R O Č N Í K 9 • Č Í S L O 2/ 2 0 1 3
Odešli Josef Touš, Miloslav
Brychcín a Emanuel Šefčík
Všichni tři odešli v průběhu půl roku a jejich
skon opět připomněl, že žijících obětí komunistickému režimu, lidí, kteří se aktivně zapojili do
třetího odboje, již nezadržitelně ubývá. Zde je
na místě povzdech a omluva pozdějších generací nad vlekoucí se společenskou a morální
rehabilitací těch, co za své politické postoje
v dobách nejtužšího zločinného komunistického
režimu mnoho vytrpěli. Josef Touš, Miloslav
Brychcín i Emanuel Ševčík pocházeli z Domažlicka.
Každý z nich prožíval své osobní osudy, svá
osobní strádání, které poutavě vylíčili ve
Sborníku vydaném Konfederací politických
vězňů pod názvem „Třetí odboj na Domažlicku“.
pokračování str. 3
Kde se pivo vaří, tam se dobře daří, kde se pivo pije, tam se dobře žije. Právě otevřená výstava
ve Kdyni připomíná, že neméně důležité je také pivo otevřít a do něčeho si je nalít. Otvíráky, pivní
láhve i další nezbytnosti kolem piva ze sbírky (zleva) Petra Šindeláře, Stanislava Poisla
a Miroslava Beneše čekají na váš obdiv v Muzeu příhraničí.
Sylva Heidlerová
V neděli 24. března přivítali v Mrákově nové občánky. Je to 8 dětí narozených v období 8/2012
až 12/2012. Čtyři chlapce a čtyři dívky přivítali na obci ve dvou skupinách, program zpestřily děti
ze ZŠ Mrákov. Jsme moc rádi, že nám děti v Mrákově přibývají.
H. Duffková, OU
1
„Bílá“ velikonoční šupačka v Hluboké.
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
www.campana.cz
založeno 1990
bezplatná linka 800 19 22 19
DOMAŽLICE
KDYNĚ
Kostelní 90
tel. 379 725 503
[email protected]
KLATOVY
Náměstí 131
tel. 379 731 272
[email protected]
Plánická 3/1
tel. 376 315 913
[email protected]
SLEVA 200 KČ / PŘIHLÁŠKa PŘI OBJEDNÁNÍ DO 30.04.2013
FRANCIE / GIENS – CAMPING ILES D´OR
PAŘÍŽ, MĚSTO NAD SEINOU
25. 05.–01. 06., 08. 06.–15. 06. 2013
02. 05.–06. 05. 2013
9.390 Kč/mobilhome pro 4 os.
FRANCIE / ANTIBES – REZIDENCE LE PARC VELUSINE
25. 05.–01. 06. 2013
7.190 Kč/byt pro 4 os.
MALOVÁNÍ V PROVENCE
CHORVATSKO / KLEK – APARTMÁ BONACA
01. 06.–08. 06., 08. 06.–15. 06. 2013
6.020 Kč/byt pro 5 os.
CHORVATSKO / BIOGRAD NA MORU – PENZION ČANČAR / MARIJANA
01. 06.–08. 06., 08. 06.–15. 06. 2013
6.180 Kč/os. vč. busu a polopenze
4.490 Kč/osoba v APT
ITÁLIE / PALMOVÁ RIVIÉRA – REZIDENCE BAMBINOPOLI
15. 06.–22. 06. 2013
07. 06.–16. 06. 2013
6.990 Kč
V ceně: doprava autobusem, 7x nocleh
v mobilhomu, učitel malování (pí. Slávka Štrbová), služby
delegáta, cestovní pojištění, pojištění CK.
NA KOLE PO PROVENCE
ITÁLIE / POBYT S AEROBIKEM V ROSOLINA MARE
14. 06.–23. 06. 2013
3.890 Kč
V ceně: doprava autobusem, 2x nocleh
v hotelu (trojlůžkové pokoje), průvodce CK,
pojištění CK.
8.790 Kč/byt pro 4 os.
24. 05.–02. 06. 2013, 07. 06.–16. 06. 2013
VODNÍ SVĚT THERME ERDING
ŠPANĚLSKO - COSTA BRAVA – POBYTY PRO SENIORY
27. 04. 2013
07. 06.–16. 06. 2013
V ceně: doprava autobusem, služby průvodce.
Vstupné Galaxy + Therme: 760 Kč/osoba,
nevztahuje se sleva 200 Kč.
6.290 Kč/ Europa**
vč. busu a plné penze
7.680 Kč/ Europa**
vč. busu a all inclusive
6.560 Kč/ Bon Repos*** vč. busu a plné penze
ŠPANĚLSKO / LLORET DE MAR – HOTEL SELVAMAR ***
31. 05.–23. 06. 2013 7.150 Kč/ os./týden
vč. busu a polopenze
2 děti do 13 let pobyt ZDARMA, platí pouze 2.890 za autobus
7.650 Kč
V ceně: doprava autobusem, 7x nocleh
v mobilhomu, cykloinstruktor, pojištění CK.
590 Kč
ŘÍM A LÁZNĚ CÍSAŘŮ
08. 05.–12. 05. 2013
4.850 Kč
V ceně: doprava autobusem, 2x nocleh se snídaní
v hotelu, průvodce CK, cestovní pojištění, pojištění CK.
Po dohodě možnost odjezdu z vašeho bydliště (min. 4 os.). Prodej zájezdů více než 80 cestovních kanceláří.
Lyžařské závody v Loučimi
Dlažby Obklady
Plánička Plánice
Prodej keramických
obkladů a dlažeb
TRVALE NÍZKÉ CENY!!
Kompletní dodávka zboží
včetně obkladačských prací
Možnost zdarma dopravit
zakoupené zboží
k zákazníkovi
Na svahu vedle třešňového sadu se v lednu sešlo téměř padesát místních, ale i přespolních. Ti všichni si přišli buď zalyžovat anebo jen fandit závodníkům ve věku od sedmi do patnácti let, pro něž
uspořádali aktivní místní sokolové velké klání v „alpském“ slalomu. Po třech jízdách se na stupně
vítězů postavil v kategorii nejmladších Honzík Bečvář (1) a Michal Khin (2), v kategorii starších
pak zvítězila Klárka Šteflová, která údajně stála na lyžích teprve po třetí, druhé místo obsadila
Eliška Vávrová a třetí byla Agáta Tauerová. Nejstarší kategorii reprezentoval Martin Kacerovský,
jeho sestra Bára a Andrea Jungová, kteří se v tomto pořadí také umístili. Rtuť teploměru pozvolna
klesala pod pět stupňů, přesto dole pod kopcem panovala dobrá nálada, podporovaná horkým
čajem či svařákem z improvizovaného „Ski baru“.
Zdeněk Huspek
2
Tel: 376 394 264
Mob: 737 733 022
E-mail:
[email protected]
web:
www.obklady-planicka.cz
Odešli Josef Touš, Miloslav Brychcín a Emanuel Šefčík
Josef Touš
má nesmazatelné zásluhy na uchování
paměti těch, kteří zaplatili životem nebo obrovskými útrapami jen za to, že se chtěli dostat do
svobodného světa. Každoroční setkání u všerubského kamene bylo vždy nejen vzpomínkou,
ale také příslibem účastníků, že na ony otřesné
události se nesmí nikdy zapomenout.
V posledních letech býval právě Josef Touš
hlavním řečníkem Konfederace politických
vězňů z Domažlicka. Mluvil přesvědčivě, působivě a pravdivě. Na setkání u všerubských
kamenů na podzim minulého roku vnitřně cítil,
že je to asi jedna z posledních příležitostí podělit se na veřejnosti o svá svědectví. Byl souzen
spolu se svým otcem v monstrprocesu kolem
MUDr. Jiřího Krbce. Dostal 10 let těžkého
žaláře pro údajný zločin velezrady včetně konfiskace celého jmění. Ve sborníku později uvedl
„Nerad o tom mluvím, nerad na to vzpomínám. To pak musí člověk myslet na to, jak se
to vlastně doopravdy má s lidskou spravedlností a bouří se v něm takové ty všemožně rouhačské emoce. Jak přibývají léta, vzpomínání
mě čím dál tím víc bolí. Je to asi tím, že člověk
zmoudří prožitými lety, ale je stále zranitelnějším. Na druhé straně cítím, že máme povinnost nabídnout naše draze získané zkušenosti
mladým, aby věděli, co všechno se může stát,
když demokracii dojde dech jako tenkrát v roce
1948.“
Z Josefa Touše skutečně nikdy nemluvila
zloba, ale moudrost člověka, který prožil
mnohá strádání. Na onom posledním setkání u
všerubského kamene jsme mu společně
s jeho synem slíbili, že vzpomínku na tyto
události a zároveň apel i pro budoucno bude-
me věrně zachovávat. To také určitě dodržíme.
Josef Touš se narodil v Pocinovicích, 9. listopadu 1929 a zemřel v pondělí dne 11. února
2013.
