Wi-Fi
Návod k použití
Návod k použití
www. blackvue.cz
Obsah
Příprava
k použití
Používání
přístroje
2
Úvodní informace
3-4
Bezpečnostní upozornění
5
Funkční vlastnosti BlackVue
6
Kontrola obsahu
7
Kontrola hlavní jednotky
8-11
Instalace BlackVue
12-13 Náhrávání do zařízení
14-18 Přehrávání uložených souborů
Software
19-20 Spuštění softwaru BlackVue
21
Program Blackvue
22-23 Přehrávání uložených souborů
24
Uložení videa do grafických formátů / tisk
25-30 Nastavení parametrů zařízení
Dodatečné
informace
31
Instalace softwaru BlackVue
32
Aktualizace softwaru
31
Technická specifikace
Příprava k použití
Úvodní informace
Děkujeme vám za zakoupení BlackVue DR500 GW-HD. Představujeme vám nový
automobilový wi-fi videorekordér.
Před použitím přístroje si prosím přečtěte tyto pokyny.
PITTASOFT bude nadále zlepšovat výkonnost a aplikovat inovační technologie do
přístroje. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího upozornění.
Grafické obrazy a nákresy uvedené v této příručce se mohou lišit od
skutečné formy přístroje.
Symboly
Symbol
Název
Hodnota
Varování
Upozorňujeme na to, že některé funkce přistroje nemusí fungovat správně nebo je nepoužitelné s těmto typem.
Poznámky
Další popis, který vám pomůže ovládat přístroj.
Záruka
PITTASOFT ani její obchodní partner nenesou odpovědnost za náhodnou ztrátu
nebo poškození přístroje v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používaní
Tento přístroj je určen pro pořizování záznamů události související s
dopravní nehodou. Nicméně tento přistroj nezaručuje přesný záznam ve všech případech. Mírné vnější působení, v následku kterého nezaktivuje nárazové čidlo muže
přerušit nahrávaní události
Tento přístroj vám pomůže prozkoumat okolnosti a důvody nehody
2
PITTASOFT ani její obchodní partner nenesou odpovědnost za jakékoliv škody nebo
ztráty (finanční, obchodní, nepřímé) v důsledku mimořádné události nebo nehody
Příprava k použití
Bezpečnostní upozornění
Přečtěte si pečlivě jak správně používat tento výrobek, aby jste zajistili svou
bezpečnost a zabránili ztrátě, nebo poškození vašeho majetku.
Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte přístroj.
To může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození přístroje. Kontak-tujte nás v
případě potřeby opravení přístroje. Vaše záruka bude neplatná v případě, že jste sami rozebírali,
opravovali nebo jakýmkoliv způsobem zasahovali do přístroje.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo nefunkčnosti, zabraňte přímému
kontaktu přistroje s kapalinou.
Nestříkejte čisticí prostředek přímo na přístroji.
Může to způsobit změnu barvy přístroje nebo jeho poruchu.
Nepoužívejte nadměrnou sílu při manipulaci s přístrojem. Zabraňte vniku cizích látek do
přístroje.
Může to způsobit poruchu.
Neovládejte přístroj během jízdy.
To může vést ke ztrátě pozornosti nebo k autonehodě. Nastavení přístroje provádějte vždy v
zaparkovaném vozidle a na bezpečném místě.
Neinstalujte přístroj v místě, kde to bude narušovat pohodlí řidiče a snižovat výhled z
vozidla.
Může to být považováno za přestupek nebo způsobit autonehodu.
Nahrané video může být špatně zobrazováno, nebo narušeno, pokud je čelní sklo
auta tónované.
Optimální teplota k udržování kvality zařízení je 0°C-50°C. Při vysokých letních
teplotách nebo v zimě, může být kvalita videa o něco horší.
Tento přístroj používá kameru. Kvalita záznamu se může zhoršit v situacích, jako je
například prudké změny osvětlení nebo kontrastu, při vjezdu a vý-jezdu z tunelu, při
velmi jasném osvětlení nebo v případě, když není žádný zdroj světla.
Pokud je napájení přístroje vypnuto v okamžiku autonehody, nebude událost nahraná.
Nevkladejte a nevyndavejte SD kartu pokud přístroj čte nebo nahrává záznam.
Nepoužívejte přístroj při otevřeném krytu pro SD kartu.
3
Příprava k použití
Bezpečnostní upozornění
Bezpečnostní opatření při používání GPS
Příjem slabého GPS signálu nemá vliv na záznam videa. Poloha a rychlost se v tom
případě nemusí zobrazovat, ale nahrávání videa se aktivuje ihned.
Udržujte okolní teplotu v doporučeném rozmezí. Ideální teplota je 0°C-50°C. Letní a
zimní stabilita GPS signálu může být rozlišná, GPS může potřebovat více času pro
spojení s družicí.
