unikátní léčba
pohybového aparátu
radonovou vodou
SE ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNOU
V ROCE 2013
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE
PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE
AMBULANTNÍ REHABILITACE DOPORUČENÁ LÉKAŘEM
Vyžaduje-li váš zdravotní stav lázeňskou léčbu a jsou-li splněny podmínky stanovené novelou
zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, máte možnost požádat lékaře
o vystavení návrhu na plně nebo částečně hrazenou lázeňskou léčbu zdravotní pojišt’ovnou
a využít práva na volbu lázeňského zařízení.
Lázeňskou léčebně rehabilitační léčbu, která je nezbytnou součástí léčebného procesu, může
doporučit registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. V praxi to znamená,
že návrh vystavuje praktický lékař na základě doporučení ošetřujícího (odborného) lékaře
a předkládá zdravotní pojišt’ovně ke schválení.
Revizní lékař zdravotní pojišt’ovny posuzuje, jsou-li splněny podmínky indikačního seznamu,
uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká kontraindikace.
INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU PÉČI PRO DOSPĚLÉ
V LÁZNÍCH JÁCHYMOV
Aktuální verzi indikačního seznamu najdete na www.laznejachymov.cz.
ČÍSLO
INDIKACE
SLOVNÍ OZNAČENÍ INDIKACE
LÉČEBNÝ POBYT
ZÁKLADNÍ
OPAKOVANÝ
II. NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
II/4
Onemocnění tepen končetin
K/21, P/21
K21 II b. do 18 měsíců od
začátku základního pobytu,
P14, 21
II/5
Funkční poruchy periferních cév a stavy
po trombózách
K/21, P/21
P/14,21
IV. NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
IV/1
Diabetes mellitus
K/21, P/21
P/14,21
VI. NEMOCI NERVOVÉ
VI/1
Obrna lícního nervu; Postpoliomyelitický
syndrom, chabé obrny
K/28
K/28 1x v průběhu kalendářního roku, P/14, 21
VI/2
Polyneuropatie s paretickými projevy
K/28,
P/21
K28 1x v průběhu 24 měsíců,
P14, 21
VI/3
Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem
K/21
P/14, 21
VI/4
Zánětlivé nemoci centrálního nervstva
K/28
K28 1x do 36 měsíců od zákl.
léčby
K/28
K28 1x do 36 měsíců od zákl.
léčby
K/28
K/28 1x do 36 měsíců od zákl.
léčby, P/14,21
K/28
K/28 1x v průběhu 24 měs.,
P/14 nebo 21
K/28
K/28 1x v průběhu kalendářního roku
VI/5
VI/6
VI/7
VI/8
Hemiparézy a paraparézy cévního
původu
Stav po poraněních a operacích mozku,
míchy a periferního nervstva
Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi
Nervosvalová onemocnění primární,
sekundární a degenerativní
VI/9
Syringomyelie s paretickými projevy
K/21
K/21 1x v průběhu 24 měsíců,
P14, 21
VI/10
Dětská mozková obrna při možnosti
samostatné chůze
K/28
K/28 do 21 let, nad 21 let
1x v průběhu 24 měsíců, P14,
21
VI/11
Parkinsonova nemoc
K/21
K21 1x v průběhu 24 měsíců
Diagnózy vyžadující intenzivní rehabilitaci a proto je
kapacita jejich léčení omezena.
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
K = Komplexní lázeňská péče
P = Příspěvková lázeňská péče
ČÍSLO
INDIKACE
SLOVNÍ OZNAČENÍ INDIKACE
LÉČEBNÝ POBYT
ZÁKLADNÍ
OPAKOVANÝ
VII. NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
VII/1
Revmatoidní artritis I. až IV. stadia
K/28, P/21
K/28 1x v průběhu kalendářního roku, P/14, 21
VII/2
Bechtěrevova nemoc
K/28, P/21
K/28; P14, 21
VII/3
Psoriatrická, enteropatická artritis,
Reiterův syndrom
K/28, P/21
K/28 nejdříve 12 měsíců od
začátku základního pobytu a
dále 1x v průběhu kalendářního roku, P/14, 21
VII/4
Mimokloubní revmatismus
K/28
K/28 v remisi, 1x v průběhu
24 měsíců, P14, 21
VII/5
Osteoporóza s komplikacemi
K21, P21
K/21 do 24 měsíců od začátku
základního pobytu
VII/6
Bolestivé syndromy šlach, úponů svalů,
kosterních svalů nebo kloubů
K/21, P/21
K21 do 12 měsíců od začátku
základního pobytu, P14, 21
VII/7
Koxartroza, gonartroza
K/21, P/21
K21 1x v průběhu 24 měsíců,
P14, 21
K/21
K21 1x v průběhu 24 měsíců,
P14, 21
K/21, P/21
P/14, 21
K/28
ne
K/28
K/28 nejpozději 24 měs.
