LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
2014
Město Jáchymov a jeho historie
Jáchymov, lázeňské městečko s necelými třemi tisíci obyvatel, leží na severozápadním okraji Čech a je součástí
Karlovarského kraje. Nedaleko města vystupuje mohutný hřbet hory Klínovec.
Město Jáchymov patří mezi nejvýznamnější evropská horní města. Na počátku 16. století zde bylo objeveno
bohaté ložisko stříbra a v roce 1516 bylo založeno Štěpánem Šlikem město sv. Jáchyma. Nově založené město
bylo v roce 1520 povýšeno na královské hornické město a těžilo se zde v 613 dolech a štolách. Jáchymov byl v
Čechách druhým největším městem po Praze. Na slávu jáchymovského rudného hornictví navázala báňská škola
v Jáchymově, zřízená v 18.století. V té době se kromě stříbra těžilo olovo, arsen, kobalt, nikl a v okolí města i cín.
Osudovou surovinou se stal smolinec, ze kterého se připravoval uranit a zpočátku se používal pro výrobu barev
na sklo a porcelán. Ke světového významu přispěl objev radioaktivity jáchymovských důlních vod. V roce 1906
zde byly založeny první radonové lázně na světě. Od r. 1948 zde vznikaly pracovní tábory, kterými prošlo okolo
35000 lidí, převážně politických vězňů. Po sametové revoluci vznikla kolem šachet a pracovních táborů
historická naučná stezka "Jáchymovské peklo". I přes negativní vlivy si město uchovalo řadu historických budov
a v roce 1992 bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou.
Léčebné Lázně Jáchymov
O lázeňství hovoříme počínaje rokem 1906. Začínalo skromně privátními lázničkami. V roce 1912 je otevřen
lázeňský hotel Radium Kurhaus, dnešní Radium Palace, který náležel k tomu nejlepšímu, co mohla Evropa v té
době nabídnout. Přibývaly i další lázeňské domy a soukromé penziony, které umožnily, aby ve třicátých letech
navštívilo lázně na 9000 hostů ročně. Radiové lázně se těšily světové proslulosti. Období po druhé světové válce
bylo negativně ovlivněno prudkým rozšířením těžby uranu, která poznamenala pověst i vzhled města. Změnu k
lepšímu přineslo teprve ukončení těžby uranu počátkem šedesátých let a město i lázně se znovu otevřely
veřejnosti i světu. V roce 1975 byl zahájen provoz moderního lázeňského sanatoria Akademik Běhounek a po
dalších sedmnácti letech byl otevřen lázeňský ústav Curie. Akciová společnost Léčebné lázně Jáchymov vznikla
počátkem devadesátých let, zrekonstruovala lázeňský důl Svornost a jeho prameny, zmodernizovala Radium
Palace a celou řadu dalších lázeňských domů.
Do prvních radonových lázní světa jezdí lidé za účinnou léčbou pohybového ústrojí a tedy za unikátní
procedurou - koupelemi v radonové vodě. Léčení pomáhá při onemocnění kloubů, periferního nervového
systému a páteře, kožních nemocech, vylepšuje stavy u nemocných cukrovkou nebo dnou a zlepšuje stavy po
úrazech a operacích.
VITAL POBYTY pro dvě osoby
Pobyty jsou sjednány v období:
od 4.května do 27.září 2014 v zařízeních:
 Lázeňský dům Lužice
 Lázeňský dům Astoria
a od 29.června do 30.srpna 2014 i v zařízení:
 Lázeňský dům Akademik Běhounek

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ POBYTU:
 6 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji (od neděle 14.00 hodin do soboty 10.00
hodin),
 6 x polopenze,
 zvolený VITAL program.
Lázeňský poplatek 15,- Kč/den za dospělou osobu není zahrnut v ceně, účastníci jej hradí na místě.
Rezervace parkovacího místa 120,-Kč, parkovné 70,-Kč /den není zahrnuto v ceně, účastníci jej hradí na místě.
