NEJVĚTŠÍ
LÁZEŇSKÁ SKUPINA
V ČESKÉ REPUBLICE
první radonové lázně světa
Váš specialista na léčbu pohybového aparátu
RADONOVÉ
KOUPELE &
REHABILITACE
VITAL &
AKTIVNÍ
DOVOLENÁ
příjemné místo k relaxaci
uprostřed Krušných hor
CENÍK
1/4
14/4
2015 | 2016
ANNABERG-BUCHHOLZ
ZWICKAU
Oberviesenthal
JÁCHYMOV
20 km
SOKOLOV
OSTROV
KARLOVY VARY
CHEB
KRUŠNÉ HORY
V HARMONII S PŘÍRODOU
Lázeňské město Jáchymov se nachází v západní části České republiky nedaleko německých hranic. Leží v malebném údolí pod nejvyšší horou Krušných hor Klínovcem (1244 m). Vytváří pomyslnou vstupní bránu do západní
části Krušnohoří, které odedávna lákalo svým vzácným nerostným bohatstvím. Díky dolování a zpracování stříbra
byl tehdejší Sankt Joachimsthal na konci středověku jedním z nejvýznamnějších měst Evropy. Stříbrný tolar, ražený ve zdejší mincovně, inspiroval první americké osadníky k pojmenování amerického dolaru. Po úpadku těžby
stříbra koncem 17. století došlo k novému hospodářskému oživení koncem 19. století s těžbou uranu.
Výzkumem radioaktivity uranových prvků položili manželé Curieovi základy pro jejich využívání v lázeňské léčbě.
V roce 1906 byly v Jáchymově založeny první radonové lázně světa. A díky koncentraci radonu ve vodě zůstaly
dodnes nejúčinnějšími radonovými lázněmi světa.
OBSAH
LÉČBA RADONOVOU VODOU
02
CO SE U NÁS LÉČÍ?
03
LÁZEŇSKÉ HOTELY
04
KOMPLEXNÍ A PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE
09
LÉČEBNÉ PROGRAMY
10
LÁZEŇSKÝ HOTEL RADIUM PALACE
16
LÁZEŇSKÝ HOTEL BĚHOUNEK
20
LÁZEŇSKÝ KOMPLEX CURIE
22
LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA
26
KONGRESOVÉ MOŽNOSTI / TEAMBUILDING 28
MĚLI BYSTE NAVŠTÍVIT...
30
KRUŠNÉ HORY
2
- IDEÁLNÍ MÍSTO PRO VAŠI DOVOLENOU
32
SLUŽBY 34
DALŠÍ INFORMACE 36
LÁZNĚ LUHAČOVICE 38
Léčebné lázně JÁCHYMOV
UNIKÁTNÍ LÉČBA
POHYBOVÉHO APARÁTU
RADONOVOU VODOU
Vážení hosté ,
právě se vám dostává do rukou široký přehled veškerých léčebných i relaxačních programů, které
naše lázně každoročně obohacují a vylepšují . Věříme , že i vy si mezi nimi vyberete to pravé ,
a že se brzy v našich lázních uprostřed krušnohorské přírody potkáme při čerpání jedinečné
přírodní energie pro vaše další životní aktivity.
Příjemné okamžiky v prvních radonových lázních světa přeje
tým obchodního oddělení Léčebných lázní Jáchymov a. s.
Voda je základem života na Zemi a ta jáchymovská, minerální s obsahem radonu, zlepšuje
nemocným jeho kvalitu. Zbavuje bolesti, revitalizuje a uzdravuje. Její léčivou sílu poznává
každoročně více než 20.000 spokojených hostů z celého světa, a většina z nich se za její kouzelnou mocí vrací.
Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Lázně Luhačovice a.s.
lázeňská skupina Spa&Wellness Nature Resorts
NE
ŇSKÁ
NA
K É RREP
N
EJJ VVĚ
ETTŠÍ
Š Í LLÁZE
Á Z EN
S K Á SKU
SK U P I N
A V Č
CEESSK
E PUB
U BL I C E
Lázně Jáchymov jsou spolu s Lázněmi Luhačovice součástí největší lázeňské skupiny v ČR a proto Vám v závěru tohoto ceníku
stručně představíme i nabídku těchto našich největších moravských lázní.
Lázně z opačných pólů republiky, obě s unikátními přírodními zdroji, přispívají již přes sto let ku zdraví všech
spokojených návštěvníků.
Lázně Jáchymov nabízí unikátní léčbu pohybového aparátu a nádherné prostředí Krušných hor.
Lázně Luhačovice pak po léta ověřenou léčbu dýchacího
ústrojí a lázeňskou promenádu v malebném údolí
s oceňovanou architekturou Dušana Jurkoviče.
Naše lázně dohromady nabízejí lázeňskou léčbu nejširšího spektra onemocnění na více než 2000 lůžkách pro
dospělé a 200 lůžkách pro děti.
01
LÉČBA RADONOVOU VODOU
LÉČIVÁ ENERGIE Z NITRA ZEMĚ
Lázně vznikají v místech výskytu tzv. přírodních léčivých zdrojů, případně na místech s klimatickými podmínkami vhodnými pro léčení. Až na klimatické lázně tak v každých najdeme
specifický léčivý zdroj. Mezi přírodní léčivé zdroje patří
peloidy či termální a minerální vody. Posledně jmenované
se dál dělí dle svého složení a účinku a do této skupiny patří
i radonová minerální voda. Koncentrace radonu ve zdrojích,
používaných k léčbě v jiných lázních světa, se pohybuje mezi
0,5 - 2 kBq/l.
Ve srovnání s tím je jáchymovská koncentrace 4,5 - 5,5
kBq/l více než dvojnásobná a stejné je to i s efektem
léčby. Radonový lázeňský primát Jáchymova tak není
jen historický.
Radonová voda nemá, na rozdíl od jiných zdrojů, účinky chemické, ale energetické. Unikátním zdrojem tohoto přírodního
bohatství je dodnes funkční důl, nejstarší v Čechách a pravděpodobně také v Evropě.
Vznikl roku 1518 a na jeho dvanáctém patře, v hloubce
500 m pod zemí, se nalézají prameny radonové vody
pojmenované např. po akademiku Běhounkovi nebo Marii
Curii - Skłodowské.
Voda z těchto pramenů je jímána do bazénu na 12. patře,
a odtud je čerpána do nádrže na patře Barbora (400 m).
Z nádrže je pak radonová voda spouštěna potrubím o celkové délce cca 3000 m do jednotlivých balneoprovozů.
Radon, respektive izotop radonu 222, je chemicky inertní plyn, který vyvěrá v krušnohorských hlubinách a rozpouští se v podzemních
pramenech. Je zdrojem měkkého ionizujícího záření alfa. Při radonové koupeli je tělesný povrch vystaven jakési energetické sprše radonových alfa-částic. Ty spouští řetězec fyziologických reakcí, které tiší
bolesti, zlepšují hybnost kloubů, prokrvení a hojení, stimulují regenerační procesy v tkáních pohybového aparátu, harmonizují vegetativní
funkce, kladně ovlivňují hodnoty krevního tlaku a posilují obranyschopnost organismu. Průnik radonu do krevního oběhu je zanedbatelný a biologický poločas (vyloučení radonu z těla) představuje 20
minut (tedy vlastní délku radonové koupele).
V současné době jsou na 12. patře dolu Svornost využívány
čtyři prameny:
jméno
pramene
průtok
teplota
vody
obsah radonu
Curie
30 l / Min
29 °C
5 kBq/l
c1
30 l / Min
29 °C
11 kBq/l
běhounek
300 l / Min
36 °C
10 kBq/l
agricola
10 l / Min
29 °C
20 kBq/l
Pro koupele je využívána směs ze všech čtyř pramenů.
02
Radonová voda výrazně zlepšuje hybnost kloubů, působí protizánětlivě, zvyšuje obranyschopnost organismu, zlepšuje prokrvení, zasahuje do buněčných chemických procesů, stimuluje opravné procesy
v jádrech buňky, a tím snižuje spotřebu analgetik či jiných léčiv. Ve
většině případů trvá úleva i u chronicky nemocných déle než půl roku.
A především - léčba je velmi vhodná i pro klienty vyššího věku.
Radonová léčba je obecně velmi šetrná, nezatěžuje organismus ani
tepelně ani po stránce oběhové nebo acidobazické rovnováhy. Velmi
vhodná je i pro pooperační a poúrazové stavy, vyžadující intenzivní hojení a regeneraci poškozených tkání. Například totální kloubní
náhrady, operace páteře nebo plošné jizvy po popáleninách. Dobře
reagují na onemocnění periferních cév, jako jsou vazoneurózy, nedokrevnost při ateroskleróze končetinových tepen, stav po zánětech
žil nebo revmatické vaskulitidy.
INDIKACE
dle platné legislativy České republiky:
Nemoci pohybového ústrojí
Revmatoidní artritis
Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc),
soustavně léčené v rámci ambulantní péče
Ostatní séronegativní spondartritis (psoriatrickáí artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní
-parainfekční)
Difúzní onemocnění pojiva (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis,
Sjorgenům syndrom a ostatní překryvné syndromy)
Osteoporóza
Bolestivé syndromy šlach, úponové syndromy
Koxartroza, gonartroza
Artrózy kloubů včetně stavů po náhradě kloubů
Bolesti zad funkčního původu
Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích (po operacích meziobratlových plotének
a stenóz kanálu páteřního)
Stavy po amputacích dolní končetiny
Nemoci oběhového ústrojí
Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém
Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách,
chronický lymfatický edém
Radon pomáhá i po úrazech a operacích i lidem s cukrovkou nebo
dnou. Pro mnohé klienty s revmatismem nebo Bechtěrevovou nemocí je léčba radonem nepopsatelnou úlevou. Radonovou kúru lze
absolvovat v rámci léčebného programu jáchymovských lázní, který
vždy začíná konzultací s lékařem. Jednotlivé koupele lze také čerpat
ambulantně. Podmínkou úspěšné léčebné reakce organismu je minimální počet 10 koupelí.
Maximální počet radonových koupelí v roce je 24. Minimální přestávka mezi léčebnými pobyty je 10 měsíců. Dvoutýdenní pobyt
můžete v jednom roce absolvovat 2krát (tj. 2 x 12 koupelí).
A jak koupel probíhá? Radonová voda o teplotě 35 - 37˚ C se napouští do vany zespodu. Tento neobvyklý způsob, připomínající vývěry
divoké vody, zabraňuje unikání radonu do vzduchu - jak by tomu bylo
při klasickém napouštění z kohoutku. Pak už se stačí jen položit do
vany a nechat koupel působit.
Léčebná terapie
Radonové, bylinné, perličkové a vířivé koupele,
podvodní masáže, Hydroxeur
Rehabilitace (individuální a skupinový tělocvik,
léčebná tělesná výchova v bazénu, masáže reflexní
a vazivové, manuální techniky)
Rentgenterapie, Brachyradiumterapie
Masáže (klasická, dílčí, celotělová, multimasáž,
lymfodrenáž)
Rentgenoterapie
Fyzikální terapie (ultrazvuk, diadynamik, diatermie,
interferenční proudy, Träbertovy a dráždivé proudy,
lase, magnetoterapie)
Aerosolové inhalace, plynové injekce, parafínové zábaly rukou, suché uhličité koupele, uhličité
koupele, akupunktura, oxygenoterapie, biolampa,
infračervené záření - solux, laser
Nemoci metabolické
Komplikace diabetes melitus
Nemoci nervové
Obrna lícního nervu
Postpoliomyelitický syndrom
Chabé obrny periferního nervstva
Polyneoropatie
Kořenové syndromy
Zánětlivé nemoci centrálního nervstva
Hemiparézy a paraparézy cévního původu
Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva
Rozroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění
v remisi
Nervosvalová onemocnění
Syringomyelie s paretickými projevy
Dětská mozková obrna
Parkinsonova nemoc
Nemoci kožní
Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech,
kde hrozí značné kontraktury.
KONTRAINDIKACE
Pacienti s jakýmkoliv akutním onemocněním - infekce,
nestabilizovaná arteriální hypertense, srdeční či dýchací
potíže, rozkolísaný diabetes, neléčená hyperfunkce
štítné žlázy, apod.
Těhotné a kojící ženy
Děti a mládež do 18 let
Pacienti do jednoho až dvou let po operaci či jiné
terapii nádorového onemocnění, pokud onkolog nedá
k radonové léčbě souhlasné stanovisko
03
LÁZEŇSKÝ HOTEL
RADIUM PALACE****
Velkorysý neoklasicistní hotelový palác byl postaven v roce
1912 pro evropskou lázeňskou klientelu.
Lázeňský hotel se nalézá uprostřed rozsáhlého lesoparku
a působí v zeleni stromů jako krásný perlový náhrdelník.
Svým hostům nabízí veškerý komfort a historickou atmosféru. Letní terasa vybízí hosty k příjemnému posezení u šálku
výtečné kávy.
04
DEPENDANCE DALIBOR
Vily Jitřenka a Dalibor jsou dependance lázeňského hotelu Běhounek, se kterým jsou spojeny
krytým koridorem.
Svým hostům nabízí soukromí při zachování
zázemí velkého hotelu. Výhodou je parkování
před domy i úschovna kol a lyží.
LÁZEŇSKÝ HOTEL
BĚHOUNEK***+
DEPENDANCE JITŘENKA
Rozlehlá budova lázeňského hotelu je dominantou ve svahu nad
jáchymovským údolím. Nabízí překrásný výhled do okolní přírody. Pro svou prostornost, vzdušnost a jedinečný výhled do okolí
Krušných hor ze svých teras a balkonů se stal oblíbeným místem
mnoha návštěvníků.
V letních měsících je hostům k dispozici prostorná sluneční
terasa s lehátky.
05
LÁZEŇSKÝ KOMPLEX
CURIE***
Lázeňský komplex CURIE leží v centru Jáchymova a nabízí komlexní lázeňskou péči a relaxační procedury. Vznikl spojením původně samostatných hotelů Praha, Curie a Elektra vyhřívanými koridory. Díky jejich odlišnému charakteru nabízí za jednotnou
cenu velkou variabilitu prostor.
06
LÁZEŇSKÝ DŮM LUŽICE
Lázeňský dům Lužice se nachází naproti komplexu
Curie a nabízí kvalitní ubytování kategorie A bez
doplatku klientům ZP. Stravování probíhá v restauraci hotelu Praha, léčebné procedury v Lázeňském
centru Agricola nebo v hotelu Curie.
GARNI HOTEL
ASTORIA***
Hotel Astoria, který vznikl spojením budov Seidel, Mariánský
dům a Astoria na začátku 20. století, se nachází přímo v centru lázeňské části města naproti aquacentru Agricola. Hosté
tak mohou využít nejen bazén a saunový svět, ale také široké
spektrum wellnesových procedur. Hotel, s úschovnou kol
a lyží, je vhodný pro ubytování sportovců.
07
Zdravotní pojišťovny hradí lázeňskou péči
ve dvou variantách:
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA HRADÍ VŠE:
LÉČBU, STANDARDNÍ UBYTOVÁNÍ I CELODENNÍ
STRAVU.
PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA HRADÍ POUZE LÉČBU.
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ SI PLATÍTE SAMI.
Do našich lázní můžete přijet
i bez zdravotní pojišťovny:
JAKO SAMOPLÁTCE -
NEPOTŘEBUJETE
ŽÁDNÁ LÉKAŘSKÁ DOPORUČENÍ.
INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU PÉČI PRO DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH JÁCHYMOV
Aktuální verzi indikačního seznamu najdete na www.laznejachymov.cz.
ČÍSLO
INDIKACE
SLOVNÍ OZNAČENÍ INDIKACE
LÉČEBNÝ POBYT
základní
opakovaný
II. NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
II/4
Onemocnění tepen končetin
K/21, P/21
K21 II b. do 18 měsíců od začátku
základního pobytu, P14, 21
II/5
Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách
K/21, P/21
P/14, 21
K/21, P/21
P/14, 21
K/28
K/28 1x v průběhu kalendářního roku,
P/14, 21
IV. NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
IV/1
Diabetes mellitus
VI. NEMOCI NERVOVÉ
VI/1
Obrna lícního nervu; Postpoliomyelitický syndrom, chabé obrny
VI/2
Polyneuropatie s paretickými projevy
K/28, P/21
K28 1x v průběhu 24 měsíců, P14, 21
VI/3
Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem
K/21
P/14, 21
VI/4
Zánětlivé nemoci centrálního nervstva
K/28
K28 1x do 36 měsíců od zákl. léčby
VI/5
Hemiparézy a paraparézy cévního původu
K/28
K28 1x do 36 měsíců od zákl. léčby
K/28 1x do 36 měsíců od zákl. léčby,
P/14,21
VI/6
Stav po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva
K/28
VI/8
Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní
K/28
K/28 1x v průběhu kalendářního roku
VI/9
Syringomyelie s paretickými projevy
K/21
K/21 1x v průběhu 24 měsíců, P14, 21
VI/10
Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze
K/28
K/28 do 21 let, nad 21 let
1x v průběhu 24 měsíců, P14, 21
VI/11
Parkinsonova nemoc
K/21
K21 1x v průběhu 24 měsíců
VII. NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
VII/1
Revmatoidní artritis I. až IV. stadia
K/28, P/21
K/28 1x v průběhu kalendářního roku,
P/14, 21
VII/2
Bechtěrevova nemoc
K/28, P/21
K/28; P14, 21
VII/3
Psoriatrická, enteropatická artritis, Reiterův syndrom
K/28, P/21
K/28 nejdříve 12 měsíců od začátku
základního pobytu a dále 1x v průběhu kalendářního roku, P/14, 21
VII/4
Mimokloubní revmatismus
K/28
K/28 v remisi, 1x v průběhu
24 měsíců, P14, 21
VII/5
Osteoporóza s komplikacemi
K21, P21
K/21 do 24 měsíců od začátku
základního pobytu
VII/6
Bolestivé syndromy šlach, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů
K/21, P/21
K21 do 12 měsíců od začátku
základního pobytu, P14, 21
VII/7
Koxartroza, gonartroza
K/21, P/21
K21 1x v průběhu 24 měsíců, P14, 21
VII/8
Artrózy v ostatních lokalizacích, Artropatie
VII/9
Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu
VII/10
K/21
K21 1x v průběhu 24 měsíců, P14, 21
K/21, P/21
P/14, 21
Stavy po ortopedických operacích
(léčení je možné nejpozději 3 měsíce od operace)
K/28
ne
VII/11
Stavy po úrazech a ortopedických operacích
K/28
K/28 max.1x; P/14, 21
VII/12
Stavy po amputacích dolní končetiny, stup. 1 až 4
K/21
ne
X. NEMOCI KOŽNÍ
X/5
Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech,
kde hrozí značné kontraktury
Diagnózy vyžadující intenzivní rehabilitaci a proto je kapacita
jejich léčení omezena a soustředěna vždy na jedno pracoviště.
08
K/21 do měs.
od ukončení péče
specialisty
K/21 max. 1x
K = Komplexní lázeňská péče
P = Příspěvková lázeňská péče
PŘÍSPĚVKOVÁ
LÁZEŇSKÁ PÉČE
KOMPLEXNÍ
LÁZEŇSKÁ PÉČE
ČÁSTEČNĚ HRAZENÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU
PLNĚ HRAZENÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU
lůžková lázeňská léčebně rehabilitační péče
při léčbě využívá přírodní léčivý zdroj
zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu
ubytování a stravování si platíte sami
Příspěvkovou lázeňskou péči čerpáte v době své dovolené.
Délka cenově zvýhodněného ubytování a stravování musí
být shodná s počtem dnů léčení hrazených ZP (14 nebo 21
dnů). Nástupní dny: pondělí - čtvrtek.
lůžková lázeňská léčebně rehabilitační péče
při léčbě využívá přírodní léčivý zdroj
zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu,
standardní ubytování a stravování
PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE NENÍ AMBULANTNÍ
Lázeňská rehabilitační léčba s užitím přírodního léčivého
zdroje je dle platné legislativy lůžkovou formou zdravotní
péče. Způsob úhrady lázeňské péče ze zdravotního pojištění, tedy úhrada úplná (komplexní) nebo úhrada částečná
(příspěvková), nemění formu této zdravotní péče. Proto ani
při příspěvkové úhradě nelze tuto zdravotní péči poskytovat
ambulantně, tedy bez ubytování v registrovaném zdravotnickém zařízení. Na náklady pojištění lze ambulantně čerpat
vybrané rehabilitační procedury viz. dále.
5 jednoduchých rad, jak požádat lékaře
o hrazenou lázeňskou léčbu:
Pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, požádejte svého
ošetřujícího lékaře o vypsání návrhu na lázeňskou péči.
Pamatujte, že máte právo na výběr lázní!
Návrh vám může vystavit praktický i odborný lékař. Navrhne typ lázeňské péče (komplexní nebo příspěvková)
a vhodné zařízení pro léčbu vašeho onemocnění (indikace). Lázeňská léčba není zařazena do tzv. indukované
či vyžádané péče. Lékaři nehrozí žádné sankce za to, že
vám lázně předepíše.
Pokud vám pojišťovna neschválí komplexní lázeňskou
péči, informujte se na možnost péče příspěvkové. Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči nám můžete
zaslat sami. Nezapomeňte uvést požadavky na ubytování a stravu, které si hradíte.
Poradíme vám. V případě, že vám lékař nebude chtít
vypsat návrh na lázeňskou péči nebo jej zdravotní pojišťovna neschválí, můžete se s dotazem obrátit na naše
lázně.
Buďte aktivní! Nečekejte až vám lékař lázně navrhne.
Využijte svého práva a zeptejte se sami.
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA VÁM HRADÍ
ubytování ve 2lůžkovém pokoji a standardní stravování
(standard hrazený zdravotní pojišťovnou)
plnou penzi (racionální a dietní stravu)
lázeňskou léčbu
LÁZEŇSKÁ LÉČBA
lékařské vyšetření (vstupní, kontrolní, výstupní),
balneoterapie (radonové a ostatní koupele, léčebné
inhalace a oxygenoterapie)
fyzioterapeutická rehabilitace (léčebný tělocvik, vodoléčba, masáže, obklady, elektroléčba…)
další speciální terapie
Komplexní lázeňskou péči čerpáte v době své pracovní
neschopnosti. Její délka je stanovena platným indikačním
seznamem. Nástupní dny: pondělí - čtvrtek.
PŘÍPLATKY A POPLATKY HRAZENÉ KLIENTEM
Připlácíte si na vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj
a výběrovou stravu. Ceník příplatků najdete na www.laznejachymov.cz, rádi vám jej také na vyžádání zašleme poštou
nebo e-mailem.
Za každý den pobytu v Jáchymově platíte lázeňský poplatek
dle aktuální platné vyhlášky.
PRŮVODCE PRO POBYT U KOMPLEXNÍ LP
Pokud vám revizní lékař schválí průvodce pro pobyt, hradí
jeho ubytování a stravu vaše zdravotní pojišťovna.
Smluvní zdravotní pojišťovny:
Léčebné lázně Jáchymov a.s. mají uzavřené smlouvy o úhradě
lůžkové lázeňské léčby komplexní i příspěvkovou formou se
všemi ZP, které působí v ČR. Pojištěncům 4 nejvýznamnějších
ZP poskytují lázně, na základě uzavřených dohod, výhodné
slevy na samoplátecké léčebné pobyty.
09
BONUS
pro samoplátce s léčebným
programem v lázeňském
komplexu Curie:
* zapůjčení županu zdarma
* při pobytu od 11 nocí 1 vstup
do aquacentra Agricola
(bazén + sauna 90 min.)
a solné jeskyně (45 min.)
zdarma
Nebylo Vám schváleno
léčení zdravotní pojišťovnou?
Máme pro Vás další možnosti:
TRADIČNÍ
JÁCHYMOVSKÁ KÚRA
TRADIČNÍ JÁCHYMOVSKÁ KÚRA
lázeňský
hotel
BĚHOUNEK
- možno objednat od 11 přenocování
Lázeňská léčba probíhá pod dohledem lékaře, který
po vstupním vyšetření sestaví individuální léčebný
program a předepíše nejvhodnější procedury. Základem jsou koupele v radonové vodě vhodně kombinované s nejmodernějšími metodami fyzikální terapie
a odborné rehabilitace. Optimální léčebný efekt
přináší třítýdenní pobyt, minimální délka pobytu je
od 11 přenocování.
KATEGORIE
hlavní sezóna
15/4 - 15/11 2015
23/12 2015
- 1/1 2016*
cena
-25 %
cena
-25 %
APARTMÁN
1/2
2 860
2 145
2 460
1 845
Suite
1/2
2 780
2 085
2 380
1 785
1/1
2 840
2 130
2 380
1 785
1/2
2 400
1 800
2 000
1 500
1/1
2 750
2 063
2 300
1 725
1/2
2 350
1 763
1 940
1 455
APARTMÁN/
Suite
1/2
2 350
1 763
1 940
1 455
STUDIO
1/2
2 210
1 658
1 860
1 395
1/1
2 350
1 763
1 940
1 455
1/2
2 110
1 583
1 760
1 320
1/2
2 350
1 763
1 940
1 455
1/1
1 550
1 163
1 400
1 050
1/2
1 450
1 088
1 300
975
1/1
2 380
1 785
1 970
1 478
1/2
2 130
1 598
1 780
1 335
1/2
2 240
1 680
1 890
1 418
1/1
1 780
1 335
1 600
1 200
1/2
1 690
1 268
1 530
1 148
1/1
2 000
1 500
–
–
1/2
1 810
1 358
–
–
Suite CURIE/
Suite
1/2
PREMIUM
4 900
3 675
3 920
2 940
i. a PLUS
I. A
DALIBOR
I. A
APARTMÁN
JITŘENKA
III.
PROGRAM ZAHRNUJE
ubytování s plnou penzí
vstupní, kontrolní (dle délky pobytu) a závěrečné
lékařské vyšetření vč. lékařské zprávy
základní laboratorní vyšetření (krevní obraz,
glykémie, vyšetření kyseliny močové)
individuální léčebný plán dle zdravotního stavu
pacienta
celkem tak program zahrnuje 25 léčebných či
diagnostických výkonů v průměru na přepočtený
týden (z toho 6 radonových koupelí)
CURIE
PRAHA
ELEKTRA
Suite
(ELEKTRA)
i.
ASTORIA
I. A
RADIUM
PALACE
*) V období od 23. 12. 2015 do 1. 1. 2016
v ceně vánoční a silvestrovský program.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj,
1/3 - trojlůžkový pokoj
Odpočet za polopenzi 135 Kč/den (Radium Palace)
a 80 Kč/den (u ostatních hotelů)
Pobyt začíná v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu snídaní.
I. A
LUŽICE
Individuální procedury (výkony fyzioterapie a masáže) mají
stanoven dílčí týdenní limit. Minimální pauza mezi 21 denními
léčebnými pobyty s radonovou koupelí je 10 měsíců. U kratších pobytů (14 nocí) je možné čerpat léčení již po 6 měsících.
Ceny v Kč/os./den
pokoj
LÉČEBNÉ PROGRAMY
zimní sezóna
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 22/12 2015
2/1 - 14/4 2016
Suite
STANDARD
1/2
4 580
3 435
3 620
2 715
SUPERIOR
PLUS
1/1
4 780
3 585
3 780
2 835
1/2
4 050
3 038
3 130
2 348
1/1
3 930
2 948
3 110
2 333
1/2
3 360
2 520
2 650
1 988
1/1
3 540
2 655
3 000
2 250
Juniorsuite 1/2
3 000
2 250
2 480
1 860
1/3
2 700
2 025
2 230
1 673
1/1
3 050
2 288
2 590
1 943
1/2
2 620
1 965
2 210
1 658
SUPERIOR
I. A
CENY PO SLEVĚ 25 % PRO POJIŠTĚNCE NÁSLEDUJÍCÍCH SMLUVNÍCH ZP:
VZP, ZP MVČR, VOZP a ZPŠ.
10
RADONOVÁ KÚRA
BĚHOUNEK
KATEGORIE
hlavní sezóna
15/4 - 15/11 2015
23/12 2015
- 1/1 2016*
cena
-30 %
cena
-30 %
APARTMÁN
1/2
2 400
1 680
2 160
1 512
- možno objednat od 11 přenocování
Suite
1/2
2 320
1 624
2 080
1 456
1/1
2 320
1 624
2 080
1 456
1/2
1 970
1 379
1 840
1 288
1/1
2 240
1 568
2 000
1 400
1/2
1 920
1 344
1 780
1 246
Pro nastartování léčebných účinků radonové terapie
je zapotřebí absolvovat minimálně 10 radonových
koupelí. Program Radonová kúra Vám je přináší
v kombinaci s lékařskou konzultací a dalšími léčebnými procedurami.
APARTMÁN/
Suite
1/2
1 920
1 344
1 780
1 246
STUDIO
1/2
1 860
1 302
1 730
1 211
1/1
1 920
1 344
1 780
1 246
1/2
1 700
1 190
1 620
1 134
1/2
1 920
1 344
1 780
1 246
1/1
1 130
791
1 070
749
1/2
1 060
742
1 000
700
1/1
1 940
1 358
1 810
1 267
1/2
1 730
1 211
1 650
1 155
1/2
1 890
1 323
1 760
1 232
1/1
1 540
1 078
1 460
1 022
1/2
1 400
980
1 260
882
1/1
1 650
1 155
–
–
1/2
1 490
1 043
–
–
Suite CURIE/
Suite
1/2
PREMIUM
3 970
2 779
3 670
2 569
i. a PLUS
I. A
DALIBOR
I. A
APARTMÁN
JITŘENKA
CURIE
PRAHA
ELEKTRA
III.
I. A
Suite
(ELEKTRA)
LUŽICE
i.
ASTORIA
I. A
RADIUM
PALACE
zimní sezóna
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 22/12 2015
2/1 - 14/4 2016
Trápí vás bolesti zad a kloubů?
Chcete pro své zdraví
udělat něco navíc?
pokoj
lázeňský
hotel
Ceny v Kč/os./den
Suite
STANDARD
1/2
3 650
2 555
3 350
2 345
SUPERIOR
PLUS
1/1
3 650
2 555
3 350
2 345
1/2
3 080
2 156
2 840
1 988
1/1
3 020
2 114
2 810
1 967
1/2
2 620
1 834
2 400
1 680
SUPERIOR
1/1
2 860
2 002
2 670
1 869
Juniorsuite 1/2
2 510
1 757
2 270
1 589
1/3
2 260
1 582
2 040
1 428
1/1
2 620
1 834
2 430
1 701
1/2
2 270
1 589
2 110
1 477
I. A
RADONOVÁ KÚRA
PROGRAM ZAHRNUJE
ubytování s plnou penzí
konzultace a podle zdravotního stavu případně
i vyšetření lékařem k výběru správné varianty
léčebného plánu
základní laboratorní vyšetření (krevní obraz,
glykémie, vyšetření kyseliny močové)
léčebný plán bez výkonu fyzioterapie
celkem tak program zahrnuje 14 léčebných či
diagnostických výkonů v průměru na přepočtený týden (z toho 6 radonových koupelí)
Při pobytu na min. 14 nocí je možná kombinace s poukazem K podle volné kapacity procedur. Odpočet za polopenzi
135 Kč/den (Radium Palace) a 80 Kč/den u ostatních hotelů.
VYJDEME VÁM VSTŘÍC
Nemáte možnost čerpat léčebný pobyt prostřednictvím zdravotní pojišťovny a zaměstnavatel vám neposkytne delší než týdenní dovolenou? Lázně Jáchymov
pro vás připravily léčebné programy, kdy v kombinaci s víkendovými dny a NON STOP léčbou společně
zvládneme unikátní radonovou léčbu s pouhými šesti dny dovolené. Neváhejte se zeptat, naše rezervační
oddělení jsou vám plně k dispozici.
Minimální délka pobytu: 9 přenocování
Nejvhodnější den nástupu: pátek do 11:00 hod.
Garantujeme 10 radonových koupelí a 8 dalších procedur za pobyt.
Pobyty kratší než 14 dnů nelze kombinovat s poukazem na vyšetření/ošetření typu K.
CENY PO SLEVĚ 30 % PRO POJIŠTĚNCE NÁSLEDUJÍCÍCH SMLUVNÍCH ZP:
VZP, ZP MVČR, VOZP a ZPŠ
11
REHABILITAČNÍ KÚRA
lázeňský
hotel
- BEZ RADONOVÝCH KOUPELÍ
Léčebný pobyt vhodný pro pacienty, kteří nemohou
z jakýchkoliv důvodů absolvovat radonovou léčbu.
Je určen také těm, kteří se rozhodli strávit v lázních
jeden týden a hledají plnohodnotný léčebný pobyt.
Radonová koupel je nahrazena jinou vodoléčebnou
procedurou.
BĚHOUNEK
Při pobytu delším než 11 nocí lékařská zpráva.
Minimální délka tohoto cenově výhodného
programu je 6 přenocování.
DALIBOR
12
cena
-25 %
2 460
1 845
2 190
1 643
2 380
1 785
2 110
1 583
1/1
2 380
1 785
2 110
1 583
1/2
2 030
1 523
1 890
1 418
1/1
2 300
1 725
2 030
1 523
1/2
1 970
1 478
1 810
1 358
APARTMÁN/
Suite
1/2
1 970
1 478
1 810
1 358
STUDIO
1/2
1 920
1 440
1 760
1 320
1/1
1 970
1 478
1 810
1 358
1/2
1 760
1 320
1 650
1 238
1/2
1 970
1 478
1 810
1 358
1/1
1 030
773
980
735
1/2
970
728
930
698
1/1
2 000
1 500
1 840
1 380
1/2
1 780
1 335
1 670
1 253
1/2
1 940
1 455
1 780
1 335
1/1
1 590
1 193
1 400
1 050
1/2
1 430
1 073
1 340
1 005
1/1
1 860
1 395
–
–
1/2
1 670
1 253
–
–
Suite CURIE/
Suite
1/2
PREMIUM
4 080
3 060
3 730
2 798
i. a PLUS
III.
I. A
Suite
(ELEKTRA)
i.
ASTORIA
I. A
Suite
STANDARD
1/2
3 780
2 835
3 400
2 550
SUPERIOR
PLUS
1/1
3 920
2 940
3 460
2 595
1/2
3 350
2 513
2 940
2 205
1/1
3 240
2 430
2 860
2 145
1/2
2 780
2 085
2 460
1 845
SUPERIOR
1/1
3 000
2 250
2 760
2 070
Juniorsuite 1/2
2 570
1 928
2 320
1 740
1/3
2 310
1 733
2 090
1 568
1/1
2 670
2 003
2 480
1 860
1/2
2 320
1 740
2 160
1 620
I. A
CENY PO SLEVĚ 25% PRO POJIŠTĚNCE
NÁSLEDUJÍCÍCH SMLUVNÍCH ZP: VZP, ZP MVČR, VOZP a ZPŠ
-25 %
1/2
LUŽICE
RADIUM
PALACE
cena
1/2
APARTMÁN
CURIE
PRAHA
ELEKTRA
zimní sezóna
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 22/12 2015
2/1 - 14/4 2016
Suite
I. A
JITŘENKA
hlavní sezóna
15/4 - 15/11 2015
23/12 2015
- 1/1 2016*
APARTMÁN
I. A
PROGRAM ZAHRNUJE
ubytování s plnou penzí
konzultace nebo vyšetření lékaře dle zdravotního
stavu k výběru správné varianty léčebného plánu
základní laboratorní vyšetření (krevní obraz,
glykémie, vyšetření kyseliny močové)
celkem tak program zahrnuje 21 léčebných či
diagnostických výkonů v průměru na přepočtený
týden
KATEGORIE
pokoj
LÉČEBNÉ PROGRAMY
REHABILITAČNÍ KÚRA
*) V období od 23. 12. 2015 do 1. 1. 2016 v ceně vánoční a silvestrovský program.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový p., 1/3 - trojlůžkový p.
odpočet na polopenzi 135 Kč/den (Radium Palace) a 80 Kč/den (u ostatních hotelů)
INTENZIVNÍ RADONOVÁ KÚRA
Tento program je vhodný pro pacienty s vážnými zdravotními problémy (např. stavy po úrazech, poraněních a operacích mozku a míchy, hemiparézy a paraparézy cévního
původu apod.) vyžadující intenzivní rehabilitaci.
Kapacita tohoto léčení je s ohledem na složení procedur
omezena. Možno objednat od 28 přenocování pouze
v hotelu Běhounek.
PROGRAM ZAHRNUJE
ubytování s plnou penzí
vstupní, kontrolní a závěrečné lékařské vyšetření včetně
závěrečné zprávy
základní laboratorní vyšetření (krevní obraz, glykémie,
vyšetření kyseliny močové)
individuální léčebný plán dle zdravotního stavu pacienta, denně obsahuje cvičení s fyzioterapeutem
celkem tak program zahrnuje 26-29 léčebných či diagnostických výkonů v průměru na přepočtený týden
(z toho 6 radonových koupelí)
Kontraindikace: nekompenzovaná interní, neurologická
a psychiatrická onemocnění
Ceny v Kč/os./den
běhounek
hlavní sezóna
15/4 - 15/11 2015
23/12 2015
- 1/1 2016*
zimní sezóna
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 22/12 2015
2/1 - 14/4 2016
cena
-25 %
cena
-25 %
APARTMÁN
1/2
3 430
2 573
3 110
2 333
Suite
1/2
3 350
2 513
3 020
2 265
1/1
3 430
2 573
3 110
2 333
1/2
2 970
2 228
2 650
1 988
1/1
3 350
2 513
3 020
2 265
1/2
2 920
2 190
2 590
1 943
I. A plus
I. A
PO - PÁ 8:00 - 15:00 hod.
Lázeňské centrum Agricola
Lázeňský hotel Radium Palace
Lázeňský hotel Běhounek Lázeňský hotel Curie
tel.: 353 831 375
tel.: 353 831 350
tel.: 353 831 210
tel.: 353 831 632
RTG terapie (ozařování pat)
a Brachyradiumterapie (Jáchymovské krabičky - BRT)
ve všední dny od 8:00 – 14:00 hod. tel.: 353 831 371
Před zahájením BRT léčby je nutné předložit krevní obraz a RTG
postižené části těla. Rádi Vám tato vyšetření za úhradu zajistíme.
BRT lze absolvovat na náklady zdravotní pojišťovny jen na základě poukazu K nikoliv FT.
AMBULANTNÍ REHABILITACE
HRAZENÁ ZE ZDRAVOTNÍHO
POJIŠTĚNÍ
INTENZIVNÍ RADONOVÁ KÚRA
pokoj
KATEGORIE
Před zahájením AMBULANTNÍ léčby se,
prosíme, předem objednejte:
odpočet na polopenzi 135 Kč/den
CENY PO SLEVĚ 25 % PRO POJIŠTĚNCE NÁSLEDUJÍCÍCH SMLUVNÍCH ZP:
VZP, ZP MVČR, VOZP a ZPŠ
AMBULANTNÍ LÉČENÍ
Ambulantní služby jsou soustředěny do Lázeňského centra
Agricola, kde jsou nabízeny jak jednotlivé procedury, tak
i léčebné balíčky. Ty lze také čerpat, v případě volných kapacit, i v lázeňských hotelech. RTG a brachyradiumterapie jsou
prováděny ve Vyšetřovacím ústavu uprostřed lazeňského
parku.
Na základě poukazů K a FT lze v lázních na náklady pojištění absolvovat i ambulantní rehabilitaci. Dle platného
seznamu výkonů do ní ale bohužel nepatří procedury
s užitím přírodního zdroje, tedy ani radonové koupele.
Až do případné změny legislativy je proto možné radonové
koupele čerpat pouze na vlastní náklady. Ambulantní služby,
respektive jejich čerpání na náklady pojištění, jsou navíc
v ČR poměrně složitě regulovány, a to jak na straně zdravotnického zařízení limitací ročního objemu úhrady, tak na
straně pacienta limitací frekvence opakování takové rehabilitace. Z výše uvedených důvodů se proto před vystavením
zmíněných poukazů vaším lékařem informujte na možnosti
takového léčení u Vaší zdravotní pojišťovny a o aktuálních
kapacitních možnostech našich lázních.
Poukaz na vyšetření K: vystaví kterýkoliv lékař, pacient je
následně vyšetřen lázeňským lékařem a jsou mu předepsány
léčebné procedury. Platnost poukazu není časově limitována, avšak musí odpovídat aktuálnímu zdravotnímu stavu
klienta.
7.000 Kč / 10 dnů
Poukaz na vyšetření / ošetření FT: ošetřující lékař (většinou
rehabilitační, ortoped nebo neurolog) předepíše léčebné
procedury vč. jednoznačné specifikace (název, technika, metoda, část těla atd.) i jejich celkového počtu. Pacient není již
vyšetřen lékařem v lázních. Rovnou čerpá předepsané procedury. První proceduru musí klient absolvovat nejpozději
7 pracovních dní od vystavení poukazu.
Balíček ENERGIE RADONOVÝCH KOUPELÍ 5.500 Kč
Před zahájením ambulantní rehabilitace je nutné se telefonicky informovat na uvedených kontaktech o kapacitní situaci a domluvit se na možném termínu léčby.
BALÍČEK RADONOVÁ KÚRA minimálně 10 léčebných dnů
konzultace lékaře, základní laboratorní vyšetření
každý den 1 radonová koupel + 1 léčebná procedura
dle doporučení lékaře
10 radonových koupelí
konzultace lékaře
základní laboratoř
RTG TERAPIE
konzultace lékaře
Cena - rentgenterapie plán
Cena - rentgenterapie 1 pole RTG terapie
440 Kč
250 Kč
BRACHYRADIUMTERAPIE
konzultace lékaře
brachyradiumterapie
Cena - Brachyradiumterapie plán
Cena - Brachyradiumterapie 1 aplikátor
1.050 Kč
1.320 Kč
Poukaz K je možné kombinovat s pobytem Radonová kúra
(s min. délkou 14 nocí). Pacient tak vlastně získá plnohodnotný léčebný pobyt s příspěvkem od pojišťovny
i v případě, že nesplnil indikační kritéria na přiznání standardní lůžkové příspěvkové lázeňské léčby. Při objednávce
pobytu je nutné využití rehabilitačního poukazu sdělit
rezervačnímu oddělení (recepci).
13
KRUŠNÉ HORY
AKTIVNĚ
Bonus pro Vás - slevy
na volnočasové aktivity:
zapůjčení kol, lyží a SKI PASY
ve smluvních areálech
(Boží Dar, Klínovec, Loučná pod Klínovcem, areál Eduard, Neklid).
Bezplatné zapůjčení holí
pro Nordic Wallking
a brožura 21 tipů na výlety
s mapkou.
VITAL TÝDEN
Tajemství opravdového odpočinku spočívá v aktivní
relaxaci, která přináší úlevu od napětí, posiluje
a harmonizuje celý organismus. Uklidňující koupele
a lázeňské procedury vás nechají zapomenout
na všechny starosti a krásná horská příroda udělá
z pobytu dovolenou pro tělo i duši.
VITAL A KRUŠNÉ HORY AKTIVNĚ
lázeňský
hotel
BĚHOUNEK
6x ubytování s polopenzí
procedury a služby dle zvolené varianty
prodloužení na max. 7 přenocování je možné,
počet procedur a služeb se nezvyšuje
pobyty začínají v den příjezdu obědem nebo
večeří a končí v den odjezdu snídaní
Plán procedur je již v době příjezdu připraven.
Krušné hory aktivně
pěšky, na kole a na lyžích
Malebná krušnohorská příroda, objevovaná turisty
pěšky, na kole nebo na lyžích, poskytuje svým návštěvníkům neopakovatelné zážitky. Zajímavé výletní
cíle, vycházky do okolí, cyklotrasy, celoroční nabídku
sportovních aktivit areálů a další aktivity vám doporučí
programové specialistky.
DALIBOR
Další procedury je možné si dokoupit na místě.
Pobyty začínají večeří a končí snídaní.
14
2 030
2 480
SUITE
1/2
2 080
1 940
2 400
1/1
2 000
1 860
2 300
1/2
1 700
1 570
1 940
1/1
1 920
1 780
2 210
i. a PLUS
1/2
1 650
1 510
1 890
APARTMÁN/
Suite
1/2
1 650
1 510
–
STUDIO
1/2
1 590
1 460
–
1/1
1 650
1 510
–
1/2
1 490
1 350
–
1/2
1 650
1 510
–
1/1
1 030
980
–
1/2
970
930
–
1/1
1 670
1 540
1 920
1/2
1 510
1 380
1 730
1/2
1 620
1 490
1 860
1/1
1 320
1 240
–
1/2
1 190
1 110
–
1/1
1 380
1 300
–
1/2
1 240
1 160
–
Suite CURIE/
Suite
1/2
PREMIUM
3 650
3 400
4 370
III.
I. A
Suite
(ELEKTRA)
ASTORIA
I. A
pro dospělou osobu
1. den solná jeskyně (do 12 let doprovod
dospělé osoby zdarma)
od 2. dne pobytu pohoštění v kavárně
2 160
i.
ubytování s polopenzí – volitelný počet dnů
denně vstup do Aquacentra vč. sauny na 90 min.
pro dítě do 15 let
1/2
LUŽICE
PROGRAM OBSAHUJE
1. den solná jeskyně
od 2. dne pobytu 1 procedura denně z volných
kapacit (perličková koupel, částečná masáž, indická masáž hlavy nebo parafínový zábal rukou)
APARTMÁN
APARTMÁN
CURIE
PRAHA
ELEKTRA
RADIUM
PALACE
VÁNOCE
A
SILVESTR
23/12
2015
- 1/1 2016
KATEGORIE
I. A
JITŘENKA
zimní
sezóna
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 22/12
2015
2/1 - 14/4 2016
hlavní
sezóna
15/4
- 15/11
2015
I. A
VITAL PROGRAMY ZAHRNUJÍ
Ceny v Kč/os./den
pokoj
TÝDENNÍ
REGENERAČNÍ POBYTY
Suite
STANDARD
1/2
3 320
3 110
4 000
SUPERIOR
PLUS
1/1
3 270
3 080
3 920
1/2
2 730
2 540
3 270
1/1
2 700
2 510
3 240
1/2
2 270
2 110
2 730
1/1
2 430
2 320
2 920
Juniorsuite 1/2
2 030
1 940
2 430
1/3
1 830
1 750
2 190
1/1
2 160
2 050
2 590
1/2
1 840
1 760
2 210
SUPERIOR
I. A
*) V období od 23. 12. 2015 do 1. 1. 2016 v ceně vánoční a silvestrovský program.
Doplatek za plnou penzi 135 Kč/ den.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj
Vyberte si …
TÝDENNÍ POBYTY VITAL
REGENERACE PRO KAŽDÝ VĚK
harmonizujte svůj organismus jako celek
1x radonová koupel
1x částečná masáž
1x perličková koupel
1x bylinková koupel
1x oxygenoterapie
2x suchá uhličitá
koupel
1x solná jeskyně
1x sauna
1x malé občerstvení
1x aquagymnastika
parafínový zábal zad v LCA
(čokoládový, medový,
kokosový, ajurvédské byliny)
BEAUTY VITAL
týden pro vaši krásu
1x bylinková koupel
1x reflexní masáž
plosky nohy
1x suchá uhličitá
koupel
1x aromamasáž
1x perličková koupel
s přísadou
1x sauna
1x aquagymnastika
1x kosmetika
nebo kadeřnictví
1x pedikúra
1x manikúra
1x malé občerstvení
Program pro VITÁLNÍ DĚTI
vezměte děti do přírody
6x vstup do Aquacentra vč. sauny - 90 min.
(do věku 12 let dítěte doprovod
dospělé osoby ZDARMA)
5x solná jeskyně (do věku 12 let dítěte doprovod
dospělé osoby ZDARMA)
sladká odměna
Program pro Vitální děti je určen dětem do 15 let.
Vital pro děti - sleva z ceny Vital pobytu:
dítě 3 - 12 let dítě 13 - 15 let na přistýlce 30% sleva
10% sleva
10% sleva
15
LÁZEŇSKÝ HOTEL RADIUM PALACE****
Uprostřed rozsáhlého lesoparku, jako krásný perlový náhrdelník v zeleni stromů, se rozprostírá elegantní pětipatrová budova
ve stylu vídeňského neoklasicismu. Svým hostům nabízí kromě ubytování, léčení a stravování pod jednou střechou i spoustu
možností pro trávení volného času: letní terasu s výhledem do parku, prosklenou klimatizovanou kavárnu s bohatou nabídkou
občerstvení, velký společenský sál, koncertní sál nebo stylový taneční bar s živou hudbou.
Součástí hotelových služeb je Malý vodní svět, úschovna kol
a lyží, župan na pokoji a internetový koutek pro hosty zdarma. WiFi připojení v celém hotelu za poplatek.
LÁZEŇSKÝ HOTEL RADIUM PALACE****
T. G. Masaryka 413, 362 51 Jáchymov
Tel.: +420 353 835 555, Fax: +420 353 835 777
[email protected]
CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ
Ceny v Kč/os./den včetně DPH
radium palace
KATEGORIE
pokoj
CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ
HLAVNÍ SEZÓNA
15/4 - 15/11 2015
23/12 2015
- 1/1 2016*
Suite CURIE/
PREMIUM
1/2
3 460
3 080
Suite
STANDARD
1/2
3 110
2 730
1/1
2 940
2 570
1/2
2 460
2 110
SUPERIOR PLUS
SUPERIOR
Juniorsuite
I. A
ZIMNÍ SEZÓNA
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 22/12 2015
2/1 - 14/4 2016
1/1
2 400
2 110
1/2
2 030
1 760
1/1
2 210
2 050
1/2
1 860
1 670
1/3
1 670
1 500
1/1
2 000
1 840
1/2
1 670
1 510
v ceně je zahrnuta snídaně formou bufetu
*) V období Vánoc účtujeme příplatek za doplňkové služby 540 Kč/os./pobyt a v období Silvestra 1 620 Kč/os./pobyt.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj
Příplatek na polopenzi činí: 270 Kč/den, na plnou penzi 540 Kč/den.
16
KATEGORIE POKOJŮ
VITAL
WOCHE
Suite Madame Curie, Premium a Standard
komfortně zařízené prostorné pokoje se salónkem a výhledem do údolí. TV se satelitními programy, minibar, radiobudík, telefon, trezor, počítač s internetovým připojením, CD
přehrávač, luxusní koupelna s vanou, WC, bidet, fén, župan.
Ke službám patří jedenkrát denně pokojový servis teplých
a studených (lahev Vincentky 0,7 l) nápojů zdarma. Stravování v Modré restauraci.
Superior Plus
vzdušné a prostorné pokoje s výhledem do údolí. TV se satelitním programem, minibar, radiobudík, telefon, trezor, počítač s internetovým připojením, vana, WC, bidet, fén, župan.
Ke službám patří jedenkrát denně pokojový servis studených
nápojů (lahev Vincentky 0,7 l) a stravování v Modré restauraci.
Superior
komfortně zařízený prostorný pokoj, front view, TV se satelitním programem, WiFi připojení, minibar, radiobudík, telefon,
trezor, vana nebo sprcha, WC, bidet, fén, župan.
Juniorsuite
dvě menší místnosti /ložnice a obývací místnost/, nejsou
odděleny dveřmi, telefon, TV se satelitními programy, WiFi
připojení, radiobudík, trezor, minibar, WC, vana nebo sprcha,
fén, župan.
I. A
pokoj s příslušenstvím: sprcha nebo vana, WC, TV se satelitními programy, WiFi připojení, radiobudík, minibar, fén, telefon, trezor, župan.
KRÁTKODOBÉ POBYTY
RELAX KLASIK
RELAX EXCLUSIV
Abyste se opět cítili fit, stačí někdy jen pár dní odpočinku, relaxační koupele, blahodárné masáže a hlavně
klid a uvolnění. Přesně tak může vypadat vaše krátká
dovolená s relaxačním programem.
Oddejte se uvolňujícím masážím, ponořte se do koupele,
jejíž bublinky pohladí vaše tělo a nechte uklidnit svou mysl
v blahodárném mikroklimatu solné jeskyně. Relaxovat bude
nejen vaše tělo, ale i duše.
Plán procedur je již v době příjezdu nastaven.
PROGRAM ZAHRNUJE
PROGRAM ZAHRNUJE
3x ubytování s polopenzí
1x radonová koupel
1x částečná masáž
1x podvodní masáž
1x perličková koupel
1x suchá uhličitá koupel
1x multimasáž
1x oxygenoterapie
3x solná jeskyně (v Lázeňském centru Agricola)
1x aquagymnastika
REDUKČNÍ PROGRAM
Nebojte se svěřit do rukou
kvalifikovaným odborníkům!
Změňte svůj životní styl!
Ceny v Kč/os./pobyt Ceny v Kč/os./pobyt Ceny v Kč/os./den
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 14/4 2016*
15/4 - 15/11 2015
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 14/4 2016*
redukční
(plná penze!)
15/4 - 15/11 2015
Suite CURIE/
Suite
1/2 13 110
PREMIUM
RELAX KLASIK
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 14/4 2016*
relax exclusiv
15/4 - 15/11 2015
KATEGORIE
pokoj
radium palace
11 910
12 300
11 100
3 785
3 535
Suite
STANDARD
1/2 12 060
10 950
11 250
10 140
3 455
3 245
SUPERIOR
PLUS
1/1 12 150
11 010
11 340
10 200
3 405
3 215
1/2 10 380
9 240
9 570
8 430
2 865
2 675
SUPERIOR
1/1 10 140
9 720
9 330
8 910
2 835
2 645
1/2
8 670
8 190
7 860
7 380
2 405
2 245
1/1
9 390
8 760
8 580
7 950
2 565
2 455
Juniorsuite 1/2
7 950
7 380
7 140
6 570
2 165
2 075
1/3
7 230
6 720
6 420
5 910
1 965
1 885
1/1
8 430
7 770
7 620
6 960
2 295
2 185
1/2
7 280
6 720
6 570
5 910
1 975
1 895
I. A
3x ubytování s polopenzí
1x radonová koupel
1x částečná masáž
1x suchá uhličitá koupel
1x oxygenoterapie
1x aquagymnastika
1x solná jeskyně (v Lázeňském centru Agricola)
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
Doplatek za plnou penzi 135 Kč/ den.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj
Hubnoucí balíček z jáchymovských lázní vám pomůže
nenásilně změnit vaše zdraví k lepšímu. Stačí minimálně týden s plnou penzí, konzultací s odborníky,
vstupem do bazénu a řadou procedur.
Týdenní program zahrnuje
ubytování s plnou penzí
vstupní lékařské vyšetření (anamnéza, laboratoř,
vyhodnocení tělesného složení, rozpis programu
pohybových aktivit)
3x perličková koupel
1x oxygenoterapie
2x přístrojová lymfodrenáž
2x částečná masáž
1x suchá uhličitá koupel
1x infrasauna
2x Vacuwell
2x rotoped
2x solná jeskyně
měření EKG
konzultaci nutričního terapeuta
speciálně sestavený jídelníček
denně ½ l vody na pokoj
výstupní vyhodnocení tělesného složení
+
Při pobytu min. 14 dní: výstupní lékařské vyšetření
17
WELLNESS
Cena v Kč/os./pobyt
radium palace
Wellness – Od hlavy až k patám
Vydejte se za pohodou a klidem, do míst, kde zapomenete
na starosti všedního dne. Svěřte se do rukou specialistů
a nechte se hýčkat.
program obsahuje
2x ubytování s polopenzí
1x indická masáž hlavy
1x vířivá koupel rukou
perličková koupel s přísadou
multimasáž
masáž plosky nohy
solná jeskyně
Plán procedur je již v době příjezdu připraven.
WELLNESS
KATEGORIE
pokoj
Suite CURIE/
Suite
PREMIUM
1/2
10 660
Suite
STANDARD
1/2
10 060
SUPERIOR
PLUS
1/1
8 820
1/2
7 540
1/1
7 820
1/2
6 820
1/1
7 580
1/2
6 020
1/3
5 420
1/1
5 940
1/2
3 800
SUPERIOR
Juniorsuite
I. A
Doplatek na plnou penzi 135 Kč/os./den.
*) V období vánočních svátků a Silvestra platí speciální ceny
za speciální program.
Cena v Kč/os./pobyt
radium palace
WELLNESSOVÉ POKUŠENÍ
Nedostatek času, stres a touha alespoň na chvíli „vypnout“.
Pokud se tak cítíte i vy, pak vyzkoušejte Wellnessové
pokušení. Užijete si lázeňské procedury, ochutnejte místní
speciality a naučte se odpočívat.
KATEGORIE
pokoj
HLAVNÍ
SEZÓNA
15/4 - 15/11 2015
ZIMNÍ SEZÓNA
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 14/4 2016*
Suite CURIE/
Suite
PREMIUM
1/2
8 200
7 400
Suite
STANDARD
1/2
7 500
6 760
SUPERIOR
PLUS
1/1
7 560
6 800
1/2
6 380
5 620
1/1
6 220
5 940
1/2
5 240
4 920
1/1
5 720
5 300
1/2
4 760
4 380
1/3
4 280
3 940
1/1
5 080
4 640
1/2
4 380
3 940
SUPERIOR
program zahrnuje
2x špičkové ubytování s polopenzí
1x hydroxeur
1x částečná masáž
1x vstup do solné jeskyně (Lázeňské centrum Agricola)
1x fitness (Lázeňské centrum Agricola)
1x čokoládové fondue v kavárně Radium Palace
Plán procedur je již v době příjezdu připraven.
18
WELLNESSOVÉ POKUŠENÍ
Juniorsuite
I. A
Doplatek na plnou penzi 135 Kč/os./den.
*) V období vánočních svátků a Silvestra platí speciální ceny
za speciální program.
LÁZEŇSKÝ HOTEL RADIUM PALACE****
KRÁTKODOBÉ POBYTY
ROMANTIKA VE DVOU
Přijeďte si užít romantické chvíle
se svou láskou
PROGRAM NA OSOBU ZAHRNUJE
2x přenocování ve dvoulůžkovém pokoji kat. I. A
Cabine Afrodité: romantická relaxační aromatická koupel
pro dva s lahví SEKTU (60 min.)
1x romantická večeře při svíčkách
1x klasická večeře
thajská masáž nebo masáž lávovými kameny
(dle volné kapacity)
posezení v solné jeskyni (v Lázeňském centru Agricola)
1x pozdní nadstandardní snídaně s donáškou na pokoj
1x klasická snídaně
Po celou dobu pobytu zcela ZDARMA: bazén, whirlpool, pára
nebo sauna. Plán procedur je již v době příjezdu připraven.
Cena programu pro dvě osoby: 7.880 Kč
WELLNESS BALÍČKY – bez ubytování
AFRODITIN SEN
program zahrnuje
1x Cabine Afrodité
(relaxační koupel pro dva, sekt), 60 min.
1x slavnostní večeře pro dva
Cena za balíček pro dvě osoby: Uvedené balíčky si můžete zakoupit na wellness recepci hotelu Radium Palace.
Jsme tu pro vás: PO - SO 9:30 - 21:00 hod. | NE 7:30 - 13:00 hod.
Tel.: 353 835 600 | [email protected] 2.000 Kč
LÁZNĚ JÁCHYMOV PRO VÁS
19
BĚHOUNEK***+ (Dalibor, Jitřenka)
Lidická 1015, 362 51 Jáchymov
Tel.: +420 353 834 444, Fax: +420 353 834 777
[email protected]
KATEGORIE POKOJŮ
LÁZEŇSKÝ HOTEL
BĚHOUNEK***+
Ve svahu nad jáchymovským údolím se nachází rozlehlá
budova, kterou nelze při příjezdu do Jáchymova přehlédnout. Pro svou prostornost, vzdušnost a jedinečný výhled
do okolních Krušných hor se stala oblíbeným místem mnoha
návštěvníků. Nabízí ubytování, stravování i léčení pod jednou
střechou. Každému hostovi je navíc k dispozici pokoj s balkonem a sluneční terasa, volně přístupná knihovna, úschovna kol a lyží a v odpoledních hodinách rehabilitační bazén
s Whirlpoolem a Kneippovým chodníkem dle volné kapacity
ZDARMA.
Pobyty začínají v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu snídaní.
K hotelu Běhounek patří přilehlé dependance Dalibor, Jitřenka, ze kterých se na stravu, léčebné a relaxační procedury
dochází do hotelu. Dependance Dalibor a Jitřenka jsou
s hlavní budovou spojeny krytým koridorem. K dispozici jsou
parkovací místa a úschovna kol a lyží.
CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ
lázeňský
hotel
KATEGORIE
pokoj
Ceny v Kč/os./den včetně DPH
hlav. sezóna
15/4 - 15/11
2015
23/12 2015
- 1/1 2016*
APARTMÁN
1/2
1 890
suite
BĚHOUNEK
1/2
1 810
1 700
1 760
1 650
1/2
1 430
1 320
1/1
1 670
1 570
1/2
1 380
1 270
App. / Suite 1/2
1 380
1 300
1/2
1 350
1 270
1/1
1 430
1 350
i. a PLUS
studio
I. A
APARTMÁN
JITŘENKA
1 780
1/1
I. A
DALIBOR
zimní sezóna
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 22/12
2015
2/1 - 14/4 2016
III.
1/2
1 240
1 160
1/2
1 380
1 300
1/1
800
700
1/2
600
500
v ceně je zahrnuta snídaně formou švédského stolu
*) V období Vánoc účtujeme 540,-/os./pobyt a v období Silvestra účtujeme
1 620,- Kč/os./pobyt za speciální programy.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
Příplatek na polopenzi činí: 270 Kč/den, na plnou penzi 540 Kč/den.
20
Apartmán Běhounek | nově vybavený apartmán ve 4. patře
hotelu, je velkoryse a komfortně řešené – obývací pokoj s ložnicí, kuchyňka s jídelním koutem, balkonem a samostatnou
šatnou, koupelna se sprchovým koutem a fénem, samostatné
WC, SAT-TV, telefon, trezor, lednice nebo minibar, možnost 2
přistýlek
Zdarma: WiFi připojení, denně láhev vody na pokoj, zapůjčení
županu
Suite Běhounek | velkoryse a komfortně řešené pokoje – obývací pokoj s ložnicí, balkonem a samostatnou šatnou, koupelna se sprchovým koutem a fénem, samostatné WC, SAT-TV,
telefon, trezor, lednice nebo minibar, možnost 2 přistýlek
Zdarma: internetové připojení, zapůjčení županu
NOVINKA!
I. A Plus Běhounek | zcela nově vybavené pokoje ve 4. patře
hotelu, s příslušenstvím (sprchový kout, WC, fén). SAT-TV, telefon, trezor, lednice nebo minibar, balkon
Zdarma: WiFi připojení, denně láhev vody na pokoj, u léčebných pobytů zápůjčka županu na vyžádání možná.
I. A Běhounek | pokoj s balkonem a s příslušenstvím (sprchový kout, fén, samostatné WC), lednice nebo minibar, SAT-TV,
telefon, trezor. Možnost internetového připojení za poplatek
VITAL WOCHE
Apartmán Dalibor | komfortně zařízené pokoje – obývací
pokoj s malou kuchyňkou a ložnice. Koupelna se sprchovým
koutem, fénem, WC. SAT-TV, telefon, trezor, lednice nebo minibar, možnost 2 přistýlek
Zdarma: internetové připojení, zapůjčení županu
Suite Dalibor | komfortně zařízené pokoje – obývací pokoj
s ložnicí, koupelna se sprchovým koutem a fénem, samostatné WC, SAT-TV, telefon, trezor, lednice nebo minibar, možnost
2 přistýlek
Zdarma: internetové připojení, zapůjčení županu
Studio Dalibor | větší, komfortně zařízené dvoulůžkové pokoje pod střechou s možností přistýlky a s čajovou kuchyňkou,
koupelna se sprchovým koutem, fénem a WC. SAT-TV, telefon,
trezor, lednice nebo minibar. Možnost internetového připojení
za poplatek
Apartmán Jitřenka | velkoryse a komfortně řešený apartmán
– obývací pokoj, ložnice, větší kuchyňka s jídelním koutem.
Koupelna se sprchovým koutem, fénem, WC. SAT-TV, telefon,
trezor, lednice nebo minibar, možnost 2 přistýlek
Zdarma: internetové připojení, zapůjčení županu
III. Jiřenka | pokoj bez příslušensrví, WC a koupelna společná
na podlaží. V budově se nachází společenská místnost s TV,
budova je bez výtahu.
KRÁTKODOBÉ POBYTY
Ceny v Kč/os./pobyt
3x ubytování s polopenzí
1x radonová koupel
1x částečná masáž
1x suchá uhličitá koupel
1x oxygenoterapie
1x aquagymnastika
1x solná jeskyně (v Lázeňském centru Agricola)
BĚHOUNEK
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 14/4
2016*
PROGRAM ZAHRNUJE
KATEGORIE
15/4 - 15/11 2015
lázeňský
hotel
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 14/4
2016*
Abyste se opět cítili fit stačí někdy jen pár dní odpočinku, relaxační koupele, blahodárné masáže a hlavně
klid a uvolnění. Přesně tak může vypadat vaše krátká
dovolená s relaxačním programem.
15/4 - 15/11 2015
RELAX KLASIK
APARTMÁN
1/2
4 540
4 260
6 810
6 390
suite
1/2
4 380
4 100
6 570
6 150
1/1
4 260
4 000
6 390
6 000
1/2
3 620
3 340
5 430
5 010
1/1
4 100
3 840
6 150
5 760
1/2
3 520
3 240
5 280
4 860
ApartmÁN/
Suite
1/2
3 520
3 240
5 280
4 860
STUDIO
1/2
3 300
3 020
4 950
4 530
1/1
3 520
3 240
5 280
4 860
1/2
3 080
2 800
4 620
4 200
1/2
3 520
3 240
5 280
4 860
i. a PLUS
I. A
DALIBOR
I. A
JITŘENKA
RELAX KLASIK
pokoj
FIT VÍKEND
ApartmÁN
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme speciální ceny za speciální programy.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
Doplatek na plnou penzi 135 Kč/ den.
FIT VÍKEND
Chtěli byste strávit víkendový pobyt úplně jinak?
Příjemně a přitom aktivně? Pak vyzkoušejte Fit víkend!
PROGRAM ZAHRNUJE
ubytování od pátku do neděle s polopenzí
Škola zad
1x aquagymnastika
1x částečná masáž
1x hydroxeur
1x sauna
1x oxygenoterapie
1x multimasáž
něco navíc ze zdravé výživy
POZOR! při přímé objednávce pro skupinu
4 a více osob poskytujeme 5% slevu.
21
LÁZEŇSKÝ KOMPLEX CURIE***
Přímo v centru Jáchymova, pár kroků od autobusové zastávky, se nachází lázeňský komplex Curie. Jednotlivé domy jsou propojeny bezbariérovým koridorem, takže hosté mohou čerpat všechny služby včetně lázeňské a lékařské péče, aniž by opouštěli
budovu. Ke komplexu patří také lázeňský dům Lužice, odkud hosté docházejí na procedury do Lázeňského centra Agricola
a stravují se v komplexu.
CURIE (PRAHA-ELEKTRA-LUŽICE)***
Agricolovo nám. 1036, 362 51 Jáchymov
Tel.: +420 353 836 666, Fax: +420 353 832 777
[email protected]
CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ
lázeňský
hotel
CURIE
PRAHA
ELEKTRA
LUŽICE
KATEGORIE
I. A
Suite
(ELEKTRA)
i.
pokoj
Ceny v Kč/os./den včetně DPH
hlav. sezóna
15/4 - 15/11
2015
23/12 2015
- 1/1 2016*
zimní sezóna
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 22/12 2015
2/1 - 14/4 2016
1/1
1 460
1 380
1/2
1 270
1 190
1/2
1 380
1 300
1/1
1 030
970
1/2
950
890
v ceně je zahrnuta snídaně formou švédského stolu
*) V období Vánoc účtujeme 540,-/os./pobyt a v období Silvestra účtujeme
1 620,- Kč/os./pobyt za speciální programy.
Příplatek na polopenzi činí: 270 Kč/den, na plnou penzi 540 Kč/den.
22
KATEGORIE POKOJŮ
VITAL
WOCHE
Suite
dvě menší místnosti /ložnice a obývací místnost/, nejsou odděleny dveřmi, TV se satelitními programy, lednice, radiobudík, telefon, sprcha, WC
I. A
pokoj s příslušenstvím: sprcha nebo vana, WC, TV, rádio, lednice, telefon, zabudovaný trezor nebo trezor na recepci
I.
pokoj s příslušenstvím: sprcha, WC, telefon a TV. V hotelu
Praha a Elekra navíc lednice.
V pokojích vybavených lednicí zajišťujeme nabídku minibaru za úhradu a dle individuálního požadavku klienta.
Fén
k zapůjčení na recepci
Župan za úhradu k zapůjčení v recepci
Lednice za úhradu k zapůjčení v recepci
KRÁTKODOBÉ POBYTY
RELAX KLASIK
Někdy stačí jen pár dnů odpočinku a relaxace, abyste se cítili lépe.
Relaxační koupele, masáže, cvičení v bazénu,... a hlavně klid a uvolnění od každodenního pracovního vypětí. Přesně tak může vypadat
vaše krátká dovolená s relaxačním programem.
PROGRAM ZAHRNUJE
3x ubytování s polopenzí
1x radonová koupel
1x částečná masáž
1x suchá uhličitá koupel
1x oxygenoterapie
1x aquagymnastika
1x solná jeskyně v aquacentru Agricola
Víkend pro zdraví
Vhodná příležitost k odpočinku a načerpání energie
- aspoň o víkendu zpomalte.
PROGRAM ZAHRNUJE
2x ubytování s polopenzí
indická masáž hlavy
částečná masáž
1x bazén + sauna (90 min.) v aquacentru Agricola
oxygenoterapie 60 min.
solná jeskyně v LC Agricola
něco ze zdravé výživy
Ceny v Kč/os./pobyt
VÍKEND
PRO ZDRAVÍ
CURIE
PRAHA
ELEKTRA
LUŽICE
KATEGORIE
I. A
Suite
(ELEKTRA)
i.
15/4 15/11
2015
1/4 14/4
2015
16/11
- 14/4
2016*
15/4 15/11
2015
1/4 14/4
2015
16/11
- 14/4
2016*
1/1
3 520
3 240
5 340
4 950
1/2
3 080
2 800
4 710
4 290
1/2
3 300
3 020
5 010
4 620
1/1
–
–
4 470
3 900
1/2
–
–
3 900
3 330
pokoj
lázeňský
hotel
RELAX KLASIK
Doplatek na plnou penzi 135 Kč.
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
23
GARNI HOTEL ASTORIA***
Hotelový komplex, který vznikl propojením léčebných budov Seidel, Mariánský dům a Astoria. Nachází se uprostřed lázeňského
parku v bezprostřední blízkosti Lázeňského centra Agricola, ve kterém sídlí recepce hotelu i veškeré lékařské a wellness služby.
Stravování formou bufetu je poskytováno přímo v hotelu Astoria. Klientům, kteří čerpají komplexní nebo příspěvkovou léčbu, je
strava zajištěna v přízemí restaurace Praha klasickým způsobem.
Svým klientům nabízí malou společenskou místnost, která je
vybavena TV a možností připojení WiFi. Garni hotel Astoria
je zapojen do projektu Cyklisté vítáni.
KATEGORIE POKOJŮ
VITAL
WOCHE
I.A
pokoj s příslušenstvím: sprcha nebo vana, WC, TV,
rádio, lednice, telefon, zabudovaný trezor nebo trezor
na recepci
GARNI HOTEL ASTORIA***
T. G. Masaryka 403, 362 51 Jáchymov
Tel.: +420 353 836 000
[email protected]
SUITE + APARTMENT
v nabídce ve 2. polovině roku 2015
CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ
lázeňský
hotel
ASTORIA
KATEGORIE
I. A
pokoj
Ceny v Kč/os./den včetně DPH
hlav. sezóna
15/4 - 15/11
2015
23/12 2015
- 1/1 2016*
zimní sezóna
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 22/12 2015
2/1 - 14/4 2016
1/1
1 110
1 080
1/2
1 000
970
v ceně je zahrnuta snídaně formou švédského stolu
*) V období Vánoc účtujeme 540,-/os./pobyt a v období Silvestra účtujeme
1 620,- Kč/os./pobyt za speciální programy.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
Příplatek na polopenzi činí: 270 Kč/den, na plnou penzi 540 Kč/den
KRÁTKODOBÉ POBYTY
RELAX KLASIK
Někdy stačí jen pár dnů odpočinku a relaxace, abyste se cítili
lépe. Relaxační koupele, masáže, cvičení v bazénu,... a hlavně
klid a uvolnění od každodenního pracovního vypětí. Přesně
tak tak může vypadat vaše krátká dovolená s relaxačním
programem.
PROGRAM ZAHRNUJE
3x ubytování s polopenzí
1x radonová koupel
1x částečná masáž
1x suchá uhličitá koupel
1x oxygenoterapie
1x aquagymnastika
1x solná jeskyně v aquacentru Agricola
Ceny v Kč/os./pobyt
astoria
KATEGORIE
I. A
RELAX KLASIK
hlav. sezóna
15/4 - 15/11 2015
23/12 2015
- 1/1 2016*
zimní sezóna
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 22/12 2015
2/1 - 14/4 2016
1/1
4 950
4 140
1/2
4 380
3 570
pokoj
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme speciální ceny za speciální služby.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
Doplatek na plnou penzi 135 Kč/os./den.
24
Víkend pro zdraví
Vhodná příležitost k odpočinku a načerpání energie
– zastavte se alespoň o víkendu.
PROGRAM ZAHRNUJE
2x ubytování s polopenzí
indická masáž hlavy
částečná masáž
1x bazén + sauna (90 min.) v aquacentru Agricola
oxygenoterapie 60 min.
1x solná jeskyně v aquacentru Agricola
něco ze zdravé výživy
Ceny v Kč/os./pobyt
VÍKEND
PRO ZDRAVÍ
astoria
KATEGORIE
I. A
pokoj
hlav. sezóna
15/4 - 15/11 2015
23/12 2015
- 1/1 2016*
zimní sezóna
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 22/12 2015
2/1 - 14/4 2016
1/1
3 200
3 000
1/2
2 800
2 600
Penzion Dagmar
NO
VIN
KA!
Penzion se nachází v blízkosti léčebného komplexu Curie***
(cca 250 m). Přístup do penzionu je po schodech nebo po silnici vedoucí do kopce. Penzion Dagmar tvoří 2 propojené domy.
Disponuje ubytovací kapacitou 29 pokojů se 54 lůžky. 7 pokojů
je v kategorii Studio s kuchyňkou s max. 2 přistýlkami. Všechny
pokoje jsou vybaveny sprchou, WC a SAT-TV. Stravování probíhá v restauraci komplexu Curie nebo v restauraci penzionu,
léčebné procedury v Lázeňském centru Agricola nebo v hotelu Curie. Penzion je ideálním místem pro turisty, cyklisty nebo
lyžaře, kteří ocení rodinnou atmosféru. Recepce penzionu je
v hotelu Curie.
penzion dagmar
Palackého 776, 362 51 Jáchymov
Tel.: +420 353 836 666 Fax: +420 353 832 777
[email protected]
CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ
penzion
DAGMAR
KATEGORIE
pokoj
Ceny v Kč/os./den včetně DPH
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme speciální ceny za speciální služby.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
Doplatek na plnou penzi 135 Kč/ den.
hlav. sezóna
15/4 - 15/11
2015
23/12 2015
- 1/1 2016*
studio
1/2
1 080
1 050
1/1
1110
1 080
1/2
1000
970
I. A
zimní sezóna
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 22/12
2015
2/1 - 14/4 2016
v ceně je zahrnuta snídaně formou švédského stolu
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme speciální ceny za speciální služby.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
Příplatek na polopenzi činí: 270 Kč/den, na plnou penzi 540 Kč/den.
25
LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA
Nejstarší lázeňská budova Jáchymova z roku 1906 prošla důkladnou a citlivou rekonstrukcí. Nyní poskytuje návštěvníkům
Jáchymova veškerý lázeňský komfort moderní doby v kombinaci s ojedinělou architekturou počátku 20. století. Lázeňské centrum nabízí širokou škálu léčebných i relaxačních procedr, aquacentrum, solnou jeskyni a kavárnu. Je to místo příjemného trávení
volného času a doplnění energie pro děti i dospělé. Příjem klientů s FT a K poukazy probíhá na recepci.
Aquacentrum Agricola
T. G. Masaryka 403, 362 51 Jáchymov
Tel.: +420 353 836 000
E-mail: [email protected]
Provozní doba recepce:
denně 7.00 - 21.00 hod.
MODERNÍ AQUACENTRUM
bazén se dvěma plaveckými drahami o délce 25 m
Kneippův chodník
Whirlpool
malý bazének ke cvičení Aquafitness
tobogán
venkovní terasa
finská sauna, infrasauna a parní box
dětský bazének s vodopádem
Otevírací doba
Bazén:
Po 13:00 - 21:00 hod.
Út - Ne 10:00 - 21:00 hod.
Poslední vstup možný v 19:45 hod.
Sauna:
Po - Pá 13:00 - 21:00 hod.
So - Ne 10:00 - 21:00 hod.
Poslední vstup možný v 19:15 hod.
DOPLŇKOVÉ PROGRAMY
A WELLNESS BALÍČKY
TOP WELLNESS
pro milovníky masáží
1x Garshan masáž
1x thajská olejová masáž
1x masáž lávovými
kameny
Cena za balíček:
26
1x aroma masáž
1x anticelulitidová
masáž
1x masáž shiatsu
3 450,- Kč
KOMFORT
pro milovníky luxusu
1x celková masáž
(45 min.)
1x parafínový zábal zad
(čokoládový, medový, kokosový, ajurvédské byliny)
1x indická masáž hlavy
1x parafínový zábal rukou
1x baňkování
Cena za balíček: 1 250,- Kč
SOLNÁ JESKYNĚ
Nemusíte již cestovat do daleké ciziny, abyste si užili mořské klima. Tuto možnost Vám nyní nabízíme v Jáchymově
po celý rok. Pobyt v solné jeskyni působí blahodárně proti
nemocem jako je astma, lupénka, alergie a dalším.
Příznivě povzbuzuje imunitní systém. Relaxace v solné
jeskyni příznivě působí na onemocnění dýchacích cest, při
nedostatečné činnosti štítné žlázy, při onemocnění srdce
a oběhového systému, na vysoký tlak a při poruchách nervového systému z důvodu únavy a stresu.
Balíček
10 sezení
800,- Kč
10 sezení pro děti
450,- Kč
( jedno sezení – 45 minut)
pro děti do 12 let (děti do 6ti let zdarma)
Havajská masáž Lomi Lomi
(„Milující ruce“)
Tato terapie využívá velmi plynulých, měkkých i hlubokých
technik a je prováděná hlavně předloktím a lokty s využitím
váhy a těžiště těla. Havajská masáž je kouzelným smyslovým
zážitkem a právem se považuje za perlu mezi masážemi.
Umí očarovat luxusem, výjimečností a originalitou. Speciální
technika a rytmus havajské masáže ve spojení s vůní aromatických olejů vyvolávají hluboký terapeutický a relaxační
účinek, který odstraní napětí, odbourá stres a nabije tělo i duši
pozitivní energií.
60 minut 790,- Kč
27
KONGRESOVÉ MOŽNOSTI
TEAMBUILDING
Někdy je potřeba vyvézt práci do přírody. Běžná denní rutina
se ztratí do nenávratna, kolegové načerpají vzácnou energii a navíc se přitom mnohému naučí. Jáchymovské lázně
Vám k tomu nabízejí ideální příležitost. Malebná zalesněná
kopcovitá krajina si vás podmaní svým kouzlem v kteroukoliv
roční dobu. Svá jednání, školení či teambuildingy si navíc
můžete obohatit klasickou nabídkou relaxačních procedur.
Nabízíme Vám:
prostory pro pořádání konferencí, seminářů, školení
nebo firemních jednání
společenské prostory vhodné pro oslavy a večírky
širokou nabídku lázeňských léčebných a relaxačních
procedur
kompletní gastronomický servis
wellness centrum v hotelu Radium Palace a Běhounek
outdoorové aktivity (nordic walking, minigolf, tenis,
petanque, ruské kuželky, půjčovna jízdních kol, golfové
hřiště, sjezdovky, běžkařské trasy a mnohé další)
ideální výchozí místo pro výlety do krušnohorské přírody (pěší, cyklo i lyžařské)
přes 1 200 ubytovacích míst v lázeňských hotelech
fitness, malý vodní svět, saunový svět
relaxace v moderním Aquacentru Agricola
NABÍDKA PRO SKUPINY
REHABILITAČNÍ, REKONDIČNÍ a VITAL POBYTY
(cena Vital pobytu se standardní stravou)
Pro skupiny v počtu min. 10 osob nabízíme speciální pobyty
v termínu 1. dubna 2015 - 14. dubna 2016
Délka pobytu 6 nocí
Garni hotel Astoria
LEDEN - BŘEZEN + PROSINEC 859 Kč/os./den
ve dvojlůžkovém pokoji se standardní polopenzí a lázeňskými procedurami
Lázeňský hotel Lužice
LEDEN - BŘEZEN + PROSINEC 769 Kč/os./den
ve dvojlůžkovém pokoji se standardní polopenzí a lázeňskými procedurami
FIRMY ZAMĚSTNANCŮM
NAŠI HOSTÉ MAJÍ MOŽNOST (při přímé objednávce a platbě
na místě) ČERPAT POBYTY NA SMLUVNĚ ZAJIŠTĚNÉ
BENEFITY - ZEPTEJTE SE SVÉHO ZAMĚSTNAVATELE
Např.
28
PENZION DAGMAR
DUBEN - LISTOPAD ve dvojlůžkovém pokoji
919 Kč/os./den
V ceně není započten lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/os./
den. Osoby mladší 18 let a starší 70 let a držitelé průkazů
ZTP/P jsou od tohoto poplatku zproštěni.
Doplatek na plnou penzi: 100 Kč/os./den.
Doplatek na 1/1 pokoj 110 Kč.
VÍCE INFORMACÍ A REZERVACE:
tel.: 353 831 645
[email protected]
ZPÁTKY DO ŠKOLY!
V Jáchymově Vás naučíme
předcházet bolesti …
Škola zad
originální název pro originální program. Pokud trávíte
většinu svého času za kancelářským stolem nebo za volantem, pak jistě znáte úporné bolesti zad, které čas od času
přicházejí a nedovolí Vám myslet na nic jiného. Léky nebo
masáže zaberou pouze krátkodobě, a poté se opět otravné
bolesti navrací.
Všemu lze ale předcházet. V unikátním programu jáchymovských lázní vás naučíme správnému pohybu, sezení i využití
přestávek na kávu k tomu, aby Vaše tělo netrpělo a již nikdy nepocítilo palčivou bolest zad. Na dlouhých firemních poradách
pak budete jediní, komu po několikahodinovém sezení nezamrzne úsměv v bolestivé grimase.
Není však škola jako škola… V té jáchymovské nebudete jen
čerpat vědomosti, ale také potřebnou energii. Masáže a koupele Vám nahodí unavený systém do té správné roviny. Program
Škola zad se báječně hodí jako bonus pro Vaše zaměstnance.
Řekněte si o něj!
Ubytování na 6 nocí se standardní polopenzí. Procedury podle
programu Regenerace.
VÍCE INFORMACÍ:
[email protected]
www.laznejachymov.cz
29
MĚLI BYSTE NAVŠTÍVIT
Město Jáchymov má bohatou historii.
Určitě si nenechte ujít prohlídku Špitálního kostelíka, nejstarší stavební památky města, Kaple sv. Barbory, Evangelického
kostela, Kaple sv. Anny, Královské mincovny a Děkanského
kostela sv. Jáchyma. K návštěvě láká také historická budova
Radnice (1544) a důl Svornost (1518) - nejstarší z jáchymovských dolů na stříbro.
30
Okolí lázeňských hotelů vyzývá k vycházkám do lesů i po
naučných stezkách, jako např. „Jáchymov - perla českého
hornictví“.
V nedalekém Božím Daru, nejvýše položeném městečku
České republiky, můžete navštívit vlastivědné muzeum,
naučné stezky Božídarské rašeliniště, Božídarský Špičák či
Ježíškovu cestu.
Oberwiesenthal, nejvýše položené německé lázeňské městečko nabízí turistům sportovní areály, muzeum, řemeslnou
dílnu, podmořský svět, letní bobovou dráhu či jízdu vláčkem
taženým parní lokomotivou. Z Oberwiesenthalu vás na Fichtelberg vyveze nejstarší kabinová lanovka v Německu z roku
1924 nebo čtyřsedačková lanovka.
Špitální kostelík
Boží Dar
Božídarské rašeliniště
Fichtelberg
Karlovarský kraj
se může pochlubit
bohatou historií,
množstvím historických
a přírodních památek
Karlovy Vary | Jedinečné lázeňské město s termálními
prameny a originální architekturou. Kulturní a společenské
centrum kraje.
Loket | Zachovalé historické město s celoročně otevřeným
hradem, který má zajímavé sbírky a expozice.
Cheb | Jedno z nejstarších měst kraje s množstvím románských památek a unikátním souborem historických domů
„Špalíček“. Ve městě též najdeme císařskou falc, kterou
nechal postavit Friedrich Barbarosa.
Bečov | Stavební dominantou je národní kulturní památka
gotický hrad a renesanční zámek. Unikátem je relikviář sv.
Maura, jedna z nejcennějších památek České republiky.
Františkovy Lázně | Nejmenší lázeňské město s neopakovatelnou atmosférou. Nachází se zde největší aquapark v kraji
„Aquaforum“.
Doubrava | Skanzen hrázděné lidové architektury chebského
typu.
Karlovy Vary
Kynžvart | Lázně se zámkem, národní kulturní památkou,
kde naleznete také světoznámé kuriozity kancléře Metternicha a také památky na posledního chebského kata Karla
Hussa.
Mariánské Lázně | Romantické lázeňské město na úpatí
Slavkovského lesa s mnoha léčivými prameny i zpívající
fontánou.
Soos | Přírodní rezervace s bahenními sopkami a mnoha
chráněnými živočichy a rostlinami. Pavilon „Dějiny Země“ je
plný prehistorických živočichů v životní velikosti.
Valeč | Obec s unikátním souborem světských i sakrálních
barokních staveb.
Mariánské Lázně
Loket
Soos
Bečov
31
OBJEVTE KRUŠNÉ HORY
Krušnohoří patří mezi mineralogicky nejbohatší lokality na světě. Tajemné lesy, horské bystřiny a rozsáhlé pláně s jedinečnou
flórou a faunou vás zaujmou svou různorodostí, pestrostí a krásou. Svou magickou minulostí a neobjevenou současností přitahují Krušné hory turisty, kteří vyhledávají ryzí přírodu, aktivní pohyb s dotekem dobrodružství i ty, kteří si rádi po turistickém
výletu či sportovním výkonu s požitkem vyzkouší jak promyšlené léčebné i relaxační procedury vrací tělu energii, chuť do života
a především zdraví.
V Krušných horách je
krásně po celý rok .
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Nabídka volnočasových a kulturních aktivit v lázních i v blízkém okolí Jáchymova je zajímavá a v mnohém poučná.
Prosíme obracejte se na programové specialistky, které Vám
ochotně poradí a doporučí program k Vaší plné spokojenosti.
Lázně Jáchymov nabízí celou řadu aktivit pro volný čas:
Nordic Walking, zapůjčení horských kol, minigolf, tenis, ruské
kuželky, petanque, venkovní šachy, fitness a solárium, aquacentrum, Pilates a Aquafitness. Připravili jsme pro vás také
velké množství výletů - na hrady, zámky, do nedalekých Karlových Varů, Mariánských a Františkových lázní a do dalších
míst. Velké oblibě návštěvníků se těší také špičková kulturní
představení i taneční večery.
32
SNOWMÁNIE
V KRUŠNÝCH HORÁCH
Krušné hory jsou vyhledávanou destinací milovníků zimních sportů
z tuzemska i zahraničí. Skiareál Klínovec je největší lyžařské středisko
Krušných hor a zároveň patří k nejkvalitnějším a nejmodernějším lyžařským areálům v České republice. Společně s německým lyžařským
areálem Fichtelberg nabízí 33 km výborně upravovaných sjezdových
tratí všech obtížností, které jsou obsluhovány 1 kabinovou lanovkou,
6 sedačkovými lanovkami a 10 vleky. Lyžařská nabídka byla výrazně
rozšířena vybudováním prostorné červené sjezdovky na jižních svazích Klínovce do Jáchymova. Jáchymovská nyní dosahuje až 100 metrů šířky a s 500 metry převýšení a 3 kilometry délky poskytuje skutečně exkluzivní zážitek. Obsluhuje ji čtyřsedačková lanovka s oranžovou
krycí bublinou. Skiareál Klínovec pro vás připravil kompletní lyžařské zázemí v podobě půjčoven, lyžařských škol, ski barů, restaurací a aprés ski stanů. Návštěvníci regionu naleznou kromě špičkové
kvality sjezdového lyžování i další způsoby aktivního vyžití a rekreace
– snow park s profesionálními shapery, 100 km upravovaných běžeckých tras a bobovou dráhu. Rodiny s dětmi ocení dětský vlek, který
je jim k dispozici zdarma. O děti se v dětském skipasu postarají zkušení instruktoři. Dopravu hostů z lázeňských hotelů k jáchymovské
sjezdovce zajistí skibus. S rozvojem krušnohorského areálu Fichtelberg - Klínovec rozšiřují lázně svou nabídku o dalších 64 lůžek v nově
rekonstruovaném penzionu Dagmar, který doplní kapacity penzionu
Dalibor spolu s aquacentrem Agricola a ubytováním i službami v lázeňských komplexech tak lázně poskytují ideální zázemí pro trávení
lyžařské dovolené a jejich nabídka je prezentována pod značkou:
komfortní ubytování v hotelech i penzionech
jedno- a dvojlůžkové pokoje, apartmány, studia pro
rodiny s dětmi
stravování formou švédských stolů, a la carte či výběrem z menu
bazén, sauna, parní box, whirlpool, Kneippův chodník,
relaxační procedury
parkování, skibus, úschovna lyží, bankomaty
N O V I N K A
Pobytové balíčky včetně vstupu do Aquacentra Agricola a skipasů se
slevou pro rodiny s dětmi.
