TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 1
ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
Červenec 2011
Číslo 7
Ročník XXI
zajímavá, avšak z pohledu znalců nákladních aut
je tu pár kousků, které jsou doslova unikátní, neboť
existují jen v jednom či dvou exemplářích.
8/ Máte nějaké vysněné vozidlo, které byste
časem do své sbírky také rád získal ?
Z mého pohledu jsou zajímavé vozy, které byly vyrobeny v malých počtech, nebo se jich dochovalo
jen velmi málo kusů. Samozřejmě jsou vozidla,
která bych rád získal, ale člověk nemůže mít
všechno. Také se rád zajedu podívat k jinému sběrateli nebo do muzea, kde mají zase něco jiného.
Muzeum je umístěno ve velké hale za bývalou pilou na výjezdu k Novým Hradům. Je tu i velká parkovací
plocha pro osobní auta a autobusy.
Už jste byli v muzeu?
NÁŠ ROZHOVOR
… s panem Jiřím Hlachem, majitelem sbírky
užitkových vozidel a provozovatelem nového
automobilového muzea v Trhových Svinech.
1/ Co všechno spadá do kategorie „užitkových
vozidel“?
Podle mě všechno, čím se dají přemístit věci z místa
na místo – třeba trakař, koňský potah a samozřejmě
nákladní a autobusové samohyby.
2/ Sbírání velkých automobilů není zrovna
častý koníček. Co vás k němu přivedlo ?
Ani nevím, přišlo to tak nějak samo. Začal jsem s
osobními auty, a když jich bylo už dost, přidal jsem
i nákladní. Po čase jsem se osobních vozů postupně
začal zbavovat a věnoval se už jen náklaďákům. Od
začátku jsem se svým koníčkem nebyl sám, stejnému hobby propadl i můj mladší bratr.
pit, sháněl jsem je např. od provozovatelů kolotočů,
stavebních bytových družstev apod. Nejsnazší pro
mne bylo kupovat již odhlášená auta.
6/ Jak dlouho vám vytvoření takovéto sbírky
trvalo ?
V 17 letech jsem si koupil motorku značky Indian a
vstoupil do VCC (Veteran Car Club – pozn. redakce) České Budějovice. Během vojny jsem si sehnal své první auto značky Mercedes a pak
následovaly další vozy této oblíbené značky. Později už to byly jen Tatry. Tu první, nákladní T805
jsem si pořídil kvůli přestavbě domu v roce 1974.
Následovaly vozy T111, T128 a postupně další.
7/ Které z vašich exponátů jsou sběratelsky nejzajímavější ?
Z pohledu sběratelů osobních automobilů, motocyklů, ale i jiných, nebudou některá vozidla až tak
9/ Jak obtížné a časově náročné je restaurování
velkých aut ?
Restaurování náklaďáků je obtížné hlavně proto, že
potřebujete k demontáži a pak i k montáži jeřáb.
Čím je auto větší, tím více času potřebujete na
opravu a času je stále málo. Vše je náročné i na
spotřební díly, materiály, barvy apod.
10/ Zatím máte otevřeno od čtvrtka do neděle.
Neuvažujete během turistické sezóny o rozšíření
otevírací doby ?
Letošní rok považujeme za zkušební, musíme si
udělat obrázek, jaký bude zájem při stávající otevírací době (červenec, srpen: ČT – NE 10:00 –
17:00; září, říjen: PÁ – NE 10:00 – 17:00
VSTUPNÉ: dospělí 60,- Kč, důchodci, studenti,
ZTP 30,- Kč, děti do 6 let zdarma). Zatím ji měnit
nebudeme. Myslíme si, že užitková vozidla osloví
hlavně pamětníky a automobilové fandy.
11/ Máte v úmyslu ponechat zde své muzeum
natrvalo ?
Jestliže se nám podaří dořešit záležitosti týkající se
objektu, zůstane muzeum definitivně v Trhových
Svinech a sbírku budeme dále rozšiřovat, aby se k
nám návštěvníci opět a rádi vraceli.
Za rozhovor děkují Mgr. F. Slípka
a Mgr. H. Halešová, foto Mgr. F.Slípka
3/ Proč jste si pro své muzeum vybral právě
Trhové Sviny ?
Jelikož mi nevyšel záměr postavit muzeum v místě
bydliště, v Plavu u Českých Budějovic, sháněl jsem
jiné vyhovující prostory. Z možností, které se naskýtaly, byla hala v Trhových Svinech nejvhodnější,
i když musím přiznat, že do vašeho města se mi
zrovna moc nechtělo. Dnes už to vidím jinak.
4/ Mohl byste nám svou sbírku blíže představit ?
Současná sbírka čítá asi 65 vozidel a převažují v ní
značky Tatra, Praga, MB, Garant a další.
5/ Kde všude a jakým způsobem jste svá auta
sháněl ?
Jelikož jsem jako řidič z povolání jezdil po celé republice, občas jsem někde zahlédl stát zajímavé vozidlo – hlavně na podzim a v zimě, když spadne listí
ze stromů, nastane ideální doba pro podobné objevy. Protože dříve nešlo nákladní auto běžně kou-
Majitel sbírky pan Jiří Hlach stojí před legendární „stojedenáctkou“, sklápěčem Tatra 111, používaným
v 50. a 60. letech minulého století. Auto na fotografii je lakováno ve stejném provedení jako Tatra, vystavená v roce 1958 na výstavě EXPO v Bruselu. Auto se využívalo na stavbách přehrad a bylo i ve výbavě
armády.
1
TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 2
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
Autobus Tatra 500HB vyrobený v roce 1955 byl určen pro přepravu osob v horských oblastech, proto měl poháněné obě zadní nápravy. Vzadu měl vzduchem
chlazený osmiválcový motor. Tento typ se tehdy používal i v provozovně ČSAD v Trhových Svinech. Byl to první autobus u nás se samonosnou karoserií.
Pravděpodobně jediná dochovaná Tatra 115 v Čechách je z roku 1947. Vyrobeno bylo pouze přes 500 kusů. Na korbě je možné vidět novou výdřevu kabiny
Tatry 111.
Historická Tatra 12 z roku 1928 sloužila drobným živnostníkům k přepravě
menších nákladů.
V popředí je pětitunový valník Praga S5T Super vyráběný v 70. letech minulého století. Vlevo za ním stojí východoněmecký valník Garant 30K z roku
1958, osazený nástavbou pro hasiče.
Další informace najdete na
www.autodepojih.cz
Ve sbírce je k vidění i řada motorů. Na obrázku je řez osmiválcovým motorem,
používaným ve vozech Tatra 138.
2
TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 3
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
INFORMACE Z RADNICE
Investice
do vodohospodářského majetku
Města Trhové Sviny
v letech 1990 – 2010
Investice do vodohospodářské infrastruktury
jsou investice, které patrně nejvíce zatěžují
obecní rozpočty. Postupné změny v oblasti legislativy a příslušných norem, spolu se stárnutím vodohospodářských zařízení, vyžadují nemalé
finanční prostředky, které musí většina municipalit v České republice každoročně vynakládat ze
svých obecních rozpočtů. Bez investic do vodohospodářské infrastruktury, by byl prakticky nemožný dlouhodobější územní rozvoj řady měst a
obcí.
Město Trhové Sviny, stejně jako celá řada okolních obcí, získalo v polovině 90. let do majetku
vodohospodářskou infrastrukturu, v rámci transformace státního podniku JIVAK na akciovou
společnost VaK Jižní Čechy. Jednou z prvních investic města byla realizace kanalizačního sběrače
kových poměrů v rozvodné síti na území města.
Tato změna tlakových poměrů byla nejznatelnější
v okrajových, výše položených částech Trhových
Svinů. Mohla tak být odstavena i hydroforová
stanice na Sídlišti, která přes dvacet let zásobovala pitnou vodou horní patra sousedních, bytových domů. Zároveň bylo realizováno propojení
vrtů u Lhotky. Výše těchto investic dosáhla
3 824 117,- Kč. V roce 2004, po téměř patnáctiletém provozu, došlo ke zborcení vrtu HV1. Následující rok byl vybudován a zprovozněn nový
vrt HV3, o celkových nákladech 2 816 924,- Kč.
Z ministerstva financí byla městu na vrt HV3 poskytnuta účelová dotace ve výši 2 000 000,- Kč.
V roce 2009 byl zřízen další záložní vrt s označením HV4. Pořizovací cena tohoto vrtu byla
1 341 000,- Kč a 90% nákladů pokryla dotace
z Operačního programu Životní prostředí.
V současné době je surová voda z vrtů HV2
a HV3 dopravována na úpravnu vody Otěvěk,
kde je průtokem přes technologické zařízení
upravena na pitnou vodu. Svou kvalitou je pitná
voda v Trhových Svinech více než ,,konkurenční“ mnohým baleným vodám. Pravidelné
rozbory vzorků pitné vody splňují požadavky
vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. ve všech oblastech.
Místní akční skupina Sdružení Růže připravuje další
výzvu k podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova. Dotace je vyhrazena na investiční projekty
(rekonstrukce budov a ploch, nákup vybavení a technologií) ve výši 50 tis. - 1 000 000 Kč. Žadatelé mohou
získat až 90% dotaci z rozpočtu projektu.
