Technologie pro bezpečnou
a spolehlivou zdravotní péči
KATALOG
OD ROKU 1958
Technologie pro bezpečnou
a spolehlivou zdravotní péči
ROZVÍJÍME PĚTAPADESÁTILETOU TRADICI VÝROBY ZDRAVOTNICKÝCH TECHNOLOGIÍ
SPECIALIZUJEME SE NA UKONČOVACÍ PRVKY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ VČETNĚ JEJICH ROZVODŮ A ZDROJŮ
NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM NABÍZÍME KOMPLETNÍ SLUŽBY OD PROJEKCE, NÁVRHU DESIGNU, PŘES KONSTRUKCI,
VÝROBU AŽ PO KONEČNOU MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ A JEHO NÁSLEDNÝ SERVIS
JSME EVROPSKÝ VÝROBCE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY, PROFESIONÁLNÍMI PRACOVNÍKY A ODBORNÍKY
MÁME SILNÝ A FLEXIBILNÍ KONSTRUKČNÍ A PROJEKČNÍ TÝM, KTERÝ NABÍZÍ ŘEŠENÍ DLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA
NAŠE VÝROBNÍ KAPACITY ZARUČUJÍ RYCHLÉ A SPOLEHLIVÉ DODÁVKY NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
DESIGN NAŠICH VÝROBKŮ NAVRHUJEME DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ A JEJICH NÁROKŮ NA CELKOVÝ VZHLED INTERIÉRU
SPLŇUJEME MEZINÁRODNÍ NORMY A PŘEDPISY, NAŠE VÝROBNÍ POSTUPY A PROCESY JSOU ŘÍZENY DLE SYSTÉMU
MANAGEMENTU JAKOSTI S CÍLEM ZARUČIT UŽIVATELŮM MAXIMÁLNÍ KVALITU A BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ
PŘI VÝROBĚ ZAŘÍZENÍ POUŽÍVÁME PRVOTŘÍDNÍ MATERIÁLY A MODERNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ
S MAXIMÁLNÍM OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM POSKYTUJEME VŠESTRANNOU POMOC PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH AUTORIZOVANÝCH ZÁSTUPCŮ
JSME SOLIDNÍM A TRVALÝM PARTNEREM PRO ZDRAVOTNICKÉ ODBORNÍKY PO CELÉM SVĚTĚ
OBSAH
OBSAH
STROPNÍ STATIVY
STATIVY OTOČNÉ A KYVNÉ (OK07-57, OK07-55)
6-9
STATIVY OTOČNÉ (OK07-28, OK07-16)
10 - 13
STATIVY PEVNÉ A VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ (PS07, VK07, OK07-05)
14 - 16
STATIVY S KOMPAKTNÍMI RAMENY (SPR10, SPR11)
17
UKONČOVACÍ HLAVY STROPNÍCH STATIVŮ
18 - 25
DVOJMONTÁŽ STROPNÍCH STATIVŮ
26 - 27
NÁSTĚNNÉ RAMPY A ZDROJOVÉ SLOUPY
28 - 41
NÁSTĚNNÉ RAMPY (RN07-DN0)
30 - 31
NÁSTĚNNÉ RAMPY (RN07-DN1)
32 - 33
NÁSTĚNNÉ RAMPY (RN07-DN2)
34 - 35
NÁSTĚNNÉ RAMPY (RN07-DN3, RN07-DN3Z)
36 - 39
ZDROJOVÉ SLOUPY (ZS07, ZS07L)
40 - 41
ZDROJOVÉ MOSTY
2
4 - 27
42 - 45
ZDROJOVÉ MOSTY (ZMP07)
42 - 43
ZDROJOVÉ MOSTY (LAMINÁRNÍ, OBOUSTRANNÝ)
44 - 45
OBSAH
OBSAH
ZDROJOVÉ STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
KOMPRESOROVÉ A VAKUOVÉ STANICE
46 - 49
46 - 47
LAHVOVÉ STANICE
48
KYSLÍKOVÉ KONCENTRÁTORY
49
PRVKY ROZVODŮ
50 - 52
SIGNALIZACE TLAKU (MZU 010 / II)
50
SKUPINOVÉ UZÁVĚRY
51
NÁSTĚNNÉ PANÝLKY
52
PŘÍDAVNÉ PRVKY
RYCHLOSPOJKY
PRŮTOKOMĚRY, ZVLHČOVAČE, REDUKČNÍ VENTILY
53 - 55
53
54 - 55
PROJEKCE, MONTÁŽ, SERVIS
56 - 57
CERTIFIKÁTY
58 - 59
REFERENCE
60
3
STROPNÍ STATIVY
Stropní stativy řeší přívod medicinálních
plynů, elektrických sítí a slaboproudých
rozvodů ze stropu na pracoviště lékařských
specialistů. Nedělitelnou součástí jsou
ukončovací hlavy různých typů dle
specifických požadavků zdravotnických
pracovišť.