Při prvním spuštění zařízení nebo po dlouhodobém nepoužívání (3 nebo více dnů)
zjištění aktuální polohy GPS může trvat delší dobu (od 1 do 5 minut).
Vyhněte se rušení GPS signálu a znovu zkontrolujte kvalitu GPS signálu:
- Je-li čelní sklo tónované
- Pokud existuje elektromagnetické rušení generované uvnitř vozidla (MP3/
CD zařízení, alarm systém, apod.)
- Pokud se ve vozidle používají jiné zařízení s GPS
- Pří špatném počasí.
- Pokud se pohybujete pod nájezdem, pod mostem nebo v tunelu, v
podzemních garážích a v oblasti s mnoha výškovými budovami, vedle
elektrárny, vojenské základní nebo vysílací věže
Bezpečnostní opatření při instalaci BlackVue
Instalace a ovládání zařízením během jízdy může způsobit nehodu. Zastavte vůz a
instalujte/ovládejte zařízeni.
Pokud jste pocítili zápach spáleniny nebo kouř ze zásuvky zapalovače cigaret,
přestaňte používat zařízení a kontaktujte svého místního distributora.
Prach v zásuvce cigaretového zapalovače může způsobit poškození
autoelektroniky. Čistěte ji pravidelně.
Kontrolujte, prosím, pravidelně kvalitu připevnění přístroje k čelnímu sklu. Povýšená
vibrace může způsobit odpojení BlackVue od čelního skla a poškodit přístroj.
PITTASOFT ani její obchodní partner neodpovídá za poškození nebo ztráty
uživatele a samotného zařízení v důsledku nehody nebo nevhodného užívání
přístroje uživatelem.
Příprava k použití
Funkční vlastnosti BlackVue
Video s vysokým rozlišením
Přístroj je vybaven objektivem nastaveným v rozšířeném spektrálním rozsahu, proto
si můžete přehrávat videozáznam ve vysokém rozlišení Full HD ([email protected] fps).
Smartphone, iPhone/ PC viewer
BlackVue software od společnosti PittaSoft je plně kompatibilní se smartfony
(Android) , iPhone a ostatními přistroji s podobnou konfigurací.
Vysoce kvalitní širokoúhlý objektiv (156 °)
Maximalizovaný úhel pohledu, zaznamená všechny okolnosti při nehodě
Prohližení vedea v real-time / Live View funkce
S vestavenou Wi-Fi a BlackVue aplikací, lze přehravat video bez ohledu na místo a čas
Nahrávání v režimu parking
Pokud vozidlo se nachází v klidném stavu po dobu určenou G-senzorem přístroj se
automaticky přepne do parkovacího režimu. Pokud senzor zafixuje pohyb vozidla,
parkovací režim se zruší. V parkovacím režimu nahrávání probíhá pouze v případě,
pokud pohyb je zaznamenán kamerou nebo G-senzorem a zásuvka cig. zapalovače je
aktivní i při vypnutém zapalování.
Nahrávání událostí (G-sensor)
V případě nárazu při jízdě G-senzor automaticky rozpozná pohyb a začne nahrávat
událost.
Funkce nahrávání zvuku
Pomocí zabudovaného mikrofonu, kromě nahrávání videa, přístroj taky zaznamenává
okolní zvuky.
Video analíza pomocí různých externích zařízení
Můžete nahrávat video v populárním formátu MP4 a přehrávat pomocí
různých přehrávačů
Luxusní a pohodlný design
Elegantní a válcově tvarované formy tohoto přístroje dělají interier vašeho vozidla
velice stylovým.
Funkce hlasové nápovědy
Hlasový průvodce vám pomůže s nastavením BlackVue, napoví vám jaky kroky by jste
měli učinit.
Nahrávání GPS dat
Pomocí GPS je zaznamenaná rychlost vozidla a jeho umístění. GPS data mohou být
také použita ve spojení se softwarem BlackVue a v Mapách Google, pro plánovaní
trasy (vyžaduje připojení k internetu).
5
Kontrola obsahu
Příprava k použití
Zkontrolujte prosím zařízení a příslušenství.
Máte-li jakékoli problémy s příslušenstvím, kontaktujte svého místního distributora.
Dodávané příslušenství se muže změnit bez předchozího upozornění.
BlackVueDR500GW-HD
síťový kabel
Oboustranná lepicí páska pro upevnění BlackVue
(2kus)
Čtečka paměťové karty
6
Návod
Držák kabelu (5kus)
microSD Card (včetně BlackVue
Software)
Příprava k použití
Kontrola hlavní jednotky
Zkontrolujte vaší BlackVue kameru
Tlačítko fixace držáku
Montážní konzola
Objektiv kamery
Bezpečnostní LED indikátor
Indikátor nahrávání (LED)
Indikátor GPS signálu Mikrofon
Indikátor Wi-Fi LED
Zásuvka pro síťový kabel
slot pro micro SD kartu
kryt
VOICE ON/OFF Zapnutí/
vypnutí nahrávání hlasu
Tlačítko Wi-Fi
tlačítko RESTART
(Tlačítko pro formatování SD karty: pro formatovaní zmačknout po dobu 10 sekund)
7
Používání přístroje
Instalace BlackVue
Vložení/vyjmutí micro SD
Otevřete boční kryt, lehce zatlačte na kartu a
opatrně ji zasuňte do BlackVue ve směru
označeném na obrázku.