V této výzvě budou podpořena tato opatření:
Infrastruktura pro předškolní výchovu
Podmínky pro kultivaci životního prostředí (veřejná prostranství, místa setkávání)
Podmínky pro rozvoj základních služeb v obci (obnova
místních prodejen, hasičáren, poštoven)
Infrastruktura pro předškolní výchovu
Opatření je zaměřeno nevytváření lepších materiálních
a prostorových podmínek pro předškolní výchovu v MŠ
i v mateřských centrech. V této fichi bylo podpořeno
vybavení mateřského centra v Borovanech, dětského
hřiště u mateřského centra v Trhových Svinech a u MŠ
v Borovanech i Ledenicích, dále MŠ v Trhových Svinech, Benešově nad Černou a Svatém Janu n./Malší
Podmínky pro kultivaci životního prostředí
Opatření je zaměřeno na zlepšování vzhledu obcí prostřednictvím úprav veřejných prostranství a na jejich využití pro společenské, kulturní a spolkové aktivity,
včetně dětských hřišť. Do přípravy i realizace projektu
se předpokládá zapojení veřejnosti. Zde bylo podpořeno
6 projektů (např. obec Horní Stropnice - Revitalizace
veřejného prostranství Světví, Město Nové Hrady - Revitalizace veřejných prostranství města Nové Hrady).
Podmínky pro rozvoj základních služeb v obci (obnova místních prodejen, hasičských zbrojnic, poštoven)
Toto opatření je zcela nové. Je zaměřeno především na
stavební obnovu, částečně na modernizaci vybavení (ne
u hasičských zbrojnic)
Zemní vodojem o objemu 300 m3
,,B“ a intenzifikace ČOV. Pořizovací cena těchto
vodohospodářských zařízení byla 38 943 488,Kč. Město tehdy získalo dotaci ze Státního fondu
životního prostředí ve výši 18 952 000,- Kč. Vybudováním kanalizačního sběrače ,,B“, byly podchyceny a přepojeny kanalizační řady ústící do
Farského potoka. Bez intenzifikace čistírny odpadních vod by byla ve městě zkomplikována individuální výstavba a patrně by se zastavil i
hospodářsko-průmyslový rozvoj města. Ve stejné
době byly vybudovány vodovodní řady napojené
na centrální zdroj pitné vody ÚV Otěvěk. Zasíťovány byly místní části Rankov, Otěvěk a Rejta.
Pořizovací cena uvedených vodovodních řadů činila 3 786 197,- Kč. V polovině roku 1997 bylo
v Trhových Svinech vybudováno druhé tlakové
pásmo, což mělo zásadní vliv na stabilizaci tla-
MAS Sdružení Růže
připravuje 7. výzvu
a školení pro
zájemce o dotaci
Čistírna odpadních vod T. Sviny
Do vodohospodářských investic je rovněž nutno
zahrnout prodloužení vodovodních a kanalizačních řadů, propojování septiků a opravy nad
rámec provozovatelské smlouvy. Výše těchto investic byla za poslední dvě desetiletí 5 369 974,Kč. Celkem tak investovalo město Trhové Sviny
do vodohospodářské infrastruktury za posledních
dvacet let přes 54 740 700,- Kč. Je třeba si uvědomit, že investice do vodohospodářských zařízení jsou jedny z nejnákladnějších a prakticky
jsou nejméně ,,viditelné“. Avšak komfort, který
vodohospodářské služby přinášejí současnosti, je
brán jako samozřejmost a málokdo si dnes patrně
představí, že by tyto služby nebyly dostupné déle,
než je běžné odstranění havárie.
Zdroj: Odbor EKO Trhové Sviny, Čevak a.s.
Č. Budějovice, OSÚMM T. Sviny
Vedoucí odboru OSÚMM
Bc. František Kolář
Foto: J. Čajan
Úpravna vody Otěvěk
3
O dotaci je možno žádat na projekty s rozpočtem 50 000
– 1 000 000 Kč.
Platné znění výzvy a formulář pro vyplnění žádosti
budou zveřejněny nejpozději 15.července prostřednictvím webových stránek MAS (http://mas.sdruzeniruze.cz/ a www.venkovskatrznice.eu), kde je možno už
v současné době se seznámit s předběžným obsahem
uvedených opatření (Fichí).
Příjem žádostí bude probíhat do 10. září 2011 v sídle
MAS SR (Žižkovo nám. 107, Borovany). V červenci
proběhne školení pro zájemce o dotaci (26.7. v sídle
MAS Borovanech od 14.00). Cílem školení je seznámit
účastníky se vším, co je spojeno s přípravou žádostí o
dotaci a následně s úspěšnou realizací plánovaných a
podpořených projektů. Účastníci semináře získají CD s
kompletní dokumentací potřebnou k sestavování a odevzdání žádosti. Uvítáme, když nám Vaši účast na semináři předem nahlásíte. Kontaktní osobou pro organizaci
semináře a evidenci účastníků je Olga Černá
([email protected], 602 471 653).
V případě zájmu o bližší informace kontaktujte sekretariát Místní akční skupiny (386 927 055, 724 643 050,
mailto:[email protected], [email protected]).
V sídle MAS (přístavba borovanské radnice) poskytujeme také konzultace k Vašim záměrům.
Zuzana Guthová
MAS Sdružení Růže
TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 4
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
AKTUÁLNĚ
STÁRNEME S ÚSMĚVĚM NEBO BEZ ?
odpracovaných let mají Irové (22 let), Řekové (24), Italové (25 let) a Španělé (28 let). 62% Evropanů je spokojeno s prací, Češi v 54%. Ve vlastním
domě bydlí nejvíce Řeků, nejvíce v nájmu bydlí Holanďané a Němci. Průměrná délka manželství Evropana je 42 let a řada dalších velmi zajímavých výsledků.
EVROPSKÝ PROJEKT SHARE PRO LIDI „50+ V EVROPĚ“
Možná právě Vaše rodina obdržela v uplynulých týdnech dopis od společnosti SC&C s informacemi a žádostí o rozhovor pro tento výzkum,
neboť Trhové Sviny byly statisticky náhodně vybrány do prestižního evropského projektu SHARE (The Survey of Health, Aging and Retirement
in Europe – Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě).
Během rozhovoru probíhá i měření síly stisku ruky na dynamometru, je to
nejoblíbenější část rozhovoru, kdy respondent zjistí a porovná, jakou má
sílu. Díky tomuto měření se dozvíme, jak jsou v evropské populaci zastoupeni praváci a leváci. Drtivá většina evropských seniorů má dominantní pravou ruku (93%), v Česku je to 94%. Toto měření například
ukazuje i tendence k převýchově leváků. Celkově je v síle stisku ruky
Česká republika na 4. místě v Evropě za Dány, Němci a Holanďany. Nejslabší stisk mají Italové, Francouzi a Španělé. Průměrný stisk u mužů je
39,5 kg a u žen 23,8 kg. Čeští muži mají 40,0 kg a ženy jsou v tomto
ohledu bezkonkurenčně nejsilnější v Evropě s 25,7 kg!
SHARE je nejvýznamnějším a nejkomplexnějším výzkumným projektem
svého druhu v historii Evropy, který se snaží najít odpovědi na budoucí potřeby naší populace. Evropská populace stárne a tato studie si klade ambiciózní cíl: připravit starý kontinent na situaci, která v historii lidstva ještě
nikdy nenastala, a sice že nejpočetnější skupinou se stanou lidé v pozdně
produktivním či postproduktivním věku, senioři. Nyní nejpočetnější skupinu v Evropě tvoří lidé v nejlepším produktivním věku, kteří vydělávají
jak na starší, tak na mladší. Okolo roku 2050 zde bude nejvíce lidí okolo
šedesátky a výrazně naroste počet seniorů ve věku 60 až 80 let. Z toho vyplývá nutnost zodpovědné přípravy na změny ve struktuře potřeb společnosti v oblasti zdravotnictví, sociální péče a ekonomiky a dalších oblastech
provázejících naše stárnutí.
Se všemi informacemi, které respondenti poskytnou, je přirozeně nakládáno jako s informacemi přísně důvěrnými, odpovědi jsou zcela dobrovolné, identita účastníků zůstává v anonymitě, nebude předána ani
úřadům, ani nikomu jinému. Naopak výsledky studie jsou velmi zajímavé
a zdarma přístupné široké veřejnosti, ovšem pod podmínkou, že budou
požity výhradně pro vědecké účely.
Výzkum je vytvářen a koordinován na univerzitě v německém Mannheimu
od roku 2004, financován je především Evropskou komisí. Česká republika se ho účastní od roku 2006 a právě probíhá další vlna sběru dat. Šetření probíhá každé 2 roky se stejnými či novými účastníky. Až doposud
tvořil vzorek výzkumu 2000 lidí, letos se vzhledem k aktuálnosti témat
zvýšil počet respondentů na 6000. Mezi nově oslovené patří možná právě
i Vaše rodina.
Ochota lidí účastnit se výzkumu je dosud veliká, lidé nejsou zvyklí ani
připraveni na to, že se o ně někdo zajímá, a jsou překvapeni, že byli osloveni právě oni. Výběr respondentů je skutečně otázkou statistické náhody,
předem se neví, kdo a jak starý na adrese bydlí. Nyní možnost padla i na
70 domácností na Trhovosvinensku, příští výsledky studie budou vypovídat i o Vás. Za ochotu a čas strávený při dotazování jsme velice vděční, odměna je symbolická a účast má přínos i pro domácnost samotnou. Díky
komplexnosti rozhovoru si rodina vytvoří osobní přehled v tématech dotazování, navíc má možnost se projektu opět účastnit v další vlně a mít
přehled ve změnách v rodině.
Unikátnost spočívá především v komplexnosti informací. Mezi hlavní témata studie patří demografické informace, rodina a vztahy, vzdělání,
zdraví a zdravotní péče, zaměstnání a důchod, vzájemná pomoc, finance,
bydlení a spotřeba domácnosti, kvalita života, aktivity, spokojenost a očekávání do budoucnosti. Každá země používá stejné otázky a měření, takže
výsledky jsou velmi dobře porovnatelné v časové posloupnosti, ale i mezi
zeměmi navzájem.