Držitelé průkazu ZTP – 30,-Kč/den a držitelé průkazu ZTP/P – zdarma.
Uložení kol zdarma.
V některých zařízeních (např. restaurace Hotelu Panorama) můžete využít pro slevu i Sphere card (Vaše
členské průkazy).
VITAL PROGRAMY
REGENERACE PRO KAŽDÝ VĚK
- harmonizuje organismus jako celek
1x radonová koupel, 1x částečná masáž, 1x perličková koupel, 1x bylinková
koupel, 1x oxygenoterapie, 2x suchá uhličitá koupel, 1x solná jeskyně,
1x sauna, 1x malé občerstvení, 1x aquagymnastika.
BEAUTY VITAL
- týden pro Vaši krásu
1x bylinková koupel, 1x reflexní masáž plosky nohy, 1x uhličitá koupel, 1x
aroma masáž, 1x perličková koupel s přísadou, 1x kosmetika nebo
kadeřnictví, 1x pedikúra, 1x manikúra, 1x sauna, 1x malé občerstvení.
LÁZEŇSKÝ DŮM LUŽICE
 ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s vlastním příslušenstvím,
vybaveném rádiem a telefonem. Možné dovybavení televizí a
ledničkou za poplatek, v objektu je k dispozici výtah, příjem
klientů depandance probíhá v recepci LH Curie,
 stravování v Léčebném domě Praha cca 200m od místa
ubytování, polopenze, servírovaná strava,
 VITAL program v léčebném zařízení Agricola, cca 250m od místa
ubytování,
 cena za osobu 4.428,-Kč (člen 3.428,-Kč),
 při neobsazení druhého lůžka 4.644,-Kč (člen 3.644,-Kč)
GARNI HOTEL ASTORIA
 ubytování ve dvoulůžkovém pokoji vybaveném koupelnou
s WC, TV se satelitními programy, ledničkou a telefonem,
 stravování v hotelu, polopenze formou bufetové stravy,
 VITAL program v léčebném zařízení Agricola, které se
nachází přímo naproti místu ubytování,
 sjednaná cena za osobu 4.914,-Kč (člen 3.914,-Kč),
 při neobsazení druhého lůžka 5.508,- Kč (člen 4.508,-Kč),
LÁZEŇSKÝ HOTEL
AKADEMIK BĚHOUNEK
 ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s balkónem, koupelnou se
sprchovým koutem, WC, fénem, TV se satelitními programy,
minibarem, telefonem, trezorem, (s možností internetového
připojení),
 stravování v lázeňském domě, polopenze formou bufetové
stravy,
 VITAL program v lázeňském hotelu,
 sjednaná cena za osobu 5.886,-Kč (člen 4.886,-Kč),
 při neobsazení druhého lůžka 6.966,-Kč (člen 5.966,-Kč),
ZAJIŠTĚNÍ VITAL POBYTŮ ČLENŮM
 Dne 3. února 2014 bude umístěn na www.nosppp.cz přehled termínů VITAL pobytů a
způsob přihlášení člena. ZO byly na poradách regionálních sekcí a e-mailem
upozorněny na zveřejnění těchto informací,
 člen si osobně objedná pobyt na telefonním čísle 734 435 591, svaz termín požadovaný
členem zarezervuje, členu přidělí variabilní symbol pro úhradu zálohy ve výši 1.000,-Kč
na osobu, po obdržení zálohy požadovaný termín závazně zaeviduje,
 člen uhradí doplatek ceny nejpozději 50 dní před nástupem pobytu,
 svaz uhradí cenu pobytu lázním včetně příspěvku 1.000,- Kč na člena,
 svaz odešle členu pokyny k nástupu na jím uvedenou adresu,
 podmínkou přidělení poukazu je délka členství více než 1 rok a řádný odvod členských
příspěvků ZO na svaz. Členu může být poskytnut maximálně jeden pobyt v rámci
kalendářního roku. Příspěvek 1.000,-Kč obdrží jen člen, který jej nečerpal v roce 2013.
Download

Jáchymov - Vital pobyty