Nosnosti stativů jsou závislé na použitém
typu hlavy a zvolené délce ramen. Barva
a rozměry stativů jsou volitelné dle přání
zákazníka.
4
STROPNÍ STATIVY
STATIVY TYPY STROPNÍCH STATIVŮ
TYP STATIVU
horizontální nastavení
OK07-57
OK07-55
OK07-28
OK07-16
x
x
x
x
1 rameno
x
OK07-05
x
vertikální nastavení
x
x
hlava A
x
x
x
x
x
hlava L
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
hlava Z
OK07-57
x
PS07
VK07
x
2 ramena
možnost otáčení hlavou stativu
PS07
x
x
x
x
OK07-28
5
STROPNÍ STATIVY
OK07-57
Tento typ stropního stativu umožňuje
variabilní nastavení polohy ukončovací
hlavy v horizontální i vertikální rovině
a zároveň její nastavení kdekoliv v dosahu
ramen stativu.
6
TYP: OK07-57
STATIVY OTOČNÉ A KYVNÉ
1
500 mm
3
2
400 - 1000 mm
330°
800 mm
330°
1 - stropní kryt
2 - otočné rameno
3 - sklopné rameno
4 - zdrojová hlava
4
330°
7
STROPNÍ STATIVY
OK07-55
Tento typ stropního stativu umožňuje
variabilní nastavení polohy ukončovací
hlavy v horizontální i vertikální rovině
a zároveň její pohyb po kružnici, jejíž
poloměr je dán délkou kyvného ramene.
8
TYP: OK07-55
STATIVY OTOČNÉ A KYVNÉ
2
500 mm
1
800 mm
330°
3
330°
1 - stropní kryt
2 - sklopné rameno
3 - zdrojová hlava
9
STROPNÍ STATIVY
OK07-28
Tento typ stropního stativu umožňuje
variabilní nastavení polohy ukončovací
hlavy v horizontální rovině a zároveň její
nastavení kdekoliv v dosahu ramen stativu.
10
TYP: OK07-28
STATIVY OTOČNÉ
2
1
3
400 - 1000 mm
400 - 1000 mm
330°
330°
4
330°
1 - stropní kryt
2 - vrchní otočné rameno
3 - spodní otočné rameno
4 - zdrojová hlava
11
STROPNÍ STATIVY
OK07-16
Tento typ stropního stativu umožňuje
variabilní nastavení polohy ukončovací
hlavy v horizontální rovině a zároveň její
pohyb po kružnici, jejíž poloměr je dán
délkou ramene.
12
TYP: OK07-16
STATIVY OTOČNÉ
2
1
400 - 1000 mm
330°
3
330°
1 - stropní kryt
2 - otočné rameno
3 - zdrojová hlava
13
STROPNÍ STATIVY
PEVNÉ PS07
PS07
PS07 S RAMENEM TYPU SPR10
Tento typ stropního stativu umožňuje instalaci ukončovací
hlavy v konkrétním určeném místě.
1
1 - stropní kryt
2 - zdrojová hlava
3 - podvěsný policový systém
2
3
14
STROPNÍ STATIVY
STATIVY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ VK07
1
2
3
6
4
360°
5
7
Tento typ stropního stativu umožňuje instalaci ukončovací
hlavy v konkrétním určeném místě a její nastavení ve svislé
poloze.
1 - podhledová část
2 - stropní kryt
3 - výsuvná noha
4 - zdrojová hlava
5 - rychlospojky
6 - kontrolní manometry
7 - pojezd s policemi
VK07
15
STROPNÍ STATIVY
PEVNÉ OKO7-05
OK07-05 S RAMENY PRO UCHYCENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Tento typ stropního stativu umožňuje instalaci ukončovací
hlavy v konkrétním určeném místě a její otáčení ve vlastní
ose.
1
2
1 - stropní kryt
2 - zdrojová hlava
16
330°
STROPNÍ STATIVY
S KOMPAKTNÍMI RAMENY SPR10, SPR11
G - rozsah
povoleného provozního zatížení
Kompaktní rameno
700 - 1100
800 - 966
5 - 28 (kg)
0 - 14 (kg)
SPR10
SPR11
1100 (mm)
950 (mm)
V
Stativy s kompaktními pružinou
vyvažitelnými, sklopnými
a otočnými rameny vyráběné
v typech SPR10 a SPR11
a jejich kombinací jsou nosiče
zdravotnického příslušenství
- operačních světel, kamer,
monitorů, ochranných bariér proti
RTG záření a dalších.