od operace; P/14, 21
K/21
ne
K/21 do 3
měs.
od ukončení
péče
specialisty
K/21 max. 1x
VII/8
VII/9
VII/10
VII/11
VII/12
Artrózy v ostatních lokalizacích, Artropatie
Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu
Stavy po ortopedických operacích
(léčení je možné nejpozději
3 měsíce od operace)
Stavy po úrazech a ortopedických
operacích
Stavy po amputacích dolní končetiny,
stup. 1 až 4
(pacient je vybaven protézou)
X. NEMOCI KOŽNÍ
X/5
Stavy po popáleninách
a po rekonstrukčních výkonech,
kde hrozí značné kontraktury
KONTRAINDIKACE
pacienti s jakýmkoliv akutním onemocněním
infekce, nestabilizovaná arteriální hypertense,
srdeční či dýchací potíže, rozkolísaný diabetes,
neléčená hyperfunkce štítné žlázy apod.
těhotné a kojící ženy
děti a mládež do 18 let
pacienti do dvou let po operaci
či jiné terapii nádorového onemocnění,
pokud onkolog nedá k radonové léčbě
souhlasné stanovisko
Smluvní ZP
VZP, VoZP, ČPZP, OZP bank, ŠKODA,
MV-ČR a REVÍRNÍ.
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE
PLNĚ HRAZENÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU
lůžková lázeňská léčebně rehabilitační péče
při léčbě využívá přírodní léčivý zdroj
zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu,
standardní ubytování a stravování
PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE
ČÁSTEČNĚ HRAZENÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU
lůžková lázeňská léčebně rehabilitační
péče
při léčbě využívá přírodní léčivý zdroj
zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou
léčbu
ubytování a stravování si platíte sami
Příspěvkovou lázeňskou péči čerpáte v době
své dovolené. Délka cenově zvýhodněného
ubytování a stravování musí být shodná
s počtem dnů léčení hrazených ZP
(14 nebo 21 dnů).
Nástupní dny: pondělí - čtvrtek.
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA VÁM HRADÍ
ubytování ve 2lůžkovém pokoji a standardní stravování (standard hrazený zdravotní
pojišťovnou)
plnou penzi (racionální a dietní stravu)
lázeňskou léčbu
LÁZEŇSKÁ LÉČBA
lékařské vyšetření (vstupní, kontrolní, výstupní),
balneoterapie (radonové a ostatní koupele,
léčebné inhalace a oxygenoterapie)
fyzioterapeutická rehabilitace (léčebný tělocvik, vodoléčba, masáže, obklady, elektroléčba…)
další speciální terapie
Komplexní lázeňskou péči čerpáte v době své
pracovní neschopnosti. Její délka je stanovena
platným indikačním seznamem.
Nástupní dny: pondělí - čtvrtek.
PŘÍPLATKY A POPLATKY HRAZENÉ KLIENTEM
PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE
NENÍ AMBULANTNÍ
Lázeňská rehabilitační léčba s užitím přírodního léčivého zdroje je dle platné legislativy
lůžkovou formou zdravotní péče. Způsob
úhrady lázeňské péče ze zdravotního pojištění, tedy úhrada úplná (komplexní) nebo
úhrada částečná (příspěvková), nemění formu
této zdravotní péče. Proto ani při příspěvkové
úhradě nelze tuto zdravotní péči poskytovat
ambulantně, tedy bez ubytování v registrovaném zdravotnickém zařízení. Na náklady
pojištění lze ambulantně čerpat vybrané
rehabilitační procedury viz. dále.
