www.blackvue.cz
www.vicovation.com
Vico‐TF2 Premium 1080p Full HD
Návod k použití
Copyright © 2013 VicoVation ®
www.vicovation.com
www.blackvue.cz
Obsah
Příprava k použití
3
Úvodní informace
Používání přístroje
4
Bezpečnostní upozornění
5 - 6 Funkční vlastnosti Vico-TF2 Premium
6
Kontrola obsahu
7
Kontrola hlavní jednotky
8 - 9 Instalace zařízení
10
Instalace zařízení
10
Použití funkce nahrávání
11
Funkce nouzového nahrávání
11
Přehrávání video/foto souborů
12
Funkce Vico - Schedule
13
Nastavení přístroje
Dodatečné informace 14
14
Technická specifikace
Záruční doba
2
www.vicovation.com
www.blackvue.cz
3
Úvodní informace
Děkujeme vám za zakoupení auto kamery Vico TF2 Premium 1080p. Představujeme vám
nový automobilový videorekordér.
Před použitím přístroje si prosím přečtěte tyto pokyny.
VICOVATION bude nadále zlepšovat výkonnost a aplikovat inovační technologie do
přístroje. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího upozornění.
Grafické obrazy a nákresy uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečné
formy přístroje.
Symboly
Symbol
Název
Hodnota
Varování
Upozorňujeme na to, že některé funkce přistroje nemusí
fungovat správně nebo je nepoužitelné s těmto typem.
Poznámky
Další popis, který vám pomůže ovládat přístroj.
Záruka
VICOVATION ani její obchodní partner nenesou odpovědnost za náhodnou ztrátu
nebo poškození přístroje v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používaní
Tento přístroj je určen pro pořizování záznamů události související s
dopravní nehodou. Nicméně tento přistroj nezaručuje přesný záznam ve všech
případech. Mírné vnější působení, v následku kterého nezaktivuje nárazové čidlo muže
přerušit nahrávaní události
Tento přístroj vám pomůže prozkoumat okolnosti a důvody nehody
VICOVATION ani její obchodní partner nenesou odpovědnost za jakékoliv škody nebo
ztráty (finanční, obchodní, nepřímé) v důsledku mimořádné události nebo nehody
www.vicovation.com
www.blackvue.cz
4
Bezpečnostní upozornění
Přečtěte si pečlivě jak správně používat tento výrobek, aby jste zajistili svou
bezpečnost a zabránili ztrátě, nebo poškození vašeho majetku.
Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte přístroj.
To může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození přístroje. Kontaktujte
nás v případě potřeby opravení přístroje. Vaše záruka bude neplatná v případě, že jste
sami rozebírali, opravovali nebo jakýmkoliv způsobem zasahovali do přístroje.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo nefunkčnosti, zabraňte
přímému kontaktu přistroje s kapalinou.
Nestříkejte čisticí prostředek přímo na přístroji.
Může to způsobit změnu barvy přístroje nebo jeho poruchu.
Nepoužívejte nadměrnou sílu při manipulaci s přístrojem. Zabraňte vniku cizích
látek do přístroje.
Může to způsobit poruchu.
Neovládejte přístroj během jízdy.
To může vést ke ztrátě pozornosti nebo k autonehodě. Nastavení přístroje provádějte
vždy v zaparkovaném vozidle a na bezpečném místě.
Neinstalujte přístroj v místě, kde to bude narušovat pohodlí řidiče a snižovat
výhled z vozidla.
Může to být považováno za přestupek nebo způsobit autonehodu.
Nahrané video může být špatně zobrazováno, nebo narušeno, pokud je čelní
sklo auta tónované.
Optimální teplota pro použítí zařízení je 0°C-60°C. Při vysokých letních
teplotách nebo v zimě, může být kvalita videa o něco horší.
Tento přístroj používá kameru. Kvalita záznamu se může zhoršit v situacích,
jako je například prudké změny osvětlení nebo kontrastu, při vjezdu a
výjezdu z tunelu, při velmi jasném osvětlení nebo v případě, když není žádný
zdroj světla.
Pokud je napájení přístroje vypnuto v okamžiku autonehody, nebude událost
nahraná.
Nevkladejte a nevyndavejte SD kartu pokud přístroj čte nebo nahrává záznam.
