TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO
VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ
SLEZSKÝ TÝDENÍK  CENA 10 Kč  30. září 2014  40/XXII  www.ihorizont.cz
Obchvat Třince se pomalu začíná stavět
TŘINEC Pravděpodobně už v říjnu 2017 vjedou první řidiči
na obchvat Třince. Než k tomu ale dojde, čekají nejenom
místní problémy spojené se stavbou nové cesty.
Právě z toho důvodu svolala tři­
necká radnice minulé úterý setkání
s obyvateli Nebor, Oldřichovic, Kar­
pentné a Lyžbic. Těch se totiž stav­
ba dotkne nejvíc. Nejčastější otázkou,
která se v souvislosti se zahájením
stavby objevovala, byla ta, kde se
začne stavět a kdy. Odpověď na ni
není jednoduchá, a to z jednoho dů­
vodu – liniové stavby se totiž nesta­
vějí od bodu A do bodu B, ale součas­
ně po celé délce. Na stavbě k tomu
všemu bude pracovat několik společ­
ností. Sdružení firem, které výběrové
řízení vyhrálo, bude objednávat práce
u subdodavatelských firem.
Na stavbě se už začalo pracovat,
i když to lidé ještě možná nezazname­
nali. V současnosti totiž probíhají geo­
detické práce, provádí se výběr příjez­
dových komunikací a mapuje se jejich
stav. Současně se také provádí posou­
zení stavebního stavu domků v okolí
stavby. „Firma, která toto mapová­
ní provádí, upozorní vlastníky jednot­
livých domů písemně o tom, kdy a jak
budou domky prověřovány s tím, že
by se vlastníci měli zúčastnit,“ uvedla
Šarka Szlaurová, tisková mluvčí radni­
ce. Toto mapování stavu nemovitostí,
které jsou po délce trasy, je důležité, je­
likož stavba nové cesty může mít na ně
negativní vliv.
Lidé se obávají zvláště toho, že
stavba naruší spodní vody a oni ne­
budou mít vodu ve studnách, nebo
se kvalita této vody značně zhorší.
Upozorňovali na to během setkání.
O tom, že budou problémy s vodou,
třinecká radnice ví. Proto také bude
stavět nové vodovody v Oldřichovi­
cích a v Neborech.
Dále lidi na setkání zajímalo mj. i to,
jak se během stavby dostanou jejich
děti do školy v Oldřichovicích. Nová
cesta totiž bude vést nedaleko.
pokračování na straně 2
Dva kamiony se střetly v Neborech. Jejich řidiči se zranili
TŘINEC-NEBORY Dva kamiony se
střetly ve středu ráno před půl
osmou v třinecké části Nebory.
01
9 771213 342010
11
9 771213 342010
02
Scania skončila napůl v příkopu,
nebezpečně nakloněná, Tatra se celá
i s vlekem položila v příkopu a okraji
pole na pravý bok. V příkopu skončila
(ve svodidlech) i řidička osobního au­
tomobilu Suzuki Swift.
Při havárii museli záchranáři ošet­
řit oba řidiče. Jednapadesátiletý muž
byl po kolizi v havarovaném automo­
bilu zaklíněn, takže ho museli vypros­
21
tit hasiči. Měl vážná poranění v oblasti
hrudníku a dolní končetiny, a proto ho
9 771213
letečtí
záchranáři342010
přepravili vrtulníkem
do traumatologického centra ostravské
Fakultní nemocnice.
„Druhý pacient, dvaačtyřicetiletý
muž, utrpěl středně vážná poranění
hlavy, horní a dolní končetiny. Po pr­
votním odborném ošetření na místě
události jej záchranáři transporto­
vali do nemocnice v Třinci, kde byl
předán na chirurgickou ambulanci,“
řekl tiskový mluvčí záchranářů Lukáš
Humpl.
Čtyři jednotky profesionálních ha­
sičů z poškozených palivových ná­
drží obou kamionů odčerpali do ná­
31
hradních nádob zhruba 450 litrů nafty
a silnice byla na několik hodin uzavře­
9 771213 342010
ná.
(SED) FOTO | HASIČI
22
32
12
Babybox má i Havířov. Zřídit by se měl i v Třinci a Těšíně
9 771213 342010
9 771213 342010
03
HAVÍŘOV, TŘINEC, ČESKÝ
TĚŠÍN Sedmý babybox
v Moravskoslezském kraji
funguje od uplynulého týdne
v Havířově. Vyhřívaná schránka
určená k anonymnímu odkládání
nechtěných dětí je umístěna
v místní nemocnici. Babybox zde prosadili i přesto, že
myšlenka má své odpůrce, kterým
obecně vadí, že odložené děti nebu­
dou znát svou identitu, jakými choro­
bami trpěli jejich rodiče či jaké kompli­
kace se vyskytly v těhotenství. Někteří
také upozorňovali na to, že babyboxů
je v České republice příliš mnoho. Rea­
lizaci nakonec prosadil náměstek mo­
9 771213 342010
13
ravskoslezského hejtmana pro zdra­
votnictví Jiří Martinek, který si vyslechl
9 771213 342010
argumenty zakladatele
babyboxů pana
Ludvíka Hesse.
„Havířov je momentálně největší
04
město v zemi, které ho nemělo. Když se
matka dostane do tak tíživé situace, že
771213
se9odhodlá
odložit342010
své dítě, často nemá
ani peníze na dopravu do jiného města.
Proč bychom tomu nešli naproti?0Za­
5
chráněné děti za to přece stojí,“ argu­
mentoval Martinek.
9Dodal,
771213
342010
že vybudování
babyboxu bylo
v gesci Ludvíka Hesse, respektive ob­
čanského sdružení Babybox pro ohro­
06
žené děti - Statim a Nadačního fondu
pro odložené děti - Statim. Jeho provoz
9 771213
342010
bude
hradit nemocnice,
měsíční nákla­
dy se pohybují okolo tisíce korun. Ne­
rezový babybox s vyhříváním i klima­
9 771213
tizací
je umístěn342010
napravo od vstupu
k havířovskému centrálnímu příjmu. Je
snadno dostupný z parkoviště, a záro­
14
veň není všem na očích.
V Moravskoslezském kraji je nyní
9 771213sedm
342010
i s havířovským
babyboxů a rodi­
če už do nich odložili čtrnáct dětí (Os­
trava – od r. 2008 7 dětí, Frýdek-Mís­
15
tek – od r. 2008 2 děti, Opava – od r.
2008 2 děti, Karviná – od r. 2010 2 děti,
9 771213
342010
Krnov
– od r. 2012
1 dítě, Nový Jičín –
od r. 2012 žádné dítě). Dvě z dětí se vrá­
tily ke svým matkám, ostatní se dostaly
16
do náhradních rodin. Počítá se s baby­
boxem ještě v Třinci a Českém Těšíně.
9 771213 342010
(JAG) FOTO | MSK
07
17
? - FASÁDY
OKNA - DVERE
9 771213 342010
9 771213 342010
žaluzie - síte? - rolety - garážová vrata
9 771213 342010
Cenové nabídky zdarma
09
a nezávazne.
?
9 771213 342010
www.skvelaokna.cz
OC Oceán, 2. patro, Oldøichovice 869
Tel: 774 509 509, [email protected]
9 771213 342010
23
9 771213 342010
9 771213 342010
NOVÉ AUTO.
20
9 771213 342010
35
26
9 771213 342010
9 7712
36
9 771213 342010
27
28
9 771213 342010
9 771213 342010
9 7712
9 771213 342010
Nové auto bez akontace, bez starostí, ihned.
PRÁVĚ PRO VÁS MÁME
34
25
ŠKODA Bez starostí
19
9 7712
9 771213 342010
9 771213 342010
JSTE V AUTOSERViSU
NEž
?
9čASTĚJi
771213
342010
10
9 771213 342010
9 771213 342010
Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás.
S nulovou akontací a bez dlouhého čekání nyní platíte
jen fixní měsíční částku. Seznamte se s nabídkou ŠKODA
Bez starostí a navštivte autorizovaného prodejce ŠKODA.
29
skoda-auto.cz/bezstarosti
Platné znění podmínek naleznete na skoda-auto.cz/bezstarosti.
9 771213 342010
9 7712
33
24
18
08
9 771213 342010
9 7712
Krádež vodníka
9 7712
37
9 771213
342010
KARVINÁ Kuriózní
krádež řeší kar­
9 7712
vinští policisté. V Karviné Fryštátě
dosud neznámý zloděj překonal oplo­
38
cení pozemku rodinného domku, kde
si vyhlédl 130 cm vysokou sochu vod­
9 771213
342010
níka
z lipového dřeva,
která byla při­
pevněna na dřevěném podstavci u ryb­
níčka. Škodu majitel odhadl na 4500
39
korun. (SED)
9 7712
9 771213 342010
9 7712
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Autoset Centrum s.r.o.
Lidická 166
739 61 Třinec
Tel.: 737 215 041
www.autoset.cz
9 771213 342010
S2_OperativniLeasing_Servis_120x80_36ca5f945d724845ac3480edd2512abf_indd 1
40
30
6/19/2014 1:24:20 AM
9 771213 342010
9 7712
STRANA
2
30. ZÁŘÍ 2014
POZNÁMKA
Už jednou měla umírněnost přednost
Umíte si představit, že by politici před volbami místo štvavých řečí, urážek a naprostého potírání plánů a návrhů oponentů, řekli před lidmi třeba: „Ta strana Pro
pořádek v obci má zajímavý program, některé body se nám líbí, ale my máme lepší
a hned vám vysvětlíme proč.“ Ano, přiznávám, tato věta se dá použít pouze v nějakém
utopickém románu.
U nás vládne jiná rétorika. Nenávistná, v duchu „jen my jsme ti dobří, ostatní jsou
odpad“. Jak jinak si vysvětlit, že člověk, který míří v komunálkách na místa nejvyšší,
klidně na veřejnosti z ničeho nic sprostě poplive svou známou jen proto, že kandiduje za jinou stranu?
A pak je tady ono známé: „Kujme pikle, kujme pikle, správná pikle lidi zvikle...“
I když Jablunkovsko není velké, ne každý si pamatuje tvář novináře nebo je dostatečně ostražitý. Takže jsem si, ač nechtěně, vyslechla pikle dvou kujónů, jak se to zpaktuje, když náhodou ti druzí dostanou více hlasů, než by podle nich měli. Hezky nachystaný podvod na voliče. Kromě toho byli mnozí z oponentů označeni za blbce, a zbytek
slov se sem nehodí.
Tato taktika se ale nemusí vyplatit. Winston Churchill vyhlásil v Anglii hned dva
týdny po válečném vítězství v roce 1945 všeobecné volby. Byl velkým vůdcem sjednoceného národa v dobách války, ale zároveň stranickým vůdcem konzervativců, proti kterým stáli v opozici labouristé. Churchill zřejmě opojen slávou přestřelil. Britové ladili
rádia a s napětím čekali na jeho projev. Po něm zůstali v šoku.
Dočkali se jen urážek a znevažování myšlenek veřejné zdravotní péče či zlepšení
standardů všeobecného vzdělávání, což navrhovali labouristé. Napadal je za věci,
které ani ve svých programech nenavrhovali, a nejvíc všechny vytočil zmínkou o tom,
že se labouristé budou muset uchýlit k nějaké formě gestapa. Jeho štvavá slova se obrátila proti němu a naopak pomohla konkurenci. Zvítězili labouristé. Lidé už měli
dost vzteklých výbuchů a dali přednost umírněnému vystupování a zdravému rozumu.
Sice není po válce, ale za zkoušku to stojí, ne? JANA GARTNEROVÁ
Hnutí Úsvit je „pro změnu“
Obchvat Třince se staví
SCHŮZKA. Lidé se ptali na možné problémy kolem stavby obchvatu. pokračování ze strany 1
Na tyto dotazy ale zatím nikdo z ŘSD
neuměl odpovědět. Informace na téma
dopravní obslužnosti budou totiž prů­
běžně publikovány v místních novi­
nách (také v Horizontu) a na stránkách
města, kde z tohoto důvodu vznikne
speciální odkaz.
Kromě vodovodů bude město v sou­
vislosti se stavbou nové cesty stavět
i nadchod v Neborech na Dušinci, ví­
ceúčelový objekt v Karpentné, ale také
chodníky a několik bezpečnostních
prvků na stávajících cestách. Tyto in­
vestice vyjdou město na zhruba 50 mi­
lionů korun.
V nejbližší době se rozeběhnou i vlastní
stavební práce. Nejdříve to budou skrýv­
ky ornice. Pokud počasí dovolí, budou se
letos dělat i přeložky toků a budou pro­
vedeny některé přeložky inženýrských
sítí. Největší stavební ruch ale připad­
ne na další roky. Region tak čekají neje­
nom velké dopravní problémy. Ty bude
FOTO | HALINA SZCZOTKA
třeba řešit co nejdřív, upozorňovali pra­
covníci Ředitelství silnic a dálnic. Lidé by
se měli obracet přímo na odpovědné zá­
stupce stavebních firem. V případě úseku
Oldřichovice – Bystřice to bude zástup­
ce zhotovitele stavby, firmy MOTA-EN­
GIL-Central Europe, Martin Račanský,
tel. 777 454 397, a v případě úseku Oldři­
chovice – Nebory to bude rovněž zástup­
ce zhotovitele, firmy IMOS Brno, a.s.,
David Nosek, tel. 602 568 212.
HALINA SZCZOTKA
Hrádek chce mít Alej dobra
Hnutí Úsvit přímé demokracie
založil senátor Tomio Okamura
v květnu 2013 a už v říjnu se
s ním dostal do poslanecké
sněmovny. Toto hnutí nestojí
ani na levici, ani na pravici.
Prosazuje zejména přímou
demokracii a princip osobní
odpovědnosti. Okamurovo
hnutí se stalo v předčasných
volbách v roce 2013 šestou
nejsilnější parlamentní stranou.
Jako jediný nováček přichází v Třin­
ci do komunálních voleb se svou kan­
didátkou hnutí Úsvit. Zcela nové tváře
úspěšných lidí různých profesí, kterým
není jedno, co se v Třinci a okolí děje.
Následují se svým programem hlav­
ní myšlenku přímé demokracie. „Jsme
pro změnu“ motto, které vedly kandi­
dáty k myšlence oslovit občany města
Třince programem, který chce zapojit
širší spektrum občanů do rozhodová­
ní města, a to formou referend a anket.
Prosazují názor, že občané musejí mít
větší možnost vyjádřit svou vůli a pro­
střednictvím místního referenda nebo
anket se přímo zapojit do řízení a sprá­
vy města. Ovlivnit například přímou
volbu starosty města a jeho odvolatel­
nost.
Přímou demokracií podporují hlavně
vypisováním místních referend a anket
k velkým investičním projektům. V do­
statečném časovém předstihu referen­
dy a anketami mohou občané ovlivnit
ráz města a kvalitu života v něm. Hnutí
Úsvit chce tak zamezit zbytečným vý­
dajům a nesmyslným projektům. Hnutí
Úsvit podporuje investiční akce, které
opravdu zkvalitní a podpoří život obča­
nů Třince a okolních obcí.
Podporuje výstavbu a rekonstruk­
ci městských bytů, budování sociální­
ho bydlení a profesních bytů, které jsou
nutné pro chod města, výstavbu a zříze­
ní dalších domů pro seniory a rozšíře­
ní počtu předškolních zařízení. Kandi­
dáti hnutí Úsvit jsou přesvědčeni, že by
měla být věnována pozornost a podpo­
ra menším sportům v Třinci. Prosazu­
jí také zvýšení volebních obvodů, jenž
by znamenalo podporu občanů okrajo­
vých částí Třince a tím umožnit prosa­
zování zájmů svých lokalit.
V neposlední řadě chtějí kandidáti
předejít korupci zastoupením opozič­
ních stran v radě města. Zprůhlednit
rozhodovací procesy rady města a zlep­
šit komunikaci mezi radou města a za­
stupitelstvem.
Přijďte na setkání s Tomiem Okamu­
rou a kandidáty do zastupitelstva města
Třince za Hnutí Úsvit přímé demokra­
cie dne 5.10.2014 ve 14.30 hod. do ho­
telu STEEL HOUSE. Budeme disku­
tovat o přímé demokracii a změnách,
které Hnutí Úsvit přímé demokracie
podporuje a prosazuje. (PR)
HRÁDEK Obec chce založit
alej ovocných stromů na známé
beskydské turistické trase
mezi Hrádkem a Filipkou.
Šestnáct stromů - starých odrůd jab­
loní - bude reprezentovat stejný počet
obcí sdružených na území MAS Jablun­
kovsko. „Stromy vysadí samotní sta­
rostové jednotlivých obcí ve spoluprá­
ci s místními obyvateli. V dalších letech
pak budou do Aleje dobra dosazovány
stromy společně s pamětní deskou jako
odměna lidem a neziskovým organiza­
cím za aktivity přínosné pro region. Zá­
klad aleje vysadíme nad zvoničkou sv.
Izidora, jež byla v roce 2013 nomino­
vána na zlatou cihlu Venkovské stavby
roku,“ sděluje starosta Hrádku Robert
Borski.
Obec chce na Alej dobra získat dotaci.
O peníze se uchází spolu s dalšími pro­
jekty z různých koutů země, které kliká­
ním podporují sami obyvatelé. (JAG)
Nalezené věci musejí úřady nyní uchovávat tři roky
V evidenci ztrát a nálezů:
prasata, koza či invalidní vozík
REGION Až po tři roky musejí
podle nového občanského
zákoníku na úřadech uchovávat
a evidovat ztráty a nálezy.
Někde tím pádem možná
budou řešit, kam s nimi.
JANA GARTNEROVÁ
Například v Jablunkově je malá míst­
nost jen za rok plná ztracených kol,
o která se nikdo nehlásí.
Kromě toho tam stále stojí pěkný za­
chovalý kočárek, o kterém jsme psali
už loni. Jeho majitelé se stále neozva­
li. „Je to zvláštní, ale opravdu se nám
lidé o ztracené věci málo hlásí. Dává­
me o nich informace na web města
i do Jabka, sem tam se objeví v tisku,
a přesto nám tu většina zůstane. Ně­
která kola jsme dříve poslali do Afriky,
jenže od letošního roku nám propad­
nou až po třech letech,“ poznamena­
ly úřednice z podatelny jablunkovské
radnice, které mají evidenci nalezených
věcí na starosti. Nejsou to však jen kola,
jejich databáze zahrnuje klíče, peníze,
náušnice, mobilní telefon nebo třeba
popruhy na psa.
V Českém Těšíně zatím problém
s úschovou nemají. Nejčastěji lidé nebo
strážníci nosí nalezená kola, doklady
a klíče. Doklady zasílají úřadům, které
je vydaly, například nyní pas do Třin­
ce. U předmětů, kde lze díky dokladům
nebo podpisu či označení dohledat ma­
jitele, je aktivně kontaktují. „Občané,
kteří u nás hledají ztracenou věc, však
ZTRACENÁ KOLA. V Jablunkově už
je pomalu nemají kam dávat.
