premietnuté do návrhu ÚPN.
Návrh bude pripomienkovaný a mal by byť témou širokej diskusie občanov.
Oceňujeme, že stretnutie bolo vhodne naplánované na sobotu dopoludnia s primeranou propagáciou. Záujem verejnosti
o stretnutie bol. Ostáva nám už len dúfať, že sa nejednalo
o ojedinelú akciu so zapojením verejnosti.
Aktualizácia územného plánu Stupavy je záležitosť, ktorá sa
týka nás všetkých. Je neskoro bojovať proti výstavbe, keď je
táto zadefinovaná v územnom pláne a stavebník/developer dodržal všetky náležitosti zákona. Preto vyzývame obyvateľov,
aby sa o územný plán zaujímali v čase, keď je možnosť na
ňom niečo ovplyvniť! Predpokladáme, že investori zaháľať nebudú, z ich strany očakávame predovšetkým snahu o predefinovanie lukratívnych plôch určených pre oddych a rekreáciu na
funkčné plochy, ktoré sú sú ekonomicky atraktívnejšie (t. j. cena pozemku je rádovo vyššia). V konečnom dôsledku sa bude rozhodovať, či budeme pokračovať vo funkcii satelitu BA (plochy určené pre bývanie – bez pridanej hodnoty), alebo sa staneme funkčným
centrom regiónu tejto časti Záhoria.
Adrian Lakoštík
V tomto čísle nájdete:
• Pozorujte, hodnoťte, konfrontujte a potom rozhodnite
• Voľby 2012 do národnej rady SR
• Ako sa dodržiavajú zákony v Stupave podnikateľmi
• Podujatia v apríli
• playminihandball
• Nie je liečenie ako liečenie/ choroba ako priateľ človeka
• Jarné upratovanie na ihrisku “Fifidlácky LESIK“
• Ako som sa stupafčankou stala 1.
Moja Stupava strana 1
POZORUJTE, HODNOŤTE, KONFRONTUJTE A POTOM ROZHODNITE
Približne 58 percent oprávnených
voličov sa zúčastnilo na nedávnych
parlamentných voľbách. Zhodou okolností rovnaké percento
voličov bolo aj v Stupave. Analytici a politológovia hovoria, že
je to slušný výsledok, lebo účasť
sa očakávala pod 50 percent. Ja
tvrdím, že je to stále málo, pretože
právo rozhodovať o veciach
verejných formou voľby svojich
zástupcov, by sme si mali všetci ctiť a v maximálnej miere ho
využívať. Trocha smutným som zastal po týchto voľbách. Nie
z výsledku, ako by si mnohí mohli myslieť. Ten je taký, o aký
sa voliči postarali. Slobodne a demokraticky. Absolútny víťaz
volieb – strana Smer dostala možnosť na najbližšie štyri roky
zabezpečiť pre ľudí tie ISTOTY, ktoré im sľúbila. Síce nikdy
poriadne nebolo vysvetlené, čo si majú pod tým predstaviť, ale
nechajme sa spoločne prekvapiť. Som si istý, že voliči budú
pozorne pozorovať a hodnotiť. Konfrontovať sľuby s realitou.
A po štyroch rokoch opäť rozhodnú. To je moja istota.
Smutný som zostal z nevídane špinavej predvolebnej kampane. Nerozhodovali žiadne programy politických strán, rozhodovalo, koľko špiny sa podarí na koho vyliať a ako rýchlo sa
dotyčný dokáže od nej očistiť: bezprecedentné spravodajské
hry, rozohrávané s cieľom diskreditácie jednotlivých politikov
alebo ich strán, zverejňovanie tajných informácií, čo nikdy
nemali uzrieť svetlo sveta.
Aj ja osobne som bol účastníkom týchto hnusných útokov. Nechutné výmysly, klamstvá aj za použitia médií výrazne zasiahli
nielen mňa, ale aj moju rodinu. Neprial by som to zažiť nikomu.
Napriek tomu všetkému mi voliči vyjadrili obrovskú dôveru.
Dostal som takmer desaťnásobne viac preferenčných hlasov
ako pred poslednými voľbami – 37.409. Pekný počet z nich bol
aj od spoluobčanov zo Stupavy. Úprimne Vám za ne ďakujem.
Všetky predstavujú pre mňa veľký záväzok.
Ani sa nenazdáme a onedlho tu máme komunálne voľby. Až
ma zamrazilo, keď som si predstavil, že by sa kampaň v našej
krásnej Stupave niesla v podobnom duchu ako tá „veľká“. To
zrejme anašťastie, na komunálnej úrovni nehrozí.
Do politiky som šiel z idealizmu. Spraviť niečo pre budúce
generácie. Napriek tomu, že všetko nedopadlo podľa mojich
predstáv, jedno mi už nikto nikdy nevezme. Urobil som z ministerstva obrany transparentný rezort. S jasným a efektívnym
tokom verejných zdrojov a s jasnými pravidlami. A mnohým
ľudom som otvoril oči. Myslím si, že najmä to sa odrazilo na
množstve preferenčných hlasov. Ľudia vycítili, že je za mojím
konaním to masarykovské: Nebáť sa a nekradnúť. Preto to
stálo zato.
Chcel by som z tohto miesta poďakovať všetkým Stupavčanom,
čo boli voliť a prejavili tak záujem podieľať sa na veciach verejných.
Vrátim sa k volebnej účasti. Pri komunálnych voľbách býva
zvyčajne výrazne nižšia ako pri parlamentných voľbách.
Častokrát si obyvatelia ľubovoľného slovenského mesta, či
obce sťažujú na všetko možné. Na dopravu, odvoz odpadu, stav
ciest, osvetlenie, služby, ústretovosť na úradoch a množstvo
iných „lokálnych“ vecí. Keď však príde „lokálny“ deň „D“, na
voľby sa vykašlú.
Stupavčania, nespravte tú istú chybu. Aj na tom našom „malom“, slovenskom kúsku – v Stupave - pozorne pozorujte
a hodnoťte. Konfrontujte sľuby s realitou. A v najbližších
komunálnych voľbách, na základe Vášho poznania, potom
rozhodnite. Kto Vás bude ďalej zastupovať a spravovať Vaše
peniaze.
