LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
UNIK ÁTNÍ LÉČBA
POHYBOVÉHO APAR ÁTU
RADONOVOU VODOU
Vážení hosté,
právě se vám dostává do rukou široký přehled veškerých léčebných i relaxačních programů, které jáchymovské
lázně každoročně obohacují a vylepšují. Věříme, že i vy si mezi nimi vyberete to pravé, a že se brzy v našich lázních
uprostřed krušnohorské přírody potkáme při čerpání jedinečné přírodní energie pro vaše další životní aktivity.
Příjemné okamžiky v prvních radonových lázních světa přeje
tým obchodního oddělení Léčebných lázní Jáchymov a. s.
Voda je základem života na Zemi, a ta jáchymovská,
minerální s obsahem radonu, zlepšuje nemocným
jeho kvalitu. Zbavuje bolesti, revitalizuje a uzdravuje.
Její léčivou sílu poznává každoročně více než 20.000
spokojených hostů z celého světa a většina z nich se za
její kouzelnou mocí vrací.
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
Lázně Luhačovice a. s.
lázeňská skupina Spa&Wellness Nature Resorts
OBSAH
LÉČBA RADONOVOU VODOU
3
TRADIČNÍ JÁCHYMOVSKÁ KÚRA
4
RADONOVÁ KÚRA
5
INTENZIVNÍ REHABILITACE
6
REHABILITAČNÍ KÚRA
6
AMBULANTNÍ LÉČENÍ
7
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE
8
PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE
2
9
VITAL POBYTY
10
Lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice. Místa
z opačných pólů republiky, obě s unikátními
přírodními zdroji, přispívajícími již přes
sto let ku zdraví všech spokojených
návštěvníků.
RODINNÉ POBYTY
11
LÁZEŇSKÝ HOTEL RADIUM PALACE****
12
Každý z partnerů má co nabídnout – lázně
Jáchymov unikátní léčbu pohybového aparátu
a nádherné prostředí Krušných hor, Luhačovice
zas po léta ověřenou léčbu dýchacího ústrojí
a malebné údolíčko s malovanou lázeňskou
promenádou. A pro vás - naše hosty přinášíme kvalitní lázeňskou léčbu širokého
spektra onemocnění s celkovým počtem přes
2.000 lůžek pro dospělé a přes 200 lůžek pro
děti.
NOVINKY
15
LÁZEŇSKÝ HOTEL AKADEMIK BĚHOUNEK***+
16
LÁZEŇSKÝ KOMPLEX CURIE - PRAHA - ELEKTRA***
18
GARNI HOTEL ASTORIA***
20
LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA
21
SPOLUPRÁCE S VAŠÍ ORGANIZACÍ
22
REHABILITAČNÍ A REKONDIČNÍ POBYTY
23
LÁZNĚ LUHAČOVICE
24
DALŠÍ INFORMACE
28
JAK UŠETŘÍTE?
30
LYŽAŘSKÉ POBYTY
31
LÉČBA RADONOVOU VODOU
LÉČIVÁ ENERGIE Z NITR A ZEMĚ
To, co z určité lokality dělá lázeňské místo, je konkrétní
přírodní léčivý zdroj. Jsou lázně klimatické, lázně s prameny
termální minerální vody, lázně slatinné apod. Léčebné
lázně Jáchymov a.s. jsou svým přírodním léčivým zdrojem
naprosto jedinečné a odlišné. Léčí pomocí radonové vody,
která nemá na rozdíl od jiných zdrojů účinky chemické, ale
energetické. Unikátním zdrojem tohoto přírodního bohatství
je v Jáchymově dodnes funkční důl, nejstarší v Čechách
a pravděpodobně také v Evropě. Vznikl roku 1518 a na jeho
dvanáctém patře, v hloubce 500 m pod zemí, se nalézají
prameny radonové vody pojmenované např. po akademiku
Běhounkovi nebo Marii Curii - Sklodowské.
V současné době jsou na 12. patře dolu Svornost využívány čtyři prameny:
PRAMEN
VYDATNOST
TEPLOTA
OBSAH
RADONU
Curie
30 l / min
29 °C
5 kBq/l
C1
30 l / min
29 °C
11 kBq/l
Běhounek
300 l / min
36 °C
10 kBq/l
Agricola
10 l / min
29 °C
20 kBq/l
Pro koupele je využívána směs ze všech čtyř pramenů.
Voda z těchto pramenů je jímána do bazénu na 12. patře a odtud je čerpána
do nádrže na patře Barbora (400 m). Z nádrže je pak radonová voda spouštěna
potrubím o celkové délce cca 3000 m do jednotlivých balneoprovozů.
Radon, respektive izotop radonu 222, je chemicky inertní plyn, který vyvěrá
v krušnohorských hlubinách a rozpouští se v podzemních pramenech. Je
zdrojem měkkého ionizujícího záření alfa. Při radonové koupeli je tělesný
povrch vystaven jakési energetické sprše radonových alfa-částic. Ty spouštějí
řetězec fyziologických reakcí, které tiší bolesti, zlepšují hybnost kloubů,
prokrvení a hojení, stimulují regenerační procesy v tkáních pohybového aparátu,
harmonizují vegetativní funkce, kladně ovlivňují hodnoty krevního tlaku a posilují
obranyschopnost organismu. Průnik radonu do krevního oběhu je zanedbatelný
a biologický poločas (vyloučení radonu z těla) představuje 20 minut (tedy vlastní
délku radonové koupele).
Radonová koupel přispívá k prokrvení kostí a kloubů, léčí onemocnění páteře
a kloubů, působí jako antirevmatický prostředek bez vedlejších účinků a dokáže
po ukončení léčby zmírnit bolest až po 8 - 10 měsíců. Radon pomáhá i po
úrazech a operacích i lidem s cukrovkou nebo dnou. Pro mnohé klienty
s revmatismem nebo Bechtěrevovou nemocí je léčba radonem nepopsatelnou
úlevou. Radonovou kúru lze absolvovat v rámci třítýdenního léčebného
programu jáchymovských lázní a vždy začíná konzultací s lékařem. Jednotlivé
koupele lze také čerpat ambulantně. Podmínkou úspěšné léčebné reakce
organismu je minimální počet 10 koupelí.
A jak koupel probíhá? Radonová voda o teplotě 35 - 37° C se napouští do vany
zespodu. Tento neobvyklý způsob, připomínající vývěry divoké vody, zabraňuje
unikání radonu do vzduchu, jak by tomu bylo při klasickém napouštění
z kohoutku. Pak už se stačí jen položit do vany a nechat koupel působit.
CO SE U NÁS LÉČÍ?
Radonová voda výrazně zlepšuje hybnost kloubů, působí protizánětlivě, zvyšuje
obranyschopnost organismu, zlepšuje prokrvení, zasahuje do buněčných
chemických procesů, stimuluje opravné procesy v jádrech buňky, a tím snižuje
spotřebu analgetik či jiných léčiv. Ve většině případů trvá úleva i u chronicky
nemocných déle než půl roku. A především - léčba je velmi vhodná i pro klienty
vyššího věku.
Radonová léčba je obecně velmi šetrná, nezatěžuje organismus ani tepelně,
ani po stránce oběhové nebo acidobazické rovnováhy. Velmi vhodná je
i pro pooperační a poúrazové stavy, vyžadující intenzivní hojení a regeneraci
poškozených tkání. Například totální kloubní náhrady, operace páteře nebo
plošné jizvy po popáleninách. Dobře reagují onemocnění periferních cév, jako
jsou vazoneurózy, nedokrevnost při ateroskleróze končetinových tepen, stavy
po zánětech žil nebo revmatické vaskulitidy.
INDIK ACE
Rodinám
s dětmi přinášíme
zajímavé novinky.
Poznáte je podle
symbolu RADONKA,
maskota
jáchymovských
lázní.
dle platné legislativy České republiky:
Nemoci pohybového ústrojí:
Revmatoidní artritis
Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně
léčené v rámci ambulantní péče
Ostatní séronegativní spondartritis (psoriatická artritis,
Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní –
parainfekční)
Difúzní onemocnění pojiva (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis,
Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy)
Osteoporóza
Bolestivé syndromy šlach, úponové syndromy
Koxartroza, gonartroza
Artrózy kloubů včetně stavů po náhradě kloubů
Bolesti zad funkčního původu
Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických
operacích (po operacích meziobratlových plotének a stenóz
kanálu páteřního)
Stavy po amputacích dolní končetiny
Nemoci oběhového ústrojí:
Onemocnění tepen končetin na podkladě
aterosklerotickém nebo zánětlivém
Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách,
chronický lymfatický edém
Nemoci metabolické:
Komplikace diabetes mellitus
Nemoci nervové:
Obrna lícního nervu
Postpoliomyelitický syndrom
Chabé obrny periferního nervstva
Polyneuropatie
Kořenové syndromy
Zánětlivé nemoci centrálního nervstva
Hemiparézy a paraparézy cévního původu
Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy
a periferního nervstva
Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění
v remisi
Nervosvalová onemocnění
Syringomyelie s paretickými projevy
Dětská mozková obrna
Parkinsonova nemoc
Nemoci kožní:
Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech,
kde hrozí značné kontraktury.
kontraindikace
pacienti s jakýmkoliv akutním onemocněním
- infekce, nestabilizovaná arteriální hypertense, srdeční
či dýchací potíže, rozkolísaný diabetes, neléčená hyperfunkce štítné žlázy apod.
těhotné ženy
děti a mládež do 18 let
pacienti do dvou let po operaci či jiné terapii nádorového
onemocnění, pokud onkolog nedá k radonové léčbě
souhlasné stanovisko
3
LÉČEBNÉ PROGRAMY
TRADIČNÍ JÁCHYMOVSK Á KÚR A
PROGRAM ZAHRNUJE:
ubytování s plnou penzí nebo polopenzí
vstupní a závěrečné lékařské vyšetření
vč. lékařské zprávy
základní laboratorní vyšetření
(krevní obraz, glykémie, vyšetření kyseliny močové)
25 léčebných procedur týdně
(včetně radonových koupelí)
na doporučení lékaře a s přihlédnutím ke zdravotnímu
stavu klienta
Při pobytu delším než 3 týdny řídí léčebný plán lékař
ve specifickém režimu.
lázeňský
HOTEL
KATEGORIE
Apartmán
BĚHOUNEK
DALIBOR
I.A
Mimo
sezóna
2013
Zimní
sezóna
2013 - 14*
1/6 - 30/9
1/4 - 31/5
1/10 - 14/11
15/11 - 31/3
1/2
2 070
1 990
1 900
1/1
1 910
1 800
1 720
1/2
1 620
1 540
1 450
1/2
1 780
1 700
1 580
I. A Plus
1/2
1 570
1 490
1 410
1/1
1 660
1 580
1 460
PENZION M
I.A
JITŘENKA
III.
CURIE
I.A
PRAHA
I.A
de Luxe
I.A
LUŽICE
I.
DAGMAR
II.