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
Připlácíte si na vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj a výběrovou stravu. Ceník příplatků najdete na www.laznejachymov.cz, rádi vám jej
také na vyžádání zašleme poštou nebo e-mailem.
Za každý den pobytu v Jáchymově platíte lázeňský poplatek dle aktuální platné vyhlášky.
PRŮVODCE PRO POBYT U KOMPLEXNÍ LP
Pokud vám revizní lékař schválí průvodce pro pobyt, hradí jeho ubytování a stravu vaše zdravotní
pojišťovna.
Standard
CENÍK DOPLATKŮ KE KLP
BĚHOUNEK
1. 9.
- 31. 10.
2015
1/2
780
700
630
300
550
250
840
740
670
340
590
290
APARTMÁN/
Suite
1/2
280
320
STUDIO
1/2
250
410
220
280
200
120
290
450
260
320
240
160
440
220
270
350
130
180
0
320
120
480
260
310
390
170
180
0
360
160
2 000
1 300
1 600
1 000
1 200
700
2 050
1 350
1 650
1 050
1 250
750
1 000
1 050
850
570
900
620
KATEGORIE
pokoj
lázeňský
hotel
1. 4. 2015 31. 8. 2015
1. 11. 2015 14. 4. 2016*
APARTMÁN
1/2
Suite
1/2
I. A Plus
I. A
DALIBOR
I. A
APARTMÁN
JITŘENKA
III.
I. A
LÁZEŇSKÝ
KOMPLEX
CURIE
Suite
i.
LUŽICE
i.
ASTORIA
I. A
SUPERIOR
PLUS
SUPERIOR
radium
palace
Juniorsuite
I. A
1/1
1/2
1/1
1/1
1/2
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
Z
1/2
1/1
1/2
Ceník uvádí přehled příplatků při požadavku hosta
na nadstandardní ubytování a stravu
při komplexní léčbě, které pojišt’ovna nehradí.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj
1/1 z 1/2 - jednolůžkový pokoj z dvoulůžkového
Hosté ubytovaní v komplexu
Curie v kategorii I. a v lázeňských
domech Lužice a Astorie se
stravují dle normativu zdravotních pojišt’oven včetně režimu
stravování. Strava je podávána
v restauraci Praha - přízemí.
Nabízíme možnost doplatku
na bufetovou stravu
ve výši 70 Kč/den.
V nadstandardním
příplatku je zahrnuto:
Vyšší komfort ubytování
Bufetové stravování v restauracích hotelu Běhounek (Dalibor a Jitřenka) a komplexu
Curie (kategorie I.A)
V
hotelu
Radium
Palace
podáváme rozšířený výběr jídel
včetně bufetové snídaně.
V komplexu Curie u pokojů
kategorie I. A je možnost odpočtu
70,- Kč na standardní stravu.
Ceník ubytování a stravy při příspěvkové
lázeňské péči od 1. 4. 2015 do 14. 4. 2016
ceny v Kč/os.
BĚHOUNEK
14 dnů
21 dnů
14 dnů
21 dnů
APARTMÁN
1/2
22 540
33 810
19 600
29 400
Suite
1/2
21 420
32 130
18 480
27 720
1/1
19 260
28 850
15 760
23 600
1/2
14 750
22 100
11 670
17 480
1/1
19 180
28 770
15 680
23 520
1/2
14 700
22 050
11 620
17 430
APARTMÁN/
Suite
1/2
17 080
25 620
13 860
20 790
STUDIO
1/2
14 700
22 050
11 620
17 430
1/1
15 400
23 100
12 320
18 480
1/2
12 180
18 270
9 800
14 700
1/2
17 080
25 620
13 860
20 790
i. a PLUS
I. A
DALIBOR
I. A
APARTMÁN
JITŘENKA
III.
I. A
LÁZEŇSKÝ
KOMPLEX
CURIE
Suite
i.
LUŽICE
i.
