WOLFRAM-CARB-İTALYAN
154
SERTMETAL MAMULLER
ADKA
SERTMETAL FREZE UCU
ADKA 1503..
CNMM-1204..
A=12,7 D=5,16 S=4,76
€ 3,20
€ 4,10
€ 4,40
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=15,88 D=6,35 S=6,35
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=15 C=9,52 D=4,4 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 4,10
€ 5,20
€ 5,60
CNMM-1906..
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=20 C=12,7 D=5,4 S=4,76
€ 4,20
€ 5,40
€ 5,90
CNMX
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=9,52 D=4,4 S=3,97
CNMA
DCMT
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=12,7 D=5,16 S=4,76
CNMG
DNMA
SERTMETAL TORNA UCU
A=12,7 D=5,16 S=6,35
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
CNMG-1204..
A=12,7 D=5,16 S=4,76
€ 2,47
€ 2,74
€ 2,97
€ 2,38
€ 2,64
€ 2,87
DNMA-1506..
SERTMETAL TORNA UCU
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SERTMETAL TORNA UCU
A=9,52 C=11,6 D=4,4 S=3,97
CNMA-1204..
€ 3,60
€ 4,40
€ 4,60
€ 7,67
€ 8,51
€ 9,00
DCMT-11.T..
SERTMETAL TORNA UCU
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SERTMETAL TORNA UCU
A=19,05 D=7,93 S=6,35
CCMT-09.T..
€ 2,75
€ 3,05
€ 3,36
€ 6,97
€ 7,74
€ 8,18
CNMX-1906..
SERTMETAL TORNA UCU
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 4,69
€ 5,21
€ 5,95
A=19,05 D=7,93 S=6,35
APKA 2204..
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 2,47
€ 2,74
€ 2,97
CNMM-1606..
SERTMETAL FREZE UCU
APKA 1504..
CCMT
SERTMETAL TORNA UCU
A=15 C=9,52 D=4,4 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
APKA
CNMM
DNMG
€ 3,34
€ 3,71
€ 4,34
SERTMETAL TORNA UCU
CNMG-1606..
DNMG-1506..
A=15,88 D=6,35 S=6,35
A=12,7 D=5,16 S=6,35
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 4,69
€ 5,21
€ 5,95
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 3,71
€ 4,12
€ 4,82
CNMG-1906
DNMG-1906..
A=19,05 D=7,93 S=6,35
A=15,88 D=6,35 S=6,35
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 6,97
€ 7,74
€ 8,18
CNMG-2509
A=25,4 D=9,12 S=9,52
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 17,10
€ 19,00
€ 21,00
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 6,20
€ 7,70
€ 8,20
WOLFRAM-CARB-İTALYAN
155
SERTMETAL MAMULLER
DNMM
SERTMETAL TORNA UCU
DNMM-1506..
RCMX-1003
A=10 D=3,6 S=3,18
€ 4,08
€ 4,53
€ 5,30
SERTMETAL TORNA UCU
DNMX-1506..
A=12,7 D=5,16 S=6,35
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
EPMM
€ 4,09
€ 4,54
€ 4,77
SERTMETAL TORNA UCU
EPMM-0803..
A=8 D=4,4 S=3
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
HPUN
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
RCMX-1204
RCMX-2006
A=20 D=6,5 S=6,35
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 3,40
€ 4,30
€ 4,50
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 6,70
€ 8,30
€ 8,80
RCMX-2507
RCMX-3209
A=25 D=7,2 S=7,94
A=32 D=9,5 S=9,52
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
RDEA
€ 14,60
€ 17,80
€ 18,70
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 22,50
€ 26,10
€ 27,50
SERTMETAL FREZE UCU
RDEA-10.T
A=10 D=4,4 S=3,97
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
RNMG
€ 4,90
€ 6,40
€ 6,90
€ 3,70
€ 5,10
€ 5,50
SERTMETAL TORNA UCU
RNMG-0903
A=9,52 D=3,81 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SERTMETAL TORNA UCU
€ 2,00
€ 2,70
€ 2,90
KNUX-1604..
RNMG-1906
A=16,15 C=9,52 S=4,76
A=19,05 D=7,93 S=6,35
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 2,61
€ 3,30
€ 3,54
SERTMETAL FREZE UCU
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
RPEA
€ 6,20
€ 7,70
€ 8,20
SERTMETAL FREZE UCU
LNJN-2204..