Je ich totiž zvyčajne relatívne dosť, len nie vždy politici a úradníci s nimi správne nakladajú. Mohol by som po skúsenostiach
na rezorte obrany napísať o tom veľa. Vydalo by to aj na ďalší
článok, ale priestor nepustí – tak snáď niekedy nabudúce.
Priatelia, spoluobčania - prajem Vám len to najlepšie. Prajem
Vám lepšie časy.
Ľubomír Galko
exminister obrany a poslanec NR SR
VOĽBY 2012 DO NÁRODNEJ RADY SR
Ďaľšie voľby sú za nami. Niektorí z Vás ich prežívali viac, iní menej. Niekomu to bolo jedno. Som rád, že mnohí z Vás prišli
k urnám a vyjadrili svoj názor na súčasných politikov. Popri tom netreba zabúdať ani na tých, čo na voľbách pobudli skoro celých
24 hodín – okrskových komisárov. Pri 26 stranách a pomerne vysokej účasti bola celkom fuška vyhodnotiť výsledky v okrsku.
Mnohí z nás sa dostali domov až po šiestej hodine ráno. Voľby dopadli podľa očakávania, aj keď pre mňa boli výsledky v Stupave
príjemným prekvapením.
Výsledky vo voľbách 2012 do NR SR
v Stupave, ktoré získali viac ako 5%:
Adrian Lakoštík
občan
strana 2
AKO SA DODRŽIAVAJÚ ZÁKONY V STUPAVE PODNIKATEĽMI
Betonáreň „KAROVIČ“ Stupava, alebo môžeme to nazvať aj podľa kedysi známej rozhlasovej relácie – Čo nového Bielikovci ?
Uplynul už dosť dlhý čas od podania odvolania p. Karoviča na
Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR – voči rozhodnutiu
Krajského úradu v Bratislave – ktorý rozhodol v prospech obyvateľov miestnej časti Stupavy – Mást tým, že zrušil pôvodné
rozhodnutie Stavebného úradu v Stupave na stavbu Prevádzkového areálu betonárky Karovič. Z uvedeného dôvodu, je
oprávneným z petičného výboru „petície proti tejto stavbe“ prinajmenšom divné, že vo veci – petície proti „Prevádzkovému
areálu Betonárky Karovič“, do dnešného dňa nedostali žiadne
vyrozumenie z tohto najvyššieho orgánu štátnej správy (MH
a V SR). Dokonca petičný výbor nebol za uvedenú dobu 3 mesiacov (od decembra minulého roku) ani požiadaný o zaujatie,
prípadne zaslanie svojho stanoviska v predmetnej spornej záležitosti.
Je rovnako nepochopiteľné, že do dnešného dňa nikto neriešil
ani možnosť, preskúmať dobromyseľnosť stavebníka v záležitosti tejto tak rozporuplnej stavby a jeho poctivý a otvorený
vzťah hlavne voči obyvateľom susediacich nehnuteľností.
Čo sa týka samotného stavebníka, za celé toto uplynulé obdobie máme zato, že sa p. Karovič jednoducho správa ako všetci všemocní developeri v našej Slovenskej republike, ktorým
absolútne nezáleží na tom, aké následky budú mať ich stavby
a osadenie takýchto priemyselných stavieb pre ľudí v blízkosti
ich obydlí. A čo je najsmutnejšie, že v tejto krajine sa už pomaly
nenájde štátny orgán, ktorý by hájil práva a právom chránené
záujmy obyvateľov pred aktivitami takýchto stavebníkov a developerov v dotknutých územiach.
No a tak stavba areálu betonárky veselo pokračuje, nadobúda
nechutné rozmery prevádzky, ktorá bude obmedzovať nárok na
kľudný život obyvateľov, dotknutých najbližších i vzdialenejších obydlí. Stavebník tiež svojou činnosťou ohrozuje – piesok
pri ceste pred zákrutou vytvára pri silnom vetre dokonalý prachový oblak a pri neprehľadnosti zákruty perfektnú pascu napr.
pre motorkárov, nakoľko po hranicu obce je povolená rýchlosť
90 km/hod a to je až za zákrutou. Ak vbehne do mraku piesku,
alebo chytí šmyk na piesku nafúkanom na ceste, asi bude všetko OK. Taktiež je otázne, vybetónovaný vjazd až po štátnu
cestu, presne v zákrute (tam kde je uložený piesok), pokiaľ
vieme podľa SP, výjazd z areálu má byť až na úrovni poľnej
cesty, vedúcej od ŠM. Vysoké oplotenie robí zákrutu absolútne neprehľadnou, čo sa nám javí, že toto nemohlo byť dopravným inšpektorátom takto schválené. Máme za to, že o tom ani
#4)% &%6&
kompetentní nevedia.
To, že stavebník porušuje aj povolený stanovený čas pre stavebné práve v rozpore so SP, sám potvrdil, viď záver z nariadeného ŠSD – list č. SÚ – 9468/2011/Pa zo dňa 7.12.2011. Ako
však vidieť, on tento čas porušuje sústavne, pretože na stavbe
sa pracuje 7 dní v týždni. Ono totižto je už viac menej všeobecne známe, že na každého sa nepoužíva rovnaký meter za porušovanie zákonov. Zo záveru ŠSD je však vidieť aj skutočnosť,
že opäť za kratší koniec ťahajú dotknutý obyvatelia nehnuteľností pri spornej stavbe.
Mesto Stupava a Mestská polícia v Stupave vôbec nevykonáva
kontroly či už takýchto aktivít, alebo porušovania dopravného
značenia na Devínskej ceste – zákaz vjazdu vozidiel nad 7,5 t,
čo je v rámci ich kompetencie. Ani Okresné riaditeľstvo PZ SR
Malacky – ktorým bola odstúpená naša sťažnosť z Krajského
úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave
dňa 17.6.2011 vo veci porušovania tohto zákazového dopravného značenia nákladnými vozidlami, vysoko presahujúcimi
uvedenú tonáž, sa neunúvali do dnešného dňa na túto sťažnosť
odpovedať a oboznámiť nás, aké prijali opatrenia na riešenie
tohto sústavného problému, porušovanie zákazu vjazdu nákl.
vozidiel nad 7,5 t.