ASTORIA
I.A
1/2
1 470
1 390
1 310
1/1
1 330
1 270
1 200
1/2
1 260
1 210
1 150
1/1
1 200
1 120
1 020
1/2
1 140
1 040
940
1/1
1 690
1 600
1 570
1/2
1 480
1 410
1 380
1/1
1 660
1 580
1 460
1/2
1 430
1 350
1 270
1/2
1 710
1 630
1 510
1/1
1 660
1 580
1 460
1/2
1 430
1 350
1 270
1/1
1 330
1 270
1 200
1/2
1 220
1 170
1 120
1/2
1 110
1 010
910
1/1
1 510
1 440
1 340
1/2
1 300
1 260
1 190
Ap. Curie,
Ap. Premium
1/2
2 970
2 850
2 700
Ap. Standard
1/2
2 820
2 700
2 550
Superior plus
RADIUM
PALACE
Hlavní
sezóna
2013
Apartmán
I.A
ELEKTRA
POKOJ
Lázeňská léčba probíhá pod dohledem lékaře, který po vstupním vyšetření sestaví individuální léčebný program
a předepíše nejvhodnější procedury. Základem jsou koupele v radonové vodě vhodně kombinované s nejmodernějšími metodami fyzikální terapie a odborné rehabilitace. Optimální léčebný efekt přináší třítýdenní pobyt,
minimální délka pobytu je od 11 přenocování.
ceny v Kč/os./den
Superior
de Luxe
I.A
1/1
2 690
2 490
2 390
1/2
2 240
2 110
1 960
1/1
2 350
2 220
2 110
1/2
1 990
1 850
1 770
1/1
2 240
2 110
2 030
1/2
1 880
1 760
1 660
1/3
1 690
1 580
1 490
1/1
1 970
1 840
1 760
1/2
1 640
1 560
1 470
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme speciální ceny.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj
Pobyty Tradiční jáchymovská kúra a Radonová kúra začínají v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu snídaní. Ceny zahrnují plnou
penzi. Odpočet na polopenzi 70 Kč /den.
4
Trápí Vás bolesti zad a kloubů?
Chcete pro své zdraví udělat něco navíc?
RADONOVÁ KÚRA
(možno objednat od 11 přenocování)
Pro nastartování léčebných účinků radonové terapie je zapotřebí absolvovat minimálně 10 radonových koupelí.
Program Radonová kúra Vám je přináší v kombinaci s lékařským vyšetřením a dalšími léčebnými procedurami.
ceny v Kč/os./den
KATEGORIE
Apartmán
BĚHOUNEK
DALIBOR
I.A
1 660
1 580
1/1
1 430
1 360
1 210
1 150
1 340
1 270
I. A Plus
1/2
1 180
1 120
1/1
1 220
1 160
1/2
1 080
1 030
JITŘENKA
III.
CURIE
I.A
I.A
de Luxe
1/1
970
920
1/2
920
870
1/1
790
750
1/2
740
700
1/1
1 330
1 260
1/2
1 180
1 120
1/1
1 220
1 160
1/2
1 080
1 030
1/2
1 270
1 210
1/1
1 220
1 160
1/2
1 080
1 030
1/1
970
920
1/2
920
870
1/2
740
700
1/1
1 110
1 060
1/2
1 010
960
Ap. Curie,
Ap. Premium
1/2
2 360
2 240
Ap. Standard
1/2
2 210
2 100
1/1
1 940
1 840
1/2
1 610
1 530
1/1
1 710
1 630
1/2
1 430
1 360
1/1
1 620
1 540
1/2
1 350
1 280
1/3
1 220
1 160
1/1
1 470
1 400
1/2
1 230
1 170
I.A
LUŽICE
I.
DAGMAR
II.
I.A
Superior plus
RADIUM
PALACE
1/2
1/2
I.A
ASTORIA
15/11 - 31/3
1/2
PENZION M
ELEKTRA
1/4 - 14/11
Apartmán
I.A
PRAHA
Zimní
sezóna
2013 - 14*
POKOJ
lázeňský
HOTEL
Hlavní
sezóna
2013
Superior
de Luxe
I.A
PROGRAM ZAHRNUJE:
ubytování s plnou penzí nebo polopenzí
konzultace lékaře k výběru správné varianty léčebného
plánu
základní laboratorní vyšetření
(krevní obraz, glykémie, vyšetření kyseliny močové)
léčebné procedury
(celkem 12 x týdně = radonová koupel 6x týdně
+ další procedura 6x týdně) dle doporučení lékaře
Další procedury si můžete po dohodě
s lékařem přikoupit na místě.
KA
VIN
O
N
VYJDEME VÁM VSTŘÍC
Nemáte možnost čerpat léčebný pobyt prostřednictvím
zdravotní pojišt’ovny a zaměstnavatel vám neposkytne delší
než týdenní dovolenou? Lázně Jáchymov pro vás připravily
léčebné programy, kdy v kombinaci s víkendovými dny
a NON STOP léčbou společně zvládneme unikátní radonovou
léčbu s pouhými šesti dny dovolené. Neváhejte se zeptat, naše
rezervační oddělení jsou vám plně k dispozici.
Minimální délka pobytu: 9 přenocování
Nejvhodnější den nástupu: pátek do 13.00 hod.
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme speciální ceny.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj
5
LÉČEBNÉ PROGRAMY
Program je určen pro klienty, kteří trpí výrazným
poškozením pohybového aparátu zapříčiněného
např. úrazem (autohavárie), cévní mozkovou
příhodou nebo poškozením míchy. Skládá se
z každodenní intenzívní rehabilitace za pomoci
špičkových fyzioterapeutů a je doplněn o další
fyzikální a vodoléčebné metody.
PROGRAM ZAHRNUJE:
ubytování s plnou penzí (dietní stravování možné)
vstupní prohlídka, vyhodnocení zdravotního stavu,
sestavení individuálního intenzivního léčebného plánu
základní laboratorní vyšetření
pravidelné lékařské kontroly (min. jednou za týden)
29 až 32 procedur týdně (v závislosti na doporučení
lékaře a s ohledem na zdraví klienta)
v rámci předepsaných procedur jsou zahrnuta
individuální cvičení s fyzioterapeutem,
1-2x denně (dopoledne, odpoledne)
pokud to stav klienta vyžaduje, je možné po doporučení
lékaře provádět tato individuální cvičení i na pokoji
další fyzikální a vodoléčebné metody
(elektro-, magneto-, fototerapie, radonové koupele)
v případě potřeby donáška jídla na pokoj
výstupní prohlídka a závěrečná lékařská zpráva
Tento pobyt vyžaduje přítomnost doprovodu klienta (mimo
jiné pro nácvik rehabilitačních prvků po příchodu domů), proto
nabízíme speciální zvýhodněnou cenu ubytování. Před
nástupem na pobyt je nutné doručit našemu lékaři nezbytné
lékařské zprávy a posudek ošetřujícího lékaře.
Na
základě
poptávky
klientů,
kteří
nemohou
z určitých důvodů čerpat radonové koupele, nabízíme nový
plnohodnotný léčebný program, ve kterém je radonová
koupel (na rozdíl od programu Radonová kúra, str. 5)
nahrazena jinou vodoléčebnou procedurou.
Lékař po vstupním vyšetření sestaví individuální léčebný plán, jehož hlavní
náplní jsou cílené fyzioterapeutické procedury. Minimální délka tohoto
cenově výhodného programu je 7 přenocování, počet procedur 21 týdně.
ceny v Kč/os./den
lázeňský
HOTEL
BĚHOUNEK
DALIBOR
BĚHOUNEK
KATEGORIE
Apartmán
I.A
1/4 2013 - 31/3 2014*
POKOJ
lázeňský
HOTEL
KLIENT
DOPROVOD
1/2
2 370
1 240
1/1
2 210
1 080
1/2
1 920
940
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj
Odpočet na polopenzi činí: 70 Kč
6
1 640
1/1
1 570
1 490
I.A
1/2
1 340
1 270
Apartmán
1/2
1 480
1 410
I. A Plus
1/2
1 310
1 250
1/1
1 380
1 310
I.A
I.A
PRAHA
I.A
de Luxe
ELEKTRA
I.A
LUŽICE
I.
DAGMAR
II.
ASTORIA
I.A
RADIUM
PALACE
1/2
1 210
1 150
1/1
1 110
1 060
1/2
1 050
1 000
1/1
970
920
1/2
910
870
1/1
1 390
1 320
1/2
1 260
1 200
1/1
1 380
1 310
1/2
1 210
1 150
1/2
1 420
1 350
1/1
1 380
1 310
1/2
1 210
1 150
1/1
1 110
1 060
1/2
1 050
1 000
1/2
910
870
1/1
1 250
1 190
1/2
1 130
1 070
Ap. Curie,
Ap. Premium
1/2
2 480
2 360
Ap. Standard
1/2
2 350
2 230
1/1
2 170
2 060
1/2
1 840
1 750
1/1
1 930
1 830
1/2
1 610
1 530
1/1
1 870
1 780
1/2
1 530
1 450
1/3
1 370
1 300
1/1
1 600
1 520
1/2
1 360
1 290
Superior plus
programu.
nekompenzovaná interní, neurologická
a psychiatrická onemocnění
1 730
CURIE
Od 5. týdne poskytujeme slevu 15 % ze základní ceny
KONTRAINDIKACE
15/11 - 31/3
1/2
III.
Délka pobytu je minimálně 28 dní.
V ceně programu je zahrnuto ubytování s plnou penzí.
1/4 - 14/11
Apartmán
JITŘENKA
ceny v Kč/os./den
Zimní
sezóna
2013 - 14*
KATEGORIE
I.A
PENZION M
Hlavní
sezóna
2013
POKOJ
INTENZIVNÍ REHABILITACE
s radonovou koupelí
REHABILITAČNÍ KÚRA
bez radonov ých koupelí
Superior
de Luxe
I.A
ambulantní léčení
Léčení je možné čerpat i ambulantně ve všech lázeňských
hotelech a v Lázeňském centru Agricola.
TR ADIČNÍ JÁCHYMOVSK Á KÚR A
minimálně 10 léčebných dnů
vstupní a výstupní vyšetření lékařem, základní laboratorní vyšetření
každý den 1 radonová koupel + průměrně 2 léčebné procedury
dle doporučení lékaře
Cena: 800 Kč / os. / den
Balíček R ADONOVÁ KÚR A
minimálně 10 léčebných dnů
konzultace lékaře, základní laboratorní vyšetření
každý den 1 radonová koupel + 1 léčebná procedura dle doporučení
lékaře
Cena: 6 000 Kč / 10 dnů
Před zahájením léčby se, prosíme, předem objednejte:
PO - PÁ 8.00 - 15.00 hod.
Lázeňské centrum Agricola
tel.: 353 831 335
Lázeňský hotel Radium Palace tel.: 353 831 350
Lázeňský hotel Běhounek
tel.: 353 831 210
Lázeňský hotel Curie
tel.: 353 831 632
PŘIPR AVILI JSME PRO VÁS
Při léčbě vám určitě vyhládne, a proto budeme potěšeni, pochutnáte-li
si na našich specialitách. Pro hosty, čerpající v našich lázních ambulantní
léčbu, je v lázeňských hotelech připraven oběd (výběr z aktuálního
tříchodového menu včetně nápoje a volného výběru salátů) v ceně
129 Kč.
V Lázeňském centru Agricola můžete využít ambulantní radonovou kúru
s nepřetržitým provozem 7 dní v týdnu.
ÚHR ADA PROCEDUR
ZE ZDR AVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Vaše ambulantní léčba může být hrazena ze zdravotního pojištění
- poukazy FT a K.
Ověřte si možnost úhrady čerpání jednotlivých doporučených procedur formou
poukazů na vyšetření/ošetření FT nebo K u své zdravotní pojišt’ovny!
Pokud již máte FT nebo K poukaz vystaven, rádi vás přivítáme v našich lázních.
Platnost FT poukazu je 7 kalendářních dní od jeho vystavení, platnost poukazů
K je neomezená - vypsání konkrétních procedur není podmínkou. Preferujeme
vystavené poukazy na vyšetření/ošetření typu K. Poukazy FT přijímáme pouze
řádně vyplněné (počet, druh a přesná specifikace procedur od ošetřujícího lékaře
z místa bydliště). K doporučeným radonovým koupelím je nutné laboratorní
vyšetření.
Uvedené poukazy je možné kombinovat s jakýmkoli pobytem. Při objednávce
pobytu však, prosíme, tuto skutečnost sdělte rezervačnímu oddělení (recepci).
Před zahájením léčby je nutné se předem objednat, ve všední dny mezi
8:00 a 15:00 hod. na výše uvedených kontaktech.
7
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSK Á PÉČE
Pobyt hrazený vaší zdravotní pojišťovnou
Během celé léčby jste v pracovní neschopnosti. Standard ubytování, stravování i léčení určují zdravotní
pojišt’ovny.