Emanuel Šefčík
byl odsouzen k 11 rokům odnětí svobody
a propadnutí jmění. Vězněn byl v letech 19501960. Narodil se v Brnířově na Kdyňsku. Někdy
koncem roku 1948 byl přijat do letectva.
Nastoupil do přípravky ve Šternberku.
Vzpomínal, jak jeho občanskou orientaci ovlivnil zásadním způsobem kapitán Kejik. Tento
kapitán mluvil o našich letcích v Anglii hanlivě
a s patrným despektem. Emanuel Šefčík doslova říká, že na jeho přednáškách si uvědomil, že
nechce žít v republice, kde mají hlavní slovo
lidé, jako byl právě kapitán Kejik. To však ještě
netušil, že se setká s ještě daleko horšími, než
byl on. Jako mladý člověk si neuvědomil, že
doslova a do písmene každé jeho slovo domů je
cenzurováno. Zažil otřesné chvíle v kriminále.
O tom ve sborníku podrobně vypráví. I po roce
1960, kdy byl na amnestii propuštěn, zažil
mnohá ponižování.
V závěru svého vypravování napsal:
„Přes všechno, co se u nás děje po roce
1989, ještě pořád věřím ve spravedlnost,
i když ne tu lidskou. A přeji si jen jediné: aby
naše děti nikdy nepoznaly skličující pocit, že je
bije někdo, kdo mluví stejným jazykem jako oni.
Ti, kteří to dělali v době totality, ponechávám
jejich vlastnímu svědomí. Pokud něco takového
mají“. Emanuel Šefčík odešel 24. 11. 2012.
Miloslav Brychcín
se narodil v Čermné na Staňkovsku 13. března
1927. Také on dostal pro údajný zločin velezrady
Univerzitu studují i ve Staněticích
V únoru začal letní semestr virtuální univerzity třetího věku ve Staněticích. Sešlo se 13 studentů,
kteří si určili téma "Kouzelná geometrie". Jednu hodinu univerzity navštívil také Mgr. Josef Nejdl,
ředitel Muzea Chodska v Domažlicích. Pan Nejdl pozoroval zpovzdálí běh výuky, a pak pozval
přítomné na prohlídku domažlického muzea. Dále nabídl přípravu přednášky s projekcí na různá
témata. Všichni studenti byli touto návštěvou potěšeni a souhlasili.
Hanka Hoffmannová
3
10 roků odnětí svobody nepodmíněně včetně propadnutí celého jmění. Odseděl si prakticky celý
trest. Jeho otec byl válečný invalida z první světové války. V bitvě u Tvorova byl raněn a přišel
o nohu. Syn Miloslav se po dokončení reálného
gymnázia přihlásil do vojenské letecké akademie,
kde byl přijat v roce 1946. Jenže po únorovém
puči v roce 1948 byl s létáním konec. Letci, kteří
za války sloužili v RAF, byli postupně odstraněni.
Pak přišla řada na ty, kteří s nimi sympatizovali.
Jedním z nich byl Miloslav Brychcín. V roce 1950
byl zatčen a převezen do Štefánikových kasáren,
kde ho vyslýchali všemi estébáckými metodami.
Jak se to má v praxi s lidskou spravedlností
se i Miloslav Brychcín přesvědčil několikrát.
Nejen v lágru, ale i po propuštění v šedesátých
letech. V osmašedesátém a vlastně i po roce
1989. Vzpomínal, že i po listopadu 1989 byli
v Čermné ve volebních komisích lidé, kteří se
dopouštěli v minulosti neomluvitelných jednání. „Pak se někdo diví, že je stále více lidí,
kteří jsou přesvědčeni, že ta naše spravedlnost
po česku je slepá, hluchá, hloupá a hlavně
poplatná starým strukturám, podle nichž jsme
byli my, političtí vězni, odsouzeni a vězněni
právem, protože jsme nepřátelé lidu a socialismu.“ To napsal v roce 2002 ve Sborníku.
V posledních letech prožíval stáří ve Kdyni
v domově důchodců. Nevynechal žádnou příležitost účastnit se pamětních aktů osvobození
Americkou armádou i setkání u všerubského
kamene. Byl plukovníkem letectva v záloze
a vždy si pečlivě oblékl slavnostní vojenský stejnokroj. Minule na oslavách osvobození již
chyběl. Byl tou dobou již hospitalizován
v nemocnici. Zemřel 30. srpna 2012.
Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně
Na našem území vzniká symbol
pro místní produkci jako známka
jedinečnosti a kvality. Od června
se s ní setkáme na původních či charakteristických produktech našeho území.
Pokud se vám líbí možnost používat
logo „Český les – sem patřím“
k propagaci své firmy, svých výrobků
a služeb získejte více info na
www.masceskyles.cz.
K D Y Ň S K O informační zpravodaj
vydává: Sdružení obcí Kdyňska
Odpovědná redaktorka: Sylva Heidlerová
Adresa redakce: Infocentrum Kdyně
Nádražní 314
345 06 Kdyně
e-mail: [email protected]
[email protected]
Evidence periodického tisku
pod číslem MK ČR E 15943
uzávěrka příštího čísla: 22. 5. 2013
Co jste hasiči, co jste dělali...
Když se jaro zeptalo, co jste hasiči, co jste dělali?
Milé jaro! V zimních měsících pivovar nehořel a černíkovští hasiči nenechali shořet ani zájem
a nápady některých svých členů a kamarádů k pořádání společenských a kulturních akcí. V prosinci
pro děti připravili mikulášskou nadílku na sále KD s poutavým zahájením a veselým tanečním koncem. Před Štědrým dnem poprvé připravili na návsi v Černíkově živý betlém s krátkou scénkou.
Přítomné a nečekaně početné obecenstvo pohostili teplým svařáčkem a zelňákovými plackami
(placičkami). Přispěli snad i pěkné předvánoční atmosféře. V lednu pozvali na bál Malou muziku
Nauše Pepíka. Možná čekali i velkou návštěvnost, ale už předprodej napovídal opak. Bál s tradiční
tombolou a karafiátovou volenkou ve veselí s písničkami „šlágristů“ proběhl ke spokojenosti
přítomných jako každý jiný. O masopustní sobotě obnovili asi po třiceti letech tradici masopustního průvodu po vsi. Některým svým členům i příznivcům tak splnili již déletrvající přání. V maskách pak pozvali na maškarní odpoledne i děti do sálu KD. Skupina Relax i pohádkové postavy
z Mrazíka přispěly k dobré náladě a zábavnému programu odpoledne.
S poděkováním ČERNOCHu a spol. i všem zúčastněným za aktivní zapojení, obci Černíkov za
podporu a hostům za návštěvu se těší na příští zimní měsíce. Ale jaro, Ty už přitop !
Jan Pernikl
PRODEJ CHOVNÉ
DRŮBEŽE
PODĚKOVÁNÍ
Janě Velkové, Martině Pišťákové
a Heleně Končabové za příjemné roky
v Mateřské školce Brnířov děkuje
Adámek Němec s rodinou
Burácení starých
traktorů v Brnířově
Přátelé starých traktorů z Brnířova připravují na 4. května 2013 2. setkání starých traktorů a veteránů v Brnířově. Po
loňském velmi úspěšném 1. ročníku, kdy
se i přes nepřízeň počasí sjelo 61 traktorů,
19 veteránů a přišlo se podívat na 1 000
návštěvníků, chtěli bychom letos přilákat
do Brnířova ještě více starých traktorů
a veteránů. V loňském roce jsme se
zúčastnili s našimi traktory stejných setkání v Německu. Tam se počty pohybují
kolem 200 přihlášených traktorů.
Opět chystáme ucelenou řadu traktorů
ZETOR od legendární „patnáctky a pětadvacítky“ až po poslední model. Také připravíme řadu traktorů FENDT od výkonu
12 PS až 200 PS. Pro mladší generaci
bude zajímavá ukázka, kterou jsme
nazvali „Sklizeň obilí v Brnířově v roce
1943“. Představíme při ní nářadí jako je
bachle, bejk, povříslo, snopek, mandálek,
mlátičku, mlejnek na čištění obilí a další.
Program setkání bude následující:
10 hod. prezentace traktorů a veteránů
11 hod. výstava a prohlídka
11.30 příjezd kolony
starých aut zn.Škoda
14 hod. spanilá jízda veteránů
14.30 spanilá jízda traktorů
15.30 zhodnocení a závěr setkání
Mirek Beneš
z veterinárně kontrolovaných
chovů, které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost/
Karel hrál ženám v Loučimi
Kuřice černé, červené, bílé
/nesou bílá vejce/, chovní kohoutci
Kačeny pekingské
/bílé brojlerové/,
Moularden /kříženec pižmová
+ peking.kachny/
Kačeny barbarie
/francouzský hybrid
pižmové kačeny/,
Kačeny rouvenské
/divoké zbarvení/
Husy bílé, Husy landenské
Perličky, Krůty /kanadské širokoprsé
brojlerové/,
Kalimera /selské brojlerové kuře/
Stalo se dobrou tradicí, že
ke svátku žen
pozvou místní
dobrovolní hasiči ochotnický
divadelní soubor, aby se nejprve
všichni
bavili divadlem
a potom za
doprovodu muziky i mezi sebou.
A nejinak tomu bylo i v sobotu 9. března. Sál místní restaurace byl plný, ochotníci souboru
„Karel“ MKS Domažlice předvedli svůj autorský kus s názvem „Nuda“ a téměř sedm desítek
nejen dívek, žen i seniorek, ale také pár mužů z řad hasičů anebo doprovodu svých partnerek se
myslím, téměř dvě hodiny nenudili! A jak se hra líbila? „Jo, pěkný to bylo,“ odpověděly skoro
shodně Zdeňka Haladová a Jana Siková po závěrečném potlesku. Obě také dostaly, spolu
s ostatními ženami i slečnami, po karafiátu z rukou pokladníka hasičů Milana Zimmermanna,
velitele zásahové jednotky Tomáše France a velitele sboru.
Zdeněk Huspek
13 hod. Kdyně
/za Keli barem/
Prodej 15. 5. 2013
Info a objednávky:
Gallus Extra s. r. o., tel.
567 212 754, mob.731 701 331
[email protected]
4
Kdyně vítala mladé hasiče
Kdynšťí hasiči v kompletní sestavě na Zimním setkání mladých hasičů ve Kdyni.
Ve Kdyni se 23. února konalo Zimní setkání
mladých hasičů. Závod pořádá Okresní sdružení hasičů Domažlice ve spolupráci
s Odbornou radou mládeže v Domažlicích
každoročně. Letos proběhl již 13. ročník této
soutěže pro malé a mladé hasiče. Město Kdyně
nám ke konání závodu zapůjčilo jejich nově
zrekonstruovanou sokolovnu a SDH Kdyně
nám pomohlo zajistit závod po technické
stránce.
Závodu se letos zůčastnilo 44 družstev
z celkově přihlášených 56. Počasí některým
družstův bohužel znemožnilo na závod dorazit. Soutěžilo se ve 3 věkových kategoriích:
V knihovně
vznikala trička
Přípravka (děti ve věku 3 – 6 let), kategorie
Mladší (6 – 11 let) a Starší (11 – 15 let).
Děti plnily disciplíny ve znalosti požárních
prostředků, Topografie, uzlování, ale i disciplíny sportovní jako např. přelézání štafliček,
štafetě třínohých aj. Závodu se účastnila družstva z celého Domažlického okresu, také
družstva z Klatovska a Tachovska. V kategorii starších se umístili na 1. SDH Chodská
Lhota, 2. SDH Spáňov, 3. SDH Kdyně.
V kategorii mladších: 1. SDH Kdyně, 2. SDH
Luženice, 3. SDH Spáňov. V kategorii přípravek: 1. Soptíci Domažlice (při MŠ v Zahradní ul.), 2. Švihov, 3. Bezděkov.
Ráda bych touto cestou poděkovala SDH
ve Kdyni a Městskému úřadu ve Kdyni.
Děkuji všem rozhodčím a hlavně všem
vedoucím mladých hasičů za jejich nezištnou
a mnohdy náročnou práci s dětmi.
Kristýna Knopfová – vedoucí okresní
odborné rady mládeže Domažlice.
V Městské knihovně ve Kdyni proběhl další
výtvarný kurz Natálie Vítovcové. Každý účastník si mohl metodou tupování a sítotisku ozdobit své donesené tričko. Výtvory byly velmi zdařilé! Více se dočtete na stránkách městské
knihovny: www.knihovnakdyne.webk.cz
Irena Hambecková
5
Domov seniorů žije
společensky
Domov seniorů se snaží o rozvoj kontaktů se
seniory z Pečovatelské služby Kdyně, které zve
na pořádané společenské akce a pravidelné
aktivity. Navíc se nám podařilo navázat spolupráci s družinou ze základní školy a téměř každý
čtvrtek budou žáci těšit naše obyvatele při společných chvilkách.
Když počasí dovolí, všichni už se těší na
výlety po Domažlicku. V plánu je uspořádání
sportovní soutěže a soutěže v tréninku paměti.
Táborák se stal neodmyslitelnou součástí jara,
kdy budeme pálit čarodějnice a obyvatelé si
opečou buřta.
V dubnu přijede do našeho Domova natáčet
Česká televize dokumentární film o Bazální stimulaci, což je pro nás všechny velká pocta. Pro
natáčení nás doporučila PhDr. Karolína
Friedlová, která je první certifikovanou lektorkou konceptu Bazální stimulace® v České
republice. Je členkou Mezinárodní asociace
Bazální stimulace® a zastávala funkci prezidentky této mezinárodní asociace. Superviduje
proškolená zařízení, na jejichž základě jsou zařízení certifikována jako Pracoviště pracující
s konceptem Bazální stimulace®. Náš Domov
certifikaci už získal.
V Domově začaly přípravy na významnou
kulturní událost, na kterou jsou zváni všichni
přátelé našeho Domova a význační hosté, aby
společně oslavili 10 let výročí založení
Domova.
Samotná oslava se bude konat 25. května
od 14:00 v areálu Domova. Akci bude doprovázet kulturní program, zahraje Dechový
orchestr mladých z Klatov. Slavnostní odpoledne zahájí taneční vystoupení obyvatelek
Domova, které už pilně trénují svou choreografii a invalidní vozíček není překážkou pro
tanec.
Mgr. Jakub Žákavec
Biskup Radkovský na Kdyňsku
V rámci vizitace farností, které nyní probíhají v naší diecézi, přijela o 2. neděli postní, tedy
24. února, do naší kdyňské farnosti vzácná
a velmi milá návštěva.
Navštívil nás biskup plzeňské diecéze Mons.
František Radkovský. Spolu s naším kdyňský
vikářem P. Miroslavem Kratochvílem sloužil
pan biskup F. Radkovský mši svatou nejprve ve
Kdyni a poté v Loučimi. Jeho povzbudivým
slovům naslouchalo v Loučimi asi 70 věřících,
mezi nimi byl i pan Egid Hofmann z bavorského Neukirchen b. Hl. Blut s manželkou.
Po mši svaté si ještě chvíli povídal s loučimskými farníky a odpoledne se setkal ještě s farníky ve farním sále ve Kdyni, kde hovořil
o dění v plzeňské diecézi, o připravovaných
akcích a odpovídal také na dotazy posluchačů.
Bylo to pro všechny moc milé setkání
a budeme se těšit na další, třeba při diecézní
pouti 8. května do Kladrub, kam také pan biskup všechny přítomné pozval. M. Matějková
6
Víte, že...
Kroužek volejbalu při ZŠ Mrákov oslavil v lednu svoje první narozeniny? Je určený dívkám od šesté do deváté
třídy. Děvčata (a jeden hoch) se schází pravidelně každou středu od půl sedmé a pomalu
vnikají do tajů tohoto sportu. Mladé mrákovské volejbalistky se už účastnily několika
turnajů Volejbalových nadějí a připravují se
na turnaj základních škol. Některé z dívek se
staly platnými členkami volejbalových týmů
v Domažlicích.
Dětského maškarního bálu
v Libkově se zúčastnilo 47 dětí z celého
okolí? Bylo připraveno mnoho soutěží a her,
za které byly všechny děti odměněny. Každý
si domů odnášel kromě pěkných zážitků,
také ceny ze štěstí a drobné dárky, které si
pořadatele připravili pro každou masku.
Týden po masopustním průvodu se konal dětský karneval v Mezholezích? A na povedenou akci navázali oslavou MDŽ. Setkání se zúčastnilo téměř
60 místních i přespolních žen. Program
zahájily děti z MŠ Úsilov, dále paní
Jaroslava Wollerová během přednášky upoutala pozornost přítomných vyprávěním
o svých cestách po Etiopii. Senátor Jan Látka
poblahopřál všem ženám a předal jim květinu. Večer byla zábava za hudebního doprovodu Martina Kuneše.
Po 28. letech se stanětické ženy
sešly v novém kulturním zařízením, aby
oslavily společný svátek. Ženy dostaly od
místního sboru hasičů květinu a malé občerstvení. V programu byla zahrnuta přednáška
„Jak pečovat o své klouby a záda“. Odpo lednem s harmonikou provázel místní
Václav Kuba starší. „Sešly se zde všechny
věkové kategorie, které neměly problém se
společně pobavit,“ dodává Hanka Hoffmannová.
Na sokolském plese v Pocinovicích tančily mažoretky? Vyhrávala skupina Orion, nechyběla tombola. Krásným zpestřením večera byla čtyři předtančení.
Vystřídala se zde skupina mladších mažoretek z Pocinovic a skupina starších mažoretek
ze Kdyně. Tato děvčata připravuje na svá
vystoupení paní učitelka Petra Kovaříková.
