ROČNÍK 10 • ČÍSLO 1/2014
Brno opět přivítalo
Kdyňsko
Brno se opět ujalo turistů a cestovatelů na
veletrhu Regiontour 2014.
Vždy v lednovém termínu přivítá jihomoravská metropole milovníky turistiky, cestování, dobrého jídla, piva, vína a všech možných
zážitků, které jsou nabízeny napříč Českou
republikou. Během několika hodin lze projít
celou naší zemi a podívat se i za hranice k sousedům. Oproti loňsku, kdy pavilonu dominovala nabídka regionálních potravin a turistické
gastronomie, kdy se kraje, regiony, města,
obce, spolky i cestovní kanceláře zaměřily na
regionální značky, se letos přidalo propojení
cestování s pohybem.
Podle reakcí ze stánku Kdyňska „u nás“ letos
plánují cykloturistickou dovolenou převážně
rodiny s dětmi a z propagačních materiálů
ocení hlavně mapky: „Kdyňsko, ač malý region, je mezi turisty známou, oblíbenou a často
vyhledávanou destinací cestovního ruchu,
zvláště pak v případě aktivní dovolené.“
Dokončení str. 2
Sylva Heidlerová
Nová více než 25 metrů vysoká rozhledna se otevřela v Dlažově. Hned první den na Nový rok ji
navštívilo 800 lidí. Vyhlídka nabízí pohled na Domažlicko, Klatovsko i na vrcholky Šumavy.
Na otevření rozhledny a její dlouhou životnost si připilo zastupitelstvo obce Dlažov, starosta Petr
Kodeš úplně vzadu uprostřed.
(sh,.zh)
Myslivecké sdružení Škaniva Zahořany pořádalo pro děti i dospělé setkání s cílem přiblížit život
zvěře v zimní přírodě, doplněné trubačským sborem z okresního mysliveckého spolku Domažlice.
O vyprávění předsedy sdružení pana Josefa Valečky a hospodáře pana Jaroslava Strnada byl velký
zájem. Přítomní vyslechli trubačské pokyny při honu, při vzdání cti ulovené zvěři. Po naučné procházce v lese čekaly děti soutěže s mysliveckou a lesní tématikou. Nádherné odpoledne plné zážitků, včetně svezení na valníku taženými koňmi pana Jiřího Voráčka, bylo zakončeno opékáním vuřtů.
Členům mysliveckého sdružení děkujeme.
Ing. Miroslav Jandečka, starosta obce Zahořany
1
Slunečného počasí s teplotou kolem nuly
využilo 1. 1. 2014 nebývalé množství lidí k výstupu na 642 metrů vysoký kopec, na němž od
roku 1896 stojí kaple zasvěcená sv. Markétě
a od podzimu roku 2013 rozhledna. Více str. 8
Br n o opět př ivítalo Kdyni a Kdyňsk o
„Na každém rohu, téměř u každého stánku
jsme potkávali netradiční kola, koloběžky nebo
šlapací kárky určené všem věkovým skupinám.
Zalétali jsme si vrtulníkem, pluli na lodi, projeli se mašinkou. U rýžování zlata jsme zavítali
i do dávné minulosti. Při putování jsme potkali
dobrého vojáka Švejka s nadporučíkem Lukášem a za doprovodu harmoniky zpívali společně staročeské písničky,“ vypráví Helena
Smolíková, která přijela z Bělé nad Radbuzou.
Jiné návštěvníky přitahovalo zase mobilní
muzeum českých a slovenských trampů.
Speciálně postavená věž podle vzoru jihočeské atrakce V korunách stromů na Lipně
vévodila výstavní hale. Bubeníci na vrcholu
věže ovládli v sousedství postávající pěvecká
i hudební uskupení, housle i trubky. Ostatně
muzikou se prezentují téměř všechny kraje,
a tak v celé hale slyšíte hudbu – cimbálovou,
country i populární. K tomu můžete popíjet
vína z nabídek vinařů a ochutnávat krajové speciality jako domácí chléb, sýry, škvarky nebo
Adventní koncert
pro fond varhany
mošty. Závěr expozice patřil lidové tvorbě, a to
nejen z textilu a keramiky, ale také z kovu,
drátů i z perníku. Někteří řemeslníci předvádí
své umění přímo na místě, třeba košíkář.
„Plzeňským krajem zněla dudácká muzika,
která pobavila každého, kdo zavítal ke stánkům
Domažlicka, Horšovskotýnska, Kdyňska, ke
stánkům Poběžovic, Klatov, Tachova a dalších
zástupců Plzeňska. Zde jsme se mohli potkat
i se zástupci naší Místní akční skupiny Český
les, kteří přijeli představit svoji novou kuchařku Chuť a vůně domova,“ popisuje svůj jednodenní výlet do Brna Helena Smolíková.
Z jiného úhlu byla ale naše krajanská expozice zase o něco těsnější než vloni. Tento
nepříznivý trend, který určují především rostoucí finanční nároky na vystavovatele, měl ale
své pozitivní výsledky. Smazal totiž pomyslné
sousedské hranice, všichni seděli u jednoho
stolu, blízko u sebe, a chtě, někdy i nechtě,
vedli přátelskou řeč.
„Za posledních deset let je vidět nesmírný
pokrok v tiskovinách, propagaci, průvodcích,
nápaditých reklamních materiálech, vůbec
v prezentaci turistických cílů. Pro mě jsou
s tímto veletrhem spojené pracovní schůzky,
vždy tu domluvím spoustu významných věcí,
i když dnes hlavně a paradoxně například
s kamarádem Zdeňkem Procházkou. Ale nejen
s ním. Prostě je tu inspirace, čas a chuť hovořit
o společných plánech,“ popsal svůj vztah
k Regiontouru ředitel Muzea Chodska Josef
Nejdl.
Ano, ubývá návštěvníků, ale těch, kteří tu
bloudili bez cíle.
„Kolik lidí zná Kdyni, buď u nás byli, nebo
se sem chystají,“ povídaly si mezi sebou kolegyně z kdyňského infocentra. „Být v Brně
u stánku čtyři dny je vždycky náročné, ale je to
pěkné. Poznáme tu spoustu nových spolupracovníků, načerpáme nápady, a i když jezdíme
domů unavené a ochraptělé, už se zase těšíme
na příští rok.“
Sylva Heidlerová
Adventní koncert 8. prosince 2013
Scholy U redemptoristů
navštívilo 150 posluchačů.
Zaplnili tak kdyňský kostel
do posledního místečka.
Za krásnou hudbu, benefici
pro naše varhany a procházku
adventní tvorbou, patří hostům
z Plzně velký dík. Děkujeme i všem,
kdo přispěli dobrovolným vstupným
na opravu varhan.
Celková vybraná částka
činila 14 306,- Kč.
Ludmila Brychová
Samotné Kdyňsko pak veletržním návštěvníkům přiblížily Ivana Dubská (zleva) a Věra Říhová, pracovnice Turistického informačního centra ve Kdyni. Z představitelů města se už pravidelně účastní místostarosta Vladislav Vilímec.
Foto Vlastimil Hálek
Muzikanti koledovali na Nový rok
Ke sváteční atmosféře přelomu roku přispělo i vystoupení mladých muzikantů z Klatov.
Pořádající společnost AgAkcent tentokrát zvolila nezvyklý termín 1. ledna, a osvědčil se.
„Přišli jsme vám zahrát a zazpívat namísto
novoročního projevu,“ s nadsázkou uvedl kapelník.
Známé i méně známé písně ve vícehlasé
úpravě potěšily několik desítek posluchačů,
kteří si udělali čas a přišli do kdyňské synagogy. Pokud se toto hudební uskupení bude
i nadále řídit svým názvem – Musica imperfecta, tzn. vyvíjející se hudba, můžeme se již
teď těšit na nevšední zážitek při jejich příštím
koncertu ve Kdyni.
Za chybně uvedený termín v kulturním servisu se s lítostí omlouváme.
(sh)
2
Nový klavír v kdyňské sokolovně
Do velkého sálu kdyňské sokolovny byl
pořízen koncertní klavír. Sál sokolovny neměl
vlastně k dispozici v posledních letech žádný
použitelný klavír. Někdy v začátku osmdesátých let se koupil sice malý Petrof. Ten byl
však později převezen do Modré hvězdy, kde
dodnes slouží.
Sál typu kdyňské sokolovny vyžaduje koncertní klavír s takovými tónovými parametry,
aby dokázal obsáhnout velký prostor. Nemá
smysl pořizovat nástroj, jehož zvuk se bude
ztrácet. Při rekonstrukci sokolovny se zdařile
provedly akustické úpravy, takže se zvuk již
netříští, jak tomu bylo v minulosti. Ostatně se
to ukázalo i při dvou vystoupeních početného
orchestru Plzeňské filharmonie.
Vybrat vhodný klavír do takového prostoru
není úplně snadné, pokud nechceme zaplatit
částku v řádu milionu Kč. Navíc jsme chtěli
pořídit klavír renomované značky, který je
zárukou zvukové kvality. Shodou okolností se
takový klavír podařilo získat. Není sice
výrobně úplně nový, ale je po zásadní rekonstrukci. Navíc původní majitel se o klavír
zřejmě velmi pečlivě staral.
Podle údajů prodejny, ze které byl klavír
pořízen, jím byl majitelem dirigent bydlící
nedalo Curychu. Neměl však po přestěhování
místo na tak velký koncertní klavír, proto jej
odprodal.
