ROČNÍK 8 • ČÍSLO 5/2012
Bavorští zastupitelé
u nás pracovali
i tančili
Zastupitelé města Parsberg přijeli na
Kdyňsko. Město ležící mezi Regensburkem
a Norimberkem opět dokázalo, že má opravdový zájem o partnerství, přátelství i spolupráci
na české straně hranic. Tamní starosta poprosil
Kdyni o zajištění poznávací cesty do naší
oblasti. Zajímali se nejen o možnosti turismu,
ale i o naši práci, kulturu, odlišnosti ve struktuře regionu i města. K jednání město pozvalo
starosty Sdružení obcí Kdyňska a celé zastupitelstvo. Příležitost setkat se s komunálními
politiky, z nichž někteří jsou ve vedení bavorského města úctyhodných 40 let, využili a region prezentovali: Jan Löffelmann, Vladislav
Vilímec, Jindřich Dvořák, Sylva Heidlerová
Antonín Váchal a Jaroslava Mlezivová.
Tlumočil Jaroslav Pavlica.
Podobná setkání rozhodně jsou dobrou
investicí do budoucna. V příštích deseti letech
nám mohou díky vznikajícímu euroregionu
Donau - Moldau přinést řadu výhod v oblasti
cestovního ruchu, vzdělávání, kultury, ale
například i dopravy. Kdyňsko se proto na
oplátku představí na parsberských vánočních
trzích.
Tentokrát ale představitelé bavorského městečka přivezli na Kdyňsko hlavně báječnou
atmosféru, kterou jim návštěvníci slavnostního večera v sokolovně srdečně opláceli. Hrály
heligónky, tancovalo se a zpívalo. Prostě báječná nálada s báječnými lidmi a báječnými starosty.
Důkazem jsou zleva kdyňský Jan Löffelmann, parsberský Josef Bauer a skupinka místních
dam.
Sylva Heidlerová
Večer, s pozadím znaků obou přátelskýcm měst, uvedl dětský pěveckých sbor Radost pod vedením
manželů Václavovičových. A v obou jazycích zněl potlesk stejně uznale.
1
Karatisté se soustředili
Vpředu zleva:
Otto Strnad,
Petr Sýkora, Hynek Štefl,
vzadu zleva:
Patrik Szmolen,
Lucie Pišťáková,
Zuzana Šimáčková,
Filip Šmucr
a trenér Zdeněk Kubovec.
TIC Kdyně pro vás připravilo
Soutěž o lístky na šanson
čtenáři zpravodaje Kdyňsko mají
možnost vyhrát dvě vstupenky
na vystoupení šansoniérky
Jany Chaloupkové, pokud správně
zodpoví soutěžní otázku
a budou vylosováni.
Zní:
„Jak se jmenovala kapela, která
vystoupila v parku u Muzea příhraničí ve Kdyni v sobotu 14. 7. 2012?
Odpovědi můžete volat, mailovat nebo
sdělit přímo pracovníkům TIC Kdyně.
Tel. +420 379 413 555;
e-mail: [email protected]
Team mladých kdyňských karatistů absolvoval týdenní soustředění, aby zvýšil svoji fyzickou
i technickou zdatnost. Letní tábor se konal v Peci pod Čerchovem. Čerchov je velmi pěkný kopeček, kde borci utužovali především svoji fyzičku. Samozřejmě soustředění bylo zaměřeno na
základní a pokročilé techniky karate, na cvičení a aplikace kata i na sebeobranu.
Z pohledu trenéra hodnotím toto soustředění jako náročné a velmi zdařilé.Hlavně chválím všechny, kteří se zúčastnili poprvé, protože svojí vytrvalostí dokázali přejít i přes všechny překážky
až do konce. Karatistům přeji mnoho úspěchů v příští sezóně a zdárně vykonané zkoušky na vyšší
pásky, které je čekají koncem října.
Zdeněk Kubalík
Takováto panoramata si lze zásluhou
Sdružení obcí Kdyňska prohlédnout
na pěti místech našeho regionu.
Víte, na kterých? Slosovaná správná
odpověď bude v TIC Kdyně
odměněna.
Kiki zumba
ve Kdyni
Dvanáct družstev a kuráž v Hluboké
Kristýna Krčmářová zve milovnice pohybu,
tance a latinsko-amerických rytmů
na podzimní zumba tour
ve městech
Kdyně, Janovice, Příchovice a Švihov. Přijďte si zatančit, uvolnit endorfíny,
zahnat podzimní depresi a zároveň podpořit
dobrou věc. Část výtěžku bude věnována
postiženým dětem z Diakonie Merklín.
První dvou hodinová zumba párty
proběhne
27. 10. 2012 od 17:00 do 19:00
ve velkém sále sokolovny ve Kdyni.
Na všechny se moc těší
zumba instruktorka Kiki
V Hluboké proběhla hasičská soutěž pro mladé hasiče. Jen jedné disciplíny v požárním útoku se
zúčastnilo dvanáct družstev. Polovina soutěžila v kategorii mladších žáků, druhá v kategorii starších.
Speciální kategorie se na závěr zúčastnilo SDH Spáňov. Dětem nechyběla kuráž, odhodlání a ani podpora ze strany rodičů či velitelů. Zároveň si na této soutěži některé týmy odbyly svoji premiéru v tomto
typu soutěží. Milé povinnosti vyhodnocení a předání cen se ujal kdyňský starosta Jan Löffelmann, starosta SDH Hluboká Petr Drahoňovský a vedoucí OORM Kristýna Knopfová. Umístění: mladší kategorie – 1. místo Chodov, 2. místo Spáňov, 3. místo Bezděkov, 4. místo Stanětice, 5. místo Hluboká,
6. místo Kdyně; starší kategorie – 1. místo Malechov, 2. místo Chodská Lhota, 3. místo Stanětice,
4. místo Kdyně, 5. místo Hluboká, 6. místo Spáňov. Na snímku je reprezentační tým mladých hasičů
okrsku Zahořany.
Hanka Hoffmannová
2
Volby do krajských zastupitelstev na Kdyňsku
Krajské volby na Kdyňsku potvrdily, že voliči zdejších obcí ve svém celku podporují pravici a Občanskou demokratickou stranu. Každé
volby jsou také soutěží jednotlivých kandidátů.
Vážím si toho, že v celém okresu Domažlice
jsem získal přes 32% preferenčních hlasů.
S výjimkou unikátního a zcela zaslouženého
výsledku Jiřího Pospíšila se 40% to bylo
ze všech kandidátů nejvíce. Ve srovnání např.
s lídrem ČSSD hejtmanem Milanem Chovancem jsem získal téměř dvojnásobný počet
preferencí. Velkou podporu vnímám především
na Kdyňsku. Chci za ni moc poděkovat.
Senátní volby byly v prvním kole trochu
zastíněny krajskými volbami. V našem volebním obvodu se do druhého kola dostal Jan
Látka (ČSSD) a Rudolf Salvetr (ODS).
Vzhledem k tomu, že Jan Látka byl svého času
starostou města Domažlice a Rudolf Salvetr je
stávajícím starostou města Klatovy, hlasování
mohlo být a zřejmě bylo ovlivněno pocitovou
příslušností k té či oné části volebního obvodu.
Tady si však dovolím podotknout, že Rudolfa
Salvetra rozhodně nepovažuji jen za klatovského kandidáta stejně tak Jana Látku za kandidáta, který by se v minulosti mohl skutečně
pochlubit nějakými pozitivními vztahy minimálně ke Kdyni. Opak byl, bohužel, spíše pravdou. Respektuji, že tradičně např. v Mezholezích získává Jan Látka až extrémní počet
hlasů ve srovnání s jinými obcemi Kdyňska.
Chtěl bych však pozvat se vší vážností důležitosti volby ve druhém kole senátních voleb
voliče na Kdyňsku, aby dali hlas jednomu
ze dvou postoupivších kandidátů.
Nebylo by dobré, aby o konečném výsledku
rozhodovaly spíše náhody, třeba spojené
i s nějakým extrémním výsledkem v jedné
jediné obci.