G
V - výška zdvihu
SPR11
17
STROPNÍ STATIVY
UKONČOVACÍ HLAVY STROPNÍCH STATIVŮ
Sdružuje vývody medicinálních plynů,
elektrické energie a dalších médií
na pracovišti zdravotníka s vysokými
nároky na technickou vybavenost.
Osazení hlavy je volitelné podle
individuálních potřeb daného pracoviště.
18
STROPNÍ STATIVY
UKONČOVACÍ HLAVY STROPNÍCH STATIVŮ
TYP UKONČOVACÍ HLAVY
L06
L10
L15
A
Z
délka tyčí na police a příslušenství (mm)
600
1000
1500
400 - 1000
0
1
2
4
1
x
x
x
x
obvykle pro pracoviště operatéra
x
x
x
obvykle pro zákrokové sály
x
doporučený počet polic
podchodná výška instalace
bez podchodné výšky
x
obvykle pro pracoviště anesteziologa
x
x
x
x
19
STROPNÍ STATIVY
L06, L10, L15
V přední části je tato zdrojová hlava
vybavena dvěmi nerezovými tyčemi,
ke kterým je možno upevnit výškově
přestavitelné police, nosiče infuzních pump,
nebo jiné vybavení. Z boků jsou osazeny
vývody médií.
Zdrojovou hlavu je možné kombinovat
na všechna ramena řady OK07.
Dodává se ve třech délkách L06 (694 mm),
L10 (1094 mm) a L15 (1594), které určují
maximální vybavení dané hlavy.
20
TYP: L06, L10, L15
UKONČOVACÍ HLAVY STROPNÍCH STATIVŮ
1 - zadní kryt hlavy
2 - rychlospojky Air Motor a AGSS
3 - silnoproudé zásuvky
4 - kolíky ochranného pospojení
5 - ovládání ramen stativu
6 - medilišta
7 - police
8 - tyč na police a jiné příslušenství
1
8
4
7
2
3
5
6
21
STROPNÍ STATIVY
HLAVA A
Tato zdrojová hlava je používána nejčastěji
v místech pracoviště anesteziologa,
případně tam, kde je zapotřebí dostatek
prostoru pod ukončovací hlavou.
Osazení hlavy je volitelné podle
individuálních potřeb daného pracoviště.
Ve spodní části může tato zdrojová hlava
být vybavena dvěmi nerezovými konzolami,
ke kterým je možno upevnit výškově
přestavitelné police, nosiče infuzních pump,
nebo jiné vybavení. Z přední a zadní strany
jsou osazeny vývody médií.
Zdrojovou hlavu je možné kombinovat
na všechna ramena řady OK07.
22
TYP: HLAVA A
UKONČOVACÍ HLAVY STROPNÍCH STATIVŮ
1 - rychlospojky medicinálních plynů
2 - rychlospojky Air motor a AGSS
3 - silnoproudé zásuvky
4 - kolíky ochranného pospojení
5 - ovládání ramen stativu
6 - medilišta
7 - police
8 - tyč na police a jiné příslušenství
6
3
4
2
1
8
7
5
23
STROPNÍ STATIVY
HLAVA Z
Tato zdrojová hlava je používána nejčastěji
v místech pracoviště anesteziologa.
Její výhodou je možnost zavěšení
anesteziologického přístroje. Tato vlastnost
umožňuje trvalé propojení přístroje a hlavy
při manipulaci v prostoru operačního sálu
a při desinfekci prostor.
Osazení hlavy je volitelné podle
individuálních potřeb daného pracoviště.
Hlava může být osazena různými standardy
držáků anesteziologických přístrojů. Vývody
médií jsou ze zadní strany hlavy.
Zdrojovou hlavu je možné kombinovat na
všechna ramena typu OK07 - 05, 16, 28.
24
TYP: HLAVA Z
UKONČOVACÍ HLAVY STROPNÍCH STATIVŮ
1 - rychlospojky medicinálních plynů
2 - manometry
3 - silnoproudé zásuvky
4 - kolíky ochranného pospojení
5 - ovládání zdvihu držáku přístroje
6 - ovládání ramen stativu
7 - držák anesteziologického přístroje
8 - madlo s ovládačem
9 - rychlospojky Air motor a AGSS
1
2
3
6
4
8
5
9
25
STROPNÍ STATIVY
Dvojmontáž je kombinace libovolných
stropních stativů a hlav. Tato varianta
je vhodná pro zdravotnická pracoviště
s nejintenzivnější péčí o pacienta. Hlavní
výhodou je vysoká kapacita vývodů médií
i možnost osazení velkým počtem různého
příslušenství i přístrojového vybavení
a zároveň komfort obsluhujícího personálu.
