Se stroji TRUMPF přes celé
spektrum tlouštěk plechů
Volba laseru
01
Pevnolátkový nebo CO2 laser? Diskuse stále trvá.
Přitom je odpověď vlastně velmi snadná:
Rozhodující je způsob použití.
Otázka závodní
dráhy
Stejně jako výkonný terénní
vůz, který zvládne i pouštní
rallye, se i CO2 laserové stroje
propracují jakoukoliv tloušťkou
materiálu a nemají téměř
problémy ani s jeho
proměnlivou kvalitou.
„Obě technologie se vzájemně doplňují. Při vysokotlakém řezání tenkého plechu je
pevnolátkový laser dobrý, rychlý a efektivní. Pro řezání silnějších plechů dusíkem je nyní
stejně jako dřív vhodnou volbou CO2 laser, zejména pokud jde o kvalitu řezných hran.“
Claus Schaupp, Marquardt & Schaupp, s. r. o.
ic se nejí tak horké, jak se to uvaří.
Intenzivní diskuse o ideálním zdroji
záření, která po dlouhou dobu probíhala
mezi výrobci laserových zařízení a
výzkumnými ústavy, měla mezi zákazníky
mnohem uvolněnější podobu. Uživatelům –
ať už to byli menší firmy nebo velcí výrobci
– jde o to, jakou úlohu je třeba řešit, a o
kompletní balíček „laser plus stroj“.
Rozhodující je efektivita a hospodárnost
výrobního zařízení. Proto se uživatelé
záměrně rozhodují buď pro svižný vůz, nebo
robustní džíp.
Laserový řezací stroj s technologií CO2
tak potvrzuje svou pozici jako mnohostranný
„terénní vůz“. S výkonem laseru až osm
kilowattů řeže ocel o tloušťce od 0,5 do více
než 30 milimetrů – to je ideální při zvládání
náročných rallye u mnoha subdodavatelů,
pro něž je důležité rychlé střídání variant a
malé velikosti sérií. CO2 laser v těchto
situacích poskytuje při tavném řezu tenkých
až silných materiálů dobré až vynikající
výsledky, je technicky propracovaný a je
dimenzován na každodenní náročnou práci v
průmyslu.Pevnolátkový laser je naproti tomu
N
určen pro tenké materiály a vysokou rychlost
řezu. Tento „závodní vůz“ se sice popere i se
silnější konstrukční ocelí – čeho ale
nedosáhne, to je flexibilita a všestrannost
jeho protějšku využívajícího plyn. Musí se
například vejít do silného nerezu, ale jeho
nejoblíbenější závodní drahou je plech tlustý
maximálně pět milimetrů.
To, čím se oba zdroje záření v první řadě
při svém použití liší, je vlnová délka laseru.
Zatímco CO2 laser pro průmyslové použití
vysílá záření ve střední infračervené oblasti s
vlnovou délkou deseti mikrometrů, mají
pevnolátkové lasery s výkonem několika
kilowatt přibližně desetkrát menší vlnovou
délku přibližně jednoho mikrometru. Menší
vlnová délka záření má rozhodující důsledky
pro proces obrábění. Protože mnoho
kovových materiálů silněji absorbuje světlo
s malou vlnovou délkou, je přinejmenším u
tenkého plechu možná vyšší efektivita
výrobního procesu. Barevné kovy jako
například měď lze čistě řezat pouze touto
vlnovou délkou. CO2 laser oproti tomu řeže
lépe při tloušťce plechu od pěti milimetrů.
Stejně jako silniční
závodní vozy dávají
i laserové stroje s
pevnolátkovým
laserem přednost
určitému „povrchu“,
totiž konstrukční oceli
a tenkému plechu;
na nich dosahují
extrémní rychlosti.
Pomocí CO2 laseru lze na
stroji na řezání trubek
vyrábět komplexní zásuvné
spoje.
Dokonce i v silné
konstrukční oceli zajistí
CO2 laser skvělý řez.
CO2 laser svaří nádobu a víko
na neprodyšné pouzdro
palivového filtru.
„Flexibilita CO2 laseru je
u nás velmi žádána,
protože zvládá všechny
materiály jako
konstrukční ocel, hliník
i nerez s tloušťkou plechu
do 25 mm.“
Dietmar Dirks,
Röhrig, s. r. o. a spol., k. s.
