OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ
duben – srpen 2011
Kostel sv. Zdislavy byl vysvěcen v roce 1997
Evropský rok dobrovolnictví
Rada ministrů EU vyhlásila rok 2011 ,,Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního
občanství.“
Cílem této iniciativy je vytvořit ve státech EU prostředí příznivé pro dobrovolnictví, podpořit
organizátory dobrovolnických aktivit, ocenit dobrovolnickou činnost a zejména zlepšit povědomí o
významu a hodnotě dobrovolnictví u veřejnosti.
Informace z obce
Sanace vlhkého zdiva
15.července byla zahájena sanace vlhkého zdiva
víceúčelové budovy č. 68. Sídlí zde klub seniorů,
obchod se smíšeným zbožím a klubovna pro děti.
Opravu provádí firma SANACE s.r.o. Zlín, jejímž
vedoucím je p. ing. Luděk Rafaj.
Součástí prací je :
Odstranění starých omítkových vrstev
Částečné odkopání objektu
Provedení vodorovných infuzních clon v úrovni
podlah
Dílčí obnovení venkovního vertikálního
hydroizolačního systému s využitím difuzní
minerální sulfátové stěrky
Nové horizontální hydroizolace
Pro realizaci nových omítek a maleb je použit
výhradně sanační systém dle WTA
Provedení venkovních drenáží
Podnětem pro zahájení této veřejné zakázky bylo získání dotace 621.000 kč. od Zlínského kraje,
415.000 kč poskytne ze svých prostředků obec.Předpokládaný termín ukončení opravy je 30 září
2011.
Oprava dlažby u kostela
V červnu bylo provedeno předláždění dlažby
chodníku u kaple sv. Zdislavy, která již byla
v nevyhovujícím stavu.
Ukončení školní docházky
K 30. červnu 2011 ukončili povinnou školní docházku Tomáš Maňas, Denisa Mikšaníková, Michaela
Přílučíková, Radim Martínek a Michaela Janesková.
Oprava části silnice
V červenci se v obci opravovaly části silnice, které
byly ve špatném stavu.
Tuto opravu provedla Správa a údržba silnic Zlín.
Jednalo se o opravu prasklin a provedeno
částečné odfrézování vozovky a byla položena
nová asfaltová směs.
Barum rally
V neděli 28.srpna projížděly naší obcí závodní
vozy 41. ročníku Barum czech rally Zlín.
Jednalo se o rychlostní zkoušku Maják – Komárov,
která byla obnovena téměř po dvaceti letech.
Úspěch mladých biologů v soutěži
Zlínského kraje
V přípovědné soutěži Poznej a chraň, jejíž krajské
kolo se konalo 20.dubna v Želechovicích obsadil
tříčlenný tým ve složení Gabriela Martínková a
Pavel Hronek z Oldřichovic spolu s Jiřím Kunzem
z Napajedel 1. místo. Tímto výborně reprezentovali
nejen svou 2. ZŠ Napajedla ale i naši obec.
Velikonoční klapání
Velikonočního klapání se letos zúčastnilo 25 chlapců.
Průvod klapáčů měli na starosti kaprál Martin Přílučík,
podkaprál Adam Bačík, hejtman David Vančík,
podhejtman Jakub Silný a vodič David Mikšaník.
Setkání seniorů Oldřichovic a DPS
Pohořelice
Vzájemné setkávání se stalo již dlouholetou
tradicí.Tentokrát se senioři sešli v zámecké restauraci
v Pohořelicích, kde si při velmi dobrém jídle popovídali
a zazpívali.
Pouť v Oldřichovicích
5. června se konala v obci pouť. V neděli dopoledne
byla v kapli sv. Zdislavy slavnostní pouťová mše a
odpoledne se konalo požehnání. Pěkné slunečné
počasí přispělo k velké návštěvnosti dospělých a
hlavně dětí, které se těšily na pouťové atrakce.
Procesí v Oldřichovicích
3.července procházelo obcí procesí 120 poutníků, kteří
putovali ze sv. Hostýna na Velehrad.