ASTORIA
I. A
15. 4. - 15. 11. 2015
1/1
8 960
13 440
7 140
10 710
1/2
8 120
12 180
6 580
9 870
18 900
1/1
15 260
22 890
12 600
1/2
12 040
18 060
9 660
14 490
1/2
15 680
23 520
12 460
18 690
1/1
14 840
22 260
11760
17640
1/2
11 200
16 800
8820
13230
1/1
10 920
16 380
8 120
12 180
1/2
9 800
14 700
7 420
11 130
1/1
12 460
18 690
9 800
14 700
1/2
10 920
16 380
8 120
12 180
Suite CURIE/
Suite
PREMIUM
1/2
40 320
60 480
35 000
52 500
Suite
STANDARD
1/2
37 660
56 490
32 340
48 510
SUPERIOR PLUS
RADIUM
PALACE
1. 4. - 14. 4. 2015
16. 11. 2015 - 14. 4. 2016*
KATEGORIE
pokoj
lázeňský
hotel
SUPERIOR
Juniorsuite
I. A
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
1/1
36 540
54 810
29 680
44 520
1/2
29 120
43 680
22 540
33 810
1/1
28 000
42 000
22 540
33 810
1/2
21 700
32 550
17 220
25 830
1/1
24 500
36 750
21 280
31 920
1/2
18 900
28 350
15 540
23 310
1/3
15 820
23 730
12 880
19 320
1/1
20 160
30 240
17 080
25 620
1/2
15 260
22 890
12 600
18 900
Výběrová plná penze z nabídkových stolů je zahrnuta
v ceně v lázeňském hotelu Běhounek (Dalibor a Jitřenka)
a v komplexu Curie u pokojů kategorie I. A.
V lázeňském hotelu Radium Palace je podávána
bufetová snídaně, oběd a večeře pak formou výběru
z menu. Odečet na polopenzi je 70 Kč/den.
Strava dle normativu ZP, s odečtem na polopenzi
50 Kč/den, je zahrnutá v ceně pobytu v lázeňských
domech Lužice a Astorie a v komplexu Curie na pokojích
kategorie I. s možností doplatku na výběrovou stravu
70 Kč/den. Strava je podávána v restauraci Praha přízemí.
* U vánočních a silvestrovských programů účtujeme
speciální ceny za speciální programy.
Odpočet na polopenzi 70 Kč/den
1/1 - jednolůžkový pokoj
1/2 - dvoulůžkový pokoj
1/3 - trojlůžkový pokoj
*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
Pobyt začíná v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu snídaní.
AMBULANTNÍ REHABILITACE HRAZENÁ
ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Na základě poukazů K a FT lze v lázních na náklady pojištění absolvovat i ambulantní
rehabilitaci. Dle platného seznamu výkonů do ní ale bohužel nepatří procedury s užitím přírodního zdroje, tedy ani radonové koupele.
Až do případné změny legislativy je proto možné radonové koupele čerpat pouze na
vlastní náklady. Ambulantní služby, respektive jejich čerpání na náklady pojištění, jsou
navíc v ČR poměrně složitě regulovány, a to jak na straně zdravotnického zařízení limitací ročního objemu úhrady, tak na straně pacienta limitací frekvence opakování takové
rehabilitace. Z výše uvedených důvodů se proto před vystavením zmíněných poukazů
vaším lékařem informujte na možnosti takového léčení u Vaší zdravotní pojišťovny
a o aktuálních kapacitních možnostech našich lázních.
Poukaz na vyšetření K: vystaví kterýkoliv lékař, pacient je následně vyšetřen lázeňským
lékařem a jsou mu předepsány léčebné procedury. Platnost poukazu není časově limitována, avšak musí odpovídat aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta.
Poukaz na vyšetření / ošetření FT: ošetřující lékař (většinou rehabilitační, ortoped
nebo neurolog) předepíše léčebné procedury vč. jednoznačné specifikace (název, technika, metoda, část těla atd.) i jejich celkového počtu. Pacient není již vyšetřen lékařem
v lázních. Rovnou čerpá předepsané procedury. První proceduru musí klient absolvovat
nejpozději 7 pracovních dní od vystavení poukazu.
Před zahájením ambulantní rehabilitace je nutné se telefonicky informovat na
uvedených kontaktech o kapacitní situaci a domluvit se na možném termínu léčby.
Poukaz K je možné kombinovat s pobytem Radonová kúra (s min. délkou 14 nocí).