Ubytování standard (bez příplatku) poskytují lázeňské domy Lužice, Jitřenka a Dagmar. Vámi požadovaný nadstandard uhradíte z vlastních
prostředků. Klienti, kterým byla schválena zdravotní pojišt’ovnou komplexní lázeňská léčba, hradí dle zákona MZ navíc regulační poplatek.
Lázeňský poplatek není zahrnut v ceně, a dle vyhlášky města jej hradí klienti do věku 70 let, s výjimkou držitelů průkazu ZTP/P.
Příplatek na nadstandardní služby
lázeňský
HOTEL
BĚHOUNEK
DALIBOR
KATEGORIE
Apartmán
1/2
615
1/1
465
I.A
1/2
165
1/2
195
I. A Plus
1/2
165
PENZION M
I.A
JITŘENKA
III.
CURIE
I.A
I.A
de Luxe
ELEKTRA
Standard
Hosté ubytovaní v lázeňských domech Praha, Elektra, Lužice,
Astoria a Dagmar se stravují dle normativu zdravotních
pojišt’oven včetně režimu stravování. Strava je podávána
v restauraci Praha přízemí. Nabízíme možnost doplatku
na bufetovou stravu ve výši 65 Kč/den.
Vyšší komfort ubytování (TV, lednice)
Bufetové stravování v hotelech Běhounek,
Curie a Astoria. V hotelech Radium Palace a Praha
(restaurace 1. patro) podáváme rozšířený výběr jídel
včetně bufetové snídaně.
Doplatky za apartmány
v lázeňském hotelu Radium Palace
Ap. Curie, Premium 1 500 Kč/den
Ap. Standard 1 350 Kč/den
v Penzionu M
100 Kč/den
8
I.A
LUŽICE
I.
DAGMAR
II.
ASTORIA
I.A
Superior plus
Superior
V nadstandardním příplatku je zahrnuto:
RADIUM
PALACE
1/4/13 - 31/3/14
Apartmán
I.A
PRAHA
ceny v Kč/os./den
POKOJ
Platnost schváleného lékařského návrhu při stupni naléhavosti
II. na komplexní lázeňskou péči je 3 měsíce od data jeho
vystavení. Během platnosti schváleného lékařského návrhu
nastoupí klient na pobyt podle možností volné kapacity
vybraného lázeňského zařízení. Při sestavování lázeňského
návrhu přihlíží většina lékařů k požadavku klienta na konkrétní
lázeňské zařízení. Po schválení revizním lékařem ZP je lékařský
návrh doručen na rezervační oddělení lázní, které klientovi
zašle zvací dopis, v němž upřesní termín pobytu, lázeňský dům
a další důležité informace. Pokud klient změní po schválení
lékařského návrhu pojistný vztah a přihlásí se k jiné zdravotní
pojišt’ovně, než která lékařský návrh schválila, je nutné, aby
tento návrh schválila i zdravotní pojišt’ovna, ke které se přihlásil
(zařídí si klient před nástupem na léčení). Jízdné do lázeňského
zařízení se neproplácí.
de Luxe
I.A
1/1
325
1/2
135
1/1
155
1/2
65
1/1
145
1/2
65
1/1
355
1/2
135
1/1
280
1/2
70
1/2
130
1/1
280
1/2
70
1/1
180
1/2
0
1/2
0
1/1
260
1/2
60
1/1
1 380
1/2
800
1/1
1 030
1/2
550
1/1
630
1/2
250
1/1 z 1/2
550
1/1
500
1/2
220
Ceník uvádí přehled příplatků při požadavku hosta na nadstandardní ubytování a stravu při
komplexní léčbě, které pojišt’ovna nehradí.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
1/1 z 1/2 - jednolůžkový pokoj z dvoulůžkového
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
Pobyt začíná v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu snídaní.
příspěvková LÁZEŇSK Á PÉČE
pojišťovnou hrazená léčba
U tohoto typu pobytu je z prostředků veřejného zdravotního pojištění plně hrazeno pouze léčení. Ubytování a stravu
si hradíte z vlastních prostředků. Platnost schváleného lázeňského návrhu je 6 měsíců od data jeho vystavení
ošetřujícím lékařem. Příspěvkovou léčbu lze čerpat také ambulantně. Délka pobytu je dána novou legislativou.
Klienti, kterým byla zdravotní pojišt’ovnou schválena příspěvková lázeňská léčba, hradí dle zákona MZ navíc
regulační poplatek za každé vyšetření u lékaře.
ceny v Kč/os./den
Mimo
sezóna
2013
Zimní
sezóna
2013 - 14*
1/6 - 30/9
1/4 - 31/5
1/10 - 14/11
15/11 - 31/3
1/2
1 320
1 240
1 200
1/1
1 100
970
910
1/2
870
790
750
Apartmán
1/2
960
870
740
I. A Plus
1/2
810
720
620
1/1
840
750
630
1/2
740
650
550
KATEGORIE
Apartmán
BĚHOUNEK
DALIBOR
I.A
I.A
PENZION M
I.A
JITŘENKA
III.
CURIE
I.A
PRAHA
I.A
de Luxe
ELEKTRA
I.A
LUŽICE
I.
DAGMAR
II.
ASTORIA
I.A
1/1
780
690
590
1/2
700
640
540
1/1
590
530
460
1/2
510
490
430
1/1
1 010
910
780
1/2
830
750
660
1/1
840
750
620
1/2
740
650
550
1/2
890
800
670
1/1
840
750
620
1/2
740
650
550
1/1
720
630
530
1/2
640
580
480
1/2
450
430
370
1/1
800
720
600
1/2
720
630
530
V restauracích hotelů Běhounek, Curie, Praha 1. patro,
Radium Palace a Astoria je podávána nadstandardní
strava.
Ap. Curie,
Ap. Premium
1/2
2 210
2 070
2 000
Hosté ubytovaní v lázeňských domech Dalibor, Penzion M
a Jitřenka se stravují v hotelu Běhounek.
Ap. Standard
1/2
2 050
1 920
1 850
Odpočet na polopenzi 70 Kč /den
1/1
1 840
1 640
1 560
1/2
1 380
1 250
1 180
1/1
1 510
1 350
1 290
1/2
1 140
1 020
980
1/1
1 290
1 160
1 100
Superior plus
RADIUM
PALACE
POKOJ
lázeňský
HOTEL
Hlavní
sezóna
2013
Superior
de Luxe
I.A
1/2
950
890
820
1/3
860
800
740
1/1
1 150
1 060
1 020
1/2
910
830
780
Hostům ubytovaným v lázeňských domech Praha, Elektra,
Lužice, Astoria a Dagmar je strava je podávána v restauraci
Praha - přízemí dle normativu zdravotních pojišt’oven
včetně režimu stravování. Nabízíme možnost doplatku na
nadstandardní stravu ve výši 65 Kč/den.
Odpočet na polopenzi 50 Kč/den
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
Pobyt začíná v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu snídaní.
9
„vital“ POBYTY
TÝDENNÍ REGENER AČNÍ POBYTY - VITAL
Tajemství opravdového odpočinku spočívá v aktivní relaxaci, která přináší úlevu od napětí, posiluje a harmonizuje
celý organismus. Uklidňující koupele a lázeňské procedury vás nechají zapomenout na všechny starosti a krásná
horská příroda udělá z vašeho pobytu dovolenou pro tělo i duši.
ceny v Kč/os./den
6x ubytování s polopenzí
procedury a služby dle zvolené varianty
prodloužení na max. 7 přenocování je možné,
počet procedur a služeb se nezvyšuje
pobyty začínají v den příjezdu obědem nebo večeří
a končí v den odjezdu snídaní
lázeňský
HOTEL
BĚHOUNEK
Vyberte si…
REGENERACE PRO KAŽDÝ VĚK
DALIBOR
1x radonová koupel
1x částečná masáž
1x perličková koupel
1x bylinková koupel
1x oxygenoterapie
2x suchá uhličitá koupel
1x solná jeskyně
1x sauna
1x malé občerstvení
1x aquagymnastika
1x bylinková koupel
1x reflexní masáž plosky nohy
1x uhličitá koupel
1x aromamasáž
1x perličková koupel s přísadou
1x sauna
1x aquagymnastika
1x kosmetika nebo kadeřnictví
1x pedikúra
1x manikúra
1x malé občerstvení
10
1 250
1/1
1 290
x
I.A
1/2
1 090
870
Apartmán
1/2
1 260
1 010
I. A Plus
1/2
1 090
890
1/1
1 140
x
JITŘENKA
III.
CURIE
I.A
PRAHA
I.A
de Luxe
ELEKTRA
I.A
LUŽICE
I.
DAGMAR
II.
ASTORIA
I.A
vezměte děti do přírody
Program pro VITÁLNÍ DĚTI je určen dětem do 15 let.
1 560
I.A
Program pro VITÁLNÍ DĚTI
6x vstup do Aquacentra vč. sauny
(90 min.)
- do věku 12 let dítěte doprovod
dospělé osoby ZDARMA
5x solná jeskyně
(do věku 12 let dítěte doprovod
dospělé osoby ZDARMA)
možnost bezplatného zapůjčení
DVD
sladká odměna
PŘEKVAPENÍ: dárek pro děti
DĚTSKÝ VITAL
1/2
PENZION M
BEAUTY VITAL
týden pro vaši krásu
VITAL
Apartmán
I.A
harmonizujte svůj organismus jako celek
1/2
990
790
1/1
860
x
1/2
820
660
1/1
710
x
1/2
650
520
1/1
1 250
x
1/2
1 060
850
1/1
1 140
x
1/2
990
790
1/2
1 190
950
1/1
1 140
1/2
990
x
790
1/1
860
x
1/2
820
660
1/2
650
520
1/1
1 020
1/2
910
730
Ap. Curie,
Ap. Premium
1/2
2 290
1 830
Ap. Standard
1/2
2 140
1 710
1/1
1 830
x
1/2
1 510
1 210
1/1
1 580
x
1/2
1 330
1 060
1/1
1 520
x
1/2
1 250
1 000
1/3
1 130
900
1/1
1 330
x
1/2
1 110
890
Superior plus
RADIUM
PALACE
1. 4. 2013 - 31. 3. 2014*
KATEGORIE
POKOJ
VITAL PROGRAMY ZAHRNUJÍ
Superior
de Luxe
I.A
Doplatek za plnou penzi 150 Kč/den
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme speciální ceny.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj
x
S RODINOU DO LÁZNÍ
RODINNÉ POBYTY
Přijed’te si s celou rodinou odpočinout, užít si vycházky a sportovní aktivity v krásném prostředí
Krušných hor. Kromě pohodlného ubytování v apartmánech i vícelůžkových pokojích nabízíme
wellness procedury, vodní relaxaci i tipy na zajímavé výlety.
Pobyt na 6 nocí s polopenzí zahrnuje možnost
výběru některé z variant VITAL pobytů:
Beauty Vital
Regenerace pro každý věk
Program pro vitální děti za zvýhodněnou cenu
Pobyt na 3 noci s polopenzí zahrnuje:
Pro dospělé:
1x radonovou koupel
1x částečnou masáž
1x uhličitou koupel
1x oxygenoterapii
1x aquagymnastiku
1x solnou jeskyni
Pro děti:
3x vstup do Aquacentra
3x vstup do solné jeskyně
ceny v Kč/pobyt
1/4 2013 - 31/3 2014*
CENA ZA 6 NOCÍ
LÁZEňSKý
HOTEL
2 dospělí
+ 2 děti
CENA ZA 3 NOCI
2 dospělí
+ 1 dítě
2 dospělí
+ 2 děti
2 dospělí
+ 1 dítě
ASTORIA
11 640
11 100
8 880
8 100
DALIBOR
12 720
11 940
8 880
8 100
RADIUM
PALACE
x
15 120
x
11 070
Dítě ve věku 0 - 2 roky zdarma, ceny platí pro děti do 15 let.
