VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
ISO - SYSTÉM ZNAČENÍ VYMĚNITELNÝCH BŘITOVÝCH DESTIČEK
ISO - SYSTÉM ZNAČENIA VYMENITEĽNÝCH REZNÝCH DOŠTIČIEK
140
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
ISO - SYSTÉM ZNAČENÍ VYMĚNITELNÝCH BŘITOVÝCH DESTIČEK
ISO - SYSTÉM ZNAČENIA VYMENITEĽNÝCH REZNÝCH DOŠTIČIEK
141
ISO C
ISO C
VÝROBNÍ SORTIMENT - VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VÝROBNÝ SORTIMENT - VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
ISO D
ISO D
CCGT
CCMT
2 145
2 146
2 147
2 147
CNMM
ISO M
ISO M
CNMG
CNMA
CCMW
2 148
DCMT
DNMA
DCMW
ISO P
ISO P
DCGT
2 150
2 152
2 154
2 154
DNMM
ISO S
ISO S
DNMG
2 153
ZÁPICHY
ZÁPICHY
2 155
ZÁVITY
ZÁVITY
KNUX
2 157
LNUX
2 158
2 160
RCMT
2 159
RCMX
RCMW
VBD
VRD
RCGT
LNUX 40, 50; LNMX
2 161
142
2 162
2 163
2 164
ISO C
ISO C
VÝROBNÍ SORTIMENT - VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VÝROBNÝ SORTIMENT - VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
ISO D
ISO D
RNMG
2 165
SCMT
SCMW
SNMA
ISO M
ISO M
SCGT
2 166
SNMM
2 168
SNMX
2 168
SPMR
ISO P
ISO P
SNMG
2 167
2 169
2 171
2 173
2 174
ISO S
ISO S
SPUN
TCMT
2 175
2 176
TNMM
TNMA
2 177
TPMR
2 177
TPUN
VBD
VRD
TNMG
TCMW
ZÁVITY
ZÁVITY
TCGT
ZÁPICHY
ZÁPICHY
2 174
2 178
2 180
2 181
2 182
143
ISO C
ISO C
VÝROBNÍ SORTIMENT - VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VÝROBNÝ SORTIMENT - VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
ISO D
ISO D
VBMT
VCGT
2 183
VCMT
2 183
VCMW
2 184
2 185
ISO M
ISO M
VNMG
2 186
WCMT
WNMA
WNMG
ISO P
ISO P
WCGT
2 187
ISO S
ISO S
WNMM
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
2 192
144
2 188
2 189
2 190
CCGT
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
6,4
6,350
2,80
2,38
9,7
9,525
4,40
3,97
12,9
12,700
5,50
4,76
ISO D
ISO D
0602
09T3
1204
(l)
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
CCGT 060202F-AL
CCGT 060204F-AL
CCGT 09T302F-AL
CCGT 09T304F-AL
CCGT 09T308F-AL
CCGT 120404F-AL
CCGT 120408F-AL
CCGT 2(1.5)(0.5)F-AL
CCGT 060202ER-SI
CCGT 060204ER-SI
CCGT 09T304ER-SI
CCGT 120408ER-SI
CCGT 2(1.5)(0.5)ER-SI
CCGT 3(2.5)(0.5)F-AL
CCGT 3(2.5)1F-AL
CCGT 3(2.5)2F-AL
CCGT 431F-AL
CCGT 432F-AL
CCGT 2(1.5)1ER-SI
CCGT 3(2.5)1ER-SI
CCGT 432ER-SI
CCGT 2(1.5)(0.5)EL-SI
CCGT 2(1.5)1EL-SI
CCGT 3(2.5)1EL-SI
CCGT 432EL-SI
f min
f max
ap min
ap max
●
●
●
●
●
●
●
0,2
0,06
0,15
0,3
3,0
0,4
0,10
0,30
0,4
3,5
0,2
0,10
0,15
0,3
4,0
0,4
0,10
0,30
0,4
4,5
0,8
0,15
0,60
0,8
5,0
0,4
0,10
0,30
0,4
7,0
0,8
0,15
0,60
0,8
7,0
0,2
0,08
0,15
0,4
1,6
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
0,4
0,08
0,25
0,5
1,5
0,4
0,14
0,30
0,8
2,0
0,8
0,22
0,44
1,0
4,0
0,2
0,08
0,15
0,4
1,6
0,4
0,08
0,25
0,5
1,5
0,4
0,14
0,30
0,8
2,0
0,8
0,22
0,44
1,0
4,0
ISO M
ISO M
rε
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
CCGT 060202EL-SI
CCGT 060204EL-SI
CCGT 09T304EL-SI
CCGT 120408EL-SI
CCGT 2(1.5)1F-AL
Rádius
Rádius
ISO P
ISO P
ANSI
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
Materiály / Materiály
ISO S
ISO S
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
8016
8030
HF7
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 78-81, 98-101
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
145
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
CCMT
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
6,4
6,350
2,80
2,38
9,7
9,525
4,40
3,97
12,9
12,700
5,50
4,76
ISO D
ISO D
0602
09T3
1204
(l)
ISO S
ISO S
ISO
CCMT 060202E-UM
CCMT 060204E-UM
CCMT 09T304E-UM
CCMT 09T308E-UM
CCMT 120404E-UM
CCMT 120408E-UM
CCMT 2(1.5)(0.5)E-UM
CCMT 060202E-UR
CCMT 060204E-UR
CCMT 060208E-UR
CCMT 09T304E-UR
CCMT 09T308E-UR
CCMT 120404E-UR
CCMT 120408E-UR
CCMT 120412E-UR
CCMT 2(1.5)(0.5)E-UR
ZÁPICHY
ZÁPICHY
CCMT 060202E-46
CCMT 060204E-46
CCMT 09T304E-47
CCMT 09T308E-47
CCMT 120404E-48
CCMT 120408E-48
CCMT 120412E-48
Rádius
Rádius
●
●
●
●
●
CCMT 2(1.5)1E-UM
CCMT 3(2.5)1E-UM
CCMT 3(2.5)2E-UM
CCMT 431E-UM
CCMT 432E-UM
CCMT 2(1.5)1E-UR
CCMT 2(1.5)2E-UR
CCMT 3(2.5)1E-UR
CCMT 3(2.5)2E-UR
CCMT 431E-UR
CCMT 432E-UR
CCMT 433E-UR
CCMT 2(1.5)(0.5)E-46
CCMT 2(1.5)1E-46
CCMT 3(2.5)1E-47
CCMT 3(2.5)2E-47
CCMT 431E-48
CCMT 432E-48
CCMT 433E-48
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ●
●
○
●
○
○
○
○
●
●
●
●
● ● ● ○
● ● ● ○
●
●
●
● ●
●
● ○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
0,2
0,08
0,15
0,5
3,0
0,4
0,08
0,25
0,5
3,0
0,4
0,08
0,25
0,5
3,0
0,8
0,08
0,25
0,8
3,0
0,4
0,08
0,25
0,5
3,0
0,8
0,08
0,25
0,8
3,0
0,2
0,08
0,15
0,2
2,0
0,4
0,08
0,30
0,4
2,0
0,8
0,08
0,50
0,8
2,0
0,4
0,08
0,30
0,4
2,0
0,8
0,08
0,50
0,8
3,0
0,4
0,08
0,30
0,4
3,0
0,8
0,08
0,50
0,8
4,0
1,2
0,08
0,50
1,2
4,0
0,2
0,09
0,15
1,0
3,0
0,4
0,10
0,30
1,0
3,0
● ● ● ● ○ ● ●
● ● ● ● ● ● ●
0,4
0,10
0,30
0,8
4,0
0,8
0,10
0,40
0,8
4,0
● ●
○ ●
● ● ● ● ○ ● ●
●
○
0,4
0,20
0,30
1,0
8,0
●
●
○ ● ● ● ● ● ●
0,8
0,20
0,60
1,0
8,0
1,2
0,20
0,70
1,2
8,0
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ANSI
Materiály / Materiály
6605
6615
6630
6640
9210
9230
9235
3025
8016
8030
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 78-81, 98-101
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
146
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
CCMW
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
6,4
6,350
2,80
2,38
9,7
9,525
4,40
3,97
12,9
12,700
5,50
4,76
ISO D
ISO D
0602
09T3
1204
(l)
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
CCMW 3(2.5)2
CCMW 431
CCMW 432
CNMA
ap min
ap max
○
●
●
●
○
●
0,2
0,05
0,20
0,2
4,2
0,4
0,05
0,30
0,3
4,2
0,4
0,05
0,30
0,3
6,3
0,8
0,05
0,35
0,3
6,3
0,4
0,05
0,30
0,3
8,4
0,8
0,05
0,40
0,3
8,4
Velikost
Veľkosť
1204
1606
1906
(l)
d
d1
s
12,9
12,700
5,16
4,76
16,1
15,875
6,35
6,35
19,3
19,050
7,94
6,35
ISO
CNMA 120404
CNMA 120408
CNMA 120412
CNMA 120416
CNMA 160612
CNMA 190612
CNMA 190616
skladovaný
neskladovaný
ANSI
CNMA 431
CNMA 432
CNMA 433
CNMA 434
CNMA 543
CNMA 643
CNMA 644
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
6605
6615
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 17, 23, 30-32, 49, 57, 76, 77
Utvařeč
Utvárač
rε
f min
f max
ap min
ap max
●
● ●
● ●
●
●
●
●
0,4
0,10
0,30
0,3
8,4
0,8
0,10
0,60
0,3
8,4
1,2
0,10
0,60
0,3
8,4
1,6
0,10
0,60
0,3
8,4
1,2
0,10
0,60
0,3
8,5
1,2
0,10
0,90
0,3
12,7
1,6
0,10
0,90
0,3
12,7
Materiály / Materiály
Rádius
Rádius
ISO M
ISO M
f max
ISO P
ISO P
CCMW 3(2.5)1
f min
ISO S
ISO S
CCMW 2(1.5)1
rε
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
147
ZÁPICHY
ZÁPICHY
CCMW 2(1.5)(0.5)
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
ZÁVITY
ZÁVITY
CCMW 060202
CCMW 060204
CCMW 09T304
CCMW 09T308
CCMW 120404
CCMW 120408
ANSI
Rádius
Rádius
Materiály / Materiály
VBD
VRD
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6605
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 78-81, 98-101
CNMG
Velikost
Veľkosť
0903
1204
1606
1906
2509
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
(l)
d
d1
s
9,7
9,525
3,81
3,18
12,9
12,7
5,16
4,76
16,1
15,875
6,35
6,35
19,3
19,05
7,94
6,35
25,8
25,4
9,12
9,52
ISO
ANSI
CNMG 120404E-FF
CNMG 120408E-FF
CNMG 431E-FF
CNMG 090304E-FM
CNMG 090308E-FM
CNMG 120404E-FM
CNMG 120408E-FM
CNMG 120412E-FM
CNMG 321E-FM
CNMG 433E-FM
CNMG 120412E-KR
CNMG 433E-KR
CNMG 090308E-M
CNMG 120404E-M
CNMG 120408E-M
CNMG 120412E-M
CNMG 120416E-M
CNMG 160608E-M
CNMG 160612E-M
CNMG 160616E-M
CNMG 190608E-M
CNMG 190612E-M
CNMG 190616E-M
CNMG 322E-M
Materiály / Materiály
Rádius
Rádius
6605
6615
6630
6640
9210
9230
9235
3025
8016
8030
Utvařeč
Utvárač
●
●
CNMG 432E-FF
○
●
●
●
●
CNMG 322E-FM
CNMG 431E-FM
CNMG 432E-FM
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ●
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
0,4
0,06
0,15
0,4
1,5
0,8
0,08
0,20
0,8
1,5
0,4
0,10
0,30
0,5
6,3
0,8
0,10
0,45
0,8
3,0
0,4
0,10
0,30
0,5
3,0
0,8
0,15
0,45
0,8
3,0
1,2
0,15
0,45
1,2
4,0
1,2
0,15
0,45
1,2
4,0
CNMG 431E-M
CNMG 432E-M
CNMG 433E-M
● ●
●
● ● ● ● ●
● ●
●
CNMG 434E-M
CNMG 542E-M
CNMG 543E-M
● ○ ●
●
●
CNMG 544E-M
CNMG 642E-M
CNMG 643E-M
CNMG 644E-M
● ●
● ● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
● ● ●
●
●
●
●
●
0,8
0,10
0,60
0,3
4,0
0,4
0,17
0,30
0,8
6,0
0,8
0,10
0,60
0,3
6,0
1,2
0,10
0,80
0,3
6,0
1,6
0,10
0,80
0,3
6,0
0,8
0,10
0,60
0,3
7,0
1,2
0,10
0,60
0,3
7,0
1,6
0,17
0,60
1,6
7,0
0,8
0,10
0,60
0,3
8,0
1,2
0,10
0,80
0,3
8,0
1,6
0,10
0,80
0,3
8,0
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 17, 23, 30-32, 49, 57, 73
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
148
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
CNMG 120408W-F
CNMG 120408W-M
CNMG 120412W-M
CNMG 120404E-NM
CNMG 120408E-NM
CNMG 120412E-NM
CNMG 160608E-NM
CNMG 160612E-NM
CNMG 190612E-NM
CNMG 543E-R
CNMG 544E-R
CNMG 642E-R
CNMG 643E-R
CNMG 644E-R
ap min
ap max
●
●
○
○
○
○
●
●
●
0,8
0,10
0,60
0,3
6,0
1,2
0,10
0,70
0,3
6,0
●
●
○
●
●
○
●
●
●
● ● ● ● ●
●
● ● ●
●
1,6
0,10
0,80
0,3
6,0
0,8
0,10
0,60
0,3
7,0
1,2
0,10
0,70
0,3
7,0
1,6
0,10
0,70
0,3
7,0
0,8
0,10
0,60
0,3
8,0
● ●
● ●
● ● ● ● ●
1,2
0,10
0,70
0,3
8,0
1,6
0,10
0,70
0,3
9,0
● ● ●
● ● ●
● ●
● ●
● ● ●
● ●
● ●
● ● ●
● ● ●
● ●
0,8
0,20
0,50
1,0
7,0
●
CNMG 432E-RM
CNMG 433E-RM
CNMG 434E-RM
CNMG 542E-RM
CNMG 543E-RM
CNMG 544E-RM
CNMG 642E-RM
CNMG 643E-RM
CNMG 644E-RM
CNMG 866E-RM
CNMG 432W-F
CNMG 432W-M
CNMG 433W-M
○
○ ●
●
CNMG 432E-NM
CNMG 433E-NM
CNMG 542E-NM
CNMG 543E-NM
CNMG 643E-NM
CNMG 432ER-SI
CNMG 431EL-SI
CNMG 432EL-SI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ○
○ ○
○ ○
●
●
●
○
○
●
CNMG 431E-NM
CNMG 431ER-SI
● ●
●
●
●
●
● ●
● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
1,2
0,25
0,70
1,5
7,0
1,6
0,30
0,75
2,0
7,0
0,8
0,20
0,50
1,0
8,0
1,2
0,25
0,70
1,5
8,0
1,6
0,30
0,80
2,0
8,0
0,8
0,20
0,50
1,0
10,0
1,2
0,25
0,70
1,5
10,0
1,6
0,30
0,80
2,0
10,0
2,4
0,40
1,00
2,5
15,0
0,8
0,15
0,60
0,8
4,4
0,8
0,15
0,60
0,8
4,0
1,2
0,20
0,90
1,2
4,0
0,4
0,15
0,30
0,5
3,0
0,8
0,20
0,40
0,8
3,0
1,2
0,20
0,40
1,2
3,5
0,8
0,25
0,50
0,8
5,0
1,2
0,25
0,50
1,2
5,0
1,2
0,30
0,50
1,2
8,0
0,4
0,20
0,30
0,8
5,0
0,8
0,20
0,50
0,8
5,0
0,4
0,20
0,30
0,8
5,0
0,8
0,20
0,50
0,8
5,0
ISO C
ISO C
f max
ISO D
ISO D
CNMG 542E-R
f min
ISO M
ISO M
CNMG 434E-R
rε
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
CNMG 120404ER-SI
CNMG 120408ER-SI
CNMG 120404EL-SI
CNMG 120408EL-SI
CNMG 433E-R
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
ISO P
ISO P
CNMG 120408E-RM
CNMG 120412E-RM
CNMG 120416E-RM
CNMG 160608E-RM
CNMG 160612E-RM
CNMG 160616E-RM
CNMG 190608E-RM
CNMG 190612E-RM
CNMG 190616E-RM
CNMG 250924E-RM
CNMG 432E-R
Rádius
Rádius
ISO S
ISO S
CNMG 120408E-R
CNMG 120412E-R
CNMG 120416E-R
CNMG 160608E-R
CNMG 160612E-R
CNMG 160616E-R
CNMG 190608E-R
CNMG 190612E-R
CNMG 190616E-R
ANSI
Materiály / Materiály
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6605
6615
6630
6640
9210
9230
9235
3025
8016
8030
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
149
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
CNMM
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
12,9
12,700
5,16
4,76
16,1
15,875
6,35
6,35
19,3
19,050
7,94
6,35
25,8
25,400
9,12
9,52
ISO D
ISO D
1204
1606
1906
2509
(l)
ISO S
ISO S
ISO
CNMM 160612E-DR
CNMM 190608E-DR
CNMM 190612E-DR
CNMM 190616E-DR
CNMM 543E-DR
CNMM 190616E-HR
CNMM 190624E-HR
CNMM 250924E-HR
CNMM 644E-HR
CNMM 120408E-NR
CNMM 120412E-NR
CNMM 432E-NR
CNMM 120408E-NR2
CNMM 120412E-NR2
CNMM 160608E-NR2
CNMM 160612E-NR2
CNMM 160616E-NR2
CNMM 190612E-NR2
CNMM 190616E-NR2
CNMM 190624E-NR2
CNMM 250924E-NR2
CNMM 642E-DR
CNMM 643E-DR
CNMM 644E-DR
CNMM 646E-HR
CNMM 866E-HR
CNMM 433E-NR
CNMM 432E-NR2
CNMM 433E-NR2
CNMM 542E-NR2
CNMM 543E-NR2
CNMM 544E-NR2
CNMM 643E-NR2
CNMM 644E-NR2
CNMM 646E-NR2
CNMM 866E-NR2
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
0,30
0,85
2,5
9,0
0,8
0,30
0,60
2,5
9,0
1,2
0,30
0,85
2,5
9,0
1,6
0,30
0,85
2,5
9,0
1,6
0,50
1,20
5,0
13,3
2,4
0,50
1,40
5,0
13,3
2,4
0,50
1,40
5,0
14,0
rε
●
●
●
●
○
1,2
●
●
●
●
●
● ○
○ ●
● ○
●
○
●
●
● ○ ●
● ○ ●
○
○
● ●
●
● ●
● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
0,8
0,25
0,60
1,0
8,4
1,2
0,25
0,80
1,2
8,4
0,8
0,25
0,55
0,8
7,5
1,2
0,28
0,70
1,2
7,5
0,8
0,30
0,60
1,0
9,5
1,2
0,35
0,65
1,5
9,5
1,6
0,35
0,80
2,0
9,5
1,2
0,35
0,90
1,5
12,0
1,6
0,40
1,00
2,0
12,0
2,4
0,40
1,20
2,5
12,0
2,4
0,40
1,20
2,5
16,0
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ANSI
Rádius
Rádius
Materiály / Materiály
6630
6635
6640
9210
9230
9235
3025
8030
8040
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 17, 23, 30-32, 49, 56, 57, 73
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
150
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
CNMM 866E-OR
●
● ● ● ●
○ ● ●
●
● ○ ●
● ● ○
● ●
● ● ● ●
● ● ●
● ●
● ●
CNMM 190616E-OR1
CNMM 644E-OR1
●
● ●
CNMM 250924S-923
CNMM 866S-923
CNMM 433E-OR
CNMM 434E-OR
CNMM 542E-OR
CNMM 543E-OR
CNMM 544E-OR
●
●
CNMM 643E-OR
CNMM 644E-OR
CNMM 646E-OR
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
ap min
f max
ap max
0,8
0,25
0,60
2,0
8,0
1,2
0,30
0,70
2,5
8,0
1,6
0,35
0,80
2,5
8,0
0,8
0,30
0,60
3,0
8,0
1,2
0,35
0,90
3,0
10,0
1,6
0,36
1,00
3,0
10,0
1,2
0,35
0,90
3,0
10,0
1,6
0,30
1,00
3,0
11,0
2,4
0,38
1,25
3,0
12,0
2,4
0,45
1,70
4,0
16,0
1,6
0,30
1,00
3,0
11,0
2,4
0,45
1,50
3,0
13,0
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
● ●
rε
Posuv na ot.