Mesto Stupava sa tejto problematike veľmi excelentne vyhlo vo
svojej odpovedi, s odvolaním sa na stavebný úrad a ním vydané
stavebné povolenie, na ktoré bol podaný podnet na preskúmanie. Mesto sa k tejto problematike dopravy do vydania rozhodnutia nadriadeným orgánom vyjadrilo citujeme: „nebudeme k tejto problematike vyjadrovať“. Opäť vidíme absolútny
nezáujem aj zo strany samosprávy sa venovať aspoň čiastkovému riešeniu problému – to znamená nákladnej doprave, čo
je jednoznačne v kompetencii MsP. Mestská polícia a Mesto
Stupava si neplnia svoje povinnosti ani čo sa týka spolupráce
s orgánmi správcu ciest, nakoľko dopravné značenie – zákaz
vjazdu mot. vozidiel nad 7,5 t. od Bratislavy, je už 3 mesiace
zvalená – od dopr. nehody, ktorá sa tam stala a domiešavače si
veselo chodia cez zákaz vjazdu.
Dokedy bude občan v tejto republike stavaný do úzadia
a v ústrety sa bude vychádzať developerom a finančným skupinám, prípadne osobám, ktoré majú dostatok financií a zástancov v tejto krajine, presadzovať svoje záujmy aj v rozpore
s platnými zákonmi.
Dada
Fotodokumentáciu postupujúcej
stavby a porušení zákona nájdete na stránke www.mojastupava.sk
#$
$% &')&
*&+,.,/0123/.44/2.5/
*6&%768&/
*4798:6/;<===/>44)%&?:A/A/
*4)%68&4&?:&/78'4:'
6B&% 6A/)48C4&BC:6&%
4&
mesto
strana 3
PODUJATIA V APRÍLI
1. 30.3.2012 koncert vokálnej skupiny
FRAGILE vo veľkej sále MKIC; Vs-
riešenia problémov alternatívnym
spôsobom. Vstup voľný.
tupné: 11 EUR/lístok; Vstupenky si
môžete kúpiť/rezervovať v kancelárii
KD (MKIC) v Stupave, vchod od
Kúpeľnej ulice, 2. poschodie, p. Zelinová - 0911 934 312
KURZY:
2. 1.4.2012 o 15:30 v Kvetná nedľa
v KD v Stupave; tradičná obchôdzka
s letečkom v podaní DFS Vienok (bez
vstupného); divadelné predstavenie pre
deti (vstupné 1,50 EUR /os.)
3. 1.4.2012 o 19:00 Baletky, hackeri,
homlesáci & manažéri v Komornom
divadle; Vstupenky si je možné kúpiť
v pokladni Kina X, v prevádzkach
Sport Moda Milica, Zlatníctvo Woletz,
Via cestovná agentúra a Lunik Pub.
Cena: 11 EUR/os.
4. 12.04.2012 o 18:00 prednáška
Prečo máme tak komplikované
vzťahy a čo sa máme v nich naučiť
v alternatívnom centre Motýľ (Hlavná
27, pasáž Avana); Prečo sa rodíme
práve do rodín, ktoré nám často nerozumejú? Akú rolu máme v našich rodinách? Prečo máme také komplikované
vzťahy? To všetko sa nám nedeje náhodou. vstupné: 5 EUR
5. 12.-14.4.2012 Burza oblečenia,
obuvi a doplnkov v Pastoračnom centre; štvrtok a piatok 15:00 – 18:00,
sobota 09:00- 12:00 ; V prípade záujmu o predaj je potrebné prihlásiť sa
na [email protected]
6. 14.4.2012 v čase 9:00 – 11:00
prednáška z cyklu „Tehotenstvo
a príprava na pôrod“ v HAPPY;
Prednáška vedená skúsenou pôrodnou
asistentkou s cieľom priblížiť budúcim
mamičkám (aj oteckom) obdobie
tehotenstva a pripraviť ich na pôrod. ;
Cena 5 Eur/osoba. Potrebná rezervácia
vopred. Viac informácií o prednáške
a prihláška na www.happy.jaspis.sk
1. Cvičenie pre detičky a mamičky
v HAPPY; Pohybová aktivita pre deti
vo veku 1 - 3 roky, kde jednotlivé
cviky sú spojené s riekankami alebo
detskými pesničkami. 17.4.2012
– 5.6.2012. Cena kurzu je 22 Eur
(5 hodín + 1 náhradná hodina zdarma). Viac informácií a prihláška na
www.happy.jaspis.sk
2. Hráme sa na škôlku v HAPPY
Špeciálny program pripravený pre
detičky vo veku 2,5 - 3 roky. Cieľom
aktivity je podporiť samostatnosť
detičiek, trénovať vzájomné odlúčenie
a plnohodnotne stráviť dopoludnie.
16.4. - 25.6., 1x týždenne, v čase 9:30
– 11:30. Cena kurzu je 77 Eur.Viac
informácií a prihláška na www.happy.
jaspis.sk
3. Výtvarné aktivity pre detičky
v HAPPY; Tvorivé hodiny pre deti
vo veku 2-3 roky, venované rozvoju
grafomotorických zručností prostredníctvom rôznych výtvarných techník
a materiálov. 12.4. - 17.5.2012. Cena
kurzu je 22 Eur (5 hodín + 1 náhradná hodina zdarma). Viac informácií
a prihláška na www.happy.jaspis.sk
4. Tanečná prípravka v HAPPY
Aktivita venovaná pohybovej príprave detí vo veku 2,5 – 4 roky, kde sa
deti naučia základné pohyby k tancu,
počúvať rytmus a jednoduché choreografie. 17.4. - 26.6.2012, 1x týždenne,
v čase 15:30 – 16:00. Cena kurzu je
30 Eur. Viac informácií a prihláška na
www.happy.jaspis.sk
5. Dramatický krúžok v HAPPY
8. 15.4.2012 o 17.00 vystúpenie detí
z Folklóriku v malej sále MKIC; vstup
Aktivita pre deti vo veku 4-6 rokov,
kde sa naučia prostredníctvom dramatizácie vyjadriť svoje pocity a emócie.