RPEA-1204
A=12,7 C=22 S=5
A=12 D=4,4 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
LNKN
€ 2,20
€ 3,00
€ 3,20
A=12 D=4,2 S=4,76
SERTMETAL FREZE UCU
A=14 S=4,76
LNJN
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 2,70
€ 3,50
€ 3,80
HPUN-0804
KNUX
SERTMETAL TORNA UCU
A=12,7 D=5,16 S=6,35
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
DNMX
RCMX
€ 7,40
€ 8,90
€ 9,60
SERTMETAL FREZE UCU
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SCMA
€ 3,90
€ 5,40
€ 5,90
SERTMETAL TORNA UCU
LNKN-1205..
SCMA-1205..
A=12,7 C=11,5 D=4,4 S=5,2
A=12,7 D=5,4 S=5
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 7,60
€ 9,70
€ 10,50
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 3,73
€ 4,14
€ 4,40
WOLFRAM-CARB-İTALYAN
156
SERTMETAL MAMULLER
SCMM
SERTMETAL TORNA UCU
SEKN
SCMM-0904..
SEKN-1203..
A=9,52 D=4,4 S=4
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=12,7 S=3,18
€ 2,37
€ 2,63
€ 2,84
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SCMM-1205..
SDKN
A=15,88 S=4,76
€ 3,73
€ 4,14
€ 4,41
SERTMETAL FREZE UCU
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SEKR
SDKN-1203..
SDUX
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SEMN
SDUX-1906..
SECN
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=12,7 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=12,7 S=3,18
SEGN
SFAN
A=12,7 S=3,18
A=9,52 D=4,4 S=3,18
SEHX
SERTMETAL FREZE UCU
SEHX-1204..
A=12,7 D=5,4 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 3,50
€ 4,60
€ 4,90
SEHX-1504..
A=15,88 D=5,4 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 5,20
€ 6,60
€ 7,20
SERTMETAL FREZE UCU
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SEGN-0903..
€ 3,50
€ 4,60
€ 4,90
€ 4,20
€ 5,50
€ 6,00
SFAN-1203
SERTMETAL FREZE UCU
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 3,40
€ 4,40
€ 4,70
SEMN-1204..
SECN-1203..
€ 4,10
€ 5,20
€ 5,60
SERTMETAL FREZE UCU
A=12,7 S=3,18
€ 6,20
€ 7,70
€ 8,20
SERTMETAL FREZE UCU
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 3,40
€ 4,40
€ 4,70
SEMN-1203..
A=19 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SERTMETAL FREZE UCU
A=12,7 S=3,18
€ 3,50
€ 4,60
€ 4,90
SERTMETAL FREZE UCU
€ 5,10
€ 6,50
€ 7,10
SEKR-1203..
A=12,7 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 3,40
€ 4,40
€ 4,70
SEKN-1504..
A=12,7 D=5,4 S=5
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SERTMETAL FREZE UCU
SNGN
€ 6,20
€ 7,80
€ 8,20
SERTMETAL TORNA UCU
SNGN-1204..
A=12,7 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 5,10
€ 5,80
€ 5,80
WOLFRAM-CARB-İTALYAN
157
SERTMETAL MAMULLER
SNKN
SERTMETAL FREZE UCU
SNMM-1204..
A=12,7 S=4,76
A=12,7 D=5,16 S=4,76
€ 5,30
€ 6,90
€ 7,40
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 3,40
€ 4,40
€ 4,60
SNKN-1504..
SNMM-1906
A=15,88 S=4,76
A=19,05 D=7,93 S=6,35
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 5,10
€ 6,50
€ 7,10
SERTMETAL TORNA UCU
SNMA-1204..
A=12,7 D=5,16 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 3,10
€ 3,90
€ 4,10
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 7,90
€ 9,60
€ 10,00
SNMM-2507..
SNMM-2509..
A=25,4 D=9,12 S=7,94
A=25,4 D=9,12 S=9,52
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 17,30
€ 18,90
€ 19,90
SNMX
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 20,40
€ 26,30
€ 28,40
SERTMETAL TORNA UCU
SNMA-1906..
SNMX-1204..
A=19,05 D=7,93 S=6,35
A=12,7 D=5,16 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 6,80
€ 8,10
€ 9,20
SNMA-2509..