Posuv na ot.
ISO D
ISO D
●
CNMM 432E-OR
Rádius
Rádius
ISO M
ISO M
CNMM 120408E-OR
CNMM 120412E-OR
CNMM 120416E-OR
CNMM 160608E-OR
CNMM 160612E-OR
CNMM 160616E-OR
CNMM 190612E-OR
CNMM 190616E-OR
CNMM 190624E-OR
CNMM 250924E-OR
ANSI
6630
6635
6640
9210
9230
9235
3025
8030
8040
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
151
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
DCGT
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
7,8
6,350
2,80
2,38
11,6
9,525
4,40
3,97
ISO D
ISO D
0702
11T3
(l)
ISO
DCGT 070202F-AL
DCGT 070204F-AL
DCGT 11T302F-AL
DCGT 11T304F-AL
DCGT 11T308F-AL
ANSI
DCGT 2(1.5)(0.5)F-AL
DCGT 2(1.5)1F-AL
DCGT 3(2.5)(0.5)F-AL
DCGT 3(2.5)1F-AL
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
●
●
●
●
●
0,2
0,06
0,12
0,3
2,1
0,4
0,10
0,24
0,4
2,1
0,2
0,06
0,12
0,3
3,3
0,4
0,10
0,24
0,4
3,3
0,8
0,15
0,48
0,8
3,3
Materiály / Materiály
●
●
●
●
●
Rádius
Rádius
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
DCGT 3(2.5)2F-AL
Posuv na ot.
Posuv na ot.
8016
HF7
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 82, 83, 102-104
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
152
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
DCMT
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
7,8
6,350
2,80
2,38
11,6
9,525
4,40
3,97
ISO D
ISO D
0702
11T3
(l)
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
DCMT 2(1.5)(0.5)E-UM
DCMT 070202E-UR
DCMT 070204E-UR
DCMT 11T302E-UR
DCMT 11T304E-UR
DCMT 11T308E-UR
DCMT 11T312E-UR
DCMT 2(1.5)(0.5)E-UR
DCMT 11T304E-47
DCMT 11T308E-47
DCMT 11T312E-47
DCMT 3(2.5)1E-47
DCMT 2(1.5)1E-UM
DCMT 3(2.5)1E-UM
DCMT 3(2.5)2E-UM
DCMT 2(1.5)1E-UR
DCMT 3(2.5)(0.5)E-UR
DCMT 3(2.5)1E-UR
DCMT 3(2.5)2E-UR
DCMT 3(2.5)3E-UR
DCMT 3(2.5)2E-47
●
● ●
● ●
●
●
●
●
● ●
● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
● ● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
rε
f min
f max
ap min
ap max
0,2
0,05
0,12
0,5
2,1
0,4
0,08
0,24
0,5
2,1
0,4
0,08
0,24
0,5
3,0
0,8
0,08
0,25
0,8
3,0
0,2
0,05
0,12
0,2
1,0
0,4
0,08
0,24
0,4
2,0
0,2
0,05
0,12
0,2
2,0
0,4
0,05
0,15
0,4
2,0
0,8
0,08
0,30
0,8
2,0
1,2
0,15
0,30
1,2
2,0
0,4
0,10
0,24
0,8
3,3
0,8
0,10
0,40
0,8
3,3
1,2
0,10
0,40
1,2
3,3
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
DCMT 3(2.5)3E-47
●
●
●
●
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
ISO P
ISO P
DCMT 070202E-UM
DCMT 070204E-UM
DCMT 11T304E-UM
DCMT 11T308E-UM
Posuv na ot.
Posuv na ot.
ISO S
ISO S
ANSI
6605
6615
6630
6640
9210
9230
9235
3025
8016
ISO
Utvařeč
Utvárač
Rádius
Rádius
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 82, 83, 102-104
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
153
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
DCMW
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
7,8
6,350
2,80
2,38
11,6
9,525
4,40
3,97
ISO D
ISO D
0702
11T3
(l)
Utvařeč
Utvárač
ISO
DCMW 2(1.5)(0.5)
DCMW 2(1.5)1
DCMW 3(2.5)1
DCMW 3(2.5)2
Rádius
Rádius
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
○
●
●
●
0,2
0,05
0,20
0,2
2,0
0,4
0,05
0,20
0,3
2,0
0,4
0,05
0,24
0,3
2,9
0,8
0,05
0,35
0,3
2,9
Materiály / Materiály
ISO P
ISO P
DCMW 070202
DCMW 070204
DCMW 11T304
DCMW 11T308
ANSI
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6605
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 82, 83, 102-104
DNMA
ISO S
ISO S
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
15,5
12,700
5,16
4,76
15,5
12,700
5,16
6,35
ZÁPICHY
ZÁPICHY
1504
1506
(l)
ZÁVITY
ZÁVITY
Utvařeč
Utvárač
ISO
DNMA 431
DNMA 432
DNMA 441
DNMA 442
DNMA 443
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
●
○
●
●
○
0,4
0,10
0,24
0,3
3,9
0,8
0,10
0,48
0,3
3,9
0,4
0,10
0,24
0,3
3,9
0,8
0,10
0,48
0,3
3,9
1,2
0,10
0,72
0,3
3,9
Materiály / Materiály
Rádius
Rádius
VBD
VRD
DNMA 150404
DNMA 150408
DNMA 150604
DNMA 150608
DNMA 150612
ANSI
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6605
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 18, 33-35, 50, 78
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
154
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
DNMG
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
11,6
9,525
3,81
4,76
15,5
12,7
5,16
4,76
15,5
12,7
5,16
6,35
ISO D
ISO D
1104
1504
1506
(l)
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
DNMG 33(0.5)E-FF
DNMG 110404E-FM
DNMG 110408E-FM
DNMG 150404E-FM
DNMG 150408E-FM
DNMG 150604E-FM
DNMG 150608E-FM
DNMG 150612E-FM
DNMG 331E-FM
DNMG 110404E-M
DNMG 110408E-M
DNMG 110412E-M
DNMG 150404E-M
DNMG 150408E-M
DNMG 150412E-M
DNMG 150604E-M
DNMG 150608E-M
DNMG 150612E-M
DNMG 331E-M
●
●
○
●
●
●
DNMG 331E-FF
DNMG 332E-FF
DNMG 431E-FF
DNMG 441E-FF
DNMG 442E-FF
DNMG 332E-FM
DNMG 431E-FM
DNMG 432E-FM
DNMG 441E-FM
DNMG 442E-FM
DNMG 443E-FM
DNMG 332E-M
DNMG 333E-M
DNMG 431E-M
DNMG 432E-M
DNMG 433E-M
DNMG 441E-M
DNMG 442E-M
●
●
●
●
●
●
●
○ ○ ● ○ ●
● ○ ● ● ●
○ ●
○
○ ●
● ● ● ○ ●
●
●
● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
●
○
f min
f max
ap min
ap max
0,2
0,06
0,12
0,2
1,5
0,4
0,06
0,20
0,4
1,5
0,8
0,08
0,25
0,8
1,5
0,4
0,06
0,20
0,4
1,5
0,4
0,06
0,20
0,4
1,5
0,8
0,08
0,25
0,8
1,5
0,4
0,10
0,24
0,4
3,0
0,8
0,10
0,35
0,8
3,0
0,4
0,10
0,24
0,5
3,0
0,8
0,15
0,45
0,8
3,0
0,4
0,10
0,24
0,5
3,0
0,8
0,15
0,45
0,8
3,0
1,2
0,15
0,45
1,2
3,0
0,4
0,10
0,24
0,3
3,0
0,8
0,10
0,48
0,3
3,0
1,2
0,10
0,72
0,3
3,3
0,4
0,12
0,24
0,5
3,0
0,8
0,10
0,48
0,3
4,5
1,2
0,10
0,72
0,3
4,5
0,4
0,12
0,24
0,5
3,0
0,8
0,10
0,48
0,3
4,5
1,2
0,10
0,72
0,3
4,5
ISO M
ISO M
rε
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
DNMG 443E-M
●
●
●
●
●
●
●
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
ISO P
ISO P
DNMG 110402E-FF
DNMG 110404E-FF
DNMG 110408E-FF
DNMG 150404E-FF
DNMG 150604E-FF
DNMG 150608E-FF
Posuv na ot.
Posuv na ot.
ISO S
ISO S
ANSI
Rádius
Rádius
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
6605
6615
6630
6640
9210
9230
9235
3025
8016
8030
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 18, 33-35, 50, 74
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
155
ISO
ANSI
DNMG 110404E-NM
DNMG 110408E-NM
DNMG 150604E-NM
DNMG 150608E-NM
DNMG 150612E-NM
DNMG 331E-NM
DNMG 150608E-R
DNMG 150612E-R
DNMG 150616E-R
DNMG 442E-R
DNMG 110408E-RM
DNMG 110412E-RM
DNMG 150412E-RM
DNMG 150608E-RM
DNMG 150612E-RM
DNMG 150616E-RM
DNMG 332E-RM
DNMG 110404ER-SI
DNMG 110408ER-SI
DNMG 150408ER-SI
DNMG 150604ER-SI
DNMG 150608ER-SI
DNMG 110404EL-SI
DNMG 110408EL-SI
DNMG 150408EL-SI
DNMG 150604EL-SI
DNMG 150608EL-SI
DNMG 331ER-SI
Rádius
Rádius
●
●
●
●
●
DNMG 332E-NM
DNMG 443E-NM
DNMG --xE-NM
DNMG 442E-NM
DNMG 443E-R
DNMG 444E-R
● ● ●
● ● ●
●
DNMG 433E-RM
DNMG 442E-RM
DNMG 443E-RM
DNMG 444E-RM
DNMG 332ER-SI
DNMG 432ER-SI
DNMG 441ER-SI
DNMG 442ER-SI
●
●
DNMG 331EL-SI
DNMG 332EL-SI
DNMG 432EL-SI
DNMG 441EL-SI
DNMG 442EL-SI
○ ●
● ●
● ●
●
●
●
● ●
● ●
●
DNMG 333E-RM
●
●
●
●
●
● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
●
●
○
○
○
●
●
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
0,4
0,15
0,24
0,5
3,0
0,8
0,20
0,40
0,8
3,0
0,4
0,15
0,24
0,5
3,0
0,8
0,20
0,40
0,8
3,0
1,2
0,20
0,40
1,2
3,5
0,8
0,10
0,48
0,3
4,5
1,2
0,10
0,70
0,3
4,5
1,6
0,10
0,80
0,3
4,5
0,8
0,20
0,48
1,0
3,3
1,2
0,25
0,60
1,5
3,3
1,2
0,25
0,70
1,5
4,5
0,8
0,20
0,48
1,0
4,5
1,2
0,25
0,70
1,5
4,5
1,6
0,30
0,75
2,0
4,5
0,4
0,20
0,24
0,8
3,3
0,8
0,20
0,48
0,8
3,3
0,8
0,20
0,48
0,8
4,5
0,4
0,20
0,24
0,8
4,5
0,8
0,20
0,48
0,8
4,5
0,4
0,20
0,24
0,8
3,3
0,8
0,20
0,48
0,8
3,3
0,8
0,20
0,48
0,8
4,5
0,4
0,20
0,24
0,8
4,5
0,8
0,20
0,48
0,8
4,5
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
ISO D
ISO D
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
6605
6615
6630
6640
9210
9230
9235
3025
8016
8030
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
156
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
DNMM
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
15,5
12,700
5,16
4,76
15,5
12,700
5,16
6,35
ISO D
ISO D
1504
1506
(l)
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
DNMM 150408E-NR
DNMM 150608E-NR
DNMM 432E-NR
DNMM 150608E-NR2
DNMM 442E-NR2
DNMM 150608E-OR
DNMM 150612E-OR
DNMM 150616E-OR
DNMM 442E-OR
DNMM 443E-OR
f min
f max
ap min
ap max
○
●
0,8
0,25
0,48
1,0
4,5
0,8
0,25
0,48
1,0
4,5
0,8
0,28
0,48
0,8
4,5
0,8
0,25
0,48
2,0
4,5
1,2
0,30
0,70
2,0
4,5
1,6
0,35
0,80
2,0
4,5
○ ○
●
● ●
●
●
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
DNMM 444E-OR
rε
○
DNMM 442E-NR
Rádius
Rádius
ISO M
ISO M
ANSI
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
Materiály / Materiály
ISO P
ISO P
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6630
9210
9230
9235
3025
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 18, 33-35, 50, 74
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
157
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
KNUX
Velikost
Veľkosť
l1
d
s
16,0
16,15
9,525
4,76
19,4
15,88
9,525
4,76
ISO D
ISO D
1604
1904
(l)
ISO
ANSI
KNUX 160405ER-72
KNUX 160405EL-72
KNUX -3xER-72
KNUX 160405SR-73
KNUX 160410SR-73
KNUX 160405SL-73
KNUX 160410SL-73
KNUX -3xSR-73
KNUX 160415SR-74
KNUX 160415SL-74
KNUX -3xSR-74
KNUX 190405SR-78
KNUX 190410SR-78
KNUX 190405SL-78
KNUX 190410SL-78
KNUX -3xSR-78
KNUX -3xEL-72
KNUX -3xSR-73
KNUX -3xSL-73
KNUX -3xSL-73
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
●
●
0,5
0,15
0,23
0,5
4,0
0,5
0,15
0,23
0,5
4,0
●
●
●
●
0,5
0,20
0,30
0,5
4,8
1,0
0,20
0,60
1,0
4,8
0,5
0,20
0,30
0,5
4,8
1,0
0,20
0,60
1,0
4,8
○
○
1,5
0,30
0,70
1,5
4,8
1,5
0,30
0,70
1,5
4,8
●
●
●
●
0,5
0,20
0,30
0,5
5,7
1,0
0,20
0,60
1,0
5,7
0,5
0,20
0,30
0,5
5,7
1,0
0,20
0,60
1,0
5,7
Materiály / Materiály
● ●
● ●
Rádius
Rádius
ISO S
ISO S
KNUX -3xSL-74
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6630
6640
9230
9235
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 7
KNUX -3xSR-78
KNUX -3xSL-78
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
KNUX -3xSL-78
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
158
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
LNUX
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
19,05
10,00
6,35
19,05
30,00
12,00
6,35
19,05
ISO D
ISO D
1919
3019
l
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
rε
LNUX 191940SN-DF
LNUX --10SN-DF
●
4,0
0,10
1,50
0,3
6,0
LNUX 301940SN-DM
LNUX --10SN-DM
●
4,0
0,10
1,50
0,3
10,0
LNMX 191940SN-RF
LNMX 301940SN-RF
LNMX --10SN-RF
● ● ●
● ● ●
4,0
0,40
1,10
2,0
5,0
4,0
0,40
1,10
2,0
8,0
LNMX 191940SN-RM
LNMX 301940SN-RM
LNMX --10SN-RM
4,0
0,45
1,40
2,0
5,0
LNMX --10SN-RM
● ● ●
● ● ●
4,0
0,55
1,80
2,0
10,0
LNMX 301940SN-RR
LNMX --10SN-RR
● ● ●
4,0
0,75
1,80
2,0
12,0
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
LNMX --10SN-RF
ISO P
ISO P
Posuv na ot.