Každá hodina tematicky zameraná
na iný okruh, súčasťou aktivity je aj
tvorba masiek, kulís, kostýmov, tancovanie, spievanie, rytmizovanie. 13.4.18.5.2012, 1x týždenne, v čase 15:15
– 16:15. Cena kurzu je 30 Eur.Viac
informácií a prihláška na www.happy.
jaspis.sk
voľný
6. Pilates na ráno v HAPPY
7. 14.4.2012 Veterans cup Stupava
2012; Druhý ročník medzinárod-
ného turnaja veteránov a veterániek
v hádzanej organizovaný HC TATRAN
Stupava; Mestská športová hala Stupava, Nová ulica
9. 19.04.2012 počas celého dňa Astrologický rozbor v alternatívnom cen-
tre Motýľ (Hlavná 27, pasáž Avana);
Rozbor vášho osobného horoskopu
podľa astrológie. Rozbor trvá cca.
1 hod. a treba vedieť hodinu a miesto
narodenia. Výklad vedie astrologička
Hajnalka. Treba sa vopred objednať
(tel: 0905/225 193, 0908/325 450);
cena rozboru: 25 EUR
Každý pondelok a stredu 13.0018.00 alternatívne centrum Motýľ
(Hlavná 27, pasáž Avana) otvorené
pre verejnosť. V tomto čase si môžete
zakúpiť minerálne kamienky, výživové
doplnky, bylinkové prípravky a môžete
získať informácie o možnostiach
SÚŤAŽ
Zapojte sa s nami do súťaže o hodnotné
ceny, ktorú každý mesiac vyhlasujeme
v mesačníku Moja Stupava a na stránke
www.mojastupava.sk.
Aktuálna súťaž: Súťaž o poukážku na vstup pre dve osoby do stupavského
KinaX
Súťažná úloha: Koľko sedadiel má stupavské KinoX?
Vaše odpovede na súťažnú otázku spolu so svojimi kontaktnými údajmi
(Meno, Priezvisko, Adresa, tel. číslo alebo e-mail) zasielajte do 18.4.2012
18.00 hod na e-mailovú adresu [email protected], alebo písomne na
adresu Cementárenská 8, 900 31. V prípade viacerých správnych odpovedí,
výhercu vyžrebujeme.
Zároveň srdečne blahoželáme výherkyni súťaže o darčekový balíček s
ekodobrotkami v hodnote 20,-EUR, ktorý venoval EKO obchod Dobrotka
zo Stupavy – Daniele Prosňákovej.
15.4. - 24.6.2012, v čase 17:00 – 18:00.
Cena kurzu je 40 Eur. Viac informácií
a prihláška na www.happy.jaspis.sk
9. Angličtina pre deti v MC Fifidlo
každý pondelok, v skupine o 10.00 sú
2 voľné miesta; Angličtina sa učí metódou Jolly Phonics, vstupné: 4 EUR/
hodina.
10. Fifidielka na fitloptách v MC Fifidlo
cvičenie pre detičky s maminami
na fitloptách s Ivanou, začiatok
6-týždňového kurzu 11.4.2012; 9:30 10:15 - deti od cca 12 do 20 mesiacov
(chodiace); 10:30 - 11:15 - deti od 20
mesiacov do 3 rokov; 11:30 - 12:15 deti od 7 do cca 12 mesiacov (nechodiace); cena kurzu: 20 EUR (6 x 45min.),
registrácia mailom [email protected]
11. Masáž dojčiat v MC Fifidlo
začiatok kurzu 11.4.2012 v čase 12:45
– 14:00, kurz je vhodný pre deti od 2
do 12 mesiacov. Masáž sa môžu učiť
mamičky, ockovia, pestúni, prípadne
ďalší rodinní príslušníci. Tehotné
mamičky sa môžu masáž učiť na
bábikách a ponúknuť ju dieťatku hneď
po narodení. Lektorka: Ivana Bánová
– certifikovaná inštruktorka masáží
dojčiat; Rozsah kurzu: 4 x 1,15 hodiny
Cena 45 EUR (v cene je masážny olej
a manuál s postupom masáže), registracia mailom [email protected]
12. Folklórik v MC Fifidlo
začiatok kurzu 17.4.2012 o 10:00
v malej sále MKIC, 8-týždňový kurz
tancovania mamičiek s detičkami na
ľudovú nôtu. Na konci kurzu bude aj
malé vystúpenie pre rodinu.;
Cena: 28 EUR
13. Numerológia 1.stupeň v alternatívnom centre Motýľ (Hlavná 27,
pasáž Avana)
kurz prebieha 21.04.2012 v čase
10.00 - 17.00 ; Numerológia je náuka
o číslach. Čísla nám nevyjadrujú len
kvantitu, ale majú v sebe skrytú aj
určitú kvalitu. Je to dátum narodenia,
ktorý má človeku pomôcť spoznať
svoj vlastný potenciál a možnosti.
Naučíte sa spoznať samých seba cez
čísla. Treba sa telefonicky vopred
prihlásiť (tel: 0905/225 193, 0908/325
450). ; Cena za kurz je 60.- €. V cene
sú aj materiály.
14. Orientálne tance v alternatívnom
centre Motýľ (Hlavná 27, pasáž
Avana)
každú stredu o 18.00; Vstupné 5.-€,
treba sa telefonicky prihlásiť, nakoľko
máme počet miest limitovaný priestorom (tel: 0905/225 193, 0908/325
450).
15. Joga v alternatívnom centre Motýľ
(Hlavná 27, pasáž Avana); každú
stredu o 19.30; Vstupné 5.- €, treba sa
telefonicky prihlásiť, nakoľko máme
počet miest limitovaný priestorom
(tel: 0905/225 193, 0908/325 450).
Cvičenia Pilates organizované formou
kurzov pod vedením skúsenej certifikovanej lektorky. 11.4.-27.6.2012,
v čase 9:15 – 10:15 hod. Cena kurzu je
44 Eur. Viac informácií a prihláška na
www.happy.jaspis.sk
7. Powerjoga na ráno v HAPPY
Cvičenie Powerjogy organizované formou kurzu pod vedením certifikovanej
inštruktorky.; 13.4. -29.6.2012, v čase
7:30 – 8:30 hod. Cena kurzu je 44 Eur.