Vladislav Vilímec,
poslanec Parlamentu ČR
a místostarosta města Kdyně
Výsledky krajských a senátních voleb (1.kolo) v přebíracím místě Kdyně a dalších obcích
Krajské volby
Senátní volby (% hlasů)
hlasy
Město Kdyně
ODS
41,18%
Rudolf Salvetr
405
ČSSD
22,22%
Jan Látka
393
KSČM
17,45%
Koalice pro PK
6,15%
Přebírací místo Kdyně (celkem 15 obcí spadajících pod působnost pověřeného úřadu Kdyně:
Brnířov, Chodská Lhota, Kdyně, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Mezholezy u Kdyně,
Němčice, Nová Ves, Pocinovice, Spáňov, Úsilov, Úboč, Všeruby, Všepadly)
ODS
36,56%
Jan Látka
833
ČSSD
23,90%
Rudolf Salvetr
634
KSČM
18,38%
Koalice pro PK
6,61%
Ostatní obce Sdružení z okresu Domažlice :
Hradiště
ODS
28,48%
Jan Látka
13
ČSSD
21,15%
Rudolf Salvetr
8
Koalice pro PK
17,30%
KSČM
13,46%
Koloveč
ODS
36,13%
Rudolf Salvetr
76
ČSSD
21,53%
Jan Látka
75
KSČM
16,78%
TOP 09 a Starostové pro PK
13,13%
Mrákov
ODS
36,11%
Jan Látka
123
ČSSD
19,44%
Rudolf Salvetr
66
Koalice pro PK
18,33%
KSČM
14,44%
Zahořany
ODS
40,35%
Jan Látka
96
ČSSD
21,36%
Rudolf Salvetr
91
KSČM
13,35%
Koalice pro PK
8,30%
Běhařov
Jan Látka
5
ODS
31,70%
Rudolf Salvetr
2
TOP 09 a Starostové pro PK
21,95%
(pozn. zde vyhrál Michal Janek
ČSSD
17,07%
se 16-ti hlasy)
KSČM
7,31%
Černíkov
ODS
32,92%
Rudolf Salvetr
27
ČSSD
24,39%
Jan Látka
23
KSČM
14,63%
Dlažov
ČSSD
29,52%
Jan Látka
19
ODS
22,85%
Rudolf Salvetr
15
KSČM
27,61%
(pozn. zde vyhrál Michal Janek
se 24-mi hlasy)
K D Y Ň S K O informační zpravodaj
vydává: Sdružení obcí Kdyňska
Odpovědná redaktorka: Sylva Heidlerová
Adresa redakce: Infocentrum Kdyně
Nádražní 314
345 06 Kdyně
e-mail: [email protected]
[email protected]
Evidence periodického tisku
pod číslem MK ČR E 15943
Volební komise v Hluboké bez problémů zaevidovala i voličku s plzeňským bydlištěm, která si přinesla volební průkaz.
(sh)
3
uzávěrka příštího čísla: 25. 11. 2012
Letní tenisový camp
Na tenisových kurtech ve Kdyni se uskutečnil již 4. ročník dětského tenisového campu,
kterého se zúčastnilo 22 dětí od 6 do 15 roků.
Camp volně navazoval na jarní pravidelné tréninky, které tenisový oddíl pořádá pro malé
zájemce o tenis. Prakticky celý týden jsme
mohli odehrát na našich tenisových kurtech.
Jen v pátek jsme kvůli nepříznivému počasí
využili vstřícnosti provozovatele kdyňské sportovní haly, Masarykovy ZDŠ, a soutěže
menších účastníků přesunuli do haly. Přes
nepříznivé počasí stihli starší účastníci campu
odehrát svůj závěrečný tenisový turnaj na kurtech, takže v pravé poledne jsme již mohli celý
camp ukončit. Pod vedením 4 instruktorů se po
celých 5 dnů všichni účastníci úspěšně snažili
zvládnout základy tenisu, ale i zvýšit svoji kondici a fyzickou připravenost. Přestože každý
začátek je těžký a jednotlivé účastníky dělilo až
10 roků a i značné centimetry výšky, všichni
prokázali maximální snahu, zaujetí i soutěživost, což se nejvíce projevilo v závěrečném turnaji. Na závěr byla předána ocenění a camp byl
zakončen společným táborákem. Děkuji
instruktorům a všem, kteří se na zajištění
campu podíleli, stejně jako kdyňské škole
a sponzorům.
Za Tenisový oddíl TJ Kdyně J. Pavlica
Nová cesta na Rafandu
K loučimským domkům na „Rafandě“ vede nová cesta.
Cestu do horní části obce (za kostelem
a farou), místními přezdívanou Rafanda, se
loučimští zastupitelé rozhodli vybudovat zcela
novou už před lety, bez alespoň částečné dotace to však bylo nad jejich finanční možnosti.
Až letos Plzeňský kraj přidělil obci peníze
z Programu stabilizace a rozvoje venkova
a počátkem srpna se tak mohla firma Silnice
Klatovy dát do díla.
Cesta vede k fotbalovému hřišti a třem
rodinným domkům, jejichž obyvatelé výstavbu
přivítali s radostí. Jedná se sice o pouhých
150 metrů, ale v mírném stoupání se zatáčkou
byl v zimě problém vyjet osobním autem, jízda
po kamenitém povrchu s vyježděnými kolejemi
v ostatních měsících roku autům taky příliš
nesvědčila, o chůzi pěšky nemluvě. Investice
do nové komunikace je také investicí do
budoucnosti, v této části Loučimi je totiž
dalších 5 volných stavebních parcel!
(zh)
„Ve výběru v rámci vyhlášeného zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
zvítězila ze sedmi nabídek firma Silnice
Klatov, která dala nejnižší ceny při zachování
požadované kvality,“ zhodnotila akci starostka
Jana Dirriglová, „termín si určili do konce
října, hotovo ale bude – včetně terénních úprav
kolem cesty – do konce září. Náklady jsou něco
málo před milion korun, z toho 250 tisíc dodá
kraj.“
Stavbou nové cesty se také napravily majetkové vztahy – převážná část staré byla vyježděná po soukromých pozemcích. I tento „zádrhel“ byl nyní odstraněný a novým asfaltem
potažená a bílými chodníkovými obrubami
lemovaná nová cesta dodala Rafandě téměř
rezidenční vzhled, který ještě podtrhuje její
zařazení do kategorie zklidněná komunikace
– obytná zóna.
Zdeněk Huspek
V Nové Vsi si prohlédli svůj opravený úřad
Den otevřených dveří proběhl v nově zrekonstruovaném Obecním úřadě v Nové Vsi.
Zastupitelstvo připravilo pro všechny přítomné
pohoštění a starostka obce seznámila občany
s provedenými opravami. Nově byla pokryta
a zateplena střecha, zasedací místnost a kancelář
byly vybaveny novým nábytkem, koupil
se data projektor. Ve spodních prostorách byla
opravena klubovna mládeže a přistaven venkovní přístřešek. V okolí byly vysázeny okrasné dřeviny a umístěny lavičky. Během dne a i následující den si mohli občané prohlédnout výstavu černobílých fotografií místního rodáka a světoznámého fotografa, pana Václava Hynčíka,
seznámit se s jeho vydanými publikacemi
a nahlédnout do starých kronik obce. Od 20.00
hodin hrála k poslechu i k tanci skupina Elixír.
Každoročně se za hostincem staví taneční parket
a pro nepřízeň počasí i stany s posezením. Letos,
za velké účasti občanů, probíhala zábava do brzkých ranních hodin.
Dana Sajlerová, kulturní komise v Nové Vsi
4
Lidoví umělci v Lomečku
V Mrákově pokračuje
stavba kanalizace
V části Mrákova buduje obec novou splaškovou kanalizaci včetně dvou čerpacích stanic.
Stavbu provádí domažlická firma CHVaK a. s.
Celkové náklady v letošním roce dosáhnou
částky cca 10 mil. Kč bez DPH. Zároveň se ke
každé nemovitosti buduje nová přípojka
k napojení jednotlivých nemovitostí na nově
budovanou splaškovou kanalizaci.
Akce je rozdělena na dvě etapy a zatím je
financována z prostředků obce. Na druhou
etapu, kterou budeme stavět v příštím roce,
chceme požádat o dotaci. Pokud ovšem bude
vypsán vhodný dotační titul. O dotaci obec
žádala již 4x, ale vždy bezúspěšně. H. Duffková
Taneční skupina z Bystřice nad Úhlavou.
Zahrát sobě i druhým pro radost a potěšení
– to je cílem lidových umělců v Lomečku nad
Chodskou Lhotou. Celou tuto akci již po 16té
pořádali místní zahrádkáři. Všechny přítomné
přivítal předseda spolku Miroslav Bayer. Jako
první účinkující se představil Milan Wiesner
ze Kdyně na heligonku a začal opravdu stylově
„Nade Lhotou na malém kopečku…“. Pan
Wiesner se opravdu snažil, což ocenila i malá
hrstka diváků, která se do té doby do Lomečku
přišla na umělce podívat.
Taneční skupina z Bystřice nad Úhlavou,
která diváky nikdy nezklame, letos zatančila
moderně a jako vždy s velkým úspěchem. Třetí
byla nejmladší účastnice setkání Hanička
Matějková z Loučimi, která ve svých osmi
letech zaujala všechny přítomné bravurní hrou
na harmoniku. Hanička za doprovodu dědečka
Dědiny, který ji na setkání doprovázel a zároveň plnil roli nosiče nástroje, vystupovala jako
zkušený matador a ostřílený muzikant. Není
divu, Hanička má za sebou několik vystoupení
u nás i v cizině a rovněž ji zdobí několik ocenění z mládežnických soutěží ve hře na akordeon.
Jak mi sama řekla, hraje také na klavír, ale nejraději má harmoniku. Na můj dotaz, kdo ji
k muzice přivedl, odpověděla hrdě – maminka.
Škoda jen, že se tato muzikantská rodina nemohla dostavit celá…V repertuáru Haničky byly
známé písničky jako – Mariánko má, Bavorov,
Dragouni, Mrákovská hospoda, Šumava,
Nevolické údolí, Mámo má, Co jste hasiči, což
je pro nás milovníky dechovky moc dobrá
zpráva, neb naše „dechovka“ má a bude mít
další pokračovatele a šiřitele této České muziky, a to je moc dobře!
Dalším účinkujícím byla Eva Moravcová
z Chodské Lhoty, která zazpívala za doprovodu
své kytary několik písniček. Nutno říci, že paní
Moravcové to letos mimořádně sedlo! O čemž
svědčily ohlasy diváků po jejím vystoupení.