Posuv na ot.
9230
9310
9315
9325
ANSI
Rádius
Rádius
ISO S
ISO S
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 67, 68
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
159
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
LNUX 40, 50; LNMX
Velikost
Veľkosť
b
d1
s
40,00
25,20
9,30
14,00
50,80
25,40
9,30
14,00
ISO D
ISO D
40-1
50-1
l
Utvařeč
Utvárač
ISO
ANSI
Materiály / Materiály
6630
6635
9230
9235
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 36, 58
●
LNUX 40-1129003
● ●
LNUX 50-1275000
●
●
●
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
3,2
1,30
2,60
10,0
27,0
3,2
1,20
2,50
10,0
27,0
3,2
1,20
2,50
10,0
36,0
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
LNUX 40-1129002
Rádius
Rádius
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
160
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
RCGT
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
8,000
3,40
3,18
10,000
4,40
3,18
ISO D
ISO D
0803
1003
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
RCGT -2F-AL
RCGT -2F-AL
○ ●
○ ●
Rádius
Rádius
rε
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
0,20
1,50
0,8
3,0
0,20
2,00
1,0
4,0
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
RCGT 0803MOF-AL
RCGT 1003MOF-AL
ANSI
8016
HF7
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 84, 85, 112
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
161
RCMT
Velikost
Veľkosť
0602
0803
10T3
1204
1606
2006
2507
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
d
d1
s
6,000
2,80
2,38
8,000
3,40
3,18
10,000
4,40
3,97
12,000
4,40
4,76
16,000
5,50
6,35
20,000
6,50
6,35
25,000
8,60
7,94
ISO
ANSI
RCMT 0602MOE-UR
RCMT 0803MOE-UR
RCMT 10T3MOE-UR
RCMT 1204MOE-UR
RCMT -(1.5)E-UR
Materiály / Materiály
6630
6640
9210
9230
9235
3025
Utvařeč
Utvárač
RCMT -3E-UR
●
●
●
●
●
● ●
● ●
●
RCMT 1606MOS-37
RCMT -4S-37
●
● ●
RCMT 2006MOS-371
RCMT 2507MOS-372
RCMT -4S-371
RCMT -2E-UR
RCMT -(2.5)E-UR
RCMT -5S-372
●
●
●
●
○ ●
○
Rádius
Rádius
rε
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
0,10
0,40
0,1
1,5
0,13
0,50
0,2
3,0
0,15
0,60
0,2
4,0
0,17
1,00
0,2
5,0
0,20
0,90
1,0
4,0
0,20
1,20
1,0
5,0
0,20
1,20
1,0
6,0
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 84, 85, 112
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
162
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
RCMW
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
6,000
2,80
2,38
8,000
3,40
3,18
10,000
4,40
3,97
12,000
4,40
4,76
ISO D
ISO D
0602
0803
10T3
1204
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
RCMW -(1.5)
RCMW -2
RCMW -(2.5)
RCMW -3
●
●
●
●
Rádius
Rádius
rε
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
0,05
0,20
0,3
1,5
0,05
0,30
0,3
2,0
0,10
0,35
0,3
2,5
0,05
0,40
0,3
3,0
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
RCMW 0602MO
RCMW 0803MO
RCMW 10T3MO
RCMW 1204MO
ANSI
6605
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 84, 85, 112
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
163
RCMX
Velikost
Veľkosť
1003
1204
1606
2006
2507
3209
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
d
d1
s
10,000
3,60
3,18
12,000
4,20
4,76
16,000
5,20
6,35
20,000
6,50
6,35
25,000
7,20
7,94
32,000
9,50
9,52
ISO S
ISO S
ANSI
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
●
0,40
1,00
1,5
2,5
● ●
0,40
1,00
1,0
3,0
● ●
● ●
0,40
1,20
1,0
4,0
0,20
0,90
1,0
4,0
● ● ● ● ● ●
●
● ●
0,60
1,20
2,0
5,0
0,20
0,90
1,5
5,0
0,80
1,20
3,0
7,0
0,80
1,50
3,0
7,0
0,60
0,90
2,0
7,0
0,80
1,50
3,0
8,0
RCMX 1003MOS-31
RCMX -2S-31
RCMX 1204MOS-321
RCMX -3S-321
RCMX 1606MOS-331
RCMX 1606MOS-37
RCMX -4S-331
RCMX 2006MOS-341
RCMX 2006MOS-37
RCMX -4S-341
RCMX 2507MOS-351
RCMX 2507MOS-352
RCMX 2507MOS-37
RCMX -5S-351
RCMX -5S-37
● ●
● ○
○
● ●
●
● ●
RCMX 3209MOS-361
RCMX -6S-361
○ ● ● ● ●
RCMX -4S-37
RCMX -4S-37
RCMX -5S-352
● ●
Rádius
Rádius
rε
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Materiály / Materiály
6605
6630
6640
9210
9230
9235
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 37, 38, 59
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
164
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
RNMG
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
12,700
5,16
4,76
15,875
6,35
6,35
19,050
6,35
6,35
25,400
9,12
9,52
ISO D
ISO D
1204
1506
1906
2509
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
RNMG 120400E-08
RNMG 150600E-08
RNMG 190600E-08
RNMG 43E-08
RNMG 250900E-081
RNMG 86E-081
RNMG 54E-08
f min
f max
ap min
ap max
● ○ ● ●
○
●
●
0,10
0,80
0,3
6,0
0,10
0,80
0,3
6,0
0,10
0,80
0,3
6,0
●
0,80
1,20
3,0
7,0
rε
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
RNMG 64E-08
Rádius
Rádius
ISO P
ISO P
ANSI
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
6605
6630
9210
9230
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 39
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
165
SCGT
Velikost
Veľkosť
l
d
d1
s
1204
12,700
12,700
5,50
4,76
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
Utvařeč
Utvárač
ISO
SCGT 432F-AL
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
● ●
0,8
0,15
0,60
0,8
7,0
Materiály / Materiály
Rádius
Rádius
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
SCGT 120408F-AL
ANSI
Posuv na ot.
Posuv na ot.
8016
HF7
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 86-88, 105
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
166
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
SCMT
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
9,525
9,525
4,40
3,97
12,700
12,700
5,50
4,76
25,400
25,400
8,70
9,52
38,100
38,100
8,70
9,52
ISO D
ISO D
09T3
1204
2509
3809
l
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
SCMT 09T304E-UM
SCMT 120404E-UM
SCMT 3(2.5)1E-UM
SCMT 09T304E-UR
SCMT 09T308E-UR
SCMT 120408E-UR
SCMT 120412E-UR
SCMT 3(2.5)1E-UR
SCMT 09T304E-47
SCMT 09T308E-47
SCMT 3(2.5)1E-47
SCMT 120408E-48
SCMT 120412E-48
SCMT 432E-48
SCMT 250924E-OR
SCMT 380932E-OR
SCMT 866E-OR
SCMT 250924E-SR
SCMT 380932E-SR
SCMT 866E-SR
SCMT 380932E-DR4
SCMT -68E-DR4
●
●
SCMT 431E-UM
SCMT 3(2.5)2E-UR
SCMT 432E-UR
●
● ●
● ●
● ●
○ ●
○ ●
●
SCMT 433E-UR
●
●
●
●
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
0,4
0,08
0,25
0,5
3,0
0,4
0,08
0,25
0,5
3,0
0,4
0,08
0,30
0,4
3,0
0,8
0,08
0,50
0,8
3,0
0,8
0,08
0,50
0,8
4,0
1,2
0,08
0,50
1,2
4,0
○ ●
● ●
○ ○ ● ●
○ ○ ● ●
0,4
0,10
0,34
0,8
4,0
0,8
0,10
0,40
0,8
4,0
● ●
○ ○
○ ●
○ ●
0,8
0,20
0,68
1,0
8,0
1,2
0,20
0,70
1,2
8,0
SCMT -68E-OR
0,60
1,80
3,0
16,0
3,2
1,00
2,00
4,0
24,0
● ●
●
2,4
0,60
1,80
3,0
16,0
●
3,2
1,20
2,00
4,0
24,0
●
3,2
0,70
1,40
4,0
18,0
VBD
VRD
SCMT -68E-SR
○ ●
○ ●
2,4
○ ● ●
ZÁVITY
ZÁVITY
SCMT 433E-48
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
SCMT 3(2.5)2E-47
● ●
○ ●
Posuv na ot.
Posuv na ot.
