TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO
VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ
SLEZSKÝ TÝDENÍK  CENA 10 Kč  2. září 2014  36/XXII  www.ihorizont.cz
Zima je za dveřmi. Začala škola. Došlo i na slzičky
Koupit české,
nebo polské uhlí?
REGION Koupit levnější
polské, nebo dražší české
uhlí? Tak toto dilema nyní
řeší celá řada domácností.
JANA GARTNEROVÁ
Někteří tvrdí, že topivo z rodné země
je rozhodně lepší a od sousedů se vozí
šunt, který při spalování zamořuje
okolí. Není to však pravda, alespoň ne
ve všech případech.
„Taky jsem dlouho váhala, jestli si připlatit o více jak stovku na metráku, nebo
zkusit Poláky. Dosud jsem do kamen nehodila nic jiného než uhlí z těžby OKD.
Nakonec zvítězila cena. Vybrala jsem si
kostku za 440 korun. Firma od Ustroně
levne-uhli.info přivezla palivo hned za tři
dny. Doprava byla v ceně, a to včetně sklizení rovnou do sklepa. Byla jsem překva-
pená, že je úplně bez uhelného prachu.
Odvětili mi, že šéf před rozvozem celou
fůru vysype na síto, aby bylo uhlí čisté,“
podotkla Jana Sikorová z Jablunkova.
Dodala, že další překvapení ji čekalo, když s polským uhlím zatopila. Hořelo dlouho a zůstal z něj jen popel. Traduje se totiž, že z něj bývá velký odpad. Že
není polské uhlí jako polské uhlí, potvrdil
i prodejce Petr Havlásek z firmy Kovonyt
v Albrechticích u Českého Těšína. „Uhlí
vozíme od jednoho katovického holdingu a troufnu si tvrdit, že se vyrovná našemu. V Polsku má každá šachta jiné uhlí,
takže je třeba opravdu zkoušet a hledat. My jsme testovali a kvalitu si našli.
Za tři roky, co s holdingem spolupracujeme, si nikdo ze zákazníků nestěžoval,“
sdělil Havlásek. Uhlí prodává podle velikosti od 459 do 500 korun, odvoz se platí
zvlášť. pokračování na straně 2
PRVNÍ DEN. Opravená jablunkovská školka přivítala včera první děti. Ne všechny děti zvládly svou školní premiéru
bez slziček tak jako tyto dvě holčičky. Více čtěte na straně 4.
FOTO | JANA GARTNEROVÁ
? - FASÁDY Na dveře právní poradny Ergon
OKNA - DVERE
V Třinci pomohli už mnoha podvedeným lidem
žaluzie - síte? - rolety - garážová vrata
Cenové nabídky zdarma
a nezávazne.
?
www.skvelaokna.cz
OC Oceán, 2. patro, Oldøichovice 869
Tel: 774 509 509, [email protected]
klepou zoufalé matky a senioři
TŘINEC Exekuce, výše
odstupného, neshody se
zaměstnavatelem, domácí
násilí, to všechno a mnoho
dalších případů řeší s lidmi,
kteří potřebují kvalifikovanou
pomoc právníka, ale nemohou
si ji dovolit, poradna Ergon.
JANA GARTNEROVÁ
01
9 771213 342010
02
9 771213 342010
Funguje od roku 2011 a vznikla z ini11
ciativy stejnojmenné chráněné dílny
a za finanční pomoci města.
9Právní
771213
342010
poradenství
poskytuje Anna
Kokotková, právnička v penzi. Když
žena poslouchá příběhy nešťastní12
ků, tvrdí, že je vděčná Třinci za to, že
se do tohoto projektu před lety pus-
9 771213 342010
03
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
14
9 771213 342010
05
9 771213 342010
15
9 771213 342010
16
06
9 771213 342010
9 771213 342010
07
Kamarád za všechny prachy
„Když jeden místní muž odcházel
do důchodu, dostal velmi vysoké odstupné. Jelikož byl velkorysý, půjčil kamarádovi z práce 300 tisíc korun. Sice
mu peníze poskytl proti směnce,2ale
1
ani s tou u soudu nepochodil. Dotyčný dlužník je v insolvenci, s řadou exe9 771213
342010
kucí
na krku. Nicméně
jsme zjistili, že
se tajně a rychle zbavil nemovitostí už
v době, kdy měl pohledávky. Prodal
2 je,
2
takže jsme proti tomuto podali odpůrčí
žalobu. Závěr nechci předjímat, ale bo-
9 771213 342010
13
04
til. Často totiž klepou na dveře zoufalé
matky s dětmi, podvedení senioři a podobně, čili lidé, kteří by na taxy stanovené právními kancelářemi neměli kde
vzít a možná by skončili na ulici.
17
hužel soudy pracují velmi pomalu,“ popsala jeden z případů Kokotková.
Vysmátý hajzlík
Vypráví i další příběh ženy, kterou drží
poradna na nohou. Jinak by přišla i s dětmi
o střechu nad hlavou. Její manžel si totiž
po rozvodu podvodně vyřídil překlenovací
úvěr a v listinách zfalšoval manželčin podpis. „Jelikož úvěr nesplácel, exekutor šel
po jejím majetku. Poukázali jsme na úvěrový podvod a na neoprávněné vymáhá31
ní věřitele, jenže opět si musím povzdechnout, protože soudní jednání se vlekla 2,5
9 771213
342010
roku.
V podstatě se
dá říci, že objektivně
situaci posoudil až Krajský soud v Ostravě. Spor ještě není pravomocně ukončen,“
32
sdělila Kokotková. To však není všechno.
pokračování na straně7
9 771213 342010
23
V Bystřici se losovalo
Mánesova stezka
9 7712
9 7712
33
BYSTŘICE Bystřičtí už znají čísla poli9 771213
342010
tických
stran a hnutí,
které budou kandidovat v říjnu do komunálních voleb.
Jedničku si vytáhlo Sdružení 2ne4
závislých kandidátů – Jasně, čitelně, srozumitelně, dvojku bude mít
9 771213
ČSSD,
s trojkou342010
se o přízeň voličů bude ucházet Sdružení politické
str. SPO a NK Společně pro Bystři25
ci 2014. Číslo 4 bude patřit Sdružení
nezávislých kandidátů – Pro klidnou
9 771213Bystřici,
342010
a prosperující
pod číslem pět
bude kandidovat KSČM a poslední
číslo 6 bude mít ANO 2011.
26
O losování v Jablunkově, Českém Těšíně a dalších obcích čtěte na straně 3.
9 771213 342010
(SED)
TŘINEC Už 35. ročník dálkového
27
37
9 771213
342010
pochodu
Mánesovou
stezkou přes
beskydské hřebeny do Dolní Lomné
se bude konat v sobotu 6. září.3Tu4
risté si mohou vybrat z několika pochodů, z nichž nejkratší měří 12
9 a ten
771213
km
nejdelší342010
65 km. Startuje se
v Třinci, Stříteži, Mostech u Jablunkova, Návsí a Rakové. Více najdete
35
na www.kct-trinec.ic.cz. (SED)
9 7712
9 771213 342010
9 7712
9 7712
36
9 771213 342010
9 7712
STRANA
2
2. ZÁŘÍ 2014
Děti vstoupily do školy bočním vchodem
TŘINEC Školy využívají
prázdniny často k tomu, aby
provedly nezbytné rekonstrukce. Stejně tomu bylo
letos i v třineckých školách.
Největší investici si vyžádalo zateplení dvou mateřských škol – v Neborech
a na Sosně na Sosnové ulici. O prázdninách prošly budovy kompletním zateplením vnějších obvodových zdí, výměnou starých dřevěných oken a dveří
za plastové s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi a dalšími souvisejícími
opravami za zhruba 10 milionů korun.
Nové rozvody elektřiny dostaly mateřinky na Štefánikově, SNP, Máchově a Nerudově ulici. V mateřské škole
v Gutech se opravovaly rozvody vody
a kanalizace, na Janáčkově ulici se rekonstruovaly koupelny.
Velké opravy probíhaly také v budově
1. Jubilejní Masarykovy základní školy.
Tady ale dělníci budou pracovat i v září.
Neznamená to ale, že si žáci prodlouží
prázdniny. Do školy nastoupili normálně prvního září, vcházeli do ní ale bočními vchody. Od 30. srpna je zde totiž
částečně uzavřena cesta před hlavním
vchodem. I když se na internetových
stránkách města píše, že důvodem jsou
technologické přestávky a nevhodné
klimatické podmínky, tisková mluvčí
třinecké radnice Šárka Szlaurová ubezpečuje, že stavební práce v této škole
i ostatních školských budovách probí-
Dožínky budou v Písku i v Lyskách
hají podle plánu. „V prvé řadě je nutno
říct, že veškeré stavební práce, které
byly v průběhu prázdnin naplánovány,
proběhly bez sebemenších komplikací
a v žádném případě tak neohrozí provoz
škol v novém školním roce. U 1. Jubilejní Masarykovy ZŠ se stavební práce dokončují a je zde pouze z hlediska bezpečnostního a logistického uzavřena
komunikace u hlavního vchodu do budovy. Žáci i návštěvníci budou po dobu
nezbytně nutnou využívat boční vcho-
dy. Stavební práce pokračují dle plánu
a nepředpokládá se jejich další odložení. Pokud technologické procesy a především počasí dovolí, mělo by vše být
vyklizeno a komunikace zpřístupněna
do konce září tohoto roku,“ upřesňuje odbor školství, kultury a tělovýchovy
třinecké radnice.
Přes prázdniny postupovala i stavba
nové tělocvičny u ZŠ Dany a Emila Zátopkových, která bude hotova na přelomu září a října. HALINA SZCZOTKA
Rekord v lanovém parku
TŘINEC Loni se v rámci programu
Prazdroj lidem otevřel v polovině
srpna v Třinci pro děti lanový
park. Po roce provozu lze říci, že
to byla velmi zdařilá investice.
Lanový park je mezi dětmi velmi oblíbený, o čemž svědčí fakt, že od letošního
jara si v něm hrálo rekordních 5693 dětí.
Tato atrakce pro děti stojí v areálu minigolfu. I ten je mezi lidmi hodně oblíbený. Zahrálo si ho 1384 dospělých a 1317
dětí. Nejmenší částečně přilákala i akce
Prázdniny v 3nci. „Ve srovnání s loňským
rokem byla návštěvnost také velmi vysoká, minigolf si přišlo zahrát na každé této
akci skoro sto dětí,“ uvedl Radek Procházka, ředitel STaRS Třinec. (HS)
Školy dostanou tablety
JABLUNKOV Žáci české i polské
základní školy v Jablunkově dostanou tablety.
Městu se na jejich zakoupení podařilo získat peníze od ministerstva školství. Česká škola jich dostane 15 a pol-
SKLIZENO, ZABALENO. Tak to nyní vypadá všude v regionu. A ač mnohde zemědělce potrápil déšť, úrodu je třeba
oslavit, ať je, jaká je. Vivat dožínky!
FOTO | JANA GARTNEROVÁ
PÍSEK, LYSKI Je sklizeno,
takže se s dožínkami roztrhl
pytel. V sobotu 6. září budou
úrodu oslavovat jak v Písku,
tak v jablunkovské části Lyski,
jinak v Lyščanské republice.
Písecká akce začíná ve 13 hodin vysvěcením věnce u evangelického kostela,
následuje dožínkový průvod obcí a dožínkový obřad „Plón niesymy plón“. Poté
zahraje a zazpívá spousta muzikantů,
v dožínkovém finále se bude losovat tombola, vystoupí Legendy se vrací a samozřejmostí je závěrečná diskotéka.
A jak to bude vypadat u sousedů?
Tam se začíná v 11 hodin mší svatou
u kapličky pod Zelenou. Odvoz ke kap-
ličce je zajištěn speciálním autobusem,
který bude přistaven 10.30 hodin na zastávce V potoku a bude jezdit v několikaminutových intervalech. Po mši je
na hřišti sraz všech lyščanských i přespolních kombajnů, traktorů včetně zahradních traktorků, které za zpěvu lidových písní vyjedou na slavnostní průvod
až na Lyski-konečná a zpět. (JAG)
ská 10. „Dohromady obdržíme necelý
milion korun, ale v této částce je zahrnuto i školení pedagogických pracovníků,“ sdělil místostarosta města Petr Gawlas. Peníze poskytuje ministerstvo pro
zdokonalení žáků v v moderních technologiích. (JAG)
Chcete darovat jídlo?
TŘINEC Ne všechny rodiny v Třinci si
můžou dovolit oběd v restauraci. Jsou
ale i takové, pro které je problém zajistit
pro své děti i ty základní potraviny.
A právě pro ně je tady potravinová
sbírka třinecké Charity. Trvanlivé potraviny můžou lidé přinést od pondělí do pátku do bývalé evangelické fary
v Třinci na Frýdecké ulici 136, a to od
9 do 15 hodin. Důležité je, aby potraviny měly dostatečnou záruční dobu
a nebyly prošlé. Charita sbírá těstoviny, rýži, luštěniny, sušené mléko, přesnídávky, kojenecké výživy, Sunar,
konzervy, polévky v sáčku, cukr, olej,
apod. Všechny tyto potraviny dostanou rodiny s dětmi, které jsou ohrožené chudobou. (HS)
Zima se blíží. Koupit české, nebo polské uhlí?
pokračování ze strany 1
Kbelík na zkoušku
Na stránkách firmy stojí pro klienty vysvětlení k ceně. Od roku 2008 jsou
veškerá pevná paliva (hnědé uhlí, černé
uhlí, koks) zatížena tzv. ekologickou
daní. Tato ekologická daň je stanovena podle spalného tepla, to znamená, že
čím kvalitnější a výhřevnější je uhlí, tím
vyšší je ekologická daň. Tudíž hnědé uhlí
má nižší ekologickou daň než uhlí černé.
V současné době se české uhlí již neprodává podle místa (dolu), kde se vytěží, ale míchá se uhlí z různých dolů.
Výhodou českého uhlí je vyšší výhřevnost a menší popelnatost (30-31 MJ/
kg, popelnatost okolo 5 procent) oproti uhlí polskému. Polské uhlí se prodává
z různých dolů a také v různé a velmi odlišné kvalitě. I ono může být kvalitní,
s výhřevností 30 MJ/kg a popelnatostí 6 procent, ale také nižší kvality o výhřevnosti 24 MJ/kg a popelnatostí až
10 procent. Tento rozdíl by měl být patrný v ceně uhlí, ovšem ne vždy a všude
toto pravidlo platí. Nejlevnější uhlí však
nemusí být tou správnou volbou.
„Doporučuji koupit si prvně třeba
kbelík uhlí a vyzkoušet. Proces spalová-
ní totiž ovlivňuje několik faktorů, mezi
něž například patří typ kotle nebo tah
komínu a tudíž se může stát, že právě
vám bude lépe hořet „lepší“, či „horší“
uhlí,“ uvedl Havlásek.
Také ve společnosti Ridera, která má
pobočky v regionu, tvrdí, že polské uhlí
je kvalitou srovnatelné s českým. „Vždyť
jde o jednu a tutéž uhelnou žílu,“ zmínili.
A navíc konstatovali, že po polském uhlí
je alespoň u nich větší poptávka, protože je levnější. U Ridery přijde metrák polského uhlí na 470 až 480 korun. Zákazník si však musí zboží odvézt sám.
Na české nedají dopustit
Další dodavatel uhlí, který má také
pobočky po celém kraji, i v mnoha vesnicích a městech regionu, však na české
uhlí nedá dopustit. „Poměr je takový na osm kamionů českého uhlí prodám
jeden kamion polského. Podle mě je
polské uhlí většinou pěkný binec se
špatnou výhřevností. Přirovnal bych
ho k českému hnědému,“ konstatoval
Miroslav Jelen ze společnosti Monaxa Provider. V její nabídce stojí české
černé uhlí 543 korun za metrák a polské 487-498 korun za metrák. Dovoz je
zdarma jen v blízkém okolí.
Jelen dále poznamenal, že zatím nepozoruje, že by mu polští prodejci
uhlí v pohraničí odloudili spoustu zákazníků. Přitom když se člověk zeptá
na Jablunkovsku někoho z místních,
dozví se, že zásadně jezdí pro topivo
do Polska. Každý má jiné zkušenosti.
Jeden si ho chválí, jako například Jiří
Lysek z Bukovce. „Nemáme s polským
uhlím problém. Vybíráme si však kostku nebo ořech, drobnější je sice ještě
levnější, ale tam už může být problém,“
řekl Lysek. Druhý Jablunkovan sice nadává kvůli tomu, že s fůrou si odveze
do kotelny i tři kolečka uhelného prachu, ale k tomu poznamená: „Na druhou stranu, ušetřených šest tisíc pro mě
není málo.“
Druhý, komu jde více na odbyt
české uhlí, je firma Bohemiacoal.
Prodejce poznamenal, že jejich klienti polskému uhlí moc nevěří, proto se
zásobuje pouze českým. Stojí u něj od
500 do 520 korun za metrák. Dodal
ještě, že zatím se obchod moc nehýbe,
jelikož mají lidé díky mírné zimě zásoby z loňska.
Za smog může i nešika při topení
Co se týká zplodin z hoření, většina obyvatel vidí příčinu zamoření vesnic i měst v zimě právě v tom, že majitelé domků topí
polským šuntem. Jak nám ale před časem vysvětlil kominík a soudní znalec v oblasti komínových systémů Zbigniew Ondřej
Adamus z Třince, možná je všechno jinak. Soused klidně může přikládat do kamen kvalitní palivo, ale má špatně postavený
komín, nedbá na jeho údržbu nebo třeba jen neumí topit.