Nástroj nese značku K. Kawai, která patří
dnes mezi nejvíce prosazované výrobce akustických klavírů. Jeden takový klavír patří i do
stálé výbavy pražského Rudolfina a využívá se
pro koncerty v Sukově síni. První majitel
Koichi Kawai založil firmu v Japonsku již ve
Nový klavír v kdyňské sokolovně.
dvacátých letech. O čtyřicet let později pronikla firma na americký i evropský trh a patří mezi
špičky ve svém oboru. Klavír v kdyňské sokolovně je dlouhý dva metry a stál včetně koncertní židle 289 tis. Kč. Úplně nové klavíry této
kvality stojí výrazně nad půl milionu Kč.
Klavír zní velmi ušlechtile v horních tónových diskantech. V nižších, basových, oktávách není zatím optimálně naladěn. K doladění
nástroje dojde zhruba po dvou měsících, až si
po přestěhování zvykne na nový prostor.
Svou premiéru si klavír ve Kdyni již odbyl
na zdařilém a hojně navštíveném velkém koncertu žáků ZUŠ 28. ledna. Tak pěkný klavír
však chceme využít nejen pro koncerty základní umělecké školy. Hostování Plzeňské filharmonie ukázala, že i v současné době je
v kdyňském regionu dostatek posluchačů, aby-
chom mohli pořádat
koncerty ve větším prostoru. Je určitě lákavé
přitom následovat příkladu jiných měst a založit fungující Kruh
přátel hudby, který se
bude podílet na organizování těchto koncertů.
Pozitivních příkladů
činnosti těchto kruhů
přátel hudby je více.
Na Domažlicku je
dosud fungujícím sdružením tohoto typu
pouze Kruh přátel hudby v Domažlicích.
Nedávno jsem koncertně účinkoval se svým bratrem na Olomoucku,
kde v mnoha menších městech takové kruhy
přátel hudby fungují, spolupracují mezi sebou
a plně využívají návštěv koncertujících umělců. Těžko bychom např. na Úničovsku hledali
jméno našeho významného umělce, který by
tam nezavítal. Určitě i nový klavír je v tomto
ohledu výraznou pobídkou k rozšíření hudební
nabídky v našem regionu.
Ing. Vladislav Vilímec,
místarosta města Kdyně
Mrákovští zpěváčci v Nové Vsi
Vladislav Vilímec, který je sám klavíristou,
s nadšením vypráví o novém nástroji starostovi
města Klatov Rudolfu Salvetrovi.
Na druhý vánoční advent přijel k nám do Nové Vsi dětský mrákovský soubor. Téměř 30 krásně
krojovaných zpěváků spolu s muzikanty zaplnili hostinec u Vachaty. Radost do našich srdcí přinesly s nadšením zpívané chodské koledy. S výběrem a nacvičováním ochotně dětem pomáhají
vedoucí souboru p. Johánková, p. Bayerová a p. Růžková. Po vystoupení jsme si ještě chviličku
poseděli u kávy a chodského koláče, které pro nás zakoupil obecní úřad. Teprve k večeru jsme se
všichni rozešli k domovům. Děkujeme za krásné prožité sváteční odpoledne.
Marie Mrázová
3
K D Y Ň S K O informační zpravodaj
vydává: Sdružení obcí Kdyňska
Odpovědná redaktorka: Sylva Heidlerová
Adresa redakce: Infocentrum Kdyně
Nádražní 314
345 06 Kdyně
e-mail: [email protected]
[email protected]
Evidence periodického tisku
pod číslem MK ČR E 15943
uzávěrka příštího čísla: 25. 3. 2014
Žijí současností, myslí na budoucnost
Knihu s kulinářskými recepty čtyř regionů
vydala Místní akční skupina Český les, získáte
ji v TIC Kdyně. Přejeme si, aby vám tradiční
české suroviny v současné kosmopolitní
kuchyni nejen chutnaly, ale aby se v ní prosadily a zůstaly.
Sylva Heidlerová
Valné hromady se zúčastnily také členky soutěžního družstva žen.
Ke skládacím stolům v hasičské zbrojnici v Pocinovicích se posadilo celkem 66 členů a hostů,
aby si vyslechlo obvyklé zprávy – o činnosti za minulý rok, o hospodaření, zprávu revizní a také
hlavní body činnosti pro rok nastávající. Sbor dobrovolných hasičů Pocinovice pořádal svoji
výroční valnou hromadu.
Hlavní akcí byla komplexní rekonstrukce klubovny v prvním poschodí zbrojnice, na níž hasiči odpracovali přes 800 brigádnických hodin, když dalších více než 200 hodin odpracovali na
dalších brigádách, jako je třeba sběr kovového a nebezpečného odpadu. Pomáhali také při
rekonstrukci krovu v místní základní škole a nic nezůstali dlužni ani činnosti, pro níž jsou primárně určeni – zasahovali při hašení skládky Libkov, likvidovali zahoření komína, odstraňovali padlý strom u Stříbrného mlýna, hasili kontejner na Orlovici. V rámci výcviku se zúčastnili
okrskové soutěže i soutěže Chodské hasičské veterán ligy, založili družstvo žen a dále se věnovali výcviku dětí.
„Sál místní restaurace byl v minulých letech při valné hromadě plný do posledního místečka,“ vysvětlil Václav Ponocný st. změnu místa konání, „letos jsme se rozrostli o ženy a těžko
bychom se tam vešli. Zvolili jsme tedy domácí prostředí, kde umíme zajistit všechno, včetně
občerstvení.“
Odpovědně přistoupili v Pocinovicích k přípravě těch nejmenších, kteří v budoucnosti
nastoupí na jejich místa. Hasičský kroužek při základní škole je rozdělený na mladší a starší
žáky a loni k nim nově přibyla kategorie mateřinka. Ukázku toho, co se za necelý rok naučili,
předvedli tihle nejmenší koncem září při třetím kole veterán ligy a tak se symbolicky setkali na
cvičném hřišti u místního koupalište nejstarší a nejmladší činní hasiči. Akce se vyznačovala také
hojným počtem návštěvníků z řad místních obyvatel, kteří si také přišli 25. prosince zazpívat
a prohlédnout si živý betlém u vánočního stromku na návsi.
Zdeněk Huspek
Nabízíme pronájem
koupaliště
Obec Černíkov hledá nájemce
zařízení koupaliště Úžlebec v Černíkově
na sezónu roku 2014.
Případné žádosti zasílejte písemně
na adresu Obecního úřadu v Černíkově.
Bližší informace sdělí starosta obce
Jaroslav Šlachta
na tel. 602 479 308.
Myslivecké sdružení Úlíkovská hora ve svém revíru
Myslivecké sdružení Úlíkovská hora pořádalo jako každoročně tradiční hon v okolí
Oprechtic, Stanětic a Úlíkova. Střelci a honci
se již v ranních hodinách sešli na Úlíkově, kde
je přivítal a pohovořil o průběhu honu předseda
s hospodářem mysliveckého sdružení.
Celkem byly připraveny dvě leče. Dohromady se v revíru střelilo osmnáct kusů černé
zvěře. Konec honu byl ukončen slavnostním
výřadem a po té se střelci a unavení honci odebrali do Oprechtické hospůdky na vepřové
hody. Nechyběly ani chodské koláče, které pro
tuto příležitost upekla paní Dana Weberová.
Než začala volná zábava, proběhl ještě
myslivecký soud, při kterém se probraly
a potrestaly přestupky myslivců během honu.
Následovala volná zábava pod taktovkou
Klatovské dechové skupiny ,,Hubertka“. Během večera se také vylosovala tombola.
Dobrá nálada, která prolínala zábavu při hezké hudbě a dobrém jídle, se přehoupla přes půlnoc
a protáhla se až do ranních hodin.
Hana Hofmannová
4
Tříkrálové poděkování
Tři králové ve Všerubech.
Letošní charitativní tříkrálová sbírka na
Kdyňsku skončila. Od pátku 3. do pondělí
7. ledna se vydalo do ulic Kdyně i po okolních
vesnicích více jak 160 králů a královen, kteří
se svými vedoucími nasbírali do zapečetěných
pokladniček úctyhodnou sumu 234.871,- Kč.
Kromě ostřílených kozáků, kteří koledovali
již po čtrnácté, se v zahajovacím tříkrálovém
průvodu v sobotu 4. ledna ve Kdyni objevilo
i mnoho nových natěšených koledníků.
Velikou zásluhu má na tom velice dobrá
spolupráce s kdyňskou školou. Zvláštní dík
patří paní učitelce Strnadové, která všechny
třídy obešla a řadu dětí pro koledování získala.
Žáci ve výtvarném kroužku vyrobili nové
koruny. A mnozí z řad vyučujících se zapojili
jako vedoucí tříkrálových skupinek. Kdyňský
vikář P. Miroslav Kratochvíl, hlavní koordinátor sbírky tohoto regionu, děkuje všem
ochotným lidem, kteří svým příspěvkem podpořili ty, kteří to potřebují.
Konkrétně: Domov sv. Vavřince a Dílny
sv. Josefa v Meclově – pro klienty s chráněným bydlením, Domov sv. Zdislavy pro
matky a děti v tísni v Havlovicích, Azylový
dům a sociálně terapeutické dílny v Domažlicích. Velký dík patří všem obětavým
koledníkům a jejich vedoucím, kteří svůj čas
a mnohdy i tělesnou námahou spojenou s několikahodinovým koledováním věnovali pro
dobrou věc.
Částka vybraná v jednotlivých obcích:
Kdyně 72530,- Kč, Kout na Š. 42573,- Kč,
Spáňov 6246,- Kč, Oprechtice 5153,- Kč,
Podzámčí 3281,- Kč, Brnířov 5261,- Kč,
Prapořiště 7469,- Kč, Hluboká 6348,- Kč, Úsilov 3320,- Kč, Nová Ves a Vítovky 4800,- Kč,
Mezholezy a Luh 2703,- Kč, Vílov a Slavíkovice 2765,- Kč, Němčice 3194,- Kč, Úboč
a Všepadly 3031,- Kč, Loučim 3641,- Kč,
Libkov 2380,- Kč, Chodská Lhota a Štefle
16083,- Kč, Pocinovice 12422,- Kč, Dobříkov,
Branišov, Smržovice a Nové Chalupy 4787,- Kč,
Všeruby, Hájek, Brůdek 11288,- Kč, Starec
3712,- Kč, Zahořany 5798,- Kč, Sedlice,
Stanětice, Hříchovice 6086,- Kč.
Za farnost Kdyně Vojtěch Hána
Hledáme uklízečky
Chatová osada Hájovna
ve Kdyni
přijme pracovníky na úklid
chat a sociálního zařízení.
Sezonní práce
od května do září.
Informace v TIC Kdyně
nebo na tel. 604 549 473.
5
Liga KATA
a KUMITE
V neděli 19. ledna 2014 byla ve sportovní
hale Masarykovy základní školy Kdyně odstartována prvním kolem Krajská liga talentované
mládeže. Soutěž pořádal oddíl karate TJ Sokol
Kdyně z pověření Svazu karate Plzeňského
kraje.
Liga má čtyři kola a je určená pro žáky
a žákyně, kteří jsou nositeli bílého, žlutého
a zeleného pásku. Do Kdyně přijelo 83 dětí
z 11 oddílů západočeského regionu, které soutěžily v disciplínách KATA (disciplína rozdělená na věkové kategorie) a KUMITE (volný
zápas, který je rozdělen na věkové a hmotnostní kategorie). V lize je disciplína kata ještě
navíc rozdělena podle technických stupňů
(barvy pásku).
Nejlepších výsledků z kdyňských závodníků
dosáhla starší žákyně Zuzana Šimáčková, která
v kata vybojovala zlatou a v kumite stříbrnou
medaili. Úspěšná byla také mladší žákyně
Lucie Pišťáková, v kata získala bronzovou
medaili a v kumite skončila na skvělém
4. místě.
Mezi staršími žáky se v kumite na nejvyšší
stupínek vítězů probojoval Petr Sýkora v kategorii ve váze do 52 kg.
Stříbro ve váze do 45 kg vybojoval starší žák
Hynek Štefl. Na medailové umístění také dosáhl mladší žák Tomáš Turek, který v kategorii
kata získal stříbro. Velmi pěkné a v lize bodované páté místo obsadila v kata mladší žákyně
Tereza Knoppová. Za barvy Sokola v disciplíně
kata ještě nastoupili mladší žák Štěpán
Hirschau, který skončil na 7. místě a Jiří Pišták
ve stejné kategorii obsadil 14. místo. Mezi staršími žáky se na sedmé pozici v kata umístil
Filip Šmucr.
S potěšením mohu konstatovat, že se nám na
domácí půdě dařilo, a přeji všem další úspěchy
v následujících kolech Krajské ligy mládeže.
Zdeněk Kubalík, trenér
Turisté šli o Vánocích na Koráb
Šedesátka příznivců turistiky si na druhý svátek vánoční nenechala ujít, tradiční setkání na
Korábu u Kdyně. Odměnou za výšlap až na vrchol Korábu, ze Kdyně i okolí i v nepříznivém počasí, bylo příjemné posezení a občerstvení na horské chatě.
Helena Klimentová
Češi a Němci na Tanaberku
Zleva Josef Pongratz, Jan Löffelmann, Iva Dubská, ing. Ludmila
Rousová, Josef Kammermeier.
V neděli 29. prosince měla
premiéru společná akce třech
partnerských obcí Všeruby,
Kdyně a Eschlkam. Českoněmecké Vánoce na Tanaberku přilákaly cca 300
návštěvníků z Čech i sousedního Německa. Většina
z nich přišla pěšky, aby se
cestou za slunečného počasí
kochala nádherným výhledem do krajiny Všerubského
průsmyku. Vyzdobený kostel
sv. Anny byl zaplněn do
posledního místečka. Tu pravou vánoční atmosféru navodilo vystoupení dudácké
muziky Bulácí z Mrákova
a česko-německé vánoční
čtení. Venku bylo u ozdobeného stromu připravené občerstvení.
(ik)
Na seminářích, které pořádá společnost AgAkcent už
více než deset let v Úborsku se
přednáší vše, co potřebují starostové malých obcí vědět.
Vedle aktuálních právních
témat, to jsou i webové stránky obcí, o kterých hovořil
Jakub Červený, zástupce společnosti Galileo Corporation.
6
Víte, že...
Město Kdyně je vlastníkem 600
bytů? Lidé, kteří v obecních bytech ve
Kdyni bydlí, platí nejnižší nájmy v regionu.
Každoroční částka, která je vložena do oprav
bytů a domů přitom dosáhne tří milionů
korun. Přesto město neplánuje obecní byty
prodávat, protože by to pro ně bylo ztrátové,
a nájemníci se nemusí bát ani jakéhokoliv
zdražování, neboť vybrané nájemné stačí
pokrýt výdaje na opravy. Z toho důvodu je
tady zájem o přidělení bytu obrovský.
Letos v dubnu zmizí z Chodské
Lhoty přerostlé smrky? Nahradí je desítky
třešní, hrušní, švestek, jabloní, ale také
jeřábů. Smrky, vysázené před padesáti lety,
narostly do obrovských rozměrů, jsou velmi
křehké, a tím nebezpečné.
Součástí zájezdu divadelního
spolku Kolofantí do Prahy 29. 12. byla
prohlídka Letiště Václava Havla? Dále
společné posezení v pivnici U Fleků, prohlídka vánoční Prahy a zhlédnutí divadelního
představení Pán z Prasečkova ve Stavovském divadle.
Vánoční koncert se uskutečnil
v kostele sv. Josefa ve Slavíkovicích? Po
několikaleté odmlce opět vystoupil Mrákovský soubor. „K vysoké účasti napomohlo
i teplé počasí, které panovalo o letošních
vánocích,“ uvedl Jaroslav Šlachta, starosta
obce.
Klub českých turistů Kdyně měl
18. ledna výroční schůzi? Kdyňský odbor
má 118 členů. Skoro sto procent přítomných
si vyslechlo výroční zprávy za rok 2013 od
předsedy odboru, značkařů, vodáckého
oddílu i zprávu pokladní. S nemalým zájmem byla vyslechnuta zpráva Milana Brycha
o pokračujících pracích na zachování hradu
Rýzmberk. Na příští rok si stanovili pořádání
tradičního pochodu Za Kdyni štíhlejší, několik zájezdů a pravidelné vycházky.
Na závěrečné zasedání obecního
zastupitelstva pozval starosta obce František Jílek krom zastupitelů také současné
i dřívější zaměstnance obecního úřadu?
Dále pak čelní představitele organizací, spolků, činovníky pověřené vedením obecní kroniky, mateřské školky, knihovny a správou
obecních lesů. Zasedání mělo jediný bod
programu. Posedět a rozloučit se s rokem
2013. Účast byla stoprocentní.
Pionýrská skupina Jitřenka
Kdyně pořádala pro své členy v Modré
Hvězdě vánoční mini diskotéku pod vedením pana Kohouta? Děti si přišly zatančit,
ale vedoucí si pro ně připravili i soutěže jako
např. taneček s jablkem, podlézání pod tyčí
nebo táborová oblíbená hra tanec s židlí.
Vánoční koncert s hvězdným
trumpetistou Mathiasem Achatzem se
konal 27. prosince v poutním kostele
Narození Panny Marie v Neukirchen
b. Hl. Blut?
Na výroční schůzi Sboru dobrovolných hasičů v Chodské Lhotě byli
vyznamenáni za věrnost: 50 let u sboru
Josef Stuiber, Jan Koutník, Jaroslav
Nunvář a Karel Seidl. Dalším vyznamenaným byl Ladislav Strejc 30 let u sboru.
Turnaj ve stolním tenise
V Chodské Lhotě se již tradičně o vánočních svátcích sešli stolní tenisté, aby si protáhli tělo, ale
i utužili pingpongovou partu při Vánočním turnaji. Turnaje se zúčastnilo 18 hráčů. Z toho čtyři
v žákovské kategorii a mezi nimi i jediná dívčina Monča Černá. Předem bylo domluveno, že budeme hrát systémem každý s každým. Každý tedy odehrál 13 zápasů a hojně se nabažil pohybu.
Hostem turnaje byl i novopečený otec a dlouholetá opora lhoteckého týmu Michal Šuranský, který
přijel podpořit partu až z Moravy, za což mu všichni děkujeme. V turnaji žáků zaslouženě vyhrál
Marek Kastner, který prošel turnajem bez porážky, před Vaškem Sikou a Vojtou Strejcem. Uznání
zaslouží i Monča, která kluky pořádně proháněla a nedala jim míček zadarmo.
V hlavním turnaji mužů se z vítězství radoval Jiří Bláha, který ve finalovém zápase porazil
Milana Zajíce 3-2 na sety. Nutno dodat, že Bláhovo vítězství bylo zasloužené a největší pohár má
správného majitele. Ale počkej příští rok…Třetí místo obsadil vyrovnanými výkony Vláďa Staněk,
který věnoval do turnaje medaile a diplomy. Další pořadí Jiří Vaněk, Míra Zajíc, Luďa Marval,
Standa Václavovic, Milan Benček, Kuba Dorko, Martin Schwarz, Petr Toman, Péťa Toman, Zbyněk
Kováč a Jungman. Ceny a krásné poháry hráčům předávala Miluška Marcellová společně s prezidentem oddílu Martinem Schwarzem.
Po turnaji měl hlavní slovo dvanáctistupňový mok plzeňského Prazdroje, který přímo vybízel
k dalším soubojům. Zvítězila však dobrá nálada a dobré občestvení, o které se znamenitě postarali Standa Václavovic a Miluška Marcellová. Za celoloční podporu oddílu děkujeme těmto podporovatelům: Vláďa Staněk, Luďa Marval, Petr Toman, Martin Schwarz a Standa Václavovic.
Milan Zajíc
Pocinovičtí školáci potěšili
Jako i v předchozích letech si žáci ZŠ a MŠ
Pocinovice připravili v předvánočním čase
vánoční besídku, kterou předvedli v plně obsazeném sále v místní sokolovně. Diváci tak
mohli vidět prvňáčky a jejich vánoční pásmo
básní a písní, třeťáky a jejich pohádku O paní
Zimě. Čtvrtá třída se nechala inspirovat učivem
z vlastivědy a ztvárněním Dívčí války pobavila publikum. V podání dětí z kroužku náboženství se všichni dozvěděli o historii vzniku
adventního věnce. Závěr patřil žákům druhého
a pátého ročníku a jejich muzikálu Šípková
Růženka, kterým všechny přítomné nadchli.
Kromě přípravy besídky také děti zpívaly
koledy a vánoční písně v kostele a na počátku
měsíce rozsvítily vánoční strom před školou.
Na této akci se každoročně podílejí i místní
hasiči. Děti a jejich učitelky tak obohacují kulturní život v obci.
ZŠ a MŠ Pocinovice
7
Občané
a nový zákoník
Společné jmění manželů
(dále jen „SJM“) dle nového občanského
zákoníku můžeme rozdělit do režimu zákonného, smluveného a založeného rozhodnutím
soudu (ten však není předmětem tohoto článku).
1. Zákonný režim je užit vždy, pokud manželé uzavřou manželství a existuje do doby
zániku manželství.
Obsahem tohoto režimu SJM jsou veškeré
věci či práva, která manželé získají v průběhu
trvání manželství s výjimkou toho, co
A) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
B) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen
jeden z manželů, ledaže dárce při darování
nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti
projevil jiný úmysl,
C) nabyl jeden z manželů jako náhradu
nemajetkové újmy na svých přirozených
právech,
D) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, nebo co,
E) nabyl jeden z manželů náhradou za
poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.
Dále je jasně stanoveno, že součástí SJM je
zisk z výlučného majetku jednoho z manželů.
Např. jeden z manželů vlastní akcie, a to
i před vznikem manželství. Jakékoliv příjmy
z dividend se během existence manželství
stávají součástí SJM. Samozřejmě do SJM
patří i mzda manžela, která do SJM však patří
až dnem, kdy finanční prostředky přišly do dispozice jednomu z manželů. Posledním z příjmů
SJM je i podíl na obchodní společnosti jednoho z manželů, pokud tento vstoupil do obchodní společnosti v době existence manželství.
Do každého manželství je nutné zařadit
i možné dluhy převzaté kýmkoliv z manželů
s výjimkou případů, že
A) dluh se týká majetku, který náleží
výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu,
který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo že
B) dluh vznikl ze závazku, který převzal jen
jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se
přitom jednalo o obstarávání každodenních
nebo běžných potřeb rodiny.
2. Smluvený režim – tento režim bývá
chápán jako předmanželská smlouva či
jakákoli dohoda manželů o zúžení SJM. Jde o
smlouvu, která může být sepsána pouze ve
formě notářského zápisu, a znamená např. to,
že ne všechna majetková práva či dluhy budou
řešeny dle rozsahu zákonného režimu, nebo že
SJM de facto nikdy nevznikne. U těchto smluv
je však nutné zdůraznit to, že pokud věřitel
nebude o této úpravě cokoliv vědět, je vůči
němu takto zúžené SJM neúčinné a může požadovat náhradu dluhů bez omezení, tj. bez ohledu na to, co jste si v rámci smluveného režimu
ujednali.
Mgr. Václav Jindra
advokát
www.akjindra.cz
Impozantní panorama od svaté Markéty
stavba jakékoliv rozhledny svůj význam. Tahle
je navíc blízko, takže o to větší spokojenost.“
Finanční náklady na stavbu byly 2 718 230
korun, partnerem projektu je sdružení obcí
Kdyňska, město Kdyně, o. s. Otisk a pro všechny je ve spodní části připravena plocha s poděkováním.
Přestože zrovna na šumavskou stranu byl
kvůli inverzi výhled nevalný, našlo si o novoročním odpoledni cestu na sv. Markétu více než
600 lidí všech věkových kategorií, dětmi
počínaje a seniory konče. Pro všechny připravili dlažovští občerstvení a přestože se v dalších
dnech budou muset další návštěvníci obejít bez
svařáku nebo čaje, nebude mít rozhledna
o zájem nouzi. Jaký je momentální výhled si
budou moci všichni zjistit pomocí webové
kamery na stránkách obce Dlažov
(www.dlazov.cz).
Zdeněk Huspek
Z plošiny ve výšce 19, 20 metrů se může
návštěvník kochat pohledem do všech světových stran a nejvíc patrně zaujme impozantní
panoráma jihozápadní Šumavy. Nápad postavit
na tomto místě rozhlednu se v hlavě dlažovského starosty Petra Kodeše zrodil krátce po jeho
prvním zvolení před osmi lety a především jeho
zásluhou byla stavba realizována až do svého
slavnostního otevření.
„S přípravou jsme začali v roce 2010, kdy
stavbu odsouhlasilo zastupitelstvo obce,“ řekl
Kodeš krátce po slavnostním přestřižení pásky.
„Začal jsem shánět někoho, kdo rozhledny projektuje a natrefil jsem na ing. Antonína Olšinu
z Vysokého Mýta. S ním jsem sjezdil jeho realizované projekty – je jich mimochodem 14,
tohle je patnáctá rozhledna, kterou projektoval
spolu s ing. Martinem Novákem. Ve stejném
roce byl projekt kompletně připraven, dokumentace, stavební povolení, a čekali jsme na
vhodnou dotaci, která by uhradila většinu
nákladů na výstavbu. Obec Dlažov je malá
obec a do stavby takového rozsahu bez dotace
by se určitě nepustila. Příslib jsme dostali
v loňském roce z ROP NUTS II Jihozápad.“
Následovalo výběrové řízení na dodavatele
stavby, které vyhrála firma Teplotechna
Ostrava, která se v polovině července 2013 dala
do díla. To bylo korunováno 2. října, kdy byla
na hlavní konstrukci rozhledny umístěna
pomocí autojeřábu její střecha, vážící 4, 9 tun.
Rozhledna je vysoká 25, 40 metrů a návštěvník
se na její vyhlídkovou plošinu dostane po 94
točitých schodech.
Jedním z prvních jejích návštěvníků byl
Jaroslav Šlachta, starosta Černíkova: „Podíleli
jsme se na přípravném financování projektu, na
vlastní stavbě už ne. A dojem z rozhledny? Moc
pěkný. Jsem rodák ze Slavíkovic, takže jsem
rád, že se v kraji něco takového postavilo,
i když zrovna Slavíkovice i Černíkov a jeho
okolí je zastíněné lesem na vrcholu Dlažovské
hory (611 m), ale jinak je odtud vidět opravdu
na všechny strany.“
Spolu s manželkou sledoval dole pod rozhlednou mumraj kolem ní i Luboš Holeček
z Hluboké u Kdyně: „Pamatuji si dobu před
více než deseti lety, kdy odtud bylo do kraje
vidět od kaple. Od té doby výhled zastínily
okolní stromy, takže rozhledna je tady na místě.
A protože se rád dívám do kraje z výšky, má
Měsíčník Rozhled
přijme inzertního poradce
pro region Domažlicko.
Činost jako OSVČ.
Mobilita nutná.
Kontaktní telefon: 732 906 269
Když jsem já byl mladý zajíc
Už 22 let, na Nový rok po obědě, se sejdou na návsi občané Brnířova, aby se vydali na tradiční
novoroční pochod na Štefle. Letos bylo příznivé počasí, a tak se mohlo jít přes Loužek, Vítovky
a Ch. Lhotu. V hospodě na Šteflích nás očekávali, už tam sedělo několik starších, kteří se dopravili autem. A když začala vyhrávat brnířovská harmonika, klarinet a housle, zpívala celá hospoda,
na rozloučenou zahrála brnířovská hymna „Když jsem já byl mladý zajíc“. Novoročnímu pochodu
předchází oslava příchodu nového roku u rozsvíceného vánočního stromku na hrázi rybníku. Zde
se scházíme již před půlnocí, abychom spolu se známými a kamarády společně oslavili příchod
nového roku. Na zahřátí hoří oheň a místní hasiči rozlévají svařené víno.
„Přátelé starých traktorů z Brnířova“ se připravují na 3. setkání starých traktorů a veteránů
v Brnířově s termínem 17. května 2014. Tisknou se pozvánky, popisky, plakáty a shání se exponáty
na ukázku, která letos bude pod názvem: „Zpracování zemědělských produktů na vesnici před 80
ti léty“. Máme již připravenou funkční mlátičku, snopy obilí, tlouky a kbelíky na máslo a sháníme
ještě odstředivky na mléko.
A tak je vidět, že i na malé vesnici, když sousedi drží pohromadě, se podaří během roku udělat
několik pěkných akcí.
Za SDH Brnířov Mirek Beneš
8
Co se děje v infocentru
Zimní cyklus přednášek v sále Muzea příhraničí je v plném proudu. První přednášející
byla kdyňská rodačka Veronika Honková (na
snímku), která nám přiblížila život v Tchaj –
wanu, kde půl roku studovala. Přihlásila se
z legrace na stáž do Tchaj – wanu a za tři týdny
přišlo vyrozumnění, že je přijata. Netušila, kde
se Tchaj – wan nachází a neuměla ani slovíčko
čínsky. Přesto se Veronika do Tchaj – wanu
vydala a obohatila tak své životní a cestovatelské zkušenosti, o které se s námi podělila.
Další zajímavá přednáška proběhne
„Stopem kolem Nového Zélandu“
Historické porcelánové kalamáře
Novou výstavu s názvem „Historické porcelánové kalamáře“
můžete zhlédnout v sále Muzea příhraničí ve Kdyni až do 14. března,
vždy v otevírací době Turistického
informačního centra. Máte jedinečnou možnost zhlédnout sbírku
kalamářů, kterou nám zapůjčilo
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech.
Kamalář byl v minulém století
nedílnou součástí psacích potřeb.
O jeho významu tak nemůže být pochyb. Celek tvořil inkoust, násadka, pero a papír a kalamář byl ve své podstatě předchůdcem plnícího pera. Výstava je také zpestřená sbírkou
dřívější kancelářské techniky, které je ve sbírce Města Kdyně. Neváhejte proto a přijďte se
na krásnou historickou výstavu podívat a přesvědčit se o náročnosti školního a pracovního života našich babiček a dědečků...
Od 20. března 2014 pro Vás připravujeme velikonoční výstavu, kde budete mít možnost
zhlédnout celou řadu předmětů s velikonoční tematikou s vlastních sbírek místních obyvatel. Těšit se tak můžete na krásné kraslice a jiné velikonoční doplňky.
Cestopisné
přednášky jsou
ve Kdyni velice
oblíbené. Svědčí
o tom vždy zcela
zaplněný sál
Muzea příhraničí.
ve čtvrtek, 20. února od 17 hodin,
v Muzeu příhraničí. Přednáší Jaromír
Tippl. Čeká Vás povídání o měsíci plném
zážitků, dobrodružství a napětí.
V důchodu je čas
se učit na počítači
Společnost AgAkcent, s. r. o. pořádá
počítačové kurzy pro začátečníky v obci
Černíkov.
První zahajovací kurz má již sedm
účastníků za sebou. Jelikož klávesnice je
hlavním prostředkem pro zadávání dat do
počítače, začali jsme úvodní hodinu právě
vysvětlováním jednotlivých tlačítek na
klávesnici a psali jsme si krátký text
v Microsoft Ofice Word, aby si účastníci
vyzkoušeli psaní na klávesnici i v praxi.
Další kurz bude zaměřen přímo na program Microsoft Office Wordd. Je nedílnou
součástí znalostí na počítači a hlavně
psaní v tomto programu pomůže při tvorbě
e-mailů či v jiné počítačové komunikaci.
Postupně se seznámíme i s jinými počítačovými programy, které jsou v současné
době nezbytné.
Mezi tyto programy patří nepochybně
Skype či ICQ ale důležitá je i orientace na
internetu jako takovém, např. pro případ
objednávání zboží z internetových obchodů či vyhledávání aktuálních zpráv
a informací.
(TIC)
Kostely, kapličky a pamětníci
Při 47. setkání pamětníků v závěru roku jsme
v rámci cyklu „Kostely a kapličky“ zavzpomínali
nad fotografiemi i na kdyňské osobnosti, které mají
svůj hrob na kdyňském hřbitově.
Mezi nimi i na Hanu Štěpánkovou, folkloristku,
spisovatelku, Jaromíra Hlavsu, grafika, malíře,
Josefa Hubáčka, letce RAF, Václava Marka, umučeného gestapem, Zdenu Frýbovou, novinářku
a spisovatelku, Matěje Šlaise, knihkupce, fotografa,
básníka, archiváře a další. Přikládáme ukázku
z grafik Jaromíra Hlavsy: Autoportrét.
48. setkání pamětníků se bude konat v pátek,
14. března 2014 od 14:30 hodin v sále Muzea příhraničí. Téma setkání budou kdyňské krámy
a krámečky.
(TIC)
9
Na Celnici poprvé
odemkli Ježíškovi
Městys Všeruby předal koncem prosince
2013 klíče od prvních obecních bytů v objektu
bývalé „Celnice“ novým nájemníkům. Areál na
hraničním přechodu vlastní městys od r. 2010,
o přestavbě jedné poloviny hlavní budovy rozhodlo zastupitelstvo v únoru 2012.
Zájem o byty projevili místní mladí lidé.
V „české“ části celnice vzniklo přestavbou šest
různě velkých atypických bytů velikosti od 1+1
až po 3+1. Náklady na přestavbu činily cca
3.300.000,- Kč a byly hrazeny z rozpočtu
městyse.
Přejeme novým obyvatelům „Celnice“
krásné bydlení.
Ing. Ludmila Rousová
Nápad z konce Silvestrovské noci
Kde jinde, než při dobré zábavě a s kým
jiným než s partou kamarádů a známých, se
téměř na konci silvestrovské noci zrodil jeden
prima nápad – založit i u nás v Černíkově tradici „novoročních vycházek“.
Výšlap na slavnostní otevření „Markýtské
rozhledny“ nebo projití naučné stezky Žďár
u Chudenic, se nám nad ranním svítáním, po
konzumaci i jiných než nealkoholických nápojů, zdály jako příliš ambiciózní, takže jsme si
zvolili méně náročnou trasu – z Černíkova
k hájence na Starou Ves a zpět do Černíkova
kolem hradiště Ruchomperk.
Hasiči zpívali koledy
Boží hod vánoční se pro obyvatele
Pocinovic a okolí, stává příležitostí přijít si
v podvečer zazpívat k rozsvícenému stromu na
návsi a podívat se na živý betlém. Letos už po
třetí upořádali zpívání dobrovolní hasiči.
Hasiči pod vedením hlavního „tahouna“
podobných akcí Václava Ponocného a jeho
rodiny připravili už dopoledne stánek pro
občerstvení a přístřešek pro betlém, vytiskli
texty koled, zajistili ozvučení a na poslední
chvíli také hudební doprovod a tak krátce po
páté hodině zazněla první písnička – Narodil
se Kristus Pán.
Po jejím ukončení vyšli ze dveří školy Tři
králové – Kašpara představoval Martin Baxa,
Melichara Pavel Franěk a černého Baltazara
si s chutí zahrál Václav Franěk. Za doprovo-
du elektrických varhan Hany Fraňkové a flétny Kateřiny Herčíkové následovaly další koledy.
„Měli jsme připravenou tříčlennou živou
kapelu, která nám ale včera večer v deset
odřekla a tak jsme narychlo sehnali dvě
ochotné dámy, aby nám udělaly hudební
doprovod a my jim za to děkujeme.
Poděkovat musíme také Markétě Herlíkové,
která připravila nádherné kostýmy pro
betlém,“ řekl na závěr Václav Ponocný ještě
předtím, než všem na návsi popřál hezký zbytek svátků a hodně zdraví a štěstí v novém
roce. Potom už si hlavně děti mohly pohladit
zvířátka v betlému a domů všichni odcházeli
plni vánoční nálady.
Zdeněk Huspek
10
Menší rozepře sice nastala při stanovení
času. Čtrnáctá hodina se zdála jako příliš pozdní, třináctá pak jako nehorázně časná. Při
debatě pak jeden řekl, že se půjde v půl druhé
a tak se také šlo! Včetně dětí, psů a koně nás
bylo přes 30! A nápad to byl vskutku báječný.
Počasí přálo, těla jsme protáhli, buřty jsme
opekli a šampaňským jsme připili.
Šťastný celý rok a hodně hlavně zdravíčka
nám pak všem popřál místostarosta obce pan
Jan Hladík. Tak příští rok zase!
Jolana Velíšková a Jana Sedláčková,
Černíkov
Hyršovští hasiči
se hned tak nedají
Výroční valnou hromadu měl Sbor dobrovolných hasičů na Hyršově 17. ledna.
Sboru, který byl před rokem 2007 na pokraji
rozpadu, se ujali mladí členové, v čele se starostou sboru Liborem Märzem, včetně žen.
Jako první se podařilo stabilizovat členskou
základnu přijetím nových, převážně mladých
členů sboru.
Jako v mnohých obcích jsou hasiči na
Hyršově hybnou pákou společenského života
v obci. Na svou činnost si členové sboru vydělávají formou brigád, příspěvků od sponzorů
a od městyse Všeruby. Nemalou část svého
volna věnují technice, aby byla v akceschopném stavu, zejména pak stařičké Tatře
805, kterých je u hasičských sborů již málo.
Vrcholem práce a snažení bylo konání okrskové soutěže v roce 2013, která se zde konala
po dlouhých 27 letech.
Příprava soutěže stála nemalé síly. Ale práci
zhatila večer před konáním soutěže průtrž mračen, kdy se prostor, kde se měla soutěž konat
proměnil v „rybník“.
Nadlidským úsilím členů sboru i ostatních
občanů se podařilo připravit soutěžní prostor
tak, že se soutěž mohla uskutečnit. Po delší
přestávce se zúčastnilo soutěže i domácí družstvo mužů doplněné ženami.
Za výsledek v soutěži se nemusí družstvo
stydět. Na valné hromadě byli přijati dva noví
členové.
Helena Klimentová
K o s t e l s v. M i k u l á š e v e K d y n i
Pokračování z minulého čísla
Kolem kostela sv. Mikuláše se rozkládá hřbitov, rozdělený na tři části: starý, nový a urnový.
Starý hřbitov již nestačil a tak se začal rozšiřovat směrem od kostela ke Škarmanu hřbitov
nový. I když se zde pohřbívalo už dříve, dnešní
podobu s kamennou zdí dostával až po r. 1945.
Později, po zbourání staré márnice, se v zadní
části nového hřitova vytvořil tvz. „urnový háj“.
Od 80. let min. stol. je v provozu i smuteční
obřadní síň.
Na hřbitově pracovalo v průběhu doby několik hrobníků. Nejstarší byl do r. 1922 pan
Kozina. Od r. 1922 do r. 1945 Bedřich Šperl
a po válce v r. 1945 skoro až do své smrti
v r. 1999 Jan Váchal. Dnes v této činnosti
pokračuje jeho syn Antonín Váchal.
Na hřbitově je pohřbeno mnoho významných osob našeho města:
vlevo od hlavního vchodu do kostela je hrob
Vincence Schaffránka. Ten se zasloužil o vznik
pošty ve Kdyni v r. 1832. Vzadu na pravé straně
kostela je hrobka rodiny Kavale. Její někteří
členové byli významnými církevními hodnostáři. Za touto hrobkou je hrob Ferdinanda
Tšídy (starosta města v letech 1891 – 1905).
Kousek od tohoto hrobu je hrob Matěje Šlaise
(* 23. 5. 1896 – † 8. 4. 1976) kdyňského, ve své
době nejstaršího archiváře, pocházejícího
z Dobříkova. Další je koncertní mistr a hudeb-
Novoroční fotbalové derby
ní pedagog prof. Karel Weber (* 6. 3. 1834 –
† 26. 11. 1911). Opodál odpočívá oběť nacismu
Václav Marek (* 10. 11. 1905 – † 18. 5. 1940
Klatovy), pocházející z Němčic a po kterém je
pojmenováno sídliště pod Škarmanem.
V urnovém háji má místo svého posledního
odpočinku akad. malíř Jaromír Hlavsa, spisovatelka Zdena Frýbová (* 30. 8. 1934 – † 22. 2.
2010) a v neposlední řadě letec Josef Hubáček
(* 17. 10. 1909 – † 9. 4. 1988).
Mezi dalšími známými osobnostmi je spisovatelka Hana Štěpánková, starosta a doktor
Edmund Žákavec, MUDr. Lev Hartman
(* 15. 2. 1905 - † 28. 6. 1959) a mnoho dalších.
Ve Kdyni jsou ještě dvě kapličky. Jedna je
umístěna v Komenského ul. je z 2 pol. 18 stol.
Uvnitř je dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého. Tato socha stála dříve v kapličce na
náměstí blíže dolní kašny do r. 1873. Tato kaplička sploštělého hranolovitého tvaru byla opatřena zvonkem, jímž policajt oznamoval poledne a vyzváněl ranní a večerní klekání.
Druhá kaplička Panny Marie Bolestné
pochází ze zač. 19 stol. a stojí v blízkosti kostela sv. Mikuláše mezi kaštany.
Rudolf Šlajer
Potřebujete půjčit
peníze?
Individuální přístup,
solidní jednání.
1. 1. 2014 se odehrál na mrákovském hřišti druhý ročník fotbalového derby mezi Slávií
a Spartou. Tentokrát byla šťastnější Sparta, která vyhrála 8:6 (poločas 3:3) a srovnala tak vzájemnou bilanci na 1:1. Podmínkou pro registraci do týmů byl minimální věk 35 let, bývalá nebo současná příslušnost k TJ Sokol Mrákov a samozřejmě srdeční vztah k jednomu z rivalů. Za krásného
počasí sledovalo zápas kolem třiceti spokojených diváků, protože k vidění bylo všechno co k derby
patří. Krásné góly, tvrdé zákroky, ale i ostré vzájemné výměny názorů a invektivy na rozhodčího.
Se závěrečným hvizdem však emoce ustoupily stranou a v restauraci Na Pergole při dobrém guláši
a pivu se plánoval další 3. ročník této povedené akce.
Vladimír Duffek, ředitel ZŠ Mrákov
Živý betlém ve Kdyni
Od roku 2008 pořádá farnost Kdyně ŽIVÝ BETLÉM. Přes nesmělé začátky
se již zařadil do tradičních vánočních akcí města. Je spojený i s rozdáváním
betlémského světla. Největší radost snad přináší stále větší množství zapojujících se dětí a organizátorů. Velké díky patří sboru Radost, který pravidelně
příběh hudebně doprovází, ale i dětem, hercům ze ZŠ Kdyně a učitelkám Petře
Černé, Lence Vostárkové, Hance Buškové a Romaně Barhoňové. Děkujeme
i výtvarnému kroužku pana Přemysla Rašky za výrobu velmi zdařilých zvířecích kulis a překrásných lampiček na betlémské světlo. Díky panu Švajnerovi
za zapůjčení živých oveček. Putování Marie a Josefa z Nazaretu do Betléma se
poprvé odehrávalo na dvoře kdyňské fary. Starobylé budovy, ale i klidnější prostředí bez aut u hřbitova, se staly jistě přínosem.
Organizátoři děkují všem divákům za velkou účast, ale i shovívavost při některých nedostatcích vyplývajících z nového prostředí a právě z nečekaně velkého počtu návštěvníků. Na ŽIVÝ BETLÉM 2014 slibujeme zmenšení scény
a tím i zvětšení plochy pro diváky( tj. zlepšení viditelnosti). Pevně věříme, že
se na faře u jesliček opět za rok setkáme v tak hojném počtu, a že se nám podaří v předvečer Štědrého dne i společné zpívání koled.
Ludmila Brychová
11
Řešíme také úvěry
pro firmy, konsolidace
i exekuce na nemovitostech.
Volejte telefon 734 200 646
pondělí – pátek 9 –17 hod.
Výročky v pocinovickém okrsku
Na valné hromadě v Loučimi hromadě přijali hasiči novou členku Sašu Dirriglovou.
Dobrovolní hasiči se na svých výročních
valných hromadách sešli nejprve v Loučimi,
o den později pak ve Smržovicích.
V Loučimi je ze 120 obyvatel 43 členů SDH,
ke dvěma mladým členkám letos přibyla další
a „vylepšila“ tak věkový průměr sboru. Ten se
klasicky zaměřuje na brigádnickou výpomoc,
například při mýcení náletových stromků
a keřů nebo čistění koupaliště, hasiči pořádali
cestovatelskou přednášku, ochotnické divadlo,
svůj nový prapor prezentovali v průvodu
k uctění sv. Floriána v Domažlicích i při křtu
nové stříkačky v družebním sboru bavorského
Vorderbuchbergu. Hasiči jsou zde nicméně především pro pomoc při zásahu u požárů
a k jejich předcházení To se letos odehrálo při
soutěži v požárním sportu v Chodské Lhotě
a při okrskovém velitelském dnu v Loučimi.
„Jsem ráda, že zde máme tak obětavé hasiče,“ řekla ve svém vystoupení starostka obce
Jana Dirriglová, „dovedou se postarat nejen
o své profesní záležitosti, ale také o záležitosti
obecní, a proto jim rádi přispějeme na činnost
částku 20 tisíc korun.“
A protože si loučimští dovedou také peníze
vydělat, mohli si pořídit čtyři nové hadice
„B“ i s rozdělovačem v hodnotě 17 tisíc.
Smržovice jsou součástí Kdyně, obyvatel
zde evidují šedesát, z toho „u hasičů“ jich je
17, včetně dvou žen. Na sobotní valné hromadě
do stoprocentní účasti chyběl pouze jeden člen!
Dobrovolní hasiči v zimě provozují lyžařský
vlek na kopci, kde od září letošního roku stojí
nová kaplička, v létě už řadu let úspěšně provozují tábořiště u místního koupaliště. Sa mozřejmostí je účast na soutěžích v požárním
sportu a jestliže až do loňského roku předváděli práci s plovoucím čerpadlem, letos se zúčastnili soutěže plnohodnotně s renovovanou
stříkačkou PS 12.
Z vydělaných peněz investovali do nákupu
čtyř nových uniforem necelých 15 tisíc korun,
starosta sboru Václav Mráz vyrobil svépomocí
sběrací koš za sekačku na trávu.
Letošní valná hromada byla trochu slavnostní, jednatel a kronikář Mráz (čp. 15) obdržel
vyznamenání Řád sv. Floriána. Ve svých 77ti
letech je platným členem sboru už od roku
1955 a díky jeho práci mají smržovičtí jednu
z nejlépe vedených kronik!
Všechny přítomné potěšil starosta Kdyně Jan
Löffelmann, oznámil definitivní termín i částku
na vybudování nového zázemí na koupališti –
hotovo by mělo být 15. června, hodnota stavby
bude 772 tisíc korun.
Zdeněk Huspek
Večer
plný hvězd
V pátek 20. prosince 2013 se v sále kulturního domu v Mrákově konalo tradiční vystoupení žáků deváté třídy ZŠ Mrákov, tentokrát
pod názvem Večer plný hvězd.
Více než hodinový zábavný program, který
moderovali J. Hornová a V. Blacký, byl převážně složený z vtipných vystoupení deváťáků,
parodujících české komiky a obohacen o zpěv,
tanec a hraní na hudební nástroje.
Velký úspěch u diváků zaznamenala Prima
pětka, tvořená z žáků třetí třídy a mateřské
školy, která svým bezprostředním vystoupením
nadchla všechny diváky. Třešničkou na pomyslném dortu bylo závěrečné sborové vystoupení
celé deváté třídy, po kterém následoval bouřlivý, několikaminutový potlesk téměř zaplněného
sálu.
Vladimír Duffek, ředitel ZŠ Mrákov
Město Kdyně v předstihu, ale o to srdečněji zve na
setkání seniorů při dechovce:
16. května od 18 hodin v sokolovně ve Kdyni.
S harmonikou na olympiádu
V sále MKS Modrá hvězda. se v polovině ledna představili všichni svěřenci paní učitelky Mgr.
Petry Vlčkové z akordeonového oddělení a také někteří žáci ze třídy paní ředitelky Milady
Nejdlové, která vyučuje hře na klavír. Posluchači si tak poslechli skladby na akordeon a na klavír
z různých žánrů. Žáci předvedli výborné výkony a ukázali všem divákům, co se za uplynulé pololetí naučili a jak se zase o kousek zlepšili. Závěr besídky patřil akordeonovému souboru s názvem
„Lentilky“. Celkem šest muzikantů zahrálo pod taktovkou jejich paní učitelky šest skladeb
a poslední písničku „Žádnej neví co jsou Domažlice“ i zazpívali a spolu s nimi si prozpěvoval
i celý sál. Publikum bylo složeno především z rodičů, prarodičů a přátel a ti odměnili mladé muzikanty za jejich výkony velkým a zaslouženým potleskem.
Nejdelší a nejnáročnější repertoár zahrála žákyně 4. ročníku na akordeon Hana Matějková, která
v pondělí 20. ledna spolu s její paní učitelkou Mgr. Petrou Vlčkovou odjela reprezentovat Plzeňský
kraj na VI. zimní olympijské hry dětí a mládeže do Žďáru nad Sázavou, kde bude soutěžit ve hře
na akordeon. Akordeonová soutěž je dvoukolová a za každý kraj v ní soutěží jen jeden zástupce.
Pořadatelem této olympiády je kraj Vysočina. Kromě této disciplíny se na olympiádě soutěží ještě
v kreslení a hlavně v zimních sportech jako je krasobruslení, rychlobruslení, alpské lyžování,
běžecké lyžování, biatlon, lyžařský orientační běh a snowboarding.
Přejeme všem sportovcům hodně úspěchů. (red)
12
První československá pilotka se narodila na Kdyňsku
Před 114 lety se na Kdyňsku narodila
první československá pilotka.
Málokdo ví, a to i z řad stálých obyvatel, že
v dnes malé vesničce na rozhraní klatovského
a domažlického regionu – Slavíkovicích – se
narodila naše první pilotka Anežka Formánková. Druhá Češka, která řídila letadlo.
První českou ženou ve vzduchu byla Božena
Laglerová (1886 – 1941). Zatímco o jejím
životě i profesní dráze se dozvíme mnoho,
o naší rodačce takřka nic. O to je pátrání po
jejích stopách zajímavější a snad i smysluplnější.
Otec Anežky, Karel Formánek, se narodil
8. října 1872 ve Vídni a do Slavíkovic
/Slavíkova/ přišel podle sčítacích archů v roce
1883, tedy v 11 letech. V roce 1910 byl majitelem dvou domů v obci, a to čp.1 a čp. 3.
Rodina Formánkova v domě čp.1 nejen žila,
ale provozovala v něm i koloniál, tedy obchod
se smíšeným zbožím (ten fungoval již v roce
1907) a samozřejmě jim patřilo i rozsáhlé hospodářství. Formánek patřil k nejbohatším sedlákům ve vsi, v roce 1910 vlastnil mimo jiné
šestnáct kusů hovězího dobytka, osm prasat,
dvě kobyly a šedesát slepic. A že byl i aktivním včelařem nám dokazuje šest kusů pohyblivých úlů. Dům čp. 3 Formánek pronajímal.
Při sčítání lidu v roce 1921 je Formánek uveden jako majitel domů čp. 1,13 a 30.
Za manželku měl Anežku Pscheidtovou,
narozenou 2. března 1877 ve Slavíkovicích,
jejíž matka pocházela z Prapořišť a do Slavíkovic se přivdala. Anežka se narodila rodičům Formánkovým jako šesté dítě, 13. února
1904. Měla ještě 5 starších sester (Josefu,
Annu, Marii, Janu a Kristýnu), mladší sestru
Vlastu a bratra Josefa. Do obecné školy ve
Slavíkovicích začala Anežka chodit 16. září
1910, po absolvování povinné školní docházky pokračovala na měšťanské škole ve Kdyni.
Rodina se před rokem 1929 odstěhovala do
Plzně, do Slavíkovic však i nadále jezdila především matka Anežka Formánková.
Naše Anežka Formánková vystudovala
Střední obchodní školu v Praze a pak se odstěhovala za rodinou do Plzně, kde pracovala
jako úřednice ve Škodových závodech.
Jednou přišla z pouhé zvědavosti na letiště
Západočeského aeroklubu a létání ji ohromilo
natolik, že se stala jeho členkou.
Ve výcvikovém ročníku 1927/1928 tak stála
třiadvacetiletá Anežka po boku mužů a jako
žačka pilota Vavřince Šedivce, svého budoucího manžela, se připravovala nejen po praktické, ale i technické stránce na vzlétnutí.
V květnu 1928 složila příslušnou zkoušku
a 4. června 1928 s diplomem č. 18 se stala
první pilotkou turistických (sportovních) letadel v Československu. Klub jí daroval čestnou
stuhu v barvách trikolóry s nápisem „V upomínku na pilotní zkoušku 30. 5. 1928“ a časopis Letec jí věnoval oslavný článek.
Dne 10. října 1930 složila Anežka další
leteckou zkoušku, tentokrát II. třídy, čímž získala oprávnění k řízení velkých letadel s více
než deseti cestujícími na palubě. O jejích profesionálních aspiracích svědčí mimo jiné i to,
že k diplomu č. 18 připojila 30. listopadu 1931
ještě diplom č. 115 navigátorky II. třídy (navigátor II. třídy musel být při mezinárodní
veřejné letecké dopravě na palubě každého
letadla, při letu delším 160 km, v noci od
25 km do 1 000 km bez mezipřistání).
Anežka, mezi letci nazývaná Ágnes, se od
roku 1928 aktivně zapojila do činnosti
Západočeského aeroklubu a jako jediné ženy
si jí všímal i tehdejší tisk: Český deník,
Národní noviny, Národní politika, Lidové
noviny a Nová doba. Regionální noviny
napříč republikou, mezi nimi i místní Kdyňská stráž, se zmiňují o Formánkové především
v souvislosti s leteckými dny, jichž bylo bezmála 1500.
O soukromém životě Anežky Formánkové
toho moc nevíme. Pravděpodobně v roce 1932
se provdala za svého kolegu z klubu Vavřince
(Vávru) Šedivce, neboť od tohoto roku ji
známe pod jménem Formánková – Šedivcová.
V roce 1939 odchází Ágnes za svým manželem do Prahy. Jejich odchod z Plzně ovlivnilo
zrušení leteckého oddělení Škodových závodů, tedy výroby motorů a letadel typu
Dewoitine. Dlouhý společný život jim však
nebyl dopřán. Šedivec zemřel již v září roku
1943.
V roce 1945 se pilotka zúčastnila prvního
poválečného setkání bývalých členů Zápa dočeského aeroklubu, poslední záznamy o ní
tu najdeme v roce 1949.
Anežka Formánková – Šedivcová zemřela
během pobytu na Slovensku 17. prosince
1971 v Kežmaroku v nedožitých 68 letech
a byla pohřbena v Plzni – Doudlevcích.
Sbor dobrovolných hasičů se společně
s Obecním úřadem v Černíkově rozhodl uctít
tuto výjimečnou a neprávem opomíjenou
ženu.
Na památku jejího 114. narození bude na
návsi ve Slavíkovicích odhalen pamětní
kámen. Celá akce se uskuteční v sobotu
3. května v rámci již tradičního pouťového
poháru, jehož součástí bude i okrsková
soutěž hasičů.
Slavíkovický hasičský sbor si navíc letos
připomíná 120. výročí svého založení, a tak
věříme, že připravovaný program zaujme
nejen příznivce požárníků.
Jitka Kurcová,
Slavíkovice
Pochod zimní přírodou zakončený hospodou
Dárek,
kterým potěšíte každého:
Plastická mapa
Šumavy,
Českého lesa nebo
Plzeňského kraje
k dostání
v Turistickém
informačním centru
Kdyně
Lhotští zahrádkáři každoročně ukončují sezónu a pomyslně zamykají Lomeček v Německé hoře
nad Chodskou Lhotou. U moštárny se letos sešlo zhruba čtyřicet účastníků pochodu do Lomečku
a potom do hospody „U Bednářů“ na Šteflích. Předseda spolku Miroslav Bayer popřál všem, abychom i v Novém roce „zdrávi došli“!
Milan Zajíc
13
K
Ku
u rr n
u ll tt u
n íí s
se
e rr v
v ii s
s
ÚNOR
13. 2. Kdyně, Trouba na večeři, od
19:30 hod. v kině. Trouba na večeři je
název slavné francouzské komedie Francise
Vebera, známé také z filmového zpracování.