Příplatek na plnou penzi činí: 150 Kč
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
Ceny platí pro přímé rezervace, další slevy nelze u tohoto programu
uplatnit.
11
LÁZEŇSKÝ HOTEL RADIUM PALACE****
LÁZEŇSKÝ HOTEL R ADIUM PALACE****
Uprostřed rozsáhlého lesoparku, jako krásný perlový náhrdelník v zeleni stromů, se rozprostírá elegantní pětipatrová budova ve stylu vídeňského
neoklasicismu. Svým hostům nabízí kromě ubytování, léčení a stravování pod jednou střechou i spoustu možností pro trávení volného času:
letní terasu s výhledem do parku, prosklenou klimatizovanou kavárnu s bohatou nabídkou občerstvení, velký společenský sál, koncertní sál
nebo stylový taneční bar s živou hudbou.
Součástí hotelových služeb je úschovna kol a lyží, služba
programové specialistky, bazén (pro hosty 90 min.
denně v Malém vodním světě ZDARMA), župan na pokoji
a internetový koutek pro hosty ZDARMA.
LÁZEŇSKÝ HOTEL RADIUM PALACE****
T. G. MASARYKA 413, 362 51 JÁCHYMOV
Tel.: 353 835 555, fax: 353 835 777
[email protected]
CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ
KATEGORIE
POKOJ
lázeňský
HOTEL
Ap. Curie,
Ap. Premium
1/2
1 840
Ap. Standard
1/2
1 710
1/1
1 470
Superior plus
RADIUM
PALACE
Superior
de Luxe
KATEGORIE POKOJŮ
Apartmány Premium a Madame Curie – komfortně zařízené
prostorné pokoje se salónkem a výhledem do údolí. TV se
satelitními programy, minibar, radiobudík, telefon, zabudovaný
trezor, počítač s internetovým připojením, CD přehrávač,
luxusní koupelna s vanou, WC, bidet, fén, župan. Ke službám
patří také jedenkrát denně room service teplých nápojů zdarma.
Stravování v Modré restauraci.
Superior Plus - vzdušné a prostorné pokoje s výhledem
do údolí. TV se satelitním programem, minibar, radiobudík,
telefon, zabudovaný trezor, počítač s internetovým připojením,
vana, WC, bidet, fén, župan. Ke službám patří také stravování
v Modré restauraci.
Superior - komfortně zařízený prostorný pokoj, front view,
TV se satelitním programem, minibar, radiobudík, telefon,
zabudovaný trezor, možnost připojení k internetu vlastním
notebookem, vana nebo sprcha, WC, bidet, fén, župan.
de Luxe - dvě menší místnosti /ložnice a obývací místnost/,
nejsou odděleny dveřmi, telefon, TV se satelitními programy,
radiobudík, zabudovaný trezor, minibar, WC, vana nebo sprcha,
fén, župan.
I.A - pokoj s příslušenstvím: sprcha, WC, TV se satelitními
programy, rádiobudík, minibar, fén, telefon, zabudovaný trezor,
župan.
12
ceny v Kč/os./den
I.A
1/4 2013 - 31/3 2014*
1/2
1 190
1/1
1 280
1/2
1 040
1/1
1 220
1/2
980
1/3
890
1/1
1 070
1/2
870
POZNÁMKA: v ceně je zahrnuta snídaně formou bufetu
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj
Příplatek na polopenzi činí: 180 Kč/den, na plnou penzi 360 Kč/den
KRÁTKODOBÉ POBYTY
RELAX EXCLUSIV
Oddejte se uvolňujícím masážím, ponořte se do koupele, jejíž bublinky
pohladí vaše tělo a nechte uklidnit svou mysl v blahodárném mikroklimatu
solné jeskyně. Relaxovat bude nejen vaše tělo, ale i duše.
1x multimasáž
1x oxygenoterapie
3x solná jeskyně
(v Lázeňském centru Agricola)
1x aquagymnastika
3x ubytování s polopenzí
1x radonová koupel
1x částečná masáž
1x podvodní masáž
1x perličková koupel
1x suchá uhličitá koupel
RELAX KLASIK
Abyste se opět cítili fit, stačí někdy jen pár dní odpočinku, relaxační koupele,
blahodárné masáže a hlavně klid a uvolnění. Přesně tak může vypadat vaše
krátká dovolená s relaxačním programem.
3x ubytování s polopenzí
1x radonová koupel
1x částečná masáž
1x suchá uhličitá koupel
1x oxygenoterapie
1x aquagymnastika
1x solná jeskyně
(v Lázeňském centru Agricola)
DETOXIK AČNÍ WELLNESS
Dosáhnout odpočinku a očisty organismu je stejně jednoduché,
jako napočítat do tří: získejte více energie, ochutnejte atmosféru
lázní a zbavte tělo toxinů.
1x ruční lymfodrenáž
3x ubytování s polopenzí
4x aplikace detoxikační
2x denně zapůjčení termosky
náplasti zdravotní sestrou
s čisticím čajem
1x perličková koupel
regenerační nápoj ke každé snídani
2x solná jeskyně
1x koupel s mořskou solí
(v Lázeňském centru Agricola)
1x suchá uhličitá koupel
1x oxygenoterapie
1x aquagymnastika
Ap. Curie,
Ap. Premium
Ap. Standard
Superior plus
RADIUM
PALACE
Superior
de Luxe
I.A
POKOJ
KATEGORIE
REDUKČNÍ
PROGR AM
Nebojte se svěřit do rukou kvalifikovaným odborníkům!
Změňte svůj životní styl!
Hubnoucí balíček z jáchymovských lázní vám pomůže nenásilně
změnit vaše zdraví k lepšímu. Stačí minimálně týden s plnou
penzí, konzultací s odborníky, vstupem do bazénu a řadou
procedur.
Týdenní program zahrnuje:
ubytování s plnou penzí
vstupní lékařské vyšetření (anamnéza, laboratoř, vyhodnocení tělesného složení, rozpis programu pohybových
aktivit)
3x perličková koupel
1x oxygenoterapie
2x přístrojová lymfodrenáž
2x částečná masáž
1x suchá uhličitá koupel
1x infrasauna
2x Vacuwell
2x rotoped
2x solná jeskyně
měření EKG
konzultaci nutričního terapeuta
speciálně sestavený jídelníček
výstupní vyhodnocení tělesného složení
+
Při pobytu min. 14 dní: výstupní lékařské vyšetření
Redukční program
ceny v Kč/os./pobyt
lázeňský
HOTEL
1/2
lázeňský
HOTEL
1/4 2013 - 31/3 2014*
Relax Exclusiv
+ Detoxikační
wellness
Relax Klasik
9 300
8 850
7 980
1/1
8 280
7 380
1/2
7 050
6 150
KATEGORIE
POKOJ
1/4 2013 - 31/3
2014*
Ap. Curie,
Ap. Premium
1/2
2 560
Ap. Standard
1/2
2 410
1/1
2 130
Superior plus
8 430
1/2
ceny v Kč/os./den
RADIUM
PALACE
Superior
de Luxe
1/2
1 740
1/1
1 830
1/2
1 520
1/1
1 640
1/2
1 360
1/1
7 410
6 540
1/2
6 300
5 430
1/3
1 290
1/1
1 560
1/2
1 320
1/1
7 050
6 180
1/2
6 000
5 130
1/3
5 400
4 620
1/1
6 330
5 490
1/2
5 460
4 620
I.A
*) V období vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
*) V období vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby
Příplatek na plnou penzi činí: 150 Kč
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj
13
LÁZEŇSKÝ HOTEL RADIUM PALACE****
WELLNESSOVÉ POKUŠENÍ
krátkodobé pobyty
Přijed’te si užít romantické chvíle se svou láskou
2x ubytování pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji
kat. I. A
Cabine Afrodité: romantická relaxační aromatická koupel
pro dva s lahví SEKTU (60 min.)
2x romantická večeře při svíčkách
1x thajská masáž nebo masáž lávovými kameny
1x posezení v solné jeskyni (v Lázeňském centru Agricola)
1x pozdní nadstandardní snídaně s donáškou na pokoj
1x klasická snídaně
Po celou dobu pobytu zcela ZDARMA:
bazén, whirpool, pára nebo sauna
Cena programu pro dvě osoby: 7 580 Kč
2x špičkové ubytování s polopenzí
1x hydroxeur
1x částečná masáž
1x vstup do solné jeskyně (Lázeňské centrum Agricola)
1x fitness (Lázeňské centrum Agricola)
1x čokoládové fondue v kavárně Radium Palace
ceny v Kč/os./pobyt
lázeňský
HOTEL
KATEGORIE
POKOJ
ROMANTIK A VE DVOU
Nedostatek času, stres a touha alespoň na chvíli „vypnout“.
Pokud se tak cítíte i vy, pak vyzkoušejte Wellnessové pokušení.
Užijete si lázeňské procedury, ochutnejte místní speciality
a naučte se odpočívat.
Ap. Curie,
Ap. Premium
1/2
4 880
Ap. Standard
1/2
4 580
1/1
3 960
Superior plus
RADIUM
PALACE
Superior
de Luxe
I.A
1/4 2013 - 31/3 2014*
1/2
3 320
1/1
3 460
1/2
2 960
1/1
3 340
1/2
2 800
1/3
2 560
1/1
2 960
1/2
2 520
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj.
Příplatek na plnou penzi činí: 150 Kč
WELLNESS BALÍČKY
Relaxovat můžete různými způsoby – vyberte si. Balíčky můžete
i darovat svým blízkým. Rádi vám vystavíme originální dárkové
poukazy. Balíčky nejsou vázané na ubytování.
AFRODITIN SEN
1x Cabine Afrodité (relaxační koupel pro dva, sekt), 60 min.
1x slavnostní večeře pro dva
Cena za balíček pro dvě osoby: 2 000 Kč
K programu Afroditin sen poskytujeme 50% slevu
na ubytování pro první noc v hotelu Radium Palace.
Všechny uvedené balíčky si můžete zakoupit
na wellness recepci hotelu Radium Palace.
Jsme tu pro vás:
PO - SO 10:00 - 21:00 hod.
NE 7:30 - 13:00 hod.
Tel.: 353 835 600
[email protected]
REGENER ACE
- pro příjemné chvíle…
1x suchá uhličitá koupel
1x perličková koupel s přísadou
1x ruční lymfodrenáž
1x vstup do Saunového světa (45 min.)
1x vstup do Malého
vodního světa (90 min.)
Cena: 1 000 Kč
IMUNITA
- pro uvolnění a posílení
imunity…
1x suchá uhličitá koupel
1x perličková koupel s přísadou
1x radonová koupel
1x reflexní masáž plosky nohy
1x částečná masáž klasická
1x aroma masáž
1x vstup do Saunového světa (45 min.)
1x vstup do Malého vodního světa (90 min.)
Cena: 2 000 Kč
14
lázně jáchymov pro vás
novinky
Matrace BIOSYNCHRON
Světový hit v relaxaci a léčbě během spánku
Nyní se v našich lázních můžete aktivně léčit i přes noc. Speciální matrace
BIOSYNCHRON mají stimulační vliv na prokrvení organismu, efektivně
harmonizují nervovou soustavu a synchronizují funkce imunitního systému.
Lépe pak budete odolávat stresu, zvýší se autoimunitní schopnosti vašeho
organismu a celé tělo projde komplexní detoxikací. Jako bonbónek navíc
pro vás bude zvýšení komfortu při spánku a dokonalá relaxace.
Pronájem matrace BIOSYNCHRON získáte v jáchymovských lázních
za exkluzivní cenu 150 Kč za noc.
Infrasauna v Lázeňském centru Agricola
Milovníkům zdravého saunování doposud nabízelo jáchymovské
aquacentrum finskou a parní saunu. Nyní si můžete vychutnat navíc
i saunování v infrasauně. Cena za využití celého saunového komplexu přitom
zůstává nezměněna. Za hodinu a půl odpočinku tu zaplatíte 130 Kč, jako
bonus navíc můžete využít i přilehlý bazén.
LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ
V rámci léčebných programů „Intenzivní tradiční jáchymovská kúra“
a „Radonová kúra“ je standardně prováděno toto základní laboratorní
vyšetření: krevní obraz, glykémie a vyšetření kyseliny močové. Za příplatek
také nabízíme možnost dalších laboratorních vyšetření, jejichž ceníky jsou
k dispozici v sesterně nebo u lékaře.
FIT víkend se Školou zad
Oblíbený program FIT víkend obohatil Lázeňský hotel
Běhounek speciálním cvičením s fyzioterapeutem. To je
zaměřeno na konzultaci a praktickém odstranění zlozvyků
v práci i pohybech v domácnosti, které nám způsobují úporné
bolesti zad (viz str. 17).
Redukční program
v Lázeňském hotelu Radium Palace (viz str. 13)
Ambulantní léčba 7 dní v týdnu
Poukazy FT a K přijímáme ve všech lázeňských hotelech!
Zatraktivnili jsme pro vás NABÍDKU KRÁTKODOBÝCH
POBYTŮ
1. Lipidogram (cholesterol, HDL, LDL, TG, index chol./HDL)
Cena: 300 Kč
Vyšetření krevních tuků (hladiny triacylgly-cerolů, cholesterolu
a jeho frakcí a výpočet tzv. aterogenního indexu rizika kornatění
tepen stran krevních tuků).
2. Jaterní testy (ALT, AST, ALP, GMT, celk. bilirubin)
Cena: 240 Kč
Vyšetření hladiny jaterních enzymů a bilirubinu, které se zvyšují
při onemocněních jater a žlučových cest.
3. Základní biochemie (FW, CRP, urea, kreatinin, Na, K, Ca,
Mg, proteinemie)
Cena: 705 Kč
Základní biochemický panel obsahuje vyšetření hladiny
minerálů v krvi (sodík, draslík, vápník, hořčík), parametrů
funkce ledvin, celkovou krevní bílkovinu, sedimentaci a CRP
(citlivý ukazatel zánětů).
4. Vyšetření funkce štítné žlázy
(f-T3, f-T4, TSH)
Cena: 990 Kč
5. PSA (prostatický specifický antigen)
Cena: 425 Kč
Vyšetření pro muže jako screening nádorového onemocnění
prostaty
6. QUICK (INR)
Cena: 115 Kč
Pro klienty užívající léky k ředění krve (Marcumar, Falithrom,
Warfarin): pro kontrolu správného nastavení léčby.
Pozn.: screening = vyšetření s cílem záchytu nových
onemocnění v populaci (v časných, bezpříznakových stádiích)
V rámci preventivního vyšetření doporučujeme
přikoupit program 1+2+3 (1 245 Kč).
V rozšířené formě i 4 a u mužů 5.
15
LÁZEŇSKÝ HOTEL AK ADEMIK BĚHOUNEK***+
Ve svahu nad jáchymovským údolím se nachází rozlehlá budova, kterou nelze při příjezdu do Jáchymova přehlédnout.
Pro svou prostornost, vzdušnost a jedinečný výhled do okolních Krušných hor se stala oblíbeným místem mnoha
návštěvníků. Nabízí ubytování, stravování i léčení pod jednou střechou. Každému hostovi je navíc k dispozici
pokoj s balkonem a sluneční terasa, volně přístupná knihovna, služby programové specialistky, úschovna kola
a lyží a hotelový bazén ZDARMA (30 min. denně). Pobyty začínají v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu
snídaní.
K hotelu Běhounek patří přilehlé dependance Dalibor, Jitřenka a Penzion M, ze kterých se na stravu a léčení (procedury) dochází do hotelu.
Dependance Dalibor a Jitřenka jsou s hlavní budovou spojeny krytým koridorem. Nově nabízí parkovací místa a úschovnu kol a lyží.
AK. BĚHOUNEK***+ (Dalibor, Jitřenka, Pension M)
LIDICKÁ 1015, 362 51 JÁCHYMOV, tel.: 353 834 444,
fax: 353 834 777, [email protected]
CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ
BĚHOUNEK
DALIBOR
KATEGORIE
POKOJ
lázeňský
HOTEL
Apartmán
1/2
1 190
1/1
990
I.A
Lázně Jáchymov, první lázně v České republice
s ortopedickou ambulancí garantovanou II. atestovaným
ortopedem a současně podiatrem III. stupně – školitelem
v oboru Podiatrie včetně provozovny medicinální pedikúry.
Vyšetření je vhodné pro všechny věkové kategorie, zvláště
při bolestech nohou, kloubů, hlavy, páteře, apod.
Služby pro vás:
komplexní péče pro klienty s onemocněním
pohybového aparátu
ultrazvukové vyšetření pohybového aparátu
viskosuplementace
(intraartikulární inj. kyseliny hyaluronové)
poradenství
podiatrické vyšetření s komplexním systémem pro
zjišt’ování stavu chodidel, způsobu chůze, stavu držení
těla a možnosti následné nápravy pod záštitou České
podiatrické společnosti
KDY? Každý čtvrtek mezi 16.00 – 18.00 hod.
(nutné předchozí objednání na tel.: 353 831 255)
KDE? Lázeňský hotel Běhounek, ordinace MUDr. Součkové
Zvláště doporučujeme při bolestech nohou, kloubů,
hlavy nebo páteře.
Není hrazeno zdravotní pojištťovnou.
16
1/4 2013 - 31/3 2014*
1/2
810
Apartmán
1/2
1 090
I. A Plus
1/2
680
I.A
Ortopedická
ambulance
ceny v Kč/os./den
PENZION M
I.A
JITŘENKA
III.
1/1
700
1/2
610
1/1
550
1/2
510
1/1
400
1/2
360
POZNÁMKA: v ceně je zahrnuta snídaně formou švédského stolu
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
Příplatek na polopenzi činí: 180 Kč/den, na plnou penzi 360 Kč/den
K ATEGORIE POKOJŮ
Apartmán Běhounek - velkoryse a komfortně řešené pokoje - obývací
pokoj s ložnicí, balkónem a samostatnou šatnou, koupelna se sprchovým
koutem a fénem, lednice nebo minibar, TV se satelitními programy, trezor,
samostatné WC, možnost dvou přistýlek. Internetové připojení, hotelový
župan a pantofle ZDARMA.
Apartmán Dalibor - komfortně zařízené pokoje – obývací pokoj
s ložnicí, lednice, TV se satelitními programy, trezor, koupelna
se sprchovým koutem, WC a fénem, možnost 2 přistýlek. Internetové
připojení a hotelový župan ZDARMA.
I.A - pokoj s příslušenstvím (sprchový kout, WC), balkón (Běhounek),
fén na pokoji nebo k zapůjčení, lednice nebo minibar, TV, telefon,
zabudovaný trezor. Možnost internetového připojení za poplatek.
I.A Plus (Dalibor) - Komfortně zařízené dvoulůžkové pokoje
pod střechou s možností přistýlky a s čajovou kuchyňkou. Možnost
internetového připojení za poplatek.
III. - pokoj bez příslušenství, WC a koupelna společná na podlaží.
V budově se nachází společenská místnost s TV.
krátkodobé pobyty
FIT VÍKEND
ubytování od pátku do neděle s polopenzí
skvělé stravování formou švédských stolů
Škola zad
1x aquagymnastika
1x částečná masáž
1x hydroxeur
1x sauna
1x oxygenoterapie
1x multimasáž
něco navíc ze zdravé výživy
POZOR! při přímé objednávce pro skupinu 4 a více osob
poskytujeme 5% slevu.
RELAX KLASIK
Abyste se opět cítili fit stačí někdy jen pár dní odpočinku, relaxační
koupele, blahodárné masáže a hlavně klid a uvolnění. Přesně tak
může vypadat vaše krátká dovolená s relaxačním programem.
3x ubytování s polopenzí
1x radonová koupel
1x částečná masáž
1x suchá uhličitá koupel
1x oxygenoterapie
1x aquagymnastika
1x solná jeskyně (v Lázeňském centru Agricola)
ceny v Kč/os./pobyt
lázeňský
HOTEL
BĚHOUNEK
DALIBOR
KATEGORIE
Apartmán
1/4 2013 - 31/3 2014*
POKOJ
Chtěli byste strávit víkendový pobyt úplně jinak?
Příjemně a přitom aktivně? Pak vyzkoušejte Fit víkend!
Relax Klasik
Fit víkend
1/2
5 940
3 100
1/1
5 310
2 700
1/2
4 530
2 300
Apartmán
1/2
4 620
2 600
I. A Plus
1/2
4 020
2 300
1/1
4 260
2 400
1/2
3 720
2 100
I.A
I.A
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
Příplatek na plnou penzi: 150 Kč/den
DOPLŇKOVÉ PROGRAMY A WELLNESS BALÍČKY
Relaxovat můžete různými způsoby - vyberte si. Balíčky můžete i darovat svým blízkým. Rádi vám vystavíme originální dárkové poukazy.
Balíčky nejsou vázané na ubytování.
BECHTĚREV PLUS
ANTISTRES
1x individuální léčebný tělocvik
1x částečná masáž
1x bazén (30 min.)
1x sauna (45 min.)
1x masáž lávovými kameny
1x uhličitá koupel se zábalem - pro chvíle příjemného odpočinku…
- nejen pro „bechtěreviky“…
Cena: 750 Kč
Cena: 420 Kč
RELAX PRO TĚLO A DUŠI
- pro voňavé uvolnění…
1x perličková koupel s přísadou HERBADEN Spa
1x částečná masáž
1x sauna
zapůjčení županu
Cena: 520 Kč
Uvedené balíčky si můžete zakoupit
na wellness recepci hotelu:
Jsme tu pro vás:
PO - NE: 7:30 - 19:00 hod.
Tel.: 353 831 267, [email protected]
17
LÁZEŇSKÝ KOMPLEX CURIE - PRAHA - ELEKTRA***
Přímo v centru Jáchymova, pár kroků od autobusové zastávky, se nachází komplex tří lázeňských zařízení Curie
- Praha - Elektra. Jednotlivé domy jsou propojeny bezbariérovým koridorem, takže hosté mohou čerpat všechny
služby včetně lázeňské a lékařské péče, aniž by opouštěli budovu. Ke komplexu patří také lázeňské domy Lužice
a Dagmar, odkud hosté docházejí na procedury do Lázeňského centra Agricola a stravují se v komplexu Curie.
CURIE - PRAHA - ELEKTRA*** (Lužice, Dagmar)
AGRICOLOVO NÁM. 1036, 362 51 JÁCHYMOV
Tel.: 353 836 666, fax: 353 832 777, [email protected]
CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ
KATEGORIE
CURIE
I.A
PRAHA
I.A
de Luxe
ELEKTRA
I.A
LUŽICE
I.
DAGMAR
II.
POKOJ
lÁZEŇSKÝ
hotel
ceny v Kč/os./den
1/4 2013 - 31/3 2014*
1/1
780
1/2
700
1/1
700
1/2
610
1/2
790
1/1
700
1/2
610
1/1
550
1/2
510
1/2
360
POZNÁMKA: v ceně je zahrnuta snídaně formou švédského stolu
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
Příplatek na polopenzi činí: 180 Kč/den, na plnou penzi 360 Kč/den
K ATEGORIE POKOJŮ
de Luxe - dvě menší místnosti /ložnice a obývací místnost/, nejsou
odděleny dveřmi, TV se satelitními programy, lednice, radiobudík,
telefon, sprcha, WC
I.A - pokoj s příslušenstvím: sprcha nebo vana, WC, TV, rádio, lednice,
telefon, zabudovaný trezor nebo trezor na recepci
I. - pokoj s příslušenstvím: sprcha, WC
II. - pokoj bez příslušenství, WC a koupelna společná na podlaží.
V budově se nachází společenská místnost s TV.
