Klientské informace č. 1
Pravidla týkající se pracovní doby si Vám dovolujeme popsat ještě jednou a to na základě zkušeností s kontrolou GPLA – jednotnou
kontrolou všech odvodů ze mzdy. Tuto informaci jste již obdrželi v červenci 2013. Dále
Vás seznámíme se zákonem proti sociálnímu
a mzdovému dumpingu, který je nyní podstatně přísnější.
Přehled pracovní doby
Podle § 26 zákona o pracovní době (AZG) musí
vést zaměstnavatel v každé provozovně přehled
odpracovaných hodin zaměstnanců. Tuto odpovědnost lze přenést na zaměstnance.
Přehledy musí obsahovat tyto údaje:
začátek a konec denní pracovní doby
místo a délku přestávek
případné čerpání náhradního volna
práci o víkendech, během dovolené, v průběhu
náhradního volna nebo svátků.
Vzor Přehledu pracovní doby poskytnutý inspektorátem práce resp. hospodářskou komorou najdete v příloze.
Rakousko
leden 2015
odvodu na sociální pojištění může být určena ze
mzdy, která by náležela zaměstnanci dle odhadované pracovní doby.
Zákon proti sociálnímu a mzdovému
dumpingu (LSDG-G)
Zákon proti sociálnímu a mzdovému dumpingu,
který vstoupil v platnost v roce 2011, byl novelizovaný. Změny jsou platné od 1. ledna 2015 a neplatí
pro minulá období. Významné novinky jsou tyto:
Odměna místo základní mzdy
Dosud se kontrolovala pouze základní mzda.
V budoucnu se úřední kontrola rozšíří o všechny příspěvkové složky platu. Od 1. ledna 2015
bude celá odměna/mzda náležející zaměstnanci
podle zákona, předpisu nebo kolektivní smlouvy
kontrolována s ohledem na příslušné profesní zařazení zaměstnance do platové skupiny.
Příspěvkové složky platu jsou: mzda, příplatky,
příspěvky, přesčasy, speciální platby a platby týkající se ukončení pracovního poměru.
Pro posouzení splnění minimální odměny/mzdy
se berou v potaz také doplatky na nárokové částky
plynoucích z kolektivních smluv nebo zákona.
Doba archivace je sedm let. Při nedodržení povinnosti vést přehledy pracovní doby může inspektorát práce podat oblastní správě návrh na udělení pokuty zaměstnavateli. Výše pokuty: 72 až
1 815 eur za zaměstnance.
V zásadě je pro postih rozhodující mzdové období,
resp. splatnost odměny/mzdy. Paušál za přesčasy
a speciální platby se hodnotí až na konci sledovaného období, resp. kalendářního roku.
Pokud při GPLA (jednotná kontrola všech odvodů
ze mzdy) nejsou k dispozici výše uvedené přehledy, může se navíc stát, že pojišťovna provede vyměření na základě odhadu. To znamená, že výše
Mzdové podklady
Při kontrole musí zaměstnavatel předložit úřadu
následující mzdové podklady:
pracovní smlouvu nebo zaměstnanecký list
vídeň
HORN
PRAHA
PELHŘIMOV
BRNO
BRATISLAVA
www.stoeger-partner.eu
Unabhängiges Mitglied von UHY International, Netzwerk von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften
2
výplatní lístek
doklady o výplatě mzdy
přehled pracovní doby.
2 000–20 000 eur za každého zaměstnance v případě opakovaného pochybení.
Zahraniční zaměstnavatelé mají nadále povinnost
předkládat všechny potřebné podklady v německém jazyce.
Informace pro zaměstnance
V případech nižší než stanovené minimální odměny/mzdy, byla dosud výše odvodů stanovena
z částky, na kterou by měl zaměstnanec nárok.
V budoucnu budou mít pojišťovny, resp. kompetenční centrum LSDB (Lohn- und Sozialdumping
Bekämpfung), pro potírání sociálního a mzdového dumpingu povinnost informovat zaměstnance
o skutečnosti, že jeho mzda je nižší, než stanovená
minimální výše odměny/mzdy. Kromě doplatků
odvodů je třeba také očekávat nároky zaměstnanců.
Pokuty
Úřady krajské správy udělují pokuty za správní
pochybení, jako např.:
nižší než stanovená minimální odměna/mzda
mzdové podklady nejsou k dispozici
odepření nahlédnutí do mzdových podkladů.
Pokud se pochybení týká max. tří zaměstnanců,
činí výše peněžní pokuty:
1 000–10 000 eur za každého zaměstnance, resp.
Pokud pochybení nastalo u více než tří zaměstnanců, činí pokuta:
2 000–20 000 eur za zaměstnance, resp.
4 000–50 000 eur za zaměstnance v případě opakovaného pochybení.
Shrnutí
Novela Zákona proti sociálnímu a mzdovému
dumpingu je podstatně přísnější. Naléhavě radíme, abyste si vedli přehled pracovní doby podle
požadavků zákona a zkontrolovali zařazení zaměstnanců do platových skupin, protože v případech nižší než stanovené minimální mzdy hrozí
vysoké pokuty, jak je uvedeno výše.
Naše mzdové oddělení je Vám samozřejmě kdykoli k dispozici.
Birgit Dundler
Vedoucí oddělení personální
a mzdové agendy
T: +43 2982 46 46 16
[email protected]
Seit mehr als 50 Jahren auf dem
österreichischen Markt.
Kontakty
Kancelář Vídeň
Oppolzergasse 6
1010 Wien
T: +43 1 342 522 11
Kancelář Horn
Riedenburgstraβe 3
3580 Horn
T: +43 2982 46 46
Více informací na www.stoeger-partner.eu.
Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství.
Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností.
Za rozhodnutí, které se čtenář rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme odpovědnost.
Stöger & Partner je auditorskou a daňově poradenskou společností s mezinárodním zaměřením.
Již více než 50 let nabízí služby v oblasti daňového poradenství, mzdového účetnictví a personální agendy,
vedení finančního účetnictví a podnikového poradenství.
Prostřednictvím přidružených kanceláří v Česku a na Slovensku (zde pod jménem AUDITOR) poskytuje kompletní poradenství
v zemích střední Evropy. Pro řešení globálních poradenských aspektů je Stöger & Partner nezávislým členem v celosvětové síti
UHY International, která sdružuje účetní a poradenské společnosti ve více než 80 zemích světa.
www.stoeger-partner.eu
Unabhängiges Mitglied von UHY International, Netzwerk von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften
Download

Přísnější zákon proti sociálnímu a mzdovému dumpingu