26
STROPNÍ STATIVY
STATIVY DVOJMONTÁŽ
27
NÁSTĚNNÉ RAMPY
Nástěnné rampy jsou především určeny
pro lůžkové pokoje zdravotnických zařízení
a dále tam, kde jsou požadovány vývody
medicinálních plynů, silnoproudé elektřiny
i slaboproudých rozvodů.
Součástí nástěnných ramp může být přímé
osvětlení, nepřímé i noční a to jak zářivkové
tak s LED technologií.
Jejich design může být přizpůsoben
celkovému interiéru a vzhledu pokoje.
28
NÁSTĚNNÉ RAMPY
NÁSTĚNNÉ RAMPY
TYP NÁSTĚNNÉ RAMPY
horizontální instalace
DN0
DN1
DN2
DN3
DN3-Z
x
x
x
x
x
vertikální instalace
x
přímé a noční osvětlení
x
x
x
nepřímé osvětlení
x
x
x
x
x
x
x
osazení medicinálními plyny
pro lůžková oddělení
x
pro intenzivní pracoviště
x
x
x
x
x
x
x
x
x
zabudovatelné do stěny
vícelůžkové varianty
ZS07
x
x
x
x
x
29
NÁSTĚNNÉ RAMPY
RN07-DN0
Osvětlovací nástěnná rampa RN07-DN0
je určena do standardních lůžkových pokojů
bez potřeby vývodů medicinálních plynů.
Obsahuje vývody silnoproudé elektrřiny
a slaboproudých instalací, lze ji osadit
přímým, nepřímým i nočním osvětlením.
Na rampu lze umístit medilištu a další
volitelné příslušenství.
30
TYP: RN07-DN0
NÁSTĚNNÉ RAMPY
2
1
1 - silnoproudé zásuvky
2 - medilišta
2
1
31
NÁSTĚNNÉ RAMPY
RN07-DN1
Osvětlovací nástěnná rampa RN07-DN1
je určena do standardních lůžkových pokojů
s potřebou vývodů medicinálních plynů,
silnoproudé elektrřiny a slaboproudých
instalací, lze ji osadit přímým, nepřímým
i nočním osvětlením. Na rampu lze umístit
medilištu a další volitelné příslušenství.
32
TYP: RN07-DN1
NÁSTĚNNÉ RAMPY
3
3
1
2
1
2
1 - silnoproudé zásuvky
2 - rychlospojky medicinálních plynů
3 - medilišta
33
NÁSTĚNNÉ RAMPY
RN07-DN2
Nástěnné rampy RN07-DN2 umožňují
umístění vývodů medicinálních plynů
a větších slaboproudých instalací vlevo
i vpravo od lůžka pacienta / středu
rampy. Její předností je snažší instalace
vícelůžkových variant na rozvody
medicinálních plynů a slaboproudu.
34
TYP: RN07-DN2
NÁSTĚNNÉ RAMPY
3
3
1
2
1
2
1 - silnoproudé zásuvky
2 - rychlospojky medicinálních plynů
3 - medilišta
35
NÁSTĚNNÉ RAMPY
RN07-DN3
Tyto rampy umožňují umístění
vývodů medicinálních plynů a větších
slaboproudých instalací vlevo i vpravo
od lůžka pacienta / středu rampy.
Její předností je snažší instalace
vícelůžkových variant na rozvody
medicinálních plynů a slaboproudu. Jejich
hlavní výhodou je nízká hloubka čímž tolik
nezasahují do manipulačního prostoru
před rampou.
36
TYP: RN07-DN3
NÁSTĚNNÉ RAMPY
3
3
1
1
2
2
1 - silnoproudé zásuvky
2 - rychlospojky medicinálních plynů
3 - medilišta
37
NÁSTĚNNÉ RAMPY
JEDNOKANÁLOVÁ RN07-DN3
RN07-DN3
2
Tato nástěnná lůžková rampa je určena do standardních
lůžkových pokojů s potřebou vývodů medicinálních plynů,
silnoproudé elektrřiny a slaboproudých instalací.
Na rampu lze umístit medilištu a další volitelné příslušenství.
Jejich hlavní výhodou je nízká hloubka, čímž tolik nezasahují
do prostoru před rampou.
38
1
1 - silnoproudé zásuvky
2 - rychlospojky medicinálních plynů
NÁSTĚNNÉ RAMPY
VESTAVĚNÁ RN07-DN3Z
1
Tato nástěnná lůžková rampa je určena do standardních
lůžkových pokojů s potřebou vývodů medicinálních plynů,
silnoproudé elektrřiny a slaboproudých instalací.