Vážíme si Vaší účasti, neboť právě Vy jste nyní ti důležití, předáváte jakési
poselství budoucím generacím, pomáháte pochopit minulost, poznat současnost a připravit se na budoucnost.
Další informace o projektu naleznete na oficiálních stránkách SHARE
v České republice www.scac.cz/share; iweb.cerge-ei.cz/share/
Mezi další zajímavé výsledky SHARE patří např. i to, že Češi spolu se
Švédy pracují na důchod nejdelší dobu v Evropě (34 let), naopak nejméně
Hasičská soutěž
v Trhových Svinech
dne 25.6.2011
Rok se s rokem sešel a prostor trhovosvinenské tržnice díky SDH Trhové Sviny opět ožil. Již několik let se sem sjíždí blízké i vzdálené sbory
dobrovolných hasičů, aby porovnaly své síly v boji s časem a zvítězily.
Letos měla být soutěž o to zajímavější a lákavější - SDH Trhové Sviny
totiž právě oslavil 130 let své existence. Nápadů, jak výročí důstojně oslavit a lidí, které je zrealizují, bylo spoustu. Bylo ale bohužel i dost těch,
kteří napomohli chtíc nechtíc tomu, že se žádné velkolepé oslavy nekonaly. A tak se nakonec soutěž od ostatních, "nevýročních", příliš nelišila.
Soutěž začala už v 9:00, a to výstavou požární techniky, kterou nám pomohli zorganizovat profesionální hasiči jak z Trhových Svinů, tak z Českých Budějovic. Za to jim patří velké díky.
Než začal samotný boj o překrásné poháry a lahve šampaňského, předvedli svou hbitost a přesnost mladí hasiči vedení panem Milanem Krajčiříkem, panem Václavem Tůmou a manželi Jandovými. Moc jim děkujeme
za trpělivost a čas, který těmto dětem věnují.
Celého klání se zúčastnilo celkem 13 hasičských sborů. Jmenovitě: SDH
Trhové Sviny, SDH Besednice, SDH Kamenná, SDH Slavče, SDH Olešnice, SDH Řídeč (až od Olomouce), SDH Ostrolovský Újezd, SDH Zaliny,
SDH Staré Hodějovice, SDH Rankov, SDH Římov, SDH Žár a SDH Radostice. V kategorii mužů obsadil první místo SDH Řídeč, na místě druhém byl sbor z Besednice a třetí místo neuniklo SDH Staré Hodějovice.
V kategorii žen se na prvním místě umístil SDH Římov, druhé místo patřilo domácímu družstvu žen a třetí vybojoval sbor z Olešnice. O dodržení
všech pravidel se postaral hlavní rozhodčí pan Václav Tůma, časoměřič
4
TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 5
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
pan Pavel Studený a dále pánové Jan Husa, Jaroslav Lukeš, Lukáš Peml
a Zdeněk Rosenzweig. Tímto jim děkujeme.
Celou akci pečlivě dokumentovala objektivem svého fotoaparátu Julie
Jandová a hezkou vzpomínkou nám bude také videozáznam pana Nýdla.
Děkujeme.
Každá správná soutěž má být zakončena tradiční večerní zábavou. Bohužel, jak už bylo na začátku řečeno, našemu sboru osud příliš nepřál a tak
jsme museli z původního plánu, uspořádání zábavy na stadionu v Trhových Svinech, ustoupit a přijmout alespoň kompromis v podobě polovičního vstupného pro hasiče na zábavu pořádanou Spartakem Trhové Sviny
shodou okolností ve stejný den.
Přesto, že letošní soutěž provázela řada nepříjemností a problémů a je
nám velice líto, že tak významné výročí 130 let založení SDH Trhové
Sviny nevyvolalo zájem zástupců města Trhové Sviny, můžeme říci, že se
nakonec vše podařilo a všichni jsme si ji s našimi kolegy z ostatních sborů
užili.
Bc. Dita Steinbauerová, Dis., foto J. Jandová
Hamr byl opět plný dětí, MDD
zde oslavily desítky rodin
Možná právě tradiční pohled přilákal v sobotu 4.června 2011 na Buškův
hamr desítky rodin, které se zde rozhodly oslavit Mezinárodní den dětí.
Bez jinde obvyklých „pouťových atrakcí“ zde malí a velcí nahlédli do
časů, kdy vše na hamru řídila voda, oheň a fortel hamerníků.
Pozvání na bezplatnou kostýmovanou prohlídku neodmítlo tolik lidí, že se
do kovárny téměř nevešli. Zájemci zde viděli hamr v chodu a mohli obdivovat sílu vody, která dokázala rozhýbat ohromný buchar – kobylu, poslechli si i vyprávění o těžké práci hamerníků, zahlédli místního vodníka
i mlsného čerta a v obytné části pro ně měla paní Bušková kromě vyprávění o životě v dávných dobách také čerstvě napečené koláčky.
„V čase internetu, počítačů a mobilů si pak děti při soutěžích vyhrály s
obyčejnými chůdami, provazem na přetahování, hledaly březového
skřítka, kreslily hamr, skákaly v pytlích. Moc nás jejich zájem těší,“ shodly
se provozovatelky Buškova hamru Lenka Kříhová a Pavla Majerová, které
také poděkovaly za pomoc svým kolegům – ochotníkům z trhovosvinenského Divadla Otty Schwarzmüllera, kteří jim s realizací MDD pomohli.
P. Vicková, foto P. Vicková
5
TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 6
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
Všichni gymnazisté úspěšně
odmaturovali
V pondělí 20. června 2011 obdrželi studenti oktávy svinenského gymnázia svá maturitní vysvědčení. Na radnici je předali starosta města Ing. R.
Bušek a třídní učitelka Mgr. L. Nováková. Letošní podivný experiment
zvaný „státní maturita“ zvládli úspěšně všichni gymnazisté, patnáct z nich
s vyznamenáním. Přejme absolventům hodně síly a vytrvalosti do dalšího
vysokoškolského studia.
Text i foto: Mgr. F.Slípka
Co víte o Evropské unii ?
„CO VÍTE O EVROPSKÉ UNII ?“
Také vás v červnu „přepadla“ skupinka žáků ZŠ s žádostí o vyplnění ankety?
Pokud ano, pak by vás obzvláště mohly zajímat výsledky tohoto průzkumu
mezi občany města.
Jednalo se o anketu na téma „ Co víte o Evropské unii“ a připravili ji ti žáci
7. ročníku, kteří si v právě uplynulém školním roce 2010/11 jako jeden z volitelných předmětů vybrali zeměpisný seminář zaměřený na problematiku
a státy EU.
Otázky nebyly právě nejlehčí, jak ostatně sami níže můžete zjistit, část z nich
alespoň dávala na výběr z několika odpovědí. Žáci úspěšně vyzpovídali 113
občanů různého věku (pravda, někteří před anketou prchali ihned, jiní po zjištění tématu ankety a někteří po položení prvních otázek); z toho 48 mužů a 65
žen, a to s těmito výsledky:
Muži nejlépe odpovídali na otázku č. 10 ( 65 % správných odpovědí), č. 5 a
8 (o obou 58 %). Ženy si nejúspěšněji vedly u otázky č. 12 (55 %), č. 10 a 11
(u obou 54 %). Pro obě pohlaví byla nejtěžší otázka č. 4, respektive její druhá
část – hymnu EU správně uvedlo pouze 18 % mužů a 8 % žen.
V celkovém součtu byli muži úspěšní na 44,3 % a ženy na 32,2 %. Pouze
jediný respondent (muž z věkové kategorie nad 60 let) zodpověděl správně
všechny otázky. V poslední, procentuelně nehodnocené otázce, se muži i ženy
vzácně shodli na tom, že by ze zemí EU nejraději navštívili Francii.
Ať už jedete o dovolené kamkoliv, přejeme vám krásné zážitky i počasí.
Pokud bude pršet a hrozila vám nuda, můžete si zkusit zodpovědět naše
otázky.
Žáci 7. ročníku ZŠ a Mgr. Hana Halešová
1) Kolik členských států má EU ?
2) Ve kterém roce vstoupila do EU Česká republika ?
3) Víte, který stát EU je nejlidnatější ?
4) Má EU svou hymnu ? Pokud ano, víte jakou ?
5) Jaký stát má vstoupit do EU r. 2013 ?
6) Eurem se platí v: a) 10 státech EU; b) 13 státech EU; c) 17 státech EU
7) Vyjmenujte alespoň 5 z nich:
8) Který stát (stejně jako V. Británie) v referendu odmítl přijmout euro ?
a) Švédsko; b) Maďarsko; c) Lucembursko
9) Součástí EU je také v Indickém oceánu ležící ostrov Réunion, protože je
zámořským územím
a) V. Británie; b) Francie; c) Portugalska
10) Socha čurajícího chlapečka je jedním ze symbolů hlavního města
a) Dánska; b) Rakouska; c) Belgie
11) Kolik žlutých hvězd tvoří kruh na vlajce EU ?
a) 12
b) 18
c) 24
12) Volby do Evropského parlamentu se konají vždy po:
a) čtyřech
b) pěti
c) šesti letech
Kterou ze zemí Evropské unie byste navštívil(a) ze všech nejraději ?
(správné odpovědi najdete na str. 8)
6
TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 7
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ
Mešní kaple v Rankově
Mariánská kaple v Rankově, vybudovaná z dobročinných darů a za pomoci
obce, byla vysvěcena u příležitosti 20. výročí vzniku Československé republiky 3. července 1938. Posvěcení vykonal s povolením biskupské konsistoře
čestný kanovník, senátor, ledenický farář František J. Kroiher a kapli postavil
Jakub Troup, zednický mistr ze Slavče, podle svého projektu z roku 1934.