Viac informácií a prihláška na www.
happy.jaspis.sk
8. Popôrodná powerjoga v HAPPY;
Cvičenie Powerjogy špeciálne zostavné pre mamičky po pôrode pod
vedením certifikovanej inštruktorky.
Vydáva: OZ Moja Stupava, Cementárenská 8, 900 31 Stupava, tel.:0917 892 508, e-mail: [email protected],
web: www.mojastupava.sk, registračné číslo: EV 4258/11, redakčná rada: Ing. wĽubomír Bugala, Ing. Adrian
Lakoštík, Ing. Milan Frolo, Ing. Miloslava Lakoštíková, grafická úprava: Marianna Volná
strana 4
kultúra
PLAYMINIHANDBALL
Tento rok sa v Stupave organizuje 5. ročník obľúbeného minihádzanárskeho turnaja pod názvom PLAYMINIHANDBALL
(11-13.5 2012 v školskej hale Stupava). Aký má význam tento
turnaj a čo prináša obyvateľom mesta Stupava, nám porozprával
manažér podujatia Rudolf Draškovič ml.
Ako vznikla myšlienka založiť turnaj PLAYMINIHANDBALL?
Pred piatimi rokmi sme sa rozhodli znova založiť mládežnícke
družstvá, ktoré pred pár rokmi zanikli. Chytili sa toho mladí tréneri plní elánu. Určili sme si projekty v našom marketingovom
plané, ktoré nám pomôžu pritiahnuť dnešné deti k športu. Jedným z projektov je turnaj PLAYMINIHANDBALL.
Aký význam má tento turnaj pre Vašu organizáciu?
Veľmi veľký, a to z viacerých dôvodov. Tým najdôležitejším je
pritiahnuť deti k športu. Deti prídu tam, kde sa niečo deje. Na
našom turnaji sa toho deje veľa.
Čo konkrétne čaká deti na turnaji?
V našom klube ponúkame prípravkárom zahrať si na turnaji
veľa dobrých zápasov s kvalitnými družstvami. Ďalej je tu zaujímavý turnajový program pre deti ako ALL Stars game, súťaž
zručnosti, diskotéka pre deti, slávnostné vyhlásenie a hodnotné
ceny. Tento rok sa nám podaril husársky kúsok a od najlepších
slovenských hádzanárskych klubov sme dostali dresy s podpismi celého tímu, konkrétne od Tatranu Prešov, Športy Hlohovec
a Iuventy Michalovce. Myslím si, že to je tiež dobré lákadlo.
Tento turnaj nám pomáha pritiahnuť sponzorov, ktorí pomáhajú
klubu HC Tatran Stupava s chodom mládežníckych družstiev.
My ich za to vieme spropagovať v turnajovom marketingu, čo
je pre nich zaujímavé. Preto sa musíme poďakovať všetkým,
ktorí podporujú tento turnaj, hlavne riaditeľovi základnej školy,
mestu Stupava, ako aj iným sponzorom, ktorí podali pomocnú ruku. Základná škola a pán riaditeľ boli od začiatku našim
myšlienkam naklonení a pomohli, keď bolo treba.
Prečo sa vy osobne angažujete na organizovaní turnaja?
Ako dieťa som tiež hrával hádzanú v miestnom klube HC
Tatran Stupava. Tu som mal možnosť realizovať sa, a tak
cítim, že nejakým spôsobom by som mal aj ja prispieť klubu.
Preto pomáham v tejto voľnočasovej aktivite. Pamätám si,
ako v škole na telesnej výchove sa nám precízne venovala pani
učiteľka Lachkovičová, bývala reprezentantka Československa
v hádzanej a učila nás všetky športy. V klube sa nám venoval
pán Pšenko. Vďaka tomu som mal možnosť venovať sa zmysluplnej činnosti a mal som svoje športové sny. Nemusel som
vysedávať v parku a experimentovať.
Čo myslíte pod slovami „experimentovať v parku“?
90-te roky boli v Stupave veľmi divoké z pohľadu drog.
Veľa ľudí z mojej generácie s nimi začalo experimentovať,
len vďaka tomu, že nemali zmysluplný koníček vo voľnom
čase, alebo rodičia im nevenovali pozornosť. Dnes je situácia
s voľnočasovými aktivitami lepšia a rodičia majú na výber viac
krúžkov alebo športov. Deti potrebujú voľnočasový program
a svoje vzory. Záleží iba na rodičoch, koľko času im venujú
a ako im vyplnia program.
Aké sú možnosti pre športovanie detí v Stupave?
Momentálne máme v meste Stupava na šport dve haly a taká
podmienky nám v Bratislave závidia. Máme tu veľa športov,
ktoré ponúkajú svoje aktivity pre deti a dospievajúcu mládež
ako napríklad: futbal, hádzaná, florbal, hokejbal, tenis, pingpong, karate. Treba hlavne pomoc športovým klubom s financovaním svojich združení, aby zháňanie peňazí neležalo iba
na kluboch alebo združeniach. Ďalej je tu skvelá možnosť, aby
vznikli športové triedy na našej škole, kde by sa efektívnejšie
pracovalo s deťmi. To je moja vízia budúcnosti. Keby tu boli
športové triedy, uľahčilo by to prácu aj nám klubovým trénerom.
Ako môže pomôcť Váš turnaj deťom?
Pomôže ich hlavne motivovať a zlákať ich na šport v mladšom
veku. Týmto turnajom chceme podchytiť deti už vo veku 8-10
rokov. Dostanú dobré základy, majú možnosť sa posunúť vyššie.
Rodičia, ak máte záujem, priveďte deti vo veku 8-14 rokov do
klubu HC Tatran Stupava. Viac informácii nájdete na stránke:
www.hctatranstupava.sk. Ďalšiu možnosť ponúkame deťom vo
veku 8-10 rokov a to zahrať si na turnaji pod názvom stupavskej
ulice. Tam môžu štartovať aj deti, ktoré robia iný šport, ale chceli by si zahrať iba na turnaji. Výber deti do toho tímu budeme
organizovať týždeň pred turnajom v sobotu 5.5 2012. Miesto
a čas oznámime v budúcom čísle Moja Stupava. Turnaj sa koná
11-13.5 2012 v školskej hale Stupava.