Fóliované plechy nebo
barevné kovy jako měď
a mosaz? Pro
pevnolátkový laser
žádný problém.
„Pevnolátkové lasery jsou energeticky efektivní,
a proto mají podstatně nižší spotřebu energie.
Budu s nimi řezat tenký plech, ten tvoří asi
50 procent mé výroby.“
John Feijen, Metaal Techniek BV
Při svařování karosářských dílů se
projeví silné stránky pevnolátkového
laseru: rychlé a přesné vedení
paprsku umožňuje zmenšení přírub –
a to i při ovládání na dálku.
S jemnými až filigránskými
vzory si pevnolátkový laser
dobře poradí, jak je vidět na
tomto ciferníku z nerezu.
Pevnolátkový laser se prosadí ve sféře 3D a u tenčích
plechů. V budoucnu stále ještě budeme mít stroje s
technologií CO2, u karosářských dílů s tloušťkou 2,5
milimetru však přejdeme na pevnolátkový laser“.
Erhard Hujer, Hujer Lasertechnik, s. r. o.
Pro hloubkové svařování rotorů turbín z nerezu
je CO2 laser správně zvoleným nástrojem.
Rozhodující je zde příkřejší úhel dopadu
laserového paprsku na tlustý plech, který
vyhovuje
CO2
laseru,
ale
brzdí
pevnolátkový laser a vytváří tak nežádoucí
miniaturní otřep.
Při posuzování hospodárnosti se názory
značně rozcházejí. Je třeba se dopracovat k
tomu, které faktory mají skutečně silný vliv
na náklady. Faktor spotřeby proudu a plynu
činí – v rozporu se značnou pozorností,
která se mu přikládá – pouze asi tři
procenta nákladů na díl. Zůstávají náklady
na obsluhu, které zpravidla nezávisí na
stroji, a náklady na stroj. Záchytný bod
poskytne hodinová sazba stroje, ale ještě
důležitější je odpověď na otázku, kolik dílů
za hodinu stroj vyrobí. Když oba aspekty
sloučíme, zjistíme výši nákladů v eurech na
jeden díl. Příklad: Při tavném řezu nerezu
do čtyř milimetrů dosahuje zařízení
TruLaser 5030 fiber s pevnolátkovým
laserem o výkonu 3 kW až třikrát
rychlejšího posuvu než srovnatelná varianta
stroje s technologií CO2 s výkonem laseru 5
kW. To zkracuje dobu obrábění dílu až o 45
procent a výrazně snižuje náklady na jeden
díl.
Pevnolátkový laser skýtá i další
potenciál pro úsporu nákladů, protože jej
lze integrovat do sítě a využívat na více
strojích. Především zařízení, která nepracují
čtyřiadvacet hodin denně, jsou pro to
mimořádně vhodná. V kombinovaném
stroji je laser například aktivní pouze po
omezenou část doby obrábění dílu, protože
stroj provádí vysekávání nebo se
konfiguruje. V laserových svařovacích
zařízeních je to kvůli instalaci přípravků
podobné. Pevnolátkové lasery zde mohou
výrazně zvýšit efektivitu, protože je lze
během milisekund přepnout z jedné
aplikace na jinou. Stroje jsou inteligentně
řízeny
systémem
LaserNetwork
a
automaticky si vyžádají laserový paprsek
tehdy, když jej potřebují k obrábění. Je to
systém, který má budoucnost.
<
Pevnolátkové lasery jsou
vhodné pro perforaci
a strukturování solárních
článků. Dokáží rovněž
vytvářet kódy typu Data
Matrix.
„Pro CO2 lasery
i pevnolátkové
lasery bude i v
budoucnu
vznikat
množství
nových
aplikací,“ je
přesvědčen
Klaus
Wallmeroth.
„V oboru
laserového
obrábění ještě
mnoho procesů
nebylo zcela
pochopeno,“ říká
Michael von
Borstel.
02
Mírové soužití?
O budoucnosti laseru a o otázce, zda pevnolátkový laser jednou přece jen
nevytlačí CO2 laser, diskutují Klaus Wallmeroth a Michael von Borstel, kteří
ve společnosti TRUMPF zodpovídají za vývoj a výrobu obou těchto typů
laseru.
Srdečně vás vítáme na diskusním setkání o tom správném laseru ...