Další krásné vystoupení předvedla skupina
mladších a poté starších děvčat z Bezděkova.
Diváci a návštěvníci bálu nešetřili potleskem
a všichna účinkující děvčata měla radost, že
se jim jejich vystoupení podařilo.
V Nové Vsi si povídali o Číně?
S pozoruhodnostmi a také historií největšího
asijského státu tam seznámil pan Luděk
Hynčík. Nejen krásnými fotografiemi nejznámějších míst Číny, ale i vyprávěním
o odlišném podnebí, gastronomii a zvyklostech místních obyvatel, upoutal všechny
posluchače. Při besedě paní Petra Hynčíková,
která Čínu navštívila se svým manželem,
vařila a podávala pravý zelený čínský čaj.
V oprechtickém pohostinství
zaujalo téma ,,zahrada a zahrádka na
jaře?“ Přednášející ing. Hinterholzinger
CSc. pohovořil o pěstování ovoce a zeleniny
v jarních měsících. Zaměřil se také na téma
,,brambory“, jejich pěstění, ošetření a využití. Živé diskuze přítomní využili pro zodpovězení připravených otázek.
Kdyňsko reprezentuje akordeon
Vyhlášení výsledků všech kategorií se konalo v neděli 3. března odpoledne. Napětí bylo
veliké, a protože soutěžící byli zváni na podium v obráceném pořadí, za chvíli bylo jasné, že
to bude bedna - ovšem druhé místo v konečném
účtování předčilo všechna očekávání. Hance
Matějkové i Mgr. Petře Vlčkové chceme poděkovat za skvělou reprezentaci ZUŠ Kdyně
a oběma jim přejeme do budoucna ještě více
takových úspěchů.
ZUŠ Kdyně
Kulturní dům
se po bále uzavřel
Náš region na mezinárodní soutěži podruhé reprezentovala žákyně 3. ročníku ZUŠ Kdyně Hana
Matějková, kterou již od začátku školního roku pilně připravovala její učitelka Mgr. Petra Vlčková.
Již 41. ročník mezinárodní soutěže mladých
akordeonistů „Kleine Tage der Harmonika“ se
konal o víkendu 2. a 3. března v německém
Klingenthalu. Klingenthal je město hudby, proslulé výrobou kvalitních akordeonů. Mladí
akordeonisté ze Svobodných států Sasko,
Durynsko, Bavorsko a z České republiky
a z hostitelských spolkových zemí Berlín,
Braniborsko a Sasko-Anhaltsko se zde setkávají, aby předvedli své dovednosti a vedle vytoužených cen získali také zkušenosti v oblasti
soutěžení. Letošního ročníku se ve všech kategoriích zúčastnilo cca 80 mladých muzikantů.
Česká republika měla zastoupení z Plzeňska,
Prahy, Jindřichova Hradce a Třeboně.
Náš region na této mezinárodní soutěži již
podruhé reprezentovala žákyně 3. ročníku ZUŠ
Kdyně Hana Matějková, kterou již od začátku
školního roku pilně připravovala její učitelka
Mgr. Petra Vlčková. Soutěžní program, který
paní učitelka svojí žákyni vybrala, byl složen
ze starých i z moderních skladeb. Kromě
povinných skladeb, které jsou pro jednotlivé
kategorie dané, zahrála Hanka barokní skladbu
– Fugu od G. F. Händela, od plzeňského hudebního skladatele Jaromíra Bažanta moderní
skladby Tanec, Štěstí a Pochod a na závěr všem
fajnšmekrům velmi dobře známý Uherský
tanec č. 5 od J. Brahmse. Všechny soutěžící
hodnotila pětičlenná porota. Hanka byla zařazena do kategorie 1a (6 – 10 let), ve které letos
bojovalo o co nejlepší umístění 27 přihlášených
soutěžících, bylo tedy nasnadě, že konkurence
bude kvalitní. Po vystoupení posledního soutěžícího se jevilo jako reálné, že Hanka by se
mohla v konečném hodnocení pohybovat velmi
vysoko a mohla by vylepšit své loňské umístění, kdy skončila devátá v pořadí.
7
Prostory všerubského kulturního domu jsou
pravidelně využívány k hodinám tělesné
výchovy žáků místní základní školy, v podzimních a zimních měsících se zde konají
zábavy a plesy, maškarní bál pro děti a po
novém roce se tu scházejí některé místní spolky při výročních schůzích. Během roku vystupují v kulturním domě děti z mateřské
a základní školy v rámci svých besídek
a s bohatým kulturním programem nechybí
ani na tradičních Setkáních důchodců.
Letošní plesovou sezónu ve Všerubech
zakončil v sobotu 2. března Hasičský bál a od
té doby jsou dveře kulturního domu pro veřejnost uzavřené. Probíhají tam rozsáhlé stavební
a rekonstrukční práce v rámci projektu
Kulturní dům – zateplení, který je spolufinancován z Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního
prostředí ČR. Celkové výdaje na projekt činí
3 708 641 Kč, přičemž celkové způsobilé
výdaje projektu, na které je poskytována dotace, čítají 1 558 231 Kč. Dotace z Fondu soudržnosti a ze Státního fondu životního prostředí činí celkem 1 402 407 Kč a městys Všeruby
jako žadatel o dotaci pokryje zbývajících 10%
způsobilých výdajů ve výši 155 824 Kč
a nezpůsobilé výdaje projektu ve výši
2 150 410 Kč.
V rámci dotace bude provedeno zateplení
obvodových stěn, výměna oken a dveří, zateplení stropů a šikmé střechy obytných prostor,
zateplení podlahy sálu a podlah nad venkovním prostředím a suterénem. Zároveň bude
také vyměněn plynový kotel a rekonstruována
elektroinstalace, bude opraveno venkovní
schodiště, atd., což jsou již výše uvedené
nezpůsobilé výdaje projektu, na které se dotace nevztahuje a zaplatí je městys Všeruby.
Kompletní rekonstrukce kulturního domu má
být dokončena 31. 8. 2013.
Dveře kulturního domu se veřejnosti znovu
otevřou v září 2013. Na podzim chystají místní hasiči oslavy 145. výročí založení sboru
a v nově zrekonstruovaném kulturním domě
se uskuteční hned v září také pouťová zábava.
Městys Všeruby
Šteflovská pětka Richarda Stehlíka
Šteflovská pětka, která je pořádána od
roku 1987 jako lyžařský závod v okolí osady
Štefle, doznala od letošního roku změnu
názvu.
Na počest dlouholetého organizátora MUDr.
Richarda Stehlíka, který již bohužel není mezi
námi, pojmenovali pořadatelé závod Šteflovská
pětka Richarda Stehlíka. V případě špatných
Vynikající úspěch
kdyňských šachistů
Šachisté ŠK Kdyně dosáhli vynikajícího
úspěchu. Podařilo se jim poprvé v historii
zvítězit v krajském přeboru družstev.
Krajský přebor družstev v šachu v posledních letech hraje 12 osmičlenných družstev
systémem každý s každým s tím, že do vyšší
soutěže postupuje pouze vítěz. Každá partie
se hraje v tempu dvě hodiny na 40 tahů plus
jedna hodina na dohrání partie. Jedna partie
může trvat až šest hodin. Družstvo ŠK Kdyně
tvoří základní sestava ve složení: MUDr.
S. Kuba, bratři Tochorové, Miroslav Vilímec,
Ing. K. Honka, Ing. P. Janeček, J. Pučelík,
bratři Homolkové, T. Truksa, RNDr. J. Brousek, J. Pučelík a nestor kdyňského šachu
R. Veverka.
Už v loňském ročníku se začal projevovat
nárůst výkonnosti celého kdyňského družstva
a postup se zdál být na dosah. Jenže v rozhodujícím zápase přišla jediná prohra s Košutkou Plzeň a to znamenalo zisk pěkného, ale
nepostupového druhého místa. Do letošního
ročníku nastoupili hráči ŠK Kdyně s odhodláním s tím „něco udělat“ a do svých soupeřů
se pustili hned od začátku. Prvních sedm
zápasů vyhráli a vybudovali si pětibodový
náskok, který se nakonec ukázal být rozhodující. Následoval opět zápas s neoblíbeným
soupeřem Košutkou Plzeň, který by v případě
vítězství už prakticky rozhodl o postupu.
Kombinovaná sestava ŠK Kdyně, s trochou
smůly, opět na silného soupeře nestačila
a rázem byl náskok pouze dvoubodový.
To znamenalo jediné: vyhrát poslední tři
zápasy, což na klidu nepřidá. Hned následující
zápas se Sokolem Postřekov měl hororové
parametry. Výhoda se přelévala z jedné strany
na druhou, až nakonec se štěstí přiklonilo na
stranu kdyňských hráčů, a ti si připsali těsné
vítězství. Následovala přesvědčivá výhra nad
ŠK Přeštice. Před posledním kolem tak držel
ŠK Kdyně před svými pronásledovateli těsný
náskok dvou bodů a zbylo udělat ten pověstný
poslední krok. Do rozhodujícího zápasu se
Sokolem Klatovy C kdyňští hráči nastoupili
s odhodláním neopakovat loňské zaváhání.
Soupeř, kterému se nepodařilo nastoupit
v optimální sestavě, se sice houževnatě bránil,
ale zápas se nakonec zlomil a skončil jasným
vítězstvím hráčů ŠK Kdyně 6,5:1,5, když
neprohráli ani jedinou partii.
Všechno dobře dopadlo a zbývá poděkovat
hráčům ŠK Kdyně za dobrou reprezentaci
města a popřát jim mnoho úspěchů ve vyšší
soutěži!
sněhových podmínek je pojmut jako pěší tůra,
což byl i letošní případ.
Základnou se jako vždy stala hospoda
„U Bednářů“, ve které vedle fotografie pana
Stehlíka byla i řada vzpomínkových záznamů
z předchozích ročníků. Úvodního slova se ujala
hlavní pořadatelka Madla Franicová:
Vážení „letos“ chodci,
vítáme vás za Richarda Stehlíka předsedy
sportovního běžeckého klubu „Hůl vztyč,
panáka vypij“. Doufáme, že při chůzi vzpomenete humorných historek našeho předsedy, kterých nebylo málo, a vězte, že na nás shůry bude
dohlížet. Kdyby tu byl, nestrpěl by při chůzi, ani
před chůzí ani kapičku alkoholu a doufal by,
že se tak bude dít po celou trasu. S pozdravem
„Hůl vztyč – jdeme na to!“
Zapisovatel závodu Tonda Dvořák rozdal 38
startovních čísel a jejich dočasní majitelé se
mohli vydat na trasu, z které se díky Bohu
vrátili všichni. Milým překvapením na trati
byla občerstvovací stanice, které se s kulinářskou bravůrou ujali Radka a Láďa Petrákovi.
Nejstarším účastníkem byl Josef Stuiber roč.
1941, který celou trasu zvládl s úsměvem na
tváři, stejně jako všichni ostatní. Při slavnostním vyhlašování výsledků zvítězil každý, kdo
se prošel na zdravém vzduchu a uctil památku
kamaráda.
Milan Zajíc
Zimní setkání Spáňov
V sobotu 23. února jsme se zúčastnili zimního setkání mladých hasičů ve Kdyni. Jezdíme na tato
setkání každý rok, protože se našim mladým hasičům tato soutěž líbí a ověří jejich znalosti před
jarní částí hry „Plamen“. Z posledních dvou ročníků, konané v Horšovském Týně a v loni v Bělé
nad Radbůzou jsme přivezli zlaté medaile v mladší kategorii, takže jsme měli ve Kdyni co obhajovat. Družstvo mladších, které v letošním roce soutěžilo poprvé, dosáhlo poctivým tréninkem na
krásné třetí místo ve velké konkurenci 22 týmů z domažlického a klatovského okresu. Zlatí soutěžící
z minulých dvou ročníků v letošním roce, vzhledem k jejich věku postoupili do kategorie starších
žáků. Trénováním mladších jsem neměl moc času se věnovat družstvu starších, ale to jsem jim vynahradil o zimních prázdninách v lyžařském areálu na Stubaiském ledovci v Rakouských Alpách.
Tento týdenní zájezd jsme uspořádali s rodiči mladých hasičů a po krásném celodenním lyžování
jsme v podvečer trénovali na setkání ve Kdyni. Poctivý trénink se vyplatil, družstvo starších získalo pěkné druhé místo. Závěrem chci poděkovat všem mladým hasičům za jejich výkony, rodičům
a organizátorům tohoto setkání.
Vedoucí MH ve Spáňově Osvald Jan
8
Co se děje v infocentru
Setkání pamětníků
44. setkání se uskutečnilo 15. března v sále
Muzea příhraničí ve Kdyni. Na 40 účastníků
pokračovalo ve vzpomínání na svoje mladá
léta, na život v Přádelně, tentokrát při promítání fotografií Růženy Džuganové a Jaromíra Běliny.
Toto oblíbené téma zakončíme na dalším
45. setkání v pátek 14. června od 14,30, kdy
jsou připraveny fotografie z loňského setkání
bývalých pracovníků Přádelny ve kdyňské
Sokolovně a fotografie zachycující provozy
Přádelny před její likvidací a další foto.
(kf)
Zahájení letního univerzitního semestru
Letní semestr jsme opět zahájili středu,
13. února od 10:00 hodin.
Pokračuje tak další série přednášek
Virtuální univerzity třetího věku, a sice již
po deváté.
Téma, které si vybrali studenti již
v zimním semestru jsou „osobní finance“. Věnujeme se mu v šesti přednáškách.
V počtu třinácti studentů se scházíme
ve středu, jednou za 14 dní, v sále Muzea
příhraničí ve Kdyni od 10:00 hodin.
Přednášky a setkání pro vás:
Vše kolem piv a
Další výstavu, kterou jsme zahájili vernisáží 3. dubna v Muzeu příhraničí s názvem
VŠE KOLEM PIVA představíme lité otvíráky
ze sbírky vášnivého sběratele Petra Šindeláře
z Brnířova a staré pivní lahve ze sbírky
Stanislava Poisla ze Kdyně, které tu budou
k vidění až do 14. června v otevírací době
Turistického informačního centra Kdyně.
Vstupné na výstavu činí 20 Kč dospělí a 10 Kč
děti. Těšíme se na Vaši návštěvu
Letní sezóna začíná....
Od května opět zahájíme letní sezónu
v Turistickém informačním centru Kdyně.
Mění se tak i otevírací doba:
od pondělí do pátku
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
o víkendech a svátcích
od 9:00 – 12:00 hodin.
Letos, stejně jako vloni, zahájíme letní sezónu akcí
Na kole z Čech do Bavor.
Těšit se můžete na dva cyklistické
okruhy a jeden okruh pro Nordic
Walking. Vyčerpaní i nevyčerpaní
účastníci budou moci nabrat nové síly
v parku u Muzea příhraničí, kde bude
připraveno občerstvení a program
pro děti i dospělé.
To vše připravujeme
na sobotu, 8. června 2013.
Další informace o této akci přineseme
v příštím vydání zpravodaje Kdyňsko.
V sobotu, 8. června 2013
od 13:00 hod. v parku Muzea příhraničí
ve Kdyni s námi zahájí turistickou sezónu
Zlatka Kráčmerová
a kapela Šrumec.
V minulém čísle zpravodaje v příspěvku
Petra Šindeláře a Petra Grubera 50 let bigbítu na Kdyňsku došlo při přepisu věty
k překlepu. Proto uvádíme na správnou míru,
že kapelnictví se ujal pianista Petr Šindelář,
solovou kytaru hrál Pavel Štengl z Domažlic, kytaru Pepa Tejml, basu Pavel
Gruber, kytaru Jiří Mathauser, bicí Pavel
Kuželka, oba z Klenčí pod Čerchovem.
Děkujeme za pochopení.
Muzejní noc: pátek, 17. května otevřeme
dveře Muzea příhraničí ve Kdyni až do
pozdních večerních hodin, kdy budete mít
možnost vidět v muzeu oživlé tématické scénky a doprovodný program ve spolupráci s PS
Safír Kdyně a ZUŠ Kdyně tak, jak je neznáte
od 18:00 – 22:00 hodin se na Vás těšíme.
Další a poslední cestopisnou přednáškou
této zimy bude povídání pana Otto Štěpánka
o Jižní Africe ve středu, 17. dubna od 17:00
hodin v sále Muzea příhraničí ve Kdyni. Otto
Štěpánek se narodil v republice Jižní Afrika
v Johannesburgu. V jeho 10 letech se rodiče
rozhodli vrátit zpět do České republiky. Jak se
žije na jižním cípu Afriky v dětských letech
a mnoho dalšího se dozvíte během jeho
vyprávění o vzpomínkách na Afriku.
www.kdynsko.cz
Cestujeme s informačním centrem
V další z cyklu cestopisných přednášek jsme měli možnost přivítat ve zcela zaplněném sále
Muzea příhraničí paní Mgr. Marii Fritzovou, která poutavě přednášela o zemích pro nás neobvyklých, o Izraeli a Palestině.
9
Pasování v Mrákově
Slavnostní pasování mrákovských prvňáčků
na čtenáře proběhlo v lednu. Děti předvedly, že
dokáží přečíst zadaný text, a byly proto slavnostně přijaty králem Vladimírem I. do čtenářského řádu. O královskou atmosféru se
postarala děvčata z osmé třídy, J. Hornová,
J. Rojtová a L. Kabourková.
H. Duffková
Rozhřešení v Mezholezích
V obci Mezholezy se 16. února konal tradiční masopustní průvod masek.
Vyšel ve 13.00 hodin z místní hospůdky,
postupně prošel celou vesnicí, navštívil všechny domácnosti, kde kosmetický salon poskytoval různé služby od holení, česání, líčení až po
manikúru. Všechny rodiny obešel farář, který
místní občany vyzpovídal, podal rozhřešení,
v některých případech poskytnul i poslední
pomazání. Celé odpoledne vyhrávala kapela
Šejnovjanka. Po ukončení průvodu se všichni
sešli v hospodě, kde hudba vyhrávala do pozdních nočních hodin.
Všem se masopustní průvod a s ním spojená
veselice velice líbila.
Václav Němeček
TIC Kdyně: květen – září
pracovní dny 9.00 – 17.00 hod.
tel.: 379 413 555
Safír a Jitřenka ve Hvězdě
Nájemce koupaliště
Úžlebec u Černíkova oznamuje
zahájení sezóny na koupališti
od poloviny května 2013.
Eduard Schneider,
tel. 722 375 641
Lyžařský výcvik
školy v Mrákově
Herní výstava deskových her
V neděli 10. března pořádala PS Safír
Herní výstavu deskových her v prostorách
MKS Modrá hvězda ve Kdyni.
Deskoherna byla otevřena celé odpoledne
od 14:00 do 18:00 a návštěvníci si mohli
vybrat z bezmála padesáti her. K dispozici
byly krátké logické hříčky (např. Corridor,
Abalone, Bataclan, Tučňáci na ledu), karetní
hry (Blafuj, Piráti), strategické hry (Carcassonne, Mondo, Osadníci z Katanu, Lovci
noci, Alhambra) a také hry pro nejmenší
hráče (Viva topo, Heckmeck, Na houbách,
Tanec čarodějnic).
V letošním roce jsme mohli díky finančnímu příspěvku od rady města Kdyně
pořídit celý balíček nových her, z nichž třeba
Ty krávo, Duhový závod nebo Rat Hot se
ihned staly favority. Deskohernu navštívilo
více než sto hráčů všech generací a stoly byly
téměř po celou dobu plně obsazené.
Za účast všem děkujeme a těšíme se na
další ročník.
Ing. Pavla Tochorová
Modrá Hvězda patřila dětem
V sobotu 23. března atřila Modrá Hvězda ve
Kdyni dětem. Pořádali jsme Velikonoční rukodělnou dílnu nejen pro děti. U stolků s dětmi
pracovali naši instruktoři a instruktorky, kteří
děti učili jednotlivé pracovní postupy.
V Modré hvězdě se vystřídala téměř stovka
dětí s rodiči. Děti od nejútlejšího věku, nejmenšímu byly 4 roky, byly zaujaty ručními pracemi a žádné z nich nenapadlo zlobit.
Odměnou dětem bylo to, že kromě toho, že
strávily příjemné a v pravdě pracovní sobotní
odpoledne ve společnosti svých vrstevníků, si
vlastnoručně vyrobenou ozdůbku mohly odnést
domů a pochlubit se s ní. Všechny potřebné
pomůcky k vyrábění velikonočních drobností
dětem poskytla Pionýrská skupina Jitřenka
Kdyně.
Všem organizátorům i jejich pomocníkům
patří veliký dík za to, že i když venku bylo
sychravo, studeno a nevlídno, vnesli do dětských rukou tvořivost a do srdíčka radost
z vlastnoručně zhotovených výrobků, jež celým
jejich rodinám zpestří letošní Velikonoce.
Skupinová vedoucí Ivana Mochurová
10
Jako každým rokem po pololetním vysvědčení žáci druhého stupně ZŠ Mrákov vyráží
naučit se nebo zdokonalit své lyžařské schopnosti a dovednosti na Šumavu. Již tradičně
pobývají v areálu SK Špičák chata Hořec.
Ačkoliv letos doma díky velké oblevě roztál
veškerý sníh, lyžaři si užívali celý týden
typické zimní počasí. Sněžení a mírný mráz
vystřídalo chvílemi i sluníčko.
Všichni sjezdaři zvládli vyjet na vleku a bezpečně sjet sjezdovku. Proti loňsku se zvýšil
počet snowboardistů na 8 a zvlášť začátečníci
ocenili čerstvý měkký sníh hlavně při „dopadech“ v začátku výcviku. V rámci teoretické
přípravy navštívil lyžařský kurs člen Horské
služby s velmi zajímavou přednáškou.
H. Duffková, obec Mrákov
Kdyně hostila krajskou ligu
Stupně vítězů v Plzni – Hynek Štefl (2. místo),
Filip Šmucr (3. místo.
V lednu ve sportovní hale Masarykovy základní školy odstartovala Krajská liga talentované
mládeže. Soutěž pořádal oddíl karate TJ Sokol
Kdyně z pověření Svazu karate Plzeňského
kraje. Do Kdyně přijelo přes 80 závodníků.
Soutěžilo se v disciplínách KATA (sestavy)
a KUMITE (volný zápas).
Na domácí půdě předvedla skvělé výkony starší žákyně Zuzana Šimáčková, která v kumite
vybojovala zlatou a v kata stříbrnou medaili.
Úspěšná byla také mladší žákyně Lucie
Pišťáková, která v kata získala stříbrnou medaili. Mezi staršími žáky se v kumite prosadil
Hynek Štefl, který vybojoval stříbro. Velmi
pěkná a v lize bodovaná pátá místa obsadili
v kata mladší žákyně Tereza Knoppová a mladší žák Miroslav Visinger.
Kdyňští karatisté se v neděli 24. března také
zúčastnili II. kola, které se konalo v Plzni.
V obrovské konkurenci 120 závodníků získali
jednu zlatou, dvě stříbrné a tři bronzové medaile.
Zdeněk Kubalík, trenér
Březen byl měsícem čtenářů
Kolovečtí
v ledové Praze
Tak nás opět po roce přivítala Ledová Praha.
Každý rok o pololetních prázdninách pořádá
sdružení Pionýr a Nadace Dětem 3. tisíciletí
tuto akci k využití volného času dětí.
Hned po ubytování na škole na Pankráci
jsme navštívili Muzeum Karlova mostu, kde
byla součástí stálé expozice také výstava betlémů. Poté náš čekala prohlídka historických
budov Senátu a následně Muzeum Karla
Zemana. Kdo by neznal filmy jako Vynález
zkázy, Cesta do pravěku, Baron Prášil, Čarodějův učeň a další, které natočil tento zajímavý
člověk. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých
triků a mohli si vyzkoušet některé z nich.
Bobová dráha nám přidala do krve trochu
adrenalinu a zážitek poskytl výhled z Žižkovského televizního vysílače na noční Prahu.
Sobotní dopoledne jsme strávili na Pražském
hradě ve Zlaté uličce, v bazilice sv. Jiří,
v katedrále sv. Víta a ve starém královském
paláci. Po dobrém obědě nás mile překvapilo
Náprstkovo muzeum s mnoha exponáty z Jižní
i Severní Ameriky, Afriky či ostrovů v Tichém
oceáně. Celé jedno patro bylo věnováno dílu
Karla Maye. Pak už byl nejvyšší čas vyrazit do
Kongresového centra na koncert Děti dětem.
Zde bylo mnoho zajímavých hostů ze
Sedmikvítku a mimořádný host zpěvačka
Tereza Černochová. V neděli jsme stihli
navštívit Národní muzeum – Novou budovu
a pak už jen nastoupit do vlaku a ujíždět domů
s plnou hlavou vzpomínek.
Hergetová Magdalena, PS Kolo Koloveč
S velkým ohlasem se setkala přednáška PhDr. Věry Kubové – Božena Němcová aneb co o ní
nevíte. Velmi poutavé a zajímavé povídání si bez problémů udrželo dvouapůlhodinovou pozornost
posluchačů. Na přání zúčastněných k nám paní doktorka opět zavítá na podzim, tentokráte s přednáškou o Jaroslavu Vrchlickém.
Irena Hambecková
Úspěch mladé výtvarnice
Na dnech frankofonie v Černínském
paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí
České republiky, se uskutečnila 20. března
slavnostní recepce s předáváním cen výhercům soutěže pořádané v rámci Dnů frankofonie, žákům základních škol a studentům
středních škol. Do finálního kola soutěže
bylo vybráno třicet výtvarných prací. Šesté
místo za olejomalbu s názvem „Mladé i staré
víno“ získala žákyně sedmého ročníku
výtvarného oboru ZUŠ ve Kdyni a studentka
klatovského gymnázia slečna Barbora
Kacerovská z Loučimi. Cenu převzala z rukou francouzkého velvyslance pana Pierra
Lévyho a stálé představitelky České republiky při Evropské unii paní Mileny Vicenové.
Za ZUŠ Kdyně Přemysl Raška
11
Pyžamový bál v Chodské Lhotě
Kdo si chtěl vyrazit jen tak, bez velké večerní
a kravaty za dobrou zábavou, ten určitě nebyl
zklamán, když navštívil II. Pyžamový bál v
Chodské Lhotě, který připravila parta volejbalistů z Chodské Lhoty. Večer plný soutěžení,
ale i skvělé muziky v podání kapely
„Dolejšácí“, neměl dle názoru přítomných
chybu. K zahození nebyla ani tombola a vše, co
k pořádnému vesnickému bálu patří, tedy šneci
napečené děvčaty volejbalového oddílu, klo-
básy, rum a další žádané pochutiny. O organizaci soutěží se postaraly stále usměvavé dámy
volejbalistky. Soutěžící bojovali o vítězství v
podobě „tekutého kolku“ jako lvi. Jak mi řekl
předseda oddílu Martin Kohout: „byla to fajn
zábava, poděkování patří především Daniele
Jílkové, která vše organizovala, ale i všem
ostatním, všem sponzorům a podporovatelům,
Na III. Pyžamáku nashledanou,“
Milan Zajíc, fotografie Veronika Najnarová
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Jako každoročně, tak i letos, zabezpečujeme jarní svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu
v sobotu dne 20. dubna 2013.
Odpad se bude svážet dle stanoveného harmonogramu postupně
ve všech částech obce.
Je proto nutné zakládat černé skládky v lesích, volné přírodě??!!
Jaroslav Šlachta, starosta Obce Černíkov
O sl a v a v O p rec ht i c í ch
V úterý 26. února oslavil 75. narozeniny pan Jakub Haas, občan Oprechtic. Popřát mu přišli
také zástupci místních dobrovolných hasičů, kde je čestným členem. Za všechny oslavenci gratuloval starosta oprechtických hasičů a starosta hasičského okrsku Zahořany, Václav Dolejš
společně se starostou obce Zahořany, Miroslavem Jandečkou.
Hanka Hoffmannová
12
Koutská
škola
v novém
Tak jsme se konečně dočkali! 1. března 2013
byla slavnostně přestřižena páska naší nově
zrekonstruované školy. Co všechno tomuto významnému dni předcházelo?
Zhruba před rokem rozhodl starosta a zastupitelstvo obce, že začátkem července roku 2012
bude zahájena komplexní rekonstrukce školy.
Budova již léta nevyhovovala potřebám provozu. Koncem června jsme museli vystěhovat
veškeré zařízení školy i kuchyně do prostor
bývalé školy v přírodě – zámku. Zde jsme
s nemalým úsilím zaměstnanců školy i pracovníků obce přizpůsobili prostředí tak, aby děti
zvládly výuku v novém prostředí bez problémů.
Učili jsme se tady až do konce února, tedy šest
měsíců.
Ve škole se zatím – v režii firmy DSP
Domažlice – mohutně opravovalo a budova se
měnila každým dnem – nová střecha, okna,
podlahy, stropy, omítky, rozvody elektřiny,
vody, sociální zařízení a hlavně přístavba podkrovních místností – kde jsou dvě nové učebny
– pro děti s asistenty pedagoga, dále kancelář
pro účetní, kabinet na pomůcky a archiv.
Do nově opravených prostor jsme se velmi
těšili. Jakmile byl oznámen termín kolaudace,
posunuli jsme jarní prázdniny a za pomoci učitelek, zaměstnanců, žáků a jejich rodičů, rodinných příslušníků našich zaměstnanců a pracovníků obecního úřadu jsme celý týden stěhovali.
Tímto všem děkuji.
Nyní si již všichni zaměstnanci i žáci
užíváme krásných a nadstandardně vybavených
prostor. Největší radost máme z interaktivních
tabulí, které jsou instalovány v každé třídě.
Využíváme je několikrát denně ke zkvalitnění
výuky.
Co naše škola ještě nabízí?
• Individuální přístup – samostatné
třídy s malým počtem žáků
• Nadstandardní vybavenost tříd
– v každé třídě interaktivní tabule,
3-4 počítače
• Moderní výukové materiály – pracovní sešity, učebnice, programy
• Zájmové kroužky – tělovýchovný,
výtvarný, zdravotnický, countrytance, přírodovědný
• Účast v mnoha sportovních i jiných
soutěžích
• Příjemné klima školy, jsme škola
rodinného typu
• Výborná kuchyně, mléčné svačinky,
jsme zapojeni do projektu Ovoce
do škol
Přijďte se podívat!
Milada Mazancová, ředitelka školy
Ženy dostaly k svátku večer se šansonierkou
V pátek dne 8. března 2013 jsme společně
pogratulovali našim ženám k jejich svátku
uspořádáním malého společenského večera.
Na začátku vystoupila Jana Chaloupková
s několika šansony a s písněmi známých i méně
známých muzikálů. Poté následovala volná
zábava. K tanci a poslechu hrála kapela Šejnovjanka. Každá žena obdržela s gratulací
malou kytičku. Doufáme, že se všem večer líbil
a odcházeli domů spokojeni.
Jaroslav Šlachta,
starosta Obce Černíkov
Děti v Chodské Lhotě poctivě nacvičovaly
na vystoupení a při generální zkoušce si každé
z dětí dokonce vyzkoušelo zazpívat, jako opravdová pěvecká hvězda na mikrofon. Pro děti
myslím nezapomenutelný zážitek.
Milan Zajíc, Foto Jaroslav Nunvář
V Chodské Lhotě měli
koláče a nebylo jim
nebylo do pláče
Důkazem toho, že Mezinárodní den žen,
není jen vzpomínkou „na staré časy“ byla oslava MDŽ v Chodské Lhotě. V příjemné atmosféře zdejší sokolovny připravili hasiči společně
s obecním úřadem ženám kulturní odpoledne.
Úvodního slova se ujal starosta obce František
Jílek, který poblahopřál přítomným ženám
k jejich svátku a popřál pevné zdraví.
Druhým gratulantem byl starosta místních
hasičů Josef Stuiber, který poděkoval ženám za
jejich každodenní práci a seznámil téměř plný
sál s programem nadcházejícího odpoledne.
Na úvod zatancovaly a zazpívaly děti z místní mateřské školy pod vedením učitelek Petry
Černé a Blanky Edlové. Při zpěvu děti doprovodila na kytaru ředitelka školy Petra Černá.
Děti sklidily bouřlivý potlesk. Hlavním bodem
programu bylo vystoupení šansonové a muzikálové zpěvačky a herečky Jany Chaloupkové,
která celé vystoupení v tento den již absolvovala podruhé. Z jejího projevu ale nebyla patrná žádná únava, ba naopak. Se lhoteckým publikem se okamžitě sžila. Janu Chaloupkovou
známe jako bývalou herečku divadla SeMaFor,
ale během své kariéry působila i na jiných divadelních scénách. Nyní má Jana Chaloupková
vlastní šansonový a muzikálový koncertní program, který je složen převážně z písní Edith
Piaf v českých překladech. Tento dárek připravil ženám obecní úřad ve spolupráci se společností AgAkcent a Sylvou Heidlerovou.
O závěrečný program se postaralo hudební
duo Bejvl, Halada, které vrátilo publikum
k žánru daleko známějšímu, k pořádné lidové
písničce. Hasiči zajistili chodské koláče, aby
všem bylo do zpěvu a nikomu nebylo do pláče.
Cateringový tým ve složení Láďa Strejc,
Martin Tulačka obstál na výbornou. Každá
z dam si odnesla i kytičku, kterou věnovali
hasiči a k tomuto svátku neodmyslitelně patří.
Libkovské ženy slavily MDŽ bowlingem
V sobotu 9. března dobrovolní hasiči z Libkova pozvali místní ženy na bowling do Klatov, kde
oslavily MDŽ. Pozvání přijalo 14 žen. Hasiči chtěli tímto vyjádřit poděkování ženám za pomoc při
akcích, které v obci pořádají. Bowling si zahráli s chutí i muži, kteří akci organizovali.
za OÚ Libkov Černá B.
13
K
rn
Ku
u ll tt u
ur
n íí s
se
er
rv
v ii s
s
DUBEN
3. 4. Kdyně, vernisáž výstavy „VŠE
KOLEM PIVA“ od 16:00 hod. v sále Muzea
příhraničí, výstava potrvá až do 14. 6. 2013
6. 4. Koloveč, divadelní představení
v KD Koloveč, od 19:00 hod. Městys
Koloveč zve na divadelní představení
– „Lucerna aneb Boj o lípu“ – komediální
pokračování v úpravě Pavla Fialy a Josefa
Dvořáka.
10. 4. Kdyně, virtuální univerzita
třetího věku na téma: „Kolektivní investování“ v sále Muzea příhraničí od 10:00 hod.
12. 4. Kdyně, setkání při dechovce
2013, od 18:00 hod. s hudbou Domažličanka v sokolovně ve Kdyni.
3. 4. Černíkov, jarní 13. pěší výlet.
Trasa pochodu povede z Merklína kolem
rybníka Kačerna do Ptenína, cíl v Přetíně.
Trasa 12 km. Více na www.cernikov.cz
13. 4. Koloveč, jarní setkání turistů
Plzeňského kraje v KD Koloveč, 9:00 hod.
13. 4. Nová Ves, první jarní vycházka, sraz u kapličky od 14:00 hod.
17. 4. Kdyně, přednáška o Africe, od
17:00 hod. v sále Muzea příhraničí ve Kdyni
19. 4. Černíkov, rychlostní zkouška
Rallye Šumava
20. 4. Libkov, zájezd do Plzně s programem: prohlídka pivovaru Gambrinus
a návštěva Techmanie.
24. 4. Kdyně, poslední kurz letního
semestru Virtuální univerzita třetího věku
na téma: „Neživotní pojištění“ v sále Muzea
příhraničí od 10:00 hod.
25. 4. Kdyně, narozeninový koncert,
od 18:00 hod. Letos slaví stejné významné
životní jubileum dva kapelníci – Josef
Thums a Ota Heller. Představí se vám při
společném koncertu se svými kapelami.
A tak se můžete těšit na Dechovou hudbu
Oty Hellera a česko-německé uskupení
Feierbandmusikanten za řízení Josefa
Thumse. Koncertem provází Petr Jančařík
v sokolovně ve Kdyni.
26. 4. – 28. 4. Kdyně, Májka 2013
v Zelené Lhotě.
27. 4. Spáňov, pouťová zábava, od
20 hod. v místním pohostinství, hraje
Skalanka
27. 4. Mezholezy, setkání občanů
s vedoucími představiteli kraje, od 19:00
hod. taneční zábava, k tanci a poslechu
zahrajou F.R.C. z Klatov
27. 4. Kdyně, Rýzmberský večírek,
od 15 hod. u hradu zahrají kapely Vložte
kočku, Jamchestra, The Blbs, Kulí deset,
Táborák Brothers a Ivan Vrána. Více na:
www.ryzmberskyvecirek.wz.cz
28. 4. Spáňov, mše svatá u kapličky,
od 14 hod.
28. 4. Spáňov, koncert, před hospodou od 13 hod., hraje Hájenka
30. 4. Koloveč, Stavění májky
v Kolovči, od 18:00 hod.
30. 4. Nová Ves, Stavění máje a posezení u ohně.
KVĚTEN
1. 5. Všeruby, Prvomájová vycházka, pořádá Spolek dobré pohody Všeruby.
1. 5. Kdyně, Tradiční pouť k Panně
Marii do Nových kostelů, pořádá farnost
Kdyně.
4. 5. Koloveč, Oslavy osvobození
Kolovče armádou USA, 15:00 hod., uctění
památky obětem I. a II. světové války
4. 5. Nová Ves, Lampionový průvod,
od 19:30 hod. sraz u kapličky
4. 5. Kdyně, Slet čarodějnic, od 14:00
hod. na náměstí ve Kdyni. PS Safír
4. 5. Slavíkovice, Pouťový pohár
v požárním útoku, 13:00 hod, občerstvení,
pouťové atrakce, zábava ve stanu se skupinou Classic z Bystřice nad Úhlavou.
4. 5. Brnířov, 2.setkání traktorů
a veteránů s ukázkou sklizně obilí v Brnířově
v roce 1943
11. 5. Koloveč, společenské odpoledne s hudbou při příležitosti Dne matek v KD
Koloveč, od 17:00 hod., k poslechu a tanci
hraje kapela Holýšovská trojka
11. 5. Kdyně, Automobilový slalom –
závod Mistrovství ČR., AMK Kdyně.
12. 5. Nová Ves, Svátek matek.
11. 5. Mezholezy, Turnaj v minikopané od 14:00 hod.
15. 5. Kdyně, Kytičkový den – veřejná sbírka „Liga proti rakovině“. PS Jitřenka
17. 5. Kdyně, Muzejní noc 2013, od
19:00 hod. Oživlé tématické scénky a doprovodný program bude připraven v Muzeu
příhraničí až do večerních hodin. Vstupné
dospělé osoby 20 Kč/děti 10 Kč.
18. 5. Chodská Lhota – Chodská Búta
18. 5. Koloveč, divadelní představení
v KD Koloveč od 19 hod.
18. 5. Černíkov, hasičská soutěž na
koupališti v Úžlebci od 13 hod., od 17 hodin
hraje Šejnovjanka
18. – 19. 5. Kdyně, závod do vrchu.
pořádá Automotoklub Kdyně s Asociací
jezdců ZAV p. Petera.
23. – 25. 5. Kdyně, Bambiriáda
Plzeň, pořádá PS Jitřenka.
KINO
DUBEN
2. – 3. 20:00 Nadějné vyhlídky (VB, USA)
5. – 6. 20:00 Nanga Parbat (SRN)
9. – 10. 20:00 Láska
(Francie, SRN, Rakousko)
12. – 13. 20:00 Pevnost (ČR)
16. – 17. 20:00 Chata v horách (USA)
19. – 20. 17:00 Norman a duchové (USA)
23. – 24. 20:00 Mizející vlny
(Litva, Francie, Belgie)
26. – 27. 20:00 Bitevní loď (USA)
KVĚTEN
1.
17:00
Megamysl (USA)
3. – 4. 20:00
Tenkrát na západě (IT, USA)
7. – 8. 20:00
Jedlíci, aneb 100 kilo lásky
(ČR)
10. – 11. 17:00 Croodsovi (USA)
14. – 15. 20:00 Bez doteku (ČR)
17. – 18. 20:00 Renoir (FR)
21. – 22. 20:00 Místnost sebevrahů (POL)
24. – 25. 20:00 PARADE
(SRB, SRN, MAĎ, SLO)
28. – 29. 20:00 Sněhurka: Jiný příběh (ŠP, FR)
31.
17:00 Kozí příběh se sýrem
24. 5. Tanaberk, Noc kostelů, od 18
hod. zahájí vikář Miroslav Kratochvíl,
vystoupí Zdeněk Procházka, zahraje Canzonetta a německý chór.
25. 5. Kdyně, „Jsem tu již 10 let“, od
14 hod. oslavu pořádá Dům seniorů Kdyně
ČERVEN
1. 6. Koloveč, Dětský den v Kolovči,
od 14 hod. Tradiční akce pro děti i dospělé,
pořádá Slavoj Koloveč společně s hasiči
a městysem Koloveč v parku u ZŠ.
1. 6. Loučim, Tradiční den dětí,
pořádá Sokol Loučim
1. 6. Kdyně, Pohádkový les, PS Safír.
7. – 9. 6. Kdyně, republikové setkání
pionýrských oddílů.
8. 6. Kdyně, Na kole z Čech do Bavor
– po celý den zahájení turistické sezóny
8. 6. Zahořany, okrsková soutěž
hasičů spojená s oslavami 120 let SDH
Zahořany a 760 let obce Zahořany
8. – 9. 6. Nová Ves, dětský víkend.
14. 6. Kdyně, setkání pamětníků, od
14 hod. v Muzeu příhraničí ve Kdyni.
Rallye Šumava 2013
V odpoledních a večerních hodinách 19. dubna bude v našem katastru probíhat rychlostní zkouška Rallye Šumava. Trať RZ povede směrem od Všepadel přes náves v Černíkově dále směrem ke
koupališti Úžlebec na Mezholezy. Žádáme občany, aby v době průběhu soutěže dodržovali veškerá bezpečnostní opatření stanovená pořadateli. Občané se také nemusí obávat – v případě potřeby
lékařské pomoci tato bude zajištěna prostřednictvím pořadatelů soutěže. Pro příznivce motoristického sportu přejeme hezký sportovní zážitek.
Jaroslav Šlachta, starosta Obce Černíkov
14
15
Konec zimy a příchod jara na Kdyňsku
Kroužek volejbalu na ZŠ Mrákov oslavil v lednu 1. narozeniny.
(OU)
Mons. František Radovský, biskup plzeňské Diecéze, v rámci vizitace na
Kdyňké farnosti navštívil kostel sv. Jiří v Koutě na Šumavě. Společně
s vikářem Miroslavem Kratochvílem odsloužil odpolední mši. Poté proběhla
beseda s občany.
(hk)
Opět se potvrdilo, že domácím hráčům se na turnaji „O pohár města
Kdyně“ daří a to, že za posledních deset let byl na stupních vítězů vždy alespoň jeden zástupce domácích, není náhoda. Tentokrát se to podařilo MUDr.
Stanislavu Kubovi.
(PT)
16
Skupina mladších mažoretek z Pocinovic tančila s velkým úspěchem
na tamním sokolském plese.
(m)
Masopust v Loučimi.
Zdeněk Huspek
Toto je sice zimní tábor, ale děti z pionýrské skupiny Jitřenka by letos
vzhledem k počasí mohly sáňkovat ještě i o Velikonocích.
(IM)
Download

Sestava 1 - Sdružení obcí Kdyňsko