ISO M
ISO M
ANSI
Rádius
Rádius
ISO P
ISO P
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
6615
6630
6635
6640
9210
9230
9235
3025
8016
8030
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 62, 86-88, 105, 112
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
167
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
SCMW
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
9,525
9,525
4,40
3,97
12,700
12,700
5,50
4,76
ISO D
ISO D
09T3
1204
l
Utvařeč
Utvárač
ISO
SCMW 3(2.5)1
SCMW 3(2.5)2
SCMW 432
Rádius
Rádius
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
●
●
●
0,4
0,05
0,34
0,3
4,5
0,8
0,05
0,35
0,3
4,5
0,8
0,05
0,40
0,3
6,0
Materiály / Materiály
ISO P
ISO P
SCMW 09T304
SCMW 09T308
SCMW 120408
ANSI
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6605
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 86-88, 105, 112
SNMA
ISO S
ISO S
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
12,700
12,700
5,16
4,76
15,875
15,875
6,35
6,35
19,050
19,050
7,94
6,35
25,400
25,400
9,12
7,94
25,400
25,400
9,12
9,52
ZÁPICHY
ZÁPICHY
1204
1506
1906
2507
2509
l
ZÁVITY
ZÁVITY
Utvařeč
Utvárač
ISO
VBD
VRD
SNMA 120408
SNMA 120412
SNMA 150612
SNMA 190612
SNMA 190616
SNMA 250724
SNMA 250924
ANSI
SNMA 432
SNMA 433
SNMA 543
SNMA 643
SNMA 644
SNMA 856
SNMA 866
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
6605
6615
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 19, 40-43, 51, 60, 61, 69, 70
rε
f min
f max
ap min
ap max
● ●
● ●
●
○
●
●
● ○
0,8
0,10
0,60
0,3
6,0
1,2
0,10
0,60
0,3
6,0
1,2
0,10
0,90
0,3
7,1
1,2
0,10
0,90
0,3
8,9
1,6
0,10
0,90
0,3
8,9
2,4
0,10
1,10
0,3
12,0
2,4
0,10
1,10
0,3
12,0
Materiály / Materiály
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
168
Rádius
Rádius
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
SNMG
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
12,7
12,7
5,16
4,76
15,875
15,875
6,35
6,35
19,05
19,05
7,94
6,35
25,4
25,4
9,12
9,52
ISO D
ISO D
1204
1506
1906
2509
l
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
SNMG 120408E-KR
SNMG 120412E-KR
SNMG 432E-KR
SNMG 120408E-M
SNMG 120412E-M
SNMG 120416E-M
SNMG 150612E-M
SNMG 190612E-M
SNMG 190616E-M
SNMG 432E-M
SNMG 120408E-R
SNMG 120412E-R
SNMG 120416E-R
SNMG 150612E-R
SNMG 150616E-R
SNMG 190612E-R
SNMG 190616E-R
SNMG 432E-R
f min
f max
ap min
ap max
0,4
0,10
0,30
0,5
3,0
0,8
0,15
0,45
0,8
3,0
1,2
0,15
0,45
1,2
3,0
1,6
0,15
0,45
1,6
8,4
● ●
● ●
0,8
0,15
0,45
0,8
3,0
1,2
0,15
0,45
1,2
3,0
● ● ● ● ● ● ●
○ ○ ● ○ ● ○
○ ●
● ● ○ ●
○ ● ● ○ ●
○ ○
● ●
0,8
0,10
0,60
0,3
6,0
1,2
0,10
0,80
0,3
6,0
1,6
0,10
0,80
0,3
6,0
1,2
0,10
0,80
0,3
8,0
1,2
0,10
0,80
0,3
8,0
1,6
0,10
0,80
0,3
8,0
●
●
●
●
○
○
○
0,8
0,10
0,60
0,3
6,0
1,2
0,10
0,70
0,3
6,0
1,6
0,10
0,80
0,3
6,0
1,2
0,10
0,70
0,3
7,0
1,6
0,10
0,70
0,3
7,0
1,2
0,10
0,70
0,3
9,0
1,6
0,10
0,80
0,3
9,0
●
●
●
●
SNMG 432E-FM
SNMG 433E-FM
SNMG 434E-FM
SNMG 433E-KR
SNMG 433E-M
SNMG 434E-M
SNMG 543E-M
SNMG 643E-M
SNMG 644E-M
SNMG 433E-R
SNMG 434E-R
SNMG 543E-R
SNMG 544E-R
SNMG 643E-R
● ●
● ●
○
● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
●
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
SNMG 644E-R
●
●
○
●
○
○
●
●
●
●
●
ISO P
ISO P
SNMG 431E-FM
rε
ISO S
ISO S
SNMG 120404E-FM
SNMG 120408E-FM
SNMG 120412E-FM
SNMG 120416E-FM
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ANSI
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6605
6615
6630
6640
9210
9230
9235
3025
ISO
Utvařeč
Utvárač
Rádius
Rádius
Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 19, 40-43, 51, 61
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
169
ANSI
SNMG 120408E-RM
SNMG 120412E-RM
SNMG 120416E-RM
SNMG 150612E-RM
SNMG 150616E-RM
SNMG 190612E-RM
SNMG 190616E-RM
SNMG 250924E-RM
SNMG 866E-RM
SNMG 120408E-NM
SNMG 120412E-NM
SNMG 433E-NM
SNMG 432E-RM
SNMG 433E-RM
SNMG 434E-RM
SNMG 543E-RM
SNMG 544E-RM
SNMG 643E-RM
SNMG 644E-RM
SNMG 432E-NM
● ● ●
● ● ●
● ●
● ● ●
● ●
● ● ●
● ●
● ● ●
rε
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
ap min
f max
ap max
●
●
●
●
●
●
●
●
1,6
0,30
0,80
2,0
10,0
2,4
0,40
1,20
2,4
15,0
○ ●
○ ●
0,8
0,20
0,50
0,8
3,0
1,2
0,20
0,50
1,2
3,5
0,8
0,20
0,50
1,0
7,0
1,2
0,25
0,70
1,5
7,0
1,6
0,30
0,75
2,0
7,0
1,2
0,25
0,70
1,5
8,0
1,6
0,30
0,80
2,0
8,0
1,2
0,25
0,70
1,5
10,0
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
ISO
Rádius
Rádius
Materiály
6605
6615
6630
6640
9210
9230
9235
3025
Utvařeč
Utvárač
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
170
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Velikost
Veľkosť
1204
1506
1906
2507
2509
l
d
d1
s
70,000
12,700
5,16
4,76
15,875
15,875
6,35
6,35
19,050
19,050
7,94
6,35
25,400
25,400
9,12
7,94
25,400
25,400
9,12
9,52
ISO D
ISO D
SNMM
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
SNMM 190616E-HR
SNMM 190624E-HR
SNMM 250716E-HR
SNMM 250724E-HR
SNMM 250732E-HR
SNMM 250924E-HR
SNMM 250932E-HR
SNMM 644E-HR
SNMM 120408E-NR
SNMM 432E-NR
SNMM 120408E-NR2
SNMM 120412E-NR2
SNMM 150612E-NR2
SNMM 150616E-NR2
SNMM 190612E-NR2
SNMM 190616E-NR2
SNMM 190624E-NR2
SNMM 250724E-NR2
SNMM 250924E-NR2
SNMM 432E-NR2
SNMM 543E-DR
SNMM 643E-DR
f max
ap min
ap max
○ ●
○
○ ●
1,2
0,30
0,85
2,5
8,4
1,2
0,30
0,85
2,5
9,0
1,2
0,30
0,85
2,5
9,0
1,6
0,30
0,85
2,5
9,0
1,6
0,50
1,36
5,0
13,3
2,4
0,50
1,40
5,0
13,3
1,6
0,50
1,36
5,0
14,0
2,4
0,50
1,40
5,0
14,0
3,2
0,50
1,40
5,0
14,0
2,4
0,50
1,40
5,0
14,0
3,2
0,50
1,40
5,0
14,0
● ● ●
0,8
0,25
0,68
1,0
8,4
● ●
● ●
● ●
●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
0,8
0,30
0,55
0,8
7,0
1,2
0,32
0,70
1,2
7,5
SNMM 644E-DR
● ●
○
SNMM 646E-HR
SNMM 854E-HR
● ●
SNMM 856E-HR
SNMM 858E-HR
●
SNMM 866E-HR
SNMM 868E-HR
●
SNMM 433E-NR2
SNMM 543E-NR2
SNMM 544E-NR2
SNMM 643E-NR2
SNMM 644E-NR2
SNMM 646E-NR2
SNMM 856E-NR2
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
○
○
○
○
○
●
○
●
●
●
○
○
1,2
0,30
0,70
1,2
9,0
1,6
0,35
0,90
1,6
9,0
1,2
0,32
0,70
1,5
12,0
1,6
0,35
0,90
1,6
12,0
2,4
0,40
1,20
2,5
12,0
2,4
0,50
1,40
3,0
16,0
2,4
0,50
1,60
3,0
16,0
VBD
VRD
SNMM 866E-NR2
●
●
●
●
ISO M
ISO M
f min
ISO P
ISO P
SNMM 433E-DR
rε
ISO S
ISO S
SNMM 120412E-DR
SNMM 150612E-DR
SNMM 190612E-DR
SNMM 190616E-DR
Rádius
Rádius
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ANSI
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
Materiály / Materiály
ZÁVITY
ZÁVITY
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6630
6640
9210
9230
9235
3025
8040
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 19, 40-43, 51, 60, 61
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
171
ISO M
ISO M
ISO P
ISO P
ANSI
Rádius
Rádius
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
0,30
0,68
1,5
6,0
1,2
0,32
0,70
2,0
6,0
1,6
0,35
0,80
2,0
8,0
0,8
0,35
0,60
2,0
8,0
1,2
0,35
1,00
2,0
9,0
1,6
0,35
1,00
2,0
9,0
1,2
0,35
1,00
3,0
10,0
1,6
0,38
1,20
2,0
10,0
rε
SNMM 120408E-OR
SNMM 120412E-OR
SNMM 120416E-OR
SNMM 150608E-OR
SNMM 150612E-OR
SNMM 150616E-OR
SNMM 190612E-OR
SNMM 190616E-OR
SNMM 190624E-OR
SNMM 250716E-OR
SNMM 250724E-OR
SNMM 250924E-OR
SNMM 432E-OR
0,8
SNMM 866E-OR
○ ●
●
●
●
○ ●
○ ●
○ ●
● ● ● ●
○ ●
○ ●
●
○ ●
● ●
SNMM 190616E-OR1
SNMM 644E-OR1
●
SNMM 250724S-SR
SNMM 250924S-SR
SNMM 856S-SR
SNMM 190616S-923
SNMM 250716S-923
SNMM 250724S-923
SNMM 250924S-923
SNMM 644S-923
SNMM 433E-OR
SNMM 434E-OR
SNMM 542E-OR
SNMM 543E-OR
SNMM 544E-OR
SNMM 643E-OR
SNMM 644E-OR
SNMM 646E-OR
SNMM 854E-OR
SNMM 856E-OR
SNMM 866S-SR
SNMM 854S-923
SNMM 856S-923
SNMM 866S-923
●
●
○
○
○
●
●
2,4
0,45
1,20
3,5
12,0
○
○
○
1,6
0,45
1,36
4,0
16,0
2,4
0,45
1,70
4,0
16,0
2,4
0,30
1,70
3,0
16,0
● ●
1,6
0,30
1,00
3,0
11,0
●
● ●
2,4
0,70
1,60
5,0
16,0
2,4
0,70
1,60
5,0
16,0
1,6
0,45
1,36
3,0
13,0
1,6
0,45
1,36
3,0
13,0
2,4
0,45
1,50
3,0
13,0
2,4
0,45
1,50
3,0
13,0
● ●
●
○ ●
● ●
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO
Materiály / Materiály
6630
6640
9210
9230
9235
3025
8040
Utvařeč
Utvárač
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
172
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Velikost
l
d
d1
s
2512
25,400
25,400
9,17
12,00
ISO D
ISO D
SNMX
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
SNMX 886S-SR
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
● ● ○ ●
2,4
0,70
1,60
5,0
16,0
Velikost
Veľkosť
l
d
d1
s
1911
19,05
19,05
7,75
11,00
ZÁPICHY
ZÁPICHY
SNMX RF
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
SNMX 251224S-SR
ANSI
Rádius
Rádius
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6630
9230
9235
8040
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 40, 42, 43, 60
SNMX 6-10SN-RF
Rádius
Rádius
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
● ● ●
4,0
0,40
1,10
2,0
7,0
VBD
VRD
SNMX 191140SN-RF
ANSI
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Materiály / Materiály
ZÁVITY
ZÁVITY
ISO
Utvařeč
Utvárač
9310
9315
9325
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 70
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
173
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
SPMR
Velikost
Veľkosť
d
s
9,525
9,525
3,18
12,700
12,700
3,18
ISO D
ISO D
0903
1203
l
ISO
ANSI
SPMR 090304E-46
SPMR 090308E-46
SPMR 321E-46
SPMR 120304E-48
SPMR 120308E-48
SPMR 120312E-48
SPMR 421E-48
●
○
SPMR 322E-46
SPMR 422E-48
SPMR 423E-48
SPUN
●
● ●
● ○ ● ●
● ○
Velikost
Veľkosť
ISO S
ISO S
Rádius
Rádius
Materiály / Materiály
6630
6640
9230
9235
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 8, 13
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
0,4
0,10
0,34
1,0
3,0
0,8
0,10
0,40
1,0
3,0
0,4
0,20
0,34
1,0
8,0
0,8
0,20
0,68
1,0
8,0
1,2
0,20
0,70
1,2
8,0
l
d
s
12,700
12,700
3,18
15,875
15,875
4,76
19,050
19,050
4,76
25,400
25,400
6,35
ZÁPICHY
ZÁPICHY
1203
1504
1904
2506
Posuv na ot.
Posuv na ot.
ZÁVITY
ZÁVITY
Utvařeč
Utvárač
ISO
VBD
VRD
SPUN 120308
SPUN 120312
SPUN 150408
SPUN 150412
SPUN 190408
SPUN 190412
SPUN 190416
SPUN 250620S
ANSI
SPUN 422
SPUN 423
SPUN 532
SPUN 533
SPUN 632
SPUN 633
SPUN 634
SPUN 845S
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
6640
8016
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 8, 13
rε
f min
f max
ap min
ap max
● ●
●
●
●
●
●
●
●
0,8
0,10
0,30
0,8
6,0
1,2
0,10
0,30
1,2
6,0
0,8
0,10
0,40
0,8
7,1
1,2
0,10
0,40
1,2
7,1
0,8
0,10
0,40
1,6
8,9
1,2
0,10
0,40
1,2
8,9
1,6
0,10
0,40
1,6
8,9
2,0
0,40
0,60
2,0
17,5
Materiály / Materiály
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
174
Rádius
Rádius
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
TCGT
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
9,6
5,560
2,50
2,38
11,0
6,350
2,80
2,38
16,5
9,525
4,40
3,97
ISO D
ISO D
0902
1102
16T3
(l)
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
TCGT 090202F-AL
TCGT 090204F-AL
TCGT 110202F-AL
TCGT 110204F-AL
TCGT 110208F-AL
TCGT 16T304F-AL
TCGT 16T308F-AL
TCGT -(1.5)(0.5)F-AL
TCGT 110202ER-SI
TCGT 110204ER-SI
TCGT 2(1.5)(0.5)ER-SI
TCGT 110202EL-SI
TCGT 110204EL-SI
TCGT 2(1.5)(0.5)EL-SI
TCGT -(1.5)1F-AL
TCGT 2(1.5)(0.5)F-AL
TCGT 2(1.5)1F-AL
TCGT 2(1.5)2F-AL
TCGT 3(2.5)1F-AL
TCGT 3(2.5)2F-AL
TCGT 2(1.5)1ER-SI
f max
ap min
ap max
○
○
●
●
○
●
●
0,2
0,06
0,12
0,3
3,0
0,4
0,10
0,24
0,4
3,0
0,2
0,06
0,12
0,3
3,6
0,4
0,10
0,24
0,4
3,6
0,8
0,15
0,48
0,8
3,6
0,4
0,10
0,24
0,4
5,3
0,8
0,15
0,48
0,8
5,3
●
●
0,2
0,08
0,12
0,4
1,6
0,4
0,08
0,24
0,4
1,6
●
●
0,2
0,08
0,12
0,4
1,6
0,4
0,08
0,24
0,4
1,6
ISO M
ISO M
f min
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
TCGT 2(1.5)1EL-SI
rε
○
○
●
●
○
●
●
Rádius
Rádius
ISO P
ISO P
ANSI
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
Materiály / Materiály
ISO S
ISO S
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
8016
8030
HF7
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 89, 90, 106, 112
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
175
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
TCMT
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
11,0
6,350
2,80
2,38
16,5
9,525
4,40
3,97
ISO D
ISO D
1102
16T3
(l)
ANSI
TCMT 110202E-UM
TCMT 110204E-UM
TCMT 16T304E-UM
TCMT 2(1.5)(0.5)E-UM
TCMT 110204E-UR
TCMT 16T304E-UR
TCMT 16T308E-UR
TCMT 2(1.5)1E-UR
TCMT 110202E-46
TCMT 110204E-46
TCMT 2(1.5)(0.5)E-46
TCMT 16T308E-40
TCMT 3(2.5)2E-40
Rádius
Rádius
● ●
● ●
● ●
●
TCMT 2(1.5)1E-UM
TCMT 3(2.5)1E-UM
TCMT 3(2.5)1E-UR
TCMT 3(2.5)2E-UR
TCMT 2(1.5)1E-46
● ○
● ●
● ●
● ●
●
●
●
○ ○
● ●
○ ○ ● ● ●
● ●
●
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
0,2
0,08
0,12
0,5
3,0
0,4
0,05
0,12
0,5
3,0
0,4
0,08
0,24
0,5
3,0
0,4
0,08
0,24
0,4
2,0
0,4
0,08
0,24
0,4
3,0
0,8
0,08
0,30
0,8
3,0
0,2
0,05
0,12
1,0
3,0
0,4
0,05
0,12
1,0
3,0
0,8
0,15
0,40
1,0
4,0
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO
Materiály / Materiály
6615
6630
6640
9210
9230
9235
3025
8016
8030
8040
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 89, 90, 106, 112
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
176
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
TCMW
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
11,0
6,350
2,80
2,38
16,5
9,525
4,40
3,97
ISO D
ISO D
1102
16T3
(l)
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
TCMW 2(1.5)1
TCMW 3(2.5)1
TCMW 3(2.5)2
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
●
●
●
0,4
0,10
0,20
0,3
3,6
0,4
0,05
0,24
0,3
4,8
0,8
0,05
0,35
0,3
4,8
TNMA
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
16,5
9,525
3,81
4,76
22,0
12,700
5,16
4,76
ZÁPICHY
ZÁPICHY
1604
2204
(l)
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
TCMW 110204
TCMW 16T304
TCMW 16T308
ANSI
Rádius
Rádius
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6605
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 89, 90, 106, 112
TNMA 331
TNMA 332
TNMA 333
TNMA 432
TNMA 433
Rádius
Rádius
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
●
●
●
●
○
0,4
0,10
0,24
0,3
4,8
0,8
0,10
0,40
0,3
4,8
1,2
0,10
0,40
0,3
4,8
0,8
0,10
0,40
0,3
6,4
1,2
0,10
0,40
0,3
6,4
VBD
VRD
TNMA 160404
TNMA 160408
TNMA 160412
TNMA 220408
TNMA 220412
ANSI
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Materiály / Materiály
ZÁVITY
ZÁVITY
ISO
Utvařeč
Utvárač
6605
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 20, 26, 44-46, 52, 62
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
177
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
TNMG
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
16,5
9,525
3,81
4,76
22
12,7
5,16
4,76
27,5
15,875
6,35
6,35
33
19,05
7,94
9,52
ISO D
ISO D
1604
2204
2706
3309
(l)
ISO S
ISO S
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ANSI
Rádius
Rádius
TNMG 160404E-FF
TNMG 160408E-FF
TNMG 331E-FF
TNMG 160404E-FM
TNMG 160408E-FM
TNMG 160412E-FM
TNMG 331E-FM
TNMG 160408E-KR
TNMG 332E-KR
● ●
TNMG 160404E-M
TNMG 160408E-M
TNMG 160412E-M
TNMG 220408E-M
TNMG 220412E-M
TNMG 331E-M
●
● ●
●
●
●
TNMG 160408E-R
TNMG 160412E-R
TNMG 220408E-R
TNMG 220412E-R
TNMG 220416E-R
TNMG 332E-R
TNMG 160408E-RM
TNMG 160412E-RM
TNMG 220408E-RM
TNMG 220412E-RM
TNMG 220416E-RM
TNMG 270616E-RM
TNMG 270624E-RM
TNMG 330924E-RM
TNMG 332E-RM
●
●
TNMG 332E-FF
● ●
● ●
● ●
TNMG 332E-FM
TNMG 333E-FM
TNMG 332E-M
TNMG 333E-M
TNMG 432E-M
TNMG 433E-M
TNMG 333E-R
TNMG 432E-R
TNMG 433E-R
TNMG 434E-R
TNMG 333E-RM
TNMG 432E-RM
TNMG 433E-RM
TNMG 434E-RM
TNMG 544E-RM
TNMG 546E-RM
●
●
○
○
○
○
●
●
●
●
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
0,4
0,06
0,20
0,4
1,5
0,8
0,08
0,25
0,8
1,5
0,4
0,10
0,24
0,5
3,0
0,8
0,15
0,45
0,8
3,0
1,2
0,15
0,45
1,2
3,0
0,8
0,15
0,45
0,8
3,0
●
● ●
●
● ●
● ○
0,4
0,17
0,24
0,8
3,0
0,8
0,10
0,48
0,3
5,0
1,2
0,10
0,72
0,3
5,3
●
●
●
●
●
●
●
0,8
0,10
0,48
0,3
6,0
1,2
0,10
0,72
0,3
6,0
●
○
○
○ ○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
0,8
0,10
0,48
0,3
5,0
1,2
0,10
0,70
0,3
5,0
0,8
0,10
0,48
0,3
6,0
1,2
0,10
0,70
0,3
6,0
1,6
0,10
0,80
0,3
6,0
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
0,8
0,20
0,48
1,0
5,3
1,2
0,25
0,65
1,5
5,3
0,8
0,20
0,48
1,0
7,0
1,2
0,25
0,65
1,5
7,0
1,6
0,30
0,75
2,0
7,0
1,6
0,35
0,75
2,0
8,9
2,4
0,35
0,80
3,0
8,9
2,4
0,45
0,90
3,0
10,9
TNMG 666E-RM
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ISO
Materiály / Materiály
6605
6615
6630
6640
9210
9230
9235
3025
8016
8030
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 20, 26, 44-46, 52
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
178
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
TNMG 160404E-NM
TNMG 160408E-NM
TNMG 220408E-NM
TNMG 220412E-NM
TNMG 331E-NM
TNMG 160404ER-SI
TNMG 160408ER-SI
TNMG 331ER-SI
TNMG 160404EL-SI
TNMG 160408EL-SI
TNMG 331EL-SI
●
●
●
○
TNMG 332E-NM
TNMG 432E-NM
TNMG 433E-NM
TNMG 332ER-SI
rε
f min
f max
ap min
ap max
0,4
0,15
0,24
0,5
3,0
0,8
0,20
0,40
1,0
3,0
0,8
0,20
0,40
1,0
3,5
1,2
0,20
0,40
1,2
3,5
●
●
●
●
●
●
0,4
0,20
0,24
0,8
5,0
0,8
0,20
0,48
0,8
5,0
●
●
●
●
●
●
0,4
0,20
0,24
0,8
5,0
0,8
0,20
0,48
0,8
5,0
ISO C
ISO C
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
TNMG 332EL-SI
●
●
● ●
○
Posuv na ot.
