1. Aplikace
Vyhledání a stažení aplikace
Založení BlackBerry ID
2. Internet
Nastavení e-mailu
Zap./Vyp. přístupového bodu
Přihlášení do Wi-Fi sítě
Zap./Vyp. internetu v zahraničí
Nastavení internetu
Zap./Vyp. internetu v ČR
3. Zabezpečení
Reset přístroje do továrního nastavení
Změna PIN kódu
Zapnutí PIN kódu
4. Ostatní nastavení
Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)
Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
Pevná volba
Bluetooth - odesílání obrázků
Bluetooth - párování zařízení
Budík
Bluetooth - Zap./Vyp.
Změna pozadí displeje
5. SMS a MMS
Nastavení MMS
Nastavení tónů
Upozornění o doručení SMS
Nastavení střediska zpráv
6. Volání
Zobrazení kontaktů při volání
Hlasitý odposlech
Zobrazení klávesnice při volání
Nastavení hlasitosti hovoru
Hlasová schránka
Nastavení vyzvánění
7. Kontakty
Upravení kontaktu včetně fotky
Založení nového kontaktu
Kopírování ze SIM karty do telefonu
8. Základní nastavení telefonu
Zapnutí telefonu a PIN
Vložení paměťové karty
Vložení SIM karty
1 z 23
Vložení SIM karty
1. Šuplík na SIM vysunete
pomocí nástroje, který je
přiložen v balení.
2. Nano-SIM vložíte do
šuplíku a zasunete ho
zpět.
Vložení paměťové karty
1. Šuplík na paměťovou
kartu vysunete pomocí
nástroje, který je
přiložen v balení.
2. Paměťovou kartu vložíte
do šuplíku a zasunete
ho zpět.
2 z 23
Zapnutí telefonu a PIN
1. Delším stisknutím
tlačítka zapnout/vypnout
se rozsvítí displej a
následně zadáte váš
PIN.
Kopírování ze SIM karty do telefonu
1. V menu stisknete ikonu
Kontakty.
2. Přejedete prstem
směrem dolů po displeji.
3. Stisknete ikonu
4. Nakonec ťuknete na
3. Dále vyplníte potřebné
4. A je to! :-)
Nastavení.
Importovat kontakty z
karty SIM.
Založení nového kontaktu
1. V menu stisknete ikonu
Kontakty.
2. Poté ťuknete na Nový
kontakt.
údaje jako jsou telefonní
číslo, jméno, atd. Celou
akci dokončíte
stisknutím tlačítka
Uložit.
3 z 23
Upravení kontaktu včetně fotky
1. V menu stisknete ikonu
2. Vyberete kontakt, který
3. Dále ťuknete na Upravit. 4. Nyní můžete upravit
5. Obrázek můžete vybrat
6. Fotku pořídíte
7. Poté obrázek oříznete
Kontakty.
z galerie nebo pořídit
novou fotku a to přes
možnost Fotoaparát.
chcete upravit.
stisknutím tlačítka se
symbolem foťáku.
údaje kontaktu. Fotku
přidáte stisknutím
symbolu +.
tažením za strany
čtverce a stisknete
tlačítko Hotovo.
9. Tak a je to! :)
4 z 23
8. Veškeré úpravy
dokončíte stisknutím
tlačítka Uložit.
Nastavení vyzvánění
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. Vyberete možnost
3. Dále vyberete
4. Nyní se vám zobrazí
2. Přejedete prstem
3. Stisknete tlačítko
4. Dále zvolíte možnost
Oznámení.
Vyzváněcí tón.
dostupné melodie.
Výběr provedete
ťuknutím na jednu z
nich.
Hlasová schránka
1. Stisknete tlačítko
Telefon (sluchátko).
směrem dolů po displeji.
Nastavení.
5. V případě, že se číslo
Hlasové schránky liší,
přepište ho podle naší
obrazovky.
5 z 23
Hlasová pošta.
Nastavení hlasitosti hovoru
1. Nastavovat hlasitost lze
jen v průběhu hovoru.
2. Hlasitost regulujete
pomocí postranních
tlačítek na telefonu.
Zobrazení klávesnice při volání
1. V průběhu hovoru
ťuknete na Číselník.
2. A je to hotové! :)
Zobrazení kontaktů při volání
1. V průběhu hovoru
přejedete prstem nahoru
po displeji.
2. Tím se dostanete do
menu, kde stisknete
ikonu Kontakty.
6 z 23
Hlasitý odposlech
1. Během hovoru ťuknete
na volbu Hlasitý.
2. A je to! :)
Nastavení tónů
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. Vyberete možnost
Oznámení.
