ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE
Pondělí dne 18. 3. 2013
12.00 – Odjezd účastníků Implementační dohody pro fluidní konverze MEA do ČEZ Elektrárny Hodonín s odpoledním programem (autobusem od hotelu Voroněž I).
16:00 – 19:00
Registrace účastníků konference v lobby hotelu Voroněž 1
19:00 – 20:30
WELCOME COCKTAIL - hotel Voroněž 1,
Úterý dne 19. 3. 2013
07:30 - 8:30
Registrace v lobby hotelu Voroněž I.
08:00 - 08:45
WELCOME COFFEE - lobby hotelu Voroněž I.
08: 45 – 9:00
Zahájení konference
řídí Ing.Miroslav Ecler, CSc., (ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ ČR)
Sekce I - Česká energetika, perspektiva a ekonomické aspekty (Ing. Vladimír Kohout)
Celostátní koncepce a trendy ve výrobě, distribuci a spotřebě energie, perspektivy a rozvoj
podporovaných energetických oblastí. Energetická investiční politika a ekonomické
hodnocení investic.
09:00 – 09:30
Vystoupení významných osobností českého průmyslu a energetiky.
09:30 – 09:45
Vystoupení Prof. Ing. Dagmar Juchelkové, PhD., k programu a významu Mezinárodní
energetické agentury – Implementační dohody fluidní konverze.
09:45 – 10:00
Ing. Pavel Bartoš, Hospodářská komora ČR, Suroviny a energetika, politická a občanská
odpovědnost.
10:00 - 10:20 Přestávka na kávu
Sál A,B
Sekce II - Návrhy a realizace
elektrárenských a průmyslových kotlů
(Ing.Michal Enžl, MBA)
Návrhy a progresivní řešení elektrárenských
kotlů, parní kotle s nadkritickými parametry,
průmyslové kotle s vysokou účinností,
vhodné pro efektivní a ekologické spalování
klasických paliv včetně biomasy.
10:20 – 10:40
Možnosti využití tepelného výpočtu kotle
zejména v souvislosti s aplikací
primárních opatření, vedoucí ke snížení
produkovaných emisí Nox
ing. Martin Byrtus
Sál D
Mezinárodní energetická agentura –
Implementační dohoda pro fluidní
konverze
Prof. Dr. Ing. Franz Winter, Prof. Ing.
Dagmar Juchelková, PhD, Prof. Ing.
František Hrdlička, CSc.
10:20 – 10:40
Optimal Design and Operation of the
SNCR System of the 150t/h Low Energy
Consumption CFB Boiler"
Prof. Hairui Yang
Tsinghua University, P.R.China
1
10:40 – 11:00
Systém sledování stability hoření ochrana kotle a zefektivnění spal.procesu
Ing. Michal Talanda, Ing. Josef Sýkora, CSc.
10:40 – 11:00
Characterization and early detection of
bed agglomeration during the fluidized
bed combustion of biomass fuels
Dr. Fabrizio Scala, Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Italy
11:00 - 11:20
11:00 - 11:20
CFD studie pro kotelny
Fluidization Challenges and Research
Results for Active Fluidization Thermal
Ing. Petr Matoušů
Energy Storage Systems
Prof.Dr.Markus Haider, DI. Karl Schwaiger
11:20 – 11:40
11:20 – 11:40
Ochrana membránových stien kotla voči
Adsorption property of carbon-loaded
účinkom zemetrasenia
porous alumina particles prepared by
capacitance effect"
Ing. Peter Poppelka
Prof. Tadaaki Shimizu, Department of
Chemistry Engineering Niigata University,
Japan
11:40 – 12:00
11:40 – 12:00
Nové trendy v návrhu nosných konstrukcí An advanced thermodynamic model for
kotlů, zatížených zemětřesením
the Calcium-Looping process based on
CFD simulation results and standard
Ing. Jiří Protivínský
process simulation tools
Dr. Eng. Nikolopoulos Nikos, Centre for
Research and Technology Hellas, Athens,
Greece
12:00 – 12:20
12:00 – 12:20
Zvyšování účinnosti separačního
"Defluidization of a quartz bed due to
parogenerátoru dochlazovačem
potassium salts in a laboratory reactor”
Ing. David Kupka
Patrik Yrjas and Christoffer Sevonius from
Åbo Akademi University, Finland ABO
12:20 – 12:40
Methods of risk determination of high
XXXXXXXXXXXXXXX
temperature corrosion for heating
surfaces in biomass fired or co-fired
boilers
Przemyslaw Bukowski
12:40 – 13:00
Discussion
XXXXXXXXXXXXXXX
12:20 - 13:20
Přestávka na oběd
13:00 - 14:00
Přestávka na oběd
14.00 – 17.00 Workshop Implementační
dohody MEA v salonku v 1. poschodí.