Posuv na ot.
ISO D
ISO D
ANSI
Rádius
Rádius
ISO M
ISO M
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
6605
6615
6630
6640
9210
9230
9235
3025
8016
8030
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
179
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
TNMM
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
16,5
9,525
3,81
4,76
22,0
12,700
5,16
4,76
27,5
15,875
6,35
6,35
33,0
19,050
7,94
7,94
ISO D
ISO D
1604
2204
2706
3307
(l)
ISO
TNMM 160408E-DR
TNMM 220408E-DR
TNMM 220412E-DR
TNMM 220416E-DR
TNMM 270616E-DR
TNMM 270616E-HR
TNMM 270624E-HR
●
● ●
● ●
●
● ●
TNMM 332E-DR
TNMM 432E-DR
TNMM 433E-DR
●
TNMM 434E-DR
TNMM 544E-DR
●
● ●
●
TNMM 544E-HR
TNMM 546E-HR
○
●
○
TNMM 332E-NR2
TNMM 432E-NR2
TNMM 433E-NR2
TNMM 160408E-OR
TNMM 160412E-OR
TNMM 220408E-OR
TNMM 220412E-OR
TNMM 220416E-OR
TNMM 434E-OR
TNMM 220412ER
TNMM 433ER
TNMM 220412EL
TNMM 433EL
TNMM 330716E-90
TNMM 654E-90
●
●
○
○
○
TNMM 332E-OR
TNMM 333E-OR
TNMM 432E-OR
TNMM 433E-OR
○
○
●
●
○
Rádius
Rádius
rε
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
ap min
f max
ap max
0,8
0,30
0,48
2,5
5,3
0,8
0,30
0,48
2,5
7,3
1,2
0,30
0,72
2,5
7,3
1,6
0,30
0,85
2,5
7,3
1,6
0,30
0,85
2,5
8,9
1,6
0,50
0,96
5,0
8,9
2,4
0,50
1,40
5,0
8,9
0,8
0,20
0,48
0,8
5,3
0,8
0,25
0,48
0,8
7,3
1,2
0,30
0,70
1,2
7,3
0,8
0,25
0,45
2,0
5,0
1,2
0,30
0,60
2,0
5,3
0,8
0,30
0,48
2,0
6,0
1,2
0,32
0,70
2,0
7,0
1,6
0,40
0,80
3,0
7,3
●
1,2
0,20
0,50
1,2
5,0
●
1,2
0,20
0,50
1,2
5,0
1,6
0,40
0,96
3,0
10,9
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
TNMM 160408E-NR2
TNMM 220408E-NR2
TNMM 220412E-NR2
ANSI
Materiály / Materiály
6640
9210
9230
9235
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 20, 26, 44-46, 52
VBD
VRD
○
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
180
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
TPMR
Velikost
Veľkosť
(l)
d
s
11,0
6,350
3,18
16,5
9,525
3,18
ISO D
ISO D
1103
1603
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
rε
f min
f max
ap min
ap max
● ● ● ○
● ○ ○ ○
0,4
0,10
0,24
1,0
3,0
0,8
0,10
0,40
1,0
3,0
0,4
0,10
0,24
0,8
4,0
0,8
0,10
0,40
0,8
4,0
1,2
0,10
0,40
1,2
4,0
0,8
0,30
0,48
1,0
5,3
TPMR 110304E-46
TPMR 110308E-46
TPMR 221E-46
TPMR 160304E-47
TPMR 160308E-47
TPMR 160312E-47
TPMR 321E-47
TPMR 323E-47
● ● ● ●
● ● ● ●
○
● ○
TPMR 160308E-61
TPMR 322E-61
●
TPMR 222E-46
● ●
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
TPMR 322E-47
Rádius
Rádius
ISO M
ISO M
ANSI
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
Materiály / Materiály
ISO P
ISO P
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6630
6640
9230
9235
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 9 - 11, 14, 15
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
181
TPUN
Velikost
Veľkosť
1103
1603
2204
2706
3306
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
(l)
d
s
11,0
6,350
3,18
16,5
9,525
3,18
22,0
12,700
4,76
27,5
15,875
6,35
33,0
19,050
6,35
ISO
TPUN 110304
TPUN 110308
TPUN 160304
TPUN 160308
TPUN 160312
TPUN 220408
TPUN 220412
TPUN 270616S
TPUN 330620S
ANSI
TPUN 221
TPUN 222
TPUN 321
TPUN 322
TPUN 323
TPUN 432
TPUN 433
TPUN 544S
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
●
●
● ●
● ●
●
● ●
●
●
●
0,4
0,10
0,24
0,4
3,6
0,8
0,10
0,30
0,8
3,6
0,4
0,10
0,24
0,4
4,8
0,8
0,10
0,30
0,8
4,8
1,2
0,10
0,30
1,2
4,8
0,8
0,10
0,40
0,8
6,4
1,2
0,10
0,40
1,2
6,4
1,6
0,20
0,45
1,6
7,8
2,0
0,20
0,45
2,0
9,5
Materiály / Materiály
Rádius
Rádius
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
TPUN 645S
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6640
8016
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 9, 10, 11, 14, 15
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
182
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
VBMT
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
11,1
6,350
2,90
2,38
16,6
9,525
4,50
4,76
ISO D
ISO D
1102
1604
(l)
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
VBMT 110204E-UR
VBMT 160402E-UR
VBMT 160404E-UR
VBMT 160408E-UR
VBMT 160412E-UR
VBMT 2(1.5)1E-UR
VBMT 33(0.5)E-UR
VBMT 331E-UR
VBMT 332E-UR
VBMT 333E-UR
VCGT
● ●
●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
○ ● ●
Velikost
Veľkosť
rε
f min
f max
ap min
ap max
0,4
0,08
0,20
0,4
2,0
0,2
0,05
0,10
0,2
2,0
0,4
0,08
0,20
0,4
2,0
0,8
0,08
0,30
0,8
3,0
1,2
0,08
0,30
1,2
3,0
(l)
d
d1
s
11,1
6,350
2,80
3,18
16,6
9,525
4,40
4,76
ZÁPICHY
ZÁPICHY
1103
1604
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
ISO P
ISO P
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 9, 10, 11, 14, 15
Posuv na ot.
Posuv na ot.
ISO S
ISO S
ANSI
6615
6630
9210
9230
3025
ISO
Utvařeč
Utvárač
Rádius
Rádius
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 91-95, 108, 109
VCGT 22(0.5)F-AL
VCGT 221F-AL
VCGT 33(0.5)F-AL
VCGT 331F-AL
VCGT 332F-AL
VCGT 333F-AL
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
Rádius
Rádius
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
0,2
0,06
0,10
0,3
2,8
0,4
0,10
0,20
0,4
2,8
0,2
0,06
0,10
0,3
4,0
0,4
0,10
0,20
0,4
4,0
0,8
0,15
0,40
0,8
4,0
1,2
0,15
0,60
1,2
4,0
VBD
VRD
VCGT 110302F-AL
VCGT 110304F-AL
VCGT 160402F-AL
VCGT 160404F-AL
VCGT 160408F-AL
VCGT 160412F-AL
ANSI
Materiály / Materiály
8016
HF7
ISO
Utvařeč
Utvárač
ZÁVITY
ZÁVITY
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 91-95, 108, 109
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
183
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
VCMT
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
11,1
6,350
2,80
3,18
16,6
9,525
4,40
4,76
ISO D
ISO D
1103
1604
(l)
ISO
ANSI
VCMT 110304E-UM
VCMT 110308E-UM
VCMT 160404E-UM
VCMT 160408E-UM
VCMT 160412E-UM
VCMT 221E-UM
VCMT 160404E-42
VCMT 331E-42
VCMT 160408E-47
VCMT 332E-47
○
VCMT 222E-UM
VCMT 331E-UM
VCMT 332E-UM
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
● ●
●
● ●
●
○
0,4
0,08
0,20
0,5
2,8
0,8
0,08
0,25
0,8
2,8
○
○
0,4
0,08
0,20
0,5
3,0
0,8
0,08
0,25
0,8
3,0
1,2
0,08
0,25
1,2
3,0
● ● ● ● ● ●
0,4
0,09
0,20
0,5
4,0
0,8
0,10
0,40
0,8
4,0
●
○
●
●
●
●
●
●
●
● ○ ● ● ● ●
Rádius
Rádius
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
VCMT 333E-UM
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Materiály / Materiály
6615
6630
6640
9210
9230
9235
8016
8030
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 91-95, 108, 109
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
184
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
VCMW
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
11,1
6,35
2,8
3,18
16,5
9,525
4,4
4,76
ISO D
ISO D
1103
1604
(l)
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
VCMW 22(0.5)
VCMW 221
VCMW 331
VCMW 332
○
○
●
●
Rádius
Rádius
rε
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
ap min
f max
ap max
0,2
0,05
0,20
0,2
2,4
0,4
0,05
0,20
0,3
2,4
0,4
0,05
0,20
0,3
3,7
0,8
0,05
0,40
0,3
3,7
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
VCMW 110302
VCMW 110304
VCMW 160404
VCMW 160408
ANSI
6605
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 91-95, 108, 109
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
185
VNMG
Velikost
Veľkosť
(l)
d
d1
s
1604
9525,0
9,525
3,81
4,76
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
ISO
VNMG 160404E-FF
VNMG 331E-FF
VNMG 160404E-FM
VNMG 160408E-FM
VNMG 160412E-FM
VNMG 331E-FM
VNMG 160404E-M
VNMG 160408E-M
VNMG 160412E-M
ISO S
ISO S
ANSI
VNMG 331E-NM
VNMG 332E-NM
rε
f min
f max
ap min
ap max
0,4
0,06
0,20
0,4
1,5
0,4
0,10
0,20
0,5
3,0
0,8
0,15
0,35
0,8
3,0
1,2
0,15
0,45
1,2
3,0
●
○ ○
○ ●
○ ● ●
○
0,4
0,05
0,20
0,8
3,0
0,8
0,10
0,40
0,3
3,0
1,2
0,10
0,60
0,3
4,0
○ ●
○ ●
0,4
0,15
0,20
0,5
3,0
0,8
0,20
0,40
0,8
3,0
●
●
●
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
VNMG 160404E-NM
VNMG 160408E-NM
VNMG 333E-M
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
● ●
● ●
●
VNMG 333E-FM
VNMG 331E-M
Posuv na ot.
Posuv na ot.