Bezpečnostní opatření při instalaci kamery Vico-TF2 Premium
Instalace a ovládání zařízením během jízdy může způsobit nehodu. Zastavte
vůz a instalujte/ovládejte zařízeni.
Pokud jste pocítili zápach spáleniny nebo kouř ze zásuvky zapalovače cigaret,
přestaňte používat zařízení a kontaktujte svého místního distributora.
Prach v zásuvce cigaretového zapalovače může způsobit poškození
autoelektroniky. Čistěte ji pravidelně.
Kontrolujte, prosím, pravidelně kvalitu připevnění přístroje k čelnímu sklu.
Povýšená vibrace může způsobit odpojení BlackVue od čelního skla a poškodit
přístroj.
VICOVATION ani její obchodní partner neodpovídá za poškození nebo ztrátu
uživatelem samotného zařízení v důsledku nehody nebo nevhodného užívání
přístroje uživatelem.
www.vicovation.com
www.blackvue.cz
Funkční vlastnosti Vico-TF2 Premium
H.264
Tato technologie umožňuje minimální zkreslení a stabilizaci obrazu. S
technologií H.264 je kvalita video záznamu výrazně lepší. Vico-TF2 zachytí
každý detail při nahrávaní a uloží je jako kvalitní a ostrý obraz.
FULL HD 1080p
Zaznamenat každý detail je velmi důležité! Auto kamera Vico-TF2 je schopna
zaznamenat video v rozlišení 1920 x 1080 pixelů při 30 snímcích za sekundu.
Zaznamenávejte vaší jízdu a okolní krajinu v nejlepší kvalitě.
75°C
DŮKAZ
KVALITY
Pracovní teploty až 75°C
Důležitým aspektem je, jak pracuje auto kamera při vysokých letních
teplotách. VicoVation testuje svoje zařízení při teplotách až 75°C. Tím máte
záruku, že i při extrémních teplotách auto kamera Vico TF2 Premium nikdy
nezastaví nahrávaní.
130° Uhel pohledu
Extra kvalitní širokoúhlý objektiv s vysokým rozlišením a s 130° uhlem
pohledu zaznamená všechny okolnosti a detaily při natáčení.
Technologie WDR +3DNR
S inovační technologií WDR + 3DNR už nebude tma žádnou
překážkou. Vico-TF2 je vybavena novým procesorem pro zpracování
obrazu s technologií WDR (Wide Dynamic Range).
S 3DNR (3D-DNR) technologie, šum při slabém osvětlení prostředí se
sníží, a pomáhá vyvážit správný kontrast videa při nízkém osvětlení.
F2.0 Aperturní objektiv
Vico-TF2 Premium používá F2.0 velkou aperturní clonu objektivu, což
zvyšuje hloubku ostrosti a zvyšuje kontrast videa.
Cyklický záznam bez přerušení
Vico-TF2 Premium zajišťuje nepřetržité nahrávání videa a uloží 100%
zaznamenaných událostí. Ani vteřina vaší jízdy se neztratí!
Nová generace CMOS senzoru
Vico-TF2 je vybavena 3 megapixelovým snímačem CMOS nové generace,
který poskytuje vynikající kvalitu obrazu ve dne i v noci.
Sdílejte vaše video se světem
Funkce VicoTag umožňuje zobrazit na videu až osm vlastních znaků.
Pojmenujte svoje video a sdílejte je s celým světem!
Nouzové nahrávání se neztratí!
Stiskněte oranžové tlačítko v nouzovém případě. Vico-TF2 automaticky
uloží video soubor s přesahem 30 sekund před a 30 sekund po události
do zvláštní složky, chráněné proti přepsání a smazání.
5
www.blackvue.cz
www.vicovation.com
Funkční vlastnosti Vico-TF2 Premium
Okamžitá instalace
Vico-TF2 Premium má exklusivní rychle - montážní pouzdro, které umožní
okamžitou instalaci či odpojení auto kamery od držáku.
Velký 2,4 palcový displej
Vico-TF2 Premium má velký barevný displej s úhlopříčkou 2,4 palce na
kterém si můžete pohodlně prohlížet zaznamenané video.
G-Sensor
Vico-TF2 Premium je vybavena čidlem otřesů (G-sensorem). Vestavěný
tří osý G-senzor se v okamžiku nárazu aktivuje automaticky. Videa
nahrané při aktivaci G-senzoru jsou automaticky blokována proti
vymazání, aby se zabránilo ztrátě informací o nehodě.