„Dnes šetříme palivem, takže máme situace, kdy teplota spalin u pevných paliv klesá pod únosných 160 stupňů Celsia
a komínový tah může být bohužel tak nízký, že to není schopen vytáhnout ven. Nové, vícevrstvé komíny mají speciální vložky, které jsou odolné proti vlhkosti, dovedou udržet rovněž přiměřenou teplotu. Když do komína vstoupí 160 stupňů, tak
z něj odejde sto dvacet, což je v pořádku. Ale když se to samé děje ve zděném komíně ve staré zástavbě, 160 stupňů po dvou
metrech klesne na 100 stupňů a v komínové hlavě na 30 stupňů, spaliny se nad komínem rozprostírají do terénu, padají
dolů a okolí je zamořeno dýmem. Ne všichni mají špatné palivo. Mnozí mají špatné komíny nebo neumějí topit. Pak smrdí
na celou vesnici,” řekl nám před časem Adamus.
Dodal, že první pravidlo je, že komín musí stát v místě, kde se nejlépe odvádějí spaliny ven, čili v hřebeni střechy. Vítr působí na střechu nějakým způsobem a při špatně postaveném komínu je odvod spalin znesnadněn. Když projektant komín
namaluje na okraj k okapu, místo do hřebene střechy, kde jsou nejlepší podmínky pro rozptyl, je to fatální. A víme, že metrový komín nefunguje. Účinná délka komínu pro pevná paliva musí být nejméně pět metrů a pro plynné čtyři metry.
STRANA
2. ZÁŘÍ 2014
3
Od jedničky do sedmičky a čísla v obcích
Mosty u Jablunkova
REGION V Českém Těšíně a Chotěbuzi již mají jasno o číslech
kandidátek. Losování proběhlo za minimálního zájmu, přišli
pouze dva zástupci kandidujících stran – komunistů a pirátů.
V Českém Těšíně kandiduje deset
stran. Jedničku má ČSSD, dvojku
Česká pirátská strana, trojku ODS,
čtyřku Nestraníci, pětku TOP 09, šestku KDU-ČSL, sedmičku budou mít Nezávislí, osmičku KSČM, devítku SOS
pro Český Těšín a desítku Coexistentia.
V Chotěbuzi půjde Coexistentia
do voleb s jedničkou, ČSSD s dvojkou,
Sdružení nestraníků s číslem 3 a KDU-ČSL se čtyřkou.
Jak dopadly výsledky losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do jablunkovského zastupitelstva v roce 2014?
Jedničku si vylosovala Občanská demokratická strana, s dvojkou se bude
o přízeň voličů ucházet Soužití-Wspólnota a s trojkou ANO 2011. Česká strana sociálně demokratická si vytáhla
čtverku, Sdružení nezávislých kandidátů – Jablunkov 2014 náleží pětka, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová má šestku a se
sedmičkou půjde do voleb Komunistická strana Čech a Moravy.
ODS si vylosovala jedničku, KDU-ČSL
dvojku, Nezávislí trojku, Nezávislí-Niezalezni čtverku, ČSSD pětku, komunisté šestku, Mosty Plus sedmičku
a TOP 09 osmičku.
Bocanovice
Návsí
V obci si jedničku vytáhlo Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Bocanovice, dvojku nezávislá kandidátka Agnieszka Velecká, trojku nezávislý kandidát
Marek Slowiaczek, čtyřku mají sociální
demokraté a pětku nezávislá kandidátka Renata Sikorová.
S jedničkou se ve volbách utká KSČM,
s dvojkou Coexistentia, s trojkou
ČSSD, s čtverkou Nezávislí, s pětkou
ODS, s šestkou Sdružení nezávislých,
se sedmičkou KDU-ČSL, s osmičkou
ANO 2011.
Bukovec
S jedničkou půjdou do voleb Občané
pro Bukovec, s dvojkou uskupení Pro
Bukovec, s trojkou sociální demokraté,
se čtverkou KDU-ČSL a s pětkou Coexistentia.
Dolní Lomná
Tady se utkají pouze dvě strany. S jedničkou Sdružení nezávislých kandidátů obce Dolní Lomná a s dvojkou Coexistentia.
LOSOVÁNÍ. V Českém Těšíně neměly strany o losování příliš velký zájem.
FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
Horní Lomná
Hrčava
Utkají se také jen dva soupeři. S jedničkou KDU-ČSL a s dvojkou Starostové
a nezávislí.
Jedničku má Sdružení nezávislých
a dvojku sociální demokraté.
Hrádek
Jedničku si vylosovali sociální demokraté, dvojku demokraté křesťanští, trojku ODS a čtverku Coexistentia.
Za jedna má Hrádek – náš domov, za dvě
Coexistentia, za tři ČSSD a za čtyři Sdružení nezávislých kandidátů.
Nádraží bude mít zpoždění
TŘINEC V září měla začít velká
rekonstrukce třineckého nádraží. České dráhy slibovaly vyhlásit vítěze výběrového řízení
na stavbu ještě v průběhu srpna.
Zatím to ale neučinily. „Jedna z ne­
úspěšných firem se totiž obrátila
na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ vysvětlila starostka Věra Palkovská, která byla v pátek na jednání
s Českými drahami. Proto také dojde
ke zpoždění zahájení stavebních prací.
I přesto se s nádražím už třinečtí loučí. Ve středu 27. srpna v podvečer
zažili cestující, kteří procházeli vestibulem hlavního nádraží, hudební překvapení. Vystupoval tady totiž Albert Černý
se svým kolegou z kapely Lake Malawi.
„Své příznivce potěšil Albert Černý
několika skladbami ze svého repertoá­
ru. Mezi fanoušky nechyběla ani starostka Třince Věra Palkovská, která Al-
spokojenI s letní sezonou.
Ta byla totiž nejhorší za posledních 10 i více let.
DÁREK. Starostka předala Albertu Černému fotografii starého vestibulu nádraží. Má prý mu připomínat dobu, kterou tu trávil čekáním na vlak.
FOTO | MĚSTSKÝ ÚŘAD
bertovi Černému na závěr poděkovala
a předala na památku fotografii starého
vestibulu, v němž Albert jako student
strávil čekáním na vlak hodně času,“
uvedla Šárka Szlaurová, tisková mluvčí třinecké radnice. (HS)
Chodci v Polsku musejí mít
povinně reflexní prvky
platí v Polsku nový zákon,
který přikazuje, aby všichni
chodci za šera a v noci nosili
reflexní prvky. Podle českého
ministerstva dopravy se stejný
zákon připravuje i u nás.
HALINA SZCZOTKA
Pro záchranáře jaro začíná výjezdy
k nehodám motorkářů, podzim pak výjezdy ke sraženým chodcům. Kdo alespoň jednou řídil za šera, ví, že neosvětlený člověk na silnici není vidět. V Polsku
musely mít za šera reflexní prvky pouze
děti do 15 let, od 1. září budou muset
mít reflexní označení všichni, kteří
chodí po silnicích. Toto neplatí, pokud
se chodec pohybuje po chodníku, nebo
v zastavěné oblasti, kde má přednost
před autem. Proto, pokud se chystáte
Na jakou vzdálenost
nás řidič v šeru vidí:
modré oblečení – 18 metrů
červené oblečení – 24 metrů
žluté oblečení – 37 metrů
bílé oblečení – 55 metrů
reflexní materiály – 200 metrů
do Polska pěšky, na reflexní prvky raději nezapomínejte.
I řidiči u nás by podobný zákon uvítali. Při rychlosti 50 km za hodinu
na suché silnici auto zastaví po 28 met­
rech od zaznamenání chodce, při rychlosti 80 km za hodinu už je to dvojnásobek. Brzdná dráha vozidla se přitom
prodlužuje s hmotností vozu, kvalitou
vozovky a počasím. Na náledí je při šedesátce brzdná dráha 3krát delší než
na suché silnici.
V poslední době sice mnohem větší
počet chodců myslí na to, aby byli vidět,
ještě pořád se ale můžete na silnici setkat s člověkem, který reflexní prvky
nemá. Když je k tomu zmožen alkoholem, neštěstí je na dosah ruky.
Tento stav by se měl už brzy změnit. „O stejném principu se uvažuje
i u nás,“ uvedl Martin Novák, tiskový mluvčí Ministerstva dopravy ČR.
V současné době je připraveno paragrafované znění novely zákona o silničním provozu. Podle něho by měli
mít chodci povinnost nosit reflexní prvky za snížené viditelnosti jak
mimo obec, tak i v obci. „Během podzimu bychom chtěli novelu předložit
na vládu. Pokud nenastanou v legislativním procesu žádné komplikace, povinnost by mohla být účinná již
v druhé polovině příštího roku,“ doplnil Novák.
Jedničku získalo Sdružení nezávislých kandidátů „Písečná místo pro
život“, dvojku Sdružení nezávislých
kandidátů za rozvoj Písečné a trojku
ČSSD.
Písek
Za Písek společně má jedničku, KDU-ČSL má dvojku, ČSSD má trojku,
Sdružení nezávislých kandidátů obce
Písek si nese čtverku a pětku má Písecká jednota.
(RD, JAG)
Tak špatnou sezonu jsem
nezažil, říká strojník
TŘINEC Také v Třinci nejsou
Podobný zákon se chystá i u nás
REGION Od včerejšího dne
Milíkov
Písečná
Loni přišlo na letní koupaliště 36 481
návštěvníků, letos si radovánek na třineckém koupališti užilo téměř o polovinu méně lidí.
„V letošním roce evidujeme 19014
náv­štěvníků a již nepředpokládáme, že
by se toto číslo zvýšilo,“ uvedl Radek Procházka, ředitel STaRS. Dodal, že strojník
Kazimír Mrozek, který má s ostatními
strojníky na starosti především kvalitu
vody v bazénech, tvrdí, že takovou špatnou letní sezonu na koupališti ještě neza-
žil. „Měli jsme sice otevřeno 52 dní, ale
z toho bylo asi jen 6 dní, kdy byla větší
návštěva. Nejteplejší víkend byl 19. a 20.
7., kdy na koupaliště přišlo celkem 4153
návštěvníků. Letní sezona na koupališti
je závislá hlavně na počasí, a to opravdu
toto léto bylo špatné. Věříme, že alespoň
ti, kteří si na naše koupaliště našli cestu,
byli spokojeni a mohli si u nás krásně odpočinout, zaplavat si a zasportovat,“ řekl
Procházka.
Bazény v Třinci jsou ještě napuštěné a STaRS bude udržovat areál ještě
do poloviny září v pohotovostním režimu. „Chceme být připraveni, kdyby přišly ještě nějaké krásné dny,“ doufá Procházka. (HS)
Vymyšlená loupež neprošla
ČESKÝ TĚŠÍN Kriminalistům
z Českého Těšína se podařilo
vyřešit případ falešné loupeže, která se měla odehrát
na chodníku mezi ulicemi Cihelní
a Jablunkovská v Českém Těšíně.
Vše začalo oznámením o loupeži.
„V pondělí ráno okolo deváté hodiny
údajně k poškozenému jednatřicetiletému muži z Českého Těšína zezadu přistoupil neznámý muž. Přiložil
mu nezjištěný ostrý předmět na krk
a řekl si o peníze. Přepadený pachate-
le prý odstrčil, přičemž se měl poranit
na krku, o hloubce asi jeden centimetr. Přepadený tvrdil, že během útoku
přišel o tržbu ve výši 40 tisíc korun,
kterou měl u sebe,” uvedl Miroslav
Kolátek z tiskového oddělení karvinské policie.
Kriminalisté na případu začali ihned
intenzivně pracovat a prověřovali okolnosti, za kterých k incidentu došlo. Po
důkladném prošetření celé události
muži zákona zjistili, že se oznámení nezakládá na pravdě a skutek si jednatřicetiletý muž vymyslel.
(JAG)
Nikdo nestojí o práci?
JABLUNKOV Překvapení
zažili zástupci města, když
se jim do výběrového řízení
na vybudování pěti bezpečných přechodů v Jablunkově
nikdo nepřihlásil.
„Docela mě to zarazilo. Firmy stále
brečí, že mají málo práce, proto to nechápu. Nepamatuji si podobný případ. Nezbývá nám, než vyhlásit druhé kolo soutěže. Zakázku nyní raději rozdělíme zvlášť
pro pokladačské práce a zvlášť pro elektro
práce,“ sdělil místostarosta Petr Gawlas.
Město má na postavení světelných přechodů s bezpečnostními prvky nad a pod
náměstím, u školy, kde vede lávka přes
Olzu, u Penny Marketu a před obchodním
domem Tesco celkem pět milionů korun.
Opačný případ je cyklostezka neboli chodník do Žihly. Tady se Jablunkovu
podařilo ušetřit. Na stavbu rezervoval
šest milionů korun a vysoutěžil ji za 4,5
milionu korun. (JAG)
STRANA
4
2. ZÁŘÍ 2014
Školka v novém přivítala
malé uplakánky
JABLUNKOV Ač je jablunkovská
školka celá v novém, od fasády,
oken, barevně vymalovaných
tříd po spoustu krásného vybavení a hraček, děti, které do ní
přišly poprvé, ronily slzičky.
„Mami, tati,“ to byla nejčastější slova, která z nich vychovatelky dostaly. Pro školáčky bylo pondělí takovou první životní zkouškou, jak obstát
ve světě bez rodičů. „Je to tak vždycky, než si zvyknou. Poplakávají zhruba
týden,“ uvedly pedagožky.
Přemluvit drobotinu k focení proto
nebylo vůbec jednoduché, natož aby
vykouzlila na tvářích úsměv. I my jsme
utěšovali a přemýšleli nad tím, že stejně možná tečou slzy maminkám, které
své potomky poprvé svěřily do cizích
rukou. Celkem v pohodě byla jen dvě
děvčátka.
„Když už se dělala tak velká rekonstrukce, rozhodli jsme se pustit
i do vnitřku a vymalovat třídy. Chtěla bych moc poděkovat městu za to, že
se mu podařilo získat dotaci a částečně i přispět z rozpočtu na tyto důležité opravy. Asi největší od roku 1964,“
poznamenala ředitelka školy Ilona
Nieslaniková.
(JAG) FOTO | JANA GARTNEROVÁ
Do škol letos nastoupilo
o 500 prvňáčků více
KRAJ Do základních škol
v Moravskoslezském kraji
bylo letos zapsáno 13 683
prvňáčků, což je o 543 více
než v loňském školním roce.
Do prvních ročníků oborů středních
škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání odevzdalo zápisový lístek po prvním kole přijímacího řízení 10 754
uchazečů, což je zhruba o 300 méně než
loni (z toho do prvních ročníků oborů
poskytujících střední vzdělání s výučním listem 3006 uchazečů, tedy o 150
zápisových lístků méně než v loňském
roce). Tyto počty nezahrnují nástavbové ani zkrácené studium, ostatní formy
vzdělávání a data ze škol zřizovaných
ministerstvy.
Přesné údaje o přijímacím řízení - a tedy o celkovém počtu přijatých
žáků do škol - nejsou konečné, protože přijímací řízení stále probíhá. Kolik
žáků skutečně nastoupí do prvních
ročníků středních škol, bude zřejmé
až ze zahajovacích výkazů k 30. září
2014. Vzdělání v Moravskoslezském
kraji poskytuje celkem 443 základních
škol všech zřizovatelů, z toho je kraj zřizovatelem 31 základních škol pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami.
(JAG) FOTO | HALINA SZCZOTKA,
GABRIELA HÝBLOVÁ
Konec srpna patřil netopýrům
GOROLSKÁ POSEZENÍ 2014
MS PZKO v Mostech u Jablunkova spolu s okresem Cieszyn zvou
na tradiční gorolská posezení.
Téma setkání 1. setkání: „Lidová a taneční kultura“
Kdy: sobota 6. 9. 2014, 16.00-20.00
Kde: sál Domu PZKO v Mostech u Jablunkova
Program:
1. Vystoupení gorolských muzik: Górole, Polynica, Zaolzi, Oravan
2. Vystoupení národopisných souborů: Górole, Zaolzi, Zaolzioczek, Oravan
3. Prelekce „Lidová a taneční kultura“ – přednáší prof. Karol Daniel
Kadłubiec
4. Prezentace a degustace tradičních regionálních jídel
Téma setkání 2. setkání: „Divadelní tradice
na polsko-českém pomezí“
Kdy: neděle 21. 9. 2014, 16.00-20.00
Kde: sál Domu PZKO v Mostech u Jablunkova
Program:
1. Vystoupení gorolských muzik: Górole, Jackové
2. Vystoupení amatérských divadelních souborů hrajících v nářečí:
z Nýdku, Mostů u Jablunkova a Jasení
3. Prelekce „Divadelní tradice na polsko-českém pomezí“ – přednáší
Karol Suszka – ředitel Těšínského divadla
4. Prezentace a degustace tradičních regionálních jídel
Vstup a degustace jídel zdarma.
Další setkání:
04. 10. 2014 – GOROLSKÝ KROJ – OBMĚNY TĚŠÍNSKÉHO KROJE
U GOROLŮ
25. 10. 2014 – UMĚLECKÁ ŘEMESLA – HUDEBNÍ NÁSTROJE,
ŘEZBÁŘSTVÍ, TRUHLY, GOROLSKÉ OPASKY
Tato setkání jsou organizována v rámci projektu „Živé lekce tradic – zachování
společného kulturního dědictví slezských horalů v polsko-českém pohraničí“,
který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF) v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007–2013.
LAPEN. Netopýr velký se chytil do sítě. REGION Poslední víkend v srpnu
byl tradičně věnován netopýrům a jejich ochraně. V rámci
Evropské noci pro netopýry
probíhaly na mnoha místech
Evropy veřejné přednášky.
Ve Slezsku žije několik druhů netopýrů. Například v Českém Těšíně proběhl vloni v lesích a v okolí vodní nádrže Hrabina přírodovědný průzkum, při
kterém odborníci zaznamenali celkem 5
druhů netopýrů. „Výčet však nemusí být
konečný. Prozatímní průzkumy ukazují, že jich nejvíce žije v okolí přehrady
a kolem řeky Olše, kde se nacházejí kolonie některých druhů ve starých stromech,“ říká ornitolog Daniel Křenek.