Slavnost začala v 10 hodin dopoledne mší svatou a projevy u pomníku
padlých. Odpoledne se konala zábava s hudbou v zahradě pana Jandy,
večer pak probíhal věneček v hostinci U Zíků. Oslavy byl přítomen i svinenský děkan Jan Dobrodinský.
Obec Rankov v čele se starostou Šalkem se musela před posvěcením zaručit, že kapli přejímá do své správy, a že bude věnována výhradně pobožnostem církve římskokatolické. Dále se musela zavázat, že bude na
své náklady kapli opravovat a udržovat v dobrém stavu, zajišťovat povoz
knězi při poutní mši a poskytovat mu přiměřenou odměnu za vykonání
poutní pobožnosti.
Zvon byl zavěšen do věže 19. května 1946. Slavnost začala v půl deváté ráno
koncertem na návsi, v 9 hodin se odebral průvod ke kapli, kde byla celebrována
mše svatá s kázáním. Lidová veselice pokračovala na zahradě u Jandů a věnečkem u pana Zíky. K oběma slavnostem byly vytištěny papírové pamětní
medaile.
Jiří Čajan, foto autor
KULTURA
ZUŠ Trhové Sviny
opět skvěle reprezentovala školu a město v dalších soutěžích.
Blahopřejeme účastníkům i učitelům, kteří se na přípravě žáků
podíleli.
Zlivská kytara
Kategorie A – I.
Anna Lepschy / 1. místo - MgA. Klára Ferenczi
Jan Menšík / 1. místo - Josef Menšík
Kategorie A –III.
Johanka Paťhová / 2. místo - MgA. Klára Ferenczi
Jan Adam
/ 3. místo - Mgr. Irina Segizbaeva
Kategorie A – IV.
Petr Tlapa / 1. místo - MgA. Klára Ferenczi
Petr Vobejda / 3. místo - Mgr. Libor Petřvalský
Kategorie A – V.
Barbora Hosensseidlová / 2. místo - MgA. Klára Ferenczi
Kategorie A – VI.
Kristina Kopáčková / 3. místo - Mgr. Irina Segizbaeva
Kategorie A – XII.
Marek Švepeš / 1. místo - Mgr. Irina Segizbaeva
Kategorie B – III. duo
Barbora Kubíková, ZUŠ ČB - Pavel Steffal
Marek Švepeš, ZUŠ TS - Mgr. Irina Segizbaeva
Toto duo získalo titul
„Absolutní vítěz XV. ročníku soutěže Zlivská kytara“
Národní kolo soutěže ZUŠ - Praha
Kytara sólo
kat. VIII. Marek Švepeš / 1. místo - Mgr. Irina Segizbaeva
Kytara komorní hra
kat. B1) – 1. místo
II. Duo Barbora Kubíková, ZUŠ ČB - P. Steffal
Marek Švepeš, ZUŠ TS - Mgr. Irina Segizbaeva
Výtvarný obor
Znaky měst a obcí z recyklovatelných materiálů
Ocenění získaly znaky Nových Hradů, Trhových Svinů a Sv. Jana nad
Malší s žáky připravila MgrA. Dana Vilímová
Taneční obor
Mládí a Bohuslav Martinů – Polička 20.4.2011 – celostátní soutěžní přehlídka
Soubor PAVOUCI / Stříbrné pásmo a Cena diváků - L. Korbelová
Soubor FONTÁNA
/ Stříbrné pásmo - Jindřiška Müllerová
Báta Kučerová / Stříbrné pásmo - Blanka Dašková
B. Kubíková a M. Švepeš, Absolutní vítězové XV.ročníku soutěže “Zlivská kytara”
Foto: V. Kuthanová
7
TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 8
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
Kdo má rád…
na Martinském mlýně
Na Martinském mlýně v obci Hrádek se 11. června 2011 uskutečnil 1.
ročník Dětského dne a benefičního koncertu "Kdo má rád ...".
Dětský den začal ve 13:00 hodin a po celém mlýně a v jeho okolí bylo
vidět spoustu pohádkových bytostí, které dětem pomáhaly na jednotlivých
stanovištích plnit úkoly. Po splnění všech úkolů Sněhurka dětem vydávala
mlýnské diplomy a děti si odnášely spoustu dárků. Asi 200 dětí využilo
také možnosti zaskákat si na trampolíně a nafukovacím hradu.
Program na Martinském mlýně pak pokračoval benefičním koncertem,
který zahajovala náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivana Strá-
Závěr koncertu přinesl nečekaně dobrou zprávu pro dětské a novorozenecké oddělení prachatické nemocnice. Pořadatelé koncertu předali jejímu
panu řediteli šek na 43 910 korun, ke kterým přímo na pódiu slíbil Sámer
Issa přidat dalších 10 tisíc korun. Tyto peníze budou použity na nákup pulzního oxymetru, tedy přístroje, který bude pomáhat při resuscitaci a časné
péči o novorozence v prachatické nemocnici.
O skutečně hvězdné finále se postarala Sisa Sklovska, která předvedla své
pěvecké umění přímo mezi diváky a která nejen roztleskala a zvedla diváky ze sedaček, ale dokázala je i rozezpívat a roztančit. Závěrečná píseň
Oh Happy day, ve které sbor vytvořili nejen diváci, ale i všichni účinkující, dokonale završila program, který si nedovolil pokazit ani déšť, který
raději padal všude v okolí, ale šťastnému Martinskému mlýnu se vyhnul.
Mgr. Věra Korčaková, foto A. Vernerová
ská, starosta města Trhové Sviny Ing. Radislav Bušek a starosta města Prachatice Ing. Martin Malý, kteří symbolicky vypustili do vzduchu 20
holubů na odstartování koncertu.
Celý koncert moderovala Markéta Mayerová, ze které sálala dobrá nálada
a přenášela se i do publika. Spolu s Martinem Francem, kterého Markéta
označovala za „muže, který za všechno může “ si na začátku posteskli nad
klacky, které jim padaly do cesty a to i ze zcela nečekaných stran, ale náladu koncertu to nijak nepoznamenalo. Kromě Martina Franceho pak vystoupily všechny hvězdy, které sliboval.
Radek Saliee, který se zhostil nelehkého úkolu vystoupit jako první, Martina Pártlová – téměř domácí zpěvačka, jíž Markéta Mayerová připomněla, kolik smsek ji stálo Martinino účinkování v X-factoru, David Deyl,
který potěšil nejen své fanynky svými největšími hity, Marcela Březinová,
která prozradila, že letos slaví neuvěřitelné 30. a 50. výročí, Martin Maxa,
který se představil nejen jako zpěvák, ale i jako kytarista a autor písniček
a všechny překvapil novou bluesovou písní, Leona Machálková, která prozradila, že mezi dětmi, na které se pod pódiem snášela bublifuková oblaka, je i její syn, Sámer Issa, který nejen zazpíval, ale i zatančil, Heidi
Janků, která se předvedla – jak sama řekla - jednou písní jako zpěvačka a
písní „Když se načančám“ jako trdlo a Jitka Zelenková, která na mlýn přijela z třeboňských procedur a ukázala energii i pohodu, kterou tam načerpala. Dobrou náladu přinesla nejen vystoupení zpěváků, ale i Naděždy
Krupské, která předvedla celou řadu proměn včetně proměny v Halinu
Pawlovskou.
Všichni účinkující byli k divákům velmi vstřícní, a tak si mnoho fanoušků odneslo nejen podpis svého oblíbence, ale i společnou fotografii.
Co víte o EU – SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:
1) 27, 2) 2004, 3) Německo, 4) ano, Ódu na radost (čtvrtá, poslední část 9.
symfonie L. van Beethovena), 5) Chorvatsko, 6)c, 7) např. Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Itálie,
Francie…, 8)a, 9)b, 10)c, 11)a, 12)b
8
TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 9
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
9
TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 10
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
Třetí ročník Kovářských dnů
na hamru
bude vrcholem sezóny
NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO KULTURNÍCH POŘADŮ
KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY - II. pololetí 2011
14. 9. středa od 19.30 hod.
ZUZANA MICHNOVÁ – OSKAR PETR & PETR KALANDRA MEMORY BAND
Po několikaleté pauze se zpěvačka a autorka písní ZUZANA MICHNOVÁ rozhodla k
návratu na hudební pódia. Spolu se zpěvákem a skladatelem OSKAREM PETREM,
který se před krátkou dobou stal hostem kapely PETR KALANDRA MEMORY BAND.
Tím se oba v této sestavě rozhodli navázat na tradici legendárních MARSYAS a oživit
tím českou hudební scénu.
Připomene osobnost předčasně zesnulého PETRA KALANDRY (*1950 až +1995).
Na koncertech zazní průřez tvorbou a hudebním materiálem všech tří zakládajících
protagonistů MARSYAS.
SKUPINA – A; B
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
Ve dnech 13. a 14. srpna tohoto roku Buškův hamr ožije třetím ročníkem
Kovářských dnů s ukázkami nejen kovářského řemesla. Program obou dnů
bude více než bohatý, pozornost násvtěvníků zřejmě přitáhne jarmark, divadla pro děti, šermířské, folklórní či rozmanitá hudební vystoupení.
„Čerpaly jsme zkušenosti z uplynulých dvou ročníků, rozhodly jsme se
oslovit mnoho zajímavých lidí, aby se v těchto dnech podíleli na oživení
hamru. Věříme, že si v naší programové nabídce vybere opravdu každý.