A=25,4 D=9,12 S=9,52
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SNMG
SERTMETAL TORNA UCU
SNKN-1204..
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SNMA
SNMM
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SNUN
SERTMETAL TORNA UCU
€ 16,70
€ 20,40
€ 21,40
SNUN-1203..
A=12,7 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SERTMETAL TORNA UCU
SNMG-0903..
A=12,7 S=4,76
€ 2,00
€ 2,70
€ 2,90
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SNMG-1204..
SNUN-1504..
A=12,7 D=5,16 S=4,76
A=15,87 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 2,82
€ 3,13
€ 3,27
SNMG-2507..
A=25,4 D=9,12 S=7,94
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SPAN
€ 16,50
€ 19,70
€ 21,30
SNUN-1904..
A=19,05 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 6,20
€ 7,80
€ 8,20
SERTMETAL FREZE UCU
A=12,7 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=25,4 D=9,12 S=9,52
€ 16,50
€ 23,20
€ 25,00
€ 4,50
€ 5,80
€ 6,30
€ 3,40
€ 4,30
€ 4,50
SPAN-1203..
SNMG-2509..
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 2,60
€ 3,40
€ 3,70
SNUN-1204..
A=9,52 D=3,81 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 3,40
€ 4,40
€ 4,60
SPKA
€ 6,20
€ 7,80
€ 8,20
SERTMETAL FREZE UCU
SPKA-1204..
A=12,7 D=5,4 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 4,30
€ 5,60
€ 6,00
WOLFRAM-CARB-İTALYAN
158
SERTMETAL MAMULLER
SPGN
SERTMETAL TORNA UCU
SPUN
SERTMETAL TORNA UCU
SPGN-1203..
SPUN-0903..
A=12,7 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=9,52 S=3,18
€ 5,30
€ 6,30
€ 6,80
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SPGN-1204..
SPUN-1203..
A=12,7 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SPKN
A=12,7 S=3,18
€ 7,00
€ 8,40
€ 9,10
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=12,7 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SPKN-1203..
A=12,7 S=3,18
€ 2,64
€ 3,39
€ 3,76
SPKN-1504..
A=15,87 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SPKX
€ 3,96
€ 5,07
€ 5,66
SPUN-1504..
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SPUX
TCMA
€ 3,20
€ 4,10
€ 4,20
SERTMETAL TORNA UCU
TCMA-2205
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=9,52 D=4,4 S=3,18
TCMM
€ 5,30
€ 6,50
€ 6,90
SERTMETAL TORNA UCU
SPMA-1204..
TCMM-1604..
A=12,7 D=5,4 S=4,76
A=9,52 C=16,5 D=4,4 S=4
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SPMR
SERTMETAL TORNA UCU
A=12,7 C=22 D=5,4 S=4,76
SPMA-0903..
€ 2,60
€ 3,30
€ 3,60
€ 6,20
€ 7,80
€ 8,20
A=12,7 S=3,18
SERTMETAL FREZE UCU
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=12,7 D=5,4 S=4,76
SPMA
A=19,05 S=4,76
€ 4,50
€ 5,90
€ 6,30
SPUX-1203..
SPKX-1204..
€ 4,40
€ 5,70
€ 6,20
€ 3,20
€ 4,10
€ 4,30
SPUN-1904..
A=15,87 S=4,76
SERTMETAL FREZE UCU
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 2,43
€ 2,70
€ 2,87
SPUN-1204..
SERTMETAL FREZE UCU
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 1,93
€ 2,14
€ 2,25
€ 3,80
€ 4,90
€ 5,30
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
TCMM-2205..
SERTMETAL TORNA UCU
A=12,7 C=22 D=5,4 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SPMR-0903..
A=9,52 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 2,10
€ 2,33
€ 2,44
€ 2,67
€ 2,97
€ 3,23
TEKN
€ 5,30
€ 6,50
€ 6,90
SERTMETAL FREZE UCU
SPMR-1203..
TEKN-2204..
A=12,7 S=3,18
A=12,7 C=22 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 2,69
€ 2,99
€ 3,16
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 7,40
€ 9,00
€ 9,60
WOLFRAM-CARB-İTALYAN
159
SERTMETAL MAMULLER
TNMA
SERTMETAL TORNA UCU
TNMA-1603
TNMX-1604..
A=9,52 C=16,5 D=3,81 S=4,76
€ 2,00
€ 2,80
€ 2,90
TNMX-2204..