Klaus Wallmeroth (se smíchem přerušuje): Diskusní setkání?
To vás musím zklamat. Můj kolega i já jsme hluboce přesvědčeni
o oprávněnosti existence obou typů laseru.
Michael von Borstel: Mírové soužití proto, že jak pevnolátkový
laser, tak také CO2 laser si svými specifickými výhodami ještě
dlouho udrží své místo na slunci.
Pokud je to tak, proč se v poslední době tato diskuse tak rozhořela
a dostala se téměř do polohy otázky víry?
Wallmeroth: Myslím, že je zatím jednoznačně patrný
marketingový záměr zainteresovaných kruhů. Mnozí se
zjednodušenou argumentací snaží zavděčit škatulkujícímu způsobu
myšlení.
Von Borstel:Volba správného laseru je dána aplikační úlohou.
Rozhodující jsou individuální požadavky příslušné aplikace.
Co je doménou laseru v pevné fázi?
Wallmeroth: Při obrábění tenkých plechů má pevnolátkový laser
– čili diskový nebo vláknový laser – navrch a přesvědčuje
při tavném řezu vysokou rychlostí. Má to fyzikální důvody: Při
řezání plechu o malé tloušťce vznikají mimo jiné v důsledku
vysokých rychlostí ploché řezy a v důsledku toho je malý úhel
dopadu. Pevnolátkové lasery pracují s vlnovou délkou jednoho
mikrometru, a tak se za těchto podmínek velmi snadno absorbují,
takže diskový nebo vláknový laser postupuje vpřed mimořádně
rychle. Totéž platí pro barevné kovy: Měď nebo mosaz absorbuje
laser s menší vlnovou délkou výrazně lépe než paprsek CO2 laseru
s vlnovou délkou 10 mikrometrů.
Proto také pořízení laseru v pevné fázi vyjde dráže ...
Wallmeroth: To je v mnoha případech pravda, ale díky vysoké
rychlosti obrábění a díky tomu snížení nákladů na jeden díl se tato
vyšší investice velmi rychle vrátí. A ve stále větším počtu případů
lze tyto pořizovací náklady už zpočátku udržet na nízké úrovni, a
to tehdy, když více strojů spolupracuje v síti TRUMPF
LaserNetwork. Pomocí tzv. optického vlákna se například
kombinovaný stroj TruMatic 3000 fiber a robotická buňka
TruLaser Robot 5020 dělí o jeden diskový laser TruDisk –
hospodárněji už to nejde.
A co tedy, pane von Borstele, zbývá pro CO2 laser?
Von Borstel: S vlnovou délkou deseti mikrometrů má CO2 laser
jasnou výhodu s přibývající tloušťkou plechu. U CO2 laseru je
tomu jinak než u pevnolátkového laseru: čím více se řez blíží 90
stupňům, tím lépe. Od úhlu dopadu 80 stupňů může výkon laseru
optimálně zasáhnout do plechu. Pokud teplota stoupá, účinek se
dokonce ještě zesiluje. Ale nejen při tavném řezu silné konstrukční
oceli, nerezu a hliníku, ale i v celém spektru tlouštěk plechu
přesvědčuje CO2 laser jako univerzální nástroj s trvale vysokou
kvalitou řezu a dobrým posuvem.
„Dále optimalizujeme CO2 laser a
stále lépe přizpůsobujeme laserový
paprsek požadavkům příslušné
aplikace.“
Michael von Borstel
efektivitu díky další optimalizaci spojování výkonů. Kromě toho
se laserový paprsek stále lépe přizpůsobuje specifickým
aplikačním požadavkům.
U pevnolátkového laseru, pane Wallmerothe, existují dvě
koncepce, disk a vlákno. Platí i zde princip soužití?
Wallmeroth: Skutečně. Relativně robustní disk obsadil sféru
několikakilowattových výkonů. Vláknový laser citlivý na zpětné
odrazy slouží především v oblasti jemného řezání.
Lze si přesto představit, že společnost TRUMPF jednoho dne
vybaví vláknovým laserem klasický stroj na obrábění plechu?