Pochvalné hlasy na její adresu směřovali také
od kapely Aurora, která pomohla pořadatelům
s ozvučením celé akce.
Zlatým hřebem celého odpoledne byla, jako
již po několikáté, kapela Mikeška vedená
kapelníkem Karlem Löffelmannem. Sám
kapelník zazpíval tři sta let starou píseň z tamější Prahy doplněnou obrázkovým doprovodem,
při které předvedl všem přitomným, jak je
Foto Jaroslav Nunvář
snadné bavit lidi, když se to umí. Toto je ale
pouze jeden rozměr jeho umění. Ten druhý,
pedagogický, byl k vidění na vystoupení celé
kapely Mikeška. Klobouk dolů pane kapelníku,
Vám i Vašim svěřencům. Mikeška zraje jako
víno, je čím dál tím lepší!
Posledním účinkujícím v prvním kole byl
dvanáctiletý Míla Šobr, který se představil se
svojí hrou na trubku, která se krásně linula do
širokého okolí. Odvážně a s nasazením odehrál
dvě písničky, aby v kole druhém mohl vzíti
housličky. Již při prvních tónech z jeho houslí
bylo mezi diváky k slyšení „tak tohle bude
muzikant!“, já si dovolím pouze poznámku
– už je, bude jen lepší. Zvláštní poděkování
patří nejstaršímu z přítomných Václavu
Kafkovi, který v doprovodu „mladejch“, syna
a snachy, a o francouzké holi, přišel podpořit
akci zahrádkářů, v kterých je jedním ze
zakládajících členů a dokázal, že i v téměř
90 letech je stále společenský člověk a má
o dění v obci stále zájem, za což mu patří od
zahrádkářů poděkování a přání k dobrému
zdraví.
Milan Zajíc
5
Brnířovští zastupitelé opraví komunikace v obci. Práce začnou položením
nového asfaltového povrchu na návsi.
Bude vytvořen celistvý asfaltový
povrch na všech komunikacích na
návsi a ve směrech na cyklostezku
a kolem obecního úřadu k vodárně.
Tělesně postižení vyšlápli 182 schodů
Místní organizace Svazu tělesně postižených Kdyně připravila na 27. září zájezd do Sušice
a okolí. Nejprve navštívila sušické muzeum, kde mají vystavený mechanický betlém, a poté
navštívila kostel sv. Václava. Kaple sv. Anděla je dominantou města, odkud je výhled na celé okolí.
Následoval odjezd k vrchu Svatobor a po vyšlápnutí 182 schodů se vyskytl nádherný pohled na
celou Šumavu. Zájezd byl zakončen v blízkém Hrádku u Sušice, kde ve vyzdobeném zámeckém
salónku bylo připraveno občerstvení. Výlet se podařil a každý byl moc spokojen. Václav Weninger
Vzpomínali na přádelny
Třetí setkání bývalých zaměstnanců
Přádelen česané příze ve Kdyni se uskutečnilo
v pátek, 24. srpna, v zrestaurovaném sále sokolovny. V krásném prostředí se sešlo 250 bývalých pracovníků výrobních i nevýrobních provozů. V úvodu všichni přítomní uctili minutou
ticha památku všech těch, kteří v minulých
letech zemřeli. Jménem organizátorů všechny
přivítala paní Šilhánková a starosta města
Kdyně pan Jan Löffelmann. Překvapením pro
všechny byla účast bývalého generálního ředitele PČP Nejdek pana Miroslava Pekárka. Ve
svém vystoupení se vyznal ze své „srdeční záležitosti“, kterou byla právě PČP Kdyně se svými
zaměstnanci. Vždy si vážil naší práce a byl mile
překvapen, s kolika bývalými spolupracovníky
se setkal a tak, jak oni i on si zavzpomínal na
společně vykonanou práci a na krásné vztahy
mezi pracovními kolektivy. V sále to hučelo
jako v úlu. Všichni toho měli tolik co říci.
Zpestřením mluveného slova se stali tanečníci
Soňa Zpěváková a Lukáš Günzel. Jejich ukázka
latinsko-amerických tanců byla odměněna bouřlivým potleskem. Předvedený výkon byl
oceněn i tanečním mistrem panem Jindřichem
Vostárkem. Při setkání nechyběla ani živá
hudba, tanec, zpěv, chodské kolečko a vynikající AZU. Čas setkání plynul velmi rychle
a zanechal krásné vzpomínky na společně prožitý pracovní život, na setkání po létech. Naše
poděkování patří hlavním organizátorkám paní
Šilhánkové, Džuganové a Thomayerové za
jejich úsilí o naše společné setkání. Dík patří
i panu Husníkovi za fotodokumentaci.
Převážná část bývalých zaměstnanců je již
v důchodu, ale slibujeme, pokud nám bude
zdraví sloužit, že příště přijedeme opět v hojném počtu. Za účastníky Jaroslava Mlezivová
Brnířovská šlapka si potěžkala parez
Letošního ročníku recesistického závodu Brnířovská šlapka se v hlavním závodě na 53 km se
zúčastnilo 117 jezdců, další pak v turistických a rodinných závodech na 32 a 24 km. Výborné počasí, výborná organizace, výborná parta. Vítěz si mohl potěžkat Brnířovskej parez.
Karel Fiala
6
Víte, že...
V Nové Vsi se loučili s prázdninami? Připravili pro děti zábavné odpoledne. Soutěžilo se v poznávání rostlin, zvířat
a orientaci v přírodě. Děti kreslily poznatky
z prázdnin a nakreslené obrázky vystavily na
nástěnce obecního úřadu. Po závěrečném
vyhodnocení si děti opekly vuřty a i pro rodiče bylo připraveno malé pohoštění.
Loučimští hasiči si darovali prapor? Nestává se příliš často, aby si dobrovolní hasiči v tak malé obci (120 obyvatel)
pořídili vlastní a ne zrovna levný prapor.
Loučimským se to povedlo a tak jeho posvěcení a křest byl v sobotu 4. srpna prvním
bodem oslav 110. let založení sboru.
Obec Úboč slavila poslední zářijový víkend pouť? V pátek, 28. září, se
představil ochotnický divadelní spolek Černoch Černíkov s divadelní komedií od
Antonína Procházky Přes přísný zákaz
dotýká se sněhu. V sobotu se pak o pouťovou náladu postarala kapela MEDYBAND
v místní hospůdce Pod Vinicí.
Nový školní rok ve škole
v Prapořišti slavnostně zahájili za přítomnosti starosty a místostarosty? Podle ředitele Jana Dobiáše na ně čeká radostný
a požehnaný školní rok, mají na co navazovat. Vedle mnoha zajímavých lidí, kteří
zavítají do školy, se vydají na dvě divadelní
představení do Plzně, na několik pořadů do
Kdyně, budou putovat na školním soustředění na Šumavě, těší se i na podzimní třídenní
Šumavu, spolu s mateřskou školkou vyjedou
do oblasti Stožce, připraví posezení s rodiči
u vánočního stromku i oslavu Dne matek.
TJ Sokol Úsilov pořádala odpoledne pro děti do patnácti let? Soutěžilo se
v pomalé jízdě na kole, vytrvalostním běhu,
skoku do dálky a dalších disciplínách. Děti
zkoušely hod na dálku i na cíl. Nechybělo
občerstvení a opékání vuřtů. Odpoledni přálo
počasí, a tak si užili děti i rodiče.
Týdenní soustředění talentovaných akordeonistů se konalo tento rok ve
Starém Klíčově? Sjeli se sem žáci se svými
učiteli ze ZUŠ Sokolovská Plzeň a za náš
region se tohoto soustředění zúčastnil jeden
žák a jedna žákyně ze ZUŠ Kdyně. Své
umění předvedli rodičům i ostatním posluchačům na tamním závěrečném koncertu.
Všerubští dávají dohromady
dění v obci za uplynulých dvacet let?
S novou kronikářkou Ivanou Chladovou spolupracují další nadšenci. Martina Pejsarová
zajistila archivní materiály o činnosti cizinecké policie na hraničním přechodu Všeruby,
a snaží se získat i dokumenty z celní správy.
Místostarosta městyse Václav Krásnický zas
pracuje na údajích, které by mapovaly zemědělskou výrobu a její proměny v obci. Jana
Šupová zas předala kronikářce novinové
články, které se týkají dění v obci a spolcích.
Ve Staněticích se pustí do opravy silnice vedoucí ke hřbitovu a dokončení oprav hřbitovní zdi? Obecní úřad
Zahořany, pod nějž Stanětice spadají, uvolnil
z obecního rozpočtu peníze na opravu vstupní brány části hřbitovní zdi a márnice.
V Domažlicích se konají 27. 10.
venkovské farmářské trhy?
Hasičtí veteráni v Pocinovicích
Třetí kolo 7. ročníku hasičské veterán ligy
okresu Domažlice proběhlo v sobotu 23. září
odpoledne na fotbalovém hřišti v Pocinovicích.
Osm družstev mužů (z toho jedno z Nýrska)
a dvě družstva žen neodradil ani drobný polední deštík, který naštěstí ustal.
Každé družstvo absolvovalo dva rozběhy
s vlastní stříkačkou, cílem je v nejkratším čase
nastříkat pěticentimetrovým otvorem vodu do
válce, jenž po dosažení deseti litrů automaticky
vypne elektronickou časomíru. Objektivita
měření je zaručena, z řad diváků zazněly
nicméně připomínky k výkonu stříkaček:
„Jestliže každé družstvo používá svůj stroj
různého výkonu, není to jenom o šikovnosti
lidí,“ poznamenal Vladimír Černý, sice Pražák,
díky bydlišti rodičů ale také člen SDH Loučim.
Domácím je také třeba vyslovit pochvalu za
vzorné uspořádání akce a jestliže liga má přízvisko chodská, bylo u občerstvení kromě grilovaných klobás k mání i koutské pivo.
Text a foto Zdeněk Huspek
Výsledky muži: 1. Krchleby čas: 24.77
2. Pocinovice
25.67
3. Holýšov
29.60
4. Pelechy
31.14
5. Nýrsko
32.35
6. Srbice
35.37
7. Křenovy
34.57
8. Domažlice
48.95
Výsledky ženy:
1. Srbice
2. Pelechy
31.44
42.63
Vyrovnané boje zkušených hráčů
Na začátku září se na tenisových kurtech ve Kdyni uskutečnil tradiční, letos již
16. ročník tenisového turnaje „kdyňských rodáků“ ve čtyřhře. Aktivně se ho zúčastnilo
9 dvojic, které byly rozděleny do skupin. Ve skupinách se hrálo systémem každý s každým.
Po ukončení zápasů ve skupinách následovala vyřazovací část, do které byly dvojice vylosovány dle pořadí ve skupinách.
Turnaji přálo počasí a mimo aktivních účastníků, se při této příležitosti na kurtech sešli
i další členové, hosté či příznivci oddílu. Byl ve znamení vyrovnaných bojů a i přes nesporné
známky únavy zvláště „zkušenějších“ hráčů, předváděli všichni dobré výkony a nechyběly ani
výměny, za které by se nemuseli stydět ani profesionálové. Vítězem se stala dvojice Stanislav
Abrahám - Zdeněk Kaliánko, která ve finále zvítězila nad dvojicí Sedláček – Šindelář.
Vítězi ale myslím byli všichni, kteří přišli a strávili příjemný den v nově zrekonstruovaném
areálu tenisových kurtů.
Za Tenisový oddíl TJ Kdyně J. Pavlica
Družstvo Pocinovic, doplněné o členy loučimského SDH, obsadilo 2. místo.
www.kdynsko.cz
7
Has i či z e Sp á ňo v a t á b o ř i l i v e s r ubu
Po úspěšném ročníku hasičské hry Plamen,
kdy mladí hasiči ze Spáňova skončili v okresním kole na krásném 1. místě a na 4. místě v
krajském kole, nabraly děti během léta sílu na
srpnové soustředění na Srubu na Babyloně.
Letos jsme s sebou měli i "mašinu" a nacvičovali požární útok. Podnikali jsme spoustu
výletů po okolí. Navštívili jsme profesionální
hasiče v Domažlicích, kde nám ukázali jejich
techniku a zázemí.
Zkusili jsme si noční evakuaci tábora, museli jsme odejít v noci jen se spacákem a svačinou
do 3 km vzdálené Pece pod Čerchovem, tam
jsme přespali pod širákem až do rána. Všechny
děti tento přesun zvládly na výbornou.
Na soustředění jsme se zdokonalili v hasičských znalostech a dovednostech. Děkujeme
majitelům Srubu za příjemně strávený týden.
Poslední prázdninový víkend jsme za pomoci
rodičů připravili spáňovským dětem branný
běh jako rozloučení s prázdninami. Na děti
čekala trasa dlouhá 2 km a plno úkolů. Všichni
doběhli do cíle v pořádku, žádné dítě se neztratilo ani nezranilo a na všechny čekala odměna.
Probuzení po cvičné evakuaci tábora.
Zároveň byli odměněni ti soutěžící, kteří nás reprezentovali na krajském kole hry Plamen v Plzni.
Poděkování a dárek převzali z rukou okresní vedoucí mládeže, Kristýny Knopfové. Letní trénink
završili mladí hasiči na soutěži v Hluboké, kde mladší družstvo skončilo na 2. místě. Starší družstvo začalo běhat útok během letního soustředění, soutěž pojalo jako trénink a skončilo na 6. místě.
Všem mladým hasičům děkuji za celoroční výkony a rodičům za spolupráci a podporu.
JAN OSVALD, starosta SDH Spáňov a vedoucí mládeže
Pojďme zkusit mluvit
česko-německy
V našem pohraničí se objevuje snaha oživit zájem
o výuku německého jazyka. A jedním z důležitých
témat se stává jazyková vybavenost pro partnerské
vztahy na úrovni obcí. Z toho vychází také nabídka,
o které informuje Vlastimil Hálek, jednatel vzdělávací
společnosti AgAkcent:
Jde o intenzivní konverzační kurzy s výukou českého
a německého jazyka pro smíšenou skupinu, s dvěma lektory, pro šest českých a šest německých účastníků. Cílovou
skupinou jsou starostové, pracovníci infocenter a manažeři. Účelem je podpora přeshraničního partnerství.
Konverzovat se tedy bude o cestovním ruchu?
Nejen to. Tématem třídenních setkání je také společná
kultura a historie. Kromě výuky jazyka jde o navázání
kontaktů, pochopení odlišného vnímání reality, chování
nebo očekávání. Do kurzů se mohou zapojit i účastníci
různé znalostní úrovně. Je to první pokus, pilotní kurz,
který, když se osvědčí, se může každý rok opakovat.
Kurz tedy potrvá tři dny. Kde a kdy se koná?
V Úborsku u Janovic, začíná se ve čtvrtek 25. října obědem a končí v sobotu zase obědem. Informace poskytne
Turistické informační centrum ve Kdyni. Z německé strany spolupracují při propagaci a oslovení zájemců centra
celoživotního vzdělávání v Chamu a v Parsberku.
Jak v Bavorsku vnímají pokus o návrat výuky
němčiny a češtiny do pohraničních regionů?
S velkým ohlasem. Starostové, kteří spolupracují s českými městy nabídku ocenili, dokonce chtějí při opakování
pomoci s organizací. Zajímavé ale je, že mezi dosud přihlášenými jsou pracovníci regionálního rozvoje z Olomouce a Kyjovského Slovácka. Tak snad projeví zájem
i zástupci obcí z Plzeňského kraje.
Možná by mohl příští kurz proběhnout v sousedním
Bavorsku? Skupiny vzájemně představí svůj region.
To je jedna z možností. Zatím je v programu pouze půldenní výlet. Na německé straně je ubytování i stravování
finančně náročnější, tak to by už pak záleželo na samotných účastnících.
Sylva Heidlerová
8
Co se děje v infocentru
TIC Kdyně: říjen - duben
pracovní dny 8.00 - 16.00
tel.: 379 413 555
Přednášky, které se vám líbily
42. setkání pamětníků proběhlo v pátek
14. 9. v salónku Synagogy ve Kdyni. Tentokrát
jsme vzpomínali za pomoci starých audio záznamů, na zaniklá řemesla a živnosti ve Kdyni.
Klarinety u nás na nádvoří
Návštěvníci parku u Muzea příhraničí ve
Kdyni ocenili možnost poslechnout si některé skladby Klatovského klarinetového
kvarteta, které doplnil podmanivý tón basklarinetu. Přičemž vynikly i sólové skladby
zpěvačky Báry, kde se klarinetové kvarteto
rázem ocitlo v roli doprovodu.
(TIC)
Univerzita třetího věku
se zaměří na zdraví
A co by se vám líbit mohlo...
Za rukodělnou činností do
turistického informačního centra:
1.
17. 10. 2012 od 17:00 hodin
Drátenictví – jednoduchý zápich do květin
zdobený korálky I.
2.
24. 10. 2012 od 17:00 hodin
Drátenictví – jednoduchý zápich do květin
zdobený korálky II.
3.
31. 10. 2012 od 17:00 hodin
Výroba náušnic z peří
4.
7. 11. 2012 od 17:00 hodin
Výroba stromečků z korálků
5.
14. 11. 2012 od 17:00 hodin
Výroba ozdobných věnečků na dveře
6.
21. 11. 2012 od 17:00 hodin
Pečení a zdobení perníčků
7.
28. 11. 2012 od 17:00 hodin
Výroba adventních věnců, zájemci o kurz si
s sebou musí přinést svíčky, mašle, pokud
chtějí věnec z chvojí – musí si přinést chvojí
8.
6. 12. 2012 od 17:00 hodin
Výroba figurky z kukuřičného šustí
9.
12. 12. 2012 od 17:00 hodin
Výroba vánočních ozdob z drátků a korálků
Budovou Muzea příhraničí ve Kdyni
se rozezněly krásně čisté tóny dvou kytar
a foukací harmoniky v podání známého
písničkáře Stanislava Červenky a Rudolfa
Březáka, kteří jsou součástí skupiny
Repententi. Pánové však do Kdyně přijeli
sami a nepřítomnost ženské poloviny skupiny
okomentovali následovně: „jedna kojí
a druhá je na dovolené“. Publikum bylo
vystoupením obou pánů nadšené
Tímto tedy ještě jednou děkujeme oběma
pánům za krásné vystoupení a těšíme
se na další, které, jak doufáme,
na sebe nenechá dlouho čekat.
TIC Kdyně
Česká zemědělská univerzita v Praze
pořádala seminář pro všechna střediska,
kde univerzita probíhá. Za Kdyni se
zúčastnili
zástupci
společnosti
AgAkcent. Získané zkušenosti a informace bychom rádi ve spolupráci s účastníky uplatnili i u nás.
V sále Muzea příhraničí ve Kdyni byl
3. října v 10:00 hod. slavnostně zahájen
další virtuální kurz naší univerzity. K
přátelské atmosféře dopomohl i domácí
moučníček s kávou. Vzdělávací kurz
zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a
další aktivity. Tématem zimního semestru je „Lidské zdraví“. Přihlášky ke studiu pro zimní semestr 2012 můžete vyplnit v Turistickém informačním centru
Kdyně, Nádražní 314, tel.: 379 413 555,
e-mail: [email protected]
Neváhejte a přijďte mezi nás!
Do synagogy
na šanson aneb Vrabčák,
Zveme
který doletěl do nebe
V neděli, 18. listopadu, ve 14:00 hod. se
ve Kdyni rozezní šansonové a muzikálové
písně v podání Jany Chaloupkové, kterou bude
na klavír doprovázet Marcel Javorček.
Janu Chaloupkovou známe jako bývalou
herečku divadla SeMaFor, ale během své kariéry působila i na jiných divadelních scénách.
Nyní má Jana Chaloupková vlastní šansonový a muzikálový koncertní program, který je
složen z písní Edith Piaf v českých překladech
z představení „Vrabčák, který doletěl do nebe“
a známých světových muzikálů. TIC Kdyně
ve spolupráci se společností AgAkcent, s. r. o.
vás zvou na toto jedinečné vystoupení do synagogy ve Kdyni. Vstupenky je možné zakoupit
již v předprodeji v TIC Kdyně za cenu 50 Kč,
nebo na místě, za cenu 80 Kč.
(TIC)
Výběr z Vlčkovy malířské tvorby
Vernisáží jsme v pondělí, 24. 9., uvedli výstavu Doc. Jana Vlčka, akademického malíře a slavíkovického rodáka. Výstavu zahájil starosta města Kdyně Jan Löffelmann, poté si manželka Jana Vlčka
krátce promluvila o umělcově životě a přidala perličky z dob, kdy nebyl znám svým dílem tak jako
teď. Malou slavnost oživilo hudební vystoupení A. Konrádyho a jeho dcery. Výběr z malířské tvorby akademického malíře Jana Vlčka si můžete prohlédnout v sále Muzea příhraničí ve Kdyni až
do 19. října, vždy v době provozu Turistického informačního centra: po – pá: 8:00 – 16:00 hod.
9
V Mrákově vítá zářijové prvňáčky senát
Školní rok v ZŠ Mrákov byl tradičně zahájen
na nádvoří školy slavnostním ceremoniálem,
při němž senát tvořený žáky nejvyššího ročníku
přivítal nejen nové prvňáčky, kterých letos
nastoupilo 23, ale i další žáky, kteří přestoupili
do mrákovské 4., 6. a 9. třídy z jiných škol.
Součástí obřadu byl projev ředitele školy
Vladimíra Duffka, v jehož průběhu slavnostně
předal vychovatelce školní družiny Heleně
Mlynárové klíče od nových prostor školní družiny, které byly během letních prázdnin významně rozšířeny a kompletně zrekonstruovány.
Nyní může v družině trávit odpoledne až
30 dětí a její kapacita je využita maximálně.
Po odchodu váženého senátu i vlajkonoše se
školním praporem, který malý průvod uzavíral,
se děti rozešly do tříd, přivítaly se s třídními
učiteli a pozvolna jim začaly povinnosti nového školního roku. Nechť jim dobrá nálada prvního školního dne hodně dlouho vydrží!
ZŠ Mrákov
Kolovečská pouť
Kolovečská pouť se konala v neděli, 19. sprna
a už od pátku probíhal tradičně bohatý doprovodný program.
Na místních antukových kurtech se uskutečnil první ročník nohejbalového turnaje trojic
o putovní pohár starosty městyse Koloveč,
kterého se zúčastnilo šest týmů. Po dramatickém souboji zvítězil tým ve složení Josef
Vrzal, Milan Lucák starší a Milan Lucák mladší. Všichni účastníci turnaje zaslouženým vítězům blahopřáli a zakončili turnaj společným
posezením při dobrém jídle a pití.
O víkendu měli návštěvníci možnost shlédnout tradiční chovatelskou prodejní výstavu
drobného zvířectva. Na konci převzali vybraní
vystavovatelé z rukou starosty městyse
Koloveč a předsedy kolovečského chovatelského spolku ocenění v podobě diplomů,
medailí a pohárů za dosažené chovatelské
úspěchy.
V sobotu proběhla na náměstí Svobody propagační jízda a výstava historických vozidel
Veteran car clubu Plzeň v AČR, a to za velkého zájmu ze strany odborné i laické veřejnosti. Mezi desítkami vozidel byla k vidění řada
skvostů v kategorii osobních automobilů
i motocyklů. Součástí byla anketa o nejlepší
vozidlo. Vylosovaní pak měli možnost
si vychutnat propagační jízdu Kolovčí.
Večer se Kolovečtí sešli a pobavili na pouťové zábavě v kulturním domu za přispění
hudební skupiny Pelíšci. V neděli odpoledne
před restaurací Šumava v Kolovči zahrála
přítomným pro radost a potěšení dechová
kapela KLATOVŠTÍ DRAGOUNI. Na fotbalovém hřišti potěšili své fanoušky kolovečtí
fotbalisté, kteří sehráli řadu vítězných fotbalových utkání.
Kolovečská pouť se letos vydařila, a to
i díky krásnému slunečnému počasí.
Ing. Václav Pergl, starosta
10
O princi, který
se nebál ani u muzea
Kdyňskému publiku se na nádvoří u muzea
představil soubor K.O.S. (klatovský ochotnický spolek) se svou pohádkou „O princi, který
se nebál“. Přesto, že se jednalo o premiéru,
a tedy o jakýsi test celého přestavení, výsledek
byl, troufám si říci, nadmíru uspokojující
– diváci se dobře bavili a herci byli nadšeni
atmosférou, kterou kdyňští, před nimiž hráli
poprvé, vytvořili.
O čem vlastně celá pohádka byla? Jak napovídá název, o princi, který se nebál. Ovšem
nešlo o klasického hrdinu typu Nebojsa, který
má pro strach uděláno. Ne, příběh je postaven
na principu „princ je tak hloupý, že se nebojí.“
V rámci záchrany království spojili síly čaroděj
a paní kněžna, aby prince naučili, že opatrnost
se vyplácí. Naneštěstí se celý dobrý úmysl
poněkud zvrhne, když zmatený čaroděj místo
draka vyčaruje skřítka Zlatomila. Pohádka je
vhodná vlastně pro děti i dospělé, každý si v ní
najde svoje.
V pohádce účinkovali: Marie Korešová (skřítek
Zlatomil, 2. dračí hlava), Miroslava Končalová
(kněžna, kouzelné zrcadlo), David Bílek (princ,
1. dračí hlava, 3. dračí hlava) a Tomáš Javorský
(čaroděj Krucinál). Soubor K.O.S. je dlouhodobě
napojen na ochotnický spolek ZA OPONOU při
SDS Klatovy (proto více informací o jeho aktivitách na www.zaoponou.com nebo na stránkách
SDS Klatovy).
Věříme, že K.O.S. bude ve Kdyni předstupovat před publikum od nynějška častěji, neboť
se ukázalo, že místní diváctvo dokáže vytvořit
správnou odezvu (která je při jakémkoliv představení tak důležitá) a též spolupráce s Turistickým informační centrum města Kdyně
byla příjemná.
Těšíme se tedy na další shledání s Vámi.
Za soubor K.O.S. Tomáš Javorský
a za TIC Kdyně společnost AgAkcent
V nových unifor mách s novým praporem
Své hasičské umění předvedli také veteráni ze Kdyně.
Když koncem minulého roku uvažovali
výboři SDH Loučim, jak důstojně oslavit
110. výročí, dostala dávná myšlenka pořízení
vlastního praporu konkrétní podobu. Kdy, když
ne teď, kdo, když ne my, řekli si po své výroční
valné hromadě a přešli na bod číslo 2: kde
sehnat potřebných téměř 80 tisíc? Oslovit sponzory a upořádat sbírku v obci.
Další události už nabraly spád. Najít firmu,
která prapor ušije (což bylo snadné, opravdu
kvalitní prapory nejen pro hasiče zhotovují
v Česku firmy pouze 2), nápisy na revers
i avers, upřesnit při návštěvě obchodní zástupkyně a potom už jenom čekat, jestli všechno
bude do stanoveného termínu hotové.