Pre viac informácii môžete navštíviť našu stránku venovanú
iba nášmu turnaju: www.playminihandball.com.
Rozhovor bol krátený redakciou, celú verziu si môžete
prečítať na stránke www.mojastupava.sk.
NIE JE LIEČENIE AKO LIEČENIE/CHOROBA AKO PRIATEĽ ČLOVEKA
Dnešná klasická medicína
už nepozerá na človeka ako
celok, ktorého má záujem
liečiť, ale asi sami uznáte,
že vidia v nás len potenciálny zdroj peňazí a testovací materiál.
Miesto toho, aby nás uzdravili, odhalia nám ešte ďalšie choroby,
ktoré nám na psychike veľmi nepridajú a lekári nám s radosťou predpíšu ešte viac liekov. Celý zdravotný systém sa pomaly
rozpadá a ľuďom neostáva nič, len spoliehať sa na seba a staré
dobré rady našich babičiek, ktoré neprinášajú vedľajšie účinky,
ako je to v prípade chemických liekov.
Choroba ako priateľ človeka
Prečo nám do života prichádza choroba? Choroba je disharmónia na rôznych úrovniach nášho vedomia: Tela – Duše
– Ducha, ktorá sa nedá odstrániť tabletkami, injekciami ani
operáciou, jedine zmenou našich postojov a myslenia. Je to telesná reakcia na naše nevyriešené problémy, a teda môže byť aj
podnetom a šancou pre zmenu začať sa uberať novým smerom.
strana 5
občan
Môže sa stať naším priateľom, ktorý nám pomôže urobiť ďalší
krok v rozvoji. Symptómy sú len reakcie našich neriešených
problémov, ktoré sa prejavujú v rôznej forme /bolesti, migrény, hnevy atď/, a ktoré si od nás žiadajú pozornosť a správne
pochopenie. Len čo porozumieme reči symptómov, ktoré prichádzajú ako posolstvá od tela, nájdeme skutočný kľúč k uzdraveniu akejkoľvek choroby.
Liečenie je vlastne znovunastolenie vnútornej rovnováhy, pocitu
pohody, pokoja, radosti zo života, vitality a skutočného šťastia
na všetkých úrovniach vedomia. Telo má nesmiernu schopnosť
samoliečenia a regenerácie. Je veľa ciest liečenia, telo si hľadá
vždy tú najlepšiu a najprijateľnejšiu. Je povďačné, ak ho človek v tomto procese podporuje. Omyl a nesprávny postoj vedú
k vybočeniu zo správnej cesty a k disharmónii, ktorá sa neskôr
stane citeľnou prostredníctvom bolesti. Len čo sa omyl odstráni a pochopíme nesprávny postoj, človek už chorobu nepotrebuje a ona zmizne sama od seba. Len správnym uvedomením
a pochopením našich problémov v živote si môžeme zabezpečiť
plnohodnotné zdravie v každom veku.
Monika Rydziová
JARNÉ UPRATOVANIE NA IHRISKU „FIFIDLÁCKY LESIK“
V sobotu 17. marca 2012 bol krásny slnečný a teplý deň, stvorený na jarné upratovanie ihriska. Hrable, rýle, lopaty, fúriky stáli
v pozore pred dobrovoľníkmi. Na zasadenie čakali bylinky, maliny, hrozno, čučoriedky a mnoho ďalších úžitkových rastlín.
Na ihrisku sa zišlo veľa dobrovoľníkov, dospelých i detí. Ani
pripravené náradie nestačilo. Pohrabali popadané lístie, previezli štrk pod hojdačky, vyzbierali kamene, urobili z nich skalku, na ktorú zasadili bylinky, popri plote zasadili ovocné kríky
a úžitkové rastliny, ktoré poslúžia všetkým. Ku všetkým zasadeným rastlinám pribudnú informačné tabuľky, aby návštevníci
ihriska vedeli, čo to rastie na ihrisku. Všetky zasadené rastliny
sú označené červeným špagátom. Prosíme rodičov o dohliadnutie na deti, aby ich nevytrhli. Ak sa rastliny ujmú, tak budú
prinášať úžitok všetkým.
Všetci dobrovoľníci prispeli svojou mierou k dobrej veci, za čo
im patrí naša vďaka i vďaka všetkých detí a ich rodičov, ktorí
budú tráviť chvíle na ihrisku. Naša vďaka patrí aj OZ Envirosvet, ktoré zabezpečilo náradie a sadenice.
Otváracie hodiny ihriska (od pondelka 19. marca 2012) budú
celoročne od 9.00 do 18.00 hod. Tieto otváracie hodiny vieme zabezpečiť aj vďaka spolupráci s MKIC v Stupave. MKIC
zabezpečí otvorenie/zatvorenie ihriska počas pracovných dní.
Počas víkendov a štátnych sviatkov bude otvorenie/zatvorenie
ihriska zabezpečené vďaka dobrovoľníkom. Ak sa chcete pridať k týmto dobrovoľníkom, napíšte na [email protected] alebo
zavolajte na 0908 286 855.
Koncom apríla alebo začiatkom mája pribudnú na ihrisku lavičky a posedenie. Financie na lavičky a posedenie sme získali
vďaka dotácii od Mesta Stupava a koncertu Spievankovo, ktorý
sa uskutočnil 16. marca 2012.
Nakoniec chcem ešte raz poďakovať:
• všetkým dobrovoľníkom účastným na jarnom upratovaní,
• OZ Envirosvet za náradie a sadenice,
• MKIC za spoluprácu pri sprístupňovaní ihriska verejnosti počas pracovných dní,
• dobrovoľníkom zabezpečujúcim sprístupnenie ihriska verejnosti počas víkendov a štátnych sviatkov a
• OZ Moja Stupava za aktívnu účasť pri realizácii ihriska.
Stretneme sa na ihrisku!
Fotky z jarného upratovania na ihrisku nájdete na stránke
www.mojastupava.sk
Eva Mrázová, MC Fifidlo
AKO SOM SA STUPAFČANKOU STALA I.
Keď sme pred troma rokmi vošli do nášho nového, krvopotne
- europotne nadobudnutého bytu v Stupave, čakali nás len
čerstvo vymaľované steny a nablýskaná laminátová podlaha.