Na rampu lze umístit volitelné příslušenství.
Její hlavní charakteristikou je konstrukce určená
pro zastavění do interiéru (součást nábytkové sestavy,
za obraz apod.).
2
1 - silnoproudé zásuvky
2 - rychlospojky medicinálních plynů
RN07-DN3Z
39
NÁSTĚNNÉ RAMPY
ZDROJOVÉ SLOUPY ZS07
ZS07
Tyto sloupy se používají především v místech, kde není
možné instalovat nástěnnou rampu. Např. mezi okna,
prosklenné stěny, nosné sloupy apod.
V přední části sloupu je instalována tyč sloužící
k upevnění přestavitelných, natáčecích polic s medilištami
a příslušenství.
4
3
2
1
1 - police
2 - tyč na police a příslušenství
3 - rychlospojky medicinálních plynů
4 - silnoproudé zásuvky
40
NÁSTĚNNÉ RAMPY
ZDROJOVÉ SLOUPY ZS07L
Tyto sloupy se používají především v místech, kde není
možné instalovat nástěnnou rampu. Např. mezi okna,
prosklenné stěny, nosné sloupy apod.
V přední části sloupu je instalována tyč sloužící
k upevnění přestavitelných, natáčecích polic s medilištami
a příslušenství.
1 - police
2 - tyč na police a příslušenství
3 - rychlospojky medicinálních plynů
4 - silnoproudé zásuvky
5, 6 - nepřímé osvětlení
5
ZS07L
4
2
1
3
6
41
ZDROJOVÉ MOSTY
ZMP07
Zdrojový most slouží k ukončení rozvodů
medicinálních plynů, el. energie
a datových kabelů do optimální blízkosti
lůžka pacienta. Používá se především na
specializovaná zdravotnická pracoviště
(ARO, JIP). Zdrojový most lze osadit
bodovou halogenovou lampou, konzolou
s rameny, teleskopickou tyčí se závěsem,
medilištou, pozičním (nočním) osvětlením,
případně dalšími příslušenstvími podle
potřeb daného pracoviště. Díky své
konstrukci zajišťuje most optimální využití
prostoru s ohledem na bezpečnost pacienta
i práce zdravotnického personálu.
42
TYP: ZMP07
ZDROJOVÝ MOST
4
2
3
1 - otočný pojezd s policí
2 - stropní kryt
3 - ramena na příslušenství
4 - podhled
360°
1
43
ZDROJOVÉ MOSTY
LAMINÁRNÍ ZMP07
ZMP07
Zdrojový most laminární ZMP07 se používá všude tam,
kde je zapotřebí usměrnit laminární výtlačné proudění
ze stropu. Především v superaseptických prostředích.
ZMP lze realizovat i v uspořádání ve tvaru písmene „U“.
44
ZDROJOVÉ MOSTY
OBOUSTRANNÝ ZMP07
4
3
Oboustranný most se používá všude tam, kde je zapotřebí
umístit vývody medicinálních plynů, silnoproudých instalací
a slaboproudu z obou stran modulu.
1
1 - elektrická zásuvka
2 - nepřímé osvětlení
3 - přímé osvětlení
4 - medilišta
5 - rychlospojka med. plynů
6 - noha mostu
2
5
6
ZMP07
45
ZDROJOVÉ STANICE
KOMPRESOROVÉ STANICE
Kompresorová stanice zabezpečuje v automatickém režimu
požadovaný tlak a projektovaný průtok medicinálního
stlačeného vzduchu. A to jak v kvalitě podle evropského
lékopisu, tak podle jiných standardů. Kompresorové stanice
jsou stacionární a mohou být v provedení bezolejové
- olejové, spirálové - pístové, rozlišené chladícím
mediem, způsobem pohonu atd... Dodáváme standardně
kompresorové stanice o výkonu od 2,2 až 608 Nm3/h.
46
ZDROJOVÉ STANICE
VAKUOVÉ STANICE
Vakuová stanice zabezpečuje v automatickém režimu
požadovaný podtlak a projektovaný průtok medicinálního
vakua pro potřeby sání. Velmi důležitou součástí je úprava
a vyčištění vyfukovaného kontamionovaného vzduchu.
Proto je nezbytné, aby každá vakuová stanice byla vybavena
dokonalými antibakteriálními filtry a jímačem sekretu.
MZ Liberec, a.s. dodává standardně řadu vakuových stanic
s výkonem od 6,4 do 632 Nm3/h.