A tak mohl děkan Miroslav Kratochvíl
na parketu vedle pódia s hudbou Domažličanka
poděkovat všem, kteří se zasloužili o sobotní oslavu a hlavně těm,
kteří na prapor přispěli. „Tento
prapor není jenom kus krásně
vyšívané látky. Prapor je symbol
a v tomto případě symbol posvátný! Je to připomínka památky
našich otců, kteří tento sbor
zakládali, ale je to také závazek
do budoucnosti, aby se naplnila
myšlenka nápisu na výšivce
– Bohu ku cti, obci ku prospěchu,
bližnímu ku pomoci!“
Kmotrem praporu se stal Josef
Šváb starší, který dlouhých 40 let
V odpoledním programu vystoupil folklórní soubor Mráček.
dělal loučimským hasičům velite-
le. Scénu podtrhla přítomnost družiček
v bělostných šatech, stejně tak vlajkonoš
Tomáš Franc a čestná stráž Zdeněk Blahut
a Miroslav Kacerovský, všichni v uniformách
a s bílými rukavicemi. A protože příslušenstvím každého praporu jsou vyšívané ozdobné
stuhy, připnula starostka Jana Dirriglová jednu
za obec, když druhá za hlavního sponzora
Pošumavské zemědělství a. s. tam byla zavěšena před zahájením ceremonie. Významnou
částkou na prapor přispěl děkan Kratochvíl
a sbírka v obci byla též velmi úspěšná.
Převážná většina obyvatel Loučimi tak má na
modročerveném praporu se sv. Floriánem, kostelem i soškou loučimské madony svůj podíl!
„Když jsem dnes přijel do Loučimi, nemohl
jsem zdejší hasiče poznat,“ řekl ve svojí řeči
zástupce okresního sdružení Václav Ponocný,
„byl jsem zvyklý na šmolkově modré uniformy
a teď tady chodí v elegantních tmavých a řeknu
vám, že jim to docela sluší!“
Zhodnotil tak další počin – nakoupení deseti
nových uniforem, včetně slušivých bílých košil
s krátkých rukávem, které se do odpoledního
tepla docela hodily!
Zdeněk Huspek
Dárek,
kterým potěšíte:
Hrady, zámky a tvrze,
jak je neznáte
encyklopedická kniha
a stolní hra
objednávky v TIC Kdyně
www.hradyzamkytvrze.cz
Pouť na Tanaberku každému něco přinesla
Slavná poutní mše svatá k uctění svátku svatých Jáchyma a Anny se konala na Tannaberku.
Účast byla hojná jako každým rokem. Hostem
a zároveň hlavním celebrantem mše svaté byl
opat P. Martinec ze Starého Brna, kterého
v úvodu této slavnosti přivítal kdyňský vikář
P. Miroslav Kratochvíl. V promluvě pohovořil
P. Martinec o nelehkém životě sv. Jáchyma
a sv. Anny a o jejich odkazu a příkladu pro současnou generaci. Na varhany doprovázela paní
Milada Nejdlová. Písní „Já jsem si vyvolil za
ochranu“ bohoslužba skončila a v areálu
Tannaberku bylo připraveno občerstvení
a vystoupení žáků ZUŠ Kdyně. Následovalo
vystoupení kapely Horalka. Věřící načerpali
duchovní obnovu, ostatní sem přišli za kulturou
či za setkáním s přáteli, ale každý odcházel
domů něčím obohacen.
Martina Matějková
11
Holštýnský skot v Mrákově
Tradiční již IX. Mrákovská výstava holštýnského skotu se uskutečnila 12. září
v Mrákově.
Koná se od roku 1996 ve dvouletých intervalech a postupně si získaly věhlas a uznání.
VIII. výstava, konaná 10. září 2010, měla
statut „národní“. Po Přerovu, Brnu a Praze
pořádal Národní výstavu domažlický
Mrákov. Byl to úspěch téměř dvacetiletého
úsilí chovatelů z Domažlicka a vystavovatelů z Mrákova.
Z důvodu zájmu chovatelů, kteří se v minulém ročníku národní výstavy zúčastnili,
otevřeli organizátoři výstavu pro chovatele
z celé České republiky, kteří projevili zájem
předvést své plemenice a zasoutěžit si.
Soutěžní přehlídka výstavních holštýnských dojnic ve dvou barevných variantách
předčila i národní výstavu v Brně. Dvacet
osm chovatelů z celé
republiky předvedlo
v Mrákově rovnou
stovku ostříhaných,
vymydlených a pečlivě upravených krav.
Areál, kde se soutěž
konala, byl dílem
ZOD Mrákov, které
mimo zastřešeného
místa pro předvádění
zajistilo i zastřešené
místo pro ustájená
a vystavovaná zvířata
a celodenní občerstvení. Návštěvníci výstavy zde mohli ochutnat
sortiment výrobků pocházející z vlastní
výroby uzenin ZOD
Mrákov.
Rozsáhlá byla též
prezentace firem –
prodejců zemědělské techniky, krmiv, chovatelských potřeb a rozmanitých služeb pro
zemědělství.
Závěr výstavy patřil chovatelské veselici,
která svou neopakovatelnou atmosférou
přispěla k srdečnosti setkání.
Letošní výstava byla generálkou před
jubilejní X. Mrákovskou výstavou, která by
měla být za dva roky vyvrcholením jedné
chovatelské generace v plzeňském regionu.
Mrákovská IX. výstava je minulostí. Pro
náš region zcela výjimečná akce vyžadovala
nemalé starosti a velké pracovní nasazení
všech organizátorů, za což jim patří velké
poděkování. Nesmíme zapomenout na
návštěvníky, bez nich, jejich pozornosti
a nadšení by tato výstava nebyla ničím.
Za realizační tým:
Ing. Josef Jírovec,
předseda představenstva ZOD Mrákov
Znáte neznámý prapor?
Kdyňský starosta Jan Löffelmann přinesl na setkání pamětníků tento prapor. Nic bližšího
o něm není známo. Uvítáme každé další informace z jeho historie. Kontakt v Turistickém informačním centru – Muzeu příhraničí Kdyně.
(kf)
12
Safír otevřel své
dveře hrám
Pionýrská skupina Safír Kdyně se rozhodla
zpříjemnit dětem začátek školního roku
pořádáním tradiční akce s výstižným názvem
Odpoledne plné her. Dějištěm bylo opět kdyňské sídliště Na Koželužně, které zaplnilo přes
sto malých i trochu větších účastníků. Děti získávaly body na celkem třinácti stanovištích,
kde mezi nejoblíbenější patřilo sluchové pexeso, házení kroužky, kop na branku, kroket,
pétanque, slalom s obrovským míčem na KINBALL nebo lanová dráha. Za získané body
si pak samy mohly vybrat odměnu ve stánku
s cenami. PS Safír se tentokrát rozhodla spojit
tuto akci se dnem otevřených dveří ve své klubovně U čápa. Zde byla postavena velká trampolína a lanová dráha, kterou si užily hlavně
starší děti. Pro šikovné kluky a holky připravili
vedoucí v klubovně malou rukodělnou dílnu,
kde si každý mohl vyzkoušet enkaustiku (malba
horkým voskem), vyrobit obrázek z lékařských
špachtlí nebo závěsy z papíru. Místa u stolů
byla stále zaplněná a děti si s nadšením
odnášely své výrobky domů. Rodiče se nejvíce
zajímali o časy fungování jednotlivých oddílů,
které můžete najít i vy na webu skupiny
www.safir.pionyr.cz. Z dalších plánovaných
akcí se v nejbližší době můžete těšit například
na drakiádu (27. 10.).
Ing. Pavla Tochorová
Kontejnery na obuv a textil
Společnost H. B. Textilie Zbůch
instalovala v našem městě dva
kontejnery na vyřazený textilní odpad
a vyřazenou obuv.
Kontejnery jsou umístěny v ulicích
Mlýnská u plakátovací plochy
a na Náměstí profesora Žákavce.
Odkládá se zde obnošené šactvo
a obnošená obuv. Textil nesmí být
špinavý, znečištěný například olejem
nebo naftou. Na kontejneru je nalepen
štítek s pokyny pro uložení tohoto
odpadu, který je třeba dodržovat.
(MU Kdyně)
Olympijské holínky se v Brnířově užijí
Rozhovor s Pavlem Kelemenem, dráhovým cyklistou původem z Brnířova, který ve
svých jednadvaceti letech dosáhl obrovského
úspěchu – zúčastnil se Letních olympijských
her v Londýně a navíc se dostal do TOP 10!
Změnil se ti život po návratu z Londýna?
Život jako takový určitě ne, jen na facebooku jsem dostal hodně přání, ale jinak je vše
stejné, žádné velké změny Londýn nepřinesl.
Jaký je to pocit být olympionikem? Jak jsi
vnímal olympijskou atmosféru v Londýně?
Určitě to pro mě byla velká zkušenost. Když
jsem tam jel, tak jsem se připravoval na to, že
to bude velká akce, ale když jsme tam přijeli,
stejně jsem koukal s vykulenýma očima. Dost
mě to všechno překvapilo, přestože jsem věděl,
že to je akce s velkým A.
Byla pro tebe nominace na olympiádu velkým překvapením?
Určitě velkým. Bylo to hodně nečekané, protože jsme měli Mistrovství Evropy U23 v Portugalsku a právě tam to začalo hodně směřovat na
tu olympiádu, hlavně moje forma. Ta se nakonec
ukázala jako hodně velká
a ten kluk, který měl
původně na olympiádu jet
formu takovou neměl,
proto se objevil návrh, že
když na té Evropě zajedu
dobře, pojedu do Londýna já.
Takže jsi to věděl
předem, ještě než přišla
ta tvoje překvapivá nominace?
Ne, to jsem právě
nevěděl, všechno bylo
hodně „na tajňačku“.
