olomoucký
Nejčtenější
seriózní noviny
MF DNES je nejčtenějším
seriózním deníkem v našem
kraji. Děkujeme vám.
KAŽDODENNÍ PŘÍLOHA PRO VÁŠ KRAJ
Denně nás čte 67 000 lidí
OLOMOUC Co s prudkými dešti?
Město chystá studii. Ukáže, jak
moc a kde voda ohrožuje lidi Strana B2
Počasí v kraji
FOTBAL Kouzlo pominulo
Český tým poprvé padl
na Andrově stadionu Strana B6
Olomoučtí lékaři dali
naději „slaným“ dětem
18 °C/21 °C
13 °C/10 °C
více na stránkách
pocasi.idnes.cz
ČTVRTEK 9. 9. 2010
WWW.IDNES.CZ
B
Zprávy z měst kraje
Šumperk, Jeseník, Loštice,
Javorník, Zlaté Hory, Mikulovice
Krátce
PROSTĚJOV
OLOMOUC
Z trezoru zmizelo téměř
dvě stě tisíc korun
Zloděj vykradl
dva mercedesy
V noci se neznámý zloděj vloupal
do prodejny ve Vrahovické ulici
v Prostějově. Dostal se až do kanceláře, z pracovního stolu vzal klíč
a odemkl trezor. Z trezoru a pokladny v kanceláři pak sebral sto
osmdesát pět tisíc korun. Zloději
hrozí až pět let vězení.
(dík)
Se škodou 131 tisíc korun počítají
od úterý majitelé dvou aut Mercedes Benz z Olomouce. Z jejich
vozů zmizela v úterý satelitní navigace, notebook, doklady či iPod.
V obou případech se zatím neznámý zloděj do auta dostal skrze rozbité okno. První auto stálo v Tovární ulici, druhé na křižovatce ulic
Na Strouze a Bořivojova.
(mip)
PLUMLOV
Muž vzal
elektrický kabel
Policie podezřívá sedmadvacetiletého muže z Plumlova, který letos v červnu z volně přístupného
staveniště silničního mostu ukradl jednapadesát metrů elektrického kabelu. Škoda je pět tisíc korun. Muži nyní hrozí až dva roky
vězení.
(dík)
JÍVOVÁ, DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ
Lesáci přišli
o dřevo za 168 tisíc
Zhruba sedmdesát kubíků dřeva
ukradl během prázdnin neznámý
zloděj. Pro smrkovou kulatinu za
168 tisíc korun si přijel na čtyři různá místa v katastrech obcí Jívová
a Domašov nad Bystřicí.
(mip)
Prodej paláce dostal čas
navíc. Kvůli muzeu, tvrdí radní
Šance? Pracovnice laboratoře Renata Buriánová připravuje vzorek látky, která dává naději na vyléčení.
Vědci jsou na stopě preparátu, který by usnadnil
a často prodloužil život lidem s nevyléčitelnou
cystickou fibrózou. Účinnost látky budou nyní
ověřovat na pacientech v Kanadě a Česku.
OLOMOUC Lucce je deset let, ale
denně chodí ze školy už před obědem. Musí stihnout udělat dvě
speciální cvičení a pět inhalací. Je
totiž takzvaným „slaným“ dítětem
trpícím smrtelnou cystickou fibrózu. Úděl lidí s tímto vrozeným a zatím nevyléčitelným onemocněním
napadajícím dýchací a trávicí
ústrojí by mohl být díky olomouckým lékařům snazší.
Ti společně s týmem kanadských vědců z montrealské McGill
University zjistili, že derivát vitaminu A – látka fenretinid, používaná
při léčbě některých typů rakoviny
FAKTA
Cystická fibróza
– dokáže účinně bránit infekci zvané Pseudomonas aeruginosa. Právě ta je jedním z nejčastějších důvodů úmrtí nemocných s cystickou
fibrózou.
„Pokud klinická studie na pacientech potvrdí, že daná látka skutečně tuto infekci potlačuje, mohlo
by to lidem s touto nemocí prodloužit život a zvýšit jeho kvalitu,"
uvedl ředitel olomouckého Ústavu
molekulární a translační medicíny
Marián Hajdúch, který vede tým
českých vědců v kanadském projektu. Dalším plusem by pro některé pacienty bylo oddálení trans-
Jedno z nejčastějších dědičných
onemocnění, je léčitelné, ale
nevyléčitelné. Není nakažlivé, člověk
se s ním narodí. Postihuje především
dýchací a zažívací systém a je
charakteristické tvorbou abnormálně
hustého hlenu. I přes léčbu se
s rostoucím věkem zhoršuje.
zdroj: www.cystickafibroza.cz
plantace plic, kterou musí v pokročilejším stádiu choroby často podstoupit. „A samozřejmě čím později je nezbytné tento zákrok provést, tím pro nemocného lépe,“ dodal Hajdúch.
Nyní budou v Česku a Kanadě lékaři na lidech s touto diagnózou
O jedno místo se „pere“ 23 lidí
Foto: Luděk Peřina, MF DNES
účinnost fenretinidu ověřovat. Na
základě dosavadních zjištění výzkumu už americká agentura pro
správu potravin a léčiv FDA povolila zahájení klinické studie na pacientech. „Něco takového se povede
jednou za dva, tři roky. Pokud vše
půjde dobře, mohly by být výsledky studie známy v průběhu 16 až
24 měsíců,“ mínil Hajdúch.
V Česku bude ověřování pravděpodobně probíhat na více pracovištích. Jde o poměrně vzácnou
chorobu a lékaři tak potřebují, aby
testováním prošel určitý počet nemocných. „Bude dobře, když budou pacienti o této možnosti vědět,“ podotkl Hajdúch. V tuzemských podmínkách má studie běžet od příštího roku. Vědci v ní budou zjišťovat i to, zda fenretinid
může účinkovat na některé další
infekce. » Pokračování na straně B2
OLOMOUC (pk, šot) Další šanci ojedilec dolů,“ řekl primátor Olomouce
nělému projektu Středoevropského
Martin Novotný. Ministerstvo kultufóra, ale také delší čas na uskutečněry původně slibovalo vypsat výzvu
ní kontroverzní transakce, kvůli níž
k podávání žádostí o dotace z InteOlomouc přijde o lukrativní Edelgrovaného operačního programu
mannův palác. Obojí poskytli olouž loni na podzim. Nakonec to uděmoučtí radní, když se tento týden
lalo až letos v červnu a teprve konrozhodli prodloužit platnost smloucem září ji bude uzavírat. Na výsledvy s podnikatelem, jenž má podle
ky pak muzeum musí čekat asi
dohody palác získat. Soukromník
130 pracovních dní.
chce pozemek nezbytný pro stavbu
Výměnu, kterou olomoučtí zastumuzejního centra vyměnit za papitelé loni narychlo získali od spemátku na Horním náměstí
kulanta klíčový pozemek, už podrua k tomu doplatit 28 mihé napadl trestním
„Měli jsme ten
lionů korun.
oznámením Olomouprojekt zabít?
Původně se „občan Vladimír Chlup.
Já myslím, že ne.
chod“ měl uskutečnit
Ten tvrdí, že město neToto je ale
nejpozději do konce
výhodným obchodem
poslední šance.“
roku, a to poté, co Mu– především nereálně
zeum umění, které
vysokým oceněním parMartin Novotný
SEFO připravuje, získá
cely v Denisově ulici –
primátor Olomouce
na stavbu dotace. To,
přijde o miliony korun.
zda se žádostí uspělo, se však muzeJeho první oznámení policie odložium kvůli průtahům na ministerla. Zda bude okolnosti prodeje palástvu kultury do posledního prosince znovu vyšetřovat, zatím není jasce nedozví. Radní proto chtějí proné. „Rozhodnutí dosud nepadlo.
dloužit platnost netradiční smlouSpis je nyní na krajském státním zavy do poloviny roku 2011. Jejich nástupitelství a čekáme na jeho vyjádvrh ještě musí schválit zastupitelření,“ řekl státní zástupce Robert
stvo.
Henzel, který má případ na starosti.
„Měli jsme ten projekt zabít? Já
myslím, že ne. Toto je ale poslední
olomouc.idnes.cz
šance. Pokud ministerstvo opět neRozhodli se radní správně? Diskutujte
dodrží termíny, ukážeme už jen pau článku na serveru olomouc.idnes.cz
INZERCE
Bez práce je v Olomouckém kraji 36 125 lidí. Nezaměstnanost v srpnu klesla o desetinu procenta
OLOMOUCKÝ KRAJ O jedno volné
místo se v Olomouckém kraji pomyslně pere 23 lidí bez práce, celkem jich je přes 36 tisíc. Nezaměstnanost v regionu celkově o jednu
desetinu procenta klesla, úřady
práce v kraji se však shodují, že nejde o nijak významné zlepšení.
Další nezaměstnané čekají jejich analytici na podzim, kdy by
s čísly měl zahýbat konec sezonních a veřejně prospěšných prací.
Své do statistik řeknou také absolventi škol, kteří nesehnali zaměstnání. Na úřadech se hlásí už teď.
Největší pokles nezaměstnanosti v kraji zaznamenaly tabulky na
Jesenicku, kde se statistika ze
13 červencových procent dostala
o dvě desetiny níž.
Vedoucí oddělení analýz a prognóz na olomouckém úřadu práce
Jaroslav Mikšaník však nad číslem
12,8 procenta žádný důvod k osla-
FAKTA
Nezaměstnanost
v Olomouckém kraji
počet uchazečů o práci
srpen 2010
červenec 2010
36 125
36 494
míra nezaměstnanosti, srpen 2010
Jesenicko
12,8 %
Olomoucko
9,9 %
Prostějovsko
9,5 %
Přerovsko
11,4 %
Šumpersko
11,6 %
míra nezaměstnanosti celkově
Olomoucký kraj
srpen 2010
10,6 %
červenec 2010
10,7%
volná pracovní místa
srpen 2010
červenec 2010
Zdroj: Úřad práce Olomouc
1 561
1 514
vám nevidí. „Specifikem jesenického okresu je jeho velikost. Z našeho pohledu je tak malý, že zde se
statistikou zahýbá pár desítek lidí.
Občas se zde dokonce můžeme dočkat přímo skokových změn.“
S tím souhlasí i jeho kolegyně Marcela Macková, analytička z jesenického úřadu práce. „Nevím o tom,
že by se zde v nejbližší době měl
objevit nějaký vyšší počet pracovních míst. Za tím poklesem může
stát například to, že jsme některé
lidi kvůli tomu, že za námi pravidelně nedocházeli, vyřadili z evidence.“
Oba analytici se pak shodují, že
s dalšími statistikami zahýbá vývoj
počasí, jenž rozhodne o tom, kdy
zde skončí sezonní a veřejně prospěšné práce. „Místní je zde skutečně využívají ve velké míře. Uvidíme, jak to bude letos,“ doplňuje
Mikšaník. » Pokračování na straně B3
• kvalitní a dostupná lékařská péče
• minimální čekací doby u lékařů
• v nasmlouvaných nemocnicích tatínek
u porodu zdarma + záznam plodu na DVD zdarma
• finanční příspěvky na prevenci
až do výše 6.600,- Kč
• příspěvek na očkování proti papilomaviru
až 6.200,-Kč
• slevy na produkty Allianz pojišťovny, a.s.
• široká síť slevových zařízení
• bonus za prevenci NOVINKA
SPOKOJENÝ POJIŠTĚNEC - DOSTUPNÁ LÉKAŘSKÁ PÉČE
CALL CENTRUM 844 125 124 | www.zpma.cz | [email protected]
2 B
kraj olomoucký
ČTVRTEK 9. ZÁŘÍ 2010
WWW.IDNES.CZ
Zápisník
Vojáci cvičili Afriku
Místo elity
národa závisláci
na rodičích
Armáda se
potýkala s hadem
i povodní
Pozor! Pozor! Udělejte místo! Do
vojenské nemocnice přinášejí
vojáka uštknutého hadem. Za
chvíli nepřítel napadne tatry se
zásobami a přijdou povodně. Na
tři sta vojáků se od neděle do včerejška na cvičení Boleslavská
hradba ve vojenském prostoru Libavá rozhodně nenudilo. Hlavním cílem manévrů, na kterých si
mimo jiné vyzkoušeli stavbu protipovodňových bariér či odchyt
jedovatého hada, byla však především stavba základny. „Ta zde pomyslně slouží jako zázemí našim
bojujícím vojákům,“ popisuje
mluvčí Velitelství sil podpory a výcviku ze Staré Boleslavi Marcela
Jandová, podle níž se scénář cvičení odehrával v Africe.
(mip)
Alžběta
Melkusová
editorka
MF DNES
S
ituace, do které se dostávají čerství absolventi
škol, je docela nezáviděníhodná. Hlavně pro vysokoškoláky, kteří už mají věk na
to, aby opustili bezpečí rodičovského hnízda. Pokud totiž
zatím nemají nic odpracováno, vyhlídky jsou pro ně mizivé. Za situace, jaká panuje na
trhu práce, jsou bez praxe téměř nezaměstnatelní. Od státu
ovšem neuvidí ani korunu, zaplatí jim jen sociální a zdravotní pojištění. Navíc ani „ň“.
Jaké mají další možnosti? Brigády. Ty jsou ale v současné
době záchranou pro spousty
nezaměstnaných, navíc firmy
nepotřebují tolik výpomoc jako
před časem. A dál? Výjezd za výdělkem do zahraničí. Jenže. Za
stávající ekonomické situace
už tolik lidí neshání – a tak dobře neplatí ani donedávna oblíbená Velká Británie a třeba cesta na Nový Zéland je pro začátek docela drahá. Tak nevím.
Vypadá to, že se teď vysokoškoláci místo toho, aby tvořili elitu
národa, stanou závisláky na rodičích. Zvláštní doba.
olomoucký
Adresa
8. května 16, 771 11 Olomouc
Regionální redakce
vedoucí: David Štverka
tel.: 583 808 210, fax: 583 808 222
[email protected]
Olomouc: 583 808 225 a 583 808 224
Jeseník: 583 250 824
Přerov: 583 808 213
Prostějov: 602 775 925
Litovel, Uničov, Šternberk: 583 808 215
Šumperk: 583 250 824
Sekretariát: 583 808 111
» [email protected]
Regionální distribuce
vedoucí: Jan Zoubek
tel.: 583 808 410, fax: 583 808 444
[email protected]
» [email protected]
Inspektor prodejní sítě
Jan Pavelek, mobil: 725 120 341
» [email protected]
Regionální inzerce
vedoucí: Jarmila Zamykalová
tel.: 583 808 311, fax: 583 808 333
[email protected]
» e-mail: [email protected]
E-maily podle vzoru [email protected], @mafra.cz
PŘEDPLATNÉ 225 555 522
INZERCE
Vojenské cvičení, Libavá
Foto: Petr Janeček, MF DNES
Sotva víc zaprší,
je voda ve sklepě.
Pomůže jim studie?
Zkoumat, jak moc
mohou na některých
místech škodit přívalové
deště, budou odborníci
v Olomouci. Studie, která
vznikne, poslouží
magistrátu k nalezení
vhodné ochrany.
FAKTA
Co je cílem zkoumání?
Odborníci budou zkoumat okolí
Křelovského potoka, melioračních
příkopů v Řepčíně, Hejčíně, Týnečku
a Chválkovicích, Adamovky
v Droždíně a Lošovského potoka.
Cílem je zjistit současný stav
odvádění vod z vybraných míst
a zároveň navrhnout, jak efektivně
zadržet srážkovou vodu, zpomalit její
odtok a jak se vyhnout zahlcení
kanalizace nebo toků.
OLOMOUC Tečou tam jen obyčejné
potoky, někdy ani ty ne. Přesto se
lidé v některých částech Olomouce
při každém větším lijáku brodí po
kotníky ve vodě. Ta tam totiž nemá
kam odtékat. Pomoci minimálně
sedmi takovým čtvrtím by měla studie, kterou si město nechává zpracovat.
Odborníci budou zkoumat okolí
Křelovského potoka, melioračních
příkopů v Řepčíně, Hejčíně, Týnečku a Chválkovicích, Adamovky
v Droždíně a Lošovského potoka.
Radnice tvrdí, že na problémy tam
upozornily až přívalové deště z letošního léta. Například Droždínští
ale namítají, že na ně poukazovali
už roky. „Studie by měla zjistit současný stav odvádění vod z vybraných lokalit a zároveň navrhnout,
jak efektivně zadržet srážkovou
vodu, zpomalit její odtok a jak se
vyhnout zahlcení kanalizace nebo
toků,“ uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Jana Urbaníková.
Radnice předpokládá, že ji analýza
vyjde na půl milionu korun.
Například Adamovka v Droždíně pravidelně po větších deštích vyplavuje lidem sklepy. „Největší problémy nám dělá propustek pod komunikací, který je částečně usměrněný do potrubí. Asi tři sta metrů
pod ním je osm domů, kterým při
deštích teče voda do sklepů. Voda
navíc ohrožuje i novou výstavbu
pod Droždínem,“ popsala předsedkyně komise městské části Droždín
Eva Tušková, která tvrdí, že problémy řeší s radnicí už dva, nebo tři
roky. Až po posledním lijáku a opětovných stížnostech lidí se odpovědní úředníci přijeli k Adamovce
podívat. A výsledek? „Stavební práce kolem toku by mohly začít
v roce 2011,“ řekl už dříve náměstek Svatopluk Ščudlík.
Škody, které během přívalových
dešťů v srpnu napáchala velká
voda v Olomouci, dosáhly už
1,8 milionu korun. Dalších dvě stě
tisíc stálo jejich odstraňování. „Většinu majetku jsme ale měli pojištěnou, takže to budeme řešit přes pojistné plnění,“ poznamenal náměstek Jiří Martinák.
Nejhůře během letních záplav
dopadla čtvrť Slavonín, kde se
voda nevešla do koryta Nemilanky.
Jen tady město odhadlo škody na
700 tisíc korun. I proto začne radnice už na jaře stavět ve Slavoníně suchou nádrž. Poldr za sedm milionů
korun vyroste v místním biokoridoru. Hráz bude asi 230 metrů dlouhá a 4,5 metru vysoká. Devadesát
procent nákladů chce město pokrýt s pomocí evropské dotace.
Petra Klimková
olomouc.idnes.cz
Vítáte přístup radnice, nebo máte pocit,
že by měla dělat víc? Diskutujte na webu
Analýz, které ověřují účinky
nových léků, jsou desítky
OLOMOUC (jim) Olomoučtí vědci
jsou na stopě látky, která by mohla
pomoci lidem s nevyléčitelnou cystickou fibrózou. Její účinnost budou
nyní odborníci ověřovat během klinických studií v Kanadě a Česku.
V Olomouci ale nejde o jediné testování preparátu ani medicínských postupů, které ještě nejsou zavedené
v běžné lékařské praxi.
Například v souvislosti s cystickou fibrózou nyní Olomoučtí dokončili i obdobnou klinickou studii na jiném derivátu vitaminu A,
který se používá jako běžný potravinový doplněk.
„Jedná se o lykopen, což je červené barvivo obsažené v rajčatech.
Olomoučtí lékaři dali
naději „slaným“ dětem
» Pokračování ze strany B1
Osob s cystickou fibrózou je na celém světě okolo 70 tisíc. V Česku
asi dvě stovky. Vzhledem k tomu,
že jde o genetickou chorobu, její
příznaky se obvykle objevují v průběhu prvních měsíců či let po narození.
Dětem s touto nemocí se kvůli
jejich příliš slanému potu laicky
říká „slané“. Pro jejich rodiče jde
o finančně i časově náročnou věc,
protože s dítětem musejí absolvovat denně řadu inhalací a cvičení.
„Ale trpí hlavně psychicky, neboť
se musejí vyrovnávat s faktem, že
jejich potomek je nevyléčitelně nemocný,“ uvádí sociální pracovnice
Klubu nemocných cystickou fibrózou Tereza Tesařová.
Pro malé pacienty je podle ní
složité vůbec dodržovat náročný
denní léčebný režim a také skuteč-
Za 2 měsíce má OP ztrátu 92 milionů
PROSTĚJOV (ČTK) Prostějovský
Oděvní podnik nadále hospodaří
se ztrátou. Od vyhlášení konkurzu,
do kterého ho brněnský krajský
soud poslal začátkem května, do
konce července dosáhla podle
zprávy insolvenčního správce zveřejněné v insolvenčním rejstříku
92,1 milionu korun.
Od ledna do dne prohlášení kon-
kurzu ztráta OP činila 211,2 milionu korun. Letošní ztráta je tedy již
303,3 milionu korun. Podnik v srpnu definitivně ukončil sériovou výrobu.
Oděvní podnik, jehož čistý obrat dosáhl v období od vyhlášení
konkurzu do 31. července 103,9 milionu korun, nyní vyrábí jen takzvané měřenky, tedy oblečení na
S napětím nyní očekáváme výsledky studie,“ poznamenal ředitel
Ústavu molekulární a translační
medicíny Marián Hajdúch.
Podle mluvčího olomoucké fakultní nemocnice Egona Havrlanta zahájili v jejich zařízení jen v letech 2005 až 2008 na 260 studií ověřujících v praxi účinky nových
léků, jejich dávkování, způsobu jejich podávání či lékařských postupů. „Uzavíráme kolem 60 nových
smluv na klinické studie ročně. Ty
většinou trvají kolem dvou i více
let. Nejvíce studií u nás běží v oborech onkologie, neurologie, hemato-onkologie, ale například i v očním lékařství,“ vypočítal Havrlant.
míru. Podle zprávy insolvenčního
správce Jaroslava Svobody podnik
zaměstnával na začátku září
490 lidí. V dobách, kdy OP provozoval své pobočné závody, pro něj
pracovalo až deset tisíc lidí.
Oděvní podnik čeká za pár dní
schůze věřitelů, která rozhodne,
co bude s firmou dál. Podnik směřuje do dražby.
Pozemky-prodej
Pozemek 9500m2 OL - Neředín za
700Kč/m2 a pozemek u McDonalds v OL
448m2 za 1,5mil. Kč, tel.: 731 621 999
Předplaťte si dnes a využijte jistoty
spolehlivého doručení vašich novin.
infolinka
225 555 522
nost, že musejí jíst podstatně více,
než jejich vrstevníci. „Když dospívají a berou rozum, musejí se srovnat s tím, že jejich život nemusí
být tak dlouhý a nemohou dělat
všechno jako jejich zdraví kamarádi,“ vypočítávala Tesařová.
Podle vedoucího lékaře pneumologického pracoviště Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Františka Kopřivy se dnes
skutečně mnohé z těchto dětí dožívají dospělého věku. „Ale i tak mají
radikálně zkrácený život. Velmi
často umírají na chronické infekce, které je udolají, přičemž nejčastějším typem je právě Pseudomonas aeruginosa,“ doplnil Kopřiva.
Jitka Janečková
olomouc.idnes.cz
Zaujal vás objev olomouckých vědců?
Diskutujte také na olomouc.idnes.cz
Krátce
OLOMOUC
Zboží zaplatil, ale
nedočkal se ho
Více než měsíc čeká třiatřicetiletý
muž z Olomouce na svůj mobilní
telefon, za nějž v internetové aukci
zaplatil více než pět tisíc korun.
Prodejce, kterému se od té doby
nemůže dovolat, je podle policie
podezřelý z podvodu, za což mu
hrozí až dvouleté vězení.
(mip)
OSTRUŽNÁ
Věci za 32 tisíc si
odnesla návštěva
Rodinný známý obral majitele penzionu v Ostružné na Jesenicku.
Muž měl přístup do dvou budov.
Během půl měsíce se z domu začaly ztrácet věci a cennosti. Známý
postupně odnesl dámské značkové boty, šperkovnici, zlatý prsten
s briliantem, náramek, mobilní telefon a peníze. Rodině způsobil
škodu za 32 tisíc korun.
(roh)
Download

MF Dnes - Ústav molekulární a translační medicíny