47
ZDROJOVÉ STANICE
LAHVOVÉ STANICE
Řešení tlakovými lahvemi je nejstarší a nejosvědčenější
způsob zásobování plynem a je rovněž investičně nejlevnější.
Velkou nevýhodou tohoto řešení je obtížná manipulace
s těžkými tlakovými lahvemi a je také provozně nejdražší.
Dodáváme lahvové zdroje s automatickým přepínáním,
poloautomatické i manuální. Projektovaný průtok
je do 300 m3/hod.
48
ZDROJOVÉ STANICE
KYSLÍKOVÉ KONCENTRÁTORY
Komplexní PSA systém
Vzduchový kompresor
Vymrazovací sušička
Zásobník vzduchu
PSA koncentrát
Zásobník kyslíku
Sterilní filtry
Koncentrátor kyslíku je založen na principu použití
molekulárních sít, která jsou schopná oddělit dusík
od kyslíku na bázi různé velikosti molekul. Tato zařízení
produkují kyslíkem obohacený vzduch - KOV
(s 93 - 95% kyslíku). Tento plyn umožňuje náhradu
medicinálního kyslíku při dodržení všech potřebných
parametrů. Kyslíkové koncentrátory se dodávají v 6 různých
velikostech s kapacitou produkce od 3 - 48 Nm3/h O2 (KOV).
49
PRVKY ROZVODŮ
SIGNALIZACE TLAKU MZU 010 / II
MZU 010 / II
Monitorovací zařízení MZU 010 / II s dotykovou obrazovkou je určeno
pro klinickou i provozní signalizaci stavu medicinálních plynů v potrubním
rozvodu i zdroji. Jeho účelem je na nevyhovující stav upozornit světelnou
a akustickou signalizací, případně odeslat informaci do externích signalizačních
zařízení. Dále MZU 010 / II umožňuje měřit spotřebu sledovaného plynu
a to jak aktuální průtok tak celkovou spotřebu v čase.
MZU 010 / II lze instalovat do stěny, nebo inatalovat na stěnu. Nastavení
sledovaných parametrů se provádí v menu zařízení dotykovým displejem přímo
v místě instalace.
MPa
50
PRVKY ROZVODŮ
SKUPINOVÉ UZÁVĚRY
P
K
N
V
T
S
Skupinový uzávěr typu SU je určen k uzavření prostupu
plynu do dalšího úseku rozvodu. Slouží jako vstupní místo
pro účely nouze a údržby a jeho snímače tlaku jsou určeny
pro signalizaci nevyhovujících tlaků v daném úseku rozvodu.
Skupinové uzávěry jsou v provedení pro max. 5 libovolných
kombinací plynů.
K - uzávěry větví (kulové kohouty zvolených parametrů)
V - výpustky
N - nouzové vstupy: rychlospojky DN 4, PN 10
T - tlakoměry na výstupech
S - tlaková čidla (pro signalizační systémy)
P - průchodky pro vodiče signalizace
SU 03
51
PRVKY ROZVODŮ
NÁSTĚNNÉ PANÝLKY
UR.17 B
Nástěnné panýlky jsou přípojným místem do rozvodu
medicinálního plynu. Panýlek může být osazen
rychlospojkou, specifickou pro daný plyn nebo
manometrem. Vyrábíme nástěnné panýlky s pohonem
chirurgických nástrojů - Air motor i se systémem odtahu
anesteziologických směsí z výdechu pacienta - AGSS.
Lze je zabudovat do stěny, nebo instalovat na stěnu.
52
PŘÍDAVNÉ PRVKY
RYCHLOSPOJKY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
MZ Liberec vyrábí rychlospojky ve standardech ČSN
a DIN, které slouží k rychlému spojení a odpojení dvou částí
rozvodu. Při spojení s odpovídajícím protikusem tvoří pevný
a těsný spoj, v případě rozpojení funguje jako samočinný
uzávěr s oddělovacím ventilem. Rychlospojka
má několik variant provedení, které se liší zejména způsobem
uchycení na základové desce a způsobem připojení
na centrální rozvod. Rychlospojka je pro různé plyny
nezáměnná a vyrábí se s barevným rozlišením medií.
Do rychlospojek se umisťují nástavce daného typu plynu
a po spojení tvoří funkční celek.
Typové označení
UR 107
Plyn
Barevné označení
O2
bílá
UR 507
N2O
modř návěstní
UR 607
Vzduch
černá + bílá
UR 807
Podtlak
žlutá + černá
UR 707
CO2
šedá
53
PŘÍDAVNÉ PRVKY
PRŮTOKOMĚRY ZVLHČOVAČE
PRŮTOKOMĚR ME.03
Jsou určeny k dávkování kyslíku z centrálního rozvodu
případně k jeho účinnému zvlhčení. Relativní vlhkost kyslíku
je nejméně 80 %. Jsou napojitelné na všechna ukončení
rozvodů kyslíku s rychlospojkami. Jejich průtok
lze regulovat ve dvou variantách: 1-5 l/min a 2-20l/min.