Ono už se to muselo
všechno zařídit dřív, než
se jela ta Evropa. Mě ale
říkali, že se uvidí podle
Mistrovství Evropy. Na přípravu jsem měl
přibližně 3 týdny.
Byla příprava na olympiádu v něčem jiná
než tvoje běžné tréninky?
Určitě to bylo jiné, byli jsme na soustředění
v Appeldornu, v Holandsku, a je pravda, že ta
příprava byla trošičku jiná, o něco náročnější.
Jaké byly reakce tvé rodiny, kamarádů
a známých na tvůj olympijský úspěch?
Rodiče byli hodně překvapení, ale co se týče
kamarádů, tak člověk zase tolik kamarádů
v životě nemá, jak zjišťuji, protože někteří kamarádi jsou trochu závistiví. Ale našlo se pár opravdových přátel, kteří z toho všeho kolem olympiády měli radost a upřímně mi gratulovali.
Celková desátá příčka je v české dráhové
cyklistice skvělým umístěním. Toho před
tebou žádný Čech v olympijském sprintu od
roku 2000 nedosáhl. Počítal jsi s takovým
výsledkem nebo jsi mířil ještě výš?
Určitě nepočítal. Před olympiádou jsem
vyplňoval nějaký formulář, kde jsem měl uvést,
s jakým umístěním bych byl spokojený, tak
13
jsem nevěděl, co tam mám napsat a zástupce
trenéra mi poradil, abych třeba TOP 10
(smích). Tak jsem řekl no, tak to tam napíšu,
ale nevím, jestli to vyjde – a ono to vyšlo!
Nemůžu se nezeptat na populární a diskutované české reprezentační holínky – máš je
schované? A jak se v nich vlastně chodilo?
Holínky samozřejmě mám, ale abych pravdu
řekl, tak jsem si je jen zkoušel na noze doma
před zrcadlem. Nikde jsem v nich nebyl, protože my jsme v Londýně na zahajovací ceremoniál chyběli, byli jsme na soustředění
v Holandsku.
Takže jsou jako nové, nenošené. Schováš
si je? Nebo s nimi máš jiné plány, poputují
někam?
Já sice teď bydlím v Brně, ale nechám je spíš
v Brnířově, tady se budou víc hodit (smích).
Jak ses dostal k dráhové cyklistice?
Od čtyř let jsem jezdil bikros, až do svých
devatenácti, a v rámci zimní přípravy jsem jezdil na soustředění do Prahy, na ovál. Tam jsem
zajížděl celkem dobré časy, právě proto potom
padl takový návrh, že bych mohl dráhovou
cyklistiku alespoň zkusit. Ono to vyšlo a už
jsem u dráhy zůstal.
A proč sprint? Olympiádu jsem sledovala,
tak vím, že i v dráhové cyklistice je více disciplín.
Protože bikros je taky vlastně sprint a proto,
že ho dělám už od čtyř let, tak jsem v tom chtěl
nadále pokračovat.
Kde a jak často trénuješ?
Trénuju v Brně, s týmem, jezdím pod
Duklou. Máme tam sice ovál, ale není krytý,
není to dřevo, na kterém se většinou jezdí ty
velké závody, tak to je trochu handicap. V zimě
pak jednou nebo dvakrát týdně dojíždíme do
Vídně, kde je krytá dráha, dřevo.
Asi je ale třeba trénovat denně?
Určitě. Je třeba trénovat denně, když jsme
v takovém tom zápřahu, tak máme maximálně
jeden volný den v celém týdnu, jinak pořád tréninky. Vlastně, je to už jako práce, dá se říct.
Když už jsme u té práce – pracuješ nebo
chodíš do školy?
Při takovémto tréninkovém nasazení není
možné chodit do práce, to určitě ne. Teď ale
nastupuji na vysokou školu, do Olomouce, kde
budu dálkově studovat právě trenérství a sport.
Máš zvláštní režim, co se týče stravy?
Pokouším se určitě stravu nějakým způsobem dodržovat, trošku si to hlídat, ale někdy se
člověk nějaké té odbočce nevyhne (smích). Ale
snažím se vyhýbat se třeba hamburgerům, párkům a podobným věcem.
Jaké jsou plány do budoucna? Počítáš
s účastí na LOH v Rio de Janeiru v roce
2016?
Budu to tímto směrem orientovat, zvlášť teď
jsem atmosférou a londýnským děním hodně
motivovaný. Děkuji především rodičům, kteří
mě podporují a také Dukle, pod kterou v Brně
jezdím. Také sponzorům, hlavně Big Shock,
UGA, Kelly Bar a Robertu Balcarovi za skvělé
fotografie.
(TIC Kdyně - vř)
K
Ku
u ll tt u
u rr n
n íí s
se
e rr v
v ii s
s
ŘÍJEN
10. 10. Prapořiště, Keramika ve škole,
od 10:00 hod. Zveme i rodiče dětí i žáků do
ZŠ a MŠ Prapořiště.
13. 10. Kdyně, Mladší žáci – ligový
turnaj (florbal). Začátek akce v 9:00 hod.
v hale MZŠ Kdyně.
13. 10. Kdyně, muzikál Klíč Králů. PS
Jitřenka vás zve na zájezd na muzikál Klíč
Králů, více informací u PS Jitřenka
13. 10. Rýzmberská brigáda. Akci
pořádá KČT Kdyně.
13. 10. Koloveč, „Přijďte k nám zase,
my k Vám také nechodíme“, od 19: 00 hod.
premiéra divadelního představení v kulturním domu v Kolovči v podání Divadelního
souboru „Kolofantí“.
14. 10. Zahořany, Burza, od 9:00 hod.
v KD Zahořany. Info na tel.: 728 174 176.
17. 10. Kdyně, Univerzita třetího věku,
téma Výklad základních pojmů v lékařství
II., od 10:00 hod. v sále Muzea příhraničí.
20. 10. Kdyně, Zamykání kdyňským
studánek. Akci pořádá KČT Kdyně.
20. 10. Zahořany, od 19:00 hod. divadelní představení v podání souboru
Kolofantí“ v kulturním domě Zahořany.
Pořadatelé Myslivecké sdružení s Obecním
úřadem Zahořany.
31. 10. Kdyně, Univerzita třetího věku,
téma Nervová soustava a její choroby, od
10: 00 hod. v sále Muzea příhraničí.
26. 10. Černíkov, Přes přísný zákaz
dotýká se sněhu, od 19:30 hod. divadelní
představení v podání divadelního spolku
Černoch předvedou derniéru hry A. Procházky v kulturním domě v Černíkově.
27. 10. Černíkov, Minikopaná, od
13:00 hod. na místním hřišti „v Chalupech“
se utkají mužstva turnaje minikopané memoriálu V. Šmída.
27. 10. Černíkov, Pouťová zábava, od
20:00 hod. v sále kulturního domu v Černíkově. K tanci a poslechu hraje Vrchovanka.
27. 10. Kdyně, PS Safír Kdyně zve na
Drakiádu, termín akce se může změnit
v závislosti na počasí. Více informací PS
Safír Kdyně.
27. 10. Domažlice, tržnice Poděbradova
ulice, naproti autobusovému nádraží, MAS Český
les pořádá Venkovské farmářské trhy
27. 10. Nová Ves, Pouštění draků. Více
informací na OÚ Nová Ves.
LISTOPAD
9. – 11. 11. Starý Klíčov, Soutěžní
přehlídka okrasného ptactva, v sále kulturního domu Starý Klíčov.
10. 11. Kdyně, Strašidla. PS Jitřenka
vás zve na noční hru pro rodiče a děti, více
informací u PS Jitřenka Kdyně
10. 11. Kdyně, Svatomartinská vycházka. Akci pořádá KČT Kdyně.
10. 11. Všeruby, Setkání důchodců, od
14:30 hod. v kulturním domě ve Všerubech.
11. 11. Kdyně, Elevové – ligový turnaj
(florbal). Začátek akce v 9:00 hod. v hale
MZŠ Kdyně
14. 11. Kdyně, Univerzita třetího věku,
téma Nemoci stáří – „proti věku není léku“,
od 10:00 hod. v sále Muzea příhraničí.
15. 11. Kdyně, Za posledním
puchýřem. Akce trvá od 15. – 18. 11, KČT
Kdyně.
17. 11. Koloveč, Lampionový průvod,
17:00 hod. oslava Dne boje za svobodu
a demokracii. Info na OÚ Koloveč
KINO
ŘÍJEN
9.-10.
12.-13.
16.-17.
19.-20.
23.-24.
26.-27.
20:00
20:00
17:00
20:00
20:00
20:00
Ve stínu (ČR, SR, Polsko)
Ve stínu (ČR, SR, Polsko)
Madagaskar 3 (USA)
Probudím se včera (ČR)
Tady hlídám já (ČR)
Půlnoc v Paříži
(Španělsko, USA)
30.-31. 17:00 Doba ledová 4 (USA)
LISTOPAD
2.-3. 20:00 Alois Nebel (ČR)
6.-7. 20:00 Yuma (Polsko, ČR)
9.-10. 20:00 Ve stínu (ČR, SR, Polsko)
13.-14. 20:00 Bourneův odkaz (USA)
16.-17. 20:00 Postradatelní 2 (USA)
20.-21. 20:00 Méďa (USA)
23.-24. 20:00 Šmoulové (USA)
27.-28. 20:00 Svatá Čtveřice (ČR)
30.
20:00 Útek z MS-1 (FR)
Dechovka na nádvoří se osvědčila
18. 11. Kdyně, 14:00 hodin v synagoze
uslyšíte šansony a výběr z muzikálů v podání Jany Chaloupkové a klavírního
doprovodu M. Javorčeka. Předprodej vstupenek a informace podá TIC Kdyně.
24. 11. Všeruby, Pyžamový bál, 20:00
hod. v kulturním domě ve Všerubech, hraje
Vrchovanka. Pořádá Spolek dobré pohody
25. 11. Kdyně, Přes přísný zákaz dotýká
se sněhu. Známá divadelní komedie plzeňského divadelního herce, režiséra a autora
Antonína Procházky, tentokrát v nastudování
ochotnického divadelního spolku Černoch
Černíkov, 19:30 hod v kině ve Kdyni.
28. 11. Kdyně, Univerzita třetího věku,
téma Nejzávažnější choroby I., od 10:00
hod. v sále Muzea příhraničí.
30. 11. Koloveč, Slavnostní rozsvícení
vánočního stromku, od 18:00 hod. více
informací na OÚ Koloveč.
Série letních pořadů s dechovou hudbou se přemístila do parku Muzeu příhraničí ve Kdyni. Jedno
z úspěšných odpolední bylo s koncertem dechové hudby Oty Hellera. V krásném prostředí parku se
dobře bavili i obyvatelé Domova seniorů.
Helena Klimentová
O volebním víkendu pořádalo město Kdyně ve
spolupráci s Českým zahrádkářským svazem v
zemědělské expozici Muzea příhraničí výstavu
ovoce, zeleniny a květin.
(TIC)
14
Pivní slavnosti v Mezholezích
Cvičení jógy ve Kdyni
a v Kolovči
Přijďte si příjemně zacvičit, zpevnit
tělo, posílit svaly, zlepšit koncentraci
a zažít plné uvolnění
těla při relaxaci. Toto
vše a ještě
mnohem víc nabízí
pravidelné cvičení
jógy. Součástí je
příjemná hudba
a příjemné
prostředí.
Skupinka v tričkách se znakem Mezholezských pivních slavností.
V Mezholezích jsme uspořádali další kulturně společenskou akci, a sice MEZHOLEZSKÉ PIVNÍ
SLAVNOSTI. U příležitosti této akce jsme si zapůjčili stan od Sdružení obcí Kdyňsko. Čepovali
jsme celkem sedm druhů piv a bezpočet nealkoholických nápojů. Samozřejmostí bylo občerstvení
– pečeným masem počínaje a jednohubkami konče. Začátek akce jsme naplánovali na 15:00 hodinu. O ukázky hasičské techniky jsme požádali hasiče ze Kdyně, kteří nám ochotně vyhověli a předvedli všem přítomným několik ukázek hasičských zásahů. Vybavení a vlastní nasazení hasičů sklidilo velký obdiv a potlesk od všech přihlížejících. Celým odpolednem až do noci nám hrála kapela
Elixír. Příjemným zpestřením podvečera bylo všemi oceněné vystoupení mažoretek z Pocinovic pod
vedením paní Kovaříkové. V průběhu večera probíhaly různé soutěže – samozřejmě s pivní tématikou. Např. pití piva na „EX“, pivní štafeta, válení sudů,…Akce měla velký ohlas, což usuzujeme
z toho, že k nám zavítali i občané ze širokého okolí.
Václav Němeček, starosta obce
Obracíme se na pamětníky skokanského můstku na Korábu. Dosud se nám
nepodařilo sehnat jeho snímek. Pokud máte dokumentující materiál nebo můžete
poskytnout například kopii fotografie, prosíme vás o kontakt v Muzeu
příhraničí Kdyně. Děkujeme.
Počínovice, Podsinovice, Putzenried
To, že moji předci žili v chodské vsi
Pocinovice už před více než čtyřmi sty lety, ze
mě sice odborníka na její historii nedělá, přesto
se však odvažuji přinést svoji špetku do mlýna,
alespoň co se názvu týče. Teorií a spekulací
o původu názvu obce je více a každá z nich má
své příznivce. Uvedu pouze dvě nejznámější.
Podle první, zastávané uznávanými lingvisty,
se odvozuje pojmenování obce od jakéhosi
počinu neboli skutku či události. Odtud
Počinovice. Druhá verze pracuje s teorií o vsi
pod vrchem Sínem. Jejím vyznavačem byl
i pocinovický rodák farář Ondřej Veselák. Ten
v roce 1881 napsal: „Seskupení polí nade vsí
u cesty k Běhařovu, kdež se i nový hřbitov
nalézá, sluje Na Rozsínech, jest to malý vršek,
pod nímž leží ves Pocinovice. Snad slul vršek
ten Sín či Sínov, tudíž Podsinov a koncovka
-ice značí místo. Také ve starších listinách
psávalo se ds = Podsinovice. Na totéž poukazuje i německé jméno Putzenried. Německá
koncovka -ried značí ves, tudíž Podsin-ried =
Putzenried.“ Zřejmě pod vlivem této autority
požádalo pocinovické obecní zastupitelstvo
v roce 1905 o změnu názvu z Počinovic na
Pocinovice, čemuž c.k. místodržitelství v Praze
vyhovělo, jak dokládá zpráva v Národních listech ze dne 30. srpna 1905.
Přiznávám, že i mně se teorie zastávaná
panem farářem Veselákem velice líbí. Blíže
k pravdě bude mít ale asi ta první. Na žádné
mapě jsem vrch Sín nenašel a ani žádnou listinu, kde by se psalo Podsinovice. Německy je
jméno obce nejčastěji uváděno jako Putzeried,
nikoliv Putzenried. Protože si jednoznačně rozhodnout netroufám, tak jen připomenu, jak se
obec dříve označovala na mapách a v matrikách. V nejstarších dochovaných matrikách
loučimské farnosti z let 1686 až 1708 se česky
píše Poczynovitze, Poczynowitze nebo
Poczinowitze (cz čti č). V roce 1735 farář
Antonín Kubže uvádí Poczynowycze. V latinsky psaném zápisu z roku 1758 je uvedeno
Pocinovitze. Farář Josef Chládek píše v roce
1788
německy
Putzeried
a
česky
Poczinowicze. Lokalista Jakub Nejedlý v roce
1824 zapisuje německy Putzeried. Od roku
1854 píše farář Tomáš Huttar německy
Putzenried a v roce 1865 Jan Vazač česky
Počinovice. Na Müllerově mapě z roku 1720
jsou Pocinovice označeny jako Butzeried a ve
stabilním katastru z roku 1837 německy
Putzeried a česky Pocinowice. Rozhodnutí tedy
nechám na vás čtenářích. Možná, že přijde
někdo i s jinou teorií, podepřenou pádnějšími
argumenty.
Vladimír Strnad
15
KDYNĚ:
každé pondělí, malá tělocvična, první
patro v sokolovně, od 20 hod.
KOLOVEČ:
každou středu, obřadní síň,
17.30 – 18.45 nebo 19.00 - 20.15
Cena: 70 Kč/lekce
možnost slevy při zaplacení
S sebou: pohodlné oblečení a podložku
na cvičení jógy
Kontakt:
Ivana Vavrochová,
tel: 731 160 326,
e-mail: [email protected]
Přijďte k nám zase, my
k vám také nechodíme
Nový kousek, který pro divadelní soubor
Kolofantí opět napsal i režíroval Martin Volf,
zve diváky do místní hospody. Skalní štamgasti nevraživě hledí na každého nového, kdo do
jejich hospůdky zavítá. Ohlas u publika
Kolofantí poměřují zvýšením teploty v sále.
Mohli být spokojeni, i druhá premiéra byla
beznadějně vyprodaná a rtuť teploměru se šplhala nahoru. „Zahrajeme ještě v Zahořanech,
Horšovském Týně a jedno představení přidáme
doma. Pojmeme ho kabaretně. Diváci budou
sedět u stolů u piva a hospoda bude jak na jevišti, tak v hledišti,“ řekl Martin Volf.
(sh)
Podzim na Kdyňsku
Tradiční recesistický závod Brnířovskej parez letos proběhl za pěkného srpnového počasí. Hlavní cena bylo vyfotografování s Parezem.
(kf)
Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně pořádala zábavné odpoledne pro
děti na umělém hřišti pod názvem Na kole i koloběžce.
(im)
Oslavy 110. let založení sboru dobrovolných hasičů v Loučimi. Vedle delegace z bavorské obce Vorderbuchberg stojí zleva: bývalý bavorský zemský
rada Egid Hoffmann, poslanec Vladislav Vilímec, starostka Loučimi Jana
Dirriglová a starosta bavorského Neukirchen Joseph Berlinger.
(zh)
Slavnostní zahájení dalšího ročníku univerzity třetího věku opět pod
patronátem turistického informačního centra.
(TIC)
Nový školní rok Prapořišti slavnostně zahájili za tradiční přítomnosti starosty a místostarosty a rodičů těch nejmenších školáků.
(jd)
Senátní a krajské volby. A tým, který je zajišťoval v Nové Vsi.
16
(vh)
Download

Kdynsko 5-12_pro KT_upr:KDYNSKO_3-5_