Naše, naše! – hopsali sme radosťou, ignorujúc fakt, že všetky
esá (vrátane vlastníctva bytu) zatiaľ pekne s tvrdou istotou drží
v rukách banka, pričom našou jedinou istotou bolo inkaso na
hypotekárnom účte. Kúpili sme si ikeácke matrace a od toho
momentu nám už nič nebránilo prekonvertovať z Blavákov na
Záhorákov. Nejakú tú dobu sme žili s dvojplatničkou medzi
škatuľami a vrecami a potkýnali sa jeden o druhého nevediac,
čo skôr tej našej domácnosti dopriať. S chladničkou sme to
poriešili rýdzo elegantne, kúpili sme v Tescu plastovú debničku
s vekom, šupli ju na balkón a ejže veru dobre bolo, chladnička aj
mraznička all in one, podľa toho, ako si januárové či februárové
počasie práve zmyslelo. Len to pivo občas nie a nie z fľaše von
tiecť, tak tuhô sa vonku sem tam prihodilo...
Časom ubúdalo finančných prostriedkov z účtu a nepriamoúmerne k tomu sa začali v našom byte konečne objavovať
prvé známky civilizovaného bývania, ako napr. skrine či
spotrebiče. To už som mala za sebou aj svoju prvú stupavskú
prechádzku s kočíkom, kedy som bola na seba neskonale hrdá,
že som zvládla cestu až k ďalekej, preďalekej Bille aj bez MHD
a dokonca som aj naspäť domov potrafila. Nehovoriac o fascinujúcom objave, že aj v menších mestách mávajú drogériu
DM, čo mi do budúcna zaručovalo ďalšiu akú-takú možnosť
kultúrneho vyžitia, samozrejme okrem nákupov v spomínanej
Bille. Drahého som vtedy nesmierne potešila, keď som mu
referovala, koľko všelijakých obchodov som tu našla a že netreba euráče v Bratislave mínať, pretože sa uspokojivo dajú aj
tu v Stupave oplieskať. A tak si doteraz pravidelne užívame
divoké shopping-mánie, v Jednote mlieko načapovať, u mäsiara údené koleno na šošovicovú polievku kúpiť, v DM nový
saponát, toaleťák a plienky, potom ešte do Billy sa doraziť
a hajde domov na Večerníček.
Treba však povedať, že shopping-mánie netvoria práve gro
strana 6
občan
nášho spoločenského a kultúrneho života v tomto malebnom
mestečku. Dostal nás park. Zamilovali sme sa doň ešte skôr,
než sme začali v Stupave bývať. To už sme za sebou mali
prieskum „kam sa to vlastne sťahujeme“. V rámci prieskumu
sme boli napríklad v troch reštauráciách...no... skrátka, park
to zachránil. Hoc je pravda, že som sa niektorých svojich romantických predstáv musela vzdať. Napríklad tej, že sedím na
rozkvitnutej lúke, pod mohutnou korunou stromu, ktorého tieň
ma príjemne chladí, za mnou žblnkoce potôčik, deti sa šťastlivo
ihrajú v tráve a skúmajú drobnú chrobač, zatiaľ čo môj muž,
sediac vedľa mňa, mi predčítava ľúbostnú poéziu... Tak som sa
jedného pekného letného dňa vybrala s rodinou do parku. Nohy
sa mi zabárali do rozhorúčenej cesty a slnko pražilo na chrbát,
ale nevzdávala som sa. Okrikujúc svojho prvorodeného syna,
aby sa držal na kraji cesty a nemotal sa pri každom zaparkovanom aute, sme ešte v ten deň dokázali doraziť do parku. Tu
už sa o nás postaral uvítací výbor v podobe náletu komárov,
ktorý nás ochotne sprevádzal po celú dobu nášho pobytu v tejto
nádhernej zelenej časti mesta Stupava. Smerom od potoka som
zacítila podivné arómy pripomínajúce našu pokazenú čističku
spred baráku a na tráve som zbadala rozvaľovať sa hlúčik
občanov s viac než zvláštnym, trochu neprítomným výrazom
tváre. Akiste už boli opojení z tej ľúbostnej poézie, ktorú som
si tu po boku manžela chcela i ja vychutnať! Tráva to bola inak
v parku krásne podrastená, aj som trošku ľutovala, že nemáme
v garáži ustajnenú nejakú fialovú kravičku,
bo by sa isto schuti
popásla.
Neviem
presne, čím to bolo, ale
nakoniec z tej mojej romantiky nič nebolo.
Zuzana Kolláriková
inzercia
Úver na bývanie už od 1,69 % ročne
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., pomáha svojim klientom financovať bývanie už 20 rokov. Jej aktuálna ponuka je určená
pre tých, ktorí potrebujú rýchlo a za rozumný úrok peniaze na svoje bývanie.
Financovať bývanie je beh na dlhé trate. Cestu k novému
bývaniu môže skrátiť stavebné sporenie. Veď kúpiť si hoci aj
staršiu nehnuteľnosť, prípadne pustiť sa do obnovy tej, ktorú
už vlastníte, často nie je možné bez úveru z banky. Aj preto
ponúka Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., svojim klientom všetky
typy medziúverov, a to aj bez predchádzajúceho sporenia, so
zvýhodnenou ročnou úrokovou sadzbou už od 1,69 %. V porovnaní s aktuálnymi úrokovými sadzbami je táto úroková sadzba nižšia o 3 % resp. 4 % p. a.
Kto skôr príde...