54
ZVHLČOVAČ MZ 103 F, MZ 104 F
PŘÍDAVNÉ PRVKY
VAKUOVÝ A NÍZKOTLAKÝ REDUKČNÍ VENTIL
RV.02 je speciální nízkotlaký redukční ventil, určený
k manuální úpravě tlaku jím protékajícího plynného media.
RV.02 je přímo napojitelný do všech současně i dříve
vyráběných typů rychlospojek.
Vstupní tlak 300-1000 kPa, výstupní tlak 20-700 kPa.
RV.02
Vakuový redukční ventil VR.01 je určen k redukci podtlaku
z centrálního rozvodu podtlaku. Je napojitelný na všechna
ukončení rozvodů podtlaku s rychlospojkami. Regulace
podtlaku se provádí otáčením regulačního kolečka
umístěného v ose tělesa ventilu. Pro kontrolu výstupního
podtlaku má VR.01 vakuometr s rozsahem 0 až - 100 kPa.
VR.01
55
PROJEKCE, MONTÁŽ, SERVIS
PROJEKCE
Společnost MZ Liberec je pro všechny své projekční činnosti plně certifikovaná. Tým projektantů MZ Liberec je připraven
řešit projekty zdrojů, rozvodů a ukončovacích prvků medicinálních i technických plynů v požadovaném časovém termínu. Veškerá
projekční činnost firmy se řídí EN ISO 7396 případně jinými místními normami. Disponujeme dostatečnou
kapacitou pro projekční přípravu kompletních systému rozvodů medicinálních i technických plynů od malých projektů
až po velké akce v rozsáhlých nemocničních komplexech. Svým zákazníkům předkládáme vždy optimální řešení jejich požadavků.
56
PROJEKCE, MONTÁŽ, SERVIS
MONTÁŽ
Provádíme montáže námi dodávaných zařízení pro ucelené systémy rozvodů medicinálních i technických plynů
a to jak v ČR, tak v zahraničí. Všechny naše montáže ve zdravotnictví jsou prováděny dle normy EN ISO 7396. Námi
soustavně školený vlastní tým montérů zaručuje zákazníkům vysoce profesionální přístup a kvalitu. Doba každé montáže
je přizpůsobena požadavkům zákazníků.
SERVIS
MZ Liberec nabízí širokou škálu služeb, které minimalizují uživatelům systémů rozvodů medicinálních plynů
ve zdravotnických zařízeních rizika běžného užívání. Uživatelům námi dodávaných zařízení nabízíme záruční
a pozáruční servis zdrojů, rozvodů a ukončovacích prvků včetně generálních oprav. Realizujeme bezpečnostní
a funkční testy (např. periodické bezpečnostně technické kontroly). Zajišťujeme prohlídky, revize, zpracování provozní
dokumentace a záznamy stavu včetně doporučení nápravy.
Pro Českou republiku zajišťujeme kontrolu kvality medicinálních plynů dle Evropského lékopisu (LEK 15) naší
LABORATOŘÍ akreditovanou Statním ústavem pro kontrolu léčiv.