Pacient tak vlastně získá plnohodnotný léčebný pobyt s příspěvkem od pojišťovny
i v případě, že nesplnil indikační kritéria na přiznání standardní lůžkové příspěvkové
lázeňské léčby. Při objednávce pobytu je nutné využití rehabilitačního poukazu sdělit
rezervačnímu oddělení (recepci).
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
AMBULANTNÍ LÉČENÍ HRAZENÉ
Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ PACIENTA LÁZNÍ
Ambulantní služby jsou soustředěny do Lázeňského centra Agricola, kde jsou nabízeny jak jednotlivé procedury, tak i léčebné balíčky. Ty lze také čerpat, v případě volných
kapacit, i v lázeňských hotelech. RTG a brachyradiumterapie jsou prováděny ve Vyšetřovacím ústavu uprostřed lazeňského parku.
BALÍČEK RADONOVÁ KÚRA 7.000 Kč / 10 dnů
minimálně 10 léčebných dnů
konzultace lékaře, základní laboratorní vyšetření
každý den 1 radonová koupel + 1 léčebná procedura dle doporučení lékaře
Balíček ENERGIE RADONOVÝCH KOUPELÍ 10 radonových koupelí
konzultace lékaře
5.500 Kč
základní laboratoř
RTG TERAPIE
konzultace lékaře
RTG terapie
Cena - rentgenterapie plán
Cena - rentgenterapie 1 pole 440 Kč
250 Kč
BRACHYRADIUMTERAPIE
konzultace lékaře
brachyradiumterapie
Cena - Brachyradiumterapie plán
Cena - Brachyradiumterapie 1 aplikátor
1.050 Kč
1.320 Kč
Před zahájením AMBULANTNÍ léčby se,
prosíme, předem objednejte:
PO - PÁ 8:00 - 15:00 hod.
Lázeňské centrum Agricola
Lázeňský hotel Radium Palace
Lázeňský hotel Běhounek Lázeňský komplex Curie
tel.: 353 831 375
tel.: 353 831 350
tel.: 353 831 210
tel.: 353 831 632
RTG terapie (ozařování pat)
a Brachyradiumterapie (Jáchymovské krabičky - BRT)
ve všední dny od 8:00 – 14:00 hod. tel.: 353 831 371
Před zahájením BRT léčby je nutné předložit krevní obraz a RTG postižené části těla. Rádi
Vám tato vyšetření za úhradu zajistíme. BRT lze absolvovat na náklady zdravotní pojišťovny jen na základě poukazu K nikoliv FT.
TRADIČNÍ
JÁCHYMOVSKÁ
KÚRA
Lázeňská léčba probíhá pod
dohledem lékaře, který po
vstupním vyšetření sestaví
individuální léčebný program
a předepíše nejvhodnější
procedury. Základem jsou
koupele v radonové vodě vhodně
kombinované s nejmodernějšími
metodami fyzikální terapie
a odborné rehabilitace. Optimální
léčebný efekt přináší třítýdenní
pobyt, minimální délka pobytu je
od 11 přenocování.
PROGRAM ZAHRNUJE:
ubytování s plnou penzí
vstupní, kontrolní (dle délky
pobytu) a závěrečné lékařské
vyšetření vč. lékařské zprávy
základní laboratorní vyšetření
(krevní obraz, glykémie, vyšetření kyseliny močové)
individuální léčebný plán dle
zdravotního stavu pacienta
celkem tak program zahrnuje
25 léčebných či diagnostických
výkonů v průměru na přepočtený týden (z toho 6 radonových koupelí)
Individuální procedury (výkony
fyzioterapie a masáže) mají
stanoven dílčí týdenní limit.
Minimální pauza mezi 21 denními
léčebnými pobyty s radonovou
koupelí je 10 měsíců. U kratších
pobytů (14 nocí) je možné čerpat
léčení již po 6 měsících.
KATEGORIE
pokoj
NEBYLO VÁM SCHVÁLENO LÉČENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU?