Akcia je časovo obmedzená, preto sa do kancelárie obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., vyberte čo
najskôr. Zvýhodnená úroková sadzba bude platiť 12 mesiacov od schválenia úveru v banke. Po roku sa síce úrok
zmení, ale novú sadzbu platnú o 12 mesiacov poznáte v PSS,
a. s., už teraz. Je to úrok, ktorý poskytuje PSS, a. s., mimo akciovej ponuky v roku 2012. A priemerná úroková sadzba vášho
úveru bude vďaka zníženej úrokovej sadzbe aj tak výhodnejšia,
ako u porovnateľných produktov na trhu. Zvýhodnené úvery
ponúka najväčšia stavebná sporiteľňa súčasným ale aj novým
klientom na všetky bytové a stavebné účely, ktorých cieľom
musí byť kúpa, výstavba či rekonštrukcia bývania. V mnohých
rodinách sa o chvíľu začne stavbárska sezóna, takže tieto
279É5$&,(+2',1<
3RQGHORN
8WRURN
6WUHGD
äWYUWRN
3LDWRN
6RERWD
=D~þHORP]DEH]SHþHQLDNRPSOH[QêFKVOXåLHESRQ~NDPH]iKUDG\QDNO~þV
NRPSOHWQRXUHDOL]iFLRX
strana 7
Moja Stupava
úvery budú vítanou pomocou pri financovaní menších, ale aj
náročnejších projektov. Veď na jednu zmluvu o stavebnom
sporení poskytne PSS, a. s., úver od 3 tisíc € až do 170 tisíc €,
na jeden financovaný objekt je to až 340 tisíc €.
...býva skôr a získa viac
Stavebné sporenie je vyhľadávané pre vysoké a bezpečné
zhodnotenie vkladov. Podľa ich výšky získa každý stavebný
sporiteľ aj štátnu prémiu. V tomto roku predstavuje 10 %
z ročného vkladu, maximálne 66,39 €. Vklady i štátna prémia
sú úročené až 2-mi %-mi ročne, čo znamená, že počas šiestich
rokov sporenia dosahuje priemerné zhodnotenie vkladov až
5,19 % ročne. Takže čím skôr začnete sporiť, tým viac na
úrokoch získate. Samozrejmosťou je zákonná ochrana vkladov
až do výšky 100 tisíc €. Osobitnou výhodou stavebného sporenia je zákonný nárok na stavebný úver s garantovanou úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne počas celej doby splácania
úveru. Pre mladé rodiny a ľudí, ktorí nemajú čím ručiť za úver,
je jedinečným riešením stavebný úver až do 40 tisíc €, ktorý
PSS, a. s., poskytuje bez preukazovania príjmov žiadateľa,
bez ručiteľa alebo bez záložného objektu.
Podrobné informácie získate na adrese:
Stupava, Hlavná 46, tel.: 0915/740001, 0903/213466
inzercia
URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ STUPAVA INFORMUJE O KONANÍ VÝROČNEJ ČLENSKEJ
SCHôDZE, KTORÁ SA BUDE KONAŤ DŇA 20.4.2012 O 17,00 hod. V BUDOVE MKIC NA
AGÁTOVEJ UL. V STUPAVE.
lesné porasty sú predmetom súdTýmto článkom by sme sa chceli
prihovoriť občanom „ urbárnikom
US Stupava “ a dať tak do povedomia konanie tohtoročnej členskej
schôdze, aby si urobili čas na stretnutie, ktoré sa koná raz za rok. Je
potrebné si uvedomiť, že o svoj
majetok by sa mali predovšetkým
starať všetci, ktorí vlastnia podiely
z lesov, pasienkov a vodných plôch,
zlúčených v tejto forme spoločenstva
a nenechať to na rozhodovaní len
úzkeho kruhu občanov – výboru spoločnosti. Vzhľadom na
to, že naše spoločenstvo je bez právnej subjektivity majú
všetci spoločníci rovnaké práva a povinnosti a teda konajú
rovnocenne za spoločenstvo. Naša spoločnosť prešla od svojho
počiatku až do teraz veľkými zmenami. Od čias Márie Terézie /
Rakúska-Uhorska, cez obdobie pred a po prvej svetovej vojne,
taktiež obdobie v 20 až 30-tich rokov minulého storočia, kedy
bola veľká hospodárska kríza a obdobie pred druhou svetovou
vojnou, keď naše spoločenstvo získalo kúpou od vtedajšieho
pána grófa Ľudevíta Karolyiho „ lesný objekt DUBNÍK “
a sprostredkovanou výmenou „ les KRČE-KRČICE “ od urbárskej obce Záhorská Bystrica. Uvedený lesný porast DUBNÍK
sa nachádza nad bývalým Štátnym rybárstvom od strelnice,
až po cestu na Borinku a pamätajú si ho ešte starší urbárnici,
ktorý tento les chodili vysádzať. Lesný porast KRČE-KRČICE
sa nachádza nad Lingrábami v k.ú. Borinka. Práve tieto dva
neho vysporiadania, pretože boli
v roku 1958 odovzdané krajskej
správe lesov Bratislava ( do rúk
štátu ) a po roku 1990 neboli prinavrátené. Nakoľko doterajšie
kroky zo strany bývalého vedenia
US Stupava neboli postačujúce,
je potrebné to doriešiť, ako jeden
zo závažných krokov. Pre každé
takéto spoločenstvo je predpísaná
aj starostlivosť o lesné porasty, čo
v našom prípade predstavuje ročnú ťažbu cca. 1.500 m3
drevnej hmoty, plánované prebierky a prípadné spracovanie kalamity. Toto je nosná činnosť našej urbárskej spoločnosti, ktorá
tvorí hlavný príjem a teda je potrebné vždy dôkladne zvážiť,
koľko a akým spôso-bom bude ťažba zabezpečená. Na jednej
strane je to čo najväčšia efektivita – finančný prínos pre chod
spoločnosti a na druhej strane zabezpečenie potrieb občanovurbárnikom palivovým drevom, podľa výšky podielov. Tu
sa nám podarilo sprehľadniť spôsoby ťažby, príjem financií
a čiastočne uspokojiť ľudí palivovým drevom. Našou snahou je
vytvoriť také zdroje, aby každý urbárnik mal nárok na finančné
dividendy, prípadne palivové drevo podľa toho, aký má podiel.
Veríme, že si nájdete čas a prídete sa informovať v akom stave
je váš majetok. Prosíme vás o účasť v čo najväčšom počte, aby
schôdza bola uznášaniaschopná.
Výbor Urbárskej spoločnosti Stupava, Hlavná 9
automatické systémy pre krídlové a posuvné brány
garážové vráta
automatické závory
mechanické komponenty pre brány
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
AXIAL, s.r.o.
Dlhá 25/B
900 31 Stupava
Tel./fax: 02 6545 7107
[email protected]
www.axial.sk
strana 8
Moja Stupava
Download

3/2012 - Moja Stupava