V pokojích vybavených lednicí zajišt’ujeme nabídku minibaru za úhradu
a dle individuálního požadavku klienta.
Fén - k zapůjčení v recepci
Župan - za úhradu k zapůjčení v recepci
Lednice a TV pro hotel Lužice - za úhradu k zapůjčení v recepci
18
krátkodobé pobyty
AKUPUNKTUROU
KE KR ÁSE
RELAX KLASIK
6x ubytování s polopenzí
3x akupunkturní sezení
(rejuvenace obličeje + 3x ošetření biolampou)
2x parafínový zábal na ruce
1x klasická masáž celková
1x vstup do Aquacentra (90 min)
3x anticelulitidová masáž (60 min.)
Akupunkturou ke kráse
KATEGORIE
CURIE
I.A
PRAHA
I.A
de Luxe
ELEKTRA
LUŽICE
I.A
I
POKOJ
lÁZEŇSKÝ
hotel
ceny v Kč/os./pobyt
1. 4. 2013 - 31. 3. 2014*
1/1
7 980
1/2
7 080
1/1
7 320
1/2
6 480
1/2
7 620
1/1
7 320
1/2
6 480
1/1
5 820
1/2
5 520
Abyste se opět cítili fit, stačí někdy jen pár dní odpočinku, relaxační
koupele, blahodárné masáže a hlavně klid a uvolnění. Přesně tak
může vypadat vaše krátká dovolená s relaxačním programem.
3x ubytování s polopenzí
1x radonová koupel
1x částečná masáž
1x suchá uhličitá koupel
1x oxygenoterapie
1x aquagymnastika
1x solná jeskyně (v Lázeňském centru Agricola)
RELAX KLASIK
ceny v Kč/os./pobyt
lÁZEŇSKÝ
hotel
KATEGORIE
CURIE
I.A
PRAHA
I.A
de Luxe
ELEKTRA
I.A
POKOJ
Nabízíme kosmetickou akupunkturu, která při cílené aplikaci
akupunkturních jehel v obličejových partiích přispívá k rejuvenaci
pokožky obličeje (zlepšuje svalový tonus, produkci kolagenu
a přispívá k vyhlazení vrásek, a to např. na čele, kolem očí, kolem
rtů, nosu, brady, apod.)
1/1
1. 4. 2013 - 31. 3. 2014*
4 620
1/2
4 110
1/1
4 260
1/2
3 720
1/2
4 410
1/1
4 260
1/2
3 720
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
Příplatek na plnou penzi 150 Kč/den
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
Příplatek na plnou penzi 150 Kč/den
19
GARNI HOTEL ASTORIA***
Hotelový komplex tří budov uprostřed lázeňského parku se nachází v bezprostřední blízkosti Lázeňského centra
Agricola, ve kterém sídlí recepce hotelu i veškeré lékařské a wellness služby. Stravování formou bufetu je poskytováno
přímo v hotelu Astoria. Klientům, kteří čerpají komplexní nebo příspěvkovou léčbu, je strava zajištěna v přízemí
restaurace Praha klasickým způsobem.
GARNI HOTEL ASTORIA***
T. G. Masaryka 403, 362 51 Jáchymov
Tel: 353 836 000, [email protected]
CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ
KATEGORIE
ASTORIA
I.A
POKOJ
lÁZEŇSKÝ
hotel
ceny v Kč/os./den
1/4 2013 - 31/3 2014*
1/1
610
1/2
550
POZNÁMKA: v ceně je zahrnuta snídaně formou švédského stolu
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
Příplatek na polopenzi činí: 180 Kč/den, na plnou penzi 360 Kč/den
K ATEGORIE POKOJŮ
I.A - pokoj s příslušenstvím: sprcha nebo vana, WC, TV, rádio, lednice,
telefon, zabudovaný trezor nebo trezor na recepci
KRÁTKODOBÉ POBYTY
AKUPUNKTUROU
KE KR ÁSE
RELAX KLASIK
6x ubytování s polopenzí
3x akupunkturní sezení
(rejuvenace obličeje + 3x ošetření biolampou)
2x parafínový zábal na ruce
1x klasická masáž celková
1x vstup do Aquacentra (90 min)
3x anticelulitidová masáž (60 min.)
Akupunkturou ke kráse
KATEGORIE
ASTORIA
I.A
POKOJ
lÁZEŇSKÝ
hotel
ceny v Kč/os./pobyt
1/4 2013 - 31/ 3 2014*
1/1
6 660
1/2
6 060
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
Příplatek na plnou penzi 150 Kč/den
20
Abyste se opět cítili fit, stačí někdy jen pár dní odpočinku, relaxační
koupele, blahodárné masáže a hlavně klid a uvolnění. Přesně tak
může vypadat vaše krátká dovolená s relaxačním programem.
3x ubytování s polopenzí
1x radonová koupel
1x částečná masáž
1x suchá uhličitá koupel
1x oxygenoterapie
1x aquagymnastika
1x solná jeskyně (v Lázeňském centru Agricola)
RELAX KLASIK
ceny v Kč/os./pobyt
lÁZEŇSKÝ
hotel
KATEGORIE
ASTORIA
I.A
POKOJ
Nabízíme kosmetickou akupunkturu, která při cílené aplikaci
akupunkturních jehel v obličejových partiích přispívá k rejuvenaci
pokožky obličeje (zlepšuje svalový tonus, produkci kolagenu
a přispívá k vyhlazení vrásek, a to např. na čele, kolem očí, kolem
rtů, nosu, brady, apod.)
1/4 2013 - 31/3 2014*
1/1
4 260
1/2
3 720
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
Příplatek na plnou penzi 150 Kč/den
LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA
Nejstarší lázeňská budova Jáchymova z roku 1906 prošla důkladnou a citlivou rekonstrukcí.
Nyní tak poskytuje návštěvníkům veškerý lázeňský komfort moderní doby v kombinaci s ojedinělou architekturou
počátku 20. století. Lázeňské centrum nabízí širokou škálu wellnessových i léčebných procedur, kavárnu, solnou
jeskyni i aquacentrum, ve kterém se mohou dostatečně vyřádit děti i dospělí. Recepce centra Agricola zajišt’uje
také příjem klientů s FT a K poukazy.
LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA
T. G. Masaryka 403, 362 51 Jáchymov
Tel.: 353 836 000, E-mail: [email protected]
Provozní doba: denně 10.00 - 21.00 hod.
MODERNÍ AQUACENTRUM
bazén se dvěma plaveckými drahami o délce 25 m
Kneippův chodník
malý bazének ke cvičení Aquafitness
tobogán
venkovní terasa
finská sauna, infrasauna a parní box
dětský bazének s vodopádem
Otevírací doba:
Po 13.00 - 21.00 hod.
Út - Ne 10.00 - 21.00 hod.
Poslední vstup možný v 19:45 hod.
Aquacentrum Agricola - recepce Tel.: 353 836 555
DOPLŇKOVÉ PROGRAMY A WELLNESS BALÍČKY
Relaxovat můžete různými způsoby - vyberte si. Balíčky můžete i darovat svým blízkým. Rádi vám vystavíme
originální dárkové poukazy. Balíčky nejsou vázané na ubytování.
TOP WELLNESS
MADAME CURIE
- pro milovníky masáží
1x čokoládová masáž
1x thajská olejová masáž
1x masáž lávovými kameny
1x aroma masáž
1x anticelulitidová masáž nebo klasická či rekondiční masáž
1x masáž shiatsu
Cena: 3 300 Kč
COMFORT
- pro milovníky luxusu
1x částečná masáž (30 min.)
1x podvodní masáž
1x indická masáž hlavy
1x parafínový zábal rukou
1x baňkování
1x suchá uhličitá koupel
Cena: 1 000 Kč
1x thajská olejová masáž nebo masáž lávovými kameny
1x solná jeskyně
1x posezení u kávy a zákusku v kavárně
Cena: 950 Kč
KRYOELIXÍR KLASIK
10x vstup do kryokabiny
vstupní lékařské vyšetření + EKG
3x solná jeskyně
Cena: 2 740 Kč
HARMONIE
2x solná jeskyně
2x suchá uhličitá koupel nebo částečná masáž
nebo perličková či přísadová koupel
1x menu pro dvě osoby včetně míchaného nápoje v kavárně
Cena za balíček pro dvě osoby: 1 300 Kč
21
SPOLUPRÁCE S VAŠÍ ORGANIZACÍ
LÁZNĚ FIRMÁM
KONGRESOVÉ MOŽNOSTI
TEAMBUILDING
Někdy je potřeba vyvézt práci do přírody. Běžná
denní rutina se ztratí do nenávratna, kolegové
načerpají vzácnou energii a navíc se přitom
mnohému naučí. Jáchymovské lázně Vám k tomu
nabízejí ideální příležitost. Od hluku velkoměsta
jsou kryty stromovou hradbou ticha a opojné lesní
vůně. Svá jednání, školení či teambuildingy si navíc
můžete obohatit klasickou nabídkou relaxačních
procedur.
Nabízíme Vám:
prostory pro pořádání konferencí, seminářů,
školení nebo firemních jednání
společenské prostory vhodné pro oslavy a večírky
širokou nabídku lázeňských léčebných
a relaxačních procedur
kompletní gastronomický servis
wellness centrum v hotelu Radium Palace
a Akademik Běhounek
outdoorové aktivity (nordic walking, minigolf, tenis,
petanque, ruské kuželky, půjčovna jízdních kol, golfové
hřiště, sjezdovky, běžkařské trasy a mnohé další)
ideální výchozí místo pro výlety do krušnohorské přírody
(pěší, cyklo i lyžařské)
přes 1 200 ubytovacích míst v lázeňských hotelech
fitness, malý vodní svět, saunový svět
relaxace v moderním Aquacentru Agricola
(včetně možnosti pronájmu Aquazorbu)
V Jáchymově Vás naučíme
předcházet bolesti…
Y
TK
ZPÁDO Y
L
ŠKO
Škola zad - originální název pro originální program. Pokud trávíte většinu
svého času za kancelářským stolem nebo za volantem, pak jistě znáte
úporné bolesti zad, které čas od času přicházejí a nedovolí Vám myslet na
nic jiného. Léky nebo masáže zaberou pouze krátkodobě, a poté se opět
otravné bolesti navrací.
Všemu lze ale předcházet. V unikátním programu jáchymovských lázní vás
naučí správnému pohybu, sezení i využití přestávek na kávu k tomu, aby
Vaše tělo netrpělo a již nikdy nepocítilo palčivou bolest zad. Na dlouhých
firemních poradách pak budete jediní, komu po několikahodinovém sezení
nezamrzne úsměv v bolestivé grimase.
Není však škola jako škola… V té jáchymovské nebudete jen čerpat
vědomosti, ale také potřebnou energii. Masáže a koupele Vám nahodí
unavený systém do té správné roviny. Program Škola zad se báječně hodí
jako bonus pro Vaše zaměstnance. Řekněte si o něj!
Více na www.laznejachymov.cz nebo na e-mailu [email protected]
FIRMY ZAMĚSTNANCŮM
NAŠI HOSTÉ MAJÍ MOŽNOST ČERPAT POBYTY NA SMLUVNĚ
ZAJIŠTĚNÉ BENEFITY - ZEPTEJTE SE SVÉHO ZAMĚSTNAVATELE
Např.
22
NABÍDK A PRO SKUPINY
REHABILITAČNÍ,
rEKONDIČNÍ
a VITAL POBYTY
Speciální pobyty pro skupiny minimálně 10 osob v délce 6 nocí
V termínu 1. dubna - 30. listopadu 2013:
Lázeňský dům Dagmar
550 Kč/os./den ve dvoulůžkovém pokoji
se standardní polopenzí a lázeňskými procedurami.
Garni hotel Astoria
920 Kč/os./den v jednolůžkovém pokoji
se standardní polopenzí a lázeňskými procedurami.
