TISKOVÁ ZPRÁVA
VORLÍČKOVÁ PARTNERS se spojuje s Rödl & Partner
Daňověporadenská společnost VORLÍČKOVÁ PARTNERS s.r.o. a auditorská společnost VORLÍČKOVÁ PARTNERS Audit s.r.o. se od 01.10.2014 spojí s Rödl & Partner.
Rödl & Partner je jedna z předních mezinárodních poradenských a auditorských
společností; poskytuje interdisciplinární poradenství pro německé rodinné podniky
na všech důležitých mezinárodních trzích.
Ve svých 94 pobočkách umístěných ve 43 zemích zaměstnává Rödl & Partner 3700
pracovníků a dosahuje obratu ve výši cca 300 mil. EUR.
„Vzhledem ke globálnímu zaměření našich klientů je stále důležitější, abychom byli
schopni nabízet poradenské a zejména auditorské služby po celém světě,“ vysvětlují vedoucí partneři společnosti VORLÍČKOVÁ PARTNERS Lucie Vorlíčková a Tomáš
Zatloukal. „Rozhodli jsme se vědomě pro spojení s Rödl & Partner jako poradenskou
kanceláří vedenou jejími majiteli proto, abychom mohli našim klientům dlouhodobě
nabízet silnou alternativu anglosaských dominujících auditorských firem. Zvláštní
přístup kanceláře Rödl & Partner k německým rodinným podnikům s mezinárodními
aktivitami nabízí ideální možnosti uplatnění právě pro naše základní činnosti
v oboru daňového práva a auditu.“
Partneři odpovídající za oblast auditu Peter Pschorr a Andreas Höfinghoff doplňují:
„Díky tomuto spojení budeme moci svým klientům poskytovat celosvětově konkurenceschopné auditorské a poradenské služby. Jelikož naši klienti často působí
v celém prostoru střední a východní Evropy, budeme moci centrálně koordinovat
ověřování účetních závěrek jednotlivých společností i konsolidovaných závěrek, které jsou pak na jejich základě sestavovány. Našim 90 pracovníkům otevírá spojení
s Rödl & Partner další, i zahraniční šance kariérového růstu v mezinárodní společnosti.“
Vedoucí partner Prof. Dr. Christian Rödl prohlašuje: „Máme velkou radost, že u nás
můžeme přivítat poradenské společnosti VORLÍČKOVÁ PARTNERS a tím logicky posílit naše vedoucí postavení na trhu v oblasti poradenství a auditu pro německy
mluvící klienty v ČR. Rödl & Partner se tak stane se svými téměř 300 pracovníky
v pobočkách v Praze a v Brně pátou největší poradenskou a auditorskou firmou
v ČR.“ Pražský vedoucí partner Dr. Petr Novotný poukazuje na další důležitý bod
pro budoucnost: obhajování a prosazování daňových pozic klientů. „Tomu přičítáme
zvláštní význam, neboť Ministerstvo financí ČR oznámilo, že bude přísněji postupovat při daňových kontrolách soukromých podniků. VORLÍČKOVÁ PARTNERS dosahuje v oblasti hájení zájmů klientů ve všech fázích daňového řízení až po prosazování
před soudy průlomových výsledků. Z těchto schopností mohou naši klienti
v budoucnu významně profitovat.“
Ke spojení s kanceláří Rödl & Partner dojde při úplném zachování celkové struktury
vedení a personálu společností VORLÍČKOVÁ PARTNERS. Značka VORLÍČKOVÁ
PARTNERS bude pokračovat s dodatkem „Part of Rödl & Partner Group“.
Kontakt pro případné dotazy:
VORLÍČKOVÁ PARTNERS
Lucie Vorlíčková
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 233 111 100
Download

TISKOVÁ ZPRÁVA VORLÍČKOVÁ PARTNERS se spojuje s Rödl