57
CERTIFIKÁTY
58
CERTIFIKÁTY
59
REFERENCE
ZEMĚ
NEMOCNICE / KLINIKA
ZEMĚ
NEMOCNICE / KLINIKA
ALBÁNIE
ÁZERBÁJDŽÁN
BELGIE
NEMOCNICE SALUZ, TIRANA
NEMOCNICE MTN, BAKU
VOJENSKÁ NEMOCNICE,
NEDER-OVER-HEMBEECK (BRUSEL)
REHABILITACE, NEMOCNICE VALIDA,
BERCHEM-STE-AGATHE (BRUSEL)
UNIVERZITNÍ KLINIKA MONT-GODINE, MONT
FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE, PRAHA
INSTITUT KLINICKÉ
A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, PRAHA
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY, BRNO
FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ
FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY,
PRAHA
FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ
NEMOCNICE NA HOMOLCE, PRAHA
THOMAYEROVA NEMOCNICE, PRAHA
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE,
KARLOVY VARY
KRAJSKÁ MASARYKOVA NEMOCNICE,
ÚSTÍ NAD LABEM
OBLASTNÍ NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV
OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO
UNIVERZITNÍ NEMOCNICE, HELSINKY
NOVÁ UNIVERSITNÍ NEMOCNICE OWENDO,
LIBREVILLE
ZDRAVOTNÍ CENTRUM, SACHKERE
EVROPSKÁ NEMOCNICE, ŘÍM
POLIKLINIKA PORTUENSE, ŘÍM
SAN RAFFAELE NEMOCNICE V PISANĚ, ŘÍM
NEMOCNICE IBN SINA, AL MUKALLA
CENTRÁLNÍ PANAFRICKÁ NEMOCNICE GSA,
DOUALA
PRENATÁLNÍ CENTRUM, ALMATY
POHOTOVOSTNÍ NEMOCNICE, ALMATY
PEDIATRICKÁ NEMOCNICE, ALMATY
KARDIOLOGICKÉ CENTRUM, KARAGANDA
PRENATÁLNÍ CENTRUM, CHIMKENT
HÔTEL DIEU ACHRAFIEH, BEJRÚT
NEMOCNICE JAMIL
NEMOCNICE TRAKAJ
LITVA
LITVA
LITVA
LITVA
MAĎARSKO
NĚMECKO
REGIONÁLNÍ KLINIKA KLAJPEDA
RODINNÁ KLINIKA SHAULIAJ
MĚSTSKÁ NEMOCNICE SHILUJTE
MĚSTSKÁ NEMOCNICE SANTORISHKE
NEMOCNICE DEBRECEN
MĚSTSKÁ NEMOCNICE,
FRANKFURT NAD MOHANEM
UNIVERZITNÍ NEMOCNICE MAASTRICHT
ZDRAVOTNICKÉ CENTRUM MAXIMA, VELDHOVEN
NEMOCNICE KAMIENNA GORA
NEMOCNICE OIOM, PULTUSK
NEMOCNICE SV. RAFALA, KRAKOV
NEMOCNICE DR.SOKOLOWSKIEGO, WALBRZYCH
MĚSTSKÁ NEMOCNICE BYDGOSZCZ
NEMOCNICE LISABON
MĚSTSKÁ NEMOCNICE INEU
MĚSTSKÁ NEMOCNICE DR.GEORGE TRIFON,
NĂSAUD
NEMOCNICE FOISOR, BUKUREŠŤ
NEMOCNICE ST.STEFAN, BUKUREŠŤ
NEMOCNICE VICTOR GOMOIU, BUKUREŠŤ
PORODNICE OMSK
PORODNICE SALAVAT
PORODNICE BELORECK
REGIONÁLNÍ NEMOCNICE OMSK
REGIONÁLNÍ NEMOCNICE ARCHANGELSK
REGIONÁLNÍ NEMOCNICE STAVROPOL
REGIONÁLNÍ KLINIKA JEKATĚRINBURG
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NOJABRSK
ZDRAVOTNÍ CENTRUM ULAN-UDE
RUSKO-FINSKÁ KLINIKA SCANDINAVIA,
PETROHRAD
NEMOCNICE ZAHRAN AL-JANOUB, RIJÁD
DĚTSKÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE,
BANSKÁ BYSTRICA
KOCHOVO SANATORIUM,
UNIVERZITNÍ NEMOCNICE BRATISLAVA
FAKULTNÍ NEMOCNICE F.D. ROOSEVELTA,
BANSKÁ BYSTRICA
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU SKALICA
NEMOCNICE MADANI
UNIVERZITNÍ NEMOCNICE SOBA, CHARTÚM
NEMOCNICE DR. SHAMI, DAMAŠEK
SPECIALIZOVANÉ CENTRUM CHIRURGIE,
TAŠKENT
BELGIE
BELGIE
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
FINSKO
GABON
GRUZIE
ITÁLIE
ITÁLIE
ITÁLIE
JEMEN
KAMERUN
KAZACHSTÁN
KAZACHSTÁN
KAZACHSTÁN
KAZACHSTÁN
KAZACHSTÁN
LIBANON
LIBYE
LITVA
60
NIZOZEMSKO
NIZOZEMSKO
POLSKO
POLSKO
POLSKO
POLSKO
POLSKO
PORTUGALSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUSKO
RUSKO
RUSKO
RUSKO
RUSKO
RUSKO
RUSKO
RUSKO
RUSKO
RUSKO
SAÚDSKÁ ARÁBIE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SUDÁN
SUDÁN
SÝRIE
UZBEKISTÁN
U Nisy 362/6
460 01 Liberec 3
Česká Republika
Tel.: +420 488 040 111
Fax: +420 488 040 326
E-mail: [email protected]
www.mzliberec.cz
Copyright © MZ Liberec, a.s., 2013
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
INVESTMENT IN YOUR FUTURE
Download

KATALOG OD ROKU 1958