810 Kč/os./den ve dvoulůžkovém pokoji
se standardní polopenzí a lázeňskými procedurami.
V termínu 1. ledna - 31. března 2014:
Lázeňský hotel Praha
INFORMAČNÍ
CESTA ZA ZDR AVÍM
V lázních Jáchymov jsme pro vás připravili jednodenní informační
program za účelem prezentací léčebných metod, z nichž jsou některé
skutečně jedinečné nejen v Evropě, ale i na celém světě. Zároveň vám
umožníme prohlídku jednotlivých lázeňských domů včetně léčebných,
ubytovacích, stravovacích i společenských prostor.
Program:
snídaně v salonku Curie***
prohlídka ubytovacích kapacit
prezentace v salonku Curie
oběd
dotazy a odpovědi při kávě se zákuskem v salonku Curie
cvičení v tělocvičně
pobyt v solné jeskyni v Lázeňském centru Agricola
830 Kč/os./den v jednolůžkovém pokoji
se standardní polopenzí a lázeňskými procedurami.
710 Kč/os./den ve dvoulůžkovém pokoji
se standardní polopenzí a lázeňskými procedurami.
Informačního dne se může zúčastnit min. 6 a max. 20 účastníků
v předem dohodnutém termínu.
Lázeňský dům Lužice
Cena včetně programu: 300 Kč
680 Kč/os./den v jednolůžkovém pokoji
se standardní polopenzí a lázeňskými procedurami.
650 Kč/os./den ve dvoulůžkovém pokoji
se standardní polopenzí a lázeňskými procedurami.
VARIANTA I. - rehabilitační, rekondiční pobyt
5x skupinový léčebný tělocvik
5x skupinové cvičení v bazénu
2x vstup do solné jeskyně
VARIANTA II. - Vital pobyt Regenerace pro každý věk
1x radonová koupel
1x částečná masáž
1x perličková koupel
1x solná jeskyně
2x suchá uhličitá koupel
1x oxygenoterapie
1x malé občerstvení
1x návštěva kina
1x polodenní výlet nebo kulturní představení
nebo nordic walking (duben - říjen)
V ceně není zahrnut lázeňský poplatek.
Osoby starší 70 let a držitelé průkazů ZTP/P jsou od tohoto
poplatku zproštěni. Doplatek na plnou penzi: 100 Kč/os./den.
SPECIÁLNÍ CENY
REKONDIČNÍ POBYTY
!platí pouze pro přímé rezervace!
pro skupiny větší než 10 osob = 10% sleva
nebo při počtu 20 osob ve skupině = 1 osoba ZDARMA
Více informací a rezervace:
Václava Hájková Eva Jandáková
Tel.: 353 831 388 Tel.: 353 831 342
Fax: 353 834 567 Fax: 353 834 567
[email protected] [email protected]
23
LÁZNĚ LUHAČOVICE
Luhačovice jsou čtvrté největší a jedny z nejkrásnějších lázní v České republice. Najdete je v malebném údolí
nedotčené přírody chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Jedinečné léčivé prameny řadí Luhačovice mezi nejlepší
léčebné lázně v Evropě v léčbě dýchacích cest a dalších onemocnění. Architektura Luhačovic má nenapodobitelný
a neopakovatelný ráz, který jí vtiskl slovenský architekt Dušan Jurkovič. Nádhernou ukázkou jeho umění je
dnešní exkluzivní lázeňský hotel Jurkovičův dům. Chcete zůstat zdraví, načerpat novou energii či zpomalit tempo
pracovních dní? Lázně Luhačovice k tomu přímo vyzývají. Přijed’te se léčit, prožít aktivní nebo poklidnou rodinnou
dovolenou!
NĚ
JL Á Z Á SN Ě
R
EJK
...
Z N ŠÍCH
LÉČIVÉ PR AMENY
Minerální léčivé prameny vyvěrající na území Luhačovic jsou studené
o teplotě 10 °C – 14 °C. Nejznámějšími ze 16 minerálních pramenů
jsou Vincentka, Aloiska a Ottovka. Pomáhají zejména při léčbě:
onemocnění dýchacích cest
pohybového aparátu
cukrovky
trávicího ústrojí
oběhového ústrojí
onkologických onemocnění
Jedinečné léčivé minerální vody obsahují vysoké množství
minerálních látek a oxidu uhličitého. Využívají se k pitným kúrám,
inhalační terapii a koupelím. Přírodní léčbu doplňují masáže (klasické,
reflexní a podvodní), obklady (rašelinové a parafínové), vodoléčba,
elektroterapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, kineziterapie a další
speciální procedury.
Vincentka je také základním inhalačním médiem ve většině inhalatorií,
avšak její účinek přímo z pramene je nenahraditelný.
24
Proč do Lázní Luhačovice, a.s.
Jsme profilovým léčebným zařízením na léčbu dýchacích
cest. Unikátní přírodní léčivé vody umožňují lázeňskou léčbu
pohybového aparátu, cukrovky, nemocí trávicího a oběhového
ústrojí i onkologických onemocnění.
Poskytujeme
komplexní
lázeňskou
léčbu
dospělým
i dětem a příspěvkovou léčbu pojištěncům všech zdravotních
pojišt’oven.
Samoplátcům nabízíme širokou škálu léčebných pobytů pro
dospělé i děti, relaxační, wellness a víkendové pobyty, doplněné
o sezónní akční nabídky (Advent, Vánoce, Silvestr, Valentýn,
Velikonoce,...).
Nabízíme ubytování v penzionech i luxusních čtyřhvězdičkových
hotelech. U nás najdete rozmanitá ubytovací zařízení různých
architektur od alpského stylu, přes lidovou secesi D. Jurkoviče,
až po luxusní ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel. Ten
spojuje unikátní původní styl 30. let minulého století s novou
moderní částí reprezentující současnou generaci nejšpičkovějších
evropských lázní.
Zajistíme stravování podle vašich požadavků. At’ už jste
vyznavačem racionální, dietní, vegetariánské či jiné stravy,
připravíme pro vás jídlo dle vašich přání. Opravdový gastronomický
zážitek na vás čeká ve vyhlášené Francouzské restauraci hotelu
Alexandria.
Jsme centrem kulturního dění. V našem Lázeňském divadle
vystupují přední čeští umělci, pořádáme hudební festival Janáček
a Luhačovice a v létě můžete navštívit i velmi oblíbené kolonádní
koncerty.
Upravujeme a udržujeme pro vás rozlehlé parky s květinovými
záhony a romantickými zákoutími. Velmi oblíbený je květinový
lázeňský pohárek, který každoročně zhotovujeme z 5000 různých
druhů rostlin.
Zveme vás do svých kaváren, cukráren a restaurací.
Okouzlující prostředí doplňuje bohatá nabídka jídel,
nápojů či sladkostí domácí výroby a ochotný personál.
Při pěkném počasí posedíte na letní zahrádce a stejně
příjemný večer strávíte třeba tancem ve vyhlášeném
nočním klubu hotelu Alexandria.
Pořádáme výlety do okolí. S naší cestovní agenturou
LUHANKA poznáte místní hrady, zámky, skanzeny
a další turisticky zajímavá místa. Vydejte se do
nedalekého zámku Buchlovice nebo na hrad Buchlov,
navštivte skanzen v Rožnově pod Radhoštěm či
poutní místo Velehrad. Nebo zavítejte do Vizovic,
zde se nachází zámek a nejznámější palírna známá
pod značkou Jelínek.
U nás si také aktivně odpočinete. Okolní příroda
skýtá rozmanité možnosti pro pěší i cykloturistiku
a nordic walking. Vyznavači bílého sportu ocení
tenisové kurty v lázeňském parku přímo u léčebných
pramenů, zahrajete si bowling, kuželky, minigolf
a nebo třeba squash. V našich hotelích využijete
bazény, relaxační a fitness centra.
25
Z NAŠÍ PESTRÉ POBYTOVÉ NABÍDKY V YBÍRÁME…
LÉČEBNý POBYT
PRO SAMOPLÁTCE
Váš balíček služeb:
7x ubytování s plnou penzí
1x vstupní lékařské vyšetření
sestavení individuálního léčebného programu
zaměřeného na dýchací cesty, pohybový
aparát, cukrovku, trávicí ústrojí, oběhové
ústrojí, onkologická onemocnění
21x lázeňská procedura podle předpisu
lékaře
denně pitná kúra
Cena od 10 815 Kč při ubytování
v hotelu Palace****, největším léčebném hotelu
v Luhačovicích.
Při ubytování v penzionu cena od 6 300 Kč.
LÉČEBNý POBYT
PRO DĚTI
Balíček služeb pro dítě:
7x ubytování s plnou penzí
1x vstupní lékařské vyšetření
sestavení individuálního léčebného programu
zaměřeného na dýchací cesty
12x lázeňská procedura podle předpisu
lékaře
denně pitná kúra
Lázeňská léčba probíhá ve specializovaných
dětských léčebnách. Děti od 10 let mohou
přijet na pobyt i bez rodičů.
Cena od 4 325 Kč při ubytování v dětské léčebně
Miramonti.
NA V YŽÁDÁNÍ VÁM R ÁDI ZAŠLEME
BEZPLATNĚ K ATALOG S NEJŠIRŠÍ
NABÍDKOU UBY TOVÁNÍ A POBY TŮ
V LUHAČOVICÍCH.
26
RELAXAČNÍ POBYT
Váš balíček služeb:
7x ubytování s polopenzí
1x přírodní uhličitá koupel
1x uvolňující koupel s přísadou vonné esence
1x perličková koupel
1x hydromasážní koupel
1x masáž éterickým olejem podle vlastního výběru
1x masáž klasická (částečná)
volný vstup do bazénu a whirlpoolu, zapůjčení
županu při ubytování v hotelu Jurkovičův dům****
denně pitná kúra
Cena od 9 880 Kč při ubytování v hotelu Jurkovičův
dům****, luxusním lázeňském hotelu ve stylu lidové
secese ležícím v samém srdci lázní přímo u lázeňské
kolonády.
Při ubytování v penzionu cena od 4 165 Kč.
WELLNESS VÍKEND
V ALEXANDRII
Balíček služeb:
3x ubytování s polopenzí (čt – ne)
volný vstup do wellness centra – bazén, whirlpool,
Kneippův chodník, saunový svět, relaxační vyhřívané
lavice a odpočinkové zóny
1x relaxační bublinková koupel
Rasul – orientální očistná kúra v parní lázni
zapůjčení županu
volný vstup do fitness centra
Cena od 6 670 Kč při ubytování v ALEXANDRIA****
Spa & Wellnes hotelu, luxusním hotelovém komplexu
s největším a nejmodernějším wellness centrem
v Luhačovicích.
LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S.
Lázeňské nám. 436
Tel.: 577 682 100, 734 645 380
E-mail: [email protected]
WWW.LazneLuhacovice.CZ
27
DALŠÍ INFORMACE
UBYTOVÁNÍ
Je zajištěno od 12:00 hod. v den příjezdu.
V den odjezdu je nutno uvolnit pokoj do 10:00 hod.
Cena za dvou a třílůžkové pokoje je platná pouze
při plné obsazenosti pokoje.
STORNOPOPLATKY
27 dní a méně před nástupem 5 %
20 dní a méně před nástupem 10 %
13 dní a méně před nástupem 20 %
nenastoupíte-li v termínu bez předešlého storna 30 %
ÚHR ADA SAMOPLÁTECKÝCH POBYTŮ A PŘÍSPĚVKOVÉ LÉČBY
Hotově: Váš účet můžete vyrovnat při příjezdu v hotovosti na recepci lázeňského hotelu.
Kreditní kartou: Samozřejmě akceptujeme na recepcích kreditní karty společností AMERICAN EXPRESS, EUROCARD/MASTER CARD, VISA,
DINERS CLUB INTERNATIONAL, JCB CARDS
Poštovní poukázkou
Převodem na účet: Bankovní spojení: Komerční banka Ostrov nad Ohří, Číslo účtu: 24906341/0100, BIC: KOMBCZPP
IBAN: CZ1801000000000024906341
Přes internetový rezervační systém platební kartou
Úhrada doplatků ke komplexní lázeňské péči se hradí na místě, a to hotově nebo platební kartou.