3. Dále zvolíte aktuální
profil.
5. Zvolíte možnost Textové 6. Nakonec ťuknete na
zprávy.
řádek Vyzváněcí tón
kde si vyberete nový
tón.
7 z 23
4. Poté vyberete
Přizpůsobit oznámení
aplikací.
Upozornění o doručení SMS
1. V menu stisknete ikonu
Textové zprávy.
2. Stisknete tlačítko
Možnosti.
3. Zvolíte Nastavení.
5. Doručenky
zapnete/vypnete
stisknutím vypínače na
konci řádku Potvrdit
doručení.
8 z 23
4. Dále vyberete Textové
zprávy.
Nastavení střediska zpráv
1. V menu stisknete ikonu
2. Stisknete tlačítko
5. Stisknete tlačítko
6. V případě, že se číslo
Textové zprávy.
Upřesnit.
Možnosti.
3. Zvolíte Nastavení.
střediska zpráv v řádek
Adresa servisního
střediska liší, stačí jej
přepsat podle naší
obrazovky.
9 z 23
4. Dále vyberete Textové
zprávy.
Nastavení MMS
1. V menu stisknete ikonu
2. Stisknete tlačítko
3. Zvolíte Nastavení.
5. Stisknete tlačítko
6. Nyní už jen vyplníte
7. Nakonec stisknete
Textové zprávy.
Upřesnit.
Možnosti.
údaje dle naší
obrazovky. Do pole
heslo napíšete mms.
4. Dále vyberete Textové
zprávy.
tlačítko Uložit a Zpět.
Zap./Vyp. internetu v ČR
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. Vyberete možnost Síť a
připojení.
3. Zvolíte Mobilní síť.
10 z 23
4. Internet
zapnete/vypnete
stisknutím vypínače na
konci řádku Datové
služby.
Zap./Vyp. internetu v zahraničí
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. Vyberete možnost Síť a
3. Zvolíte Mobilní síť.
4. Internet v zahraničí
2. Vyberete možnost Síť a
3. Zvolíte Mobilní síť.
4. Zde stisknete tlačítko
připojení.
zapnete/vypnete
ťuknutím na řádek
Datové služby při
roamingu a vyberete
možnost Zapnuto.
Nastavení internetu
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
připojení.
5. Dále opíšete údaje z
naší obrazovky. Do pole
Heslo napíšete gprs. A
nakonec stisknete
tlačítko Uložit.
11 z 23
APN.
Přihlášení do Wi-Fi sítě
1. V menu stisknete ikonu
2. Vyberete možnost Síť a
5. Po chvilce se zobrazí
6. V případě, že se jedná o 7. A je to hotové! :)
Nastavení.
dostupné Wi-Fi sítě.
Ťuknete na jednu z nich
a zahájí se připojování.
připojení.
3. Zvolíte Wi-Fi.
zabezpečenou Wi-Fi, je
třeba zadat heslo a
stisknout tlačítko
Připojit.
12 z 23
4. Wi-fi zapnete/vypnete
stisknutím vypínače na
konci řádku Wi-Fi.
Zap./Vyp. přístupového bodu
1. V menu stisknete ikonu
2. Vyberete možnost Síť a
3. Dále zvolíte Mobilní
5. Mobilní hotspot
6. Případné úpravy
7. Vše dokončíte
Nastavení.
zapnete/vypnete
stisknutím vypínače na
konci řádku Mobilní
hotspot.
připojení.
nastavení provedete
stisknutím tlačítka
Nastavit při vypnutém
mobilním hotspotu.
hotspot.
stisknutím tlačítka
Uložit.
13 z 23
4. Při prvním spuštění si
projdete informace o
mobilním hotspotu a na
konci si nastavíte heslo
mobilního hotspotu.
Nastavení e-mailu
1. V menu stisknete ikonu
2. Vyberete možnost Účty.
5. Pokud zde není uveden
6. Název serveru POP3 se 7. Nastavení SMTP
Nastavení.
Váš poskytovatel
e-mailu, tak vyberete
možnost POP.
liší dle poskytovatele
služby.
3. Zvolíte Email, kalendář
a kontakty.
serveru je také vázáno
na poskytovatele služby.
Celou akci dokončíte
stisknutím tlačítka
Hotovo.
14 z 23
4. Dále stisknete tlačítko
Upřesnit.
Zapnutí PIN kódu
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. Vyberete možnost
Zabezpečení a
soukromí.
3. Dále zvolíte Karta SIM.
5. Nakonec zadáte PIN
kód k vaší SIM kartě.