Je také nutné s poděkováním připomenout, že tuto akci dotačně podpořil
Jihočeský kraj. Nezbývá než si přát, aby se alespoň trochu povedlo počasí,
abychom si vše v krásném prostředí hamru společně užili,“ doufají provozovatelky Buškova hamru Lenka Kříhová a Pavla Majerová.
P. Vicková
20. 9. úterý od 19.30 hod.
Divadlo METRO / DOSTANU TĚ NA JAHODY
Humorný pohled ženy – autorky na lidské vlastnosti, které si většinou nepřiznáme.
Jedná se o opravdu dobrou komedii, a protože autorkou je žena, je její pohled sice
lehce ironický, ale dokáže v každé situaci najít také laskavý humor.
Osoby a obsazení: Karin Hansonová - Michaela Dolinová, Max Leonhard - Ivan
Vyskočil, Charlotta - Zuza Durdinová nebo Kateřina Urbanová, Irina Basano Yvetta Tannenbergerová, Karel Eichhorn - Matěj Merunka nebo Michal Slaný
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
5. 10. středa od 19.30 hod.
Divadlo Rubín / BLONĎATÁ BESTIE
Scénické čtení inspirované skandálním audiozáznamem politického tlachání
poslankyně VV Kristýny Kočí, které vzniklo jako aktuální reakce na politické dění při
zkoušení inscenace Med. Pro název kusu jsme nakonec zvolili citaci z nahrávky
"Blonďatá bestie".
Hrají: Ondřej Pavelka, Barbora Poláková, Lukáš Příkazký, Filip Kaňkovský nebo
Miki Jelínek
Režie: Tomáš Svoboda
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč
15. 10. sobota od 19.30 hod.
Divadlo Palace / LÍBÁNKY aneb LÁSKA AŤ JDE K ČERTU
Divadelní hra Líbánky aneb Láska ať jde k čertu patří k nejúspěšnějším komediím
Noela Cowarda. Dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými novými a mladšími partnery...
Osoby a obsazení: Sibyla Chaseová - Ivana Jirešová nebo Klára Issová; Elyot Chase
- Jiří Langmajer; Viktor Prynn - Jan Teplý mladší nebo Kryštov Rimský nebo Michal
Slaný; Amanda Prynneová - Kristina Frejová nebo Jitka Čvančarová
Překlad: J. Z. Novák, Režie Petr Hruška
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
6. 11. neděle od 19.30 hod.
Agentura Hot Jazz Praha / ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY MAKERS
„Písně krásné až k nesnešení“
Krásnými až k nesnešení mohou být chápany dvě kategorie písní: ty, které jsou po
všech stránkách dokonalé – hudebním nápadem, brilantním aranžmá a navíc tím, že
byly nahrány našimi americkými předchůdci, jejichž hráčské výkony jsou nedostižné,
a tudíž nám poslech těchto skladeb způsobuje nesnesitelnou radost a neovladatelnou
euforii. Ach, to bude krásné...
SKUPINA – A; C
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
30. 11. středa od 19.30 hod.
Divadelní společnost HáTa / Neil Simon: JAKEOVY ŽENY
Jde o inteligentní komedii o partnerských vztazích, o citových vazbách, o důvěře a
nevěře, o fantazii. Neobvyklé obsazení (jeden muž, šest žen) na nápaditém půdorysu
prolínajících se dialogů reálných i vysněných...
Osoby a obsazení: Jake spisovatel - Libor Hruška / Zbyšek Pantůček; Maggie, jeho
manželka - Adéla Gondíková; Julie, zesnulá manželka - Ivana Andrlová / Veronika
Jeníková; Molly, její dcera - Jana Birgusová / Hana Kusnjerová; Edith psychiatrička Marcela Nohýnková / Vlasta Žehrová; Karen Jakeova sestra - Olga Želenská; Sheila
Jakeova milenka - Pavla Vojáčková / Jana Zenáhlíková
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
8. 12. čtvrtek od 19.30 hod.
Agentura Dana Dobešová / KAREL PLÍHAL
Plíhal – to je silná, pozitivní „energie sbalená ne do cukru“, nýbrž do zpěvu, recitování
a hry. Valčíky, blues, latinskoamerické rytmy, swing i jeho typické náladovky, hrané
nezaměnitelnými zvětšenými a zmenšenými durovými akordy – vše zvládá s lehkostí
a bravurou.
SKUPINA – A; B
Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč
CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU „A“ je 882,- Kč = 30% SLEVA
CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU „B“ je 816,- Kč = 20% SLEVA
CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU „C“ je 744,- Kč = 20% SLEVA
Zájemci o předplatné se mohou přihlásit v kanceláři
v Kulturním domě Trhové Sviny.
Přihlášky přijímáme do 2. září 2011
Naše spojení: tel./fax. 386 322 930, e-mail: [email protected]
Adresa: Městské kulturní středisko Sídliště 710, 374 20 Trhové Sviny
Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na shledání s Vámi
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
10
TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 11
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC
PROGRAM KINA
14. 8. neděle ve 20.15 hod. - Repríza
15. 8. pondělí ve 20.15 hod.
Americký 3D barevný akční sci-fi thriller v č. znění
154 min.
TRANSFORMERS 3 - Naše poslední útočiště
Hrají: Shia LaBeouf, John Turturro, Josh Duhamel, Tyrese Gibson
a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 130,- Kč
16. 8. úterý ve 20.15 hod. - Premiéra
17. 8. středa ve 20.15 hod.
Americká barevná komedie
92 min.
ZKAŽENÁ ÚČA - Sežer mě!
Hrají: Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 70,- Kč
18. 8. čtvrtek ve 20.15 hod. - Premiéra
19. 8. pátek ve 20.15 hod.
Americký barevný dobrodružný film v českém znění
126 min.
ZROZENÍ PLANETY OPIC - Další zpracování Planety opic
Hrají: James Franco, Tom Felton, Freida Pinto, Brian Cox a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 80,- Kč
20. 8. sobota v 18.00 hod. - Repríza
21. 8. neděle v 18.00 hod.
Americká 3D barevná animovaná komedie v č. znění
96 min.
KUNG FU PANDA 2 - Dvojnásobně „pandastické“
Mládeži přístupno
Vstupné: 130,- Kč
20. 8. sobota ve 20.15 hod. - Premiéra
21. 8. neděle ve 20.15 hod.
Americký 3D barevný širokoúhlý akční sci-fi thriller
92 min.
GREEN LANTERN
Hrají: Ryan Reynolds, Blake Lively, Tim Robbins a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 130,- Kč
22. 8. pondělí ve 20.15 hod. - Premiéra
Český barevný dokumentární film
95 min.
DIVADLO SVOBODA - Dokument o životě a díle světoznámého
scénografa Josefa Svobody.
Mládeži přístupno
Vstupné: 65,- Kč
23. 8. úterý ve 20.15 hod. - Premiéra
24. 8. středa ve 20.15 hod.
Slovensko-český barevný thriller
110 min.
VIDITELNÝ SVĚT - Nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá.
Hrají: Ivan Trojan, Jana Hlaváčová, Kristína Turjanová a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 80,- Kč
25. 8. čtvrtek ve 20.15 hod. - Premiéra
26. 8. pátek ve 20.15 hod.
Americký 3D barevný širokoúhlý akční sci-fi thriller
110 min.
BARBAR CONAN
Osudy barbara Conana při jeho cestě napříč Hyborií, aby pomstil
smrt svého otce a vyvraždění své rodné vesnice.
Hrají: Jason Momoa, Ron Perlman, Rose McGowen a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 130,- Kč
27. 8. sobota v 18.00 hod. - Premiéra
28. 8. neděle v 18.00 hod.
Americká 3D barevná anim. rodinná komedie v č. znění 102 min.
ŠMOULOVÉ
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film.
Hrají: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofia Vergara a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 155,- Kč
27. 8. sobota ve 20.15 hod. - Premiéra
28. 8. neděle ve 20.15 hod.
Americký barevný akční sci-fi thriller v č. znění
102 min.
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI - Mimozemšťané na Divokém západě
Hrají: Olivia Wilde, Daniel Craig, Harrison Ford, Noah Ringer a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 80,- Kč
29. 8. pondělí ve 20.15 hod. - Premiéra
30. 8. úterý ve 20.15 hod.
Německý barevný milostný příběh
119 min.
3 - Jedna láska nestačí. Milostný trojúhelník pohledem režiséra
Toma Tykwera /Lola beží o život, Nebe, Parfém: příběh vraha/.
Hrají: Sophie Rois, Sebastian Schipper, Devid Striesow a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 65,- Kč
DD
1. 8. pondělí ve 20.15 hod. - Premiéra
Český barevný dokumentární film Jany Počtové
77 min.
GENERACE SINGLES
Jste sami? Nejste v tom sami!
Mládeži přístupno
Vstupné: 80,- Kč
2. 8. úterý ve 20.15 hod. - Premiéra
3. 8. středa ve 20.15 hod.
Americké barevné romantické drama
138 min.
STROM ŽIVOTA
Hvězdně obsazený snímek je poctou životu, přírodě a světu kolem
nás. Strom života získal na MFF v Cannes hlavní ocenění, Zlatou
palmu, pro nejlepší film.
Hrají: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Joanna Going a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 80,- Kč
4. 8. čtvrtek v 18.00 hod. - Repríza
5. 8. pátek v 18.00 hod.
Americká 3D barevná animovaná komedie v č. znění
96 min.
RIO
Po třech mimořádně úspěšných filmech z mrazivé Doby ledové
přichází tvůrci s novým 3D dobrodružstvím pro celou rodinu
Mládeži přístupno
Vstupné: 130,- Kč
4. 8. čtvrtek ve 20.15 hod. - Premiéra
5. 8. pátek ve 20.15 hod.
Americké barevné romantické drama
115 min.