2
Sál A,B
Sekce II - Návrhy a realizace
elektrárenských a průmyslových kotlů
(Ing.Michal Enžl, MBA)
Návrhy a progresivní řešení elektrárenských
kotlů, parní kotle s nadkritickými parametry,
průmyslové kotle s vysokou účinností,
vhodné pro efektivní a ekologické spalování
klasických paliv včetně biomasy.
13:20 – 13:40
LASERSCANNING a jeho využití při
projektování energetických zařízení
Ing. Michal Enžl, MBA
13:40 – 14:00
Návrh a realizace průmyslových hořáků
na spalování hutních plynů
Ing. Aleš Dobrozemský CSc.
Sál D
Sekce IV. - Provoz, údržba a servis
energetických zařízení a systémů(Ing.
Vladimír Kroča)
Náměty na modernizaci kotelních jednotek.
Výsledky provozních měření. Projekty
zlepšení emisních parametrů. Servisní a
údržbářská činnost, matematické
modelování.
13:20 – 13:40
Suché kondicionované odsíření zejména
pro střední a malé zdroje znečišťování
Ing. Oldřich Mánek
13:40 – 14:00
Využití akustické energie pro zvýšení
účinnosti energetických zařízení
Ing. Tomáš Vampola
Sál A,B
Sekce III. - Materiály pro tepelně –
energetická zařízení (Prof. Ing. Jaroslav
Purmenský, DrSc.)
Progresivní žárupevné oceli, jejich užitné
vlastnosti, zkoušení žárupevnosti a extrap.
postupy pro stanovení meze pevnosti při
tečení, strukturní stabilita a její degradace
vlivem vysokoteplotní expozice. Technologie
svařování, užitné vlastnosti svarových spojů,
odhady zbytkové životnosti energ. zařízení.
14:00 – 14:20
Problematika svařování ocelí T/P23 a
T/P24 v energetice
Prof., Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Sál D
Sekce IV. - Provoz, údržba a servis
energetických zařízení a systémů(Ing.
Vladimír Kroča)
Náměty na modernizaci kotelních jednotek.
Výsledky provozních měření. Projekty
zlepšení emisních parametrů. Servisní a
údržbářská činnost, matematické
modelování
14:00 – 14:20
Vliv vlhkosti a mísícího poměru na
požárně technické a výbuchové
charakteristiky altern. a směsných paliv
Ing. Martin Kulich
14:20 – 14:40
Efektivnost provozu biomasové
elektrárny
Ing. Jaromír Kříž
14:40 – 15:00
Moderní práškový hořák
Ing. Martin Kolebač
14:20 – 14:40
Korozní a vodíkové poškození trubek
výparníku
Ing. Jaroslav Bystrianský
14:40 – 15:00
Vplyv podmienok tepelného spracovania
po zváraní na štruktúru a creepovú
životnosť heterog. zvarových spojov
ocele T92
Ing. Ladislav Falat, PhD.
15:00 – 15:20
Vývoj mikrostruktury svarového spoje
žáropevných ocelí po dlouhodobé
vysokoteplotní expozici.
Ing. Martin Sondel PhD.
15:20 – 15:40
Štruktúra a vlastnosti vybraných
ziarupevných ocelí
Prof.Ing. Ľudovít Parilák CSc.
