Program NJ 2013
Pátek 21.6.2013
9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R.
Blok I: Indikace RT, cílové objemy
Předsednictvo: Petera J., Soumarová R.
9,10
Perková H., Soumarová R., Maňásek V.
Management léčby seminomů I. a II. stádia – včera a dnes
KOC NJ
9,25
Dědečková K.
Aktuální postavení RT v léčbě maligních lymfomů v České republice
Proton Therapy Center Prague
9,40
Procházka T., Pospíšil P., Kazda T., Ševela O., Vrzal M., Šimíček J., Šlampa P.
Možnosti šetření hippokampu při radioterapii v oblasti hlavy
MOÚ Brno
9,55
Kubeš J., Vítek P., Ondrová B., Dědečková K., Sepeši B., Vinakurau Š.
Možnosti a úskalí protonové radioterapie – první klinické zkušenosti
Proton Therapy Center Prague
10,10 Otáhal B., Knybel L., Cvek J.
ITV (Internal Target Volume) a tumory pankreatu
FN OV
10,20 Dvořák P.
Inteligentní margins pro extrakraniální stereotaktickou radioterapii na bázi
trekingu kovových markerů
The London Clinic
Přestávka 10,30 – 11,00
Blok II: PET/CT a NM v radioterapii
předsednictvo: Malinová B., Cwiertka K.
11,00 Bělohlávek O.
PET/CT ve službách radioterapie
Nemocnice Na Homolce
11,30 Cwiertka K., Vrána D., Cincibuch J., Koranda P.
PET/CT plánování radioterapie většinou usnadní, výjimečně zkomplikuje
FN Olomouc
11,45 Ullmann V.
Onkologická diagnostika a terapie ionizujícím zářením v nukleární medicíně
FN Ostrava
Oběd 12,00 - 13,00
Blok III: Radiologické události, legislativa
Předsednictvo: Horáková I., Berčík Č.
13,00 Petera J.
Ekonomické aspekty radiační onkologie
FN HK
13,20 Berčík Č., Petrová K.
Vývoj nové legislativy a úloha SÚJB v oblasti radioterapie
SÚJB Praha
13,30 Horáková I., Berčík Č.
Aktuální změny v legislativě týkající se lékařského ozáření
SÚRO Praha
13,40 Králik G., Kontrišová K.
Zaťaženie pracovníkov pri rádioterapii 18MV žiarením
OÚ Sv. Alžbety Bratislava
Přestávka 13,50 - 14,20
14,20 Petera J. – zpráva o činnosti SROBF
Vyhlášení ceny Chodounského
Blok IV: Brachyterapie
Předsednictvo: Stankušová H., Sirák I.
14,40 Stankušová H.
Brachyterapie extrahapatálních nádorů žlučových cest
FN Motol
14,55 Soumarová R., Homola L., Blažek T.
Permanentní BRT - video
KOC NJ
15,10 Prof. Dr. med. M. Münter
Ärztlicher Direktor der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie / Leiter MVZ
IORT: Update on TARGIT A Results and Sttutgart Clinic experience
Radioonkologie und Strahlentherapie Stuttgart
15,30 Sirák I.
Intersticiální BRT u ca prsu
FN HK
15,50 Pospíšková M., Kohoutek M., Jakšičová A., Konečný P., Tomšů J.
Přínos 3D plánování u brachyterapie karcinomu děložního čípku - naše zkušenosti
KOC Zlín
Přestávka 16,00 – 16,30
Blok V: Radiobiologie a toxicita RT
Předsednictvo: Matula P., Homola L., Odrážka K.
16,30 Matula P., Končik J.
Prínos rádiobiologického modelovania k optimalizácii fyzikálneho plánu
VOÚ Košice
16,45 Odložilíková A., Tichá H., Šlampa P.
Problematika vyhodnocení pozdních vedlejších účinků radioterapie karcinomu
čípku děložního pomoci programu BioGray
MOÚ Brno
17,00 Homola L., Machala S., Richterová H., Ševčíková L.