Wallmeroth: V současnosti nepozorujeme žádný vývoj, který by
vyvracel naše přesvědčení, že pro několikakilowattové stroje je
vhodnějším pevnolátkovým laserem diskový laser. Proto vidím
vláknový laser jako vhodný spíše v těch obráběcích strojích, které
jsou koncipovány pro zcela speciální segmenty – jako již dnes
například typová řada TruLaser Cell 3000. Při dovybavení laserem
TruFiber se projeví silné stránky tohoto zdroje záření při jemném
obrábění velmi jemných dílů, jako jsou například lékařské přístroje
a implantáty.
Je tedy v oblasti laseru ještě nějaká neprobádaná oblast?
Von Borstel: V oboru laserového obrábění ještě mnoho procesů
nebylo zcela pochopeno. To znamená, že často sice víme, co se
děje, ale nevíme, proč se to děje. Takto nám například nová
infračervená technologie Ústavu pro proudové přístroje
Stuttgartské univerzity (IFSW) umožnila pohled „klíčovou
Už se technologie CO2 laseru vyčerpala?
dírkou“. Díky tomu víme, že paprsek CO2 laseru je po celé délce
Von Borstel: Myslím, že konce zdaleka ještě nedosáhla. I když řezu absorbován rovnoměrně, zatímco u pevnolátkového laseru je
je CO2 laser zavedená technologie, neustále se zlepšuje. Nejnovější absorpce nerovnoměrná. To potom způsobuje turbulence a
vývoj zvýšil energetickou efektivitu CO2 laserů i procesní výstřiky.
Wallmeroth: Velmi mnoho se nyní děje v oblasti
laserů s krátkým pulsem. Pro řezání materiálů, jako
je tvrzené sklo nebo plasty vyztužené uhlíkovými
„Relativně robustní disk obsadil
vlákny, které nelze obrábět jinými metodami, jsou
vyvíjeny vysoce výkonné lasery s vlnovou délkou v
sféru několikakilowattových
zelené části spektra. Tyto lasery slibují zajímavé
výkonů.; naproti tomu vláknový
nové aplikace například v oblasti elektromobilů a
fotovoltaiky. Kromě toho bychom neměli zapomínat
laser citlivý na zpětné odrazy
na bouřlivý vývoj u diodových laserů! Stručně
slouží především v oblasti
shrnuto: Nástroj „laser“ zůstává mladý i 50 let po
vyrobení prvního laserového zábleskového zařízení.
jemného řezání.“
Pro CO2 laser stejně jako pro pevnolátkový laser i v
budoucnu bude vznikat mnoho nových aplikací. <
Klaus Wallmeroth
03 a
CO2 laser
Vysoce kvalitní, odolné a flexibilní: Stroje značky TRUMPF
s CO2 laserem si poradí s jakoukoli tloušťkou plechu.
Stroj TruLaser 3030 obrábí
s řeznou hlavou plechy
až do tloušťky 25 milimetrů.
Inteligentní řešení z trubek
a profilů? Stroj TruLaser
Tube 7000 zajistí vysoce
kvalitní řez.
Snadno automatizovatelné a
flexibilní: stroje TruLaser Cell
7040 pro 3D řezání
a svařování laserem.
CO² laser – dostupné stroje: TruLaser 1030 +++ TruLaser řady 2000 +++ TruLaser řady 3000 +++
TruLaser řady 5000 +++ TruLaser řady 7000 +++ TruLaser 8000 +++ TruLaser Cell 1100 +++ TruLaser Cell řady 7000
+++ TruMatic 6000 +++ TruMatic 7000 +++ TruLaser Tube řady 5000 +++ TruLaser Tube řady 7000 +++
Strojem TruLaser 8000 lze
obrábět plech o délce až
16 metrů.
Pevnolátkový laser – dostupné stroje: TruLaser 1030 fiber +++ TruLaser 5030 fiber +++
TruLaser řady 7000 fiber +++ TruLaser Cell 1100 fiber +++ TruLaser Cell řady 3000 +++ TruLaser Cell 7040 fiber +++
TruLaser Cell 8030 +++ TruLaser Robot 5020 +++ TruMatic 3000 fiber +++
Vyvinuto pro řezání dílů
tvarovaných zatepla: 3D
laserový řezací stroj TruLaser
Cell 8030.
S jedním laserem
TruDisk řeže TruLaser
5030 fiber tenký plech
velmi hospodárně.
Jeden příklad za všechny:
Stroj TruMatic 3000 fiber je
ideální pro použití v síti a
kombinuje laserové řezání
a vysekávání.
Robot TruLaser 5020 rychle a čistě ve 3D
vytváří svary se složitou geometrií.
Pevnolátkový laser
Hbité, přesné a efektivní:
Stroje TRUMPF
s pevnolátkovým laserem
si při řezání a svařování
rychle poradí.
03 b
04
Nové aplikace při obrábění materiálů, revoluční
kroky ve vývoji a stroje nového typu: ohlédnutí za
více než 50letou historií laseru.
Milníky
1979 //
1960 //
V květnu 1960 zažehl
Dr. Theodore H.
Maiman první
laserové zábleskové
zařízení. Rezonátorem
byl rubín, zdrojem
záření záblesková
výbojka.
1967 //
Řezání plechu
První funkční řeznou
plynovou tryskou
začíná rozmach řezání
laserem, růst
subdodavatelského
trhu a rozvoj snadno
ovladatelných
průmyslových
laserových strojů.
Firma TRUMPF
představuje první
kombinovaný laserový
vysekávací stroj. Jako
zdroj záření slouží
CO2 lasery s výkonem
500 a 700 wattů z
USA.
// Společnost TRUMPF
se představuje jako
výrobce laserů. Její první
CO2 laser TLF 1000,
který sama vyvinula a
vyrobila, disponuje
výkonem paprsku
přesahujícím jeden
kilowatt a je prvním
kompaktním laserovým
rezonátorem s
vysokofrekvenčním
buzením.
1964 //
CO2 laser S touto
kategorií vstupují do
odvětví obrábění
materiálů vysoce
výkonné lasery. I v
nepřetržitém režimu
poskytují vysoký výkon
při přijatelné
energetické efektivitě.
1971 //
kolem r. 1965 //
Značení laserem Již brzy se
vyskytla myšlenka použít laser k
vyrývání značek do materiálů. Trvalo
však téměř deset let, než byly k
dispozici snadno ovladatelné
systémy vhodné pro průmyslové
využití.
Carl Haas začíná
ve Schrambergu s
vývojem
pevnolátkových
laserů. Dnes patří
jeho firma do
skupiny TRUMPF.
// Svařování Tailored Blanks.
„Plechy uříznuté na míru”
výrazně pomáhají při výrobě
lehčích a úspornějších vozidel.
Dnes se po celém světě
používá více než 400
automatických laserových
svařovacích zařízení na tyto
plechy a jejich počet se dále
zvyšuje.
„Využíváme síť LaserNetwork, v níž laserový rezonátor zásobuje více komponent jako
například laserový stroj, kombinovaný stroj a svařovací robot. To nám na světovém trhu
poskytuje rozhodující konkurenční výhodu.“
Dr.-Ing. Mathias Kammüller, předseda představenstva divize obráběcích
strojů/elektrického nářadí společnosti TRUMPF
1992 // Řezání
stentů Lékařské
přístroje jsou dobrým
příkladem toho, jak
laser může do určitého
odvětví přinést
revoluci: Když po
celém světě výrazně
vzrostla poptávka po
stentech, byl laser při
jejich výrobě
nástrojem první volby.
1995
// TRUMPF rozšiřuje
výrobní program integrací
výrobních postupů, jako je
laserové svařování a
obrábění trubek. V řezacím
zařízení s plochým ložem
TRUMATIC LY 2500
poprvé pevnolátkový laser
obrábí tenké plechy.
2012 // V modelu TruLaser 1030 fiber představuje společnost
TRUMPF stroj, který se vyznačuje nízkými investičními i provozními
náklady a snadným ovládáním. Diskový laser TruDisk 2001 umožňuje
vysokou rychlost posuvu v tenkém plechu do tloušťky tří milimetrů a
použití v síťovém režimu.
1988 //
Pulsy s diodovým
laserem „Výhradně
pevnolátkový laser “
výrazně zvyšuje
svou efektivitu a
výkon a proniká do
aplikací
využívajících
svařování,
vrtání,značení a ve
stále vyšší míře i
řezání.
// TRUMPF představuje model
TRUMATIC L 3000, laserové
řezací zařízení s plochým ložem a
pohyblivou optikou. Nepohybuje
se obrobek, ale obráběcí hlava
„poletuje“ nad plechem.
2010 // Kromě CO2 laseru si místo na slunci
získává také diskový laser – jako společný zdroj
záření pro dvě aplikace v síti LaserNetwork nebo
jako vysoce výkonné řešení pro obrábění tenkého
plechu ve stroji TruLaser 5030 fiber.
2011 //
40 let laseru ve
společnosti TRUMPF –
po celém světě je na trhu
již 20 000 CO2 laserů.
Glosář ze světa laseru
Klíčové pojmy
Absorpce
(= lat. pohlcení) znamená při
obrábění materiálu laserem
pohlcování laserového záření
obrobkem. Stupeň absorpce –
tedy
množství
pohlceného
laserového záření – se při stejné
vlnové
délce
u
různých
materiálů liší. A opačně platí: V
jednom materiálu se při různých
vlnových délkách projeví různé
stupně absorpce. Navíc závisí
stupeň absorpce na úhlu dopadu,
na teplotě, stavu agregátu a
vlastnostech povrchu materiálu.
Obráběcí optika
Obráběcí
optika
zaostřuje
laserový paprsek zrcadly nebo
čočkami. Kromě toho obsahuje
rozhraní pro stroj, například pro
snímače, a může přivádět
pomocné látky a plyny.
CO2 plynový laser
Běžný typ laseru pro obrábění
materiálů.
Laserové
záření
vzniká ve směsi plynů z oxidu
uhličitého (CO2), dusíku (N2) a
hélia (He). Molekula CO2
generuje laserové záření. Dusík
a hélium slouží jako pomocné
plyny. Vlnová délka CO2 laseru
Divergence
(= lat. rozbíhavost)
Laserové
paprsky
jsou
nasměrované. Nejsou to však
rovnoběžné
paprsky,
ale
odchylují se a tím pádem se
rozbíhají. Tato rozbíhavost se
označuje pojmem divergence.
Úhel otevření (úhel divergence)
udává, jak moc se laserové
paprsky rozbíhají.
Pevnolátkový laser
Běžný typ laseru pro obrábění
materiálů. Aktivním prostředím
je dotovaný krystal nebo
dotované
sklo.
Typickými
příklady jsou: Nd:YAG a
Yb:YAG
(neodymem
a
ytterbiem dotovaný yttritohlinitý granát ) a Yb:sklo.
Vlnová délku laseru v pevné fázi
převážně závisí na dotovacím
iontu a pro uvedená prostředí
činí asi jeden mikrometr.
Procesní parametry
Ovlivňující veličiny, jimiž lze
proces obrábění řídit. Například
jsou to: výkon laseru, hustota
výkonu, průměr laserového
svazku, poloha ohniska, rychlost
obrábění a provozní režim.
Řezný plyn
Plyn, který podporuje proces
obrábění. Při řezání laserem
například
pracovní
plyn
vytlačuje roztavený materiál z
řezné spáry.
Vedení paprsku
Dráha mezi zdrojem záření a
obráběcí optikou a součástky,
které vedou laserový paprsek.
Laserové paprsky lze vést volně,
například v ochranných trubkách
a vlnovcích. Laserové paprsky
laseru v pevné fázi a diodového
laseru lze vést k obráběcí optice
laserovými optickými kabely.
Kvalita paprsku
Základní vlastnost laserového
paprsku.
Kvalita
paprsku
popisuje chování paprsku při
šíření a tím i možnost jeho
zaostření. Kvalita paprsku je
určena rozbíhavostí (divergencí)
laserových paprsků za prvním
krčkem a průměrem krčku.
Charakteristické veličiny, které
popisují kvalitu paprsku, jsou
poloměr laserového svazku v
krčku, hodnota M² a tzv. Kfaktor.
TRUMPF Special vydává společnost TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG, Johann-Maus-Straße 2, 71254 Ditzingen, www.trumpf.com
Za obsah zodpovídá Dr.- Ing. Mathias Kammüller, šéfredaktorka Anke Roser, redakce pr+co. gmbh, Stuttgart, Norbert Hiller, Julia Schmidt
Fotografie KD Busch, Udo Loster, Gernot Walter, sazba a výroba pr+co. gmbh, Stuttgart; Gernot Walter, Markus Weißenhorn
Reprodukce Reprotechnik Herzog GmbH, Stuttgart, výroba frechdruck GmbH, Stuttgart
Download

Volba laseru