POPLATKY
ON-LINE REZERVACE
- rezervujte si
svůj pobyt v pohodlí domova. Přes internet jej
můžete i zaplatit.
Lázeňský poplatek: není zahrnut v ceně, o jeho aktuální výši (stanovenou vyhláškou
města) se můžete informovat na recepci, poplatek dle vyhlášky města hradí klienti
do 70 let věku s výjimkou držitelů průkazů ZTP/P
Poplatek za stěhování na žádost hosta: v případě stěhování hosta na vlastní žádost
účtujeme poplatek ve výši 1 000 Kč v lázeňském hotelu Radium Palace a 500 Kč
v ostatních budovách.
Poplatek za přechodné ubytování zvířete: 50% sleva z částky 350 Kč/den/1 zvíře (nutné vyžádat si předem povolení lázeňského hotelu)
Donáška jídla na pokoj: 120 Kč
Využití apartmánu v Lázeňské hotelu Curie: 250 Kč/den
28
Vyhrazujeme si právo pro změnu Či ukončení nabídky.
DOPRAVNÍ SPOJENÍ
Vlakem: do stanice Ostrov - lázně Jáchymov zajišt’ují pouze
od pondělí do pátku v určené odjezdové časy (info na recepcích
a rezervačních kancelářích). V ostatních časech a o víkendech je
možné sjednat TAXI službu za poplatek 250 Kč za auto.
Autobusem: přímá spojení z Prahy, s přestupem spojení z Prahy
nebo Plzně směr Karlovy Vary - Ostrov - Jáchymov.
Autem: směr Karlovy Vary - Ostrov - Jáchymov
(pozor: Praha - Karlovy Vary nutná dálniční známka)
ÚSCHOVA KOL A LYŽÍ
Bezplatně v určených prostorách jednotlivých lázeňských domů.
Doporučujeme objednat před nástupem.
@ SLUŽBA IT
V areálu lázní jsou k dispozici parkoviště s obsluhou u hotelů
Radium Palace, Ak. Běhounek, Curie a Praha. Doporučujeme
si parkovací místo předem objednat, parkování i rezervace
parkovacího místa je za poplatek. Návštěvníkům Aquacentra je
k dispozici vyhrazené parkování zdarma.
POZNÁMKY
v cenách jsou zahrnuty objemové slevy
pro klienty smluvních zdravotních pojišt’oven ČR
změny cen a programů jsou vyhrazeny
den příjezdu a odjezdu se počítá jako jeden den
v období Vánoc a Silvestra platí speciální programy
za speciální ceny
Internetové připojení
Lázeňský hotel Radium Palace
Lázeňský hotel Běhounek
Lázeňský dům Dalibor
Lázeňský komplex Curie - Praha - Elektra
Lázeňské domy Astoria a Lužice
parkování
WI-FI ZDARMA
Internetový koutek v recepci, hala u kavárny
Apartmán, Superior Plus
počítač + připojení ZDARMA
Superior
vlastním počítačem, zapůjčení modemu ZDARMA
de Luxe, I.A
vlastním počítačem, zapůjčení modemu za poplatek 20 Kč/den
WI-FI ZDARMA
Internetový koutek, vstupní hala, kavárna
Apartmán
vlastním počítačem, zapůjčení modemu ZDARMA
Pokoje
vlastním počítačem, zapůjčení modemu za poplatek 20 Kč/den
Apartmán
vlastním počítačem, zapůjčení modemu ZDARMA
Pokoje
vlastním počítačem, zapůjčení modemu za poplatek 20 Kč/den
WI-FI ZDARMA
Internetový koutek, vstupní hala, kavárna
Pokoje
vlastním počítačem, zapůjčení modemu za 20 Kč/den
Pokoje
vlastním počítačem, zapůjčení modemu za 20 Kč/den
Kromě výše uvedených služeb nabízíme služby IT technika v ceně 100 Kč za každých započatých 20 minut práce.
Technik se dostaví do 24 hodin od nahlášení závady na recepci.
29
JAK UŠETŘÍTE?
SLEVA ZA VČASNOU
REZERVACI
Rezervujte si pobyt s předstihem - čeká na vás sleva! Pokud
provedete rezervaci vašeho pobytu (netýká se pobytů hrazených
zdravotní pojišt’ovnou) 6 měsíců před nástupem a zaplatíte zálohu
ve výši 30 % v průběhu 6 týdnů od data potvrzení rezervace získáte
slevu 7 %. Naši stálí hosté dobře vědí, že nejžádanější pobyty bývají
vyprodány během několika týdnů, někdy i dnů. Včasným nákupem
využijete nejen výhodných slev, ale také možnosti vybrat si bez
omezení místo a termín svého pobytu. Proto neváhejte a rezervujte
včas se slevou.
SLEVA ZA NOVÉHO HOSTA
Přived’te k nám nového hosta a získejte tak pro sebe 5% slevu. Sleva
se uplatňuje ve výši 5 % z ceny objednaného pobytu nového hosta.
Uplatnit ji můžete až po úhradě a realizaci jeho pobytu, a to na
služby, poskytované Léčebnými lázněmi Jáchymov a. s., hrazené
novým klientem. Nevztahuje se na služby dokoupené na místě.
Tato sleva se přiznává:
stálým hostům lázní, kteří náborují nového hosta
podmínkou je individuální písemná objednávka nového
hosta, který u nás nikdy nebyl (přímá rezervace – nikoliv
prostřednictvím CA nebo CK, na objednávce je třeba uvést
jméno klienta, který rezervaci doporučil)
SLEVA PRO KLUB
BECHTĚREVIKŮ,
REVMA LIGU
A PRO DRŽITELE
PRŮK AZU TP, ZTP A ZTP/P
Nabízíme 10% slevu z úhrady:
příspěvkové léčby
léčebných pobytů (Intenzivní tradiční Jáchymovská kúra,
Rehabilitační kúra bez radonových koupelí, Radonová kúra)
relaxačních pobytů (Vital pobyt, Relax Klasik...)
doplatků komplexní léčby
Sleva bude poskytnuta na základě předložení platného
členského průkazu. Slevu nelze uplatnit na rekondiční
skupinové a rodinné pobyty (podléhají speciálním cenám),
regulační poplatky a lázeňskou taxu.
SLEVA ZA PŘISTÝLKU: 10% sleva z ceny produktu.
VĚRNOSTNÍ
KLUB R ADONEK
Jste-li pravidelným hostem našich lázní, zasloužíte si naši věrnostní
kartu. Požádejte o ni na recepcích a kromě lákavých dárků můžete
dostat i zajímavé slevy na vybrané druhy pobytů.
SLEVA DĚTEM
Děti do 2 let mají pobyt ZDARMA (v pokoji
rodičů, bez stravy). Děti do 12 let mají
v doprovodu rodičů v našich lázních 30%
slevu. Děti do 15 let mohou v doprovodu
rodičů uplatnit 10% slevu na veškeré
naše služby, čerpané v období od 1. července
do 31. srpna 2013. Tyto slevy se nevztahují na
program Pro VITÁLní děti a Rodiné pobyty, kde je
sleva již zahrnuta v ceně programu.
sleva
5%
sleva
3%
NOVINKY A LASTMINUTOVÉ SLEVY AKCE
SLEDUJTE NA www.laznejachymov.cz
UPOZORNĚNÍ:
Slevy se sčítají maximálně do výše 20 %
a nevztahují se na regulační poplatky,
lázeňskou taxu a pobyty, objednané CK
a CA.
Slevy se aplikují postupně, vždy z poníženého základu.
30
Vyhrazujeme si právo pro změnu Či ukončení nabídky.
OBJEDNÁVK A POBYTU
JMÉNO: ...….........................…………………………………………………
PŘÍJMENÍ: ……….................…………………………………………………
JÁCHYMOVSK Á
SNOWMÁNIE
RODNÉ ČÍSLO: ..….......................………..…............................................
ZDR. POJIŠŤOVNA: .....................………………..…………………………
Program pro SNOWMANIAKY nabízí:
ubytování s polopenzí
denně vstup do moderního Aquacentra a sauny
(90 min.)
částečná masáž unavených svalů nebo relaxace v solné
jeskyni
Lyžování na Klínovci, Božím Daru a v Oberwiesenthalu
nabízí různě náročné sjezdovky od 330 do 2 500 m,
U - rampu kategorie Superpipe, snowpark a přes 140 km
upravených běžeckých tratí na české i německé straně.
V kombinaci s lázeňským centrem nabízíme všem
sněhovým nadšencům ideálně strávený aktivní den!
A co je dále v našich silách?
Zajištění slevy na permanentky lyžařských areálů na Klínovci,
Oberwiesenthalu, v Abertamech a Božím Daru
Poskytnutí wellness procedur z široké
lázeňské nabídky 30% sleva pro
děti do 12 let, 10% pro děti
od 13 do 15 let.
Zajištění dopravy ke sjezdovkám
a běžeckým tratím
Kavárny, restaurace a bohatý
kulturní program čekají po
návratu ze svahu jen na vás!
Ceny již
od 880 Kč/os./den
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
Tel.: 353 833 333, fax: 353 834 567
e-mail: [email protected], ww.laznejachymov.cz
INFORMACE PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE A SKUPINY:
Tel.: 353 831 388 nebo 353 831 342, fax: 353 834 567
[email protected]
ULICE: ........................................................................................................
PSČ + MĚSTO: …...………................………………………………………
TELEFON/FAX: .…………...................……………….………………………
E-MAIL: .………………………….................…………….…........................
(vyplněním e-mailu dáváte souhlas s jeho použitím k marketingovým
účelům Léčebných lázní Jáchymov a.s.)
DATUM PŘÍJEZDU: .......…………….....................…………………….......
DATUM ODJEZDU: ...……..……...........................…................................
UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ: ....……………...................………………............
POKOJ:
Jednolůžkový
Dvoulůžkový
Trojlůžkový
KATEGORIE: ..............................................................................................
LÁZEŇSKÉ POBYTY:
Intenzivní tradiční jáchymovská kúra
Radonová kúra
Příspěvková léčba (pouze jako příloha k lékařskému návrhu)
Jiný léčebný program
KRÁTKODOBÉ POBYTY:
Vital týden: ...............................................................................
Program pro vitální děti
S rodinou do lázní
Akupunkturou ke kráse
Relax Klasik
Relax Exclusiv
Wellnes balíčky (jaké) ..............................................................
Jiné (prosíme vypište)
Hotel / doprovod
PARKOVÁNÍ:
ANO
NE
DALŠÍ POŽADAVKY: ................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
DATUM: .....................................................................................................
PODPIS: .....................................................................................................
31
REZERVAČNÍ ODDĚLENÍ
JEDNOTLIV ÝCH hotelů:
RADIUM PALACE****
T. G. MASARYKA 413, CZ-36251 JÁCHYMOV
Tel.: + 420 353 835 555, fax: + 420 353 835 777
[email protected]
AK. BĚHOUNEK***+ (Dalibor, Jitřenka, Pension M)
LIDICKÁ 1015, CZ-36251 JÁCHYMOV
Tel.: + 420 353 834 444, fax: + 420 353 834 777
[email protected]
www.laznejachymov.cz
CURIE*** (Praha, Elektra, Lužice)
AGRICOLOVO NÁM. 1036, CZ-36251 JÁCHYMOV
Tel.: + 420 353 836 666, fax: + 420 353 832 777
[email protected]
OU
AN Ě!
D
LE OV
SH
M
NA ÁCHY
J
V
ASTORIA***
T. G. Masaryka 403, CZ-36251 JÁCHYMOV
Tel.: + 420 353 836 000, fax: + 420 353 831 583
[email protected]
Download

Untitled - Content