JANA EYROVÁ
Hrdinka, která nepřestává inspirovat generace čtenářů a diváků po
celém světě.
Hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Judi
Dench a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 80,- Kč
6. 8. sobota ve 20.15 hod. - Premiéra
7. 8. neděle ve 20.15 hod.
Americký 3D barevný akční sci-fi
113 min.
CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVANGER
Akční, špionážní dobrodružství
Hrají: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Stanley Tucci a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 130,- Kč
8. 8. pondělí ve 20.15 hod. - Repríza
9. 8. úterý ve 20.15 hod.
Česká barevná tragikomedie Ondřeje Trojana
137 min.
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie o tom, jací jsme byli v sedmdesátých létech minulého století.
Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Anna
Geislerová, Martin Myšička a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 70,- Kč
10. 8. středa v 17.00 hod. !!! a ve 20.15 hod. - Repríza
11. 8. čtvrtek v 17.00 hod. !!! a ve 20.15 hod.
Americký 3D barevný rodinný dobrodružný film č. znění 130 min.
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2.
Tady všechno končí.
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 120,- Kč
12. 8. pátek ve 20.15 hod. - Premiéra
13. 8. sobota ve 20.15 hod.
Americká barevná širokoúhlá komedie
125 min.
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
Jak se zbavit svých nadřízených...navždy.
Hrají: Jennifer Aniston, Colin Farrell, Kevin Spacey, Jamie Fox a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 80,- Kč
13. 8. sobota v 18.00 hod. - Premiéra
14. 8. neděle v 18.00 hod.
Americká 3D barevná anim. rodinná komedie v č. znění 110 min.
AUTA 2
Hrdinové filmu Auta 2 společností Pixar Animation Studios a Walt
Disney Studios se vydávají na závodní okruhy.
Mládeži přístupno
Vstupné: 155,- Kč
11
TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 12
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
DIVADLO
5. 8. pátek od 21.00 hod.
BUŠKŮV HAMR T. Sviny
6. 8. sobota od 21.00 hod.
Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny
uvádí pohádku podle bratří Grimmů
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Pohádka je určena všem dětem do 99-ti let.
Vstupné: 50,- Kč
Předprodej: Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel. 380 120 515
Květinářství Papoušková T. Sviny tel. 386 322 514
Kulturní dům T. Sviny tel. 386 322 930
SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY
26. 8. pátek od 20.00 hod.
BUŠKŮV HAMR T. Sviny
COUNTRY BÁL
K tanci a poslechu hraje skupina CHULIMANGA
Předtančení – TANEČNÍ SKUPINA OSM A PŮL OPICE
Vstupné: 100,- Kč
27. 8. sobota od 14.00 hod.
BUŠKŮV HAMR T. Sviny
POHÁDKOVÁ LESNÍ STEZKA
Trasa pohádkové stezky vede z Trhových Svinů přes Svatou
Trojici a Valchu na Buškův Hamr po naučné stezce. Pořádá pro
děti Divadlo Otty Schwarzmüllera T. Sviny na ukončení prázdnin.
Vstupné: zdarma
PLACENÁ INZERCE
12
TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 13
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2013
Lidl podpoří sportovní vyžití dětí
Na konci srpna společnost Lidl Česká republika otevře v Trhových Svinech
nový obchod s potravinami. Společnost Lidl působí po celé Evropě a je známá
svým odpovědným přístupem ke svému okolí – jak k lidem, tak k přírodě. U příležitosti slavnostního otevření nové prodejny se společnost Lidl rozhodla podpořit sportovní aktivity dětí základní školy v Trhových Svinech. První den
otevření prodejny dá společnost Lidl 50 Kč z každého nákupu nad 200 Kč na
pořízení sportovního vybavení pro pohybový rozvoj místních dětí v ZŠ Trhové
Sviny. Přijďte podpořit tento záměr i vy!
SPORT
FOTBALOVÝ TURNAJ LEGEND
V HORNÍ STROPNICI
Trhovosvinenská 35 se zúčastnila 25. 6. 2011 Turnaje legend v Horní Stropnici. Při kvalitně obsazeném turnaji s mezinárodní účastí si mužstvo Spartaku
Trhové Sviny odvezlo trofej nejvyšší. Navázalo tím na lednový úspěch v zimním turnaji v Kaplici. Fotbalového klání se zúčastnila tato mužstva:
1. Horní Stropnice – Legendy; 2. Harbach; 3. Kamenná
4. Rejta; 5. Horní Stropnice - 35; 6. Trhové Sviny - 35
Za výbornou reprezentaci našeho města a fotbalu pod vedením trenéra Jaroslava Beneše a kapitána Josefa Kuraliho děkujeme těmto hráčům: Zbyněk Veselý, René Janoušek, Roman Jelínek, Jiří Apfelthaler, Radek Ježek, František
Valter, Zdeněk Šperger, Josef Hruška, Josef Kurali, David Beneš, Petr Fiala.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť ! Zbyněk Veselý a Josef Kurali
Foto J. Haňur
1. ročník Trhovosvinenského
turnaje v kuželkách
Ve dnech 16.-19.6.2011 se uskutečnil 1. ročník Trhovosvinenského turnaje v
kuželkách, který pořádal oddíl kuželek TJ Spartak Trhové Sviny. Soutěžilo se
v kategorii jednotlivců (registrovaní hráči) na 100 hodů sdružených. Celkem se
turnaje zúčastnilo 55 hráčů a hráček i z okolních kuželen (např. Soběnov, České
Velenice, Nová Ves a další), aby poměřili své „síly“ v mimosoutěžním kuželkářském období. Hodnoceni byly první tři nejlepší hráči, dále kategorie nejlepší
žena a nejlepší dorážka. 1. místo obsadil a putovní pohár obdržel domácí hráč
Marek Rojdl (TJ Spartak Trhové Sviny) s celkovým náhozem 453 kuželek, 2.
místo a také kategorii nejlepší žena vyhrála Jaroslava Kulhanová (TJ Soběnov)
s celkovým náhozem 447 kuželek a třetí místo obsadil další domácí hráč Jiří
Malovaný (TJ Spartak Trhové Sviny) s celkovým náhozem 433 kuželek. Kategorii „nejlepší dorážka“ vyhrál rovněž Marek Rojdl s náhozem 149 kuželek.
Velké poděkování patří sponzorům turnaje: ELEKTRU STRÁSKÝ a TRUSTTS, spol. s r.o., kteří věnovali hodnotné ceny a Městu Trhové Sviny, které sponzorovalo putovní pohár pro vítěze. Rovněž velký dík patří také pořadatelům a
dalším členům oddílu kuželek za organizaci a bezproblémový průběh turnaje
a poděkování rovněž patří všem zúčastněným hráčům a hráčkám za jejich sportovní výkony. Závěrem lze konstatovat, že se 1. ročník Trhovosvinenského turnaje vydařil, putovní pohár pro vítěze zůstal pro tento rok na pořadatelské
kuželně a nezbývá než se těšit na další ročník. Hodu zdar !
Na fotografii je vítěz turnaje M. Rojdl
Josef Svoboda, za oddíl kuželek T. Sviny
13
TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 14
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
CVIČÍME I V LÉTĚ
Cardio – fitness
nejen v posilovně
hýždě.
Zumba vznikla v polovině 90. let v Kolumbii v Jižní Americe, kdy si Alberto Perez alias Beto zapomněl hudbu na svou hodinu aerobicu. Jediné,
co měl u sebe, byly kazety s latinsko-americkou hudbou. Celou hodinu
improvizoval v rytmu salsy a merengue. Hodina s novými tanečními prvky
měla velký úspěch a tak se zrodil nový fitness program.
Po velkém úspěchu v Kolumbii, představil Beto v roce 1999 zumbu v
USA. Zde se k němu přidali dva podnikatelé, Alberto Perlman a Alberto
Aghion , a společně založili společnost 'Zumba Fitness, LLC' jejímž cílem
bylo představit zumbu po celém světě. Od té doby se stala zumba nejrozšířenějším fitness programem nejen v USA. V současné době je víc jak v
30 zemích vyškoleno přes 10 000 instruktorů, přes 1 500 000 lidí navštěvuje pravidelně hodiny zumby a do dneška se prodalo přes 3 miliony
DVD.
Co znamená zumba pro mne – Natálii Bustovou ? Je to sport, který mne
po dlouhé době „donutil“ k pravidelnosti. Chodím na ni s nadšením, absolvuji zumba maratony v blízkém okolí, na každou hodinu se velmi těším,
s úspěchem tvaruji své tělo a můžu neskromně říci, že i díky zumbě mám
po porodu lepší postavu než v 18 letech. HOLKY, FAKT TO POMÁHÁ!
Zumba mne zajímá natolik, že jsem se začala zabývat také prodejem oblečení na tento úžasný sport. Oblečení je možné si u mne objednat na tel.:
777 887 314, facebooku Natálie Bustová, mailu [email protected]
Nebojte se mne kontaktovat, určitě se domluvíme a ráda vám poradím,
objednám.
TEDY AŤ ŽIJE ZUMBA, přijďte ji rozhodně vyzkoušet a uvidíte, že vás
to chytne .
Natálie Bustová
Cvičení probíhá při hudbě. Cardio-Fitness cvičení je určeno pro cvičence
bez omezení věku a pohlaví. Je to soubor cvičení, při kterých je cílem zaměřit se na zpevnění a posílení problematických partií, břicho, boky a
dolní partie. Cvičení se skládá z pětiminutového protáhnutí a rozcvičení,
poté následuje dvaceti - minutový blok, který se skládá z kombinace aerobních cviků a cviků na výdrž a stabilitu. Následuje další 20 minutový posilovací blok na podložkách, který se zaměřuje na problematické partie.