Pro vyjmutí karty otevřete kryt, a lehce zatlačte
na kartu.
Před instalací Micro SD vypněte přístroj.
Klepněte na tlačítko Voice ON /OFF pro zapnutí nebo vypnutí nahrávání hlasu
Pro rychlé formátování micro SD karty stiskněte tlačítko Wi-Fi na boční straně přístroje
po dobu 10 sekund.
Pokud potřebujete obnovit BlackVue, stiskněte tlačítko Reset.
* Doporučujeme jen pro nouzové použití.
Bezpečnostní opatření při používání micro SD karty
• Vkládejte a vyndavejte paměťovou kartu pokud je přístroj vypnutý. Zkontrolujte,
aby všechny LED indikátory byly v neaktivním stavu.
• Nevyndavejte paměťovou kartu v době, kdy přístroj čte nebo zapisuje data.
Může to způsobit poškození dat a také ovlivnit správnou činnost přístroje.
• Pravidelně kontrolujte data na paměťové kartě - ujistěte se tím ve
funkčností zařízení.
• Používejte paměťové karty Micro SD pouze od společnosti Pittasoft. Použitím
paměťových karet od jiných výrobců, máte riziko poškození vašich dat nebo poškození
celého přístroje.
• Paměťová karta je spotřebné zboží. Pokud jí používáte delší dobu, vyměňte ji za
novou.
• Pro formátování micro SD karty zmačkněte tlačítko Wi-Fi na dobu 10 sekund
přímo v přístroji.
• Uschovávejte kopie svých dat na jiných nosičích. Neneseme odpověnost za
poškození dat během používání přístroje.
8
Používání přístroje
Instalace BlackVue
Instalace BlackVue ve vašem vozidle
1. Vypněte motor a vyndejte klíč ze zapalování.
Montáž zařízení BlackVue provadějte v řádně
osvětleném a bezpečném místě.
2. Vložte micro SD kartu do přístroje.
Více inormací o používání SD karty na str. 8.
3. Připevněte BlackVue k čelnímu sklu vozila
pomocí oboustranné lepící pásky.
Doporučejem vám nainstalovat BlackVue pod
zpětným zrcákem. Objektiv by měl být umístěn uprostřed čelního skla.
Umístěte přístroj tak, aby to nebránilo řidiči
ve výhledu.
Očistěte plochu skla, tam kde bue umístěná
kamera, od nečisot a vlhkosti pomocí suchého hadříku.
Pokud BlackVue je odpojen od držáku,
viz str. 11.
4. Zapojte síťový kabel do zásuvky zapalo-
vače z jedné strany a do zásuvky DC IN na
straně přístroje. Pro parkovací režim doporučejeme připojení přes Power Magic
Pro (není součástí balení).
Používejte rozbočovač zásuvky zapalovače
pro připojení několika různýh zařízení.
Neinstalujte přístroj v místě, kde to bude narušovat
pohodlí řidiče a snižovat výhled z vozidla.
Může to být považováno za přestupek nebo
způsobit autonehodu.
9
Používání přístroje
Instalace BlackVue
5. Připevněte síťový kabel
Pokud je to nutné, používejte držák pro
kabel
6. Nastavte pozici kamery
Logo BlackVue má byt umístěno o něco níže
vodorovné čáry.
Zapamatujte si spravný úhel polohy kamery.
Pokud jste připojili externí monitor pomoci
Wi-Fi (smartfon, iPhone), můžete nastavit
pozici vysílání v realním čase .
7. Zapněte motor. Zkontrolujte instalaci přístroje
Pokud je zařízení nainstalováno
správně, LED indikace se rozsvítí.
Proveďte zkušební jízdu, zkontrolujte, zda bylo video správně zaznamenáno.
Video se ukládá ve formátu MP4.
10
Používání přístroje
Instalace BlackVue
Odpojení BlackVue od držáku přístroje
1. Zmáčkněte tlačítko na držáku přístroje a vytáhněte BlackVue směrem k sobě,
jak je znázorněno na obrázku.
2. Přístroj je snadno vyjímatelný z držáku.
Připojení přístroje k držáku: Spojte sloty BlackVue a držáku, a pak jemně zasuňte
zařízení ve směru k držáku, dokud nezapadne.
Používání přístroje
Záznam
Použití funkce běžného nahrávání
Zapněte motor.
BlackVue se zapne a začne nahrávat . Záznam probíhá pokud je zapnuté zapalování.
Pokud BlacVue je zapojen přes regulátor napětí baterie (POWER MAGIC PRO), je
vždy v pohotovostním stavu.