Připravili jsme pro vás další možnosti.
hlavní sezóna
15/4 - 15/11 2015
23/12 2015
- 1/1 2016*
cena
-25 %
cena
-25 %
APARTMÁN
1/2
2 860
2 145
2 460
1 845
Suite
1/2
2 780
2 085
2 380
1 785
1/1
2 840
2 130
2 380
1 785
1/2
2 400
1 800
2 000
1 500
1/1
2 750
2 063
2 300
1 725
1/2
2 350
1 763
1 940
1 455
APARTMÁN/
Suite
1/2
2 350
1 763
1 940
1 455
STUDIO
1/2
2 210
1 658
1 860
1 395
1/1
2 350
1 763
1 940
1 455
1/2
2 110
1 583
1 760
1 320
1/2
2 350
1 763
1 940
1 455
1/1
1 550
1 163
1 400
1 050
1/2
1 450
1 088
1 300
975
1/1
2 380
1 785
1 970
1 478
1/2
2 130
1 598
1 780
1 335
1/2
2 240
1 680
1 890
1 418
1/1
1 780
1 335
1 600
1 200
1/2
1 690
1 268
1 530
1 148
1/1
2 000
1 500
–
–
1/2
1 810
1 358
–
–
Suite CURIE/
Suite
1/2
PREMIUM
4 900
3 675
3 920
2 940
lázeňský
hotel
BĚHOUNEK
i. a PLUS
I. A
DALIBOR
I. A
APARTMÁN
JITŘENKA
III.
LÁZEŇSKÝ
KOMPLEX
CURIE
I. A
Suite
LUŽICE
i.
ASTORIA
I. A
Suite
STANDARD
1/2
4 580
3 435
3 620
2 715
SUPERIOR
PLUS
1/1
4 780
3 585
3 780
2 835
1/2
4 050
3 038
3 130
2 348
1/1
3 930
2 948
3 110
2 333
1/2
3 360
2 520
2 650
1 988
1/1
3 540
2 655
3 000
2 250
Juniorsuite 1/2
3 000
2 250
2 480
1 860
1/3
2 700
2 025
2 230
1 673
1/1
3 050
2 288
2 590
1 943
1/2
2 620
1 965
2 210
1 658
RADIUM
PALACE
SUPERIOR
Pobyt začíná v den příjezdu obědem a končí v den
odjezdu snídaní. Ceny zahrnují plnou penzi. Odpočet na
polopenzi 135,- Kč/ den v Radium Palace a 80,- Kč/ den
u ostatních hotelů.
CENY PO SLEVĚ 25 % PRO POJIŠTĚNCE NÁSLEDUJÍCÍCH
SMLUVNÍCH ZP: VZP, ZP MVČR, VOZP a ZPŠ.
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
zimní sezóna
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 22/12 2015
2/1 - 14/4 2016
I. A
ný m
léčeb
tce s u Curie
lá
p
o
x
m
ro s a v komplezdarma
US p
BON ogramemní županu ra Agricola
t
n
pr apůjče
ce
* z těva aqua a 9 0 min.) 5 min.)
(4
un
vš
* 1 ná(bazén+sa é jesk yněcí
o
oln
ě v a s y t o d 11 n
t
š
v
á
a1n
- pob
BĚHOUNEK
KATEGORIE
LUŽICE
ASTORIA
RADIUM
PALACE
cena
-30 %
cena
-30 %
1/2
2 400
1 680
2 160
1 512
1/2
2 320
1 624
2 080
1 456
1/1
2 320
1 624
2 080
1 456
1/2
1 970
1 379
1 840
1 288
1/1
2 240
1 568
2 000
1 400
1/2
1 920
1 344
1 780
1 246
APARTMÁN/
Suite
1/2
1 920
1 344
1 780
1 246
STUDIO
1/2
1 860
1 302
1 730
1 211
1/1
1 920
1 344
1 780
1 246
1/2
1 700
1 190
1 620
1 134
1/2
1 920
1 344
1 780
1 246
1/1
1 130
791
1 070
749
1/2
1 060
742
1 000
700
1/1
1 940
1 358
1 810
1 267
1/2
1 730
1 211
1 650
1 155
1/2
1 890
1 323
1 760
1 232
1/1
1 540
1 078
1 460
1 022
1/2
1 400
980
1 260
882
1/1
1 650
1 155
–
–
1/2
1 490
1 043
–
–
Suite CURIE/
Suite
1/2
PREMIUM
3 970
2 779
3 670
2 569
i. a PLUS
APARTMÁN
LÁZEŇSKÝ
KOMPLEX
CURIE
zimní sezóna
1/4 - 14/4 2015
16/11 - 22/12 2015
2/1 - 14/4 2016
Suite
I. A
JITŘENKA
hlavní sezóna
15/4 - 15/11 2015
23/12 2015
- 1/1 2016*
APARTMÁN
I. A
DALIBOR
pokoj
lázeňský
hotel
III.