Nejprve se poutníci účastnili mše v kapli sv.Zdislavy a
poté promoklí a zmrzlí vzali za vděk připraveným
horkým gulášem, kávou, čajem a koláčky, které pro ně
připravili oldřichovičtí občané. Na pohoštění si poutníci
finančně přispěli.
Ilustrační foto
Memoriál Františka Samsonka v malé kopané
V sobotu 25.června se konal na hřišti V kopcích 1. ročník
memoriálu Františka Samsonka za účasti družstev
PIVOJ, SKÁCEL TEAM, TEOZ I, TEOZ II, KARLOVICE,
DOSPO, METAL PS, LOKOMOTIVA VAGON.
Vítězem se stalo mužstvo DOSPO, druhé skončily
KARLOVICE a třetí místo patřilo TEOZ II.
Přestože ráno začalo dešťovými přeháňkami, počasí se
nakonec umoudřilo a vydrželo i při večerním posezení.K
dobré pohodě hrál po celou dobu turnaje Radek Zeman.
Oldřichovický Žejdlík
9.července se na hřišti V kopcích konal již 8. ročník
festivalu folkové, country a bluegrassové
hudby.Jedná se o soutěž amatérských kapel a
písničkářů.Hlavním programem bylo večerní
vystoupení kapely Poutníci. K večerní pohodě
přispělo nejen pěkné počasí a nabídka pohoštění
pro návštěvníky, ale hlavně kapela Návrat, která
vyhrávala návštěvníkům country bálu do nočních
hodin.
Taneční zábava
V pátek 5.srpna se z iniciativy mladých obyvatel bytovky uskutečnila taneční zábava na hřišti
V kopcích.
K poslechu i tanci hrála taneční skupina PRINZ. Návštěvníci se skvěla bavili a proto se můžou těšit i
na další akce nejen pro mladé.
Z činnosti ČČK
Zdravotní školení
V dubnu se dvanáct členek zúčastnilo zdravotního
školení předlékařské první pomoci, které provedla
sestra ZZS Zlín p. Radka Mazáčová. Zúčastněným
poskytla nové poznatky, které vycházely
především z její praxe a zkušeností.Vysokou
úroveň tohoto školení ocenily zejména starší
členky, které získaly mnoho nových rad a
poznatků.
Brigády
Na úpravě zeleně ve středu obce se konaly čtyři
brigády, na kterých bylo odpracováno 52 hodin.
Posezení
18 května se členky sešly na velmi příjemném
přátelském posezení v zámecké restauraci
v Pohořelicích.
Zatahování
Členky zorganizovaly zatahování svatebčanů
Z činnosti SDH
Sběr kovového šrotu
Členové SDH provedli v dubnu sběr kovového šrotu.
Tímto členové SDH děkují všem občanům za tento
kovový odpad.
Brigáda členů JSDH
Brigáda členů jednotky se tentokrát konala v sobotu
21.5.
Brigáda byla zaměřena na kompletní úklid garáže.
Garáž byla kompletně vyklizena, dále byla vyčištěna
a nakonec byla celá garáž vylíčena. Po vyschnutí
bylo vše nastěhováno zpět do garáže. Všem
zúčastněným členům patří poděkování.
Dokončení rekonstrukce CAS
Koncem dubna byla dokončena dvouletá
rekonstrukce výjezdového vozidla zásahové
jednotky.
Během těchto dvou let vozidlo prošlo generální
úpravou.
Celá nástavba byla rozebrána a nově vyrobena tak,
aby se rozšířily úložné prostory pro materiál a
technické prostředky, které jsou v dnešní době
nutným a základním vybavením jednotek PO.
Dále byly na nástavbě kompletně vyměněny
rozvody el. energie. Na závěr celé rekonstrukce bylo
vozidlo nově nastříkáno. Celkem bylo na této
rekonstrukci členy jednotky odpracováno téměř 2.500 brigádnických hodin.
Na této rekonstrukci se finančně podílela obec Oldřichovice, SDH Oldřichovice a firma TEOZ
Oldřichovice, která se podílela na rekonstrukci i materiálně.
Bez výše jmenovaných by nebylo možné tuto rekonstrukci zrealizovat, proto všem, kteří přispěli
finančně, materiálně, nebo se podíleli na pracích této rekonstrukce patří velký dík.
Návštěva kolegů hasičů z SDH Mořkov
V sobotu 4.6. k nám zavítali kolegové z SDH
Mořkov, kteří byli v našem okolí na celodenním
výletě po místních památkách.
Kolegové hasiči se přijeli podívat na naši čerstvě
zrekonstruovanou CASku, kterou naše obec před
třemi lety koupila pro naši jednotku právě z obce
Mořkov.Kolegové byli přivítáni velitelem jednotky,
který představil starostku obce p. Marii Bartkovou
a dále majitele firmy TEOZ a také starostu SDH p.
Josefa Kotase.
Hasiči z Mořkova tak byli první, kteří shlédli naši dvouletou rekonstrukci, kterou si členové jednotky
provedli svépomocně. Někteří nechtěli ani uvěřit, že se jedná o jejich bývalé vozidlo. Během prohlídky
jsme se s kolegy z Mořkova dohodli na bližší spolupráci. Po hodinové prohlídce následovalo malé
pohoštění a poté jsme se s našimi hosty rozloučili.
Výcvik v polygonu
Ve čtvrtek 2.6.2011 jsme se společně s kolegy z
jednotek SDH Spytihněv a Halenkovice zúčastnili
výcviku s dýchací technikou. Tento výcvik se konal
v protiplynovém polygonu HZS Zlínského kraje na
stanici ve Valašských Kloboukách.
Členové naší výjezdové jednotky, kteří mají
oprávnění používat dýchací techniku a jsou k
tomuto odborně vyškoleni tak měli skvělou
příležitost, jak si vyzkoušet podmínky nasimulované
tak, jako by šlo o skutečný zásah, kdy se hasiči
často ocitají v neznámém terénu, který bývá hustě
zakouřen zplodinami hoření a teplota se zde pohybuje mnohdy vysoko. Tento polygon absolvují hasiči
v plné výzbroji, což vyžaduje značnou fyzickou připravenost.
Nové vybavení
V červnu bylo naší jednotce pořízeno nové vybavení.
Jedná se o kalové čerpadlo HERON 6,5 HP EMPH 80 W.
Tímto zakoupením byla tak čerpána první část dotace,
kterou v letošním roce naše obec získala z rozpočtu
Zlínského kraje na vybavení věcnými prostředky a
osobními ochrannými pomůckami pro hasiče.
Tyto dotace jsou určeny na podporu jednotek SDH obcí.
Naše obec obdržela částku 29.000 kč.
Touto cestou chceme poděkovat Zlínskému kraji za přidělení
této dotace naší obci.
Info: Petr Měrka – velitel JSDH
Společenská kronika
Narodili se noví občánci
6.5.2011 Izabela Debefová
22.6.2011 Patrik Doležal
19.8.2011 Lucie Neulingerová
29.8.2011 Vanesa Kolbertová
Životního jubilea se dožili
11. května – Zdeněk Hebelka
– 65 let
7. srpna
- 50 let
- Miroslav Staša
27.srpna - Marie Slavíková
- 50 let
29.srpna - Luděk Nedbal
- 50 let
Sňatky
25.června - Kateřina Malinová a Michal Oplt.
30.července – Veronika Vančíková a Pavel Šimčík
Přistěhovali se
Frýda Vratislav a Vojtová Bohumila čp.16
Marie, Vít, Michaela a Martin Lhotští čp.34
Ladislav, Romana a Vincent Váňovi čp.60
Pavel Šimčík čp.24
Odstěhovaly se
Kateřina a Klára Opltovy
čp. 53
___________________________________________________________________
Vydáno za podpory obce Oldřichovice. Aktuální výtisk a foto zpracovaly : p.Zdeňka Jursíková a p. Iveta Měrková
Download

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ duben -srpen 2011.pdf