15 z 23
4. PIN zapnete/vypnete
stisknutím vypínače na
konci řádku Zámek kódu
PIN karty SIM.
Změna PIN kódu
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. Zvolíte možnost
Zabezpečení a
soukromí.
3. Dále vyberete Karta
4. Stisknete tlačítko Změnit
3. Dále zvolíte
4. Do řádku napište
SIM.
kód PIN 1.
5. Nakonec zadáte starý a
nový PIN.
Reset přístroje do továrního nastavení
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. Vyberete možnost
Zabezpečení a
soukromí.
Bezpečnostní vymazání.
16 z 23
blackberry a stisknete
tlačítko Odstranit data.
Založení BlackBerry ID
1. V menu stisknete ikonu
2. Vyberete možnost
5. Dále si zvolíte heslo k
6. Nakonec si vymyslíte
Nastavení.
BlackBerry ID.
BlackBerry ID.
3. Stisknete tlačítko
4. Zadejte jméno, příjmení
3. Stisknutím tlačítka
4. A je to! :-)
Vytvořit nový.
a e-mailovou adresu.
otázku a odpověď pro
obnovení hesla. Vše
dokončíte ťuknutím na
Vytvořit nový.
Vyhledání a stažení aplikace
1. V menu stisknete ikonu
BlackBerry World.
2. Vyberte si aplikaci z
nabídky a nebo ji
vyhledejte přes tlačítko
Hledat.
Stáhnout, spustíte
instalaci do vašeho
zařízení.
17 z 23
Změna pozadí displeje
1. V menu stisknete ikonu
2. Vyberete možnost
5. Stisknete tlačítko
6. Nakonec si zvolíte kde
Nastavení.
Hotovo.
Zobrazení.
3. Poté stisknete tlačítko
Vyberte tapetu
domovské obrazovky.
všude se má tapeta
změnit.
18 z 23
4. Zde si vyberete tapetu,
která se vám líbí.
Bluetooth - Zap./Vyp.
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. Vyberete možnost Síť a
připojení.
3. Dále zvolíte Bluetooth.
5. A je to! :)
19 z 23
4. Bluetooth
zapnete/vypnete
stisknutím vypínače na
konci řádku Bluetooth .
Bluetooth - párování zařízení
1. V menu stisknete ikonu
2. Vyberete možnost Síť a
5. Požadavek musí oba
6. A je to za námi! :)
Nastavení.
dva přístroje potvrdit
stisknutím tlačítka Ano.
připojení.
3. Dále zvolíte Bluetooth.
4. Telefon začne
3. Vyberete Bluetooth.
4. Váš telefon začne
automaticky vyhledávat
okolní zařízení.
Ťuknutím na vybraný
přístroj odešlete
požadavek pro
párování.
Bluetooth - odesílání obrázků
1. V menu stisknete ikonu
Obrázky.
2. Vyberete obrázek, který
chcete odeslat a
stisknete tlačítko Sdílet.
20 z 23
vyhledávat okolní
zařízení se zapnutým
Bluetooth. Ťuknete na
jedno z nich a obrázek
se začne odesílat.
Budík
1. V menu stisknete ikonu
2. Stisknete tlačítko Přidat
3. Nastavíte čas buzení a
4. A je to! :)
1. Stisknete tlačítko
2. Přejedete prstem
3. Zvolíte Nastavení.
4. Vyberete možnost
5. Pevnou volbu
6. Nakonec zadáte PIN2.
Hodiny.
budík.
dny kdy chcete, aby
budík zvonil. Vše
potvrdíte stisknutím
tlačítka Uložit.
Pevná volba
Telefon (sluchátko).
zapnete/vypnete
stisknutím vypínače na
konci řádku Povolená
čísla.
směrem dolů po displeji.
21 z 23
Povolená čísla.
Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
1. Stisknete tlačítko
2. Přejedete prstem
3. Zvolíte Nastavení.
5. Dále zvolíte Upravit
6. Zadáte PIN2.
7. Stisknete tlačítko Přidat. 8. Vyplníte požadované
Telefon (sluchátko).
seznam.
směrem dolů po displeji.
4. Vyberete možnost
Povolená čísla.
údaje a stisknete
tlačítko Uložit.
9. A je to! :)
22 z 23
Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)
1. Stisknete tlačítko
Telefon (sluchátko).
2. Přejedete prstem
směrem dolů po displeji.
3. Zvolíte Nastavení.
5. Zobrazení čísla
zapnete/vypnete
stisknutím vypínač.
23 z 23
4. Vyberete možnost
Zobrazit moje číslo.
Download

Návod pro BlackBerry Classic