●
VNMG 332E-FM
VNMG 332E-M
Rádius
Rádius
Materiály / Materiály
6605
6615
6630
6640
9210
9230
9235
3025
8016
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 27
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
186
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
WCGT
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
6,5
9,525
4,40
3,97
8,7
12,700
5,50
4,76
ISO D
ISO D
06T3
0804
(l)
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
WCGT 3(2.5)(0.5)F-AL
WCGT 3(2.5)1F-AL
WCGT 3(2.5)2F-AL
WCGT 433F-AL
rε
f min
f max
ap min
ap max
○
○
○
○
0,2
0,06
0,15
0,3
3,0
0,4
0,08
0,30
0,4
3,5
0,8
0,08
0,60
0,8
4,2
1,2
0,15
0,60
1,2
5,6
●
●
●
●
Rádius
Rádius
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
WCGT 06T302F-AL
WCGT 06T304F-AL
WCGT 06T308F-AL
WCGT 080412F-AL
ANSI
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
8016
HF7
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 96, 110
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
187
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
WCMT
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
6,5
9,525
4,40
3,97
8,7
12,700
5,50
4,76
ISO D
ISO D
06T3
0804
(l)
ISO
ANSI
WCMT 06T304E-UM
WCMT 06T308E-UM
WCMT 080404E-UM
WCMT 080408E-UM
WCMT 3(2.5)1E-UM
WCMT 06T308E-UR
WCMT 3(2.5)2E-UR
WCMT 06T308E-47
WCMT 3(2.5)2E-47
WCMT 080412E-48
WCMT 433E-48
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
0,4
0,08
0,25
0,5
3,0
0,8
0,08
0,25
0,8
3,0
0,4
0,08
0,25
0,5
3,0
0,8
0,08
0,25
0,8
3,0
●
0,8
0,15
0,30
0,8
3,0
● ●
0,8
0,10
0,40
0,8
4,0
1,2
0,20
0,70
1,2
5,6
Materiály / Materiály
6615
6630
6640
9210
9230
9235
8016
8030
Utvařeč
Utvárač
○
○
○
○
WCMT 3(2.5)2E-UM
WCMT 431E-UM
WCMT 432E-UM
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
●
●
●
●
Rádius
Rádius
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 96, 110
●
●
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
○ ●
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
188
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Velikost
Veľkosť
(l)
d
d1
s
0804
8,69
12,700
5,16
4,76
ISO D
ISO D
WNMA
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
WNMA 431
WNMA 432
WNMA 433
Rádius
Rádius
rε
f min
f max
ap min
ap max
●
● ●
● ●
0,4
0,10
0,30
0,3
4,4
0,8
0,10
0,60
0,3
4,4
1,2
0,10
0,60
0,3
4,4
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
WNMA 080404
WNMA 080408
WNMA 080412
ANSI
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
Materiály / MateriályMateriály
ISO M
ISO M
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6605
6615
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 21, 28, 47, 53, 75
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
189
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
WNMG
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
6,5
9,525
3,81
4,76
8,7
12,7
5,16
4,76
ISO D
ISO D
0604
0804
(l)
ANSI
6605
6615
6630
6640
9210
9230
9235
3025
8016
8030
ISO
Rádius
Rádius
WNMG 33(0.5)E-FF
WNMG 060404E-FM
WNMG 060408E-FM
WNMG 060412E-FM
WNMG 080404E-FM
WNMG 080408E-FM
WNMG 080412E-FM
WNMG 331E-FM
WNMG 080412E-KR
WNMG 433E-KR
● ●
WNMG 060404E-M
WNMG 060408E-M
WNMG 080404E-M
WNMG 080408E-M
WNMG 080412E-M
WNMG 331E-M
○
●
●
● ●
● ●
WNMG 080408E-R
WNMG 080412E-R
WNMG 080416E-R
WNMG 432E-R
WNMG 060412E-RM
WNMG 080408E-RM
WNMG 080412E-RM
WNMG 080416E-RM
WNMG 333E-RM
●
●
●
●
WNMG 331E-FF
WNMG 431E-FF
WNMG 432E-FF
●
●
●
●
●
●
WNMG 332E-FM
WNMG 333E-FM
WNMG 431E-FM
WNMG 432E-FM
WNMG 433E-FM
WNMG 332E-M
WNMG 431E-M
WNMG 432E-M
WNMG 433E-M
WNMG 433E-R
WNMG 434E-R
WNMG 432E-RM
WNMG 433E-RM
WNMG 434E-RM
○
○ ○ ●
○
●
● ● ●
○ ○ ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ●
●
● ● ●
● ○
● ● ● ● ● ● ●
● ● ○
● ● ●
○ ●
○ ●
●
● ●
●
●
●
●
●
●
●
● ●
●
●
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
0,2
0,06
0,15
0,2
1,5
0,4
0,06
0,20
0,4
1,5
0,4
0,06
0,20
0,4
1,5
0,8
0,08
0,25
0,8
1,5
0,4
0,10
0,30
0,5
3,0
0,8
0,10
0,35
0,8
3,0
1,2
0,15
0,45
1,2
4,0
0,4
0,10
0,30
0,5
3,0
0,8
0,15
0,45
0,8
3,0
1,2
0,15
0,45
1,2
4,0
1,2
0,15
0,45
1,2
4,0
0,4
0,17
0,30
0,8
3,0
0,8
0,10
0,60
0,3
4,0
0,4
0,17
0,30
0,8
3,0
0,8
0,10
0,60
0,3
5,6
1,2
0,10
0,80
0,3
5,6
0,8
0,10
0,60
0,3
5,6
1,2
0,10
0,70
0,3
5,6
1,6
0,10
0,80
0,3
5,6
1,2
0,25
0,60
1,3
4,0
0,8
0,10
0,55
0,3
5,0
1,2
0,25
0,70
1,5
5,0
1,6
0,30
0,75
2,0
5,0
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ISO P
ISO P
WNMG 060402E-FF
WNMG 060404E-FF
WNMG 080404E-FF
WNMG 080408E-FF
ISO S
ISO S
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 21, 28, 47, 53, 75
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
190
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
ANSI
WNMG 060408W-F
WNMG 080404W-F
WNMG 332W-F
WNMG 060408W-M
WNMG 060412W-M
WNMG 080408W-M
WNMG 080412W-M
WNMG 332W-M
WNMG 060404E-NM
WNMG 060408E-NM
WNMG 060412E-NM
WNMG 080404E-NM
WNMG 080408E-NM
WNMG 080412E-NM
WNMG 331E-NM
WNMG 060404ER-SI
WNMG 080404ER-SI
WNMG 080408ER-SI
WNMG 331ER-SI
WNMG 060404EL-SI
WNMG 080404EL-SI
WNMG 080408EL-SI
WNMG 331EL-SI
Rádius
Rádius
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
● ○
○ ○
0,8
0,15
0,60
0,8
4,2
0,4
0,15
0,30
0,4
4,4
●
●
●
●
●
●
●
●
0,8
0,15
0,60
0,8
3,0
1,2
0,15
0,90
1,2
3,0
0,8
0,15
0,60
0,8
4,0
1,2
0,20
0,90
1,2
4,0
● ●
● ●
○
● ●
● ● ●
● ●
0,4
0,15
0,30
0,5
3,0
0,8
0,20
0,40
0,8
3,0
1,2
0,20
0,50
1,2
3,5
0,4
0,15
0,30
0,5
3,0
0,8
0,20
0,50
0,8
3,0
1,2
0,20
0,50
1,2
3,5
●
●
●
0,4
0,20
0,30
0,8
4,2
0,4
0,20
0,30
0,8
5,0
0,8
0,20
0,50
0,8
5,0
0,4
0,20
0,30
0,8
4,2
0,4
0,20
0,30
0,8
5,0
0,8
0,20
0,50
0,8
5,0
WNMG 432W-M
WNMG 433W-M
WNMG 332E-NM
WNMG 333E-NM
WNMG 431E-NM
WNMG 432E-NM
WNMG 433E-NM
WNMG 431ER-SI
WNMG 432ER-SI
WNMG 431EL-SI
●
●
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
WNMG 432EL-SI
●
●
●
●
●
ISO P
ISO P
WNMG 333W-M
ISO M
ISO M
ISO D
ISO D
WNMG 431W-F
Materiály / Materiály
ISO C
ISO C
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6605
6615
6630
6640
9210
9230
9235
3025
8016
8030
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
191
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
WNMM
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
8,7
12,700
5,16
4,76
10,8
15,875
6,35
6,35
13,0
19,050
7,94
6,35
ISO D
ISO D
0804
1006
1306
(l)
ANSI
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
●
●
●
●
0,8
0,30
0,60
2,5
7,0
1,2
0,30
0,85
2,5
9,0
Materiály / Materiály
Rádius
Rádius
WNMM 100608E-DR
WNMM 130612E-DR
WNMM 542E-DR
WNMM 080408E-NR
WNMM 432E-NR
● ● ●
0,8
0,25
0,60
1,0
5,6
WNMM 080408E-NR2
WNMM 080412E-NR2
WNMM 432E-NR2
● ●
○ ●
0,8
0,25
0,60
1,0
5,0
1,2
0,25
0,80
1,2
5,6
WNMM 080408E-OR
WNMM 080412E-OR
WNMM 080416E-OR
WNMM 130612E-OR
WNMM 130616E-OR
WNMM 432E-OR
● ○ ● ●
● ○ ● ●
●
●
○
0,8
0,25
0,60
2,0
5,0
1,2
0,32
0,70
2,0
5,6
1,6
0,35
1,00
3,0
5,6
1,2
0,32
0,70
2,0
9,0
1,6
0,35
1,00
3,0
9,0
WNMM 643E-DR
WNMM 433E-NR2
WNMM 433E-OR
WNMM 434E-OR
WNMM 643E-OR
WNMM 644E-OR
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO
Posuv na ot.
Posuv na ot.
6630
6640
9210
9230
9235
3025
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 21, 28, 47, 53, 75
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
192
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
LCMF 16, 20
2 197
LFUX
2 199
TN 16ER/L ...ZZ
LCMX ......T.
2 200
TN 16NR/L ...ZZ
ISO M
ISO M
LFMX
2 198
LCMX ....MOEN
ISO D
ISO D
LCMF 13
ISO C
ISO C
VÝROBNÍ SORTIMENT - VBD PRO UPICHOVÁNÍ A ZAPICHOVÁNÍ
VÝROBNÝ SORTIMENT - VRD PRE UPICHOVANIE A ZAPICHOVANIE
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
2 204
ZÁPICHY
ZÁPICHY
2 203
ZÁVITY
ZÁVITY
2 202
VBD
VRD
2 201
193
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
LCMF 13
Velikost
Veľkosť
MP
0313
0413
l
3,00
12,60
4,00
12,60
ISO D
ISO D
F
a
Rozměr a v toleranci ± 0,05 [mm] / Rozmer a v tolerancii ± 0,05 [mm]
Utvařeč
Utvárač
ISO
ANSI
ISO P
ISO P
f min
f max
ap min
ap max
0,4
0,05
0,25
0,3
3,0
●
●
0,4
0,05
0,25
0,3
3,0
0,4
0,05
0,25
0,5
3,0
●
●
1,5
0,05
0,30
0,5
1,5
2,0
0,05
0,35
0,5
2,0
●
●
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
LCMF 0313MO-MP
LCMF 0413MO-MP
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
LCMF 031304-F-04
LCMF 031304-F
LCMF 041304-F
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Materiály / Materiály
6630
3025
8030
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 118 - 121
Oblast použití - viz. strana / Oblasť použitia - viz. strana 272
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
194
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
F1 , M2
F, M
Velikost
Veľkosť
MP
0220
0316
0416
0516
0616
0830
a
l
2,00
19,50
3,00
16,40
4,00
16,40
5,00
16,40
6,00
16,40
8,00
30,00
ISO D
ISO D
LCMF F, F1, M, M2
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
Rozměr a v toleranci ± 0,05 [mm] / Rozmer a v tolerancii ± 0,05 [mm]
●
0,2
0,08
0,20
0,2
2,0
LCMF 022002-M2
●
0,2
0,08
0,20
0,2
2,0
●
●
●
●
●
●
0,2
0,05
0,17
0,3
3,0
○
○
○
○
●
LCMF 031602-M
LCMF 031604-M
LCMF 041604-M
LCMF 041608-M
LCMF 051608-M
LCMF 061608-M
●
○
○
○
●
●
●
●
●
●
LCMF 0316MO-MP
LCMF 0416MO-MP
LCMF 0516MO-MP
LCMF 0616MO-MP
○
○
○
●
●
●
●
0,4
0,05
0,17
0,3
3,0
0,4
0,08
0,25
0,5
3,0
0,8
0,08
0,25
0,5
3,0
0,8
0,08
0,20
0,2
2,0
0,8
0,10
0,35
0,5
3,0
1,2
0,25
0,50
1,2
6,0
0,2
0,10
0,25
0,3
3,0
0,4
0,10
0,25
0,3
3,0
1,5
0,15
0,35
0,5
3,0
2,0
0,15
0,35
0,5
3,0
2,5
0,18
0,43
0,5
3,0
3,0
0,20
0,50
0,5
3,0
0,2
0,10
0,40
0,5
1,5
1,5
0,10
0,60
0,8
2,0
2,5
0,10
0,70
0,8
2,5
3,0
0,10
0,80
1,0
3,0
Oblast použití - viz. strana / Oblasť použitia - viz. strana 273, 274, 277
skladovaný
neskladovaný
ISO P
ISO P
ap max
ISO S
ISO S
ap min
ZÁPICHY
ZÁPICHY
f max
ZÁVITY
ZÁVITY
LCMF 022002-F1
LCMF 031602-F
LCMF 031604-F
LCMF 041604-F
LCMF 041608-F
LCMF 051608-F
LCMF 061608-F
LCMF 083012-F
f min
rε
VBD
VRD
ANSI
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
6630
3025
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 117 - 120
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
195
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
LCMX ......TN
Velikost
Veľkosť
b
c
h
l
2,65
2,20
4,90
5,00
13,500
3,15
2,70
4,90
5,00
13,500
4,15
3,70
4,90
5,00
13,500
5,15
4,70
4,90
5,00
13,500
ISO D
ISO D
0205
0305
0405
0505
a
Rozměr a v toleranci
+0,20
+0,20
[mm] / Rozmer a v tolerancii
[mm]
+0,05
+0,05
Utvařeč
Utvárač
ISO
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
0,2
0,05
0,15
-
-
0,2
0,05
0,15
-
-
0,2
0,07
0,17
-
-
0,2
0,10
0,20
-
-
rε
●
●
●
●
●
●
●
●
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
LCMX 020502TN
LCMX 030502TN
LCMX 040502TN
LCMX 050502TN
ANSI
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Materiály / Materiály
6640
8030
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 122, 123, 131
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
196
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Velikost
Veľkosť
2.00
2.20
3.10
4.10
5.10
6.35
a
tol.a
b
rε
2,00
±0,03
1,60
0,16
2,20
±0,03
1,60
0,16
3,10
±0,04
2,60
0,20
4,10
±0,04
3,60
0,20
5,10
±0,04
4,60
0,20
6,35
±0,04
5,80
0,20
ISO D
ISO D
LFMX
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
f max
ap min
ap max
LFMX 2.00-0.16EN-F1
LFMX 3.10-0.20EN-F1
LFMX 4.10-0.20EN-F1
●
●
●
0
0,05
0,12
-
-
0
0,05
0,15
-
-
0
0,05
0,18
-
-
LFMX 1.60-0.16SN-F2
LFMX 2.00-0.16SN-F2
LFMX 3.10-0.20SN-F2
LFMX 3.10-0.20TN-F2
LFMX 4.10-0.20SN-F2
LFMX 4.10-0.20TN-F2
LFMX 5.10-0.20SN-F2
LFMX 6.35-0.20SN-F2
●
● ●
● ●
● ●
●
●
●
●
0
0,05
0,20
-
-
0
0,05
0,20
-
-
0
0,08
0,20
-
-
0
0,05
0,20
-
-
0
0,08
0,22
-
-
0
0,05
0,22
-
-
0
0,08
0,25
-
-
0
0,08
0,30
-
-
LFMX 2.00-0.16SN-M2
LFMX 2.20-0.16SN-M2
LFMX 3.10-0.20SN-M2
LFMX 3.10-0.20TN-M2
LFMX 4.10-0.20SN-M2
LFMX 4.10-0.20TN-M2
LFMX 5.10-0.20SN-M2
LFMX 6.35-0.20SN-M2
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
0
0,08
0,20
-
-
0
0,08
0,20
-
-
0
0,08
0,20
-
-
0
0,05
0,20
-
-
0
0,08
0,25
-
-
0
0,05
0,25
-
-
0
0,08
0,30
-
-
0
0,08
0,35
-
-
LFMX 2.00-0.16SR6-M2
LFMX 2.00-0.16SR12-M2
LFMX 3.10-0.20SR8-M2
LFMX 4.10-0.20SR8-M2
●
●
●
●
6
0,05
0,20
LFMX 2.00-0.16SL6-M2
LFMX 2.00-0.16SL12-M2
LFMX 3.10-0.20SL8-M2
LFMX 4.10-0.20SL8-M2
●
●
●
●
12
0,05
0,20
-
-
8
0,07
0,20
-
-
8
0,07
0,20
-
-
0,05
0,20
-
0,05
0,20
-
-
8
0,07
0,20
-
-
8
0,07
0,20
-
-
VBD
VRD
6
12
ISO P
ISO P
f min
κ°
ISO S
ISO S
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
ZÁPICHY
ZÁPICHY
Posuv na ot.
Posuv na ot.
ZÁVITY
ZÁVITY
ANSI
6640
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 125, 126, 129
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
197
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
LFUX
Velikost
Veľkosť
b
c
l
h
3,00
2,51
4,90
11,500
8,00
4,00
3,44
4,90
11,500
8,00
5,00
4,30
4,90
11,500
8,00
6,00
5,30
4,90
11,500
8,00
ISO D
ISO D
0308
0408
0508
0608
a
ISO
ANSI
Materiály / Materiály
rε
6640
8030
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
LFUX 030802TN
LFUX 040802TN
LFUX 050802TN
LFUX 060802TN
●
●
●
●
●
●
●
●
0,2
0,10
0,15
-
-
0,2
0,10
0,17
-
-
0,2
0,12
0,20
-
-
0,2
0,15
0,30
-
-
LFUX 030800TR
LFUX 040800TR
● ●
● ●
0,2
0,10
0,15
-
-
0,2
0,10
0,17
-
-
LFUX 030800TL
● ●
0,2
0,10
0,15
-
-
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 127, 128, 132
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
198
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
TN 16ER/L ...ZZ DIN 471
Velikost
Veľkosť
d
d1
s
16
9,525
3,90
3,40
ISO D
ISO D
VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
h
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
●
●
●
●
●
●
●
0,90
0,90
1,10
1,30
-
-
-
-
1,30
1,60
-
-
-
-
1,60
1,85
-
-
-
-
1,85
1,85
-
-
-
-
2,15
2,05
-
-
-
-
2,65
2,05
-
-
-
-
TN 16EL90ZZ
TN 16EL110ZZ
TN 16EL130ZZ
TN 16EL160ZZ
TN 16EL185ZZ
TN 16EL215ZZ
TN 16EL265ZZ
●
●
●
●
●
●
●
0,90
0,90
1,10
1,30
-
-
-
-
1,30
1,60
-
-
-
-
1,60
1,85
-
-
-
-
1,85
1,85
-
-
-
-
2,15
2,05
-
-
-
-
2,65
2,05
-
-
-
-
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
TN 16ER90ZZ
TN 16ER110ZZ
TN 16ER130ZZ
TN 16ER160ZZ
TN 16ER185ZZ
TN 16ER215ZZ
TN 16ER265ZZ
ISO P
ISO P
a
Posuv na ot.