Pokud jste v nastavení přístroje zvolili [normal record off ] bude tato funkce
vypnuta.
Použití funkce nahrávání v parkovacím režimu
Výchozí nastavení funkce (viz str. 25)
Pokud přístroj nezafixuje pohyb do 10 minut (s G-senzorem), automaticky se
přepne do parkovacího režimu.
Pokud přístroj zafixuje pohyb delší než 30sek. parkovácí režim se automatický
vypne.
V případě častého používání parkovacího
režimu, nebo pokud nemáte stále aktivní
zásuvku cig. zapalovače, doporučujeme
používat regulátor napětí baterie (POWER
MAGIC PRO)
Detekce pohybu
Tato technologie je zaměřena na určení detekci pohybu kamerou.
Použití funkce nahrávání zvlaštní údalostí
Pokud je vozidlo v pohybu nebo zaparkováno a BlackVue zaregistruje vnější
působení nad rámec bezpečnostního minima, událost se automaticky nahraje.
Zvolte menu nastavení a vyberte nastavení G-senzoru. Můžete konfiguro-vat
různá nastavení pro běžné nahrávání a nahrávání v režimu. zvlaštní údalostí
Video v režimu zvlaštní údalosti se začne zaznamenavát 5 sekund před a 55
sekund po identifikaci údalosti
Citlivost G-Senzoru lze nastavit v menu-konfigurace software.
Dobu nahrávání zvláštní údalosti lze nastavit v menu-konfigurace software.
Pokud nastavíte dobu nahrávání záznamu v režimu zvláštní údalosti na 2 minuty, přístroj nahraje video 5 sekund před a 115 sekund po identifikaci události
12
Používání přístroje
Záznam
G-sensor
G-Sensor
BlackVue registruje náraz pomocí G-sensoru, a začne nahravát událost Gsensor - je tříosý senzor, který registruje naraz po ose Х (dopředu, dozadu),
ose Y(doleva, doprava), ose Z (nahoru, dolů)
Můžete prohlížet informace G-senzora s nahraného souboru pomocí softwaru
BlackVue
Údaje z G-senzoru nelze použít jako jasný důkaz nehody
Vypnutí BlackVue
Vypněte motor. Přístroj se vypne přibližně za 5 s. Veškera indikace se zhasne.
Pokud je připojen POWER MAGIC
(regulátor napětí baterie) odpojte síťový kabel od BlackVue.
13
Používání BlackVue
Přehrávání nahraných videoklipu
Nahrané videoklipy BlackVue se ukládají do formátu MP4, což vám dovoluje přehrávat
tyto soubory ve většině video přehrávačů (v počítači, smartphone, navigačním systému)
bez kódování videa
Nahrané soubory se ukládají do
složky «Record» na SD kartě.
Přehrávání videoklipu pomocí smartphone
Stáhnutí BlackVue aplikace
• Společnost Pittasoft pro vás připravila užitečné aplikace.
Smartphon musí obsahovat slot pro micro SD karty.
• Zvolte Android market – hledat BlackVue – zvolit aplikace – Stáhnout
1. Vypnete BlackVue a vyndejte micro SD kartu.
2. Vložte SD kartu do smartphone
Můžete přehrávat video pomocí smartphone podporujícího
micro SD karty.
3. V menu smartphone zvolte BlackVue. Otevřete program.
Video se začne přehrávat pomocí video přehrávače ve vašem smartphone.
4. Zvolte požadovaný videoklip. Klip se začne přehrávat.
Pokud SD karta obsahuje vetší množství videoklipů, načítaní
může trvat delší dobu.
Pokud je karta microSD plná, načtení souborů může trvat delší
dobu. Některé smartphony nepodporují Full HD přehrávání videa.
Seznam smartfonů podporujících Full HD přehrávání videa,
naleznete na webových stránkách BlackVue (www.blackvue.com).
14
Používání BlackVue
Přehrávání nahraných videoklipu
Přehrávání videoklipů pomocí navigačního systému
1. Vložte micro SD kartu do čtečky paměťových karet.
2. Připojte čtečku do USB vstupu navigačního systému.
3. Zvolte požadovaný soubor a přehravácí zařízení.
4. Klikněte na videoklip. Video se začne přehrávat.
Kvalita přehrávání videa může být rozlišná, záleží to na typu navigačního systému. Pro bližší informace použijte uživatelskou příručku
vaší navigace.
Pokud SD karta obsahuje vetší množství videoklipů, načítaní může trvat delší dobu.
15
Používání BlackVue
Přehrávání nahraných videoklipů
Přehrávání videoklipů v počítači
1. Vložte micro SD kartu do čtečky paměťových karet.
2. Připojte čtečku do USB vstupu počítače.
3. Dvojitým kliknutím otevřete soubor «BlackVue.exe» ve
složce «Applications» na SD kartě.