I. A
Suite
i.
I. A
Suite
STANDARD
1/2
3 650
2 555
3 350
2 345
SUPERIOR
PLUS
1/1
3 650
2 555
3 350
2 345
1/2
3 080
2 156
2 840
1 988
1/1
3 020
2 114
2 810
1 967
1/2
2 620
1 834
2 400
1 680
SUPERIOR
1/1
2 860
2 002
2 670
1 869
Juniorsuite 1/2
2 510
1 757
2 270
1 589
1/3
2 260
1 582
2 040
1 428
1/1
2 620
1 834
2 430
1 701
1/2
2 270
1 589
2 110
1 477
I. A
VYJDEME VÁM VSTŘÍC
RADONOVÁ
KÚRA
Pro nastartování léčebných účinků
radonové terapie je zapotřebí
absolvovat minimálně 10 radonových koupelí. Program Radonová
kúra Vám je přináší v kombinaci
s lékařskou konzultací a dalšími
léčebnými procedurami.
PROGRAM ZAHRNUJE:
ubytování s plnou penzí
konzultace a podle zdravotního stavu případně i vyšetření
lékařem k výběru správné
varianty léčebného plánu
základní laboratorní vyšetření
(krevní obraz, glykémie, vyšetření kyseliny močové)
léčebný plán bez výkonu fyzioterapie
celkem tak program zahrnuje
14 léčebných či diagnostických výkonů v průměru na
přepočtený týden (z toho 6
radonových koupelí)
Odpočet za polopenzi 135 Kč/den
(Radium Palace) a 80 Kč/den
u ostatních hotelů.
*) V období od 23. 12. 2015 do 1. 1. 2016
v ceně vánoční a silvestrovský program.
1/1 - jednolůžkový pokoj,
1/2 - dvoulůžkový pokoj,
1/3 - trojlůžkový pokoj
CENY PO SLEVĚ 30 % PRO POJIŠTĚNCE
NÁSLEDUJÍCÍCH SMLUVNÍCH ZP:
VZP, ZP MVČR, VOZP a ZPŠ
Nemáte možnost čerpat léčebný pobyt prostřednictvím zdravotní pojišťovny a zaměstnavatel vám
neposkytne delší než týdenní dovolenou? Lázně Jáchymov pro vás připravily léčebné programy,
kdy v kombinaci s víkendovými dny a NON STOP léčbou společně zvládneme unikátní radonovou
léčbu s pouhými šesti dny dovolené. Neváhejte se zeptat, naše rezervační oddělení jsou vám plně
k dispozici.
Minimální délka pobytu: 9 přenocování
Nejvhodnější den nástupu: pátek do 11:00 hod.
Garantujeme 10 radonových koupelí a 8 dalších procedur za pobyt.
Pobyty kratší než 14 dnů nelze kombinovat s poukazem na vyšetření/ošetření typu K.
LÁZEŇSKÝ KOMPLEX CURIE***
AGRICOLOVO NÁM. 1036
362 51 JÁCHYMOV
tel.: + 420 353 836 666
fax: + 420 353 832 777
[email protected]
LÁZEŇSKÝ HOTEL BĚHOUNEK***+
LIDICKÁ 1015
362 51 JÁCHYMOV
tel.: + 420 353 834 444
fax: + 420 353 834 777
[email protected]
LÁZEŇSKÝ HOTEL RADIUM PALACE****
T. G. MASARYKA 413
362 51 JÁCHYMOV
tel.: + 420 353 835 555
fax: + 420 353 835 777
[email protected]
Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masar yka 415
362 51 Jáchymov
tel.: +420 353 833 333
fax: +420 353 834 567
e-mail: [email protected]
LÉČEBNÉ
LÁZNĚ JÁCHYMOV
www.laznejachymov.cz
Download

Podrobné informace ZDE