A nakonec závěrečný blok strečinku a zdravotních protahovacích cviků.
Součástí cvičení je muzika, která vhodně doplňuje uvedené bloky. Cvičení probíhá vždy v čase 19.30-20.30 v tělocvičně ZŠ v Trhových Svinech. Pokud chcete posílit svalstvo a poradit s výživou, je možnost si jít
zacvičit do FitnessClubu Brožek, kde na Vás kromě odborného dohledu
Pavla Brožka čekají i moderní stroje a příjemné prostředí.
P. Brožek a H. Halešová
Dvouhodinovka cardia fitness a zumby na zimním stadionu 11.6.2011
Foto M. Marková
Zumba – sport, který rozhýbal i
Trhové Sviny
Myslím, že ve Svinech není člověk, který by neslyšel o novém sportu od
září roku 2010 provozovaném v Trhových Svinech – tím sportem je
zumba. Zumbu u nás ve Svinech cvičí dva instruktoři; jako první k nám
začala jezdit Eva Compel´ová, cvičí každé úterý od 20 hodin, v neděli bývalo cvičení s Jakubem Maříkem (vždy v tělocvičně ZŠ), ten ještě teď aktuálně přes prázdniny cvičí každou středu od 18.00 hod. na Vráži (za
každého počasí). Cena lekce zumby se v Trhových Svinech pohybuje od
50 do 70 Kč. Hodiny zumby jsou doslova narvané, obsazenost kolem 80
žen v tělocvičně, to v našem malém městě jen málokterý sport kdy zažil.
Ti, kdo si myslí, že zájem časem opadl, se mýlí. Zájem se stále drží, jezdí
k nám cvičit i slečny a paní z širokého okolí. Velmi si tedy zaslouží díky
nás všech moje kamarádka Mirka Pečenková, která byla iniciátorkou a
ona zařídila, že můžeme každý týden rozhýbat svá těla v rytmu moderních tónů.
Dle oficiálních webových stránek je ZUMBA fitness program v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a tance.
Ve španělském slangu slovo „zumbare“ znamená „rychle se hýbat, bavit
se, nebo pozvat někoho na party“. A přesně taková je filosofie zumby nepřipadáte si jako v tělocvičně, nepočítáte, kolik ještě kterého cviku musíte udělat a dokonce si můžete přidávat i své vlastní prvky. Zkrátka se bavíte a s úsměvem si užíváte na taneční party. Přitom však velmi účinně
cvičíte a spalujete spousty kalorií. V hodinách zumby se kombinují rychlé
a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování
postavy. Zapojíte celý svalový korpus, především pak nohy, břicho a
14
TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 15
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
Ultramaratón
nit krok a tím trochu odlehčit nohám.. Při výběhu z tohoto kouzelného
městečka mne bere další křeč, ale to již do zadní části stehna a dosti razantně. Zastavuji, po pěti minutách protahování se rozbíhám, ale nohy mě
upozorňují, že se musím vyvarovat rychlejších pohybů. Běžím již sedm
hodin, podle časového rozpisu bych měl být již u lázní v Harbachu, kde na
mě čeká rodinná občerstvovací stanice, ale jsem zatím na protějším kopci
zvaný Nebelstein. Začíná sílit i divácká podpora, okolo lázní probíhají
současně další sportovní akce pro děti. Povzbuzování pomáhá, nabírám
druhý dech a mířím do lázeňského městečka Moorbad Harbach. Endorfiny, také nazývány jako hormony štěstí, v mém těle pracují na plné obrátky. Již zdálky vidím rodinný podpůrný tým, nebýt křečí, cítím se skvěle
a zbývá pouze 11 km. Prohodíme pár slov, ani si již na konec nechci brát
výživový sacharidový gel, to již přece nějak doběhnu. Rozloučíme se a za
chvilku „ahoj v cíli“.
Stoupání na poslední kopec v délce 4 km se zdá býti nekonečné. Těsně
před vrcholem mě přepadá druhá krize. Točení hlavy, malátnost a zjištění,
jak se může situace rychle změnit. Rychle soukám do sebe vnucený sacharidový gel a na občerstvovačce vypiji všechnu colu. Rakouští hasiči
zajišťující občerstvení na rakouské straně mlčky přihlížejí mému počínání, dnes pro ně bude den ještě dlouhý, za mnou běží ještě okolo šedesáti
závodníků. Celý závod si v duchu říkám, že si nesmím za žádnou cenu při
občerstvení sednout na připravené lavice, ale neodolám. Vzniklé puchýře
na pravé noze z mokrých bot se zvětšily na velikost, že jim je již bota
malá. Mírně povoluji tkaničku, chci se rozběhnout, ale předpoklad se naplnil - nejde to. Skoro kilometr rozbíhám ztvrdlé nohy, ještě že je to z
kopce.
Posledních 6 km se pouze soustředím na linii okraje silnice, na každý
krok, každé napnutí jednotlivého svalu, každý nádech. Zbývá poslední kilometr, ve stoupání sbírám všechny své poslední síly. Povzbuzující diváci
a euforie z cílové rovinky mi dodává novou sílu. Slyším komentátora Miloše Škorpila vítajícího každého závodníka. Jsem v cíli, všechna únava je
v tomto okamžiku pryč, absolutní uvolnění, obrovské štěstí a nadhled. Dokázal jsem to. Prožívám něco, co se dá jenom těžko popsat, to se musí
prožít. Nová dimenze prožitku.
Všichni, kteří ještě sbíráte odvahu postavit se na běžeckou 5, 10 km,
nebo maratónskou trať, jděte do toho, stojí to za to.
Pevné zdraví a klid v duši přeje Martin Brožka
- cesta do jiné dimenze
Na žádost redakce Trhovosvinenských listů se chci s vámi, čtenáři, podělit o jeden nevšední zážitek, účast na běžeckém Ultramaratónu Silva
Nortica (85 km! pozn. redakce). Snažil jsem se popsat tento závod netradičně, a to z pohledu závodníka v průběhu závodu.
Na počátku mého rozhodnutí absolvovat ultramaratón přes Novohradské
hory stála moje účast v minulém roce na maratónské trati. V euforii po
dobrém zvládnutí závodu začala se mi na mysl vkládat hříšná, o to však
neústupnější myšlenka, což takhle zkusit celý ultramaratón? Z balancování mezi pochybnostmi o rozumnosti tohoto počinu a svůdnými myšlenkami na neortodoxní zážitek jsem byl na tu správnou šikmou plochu
vychýlen heslem „ Co tě nezabije, to tě posílí“. Musím přiznat, že pohled
na některé doběhnuvší ultramaratónce nebyl pěkný, několik projíždějících
sanitek také klidu nepřidalo, ale byl jsem v duchu rozhodnut.
Úderem šesté hodiny, 4. 6. 2011, je to tu. Stojím na startu na bývalém hraničním přechodu Nové Hrady společně s dalšími devadesáti stejně bláznivými jedinci. Čeká nás závod dlouhý 85 km a s 2400 m převýšením po
Novohradských horách. Po nočním dešti se mraky ještě válejí v údolí a
vykukují pouze vrcholky Vysoké a Kraví hory. Je okolo 14° C, na běh
ideálně. Taktika zní jasně „běžet své tempo s rezervou, hlavně ze začátku
nezávodit“. První část vedená z hraničního přechodu na Veveří a pak dále
do Nových Hradů probíhá klidně. Startovní pole se postupně trhá na samostatné závodníky, běží se mi dobře cca na 10. místě, předstartovní napětí a žaludeční nevolnost je pryč. Z Nových Hradů běžíme přes Terčino
údolí, kolem vodopádu a tvrze Cuknštejn, idylku trochu kazí mokré a rozbahněné cesty po noční pršce. Kochám se krásným ránem, po proběhnutí
jedné z kaluží cítím vlhko v pravé botě a vzápětí chvilka nepozornosti a
mám drobné podvrtnutí levého kotníku. Po kilometru již nevím, že se něco
stalo, to ještě netuším, jak tyto banální záležitosti ovlivní průběh závodu.
Každých pět kilometrů jsou vzorné občerstvovací stanice, na každé pravidelně přejdu do chůze a občerstvím se vodou nebo iontovým nápojem,
popřípadě banánem s pomerančem. Pravidelné doplňování energie každých třicet minut je v tomto závodě obzvláště důležité. Po proběhnutí
Horní Stropnice začínáme stoupat ke kostelu na Dobrou Vodu a pak dále
na Hojnou Vodu. Teplota je již letní, takže někteří závodníci svlékají trika
a běží do půl těla. Celé stoupání v délce 5 km běžím a jsem překvapen
rychlým časem na metě půlmaratónu.
Udržuji pravidelné tempo a opět ve stoupání na Huťský rybník se snažím
i do kopce stále běžet, bolest v břišní části mi hlásí, že není něco v pořádku. Sáhnu pod mokré triko a zjistím, že jsem zmrzlý jako led, přeci
jenom do lesa ještě moc sluníčka od rána nenakouklo. Začnu s masáží postižené části, za chvilku je po bolesti a těším se na slunnou paseku, kde se
snad trochu prohřeji. Již nikoho ze soupeřů za sebou a ani před sebou nevidím. Euforie běhu v nejkrásnější části Novohradských hor zapříčiňuje
rychlejší tempo a doběhnutí závodníka ze Slovenska. Společně dobíháme
k občerstvovací stanici na kozí farmě u Pohorské Vsi, kde jsou k dispozici
domácí kozí sýry - chvilku bojuji, ale ani neochutnám, čeká mne ještě 50
km. Vbíhám na silnici vedoucí na Pohoří na Šumavě a za chvilku budu
protínat metu maratónu. Začínám cítit lehčí krizi, takže pomalu vyhlížím
občerstvovací stanici k pořádnému doplnění energie, někde tu již musí
být. Z kraje silnice na mě z auta volá mladý kluk, jestli nechci něco k pití,
v duchu nadávám, že si ty občerstvovačky tady pěkně zjednodušili, ani z
auta stoleček nevyndají. Po nabídnutí lahvového piva nejmenované značky
zjišťuji, jaký omyl zde probíhá, v autě se koná teenegrovská smíšená párty.