Posuv na ot.
ISO S
ISO S
ANSI
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 135
skladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
neskladovaný
Rozměr a v toleranci
+ 0,10
+ 0,05 mm
/ Rozmer a v tolerancii
VBD
VRD
Nožové držáky SER/L pro tyto VBD jsou na straně 135 / Nožové držiaky SER/L pre tieto VRD sú na strane 135
Nutné použít podložky PE 16 ZZ (strana 310) / Nutné použiť podložky PE 16 ZZ (strana 310)
+ 0,10
+ 0,05 mm
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
199
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
TN 16NR/L ...ZZ DIN 471
Velikost
Veľkosť
VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ
d
s
d1
ISO D
ISO D
16
a
h
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
TN 16NR90ZZ
TN 16NR110ZZ
TN 16NR130ZZ
TN 16NR160ZZ
TN 16NR185ZZ
TN 16NR215ZZ
TN 16NR265ZZ
●
●
●
●
●
●
●
0,90
0,90
1,10
1,30
-
-
-
-
1,30
1,60
-
-
-
-
1,60
1,85
-
-
-
-
1,85
1,85
-
-
-
-
2,15
2,05
-
-
-
-
2,65
2,05
-
-
-
-
TN 16NL90ZZ
TN 16NL110ZZ
TN 16NL130ZZ
TN 16NL160ZZ
TN 16NL185ZZ
TN 16NL215ZZ
TN 16NL265ZZ
●
○
●
●
○
●
●
0,90
0,90
1,10
1,30
-
-
-
-
1,30
1,60
-
-
-
-
1,60
1,85
-
-
-
-
1,85
1,85
-
-
-
-
2,15
2,05
-
-
-
-
2,65
2,05
-
-
-
-
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ANSI
Materiály / Materiály
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 137
VBD
VRD
skladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
neskladovaný
Nožové držáky SIR/L pro tyto VBD jsou na straně 137 / Nožové držiaky SIR/L pre tieto VRD sú na strane 137
Nutné použít podložky PI 16 ZZ (strana 310) / Nutné použiť podložky PI 16 ZZ (strana 310)
Rozměr a v toleranci
+ 0,10
+ 0,05 mm
/ Rozmer a v tolerancii
+ 0,10
+ 0,05 mm
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
200
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
SYSTÉM ZNAČENÍ ISO - VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
SYSTÉM ZNAČENIA ISO - VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
201
ISO C
ISO C
VÝROBNÍ SORTIMENT - VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VÝROBNÝ SORTIMENT - VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
M
TN 16ER/EL...M
W
TN 16ER/EL...W
2 213
RD
TN 16ER/EL...RD
2 216
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
ISO D
ISO D
2 207
ISO S
ISO S
API
TN 16ER/EL...API
2 217
ZÁPICHY
ZÁPICHY
TR
TN ..ER/EL...TR
2 218
ZÁVITY
ZÁVITY
UN
2 209
202
TN 16ER/NR...÷...M
TN 22EN/NN...÷...M
2 211
2 212
TN 16NR/NL...W
2 214
TN 16NR/NL...RD
2 216
TN 16NR/NL...API
2 217
TN ..NR/NL...TR
2 219
TN ..NR/NL...UN
2 221
2 223
TN ..ER/EL...ACME
TN ..NR/NL...ACME
2 225
2 225
VBD
VRD
ACME
TN ..ER/EL...UN
TN 16NR/NL...M
TN ..EN/NN...TR
2 220
METRICKÝ 60°
ISO 965/1-1980
Velikost
Veľkosť
PLNÝ PROFIL
VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ
(l)
d
s
16,5
9,525
3,47
22,0
12,700
4,71
ISO D
ISO D
16
22
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
1,5
1,75
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
0,5
0,75
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
0,50
0,50
0,50
0,70
0,80
1,00
1,40
1,40
1,40
1,50
2,30
2,30
2,40
2,50
ap max
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,60
-
-
-
-
1,60
-
-
-
-
1,60
-
-
-
-
1,60
-
-
-
-
1,80
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,60
-
-
-
-
1,60
-
-
-
-
1,60
-
-
-
-
1,60
-
-
-
-
1,80
-
-
-
-
ISO P
ISO P
1,25
0,50
0,50
0,50
0,70
0,80
1,00
1,40
1,40
1,40
1,50
2,30
2,30
2,40
2,50
ap min
f max
ISO S
ISO S
1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
f min
1,30
ZÁPICHY
ZÁPICHY
0,8
w
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
VBD
VRD
TN 16EL050M
TN 16EL075M
TN 16EL080M
TN 16EL100M
TN 16EL125M
TN 16EL150M
TN 16EL175M
TN 16EL200M
TN 16EL250M
TN 16EL300M
TN 22EL350M
TN 22EL400M
TN 22EL450M
TN 22EL500M
0,5
0,75
x
Posuv na ot.
Posuv na ot.
ZÁVITY
ZÁVITY
TN 16ER050M
TN 16ER075M
TN 16ER080M
TN 16ER100M
TN 16ER125M
TN 16ER150M
TN 16ER175M
TN 16ER200M
TN 16ER250M
TN 16ER300M
TN 22ER350M
TN 22ER400M
TN 22ER450M
TN 22ER500M
Stoupání
Stúpanie
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 135
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
203
ISO
TN 16ER100M-P1
TN 16ER125M-P1
TN 16ER150M-P1
TN 16ER175M-P1
TN 16ER200M-P1
TN 16ER250M-P1
TN 16ER300M-P1
Stoupání
Stúpanie
1
1,25
1,5
1,75
2
2,5
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
x
f min
f max
ap min
ap max
0,80
-
-
-
-
0,80
-
-
-
-
0,80
-
-
-
-
1,20
-
-
-
-
1,20
-
-
-
-
1,20
-
-
-
-
1,20
-
-
-
-
w
●
●
●
●
●
●
●
0,80
0,80
0,80
1,50
1,50
1,50
1,50
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
3
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Materiály / Materiály
8030
Utvařeč
Utvárač
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
204
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
METRICKÝ 60°
ISO 965/1-1980
Velikost
Veľkosť
PLNÝ PROFIL
VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ
(l)
d
s
11,0
6,350
3,00
16,5
9,525
3,47
22,0
12,700
4,71
ISO D
ISO D
11
16
22
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
1,50
2,00
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
2,00
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
○
○
●
●
●
○
○
○
○
○
●
●
0,50
0,50
0,70
0,80
1,00
1,00
0,50
0,50
0,70
0,80
1,00
1,40
ap max
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,60
-
-
-
-
1,60
-
-
-
-
1,60
-
-
-
-
1,80
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
ISO P
ISO P
1,25
0,50
0,50
0,70
0,80
1,00
1,00
0,50
0,50
0,70
0,80
1,00
1,40
1,40
1,40
1,50
2,30
2,30
2,40
2,50
ap min
f max
ISO S
ISO S
1,00
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
f min
ZÁPICHY
ZÁPICHY
0,75
w
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
VBD
VRD
TN 11NL050M
TN 11NL075M
TN 11NL100M
TN 11NL125M
TN 11NL150M
TN 11NL200M
TN 16NL050M
TN 16NL075M
TN 16NL100M
TN 16NL125M
TN 16NL150M
TN 16NL175M
0,50
x
Posuv na ot.
Posuv na ot.
ZÁVITY
ZÁVITY
TN 11NR050M
TN 11NR075M
TN 11NR100M
TN 11NR125M
TN 11NR150M
TN 11NR200M
TN 16NR050M
TN 16NR075M
TN 16NR100M
TN 16NR125M
TN 16NR150M
TN 16NR175M
TN 16NR200M
TN 16NR250M
TN 16NR300M
TN 22NR350M
TN 22NR400M
TN 22NR450M
TN 22NR500M
Stoupání
Stúpanie
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 137
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
205
ISO
TN 16NL200M
TN 16NL250M
TN 16NL300M
TN 22NL350M
TN 22NL400M
TN 22NL500M
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
1,00
1,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
x
w
●
●
●
○
○
○
1,40
1,40
1,50
2,30
2,30
2,50
○
●
○
●
●
○
●
0,80
0,80
0,80
0,80
1,50
1,50
1,50
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
ap min
f max
ap max
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,30
-
-
-
-
1,60
-
-
-
-
1,60
-
-
-
-
1,80
-
-
-
-
0,80
-
-
-
-
0,80
-
-
-
-
0,80
-
-
-
-
0,80
-
-
-
-
1,20
-
-
-
-
1,20
-
-
-
-
1,20
-
-
-
-
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
TN 11NR100M-P1
TN 11NR150M-P1
TN 16NR100M-P1
TN 16NR150M-P1
TN 16NR200M-P1
TN 16NR250M-P1
TN 16NR300M-P1
Stoupání
Stúpanie
Materiály / Materiály
8030
Utvařeč
Utvárač
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
206
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
METRICKÝ 60°
Velikost
Veľkosť
(l)
d
s
16
16,5
9,525
3,47
ISO D
ISO D
ČÁSTEČNÝ / ČÁSTOČNÝ PROFIL
VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
0,50 ÷ 1,50
1,50 ÷ 3,00
x
w
●
●
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
1,00
1,00
-
-
-
-
1,50
1,00
-
-
-
-
METRICKÝ 60°
Velikost
Veľkosť
(l)
d
s
16
16,5
9,525
3,47
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ČÁSTEČNÝ / ČÁSTOČNÝ PROFIL
VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
TN 16ER050-150M
TN 16ER150-300M
Stoupání
Stúpanie
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 135
0,50 ÷ 1,50
1,50 ÷ 3,00
Materiály / Materiály
x
w
●
●
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
1,00
1,00
-
-
-
-
1,50
1,00
-
-
-
-
VBD
VRD
TN 16NR050-150M
TN 16NR150-300M
Stoupání
Stúpanie
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
ZÁVITY
ZÁVITY
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 137
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
207
METRICKÝ 60° - S
ČÁSTEČNÝ / ČÁSTOČNÝ PROFIL
VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ
Velikost
Veľkosť
(l)
d
s
22
22,0
12,700
4,60
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
Utvařeč
Utvárač
ISO
3,50 ÷ 5,00
5,50 ÷ 8,00
x
w
●
●
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
ap min
f max
ap max
11,00
0,75
-
-
-
-
11,00
1,25
-
-
-
-
ISO P
ISO P
TN 22EN350-500M
TN 22EN550-800M
Stoupání
Stúpanie
Materiály / Materiály
8030
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 136
ČÁSTEČNÝ / ČÁSTOČNÝ PROFIL
VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ
Velikost
Veľkosť
(l)
d
s
22
22,0
12,700
4,60
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
METRICKÝ 60° - S
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 138
ISO
3,50 ÷ 5,00
5,50 ÷ 8,00
Materiály / Materiály
x
w
●
●
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
11,00
0,65
-
-
-
-
11,00
0,95
-
-
-
-
VBD
VRD
TN 22NN350-500M
TN 22NN550-800M
Stoupání
Stúpanie
8030
ZÁVITY
ZÁVITY
Utvařeč
Utvárač
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
208
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
WHITWORTH 55° ISO 228-1982
Velikost
Veľkosť
PLNÝ PROFIL
VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ
(l)
d
s
16,5
9,525
3,47
22,0
12,700
4,71
ISO D
ISO D
16
22
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
28
TN 16ER190W-P1
TN 16ER140W-P1
TN 16ER110W-P1
19
19
18
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
20
19
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
14
ap min
ap max
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○
0,70
0,60
-
-
-
-
0,90
0,80
-
-
-
-
1,00
0,80
-
-
-
-
1,00
0,80
-
-
-
-
1,10
0,90
-
-
-
-
1,20
1,00
-
-
-
-
1,40
1,10
-
-
-
-
1,50
1,10
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
1,70
1,20
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
2,40
1,70
-
-
-
-
○
○
○
○
●
○
●
○
○
○
○
○
○
0,70
0,60
-
-
-
-
0,90
0,80
-
-
-
-
1,00
0,80
-
-
-
-
1,10
0,90
-
-
-
-
1,20
1,00
-
-
-
-
1,40
1,10
-
-
-
-
1,50
1,10
-
-
-
-
1,50
1,10
-
-
-
-
1,70
1,20
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
2,40
1,70
-
-
-
-
○
●
●
0,80
0,80
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
VBD
VRD
11
f max
ISO P
ISO P
TN 16EL280W
TN 16EL200W
TN 16EL190W
TN 16EL160W
TN 16EL140W
TN 16EL120W
TN 16EL110W
TN 16EL100W
TN 16EL090W
TN 16EL080W
TN 22EL070W
TN 22EL060W
TN 22EL050W
20
f min
ISO S
ISO S
28
w
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
ZÁPICHY
ZÁPICHY
TN 16ER280W
TN 16ER200W
TN 16ER190W
TN 16ER180W
TN 16ER160W
TN 16ER140W
TN 16ER120W
TN 16ER110W
TN 16ER100W
TN 16ER090W
TN 16ER080W
TN 22ER070W
TN 22ER060W
TN 22ER050W
x
Posuv na ot.
Posuv na ot.
ZÁVITY
ZÁVITY
Počet závitů/1“
Počet závitov/1“
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 135
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
209
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
WHITWORTH 55° ISO 228-1982
Velikost
Veľkosť
PLNÝ PROFIL
VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ
d
s
11,0
6,350
3,00
16,5
9,525
3,47
22,0
12,700
4,71
ISO D
ISO D
11
16
22
(l)
ISO S
ISO S
ISO
Počet závitů/1“
Počet závitov/1“
TN 11NR190W
TN 11NR140W
TN 16NR280W
TN 16NR200W
TN 16NR190W
TN 16NR160W
TN 16NR140W
TN 16NR120W
TN 16NR110W
TN 16NR100W
TN 16NR090W
TN 16NR080W
TN 22NR070W
TN 22NR060W
TN 22NR050W
19
TN 11NL190W
TN 11NL140W
TN 16NL280W
TN 16NL200W
TN 16NL190W
TN 16NL160W
TN 16NL140W
TN 16NL120W
TN 16NL110W
TN 16NL100W
TN 16NL090W
TN 16NL080W
TN 22NL070W
TN 22NL060W
TN 22NL050W
19
14
28
20
19
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
Materiály / Materiály
x
w
8030
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 137
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
●
●
○
○
●
●
●
○
●
●
○
●
○
○
○
1,00
0,80
-
-
-
-
1,20
0,80
-
-
-
-
0,70
0,60
-
-
-
-
0,90
0,80
-
-
-
-
1,00
0,80
-
-
-
-
1,10
0,90
-
-
-
-
1,20
1,00
-
-
-
-
1,40
1,10
-
-
-
-
1,50
1,10
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
1,70
1,20
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
2,40
1,70
-
-
-
-
○
○
○
○
○
○
●
○
●
○
○
○
○
○
○
1,00
0,80
-
-
-
-
1,20
0,80
-
-
-
-
0,70
0,60
-
-
-
-
0,90
0,80
-
-
-
-
1,00
0,80
-
-
-
-
1,10
0,90
-
-
-
-
1,20
1,00
-
-
-
-
1,40
1,10
-
-
-
-
1,50
1,10
-
-
-
-
1,50
1,10
-
-
-
-
1,70
1,20
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
2,40
1,70
-
-
-
-
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
0
14
28
20
19
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
VBD
VRD
0
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
210
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
14
14
11
w
○
○
●
●
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
0,80
0,80
-
-
-
-
0,90
0,70
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
ISO D
ISO D
19
x
Posuv na ot.
Posuv na ot.