15. 2. Koloveč, Ples městyse Koloveč,
od 20 hod. v KD Koloveč s hudebním
doprovodem v podání orchestru „KT Band“
15. 2. Mezholezy, Masopustní průvod,
zahájení ve 13 hod. z hospody, od 18 hod.
masopustní zábava, hraje Šejnovjanka
15. 2. Všeruby, Dětský maškarní bál,
od 14 hod. v KD, pořádá SRPDŠ při ZŠ
Všeruby, zahraje Míla Šobr
15. 2. Kdyně, zimní Bivak (Špandava),
vede L. Zlámal. Pořádá KČT odbor Kdyně
15. 2. Chodská Lhota - Štefle, Šteflovská pětka Richarda Stehlíka – II. ročník, od
10 hod., v 10 hod. společné foto účastníků,
koná se za každého počasí, na běžkách nebo
pěšky, cíl hospoda Štefle
20. 2. Kdyně, Cestopisná přednáška
o Novém Zélandu, od 17 hodin v sále
Muzea příhraničí v podání Jaromíra Tippla
22. 2. Starý Klíčov, Hasičský bál, od
20 hod. v sále KD Starý Klíčov. K tanci
a poslechu bude hrát Pětka ze Štítovek.
Pořádá SDH Starý Klíčov
22. 2. Prapořiště, Sokolský ples, od 20
hod. v sále místní sokolovny, pořádá TJ
Sokol Prapořiště, zahraje Orient Expres
22. 2. Pocinovice, Sokolský bál, od 20
hod. v sále kulturního domu.
22. 2. Chodská Lhota, Masopustní
průvod masek, sraz ve 13 hod. v pohostinství „U Strnadů“. Po průvodu pochování
Masopusta tamtéž. Pořádají hasiči
23. 2. Starý Klíčov, Dětský maškarní
bál, od 14 hod. v sále KD Starý Klíčov.
Hasiči zvou širokou veřejnost
BŘEZEN
1. 3. Pocinovice, Masopustní průvod,
sraz masek ve 13 hod. před sálem kulturního
domu
1. 3. Libkov, Masopustní průvod po
obcích Loučim, Nová Víska a Libkov, od 13
hod. Večer navazuje v sále místního mototestu maškarní bál. Pořádá SDH Libkov
společně se Sokolem Loučim
1. 3. Koloveč, Masopustní průvod, od
15 hod. a maškarní zábava od 19 hod. v KD
Koloveč. Hraje hudební skupina PELÍŠCI
1. 3. Chodská Lhota, Dětský maškarní bál, 13 hod. Hraje D. J. Míla Šobr, uvádí
Marie Mužíková. Pořádá oddíl volejbalu
1. 3. Chodská Lhota, III. Pyžamový
bál, od 20 hod. Hrají Míla Šobr. Bohatá
tombola. Pořádá oddíl volejbalu
1. 3. Kdyně, Po stopách hraběnky
Schönbornové, vede J. Kliment, pořádá
KČT odbor Kdyně
1. 3. Černíkov, Masopustní průvod
4. 3. Z Lambachu pochod na Ostrý,
9.30 hod. u Gasthof zur Post (hostince
U pošty) v Eschlkamu. Společná doprava do
Lambachu. Doba pochodu cca. 3 – 4 hod.
Pochod pořádá
turistická
kancelář
Eschlkam. Info u Jany Dirriglové, mob.
777617735
nebo
e-mail:
dirriglová@centrum.cz
7. 3. Kdyně, beseda s vypravěčem
Vladimírem Bernáškem o slavných hercích
v pořadu “Aby reč nestála“. Od 14:30 hod.
v sále Muzea příhraničí, pořádá společnost
AgAkcent.
7. 3. Černíkov, oslava MDŽ, beseda
s vypravěčem Vladimírem Bernáškem o slavných hercích v pořadu “Aby řeč nestála“. Po
skončení hraje klatovské duo Lovci rytmu.
Od 19 hodin, společenská místnost.
8. 3. Mezholezy, oslava MDŽ, od 15
hod. ve společenské místnosti beseda
8. 3. Libkov, oslava MDŽ, pořádá pro
místní ženy SDH Libkov
9. 3. Kdyně, Z louže pod okap, od
19:30 hod. v kině. Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo, uplácelo... a není
tomu jinak ani dnes. Námět komedie
pochází z mnoha kauz, které se v posledních
letech vyrojily v našem českém prostředí
a které nás zvedají ze židlí.
9. 3. Chodská Lhota, oslava MDŽ,
vystoupení dětí z místní MŠ, Černíkovské
ochotnické divadlo zahraje hru Lucerna. Na
závěr zahrají Pošumavské heligonky. Pořádá
OÚ a hasiči
14. 3. Kdyně, 48. setkání pamětníků,
od 14:30 hod. v sále Muzea příhraničí. Téma
setkání budou kdyňské krámy a krámečky.
15. 3. Kdyně, herní výstava deskových
her, od 14 – 18 hod. v MKS Modrá hvězda.
Návštěvníci si mohou vybrat z bezmála
padesáti her. K dispozici jsou krátké logické
hříčky, karetní hry, strategické hry a také hry
pro nejmenší hráče. Pořádá PS Safír.
15. 3. Kdyně, Ples „BIKE BÁL –
NEBÁL“, od 20 hod. v sokolovně. Bohatá
tombola. Předprodej vstupenek ve Spor baru
a Sportovní potřeby Radek Váchal Brnířov.
Pořádá SK bike team JABKOTY Kdyně
15. 3. Kout na Šumavě, třetí koutské
vepřové hody, od 10 hod. na parketě na
Střelnici v Koutě na Šumavě
KINO
ÚNOR
4. – 5.
7. – 8.
20:00 Vejška
20:00 Byzantium:
Upíří příběh
11. – 12. 20:00 Angelika
14. – 15. 20:00 Život Adele
18. – 19. 17:00 Cesta za
Vánoční hvězdou
21. – 22. 20:00 Parchanti spí dobře
25. – 26. 20:00 Mafiánovi
28.
20:00 Nepravděpodobná
romance
BŘEZEN
1.
20:00 Nepravděpodobná
romance
4. – 5. 20:00 Vejška
7. – 8. 20:00 Kameňák 4
11. – 12 . 20:00 Collete
14. – 15. 20:00 Líbánky
18. – 19. 17:00 |P|eklo s princeznou
21. – 22. 20:00 Rozkoš
25. – 26. 20:00 Příběh komtra
28. – 29. 20:00 Husiti
31.
20:00 Žena v kleci
20. 3. Kdyně, velikonoční výstava, až
do 30. dubna 2014 v sále Muzea příhraničí
ve Kdyni
20. 3. Kdyně, Cestopisná přednáška
o „Velikonoční ostrov - RAPA NUI“, od 17
hodin v sále Muzea příhraničí v podání
Krzysztofa Dedka
22. 3. Všeruby, Bál SRPDŠ, od 20 hod.
v KD Všeruby, zahraje Míla Šobr
22. 3. Kdyně, vlakem do Malonic, vede
P. Mařík, pořádá KČT odbor Kdyně
23. 3. Loučim, oslava MDŽ, od 15 hod.
v sále restaurace. Vystoupí ochotnický soubor Černoch z Černíkova. Pořádá SDH
29. 3. Pocinovice, Divadelní přestavení, ochotníci z Černíkova, od 19 hod. v sále
kulturního domu
29. 3. Koloveč, divadelní představení,
KD, účinkující soubor bude upřesněn
30. 3. Kdyně, Lucerna aneb Boj o lípu,
od 19:30 hod. v kině. Představení divadelního spolku Černoch z Černíkova s hrou,
kterou můžete znát i v podání Josefa
Dvořáka.
Ples se Starci na chmelu
To tady ještě nebylo: Obyvatelé Domu seniorů Kdyně si poprvé v historii tohoto zařízení
poprvé zatančí na místním plese 8. února od 15 hodin.
Zaměstnanci, kteří se snaží obyvatelům připravit opravdový Domov, pro ně připravili 1. ples
obyvatel Domu seniorů Kdyně. Většinu obyvatel Domova tvoří lidé, kteří mají výrazně omezenou
hybnost nebo se na vlastních nohou nepohybují vůbec. „V Domově pravidelně probíhá taneční
terapie, kde tančíme také s obyvateli na invalidním vozíku. Takže zkušenosti máme. Nové je to, že
jsme pozvali také rodiny obyvatel, přátele Domova a zaměstnance. Zahrají Starci na Chmelu.
Součástí odpoledne bude také taneční vystoupení obyvatel Domova, které není úplně lehké s obyvateli nazkoušet,“ říká jeden z organizátorů plesu Michal Tesař.
(red)
14
15
Přelom roku na Kdyňsku
Závěrečný seminář Univerzity 3. věku 2013/2014 se uskutečnil v Kolovči
za účasti zástupců České zemědělské univerzity Praha, asi 240 studujících
seniorů z 15 středisek Plzeňského kraje a významných hostů.
(jb)
Vánoční koledování v kostele sv. Jiří v Koutě na Šumavě.
V pondělí, 23. prosince se v kostele sv. Mikuláše v Úboči rozezněly
melodie sboru Cansonetta, občerstvení zajistil Obecní úřad Úboč.
Očekávaný předvánoční volejbalový zápas mezi učiteli a žáky
Základní školy v Mrákově. V bouřlivé atmosféře přihlížejících fanoušků se oba týmy nakonec rozešly se spravedlivou remízou 2:2 na sety.
Děti z Pocinovic vybaveny korunami a plášti, rozdělily se do čtyř skupin
a vyrazily do všech světových stran obce. U každého domu potěšily typickou
písní „My tři králové jdeme k vám…“.
16
Jak zlepšit meziobecní spolupráci, je název projektu Svazu města
a obcí, ve kterém Kdyňsko zastupuje místostarosta Kdyně Vladislav
Vilímec, starostka Loučimi Jana Dirriglová a Sylva Heidlerová, krajská koordinátorka projektu.
Download

Sestava 1 - Sdružení obcí Kdyňsko