www.pramet.com
BEZPEČNÁ PŘEPRAVA
NA NOVÝCH KOLECH
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
RCMH - RCMT - RCMX - RCUM
OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL
ŽELEZNIČNÍ KOLA
Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti vlaku. Tyto díly zaručují jediný kontakt vlaku s kolejemi. Z tohoto
důvodu jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu povrchu. Drsnost a tvarová přesnost jízdního profilu kola hraje
významnou roli při přenosu sil, opotřebení funkční plochy, tření a vzniku vibrací.
Materiál kola stejně tak jako kvalita jízdní plochy musí být odolné vůči normálovým (vertikálním) silám. Tyto síly
vznikají jako dynamická odezva na nerovnosti kola a koleje při jejich vzájemném kontaktu. Tangenciální síly v místě
styku kola s kolejí musejí být dostatečně nízké, aby byl pohyb těžkého vlaku po kolejích uskutečněn s co nejmenším
odporem. Současně je však nutné zajistit dostatečnou trakci, brzdnou sílu a ovladatelnost vlaku.
Vzhledem k nedostatečné lubrikaci kola a kolejí a jejich vzájemnému smýkání se dochází k opotřebení jízdních ploch.
Dalším důležitým fyzikálním procesem, ke kterému dochází při kontaktu kola a koleje je tření. Velikost tření má
vliv na adhezi, opotřebení, válivý odpor a hluk. Je tedy velice výhodné efektivně řídit velikost třecích sil za pomocí
modifikátorů - lubrikantů. Tyto se však musí používat obezřetně tak, aby nedošlo ke ztrátě adheze a tudíž i trakce.
Z výše zmíněných důvodů (váha vlaku, nerovnosti, opotřebení, tření) se při provozu železniční dopravy setkáváme s
generováním vibrací (v rozsahu 4÷80Hz) a hluku (30÷250Hz). Vibrace jsou následně přenášeny do vagónů a okolí,
čímž je ovlivněn komfort cestujících a obyvatel žijících v blízkosti tratě. Nejvýznamnější zdroj hluku je generován
právě v místě styku kola s kolejí.
Společnost Pramet má dlouholeté zkušenosti s technologií obrábění železničních kol. Zaměřuje se na splnění i těch
nejnáročnějších požadavků v oblasti kvality, spolehlivosti a zvyšování produktivity.
V součastné době spolupracuje s desítkami výrobních závodů na celém světě s celkovou roční produkcí více jak
8 milionů kol. Přinášíme vysokou kvalitu a úroveň technického servisu.
Pramet je váš partner v železničním odvětví. Zabýváme se renovací železničních kol, obráběním železničního soukolí,
podvozků, frézováním kolejí, výhybek, podkladnic a vagónových částí.
Nabízíme:
Vlivy na řezný proces:
• spolehlivost procesu obrábění
• životnost a produktivitu
• optimální utváření třísky
• rozměrovou stabilitu a přesnost
• kvalitu obrobeného povrchu
• trvalý vývoj produktů
• řezné podmínky
• geometrie a mikrogeometrie břitu
• řezný materiál
• tvrdost obrobku (250÷340HB)
• chlazení
• výkon stroje a jeho tuhost
PROCES OBRÁBĚNÍ
Soustružení železničních kol je velmi specifická operace, která vychází z principu kopírování tvaru kruhovým břitem.
Nejdůležitějším parametrem při obrábění je stanovení optimální hodnoty střední tloušťky třísky s ohledem na
vyváženost sil, distribuci tepla a ideální utváření třísky. Pramet vám přináší ekonomické řešení pro vaši potřebu.
NÁZVOSLOVÍ
Šířka okolku
Jízdní plocha
Výška okolku
STŘEDNÍ TLOUŠŤKA TŘÍSKY
hm
f
Doporučené hodnoty střední tloušťky třísky
øD
hm = f x
ap
D
ap
VBD
Utvařeč
hm
RCMX 2006 MO
RF1
0,225
RCMX 2006 MO
RM1
0,25
RCMX 2507 MO
RF1
0,275
RCMX 2507 MO
RM1
0,35
RCMX 2507 MO
RM2
0,425
RCUM 3010 MO
RR7
0,45
RCMT 3009 MO
RR4
0,45
RCMX, RCMH 3209 MO
RM2
0,45
RCMX, RCMH 3209 MO
RR2
0,45
SORTIMENT
RCMX / RCUM / RCMT
Velikost
d
d1
s
2006
2507
3009
3010
3209
20
25
30
30
32
6,5
7,2
10
10
10,5
6,35
7,94
9,52
9,6
9,52
Materiály
T9315
T9325
T9335
Hloubka řezu [mm]
T9310
ISO
Posuv [mm/ot.]
fmin
RCMX 2006MO-RF1
●
●
●
●
0,45
1,20
1,00
5,00
RCMX 2006MO-RM1
●
●
●
●
0,50
1,30
1,50
5,00
RCMX 2507MO-RF1
●
●
●
●
0,60
1,20
1,50
7,00
RCMX 2507MO-RM1
●
●
●
●
0,70
1,20
2,00
7,00
RCMX 2507MO-RM2
●
●
●
0,70
1,20
2,00
7,00
RCUM 3010MO-RR7
○
○
0,90
1,60
2,00
8,00
RCMT 3009MO-RR4
○
○
0,80
1,50
4,00
8,00
RCMX 3209MO-RM2
●
●
●
0,80
1,30
2,00
8,00
RCMX 3209MO-RR2
●
●
●
0,80
1,50
2,50
8,00
●
RCMH
apmin
apmax
Velikost
d
d1
s
3209
32
10,5
9,52
Materiály
T9325
Hloubka řezu [mm]
T9315
Posuv [mm/ot.]