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
TN 11NR190W-P1
TN 11NR140W-P1
TN 16NR140W-P1
TN 16NR110W-P1
Počet závitů/1“
Počet závitov/1“
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
211
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
OBLÝ 30°
DIN 405-1981
PLNÝ PROFIL
VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ
Velikost
Veľkosť
d
s
16,5
9,525
3,47
22,0
12,700
4,71
ISO D
ISO D
16
22
(l)
Počet závitů/1“
Počet závitov/1“
TN 16ER100RD
TN 16ER080RD
TN 16ER060RD
TN 22ER060RD
10
TN 22EL060RD
x
w
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
1,20
1,10
-
-
-
-
1,30
1,40
-
-
-
-
1,70
1,50
-
-
-
-
6
○
●
●
○
2,50
2,00
-
-
-
-
6
○
2,50
2,00
-
-
-
-
8
6
OBLÝ 30°
DIN 405-1981
PLNÝ PROFIL
VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ
Velikost
Veľkosť
16
22
(l)
d
s
16,5
9,525
3,47
22,0
12,700
4,71
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
Materiály / Materiály
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 135
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 137
TN 16NR100RD
TN 16NR080RD
TN 16NR060RD
TN 22NR060RD
10
TN 22NL060RD
Materiály / Materiály
x
w
8030
ISO
Počet závitů/1“
Počet závitov/1“
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
1,20
1,10
-
-
-
-
1,30
1,40
-
-
-
-
1,70
1,40
-
-
-
-
6
○
●
●
○
2,50
2,00
-
-
-
-
6
○
2,50
2,00
-
-
-
-
8
6
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
Utvařeč
Utvárač
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
212
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
API
Velikost
Veľkosť
PLNÝ PROFIL
VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ
d
s
α
16,5
9,525
3,47
1°47´
22,0
12,700
4,71
4°46´
ISO D
ISO D
16
22
(l)
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
x
w
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
10
●
●
1,5
1,1
-
-
-
-
8
1,7
1,2
-
-
-
-
TN 22ER040API038-402
4
●
2,6
1,7
-
-
-
-
TN 22EL040API038-402
4
○
2,6
1,7
-
-
-
-
API
Velikost
Veľkosť
PLNÝ PROFIL
VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ
d
s
α
16,5
9,525
3,47
1°47´
22,0
12,700
4,71
4°46´
ZÁPICHY
ZÁPICHY
16
22
(l)
ISO S
ISO S
TN 16ER100API-RD01
TN 16ER080API-RD01
ISO P
ISO P
Počet závitů/1“
Počet závitov/1“
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 135
Počet závitů/1“
Počet závitov/1“
Materiály / Materiály
x
w
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
10
●
●
1,5
1,1
-
-
-
-
8
1,7
1,2
-
-
-
-
TN 22NR040API038-402
4
●
2,6
1,7
-
-
-
-
TN 22NL040API038-402
4
○
2,6
1,7
-
-
-
-
VBD
VRD
TN 16NR100API-RD01
TN 16NR080API-RD01
ZÁVITY
ZÁVITY
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 137
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
213
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
TRAPÉZ 30°
DIN 103-1977, ISO 2901/3-1977
PLNÝ PROFIL
VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ
Velikost
Veľkosť
d
s
16,5
9,525
3,47
22,0
12,700
4,71
ISO D
ISO D
16
22
(l)
ISO
Stoupání
Stúpanie
TN 16ER150TR
TN 16ER200TR
TN 16ER300TR
TN 22ER400TR
TN 22ER500TR
1,50
TN 16EL150TR
TN 16EL200TR
TN 16EL300TR
TN 22EL400TR
TN 22EL500TR
1,50
2,00
3,00
4,00
5,00
2,00
3,00
4,00
x
w
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
●
●
●
●
●
1,00
1,00
-
-
-
-
1,40
1,30
-
-
-
-
1,50
1,30
-
-
-
-
2,30
1,65
-
-
-
-
2,50
2,10
-
-
-
-
○
○
○
●
●
1,00
1,00
-
-
-
-
1,40
1,30
-
-
-
-
1,50
1,30
-
-
-
-
2,30
1,65
-
-
-
-
2,50
2,10
-
-
-
-
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
5,00
Materiály / Materiály
8030
Utvařeč
Utvárač
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 135
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
214
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
TRAPÉZ 30°
DIN 103-1977, ISO 2901/3-1977
PLNÝ PROFIL
VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ
Velikost
Veľkosť
(l)
d
s
16,5
9,525
3,47
22,0
12,700
4,71
ISO D
ISO D
16
22
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
TN 16NR150TR
TN 16NR200TR
TN 16NR300TR
TN 22NR400TR
TN 22NR500TR
1,50
TN 16NL150TR
TN 16NL200TR
TN 16NL300TR
TN 22NL400TR
TN 22NL500TR
1,50
2,00
3,00
4,00
5,00
2,00
3,00
4,00
w
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
●
●
●
●
●
1,00
1,00
-
-
-
-
1,40
1,30
-
-
-
-
1,50
1,30
-
-
-
-
2,30
1,65
-
-
-
-
2,50
2,10
-
-
-
-
○
○
○
●
●
1,00
1,00
-
-
-
-
1,40
1,30
-
-
-
-
1,50
1,30
-
-
-
-
2,30
1,65
-
-
-
-
2,50
2,10
-
-
-
-
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
5,00
x
Posuv na ot.
Posuv na ot.
ISO P
ISO P
Stoupání
Stúpanie
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 137
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
215
TRAPÉZ 30° S
PLNÝ PROFIL
VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ
Velikost
Veľkosť
(l)
d
s
22
22,0
12,700
4,60
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
ISO
Utvařeč
Utvárač
6,00
7,00
x
w
●
●
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
ap min
f max
ap max
11,00
1,55
-
-
-
-
11,00
1,85
-
-
-
-
ISO P
ISO P
TN 22EN600TR
TN 22EN700TR
Stoupání
Stúpanie
Materiály / Materiály
8030
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 136
PLNÝ PROFIL
VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ
Velikost
Veľkosť
(l)
d
s
22
22,0
12,700
4,60
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
TRAPÉZ 30° S
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 138
ISO
6,00
7,00
Materiály / Materiály
x
w
●
●
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
11,00
1,55
-
-
-
-
11,00
1,85
-
-
-
-
VBD
VRD
TN 22NN600TR
TN 22NN700TR
Stoupání
Stúpanie
8030
ZÁVITY
ZÁVITY
Utvařeč
Utvárač
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
216
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
AMERICKÝ UN 60°
Velikost
Veľkosť
ISO 5864-1978, ANSI B1.1-1983
PLNÝ PROFIL
VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ
(l)
d
s
16,5
9,525
3,47
22,0
12,700
4,71
ISO D
ISO D
16
22
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
skladovaný
neskladovaný
18
16
14
13
12
11,5
11
10
9
8
7
6
5
32
28
24
20
18
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
ap min
ap max
○
○
●
●
●
●
●
○
●
○
○
●
○
●
○
○
○
0,60
0,60
-
-
-
-
0,70
0,60
-
-
-
-
0,80
0,70
-
-
-
-
0,90
0,80
-
-
-
-
1,00
0,80
-
-
-
-
1,10
0,90
-
-
-
-
1,20
1,00
-
-
-
-
1,30
1,00
-
-
-
-
1,40
1,10
-
-
-
-
1,40
1,10
-
-
-
-
1,50
1,10
-
-
-
-
1,50
1,10
-
-
-
-
1,70
1,20
-
-
-
-
1,60
1,20
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
2,50
1,70
-
-
-
-
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
0,60
0,60
-
-
-
-
0,70
0,60
-
-
-
-
0,80
0,70
-
-
-
-
0,90
0,80
-
-
-
-
1,00
0,80
-
-
-
-
1,10
0,90
-
-
-
-
1,20
1,00
-
-
-
-
1,30
1,10
-
-
-
-
1,40
1,10
-
-
-
-
1,50
1,10
-
-
-
-
1,70
1,20
-
-
-
-
1,60
1,20
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
2,50
1,70
-
-
-
-
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
217
ISO P
ISO P
20
f max
ISO S
ISO S
24
f min
ZÁPICHY
ZÁPICHY
28
w
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
ZÁVITY
ZÁVITY
TN 16EL320UN
TN 16EL280UN
TN 16EL240UN
TN 16EL200UN
TN 16EL180UN
TN 16EL160UN
TN 16EL140UN
TN 16EL120UN
TN 16EL110UN
TN 16EL100UN
TN 16EL090UN
TN 16EL080UN
TN 22EL070UN
TN 22EL060UN
TN 22EL050UN
32
x
Posuv na ot.
Posuv na ot.
VBD
VRD
TN 16ER320UN
TN 16ER280UN
TN 16ER240UN
TN 16ER200UN
TN 16ER180UN
TN 16ER160UN
TN 16ER140UN
TN 16ER130UN
TN 16ER120UN
TN 16ER115UN
TN 16ER110UN
TN 16ER100UN
TN 16ER090UN
TN 16ER080UN
TN 22ER070UN
TN 22ER060UN
TN 22ER050UN
Stoupání
Stúpanie
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 135
ISO
TN 16ER200UN-P1
TN 16ER180UN-P1
TN 16ER160UN-P1
TN 16ER140UN-P1
TN 16ER120UN-P1
TN 16ER080UN-P1
Stoupání
Stúpanie
20
18
16
14
12
x
w
○
○
○
○
○
○
0,80
0,80
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
-
-
-
-
0,80
0,80
-
-
-
-
0,80
0,80
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
8
Materiály / Materiály
8030
Utvařeč
Utvárač
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
218
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
AMERICKÝ UN 60°
Velikost
Veľkosť
ISO 5864-1978, ANSI B1.1-1983
PLNÝ PROFIL
VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ
(l)
d
s
16,5
9,525
3,47
22,0
12,700
4,71
ISO D
ISO D
16
22
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
28
24
20
18
16
14
13
12
11,5
11
10
8
7
6
5
w
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
○
○
○
○
○
○
●
○
●
○
○
○
○
○
○
○
0,60
0,60
-
-
-
-
0,70
0,60
-
-
-
-
0,80
0,70
-
-
-
-
0,90
0,80
-
-
-
-
1,00
0,80
-
-
-
-
1,10
0,90
-
-
-
-
1,20
1,00
-
-
-
-
1,30
1,00
-
-
-
-
1,40
1,10
-
-
-
-
1,40
1,10
-
-
-
-
1,50
1,10
-
-
-
-
1,50
1,10
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
2,50
1,70
-
-
-
-
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
0,60
0,60
-
-
-
-
0,70
0,60
-
-
-
-
0,80
0,70
-
-
-
-
0,90
0,80
-
-
-
-
1,00
0,80
-
-
-
-
1,10
0,90
-
-
-
-
1,20
1,00
-
-
-
-
1,30
1,00
-
-
-
-
1,40
1,10
-
-
-
-
1,50
1,10
-
-
-
-
1,60
1,20
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
2,30
1,60
-
-
-
-
ISO P
ISO P
32
x
Posuv na ot.
Posuv na ot.
ISO S
ISO S
TN 16NR320UN
TN 16NR280UN
TN 16NR240UN
TN 16NR200UN
TN 16NR180UN
TN 16NR160UN
TN 16NR140UN
TN 16NR130UN
TN 16NR120UN
TN 16NR115UN
TN 16NR110UN
TN 16NR100UN
TN 16NR080UN
TN 22NR070UN
TN 22NR060UN
TN 22NR050UN
Počet závitů/1“
Počet závitov/1“
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 137
32
28
24
20
18
16
14
12
11
10
8
7
6
ZÁVITY
ZÁVITY
TN 16NL320UN
TN 16NL280UN
TN 16NL240UN
TN 16NL200UN
TN 16NL180UN
TN 16NL160UN
TN 16NL140UN
TN 16NL120UN
TN 16NL110UN
TN 16NL100UN
TN 16NL080UN
TN 22NL070UN
TN 22NL060UN
ZÁPICHY
ZÁPICHY
0
VBD
VRD
0
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
219
Utvařeč
Utvárač
ISO
20
18
16
14
12
8
x
w
○
○
○
○
○
○
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
0,80
0,80
-
-
-
-
0,80
0,80
-
-
-
-
0,80
0,80
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
1,50
1,20
-
-
-
-
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
ISO D
ISO D
TN 16NR200UN-P1
TN 16NR180UN-P1
TN 16NR160UN-P1
TN 16NR140UN-P1
TN 16NR120UN-P1
TN 16NR080UN-P1
Počet závitů/1“
Počet závitov/1“
Materiály / Materiály
8030
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
220
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
ACME 29° ANSI B1,5-1988
PLNÝ PROFIL
VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ
Velikost
Veľkosť
(l)
d
s
16,5
9,525
3,47
22,0
12,700
4,71
ISO D
ISO D
16
22
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV
12
TN 22EL060ACME
TN 22EL050ACME
6
10
8
6
5
5
ACME 29° ANSI B1,5-1988
PLNÝ PROFIL
VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ
w
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
○
○
○
○
○
1,40
1,20
-
-
-
-
1,40
1,30
-
-
-
-
1,50
1,40
-
-
-
-
2,40
2,10
-
-
-
-
2,40
1,90
-
-
-
-
○
○
2,40
2,10
-
-
-
-
2,40
1,90
-
-
-
-
Velikost
Veľkosť
d
s
16,5
9,525
3,47
22,0
12,700
4,71
ZÁPICHY
ZÁPICHY
16
22
(l)
ISO P
ISO P
TN 16ER120ACME
TN 16ER100ACME
TN 16ER080ACME
TN 22ER060ACME
TN 22ER050ACME
x
Posuv na ot.
Posuv na ot.
ISO S
ISO S
Počet závitů/1“
Počet závitov/1“
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 135
Počet závitů/1“
Počet závitov/1“
TN 16NR080ACME
TN 22NR060ACME
TN 22NR050ACME
8
TN 22NL050ACME
Materiály / Materiály
x
w
8030
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
f min
f max
ap min
ap max
1,50
1,50
-
-
-
-
2,40
2,10
-
-
-
-
5
○
○
○
2,40
1,90
-
-
-
-
5
○
2,40
1,90
-
-
-
-
VBD
VRD
6
ZÁVITY
ZÁVITY
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 137
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
221
ISO C
ISO C
VÝROBNÍ SORTIMENT - VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY S PKBN A PKD
VÝROBNÝ SORTIMENT - VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY S PKBN A PKD
ISO D
ISO D
CNMA
DCMW
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
ISO M
ISO M
2 227
222
VCMW
2 227
2 228
Velikost
(l)
d
d1
s
1204
12,9
12,700
5,16
4,76
ISO D
ISO D
CNMA
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY S PKBN A PKD
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY S PKBN A PKD
CNMA 432FN
CNMA 432TN
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
●
●
0,8
0,10
0,60
0,3
2,0
0,8
0,10
0,60
0,3
2,0
Velikost
(l)
d
d1
s
11T3
11,6
9,525
4,40
3,97
ZÁPICHY
ZÁPICHY
DCMW
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
CNMA 120408FN
CNMA 120408TN
ANSI
Rádius
Rádius
Materiály / Materiály
ISO M
ISO M
ISO
Utvařeč
Utvárač
Posuv na ot.
Posuv na ot.
PB2
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 17, 23, 30-32, 49, 57,73
DCMW 3(2.5)1FN
DCMW 3(2.5)2FN
Rádius
Rádius
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
●
○
0,4
0,05
0,18
0,4
2,0
0,8
0,05
0,30
0,8
2,0
VBD
VRD
DCMW 11T304FN
DCMW 11T308FN
ANSI
Posuv na ot.
Posuv na ot.
Materiály / Materiály
ZÁVITY
ZÁVITY
ISO
Utvařeč
Utvárač
PD1
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 82, 83, 102-104
skladovaný
neskladovaný
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
223
VCMW
Velikost
Veľkosť
(l)
d
d1
s
1604
11,6
9,525
3,97
4,40
ISO D
ISO D
ISO C
ISO C
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY S PKBN A PKD
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY S PKBN A PKD
Utvařeč
Utvárač
ISO
VCMW 331FN
VCMW 332FN
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
●
●
0,4
0,10
0,14
0,4
2,0
0,8
0,10
0,14
0,8
2,0
Materiály / Materiály
Rádius
Rádius
VBD
VRD
ZÁVITY
ZÁVITY
ZÁPICHY
ZÁPICHY
ISO S
ISO S
ISO P
ISO P
VCMW 160404FN
VCMW 160408FN
ANSI
Posuv na ot.
Posuv na ot.
PD1
ISO M
ISO M
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 91-95, 108, 109
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
224
Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]
Download

ISO - SYSTÉM ZNAČENÍ VYMĚNITELNÝCH BŘITOVÝCH