Rezervace na www.laznejachymov.cz, www.resortjachymov.com
a www.klinovec.cz nebo
CURIE (Curie, Praha, Elektra, Lužice, Dagmar, Astoria)
tel. +420 353 832 111
BĚHOUNEK (Běhounek, Dalibor, Jitřenka) tel. +420 353 834 111
RADIUM PALACE tel. +420 353 835 111
www.interskiregion.com
Přijeďte si zalyžovat a odpočinout do Jáchymova.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
33
VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB
SPA INFO
V našem informačním centru v hotelu Praha obdržíte informace
o možnostech trávení volného času, zajímavých cílech Vašich
procházek a výletů, kulturních a sportovních programech, prodeji suvenýrů a dárků a o programové nabídce v okolí.
Naše programové specialistky jsou pro Vás v určených časech
na hotelech Radium Palace a Běhounek.
plánování volného času v Jáchymově a okolí
kulturní a sportovní program pro volný čas
prodej vstupenek na kulturní akce a zájezdy
prodej místenek v systému AMSBUS
pořádání tematických výletů
prodej suvenýrů
spolupráce s informačními centry v okolí
Aktuální program a podrobné informace najdte na
www.spainfojachymov.cz
Najdete nás také na facebooku
www.facebook.com/spainfo.jachymov
KONTAKT | e-mail: [email protected]
Programové specialistky:
Curie, kulturní dům - tel.: 725 958 950
Radium Palace - tel.: 724 351 131
Běhounek - tel.: 736 461 044
Manažer programového centra: tel.: 602 289 687
@ SLUŽBA IT - Internetové připojení
Lázeňský hotel
Radium Palace
WiFi ZDARMA
hotelové pokoje
WiFi
Suite, Superior Plus
WiFi
Bussiness centrum, vstupní hala, kavárna
WiFi ZDARMA
pokoje I. A Plus
WiFi
Apartment, Suite
zapůjčení modemu ZDARMA
Pokoj I. A
zapůjčení modemu za poplatek 20 Kč/den
Lázeňský dům
Dalibor
Apartment, Suite
zapůjčení modemu ZDARMA
Pokoj, Studio
zapůjčení modemu za poplatek 20 Kč/den
Lázeňský dům jitřenka
společenská místnost
WiFi ZDARMA
Lázeňský komplex
Curie - Praha – Elektra
Bussiness centrum, vstupní hala, kavárna
WiFi ZDARMA
Pokoj
zapůjčení modemu za poplatek 20 Kč/den
Lázeňské domy
Astoria a Lužice
společenská místnost v LD Astoria
WiFi ZDARMA
Pokoj
zapůjčení modemu na pokoj za poplatek 20 Kč/den
Lázeňský hotel
Běhounek
34
Bussiness centrum v recepci, hala u kavárny
RADON SPA CLUB
Klub plný výhod pro naše věrné hosty
Jste-li pravidelným hostem našich lázní, zasloužíte si naši věrnostní kartu.
Pořiďte si jí právě teď a vítejte ve světě výhod.
• Atraktivní nabídky pro členy klubu
• Extra slevy na pobyt
-
Aktuální výhody a bližší informace naleznete
na www.laznejachymov.cz,
v prospektu věrnostního klubu
a v hotelových recepcích.
5%
%
3
-
Věrnost se vyplácí!
JAK UŠETŘÍTE?
-5
SLEVA ZA VČASNOU REZERVACI
minimálně 6 měsíců před nástupem
%
Rezervujte si pobyt s předstihem - čeká na vás sleva! Pokud
provedete rezervaci vašeho pobytu (netýká se pobytů
hrazených zdravotní pojišťovnou) minimálně 6 měsíců před
nástupem a zaplatíte zálohu ve výši 30 % v průběhu 6 týdnů
od data potvrzení rezervace získáte slevu 5 %. Naši stálí
hosté dobře vědí, že nejžádanější pobyty bývají vyprodány během několika týdnů, někdy i dnů. Včasným nákupem
využijete nejen výhodných slev, ale také možnosti vybrat si
bez omezení místo a termín svého pobytu. Proto neváhejte
a rezervujte včas se slevou. Sleva neplatí pro již zvýhodněné
pobyty (např. se skupinovou slevou).
ON-LINE OBJEDNÁVKA
Objednejte si svůj léčebný pobyt pohodlně
a rychle z domova. Jako poděkování od nás dostanete
dárkový poukaz do kavárny v hodnotě 200,- Kč.
www.laznejachymov.cz
BONUS ZA NOVÉHO HOSTA
-5
%
Přiveďte k nám nového hosta a získejte
tak pro sebe 5% slevu. Sleva se uplatňuje
ve výši 5 % z ceny objednaného pobytu nového hosta.
Uplatnit ji můžete až po úhradě a realizaci jeho pobytu, a to
na služby, poskytované Léčebnými lázněmi Jáchymov a. s.,
hrazené novým klientem. Nevztahuje se na služby dokoupené na místě.
Tato sleva se přiznává:
• stálým hostům lázní, kteří náborují nového hosta
• podmínkou je individuální písemná objednávka nového
hosta, který u nás nikdy nebyl (přímá rezervace – nikoliv
prostřednictvím CA nebo CK, na objednávce je třeba uvést
jméno klienta, který rezervaci doporučil)
SLEVA PRO POJIŠTĚNCE
-25
| -3
Pojištěncům smluvních zdravotních
pojišťoven VZP, ZP MVČR, VOZP a ZPŠ
poskytneme slevu 25-30 % na vybrané
samoplátecké pobyty po předložení karty své
zdravotní pojišťovny při nástupu v hotelové recepci.
Sleva pro návštěvu
-30
Pozvěte do lázní své příbuzné a známé
během Vašeho léčebného pobytu
a využijte nabídky 30% slevy na hotelové
ubytování a stravu. Sleva platí při pobytu max. 3 noci.
0%
%
SLEVA ZA PŘISTÝLKU
10 % sleva z ceny produktu
SLEVA DĚTEM
Děti do 2 let mají pobyt ZDARMA (v pokoji rodičů, bez stravy). Děti
do 12 let mají v doprovodu rodičů v našich lázních 30% slevu. Tyto
slevy se nevztahují na program Pro VITÁLní děti a Krušné hory aktivně, kde je sleva již zahrnuta v ceně programu.
SLEVA PRO KLUB BECHTĚREVIKŮ,
REVMA LIGU A PRO DRŽITELE
PRŮKAZU TP, ZTP A ZTP/P
-10
%
Nabízíme 10% slevu z úhrady:
příspěvkové léčby
léčebných pobytů (Intenzivní tradiční jáchymovská
kúra, Rehabilitační kúra bez radonových koupelí,
Radonová kúra)
relaxačních pobytů (Vital pobyt, Relax klasik...)
doplatků komplexní léčby
Sleva bude poskytnuta na základě předložení platného členského
průkazu. Slevu nelze uplatnit na rekondiční skupinové pobyty (podléhají speciálním cenám), regulační poplatky a lázeňskou taxu.
UPOZORNĚNÍ:
Slevy se sčítají maximálně do výše 20 % (výjimkou je sleva pro návštěvu ve výši 30 %). Nevztahují se na regulační poplatky, lázeňskou
taxu a pobyty, objednané CK a CA.
NOVINKY A LASTMINUTOVÉ SLEVY AKCE
SLEDUJTE NA www.laznejachymov.cz
35
DALŠÍ INFORMACE
UBYTOVÁNÍ
Je zajištěno od 14:00 hod. v den příjezdu, v pátek od 12:30
hod. V den odjezdu je nutno uvolnit pokoj do 11:00 hod.
Nástupy na léčebné samoplátecké pobyty jsou celý týden
mimo sobot a svátků, v pátek do 14:00 hod.
Nástupní dny pacientů KLP a PLP na léčebné pobyty jsou
pondělí až čtvrtek. Cena za dvou a třílůžkové pokoje je platná pouze při plné obsazenosti pokoje. Při obsazení pokoje
menším počtem osob účtujeme příplatek.
STORNOPOPLATKY
do 28. dne před nástupem 0 z ceny objednaných služeb
od 27. do 7. dne před nástupem 20 % z ceny objednaných služeb
od 6. do 0. dne před nástupem 40 % z ceny objednaných služeb
nenastoupíte-li v termínu bez předešlého storna 100 %
Při předčasném ukončení pobytu účtujeme poplatek ve výši
100 % z ceny objednaných služeb.
POPLATKY
Poplatek za stěhování, změnu pokoje na vlastní žádost
hosta: účtujeme ve výši 1 000 Kč v lázeňském hotelu
Radium Palace a 500 Kč v ostatních budovách
Cena za přechodné ubytování zvířete (pes) je 350 Kč/
den. Pojištěncům ZP poskytujeme slevu 50 %. Zvíře je
možné ubytovat jen ve vybraných hotelech a pokojích.
Prosím vyžádejte si předem povolení od lázeňského
hotelu.
Donáška jídla na pokoj za poplatek 120 Kč
DOPRAVNÍ SPOJENÍ
ÚHRADA SAMOPLÁTECKÝCH POBYTŮ
A PŘÍSPĚVKOVÉ LÉČBY:
Hotově: Váš účet můžete vyrovnat při příjezdu v hotovosti na recepci lázeňského hotelu.
Platební kartou: Samozřejmě akceptujeme na recepcích
karty společností
AMERICAN EXPRESS, EUROCARD/MASTER CARD, VISA,
DINERS CLUB INTERNATIONAL, JCB CARDS
Poštovní poukázkou
Převodem na účet:
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrov nad Ohří
Číslo účtu: 24906341/0100
BIC: KOMBCZPP
IBAN: CZ1801000000000024906341
Přes internetový rezervační systém platební kartou
Úhrada doplatků ke komplexní lázeňské péči se hradí na
místě, a to hotově nebo platební kartou.
ON-LINE REZERVACE
Rezervujte si svůj pobyt s pohodlí domova. Přes internet
můžete svůj pobyt i zaplatit. Při on-line rezervaci může být
požadována záloha 1.000 Kč. Jako poděkování za Vaši online rezervaci léčebného pobytu obdržíte při příjezdu
na hotelové recepci dárkový poukaz v hodnotě 200 Kč
na konzumaci v kavárnách lázní.
36
Vlakem: do stanice Ostrov – lázně Jáchymov zajišťují
přepravu z nádraží do lázní pouze od pondělí do pátku
na určené odjezdové časy (info na recepcích a rezervačních kancelářích). V ostatních časech a o víkendech je
doprava zajištěna pouze na základě objednávky hosta
(zajišťují recepce jednotlivých hotelů). Za poplatek
250 Kč/auto je možné zajistit také odvoz TAXI službou.
Autobusem: přímá spojení z Prahy, s přestupem spojení
z Prahy nebo Plzně směr Karlovy Vary - Ostrov - Jáchymov
Autem: směr Karlovy Vary - Ostrov - Jáchymov (pozor:
Praha - Karlovy Vary nutná dálniční známka)
ÚSCHOVA KOL A LYŽÍ
PARKOVÁNÍ
V areálu lázní jsou k dispozici parkoviště s obsluhou u hotelů
Radium Palace, Běhounek, Curie a Praha. Doporučujeme
si parkovací místo předem objednat. Cena parkovného je
70,- Kč/den. Držitelé poukazu ZTP hradí 30,- Kč/den, držitelé
poukazu ZTP/P mají parkování v LLJ zdarma.
Rezervace parkovacího místa je možná za 120 Kč.
Návštěvníkům Aquacentra je k dispozici vyhrazené parkování zdarma oproti předložení účtenky za vstup do bazénu či
sauny.
ÚSCHOVNA KOL A LYŽÍ
Bezplatně v určených prostorách jednotlivých lázeňských
domů. Doporučujeme objednat před nástupem.
POZNÁMKY
den příjezdu a odjezdu se počítá jako jeden den
(z hlediska čerpání služeb)
v období Vánoc a Silvestra platí speciální programy
za speciální ceny
VYHRAZUJEME SI PRÁVO na ZMĚNU CEN, obsahu
ČI UKONČENÍ NABÍDKY PRODUKTŮ A SLUŽEB.
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
Tel.: +420 353 833 333, Fax: +420 353 834 567
E-mail: [email protected]
INFORMACE PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE
A SKUPINY:
Tel.: +420 353 831 342, Fax: +420 353 834 567
[email protected]
38
39
40
41
REZERVAČNÍ ODDĚLENÍ
LÁZEŇSKÝCH HOTELŮ
RADIUM PALACE****
T. G. MASARYKA 413, CZ-36251 JÁCHYMOV
Tel.: + 420 353 835 555, Fax: +420 353 835 777
[email protected]
BĚHOUNEK***+ (Dalibor, Jitřenka)
LIDICKÁ 1015, CZ-36251 JÁCHYMOV
Tel.: + 420 353 834 444, Fax: +420 353 834 777
[email protected]
CURIE*** (Praha, Elektra, Lužice, Dagmar)
AGRICOLOVO NÁM. 1036, CZ-36251 JÁCHYMOV
Tel.: + 420 353 836 666, Fax: +420 353 832 777
[email protected]
ASTORIA***
T. G. Masaryka 403, CZ-36251 JÁCHYMOV
Tel.: + 420 353 836 000, Fax: +420 353 836 555
[email protected]
Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415
362 51 Jáchymov
Tel.: +420 353 833 333
Fax: +420 353 834 567
[email protected]
www.laznejachymov.cz
Download

CENÍK - Lázně Jáchymov