FOTO | JANA GARTNEROVÁ
většinou odcházejí s prázdnou, naopak
zatoulané věci marně čekají na majite­
le. Z kuriózních nalezených věcí to byla
například urna s popelem, želva či koza.
Strážníkům přinesli lidé například i pa­
poušky nebo na popud občanů Svibi­
ce, kteří nahlásili tři osamělá podsvin­
čata na zastávce, jsme měli mezi „ztráty
a nálezy“ prasata. Majitel se však rychle
našel, a tak je nebylo třeba nikam umis­
ťovat,“ poznamenala mluvčí českotě­
šínské radnice Dorota Havlíková.
Jak doplnila mluvčí Třince Šárka
Szlaurová, i přes změnu v zákoníku je
nově dána možnost, že pokud s tím ná­
lezce souhlasí a je-li to vhodné, může
obec rozhodnout, že věc bude uscho­
vána u této osoby. „Nepřihlásí-li se
majitel do jednoho roku, může nález­
ce nakládat s věcí jako poctivý držitel.
Z uvedeného je patrné, že teprve praxe
ukáže, zda bude potřeba větších skla­
dovacích prostor,“ zmínila Szlaurová.
V Třinci jsou v evidenci ztrát a nále­
zů jen za letošní rok v mnoha případech
také kola, pak mobilní telefony, koleč­
kové brusle, peněženky, klíče od auta,
ruční stavební míchačka a podobně.
STRANA
30. ZÁŘÍ 2014
Knihovna je otevřená,
knížky nabídne za měsíc
TŘINEC Zrekonstruovaná
městská knihovna v Třinci
minulou středu otevřela
svoje dveře. Zatím pouze
pro zaměstnance.
HALINA SZCZOTKA
Čtenáři si tu budou moci půjčit kníž­
ky až za měsíc. Tak dlouho totiž bude
trvat stěhování knížek a připravování
všeho pro veřejnost.
V budově knihovny kdysi sídlila ma­
teřská škola. Prostory v poslední době
už potřebám knihovny nevyhovovaly,
navíc do ní zatékalo. Město chtělo nejdří­
ve řešit zatékání, městský architekt Boris
Petrov ale poté, co se seznámil se stavem
budovy, navrhl, aby se celá rekonstruo­
vala. Na tento projekt se povedlo zajistit
dotaci, a to nemalou - celá rekonstrukce
vyšla na zhruba 65 milionů korun.
Bude tu infocentrum
a kavárna
Lidé se mají na co těšit. Knihov­
na nebude pouze místem, kde se půj­
čují knížky. Velmi pěkně je zařízeno
oddělení pro děti. I mládež zde najde
hezké prostory přizpůsobené jejím zá­
jmům. „Díky větším a novým učeb­
ním prostorám může knihovna připra­
vit širší nabídku zájmově vzdělávacích
kurzů, přednášek, besed a workshopů
pro všechny generace. Knihovna má
záměr působit na Třinecku jako komu­
nitní centrum. Najde se tu místo i klub
pro rodiny s dětmi MRKni – Máme rádi
knížky nebo senior klub DUHA. Kromě
vzdělávání se knihovna zaměří také
na pořádání kulturních akcí, jako jsou
už známé literární večery nebo Listo­
vání,“ vyjmenovala ředitelka knihovny
Martina Wolna, která dostala symbo­
lický klíč k novým prostorám od sta­
rostky Věry Palkovské.
Do knihovny se přestěhuje Měst­
ské informační centrum, bude zde ka­
várna i Galerie města Třince. Novinkou
v Třinci bude samoobslužné půjčování
a vracení knížek. Samozřejmostí bude
veřejně přístupné wi-fi pro notebooky,
tablety a čtečky. Návštěvníci určitě uví­
tají knihovnu umění a hudby a místo
pro poslech hudby a relaxaci. Své využi­
tí najde určitě i multimediální sál na po­
řádání přednášek, seminářů a kultur­
ních akcí. Zcela novou službou knihovny
bude ICM – Informační centrum pro
mládež, které bude bezplatně poskyto­
vat informace užitečné mladým lidem.
„Na nejmladší generaci potenciál­
ních čtenářů myslíme na každém
kroku. Nejen v dětském oddělení, ale
místečka pro hraní a rozvíjení fantazie
jsou například i v oddělení pro dospělé,
dětský koutek nebude chybět ani v kni­
hovnické kavárně,“ dodala ředitelka
Martina Wolna.
A kdy se můžou na nové prostory po­
dívat čtenáři? Zevnějšek, nové lavičky
a dětské hřiště můžou vidět už dnes, do­
vnitř se dostanou 24. října. Knihovnice
pro ně připraví bohatý program, který
jim nabídnou nejen v den otevření, ale
i po celý následující týden.
FOTO | HALINA SZCZOTKA
Máte doma větší dýni?
REGION Zatímco kvůli
propršené sezoně lomí zahrádkáři a pěstitelé rukama
nad bídnou úrodou téměř
čehokoliv, jsou plodiny, které
si v podmáčené půdě lebedí.
Jsou z čeledi tykvovitých, kam spada­
jí dýně, okurky, melouny, čajoty a cuke­
ty. Právě dýně díky příznivému podne­
bí budou lidé zřejmě letos sklízet pomocí
ČESKÝ TĚŠÍN Jednotka profesionál­
ních hasičů ze stanice v Českém Těšíně
zachraňovala v pátek krátce po poledni
zhruba třicetiletého muže, který spadl
ze čtvrtého do třetího patra lešení při
rekonstrukci objektu v těšínské Hlavní
třídě. „Muž, který patrně „o patro výš“
špatně šlápl a propadl se, neměl žádná
viditelná zranění ani zlomeniny, mini­
málně ale otřes mozku. Hasiči jej nalo­
žili na páteřní desku, připevnili ho k ní
a nasadili mu krční límec. Potom jej
protáhli oknem a snesli vnitřkem bu­
dovy. Dole jej předali týmu záchranné
služby,“ řekl tiskový mluvčí hasičů Petr
Kůdela. (SED) FOTO | HASIČI
Lupu si vůbec neužil
ČESKÝ TĚŠÍN Loupež skončila pro
lupiče rychleji, než předpokládal.
Třinecká Archa pomůže
duševně nemocným
pravené pro lidi s duševním
onemocněním. Slezská diakonie v nich poskytne novou
službu – Chráněné bydlení
ve středisku Archa Třinec.
Byty se podařilo připravit Slezské dia­
konii ve spolupráci s Třincem a společ­
ností CPI Byty a.s. Chráněné bydlení je
určeno pro lidi ve věku od 18 do 64 let,
kteří mají duševní onemocnění, ale jsou
v současné době ve stabilizovaném stavu.
Kromě bydlení klienti Archy budou
mít možnost využívat různé druhy slu­
žeb, které jim pomůžou k samostatné­
mu životu. „Sociální služba nabídne
pomoc s přípravou nebo zajištěním stra­
jeřábu, jak je patrné v některých zahrád­
kách. Na fotografii je vidět plod, podo­
bající se menší almaře, a to mnohé ještě
rostou a porostou, dokud se nedostaví
mrazíky. Kdo fandí Halloweenu, může si
pro svítící dýni už přichystat kolečka.
Pokud máte u domu také obří dýni,
pochlubte se a pošlete nám fotografii.
Nutno k ní něco přiložit, nebo se k ní po­
stavit, aby se její velikost ukázala, jak se
patří. (JAG) FOTO | JANA GARTNEROVÁ
Muž spadl z lešení
V neděli odpoledne, krátce před 17.
hodinou, šla sedmaosmdesátiletá žena
z Českého Těšína po Nádražní ulici.
Když procházela okolo dvou mužů se­
dících na lavičce, jeden z nich vstal, ze­
zadu do poškozené strčil a vzal jí ka­
belku. Žena upadla na zem, zatímco se
42letý muž pokoušel zmizet.
TŘINEC Tři byty jsou při-
3
vy, pomoc při chodu domácnosti nebo
při osobní hygieně. Budou zde probí­
hat také výchovné, vzdělávací a aktivi­
zační činnosti, pomocí nichž budou pra­
covníci uživatele podporovat v aktivním
kontaktu s přirozeným sociálním pro­
středím. Jedná se o pomoc při obnovení
nebo upevnění kontaktu s rodinou, přá­
teli, a podpora při navázání a rozvinutí
nových kontaktů a zprostředkování vol­
nočasových aktivit a podobně,“ říká ko­
ordinátorka projektu Romana Dobšová
ze Slezské diakonie. Této pomoci budou
uživatelé Archy Třinec využívat v pracov­
ní dny od 8 do 18 hodin, a to v rozsahu in­
dividuálně dohodnutém s pracovníkem.
V nočních hodinách a o víkendech bude
zajištěna pohotovostní služba.
(HS)
Svědkyně, které se nacházely poblíž
incidentu, ale křičely o pomoc, na což
zarea­govala i 31letá žena, pracovnice jed­
noho z tamních podniků. Doběhla zlodě­
je, vytrhla mu uloupenou kabelku z rukou
a vrátila ji oloupené ženě. Krátce nato při­
jela hlídka strážníků, která pachatele za­
držela a předala Policii ČR. Dechovou
zkouškou byla pachateli naměřena hla­
dina 2,85 promile alkoholu v dechu. Nyní
mu hrozí až 10 let za mřížemi. (SED)
STRANA
4
30. ZÁŘÍ 2014
KRÁTCE
Tělocvična má
novou podlahu
JABLUNKOV Jablunkovská
základ­
ní škola se pyšní novou podlahou v tě­
locvičně. Uprostřed ní se stkví čerstvé
logo školy. Město do nové palubov­
ky investovalo přes 600 tisíc korun. Ta
stará byla v tak špatném stavu, že už
sportujícím dětem mohlo hrozit něja­
ké zranění, takže byl nejvyšší čas, s tím
něco udělat. (JAG) FOTO | ARCHIV ŠKOLY
Koupili nové autobusy
REGION Společnost Arriva Mo­
rava (dříve Veolia Transport Mora­
va) letos pořídila 26 nových autobu­
sů, do konce letošního roku plánuje
firma nákup dalších 20 vozidel. Čtyři
nové autobusy SOR C 10,5 jezdí od
září na Třinecku a Jablunkovsku. Vo­
zidla nabízejí 40 míst k sezení a 34
k stání. Autobusy obsluhují linky mezi
Mosty u Jablunkova a Třincem, další
vyjíždějí z Českého Těšína na Těrlicko
a do Třince. (SED)
Beseda na Ostrém
OSTRÝ Beseda s účastníky skialpové
expedice Skialp Corddilera Frontal Ar­
gentina 2013 se bude konat tento pátek
v 18 hodin na Ostrém. (SED)
Víme, co chceme
...udělat pro Třinec
„V již téměř ukončeném
volebním období se v našem
městě hodně stavělo. Myslím,
že další volební období by mělo
být zaměřeno na lidi, ne jen
na stavby. Záleží mi na tom,
aby se v našem městě všem žilo
dobře “ – říká Mgr. Ladislav
Vrátný, třinecký zastupitel
a radní, kandidát do komunálních voleb za TOP 09.
»» Co můžete říct k uplynulému volebnímu období, nejen jako člen rady, ale
i jako běžný občan?
Každý z nás si asi pamatuje větu:
„Naše země nevzkvétá.“ Po uplynu­
lém volebním období bych chtěl para­
frázovat, že: „Naše město vzkvétá!!“
Na každém kroku se můžeme přesvěd­
čit o tom, že samospráva v úzké sou­
činnosti se státní správou a také s nej­
významnějším podnikem regionu mají
za sebou jedno z nejúspěšnějších voleb­
ních období. Výčet všech významných
i méně významných, ale důležitých sta­
veb na území města, považuji za bez­
předmětný. Kdo chce vidět, vidí, kdo
chce jen kritizovat, stejně bude. Jsem
vděčný, že se mi dostalo důvěry voličů
a mohl jsem být u toho a svým malým
dílem přispět k tomu, aby se v našem
městě žilo stále lépe.
»» Najdete i nějaké zápory?
Jsem členem Zastupitelstva města
Třince již osmý rok. Za největší pro­
blém považuji neskutečné zhoršení
kultury v jednáních zastupitelstva. Do
komunální politiky se dostaly „more­
sy“ z vysoké politiky, na kterou se v ob­
cích hrát nemusí. Být v opozici nezna­
mená být proti všemu, proti všem. Na
druhé straně bych rád opozici poděko­
val za to, že velmi přispěla ke stmelení
koalice zejména svým chováním…
»» Můžete uvést nějaký příklad?
Z mnoha různých „oblíbených“ opozič­
ních témat vzpomenu například projedná­
vání vyhlášky o zrušení hazardu na území
města. Pokud opozice přivede k jednání
majitele heren, kteří argumentují ztrátou
250 pracovních míst, tak to moje hlava ne­
bere. Hazard považuji za obchod s lidskou
hloupostí a zároveň i s lidským neštěstím.
Myslím, že stejného prostoru jako majite­
lům heren se mělo dostat i těm, které ha­
zard doživotně poznamenal.
Vězně připomíná pamětní
deska na místě Osevy
ČESKÝ TĚŠÍN Na místo sběrného
tábora vězňů z II. světové války
se vrátila pamětní tabule.
Stalo se tak po zakončení revitaliza­
ce území po bývalé továrně ohýbaného
nábytku, později skladišti osiv vedle au­
tobusového nádraží. Radnice tvrdí, že
místo doplní o informační panel.
„V budově bývalé továrny na ohýba­
ný nábytek firmy Kohn, poté Thonet­
-Mundus, byli během války shromaž­
ďováni vězni, zejména občané polské
národnosti, následně byli transporto­
váni do koncentračních táborů v Da­
chau, Mauthausen, Gusen a dalších,“
uvedl Martin Krůl, historik Muzea Tě­
šínska.
Od roku 1940 probíhala akce za­
měřená na likvidaci polské inteligence
(v Generálním gouvernementu a na bý­
valých polských územích přičleněných
k Říši), tzv. akce „mimořádné pacifika­
ce“. Na Těšínsku bylo pozatýkáno asi
1200 osob, jiné zdroje uvádějí dva tisí­
ce, které byly před vyvezením do kon­
centračních táborů krátce internová­
ny v budově bývalé Kohnovy továrny.
„Akce vrcholila v dubnu 1940, kdy
bylo hromadně pozatýkáno téměř tisíc
osob,“ dodal Krůl.
Radnice přiznává, že vyznění památ­
níku v tomto místě je poněkud nejasné.
„Pamětní deska je původní, na jedné
z budov byla odhalena v roce 1969, poz­
ději byla uložena v depozitáři. Chceme
ji doplnit o informační tabuli, která při­
U POMNÍKU. Bývalý vězeň Alois Synek úpravu pietního místa vítá.
FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
pomene historii tohoto místa i tragic­
ké osudy lidí, kteří prošli sběrným tá­
borem,“ uvedl místostarosta Českého
Těšína Stanislav Folwarczny.
Devětaosmdesátiletý Alois Synek,
který byl pro svůj židovský původ po­
stupně vězněm osmi koncentračních
nebo pracovních táborů, pietní úpravu
místa vítá.
„Mnohé, které zde uvěznili a poté
převezli z rampy zdejšího nádraží
do nacistických vyhlazovacích tábo­
rů, jsem znal. Proviněním některých
rodin bylo pouze to, že Němci potře­
bovali jejich domy pro Němce z Ru­
munska,“ říká muž. Byl by rád, kdy
podobnou připomínku získalo více
než 300 občanů židovského původu.
„Mnozí z nich také prošli zdejším mís­
tem, většina však byla shromažďová­
na do transportu v dnešním polském
Těšíně na Bobreku. Odtamtud jsme
odjeli do koncentráku i my, s větši­
nou rodiny jsem se již nikdy nesetkal,“
dodal Synek.
„Na revitalizaci území město dosta­
lo peníze z ROP NUTS II Moravsko­
slezsko. Zbourali jsme celkem tři budo­
vy, které byly ve velmi špatném stavu.
Místo jsme ozelenili a doplnili o lavič­
ky,” dodala projektová manažerka Ve­
ronika Ovčařiová. (RD)
»» A co nové volební období?
Rád bych pozval všechny občany
s volebním právem k podzimním komu­
nálním volbám. Svojí účastí dáte najevo
svůj zájem na dalším rozvoji města. Je
nově zpracovaný Strategický plán roz­
voje města na další pětileté období. My­
slím, že obsahuje mnoho bodů, jejichž
realizace přispěje k tomu, aby se napl­
nila vize „Třinec – fajné město“. Sám
za sebe se hlásím k těm nejodvážnějším
vizím, např. propojení Sosny z prostoru
za tratí. Věřím tomu, že když se na této
vizi bude dlouhodobě pracovat, stane
se jednou skutečností.
Mgr. Ladislav Vrátný víc jak 30 let
pracuje ve školství (SOU, ZŠ,
Gymnázium). Již 8 let je členem
Zastupitelstva města Třince,
poslední volební období je i členem
Rady města Třince. Miluje hory (i ty
vzdálenější). Dva měsíce putoval
po stopách Kamčatky. Je aktivním
sportovcem, účastníkem veteránských volejbalových turnajů,
atletickým trenérem i rozhodčím.
S TOPkou A BLAFem NA PIVO
PŘIJĎTE ZA NÁMI 6. 10. 2014 OD 15.00 HOD
NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
Kantoři s žáky slavili devadesátiny
TŘINEC Slavnostní akademií
slavili žáci a učitelé Základní
školy Petra Bezruče v Třinci
90. výročí školy.
Divadelní sál Domu dětí a mládeže
v Třinci se v pátek naplnil do poslední­
ho místa rodiči, bývalými žáky a kan­
tory „Bezručky“. Byla mezi nimi i mís­
tostarostka Třince Milada Hejmejová,
která ocenila lyrický začátek slavnost­
ní akademie. Ta byla vcelku vydařená.
Děti během hodiny představily celý rok.
Začaly barevným podzimem, nechybě­
lo vánoční koledování.
Velký potlesk si zasloužili herci, kteří
zahráli známou pohádku o Krakonošo­
vi. Velmi pěkně zatančily děti v těšínských
krojích (jenom škoda, že všechny holčičky
měly kroje oblečené obráceně). Skvělou
energii vnesly na jeviště neposedné čer­
no-bílé kočičky. Zajímaví byli i námořníci.
Po slavnostní akademii si všichni
mohli prohlédnout školu, kde se konal
Den otevřených dveří.
Základní kámen pod budovou školy
byl položen 9. září 1923. Dílo projek­
tantů Koláře a Rubého z Moravské Os­
travy stálo 1 838 000 tehdejších korun.
Nad stavbou dohlíželi vrchní stavitelé
Valoušek a Kemetz z Českého Těšína.
(HS) FOTO | HALINA SZCZOTKA
STRANA
30. ZÁŘÍ 2014
Zvonice opět zvoní
OLDŘICHOVICE Oldřichovičtí
už opět slyší zvony ze hřbitovní kaple. Od pátku zvoní
každý den v pravé poledne.
Hřbitovní kaple v Oldřichovicích,
která byla ve značně poškozeném
stavu, prošla kompletní revitalizací
a doslova omládla. Má novou dřevěnou
konstrukci věže, krovu, stropu a scho­
diště. „Stejně tak byla vyměněna veš­
kerá okna a dveře za kvalitní dřevěná
v provedení jako replika původních vý­
plní. Obvodové zdivo, které vykazova­
lo zvýšenou vlhkost zvenku i ve vnitř­
ních prostorách, muselo projít sanací
a bylo třeba ho zaizolovat proti zemní
vlhkosti. Současně byla provedena re­
konstrukce elektroinstalace včetně
bleskosvodu,“ uvedla Šárka Szlaurová,
tisková mluvčí třinecké radnice.
Kromě změny ve vzhledu kaple získa­
la navíc podsvícené věžní hodiny a elek­
tronické zařízení, díky němuž se zvony
mohou rozeznít v pravidelných interva­
lech. Zatím to bude v pravé poledne, ale
není vyloučeno, že zvonění bude ještě
upraveno. Celkové náklady na rekon­
strukci činí necelé tři miliony. „Názo­
ry na kaple, zvonice, Boží muka a kříže
se u dnešní společnosti rozcházejí. Ně­
kteří výdaje na jejich zachování považu­
jí doslova za „vyhozené peníze“, takové
objekty jsou pro ně nepotřebné. Naštěs­
tí jiní vidí v těchto stavbách kulturní
dědictví, něco, co spojuje současnost
s minulostí a co může i dnes náš život
obohatit,“ řekla místostarostka Mila­
da Hejmejová a dodala, že podle zjiště­
ní Vlastimila Cieslara, pastora v Gutech
a místního kronikáře, byla v Oldřichovi­
cích založena škola v roce 1782, hřbitov
v roce 1785, dřevěná kostnice tam stála
od roku 1804 a hřbitovní kaple byla po­
stavena v roce 1886. (HS)
Zhasněte, ať je nová škola plná
OTEVŘENÍ NOVÉ ŠKOLY. Děti přichystaly hostům vystoupení. Za odměnu dostaly pěkné dárky.
HRČAVA Brzké stmívání
nebo zhasínání veřejného
osvětlení - to minulý čtvrtek
přáli někteří hosté s nadsázkou
lidem na Hrčavě při slavnostním
otevření nové školy.
Prostě, aby do krásné budovy, která
byla postavena od základů a na kterou
může být obec pyšná, měl i v budoucnu
kdo chodit. Děti i předškoláci si už užívali mo­
derních tříd. Na co se do nové budovy
nejvíc těšily? „Na tuto oslavu,“ vyhr­
kl první Alexandr Gryc. „Na tělocvič­
nu,“ přidal se Šimon Michalík. „Na
hernu a také na hřiště, až se dokončí,“
volaly další děti. Václav Kopečný pak,
jako jediný, na otázku, zda se něko­
mu bude stýskat po staré budově, od­
větil, že chvilku ano. „Asi ze zvyku,“
vysvětlil. Kuchařka Anna Jouklová si
v suterénu zase pochvalovala nově vy­
bavenou kuchyni. „Je super,“ pozna­
menala.
Po přestřižení pásky zazněla hymna,
proslovy a farář Janusz Kiwak budo­
vu posvětil. Děti potěšily přítomné hu­
debním vystoupením. „Jde o první vel­
kou investici na Hrčavě a vlastně ani
na celém Jablunkovsku si nevybavu­
ji, že by se nějaká škola zbourala a po­
stavila celá znova,“ uvedl před časem
starosta Hrčavy Petr Staňo. Dodal, že
z nové školy mají největší radost pe­
dagogové a děti. „Konečně jim bude
v zimě opravdu teplo. Stará papunde­
klová budova pro ně znamenala při na­
šich tuhých zimách kus sebezapření,“
sdělil.
Vybudování nové školy trvalo od
ledna do poloviny srpna. Objekt přišel
na 8,385 milionu korun proti původní­
mu předpokladu 8,727 milionu. Dota­
ce činí okolo 6 milionů korun a 1,95 mi­
lionu korun dostala obec od kraje. Nová
budova je nízkonákladová. (JAG)
FOTO | JANA GARTNEROVÁ
Křest Manažerů se lvíčkem
KŘEST. Kmotrem knihy se stal bývalý ředitele Třineckých železáren Jiří Cienciala. FOTO | MĚSTSKÝ ÚŘAD
TŘINEC Hned v den otevření
nově zrekonstruované knihovny
v Třinci se zde konal křest knihy.
Ve středu se zde sešli členové České
manažerské asociace (ČMA). Třetí klu­
bové setkání organizace navštívil i pre­
zident ČMA Pavel Kafka, představite­
lé Třineckých železáren a dalších firem
z Moravskoslezského kraje. Role hosti­
telky se v Třinci ujala starostka města
Věra Palkovská.
Jedním z bodů setkání byl křest knihy
Jana Preclíka „Manažeři se lvíčkem III
DOLNÍ LOMNÁ Ukázky vábení
zvěře, předvedení loveckých
plemen psů, les a myslivost, pasování na lovce jelenů, divadlo
i o pytlácích, exponáty velkých
šelem, prezentace chovů tetřevů
nebo střelnice z historických
zbraní a replik, to všechno
čeká navíc na návštěvníky
letošního Podzimního jarmarku
s trhem zvířat v Dolní Lomné.
Akce začíná 4. října v 11 hodin. Tra­
dičně nebude chybět prodej a dražba
domácích zvířat (koně, krávy, selata,
prasata, kozy, ovce, jehňata), závody
formanů, tombola a nově vyhlášení ví­
těze soutěže O nejpůsobivější lesní by­
tost. V závěru jarmarku zahraje španěl­
ská kapela Fatima s kytaristou od Lucie
výběrového řízení na vybudování pěti
bezpečných přechodů v Jablunkově
nikdo nepřihlásil, do druhého se přeci
jen dvě firmy odhodlaly. Komise z nich
pak vybrala vítěze, kterým jsou Stavby
a statika z Třince. Zakázku ohodnoce­
nou na pět milionů zvládnou za nece­
lé tři miliony korun. Světelné přecho­
dy s bezpečnostními prvky budou nad
a pod náměstím, u školy, kde vede lávka
přes Olzu, u Penny Marketu a před ob­
chodním domem Tesco. (JAG)
U kostela bude nové
parkoviště
OD ZÁKLADŮ. Krásná budova školy, která byla postavena od základů.
HYMNA. Táňa Lasotová zazpívala
při slavnostním aktu hymnu.
Bílé, Blaf a úplně nakonec je připrave­
na diskotéka.
Kromě toho program nabídne
v Hotelu Pod Akáty výstavu o histo­
rii lesnictví, spolky a prodejci připra­
ví dobroty ze zabijačky a regionální
jídla od ryb, rožněných selat, jehňat,
ryb, placek či bachoru. Nakoupit si
bude také možné domácí brambory,
vajíčka, dýně, jablka, švestky a hruš­
ky, máselničky, tácy, talíře, háčkova­
né výrobky, koláče, domácí chleba,
máslo, apod.
Místní umělci předvedou ukázku do­
bových řemesel jako je výroba prova­
zů, šindele, louče, řezbářství, kovářství,
košíkářství, opracování vlny apod. Dále
pak krajových výrobků – jezdecké po­
třeby, hrábě, metly, výrobky z hlíny, vý­
robky z vlny a ze dřeva. (JAG)
KRÁTCE
JABLUNKOV Ač se do prvního kola
ŠKOLIČKA. Nové třídy si užívali
i předškoláci.
- Jak řídí úspěšní čeští manažeři“. Je to
už třetí díl v této sérii. Předmluvu k ní
napsal prezident Miloš Zeman. V knize
se představují vítězové soutěže Mana­
žer roku a další úspěšné osobnosti čes­
kého managementu.
Třetí díl byl pokřtěn právě v Třinci,
protože pojednává také o úspěšných
manažerech z našeho regionu – Jiřím
Ciencialovi, Pavlu Janiczkovi – zesnu­
lém řediteli firmy JAP Trading – a sta­
rostce Věře Palkovské. Kmotrem knihy
byl držitel prestižního titulu Manažer
roku z roku 2008 Jiří Cienciala. (HS)
Jarmark a trh zvířat letos
ve znamení myslivosti
Kdo postaví přechody?
VELKÁ SLÁVA. A u ní nesmí stříhání pásky chybět.
5
TŘINEC Nové parkoviště vznikne
u katolického kostela v Třinci. Bude
na něm 32 parkovacích míst. Uvítají je
nejen věřící, kteří jezdí do kostela, ale
i lidé, kteří tu jezdí na hřbitov. Během
pohřbů a v době Dušiček tu je totiž ob­
rovský problém zaparkovat. Pozemek
pod parkoviště darovala městu církev,
město na oplátku parkoviště postaví.
Práce na místě už začaly. Ve čtvrtek se
zde u této příležitosti setkala starost­
ka Věra Palkovská s místním farářem
Františkem Vrublem a biskupem os­
travsko-opavské diecéze Františkem
Václavem Lobkowiczem. Letos o Du­
šičkách tu ještě nezaparkujete, parkovi­
ště by mělo být hotovo až koncem listo­
padu. (HS) FOTO | MĚSTSKÝ ÚŘAD
STRANA
6
30. ZÁŘÍ 2014
Malí i velcí mistři rybáři
se pyšnili úlovky
Škola slavila čtyřicáté
narozeniny ve velkém
JABLUNKOV Pro Jablunkovany
to byl velký den. Zdejší základní
škola slavila 40. narozeniny.
Užívali si jich děti, rodiče,
pedagogové i hosté.
Na programu byl například den otevře­
ných dveří, sportovní klání, zábavné sou­
těže či řada hudebních a kulturních vy­
stoupení, zazpívat přišel i Albert Černý.
„Na slavnost dorazilo přes dvě stě
hostů a do školy zavítalo více než sto
rodičů, kteří nám zároveň pomáhali
s programem. Těšili jsme se ze setká­
ní s bývalými učiteli i pracovníky nebo
zástupci města či kraje. Ale asi nejvíc
se oslavami bavili školáci. Zapojili se
do akce s takovým nadšením, jakoby
to byly jejich narozeniny,“ poznamenal
ředitel školy Pavel Kantor. Škola záro­
veň pokřtila nové logo. Její zaměstnan­
ci ho vybrali hlasováním z dvanácti ná­
vrhů. To vítězné je od učitelky Zuzany
Karpecké. (JAG) FOTO | ARCHIV ŠKOLY
JABLUNKOV Na rybnících
na Černém potoce v Návsí se
utkali malí i velcí rybáři.
Ten nejlepší dospělý, David Siko­
ra z Písku, chytil 8 kaprů, z dětí se stal
mistrem rybářem Tobiáš Nieslanik
z Návsí se třemi kapry a nejvyšším poč­
tem bodů.
Celkem se soutěže zúčastnilo 107 zá­
vodníků malých i velkých, kteří z vody
vytáhli dohromady 91 kaprů a sedm
kusů ostatních ryb. Přijeli z Jablunko­
va, Návsí, Mostů u Jablunkova, Třince,
Bystřice, Hrádku, Písečné, Písku, Pe­
třvaldu, Lomné, Bukovce, Bocanovic,
Valašského Meziříčí, Vendryně a Polič­
né.
Na druhém místě v dospělých se
sedmi kapry skončil Dominik Kan­
tor z Návsí a na třetím Karel Rucki se
stejným počtem ryb, ale s méně body.
U dětí připadla stříbrná medaile Davi­
du Dopirákovi z Poličné. Na udici měl
tři kapry a od vítěze ho dělilo 11 bodů.
Bronz si vychytala Veronika Kadlubco­
vá z Bystřice také se třemi kapry a roz­
dílem 15 bodů od nejlepšího.
Rybáři dostali poháry pro vítě­
ze za 1., 2. a 3. místo a každý účastník
pstruhy duhové v tržní velikosti o cel­
kové váze 60 kilogramů. Jablunkov­
ská rybářská organizace čítá 595 členů.
Sedm­desát z nich jsou děti do 15 let,
19 členů má od 15 do 18 let a zbytek je
454 aktivních členů včetně 27 žen a 52
senio­rů. (JAG) FOTO | ARCHIV RYBÁŘŮ
V suchém domě se zdravě žije
Všimli jste si na omítce
u svého domu vlhkostních
map? Máte pocit, že
v bytě je vlhký vzduch,
i když větráte?
Za těmito problémy může být
mimo jiné proces kapilárního vzlíná­
ní vody ve stavebních konstrukcích
domu přes nefunkční nebo dosluhu­
jící izolace. Mokrý dům znamená vy­
soké náklady na topení a především
nezdravé místo pro život, kde se rády
množí karcinogenní plísně. Jak se
rychle a poměrně levně zbavit vlh­
kých zdí a plísní radí Petr Wojoczek
z místní firmy WOJOCZEK, s.r.o.
Nově, díky moderním technolo­
giím, se již není třeba pouštět do prac­
ného, časově náročného a velmi dra­
hého odkopání základů domů pro
položení nových izolací. Naše firma
provádí izolace chemickou injektáží.
Tato technologie je rychlá, levná, hodí
se téměř pro každý typ zdiva a navíc
se, na rozdíl od klasického postupu,
aplikuje pouze s minimálním zása­
hem do domu a života jeho obyvatel.
Tato metoda ve spojení s hydroizo­
lačními stěrkami a sanační omítkou
dává záruku, že se zbavíte vlhkých
zdí ve vašem domě.
„Provádíme injektáž silikonové mi­
kroemulze německé fimy WEBAC
do vrtů ve zdivu. Výhodou je vyso­
ká variabilita této metody, kdy lze
vytvořit vodorovné, šikmé i svislé
zábrany proti vlhkosti, navíc se tato
metoda hodí na všechny typy stěn,
od kamenné po hliněnou,“ dodává
Wojoczek.
Přibývá alergií, problémů s dýcha­
cí soustavou a mnohé z nich si lidé
způsobují sami tím, že žijí v nezdra­
vém prostředí. Ve vlhkém a málo
větraném bytě se množí spory plísní,
které jsou původcem řady závažných
onemocnění a jsou těžce karcino­
genní. Naše firma Ajesucho zpracu­
je před uzavřením smlouvy projekt,
který detailně popisuje koncept sa­
nace, způsob provádění izolačních
a sanačních prací, režim větrání
a podmínky nového užívání stavby.
Prohlídku včetně cenové nabídky vy­
pracujeme zdarma.
tel: 608 77 22 13
e-mail: [email protected]
www.ajesucho.cz
30 lat Domu PZKO w Milikowie
MILIKÓW Nową sztukę Jana
Czudka zagrali w sobotę
aktorzy zespołu teatralnego
MK PZKO Milików-Centrum.
Okazja po temu była nadzwyczajna – 30lecie Domu PZKO.
Sztukę Jan Czudek napisał jako pre­
zent dla swojej żony. Na jej urodzina­
ch w piątek odbyła się premiera. W
sobotę zaś zobaczyli przedstawienie go­
ście uroczystości z okazji 30lecia Domu
PZKO w Milikowie-Centrum. Przed
doświadczonymi aktorami na scenie
wystąpili młodzi artyści ze szkoły i pr­
zedszkola w Milikowie. Zaskakującą
interpretacją wiersza Adama Wawros­
za pt. „Śmierć capa” zachwycił widzów
Dawid Haratyk. Jubileusz uświetni­
li też swoim występem tancerze „Mło­
dych Oldrzychowic” (MK PZKO Oldr­
zychowice) oraz kapela 4 Smyki.
Historię budowy Domu PZKO pr­
zedstawił Stanisław Kantor, który w
czasie, kiedy budowano siedzibę, peł­
nił funkcję prezesa MK PZKO. Przypo­
mniał, że gro pracy wykonano w czynie
społecznym, co w czasach dzisiejszych
jest już prawie niemożliwe. (HS)
FOTO | HALINA SZCZOTKA
STRANA
30. ZÁŘÍ 2014
Gorolský svátek mezi betonem a ocelí? Nepřipadá v úvahu
Architekt navrhl vzhled Městského lesa
JABLUNKOV Zástupci města
i zástupci PZKO před nedávnem
zaplnili jednací místnost v nové
části radnice do poslední židle.
JANA GARTNEROVÁ
Jednalo se totiž o budoucí podobě
Městského lesa. A vypadá to, že půjde
o náročné rozhodování a bouřlivou dis­
kusi, než se vybere projekt vyhovující
většině.
Architekt Vladimír Haltof, původem
z Tyry, nyní však pracující v Brně, pří­
tomným promítl film, vlastně takovou
ideovou studii, jak by se podle jeho ná­
vrhů mohl amfiteátr změnit. Objekty
by byly z kovu a přírodních mate­riálů,
hlavně ze dřeva. Možné jsou dvě va­
rianty - se zastřešením a bez. K tomu
architekt nakreslil i možnou podobu
mostu vedoucího do Městského lesa
přes Olzu.
„Strávil jsem v Městském lese spous­
tu času. Zkoumal jsem jeho možnos­
ti, terén a tady vám chci ukázat výsle­
dek. Jde o trochu netradiční osobitý
návrh tak, aby areál přitahoval pozor­
nost. Nazval jsem ho Gorol 2014. Vy­
mezil jsem současné problémy areálu.
Třeba z mého pohledu postrádá kon­
cepci, něco jako územní plán. Nějak
to sice funguje, ale amfiteátr trpí nedo­
statečnou infrastrukturou, technickým
i sociálním zázemím, má špatnou do­
pravní obslužnost, což je všechno han­
dicap pro organizaci a pořádání větších
koncertů či festivalů a podobně,“ vyklá­
dal Haltof.
Nestavme středověk,
míní odborník
Dodal, že se zabýval i klimatický­
mi vlivy přímo na místě a poukázal
na dlouho se držící vodu a bláto po kaž­
dých deštích. Dále konstatoval, že chat­
ky uvnitř nemají velkou architektonic­
kou a technickou úroveň a jsou jakoby
vytrženy z kontextu. „Něco je přírodní
materiál, něco umělá krytina a otluče­
né linoleum. Městský les na mě půso­
bí spíše jako dětský tábor nebo kemp.
Jako problém vnímám i jeho zabezpe­
čení. Není hlídaný,“ řekl architekt a do­
plnil, že má ambice vdechnout prosto­
ru genius loci.
U filmu popisoval svoje návrhy, které
jsou patrné na fotografiích. Oploce­
ní jako palisádu, tři symboly vstupních
bran, parkoviště, sportoviště, upra­
vené nábřeží, kulturní zónu navazují­
cí na řadu sdružených chat a skanzen,
kam by se přesunuly současné dřevěn­
ky, které mají historickou hodnotu, re­
stauraci v podobě gorolského klobou­
ku se zkříženými sekyrkami na střeše
či zastřešený most, který by při akcích
mohl sloužit jako malá galerie. „Sou­
částí areálu by samozřejmě byla trafo­
stanice, čistička odpadních vod, osvět­
lení, lavičky, stání pro kola, odpadkové
koše, bezbariérové přístupy a tak dále.
A bydlel by tam správce,“ uvedl Haltof.
Vysvětloval také přítomným, proč
navrhl zastřešení amfiteátru z kovu.
Dřevěná konstrukce by totiž vyžado­
vala velké množství podpůrných slou­
pů mezi diváky. „Vycházel jsem z mož­
ností materiálů a jejich funkčnosti.
Rád bych zachoval historické a kultur­
ní jádro areálu, ale nejsem pro to, aby­
chom stavěli středověk,“ uzavřel svůj
výklad architekt a čekal na odezvu.
Kladných a nadšených ovací se však
nedočkal.
Musí se to předělat
„Nazvat náš areál táborem se mi
vůbec nelíbilo. Ani si nemyslím, že by
navrhované stavby pasovaly do tohoto
konkrétního místa. Je třeba akceptovat
terén. Jsem přesvědčen, že právě jeho
nerovnost a rozmanitost dělá areál zají­
mavým. Jsem proti jeho zarovnání. Pro
mě je studie nepřijatelná,“ sdělil zastu­
pitel Lech Niedoba.
Zástupce PZKO Leszek Richter
návrh vnímá také jako neporozumění.
„Gorolský svátek mezi betonem a ocelí
nepřipadá v úvahu. Možná by se studie
hodila v Havířově nebo Frýdku-Místku,
ale ne tady u nás. Ten projekt se sem ab­
solutně nehodí. Areál je postavený jako
gorolská osada, v tom je jeho kouzlo,
za kterým jezdí i lidé zpoza hranic. Jak
by asi vypadalo, kdyby se v takové mo­
derně stříhaly ovce a vyráběl sýr. Jako
pěst na oko,“ oznámil Richter.
O něco mírněji se vyjádřil Antoni
Szpyrc. Studii ocenil jako svěží a výbor­
nou. „Líbí se mi. Kdybychom tady nic
neměli, bereme ji všemi deseti. Městský
les to není jen Gorol. Nechceme nego­
vat změnu areálu, ale opravdu bychom
chtěli zachovat terén a historický i kul­
turní duch Městského lesa. Pan archi­
tekt si se studií dal moře práce. Škoda,
že se nejdříve neporadil s námi, že nás
nevzal s sebou, abychom si areál pro­
šli společně a diskutovali o něm přímo
na místě. V podstatě se dá říct, že ani
netrváme na úplném zakrytí hlediš­
tě. Prostě i já jsem pro, aby se studie
předělala a více zohlednila současnou
podobu a ráz areálu a více pasovala
do přírodních podmínek,“ konstatoval
Szpyrc.
Jak doplnil místostarosta Jablun­
kova Petr Gawlas, město určitě nepů­
jde proti názoru obyvatel, organizací
a spolků. „Vytvořili jsme pracovní sku­
pinu a na poslední radě v říjnu vyhlá­
síme architektonickou soutěž. Osloví­
me více architektů i třeba tady kousek
za hranicemi, kteří už podobné stavby
mají za sebou. Jejich návrhy pak před­
stavíme lidem, ať sami hlasují, jak by
měl Městský les vypadat. Navíc potře­
bujeme znát i názor mladých lidí, třeba
je úplně jiný,“ poznamenal Gawlas.
Dodal, že nyní potřebuje mít Jablunkov
v ruce nějaký orientační návrh projektu
pro ministerstvo a teprve potom se po­
kusí získat peníze z evropských fondů.
Například v rámci česko-polské spolu­
práce. FOTO | JANA GARTNEROVÁ
STUDIE | VLADIMÍR HALTOF
7
STRANA
8
30. ZÁŘÍ 2014
ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
„Koupím
„
hudeb. nástr., super stav i poškozené, harmoniky, housle, basu, violu,
klarinety, trubky a mnoho dalších.
Tel.: 608 374 432.
„Koupím
„
starožitnosti, hodiny, hodinky,
sklo, porcelán, pohlednice, vyznamenání
a vojenské věci do r. 1945. Tel.: 608 374 432.
PRODEJ
„Prodej
„
barev, omítkovin, ceny již od 25
Kč/kg, doprava do 1,5 t zdarma. Inf.:
603 522 584.
„Prodám
„
konzoli Sony PS3 12GB, 3 měsíce stará, málo používaná, záruka, 2 ovladače + 3 hry. Tel.: 739 675 425.
„Prodám
„
nový křovinořez zn. Avenberg
Varadero, obsah válce 51,7 cc. Cena 2.200
Kč. Tel.: 723 191 641.
„Prodám
„
soustruh na dřevo, 220 V, točná
délka 1000 mm, průměr 350 mm + sada 8
dlát. Vše nepoužité. Tel.: 608 947 464.
„Prodám
„
el. svářečku, 380/220 V, Einhell
Euro Master CN 160 + maska, plynulá regulace. Tel.: 608 947 464.
„„
Prodám levně rustik. nábytek - rozkládací stůl, skleněná vitrína s osvět., otočný stojan na CD, 2 skřínky.
Tel.: 731 779 683.
VZPOMÍNKY
„Prodám
„
kočárek Teutonia Elégance,
hlub. a sport. korba, vč. doplňků, pův. cena
32.000 Kč, nyní 4.900 Kč. Tel.: 736 627 171.
„Prodám
„
česnek bez chemie.
Tel.: 702 905 677.
„Prodám
„
alu kola 15 s roztečí 4x114,3 - 4
ks + letní pneu Fulda, 205/55 R15.
Cena 8.000 Kč. Tel.: 739 739 409.
„Přenechám
„
a odprodám zavedené kadeřnictví ve starém Třinci Na Růžku od
nového roku. Více info na 775 190 995.
„Prodám
„
starší tabule skla tloušťka 4
mm, d. 142 cm, š. 45 cm, vhodné na skleník, 60 ks, cena 50 Kč/ks. Tel.: 792 360 897.
ZVÍŘECTVO
„Prodám
„
selata mangalice.
Tel.: 606 105 381.
AUTO-MOTO
„Prodám
„
Škoda Fabia Combi 1.4 Mpi, r. v.
01, v dobrém stavu, barva bílá, cena
67.000 Kč. Tel.: 792 360 897.
„Prodám
„
Felicia 1.3 Mpi, r.v. 99, ve výborném stavu, naj. 117 tisíc km, TZ, modrá metalíza, cena 35.000 Kč. Tel.: 605 820 223.
„Prodám
„
starší převodovku na Felicia
1.6, cena 2.000 Kč, alternátor Bosch 70 A,
cena 500 Kč Tel.: 792 360 897.
PNEUSERVISLEVNE.CZ
AKČNÍ CENY ZIMNÍCH PNEU
R13-165/70 - 710 kč
R14-165/70 - 750 Kč
R15-195/65 - 850 Kč
R16-205/55 - 950 Kč
R17-225/45 - 1.150 Kč
Český Těšín
Masarykovy sady
Tel: 702 42 42 42
PneuservisLevne
Email: [email protected]
Přezutí 4 plechových kol – 380 Kč
Přezutí 4 ALU kol – 480 Kč
„Výkup
„
aut a přívěsných vozíků od r. v.
1995 i na LPG, přijedu k vám, platba hotově. Možnost ekologické likvidace!
Tel.: 777 333 973, 608 877 026.
www.vykupaut.eu.
Odešel, ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
Dne 2. října vzpomene 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil pan
BYTY
Ervín Kleis z Třince.
„Prodám
„
dr. byt 2+1 s balkonem v Třinci
u Slovanu. Nová okna, el. a plyn. Nízký
nájem. Cena 640.000 Kč. Tel.: 606 854 825,
720 205 319.
S láskou vzpomínají manželka Věra, dcera
Iveta a synové Radim a Luboš s rodinami.
„Prodám
„
byt 2+1 v Č. Těšíně. OV, centrum, cihl. zástavba, 100 m2, 2. patro. Po
rekonstr. Cena 1.200.000 Kč.
Tel.: 608 377 493.
NEMOVITOSTI
„Prodám
„
garáž na Borku, větších rozměrů, el., studna a rampa. Tel.: 606 481 690.
PRONÁJMY
„Firma
„
Remer s.r.o. pronajme nebytové
prostory v Třinci, ul. Kaštanová 182. Zn.
nejnižší cena nájmu v Třinci. Bližší informace tel.: 558 332 902.
„Pronajmeme
„
byt 4+1, 90 m2 v TřinciLyžbicích (Slovan), po rekonstrukci, nájemné 7.900 Kč. Info na tel.: 558 339 900.
ZAMĚSTNÁNÍ
„Přivýdělek
„
10-15 tis. Kč.
Tel.: 602 559 513.
„Firma
„
Top-Steel Bohemia s.r.o., provozovna Třinec-Podlesí hledá pracovníky
na pozici: svářeč, přípravář. Praxe vítána.
Nástup možný ihned. Tel.: 608 601 878.
„Stavební
„
firma CIESLAR, s.r.o., se sídlem
v Bystřici, přijme do pracovního poměru
klempíře nebo absolventa střední průmyslové školy stavební, který by měl zájem naučit se a dlouhodobě dělat práci
klempíře. Kontakt: tel. 777 148 096, e-mail: [email protected]
„Firma
„
Rotto, spol. s r.o. přijme brigádníky na úklidové a pomocné práce na stavbách po celé ČR (jezdí se v turnusech).
Ubytování a dopravu hradí firma. Bližší
informace na tel.: 774 897 154.
SLUŽBY
„Přeprava
„
osob mikrobusy, vnitrostátní
i mezinárodní. Tel.: 777 210 043.
„Provádím
„
montáže oken, dveří, zateplení fasád (zel. úsporám), dokončovací
práce, koupelny atd. Tel.: 603 522 584.
„Máte
„
párty? Čekáte návštěvu? Naše
nabídka: hotová mražená jídla, denní
menu, obložené studené mísy, jednohubky, chlebíčky, pečené kýty, krůty,
selata aj. pochutiny dle vašich požadavků. Dovoz pečených specialit do Třince,
Jablunkova a Českého Těšína zdarma.
Dodáváme vždy čerstvé i o víkendech
a svátcích. Objednávky a informace:
605 180 266, www.mrazenky.cz.
„Fotograf:
„
WWW.Adamek.BIZ/photo.
Třinec, ul. Míru 3
tel.: 777 707 865, 558 341 098
www.scomplet.cz [email protected]
KOMINICTVÍ TŘINEC
„Kosení
„
trávy, upravyzelene.cz.
Tel.: 608 055 473.
„AUTOSERVIS
„
motoEvri nabízí TOP akci.
Nástřik podvozku a dutin za 1.500 Kč!
Sídlíme 50 m před vlak. nádr. v Konské.
Tel.: 734 339 653, www.motoevri.cz.
„Stříhání
„
psů – Jablunkov. Tel pro objednání.: 777 467 970.
„Interiérové
„
dveře české výroby
za nejlepší ceny. Volejte 776 73 83 73.
„Rychlá
„
půjčka pro každého.
Info: 702 842 471.
„Doprava
„
osob busem na Floru
Olomouc 3. 10. Obj. – tel.: 605 284 420.
OSTATNÍ
„Jste
„
na mat. či rodič. dovolené a chcete
si přivydělat? Pomoc v domácnosti.
Pokud jste z Návsí nebo Písku, volejte večer 604 754 498.
Solidní úvěr bez poplatků
Peníze na věci, bez kterých se
neobejdete, pro zaměstnance,
důchodce, živnostníky.
Volejte, nebo pište SMS
774 828 496
www.hotovost-vsem.cz
[email protected]
Přijímáme nové obchodníky.
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele.
•
•
•
•
Čištění a kontrola komínů
Bourání, zdění a opravy komínů
Vložkování komínů
Autorizované měření spalin
•
•
•
•
Frézování komínů
Revize komínů
Třísložkové komíny
Bezplatná prohlídka a poradenství
POSKYTUJEME ZÁRUKU 5 – 10 LET DLE TYPU KOMÍNU
Firma je zároveň výrobcem komínových vložek a komínových dílů. Všechny výrobky jsou schváleny Státním zkušebním ústavem Praha a jsou na ně
vystaveny certifikáty EU a prohlášení o shodě. Firma je dále držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007
UHELNÉ SKLADY
LEVNÉ ČERNÉ UHLÍ
Kostka – 450 Kč,
Ořech – 430 Kč,
Ekohrášek – 470 Kč,
Ekohrášek 25 kg v pytli – 540 Kč,
Flot – 250 Kč
Doprava ZDARMA
SLOŽENÍ UHLÍ PÁSEM
Tel.: +420 736 708 211 | www.levne-uhli.info
STRANA
30. ZÁŘÍ 2014
Kouzelná výstava o bylinách je k vidění v Jablunkově
Sněz nalačno kozí plíce
a neskončíš pod stolem
kárenská laboratoř z první poloviny 20.
století. Pro dětské či zvídavé návštěvní­
ky je zde vytvořen pracovní koutek.
Sbírky jsou z Ostravského muzea,
Muzea Těšínska a od soukromých sbě­
ratelů. „Příroda kolem mne opsala
okruh, který nemohu překročit. Sedím
v něm a učím se milovat život alespoň
pro jiné, když ne pro sebe,“ řekl směrem
k bylinám kdysi Karel Čapek. (JAG)
FOTO | JANA GARTNEROVÁ A IVA LUPKOVÁ
JABLUNKOV Aby se člověk
neopil, má sníst na lačný
žaludek kozí plíce, to jest jistý
prostředek. Toto a mnoho jiných
zajímavostí se dozvíte na výstavě Byliny a jejich dvojníci, která
je nyní k vidění ve výstavní síni
Muzea Těšínska v Jablunkově.
Zvlášť pro lidi, kteří věří na byliny
a zároveň je sami chodí sbírat, mohou
být informace užitečné. Dozvědí se
totiž o jejich dvojnících bez léčivých
účinků. Ty vybraly kurátorky na zákla­
dě morfologické podobnosti, zejména
listů a květů.
Léčivé rostliny jsou lidstvu známy
od nejstarších dob. Naši předkové je
užívali, aby se zbavili různých nemocí
a neduhů. Přípravou léčivých odvarů,
mastí a mazání se zprvu zabývali koře­
náři a mastičkáři, časem se však léčivé
rostliny staly předmětem cílevědomého
zkoumání, pozorování a shromažďová­
ní poznatků, které se ústním podáním
předávaly z generace na generaci.
Později byly znalosti o léčivých byli­
nách zachyceny i v písemné formě, nej­
častěji ve starých herbářích. Postupem
doby se z léčivých rostlin podařilo izo­
lovat řadu účinných látek, používaných
k výrobě léčebných prostředků v růz­
ných formách.
Výstava představuje nejen byliny na­
sbírané z lesních, lučních a polních bio­
topů, ale také z míst silně ovlivněných
člověkem, jakými jsou rumiště a pří­
městské části. Znázorňuje význam
sběru, zpracování a používání léčivých
bylin v minulosti jako běžné činnosti
tehdejšího každodenního života. Využi­
tí jejich léčivých účinků podkresluje lé­
PROGRAM / VÍCE NA WWW.IHORIZONT.CZ
DIVADLO
ČESKÝ TĚŠÍN
Těšínské divadlo
„„ DRZEWA UMIERAJĄ STOJĄC
Sobota 4. října v 17.30. Premiéra polské scény
„„ PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Neděle 5. října v 17.30.
Představení české scény
KINO
TŘINEC
„„ FAKJŮ PANE UČITELI
Úterý 30. září v 17.30 a 20.00. Středa 1. října
v 17.30. Německá komedie. Český dabing.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné 110 Kč
Filmový klub
„„ TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA
Středa 1. října ve 20.00. Český
dokument. Vstupné 80/110 Kč
„„ LABYRINT: ÚTĚK
BYSTŘICE
Čtvrtek 2. až neděle 5. října v 17.30.
Americký akční sci-fi film. Mládeži
přístupný. Vstupné 120 Kč
„„ RANHOJIČ
„„ MÍSTA
Sobota 4. října v 18.00. Dobrodružný příběh.
Mládeži do 13 let nepřístupný. Vstupné 40 Kč
ČESKÝ TĚŠÍN
Čtvrtek 2. až neděle 5. října ve 20.00.
Český film. Mládeži do 12 let
nevhodný. Vstupné 110 Kč
„„ LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
„„ 7 TRPASLÍKŮ
„„ NAŠE KLÁRA VE DNE
ŠIJE, V NOCI PÁRÁ
Do středy 31. prosince
JABLUNKOV
Výstavní síň Muzea Těšínska
„„ Z MINULOSTI JABLUNKOVA
A OKOLÍ
Stálá expozice
„„ LÉČIVÉ ROSTLINY
A JEJICH DVOJNÍCI
Do neděle 1. února
TŘINEC
Muzeum Třineckých železáren
a města Třince
„„ DĚJINY TŘINECKÝCH
ŽELEZÁREN A MĚSTA TŘINCE
Stálá expozice
Čtvrtek 2. a pátek 3. října v 17.45.
Americké romantické drama. Mládeži
do 12 let nevhodný. Vstupné 110 Kč
Pátek 3. až neděle 5. října v 15.30. 3D
projekce. Americká animovaná komedie. Český
dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč
„„ JOSEF NOVICKÝ – JAK HO
„„ DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
„„ 22 JUMP STREET
„„ JAROSLAV TOMICZEK
Čtvrtek 2. a pátek 3. října ve 20.00.
Koprodukční thriller. Mládeži do 15
let nevhodný. Vstupné 110 Kč
„„ 7 TRPASLÍKŮ
Sobota 4. a neděle 5. října v 15.45.
Německý animovaný film. Český dabing.
Vstupné 120 Kč, děti 110 Kč
„„ LABYRINT: ÚTĚK
Sobota 4. a neděle 5. října v 17.45.
Americký thriller. Mládeži do 12
let nevhodný. Vstupné 110 Kč
„„ ZMIZELÁ
Sobota 4. a neděle 5. října ve 20.00.
Americké drama. Mládeži do 15
let nevhodný. Vstupné 120 Kč
JABLUNKOV
„„ ZTRACEN 45
Středa 1. října v 19.30. Český dokument.
Mládeži přístupný. Vstupné 40 Kč
„„ DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Neděle 5. října v 17.00 a 19.30.
Česká komedie. Mládeži do 12 let
nevhodný. Vstupné 40 Kč
Pondělí 6. až středa 8. října v 17.30.
Americká akční krimi komedie. Mládeži
do 12 let nevhodný. Vstupné 80 Kč
„„ KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
Pondělí 6. až středa 8. října ve 20.00.
Americká romantická komedie. Mládeži
do 12 let nevhodný. Vstupné 90 Kč
KONCERTY
NEZNÁTE (I ZNÁTE)
Do pátku 31. října u makety TŽ
Do úterý 30. září v Galerii Na schodech
Kavárna Pamoja
„„ KATEŘINA PODOLEWSKA
– PORTRÉTY
Výstava potrvá do pátku 31. října
KULTURNÍ AKCE
ČESKÝ TĚŠÍN
ČESKÝ TĚŠÍN
KaSS
Jazzklub
„„ FASHION DAY
„„ EX-TEND + NEPŘIJATÝ HOVOR +
WHITESNAKE TRIBUTE BAND
Pátek 3. října ve 20.00
VÝSTAVY
Sobota 4. října v 16.00. Módní přehlídka
DOLNÍ LOMNÁ
Areál u muzea
„„ VI. EUROREGIONÁLNÍ JARMARK
Sobota 4. října
ČESKÝ TĚŠÍN
MOSTY U JABLUNKOVA
Výstavní síň Muzea Těšínska
PZKO
„„ OBRÁZKY Z MINULOSTI
„„ GOROLSKÝ KROJ – OBMĚNY
TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA
Stálá expozice
TĚŠÍNSKÉHO KROJE U GOROLŮ
Sobota 4. října v 16.00. Přednáška
SUDOKU
9
STRANA
10
30. ZÁŘÍ 2014
STALO SE V MIMULÉM STOLETÍ
PO NASZYMU
Stroj jí rozdrtil ruku
Starka wichrzica
Anna Bierska z Návsí pracovala v ci­
helně Emanuela Bullawy v Jablunkově,
avšak 16. září 1898 jí stroj rozdrtil ruku.
Skončila v nemocnici Konventu alžběti­
nek, kde po čtyřech dnech zemřela.
Peršan v Karviné
Neznámý cizinec, který neovládal
žádný ze západoevropských jazyků, se
v září 1904 objevil v Karviné. Proto­
že se choval podezřele, zatkl ho stráž­
ník a musel strávit noc v policejní cele.
Z dokladů, které měl u sebe, muži záko­
na zjistili, že se jedná o občana Persie,
který měl namířeno do Berlína.
Rozšíření chaty na Lysé
Útulna na Lysé hoře byla rozšířena. Slav­
nostní otevření přistavěné části se kona­
lo 3. září 1911 za účasti mnoha turistů.
Zmíněná chata vyrostla na nejvyšším vr­
cholku Moravskoslezských Beskyd v roce
1895 z iniciativy turistů z německého
sdružení Beskiden-Verein. Až do rozpa­
du Rakouska-Uherska nesla jméno před­
posledního těšínského knížete Albrechta,
který zemřel krátce před jejím otevřením,
18. února 1895 během pobytu v seve­
roitalském Arco. V roce 1972 bývalá Al­
brechtova útulna vyhořela.
Postřelen během houbaření
Pan Kuta sbíral v září 1913 houby v lese
u Michálkovic (nyní součást Ostra­
vy). Během houbaření na něho vystře­
lil hajný, domnívaje se, že střílí na zvěř.
Houbaře zasáhl do pravé ruky.
Zachutnalo jim psí maso
Hospodskému Lancerovi v Německé
Lutyni (nyní Dolní Lutyně) se v září
1913 ztratil jeho bernardýn. Vzhle­
dem k tomu, že v obci žila hornická ro­
dina Małků, o které bylo známo, že ne­
ÚTULNA. Kolorovaná pohlednice z roku 1918 zachycuje bývalou útulnu arcivévody Albrechta na Lysé hoře. V roce 1972 tento architektonicky zajímavý
objekt zničil požár. FOTO | ARCHIV
pohrdnou psí pečínkou, pan Lancer
inicio­val v jejich obydlí domovní pro­
hlídku. Naporcované psí maso se sice
u nich našlo, nepodařilo se však proká­
zat, že se jednalo o Lancerova psa.
Nechtěla za mříže
Josefa Martinková ukradla 6. září 1913
v jedné hospodě na Saské kupě v Těší­
ně ubrus a ještě pár maličkostí. Zadrže­
la ji však služka z hospody a ukradené
věci jí sebrala. Zároveň přivolala poli­
cistu Szymika. Třicetiletá zlodějka se
však nemínila nechat zadržet. Muže zá­
kona nejdřív zahrnula vulgárními na­
dávkami, potom se mu pokusila roztr­
hat uniformu. Vzhledem k tomu, že byla
těhotná, policista se zdráhal použit do­
nucovacích prostředků. Když se mu ko­
nečně podařilo agresivní ženštinu do­
stat na policejní stanici, ta se chopila
židle, aby se dostala na svobodu. A tak
policisté byli nuceni jí nasadit pouta.
Nebyl to její první konflikt se zákonem,
soudně trestána byla už v minulosti.
Nepřiměřená rychlost
příčinou nehody
Pět vojáků z těšínských kasáren jelo
v září 1919 v plném trysku ve voze ta­
ženém dvěma koňmi po Głęboké ulici.
Během jízdy dva z nich vypadli na dlaž­
bu, kousek níže také zbývající tři. Všich­
ni utrpěli vážná zranění, převezli je
do kasáren, kde se jim dostalo potřebné
péče ze strany vojenských lékařů.
Když se koně leknou slona
Kočí Ondřej Mokrý převážel v září 1921
vozy cirkusu Kludský od nádraží v le­
vobřežním Těšíně na místo představe­
ní. Během přepravy se ale splašily koně,
údajně se lekly slona. Mokrý se v nastalém
zmatku dostal mezi vozy. Utrpěl vážná
vnitřní zranění, po několika hodinách ze­
mřel v nemocnici.
ČESLAV GAMROT
Możne je, że se gdosi pomyśli, że to przeganióm, jak naszóm starke my w rodzinie
pomianowali „wichrzica“. Naszo starka już łod mała była taki herszt - prawiła mama Kasi. A kaj sie starka przeżynie,
tam sto roków trowa nierośnie, a czym je
starszo, tym je gorszo. Jak roz też na jesiyń
sie rychtowała do kómpieli, to cało naszo
rodzina miała co robić. Wszystkich postawiła do haptaku jako na wojnie i wszystko se zorganizowała, a to kosmetyczke,
a to fryzyjerke i tak dali. Mama jóm woziła łod jagi do magi, potym dalszy dziyń jóm
ziyńć wióz do miasta na pedikure. Zaś było
źle, bo ji przebiydnie nalakowali pazury
na rynkach i nogach. Kasia ji narychtowała kufer i pumógła poukłodać lónty, ale
katać też tam, zaś to było źle poukłodane. Wysypała kufer na łóżko i na nowo to
lifrowała sama do tego kufra. „Dy sama,
tóż sama - prawiła Kasia - ale starka, dej
pozor, cobyś tyn cug do tych kómpieli chyciła, bo wiela czasu już nimosz“. Przi pożegnaniu wszyscy stoli jako świyczki i starke posłóchali, co majóm dóma robić, jak
ji niebeje. Tóż głównie wybiyrać poczte
ze skrzinki, zalywać kwiotka w jizbach,
kwiotka na polu na łoknach gnojić, uciyrać
proch na szyfónerach i wyciyrać. Do cugu
jóm musieli wysadzić, bo wożyła przez metrak, a jak za nióm sie dwiyrze wagóna zatrzasły, radowali sie jako małe dziecka.
Jyny jako sie prawi: Człowiek zamiyrzo,
a żywot zmiynio. Co jyny do tych kómpieli
dojechała, doma już zwónił telefón: „Dostała żech małóm jizbe na drugim piyntrze. A ku wszystkimu przed łoknym móm
wielki stróm, ani słóneczko mi niezaświyci“. – „Na dyć popytej, łóni ci pokój wymiynióm“ - prawiła Kasia. – „Tam już żech
była. Siedzi tam taki stare chłopisko i tyn
mi prawił: madam, to łażyni po tych schodach bedzie do was dobre na schudniyni.
(sázené vejce, šunka, sýr, rajčata, salát, dressing)
SENDVIČ S VEJCEM
(kuřecí steak, sýr, rajčata, okurka, salát, dressing)
SENDVIČ S KUŘECÍM STEAKEM
(kuřecí prso, gorgonzola, rajčata, rukola, salát, dressing)
Nó nierypniesz jednóm takimu pierónowi“ - wściykała sie w telefónie. Drugi dziyń
rano już zaś zwóniła: „Dali ku mie stare
babsko, smerdzi jako świnia w chlywku,
jisto sie niemyje. Dziywcze, jo niewiym, czy
to tu wydzierżym“. – „No starka, musisz
wydzierżeć, dyć ty procedury potrzebujesz,
sama żeś prawiła, jako sie do tych kómpieli
cieszysz, a ty sie jyny skarżysz“.
Dziyń było cicho jako przed burzóm.
Kasia wylazła z łóżka, czy gore, czy
co. Zwónił zaś telefón, jasne, starka!
– „Mało co to babsko smerdzi, wiecznie chlado łokulory, bo szpatnie widzi,
ku wszystkimu na noc do szklónki łod
zymftu dowo zymby. Prawiłach ji, że
taki moresy ciyrpieć niebedym, bo jo
też ty sztuczne zymby dowóm na noc
do szklónki, ale schowiym jich do szafy.
Ku wszystkimu chrapie a jeszcze i pierdzi, jako jo to tu móm wydzierżeć“. –
„Starka, kup se do uszy szpunty abo
napchej se do uszy wate“. Niedała sie łobałamoncić żodnymi rzeczami. Dalsze
dni to było stejne. Fórt wszystko było złe,
wszyscy ji tam ubliżowali, krytykowała
łobsłóge i jedzyni, mało procedur dostała, bo ta czuchma, co z nióm je na jizbie,
mo ło dwie procedury wjyncyj.
Po szterności dniach Kasia już to niewydzierżała i telefón wypła. - „Starka przijedzie podlyczóno, a mie zawrzóm jisto
na psychine“ - prawiła Kasia. Po szterności dniach starka sie wróciła do dómu,
przijechała z kufrym ze sztacyjónu
taksikym. Bezmala sie tam ze wszystkimi
powadziła i z panym prymarzym. Jeszcze
była na tyn incydynt hónorowo. Ale prawi
sie tak: Łogibej mie, mamko, jak mi beje
Janko, jak mi beje Jano, niełogniesz mie,
mamo“. I tak też to było. „Wichrzica“
dóma na nowo panowała.
ZDROWI WAS HANKA OD OLZY
KUŘECÍ SENDVIČ SE SÝREM S MODROU PLÍSNÍ
SENDVIČ S TUŇÁKEM
(tuňák, sýr, červená cibule, rajčata, okurka, salát, hořčice)
STEEL SENDVIČ
(kuřecí prso, křupavá slanina, sýr, opečená cibulka, rajčata, salát)
VEGETARIÁN SENDVIČ
(grilovaná zelenina-cuketa, paprika, rajčata; sýr, dressing)
STRANA
30. ZÁŘÍ 2014
11
Svoje mety testovali
v lese nejen muži a ženy
NÝDEK Olympiáda v lese neboli
Našemety v Nýdku-Hluchové
dokázala rozhýbat mladé, staré,
štíhlé i nositele nějakého toho
kila navíc. Dokonce způsobila,
že jeden senior odhodil berli.
Plošná inzerce: Karel Beličin
Tel.: 733 612 811, e-mail: [email protected]
V hodu oštěpem, diskem a vrhu
koulí bojovali muži, ženy, děti, kmeti.
Ze všech sil se snažili napodobit Že­
lezného, Fibingerovou či Daňka. Je­
jich výkony oscilovaly mezi 3,49
metru (vrh) a 40,65 metru (hod). Po
těžkých disciplínách se zároveň testo­
vala lukostřelba. Jen šípy už asi nikdo
nedohledá. Olympijské odpoledne za­
vršil fotbalový rej – všichni za jedno­
ho, jeden za všechny. Pro zajímavost
– lesní hřiště si před kláním museli
nadšenci pokosit.
Individuální výkony i pořadí zůstaly
raději tajné. Pro zvědavce a přátele piva
jsou k nahlédnutí v hostinci na Kolibis­
kách. Akci dominoval olympionik a me­
dailista z mistrovství Evropy Lubomír
Nádeníček. Znalci neopomněli dodat,
že v těchto dnech se dožila 92 let Sle­
zanka z Karviné Dana Zátopková, naše
olympijská vítězka v hodu oštěpem
z Helsinek, manželka ještě úspěšnější­
ho už nežijícího atleta Emila Zátopka,
narozeného ve stejný den před 92 lety.
„Takže Našemety se tak trochu konaly
i na jejich počest,“ řekl za organizátory
Zdeněk Macošek.
Dodal, že nejpozději za čtyři roky,
tedy opět v olympijském mezidobí,
je možné zapátrat v údolí Hluchové
po hřišti Na Milířích (známém i pod ná­
zvem Maracaná kvůli neomezené kapa­
citě diváků) a vyzkoušet si svoje mety.
Leží v nadmořské výšce 575 m a tam vý­
konům napomáhá i řidší a čistší vzduch
a také slabší gravitace. (JAG)
FOTO | JANA GARTNEROVÁ
KULTURA
9. 10.
17. 10.
20. 10.
26. 10.
29. 10.
10
ŘÍJEN 2014
PETR MALÁSEK & F. KOP QUARTET
NO NAME
PARTIČKA
SINDIBÁD MOŘEPLAVEC
VŠECHNOPARTIČKA
Jazzový večer
PŘEDPLATNÉ
Akustic tour 2014
Koncert úspěšné slovenské kapely
R. Genzer, M. Suchánek, I. Chmela a O. Sokol
Improvizační show
Na motivy pohádek Tisíce
a jedné noci • Divadlo Scéna Zlín
PŘEDPLATNÉ
Talkshow K. Šípa a J. A. Náhlovského
Akce v pronájmu
KURZY a SEMINÁŘE
7. 10. MALÁ ŠKOLA REKLAMY A MARKETINGU
7. 10. JÓGA PRO ZDRAVÍ
23. 10. UMĚNÍ VYJEDNÁVAT I.
7. – 9. 10.
TIP
MUDr. Halina Dordová
Interaktivní seminář techniky
vyjednávání • 23. – 24. 10.
MUZEUM TŽ A MĚSTA TŘINCE
10. 10. STŘEDOVĚK
Plnit přání a zachovávat hodnoty
Zavolejte nám:
608 918 056
www.portas.com
ESOTERIKA
2. 10. UMĚNÍ ŽÍT
22. 10. VNITŘNÍ DÍTĚ
Přednášející Ing. Zdeňka Jordánová
dveře • domovní dveře • schody • stropní podhledy
PORTAS Limberg s.r.o.,
ul. Železniční 504,
Frýdek-Místek
Jednicka
ˇ na renovace v Evropeˇ
• Bez špíny a hluku • Pevné ceny • Kvalita již 40 let
Přednášející Míla Lukášová
PŘIPRAVUJEME
Navštivte naši vzorkovnu:
Odborný závod
10. 10. – 15. 3.
ve Velké a Malé výstavní síni
14. 11. POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Prodej vstupenek:
On-line: www.vstupenky.trisia.cz
Pokladna:
pondělí–čtvrtek • 9.00–17.00 hodin
pátek • 9.00–13.00 hodin
a jednu hodinu před začátkem akce
Změna programu vyhrazena
M
í
iáln
ed
par tner
Hrají: S. Stašová,
P. Nárožný
TIP
STRANA
12
30. ZÁŘÍ 2014
Azimut s rekordní účastí
TŘINEC Celkem 1557 dětí
z 19 základních škol se minulý
týden zúčastnilo 39. ročníku
Beskydského azimutu mládeže v orientačním běhu.
Akce, kterou zaštítil svou přítomnos­
tí režisér a herec Jakub Kohák, byla za­
řazena do projektu České unie sportu –
Sportuj s námi. Tratě o délce 1,5 km (1
– 3 třída) a 2,7 km (4 – 5 třída) byly vy­
tyčeny v lesoparku. „Doposud se počet
přihlášených závodníků pohyboval
kolem dvanácti set. Letos přijeli běžci
z blízkého i širokého okolí. V šesti vě­
kových kategoriích startovalo 1557 dětí
z 19 škol, čímž byl překonán dosavad­
ní účastnický rekord,“ poinformovala
Anna Gavendová, předsedkyně třinec­
kého oddílu orientačního běhu. Slav­
nostní vyhlášení vítězů se bude konat
v pondělí 6. října od 13.00 hodin v lout­
kovém sále KD Trisia.
Beskydský azimut ve výsledcích –
školy s počtem žáků do 150: 1. ZŠ Ko­
šařiska, 2. ZŠ Církevní, 3. ZŠ Bezru­
čova. Školy s počtem žáků nad 151:
1. ZŠ Slezská, 2. ZŠ D. a E. Zátopko­
vých, 3. ZŠ Bezručova. Výsledky jed­
notlivců – děvčata, 1. třída (156 star­
tujících): 1. Eva Szarzecová 9,08, 2.
Kateřina Walková (obě ZŠ Kaštano­
vá) 9,10, 3. Laura Vávrová (ZŠ Slez­
ská) 10,11. Děvčata 2. – 3. třída (283
startujících): 1. Petra Kreželoková (ZŠ
SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN
– SLAVIA HAVÍŘOV 83:60
Do nového ročníku oblastního přeboru druhé
třídy vstoupili basketbalisté Slavoje s nezměněným kádrem. Domácí vstoupili do utkání trojkami Domajera a Beiera, po úvodní vyrovnané čtvrtině vedli o čtyři body a ve druhé
díky akcím podkošových hráčů se dopracovali k poločasovému vítězství. Ve druhé půli si
Slavoj udržoval odstup, v poslední čtvrtině si
zahráli i hráči z lavičky.
Čtvrtiny: 20:16, 44:26, 61:43.
Č. TĚŠÍN: M. Ježek 20, Domajer 20, Bosák 19,
Kubien 14, Beier 3, Hadinec 3, Fukala 2, Balek
2, Valošek, Pavlady.
TJ SOKOL KRMELÍN – TJ TŽB TŘINEC 29:23
V souboji dvou celků, které by se chtěly
rvát o čelní třetiligové tabulky, byly k vidění dva odlišné poločasy. V tom prvním byli
lepší hosté z Třince hrající v neúplné sestavě,
ve druhém měli navrch domácí, kteří v první
desetiminutovce nasázeli Třineckým devět
branek.
Poločas: 12:13.
TŘINEC: Wojcik – Bystrianský 3, Kurzok 2,
Noga, Pleško, Vančo 9, Voborník 3, Zamarski
2, Trenér: Balwar.
JUDO
Pro závodníky oddílu Judo DDM Třinec začala druhá polovina soutěžního roku, na jejímž
konci proběhnou domácí šampionáty všech
věkových kategorií. Na turnaji Olympijských
nadějí v Dobré se třinecký klub umístil na celkové třetí příčce. Nejcennější kovy pro něho
vyválčili Helena Szokalová a Jakub Zogata,
stříbrem na ně navázali Zuzana Janiczková
s Pavlem Ševečkem a bronz přidal David Lupinski. V závodě Českého poháru v Brně, jenž
byl kvalifikací na mistrovství republiky, se prezentovalo 1145 judistů ze 120 oddílů z 11 evropských zemí. Mezi ženami získala prvenství
Adéla Szarzecová (juniorská reprezentantka
ČR), čímž si upevnila vedení v českém žebříčku žen. Stříbro přidala žákovská reprezentantka Zuzana Janiczková, které obsadila
sedmé bodované místo v soutěži dorostenek.
Jakub Zogata a David Lupinski vypadli hned
v úvodu turnaje.
(BA)
KOUPÁNÍ
HOST. Orientační běžci se setkali s hercem a režisérem Jakubem Kohákem.
FOTO | ARCHIV ODDÍLU
Bukovec) 9,21, 2. Miriam Zalisz (PZŠ
Nádražní) 9,22, 3. Kamila Kreželoko­
vá (ZŠ Bukovec) 9,25. Děvčata, 4. –
5. třída (295 startujících): 1. Zina Pin­
dorová (ZŠ Slezská) 14,24, 2. Lucie
Kaletová, Eliška Koštovalová (obě ZŠ
Košařiska) obě 15,20, 4. Romana Hal­
tofová (ZŠ D. a E. Zátopkových) 16,07.
Chlapci, 1. třída (168 startujících): 1.
Jakub Pilch (ZŠ D. a E. Zátopkových)
8,10, 2. Matěj Kunský (ZŠ Kaštanová)
8,32, 3. Jakub Zarzycki (ZŠ D. a E. Zá­
topkových) 8,46. Chlapci, 2. – 3. třída
(351 startujících): 1. Jakub Lipka 8,28,
2. Adam Bujok 8,31, 3. Jakub Byrtus
(všichni ZŠ D. a E. Zátopkových) 8,38.
Chlapci, 4. – 5. třída (304 startujících):
1. Paweł Mrózek (PZŠ Oldřichovice),
9,53, 2. Tomáš Kovařík 10,16, 3. Matěj
Sikora (oba ZŠ D. a E. Zátopkových)
11,41. Kompletní výsledky najdete na:
www.obtjtz.vtrinci.cz/BAM/. (BA)
Tel. : 558 339 734, mobil : 774 749 821, 604 638 317, mail: [email protected] Provoz pro veřejnost v pracovní dny od 15–16 hod.
BESI. Roční kříženka, milá a hravá,
hodí se na zahradu.
BÁRTEK. Pětiletý kříženec Parson
Russell teriéra, akční a temperamentní. FOTO | ANNA ADAMIECOVÁ
Sběrná
místa
pro řádkovou inzerci
Třinec
BASKETBAL
HÁZENÁ
Chcete psa nebo kočku? Navštivte třinecký útulek
ZAK. Mladý labradorský retrívr, odchycen 20. září na Kanadě.
FAKTA A VÝSLEDKY
ČESKÝ TĚŠÍN
Aquaerobik
ZŠ Pod Zvonek 1835, tel.: 552 322 301
Pondělí a středa od 19.00 do 20.00
Plavání pro těhotné
Plavání pro veřejnost
Pondělí od 16.00 do 17.00.
Pondělí od 6.30 do 7.30 a od 15.00
do 16.00, úterý od 15.00 do 17.00, středa
od 14.00 do 16.00, čtvrtek od 6.30 do 7.30,
od 13.00 do 14.00 a od 15.00 do 16.00,
pátek od 6.30 do 7.30 a od 13.00 do 16.00
a od 17.00 do 19.00, sobota od 10.00
do 12.00 a od 14.00 do 18.00 a neděle
od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00.
BYSTŘICE
Bystřice 848, tel.: 777 298 381
Pondělí od 6.00 do 12.30, od 14.30
do 16.00 a od 18.30 do 22.00, úterý od
6.00 do 12.30, od 14.30 do 16.00, od 18.00
do 19.30 a od 20.30 do 22.00, středa od
6.00 do 12.30, od 14.30 do 16.00 a od
18.30 do 22.00, čtvrtek od 6.00 do 12.30,
od 14.30 do 16.00 a od 18.30 do 22.00,
pátek od 6.00 do 12.30, od 14.30 do 16.00
a od 18.30 do 22.00, sobota od 6.00
do 22.00, neděle od 6.00 do 22.00.
Plavání pro dospělé
Pondělí od 18.00 do 19.00 ženy a od
20.00 do 21.30, úterý od 18.00 do 21.30,
středa od 18.00 do 19.00 a od 20.00
do 21.30, čtvrtek od 18.00 do 21.30,
pátek od 19.00 do 21.30, sobota od 12.00
do 14.00 a neděle od 12.00 do 14.00.
Aquaerobik
Úterý od 19.30 do 20.30.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Krystyna Baron
Vladislav Biolek
Kristina Brisudová
Alois Ćmiel
Emilie Kadlubcová
Anna Kuliková
Pavel Łaboj
Marta Macurová
Vladislav Maršálek
Pavla Niemczyková
Anna Nogová
Rostislav Očadlík
Karel Ostruszka
Eva Rybiařová
Vladislav Szlaur
Růžena Waloszková
88 let
84 let
67 let
86 let
84 let
84 let
73 let
77 let
78 let
82 let
86 let
83 let
99 let
86 let
61 let
86 let
Český Těšín
Třanovice
Hnojník
Jablunkov
Písečná
Jablunkov
Hrádek
Nýdek
Dolní Lomná
Vělopolí
Nýdek
Třinec
Bystřice
Bystřice
Návsí
Těrlicko – Hradiště
KUPON PRO OBJEDNÁVKU ŘÁDKOVÉ INZERCE
POČET OTIŠTĚNÍ
OD Prior, 2. patro. Odd. spodního prádla
Po–Pá900–1800
So 900–1200
Fa Lassco, bývalý hotel Slovan
Po–Pá800–1400
Příjem inzerce v redakci:
Út830–1400
Čt830–1400
Jablunkov
Novinový stánek EMKA (u pošty)
Po–Pá4.00–1800
So 530–1300
Ne 530 –1200
Český Těšín
Trafika Antrim (v budově kina Central)
Po–Pá600 – 1700
So600 – 1200
KOUPĚ
ZVÍŘECTVO
ZAMĚSTNÁNÍ nabídka
OSTATNÍ
PRODEJ
AUTO-MOTO
ZAMĚSTNÁNÍ poptávka
DAROVÁNÍ
BYTY
NEMOVITOSTI
SLUŽBY
PRONÁJMY
ÚDAJE O INZERENTOVI (není nutno vyplňovat, pokud inzerent nepožaduje vystavení daňového dokladu)
soukromá
komerční
0,- 18,0,- 36,0,- 54,0,- 72,18,- 90,36,- 108,-
30,61,91,121,151,182,-
ČERNÝ RÁMEČEK
+ 20,-
ČERVENÝ RÁMEČEK
+ 40,-
BAREVNÝ PODKLAD
+ 60,-
PŘÍJMENÍ, JMÉNO INZERENTA (NÁZEV ORGANIZACE):
ADRESA SÍDLA:
IČO:
DIČ:
CENA CELKEM
KČ
 Vydává PROREPO a. s., Třinec, IČ 61974528  Šéfredaktorka: Zuzana Sedláčková, [email protected]  Redaktoři: Jana Gartnerová, [email protected],
Halina Szczotka, [email protected] Roman Baselides, [email protected], Česlav Gamrot, [email protected]  Redakce a inzerce: nám. Svobody 527,
739 61 Třinec, (Hotel Steel, 11. patro) Tel.: 558 997 222, 608 332 286, fax: 558 997 221, e-mail: [email protected]  Plošná inzerce: Karel Beličin, Tel.: 733 612 811,
[email protected]  Sídlo vydavatele: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec  Vychází každé úterý na spádovém území měst Třinec, Jablunkov a Český Těšín.  Tiskne CZECH PRINT CENTER a.s.
 Rozšiřuje PNS a.s.  Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3. Příjem objednávek a reklamací:
www.postabo.cz, bezplatná telefonní linka 800 300 302, e-mail: [email protected]  Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatilem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.
 Cena pro předplatitele 9 Kč.  Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.  Otištěné materiály nemusí vyjadřovat názor redakce.  Horizont je vysázen převážně písmem Lido STF Střešovické písmolijny 
Sazba: David Stypka  Za obsah inzerátů odpovídá objednatel.  Registrační značka MK ČR E 12358 ISSN 1213-3426
STRANA
30. ZÁŘÍ 2014
13
Sobotní počasí fotbalu nepřálo. Zápasy Staré Město-Jablunkov a Mosty-Lučina byly odloženy.
Hráči Českého Těšína schytali bůra
KRAJSKÝ PŘEBOR
VENDRYNĚ – FRÝDLANT 1:1
„Pokud to vezmu matematicky, vy­
chází mi jednoduchá rovnice – v prvním
poločase jsme byli lepší my, ve druhém
dominoval protivník, takže výsledná re­
míza je zasloužená,“ řekl domácí lodi­
vod Zdeněk Černek. Oba celky si po­
mohly standardními situacemi, ta první
se povedla hostům. Druhá vyšla Ven­
dryni a jmenovitě Martinčíkovi, který
se trefil z trestného kopu. „Baron byl
faulován v pokutovém území, ale roz­
hodčí to vytáhl mimo velké vápno,“ po­
psal Černek, jemuž hnul žlučí i další
sporný moment. „Měli jsme kopat další
penaltu. Rozhodčí mi řekl, že Stoszek
spadl příliš ochotně. To si nemyslím,
to rozhodně není v Lukášově stylu. Ti,
co situaci viděli zblízka, mi potvrdi­
li, že to byl zákrok na penaltu. A pokud
Stoszek pád nasimuloval, rozhodčí mu
měl dát žlutou kartu,“ pokračoval Čer­
nek, který byl s bodem spokojen.
BRANKA: Martinčík. Poločas: 1:1.
VENDRYNĚ: Fuják – Buzek, Chle­
bek, Marek Samek, Fojcik – Kohut,
Hanus, Martinčík, Dawid – Stoszek,
Baron (75. Kajfosz). Trenér: Černek.
PETŘKOVICE – ČESKÝ TĚŠÍN 5:0
Na hřišti postupového favorita se
hráči Českého Těšína pěkně vybarvili.
Po jejich neprůchozí obraně nebylo ani
památky. „Soupeři jsme to ohromně
usnadnili. Nahráli jsme mu na pět gólů,
připsali jsme si pět asistencí. Jednalo se
o nevynucené individuální chyby, byl to
prostě totální výbuch, který si nedoká­
žu vysvětlit,“ kroutil hlavou nemile pře­
kvapený kormidelník Českého Těšína
Čestmír Kročil. Rozhodující moment
střetnutí nastal za stavu 1:0, kdy měl
Zábelka na noze vyrovnání, jenom­
že vystřelil vedle brány. Ve druhém po­
ločase rozjetí domácí nasázeli rivalovi
další čtyři branky a nakonec mu uštěd­
řili pětigólový debakl. „Při tom pátém
gólu se už na to obránci vykašlali, takže
domácí hráč pádil na bránu zcela sám,“
mávl rukou Kročil.
Poločas: 1:0.
Č. TĚŠÍN: Klepek – Fizek, Sta­
nowski, Žebrok (70. Konečný), Bolek
– Lojek, Šlavka (65. Vlachovič), Men­
drok, Hradečný (75. Bartoň) – Przy­
czko, Zábelka (60. Hanzlík). Trenér:
Kročil.
I. A TŘÍDA
BYSTŘICE – ČELADNÁ 2:2
Nabuzená Bystřice začala ve vel­
kém stylu, avšak z 25minutového ná­
poru branku nevytěžila. Hosté podnikli
první útok zakončený trestným kopem
a vedoucí trefou. Domácí oplatili stej­
nou mincí, Klár z půlky hřiště poslal
míč na M. Teofila, ten hlavičkoval, gól­
man míč vyrazil a Rusz ho vrátil za jeho
záda. Po pauze propásl dvě tutovky
Noga, poprvé nedokázal přehodit gól­
mana, a když už ho později obešel, trefil
z úhlu jen tyč. „To byl zlomový okamžik,
protože soupeře jsme měli na lopatě.
Kdybychom zvýšili, bylo by po něm,“
litoval trenér Bystřice Miloš Kolonič­
ný. Deset minut před koncem ho nád­
hernou hlavičkou po rohovém kopu
Opluštila potěšil Rusz. Na výhru to na­
konec nestačilo, hosté se vydali dopře­
du a svou kolmou akcí dotáhli do zdár­
ného konce. „Je pravdou, že nás třikrát
podržel brankář, ale kolik takových lo­
ženek za zápas jsme zahodili my,“ po­
steskl si Koloničný.
BRANKY: Rusz 2. Poločas: 1:1.
BYSTŘICE: Galusík – Sniegoň (55.
Očadlík), L. Teofil, Miroslav Samek,
Rusz – M. Teofil, Klár, D. Kantor, Bury­
an – Noga, Opluštil (80. J. Čmiel). Tre­
nér: Koloničný.
I. B TŘÍDA
HNOJNÍK – HORNÍ SUCHÁ 1:2
Začátek se lépe vyvedl Hnojní­
ku, Kušnirák vybídl přihrávkou mezi
beky rozběhnutého Hlávku a ten si
v koncovce počínal chladnokrevně.
Svou další možnost už Hlávka nezu­
žitkoval, po přímém kopu se netre­
fil ani Ganczarczyk. Ve druhém děj­
ství se dvakrát prosadili hosté, prvně
po nedůslednosti v domácí obraně
a podruhé po kiksu Kozla, který poslal
do sóla protihráče. Než se tak stalo,
neproměnili gólovky Kušnirák s Bau­
manem. „Přesně takhle se prohráva­
jí zápasy. Ten dnešní byl vyloženě re­
mízový, gólových příležitostí jsme si
více vytvořili my. Suchá byla v první
půli taková ospalá, ale po pauze se
probrala,“ řekl trenér Hnojníku Mari­
an Kuczynski.
BRANKA: Hlávka. Poločas: 1:0.
HNOJNÍK: Mrozek – Bauman, Gan­
czarczyk, A. Klus, Kozel – Hlávka, Kuš­
nirák, M. Stryja, Franek (68. Žajdlík)
– Papřok (65. T. Jaworek), M. Klus. Tre­
nér: Kuczynski.
HORNÍ ŽUKOV – PETROVICE 1:4
Žukov má pořád na svém bodo­
vém kontě nulu. Kdyby se hrálo jen 45
minut, měl by první tři body. Bylo by
to díky Martinčekovi, jehož tečovanou
střelu si jeden ze zadáků srazil do brány.
„Škoda, že jsme neproměnili další slib­
né možnosti. Kdybychom po poločase
vyhrávali 3:0, nikdo by nemohl říct ani
slovo,“ pozastavil se u první půle trenér
Žukova Martin Monczka. Jeho svěřenci
si počínali aktivně také po změně stran,
jenomže naráz přišly dva kiksy, které
jim vzaly vítr z plachet. Hosté strhli ve­
dení na svou stranu a v době, kdy už
zoufale útočící domácí hráli bez vylou­
čeného Pócoše, připojili další dva góly.
„Ale ty už nic neřešily, bylo to těsně
před koncem. Konečný výsledek ani
v nejmenším neodpovídá obrazu hry,“
konstatoval Monczka.
BRANKA: Martinček. ČK: Pócoš.
Poločas: 1:0.
PLICHTA. Fotbalisté Bystřice se rozešli smírně s Čeladnou. H. ŽUKOV: Revaj – Sojka, Szmek,
Benek, Jaromír Glac – Gulis (66. Reis),
Pócoš, Martinček, Rada – Jiří Glac,
Kallus. Trenér: Monczka.
PÍSEK – ORLOVÁ 2:2
Domácí remíza je považována
za ztrátu, ale když doma po poloča­
se prohráváte 0:2, smíříte se s ní snad­
něji. „Soupeř byl lepší jak rychlostně,
tak také na míči. Přijel s velmi dob­
rým mančaftem složeným z mladých
kluků,“ pochválil rivala domácí trenér
Vladislav Ligocki. Jeho svěřenci uděla­
li hrubku a podruhé inkasovali po rych­
lém protiútoku. Kajzar s Wolným s ne­
příznivým stavem nic neprovedli, takže
to nakonec zbylo na stopera Kapsiu,
kterého kouč vysunul na hrot. Byl to
dobrý tah, Kapsia znovu zamířil dva­
krát do černého (poprvé z penalty na­
řízené za faul na Niemiece a podru­
hé po trestném kopu Kajzara) a vydřel
pro svůj mančaft aspoň bod. „S ohle­
dem na průběh střetnutí remízu přijí­
máme,“ dodal Ligocki.
BRANKY: Kapsia 2. Poločas: 0:2.
PÍSEK: Kunák – Kapsia – L. Kantor,
Zahranik, Krzyžanek – J. Ligocki, Nie­
miec, J. Kajzar, Lubojacki (71. Karch) –
Wolny (65. Legierski), Zogata. Trenér:
V. Ligocki.
NÝDEK – HAVÍŘOV 5:1
Fotbalisté Nýdku zabrali v pravou
chvíli. „Konečně se nám dařilo, před­
vedli jsme po všech stránkách dobrý
výkon, rivala jsme vůbec nepouště­
li do šancí a vyhráli jsme naprosto za­
slouženě,“ bilancoval střetnutí vedou­
cí domácího celku Tomáš Michalík.
Na Spratkův rohový kop, po němž
míč proskotačil malým vápnem, si
u zadní tyče počíhal Cienciala. Před
pauzou Nýdek zúročil další standard­
ní si­tuaci, z půlky hřiště centroval Had­
rava, na míč si naběhl Tlacháč a přeho­
dil gólmana. To byl gól do šatny číslo
jedna. Branku do kabiny číslo dvě dali
z přímého kopu hosté. Nýdečtí z tempa
nevypadli, po obrátce Kocur zakon­
čil další standardku trefou do šibenice,
posléze Frýda dopřál premiérový gól
Czeczotkovi a v závěru střídající Přiby­
la podtrhl debakl hostů pátou brankou.
BRANKY: L. Cienciala, Tlacháč,
Kocur, Czeczotka, Přibyla. Poločas:
2:1.
NÝDEK: J. kantor – Kocur, Hadra­
va, L. Cienciala – Frýda (68. Konderla),
Mazurek, Spratek, L. Sikora (82. Rasz­
ka) – Czeczotka (82. Přibyla), Babilon
(68. P. Labaj), Tlacháč. Trenér: Mazu­
rek.
SMILOVICE – DOBRÁ 3:4
„Do utkání jsme vstoupili hodně
vlažně,“ mračil se trenér Smilovic Mi­
roslav Sikora. Jeho mančaft prospal za­
čátek, Dobrá brzy vedla už 0:2, popr­
vé zakončila kombinační akci a druhý
zásah přidala z desítky. A to nebylo
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
všechno, pár minut nato přišel zřejmě
rozhodující třetí gól. Smilovičtí se na to
však nevybodli a díky Dytkově dorážce,
který se nejrychleji zorientoval při záva­
ru, a Rajnochově hlavičce k tyči se vrá­
tili zpátky do děje utkání. Vítr z plachet
jim vzala čtvrtá branka, která padla
po změně stran. Poslední slovo měl
Rajnoch, druhým gólem v zápase sní­
žil na konečných 2:3. Nováček soutěže
hrál bez tahouna Jiřího Topiarze, který
poněkud nečekaně posílil Frýdlant zá­
polící v krajském přeboru. „Je to náš
nejzkušenější hráč, jeho absence byla
znát. Ve Frýdlantu bude do konce pod­
zimu a pak se uvidí,“ poinformoval Si­
kora.
BRANKY: Rajnoch 2, Dytko. Polo­
čas: 2:3.
SMILOVICE: Bašanda – Roman
Barteczek (57. Červenka) M. Topiarz,
Lipowczan – Svoboda, Balvar, Radek
Barteczek, Niemczyk (68. R. Cienciala)
– Gerlich, Rajnoch. Trenér: M. Sikora.
Zápasy Staré Město versus Jablun­
kov a Mosty versus Lučina byly odlo­
ženy z důvodu podmáčených hracích
ploch.
FOTBAL V OKRESE
Nebory – Hrádek 2:1, Nošovice – Ol­
dřichovice 0:1, Vendryně B – Vojkovice
3:1, Bukovec – Kunčice p. O. 4:1, Milí­
kov – Návsí 3:0. ROMAN BASELIDES
Hokejbalisté Třince nestačili na Plzeň
TŘINEC Znovu nic. Extraligoví hokejbalisté Třince neokusili
chuť vítězství ani na třetí pokus. Proti Plzni opět selhali
v koncovce a jsou bez bodu na posledním místě.
HBC ENVIFORM TŘINEC 1
HBC PLZEŇ 2
„Šance máme, ale zakončení nám
vázne. Soupeře přestřílíme, dovede­
me ho zatlačit, jenomže v Třinci jsme
na jeden gól vždy potřebovali milion
šancí,“ řekl s nadsázkou hrající šéf tři­
neckého klubu Patrik Cieslar a dodal:
„Nutně potřebujeme najít střelce. Ta­
kového, jakým byl Hudeček, který od
nás odešel. Snad se někdo takový brzy
objeví.“
GÓL. Třineckého brankáře jednou překonal Benedikt. FOTO | MARIAN KIEDROŇ
Cieslarovo volání vyslyšel pouze
útočník Szotkowski. Hráč, který
má předpoklady k tomu, aby se ka­
nonýrem stal, v prostřední periodě
umazal dvougólový náskok Plzně,
o který se těsně předtím zaslouži­
li Krch s Benediktem. Výsledkový
zvrat se nakonec nedostavil, hokej­
balisté Třince třetí prohru v sezoně
neodvrátili, a proto jsou bez jediné­
ho bodu na posledním místě extrali­
gové tabulky.
BRANKY A NAHRÁVKY: 23. Szot­
kowski (Tomis) – 17. Krch (J. Bene­
dikt), 22. J. Benedikt
TŘINEC: Gabriel – Konvička, Vašek,
Turoň, Filipek, Goldmann – Zvejška,
M. Říman, D. Říman – Tomis, Szot­
kowski, Samek – Toman, Drábik, Ci­
eslar. Trenér: Hořák. (BA)
STRANA
14
30. ZÁŘÍ 2014
Fotbalisté Táborska udrželi letošní neporazitelnost. Třinec poprvé prohrál na hřišti soupeře
Celek kouče Kalivody sežehl velký Mráz
TŘINEC Vytáhlý slovenský
rozhodla jedna standardní situace,
která byla asi i s faulem. První gól ovliv­
nil zápas na dlouhou dobu. Snažili jsme
se hrát ofenzivněji, ale šance nepři­
cházely. Rozhodujícím okamžikem byl
druhý gól po chybě v rozehrávce středo­
polaře Hupky. To byl klíčový moment,
který rozhodl celý zápas. Mužstvo Se­
zimova Ústí, které je velmi zkušené, si
už náskok pohlídalo. Chyb bylo mnoho
a soupeř je dokázal využít. Musíme se
z nich poučit a zapracovat na rozehráv­
ce,“ předsevzal si třinecký trenér Marek
Kalivoda.
BRANKY: 13. a 69. Mráz, 58. Trao­
ré – 90. Gavlák. Rozhodčí: Kocourek,
ŽK: Kubáň, Málek. Diváci: 403. Polo­
čas: 1:0.
TŘINEC: Bruk – Zawada (72. Lisic­
ký), Vomáčka, Čelůstka, Kubáň – Malíř
(63. Lukáš), Hupka, Matoušek, Ceplák
(63. Málek) – Joukl, Gavlák. Trenér:
Kalivoda. ROMAN BASELIDES
stoper Peter Mráz, kapitán
Táborska, se postaral dvěma
góly o to, že bodová série
Třince na cizích hřištích
skočila a naopak série jeho
týmu bez porážky pokračuje.
FC MAS TÁBORSKO 3
FK FOTBAL TŘINEC 1
Položit na lopatky Táborsko, někdejší
Sezimovo Ústí? Někdo takový, kdo by
to udělal, se v letošní sezoně prozatím
nenašel. Marně se o to pokoušel také
Třinec, který na jaře z jižních Čech odjel
se čtyřgólovým přídělem. Tentokrát to
bylo z jeho strany o něco lepší, ale i tak
na nezdolaného rivala neměl a utrpěl
třetí porážku v probíhajícím ročníku.
„Utkání jsme měli celou dobu pod
kontrolou. Odehráli jsme je relativně
tak, jak jsme potřebovali. K vítězství
jsme dokráčeli poměrně jistě. Zápas
se rozjížděl pomalu, po našem prv­
ním gólu soupeř nebyl schopen zvýšit
aktivitu. Radost mi kazí branka obdr­
žená v závěru, to je jediná kaňka. Pro
brankáře Michala Tomu by byla nula
důležitá,“ řekl trenér Táborska Petr
Frňka.
Jihočeši, kteří v týdnu po prohře 0:3
s Plzní vypadli z domácího poháru, já­
sali poprvé už po deseti minutách hry:
Džafič zahrával rohový kop, hlavičku
kanonýra Strnada Bruk ještě stihl vy­
razit, ale na dorážku kapitána Mráze už
byl krátký. Branka, která domácí celek
nastartovala, byla přinejmenším spor­
ná, neboť ještě předtím, než se míč do­
DALŠÍ VÝSLEDKY 8. KOLA DRUHÉ
LIGY: Táborsko Pardubice – Sokolov
SCHÁZÍ. Třinci citelně chybí zraněný střední záložník Martin Motyčka (vpravo). stal do sítě, byl nedovoleně atakován
třinecký Čelůstka.
Slaboučkou návštěvu na stadionu
Soukeník vyděsil třinecký Kubáň, do­
mácí brankář po jeho střele z dálky vy­
těsnil míč na rohový kop.
Než se naplnila hodina hry, Tábor­
sko zasadilo svému protivníkovi dru­
hou ránu – hosté zpackali rozehráv­
ku, míče se zmocnil rozběhnutý Traoré
a střelou po zemi přidal druhou bran­
ku. Třetí padla zhruba o deset minut
později – Javorek vypálil, brankář Bruk
jeho střelu vyrazil, ale pohotový stoper
Mráz zakončil svůj ofenzivní výlet přes­
nou dorážkou.
Gavlák vstřelil čestný gól
Když už hráči Třince nedokázali zka­
zit sobotu celému Sezimovu Ústí a Tá­
Čtvrtfinále domácího poháru
přiblížili Vomáčka s Malířem
TŘINEC V pozměněném
rozestavení a v atypické
sestavě hrající Třinec přemohl
Opavu až v závěru. Do odvety
pohárového osmifinále v Opavě
půjde s dvougólovou výhrou.
FK FOTBAL TŘINEC 2
SLEZSKÝ FC OPAVA 0
Někteří tahouni obou celků odpočí­
vali nebo se dostali na hřiště až ke konci
střetnutí, trenéři dali prostor méně vy­
tíženým fotbalistům. Domácí kouč Ka­
livoda se dokonce odhodlal ke změně
obvyklého rozestavení. Výsledek? Ne­
vábná podívaná, oboustranně kostrba­
tá a spíše bojovná hra takřka bez šancí
a před žalostnou, až nedůstojnou ná­
vštěvou.
„Podle atmosféry mi to připada­
lo spíše jako přátelský zápas. Příle­
žitost jsem dal méně vytíženým hrá­
čům, očekával jsem, že někteří se o své
triko poperou více. Zápas jsme rozhod­
li až ve chvíli, kdy na hřiště přišla zku­
šenost,“ shrnul trenér Třince Marek
Kalivoda úvodní část osmifinálového
dvojzápasu. „Z hlediska kvality to ne­
bylo moc povedené utkání. Rozhodla
je standardní situace, v nichž je Třinec
silný. Dostali jsme pak ještě jeden gól,
takže doma to budeme mít těžší, přes­
to věřím, že jsme schopni o postup za­
bojovat,“ dodal jeho opavský protějšek
Jan Baránek.
Směrem dopředu oba celky nic vel­
kého nepředvedly, bylo to jen pár ná­
znaků. Když už se zdálo, že zápas bran­
STŘET. Souboj s třineckým zadákem Benjaminem Vomáčkou (číslo 21) opavského útočníka Tomáše Mrázka docela bolel. FOTO | MARIAN KIEDROŇ
ku nepřinese, uklidil Vomáčka do sítě
rohový kop střídajícího Malíře. „Do­
hodli jsme se, že to zahrajeme na zadní
tyč. Opavští obránci mě příliš nehlída­
li, byl jsem tam úplně sám, takže stačilo
jenom naběhnout a nastavit nohu,“ vy­
líčil první gól jeho střelec, kapitán Ben­
jamin Vomáčka.
Odveta se odehraje 8. října
Druhou trefu domácích přidal Malíř
pět minut před koncem. „Gavlis (Ga­
vlák) si pokryl míč, vlezl mezi dva
hráče, míč se různě poodrážel, on mi ho
přiťukl kolínkem a já už měl snadnou
úlohu,“ popsal svůj zásah třinecký zá­
ložník Pavel Malíř a dodal: „Pro postup
do dalšího kola poháru uděláme maxi­
mum. Třeba by nám jen v Opavě stači­
lo vstřelit branku, pak by nám domácí
museli dát čtyři.“
Osmifinálová pohárová odveta je
na programu 8. října od 18.00 hodin
v Opavě. „Nebylo to moc ke kouká­
ní, ale účel světí prostředky. Hlav­
ně jsme nechtěli dostat gól, protože
jít do odvety po domácí remíze 2:2
nebo 1:1 by bylo špatné. Ani výhra
3:2 by nebyla moc dobrým výsled­
kem. Teď to máme ve svých rukách,
vlastně nohách a hlavách,“ dodal
Vomáčka.
BRANKY: 74. Vomáčka, 85. Malíř.
Rozhodčí: Pechanec, ŽK Hrabina. Di­
váci: 350. Poločas: 0:0.
TŘINEC: Bruk – Matoušek, Vomáč­
ka, Čelůstka – Velner, Hupka, Málek
(80. Ceplák), Kubáň – Kundrátek (60.
Malíř), Lukáš – Smetana (60. Gavlák).
Trenér: Kalivoda. (BA)
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
boru, otrávili aspoň brankáře Tomu.
Těsně před posledním hvizdem jej při­
pravili o vychytanou nulu – Mráz řešil
spletitou situaci malou domů, Toma
míč chytil, načež následoval nepřímý
kop. Po něm se míč dostal ke Gavláko­
vi a jeho tečovaná střela prošla do sítě
– 3:1.
„Mrzí mě, že první poločas, který
jsme zvládli defenzivně velice dobře,
0:3, Olomouc – Most 3:2, Zlín – Frýdek
– Místek 1:1, Vlašim – Karviná 2:1, Žiž­
kov – Opava 2:0, Varnsdorf – Znojmo
4:1, Kolín – Ústí nad Labem 1:0.
POŘADÍ DRUHÉ LIGY PO 8. KOLE: 1.
Žižkov 16, 2. Táborsko 14, 3. Soko­
lov 14, 4. Vlašim 14, 5. Olomouc 13, 6.
Varnsdorf 12, 7. Zlín 12, 8. Opava 11,
9. Karviná 11, 10. Pardubice 11, 11.
Znojmo 11, 12. Frýdek-Místek 11, 13.
TŘINEC 11, 14. Most 5, 15. Ústí nad
Labem 4, 16. Kolín 4.
KAM ZA SPORTEM
FOTBAL
Sobota 4. října
FK Fotbal Třinec – FK Kolín (10.15),
Český Těšín/ženy – Brušperk
(11.30),
Český Těšín – Břidličná, Oldřichovice – Metylovice, Návsí – Vendryně
„B“ (15.30)
Neděle 5. října
Jablunkov – Horní Žukov, Hrádek
– Baška (15.30)
Pondělí 6. října
FK Fotbal Třinec U 21 – FK Mladá
Boleslav (15.00)
HOKEJ
Pátek 3. října
HC Oceláři Třinec – HC Energie
Karlovy Vary (17.00)
Neděle 5. října
HC Oceláři Třinec – Mountfield
Hradec Králové (17.20)
V sobotu vyzvou Kolín
TŘINEC V sobotu od 10.15
hodin nastoupí třinečtí
fotbalisté proti druholigovému nováčkovi z Kolína.
Vinou dvou porážek v poměru 1:3
s Olomoucí a v Táborsku se parta kouče
Kalivody (11 bodů) propadla v druho­
ligové tabulce ze třetího až na třinác­
té místo. Pořadí uzavírá se čtyřmi body
benjamínek z Kolína, který o víkendu
udolal Ústí nad Labem 1:0 a zazname­
nal premiérové vítězství v soutěži.
Domácí fotbalisté budou usilovat
o druhé vítězství na svém trávníku. Dopo­
sud na něm jednou vyhráli, jednou remi­
zovali a dvakrát prohráli. „Musíme si vzít
ponaučení z chyb a především zapraco­
vat na přesnosti v rozehrávce. Na Kolín se
musíme připravit. I navzdory soupeřově
pozici to bude velice těžký duel,“ upozor­
nil trenér Třince Marek Kalivoda. (BA)
FAKTA A VÝSLEDKY
FOTBAL
FK FOTBAL TŘINEC U 21 –
1. FC SLOVÁCKO 1:2
Když ve 12. minutě Mjuller uklidil
do sítě Švábíkův centr po nejistém zá­
kroku gólmana a jeho mančaft vedl, až
do 60. minuty to vypadalo, že Třinec
přeruší osmizápasovou sérii bez výhry
a letos podruhé si připíše tři body. Na­
konec k tomu nedošlo, protože Janeč­
ka po hodině hry vyrovnal a vzápětí Sa­
dílek vsítil vítěznou branku Slovácka,
které mělo v závěru zápasu jasně na­
vrch.
BRANKY: 12. Mjuller – 63. Janeč­
ka, 70. Sadílek. Rozhodčí: Julínek, ŽK:
Martynek. Poločas: 1:0. (Třinec).
TŘINEC: Rohel – Kalfas (79. Pust­
ka), Minařík, Kučera, Pilch (69. Melec­
ký) – Martynek, Ferenc, Voves, Švábík
– Gomola, Mjuller (79. Pecko). Trenér:
Papuga.
(BA)
STRANA
30. ZÁŘÍ 2014
15
Hokejisté Třince bodovali naplno v obou domácích kláních. V tabulce jsou už druzí
S Plzní i s Boleslaví si Oceláři poradili
TŘINEC Polovinu domácího čtyřutkání mají Oceláři úspěšně
za sebou. Poradili si s Plzní a posléze také s nováčkem z Mladé
Boleslavi. V pátek vyzvou Karlovy Vary, v neděli Hradec Králové.
HC OCELÁŘI TŘINEC 3
HC ŠKODA PLZEŇ 1
„První třetina byla vyrovnaná, bylo to
o první brance. Se štěstím jsme se prosa­
dili v oslabení, nakonec z toho byl krás­
ný gól. Povedlo se nám ubránit vylouče­
ní, pak jsme v přesilovce přidali druhou
branku. Zápas rozhodly speciální for­
mace chodící na přesilovky a oslabení.
Mrzí nás ztracená nula Šimona Hrub­
ce, za výhru jsme ale rádi,“ řekl třinecký
asis­tent trenéra Václav Varaďa.
BRANKY A NAHRÁVKY: 29. Irgl
(Rufer), 35. Orsava (Dravecký, Kles­
la), 58. Rákos (Dravecký) – 60. Sýko­
ra (Jeřábek). Rozhodčí: Mrkva, Polák.
Vyloučení: 9:6. Využití: 1:1. V oslabení:
1:0. Diváci: 4551. Třetiny: 0:0, 2:0, 1:1.
TŘINEC: Hrubec – Klesla, Roth, M.
Doudera, Trončinský, Linhart, Nosek,
Galvas – Adamský, Polanský, Irgl –
Dravecký, Matuš, Kreps – Orsava,
Žejdl, Rákos – Rufer, Kindl, Cienciala.
Trenér: Kalous.
HC OCELÁŘI TŘINEC 5
BK MLADÁ BOLESLAV 2
„Vstup do utkání byl z naší strany výbor­
ný. Povedlo se nám dát první gól, nechtě­
li jsme hned od začátku prohrávat a do­
stat se pod tlak. Ke konci první třetiny jsme
měli trochu smůly, nedařilo se nám navýšit
vedení. Ve druhé periodě jsme se častými
vyloučeními sami dostávali do problémů.
Zápas pak rozhodlo naše dlouhé oslabe­
ní, které jsme dokázali ubránit a navíc dát
dva góly. Třetí třetinu už jsme kontrolova­
li. Negativní ale na celém zápase je počet
našich vyloučených. To číslo je alarmují­
cí, do dalších utkání si na to musíme dát
pozor,“ upozornil třinecký asistent trené­
ra Václav Varaďa.
BRANKY A NAHRÁVKY: 11.
Adamský (Polanský), 25. Roth (Kreps,
Irgl), 31. Rákos, 33. Adamský (Gal­
vas), 56. Polanský (Nosek) – 55. Lenc
(Robar, Výborný), 58. Broš (Klimenta,
Mikulík). Rozhodčí: Hradil, Šír. Vylou­
čení: 9:7, navíc Linhart 10 min. Využití:
1:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 4071. Tře­
tiny: 1:0, 3:0, 1:2.
TŘINEC: Hrubec – Klesla, Roth, M.
Doudera, Trončinský, Linhart, Nosek,
Galvas – Adamský, Polanský, Irgl –
Dravecký, Kreps, Rufer – Orsava,
Žejdl, Rákos – Kindl, Růžička, Cienci­
ala. Trenér: Kalous. (BA)
Pořadí extraligy po 7. kole: 1. Litví­
nov 19, 2. TŘINEC 16, 3. Pardubice 14,
4. Sparta 12, 5. Vítkovice 12, 6. Hra­
dec Králové 12, 7. Liberec 9, 8. Karlovy
Vary 9, 9. Mladá Boleslav 9, 10. Slavia
8, 11. Plzeň 7, 12. Olomouc 7, 13. Brno
7, 14. Zlín 0.
U MANTINELU. Neplánované setkání tahounů – dříve třineckého, nyní plzeňského Václava Pletky s třineckým Zbyňkem Irglem. FOTO | MARIAN KIEDROŇ
Hrubec: Doma se nám hraje lépe
TŘINEC Jedou podle plánu.
Oceláři zvládli první dva ze čtyř
po sobě následujících duelů
na domácím ledě a poskočili
na druhé místo tabulky.
Zkušenou Plzeň hokejisté Třince
v pátek udolali 3:1, nováčka z Mladé
Boleslavi o dva dny později přehráli 5:2.
V obou duelech se trefil útočník Rákos.
„Pro gólmana to bylo poměrně těžké
utkání, protože Boleslav si ze začátku
moc šancí nevytvořila. Nejvíce mě za­
městnala ve druhé třetině během dlou­
hé přesilovky pět na tři. To se dostáva­
la do dobrých šancí, ale naštěstí jsme
to ustáli. Podařilo se nám dát dva góly
ve vlastním oslabení, což byl asi zásad­
ní zlom,“ zamyslel se brankář Ocelářů
Šimon Hrubec, který odchytal všechny
tři duely v uplynulém týdnu.
Středočeši odhodili nováčkovský re­
spekt stranou, dokázali vyloupit zimák
Zlína i pražské Sparty. Protivníci se
před nimi museli mít na pozoru. Třinec
však žádné překvapení nepřipustil a se­
bral tři body. „Možná se Boleslavským
venku hraje lépe, nejsou tam pod tako­
vým tlakem. Na soupeře jsme se však
dobře připravili, tohle byl asi rozhodu­
jící faktor,“ podotkl Hrubec. Branky
inkasoval až v konečných fázích obou
střetnutí, ke druhé a třetí letošní nule
neměl daleko. „Blesklo mi to hlavou,
ale pak jsem inkasoval a Boleslav dala
i druhý gól. Jestli mám čisté konto nebo
nemám, není podstatné, hokej je kolek­
tivním sportem,“ dodal známou prav­
du.
V pátek pod Javorový zavítají Karlovy
Vary (hraje se od 17.00 hod.) a dva dny
nato Hradec Králové (hraje se od 17.20
hod.). „Doma se nám hraje určitě lépe.
Cestování někdy ubírá síly, na venkovní
hřiště jedete vždy s drobným hendike­
pem. V úvodu extraligy bude důležité
urvat co nejvíc bodů na domácím ledě,“
zdůraznil Hrubec. (RED)
O postupu se rozhodne ve Finsku
TŘINEC Domácí duel s Tampere
třinečtí Oceláři nezvládli,
o postup do osmifinále
hokejové Ligy mistrů
budou bojovat v odvetě na
ledě finského soupeře.
HC OCELÁŘI TŘINEC 1
TAPARRA TAMPERE 2
„Z naší strany to nebyl moc pove­
dený zápas. První třetina byla vyrov­
naná, od druhé jsme ale tahali za krat­
ší konec. Finské mužstvo mělo spoustu
šancí, častokrát se dostávalo do přečís­
lení. Nebyli jsme schopni přidat a vy­
tvořit si nějaké šance. Po tom, co jsme
dnes předvedli, je výhra hostů zaslouže­
ná,“ prohlásil třinecký asistent trenéra
Václav Varaďa.
Třinec vedl díky Adamskému, jenž
po přihrávce Trončinského překo­
nal 20letého debutanta Hrachovinu.
Další gólovou radost už mladý český
gólman Ocelářům nedovolil. S povdě­
TOP SCORER. Útočník Ocelářů Jiří
Polanský v netradičním dresu pro
nejproduktivnějšího hráče.
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
kem sledoval, jak jeho parťáci z obra­
ny otáčejí zápas – Kolomatis srovnal
a Palola dal v závěru vítěznou branku.
„Přehráli nás jen díky naši hlouposti.
Nedokážu si to vysvětlit, byl to slabý
výkon nás všech. Nemůžeme hrát
tak laxně. Bylo to z naší strany hroz­
né utkání. Nevím, jestli to bylo v hla­
vách. Není to domácí extraliga, kde
jde o víc bodů, přesto je pro nás Liga
mistrů hodně prestižní,“ řekl autor
gólu Martin Adamský.
BRANKY A NAHRÁVKY: 42.
Adamský (Trončinský) – 48. Koloma­
tis (Da Costa), 57. Palola (Jormakka,
Järvinen). Rozhodčí: Rohatsch, Peši­
na. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci:
3807. Třetiny: 0:0, 0:0, 1:2.
TŘINEC: Hrubec – M. Doudera,
Klesla, Nosek, Linhart, Trončinský,
Galvas, L. Doudera – Kreps, Žejdl,
Dravecký – Irgl, Polanský, Adamský
– Ciencala, Matuš, Orsava – Chmi­
elewski, Růžička, Kindl. (BA)
Rákos přikrášlil svou
premiéru gólem
TŘINEC Konečně se dočkal.
Uzdravený útočník Třince
Daniel Rákos odehrál proti
Plzni první letošní zápas
a v jeho závěru pojistil výhru
svých barev třetím gólem.
V létě Rákos naskočil pouze
do dvou střetnutí, zahrál si proti Li­
berci a posléze proti Minsku. Do dal­
ších klání už nezasáhl, znemožni­
lo mu to zranění, s nímž se nějakou
dobu potýkal. „První dny po zraně­
ní byly opravdu těžké. Bylo to trochu
deprimující. Člověk je zvyklý na ně­
jakou zátěž, najednou nemůže dělat
nic. Po třech týdnech, kdy konečně
může začít cvičit nebo trénovat třeba
na kole, to bylo pro psychiku hned
lepší,“ přiznal odchovanec Pardu­
bic. Do zápasového zápřahu se Rákos
vrátil po bezmála dvou měsících, le­
tošní premiéru si odbyl v duelu proti
Plzni. „Ve středu jsme měli náročněj­
ší trénink zaměřený na osobní soubo­
je. Cítil jsem, že je to v pořádku a tak
jsem si řekl, že do hry zasáhnu,“ po­
kračoval pracovitý útočník.
Dvě minuty před koncem střetnu­
tí si Rákos najel na přihrávku Dravec­
kého, dostal se před brankáře a pokořil
jej umně provedeným blafákem do bek­
hendu. „Po dvouměsíční pauze mi tro­
chu chyběla větší hokejovost, ale věřím,
že se do toho brzy dostanu, a bude to
lepší a lepší. Do hokeje jsem měl obrov­
skou chuť. Zároveň mě sužovaly obavy,
abych návrat neuspěchal, vždyť ještě
před pár dny jsem uvažoval, jestli na­
stoupit teď, nebo ještě počkat. Nakonec
rozhodlo to, že někteří kluci jsou zraně­
ní,“ zakončil Rákos. (RED)
JE ZPÁTKY. Útočník Ocelářů Daniel Rákos se vrátil do sestavy po zranění.
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
STRANA
16
30. ZÁŘÍ 2014
Nerušit, opalujeme se!
BUKOVEC Zatímco na lehátku
jedné bukovecké restaurace
si nedávno lebedila koza, mně
se doma na něm usadila perlička. A velmi naléhavě volala
na tu dole, aby šla za ní, že
na měkkém je to pohodlnější.
Zvířata si prostě často dělají, co chtě­
jí. A perličky obzvlášť. Sem tam se vy­
dají do světa, například projít se po sou­
sedově pozemku nebo si hrají na psa
a vřískají za vrátky na kolemjdoucí.
Říkáme jim po císařsku Franz Josef.
Spojka mezi jmény je zbytečná, proto­
že se ty dvě od sebe nehnou. A pokud
se náhodou jedna z perliček zapome­
ne za domem a druhá odkráčí před
dům, než se najdou, ztropí obě kravál
na celou vesnici.
ČESKÝ TĚŠÍN Sedm osobností
Na mě křičí pouze ráno. Marně jim
vysvětluji, že nejsem ranní ptáče, které
by je pouštělo z chlívku za svítání. Že
dřív, než po osmé, nemají šanci. Po­
každé vyletí rovnou na zídku, natáh­
nou krky a hlasitě vyčítají, kde jsem
tak dlouho. Místo toho by mi měly být
vděčné. Kvůli jejich komičnosti jsem
se totiž rozhodla, že neskončí v troubě.
(JAG) FOTO | JANA GARTNEROVÁ
ČERNÁ KRONIKA
Byli to pachatelé krádeží?
TŘINEC Bdělému oku strážníků ne­
uniklo ve večerních hodinách pode­
zřelé vozidlo a jeho osádka. Vůz se
až nápadně podobal popisu vozidla,
se kterým je pravděpodobně páchá­
na trestná činnost, zejména krádeže
jízdních kol. Hlídka proto auto zasta­
vila a prověřila totožnost dvou mužů,
kterým nebylo příliš do řeči a na otáz­
ky strážníků se jim nechtělo odpoví­
dat. Následně zjistili, že vozidlo je
upraveno tak, aby disponovalo znač­
ným nákladovým prostorem. Jeli­
kož strážníci pojali podezření, že se
jedná o pachatele krádeží, přivolali
Osobnostmi města jsou
mořeplavec i hokejista
na místo státní policii, která si celou
záležitost převzala. (GH)
Myslel si, že zadržel hledaného
TŘINEC Hlídka městské policie pro­
věřovala oznámení, že se v pivni­
ci U Radka schyluje k fyzické potyčce.
Hlídka na místě zjistila, že došlo k fy­
zickému útoku na muže, o kterém si ag­
resivní host myslel, že je hledán poli­
cií, a chtěl jej zadržet a předat strážcům
zákona. Tato domněnka se však nepo­
tvrdila, a jelikož nebylo možné událost
na místě vyřešit pro značnou podnapi­
lost obou aktérů, předali strážníci celou
věc správnímu orgánu. (GH)
roku 2014 ocenilo minulý týden
vedení města Český Těšín. Složení
je pestré: jsou mezi nimi pedagog,
mořeplavec, bruslařka, hokejista,
grafik a kulturní animátoři.
Například současný radní a emerit­
ní ředitel školy Milan Pecka neměl jed­
noduchou cestu za svým snem, ale stihl
pozitivně ovlivnit celou generaci mla­
dých Českotěšíňáků. Přestože jej děti
mají velmi rády, mohl za socialismu
učit jen na malých slovenských obcích.
„Dostal nesmyslnou nálepku „ne­
skýtá záruku socialistické výchovy“
a před revolucí nesměl na Těšínsku
jako učitel působit. Nenechal se odradit
a za svým pedagogickým snem dojížděl
do Svrčinovce, Horní Štubně a Bolešo­
va. Až revoluční cinkání klíči mu při­
neslo kýženou satisfakci a od roku 1991
působil v Českém Těšíně nejen jako uči­
tel a také jako ředitel základní školy,“
uvedla ve zdůvodnění Renáta Wapieni­
ková, která po Peckovi vedení obrovské
školy na sídlišti Svibice převzala. Jeho
okolí ho považuje za velmi činorodého
člověka, který musí pořád něco vymýš­
RADIM ČUDEK. Jeho snem je obeplout celý svět.
let i v důchodu. Dodělal si titul Doktor
pedagogických věd, působil několik let
v poradním týmu ministerstva školství,
externě vyučoval na Ostravské univer­
zitě a stále působí v celostátní školské
komisi ekumenické rady v Praze.
Ocenění dostal i mořský vlk
A TUHLE ZNÁTE?
 Když jsem byl mladý, rozhodl jsem se jít na medicínu. Na přijímačkách nám řekli,
abychom uspořádali náhodně seřazená písmena PNEIS a složili je do názvu důležitého lidského orgánu, který je nejužitečnější, když je vztyčený. Ti, co odpověděli SPINE
(páteř), jsou dnes lékaři. My ostatní posíláme vtipy přes e-mail.
 Muž se dostane do letadla a zjistí, že byl posazen vedle roztomilé blondýnky. Okamžitě se k ní otočí a udělá „první krok“.
„Víte,“ říká, „slyšel jsem, že let lépe utíká, pokud se dáte do hovoru se společným pasažérem. Pojďme si tedy povídat.“
Blondýna, která si zrovna otevřela knihu, ji pomalu zavře a řekne muži: „O čem
byste se chtěl bavit?“
„Hmm, nevím,“ řekne muž. „Což takhle nukleární energie?“
„OK,“ řekne blondýnka, „to by mohlo být zajímavé téma. Ale nejdříve mi dovolte se
na něco zeptat jako první. Kůň, kráva i jelen žerou totéž – trávu. Nicméně jelen vyloučí malé kuličky, kráva velkou mokrou placku a kůň skoro suchou koblihu. Proč si myslíte, že to tak je?“
Muž je ohromen. Až nakonec odpoví: „Nemám nejmenší tušení,“
„Tak mi tedy řekněte,“ odvětí blondýna, „jak je možné, že se cítíte na debatu o nukleární energii, když nerozumíte ani hovnu?!“
MILAN PECKA. Bývalý ředitel je už v důchodu, ale stále je nesmírně činorodý. FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
Ocenění převzal i projektant Třinec­
kých železáren Radim Čudek za úspě­
chy v oblasti jachtingu. I když začínal
na Těšínské a Těrlické přehradě se svým
otcem, jedním ze zakladatelů českotěšín­
ského jachtingu, podařilo se mu časem
vybojovat titul Mistr Slovenska v lodní
třídě Evropa, o rok později se stal vítě­
zem Interpoháru. Dvakrát po sobě získat
titul Trenér ČR, je také rozhodčím.
Má srdce dobrodruha. Na plachet­
nici dlouhé jen 5,5 metru přeplul s ka­
marádem přes celý Jadran a o dva roky
později z Itálie na Baleáry a zpět. Jeho
nesplněný sen není těžké odhadnout –
je jím obeplutí světa.
Pamětní list, kytici a malý dárek pře­
vzali kromě dvou zmíněných mamin­
ka hokejisty Petra Gřegořka, Vladislav
Chasák, Markéta Kučerová, Šárka Kli­
moszová a Ladislav Szpyrc. (RD)
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Otevřená zpověď jednoho muže
pokračování z minulého čísla
MILKA
Opravdu velice se divím ženám, když
hned na první schůzce pozvou nezná­
mého muže k sobě domů a poté mu do­
konce nabídnou i přespání. A ženy si
teď mohou naopak pomyslet: A proč
tam ten chlap leze? Cožpak je fakt tak
blbý a naivní? A mají pravdu.
S Milkou jsme si domluvili setkání
na jedné autobusové zastávce. Vystoupil
jsem z autobusu, a když se vše vylidnilo,
na sedátku v budce zůstali sedět tři lidé.
Všichni čekali na mě. Milka a její dva sy­
nové. Starší, měl 16 let, situaci jistil. Mlad­
ší tam prostě být musel. Měl tři roky. Bylo
léto, a tak jsem navrhnul nějaké příjemné
posezení někde venku. Jenže Milka to vi­
děla jinak. Řekla mi: „Víš, my jsme ale nej­
radši doma. Nakoupíme si, co potřebuje­
me, a můžeme být u mě.“ A tak se stalo.
Já se ocitnul v suterénním paneláko­
vém bytě s mřížemi na oknech, za kte­
rými byly vidět jen kolena procházejí­
cích lidí. Venku ještě svítilo slunce a letní
den byl v plném proudu, ale Milka zatáh­
la tmavé závěsy, prý „pro jistotu“. A od té
chvíle jsem přestal vnímat čas. Její starší
syn pořád někam odcházel a zase se vra­
cel, vždy s nějakým jiným kamarádem.
Naopak ten tříletý byl neustále u nás,
a když se jednou stalo, že jsme se s Mil­
kou k sobě přiblížili trošku víc a obja­
li se, ihned mezi nás skočil, kopnul mne
do kotníku, začal odstrkovat a strašli­
vě křičet. Milka ho omlouvala, že to jen
žárlí a chrání si maminku. Je ale fakt, že
od té chvíle jsem si už dával pozor, abych
nebyl Milce nablízku až moc.
Milka neměla, kromě WC a koupel­
ny, nikde dveře, a tak jsem si v tom po­
divně zahaleném bytě bez času připa­
dal jak v průjezdu. Když navrhla, že
povečeříme, podíval jsem se na hodin­
ky a nechtělo se mi věřit, že se už blí­
žila půlnoc. Na večeři byly párky. Po ní
jsme tam všichni čtyři ještě chvíli sedě­
li a pak šli spát. Starší syn spal vedle, já
s Milkou v malém pokojíčku na jedné
posteli, malý „policajt“ samozřejmě
mezi námi. Celou noc jsem ležel ne­
hnutě přitlačený na studenou zeď, jen
abych nedal rarachovi zase nějakou zá­
minku k útoku.
Ráno jsem cítil potřebu vyjít z té
kobky alespoň na chvíli ven na slun­
ce, a tak jsem se nabídl, že skočím
do řeznictví a uděláme si něco dobrého
k obědu. Milka nadšeně souhlasila, tak
jsem tam nechal skoro všechny finan­
ce, které jsem u sebe měl. Když jsem
se vrátil, tak mi bylo sice podivné, že
dává Milka maso zamrazit, ale neříkal
jsem nic. Když odbila 14. hodina, tak
mi bylo jasné, že z dobrého obídku ne­
bude nic. Milka jen řekla: „Mně se ne­
chce.“ A na oběd byl, co jiného, párek.
Už mne to tam fakt ani trochu nebavi­
lo a tak jsem jim tam všechno nechal
a odcházel. Milka za mnou ještě volala,
jestli bych jí na rozloučenou mohl kou­
pit tabák, ale nemohl. Už jsem neměl
za co. Ale naštěstí jsem měl u sebe ještě
balíček stravenek a tak jsem si po pří­
jezdu do Těšína liboval, jak se mi teď
hodí a něco si za ně po cestě domů ještě
nakoupím. Omyl. „Někdo“ se mi vlou­
pal i do pouzdra, ve kterém je nosím,
a všechny byly fuč. Párkrát jsem se ještě
snažil Milce dovolat, ať mi to vysvětlí,
ale už byla nedostupná.
Co k tomu ještě říct… Není vlastně
ani co. Byla to především má hloupost
a prakticky zafungoval zákon přírody –
silnější požere slabšího. Ani se nedá říct,
že bych se za to na Milku nějak moc zlo­
bil a čertil se. Ale přestože její život nebyl
vůbec jednoduchý, tak mi něco říká, že
takhle se to prostě nedělá, protože se jí to
jednou může sakra vrátit! I s navijákem.
ZLATKA
A ou! Dalo by se říct. Jsou schůzky,
u kterých jste již v první vteřině pře­
svědčeni, že dnes je to poprvé a napo­
sledy. A není to jenom o vzájemných
sympatiích, či spíše antipatiích. Je to,
a musím důrazně podotknout bohužel,
také o národnosti. pokračování příště
Download

Stáhnout PDF