T9310
ISO
fmax
fmin
RCMH 3209MO-RM2
●
●
●
0,80
1,30
2,00
8,00
RCMH 3209MO-RR2
●
●
●
0,80
1,50
2,50
8,00
fmax
apmin
apmax
Všechny rozměry [mm]
● Skladovaný sortiment
● Neskladovaný sortiment
T9310
TECHNICKÉ INFORMACE
10
20
30
40
P
M
K
í vol
H
Speciální úprava povrchu po povlakování
Prioritně určený pro obrábění materiálů skupiny P dále K a H
Vysoké řezné rychlosti
Kontinuální až mírně přerušovaný řez
ba
T9315
Pr vn
S
Další použití
Hlavní oblast použití
Jemnozrnný funkčně gradientní substrát
Nízký obsah kobaltu
Silný MT-CVD povlak se speciální vrstvou Al2O3
Mimořádná tepelná a chemická stabilita zaručující vynikající
ochranu podkladového materiálu
N
10
20
30
40
P
M
K
T9325
H
Další použití
Hlavní oblast použití
10
20
30
40
P
M
K
N
S
H
Další použití
Hlavní oblast použití
Speciální úprava po povlakování
Obrábění materiálů skupiny P, M a podmíněně K
Univerzální použití
Nepříznivé řezné podmínky, nepřerušovaný a nebo přerušovaný řez
Střední a vyšší řezné rychlosti
Nejuniverzálnější materiál nové generace T9300
Funkčně gradientní substrát se středním obsahem
kobaltové pojící fáze
středně silný MT-CVD povlak s unikátní Al2O3 vrstvou
zaručuje mimořádnou tepelnou a chemickoustabilitu
a ochranu substrátu
T9335
S
Speciální úprava po povlakování
Obrábění materiálů skupiny P a podmíněně K, H
Dokončování, nepřerušovaný a lehce přerušovaný řez
Velká stabilita řezné hrany
Vysoké řezné rychlosti
Nový materiál řady T9300 charakteristický vysokou odolností ‚
proti opotřebení a značnou houževnatostí
Funkčně gradientní substrát s relativně nízkým obsahem
kobaltové pojící fáze
Silný MT-CVD povlak s unikátní Al2O3 vrstvou zaručuje mimořádnou
tepelnou a chemickou stabilitu a ochranu substrátu
10
20
30
40
P
M
Hlavní oblast použití
Funkčně gradientní substrát se střední velikostí zrna
Relativně výsoký obsah kobaltu
MT-CVD povlak střední tloušťky
Materiál vyznačující se velmi vysokou houževnatostí
Speciální úprava povrchu po povlakování
N
Určený pro obrábění materiálů skupiny P a M dále S
Střední řezné rychlosti
Kontinuální i silně přerušovaný řez
Snáší i velmi nepříznivé záběrové podmínky
K
N
S
H
Další použití
RCMX 2006MO-RF1
Utvařeč
Aplikační diagram
■
Hloubka řezu ap [mm]
Pr
Těžké
Označení
Střední
Velikost 20
Lehké
POPIS GEOMETRIE
olb a
v ní v
RCMX 2006MO-RM1
10,0
10,0
8,0
8,0
6,0
6,0
4,0
4,0
RM1
2,0
2,0
RF1
■
0
0,4
0,8
1,2
1,6
0
Těžké
Označení
Střední
Velikost 25
Lehké
Posuv [mm.ot-1]
Utvařeč
Aplikační diagram
RCMX 2507MO-RF1 10,0 ■
Hloubka řezu ap [mm]
8,0
6,0
RCMX 2507MO-RM1 4,0
■
RM1
2,0
10,0
10,0
8,0
8,0
6,0
4,0
4,0
2,0
ba
Označení
0,4
0,8
1,2
1,6
0
■
Utvařeč
10,0
10,0
8,0
8,0
8,0
■
6,0
4,0
RM1
4,0
RM1
2,0
2,0
RF1
0
0,4
RCMT 3009MO-RR4
0,8
1,2
Hloubka řezu ap [mm]
6,0
1,6
■
0
0,8
1,2
0
1,6
Aplikační diagram
10,0
RCUM 3010MO-RR7
0,4
Posuv [mm.ot-1]
Těžké
Velikost 30
0
Střední
RCMX 2507MO-RM2
Lehké
í vol
RR7
2,0
RM2
RF1
RF1
Pr vn
6,0
RM1
0,4
RM2
RF1
0,8
1,2
1,6
10,0
RR4
8,0
6,0
6,0
4,0
4,0
RR7
2,0
2,0
0
0,4
0,8
Posuv [mm.ot-1]
1,2
1,6
0
olb a
v ní v
10,0
RR4
8,0
8,0
RCMH 3209MO-RM2
6,0
RM1
■
4,0
2,0
RF1
0
0,4
0,8
RM2
RCMX 3209MO-RR2
1,2
1,6
RR7
2,0
■
0
0,4
0,8
RR2
8,0
6,0
4,0
1,6
Těžké
■
10,0
10,0
RM1
Aplikační diagram
ba
í vol
RCMX 3209MO-RM2
Pr
Utvařeč
Hloubka řezu ap [mm]
Pr vn
Označení
Střední
Velikost 32
Lehké
POPIS GEOMETRIE
1,2
1,6
6,0
4,0
RM2
2,0
0
0,4
0,8
Posuv [mm.ot-1]
RCMH 3209MO-RR2
■
1,2
1,6
ČESKÁ REPUBLIKA • PRAMET Tools, s.r.o., Uničovská 2, 787 53 Šumperk,
Telefon: 583 381 111, Fax: 583 215 401, e-mail: [email protected]
www.pramet.com
Railway Helpdesk: [email protected]
youtube.com/pramettv
Download

Obrábění nových železničních kol