Otáčení obrazu o 180 º stupňů
Tato funkce umožňuje otáčet nahrávané video o 180 º jak horizontálně tak
i zrcadlově, díky této funkci můžete namontovat Vico-TF2 Premium na
přední sklo, nebo na palubní desku vozidla!
Kontrola obsahu
Zkontrolujte prosím zařízení a příslušenství.
Máte-li jakékoli problémy s příslušenstvím, kontaktujte svého místního distributora.
Dodávané příslušenství může být změněno bez předchozího upozornění.
6
www.vicovation.com
www.blackvue.cz
7
Kontrola hlavní jednotky Vico-TF2 Premium
Zkontrolujte vaší Vico TF2 Premium auto kameru
Tlačítka na těle přístoje Vico-TF2 Premium
1. AV výstup
2. USB (napájecí zásuvka)
3. Místo pro upevnění držáku
4. HD OUT výstup
5. Mikrofon
6. Tlačítko POWER
7. SDHC (slot pro paměťovou kartu)
8. Reproduktor
9. Pohotovostní tlačítko REC/přepínač režimu
10. Tlačítko OK / snímek
11. Tlačítko dolu / MUTE (vypnutí mikrofonu)
12. Tlačítko MENU / nahoru
13. Tlačítko START / STOP
14. TFT LCD displej
15. LED indikator ( červená - nahrává; zelená - pohotovostní režím; červená blíká - není
SDHC karta
www.vicovation.com
www.blackvue.cz
Instalace zařízení
Vložení/vyjmutí karty SDHC
Lehce zatlačte na kartu a opatrně ji vložte do
bočního slotu pro SDHC kartu ve směru
označeném na obrázku.
Pro vyjmutí, lehce zatlačte na kartu. Před instalací
karty SDHC vypněte přístroj.
Před prvním použitím auto kamery, proveďte formátovaní SDHC karty přímo v přístroji.
Tento přístroj není kompatibilní s mikroSD kartami v SDHC adaptéru. Nepoužívejte micro
SD karty s adaptérem SDHC. Doporučujeme používat SDHC karty s indexem zápisu „class
10“
Pokud při prvním zapnutí přístroje s vloženou SHC kartou přístroj nereaguje na povely,
proveďte následující:
- vypněte přístroj, vyjměte SDHC kartu z přístroje a znovu ho zapněte
- v menu nastavení zvolte Formát a označte možnost „YES“ (nepotvrzujte)
- vložte kartu do přístroje a potvrďte formátování tlačítkem OK!
Bezpečnostní opatření při používání SDHC karty
• Nepoužívejte micro SD karty s adaptérem SDHC
• Vkládejte a vyndavejte paměťovou kartu pokud je přístroj vypnutý. Zkontrolujte, aby byly všechny LED
indikátory v neaktivním stavu.
• Nevyndavejte paměťovou kartu v době, kdy přístroj čte nebo zapisuje data. Může to způsobit poškození
dat a také ovlivnit správnou činnost přístroje.
• Pravidelně kontrolujte data na paměťové kartě - ujistěte se tím ve funkčnosti zařízení.
• Paměťová karta je spotřebné zboží. Pokud jí používáte delší dobu, vyměňte ji za novou.
• Uschovávejte kopie svých dat na jiných nosičích. Neneseme odpověnost za poškození dat během
používání přístroje.
Bezpečnostní opatření při zapojení přístroje
• Při zapojení auto kamery do usb portu vašeho počítače, se přístroj přepne do režimu „CARD READER“.
Pokud chcete použit přístroj jako kameru, připojte ho pomocí napájecího adaptéru nebo nabíječky pro
mobilní telefony, která může poskytnout výstupní výkon 5V/1A. Použití napájecího zdroje s jinými
parametry může způsobit zničení přístroje.
• Pro připojení Vico TF2 Premium do zásuvky zapalovače ve vašem vozidle používejte pouze originalní
napajecí kabel od VICOVATION. Použití napájecího zdroje s jinými parametry může způsobit zničení
přístroje.
8
www.blackvue.cz
www.vicovation.com
9
Instalace zařízení
Instalace Vico TF2 Premium ve vašem vozidle
Vypněte motor a vyndejte klíč ze zapalování.
Montáž auto kamery provadějte v řádně osvětleném a bezpečném
místě.
Připevněte auto kameru k čelnímu sklu vozila pomocí jednoho z
držáku v sadě.
Doporučejem vám nainstalovat auto kameru za zpětným zrcákem.
Objektiv by měl být umístěn uprostřed čelního skla.
Umístěte přístroj tak, aby nebránil řidiči ve výhledu.
Očistěte plochu skla tam, kde bude umístěná kamera, od nečistot a
vlhkosti pomocí suchého hadříku.
Zapojte síťový kabel do zásuvky zapalovače z jedné strany a do
zásuvky miniUSB na straně přístroje.
Používejte rozbočovač zásuvky zapalovače pro připojení několika
různýh zařízení.
Neinstalujte přístroj v místě, kde to bude narušovat pohodlí řidiče a snižovat
výhled z vozidla. Může to být považováno za přestupek nebo způsobit
autonehodu.
www.blackvue.cz
www.vicovation.com
10
Instalace zařízení
Připevněte síťový kabel.
Nastavte pozici kamery.
Zapněte motor. Zkontrolujte instalaci přístroje.
Pokud je zařízení nainstalováno správně, LED indikace se rozsvítí.
Proveďte zkušební jízdu, zkontrolujte, zda bylo video správně
zaznamenáno.
Video se ukládá ve formátu MOV.
Použití funkce nahrávání
Zapněte motor.
Vico-TF2 Premium se zapne a začne
nahrávat .
Záznam probíhá pokud je zapnuté
zapalování.
Funkce nouzového nahrávání
Při vypnutí nahrávání tlačítkem STOP přístroj se přepne do pohotovostního režimu.
V tomto režimu si můžete zvolit následující režimy: režim NASTAVENÍ / FOCENÍ/ PŘEHRÁVÁNÍ
souborů
Focení můžete provádět i při nahrávání videoklipu. Stiskněte tlačítko spoušť na těle přístroje.
Foto se automaticky uloží do příslušné složky.
www.blackvue.cz
www.vicovation.com
11
Funkce nouzového nahrávání
1. V případě nouzové situace, můžete ručně aktivovat režim nouzového nahrávaní události
stisknutím oranžového tlačítka na těle přístroje.
2. Auto kamera Vico TF2 Premium zálohuje záznam s přesahem 30 sekund před a 30 sekund
po události do zvláštní nepřepisovatelné složky.
3. Soubory uložené v této složce jsou chráněné od cyklického přepisování.
Při aktivace režimu a zálohování dat na displeji se objeví červený trojúhelník s vykřičníkem.
Po dobu zobrazení tohoto upozornění neprovádějte jiné nastavení a manipulace s
přístrojem.
Přehrávání video/foto souborů
1. Stiskněte tlačítko STOP na těle přístroje a zastavte
nahrávání.
2. Stiskněte tlačítko PLAY a vstupte do režimu
přehrávání video/foto souborů.
3. Stisknutím oranžového tlačítka v režimu
přehrávání, lze přepínat mezi složkou s normálními a
nouzovými nahrávkami.
4. Stiskněte tlačítko se šipkou a vyberte soubor pro
přehrávání. Stiskněte tlačítko OK
pro přehrávání, smazaní nebo uzamčení souboru.
www.blackvue.cz
www.vicovation.com
Funkce Vico Schedule
Vico-TF2 Premium má jedinečnou funkci “Vico-Schedule”, která umožňuje určovat nastavení
nahrávaní zvlášť pro denní a noční období.
Funkci “Vico-Schedule” si můžete aktivovat v MENU nastavení - WDR & Schedule Setup Vico-Schedule. Při použití nastavení Standard nebo High tato funkce nebude aktivní.
Při aktivaci funkce “Vico-Schedule“ můžete vstoupit do menu nastavení této funkce a
nastavit níže uvedené parametry:
- nastavit denní dobu, např. 6:00 - 18:00 nebo 07:00 - 17:00.
- nastavit denní a noční hodnoty EV expozice a WDR nastavení.
Po nastavení těchto funkcí auto kamera Vico TF2 Premium, bude používat různé nastavení
pro denní a noční záznam.
12
www.vicovation.com
www.blackvue.cz
13
Nastavení přístroje
- RESOLUTION - rozlišení videa
[email protected];[email protected];[email protected])
- CLOCK - nastavení data a času
- FORMAT - formátování SDHC karty
- EV value - hodnota expozice
- G-Sensor Setup - nastavení citlivosti G-sensoru
- WDR & Schedule Setup - redukce šumu pomocí technologie 3D-DNR
Standard
High
Vico-Schedule - aktivace funkce
- Vico-Schedule - pokročilé nastavení redukce šumu pro denní a noční režim
S inovační technologií WDR + 3DNR už tma nebude žádnou překážkou.
Vico-TF2 je vybaven novým procesorem pro zpracování obrazu s technologií WDR (Wide Dynamic
Range). Tato technologie umožňuje pořizování videa s tmavými oblastmi, kdy se závěrka clony otevírá
dvakrát. Při použití této technologie, se první snímek vytvoří při vysoké rychlosti závěrky, a druhy obvyklým způsobem. Spojením těchto snímku se získává kvalitní obraz na kterém nejsou příliš světlé, nebo
příliš tmavé plochy. Pomocí technologie 3DNR (3D-DNR), se šum při slabém osvětlení prostředí sníží, a
pomáhá vyvážit spravný kontrast videa při nízkém osvětlení.
- LCD Auto Off - vypnutí LCD monitoru
1 Min.
2 Min.
3 Min.
Always ON - vždy zapnutý
- Vico-Tag - nastavení funkce, umožňující zobrazit na videu až osm vlastních
znaků
- Language - jazykové nastavení
- Image Inverze - otočení obrazovky
- Image Mirror - zrcadlový obraz
- Auto Recording - automatické nahrávání
- Audio Record - nahrávání zvuku
- Volume Control - hlasitost reproduktoru
- Time Display - info na displeji
Time display - aktualní čas
Record counting - čas nahrávání
- Date Stamp - zobrazení data na videu
- TV System - standard kódování
NTSC
PAL
Version - aktualní verze firmware
Default - tovární nastavení
www.blackvue.cz
www.vicovation.com
14
Technická specifikace
Kamera
F/2.0, 6G / 3 Megapixel CMOS senzor
Rozlišení
1920x1080/30FPS (Default);1280x720/60FPS;1280x720/30FPS
Kódování video/codec
MOV / H.264
Audio
Video / audio synchronizace. Nahrávání / mute
Úhel pohledu
130°
Pamětové zařízení
pro SDHC class 10 (až 32 GB)
Výstup
HDMI / AV / USB2.0
LCD monitor
2.4” TFT LCD
Jazyk systému
Japanese, Russian, German, French, Italian, English atd.
Rozměry přístroje/vaha
95mm x 67mm x 36mm / 114g
Certifikace
CE / FCC / BSMI (D33I02)
Napětí
Input: 12V~24V, Output: 5V/1A
Teplota při skladování
-20°C ~ 85°C
Provozní teploty
0°C ~ 75°C
Nahrávání souborů
www.blackvue.cz
www.vicovation.com
14
Záruční doba
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců* pro spotřebitele**, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu
delší. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které
platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. - taková charakteristika je vždy
uvedena u zboží - pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Je-li kupujícím spotřebitel a jdeli o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto
dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí
prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
** U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena. Zákonná práva koncového
zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.
Životnost některých součástí elektronických přístrojů je kratší než jejích záruka, např. u baterií, SD karty, apod. (podléhají
běžnému opotřebení).
UPOZORNĚNÍ: Vadu výrobku není možné zaměňovat s životností a spotřebováním výrobku!
Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního
materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v
přiloženém návodu k použití.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací,
které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem).
Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné pro určitý operační systém. Za
případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou
zodpovědnost.
Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, i když k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka
zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
- mechanickým poškozením zboží,
- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy
prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
- pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím
neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo
všeobecnými zásadami,
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
- zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
- při chybně provedené aktualizace software,
- zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím
výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo
obvyklému způsobu užití zboží.
V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.).
Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem
softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou.
Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní
smlouvou.
Záruka se nevztahuje na zboží poškozené dopravou. (za toto poškození ručí dopravce). Kupujícímu, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice)
podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s
tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné
poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: [email protected] , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná
reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu
možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.
Tel.: (+420) 777-032-513
Email: [email protected]
Web: www.blackvue.cz
Download

Funkční vlastnosti Vico-TF2 Premium