15:00 – 15:20
Prototyp mlýnice na hnědé uhlí a
zkušenosti z jejího provozu
Ing. Zdeněk Badan
15:20 – 15:40
Chemické čištění uhelného kotle v TP
Košice
Ing. Vlastimil Otáhal
3
15:40 – 16:00 Přestávka na kávu
16:00 – 16:20
Vysokoteplotní koroze v prostředí
rostlinné biomasy v provozních
podmínkách
Ing.Josef Cizner, CSc
16:20 – 16:40
Vliv tepelného zpracování na homogenní
svarový spoj austenitické žáropevné
oceli Super 304H
Bc. Jan Křikava
16:40 – 17:00
Dopad výroby ohybů trubek kotlových
přehříváků na vlastnosti austenitické
žáropevné oceli Super 304H
Bc. Jakub Horváth
16:00 – 16:20
Nechme data promluvit – v provozních
datech se skrývá opravdové bohatství
Ing. Jiří Pliska
16:20 – 16:40
Zprovoznění biomasové elektrárny
v Českém Krumlově - Domoradicích
Ing.Vladimír Kroča
16:40 – 17:00
Combustion OPTI – optimalizace
účinnosti kotle K9-ETI založená na 2D-3D
spektrální analýze spal. komory za využití
radiačních pyrometrů a spektrometrů
Ing. Jiří Klimeš
17:00 – 17:20
Realizace vyzdívek v rámci výstavby
fluidního kotle a.s. TENZA v Teplárně
Strakonice
Ing Radek Mráz
17:20 – 17:40
Potenciál využití specifických možnosti v
integrovaných energetických systémech.
Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., Ing. Roman
Portužák,
17:40 – 18:00
Moderní jednotky pro energetické
využití odpadů malých kapacit
Ing. Vladimír Ucekaj, Ing. Marek Šarlej
17:00 – 17:20
Materiálové aspekty poruch
membránových stěn
Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.
17:20 – 17:40
Faktory ovlivňující přesnost
monitorovacího a diagnostického
systému
Ing. Stanislav Vejvoda
17:40 – 18:00
Hodnocení technického stavu kotlů
Ing.Richard Nekvasil, PhD.
19.00 – 23.00 Společenský večer „U královny Elišky“
Středa dne 20.3.2013
Sál A,B
Sekce VI. Energetické využívání a
termické zpracování odpadů a
alternativních paliv
(Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D.)
Rámcová směrnice o odpadech. Energetická
účinnost spaloven. Procesy EIA a
energetické využívání odpadů
09:00 – 09:20
Ještě jednou k vysokým parametrům
páry při spalování komunálního odpadu
Doc. Ing. Ladislav Vilimec, CSc.
Sál D
Sekce VII - Zařízení pro kombinovanou
výrobu tepla a elektrické energie
(Prof. Ing. Stanislav. Veselý, CSc.)
Teplárenské systémy, parní a spalovací
turbíny, kogenerační jednotky s pístovými
motory, využívání obnovitelných zdrojů
energie.
09:00 – 09:20
Porovnání výpočtu kondenzátoru dle HEI
a VTI
RNDr. Ing. Alexander Tóth CSc.
4
09:20 – 09:40
Optimalizace žáruvzdorné vyzdívky
rotační pece spalovny nebezpečných
odpadů
ing. Tomáš Štícha
09:40 – 10:00
Výzkum a vývoj metod a technologií
zachycování CO2 v elektrárnách na
fosliní paliva a ukládání do geologických
formací v podmínkách ČR
Ing Lukáš Pilař Ph.D
09:20 – 09:40
Modernizace parních turbín
Ing. Vladislav Polednik
09:40 – 10:00
Moderní konstrukční prvky parních turbín
Ing. Stanislav Kubiš
10:00 – 10:20 Přestávka na kávu
10:20 – 10:40
Testování a měření katalytické účinnosti
nanovlákenných filtračních materiálů pro
čištění spalin ve spalovnách
komunálního odpadu
Ing. Jakub Hrůza Ph.D.
10:40 – 11:00
Modernizace kotle bloku K6 elektrárny
Kakanj Bosna a Hercegovina
Ing. Rostislav Pařízek
11:00 – 11:20
Diskuse
10:20 – 10:40
Výzkum a vývoj integrovaného zdroje na
odpadní teplo malých energetických
zdrojů
Ing. Jaroslav Konvička
10:40 – 11:00
Flexibilní energetický systém - uvedení
demonstrační jednotky do provozu
Ing. Vladimír Kupsa
11:00 – 11:20
GHP jednotka pro výrobu tepla a chladu
Ing. Luboš Nedvědický
11:30
Vyhodnocení soutěže „ Mladý energetik 2013“
12:00
Závěr konference – Ing. Miroslav Ecler, CSc.
12:15 – 13:00 Oběd
5
Download

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE Pondělí dne 18. 3. 2013