Všechny tyto druhy patří mezi zvláště
chráněné, jeden je dokonce na Červeném seznamu ČR.
Nad přehradou je možné k večeru pozorovat ve výšce lovícího netopýra rezavého, na řece Olze a rybníčcích v lokalitě Vrbiny se po setmění objevují netopýři
vodní. Kolem pouličních lamp loví hmyz
netopýři večerní. Dále zde jsou netopýr
hvízdavý a nejmenší. Netopýři se za tmy
orientují pomocí ultrazvukových signálů, které jsou pro člověka neslyšitelné.
Daniela Křenka a jeho kolegy mohli
občané vidět s parabolou v ulicích
i letos. „Nyní jsme v Těšíně zjišťovali
výskyt netopýrů i letos pomocí ultrasonického detektoru, což je přístroj, který
dovede tyto zvuky převést do slyšitelné
podoby,“ vysvětluje.
Nesají a nezamotávají se
Naše druhy netopýrů krev nesají,
živí se výhradně hmyzem, který chytají za letu. Zvláště druhy lovící kolem
FOTO | DANIEL KŘENEK
stojatých vod dokážou pochytat velké
množství komárů a muchniček. „Netopýr nemá žádný důvod se zamotávat do lidských vlasů. Tato pověra však
mohla vzniknout tak, že na zpoceného
člověka někde v lese nebo u vody nalétává nejrůznější hmyz, který netopýři
loví. Lovící netopýr může při lovu přelétnout i v těsné blízkosti,“ vyvrací Křenek nejčastější fámu o těchto tvorech.
Nejčastějšími přirozenými úkryty netopýrů jsou stromové dutiny a jeskyně.
Protože starých stromů ubývá, naučili se
žít i ve škvírách budov, na půdách či ve větracích otvorech. Nejvíce je ohrožuje zateplování budov a rekonstrukce střech.
Lidé se mohou zapojit do aktivit
spojených s Evropskou nocí netopýrů
v Zoo Ostrava ve středu 10. září od 18.
hodiny nebo v sobotu 13. září v Třebovickém parku od 20 hodin. (RD)
STRANA
2. ZÁŘÍ 2014
Anketa ukáže, zda se
kulturní léto líbilo
TŘINEC S koncem prázdnin
končí i Třinecké kulturní
léto. Po celé prázdniny se
na náměstí Svobody a T. G.
Masaryka konaly kulturní akce.
MARKÉTA KONVIČKOVÁ. Její koncert patřil v Třineckém kulturním létě
k nejnavštěvovanějším akcím. FOTO | HALINA SZCZOTKA
stránek www.trinecko.cz, kde by už od
začátku září měla být anketa s příslušným formulářem. „Vaše odpovědi nám
napoví, jak festival ještě více zatraktiv-
nit a přiblížit vašim představám. Své
náměty a připomínky můžete vyjádřit
také na facebooku Třineckého kulturního léta,“ uvádějí pořadatelé.
v pátek loučily s prázdninami na letním koupališti
pod Javorovým v Třinci.
šťastník uvádí svoji špatnou finanční situaci jako důvod svého rozhodnutí vzít
si život. „Příčinu a dobu jeho úmrtí nyní
prošetřují karvinští kriminalisté. Nařídili soudní pitvu,“ sdělil Miroslav Kolátek z tiskového oddělení karvinské policie. (JAG)
ce návěstidel. Vlaky v tomto úseku musely
zpomalit až zastavit a požadovat informace o tom, zda je kolej volná od výpravčího
ze železniční stanice,“ uvedla mluvčí karvinské policie Zlatuše Viačková.
Organizace si celkovou škodu na odcizených kabelech hodnotí na částku
kolem 60 tisíc korun. Pět tisíc korun,
které získal zloděj ve sběrně, použil podezřelý pro svou potřebu. Policejní komisař
zahájil trestní stíhání pro zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení s trestní sazbou od jednoho
roku do šesti let. V současné době se očekává jeho vzetí do vazby. (JAG)
Cesta se opraví po etapách
JABLUNKOV Ještě na začátku
roku jsme měli od hejtmanství
informaci, že nejpozději na podzim se začne kompletně opravovat krajská silnice z Jablunkova
přes Písek do Bukovce.
Všechno je jinak. Silničáři se poperou
jen s úsekem po hranice Jablunkova.
„Rekonstrukci celého tahu jsme naplánovali do programu tzv. Přeshraniční spolupráce, který finančně dotuje Evropská unie. Vzhledem k tomu, že
prozatím program oficiálně nevyhlásili
a s ohledem na stavebně technický stav
této komunikace v úseku mezi Jablun-
kovem a Pískem se kraj rozhodl rozdělit
opravy do etap,“ uvedla krajská mluvčí
Petra Špornová.
V letošním roce vyčlenilo hejtmanství
na opravy krajských silnic formou souvislých oprav pouze 50 milionů korun.
V rámci této částky dostaly prioritu silnice II. a III. třídy. „Nějaké prostředky
jsme však ušetřili v rámci výběrových řízení, tudíž se dostalo na jmenovaný úsek.
Rada to schválila. Nyní se řeší výběrové
řízení na zhotovitele s tím, že hotovo by
mělo být ještě letos,“ zmínila Špornová.
Dále poznamenala, že zbývající část silnice se dočká oprav v příštích letech, závisí
to však na jejich finančním pokrytí. (JAG)
Vlak se střetl s autem
ČELADNÁ Posádky
zdravotnické
záchranné služby zasahovaly v noci
z pátku na sobotu u smrtelné nehody
v Čeladné. V půl dvanácté se tam střetl
osobní vůz s vlakovou soupravou. Vlak
po nárazu hrnul automobil několik de-
ROZLOUČENÍ. Zamávat prázdninám přišlo na koupaliště kolem pěti set dětí
a dospělých. FOTO | STARS
lizím,“ vysvětluje starosta města Vít
Slováček.
Realizací projektu dojde k vybudování dvou přechodů v části, kde se nacházejí tři areály dvou středních škol.
„První bude mezi Gymnáziem a Albrechtovou střední školou, druhý mezi
dopravním hřištěm, mateřskou školkou a taktéž Albrechtovou střední školou. Každý z těchto přechodů bude nasvícen,“ uvádí projektová manažerka
Petra Górecká.
Přechody pro chodce zhotovitel
doplní o vodící proužky pro nevidomé a část chodníku předláždí, doplní
o dlažbu s hmatovou úpravou a zábradlí. Zároveň zde dojde ke zúžení vozovky, přechody budou taktéž doplněny zvýrazněným dopravním značením
a optickou brzdou ve formě vodorovného značení.
V nejbližší době proběhne například
také nasvícení frekventovaného přechodu u pošty. (RD)
sítek metrů od přejezdu. Pětatřicetiletý
řidič zůstal zaklíněn ve vraku zdemolovaného vozidla a nejevil žádné známky
života. Utrpěl mnohočetná poranění,
kterým na místě podlehl ještě před příjezdem záchranářů. (SED)
Dealeři drog mají utrum
REGION Policisté z Orlové
Město postupně modernizuje
přechody pro chodce
„Jde o frekventovanou vozovku
v blízkosti několika škol, mateřinky i sportovních zařízení. V minulosti zde docházelo k velice vážným ko-
v Karviné-Dolech, poblíž Partyzánské
ulice, našli lidé mrtvého čtyřiačtyřicetiletého muže z Havířova. Spáchal sebevraždu.
Policisté našli při prohlídce oblečení dopis na rozloučenou, ve kterém ne-
„Celkem v šesti případech na kolejové
trati v Karviné-Loukách směřující z Košic
do Bohumína vyhloubil díry, povytáhl kabely a odcizil je. Jednalo se o měděné několikažilové kabely v délce od 5 do 30 metrů,
které vozil do výkupny barevných kovů. Způsobil tak poruchu zabezpečovacího
zařízení tratě a výpadek signalizační funk-
TŘINEC Třinecké děti se
ČESKÝ TĚŠÍN Září bude
v Českém Těšíně mimo jiné
ve znamení rekonstrukce
dvou přechodů pro chodce
na ulici Frýdecká. Na tuto akci
město získalo dotaci z „Ropky“
ve výši 1,4 milionu korun.
KARVINÁ Na mysliveckém posedu
HAVÍŘOV Z posledního výkonu
trestu se vloni vrátil šestadvacetiletý muž, který byl v minulosti
již čtyřikrát soudně trestaný
za majetkové delikty. Od července se stal postrachem železnic. Konec prázdnin na koupališti
Připravena pro ně tady byla akce
Ahoj prázdniny. Děti si mohly užít nejrůznějších atrakcí. Čekal na ně skákací hrad, trampolína, elektrická autíčka,
mohly si zasoutěžit a vyzkoušet sportovně dovednostní disciplíny. Po jejich
splnění čekala na každého malá odměna. Velkému úspěchu se těšilo malování na obličej.
Po zvládnutí všech disciplín se děti
i rodiče mohli občerstvit a ochutnat u dětí oblíbené palačinky, domácí
bramboráky nebo grilované klobásky.
„Podívat se a užít si rozloučení s prázdninami přišlo téměř 500 dětí a dospělých.
Spokojeni a s úsměvem na tváři odcházeli snad všichni,“ popsal akci Radek Procházka, ředitel STaRS. (HS)
Sebevražda na posedu
Postrach železnice
už je za mřížemi
HALINA SZCZOTKA
Na své si tu přišel každý. Nejvíce bylo
koncertů, ty také shromáždily největší množství posluchačů. Náměstím se
nesl folk, pop, jazz, swing, afro-kubánské rytmy, ale i dechová hudba, cimbál
či sborový zpěv. Třinecké kulturní léto,
to nebyly jenom koncerty. Součástí bohatého programu byly i workshopy, cvičení, módní přehlídka či letní kino.
Největší zájem zaznamenal koncert
Markéty Konvičkové s módní přehlídkou WHY NOT Y. Markéta Konvičková
vystupovala na náměstí na podporu boje
s rakovinou prsu. Obrovskému zájmu se
těšilo i bubnování a workshopy s Karibu
Afrika a koncert kapely Čechomor Revival. „Šlo nám o to, aby se z obou náměstí stala místa, kde to žije, kde se lidé rádi
setkávají a kde i rádi chvíli pobudou. Třinec si to zaslouží,“ řekla starostka Třince Věra Palkovská, která je s průběhem
prvního ročníku spokojená.
Pořadatelé se snaží zjistit, zda jsou
spokojeni i ostatní lidé. Proto také vyhlásili anketu. Odpovídat na ni lidé
můžou buď e-mailem na [email protected] nebo prostřednictvím webových
5
ve spolupráci s kolegy krajského
ředitelství zadrželi během
dvou akcí na různých místech
několik dealerů a vařičů drog.
První zátah se uskutečnil v Petřvaldě
před dvěma týdny. V policejní pasti skončila třiadvacetiletá žena a devětadvacetiletý muž, oba z Petřvaldu. „Policejní komisař jim sdělil obvinění ze spáchání
zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za který jim
hrozí trest odnětí svobody od jednoho
do pěti let. Oba pachatelé jsou stíháni vazebně,“ sdělil Miroslav Kolátek z tiskového oddělení karvinské policie.
Tito mladí lidé společně nejméně od
roku 2012 do současné doby v Rychvaldě a Petřvaldě za pomoci laboratorní
techniky, chemikálií a léků neoprávněně vyrobili přesně nezjištěné množství
metamfetaminu (pervitin), který následně neoprávněně distribuovali.
Druhý zákrok se odehrál v Ostravě v noci z úterka na středu. Policisté zadrželi tři muže z Ostravy ve věku
46, 27 a 26 let. Obvinění je stejné jako
v předchozím případu. „Muži nejméně
od srpna roku 2013 do současné doby
v Petřvaldu a v Ostravě také neoprávněně vyrobili přesně nezjištěné množství
látky pervitinu. V této fázi prověřování
vyplynulo najevo, že se kriminalistům
podařilo odkrýt jednu z hlavních větví
distribuce metamfetaminu v Petřvaldu
a blízkém okolí. Na všechny tři muže
budou policisté podávat návrh na vazební stíhání,“ dodal Kolátek. Během
obou zásahů se policistům podařilo zajistit kompletní varny používané k výrobě zmiňované látky, včetně většího
množství pervitinu. V současné době
v dané věci stále probíhá vyšetřování,
zejména výslechy svědků. (JAG)
STRANA
6
2. ZÁŘÍ 2014
Stacionář Jantar otevřen
Plackovému festivalu
fandilo i počasí
BUKOVEC Kdo pekl nejlepší
placky na Plackovém festivalu? Nejvíce bodů od poroty
získala Jana Fiedorová. Druhé
místo připadlo klubu seniorů
a třetí Anrobi Shopu.
OTEVŘENÍ. Pásku přestřihly také místostarostka Milada Hejmejová a starostka Věra Palkovská. FOTO | HALINA SZCZOTKA
TŘINEC První klienti můžou od
pondělka navštěvovat denní
Stacionář Jantar. Tato jedinečná služba na území Třince
usnadní život mnoha rodinám.
Stacionář je totiž určen především
osobám s Alzheimerovou chorobou,
stařeckou demencí a dalšími typy demence. Stacionář Jantar poskytuje
službu osobám starším 50 let.
„Klienti stacionáře, kteří potřebují pomoci s péčí o vlastní osobu nebo nemohou
přes den zůstávat sami, nemusejí odcházet do domovů a jiných pobytových služeb, protože se o ně v době, kdy bude rodina v práci, postaráme,“ vysvětluje účel
zařízení Zdeňka Mitrengová, vedoucí Pečovatelské služby a Stacionáře Jantar.
Stacionář je otevřen v pracovních
dnech od 7 do 17 hodin. Vyškolený personál se v té době postará o zajištění
osobních potřeb, mj. pomůže s osobní
hygienou, poskytne stravu a zajistí také
aktivní využití času, který klienti ve stacionáři stráví. (HS)
Strážníky zavolal útočník
TŘINEC Potyčku mezi otcem a synem
musela v odpoledních hodinách řešit
hlídka městských strážníků.
Na místě se však ukázalo, že syn,
který muže zákona přivolal, fyzicky
napadl svého otce, k čemuž se nako-
nec i přiznal. Při útoku si však sám
způsobil tržnou ránu na hlavě. Jelikož
strážníci pojali podezření ze spáchání trestného činu, přivolali na místo
státní policii, která si celou záležitost
převzala. (GH)
V suchém domě se zdravě žije
Všimli jste si na omítce
u svého domu vlhkostních
map? Máte pocit, že
v bytě je vlhký vzduch,
i když větráte?
Za těmito problémy může být
mimo jiné proces kapilárního vzlínání vody ve stavebních konstrukcích
domu přes nefunkční nebo dosluhující izolace. Mokrý dům znamená vysoké náklady na topení a především
nezdravé místo pro život, kde se rády
množí karcinogenní plísně. Jak se
rychle a poměrně levně zbavit vlhkých zdí a plísní radí Petr Wojoczek
z místní firmy WOJOCZEK, s.r.o.
Nově, díky moderním technologiím, se již není třeba pouštět do pracného, časově náročného a velmi drahého odkopání základů domů pro
položení nových izolací. Naše firma
provádí izolace chemickou injektáží.
Tato technologie je rychlá, levná, hodí
se téměř pro každý typ zdiva a navíc
se, na rozdíl od klasického postupu,
aplikuje pouze s minimálním zásahem do domu a života jeho obyvatel.
Tato metoda ve spojení s hydroizolačními stěrkami a sanační omítkou
dává záruku, že se zbavíte vlhkých
zdí ve vašem domě.
„Provádíme injektáž silikonové mikroemulze německé fimy WEBAC
do vrtů ve zdivu. Výhodou je vysoká variabilita této metody, kdy lze
vytvořit vodorovné, šikmé i svislé
zábrany proti vlhkosti, navíc se tato
metoda hodí na všechny typy stěn,
od kamenné po hliněnou,“ dodává
Wojoczek.
Přibývá alergií, problémů s dýchací soustavou a mnohé z nich si lidé
způsobují sami tím, že žijí v nezdravém prostředí. Ve vlhkém a málo
větraném bytě se množí spory plísní,
které jsou původcem řady závažných
onemocnění a jsou těžce karcinogenní. Naše firma Ajesucho zpracuje před uzavřením smlouvy projekt,
který detailně popisuje koncept sanace, způsob provádění izolačních
a sanačních prací, režim větrání
a podmínky nového užívání stavby.
Prohlídku včetně cenové nabídky vypracujeme zdarma.
tel: 608 77 22 13
e-mail: [email protected]
www.ajesucho.cz
Nutno však dodat, že na to, že by někomu bramborová specialita nechutnala, si nikdo nestěžoval. Ač meteorologové varovali, že víkend bude deštivý,
vypadá to, že plackám fandí i slunce,
neboť déšť do Bukovce nepustilo, a tak
se prodalo 2200 vstupenek. Jako vždycky měla akce pohodovou atmosféru, skvělý program a tím pádem i velkou návštěvnost ze všech koutů kraje.
Kromě placek se každoročně hodnotí i drobné úspěchy místních. Tentokrát
porotci v podobě radních a pracovníků
úřadu vybrali za nejkrásnější zahrádku
tu od Moniky Kajzarové, zatímco diváci
by první místo přidělili Aleně Starzykové. (JAG) FOTO | JANA GARTNEROVÁ
STRANA
2. ZÁŘÍ 2014
7
Tiší svědkové si nezaslouží ležet na skládce
PEC. Co dobrého se vařívalo na těchto starých kamnech? Bezesporu i placky.
BUKOVEC Tiší svědkové společ-
ně prožitých dní, tak krásně se
vyjadřuje ke starým letitým věcem Marie Sikorová z Bukovce.
JANA GARTNEROVÁ
Ne všechno prostě patří na skládku. Žena nás provází po dřevěnce, v níž
vyrůstal její manžel a jeho předkové.
Když před pár lety vyhlásil Blesk soutěž, aby lidé posílali fotografie chalup
a dřevěnic, nejstarší stavení zachycoval obrázek z Rožnova pod Radhoštěm.
Byla na něm roubená chalupa ve stráni v Dolních Pasekách, která stojí už od
roku 1848, čili jí tehdy bylo 162 let.
VĚCI. Dnes už je pokrývá vrstva prachu. Přesto každá v sobě skrývá kus člověka, který je
vyrobil a užíval.
Ta, kterou si prohlížíme v Bukovci, má
200 let. Zub času ji sice pěkně ohlodal,
ale ve všech místnostech jsou ještě patrné zbytky toho, jak tehdy lidé žili a co
skromného ke svému bytí potřebovali.
„Manželovi prarodiče byli zemědělci. Jen pradědeček si občas přivydělával
rozvozem piva. Měl totiž vůz s koněm,“
vykládá žena. Součástí dřevěnky jsou
i chlévy a hospodářské budovy. Vše
však směstnané na velmi malé ploše.
Naši předci po staletí potřebovali k životu mnohem méně, než je tomu dnes,
kdy doma hromadíme spoustu nepotřebných věcí. Jejich život se točil kolem
zemědělských prací, zajišťování potravy a příprav na zimu, která bývala v hor-
ských oblastech krutá a dlouhá. Domy
byly k tomu velice účelně vymyšleny.
Stará roubenka Sikorových, ač už značně
sešlá, si stále nese atmosféru, které člověk
rád podlehne. Jednoduchost a praktičnost si prostě v dnešní získává své kouzlo.
„Když manžel začal pracovat v železárnách, našetřili jsme si na nový dům
kousek opodál. Takže dřevěnka je ne­
obydlená asi od roku 1971. Snažím se ji
udržovat, jak to jde, ale do rozsáhlé renovace se už pouštět nechci a ani na to
nemám síly. Děti jsou ve světě. Dokázala bych si v ní představit malé obecní
muzeum, jenže k tomu bych potřebovala
nadšence, kteří by se o to postarali,“ říká
Sikorová.
FOTO | JANA GARTNEROVÁ
PŮDA. I ona skrývá poklady, které by bylo
hřích vyhodit.
MAJITELKA. Marie Sikorová nás provázela letitou chaloupkou.
Z ULICE. Chalupa má krásný štít. Je na ní sice vidět zub času, přesto je ve svých dvou stech letech stále krásná.
V Třinci pomohli už mnoha podvedeným lidem
Na dveře právní poradny Ergon klepou zoufalé matky a senioři
pokračování ze strany 1
Dotyčný výtečník dluží na obě děti
výživné ve výši asi 200 tisíc korun.
Nikde nepracuje, takže není z čeho
mu ukrojit. „Vysmátý chodí po Třinci, zatímco bývalá žena, nyní v invalidním důchodu, za něj vyřizuje průšvihy
a s dětmi živoří,“ řekla Kokotková a přiznala, že ji samu taková nespravedlnost
zvedá ze židle.
Osobní bankroty
Dnes není nic výjimečného, že se lidé
dostávají do dluhové pasti. Osobní bankroty jsou na denním pořádku. Když se
však chtějí obrátit na běžnou dluhovou
poradnu, úhrady za radu šplhají do tisíců. První poradenská schůzka je sice
zdarma, ale vyhotovení insolvenční-
ho návrhu už přijde třeba na 2,5 tisíce
korun, společný návrh manželů na 4 tisíce, komunikace se soudy a rozhodci
na tisíc korun a k tomu potřebné konzultace 300 korun hodina.
„U nás to zoufalé klienty nestojí nic.
Věnujeme se jim osobně, anonymně
a bezplatně, v mnoha případech opakovaně. Neodmítneme nikoho, kdo je
v nouzi, ale klienty, kteří chtějí jen ušetřit za právníka a řešit například darovací smlouvu, dědictví nebo zastupování
u soudu, to znamená, že se netopí u sociálního dna, odešleme do právnických
kanceláří,“ vysvětlila právnička.
Vzpomněla však, že v jednom případě se jedné docela movité mladé rodině
podařilo zahrát v poradně slzavé divadlo. Skoro až dokonce případu netuši-
la, že je na tom pár ekonomicky velmi
dobře. „Bylo na ně uvaleno 17 exekucí. Dluhů měli za 1,7 milionu korun.
Vyřídili jsme jim společné oddlužení
zadarmo a pak vyšlo najevo, že dohromady vydělávají 50 tisíc korun měsíčně
a za bukem prodali dům,“ zmínila.
Mohou a neporadí
Žena konstatovala, že je sama zaskočena formou, jakou dnes mnohé společnosti postupují vůči klientům. Nad
přísností kvůli jedné pozdě zaplacené
splátce za plyn, vlastně za cokoliv, nad
tím, jak bezohledně navedou firmy lidi
do dluhové pasti, a také je rozčarovaná prací notářů, k čemuž hned přidala
drastickou zkušenost z poslední doby.
Dvěma sestrám zemřela matka. První
z dcer byla v insolvenci, čili jí poradili,
aby se dědictví zřekla, druhá, nezkušená samoživitelka se dvěma dětmi, netušila, že dědictví může odmítnout.
„A tak to na chudáka ženu spadlo. Po
matce zdědila dluhy. A nyní se s nimi
těžce pere. Proč ji notář nepoučil? I to
je v jeho náplni práce lidi informovat
o možnostech při takovém řízení,“ podivila se Kokotková.
Nerezignovat
Na závěr přidala právnička pozitivní příběh. Se slzami v očích dorazila nedávno do poradny důchodkyně
sdělit jí dobrou zprávu. Na účtu jí totiž
přistálo 38 tisíc korun. Kde se tam
vzaly? Seniorka si před časem půjčila pár tisíc u jedné finanční společnos-
ti. Úvěr hradila spořádaně jen jedenkrát se s měsíční splátkou opozdila.
I když chybu napravila, věřitel neváhal a začal vymáhat vrácení splátky
soudní cestou.
„Babička se sice odvolala, ale soud
věc posoudil neobjektivně a stanovil, že se jí dluh i s poplatky za právní
a exekuční služby bude strhávat exekučně z důchodu. Naštěstí se nám podařilo během obnoveného soudního
řízení dokázat, že dluh byl v plné výši
uhrazen a Krajský soud v Ostravě exekuci zastavil. Exekutor tak musel ženě
peníze vrátit. Chtěla bych lidem vzkázat, aby v takových případech neházeli flintu do žita, nerezignovali. Ať je
pro ně tento příběh motivací,“ uzavřela Kokotková.
STRANA
8
2. ZÁŘÍ 2014
ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
„Koupím
„
plyšového pejska Kleenex
z Alberta - dávali ho letos v únoru. Ztratili
jsme ho. Tel.: 737 388 257.
„Koupím
„
sazenice pivoněk.
Tel.: 776 283 252.
PRODEJ
„Prodej
„
barev, omítkovin, ceny již od 25
Kč/kg, doprava do 1,5 t zdarma. Inf.:
603 522 584.
„Prodám
„
kočárek Teutonia Elegance, hl.
a sport. korba, vč. doplňků, pův. cena
32.000 Kč, nyní 4.900 Kč. Tel.: 736 627 171.
„Prodám
„
rozkládací gauč s úl. prost.,
195x76 cm, rozlož. 195x146 cm, vnější rozměr + 7 cm okraje. 500 Kč.
Tel.: 606 199 001.
„Prodám
„
fošny jasan, 3 roky sušené, tl.
50 mm, délka 2200 mm. Cena za 1 m3
12.000 Kč. Tel.: 605 558 933.
„Firma
„
Remer s.r.o. pronajme nebytové
prostory v Třinci, ul. Kaštanová 182. Zn.
nejnižší cena nájmu v Třinci. Bližší informace tel.: 558 332 902.
„Pronajmeme
„
byt 4+1, 90 m2 v TřinciLyžbicích (Slovan), po rekonstrukci, nájemné 7.900 Kč. Info na tel.: 558 339 900.
„Pronajmu
„
1/2 RD vlastní vchod, zahrada a jiné v Č. Těšíně. Tel.: 777 247 947.
ZAMĚSTNÁNÍ
„„
Firma Top-Steel Bohemia s.r.o., provozovna Třinec - Podlesí hledá pracovníky na pozici: svářeč, přípravář. Praxe
vítána. Nástup možný ihned.
Tel.: 608 601 878.
„„
Provádím montáže oken, dveří, zateplení fasád (zel. úsporám), dokončovací práce, koupelny atd.
Tel.: 603 522 584.
„Prodám
„
nový křovinořez zn. Avenberg
Varadero, obsah válce 51,7 cc. Cena 2.200
Kč. Tel.: 23 191 641.
„Prodám
„
dětské autosedačky – bobky, 2
ks za 400 Kč. Tel.: 777 250 652.
AUTO-MOTO
„Prodám
„
Felicia r. v. 99 ve výborném stavu, naj. 118 tis. km, TZ, modrá metalíza,
cena 35.000 Kč. Tel.: 705 200 147.
„Prodám
„
převodovku na Felicia 1.6 cena
2.000 Kč, alternátor Bosch 70 A na Felicia
1.6, cena 500 Kč. Tel.: 705 200 147.
„Prodám
„
starší převodovku na Fabia 1.4
Mpi, plně funkční, cena 2.500 Kč.
Tel.: 705 200 147.
„Prodám
„
Iveco Daily Maxi - dobrý stav.
R. v. 2006, najeto 130 000 km. Obsah
2.3HPi, 100 kW. Po servise. Cena 205.000
Kč. Tel.: 605 324 679.
„Prodám
„
pneumatiky s plechovými disky na R19, 165/70 R13 791 zn. Daiton.
Letní cena 200 Kč/4 ks. Tel.: 777 250 652.
ZVÍŘECTVO
POD MODRÝM
TĚŠÍNSKÝM NEBEM
NÁM. ČSA 1
ČESKÝ TĚŠÍN
WI P ÁT E K
A
L
A
M
E
K
A
L
SKUPINA
LO
D
A
V
I
D
É
K
S
N
Í
TĚŠ
PAVEL DOBEŠ
ZDENĚK IZER
elou
p
a
k
s
Á
V
O
VĚRA ŠPINHŇAORSTROJ
O
19:00
19:45
20:30
„Sháním
„
štěně dlouhosrstého jezevčíka
- pejska bez PP. Tel.: 732 614 251.
NEMOVITOSTI
19.9.2014
18:00
„Prodám
„
králíky - anglický obr, i na chov.
Tel.: 736 270 476.
„Prodám
„
dr. byt 2+1 s balkonem v Třinci
u Slovanu. Nová okna, el. a plyn. Nízký
nájem. Cena 640.000 Kč. Tel.: 606 854 825,
720 205 319.
SLUŽBY
„Přeprava
„
osob mikrobusy, vnitrostátní
i mezinárodní. Tel.: 777 210 043.
E
C
I
F
E
N
E
B
„Prodám
„
4,5 měsíční králíky, posledního
samce a samici francouzského berana.
Cena 400 Kč. Tel.: 732 716 419.
BYTY
„AUTOSERVIS
„
motoEvri nabízí TOP akci.
Nástřik podvozku a dutin za 1.500 Kč!
Sídlíme 50 m před vlak. nádr. v Konské.
Tel.: 734 339 653, www.motoevri.cz.
Město Český Těšín, Těšínské divadlo, Angelus Aureus a PETARDA PRODUCTION a.s. uvádějí
„Prodám
„
štěně čivavy, fenečku. V dospělosti malinká. Cena 5.000 Kč.
Tel.: 776 283 252.
„Kdo
„
přenechá pěkný CPI 2+1 s balk. alespoň část. rekonstr. na Terase nebo v Lyžbicích
(ne za Slovanem ). Tel.: 608 867 253.
„Kosení
„
trávy, upravyzelene.cz.
Tel.: 608 055 473.
podávejte soukromou
řádkovou inzerci pohodlně
na ihorizont.cz
„Prodám
„
starší tabule skla tloušťka 4
mm, d. 142 cm, š. 45 cm, vhodné na skleník, 60 ks, cena 50 Kč/ks. Tel.: 705 200 147.
„Prodám
„
autobaterii 12 V, 60 Ah, zn.
Varta. Cena 400 Kč. Návsí.
Tel.: 723 191 641.
„Fotograf:
„
WWW.Adamek.BIZ/photo.
„Přivýdělek
„
10-15 tis. Kč.
Tel.: 602 559 513.
„Prodám
„
dvě starší dámská kola (Liberta
a Velamos) po kompletním servisu. Cena
za kus 800 Kč. Tel.: 605 820 223.
„Máte
„
párty? Čekáte návštěvu? Naše
nabídka: hotová mražená jídla, denní
menu, obložené studené mísy, jednohubky, chlebíčky, pečené kýty, krůty,
selata aj. pochutiny dle vašich požadavků. Dovoz pečených specialit do Třince,
Jablunkova a Českého Těšína zdarma.
Dodáváme vždy čerstvé i o víkendech
a svátcích. Objednávky a informace:
605 180 266, www.mrazenky.cz.
21:15
22:00
Firma STEELTEC CZ, s. r. o. vypisuje výběrové řízení
na pozice:
Firma STEELTEC CZ, s.r.o. vypisuje výběrové řízení na pozici:
„Prodám
„
garáž na Borku, větších rozměrů, el., studna a rampa. Tel.: 606 481 690.
„Prodám
„
zahrádku v zahrádkářské kolonii pod Sosnou, 1 ar. Cena dohodou.
Tel.: 725 257 103.
„Prodám
„
sídlo firmy - kanceláře Č. Těšín
- Chotěbuz, Karvinská 68, kompletně vybavený, sítě, vlast. parkování.
Tel.: 736 627 174.
„Koupím
„
pozemek nebo dům či chatu
v Dolní Lomné, i v exekuci, platba hotově.
Děkuji za nabídky. Tel.: 776 666 619.
„Prodám
„
st. pozemek se stavebním povolením a projektovou dokumentací RD, 1500
m2, Č. Těšín-Koňákov. Tel.: 736 627 174.
PRONÁJMY
„Pronajmu
„
dlouhodobě plně zrekonstruovaný byt 2+1 v Českém Těšíně v ulici
Tovární v prvním patře. Nájem bez médií
4,5 tisíce korun, plyn 2 tisíce, elektřina
500. Ihned k nastěhování.
Tel.: 777 033 303.
OBSLUHA ELEKTROEROZIVNÍCH ZAŘÍZENÍ
FRÉZAŘ CNN
OBRÁBĚČ KOVŮ
ASISTENTKA JEDNATELŮ SPOLEČNOSTI
Nabízíme:
- ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
- perspektivní zaměstnání v dynamicky se rozvíjející firmě
- mladý pracovní kolektiv
- 25 dnů dovolené
- ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
- zaměstnání v dynamicky se rozvíjející firmě
- zvýhodnění pro stabilizované pracovníky
pracovní poměr na dobu určitou
Nabízíme:
Požadavky:
Požadujeme:
- vzdělání ve strojním oboru
- praxe výhodou – vhodné i pro absolventy
- samostatnost
- zodpovědný přístup
- úplné středoškolské vzdělání
- aktivní znalost 2 světových jazyků: AJ/NJ
- řidičský průkaz B
- zkušenost problematiky dotačních projektů a personalistiky vítána
Strukturovaný životopis zasílejte do 12. 9. 2014 na e-mail:
[email protected]
Strukturovaný životopis zasílejte do 10. 9. 2014 na e-mail:
[email protected]
Kontaktní osoba: Lucie Wojnarová, tel.: 558 536 820
Kontaktní osoba: Lucie Wojnarová, tel.: 558 536 820
STRANA
2. ZÁŘÍ 2014
Dożynki na Fojstwiu
OLDRZYCHOWICE Już po raz
dziesiąty zaprosili członkowie
MK PZKO Oldrzychowice
na Dożynki na Fojstwiu.
W tym roku pogoda dopisała, organizatorzy przygotowali wspaniały program, nic więc dziwnego, że
na Fojstwiu pojawiły się tłumy ludzi.
Gazdami tegorocznych dożynek byli
Janina i Czesław Markowie z Oldrzychowic. Na czele korowodu tradycyjnie już jechał traktor ciągnący przyczepę z kapelą 4 Smyki. W tym roku
na scenie wystąpiły miejscowe zespoły, Reprezentacyjny ZPiT ZG PZKO
Olza oraz ZPiT Ziemia Beskidzka
z Mesznej.
Goście raczyli się wspaniałymi przysmakami kuchni domowej, szczególnie smakowały im placki ziemniaczane.
Lało się piwo i miodula, goście więc bawili się wspaniale do późnych godzin.
(HS) FOTO | HALINA SZCZOTKA
PROGRAM / VÍCE NA WWW.IHORIZONT.CZ
DIVADLO
ČESKÝ TĚŠÍN
Těšínské divadlo
„„ JANA EYROVÁ
Sobota 6. září v 17.30. Premiéra české scény
Neděle 7. září v 17.30.
Představení české scény
KINO
BYSTŘICE
„„ NĚŽNÉ VLNY
Sobota 6. září v 19.00. Česká komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné 40 Kč
JABLUNKOV
„„ PARÁDNĚ POKECAL
Středa 3. září v 19.30. Česká komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné 40 Kč
„„ DK – KLUB NÁROČNÉHO DIVÁKA
Neděle 7. září v 18.00. Český dokument.
Mládeži přístupný. Vstupné 40 Kč
TŘINEC
„„ POSTRADATELNÍ 3
Úterý 2. a středa 3. září v 17.30.
Americký akční horor. Mládeži
přístupný. Vstupné 110 Kč
„„ PARÁDNĚ POKECAL
„„ FAKJŮ PANE UČITELI
Čtvrtek 4. až neděle 7. září v 17.30.
Německá komedie. Český dabing. Mládeži
do 12 let nevhodný. Vstupné 120 Kč
„„ POD ZEMÍ
Čtvrtek 4. až neděle 7. září ve 20.00. Americký
thriller. Mládeži nepřístupný. Vstupné 110 Kč
„„ HRNÍČKY NAŠÍ BABIČKY
Do neděle 7. září
TŘINEC
Muzeum Třineckých železáren ...
„„ DĚJINY TŘINECKÝCH
Sobota 6. a neděle 7. září v 15.30. 3D
projekce. Americký animovaný film. Český
dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč
ŽELEZÁREN A MĚSTA TŘINCE
Stálá expozice
„„ JEN TAK NA KAFE…
Do pátku 26. září ve Velké výstavní síni
„„ VYŘEŠ ZLOČIN!
Do pátku 26. září v Malé výstavní síni
„„ V OKU TORNÁDA
„„ JAROSLAV TOMICZEK
„„ ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ
Pondělí 8. až středa 10. září v 17.30.
Americký akční thriller. Mládeži
přístupný. Vstupné 80 Kč
„„ NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
Pondělí 8. až středa 10. září ve 20.00.
Americký thriller. Mládeži do 12
let nevhodný. Vstupné 80 Kč
VÝSTAVY
ČESKÝ TĚŠÍN
Do úterý 30. září v Galerii Na schodech
KULTURNÍ AKCE
DOLNÍ LOMNÁ
Areál Matice Slezské
„„ SLEZSKÉ DNY
Sobota 6. a neděle 7. září. 45. ročník
mezinárodního folklorního festivalu
„„ DÁLKOVÝ POCHOD
Výstavní síň Muzea Těšínska
MÁNESOVOU STEZKOU
Sobota 6. září
„„ OBRÁZKY Z MINULOSTI
MOSTY U JABLUNKOVA
TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA
Stálá expozice
„„ NAŠE KLÁRA VE DNE
ŠIJE, V NOCI PÁRÁ
Do středy 31. prosince
Chata Studeničné
„„ JARMARK NA STUDENIČNÉM
Sobota 6. září
PZKO
„„ LIDOVÁ A TANEČNÍ KULTURA
Úterý 2. září ve 20.00. Česká komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč
JABLUNKOV
Filmový klub
„„ DISTRICT 9
Středa 3. září ve 20.00. Americký
sci-fi film. Vstupné 80/110 Kč
Výstavní síň Muzea Těšínska
PÍSEK
„„ Z MINULOSTI JABLUNKOVA
Centrum obce
A OKOLÍ
Stálá expozice
Sobota 6. září v 16.00. Přednáška a posezení
„„ PÍSECKÉ DOŽÍNKY
Sobota 6. září
SUDOKU
9
STRANA
10
2. ZÁŘÍ 2014
Stříhali ovečky, stříhali... Kdo byl nejlepší?
NÝDEK Mistrovství gorolů ve stříhání ovcí se konalo v sobotu v Nýdku.
Nejlepší mistr ovčák ze sedmi soutěžících pochází od Napajedel a jmenuje se Vlastimil Bischof. Druhý skončil
Igor Sikora z Návsí a třetí Pavel Szlauer
z Bystřice. Dohromady borci připravili o vlněný kožich 150 ovcí. Porota hodnotila, kdo ostříhal nejvíce zvířat a také
kvalitu střihu.
Nebylo to jednoduché klání. Ovce
s sebou neustále hází, snaží se vymanit ze sevření. Sedmdesát kilo živé váhy
je potom co držet, čili chce to zručné a silné jedince. Stádo, které ten den
stálo „modelem“, patří Michalu Milerskému. Muž s ním loni šel v rámci Karpatského redyku pěšky z Košařisk až
do Rožnova pod Radhoštěm. (JAG)
FOTO | JANA GARTNEROVÁ
Třinec, ul. Míru 3
tel.: 777 707 865, 558 341 098
www.scomplet.cz [email protected]
KOMINICTVÍ TŘINEC
•
•
•
•
Čištění a kontrola komínů
Bourání, zdění a opravy komínů
Vložkování komínů
Autorizované měření spalin
•
•
•
•
Frézování komínů
Revize komínů
Třísložkové komíny
Bezplatná prohlídka a poradenství
POSKYTUJEME ZÁRUKU 5 – 10 LET DLE TYPU KOMÍNU
Firma je zároveň výrobcem komínových vložek a komínových dílů. Všechny výrobky jsou schváleny Státním zkušebním ústavem Praha a jsou na ně
vystaveny certifikáty EU a prohlášení o shodě. Firma je dále držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007
KAŽDÝ DEN OD 7.00 – 10.00 HODIN
NABÍZÍME
10 DRUHŮ SNÍDANÍ.
RÁDI VÁM PŘIPRAVÍME VAŠI OBLÍBENOU
KARTA GROUP, a.s.,
provozovna STEELHOUSE, nám. Svobody 527, Třinec
e-mail : [email protected]
556 200 190
www.hotelsteel.cz
KÁVU S SEBOU.
STRANA
2. ZÁŘÍ 2014
STALO SE V MINULÉM STOLETÍ
PO NASZYMU
Zpronevěřil peníze za pivo
Helin rzidiczak
Čeledín Kulla pracoval u hospodského
Neumanna v Darkově. Jednou v srpnu
1911 jménem svého chlebodárce vyinkasoval 75 korun za dodávku piva a pak
zmizel neznámo kam.
Přišel o kolo
Číšník Pavel Staniek z Třince jednou
v srpnu 1911 vyřizoval nějaké záležitosti v jedné cukrárně v Těšíně. Své jízdní
kolo nechal na ulici, čehož využil neznámý zloděj.
Stateční zachránci
Jeden desetiletý chlapec se 12. srpna
1911 koupal bez dozoru v řece Stonávce ve Stonavě. Najednou se začal topit,
naštěstí poblíž se nacházely dvě ženy
a jeden muž, kteří tonoucí dítě zachránili.
Zapálil školu
Dvanáctiletý pasáček Pavel Wszołek zapálil 29. srpna 1911 hospodářskou budovu u školy v obci Ogrodzona u Těšína.
Objekt shořel i s uskladněným obilím,
navíc plameny přeskočily i na školu,
která také lehla popelem včetně inventáře. Požár hasili kromě místních hasičů také jejich kolegové ze sousedních
Kostkowic. Chlapec, který sloužil u ředitele školy Jana Martinka, se ke svému
činu přiznal.
Pirát silnic způsobil neštěstí
Rychlá a bezohledná jízda, navíc na neosvětleném jízdním kole, byla příčinou
tragédie, udála se 28. srpna 1911 večer
v Karviné. Viníkem byl jistý František
Cholewa, přejel sedmiletého chlapce,
který utrpěl natolik vážná zranění, že
za několik hodin zemřel.
Uctili císařovy narozeniny
Slavnostní taneční zábava se konala 18.
srpna 1912 v restauraci paní Kowalikové v Konské. Začínalo se v 19 hodin.
Vstupné pro ženy činilo 30 haléřů, pro
muže 80 haléřů. Akci zorganizovala
skupina místních mladých mužů na počest dvaaosmdesátých narozenin císaře
Františka Josefa I., které připadly právě
na 18. srpna.
Spadl z továrního komína
Dva dělníci opravili v srpnu 1912
komín železáren ve Fryštátě, který poškodil zásah blesku. Když pak sundávali lešení, došlo k neštěstí. Utrhla se
totiž kovová obruč, která oba muže zajišťovala. První byl natolik duchapřítomný, že se stačil chytit hromosvodu,
druhý spadl na zem z výšky pětadvace-
ti metrů. Při pádu si zlomil ruku a nohu,
navíc si přivodil nějaká vnitřní zranění.
Skončil v nemocnici v Těšíně.
Přepaden v lese
Pan Josef Cieślar z Nýdku se jeden
nedělní srpnový večer roku 1912 vracel z návštěvy svého strýce v Jablunkově. V bystřickém lese ho přepadli
dva mladíci a ukradli mu kapesní hodinky s řetízkem. Násilníky brzy vypátrali četníci. Jednalo se o dva dělníky z kamenolomu, Karpeckého
a Cieślara.
Sebevražda alkoholika
Oběšeného muže našli 21. srpna 1912
kolemjdoucí v lesíku v Boguszowicích
(nyní součást polského Těšína). Jednalo se pětapadesátiletého nádeníka Josefa Lomozika z Hažlachu. Dotyčný byl
znám jako notorický alkoholik.
ČESLAV GAMROT
Hvězda mezi onkology radí:
10+1 tip na dlouhověkost
REGION Vyhoďte všechny
vitaminy, pětkrát týdně si
nalijte dvě deci červeného vína
a v neděli se pořádně vyspěte!
Tak vidí recept na dlouhověkost
americký lékař David Agus (48).
Jako zastánce genového testování v rámci prevence je hvězdou mezi
americkými onkology. V našich genech
jsou uloženy předpoklady k nemocem,
které nás mohou v budoucnosti ohrozit. „Každý by měl absolvovat genetický
test, aby věděl, jaká jsou u něj rizika,“ je
přesvědčený lékař.
1.
V neděli se pořádně vyspěte!
Lidské tělo má jisté návyky,
kterým škodí stres, s nímž se
většina z nás denně potýká. Psychické
zatížení je také jedním z hlavních předpokladů pro vznik nemoci. Pokud tedy
během pracovního týdne vstáváte brzy
ráno, tělo se potřebuje zotavit. S touto
nedělní rezervou si organismus vystačí
minimálně do středy.
2.
Vždy jezte ve stejnou dobu!
I když by vaše jídlo mělo
představovat pouhé jablko, i tak si ho dejte! Studie jasně ukazují, že lidé, kteří mění časy, kdy jedí, mají
až o 80 procent vyšší předpoklad pro
vznik cukrovky.
3.
Zbavte se nepohodlných
bot! Ženy mají potřebu nosit vysoké podpatky
za každou cenu. Jakmile je ale začnou
bolet nohy, měly by se jich okamžitě
zbavit. Důvodem je fakt, že tato bolest
má za následek bolestivé záněty, které
mají často smrtelné následky! Například se zvyšuje riziko vzniku rakoviny,
srdečních onemocnění a Alzheimerovy
choroby.
4.
Cvičte maximálně hodinu denně! Pohyb je zdravý, ale ne pokud se jedná
o nadměrné cvičení. Jakmile cítíte bolest, přestaňte. Svaly na stehnech jsou
sice fajn, pokud chcete běžet maraton,
ale ne ve chvíli, kdy hrozí, že tím vaše
zdraví utrpí.
5.
Ruce pryč od vitaminů!
Vitaminy A, B nebo C –
žádná studie doposud neprokázala, že pokud je berete, jste více
chráněni před srdečními chorobami
či rakovinou. Právě naopak. Vitamin
D a C vyživuje zdravé buňky, proč by
se jím nemohla nakrmit i rakovinná
buňka? U žen, které užívají multivitaminy, je až o 15 procent vyšší riziko
rakoviny prsu než u těch, které je neberou.
6.
Neseďte celý den! Pokud
prosedíte většinu dne, má
to neblahé následky na váš
metabolismus. Když sedíte pět hodin
denně, je to jako byste vykouřili krabičku cigaret. I když musíte být v práci,
snažte se alespoň při telefonování chodit. A když chcete kolegům něco sdělit, nepište jim e-mail, ale řekněte jim to
osobně.
7.
Každý den si dejte dětský
aspirin! Je v něm obsaženo 75 miligramů kyseliny
acetylsalicylové, díky níž snížíte rizi-
ko vzniku rakoviny až o 40 procent,
riziko srdečních chorob o 22 procent
a mrtvice o 17 procent. Samozřejmě
existují i vedlejší účinky, jako je například ředění krve, ale nežádoucí účinky má i auto. Faktem zůstává, že užívání dětského aspirinu má více výhod
než nevýhod.
Hela już łod malućka wożyła wiyncyj niż miała. Winno była jeja mama,
bo łóna też była tako hrubszo paniczka. Łod malutka Heli dowała krowski
mlyczko, do tego wbiła żółtko i cukierek,
nó i Hela piła to aji w nocy, ku wszystkimu dobrze papkała i kwitła, nó i dziywcze ciyrpiało łotyłościóm.
Mama to ale widziała jinaczy. Hela
była jejich jedyno cerka, w Heli sie widziała, ale rozpieszczóno niebyła. Hela
było wiesiołe dziwycze, fórt sie śmioła,
była łodważno, ponikiedy wiyncyj synek
niż dziywcze. Jak przijechała do starzików na feryje, ci byli z tego na nerwy, ale
co sie dało robić, dyć mieli jyny jedynóm
wnuczke, tóż to z nióm musieli wydzierżeć.
Co był Helin sen, to była motorka.
Ze starkóm chodziła na grziby do lasa,
zbiyrała borówki a starka to wszystko
sprzedowała lufciorzóm. Hela se zarobióne piniónżki ukłodała do szkatółki.
Roz też wysmyczyła starzikowi ze szopy
starego pincka. – „Dyć je to stary zgrat
, niejeździ, chcesz sie zabić?“ - lamyntowoł starzik. Hela była uparto i pincka na placu przi studni myła i glancowała. –„Dyć tyn pincek je popsuty, ani kete
nimo, a na taki motorce żeś nigdy niesiedziała“ - zaś miol rzeczy starzik.
–„Starziku, niebój sie, wszystko załatwiym, pincek beje jeździł“ - prawiła
mu. Siadła na pincka i z kopca zjechała do dziedziny.
Ze synkami miała domówione, że
pincka ji wyrychtujóm i dajóm do kupy.
Helin łojciec robił we mieście we warsztacie naprawy pojazdów mechanicznych, tóż zegnoł do tego pincka czyńści,
kiere było trzeja. Hela dali zbiyrała grziby i borówki, bo piniónżki potrzebowała
na tyn „wyśnióny sen“. Całe lato u starzików gatrowała na tym starzikowym
pincku, wiela razy wydrziła sobóm, kolana miała zedrzite do krwie, ale łóna
sie łotrzepała i dali gatrziła po łónce
i leśnej ceście. W siedymności sie zapisała do autoszkoły, że se zrobi rzidi-
11
czak na tego pincka. Cały czas nimiała
żodyn problym, tyn nastoł w dniu, kiedy
miała jazde z esenbakym. A było to ciekawe widzieć tych dwóch na małej motorce. Siedziała szumno Hela, a za nióm
esenbak tako wyndka, kiery kóntrolowoł
jazde. I tak sie stało, że Hela sie chciała pokozać, jaki je morus, przidała gazu
i jazda! Esenbaka straciła, a ani ło tym
nimiała szajnu i jechała dali aż ku autoszkole. Jak już zastawiła, dziepro uwidziała, że je sama. Wylynkany instruktor autoszkoły sie ji pytoł: „Kaj mosz
esenbaka?“ A Hela na to: „ No, jo niewiym!“
Z poza rogu autoszkoły lecioł esenbak
i przełokropnie klnył. Czyrwióny jako
trusiok wyjechoł na Hele: „Tak se, dziywcze, pamiyntej, że ci sztympel na rzidiczak niedóm a u mnie rzidiczak nigdy
niezrobisz.“ Hela było dziywcze czynu
i prawiła tak: „No Boże, tak se prziszły
rok zrobiym rzidiczak na nowo“.
Tak sie aji stało. Hela w łosiymności
zrobiła ni jyny rzidiczak, ale i mature.
Za naszporowane piniónżki, też tatowie i starzikowie cosi sypli, se Hela kupiła motorke, ło kierej śniła łod mała. Była
to „czezeta 250“.
Drugi dziyń hned jechała jóm pokozać starzikóm. Starzik ji pochwolił szumnóm maszyne a starka skłodała rynce i prawiła: „Hela, dyć sie
na tej maszynie roz zabijesz. Czy to je
dlo dziywczónt?“ – „Ale, starka, niebój
sie, jeszcze żech se niechała uszyć móndur, a wojskowe bóty-kanady żech kupiła na burzie. Uwidzisz mie jeszcze w
całej paradle.“
Na motorce jeździła w lecie, w zimie,
czy w deszczu, czy za ciepła. Dycki prawiła: „Gdo roz spruguje, niedo złego
słowa powiedzieć na swojóm maszyne.“ Na ni przejechała z jednego kóńca
na drugi całóm republike, a wiela srandy my se z nióm użyli. Radzi my jóm posłóchali, jak łopowiadała, co wszystko
na tej motorce przeżyła.
ZDROWI WAS HANKA OD OLZY
Pivovar zve k prohlídkám
8.
Nejezte čerstvou zeleninu ze supermarketu! Většina vitaminů je obsažena
ve hluboce zmraženém ovoci či zelenině. Stejně tak v pokrmech, které jsou
zmraženy šokem (např. ryby jsou pak
bez ledových krystalků, které je jinak
znehodnocují).
9.
Vyhoďte mixéry a lisovače na ovocné šťávy! Kolik
ovoce se vejde do sklenice?
Dost. A teď hádejte: skutečně chce vaše
tělo sníst deset mrkví najednou? Neřekl bych. Ovocné šťávy jsou kalorické
bomby, které navíc při styku s kyslíkem
ztratily většinu živin.
10.
Výtahům se vyhněte
jako čert kříži! Výtahy jsou asi jedny z nejméně zdravých vynálezů všech dob. Použijte raději schody. Navrhoval bych,
aby za používání výtahů společnosti
platily. A když už jsme u toho, měli by
také zajistit parkoviště, které je daleko
od kanceláře.
11.
Pravidelně pijte červené víno! S radostí si ho
dopřejte klidně i pětkrát
týdně. Je výborné pro vaše srdce a cévy.
(RED)
NOŠOVICE Ještě v září mají
lidé možnost podívat se
do nošovického pivovaru.
Speciální prohlídky nabízejí
ukázky vaření piva, zavedou
je na varnu Jaromíra Franzla
nebo k degustaci hořkého
piva do vyhlídkové věže.
Prohlídky probíhají až do 12. září
každé pondělí, středu, pátek a sobotu
od 15 hodin.
„Na varně Jaromíra Franzla uvidí pivovarské pstruhy, kteří dohlížejí na výbornou kvalitu vody. Z místnosti, která
upomíná svým ztvárněním v podobě
dřevěného ležáckého sudu na historii
pivovarnictví, nahlédnou do moderního ležáckého sklepa. Prohlídku zakončí ochutnávkou nového piva Radegast
Ryze Hořká 12,“ říká vedoucí Návštěvnického centra pivovaru Radegast
Martina Sikorová.
Radegast Ryze Hořká 12 nahradí
během ochutnávky na prohlídce stávající pivo Radegast Premium. Nošovičtí sládci používají k jeho vaření tři druhy
chmele z moravských chmelnic. Ležák
nese chráněného zeměpisného označení
České pivo. Rozhodnutí uvařit nové pivo
podpořil i úspěch sezonních nabídek,
jako byla piva Radegast Extra Hořký,
Temně Hořký či Fajront. Více najdete
na www.pivovar.radegast.cz. (RED)
STRANA
12
2. ZÁŘÍ 2014
Jaký byl konec prázdnin ve Werk Areně?
TŘINEC Zakončení prázdnin mohly třinecké děti prožít na několika místech. V sobotu se zdarma mohly podívat do nové Werk Areny, kde na ně čekal bohatý program v podobě soutěží, zábavních atrakcí, cukrové vaty i koncertu Jumping Drums.
(RED) FOTO | MARIAN KIEDROŇ
Chcete psa nebo kočku? Navštivte třinecký útulek
Tel. : 558 339 734, mobil : 774 749 821, 604 638 317, mail: [email protected] Provoz pro veřejnost v pracovní dny od 15–16 hod.
BĚLA. Čtyřletá fenka, hodí se na zahradu, dobře hlídá.
RONÍK. Čtyřměsíční kříženec, vhodný do bytu i na zahradu.
PACKA. Drobná, čtyřletá fenečka,
vhodná k rodinnému domku.
FOTO | ANNA ADAMIECOVÁ
Sběrná
místa
pro řádkovou inzerci
Třinec
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Jiří Bolek
Helena Czerniková
Valerie Červová
Jozef Druga
Stanislav Kantor
Aloisie Przybylová
Marie Rucká
Vladislav Rusz
Anna Sikorová
Josef Staszko
Viléma Šturcová
64 let
87 let
62 let
69 let
75 let
85 let
91 let
67 let
82 let
69 let
83 let
Český Těšín – Mosty
Český Těšín
Chotěbuz
Český Těšín
Milíkov
Dolní Lomná
Návsí
Mosty u Jablunkova
Jablunkov
Třinec
Český Těšín
KUPON PRO OBJEDNÁVKU ŘÁDKOVÉ INZERCE
POČET OTIŠTĚNÍ
OD Prior, 2. patro. Odd. spodního prádla
Po–Pá900–1800
So 900–1200
Fa Lassco, bývalý hotel Slovan
Po–Pá800–1400
Příjem inzerce v redakci:
Út830–1400
Čt830–1400
Jablunkov
Novinový stánek EMKA (u pošty)
Po–Pá4.00–1800
So 530–1300
Ne 530 –1200
Český Těšín
Trafika Antrim (v budově kina Central)
Po–Pá600 – 1700
So600 – 1200
KOUPĚ
ZVÍŘECTVO
ZAMĚSTNÁNÍ nabídka
OSTATNÍ
PRODEJ
AUTO-MOTO
ZAMĚSTNÁNÍ poptávka
DAROVÁNÍ
BYTY
NEMOVITOSTI
SLUŽBY
PRONÁJMY
ÚDAJE O INZERENTOVI (není nutno vyplňovat, pokud inzerent nepožaduje vystavení daňového dokladu)
soukromá
komerční
0,- 18,0,- 36,0,- 54,0,- 72,18,- 90,36,- 108,-
30,61,91,121,151,182,-
ČERNÝ RÁMEČEK
+ 20,-
ČERVENÝ RÁMEČEK
+ 40,-
BAREVNÝ PODKLAD
+ 60,-
PŘÍJMENÍ, JMÉNO INZERENTA (NÁZEV ORGANIZACE):
ADRESA SÍDLA:
IČO:
DIČ:
CENA CELKEM
KČ
 Vydává PROREPO a. s., Třinec, IČ 61974528  Šéfredaktorka: Zuzana Sedláčková, [email protected]  Redaktoři: Jana Gartnerová, [email protected],
Halina Szczotka, [email protected] Roman Baselides, [email protected], Česlav Gamrot, [email protected]  Redakce a inzerce: nám. Svobody 527,
739 61 Třinec, (Hotel Steel, 11. patro) Tel.: 558 997 222, 608 332 286, fax: 558 997 221, e-mail: [email protected]  Plošná inzerce: Karel Beličin, Tel.: 733 612 811,
[email protected]  Sídlo vydavatele: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec  Vychází každé úterý na spádovém území měst Třinec, Jablunkov a Český Těšín.  Tiskne CZECH PRINT CENTER a.s.
 Rozšiřuje PNS a.s.  Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3. Příjem objednávek a reklamací:
www.postabo.cz, bezplatná telefonní linka 800 300 302, e-mail: [email protected]  Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatilem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.
 Cena pro předplatitele 9 Kč.  Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.  Otištěné materiály nemusí vyjadřovat názor redakce.  Horizont je vysázen převážně písmem Lido STF Střešovické písmolijny 
Sazba: David Stypka  Za obsah inzerátů odpovídá objednatel.  Registrační značka MK ČR E 12358 ISSN 1213-3426
STRANA
2. ZÁŘÍ 2014
13
Extraligoví hokejbalisté Třince neskrývají ambice. Chtějí zaútočit na čtvrtou příčku
Mužstvo Třince posílil brankář Heczko
TŘINEC Extraligoví hokejbalisté
třineckého Enviformu, jimž vloni
unikla účast ve vyřazovací fázi
soutěže, takže nakonec museli
hrát play-down, mají smělé
plány. V nadcházející sezoně by
chtěli skončit do čtvrtého místa.
Svěřenci zkušeného trenéra Zdeňka Hořáka, který bude pod Javorovým
pokračovat v započaté práci, zahájili uplynulý soutěžní ročník velmi dobře
a několik kol se drželi na příčkách zaručujících postup do play-off. V průběhu podzimu došlo k nečekanému zvratu, mančaft se začal střelecky trápit,
nezvládal domácí zápasy a propadal se
tabulkou. Nakonec přezimoval na deváté příčce s několikabodovou ztrátou
na postupovou osmičku.
Přestože na jaře třinečtí hokejbalisté
přerušili černou sérii a herně i výsledkově se zvedli, manko už nedohnali a do vyřazovacích bojů nakonec neproklouzli.
„Pořád si myslím, že postup do play-off
byl v našich silách. Kdybychom nebyli
tupci, určitě bychom ho uhráli,“ ujišťuje
hrající předseda klubu Patrik Cieslar.
V nadcházející sezoně už zřejmě hrát
nebude. Chce se věnovat řízení klubu
a hodlá být pomocnou rukou trenéra Hořáka. „Kluci začali trénovat už 15. července, já se s nimi nepřipravoval, takže
nemám natrénováno. Hrát už asi nebudu, začnu asistovat trenérovi, ale nikdy
neříkej nikdy,“ nechává si Cieslar poote­
vřená zadní vrátka. Pro případ, kdyby se
mu náhodou po hokejbale zastesklo.
Cieslar se drží
pokynů trenéra
Po vypjatých a nervózních duelech o udržení třineckému matadorovi
smutno určitě nebude.
„Hrát ve spodní části tabulky už nikoho z nás nebaví. Vloni jsme se do play-off nedostali, proto letos vyhlašujeme útok na nejvyšší příčky. V základní
části chceme skončit do čtvrtého místa.
Já osobně bych byl bral i šestou příčku, ale trenér Hořák řekl čtvrtou, tak ho
musím respektovat a držet se jeho pokynů. Má pravdu, v play-off bychom začínali doma,“ dívá se Cieslar dopředu.
A proč by měl třinecký hokejbalový celek předvést takový vzestup? Třeba
proto, že ve svých řadách přivítal ztraceného syna – z Pardubic se do Třince vrátil Lukáš Heczko, který předtím působil
ve Švýcarsku. „Spoustu věcí jsme si vyříkali, nastavili jsme si určitá pravidla, hráči
je budou muset dodržovat. Nové posily
jsme nezískali, ale dohodli jsme se na spolupráci se sousední Karvinou. Díky vzájemné hráčské výpomoci budeme mít
k dispozici pětici karvinských hráčů, Karviné bude pomáhat stejný počet našich
hokejbalistů,“ prozrazuje Cieslar.
Letošní premiéru si hokejbalový Třinec odbyde na hřišti pražského Kert
Parku, o týden později přivítá na domácí půdě Ústí nad Labem. (BA)
VELKÉ PLÁNY. Hokejbalisté Třince chtějí skončit v základní části do čtvrtého místa. FAKTA A VÝSLEDKY
FOTBAL
Výsledky mládežnických celků Fotbalu Třinec – Třinec U19 – Vítkovice 1:1 (0:0), branka: Zimka. Ostrava –
Třinec U17 1:0 (0:0), Ostrava – Třinec
U16 4:0 (3:0), Jihlava – Třinec U17 1:1
(1:1), branka: Samiec, Jihlava – Třinec
U16 10:0 (4:0).
HOKEJ
Před startem nového extraligového ročníku doznal hráčský kádr Ocelářů další změny. Šestadvacetiletý útoč-
ník Ocelářů Erik Hrňa odchází na roční
hostování do týmu extraligového nováčka HC Olomouc. V předešlé sezoně
nastoupil za Třinec v 29 zápasech, zaznamenal pět branek a stejný počet asistencí.
HOKEJBAL
Výsledky třetího ročníku hokejbalového Sumec Cupu: Oldboys Třinec – Poruba 6:4, Enviform Třinec – Karviná 1:2,
Enviform Třinec – Poruba 8:1, Oldboys
Třinec – Karviná 0:1, Karviná – Poru-
ba 5:0, Enviform Třinec – Oldboys Třinec 6:3. Konečné pořadí Sumec Cupu: 1.
Karviná, 2. Enviform Třinec, 3. Oldboys
Třinec, 4. Poruba. Příští Sumec Cup se
uskuteční za dva roky, kdy by se tragicky zesnulý třinecký hokejbalista Radim
Samiec dožil 40 let. První ročník Sumec
cupu vyhrál Enviform Třinec, ve druhém ročníku triumfoval tým veteránů
Oldboys Třinec, jehož dres letos oblékli
hráči extraligového Enviformu – brankář Smolka, obránce Turoň, útočník Cieslar a trenér Hořák.
City Hell kemp se vydařil
TŘINEC Oddíl thajského
boxu Como-3 gym absolvoval
letní soustředění s názvem
City Hell kemp 2014, které je stěžejní v přípravě
na nadcházející sezonu.
Třicítka boxerů se před pár dny vrhla
na opravdu nabitý program, který pečlivě připravil trenér Martin Vaňka v Ostravě, Frýdku-Místku a Třinci. Každý
den boxery čekalo čtyři až pět tréninků
proložených probíráním teoretických
témat zaměřených na motivaci, zlepšení jejich dovedností a práci s psychikou. Hlavním cílem celého kempu byla
atletika a zvyšování fyzické kondice.
Tréninky začínaly hned z rána, kdy se
bojovníci rozběhali, stínovali, pracovali s medicimbaly a dokonale se zahřáli. Následovala dvouhodinová atletika
s rychlostními lapami, na kterých boxeři zvyšovali tempo. Po obědě byl připraven kruhový trénink zaměřený na výbušnost, odpoledne a večery probíhaly
ve znamení sparingů a také lapování.
Jeden den byl do Coma pozván mistr
v oboru duchovna a meditací Petr
Litvák, který bojovníkům hned z rána
přichystal program v podobě dynamické meditace. Bojovníci se s jeho pomocí meditačně transformovali, zažili absolutní uvolnění emocí a vnitřních
bloků. Směs radosti, síly a neskutečné
energie za zvuku bubínků a meditační hudby naladila celé Como na zbytek
Hell kempu.
DŘINA. Thaiboxeři Coma dostali
na soustředění pořádně zabrat.
FOTO | ARCHIV ODDÍLU
V každém tréninku museli boxeři
vydat ze sebe maximum, byla na nich
patrná únava. Khru Vaňka skvěle kombinoval prostředí a typy jednotlivých
cviků. Jedno odpoledne strávilo Como
dvěma intervalovými tréninky na hřišti
ve Frýdku-Místku, kde kromě workout
cvičení hrálo rychlostní fotbal a basketbal kombinovaný se sparingy a klinčováním.
Hezké počasí po většinu kempu
umožnilo boxerům trénovat venku
v přírodě. V tělocvičně trávili čas minimálně, například u rozebírání jednotlivých zápasů na projekci. Poslední den
soustředění probíhal na atletickém stadionu v Třinci. Hned ráno čekal bojovníky drsný sprinterský trénink s důrazem na disciplínu. Následovaly další
sprinty, posilovací kruhový trénink,
klinče, sparingy a zápasy v písku. Toto
soustředění bylo opravdu výživné a trenér Vaňka věří, že každý si z něj od­
nesl nové poznatky a novou sezonu má
v plánu rozjet ve velkém. Koncem září
vyráží se svými bojovníky do Švýcarska na Mistrovství Evropy, kde se utkají s těmi nejlepšími. (RED)
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
Ocelář Kovařčík nechtěl
vyhrát nečestně
TŘINEC V utkání juniorské
extraligy mezi domácími
Oceláři a pražskou Spartou (3:4
sn) třinecký útočník Ondřej Kovařčík prokázal, že hra v duchu
fair-play má ve světě sportu
stále nezastupitelné místo.
Mladí Oceláři nevstupovali do utkání s Pražany v roli favorita, přivítali totiž tabulkového lídra. I navzdory
tomu domácí tým díky viditelné aktivitě vedl po úvodní části 3:1. Sparťané zaznamenali kontaktní branku v poslední
třetině, vyrovnání přišlo teprve v dramatickém závěru minutu před koncem.
Prodloužení vítěze neurčilo, proto následovaly samostatné nájezdy, v nichž
byl právě Ondřej Kovařčík málem prvním úspěšným exekutorem. Vše ale
bylo nakonec jinak.
„V nájezdu jsem střílel nahoru a puk
trefil prostor někde u spojnice tyče
a břevna. Bylo to hrozně rychlé, hlavní
sudí sice stál blízko, ale situaci zřejmě
viděl jinak a rukou okamžitě ukázal, že
gól platí. Až potom jsem zaregistroval,
že celá sparťanská lavička hlasitě protestuje. K hlavnímu rozhodčímu Jeřáb-
kovi poté přijeli i čároví, ještě jednou
celou situaci společně rozebírali,“ vrátil se Ondřej Kovařčík k rozhodujícímu
okamžiku.
Talentovaný třinecký forward mezitím
odjel na střídačku, kde panovala radost
jeho spoluhráčů a trenérského týmu.
Devatenáctiletý hokejista ovšem vnitřně cítil, že musí ulevit svému svědomí
a jít s pravdou ven. „Byl jsem rozhodnutý, že pokud sudí ten nájezd uznají, zajedu za nimi a řeknu, že to gól nebyl. Puk
se odrazil přímo přede mnou, proto jsem
tušil, že tohle nemůže platit. Rozhodčí se
ale stále dlouho dohadovali, rozleželo se
mi to v hlavě, proto jsem za nimi jel a vše
uvedl na pravou míru,“ popsal Kovařčík nevšední událost, kvůli které Oceláři
ztratili dobře rozehrané utkání.
Mladým hokejistům Sparty se totiž
v následující sérii povedlo vsítit rozhodující branku, která jim vynesla dodatečný bod. „Kvůli klukům mě samozřejmě mrzí, že jsme prohráli, ale v kabině
mi po zápase nikdo nic nevyčítal, tým se
mě naopak zastal. Vyhrát takovým způsobem by mi ani nedělalo radost. Myslím, že takto by se měl zachovat každý,“
dodal Kovařčík. (MS)
KAM ZA SPORTEM
BIKROS
Sobota 6. září
Českomoravský pohár v bikrosu
(11.30, Třinec)
Neděle 7. září
Moravská liga v bikrosu (10.15, Třinec)
FOTBAL
Sobota 6. září
Český Těšín/ženy – Bruntál (12.30),
Český Těšín – Háj ve Slezsku, Horní
Žukov – Smilovice, Oldřichovice
– Palkovice, Návsí – Lískovec „B“
(16.30)
Neděle 7. září
FK Fotbal Třinec U 21 – Bohemians
Praha 1905 (13.30), Jablunkov – Písek, Nebory – Chlebovice, Hrádek
– Nošovice, Bukovec – Vendryně
„B“, Milíkov – Pržno (16.30)
TURISTIKA
Sobota 6. září
Turistický pochod Mánesovou
stezkou – bližší informace:
www.trz.cz/kct-trinec
STRANA
14
2. ZÁŘÍ 2014
Hromotluk Valigůra z Brušperku odrovnal Bystřici tři hráče – dva zranil, jeden byl vyloučen
Jablunkov a Horní Žukov zůstávají bez bodu
KRAJSKÝ PŘEBOR
VENDRYNĚ – KRNOV 0:0
Na první výhru v krajské soutěži si
musejí fotbalisté Vendryně počkat.
V duelu s Krnovem k ní neměli daleko –
Hanus zatřásl břevnem, jeho další střelu, stejně jako ránu Martinčíka, vyrazil brankář a ve třetí šanci Hanus mířil
vedle. „K vítězství jsme měli blíž než
soupeř, šli jsme mu naproti, ale chyběl nám k němu doslova krůček. Podali jsme lepší výkon než posledně, hráli
jsme aktivně po celé utkání,“ našel pozitiva trenér Vendryně Zdeněk Černek,
jenž musel oželet zraněného brankáře
Csikána.
VENDRYNĚ: Josef Fuják – Buzek,
Chlebek, Marek Samek, Fojcik – Dawid
(70. Repaský), Baron, Hanus, Martinčík – Pliska (46. Kajfosz), Stoszek. Trenér: Černek.
MARKVARTOVICE – ČESKÝ TĚŠÍN 1:1
Úvodní dějství mnoho nenabídlo,
druhé už bylo záživnější. Domácí se
ujali vedení z penalty, Stanowski hasil
průnik domácího hráče, který obešel
dva zadáky, nedovoleným zákrokem.
Hostům se podařilo urvat aspoň bod,
po dlouhém autu a závaru před bránou
ho trefil Zabelka. „Nelíbí se mi, jak zahráváme standardní situace. Máme
čtyři kvalitní hlavičkáře, jenomže je nedokážeme najít. Standardky nevycházely Mendrokovi, Bolkovi ani Hradečnému. Nevím, koho bych měl na ně
poslat. Příště si asi vezmeme s asistentem kopačky a ujmeme se toho,“ avizoval trenér hostů Čestmír Kročil.
BRANKA: Zabelka. Poločas: 0:0.
Č. TĚŠÍN: Klepek – Fizek, Stanowski, Rac, Bolek – Hradečný (50.
Vlachovič), Šlavka, Mendrok, Žebrok
– Zabelka (80. Hanzlík), Przyczko (65.
Trybulec). Trenér: Kročil.
I. A TŘÍDA
BYSTŘICE – BRUŠPERK 1:2
„Doplatili jsme na dvě neskutečné
hrubky, protivník nás za ně nemilosrdně potrestal. Z výsledku jsem zklamán,
nebyli jsme horší než Brušperk, aspoň
bod jsme si určitě zasloužili,“ ujišťoval
domácí trenér Miloš Koloničný a dodal:
„Nedařilo se nám ubránit urostlého Valigůru. Brankáře Gaszczyka a Očadlíka
zranil, takže museli střídat a Samek se
na něm v závěru vyfauloval. A to je špatně, protože už teď jsme hráli v oslabené
sestavě.“
BRANKA: Noga. ČK: Miroslav
Samek. Poločas: 0:1.
BYSTŘICE: Gaszczyk (58. Galusík) – Sniegoň, Klár, Miroslav Samek,
J. Rusz – M. Teofil, Buryan, D. Kantor,
J. Čmiel – Noga, Očadlík (40. Staniek).
Trenér: Koloničný.
ní za stavu 2:2 hosté skórovali z brejku, a jakmile jsme otevřeli hru, přidali po rychlém výpadu čtvrtou branku,“
zrekapituloval zápas předseda domácího klubu Miroslav Brzežek.
BRANKY: Kapsia z pen., Lubojacki.
Poločas: 2:2.
PÍSEK: Kunák – Kapsia – Legierski,
Krzyžanek – Karpecki – V. Čmiel (80.
Jakub Fuják), Lubojacki, Ligocki, Vajda
– J. Kajzar, Zogata. Trenér: V. Ligocki.
I. B TŘÍDA
NÝDEK – JABLUNKOV 2:1
„Bylo to bojovné utkání. Měli jsme
docela dost gólovek a vyhráli zaslouženě. Několikrát nás podržel brankář,
za stavu 1:1 chytil dvě tři tutovky. Nakonec platilo nedáš – dostaneš, soupeře jsme za to potrestali,“ konstatoval
útočník Nýdku Adam Brzezina.
„Nehráli jsme až tak špatně, jenomže znovu jsme neproměnili vyložené
šance. Musíme se už co nejdříve výsledkově chytnout, aby na mužstvo
nepadla deka. Věřím, že výsledky přijdou,“ pravil trenér Spartaku Stanislav Kluz.
BRANKY: Brzezina, Tlacháč – J.
Hudzieczek. Poločas: 1:1.
NÝDEK: J. Kantor – Strokosz,
Kocur, Babilon, Hadrava – R. Labaj
(46. L. Sikora), Mazurek, Frýda (85. L.
Cienciala), Spratek – Brzezina (87. P.
Labaj), Tlacháč (72. Czeczotka). Trenér: Mazurek.
JABLUNKOV: Kuřok – Komár, P.
Hudzieczek, J. Hudzieczek, M. Ciencia­
la (83. M. Kluz) – R. Szotkowski, Gurecký (61. Michálek), M. Sikora, Zowada – M. Hudzieczek, Šigut (75. Čmiel).
Trenér: S. Kluz.
MOSTY – HORNÍ ŽUKOV 4:0
„Tak, jak jsme posledně ve Starém
Městě byli horší než soupeř, tentokrát
jsme byli prostě lepší. Žukov se nedostal do pořádné šance, obrana zahrála
nejlépe za několik posledních zápasů.
Celý tým podal velmi dobrý výkon, ale
v defenzívě jsme byli bezchybní,“ řekl
vedoucí mosteckého mužstva David
Tryska.
„Nevyvarovali jsme se zbytečných
chyb, především ve středu hřiště. Vypracovali jsme si jednu dvě možnosti, čistou tutovku jsme ale neměli. Po
změně stran jsme se tlačili do útoku,
jenomže po další hrubce jsme dostali třetí gól. Ač nerad, ale musím říct, že
nejslabším článkem zápasu byl chybující hlavní rozhodčí,“ prohlásil trenér
hostů Martin Monczka.
BRANKY: Kolář, Czepczor, Bula, T.
Nieslanik. Poločas: 2:0.
SMILOVICE – STARÉ MĚSTO 0:1
„Myslím, že zápasu by odpovídala
remíza. Zaplatili jsme za chybu ve středu hřiště, soupeř vypíchl míč a šel sám
na bránu. Nějaké příležitosti jsme měli,
ovšem Staré Město bylo lepší než Hnojník. Hrálo rychle a aktivně, neměli jsme
moc času na rozehrávku. V závěru jsme
si vynutili platonický tlak, rival hrozil
z brejků,“ sesumíroval střetnutí trenér
Smilovic Miroslav Sikora.
Poločas: 0:1.
SMILOVICE: Bašanda – Rajnoch,
J. Topiarz, Dytko, Lipowczan – Niemczyk (14. R. Cienciala, 75. Smolka),
Balvar, Radek Barteczek, Roman Barteczek – Svoboda (68. Máj), Witos. Trenér: M. Sikora.
TŘETÍ LIGA ŽEN
BODY PRO DOMÁCÍ. Mostečtí fotbalisté (modré dresy) si hravě poradili
s Horním Žukovem. FOTO | MARIAN KIEDROŇ
MOSTY: Cymorek – Czepczor –
Frola, M. Szotkowski – Martin Kluz,
Marszalek (28. P. Szotkowski), Bula,
P. Kufa – Kolář (62. Kowalowski), T.
Nieslanik (88. F. Sikora). Trenér: Lysek.
H. ŽUKOV: Kovačík – Tomeček,
Glac, Heczko, Drobisz – Brynda (46.
Kotas), Gulis, Pocosz, Rada – Branny
(72. Siostrzonek), Reis. Trenér: Monczka.
si věřil, ale měl za sebou dlouhé sólo,“
prozradil trenér Hnojníku Marian Kuczynski.
BRANKA: Ganczarczyk. Poločas:
0:1.
HNOJNÍK: Mrozek – Žajdlík (83.
Brzuchanski), Bauman, A. Klus, Kozel
– Hlávka (85. T. Jaworek), M. Stryja,
Walica, Papřok (69. Pielesz) – Ganczarczyk, Kušnirák. Trenér: Kuczynski.
HNOJNÍK – ORLOVÁ 1:3
„Soupeř byl kvalitní, určitě bude
hrát vysoko. Měl více ze hry, hrál velice
dobře, neustále byl v pohybu, my jsme
se proti jeho hbitým hráčům vůbec neprosadili. Zlomovým okamžikem byl
pokutový kop za stavu 1:2, ale faulovaný Kušnirák ho neproměnil. Na penaltu
PÍSEK – PETROVICE 2:4
„Vyrovnané klání, jemuž by odpovídala remíza, rozhodly skvělé protiútoky hostů. Snažili jsme se útočit,
herně jsme měli navrch, ale Petrovice si na nás počkaly a udeřily po rychlých kontrech. Znovu prokázaly, že to
je jejich silná stránka. V závěru utká-
FRÝDLANT – ČESKÝ TĚŠÍN 2:4
„Začátek byl z naší strany ukázkový, brzy jsme vedly 2:0, soupeřky jsme
k ničemu nepustily. Nahlodal nás kontaktní gól, holky se po něm úplně položily a najednou přestaly hrát svou hru.
Čekalo se na to, kdo udělá další chybu,
znovu jsme to byly my. Ve druhém poločase jsme hrály s větším odhodláním, vydatně nám pomohl gól Žigové,
po něm jsme se uklidnily. Znovu to byl
boj a utrpení,“ řekla trenérka Českého
Těšína Sylva Bajtková.
BRANKY: Hejtmánková, Špalková,
Žigová, vlastní. Poločas: 2:2.
Č. TĚŠÍN: Pavlovičová – Pawlasová (68. D. Žigová), Sikorová, Kurková, Czapaiová – Hrabcová (80. Przyczková), Kohutková, Hejtmánková, A.
Špalková – V. Špalková, Vítková. Trenérka: Bajtková.
FOTBAL V OKRESE
Chlebovice – Oldřichovice 1:0, Tošanovice – Hrádek 4:2, Ostravice – Nebory 0:0, Lískovec „B“ – Milíkov 1:0,
Vojkovice – Návsí 0:1, Vendryně „B“ –
Lučina 3:0.
Spoluhráčům řekl, že už nepřeběhne hřiště
NÝDEK I v nižších fotbalových
soutěžích se to hemží hvězdami.
Ve Vratimově se fotbalem
baví ikona ostravského Baníku
Martin Lukeš, v Nýdku zase válí
Adam Brzezina, 36letý útočník
kdysi prvoligového Mostu.
ROMAN BASELIDES
»» Po skončení kariéry jste nějakou dobu
fotbal nehrál, ale na jaře jste se k němu
vrátil. Nemohl jste to bez něho vydržet?
POSILA. Útočník Adam Brzezina
(v červeném) střílí góly za Nýdek.
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
Bylo tam super. Trénoval nás kouč
Krajčovič, měli jsme výbornou partu,
chodil jsem si zahrát pro radost i pro
pohodu. Myslím, že I. b třída mi úplně
stačí, žádné vyšší ambice už nemám, je
to pro mě ideální soutěž.
Dříve jsem si takové cíle vždycky dával, ale teď mi úplně bude stačit,
když budeme hrát dobrý fotbal a budeme tvořit dobrou partu, což je základ.
Pokud to tak bude, budu chodit hrávat
s radostí. Pro žízeň a pro pohodu.
»» A co když vás v zimě osloví třeba Vendryně hrající o dvě soutěže výš, v krajském přeboru?
»» Duel s Jablunkovem ovšem příliš po-
Půldruhého roku jsem si dal od velkého fotbalu pauzu, začal jsem podnikat.
Fotbal mi chyběl, tak jsem se k němu vrátil. Na jaře jsem hrál v Milíkově a odtamtud jsem šel na roční hostování v Nýdku.
Uvidíme, co bude. Klukům v Nýdku
jsem řekl, že už ani nepřeběhnu hřiště,
tak ať s tím počítají. V prvním zápase proti
Žukovu jsem skutečně to hřiště skoro nepřeběhl, ale naštěstí jsme vyhráli. (Brzezina dal jeden gól a na dalších dvou se podílel – pozn. aut.). Trefil jsem se také dnes,
takže celkově můžu být spokojený.
»» Jak se vám hrálo v Milíkově, v nejnižší
fotbalové soutěži?
»» U dvou tref patrně nezůstanete. Vytýčil jste si nějakou gólovou metu?
hodový nebyl, na výhru 2:1 jste se pořádně nadřeli. Vy jste k ní přispěl jedním gólem a ve druhé půli jste mohl
přidat další dva.
Před tím prvním gólem někdo vystřelil, asi Mazi (Pavel Mazurek), já
jsem tu střelu zachytil, obtočil se kolem
obránce a uklidil míč podél gólmana. Při té střele levou jsem už viděl míč
v bráně, ale špatně jsem ho trefil, což
byla velká škoda. Ta moje poslední střela šla dobře, ale gólman ji výborně vytáhl za tyč.
»» V kabině i na hřišti se občas potkáte
s bývalými spoluhráči z Třince, kde jste
fotbalově vyrostl.
To je pravda. Po patnácti letech se
setkávám s kluky, s nimiž jsem kdysi
hrál v mládežnických katego­
riích
nebo s těmi, kteří prošli Třincem.
Třeba Pavel Mazurek, Břeťa Kocur či
Tomáš Hadrava, který bude se svou
kondičkou hrát fotbal asi až do padesáti.
»» K fotbalu vedete i svého syna. Vyroste z něho jednou takový střelec, jakým
jste byl vy?
Ondřej jde do druhé třídy, v Třinci ho vede trenér Berešík, má z fotbalu radost. Já kluka do fotbalu netlačím, záleží pouze na něm. Pokud ho
fotbal bude bavit, třeba z něho něco
vyroste.
STRANA
2. ZÁŘÍ 2014
15
Fotbalisté Třince zvítězili na stadionu Ústí nad Labem. Po dlouhých 17 letech
Třetí výhra, třetí obrat a třetí místo
TŘINEC Třetí výhra v řadě
se třetím obratem ve skóre.
Fotbalisté Třince vyhráli
po 17 letech v Ústí nad Labem
a na několik hodin se vyšvihli
do čela druholigové tabulky.
FK ÚSTÍ NAD LABEM 1
FK FOTBAL TŘINEC 3
Naposledy se třineckým fotbalistům
podařilo v Ústí stoprocentně zabodovat na podzim roku 1997, díky trefám
Krauta, Pagora a Kosmeľa vyhráli 1:3.
Stejného výsledku dosáhli také v páteční předehrávce, vítězství je posunulo na špici tabulky, kde vydrželi osmnáct hodin.
„Kolo se dohrávalo v sobotu a v neděli, takže s hráči jsme si byli vědomi
toho, že první místo bylo pouhou chvilkovou záležitostí. Většina hráčů něco
podobného nezažila, byl to pro ně krásný zážitek, dlouhá zpáteční cesta z Ústí
byla příjemná. Jsem rád, že si to kluci
užili na hřišti i po zápase, o víkendu
mají volnější režim. V pondělí znovu
začneme pracovat na tom, abychom se
udrželi v horní polovině tabulky a pokračovali ve výsledcích, kterých jsme
dosáhli,“ přislíbil trenér třineckých fotbalistů Marek Kalivoda.
Střetnutí v Ústí nezačalo pro hosty
dobře, po patnácti minutách přišli
o zraněného útočníka Smetanu, který
se pozvolna začal dostávat do formy.
Na hrotu ho zastoupil Dedič. „Bylo to
vážné, vyhodil si rameno, v nemocnici
mu je napravili. Čeká ho čtrnáctidenní
klid a pak se uvidí. Je to škoda, protože
se do toho pomalu dostával,“ litoval ředitel třineckého klubu Karel Kula.
První ostřejší zásah si třinecký brankář Paleček připsal po střele Zukiče,
dokázal ji vytěsnit mimo. Zanedlouho
už kapituloval – Krátký posunul míč
na Vraštila a ten přesně nacentroval
na nepokrytého střelce Veverku – 1:0.
„Nečekaná výměna zraněného Smetany za Dediče s mužstvem trochu otřásla. Iniciativu poté převzali domácí a dali
nám branku,“ dodal Kula.
Zvrat nastal ve druhém
poločase
Ve druhém poločase se trefovali do černého už pouze hráči Třince.
Ve dvou brankách měl prsty Motyčka,
jenž v předchozích dvou utkáních dvakrát skóroval. Nejprve třinecký středopolař prodloužil k Vomáčkovi rohový
kop Cepláka (1:1) a posléze po souboji s brankářem Novákem vybojoval pokutový kop, který proměnil Malíř – 1:2.
Poslední slovo měl obránce Kubáň,
jeho povedená rána z dálky zapadla
k tyči – 1:3.
„Trenér neurčil na penaltu nikoho.
Viděl jsem, že se k ní nikdo nemá, a tak
jsem si vzal míč a šel jsem kopat. Věřil
jsem si, úspěšnost mám stoprocentní,“
řekl střelec vítězné branky Pavel Malíř
a doplnil: „Věřil jsem, že zápas v Ústí
otočíme, ale čekal jsem, že vyhrajeme
jen 1:2, se třetím gólem jsem nepočítal.“
Třinečtí fotbalisté vyhráli třetí
po sobě jdoucí utkání a potřetí
TREFIL SE. Obránce Lukáš Kubáň (v bílo-červeném) pojistil výhru Třince třetím gólem. za sebou předvedli výsledkový obrat.
„Jsem velmi rád, že ve chvíli, kdy
se zápas nevyvíjí dobře, ostřílenější
hráči dovedou s nepříznivým stavem
něco udělat. Svědčí to o kvalitě našeho mužstva, které je dostatečně zku-
šené,“ konstatoval třinecký trenér Kalivoda.
BRANKY: 35. Veverka – 50. Vomáčka, 58. Malíř z pen., 88. Kubáň. Rozhodčí. Orel, ŽK: Novák – Kubáň. Diváci: 760. Poločas: 1:0.
Malíř: Chci dokázat, že na to pořád mám
TŘINEC Pětatřicetiletý záložník
a na druhou ligu budu pořád mít, chtěl
bych ji ještě hrát. Pokud bych nebyl
zdravě naštvaný, zpátky do základní
sestavy se nedostanu. Kdybych si sedl
na střídačku a brečel někde v koutě, trenér mě nepostaví. Chtělo to píli, dobrý
trénink a hlavně zlepšenou hru.
kářů – pozn. aut.) připomněl. Byla to
jen chvilková záležitost, proto se budeme snažit posbírat co nejvíce bodů,
abychom zůstali co nejvýš. Proto se fotbal hraje, ne kvůli tomu, abychom byli
někde dole a strachovali se o záchranu.
Musíme se dívat nahoru.
ROMAN BASELIDES
»» Užili jste si takřka denní pobyt
»» Napadlo vás, že nový ročník rozjedete
Třince Pavel Malíř dokazuje,
že ještě zdaleka nepatří
do starého železa. Poté, co ho
trenér vrátil do sestavy, znovu
sbírá plusové body. V Ústí nad
Labem vsítil vítězný gól.
»» Na pokutový kop jste byl určen?
Trenér neurčil na penaltu nikoho.
Nikdo se k ní pořádně neměl, míč jsem
si vzal já, asi jsem měl nejvíce odvahy. Věřil jsem, že ji proměním, protože v mistráku jsem při pokutovém kopu
ještě nikdy nezklamal. I když to nebylo
ideální, penaltu jsem dal. Také já chci
dávat góly a přihrávat na ně, být prospěšný pro tým a zvednout si sebevědomí. Góly jsou přece kořením fotbalu,
i když je jedno, kdo je dává.
na špici druholigové tabulky?
No jasně. Věděli jsme, že můžeme
být první, protože nám to Kafe (Jakub
Kafka, vedoucí mužstva a trenér bran-
takovým způsobem, že se v pátém kole
na chvíli dostanete do čela a po třetině
podzimní části budete třetí?
Je to náš nejlepší vstup do sezony
za poslední léta, ne-li vůbec nejlepší, co
jsme ve druhé lize. Je pro nás perfektní,
že jsme poslední tři zápasy otočili. Dokázali jsme si, že to jde, i když prohráváme.
budou dostávat přednost letní posily
Lukáš s Kundrátkem, což se nakonec,
byť jen na úvodní dva duely, stalo. Cítil
jste, že vaše místo v sestavě je v ohrožení?
Možná to bude i tím, ale za těmi obraty stojí více věcí dohromady. První
gól, kvůli kterému musíme stav otáčet, samozřejmě dostat nechceme, to
je jasné, ale vždycky nás to potkalo.
Pak už nám nezbývalo nic jiného, než
se trpělivou hrou a plněním trenérových pokynů pokusit o zvrat. Pomáháme si přitom standardními situacemi,
máme je docela slušné. Nastříleli jsme
devět gólů, rozdělilo se o ně sedm
hráčů.
Tušil jsem, že ze začátku hrát nebudu, protože moje forma nebyla, a ještě
pořád není, oslnivá. Cítil jsem, že do sestavy přijde nová krev. Teď jsem se do ní
vrátil já a budu se snažit udržet si své
místo, jak nejdéle to půjde. Jak už jsem
řekl, chci být prospěšný týmu. A je mi
jedno, jestli gólem, přihrávkou nebo
nějakou dobrou akcí.
Věřím, že když bude hezké počasí,
tak by díky těm vítězstvím a tomu povedenému vstupu do sezony mohlo přijít o několik stovek diváků více. Nějaké
ty body jsme nahráli, což by nás mělo
uklidnit, takže nebudeme pod žádným
tlakem, maximálně ze strany trenéra.
Chceme vyhrát každý zápas, ale musíme do toho šlapat ještě více. Z hrušky
dolů!
»» Chcete všem dát najevo, že vás ještě
nemohou odepsat?
»» Máte obavy, že byste se mohli začít
vznášet v oblacích?
Už jen kvůli sobě samotnému si
chci dokázat, že na to ještě pořád mám
a udržet se na nějakém tom pomyslném vrcholu. Pokud mi vydrží zdraví
To snad ne, na výkonu je pořád co
zlepšovat. Myslím si, že jsme nehráli až
tak skvěle, abychom si někde mohli vyskakovat.
ROZHODL. Třinecký Pavel Malíř (vpravo) vsítil v Ústí vítěznou branku svého
týmu. FOTO | ROMAN BASELIDES
TŘINEC: Paleček – Lisický, Vomáčka, Čelůstka, Kubáň – Malíř (72.
Málek), Motyčka (87. Matoušek),
Hupka, Ceplák – Joukl, Smetana (16.
Dedič). Trenér: Kalivoda.
ROMAN BASELIDES
Pořadí druhé ligy
po 5. kole:
1. Žižkov 10, 2. Opava 10, 3.
TŘINEC 10, 4. Znojmo 9, 5.
Sokolov 8, 6. Karviná 8, 7.
Vlašim 8, 8. Zlín 8, 9. Táborsko 7,
10. Pardubice 7, 11. Frýdek-Místek 7, 12. Varnsdorf 6, 13.
Olomouc 4, 14. Most 4, 15. Ústí
nad Labem 1, 16. Kolín 0.
»» Čím to je? Bohatými zkušenostmi většiny třineckých hráčů?
»» Po reprezentační pauze vás čeká domácí dvojzápas s exligovými celky
Znoj­
ma a Opavy. Půjdete do nich
po třech výhrách a ze třetího místa.
Lepší pozvánku jste svým příznivcům
už asi přichystat nemohli.
»» Zpočátku to vypadalo, že před vámi
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
OTÁZKA PRO:
KARLA KULU, ředitele
Fotbalu Třinec
»» Jak jste spokojen s výkony třineckého mužstva v úvodní třetině podzimu?
„Letos jsme začali remízou a prohrou, ale můžeme být spokojení. Uvědomujeme si, že je to jen pět utkání.
S tak povedeným úvodem sezony jsme
ani nepočítali, protože nás na začátku čekaly těžké zápasy. Jsem moc rád,
že jsme je zvládli. Dříve se nám otáčet
zápasy nedařilo, jakmile jsme dostali gól, většinou jsme prohráli nebo nanejvýš vyrovnali. Podařilo se nám to už
třikrát, takže to asi není náhoda. Svědčí to o tom, že mužstvo má svůj charakter a určitou sílu, když dokáže nepříznivý stav otočit. Držíme se směru, s nímž
chceme chodit do zápasů, stejně jako
na jaře chceme sázet na bojovnost, vůli
a jednoduchost. Musíme pracovat stejně jako doposud, a možná ještě více.
Naše cíle se nemění, chceme hrát pořád
stejný fotbal. Musíme se teď připravit
na dva těžké domácí zápasy, abychom
byli úspěšní. Do utkání se Znojmem
a Olomoucí půjdeme s větším klidem,
protože máme deset bodů. Mužstvo je
sebevědomější a panuje v něm taková
bojovná nálada.“ (BA)
STRANA
16
2. ZÁŘÍ 2014
Jablunkov ve vesnici A
Nesbírají „céčka“, teď
frčí obyčejné gumičky
REGION Bezkonkurenčním
hitem letošního léta jsou
náramky upletené z malých
barevných gumiček.
JABLUNKOV, A Jablunkov
dorazil za polární kruh na norské ostrovy Lofoty do obce
s nejkratším názvem na světě A.
Takže česká Aš je až „béčková“.
Ceduli s tímto unikátním jménem
vesnice vyfotili dva jablunkovští turisté Ester Gawlasová a Tomáš Stryczek.
V místním jazyce lze A přeložit jako
malý horský potůček.
Nicméně na světě existuje ještě celá
řada unikátních názvů, které na rozdíl od města A nejdou vyslovit na jedno
nadechnutí. Taumatawhakatangihangak oauauotamateaturipukaka pikimaungahoronukupokaiwhe nua kitanatahu je název jednoho z mnoha
novozélandských kopců. Vesnička na-
cházející se ve Walesu se geograficky jmenuje Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll llantysiliogogogoch.
A co třeba město jménem Krung
thep maha nakorn amorn ratana
kosin­mahintar ayutthay amaha dilok
phop noppa ratrajathani burirom
udom rajaniwes­mahasat harn amorn
phimarn avatarn sathit sakkattiya
visanukamprasit? V tomto případě jde o hlavní město Thajska Bangkok a 165 písmen dlouhým názvem ho
častoval král Rama I. před staletími.
Zkráceně to znamená Město andělů.
A pak jsou tady unikátní názvy tvořené pouze samohláskami. Leží na Havaji. Patří k nim město Aiea, nebo
Eiao, jeden z ostrovů na Markézách.
(JAG) FOTO | ARCHIV
A TUHLE ZNÁTE?
Dva kamarádi popíjejí večer v hospodě a jeden se začne druhému
svěřovat. „Nevím, co už mám dělat, když se vracím z baru. Než vjedu
na příjezdovou cestu ke garáži, vypnu motor, pak světla a do garáže zajedu
setrvačností. Potom si sundám boty, po špičkách vyjdu schody nahoru
a v koupelně se odstrojím. Opatrně si lehnu do postele, ale žena se stejně
vzbudí a začne ječet, co si to dovoluji přijít domů zase tak pozdě.“
„Jo kamaráde, ty máš úplně špatný přístup k věci,“ druhý na to.
„To já do garáže vletím, až skřípají brzdy, vyřítím se po schodech
nahoru, hodím boty do skříně, vlezu do postele, přitulím se k ní,
začnu ji hladit a zašeptám jí do ucha: ´Miláčku, taky se mě tak těšíš
jako já na tebe?´ A ona předstírá, že je v hlubokém spánku.“
Rodiče si chválí, že jednak je hračka
tvůrčí a jednak jim netrhá kapsu. „Já už
jich mám upletených tolik, že je navléknu na ruku od ramene až po zápěstí,“
poznamenala dívka v Písku.
Člověku, který vymyslí pro děti a mladé
zábavnou a smysluplnou hračku za pár
korun a ještě s ní dokáže udělat díru
do světa, nelze než složit poklonu. Gumičky učí děti trpělivosti, soustředění a chuti
něco vytvářet. Stejně jako ony trhaly rekordy v prodejnosti před lety céčka. Zajímavé je, že gumičkám propadli i dospělí
a dokonce je nosí mnohé celebrity.
Uplést z nich náramek není to nic složitého. Splétají se pomocí háčku a malého jednoduchého stavu. Nápad pochází
od muže z Malajsie, žijícího v Americe.
Dnes se díky jeho nápadu tyto pletařské sady prodávají v každém hračkářství, papírnictví, na tržištích i na internetu. Kromě náramků se již objevilo velké
množství dalších gumičkových variací,
například náušnice, přívěsky, ramínka
podprsenky, ale třeba i celé šaty. (JAG)
NOVÝ HIT. Gumičkám nepropadly jen tyto dívky. Splétání kroužků se věnují
i dospělí. FOTO | JANA GARTNEROVÁ
Ženský vřískot dostal palec dolů
REGION Jsou zvuky, které nám
rvou uši. Třeba skřípění nože
nebo dětský či ženský vřískot.
„Ty nejhnusnější zvuky nejsou projevy politiků, jak by se dalo v současné
době očekávat, ale univerzálně působící negativní signály. Vědci z Newcastle
University jich vybrali deset. Za nejodpornější akustické signály zvolili skřípění nože o láhev, nehtů o tabuli či ženský vřískot. A za nejpříjemnější vybrali
tekoucí vodu. Mají pravdu?
Majis Belanová uvedla, že u ní husí
kůži vyvolá tření dvou kusů polystyrenu, nebo když se někdo snaží zuby překousnout vlákno vlny. Co se týká polystyrenu, další čtenář nesnáší, když
se jím tře o suché sklo. Erika Labajová zmínila dětský vřískot a v tomto případě našla pochopení v širším kolekti-
vu. Danica Szkanderová nemůže vystát
zvuky, které vydává cirkulárka, motorová pila, sekačka či křovinořez. A našel
se i vtipálek, podle kterého nejhůře zní
vysypané ložisko na mercedesu.
Když šustí bankovky
„Já pozavírám okna pokaždé, když
probíhá zkouška sirén. Jakmile začnou
houkat, běhá mi mráz po zádech,“ poznamenal senior z Návsí. Třinečanka Zuzana Stoszková doplnila, že pro
ni nejlépe zní ticho. Na druhou stranu
je alergická na kravál z motorek a také
souhlasí s tím, že z nabídky zvuků jsou
nejhorší ty „polystyrenové“. Tomáš
Hrabina z Českého Těšína na otázku,
jaký zvuk mu dělá největší potěšení, odpověděl: „Šustění bankovek.“ Dotazovaní se také shodli, že nepříjemné jsou
opakující se monotónní zvuky jako je
třeba ťukání, klapání. „Pro mě v tomto
směru jednoznačně vede zubní vrtačka,“ dodal Martin Plesnik.
A tady jsou zvuky vybrané vědci seřazené od toho nejhoršího: skřípání nože
o láhev, skřípání vidličky o sklenici,
skřípání křídy o tabuli, skřípání pravítka o láhev, skřípání nehtů o tabuli, ženský vřískot, bruska, kvílení brzd, dětský
pláč a elektrická vrtačka.
Známý psychiatr Radkin Honzák
předložil seznam na terapeutické skupině a dočkal se dalších priorit, s nimiž
vědci snad ani pokusy nepodnikali:
mrouskání koček a pilování nehtů. „Je
ale také vidět, jak je věda důkladná: mě
by nenapadlo škrábat pravítkem o flašky,“ konstatuje Honzák. A které jsou ty
příjemné zvuky? Nejpříjemnější je potlesk, následuje dětský smích, hrom
a tekoucí voda. (JAG)
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Otevřená zpověď jednoho muže
pokračování z minulého čísla
BOŽENA
Pravý opak Adély. Chtěla jen „maličko“ a nabízela „mnoho“. Háček byl
v tom, že byla o 24 let starší. Prostě seniorka, ale vitální, svými aktivitami by
utahala i daleko mladší. Vyhlídla si mne
na mém pracovišti, prý jí učarovala má
uniforma, mé vystupování a začala se
tam vracet.
Paní Božena měla krásný dům, při
své penzi ještě pracovala pro jistou zahraniční společnost, seznámila mne se
svým bratrem – vyhlášeným těšínským
lékařem, v centru Olomouce měla obrovský slunný byt s terasou, o kterém
mi jedenkrát řekla: „Budeš-li šikovný,
může být jednou tvůj“.
Čím jsem měl být šikovný? Mnoho
lidí mně to teď možná ani neuvěří,
mnoho mužů mne nejspíš nazve bláznem. Paní Božena po mně chtěla toto:
„Okamžitě přestaneš pracovat, živit
tě budu já. Okamžitě se přestěhuješ
ke mně do domu a budeš sdílet můj
komfort. Tvou hlavní náplní práce bude
dělat mi všude na veřejnosti společníka. Za dva týdny máme z firmy celoevropský raut v Paříži a já tam chci mít
po svém boku už tebe. Vše to bylo tak
lákavé, skoro jako z pohádky, bezstarostný život, všeho hojnost a to… prakticky za nic. Ale opravdu za nic? Co se
asi mělo skrývat za slovy: „Živit tě budu
JÁ, budeš sdílet MŮJ komfort, budeš
všude po MÉM boku?“
Jsem člověk, který si po svém zdraví
váží nejvíce svobody, a věřím tomu, že
bych se u této ženy stal pouhým ptáčkem ve zlaté klícce. Všechny její návrhy
jsem odmítnul a vše skončilo tak, jak to
začalo. Párkrát ještě přišla na mé pracoviště, ale již coby klientka si mě nevšímala. A to bylo dobře.
LINDA
Věkově pravý opak paní Boženy.
Bylo jí teprve 19 let a mohla by být
mou dcerou. Když jsem na tu schůzku
šel, věděl jsem to. Věděl jsem také, že
má miminko a že je svobodná matka.
Z mé strany šlo čistě jen o zvědavost,
nic víc.
Bylo léto a čekala mne i s kočárkem před velkým obchodním centrem
ve městě, ve kterém jsem se narodil
a které tudíž dobře znám. Cestou jsem
jí vyprávěl a ukazoval místa, která se
neuvěřitelně změnila, některá dokonce
zmizela úplně, ale i ta, která zůstala nezměněna a jsou takovými neživými pamětníky mých dětských let.
Také ona se přestala ostýchat, do povídání se připojila, až jsme došli s úsměvy na tvářích k městskému parku, který
měl být cílem naší procházky. A právě
tam a v tu chvíli Linda „náhodou“ potkala kamarádku. Také s kočárkem,
také tak mladičkou. Jmenovala se
Simča. Nic není náhoda, říká se, a bylo
tomu tak i tentokrát.
Simča nás celou tu dobu sledovala,
až pak dostala od Lindy mobilem signál, ať se k nám přidá. Měla to děvčata
dobře promyšlené a já s tím jenom souhlasil. Člověk nikdy neví.
Strávil jsem s nimi několik příjemných hodin. Probrali jsme jejich životní
radosti i strasti, částečně i ty mé, až jsem
uhodil hřebíček na hlavičku a na rovinu
se Lindy zeptal, jestli to myslela opravdu
vážně, že já bych se měl stát jejím partnerem. Odpověděla mi, že mladí kluci jsou
nezodpovědní a že by jí ani trošku nevadil starší, už rozumný muž. Její mamka
prý má zase naopak o dost mladšího přítele, tak co ona by nemohla mít přítele staršího. Zřejmě to myslela, alespoň
na nějaký čas, naprosto vážně.
Vzpomněl jsem si na jednoho svého
kamaráda, který má manželku mladší o celých 26 let! Mají spolu i dvě malé
děti a vůbec nevypadají na to, že by jim
ten věkový rozdíl nějak vadil. Alespoň
na veřejnosti fungují super. Jednou
jsem se ho zeptal, jaké to je mít tak mladou ženu, co to obnáší a jak to zvládá.
Jeho odpověď byla stručná, ale jasná.
„U nás je vše založeno na maximální toleranci.“ Obdivuji je, protože vím,
že já bych toto již nedokázal, vím, že
to tempo po boku tak mladé ženy, plus
malých dětí, bych už neudržel.
pokračování příště
Download

Zima je za dveřmi. Koupit české, nebo polské uhlí?