A=12,7 C=22 D=5,16 S=4,76
€ 2,60
€ 3,40
€ 3,60
TNMA-2204..
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
TNUN
€ 3,40
€ 4,50
€ 4,80
TNUN-1603..
A=9,52 C=16,5 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
TNMB-1603
TNUN-1604..
TNUN-2204..
A=9,52 C=16,5 S=4,76
A=12,7 C=22 S=4,76
€ 2,00
€ 2,80
€ 2,90
SERTMETAL TORNA UCU
TPAN
€ 2,54
€ 2,82
€ 3,05
TPGN
€ 2,80
€ 3,60
€ 3,80
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 2,80
€ 3,60
€ 3,80
TNMM-2706..
A=15,87 C=27,5 D=6,35 S=6,35
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 6,70
€ 8,70
€ 9,20
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,20
TPGN-1603..
A=9,52 C=16,5 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SERTMETAL TORNA UCU
TNMM-1604..
SERTMETAL TORNA UCU
TPGN-1103..
€ 6,70
€ 8,70
€ 9,10
A=9,52 C=16,5 D=3,81 S=4,76
€ 3,70
€ 4,70
€ 5,00
A=6,35 C=11 S=3,18
A=15,87 C=27,5 D=6,35 S=6,35
€ 3,70
€ 4,70
€ 5,00
SERTMETAL FREZE UCU
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
TNMG-2706
A=12,7 C=22 D=5,16 S=4,76
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,30
TPAN-1604..
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
TNMM-2204..
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=9,52 C=16,5 S=4,76
TNMG-1604..
€ 3,40
€ 3,78
€ 3,96
€ 2,90
€ 3,70
€ 3,90
TNMG-1603..
A=9,52 C=16,5 D=3,81 S=4,76
TNMM
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=9,52 C=16,5 D=3,81 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=12,7 C=22 D=5,16 S=4,76
€ 2,30
€ 3,10
€ 3,30
A=9,52 C=16,5 D=3,81 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
TNMG-2204..
€ 3,80
€ 4,90
€ 5,30
SERTMETAL TORNA UCU
SERTMETAL TORNA UCU
TNMG
€ 2,80
€ 3,60
€ 3,90
TNMA-1604..
A=12,7 C=22 D=5,16 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=9,52 C=16,5 D=3,81 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
SERTMETAL TORNA UCU
A=9,52 C=16,5 D=3,81 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
TNMB
TNMX
TPKA
€ 4,90
€ 5,30
€ 5,60
SERTMETAL FREZE UCU
TPKA-1604..
A=9,52 C=16,5 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 3,70
€ 4,70
€ 5,00
WOLFRAM-CARB-İTALYAN
160
SERTMETAL MAMULLER
TPKN
SERTMETAL FREZE UCU
TPKN-1103..
TPUN-1103..
A=6,35 C=11 S=3,18
€ 2,00
€ 2,60
€ 2,70
€ 1,41
€ 1,87
€ 1,96
TPKN-1603..
TPUN-1603..
A=9,52 C=16,5 S=3,18
€ 2,16
€ 2,80
€ 3,10
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 1,80
€ 2,39
€ 2,53
TPKN-2204..
TPUN-2204..
A=12,7 C=22 S=4,76
A=12,7 C=22 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 3,24
€ 4,18
€ 4,66
SERTMETAL FREZE UCU
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
VNMG
€ 3,18
€ 3,88
€ 4,21
SERTMETAL TORNA UCU
TPKX-1604..
VNMG-2204..
A=9,52 C=16,5 D=3,81 S=4,76
A=12,7 D=5,16 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 2,70
€ 3,50
€ 4,00
SERTMETAL FREZE UCU
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
WIFD
€ 7,00
€ 9,70
€ 10,50
SERTMETAL DİŞ ELMASI
TPMA-1604..
WIFD-1603..
A=9,52 C=16,5 D=3,81 S=4,76
A=9,52 D=3,85 S=3,68
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 2,10
€ 2,70
€ 2,90
TPMA-2204..
A=12,7 C=22 D=5,16 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
TPMR
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
A=9,52 C=16,5 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
TPMA
SERTMETAL TORNA UCU
A=6,35 C=11 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
TPKX
TPUN
€ 3,70
€ 4,80
€ 5,10
SERTMETAL TORNA UCU
TPMR-1103..
A=6,35 C=11 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 1,85
€ 2,06
€ 2,16
TPMR-1603..
A=9,52 C=16,5 S=3,18
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 2,38
€ 2,64
€ 2,80
TPMR-2204..
A=12,7 C=22 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,30
Kaplamalı
WNMG
€ 5,53
SERTMETAL TORNA UCU
WNMG-0804..
A=12,7 D=5,16 S=4,76
Normal
Kaplamalı
Çok kaplamalı
€ 3,18
€ 3,53
€ 3,75
WOLFRAM-CARB-İTALYAN
161
SERTMETAL MAMULLER
WKS
ELMAS ALTLIĞI
WSVN
WKS-16R/L
KNUX için
ELMAS ALTLIĞI
WSVN-2-0001
VNMG için
b=9,4 a=14,5 d1=3,3
A=8,4 d1=5,6 d2=6,85 S=3,18
€ 1,43
d2=6 S=4,76
€ 2,14
WSCN
WSVN-2-0002
VNMG için
ELMAS ALTLIĞI
€ 1,43
WSCN-3-0001
CNM/A,G,M,X için
WSWN
ELMAS ALTLIĞI
A=11,8 d1=6,6 S=3,18 r=1,2
€ 1,56
WSWN-2-0001
WNMG için
WSCN-3-0002
CNM/A,G,M,X için
A=12,5 d1=6,6 d2=7,7 S=3,18
€ 1,48
A=14,6 d1=8,05 S=4,76 r=1,4
€ 2,64
WSWN-3-0001
WNMG için
WSCN-3-0003
CNM/A,G,M,X için
A=12,5 d1=6,6 d2=7,7 S=3,18
€ 2,36
A=18,0 d1=9,75 S=7,76 r=1,6
€ 3,71
WSDN
WSTN
ELMAS ALTLIĞI
ELMAS ALTLIĞI
WSDN-2-0001
DNM/A,G,M,X için
A=8,4 d1=5,6 S=3,18 r=0,8
€ 1,16
WSTN-2-0002
TNM/A,G,M,X için
A=9,4 d1=5,2 d2=6,2 S=3,18
r=0,8 h=2,2
€ 1,54
WSDN-3-0001
DNM/A,G,M,X için
WSTN-2-1020
TNM/A,G,M,X için
A=11,8 d1=6,6 S=3,18 r=1,2
A=9,30 d1=5,6 d2=6,5
€ 1,72
S=3,18 r=1,2 h=2,5
€ 1,40
WSDN-4-0004
DNM/A,G,M,X için
A=12,4 d1=7 S=4,76 r=1
€ 2,44
WSTN-2-1018
TNM/A,G,M,X için
A=12,45 d1=6,26 d2=7,25
S=3,18 r=0,8 h=2,45
WSSN
ELMAS ALTLIĞI
€ 1,40
WSTN-3-0016
TNM/A,G,M,X için
WSSN-3-0004
SNM/A,G,M,X için
A=11,8 d1=6,6 S=3,18 1=1,2
A=8,9 d1=5 S=3,18
r=0,8 c=1,3 e=0,7
€ 1,40
€ 1,53
WSSN-3-0023
SNM/A,G,M,X için
A=16,6 d1=8,07 S=4,76 r=1,6
€ 2,79
WSSN-3-0005
SNM/A,G,M,X için
A=18,0 d1=9,75 S=4,76 r=1,2
€ 3,64
WSTN-3-0015
TNM/A,G,M,X için
A=11,8 d1=6,6 S=3,18
r=0,8 c=1,3 e=0,7
€ 1,98
WOLFRAM-CARB-İTALYAN
162
SERTMETAL MAMULLER
ATB
SERTMETAL KESME KALEMLERİ
SERTMETAL KESME KALEMLERİ
10 x2x140mm
10 x2,5x140mm
10 x3x100mm
12 x3x100mm
12 x3x140mm
12 x3,5x100mm
16 x2,5x100mm
16 x3x100mm
20 x3x100mm
20 x3x140mm
€ 8,40
€ 10,00
€ 8,70
€ 9,50
€ 14,00
€ 11,50
€ 11,50
€ 14,00
€ 16,50
€ 23,50
SERTMETAL DÜĞMECİ ELMASI
2 x30x10mm
€ 2,60
2 x6x165mm
2 x8x165mm
2 x10x165mm
2 x12x165mm
2 x14x165mm
2 x16x165mm
2 x18x165mm
2 x20x165mm
2 x22x165mm
2 x24x165mm
€ 6,50
€ 7,55
€ 8,50
€ 9,50
€ 10,95
€ 12,35
€ 14,05
€ 16,25
€ 17,70
€ 19,15
3 x6x165mm
3 x8x165mm
3 x10x165mm
3 x12x165mm
3 x14x165mm
3 x16x165mm
3 x18x165mm
3 x20x165mm
3 x22x165mm
3 x24x165mm
3 x26x165mm
3 x28x165mm
3 x30x165mm
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
10,40
10,80
12,25
13,65
14,05
16,90
18,85
21,75
23,70
25,65
27,85
29,80
32,25
4 x8x165mm
4 x10x165mm
4 x12x165mm
4 x14x165mm
4 x16x165mm
4 x18x165mm
4 x20x165mm
4 x22x165mm
4 x24x165mm
4 x26x165mm
4 x28x165mm
4 x30x165mm
4 x32x165mm
4 x34x165mm
4 x36x165mm
4 x40x165mm
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
13,00
16,00
17,85
20,15
22,10
24,60
28,25
29,80
33,55
36,05
38,65
41,90
44,75
47,45
50,20
55,65
5
5
5
5
5
5
€
€
€
€
€
€
37,20
39,00
40,70
42,40
44,10
51,00
x22x165mm
x23x165mm
x24x165mm
x25x165mm
x26x165mm
x30x165mm
SERTMETAL TORNA KALEMLERİ
4
6
8
10
12
14
16
18
x4x100mm
x6x100mm
x8x100mm
x10x100mm
x12x100mm
x14x100mm
x16x100mm
x18x100mm
€ 8,00
€ 13,00
€ 20,00
€ 27,00
€ 41,00
€ 53,00
€ 62,00
€ 82,00
WOLFRAM-CARB-İTALYAN
163
SERTMETAL MAMULLER
A/B
SERTMETAL PARMAK FREZELER
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
€ 18,00
€ 18,00
€ 15,00
€ 17,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 42,00
€ 55,00
€ 78,00
€ 110,00
€ 125,00
€ 145,00
A
KAYNAKLI UÇLAR
B
A/B-12 12x8x5mm
A/B-16 16x10x6mm
A/B-20 20x12x7mm
A/B-25 25x14x8mm
A/B-32 32x18x10mm
A/B-40 40x22x12mm
A/B-50 50x25x14mm
C
€ 1,50
€ 2,40
€ 3,50
€ 6,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 45,00
KAYNAKLI UÇLAR
SERTMETAL PANTOGRAF KALEMLERİ
Taşlanmış
Taşlanmış
Bilenmiş
2 x100mm
2,5 x100mm
3 x100mm
4 x80mm
4 x100mm
5 x100mm
6 x100mm
6 x150mm
7 x100mm
8 x100mm
10 x100mm
12 x100mm
12 x150mm
14 x100mm
16 x100mm
18 x100mm
20 x100mm
€ 4,80
€ 5,20
€ 5,60
€ 5,10
€ 6,30
€ 8,40
€ 11,00
€ 21,00
€ 13,50
€ 15,40
€ 20,90
€ 29,00
€ 51,00
€ 39,00
€ 48,00
€ 55,00
€ 77,00
3 x100mm
4 x100mm
5 x100mm
12 x150mm
€ 5,90
€ 6,70
€ 8,90
€ 53,60
C-16
C-20
C-25
E
€ 2,50
€ 4,00
€ 7,00
KAYNAKLI UÇLAR
E-10
E-16
E-20
E-25
F
16x10x6mm
20x12x7mm
25x14x8mm
10x18x5mm
16x22x7mm
20x25x8mm
25x28x9mm
€ 2,00
€ 6,00
€ 9,00
€ 14,00
KAYNAKLI UÇLAR
F-6
F-8
F-10
F-12
F-16
BSM/F
6x8x5mm
8x10x6mm
10x12x7mm
12x14x8mm
16x18x10mm
€
€
€
€
€
1,20
1,20
2,50
4,00
9,00
KAYNAKLI UÇLAR
20x4x3
30x5x4
30x8x6
20x4x3mm
30x5x4mm
30x8x6mm
€ 1,00
€ 1,90
€ 3,50
Download

WOLFRAM-CARB