Ihned odmítám a ani na chvilku si nepohrávám s myšlenkou dát si menší
pauzu a pokračuji dále. U penzionu Baronův most si dopřeji pořádné občerstvení, ale co nejdříve se zase rozbíhám, již to nejde tak snadno, nohy
tuhnou.
Dlouhé pozvolné stoupání na Pohoří na Šumavě a dále na vrchol rakouského kopce Eichelberg prokládám protahovacím cvičením. Při výstupu
mě chytá první křeč do svalu nad kotníkem, na místě kde jsem snad potíže nikdy neměl. Ihned si vzpomenu na lehké podvrtnutí na začátku závodu. Snažím se o uvolnění a přejdu do chůze. Předbíhají mě první
závodníci, ale soustředím se pouze na sebe. Polknu pár pilulek proti křečím. Na značce ukazující, kolik zbývá do cíle, je 35 km, probíhám okolo
sjezdovky v Karlstiftu a vzpomínám na zimní radovánky. Je přibližně 25°
C a leju na sebe při občerstvení několik kelímků s vodou. Dalších 10 km
do města Harmanschlag je převážně z kopce, snažím se prodloužit a uvol-
foto: Petr Hnilička
15
TSL:TSL
21.7.2011
8:03
Page 16
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
Trenér sezony je ze Svinů !
Trhovosvinenský Marek Neužil byl na losovacím aktivu OFS vyhlášen Nejlepším trenérem sezony. Ve Spartaku, který každý rok pořádá oblíbený Erima cup,
šéfuje mládeži (zdroj: Českobudějovický deník 2.7.2011)
Při této úžasné příležitosti jsme p. Neužila poprosili o zodpovězení několika
otázek:
Marku, celá redakce TSL Ti srdečně gratuluje a je na Tebe pyšná. I když
v našem městě nebude moc lidí, kteří by tě neznali, přesto bychom si dovolili Tě blíže představit a trochu vyzpovídat.
Do TS jsi se přiženil a zapojil se do dění v místním Spartaku. Jaká ale byla
Tvá fotbalová minulost v „době předsvinenské“ ?
V 6 letech mne přivedl otec do přípravky českobudějovické Škody kde jsem
strávil celou svou fotbalovou kariéru. V té době patřil tento oddíl ke špičce v
krajských soutěžích mládeže i mužů. V žákovské a dorostenecké kategorii jsem
střídavě dle věku hrál krajský přebor a ligu žáků a divizi dorostu . Potom přišel přechod do mužů a v prvním přípravném utkání přišlo osudové zranění,
které ukončilo mou aktivní fotbalovou kariéru. Nesl jsem to těžce, fotbal byl
pro mne vším a v jeden okamžik ztratíte veškeré iluze, plány a cíle.
Trénování mládeže jsi zvolil sám nebo na Tebe tak nějak vyšlo ?
Fotbal mi strašně chyběl - když hrajete od 6 let a najednou přijde zranění a
ostatní okolnosti vás vyřadí z aktivního fotbalového života, je těžké se s tím vyrovnat. Najednou přišla doba, kdy můj syn Marek dosáhl věku 5 let a přišla
myšlenka společně s mým kamarádem a vynikajícím fotbalistou Davidem
Štojdlem začít trénovat přípravku zde v Trhových Svinech. Dlouho jsem nepřemýšlel – byla to výzva a začal jsem aktivně pracovat s mládeží.
Jak dlouho už tedy ve Spartaku působíš a co Tě v něm za tu dobu fotbalově nejvíc potěšilo a zklamalo?
Do oddílu jsem přišel v roce 2007 jako trenér ml.přípravky a začal jsem pracovat s fotbalisty ročník narození 2000 a 2001. Celkem zde působím tedy 4 celé
soutěžní sezony.
Určitě mne těší, jak se za poslední roky zlepšily podmínky pro práci s mládeží.
O naše fotbalisty je v kraji zájem, a to musí potěšit každého trenéra a funkcionáře oddílu. Jsem moc rád, že jsme v našem malém městečku nadále schopni
pořádat takový turnaj jako je Erima Cup, o kterém se vypráví ve fotbalových
kuloárech po celé republice. V posledních měsících musel všechny fotbalové
nadšence v T.Svinech potěšit postup jak žáků, tak i přípravek do krajských přeborů.
Zklamání ? Oddíl funguje, jen pro letošní sezonu se nám trochu zúžil trenérský kolektiv a hledáme kvalitní trenéry do žákovských kategorií.
skému kolegovi Michalu Vrábkovi, se kterým se skvěle doplňujem .
Jako trenér nepůsobíš jen ve Spartaku, ale také na Okresním fotbalovém
svazu. Jak to zvládáš ?
Ano, jsem členem komise mládeže OFS ČB a zároveň trenérem výběru okresu
U-10. Tento výběr se skládá z fotbalových nadějí celého okresu a hráči jsou vybíráni během celého soutěžního ročníku. Časově to tak náročné není, zápasy
mezi okresy hrajeme vždy v týdnu v dopoledních hodinách a to se klukům samozřejmě líbí – nemusí do školy. Tréninky tento výběr nemá, jen vždy během
sezony 5 denní kemp. Hráče sledujeme během roku a hodně komunikujeme s
trenéry ostatních oddílů při vyhledávání talentů.
Prozradíš nám svůj oblíbený tým české, případně zahraniční ligy ?
Co se týká domácí fotbalové scény, tak jsem příznivcem SK Slavie Praha, i
když první ligový zápas jsem sledoval na Julisce a můj strýc říkával, že musím
být Duklák jako celá naše rodina z maminčiny strany. Bohužel.
Ze zahraničních klubů mám v oblibě AC Milán a současného vítěze Ligy mistrů
FC Barcelonu.
O situaci v českém fotbalu se mluví neustále. Jak ji vidíš Ty – co Tě těší,
co trápí, co štve…
Tak určitě každého fotbalového příznivce současná situace neuspokojuje a musíme si přiznat, že český fotbal trochu usnul na vavřínech. Ale věřím, že se vše
změní a v budoucnosti bude český fotbal patřit opět ke špičce v Evropě. Konečně fotbalová generalita zjistila, že budoucnost je v mládeži a dochází k reorganizaci mládežnických soutěží. Jestli to bude to pravé, se teprve ukáže.
Zbývá Ti čas, chuť a energie ještě na nějaký jiný sport než fotbal ?
Toho času je opravdu málo, ale život není jen o fotbale.
Diky manželce jsem před 10 lety propadl lyžování. Vždy, když se nějaký ten
volný den v zimě najde, vyrážíme celá rodina do Alp .
V době, kdy je „ fotbalová dovolená“, hodně vyjíždíme na kole do okolní
krásné krajiny, kde si vyčistím hlavu od denních starostí a problémů.
Děkuji za rozhovor a Tobě, Tvým svěřencům a celému Spartaku přeji za
celou redakci do nadcházející nové fotbalové sezony hodně úspěchů. Mgr.
Hana Halešová
Foto: P. Žoha
Takže v oddíle spokojenost ?
Vždy se najdou nějaké problémy, ale musíme je řešit! V současné době je největším problémem tréninková plocha a zázemí oddílu. Jedna travnatá plocha
pro takový počet aktivních fotbalistů je hodně málo. Musíme každé 3 roky investovat nemalou částku na kompletní regeneraci hlavního hřiště. Co se týká
horního veřejného hřiště, není pro trénink mládeže vůbec vyhovující . Disponujeme třemi kabinami a v součastné době máme 7 mužstev, takže skloubit
tréninkové časy je velmi těžké. Naším cílem je do budoucna za podpory sponzorů a města Trhové Sviny vybudovat kvalitní sportovní areál, který by vyhovoval jak oddílu, tak veřejnosti a mohli bychom pořádat více kvalitních
sportovních akcí.
Co Tvému trenérskému vytížení říká rodina a jak moc Ti práce trenéra
zasahuje do pracovních a dalších povinností ?
Jak už jsem říkal, v mužstvu mám také svého 9letého syna Marka a tato skutečnost je vždy pro trenéra mládeže polehčující okolnost při plánování tréninků,
zápasů a ostatních akcí. Začátky byly těžké - starat se o fotbalovou mládež neobnáší pouze strávit 2 hodiny na tréninku, ale i plno hodin příprav, plánování
a také vyjednávání přestupů,hostování atd. V současné době mám plnou podporu jak rodiny, tak především manželky, která je velmi tolerantní a chtěl bych
jí touto cestou poděkovat. Samozřejmě, že pracovní a trenérské povinnosti se
občas střetnou a v tu chvíli přenechávám veškeré pravomoci mému trenérSvé náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo
na podatelně tamtéž. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF.
Kontaktní údaje: Ing. Božáková - tel.: 386 301 483, e-mail: [email protected], podatelna - tel. 386 301 411, e-mail: [email protected], více na www.tsviny.cz
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo e-mail: [email protected]
Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci.
Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí • Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 374 12 Trhové Sviny
IČO 245 551 • ev. šč. MK ČR E 10896 • Vychází 12 x ročně • Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová
• DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio • Náklad 600 výtisků • Cena tohoto výtisku 5,- Kč
Download

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY