ZPRAVODAJ
CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ
WWW.ZUOVA.CZ
ROČNÍK 10, ČÍSLO 1/2014
Obsah
Reakreditace CKL - Zdravotnická laboratoř č. 8014�����������������������������������������������������������������������������������������2
Novinky na oddělení imunologie a alergologie...................................................................................................3
Laboratorní diagnostika bazilární (tuberkulózní) meningitidy.......................................................................4
Nově popsaný druh Microsporum aenigmaticum sp. nov. – původce dermatofytózy.................................6
Nabídka oddělení parazitologie a lékařské zoologie lékařům...........................................................................7
Nový laboratorní informační systém „C-LIS“.....................................................................................................7
Reakreditace CKL - Zdravotnická laboratoř č. 8014
Jana Fránková
Centrum klinických laboratoří jako Zdravotnická laboratoř č. 8014 se po náročné přípravě a posuzování systému
managementu kvality Českým institutem pro akreditaci,
o.p.s, v květnu tohoto roku reakreditovalo podle revidované normy ČSN EN ISO 15189:2013.
Osvědčení o akreditaci č. 295/2014 je platné do 7. 5. 2019.
CKL rovněž získala možnost uplatnění flexibilního přístupu k rozsahu akreditace, což umožňuje průběžný rozvoj
služeb pokrytých akreditací (zavedení nové metody či normy, nebo modifikaci metody v rámci rozsahu akreditace laboratoře). Flexibilní rozsah akreditace je upřesněn v dodatku Přílohy k osvědčení o akreditaci
Celkem má CKL akreditováno 188 metod v oblasti lékařské
mikrobiologie, cytogenetiky, imunologie a alergologie a 3
postupy pro odběr primárních vzorků a vzorků z prostředí.
CKL má dále udělenu akreditaci jako Zkušební laboratoř
č. 1554 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. V oblasti
vyšetřování biotických a abiotických faktorů životního prostředí, genetické toxikologie a stanovení účinnosti dezinfekčních prostředků je akreditováno 9 metod.
Osvědčení o akreditaci č. 708/2013 vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je platné do 2.3.2017.
2
ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ
Léto 2014
WWW.ZUOVA.CZ
ROČNÍK 10, ČÍSLO 1/2014
NOVINKY NA ODDĚLENÍ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE
Kolektiv autorů - Oddělení imunologie a alergologie
ALERGOLOGIE - DIAGNOSTIKA SPECIFICKÝCH IgE:
Laboratorní diagnostika specifických IgE prochází v současné době rozsáhlými změnami, a to nejen v naší laboratoři,
ale i v oboru laboratorní imunologie jako takovém. Naše
laboratoř na aktuální vývoj v oboru reaguje, a proto nabízí specializovaným lékařům širokou paletu vyšetření, které
pokrývají všechny aktuální trendy.
pozitivní). Možnost diskrepantních výsledků se starší
metodou, sérologické výsledky je nutné hodnotit v kontextu s klinickým stavem pacienta.
•
Od května máme k dispozici novou žádanku – pro specifické
IgE (na požádání zašleme, je ke stažení na www.zuova.cz).
Z novinek na žádance:
1. Phadiatop Infant (složení: d1, e1, e5, f1, f2, f13, f24, g6,
t3, w1, w21) – screen vyšetření pro děti do 4 let věku,
2. Phadiatop (složení: d1, d2, e1, e3, e5, g6, t3, t9, w6, w19,
m2) – nové doporučení k dalšímu event. testování,
3. Nově k dispozici 21 jednotlivých alergenových komponent.
Již více než rok máme v nabídce jako jediní v Moravskoslezském a Zlínském kraji metodu ISAC. ImunoCAP ISAC je
biočipová technologie pro široké spektrum alergenů a alergenových komponent (112 alergenových komponent z 51
alergenových zdrojů). ImunoCAP ISAC může odhalit skutečný senzibilizační profil u multisenzibilizovaných pacientů, upřesní potenciální riziko vážných reakcí souvisejících
s potravinovými alergiemi a pomůže identifikovat IgE profil
u pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu. K testovaným potravinám patří ořechy (kešu, para, lískové, vlašské,
arašídy), sezam, sója, pohanka, pšenice, kiwi, celer, jablko,
broskev, vejce, kravské mléko, treska a krevety, kuřecí maso,
dále inhalační alergeny - pyly bojínku, troskutu, olše, břízy,
lísky, platanu, ambrosie, merlíku, jitrocele, pelyňku, roztoči,
plísně, šváb, jed vosy, jed včely, pes, kočka, kůň, myš a latex.
Odběr: 1x srážlivá krev (biochemická zkumavka), doba odezvy: 4-6 týdnů. Výsledky jsou zasílány formou komplexní
výsledkové zprávy.
Při stanovení spec. IgE proti jednotlivým alergenům a alergenovým komponentám metodou FEIA (netýká se alergenových směsí ani metody EIA) uvádíme nyní výsledky od
hodnot 0,1 IU/ml (zvýšení citlivosti v důsledku širšího rozpětí kalibrační křivky). Zařazení do RAST tříd se nemění,
nutno si jen uvědomit, že i hodnoty v intervalu 0,1-0,35 IU/
ml (třída 0) mohou mít v některých specifických situacích
(u dětí, u senzibilizace na hmyzí jed, u některých potravinových alergenů) diagnostický význam.
INFEKČNÍ SÉROLOGIE:
Slovenská firma Imuna přestala vyrábět a dodávat některé
antigeny pro sérologické testy a naše laboratoř byla nucena
v případě průkazu protilátek proti yersiniím a Widalovy reakce změnit používaná diagnostika:
•
Metoda hemaglutinace pro stanovení Yersinia enterocolitica byla nahrazena metodou ELISA fa Euroimmun,
kde prokazujeme IgG a IgA protilátky (Hodnocení: index pozitivity (IP), <0,8 negativní, 0,8-1,1 hraniční, >1,1
Od 19. května 2014 při požadavku na vyšetření protilátek proti vybraným druhům rodu Salmonella (Widalova reakce) začala naše laboratoř používat antigeny firmy SIFIN, která nabízí současně O i H antigeny.
Námi nabízené antigeny v rámci Widalovy reakce zahrnují:
•
•
•
•
Salmonella enteritidis OH (1,9,12:g, m)
Salmonella typhimurium OH (1,4,5,12:i:1,2)
Salmonella paratyphi B – OH (1,4,5.12:b:1,2)
Salmonella typhi OH (9,12:d)
•
Rozšíření parametrů u sérologie Campylobacter jejuni,
nově vyšetřujeme protilátky třídy IgG a IgA. Home-made metoda byla nahrazena metodou ELISA fa Virion-serion (Hodnocení: index pozitivity (IP), <0,8 negativní,
<0,8-1,2> hraniční, >1,2 pozitivní). Ve výjimečných případech je možné očekávat diskrepantní výsledky.
•
V případě požadavků na vyšetření protilátek proti Treponema pallidum metodou ELISA provádíme místo celkových protilátek průkaz protilátek ve třídě IgG.
AUTOPROTILÁTKY:
V případě vyšetření Myositis screen jsme rozšířili spektrum
dostupných autoprotilátek na Mi2α, Mi2β, TIF1g, MDA5,
NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL12, EJ, OJ.
Vzhledem k absenci požadavků rušíme vyšetření protilátek
proti aktinu (a-aktin, IgG, IgA).
BUNĚČNÁ IMUNITA:
Laboratoř buněčné imunity nabízí dva nové testy na principu ELISPOT. ELISPOT umožňuje standardizované vyšetření produkce IFN-γ po stimulaci specifickým antigenem.
•
T-SPOT® TB test představuje test k diagnostice infekce
Mycobacterium tuberculosis. Jedná se o alternativu k testu QuantiFeron®-TB Gold, který již několik let naše laboratoř nabízí. Principem testu T-SPOT® TB je metoda
ELISPOT, založena na průkazu specifických efektorových T-buněk odpovídajících na stimulaci specifickými
antigeny (ESAT-6 a CFP10) tvorbou IFN- γ. T-SPOT®
TB test najde uplatnění jak v nepřímé diagnostice latentní i aktivní infekce M. tuberculosis, tak, a to především, jako test druhé volby u pacientů s nejasnými, resp.
nejednoznačnými výsledky testu QuantiFeron®-TB
Gold a u pacientů s poruchou imunity. Test T-SPOT®
TB vykazuje vyšší senzitivitu u pacientů s mimoplicní
formou TBC. Na rozdíl od testu QuantiFeron®-TB Gold
k odběru není zapotřebí speciálních zkumavek, stačí
zkumavka nesrážlivé periferní krve využívající Li-heparin jako antikoagulans (děti od 10 let a dospělí 6-8 ml
krve, děti 2-9 let 4 ml krve, děti do dvou let 2 ml krve).
3
ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ
Léto 2014
WWW.ZUOVA.CZ
Vyšetření se provádí: každou středu – materiál je nutno
doručit do laboratoře buď v úterý do 14 h, nebo ve středu
do 10 h dopoledne.
•
Lyme-Spot jako doplňující test k diagnostice infekce Borrelia burgdorferi. Princip metody je obdobný
jako u T-Spot, používají se jen odlišné antigeny, které
jsou specifické pro B. burgdorferi (Borrelia B31 a Borrelia OSP-mix). Lyme spot je postaven na zcela odlišném principu než metody stanovující protilátky
(ELISA, WB) a doplňuje často jen velmi obtížně interpretovatelnou sérologickou diagnostiku. Uplatnění najde zejména v pozdních stadiích lymské choroby
včetně hodnocení eventuálních pozdních následků.
ROČNÍK 10, ČÍSLO 1/2014
Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví Li-heparin (8 ml),
Vyšetření se provádí: každou středu - materiál je nutno
doručit do laboratoře buď v úterý do 14 h, nebo ve středu
do 10 h dopoledne.
Laboratoř dále nabízí vyšetření CD57+ NK pro diagnostiku
lymské borreliózy. Dle některých literárních zdrojů slouží
vyšetření CD57+ NK jako markér tzv. „chronické boreliózy“,
nicméně doporučení naši laboratoře je opatrnější a výsledky
doporučujeme interpretovat v kontextu dalších klinických
i laboratorních vyšetření.
Laboratorní diagnostika bazilární (tuberkulózní) meningitidy
Vít Ulmann, Jiřina Stolaříková – Laboratoř pro diagnostiku mykobakterií Ostrava
Zánět centrální nervové soustavy představuje nejzávažnější důsledek infekce tuberkulózou. Prognóza onemocnění
není příznivá, terapie by měla být zahájena rychle a účinně. Prevalence tuberkulózní meningitidy je oproti ostatním
formám tuberkulózy v rozvinutých zemích velmi nízká.
V České republice jsou ročně zaznamenávány pouze jednotky případů. Mycobacterium tuberculosis se v populaci šíří
kapénkovou infekcí a branou vstupu infekce je především
respirační trakt. V plicním parenchymu po inspiraci mykobakteriálních buněk dochází k rozvoji onemocnění.
U jedinců vakcinovaných, ale rovněž imunokompetentních
nevakcinovaných v dobré fyzické kondici, se vytváří granulom - primární komplex (obr. 1), který je udržován neustálou interakcí imunitního systému a zůstává dlouhodobě
izolován. K další progresi onemocnění nedochází, komplex
se postupně hojí, fibrotizuje, kalcifikuje. Infikovaný nejeví
příznaky tuberkulózy, nemoc dále nešíří (přibližně 90 %
infikovaných). Postprimární (sekundární) onemocnění (přibližně 10 % infikovaných) souvisí s oslabením mechanismů
buněčné imunity a reaktivací. Progrese onemocnění od primárního komplexu k závažnému onemocnění může být buď
kontinuální (týdny, měsíce) nebo nastupuje po několikaleté
době latence.
Po reaktivaci dochází k množení a šíření (diseminaci - hematogenně a lymfatickým systémem) mykobakteriálních
buněk do dalších částí těla. V místě zanesení dochází k tvorbě nového zánětu.
Ve zvýšeném riziku reaktivace, eventuelně kontinuálního
rozvoje primárního onemocnění vedoucí k závažným formám, jsou osoby imunodeficientní, a to přirozeně věkem
(děti, vysoký věk), vlastním přičiněním (abusus návykových
látek, životní styl, malnutrice), zprostředkovaně (anti-TNF,
chemoterapie), primárním onemocněním (malignity HIV/
AIDS), pocházející z oblastí či prostředí s vysokou prevalencí tuberkulózy, kde je jedinec vystaven opakované expozici
(cizinci, komunity).
Klinická, biochemická diagnostika
Tuberkulózní meningitida má převážně subakutní průběh. Prodromální fáze zvýšené teploty, únavy, bolesti hlavy,
zmatenosti a změn chování přetrvává několik týdnů. Dále
dochází k výraznému zhoršení příznaků, které vyplývají
z postupující fibrotizace bazilárních mozkových plen a přidruženého zánětu cév. Neléčené onemocnění je vždy fatální, trvalé následky vyléčeného onemocnění jsou časté (slabá
mentální retardace zejména u dětí, zhoršení smyslů, hydrocefalus, záchvaty, kóma apod.).
Diferenciální diagnostika může být vzhledem k podobnosti
s bakteriálním či mykotickým postižením složitá, zahrnout
je nutno také další autoimunitní nebo neurodegenerativní onemocnění a malignity. Základem je klinické posouzení a předběžný nález při cytobiochemickém vyšetření
mozkomíšního moku. Některá zjištění mohou prohloubit
podezření na tuberkulózní etiologii - dlouhodobý průběh
(symptomy > 6 dnů) a fokální neurologická symptomatika,
zvýšený počet bílých krvinek v likvoru (pleocytóza 100–500
mg/dl) s převahou lymfocytů (obr. 2), v rané fázi mohou
převažovat neutrofily, zvýšená hladina proteinu (100–500
mg/dl) a nízká glukóza (<50 mg/dl, nebo poměr likvor/plasma < 0,5).
Mikrobiologická diagnostika
Materiálem volby pro mikrobiologické vyšetření je opět
mozkomíšní mok (MM). Citlivost a úspěšnost vyšetření výrazně závisí na množství vyšetřovaného vzorku. Optimální
je odběr 6 a více mililitrů vzorku (přijatelné jsou 2 ml a více),
vyšetřovat objem menší než 2 mililitry je zcela diagnosticky nepřínosné. Mykobakteriální buňky jsou v MM obvykle přítomny v množství na hranici citlivosti vyšetřovacích
metod (1-100 buněk/ml), jejich uvolňování je intermitentní
a záchyt při jediné lumbální punkci nemusí být dostatečný. Při velmi vysoké klinické suspekci je doporučeno odběr
opakovat.
Nejrychlejší výsledek přináší mikroskopické vyšetření likvoru po speciálním obarvení na fluorescenci (obr. 3). Proces zpracování doručeného vzorku zahrnuje centrifugaci
materiálu při vysokých otáčkách, zhotovení preparátu nátěrem, fixaci a barvení fluorochromy. Mikroskopické hodnocení preparátu nemá být kratší než 20 minut (nejlépe 45
minut). Nález jediné mykobakteriální buňky je diagnosticky
4
ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ
Léto 2014
WWW.ZUOVA.CZ
ROČNÍK 10, ČÍSLO 1/2014
významný. Citlivost vyšetření je obecně velmi nízká (10 000
buněk/ml, pouze 10-40 % případů je potvrzeno mikroskopicky). Negativní výsledek mikroskopického vyšetření proto
TB meningitidu nevylučuje!
Klasické a metabolické kultivační vyšetření se u všech
vzorků provádí vždy, avšak i při vysoké senzitivitě je výsledek dostupný často až po více než týdenní kultivaci, nicméně představuje definitivní potvrzení BM.
Molekulárně biologické vyšetření, nejčastěji PCR, je dalším z rychlých diagnostických nástrojů. Provádí se z alikvoty dodaného materiálu a nevyžaduje speciální odběr.
Další, méně specifické, je imunologické vyšetření krve metodami IGRA (Interferon-g Release Assays – Quantiferon
TB Gold, T-Spot TB), při předpokladu imunosuprese/deficience je vhodnější T-Spot TB. V korelaci s biochemickými
markery, klinickým obrazem, pleocytózou s převahou lymfocytů, je možno hodnotit pozitivní výsledek IGRA jako určující. Specificitu výsledku IGRA metod může zvýšit jejich
provedení přímo z likvoru, spolu se stanovením hladiny
adenosin-deaminázy (ADA). Tyto postupy dosud nejsou dostatečně standardizované, nicméně současné výzkumy naznačují jejich možný přínos při urychlení diagnostiky BM.
Oproti mikroskopickému vyšetření se vyznačuje vysokou
specificitou a přijatelnější mírou záchytu (40-80 % případů
může být potvrzeno PCR). Vyšetření vyžaduje předzpracování materiálu dekontaminací, homogenizací a provedení
samotné PCR reakce (dohromady cca 6 hodin). Mikroskopii likvoru je možno vyhodnotit do dvou hodin od přijetí.
Výsledek molekulárně biologického vyšetření je dostupný
zpravidla do 24 hodin. Doba odezvy může být významně
ovlivněna předchozí konzultací odběru a brzkým dodáním
vzorku, nejlépe v ranních či dopoledních hodinách, vydání souhrnných výsledků je poté reálné v den přijetí vzorku.
I přes vyšší citlivost molekulárně biologického vyšetření,
nelze opět pouze na základě negativního výsledku TB vyloučit.
Vzhledem k rizikům odběru mozkomíšního moku nebo stavu pacienta, není mnohdy odběr možný. V souvislosti s výše
popsanými okolnostmi rozvoje tuberkulózy je vhodné při
klinickém vyšetřování hodnotit další nálezy. Bazilární meningitida je konečným důsledkem diseminace a přítomnost
patologických změn v oblasti plic, pleury, osteoartikulárního aparátu je relativně obvyklá (40-70 % případů). Alternativně lze tedy provést odběr materiálu z jiné lokality, pokud
je odběr MM kontraindikován. Přínosem může být současný odběr krve na hemokultivaci a materiálu z respiračních
cest.
Přes relativní vzácnost je nutno na bazilární meningitidu
při diferenciální diagnostice stále myslet, zejména v případě
výše zmíněných rizikových skupin pacientů, dokladem budiž dva recentní případy zaznamenané v Moravskoslezském
kraji.
Léčba BM by měla být zahájena již na základě klinických
příznaků, suspekce a jiných laboratorních nálezů, bez ohledu na negativní amplifikační a mikroskopické vyšetření!
Jakýkoliv pozitivní laboratorní nález diagnózu spolehlivě
potvrzuje.
Obr. 1 Granulom – credit: Frontiers of Obr. 2 Nález lymfocytů (Giemsa) v likvo- Obr. 3 Mykobakteriální buňky (barvení
immunology, Geanncarlo Lugo-Villari- ru 500x
na fluorescenci) 500x
no et al.2013
5
ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ
Léto 2014
WWW.ZUOVA.CZ
ROČNÍK 10, ČÍSLO 1/2014
Nově popsaný druh Microsporum aenigmaticum sp. nov. – původce dermatofytózy
Stanislava Dobiášová, Radim Dobiáš – Laboratoř klinické mykologie Ostrava
V naší mykologické laboratoři se nám podařilo izolovat
z klinického materiálu dosud nepopsaný druh dermatofytické houby Microsporum aenigmaticum. Nový, pravděpodobně geofilní druh s neobvyklými morfogickými a fyziologickými vlastnosti byl izolován z klinického materiálu při
onemocnění tinea corporis.
Dermatofyta dělíme na antropofilní, kdy hostitelem je člověk a mohou se přenést na člověka, zoofilní napadající zvířata, která jsou pak zdrojem onemocnění pro člověka a na
geofilní přežívající v půdě, na onemocnění člověka se podílející vzácně. Dermatofyta způsobují infekce v podstatné
části celosvětových lidských a živočišných populací. Taxonomie dermatofyt nikdy nebyla stabilní i přes relativně
malé množství lékařsky důležitých druhů (přibližně 20 až
30 druhů). Po zavedení molekulárně-biologických metod
bylo provedeno mnoho významných taxonomických změn
a počty druhů byly na základě těchto údajů sníženy. Nový
druh byl zařazen společně s geofilními druhy do skupiny
Microsporum gypseum-komlex. Patří zde M. fulvum,
M. gypseum, Arthroderma incurvatum, M. duboisii,
M. praecox, M. persicolor a M. nanum. M. aenigmaticum
vykazuje pomalejší růst na všech běžných médiích ve srovnání s většinou druhů z tohoto komplexu. V poslední době
byly nově popsané druhy dermatofyt Trichophyton eboreum,
Trichophyton onychocola a Microsporum mirabile, ale bez
dostatečného potvrzení jejich role jako etiologického agens.
Původce tinea corporis jsme izolovali u 46leté pacientky
v květnu 2012 ze šupin kůže z ložiska na zápěstí, nález byl
potvrzen mikroskopicky i kultivačně. Pacientka uváděla
časté práce na zahradě, uvedla kontakt se psy a koňmi, lov
zvěře. Kruhové ložisko světle červené barvy mělo v průměru 4 cm, nesvědilo, bylo ploché, suché, šupící se na okrajích,
bez pustulek. Přímé mikroskopické vyšetření šupin bylo
pozitivní na dermatofytická vlákna. Přítomnost hyf dermatofytů byla potvrzena i kultivačním vyšetřením - nárůstem
na všech šikmých inokulovaných agarech s Mycoselem a Sabouraudovým agarem, houba rostla v čisté kultuře. Oba tyto
průkazy potvrzují, že izolát byl skutečný původce infekce.
Na ložisko si pacientka aplikovala 1% ciklopiroxolamin. Po
neúspěchu léčby navštívila lékaře, který změnil aplikaci na
Obr. 1 M. aenigmaticum
Obr. 2: Kultivace - spodina
kultivace - Sabouraudův agar kultury - Sabouraudův agar
potírání léze roztokem Castellani (jednou denně). Zlepšení
nastalo po 3týdnech léčby, po druhé návštěvě lékaře aplikován 1% clotrimazol krém (dvakrát denně) po dobu tří týdnů,
pak došlo u pacientky k plné remisi.
Microsporum aenigmaticum produkuje bohaté chlamydospory a shluky hyf podobných askomatům primordií. Netvoří žádné konidie ani askospory, neroste při teplotě 37 °C.
Testy perforace vlasu a ureázy testy byly pozitivní. Kolonie
na SG dosahují v průměru 24 až 29 mm za 14 dnů při 25 °C,
centrální část kolonie je zvýšená a nepravidelně svraštělá, mycelium roste hustě v nízké vrstvě, bledě žluté barvy.
Vegetativní mycelium se skládá z hyalinních, hladkých,
septovaných vláken, až 3 um v průměru. Hojně se vyskytuje raketové mycelium. Konidie a askospory chybí na všech
testovaných médiích i po dlouhodobé inkubaci. Hyfy se nejčastěji větví v pravém úhlu, boční větve jsou sterilní, krátké,
mnohdy deformované. Často se vyskytují terminální nebo
interkalární chlamydospory, které jsou kulovité, elipsoidní
nebo nepravidelné, až 10 um široké. Kulovité nebo protáhlé
shluky mycelia jsou přítomny ve starších kulturách a připomínají primordia askomat, mají 20-200 um v průměru.
Sterilní mikromorfologie a bohaté chlamydospory
M. aenigmaticum mohou připomínat T. verrucosum, terminální a interkalární chlamydospory se často tvoří
u T. tonsurans, ale tento druh produkuje současně velké
množství mikrokonidií. Některé mikroskopické útvary
M. aenigmaticum se mohou podobat parožnatým zakončením hyf druhu T. schoenleinii. Morfologicky podobné shluky mycelia přítomny u M. aenigmaticum byly pozorovány
u T. krajdenii (dnes synonymum pro T. interdiditale)
Námi izolovaný druh byl popsán na základě makromorfologických, mikroskopických a fyziologických znaků. Molekulárně biologické metody byly provedeny na pracovišti
Laboratoř genetiky a metabolismu hub, Mikrobiologický
ústav, Akademie věd České republiky, Praha. Na základě
mikro- a makromorfologických výrazných znaků a jedinečných sekvencí dat (ITS region, β-tubulin gen a RPB2 gen),
byla izolovaná houba uznána jako nový druh – Microsporum
aenigmaticum. Druhové jméno bylo navrženo z latinského
slova aenigma, díky utajené morfologii spor.
Obr. 3 Mikroskopie - shluky
mycelia
Obr. 4 Mikroskopie - chlamydospory
6
ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ
Léto 2014
WWW.ZUOVA.CZ
Typová kultura je uložena ve Sbírce kultur hub (CCF), Katedra botaniky, UK Praha pod číslem CCF 4608 a ve sbírce Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS), Utrecht,
Netherlands (CBS 134549). V MycoBank (http://www.mycobank.org), on-line databázi, která dokumentuje mykologická ná¬zvosloví novinek, nová jména a jejich kombinace,
je uveden jako Microsporum aenigmaticum sp. nov. is MB
807060.
Literatura:
Hubka V, Dobiasova S, Dobias R, Kolarik, M. Microsporum
aenigmaticum sp. nov. from M. gypseum complex, isolated
as a cause of tinea corporis. Med Mycol, 2014; 52:387-396
ROČNÍK 10, ČÍSLO 1/2014
Hubka V, Skorepova M, Dobiasova S et al. Two undescribed
dermatophyte species, Trichophyton and Microsporum, isolated from Czech patients (P361). Mycoses 2013; 56 (Suppl.
3): 162
Brasch J, Gräser Y. Trichophyton eboreum sp. nov. isolated
from human skin. J Clin Microbiol 2005; 43: 5230–5237.
Gräser Y, Scott J, Summerbell R. The new species concept
in dermatophytes—a polyphasic approach. Mycopathologia,
2008, 166, p. 239-256
Nabídka oddělení parazitologie a lékařské zoologie lékařům
Jana Doležílková – Oddělení parazitologie a lékařské zoologie
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě nabízí konzultace pro
pacienty, kteří přicházejí do ordinací s výsledky vyšetření
na biorezonančních přístrojích. Zpravidla si přinášejí seznam vytestovaných parazitů případně jiných infekčních
agens a dožadují se na lékaři dalších vyšetření nebo léčby.
Mnohdy nemají odpovídající klinické příznaky ani cestovatelskou či jinou anamnézu.
Takové pacienty můžete odkazovat na Oddělení parazitologie a lékařské zoologie, Partyzánské náměstí 7, Ostrava nebo
na tel. 736 530 370, 569 200 374/385, kontaktní osoby RNDr.
Jana Doležílková a MVDr. Romana Mašková.
Nový laboratorní informační systém „C-LIS“
Alena Kloudová, Jan Martinek, Jakub Mrázek
Laboratoře Centra klinických laboratoří (CKL) Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě postupně zavádějí jednotný
integrovaný laboratorní informační systém C-LIS. Jedná se
o inovovanou verzi laboratorních systémů, které byly léta
používány na oddělení imunologie a alergologie, na oddělení molekulární biologie (IMIS, 13 let) a na oddělení virologie
(VIS, 16 let).
Od února 2014 používají informační systém C-LIS oddělení
imunologie a alergologie, molekulární biologie a virologie.
Další pracoviště se budou připojovat postupně. V červnu
2014 proběhne přechod na C-LIS na oddělení parazitologie
a lékařské zoologie, v druhé polovině roku 2014 pak bude CLIS zaveden v Laboratoři pro diagnostiku mykobakterií a až
do roku 2015 bude postupně zaváděn v dalších laboratořích
oddělení bakteriologie a mykologie.
Přechodem celého CKL na C-LIS bude umožněno výrazně lepší sdílení informací napříč jednotlivými odbornými
úseky laboratoří CKL a v konečném důsledku zkvalitnění
a zrychlení našich služeb Vám lékařům.
Součástí C-LIS je také webová aplikace e-LIS, která umožňuje registrovaným uživatelům náhled na stav všech požadovaných vyšetření. U každého pacienta je tak možno snadno
zjistit, jaké požadavky laboratoř přijala, zda se již zpracovávají či nahlížet na již schválené výsledky. Součástí náhledu je
také zobrazení originální žádanky, kterou lékař do laboratoře zaslal. Připravujeme také možnost zaslat prostřednictvím
této aplikace elektronickou žádanku do laboratoře.
I nadále bude lékařům k dispozici elektronická distribuce schválených výsledků, která umožňuje načítání výsledků přímo do informačních systémů používaných lékařem.
Elektronická distribuce schválených výsledků probíhá v laboratorním systému každou hodinu.
C-LIS umožňuje také komplexní tisk veškerých výsledků vyšetřovaných v laboratořích CKL, přičemž lékař má možnost
si zvolit tento režim zadáním na žádance. Při této volbě je
výsledková zpráva generovaná až po uzavření všech požadovaných vyšetření, elektronická distribuce zůstává průběžná.
Tisk výsledků probíhá denně a hotová vyšetření se pro přehlednost řadí do spolu souvisejících skupin vyšetření.
C-LIS umožňuje přehledné statistické zpracování dat na
různých úrovních výběru, které je možno zpracovat na přání lékaře.
Nový laboratorní informační systém C-LIS by měl splňovat
řadu požadavků jak ze stran pracovníků laboratoře, tak ze
stran lékařů. Navzdory maximálnímu úsilí, každý informační systém, který není léta zaběhnutý, může způsobit
menší nesnáze. Věříme však, že pro budoucí spolupráci se
jedná o velmi přínosný krok. Pokud se přesto vyskytne jakýkoli problém, předem se omlouváme a prosíme, abyste nás
neváhali kontaktovat a na případné nedostatky ihned upozornit, a tak přispět k jeho rychlému vyřešení.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
7
ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ
Léto 2014
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě!!!
Jsme Vám blíž – nyní již v 5 krajích a 20 městech v ČR
Tradice, spolehlivost, léty prověřená kvalita
Laboratorní odborné služby v klinických a hygienických laboratořích poskytujeme od 50. let minulého století. S novými
poznatky a po transformaci v roce 2003 pod hlavičkou Zdravotního ústavu nabízíme větší spektrum akreditovaných a certifikovaných laboratorních vyšetření. Naše služby využívají nemocnice, lékaři, privátní firmy a řadoví občané. Naším dlouhodobým cílem a prioritou je garantovat a neustále zvyšovat vysokou kvalitu poskytovaných služeb.
Centrum klinických laboratoří
Centrum hygienických laboratoří
•
bakteriologie
•
•
diagnostika mykobakterií
•
mykologie
•
virologie
•
parazitologie a lékařská zoologie
•
imunologie a alergologie
•
molekulárně biologické metody
•
genetická toxikologie
•
antibiotické a konzultační středisko
•
NRL pro arboviry
•
NRL pro urogenitální trichomonózu
•
Centrum zdravotnických služeb
analýzy (vod, zemin, odpadů, •
ovzduší, potravin, kosmetiky)
•
měření fyzikálních faktorů (hluku, vibrací, osvětlení, mikroklimatu, elektromagnetického pole)
•
měření kvality
vzduchu
•
měření radonu ve stavbách
•
kontrola účinnosti sterilizátorů
•
stanovení počtu azbestových vláken
•
stanovení distribuce nanočástic
•
testování materiálů pro kontakt
s vodou a potravinami
pracovní lékařství
fyziologie práce
medicinálního
Pracovníci Obchodního oddělení Centra klinických laboratoří:
Ing. Jurčík Pavel
596 200 226, 731 691 568,
[email protected]
Mgr. Haramijová Sabina
596 491 682, 734 185 034,
[email protected]
Kováčiková Žaneta
596 200 316, 734 510 850,
[email protected]
Pavlů Hana
596 383 252, 602 583 971,
[email protected]
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava
tel.: 596 200 111, e-mail: [email protected]
Redakční rada:
RNDr. Alena Kloudová, Ing. Pavel Jurčík, Mgr. Tereza Prokopová, MVDr. Romana Mašková
Náklad: 1 500 výtisků
www.zuova.cz
Download

1/2014 Zpravodaj Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě