Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD
313 nákladní
pro tratě
Prostějov hl.n. – Chornice
Kostelec na Hané – Olomouc hl.n.
Senice na Hané – Červenka
Litovel předměstí – Mladeč
Platí od 14. prosince 2014
Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 39153/2014-O16)
Jen pro služební potřebu
2
Změny
Číslo změny
Platí od
Opravil
1.
2. února 2015
KANGO
Obsah
Tabulka
Strana
2
Seznam vlaků ...........................................................................
3
3
Ustanovení místního významu ..................................................
4
4
Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel ......................
5
5
Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy .................
7
5a
Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy .............
10
Tabelární jízdní řády ................................................................
13
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
3
Tabulka 2
Seznam vlaků
Vlak
Strana
1
2
61910
13
61911
13
61912
13
61913
14
Vlak
Strana
3
4
81700
15
81701
16
81703
16
81704
16
81600
81601
81693
81695
81900
81901
81902
81903
14
14
15
15
17
17
17
17
Vlak
Strana
5
6
81904
18
81905
18
81920
18
81921
18
81922
19
81923
19
81924
19
81925
19
81984
19
Vlak
Strana
7
8
81985
20
81986
20
81987
20
83979
20
89201
21
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
4
Tabulka 3
Ustanovení místního významu
ŽST Olomouc hl.n.
Vedení vlaků objízdnými trasami
Nákladní vlaky do a ze směru Olomouc-Nová Ulice mohou zahájit nebo ukončit jízdu i v jiném
obvodu stanice, než stanoví sešitový jízdní řád, tj. na osobním nádraží.
Vlaky pojedou pod číslem výchozího nebo končícího vlaku.
Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel. Rychlost a potřebná brzdicí procenta dle
tabelárního jízdního řádu příslušného kmenového vlaku.
Jízdní doba z osobního nádraží na přednádraží a opačně 5 minut.
O jízdě po objízdné trase v ŽST Olomouc hl.n. nemusí být strojvedoucí informován.
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
5
Tabulka 4
Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní
opatření pro provoz kolejových vozidel
Technický normativ hmotnosti
v tunách pro lokomotivu řady
740, 742, 749, 750,
)
731
731 *
748.5
751, 753.7
Úsek
Poznámka
Trať: Kostelec na Hané – Olomouc hl.n. (Olomouc předn.)
Kostelec na Hané
– Čelechovice na Hané nz
Čelechovice na Hané nz
– Třebčín
Třebčín – Drahanovice
Drahanovice
– Olomouc-Řepčín
Olomouc-Řepčín
– Olomouc-Nová Ulice
Olomouc-Nová Ulice
– Olomouc hl.n.
(Olomouc předn.)
(Olomouc předn.)
Olomouc hl.n.
– Olomouc-Nová Ulice
Olomouc-Nová Ulice
– Olomouc-Řepčín
Olomouc-Řepčín
– Senice na Hané
Senice na Hané
– Třebčín
Třebčín
– Čelechovice na Hané nz
Čelechovice na Hané nz
– Kostelec na Hané
*)
T 600
S 600
U 500
T 250
S 250
U 200
T 450
S 450
U 400
T 950
S 900
U 600
T 850
S 800
U 600
T 570
S 550
U 450
T 1400
S 1400
U 1400
T 1400
S 1400
U 1400
T 1000
S 1000
U 800
T 850
S 800
U 600
T 600
S 600
U 500
T 250
S 250
U 200
T 600
S 600
U 500
T 500
S 500
U 400
T 100
S 100
U 100
T 250
S 250
U 200
T 450
S 450
U 300
T 500
S 500
U 300
T 300
S 300
U 200
T 800
S 800
U 800
T 800
S 800
U 800
T 500
S 500
U 400
T 400
S 400
U 300
T 300
S 300
U 250
T 100
S 100
U 100
T 300
S 300
U 250
T 600
S 600
U 500
T 250
S 250
U 200
T 500
S 500
U 400
T 950
S 900
U 600
T 950
S 900
U 600
T 570
S 550
U 450
T 1400
S 1400
U 1400
T 1400
S 1400
U 1400
T 1000
S 1000
U 800
T 850
S 800
U 600
T 650
S 650
U 550
T 250
S 250
U 200
T 600
S 600
U 500
T 700
S 700
U 500
T 330
S 300
U 300
T 650
S 600
U 500
T 1100
S 1000
U 600
T 1100
S 1000
U 600
T 670
S 650
U 500
T 1400
S 1400
U 1400
T 1400
S 1400
U 1400
T 1100
S 1100
U 800
T 900
S 900
U 600
T 700
S 700
U 600
T 330
S 300
U 300
T 600
S 600
U 500
platí jen při řazení s činnou lokomotivou řady 749, 751
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
platí při průjezdu
v Olomouci-Řepčíně
platí při rozjezdu
v Olomouci-Řepčíně
6
T a b u l k a 4 - pokračování
Úsek
731
Technický normativ hmotnosti
v tunách pro lokomotivu řady
740, 742,
749, 750,
)
731 *
748.5
751, 753.7
Poznámka
Trať: Prostějov hl.n. – Chornice
Prostějov hl.n.
– Kostelec na Hané
Kostelec na Hané
– Ptení
Ptení – Dzbel
Dzbel – Chornice
Chornice – Dzbel
Dzbel – Prostějov hl.n.
T 800
S 800
U 600
T 750
S 750
U 600
T 300
S 300
U 250
T 900
S 850
U 600
T 300
S 300
U 250
T 1300
S 1200
U 800
T 500
S 500
U 300
T 400
S 400
U 300
T 200
S 200
U 100
T 550
S 500
U 300
T 150
S 150
U 100
T 650
S 600
U 400
T 950
S 900
U 600
T 800
S 800
U 600
T 350
S 350
U 300
T 1000
S 950
U 600
T 300
S 300
U 250
T 1300
S 1200
U 800
T 1100
S 1000
U 600
T 850
S 800
U 600
T 400
S 400
U 300
T 1100
S 1000
U 600
T 300
S 300
U 250
T 1300
S 1200
U 800
Trať: Senice na Hané – Červenka
Senice na Hané
– Litovel předměstí
Litovel předměstí
– Červenka
Červenka
– Litovel předměstí
Litovel předměstí
– Senice na Hané
T 400
S 400
U 350
T 800
S 800
U 600
T 800
S 800
U 600
T 400
S 400
U 350
T 200
S 200
U 200
T 450
S 450
U 350
T 450
S 450
U 350
T 200
S 200
U 200
T 450
S 400
U 400
T 850
S 800
U 600
T 850
S 800
U 600
T 450
S 450
U 400
T 500
S 450
U 400
T 1100
S 1000
U 800
T 1100
S 1000
U 800
T 550
S 500
U 450
Trať: Litovel předměstí – Mladeč
Litovel předměstí
– Mladeč
Mladeč
– Litovel předměstí
T 400
S 400
U 350
T 1100
S 1000
U 800
T 250
S 200
U 200
T 550
S 500
U 400
T 450
S 450
U 400
T 1100
S 1000
U 800
T 550
S 500
U 450
T 1100
S 1000
U 800
*) platí jen při řazení s činnou lokomotivou řady 749, 751
Pro dvě činné lokomotivy stejné řady platí dvojnásobek normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu
příslušné řady snížený o 100 tun.
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
7
Tabulka 5
Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy
2
1
2a
3a
8a
3b
40
48
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
8b
3c
8c
60
56
3d
8d
10
3d
8d
10
60
86
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!
Kostelec na Hané
40/48
60/53
60/86
Třebčín
Drahanovice


16
9
14
7
50/56
55/55
14
7
Senice na Hané
Příkazy
Olomouc-Řepčín
9
7
12
7
6
9
60/56

7
6
9
55/53
Olomouc město
Olomouc-Nová Ulice

5
2
4
2
4
2
Olomouc hl.n.

6
6
6
 pravidelný vjezd na obsazenou kolej
 platí v  a 
 z km 31,100 platí 45/55
KATALOGOVÉ TRASY:
Kostelec na Hané – Senice na Hané čísla 76370, 76372
2
1
2a
3a
8a
3b
40
48
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
8b
3c
8c
60
55
60
86
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!
Olomouc hl.n.
Olomouc-Nová Ulice
40/48
60/52
60/86
6
6

2
2

5
12
4
9
55/53
60/46
4
9
Senice na Hané
7
6
55/50
6
Drahanovice
9
7
50/50
7
9
16
7
14
45/55
7
14
Olomouc město
Olomouc-Řepčín
Příkazy


Třebčín
Kostelec na Hané
6
2
 platí v  a 
 z km 2,600 platí 60/46
KATALOGOVÉ TRASY:
Senice na Hané – Kostelec na Hané čísla 76371, 76373
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
8
T a b u l k a 5 - pokračování
2
1
2a
3a
8a
3b
40
34
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
8b
3c
50
49
8c
3d
8d
10
8d
10
8d
10
60
69
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!
Senice na Hané
Litovel předměstí
40/34
Litovel
Červenka

50/49
17
14
14
4
5
4
4
4
4
60/69
50/32
KATALOGOVÉ TRASY:
Litovel předměstí – Červenka čísla 76374, 76376
2
1
2a
3a
8a
3b
40
34
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
8b
3c
50
49
8c
3d
60
69
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!
Červenka
40/34
Litovel

5
Litovel předměstí
Senice na Hané
50/49
4
50/33
4
4
4
4
17
14
14
60/69
KATALOGOVÉ TRASY:
Červenka – Litovel předměstí čísla 76375, 76377
2
1
2a
3a
8a
3b
40
49
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
8b
3c
60
57
8c
3d
60
66
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!
Prostějov hl.n.
40/49
Prostějov místní n.
Kostelec na Hané
60/46
3
8
3
6
60/46
3
6
Ptení
Konice

15
16
12
13
50/32
12
13
Dzbel
Chornice

6
19
5
18
45/57
5
18
50/66
KATALOGOVÉ TRASY:
Kostelec na Hané – Chornice číslo 76384
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
9
T a b u l k a 5 - pokračování
2
1
2a
3a
8a
3b
40
43
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
8b
3c
8c
60
52
3d
8d
60
63
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!
Chornice
Dzbel
40/43

19
6
6

16
14

15
8
3
12
6
3
Konice
Ptení
Kostelec na Hané
Prostějov místní n.
Prostějov hl.n.
16
50/37
45/50
16
50/59
55/52
14
6
60/63
12
6
3
 pravidelný vjezd na obsazenou kolej
KATALOGOVÉ TRASY:
Chornice – Kostelec na Hané číslo 76385
10
8
3
2a
2
1
2
2a
3
8
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující
40/33

10

Mladeč
Litovel předměstí


KATALOGOVÉ TRASY:
Mladeč – Litovel předměstí a zpět čísla 76378, 76379
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
10
40/25
10
10
10
T a b u l k a 5a
Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy
Vzorové trasy
vlak do 500 m
1
2
3a
8a
3b
40
18
40/18
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
5
5
Kostelec na Hané
11
10
2
3a
8a
3b
40
26
40/26
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
Kostelec na Hané
Prostějov místní n.
Prostějov hl.n.
3c
8c
3d
8d
3e
8e
3c
8c
3d
8d
3e
8e
3d
8d
3e
8e
3d
8d
3e
8e
60
46
60/46
Prostějov hl.n.
Prostějov místní n.
1
8b
8b
55
49
55/49
60
59
60/59
10
9
9
5
5
5
vlak do 500 m
1
2
3a
Senice na Hané
Příkazy
Olomouc-Řepčín
Olomouc město
Olomouc-Nová Ulice


Olomouc hl.n.
Olomouc přednádraží
1
8a
3b
40
30
40/30
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
2
8b
8
12
8
3
7
3
40/25
7
3
40/25
7
4
7
4
60/15
7
4
60/15
3b
8b
3c
8c
4
60
64
60/15
40/20
7
3
7
3a
8a
40
30
40/30
50/44
Olomouc přednádraží
Olomouc hl.n.
4
4
60
46
60/15
40/20
Olomouc-Nová Ulice
Olomouc město
Olomouc-Řepčín
7
3
8
7
3
7
60/46
50/44
14
9
12
8
Příkazy
Senice na Hané

8c
60
64
60/64
9
14
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:

3c
60
46
55/46
60/46
8
12
60/64
12
8
 platí v  a 
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
11
T a b u l k a 5a - pokračování
vlak do 500 m
1
2
3a
3b
40
34
40/34
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
Senice na Hané
Litovel předměstí
1
8a
18
2
3a
17
8a
Litovel předměstí
Senice na Hané
20
3c
50
49
50/49
3b
40
34
40/34
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
8b
8c
3d
8d
3e
8e
3d
8d
3e
8e
3d
8d
3e
8e
3d
8d
3e
8e
60
69
60/69
17
8b
3c
50
49
50/49
18
8c
60
69
60/69
18
II. způsob brzdění
1
2
3a
8a
3b
40
18
40/18
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
8b
3c
55
47
55/47
Prostějov hl.n.
Prostějov místní n.
5
5
5
Kostelec na Hané
11
10
10
1
2
3a
Prostějov hl.n.
3b
40
31
40/31
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
Kostelec na Hané
Prostějov místní n.
8a
8b
8c
60
61
60/61
3c
50
50
50/50
8c
60
80
60/80
10
9
9
5
5
5
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
12
T a b u l k a 5a - pokračování
II. způsob brzdění
1
2
3a
Senice na Hané
Příkazy
Olomouc-Řepčín

Olomouc město
Olomouc-Nová Ulice
Olomouc hl.n.

Olomouc přednádraží
2
8
12
8
3
7
7
3
7
4
4
3a
8a
3b
40
35
40/35
Olomouc přednádraží
Olomouc hl.n.
Olomouc-Nová Ulice


Senice na Hané
8b
3c
60
47
50/47
9
14
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
Olomouc město
Olomouc-Řepčín
Příkazy
3b
40
35
40/35
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
1
8a
4
7
4
7
3
8
14
3
7
12
9
8
45/44
40/29
60/18
8c
3d
8d
3e
8e
3d
8d
3e
8e
8d
3e
8e
3e
8e
60
87
60/87
8
12
7
3
7
40/29
60/18
4
8b
60
47
60/18
40/24
55/47
45/44
55/47
3c
4
7
3
7
12
8c
60
87
60/18
40/24
60/87
8
 platí v  a 
II. způsob brzdění
1
2
3a
Senice na Hané
Litovel předměstí
1
18
2
3a
3b
20
8b
18
8a
3c
45
49
45/49
3b
40
40
40/40
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
Litovel předměstí
Senice na Hané
8a
40
40
40/40
Nejvyšší stanovená rychlost:
Potřebná brzdící procenta:
17
8b
3c
45
49
45/49
20
8c
3d
50
61
50/61
60
94
60/94
17
8c
3d
50
61
50/61
18
8d
60
94
60/94
18
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
13
Pn 61910 pp
Kostelec na Hané - Chornice - Třebovice v Čechách
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Kostelec na Hané ...............
Ptení .....................................
Konice...................................
Dzbel ....................................
Chornice ..............................



16
24
12
23
5
6
7 32 30
8 26 3
41 3
9 07
7
7 16
8 02
29
44
9 10
8
10
55/47
50/35
35/48
Pn 61911 pp
Třebovice v Čechách - Chornice - Kostelec na Hané
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Chornice ..............................
Dzbel ....................................
Konice...................................
Ptení .....................................
Kostelec na Hané ...............


34
7
17
15
5
6
7
15 17
16 41
17 15 105 19 00
07
19 24 7
31
19 46
8
10
50/41
40/50
45/43
Pn 61912 pp
Kostelec na Hané - Chornice - Třebovice v Čechách
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Kostelec na Hané ...............
Ptení .....................................
Konice...................................
Dzbel ....................................
Chornice ..............................



16
24
12
23
5
6
9 16 16
56 3
10 11 3
10 37
7
8
9 00
32
59
10 14
11 10
55/47
50/35
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
35/48
10
14
Pn 61913 pp
Třebovice v Čechách - Chornice - Kostelec na Hané
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Chornice..............................
Dzbel ....................................
Konice ..................................
Ptení .....................................
Kostelec na Hané...............


34
7
17
15
5
20 17
20 58
21 25
21 45
6
3
5
7
8
20 24
21 01
08
30
50/41
40/50
10
45/43
Mn 81600
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m
1
2 2a 3
Prostějov hl.n. ....................
Prostějov místní n. ...............
Kostelec na Hané...............
Ptení.....................................
 2
5
9
22
5
6
7 15 27
51 39
8 52
7
7 10
42
8 30
8
10
60/46
24709, 24708
Mn 81601
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m
1
2 2a 3
Ptení.....................................
Kostelec na Hané...............
Prostějov místní n. ...............
Prostějov hl.n. ....................
5
6
 2
15
9
5
11 25 26
12 00 20
12 25
7
8
11 10
51
12 20
50/43
55/49
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
10
15
Vleč 81693
Zavěšený postrk ř. 731
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m
1
2
Olomouc přednádraží.......................
Olomouc hl.n. ....................................
vl. v km 1,379 ......................................
Olomouc hl.n. ....................................
Olomouc přednádraží.......................
3
5
4
4
8
4
6
5 45
6 17
6 25
24
4
7
8
5 37
41
6 09
21
50/10
40/20
50/10
Vleč 81695
Zavěšený postrk ř. 731
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m
1
2
Olomouc přednádraží.......................
Olomouc hl.n. ....................................
vl. v km 1,379 ......................................
Olomouc hl.n. ....................................
Olomouc přednádraží.......................
3
5
4
7
8
4
19 32
48
20 16
20 23
6
7
8
9
20
3
19 28
41
20 08
19
50/10
40/20
50/10
Mn 81700
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m
1
2 2a 3
Třebčín.................................
Drahanovice .........................
Senice na Hané...................
Příkazy..................................
Olomouc-Řepčín ..................
Olomouc město ....................
Olomouc-Nová Ulice ............
Olomouc hl.n. .....................
Olomouc přednádraží........
 1
 1


9
11
8
14
6
3
8
4
5
6
12 16 2
29 42
13 19 11
44 5
58 10
14 16 5
14 25
7
8
12 07
18
13 11
30
49
55
14 08
21
45/48
50/46
55/46
50/44
40/25
80/31
 platí v  a 
1. změna SJŘ 313 nákladní, platí od 2. února 2015
10
16
Mn 81701
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m
1
2 2a 3
Olomouc přednádraží .......
Olomouc hl.n. .....................
Olomouc-Nová Ulice............
Olomouc město....................
Olomouc-Řepčín..................
Horka nad Moravou nz ........
Příkazy .................................
Senice na Hané ..................
Drahanovice.........................
Třebčín ................................


 2
 2
4
7
5
7
6
9
8
9
8
5
6
7 38 2
47 5
57 3
8 07 66
9 19 55
10 31 48
11 28 2
11 38
7
8
7 34
40
52
8 00
9 13
10 14
23
11 19
30
80/31
40/20
10
60/46
50/44
55/46
60/46
55/50
50/50
14017
7
8
10
10 15
11 03
45
50/33
 platí v  a 
14017 jede do 30.VI. a od 1.IX. denně, od 4.VII. do 30.VIII. jede v  a 
Mn 81703
Olomouc přednádraží - Červenka - Mladeč
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m
1
2 2a 3
Červenka .............................
Litovel ...................................
Litovel předměstí ...............
Mladeč .................................
 3
 1
6
6
13
5
6
9 47
10 21 42
11 09 36
11 58
13848
40/25
Mn 81704
Mladeč - Červenka - Olomouc přednádraží
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m
1
2 2a 3
5
6
 1
 1
11
6
6
12 46 58
13 50 12
14 08
7
8
12 35
13 44
14 02
14 35
40/33
50/32
1. změna SJŘ 313 nákladní, platí od 2. února 2015
10
KST-FRI-Žilinská univerzita
Mladeč .................................
Litovel předměstí ...............
Litovel ...................................
Červenka .............................
17
Mn 81900 pp
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
5
6
Kostelec na Hané ...............
Třebčín .................................
Drahanovice .........................
Senice na Hané...................

20
9
9
7 10 42
7
8
10
6 50 50/43
7 52 40/47
8 01 45/46
8 10
 z km 31,100 platí 35/46
Mn 81901 pp
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Senice na Hané...................
Drahanovice .........................
Třebčín .................................
Kostelec na Hané ...............

9
9
19
5
6
9 44 20
10 23
7
8
10
9 26 45/50
35
10 04 35/46
 z km 2,600 platí 55/47
Mn 81902 pp
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Kostelec na Hané ...............
Třebčín .................................
Drahanovice .........................
Senice na Hané...................

20
9
9
5
6
13 15 37
7
8
10
12 55 50/43
13 52 40/47
14 01 45/46
14 10
 z km 31,100 platí 35/46
Mn 81903  pp
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Senice na Hané...................
Drahanovice .........................
Třebčín .................................
Kostelec na Hané ...............

9
9
19
5
6
15 44 20
16 23
7
8
15 26 45/50
35
16 04 35/46
 jede-li rušící vlak 14072, čeká vlak 81903 v Třebčíně
 z km 2,600 platí 55/47
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
10
18
Mn 81904 pp
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
5
6
Kostelec na Hané...............
Třebčín .................................
Drahanovice.........................
Senice na Hané ..................

20
9
9
21 15 15
7
8
10
20 55 50/43
21 30 40/47
39 45/46
21 48
 z km 31,100 platí 35/46
Mn 81905 pp
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Senice na Hané ..................
Drahanovice.........................
Třebčín .................................
Kostelec na Hané...............

9
9
19
5
6
22 28 15
23 02
7
8
10
22 10 45/50
19
43 35/46
 z km 2,600 platí 55/47
Mn 81920 pp
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Litovel předměstí ...............
Litovel ...................................
Červenka .............................

5
6
5
10 54
11 03
6
3
7
8
10 49
57
50/40
7
8
10
Mn 81921 pp
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Červenka .............................
Litovel ...................................
Litovel předměstí ...............

6
5
5
7 35
7 46
6
6
7 29
41
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
50/42
10
19
Mn 81922 pp
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Litovel předměstí ...............
Litovel ...................................
Červenka .............................

5
6
5
15 54
16 03
6
3
7
8
15 49
57
50/40
10
Mn 81923 pp
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Červenka .............................
Litovel ...................................
Litovel předměstí ...............

6
5
5
11 46
11 54
6
3
7
8
11 40
49
50/42
7
8
22 04
12
50/40
7
8
18 29
45
50/42
7
8
10
Mn 81924 pp
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Litovel předměstí ...............
Litovel ...................................
Červenka .............................

5
6
5
22 09
22 18
6
3
10
Mn 81925 pp
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Červenka .............................
Litovel ...................................
Litovel předměstí ...............

6
5
5
6
18 35 10
18 50
10
Mn 81984 pp
Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Mladeč .................................
Chudobín nz .........................
Litovel předměstí ...............
5
6

7
6
8 49
9 00
5
8 42
54
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
40/38
10
20
Mn 81985 pp
Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Litovel předměstí ...............
Chudobín nz.........................
Mladeč .................................

6
8
5
8 01
8 14
6
5
7
7 55
8 06
8
10
40/29
Mn 81986 pp
Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Mladeč .................................
Chudobín nz.........................
Litovel předměstí ...............
5
6

7
6
21 47
21 58
5
7
8
21 40
52
40/38
7
8
20 15
26
40/29
7
8
13 55
14 40
30/41
35/48
10
Mn 81987 pp
Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Litovel předměstí ...............
Chudobín nz.........................
Mladeč .................................

6
8
5
20 21
20 34
6
5
10
Vleč 83979 pp
Chornice - vl. v km 32,704 sune
Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Chornice..............................
vl. v km 32,704.....................
Chornice..............................
20
17
5
6
14 15 25
14 57
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
10
21
Vleč 89201 pp
Chornice - vl. v km 32,704 zavěšený postrk ř. 740
Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1
2 2a 3
Chornice ..............................
vl. v km 32,704 .....................
Chornice ..............................
20
17
5
6
7
22 00
22 20 280 3 00
3 17
SJŘ 313 nákladní, platí od 14. prosince 2014
8
50/41
35/48
10
Download

313 N