4. Klikněte na videoklip.
Pro přehrávání na počítači musí být nainstalovaný video codec H. 264 a audio codec
AAC Při přehrávání videoklipu doporučujeme používat program BlackVue
Software
Přehrávání souborů pomocí BlackVue aplikace
1. Nainstalujte BlackVue aplikaci do vašeho telefonu a otevřete ji. BlackVue
aplikaci lze stáhnout z Google Play nebo z App Store.
Aplikaci BlackVue lze použít s operačním systémem Android 2.3 nebo
novějším a iOS 5.0 nebo novějším.
V závislosti na typu vašeho smartphonu, některé funkce BlackVue aplikace
nemusí být podporováné.
2. Stiskněte tlačítko Wi-Fi na boční straně přístroje a zapněte Wi-Fi.
3. Stiskněte Wi-Fi tlačítko v BlackVue aplikaci. Wi-Fi SSID je DR500GW-poslední šestimístné číslo MAC adresy. MAC adresa je vytištěná na štítku nalepeném na zadní straně krabice
produktu. (např. DR500GW-A682DE). Vyberte zařízení, které chcete připojit a zadejte
heslo. Klepněte na tlačítko OK a připojte se k vybranému zařízení.
Pokud jste uložili informace o připojení , můžete zmáčknout na Wi-Fi tlačítko v
BlackVue aplikaci a připojit se bez zapnutí Wi-Fi funkce ve vašem telefonu.
Výrobní heslo je: blackvue, ale uživatel ho může změnit.
Pro použítí funkce živého náhledu, můžete Wi-Fi spojení používat v rozsahu10 m ,
(rozsah se může lišit v některých případech).
Při přehrávání nahraných video souborů pomocí Wi-Fi, se kvalita příjemu signalu
může lišit v závislosti na rychlosti přenosu dat.
Podrobnosti o tom, jak nakonfigurovat Wi-Fi, viz Konfigurace Wi-Fi atd. (stránka 30)
17
Software
Přehrávání souborů pomocí BlackVue aplikace
4. Vyberte video soubor který chcete přehrat.
Klepněte na tlačítko živého náhledu Live View pro kontrolu videa v reálném čase.
Pokud použiváte funkci Live View nebo funkci přehrávání a kopírování při připojení
přes Wi-Fi a v kvalitě záznamu Full HD (1920x1080)/30fps, bude frekvence snímku
snížena na 20fps.
18
Software
Spuštění BlackVue software
Instalace BlackVue software
Při přehrávání videoklipu doporučujeme používat program BlackVue.
Při použíti software BlackVue budete mít větší pohodlí při přehrávání a při práci s
video soubory.
1. Vložte micro SD kartu do čtečky paměťových karet.
Připojte čtečku do USB vstupu počítače.
2. Dvojitým kliknutím otevřete soubor BlackVueSetup (HD).exe” ve složce
“BlackVue \ Software” na SD kartě.
19
Software
Spuštění BlackVue software
3. Nainstalujte program podle instrukce instalačního programu. Po dokončení
instalace software se ikona BlackVue zobrazí na ploše. (viz str.31)
4. Dvojitým kliknutím na ikonku program spustíte.
Pro OS Mac je k dispozici pouze anglická verze BlackVue software. Funkce a
interface se může lišit od BlackVue software pro OS Windows.
Použití BlackVue software bez instalace
Máte možnost používat BlackVue program bez instalace.
1. Vložte micro SD kartu do čtečky paměťových karet.
2. Připojte čtečku do USB vstupu počítače.
3. Dvojitým kliknutím otevřete soubor BlackVue.exe” ve složce “BlackVue \
Application” na SD kartě.
20
Program BlackVue
Software
Displej
Přibližování /
oddalování
Graf G-senzoru
Verze
BlackVue
Graf G-senzoru, uložení
obrázku, tisk, nastavení
Informační panel GPS
Seznam souborů/ karta SD
časová osa
1. Celá obrazovka / otočení obrazu
2. Tlačítka pro přehrávání videa
3. Rychlost přehrávání/hlasitost
4. Čas přehrávání
Typy nahraných souborů
Soubory nahrané v normálním režimu. Označeny zeleně na časové ose.
Soubory nahrané v režimu zvlaštního nahrávání. Označeny oranžově na časové ose.
Soubory nahrané v parkovacím režimu. Označeny modře na časové ose.
Tlačítka pro přehrávání videa
21
Přehrávání vybraného klipu
Posun zpět / vpřed o jeden snímek
Zastavení přehrávání vybraného
klipu
Pauza přehrávání
Přehrávání následujícího/ předchozího klipu
Přehrávání nahraných videoklipu
Software
1. Zmačknete tlač.
[ Browse] a zvolte
složku ve které jsou úmístěné soubory.
Soubory, které se naházejí ve složce jsou
zobrazený v seznamu.
2. Dvojitým kliknutím otevřete soubor, který
chcete přehrát (nebo zvolte video soubor
a zmačknete tlačítko
Play).
Posouvejte kolečko myši pro zvětšení nebo oddálení obrazu v okně
přehrávání programu. (min 0.5X ~
max 2.0X)
Můžete ovládat rychlost přehrávání
0.5X do 2.0X
Chcete-li sestavit soubory podle typu, vyberte barevné tlačítko nebo
zrušte výběr v sekci výběru typu
souborů. [Select Types]
Vyberete-li možnost filtrovat podle
data, v seznamu se objeví soubory
vybrané pro konkrétní datum.
Některé části zaznamenaného videa můžou být zvětšeny při přehrávání.
Klikněte levým tlačítkem myši na určitou část obrazovky. Program zvetší tuto část do
max. zvětšení. Tato funkce může byt použita k identifikaci SPZ vozidlapři pohybu.
Soubory se nahrávají ve formatu MP4
Můžete přehrávat soubory pomoci jakéhokoliv přehrávače podporujícího
formát MP4 , stejně jako přehrávače BlackVue.
22
Software
Přehrávání nahraných videoklipu
Údaje na mapě
Během přehrávání souboru, zvolte «Map». Souřadnice vašeho auta přenesou
polohu auta na Google maps.
Pro použití služby Google maps, musíte mít připojení k síti internet
Údaje u nahraných souboru se zobrazují na mapě pouze tehdy, když obsahují data od
GPS přijímače.
Délka GPS signálu
Rychlost, souřadnice
Zelený: data GPS k dispozici
Červený: data GPS není k dispozici
Další možnosti zobrazení mapy
Přibližování/oddalování
Poloha vozidla
Prohlížeč trasy
Klepněte na ikonu
zobrazí na mapě.
. Prohlížeč zobrazí trasu. Cesta vozidla se
Dvojitým kliknutím klikněte na jakékoliv místo po cestě vozidla. BlackVue začne
přehrávat záznam z tohoto místa na mapě.
Rychlost, souřadnice
Zeměpisná šířka / délka
Najít svou pozici
Tlačítko posunu mapy
Přibližování/oddalování
Cesta vozidla
aktualní soubor
2 předchozí soubory
2 následující soubory
Další možnosti zobrazení
mapy
Výchozí bod zápisu
červený: aktualní soubor
modrý: předchozí/následující soubor
Poloha vozidla
23
Software
Uložení obrázku do grafického formátu / tisk
Uložení zvoleného obrázku do grafického formátu
1. Zmáčkněte tlačítko
při přehrávání videoklipu. Zvolte obrázek který chcete uložit.
Chcete-li vybrat přesný čas události, zvolte přesný čas na časovém měřítku
nebo můžete najít událost pomocí tlačítka
2. Zmačknete tlačítko
. Zvolte cestu pro uložení souboru a klikněte na tlačítko
Uložit. Vybraná událost se uloží jako JPEG nebo BMP (grafický soubor).
Tisk zvoleného obrázku
1. Zmáčkněte tlačítko
při přehrávání videoklipu. Zvolte obrázek který chcete
uložit.
2. Zmáčkněte tlačítko
24
. Zvolený obrázek se začne tisknout.
Software
Nastavení parametrů přístroje
Veškeré nastavení přístroje se provádí pouze na SD kartě!!!
1. Vložte Kartu Micro SD do počítače (viz str. 19)
2. Zmáčkněte tlač. . Na displeji se objeví okno s nastavením.
Pokud SD karta není připojena k počítači, není možné změnit nastavení přístroje.
3. Nastavte parametry BlackVue.
4. Zmáčkněte tlačitko [save&close]
Pokud nejsou nastavení uložena na SD kartu, nové nastavení nebude mít vliv na
konfiguraci BlackVue.
Pro vynulování nastavení stiskněte tlačítko [reset]
5. Vyjměte SD kartu z počítače a vložte ji do přístroje BlackVue. Nastavení se automaticky obnoví.
25
Nastavení parametrů přístroje
Software
Základní nastavení
1. Časové pásmo
Zvolte časové pásmo, které budete používat.
2. Nastavení obrazu
Kvalita videozáznamu: nastavte úroveň kvality pro nahrávané soubory. Čím vyšší kvalita,
tím větší velikost souboru.
Nastavení jasu: nastavení jasu videozáznamu při nahrávání.
Doba nahrávání
Skutečná doba nahrávání v nepřetržitém záznamu se může mírně lišit od informací
uvedených níže
Image
Quality Full HD
Memory
1920x1080
Capacity
30fps
Normal Image Compression
Full HD
1920x1080
15fps
HD
1280x720
30fps
HD
1280x720
15fps
D1
720x480
30fps
16GB
4 HR 37 MIN 6 HR 54 MIN 6 HR 54 MIN 11 HR 29 MIN 17 HR 09 MIN
32GB
9 HR 24 MIN 13 HR 59 MIN 13 HR 59 MIN 22 HR 51 MIN 34 HR 09 MIN
Image
Quality
Full HD
Memory
1920x1080
Capacity
30fps
High Image Compression
Full HD
1920x1080
15fps
HD
1280x720
30fps
HD
1280x720
15fps
D1
720x480
30fps
16GB
7 HR 02 MIN 8 HR 49 MIN 8 HR 41 MIN 11 HR 31 MIN 17 HR 12 MIN
32GB
13 HR 55 MIN 17 HR 11 MIN 17 HR 10 MIN 23 HR 18 MIN 35 HR 48 MIN
3. Nastavení záznamu
26
Normální nahrávání
- normální nahrávání zapnuto: záznam všech události během jízdy
- normální nahrávání vypnuto: záznam všech události v režimu nahrávání
zvláštní události nebo parkovacího režimu
Software
Nastavení parametrů přístroje
Záznam hlasu: zvolte tuto volbu, pokud ji chcete aktivovat.
Zobrazení data a času: doplní datum a čas v levém dolním rohu
Zobrazení rychlosti: doplní ukazatel rychlosti dole vlevo
Pokud zvolíte [display off ], rychlost se nezobrazí
Záznamové zařízení: vložte záznamové zařízení
Nastavení pro ukládání dat: v případě, že na SD kartě nebude dostatek místa pro uložení
nového záznamu, budou přepsané nejstarší soubory
Čas: v případě, že na SD kartě nebude dostatek místa pro uložení nového záznamu, staré
soubory budou smazaný bez ohledu na typ souboru.
Typ: Můžete také přidělit prostor na uložení dat pro každý typ souboru zvlášť. Když je
prostor plný, nahraje se nový soubor po odstranění nejstaršího souboru stejného typu.
UPOZORNĚNÍ: V tomto režimu muže byt odstraněn i náhodný soubor.
Je-li limit záznamu zvláštní události vyčerpán
• Soubory nahrané v režimu zvláštní události jsou také odstranitelné.
Buďte opatrní, aby důležité soubory nebyly odstraněny. Zálohujte své soubory na jiná
média.
Automatické přepínání do parkovacího režimu: Pokud G-senzor neregistruje pohyb vozidla
po dobu 10 minut, přístroj se automaticky přepne do parkovacího režimu. Pokud G-senzor
zaregistruje pohyb, alespoň za posledních 30 sekund, přístroj se automaticky přepne do režimu
normálního nahrávání.
Doba přepnutí do parkovacího režimu a aktivace jeho funkcí může být
ovlivněná vnějšími faktory.
Formát souborů: nastavte formát souboru pro nahrávání.
27
Software
Nastavení parametrů přístroje
Nastavení citlivosti G-sensoru
1. Citlivost pro normální nahrávní
Stanoví hranice cilivosti G-senzorů pro nahrávání událostí v nepřetržitém režimu.
2. Citlivost pro nahrávání v parkovacím režimu
Stanoví hranice citlivosti G-senzoru a pohybového čidla pro nahrávání událostí v
parkovacím režimu.
28
Software
Nastavení parametrů přístroje
Rozšířené nastavení citlivosti
Můžete si nastavit citlivost, při prohlížení nahraného videa.
1. Otevřete uložený soubor
Přehrajte video soubor .
2. V průběhu prohlížení videa, nastavte potřebnou cilivost posuňte posuvníkem
tak, aby jste si nastavili oblast působení G-senzoru .
Čím širší je oblast působení, tím menší je jeho citlivost. Čím užší je oblast působení,
tím vetší je jeho citlivost.
Nahrát aktuální stav
Změnte oblast citlivosti G-senzoru
tak, aby aktuální graf vycházel za
hranice žlutého pruhu citlivosti.
Nenahrávat aktuální stav
Změnte oblast citlivosti G-senzoru tak,
aby aktuální graf nevycházel za hranice žlutého pruhu citlivosti.
Podle nastavení citlivosti definované uživatelem, pokud zafixuje událost
nahrávaná pomocí režimu nahrávání zvláštní události, hranice okna přehrávače
začnou blikat.
3. Zmáčkněte tlačítko [save&close].
29
Nastavení parametrů přístroje
Software
Další nastavení
1
2
Wi-Fi setting: Můžete si zvolit nové ID a heslo pro přípojení k Wi-Fi
Recording LED: Můžete si vybrat, chcete-li zapnout nebo vypnout LED indikaci.
Security LED: Můžete si vybrat, chcete-li zapnout nebo vypnout bezpečnostní LED
Voice Alarm: Přehrává hlasové zprávy během své činnosti. Tato volba umožňuje
povolit / zakázat hlasové zprávy.
Alarm Volume: umožňuje nastavit hlasitost hlasových zpráv.
30
Dodatečné informace
Instalace software BlackVue
1. Vložte kartu Micro SD do počítače
(viz
str. 19)
2. Dvojitým kliknutím otevřete soubor
‘BlackVueSetup(HD).exe na kartě Micro
SD.
3.
Postupujte podle pokynů instalačního
programu až k dokončení instalace.
4. Ujistěte se, že ikonka programu
BlackVue je umístěna na ploše Windows.
Dvojitým kliknutím na ikonu otevřete
program.
Pokud je firmware starší než verze softwaru, nahraný soubor nebude přehráván.
• Kontrolujte verzi firmware a software
• Pokud je verze software zastarala, aktualizujte ji
31
Dodatečné informace
Aktualizace software
Aktualizace software se provádí stáhnutím nové verze.
1. Vložte kartu Micro SD do počítače
( viz str. 19)
2. Přejděte na stánku http://eng.pittasoft.com a
stahněte aktuální verzi
3. Dvojitým kliknutím otevřete soubor. Postupujte podle pokynů instalačního programu
Aktualizujte SD kartu.
Po dokončení aktualizace software se nainstaluje nová verze software
Pokud nechcete instalovat novou verze
software, zvolte Cancel
4. Vložte kartu Micro SD, obsahujicí aktualizace do vypnutého přístroje BlackVue.
5. Zapněte BlackVue. Aktualizace BlackVue proběhne automaticky.
Nevypínejte napájení během aktualizace.
Formátovaní SD karty
• Doporučujeme jednou týdně naformátovat paměťovou kartu
• Když se nahrané video přehrává nerovnoměrně, naformátujte paměťovou kartu
• Chcete-li formátovat paměťovou kartu, použijte oficiální program pro formátovaní
• Zálohujte své soubory do počítače nebo do jiných media
32
Technické specifikace DR500GW-HD
Dodatečné informace
Kamera
CMOS Sensor (Approx. 2M Pixel)
Full HD 30fps / Full HD 15fps / HD 30fps / HD15fps / D1 30fps
Rozlišení
Formát kódování video/codec
MP4 / H.264
Zvuk
AAC LC
Úhel pohledu
protilehlé úhly 156°; vertikální 90; horizontální 123°
Paměťové zařízení
Micro SD (16GB/32GB)
GPS/mikrofon
zabudovaný/zabudovaný
Záznam
normalní nahrávání
záznám zvlaštní události (G-sensor)
parkovací režim (*doporučujeme použiát Power Magic PRO)
Video výstup
---------
Rozměry přístroje/vaha
průměr 36 mm; délka 118,5mm / 114g
Wi-Fi
Built-in (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Max150Mbps,
OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM)
Vstupní napětí
12V / 24V DC
Odběr proudu
cca 300mA
Provozní teploty
-20°C ~ 70°C
Stav LED indikace
LED
Stav
Záznam
(REC)
Režim
záz
nam
GPS
Wi-Fi
Led indikace
Normal
Bliká oranžově
Zvlaštní
Bliká červeně
Parkovací
Bliká zeleně
Bliká bíle
Rychle bliká bíle
Bliká bíle
Wi-Fi ON
svítí
Wi-Fi ON/OFF
Change
bliká
GPS ON
kontrola Software
Security
svítí modře
dostupná
nedostupná
Bliká bíle
Bliká bíle
nedostupná
dostupná
33
Dodatečné informace
Záruční doba
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců* pro spotřebitele**, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu
delší. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které
platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. - taková charakteristika je vždy
uvedena u zboží - pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Je-li kupujícím spotřebitel a jdeli o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto
dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí
prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
** U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena. Zákonná práva koncového
zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.
Životnost některých součástí elektronických přístrojů je kratší než jejích záruka, např. u baterií, SD karty, apod. (podléhají
běžnému opotřebení).
UPOZORNĚNÍ: Vadu výrobku není možné zaměňovat s životností a spotřebováním výrobku!
Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního
materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v
přiloženém návodu k použití.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací,
které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem).
Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné pro určitý operační systém. Za
případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou
zodpovědnost.
Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, i když k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka
zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
- mechanickým poškozením zboží,
- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy
prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
- pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím
neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo
všeobecnými zásadami,
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
- zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
- při chybně provedené aktualizace software,
- zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím
výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo
obvyklému způsobu užití zboží.
V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.).
Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem
softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou.
Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní
smlouvou.
Záruka se nevztahuje na zboží poškozené dopravou. (za toto poškození ručí dopravce). Kupujícímu, je doporučeno, aby
bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice)
podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s
tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné
poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: [email protected] , sepsat s
dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná
reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu
možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.
Reklamační list - formulář
Seriové číslo produktu:
Prodejce: STANDOL s.r.o. Novolipanská 82, Praha 10-Lipany, 10300, IČ24716804
Datum prodeje:
Datum reklamace:
Popis závady:
Poznámky:
www. blackvue.cz
Tel.: (+420) 777-032-513
Email: [email protected]
Web: www.blackvue.cz
Download

Stáhnout uživatelský manuál pro BlackVue DR500GW