LQ model - příklady z klinické praxe
KOC NJ
17,15 Slavíček L., Blaha D., Vaněk P., Fišar J.
Vyhodnocení akutní a chronické toxicity po zavedení techniky IMRT do léčby
karcinomu prostaty v KOC Jihlava
KOC Jihlava
17,30 Odrážka K., Doležel M., Mynařík J., Vaňásek J., Ulrych V., Hlávka A., Štuk J.,
Pacalová Z., Valentová E.
IGRT karcinomu prostaty – časná toxicita
Multiscan Pardubice
17,45 Pokorný O., Kubeš J., Třebický F., Bilská K., Dvořák J.
IMRT SIB 82/57,4Gy v léčbě karcinomu prostaty - dosavadní výsledky na ÚRO NNB
ÚRO NNB
Společenský večer 19,30 – Penzion Šatlava
Sobota 22.6.2013
Blok VI: Odchylky, plánování
Předsednictvo: Přidal I., Šnobr J.
9,00
Richter V.
Hromadné statistické zpracování měření poloh pacientů pomocí XVI - výsledky a
závěry
Nemocnice Liberec
9,20
Šnobr J.
Vliv kontrastní látky na přesnost výpočtu dávky
Nemocnice Jihlava
9,30
Novák V., Ptáček J., Gremlica D., Přidal I.
Kompenzace chyb nastavení pacienta pomocí systému HexaPOD
FN Olomouc
9,40
Paluga M., Lederleitner D., Hajdákova M., Podolský J., Illiťová G., Pobijaková M.
Príprava overovacej rutiny pozícií HDR zdroja aplikátora Vienna Ring s využitím v 2D
array dozimetra
NOÚ Bratislava
9,50
Molenda L., Knybel L., Cvek J., Otáhal B., Skácelíková E., Feltl D.
Redukce kovových artefaktů CT snímků
FN OV
10,00 Doležel M., Mynařík J., Vaňásek J., Odrážka K., Ulrych V., Hlávka A., Štuk J., Pacasová Z.
IGRT karcinomu prostaty – výsledky hodnocení 11 725 CBCT
Multiscan Pardubice
Přestávka 10,15-10,45
Blok VII: Výsledky a techniky RT
Předsednictvo: Perková H., Kubeš J.
10,45 Zitterbartová J., Komínek L., Odložilíková A., Procházka A., Šlampa P.
Radioterapie kraniospinální osy u dětí
MOÚ Brno
10,55 Majirský M., Kubecová M., Šejdová M., Ambruš M.
Chemoradioterapie v léčbě análního karcinomu – zhodnocení výsledků v souboru
pacientů léčených ve FN Královské Vinohrady v letech 2007-2011
FN Královské Vinohrady
11,05
1)
Richter I., 2)Dvořák J., 3)Urbanec M., 4)Bluml A., 1)Cvejnová J., 1)Emmerová
R., 1)Hejzlarova V., 1)Chalupa J., 1)Stankuš I.,1)Ťukalová K., 1)Macháňová M., 1)Bartoš J.
Neoadjuvantní radioterapie v kombinaci s kapecitabinem v léčbě adenokarcinomu
rekta
KOC Liberec
11,15 Wendrinski A., Soumarová R., Škrovina M., Gruna J., Bartoš J., Anděl P., Parvez J.,
Kudělka L.
Vliv eskalace dávky neoadjuvantní RT na dosažení pCR u karcinomu rekta
KOC NJ
11,25 Kohoutek M., Pospíšková M., Krošláková K., Kašpárková B., Zycháček M.
Neoadjuvantní radiochemoterapie u karcinomu konečníku - downstaging?
KOC Zlín
11,35 Sirák I., Kašaová L., Hodek M., Vošmik M., Zouhar M., Petera J.
Eskalace dávky na lymfadenopatii pomocí IMRT-SIB u karcinomu cervixu - série
kasuistik
FN HK
Přestávka 11,45 -12,15
Blok VIII: Dozimetrie
Předsednictvo: Vondráček V., Machala S.
12,15 Vondráček V., Zámečník L., Badraoui-Čuprová K., Šťastná S., Navrátil M., Vilímovský
J., Grillová T., Andrlík M., Michaelidesová A.
Dozimetrie protonů v módu skenovaného tužkového svazku
Proton Therapy Center Prague
12,25 Hlavica M., Klaclová T.
Propojení verifikačního systému ARIA s NIS pomocí protokolu HL7
Amedis s.r.o.
12,35 Nechvíl K., Mynařík J.
Nezávislý výpočet monitorových jednotek (MU) komerčním softwarem jako
součást QA plánovacího systému (TPS)
Multiscan Pardubice
12,45 Machala S., Ševčíková L., Richterová H., Homola L.
Využití portálového detektoru pro QA lineárního urychlovače
KOC NJ
12,55 Přidal I., Horák M., Novák
Využití nástroje AUTOCAL při ověřování geometrických parametrů MLC lineárního
urychlovače Elekta
FN Olomouc
13,05 Zámečník L., Navrátil M., Vondráček V., Vilimovský J., Andrlík M., Šťastná S., Grillová
T., Badraoui-Čuprová K., Michaelidesová A.
Patient related QA při IMPT
Proton Therapy Center Prague
13,15 Šťastná S., Poulová Z., Dziedzicová V., Šindelář D., Vondráček V., Badraoui-Čuprova
K., Grillová T., Michaelidesová A., Zámečník L., Andrlík M., Navrátil M., Vilimovský J.
Srovnání klinických protonových a fotonových plánů
Proton Therapy Center Pratur
13,30 Diskuse
Oběd 14,00
Sestřičky:
Autor: Raszyková Halina
Název přednášky: Stomie
Autor: Urbanczyková Soňa
Název přednášky: Národní onkologický registr
Autor: Ferancová Pavlína
Název přednášky: Nežádoucí účinky chemoterapie
Autor: Nováková Barbara
Název přednášky: Podkožní porty
Autor: Ivanovičová Lenka
Název přednášky: Neutropenie
" Dědičnost nádorů prsu a vaječníků - genetické poradenství, preventivní opatření
Jančálková Anna, MUDr. Kateřina Kyselová KOC Nový Jičín
přednášející: Jančálková Anna
Název poster: Souhrn a analýza radiologických událostí v radioterapii v ČR za období 2008-2011
Autoři: Horáková, Dufek, Berčík
Název poster: Celotelové ožiarenie pred plánovanou transplantáciou kostnej drene
Autoři: Lučenič Andrej, Šandorová Monika, Králik Gabriel
Název poster: Rakovina kože – ožarovanie na rtg. terapii
Autoři: Matulová Eva, Králik Gabriel, Bolješíková Elena
Název poster: Externá rádioterapia HG gliómov mozgu
Autoři: Kendiová Ivana, Švantnerová Monika, Lojko Dalibor
Název poster: Porovnanie ožarovacích pomôcok pri nádoroch v malej panve
Autoři: Babrňáková Eva, MUDr. Danijela Ščepanovič
Poster: Srovnání dozimetrických parametrů 2 technik ozařování prsu (2 pole x IMRT)
Autoři: Pavel Krupa, Veronika Ošmerová, Tomáš Procházka
POSTER: Nutriční podpora u pacientů s karcinomem jícnu
Autoři: *J.Hornová, D.Čermáková , M.Pokorná, * R.Zapletal, P.Kohout, Z.Beneš,* T.Büchler,
*J.Abrahámová
POSTER: Představení nového pracoviště Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nový Jičín a.s.
Autoři: Kohutová R., Petrušková A.
Download

Konference 2013 - Nový Jičín - Komplexní onkologické centrum