Žádost o interaktivní tabuli za mimořádnou cenu
Dotyková tabule SMART Board řady 885
Pomáháme učitelům k efektivnímu využití techniky při výuce
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
kanadská společnost SMART Technologies ve spolupráci se společností AV MEDIA, a.s. vypisují speciální nabídku.
Tato nabídka je určena pouze pro mateřské, základní i střední školy. Množství těchto produktů je v rámci této nabídky
limitováno, všechny žádosti budou posouzeny.
Prosím věnujte dostatečnou pozornost údajům, které jsou požadovány, neboť na neúplné, případně špatně vyplněné
žádosti nebude brán zřetel.
Název organizace:
IČO:
Titul:
DIČ:
Jméno:
Příjmení:
Funkce:
Ulice:
PSČ:
Město:
Země: ČR
E-mail:
Zřizovatel:
Počet tříd:
Počet
1 ks
2 ks
Počet dětí:
Počet učitelů:
Počet počítačů:
Typ interaktivní tabule
Běžná cena
Speciální cena
SMART Board 885
+ Autorský SW SMART Notebook
+ Pylonový pojezd s křídly
+ Ozvučení SMART
+ 5× upgrade SMART Notebook
+ Datový projektor NEC UM330W
147 004 Kč s DPH
121 491 Kč
103 697 Kč s DPH
85 700 Kč
Žádost o interaktivní tabuli za mimořádnou cenu
Dotyková tabule SMART Board řady 885
Podmínky
Požádat může mateřská, základní či střední škola se sídlem v České republice, která nebyla založena a není
provozována za účelem zisku a je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo její zřizovatel.
Nabídka platí pouze pro školy či zřizovatele, kteří v době od 9. 2. 2015 do 16. 3. 2015 objednají u společnosti
AV MEDIA interaktivní tabuli SMART Board 885. Dále musí tato instituce správně a kompletně vyplnit žádost
a předat ji společnosti AV MEDIA.
Nabídka obsahuje:
interaktivní tabule SMART Board, autorský SW SMART Notebook, pylonový pojezd s křídly, ozvučení, datový
projektor, 5x upgrade sw SMART Notebook
Nabídka neobsahuje:
poplatek PHE 250 Kč bez DPH, dopravné 380 Kč bez DPH a cenu za instalaci.
Produkty z této nabídky budou distribuovány do 31. 3. 2015 a nejpozději k tomuto datu bude také vystavena faktura
za produkty.
Svým podpisem souhlasím s podmínkami a rozumím jim. Výsledky vyhodnocení žádostí jsou po jejich vyhlášení
konečné a jakékoliv vymáhání jejich změny právní cestou je vyloučeno. Souhlasím, že podpisem této žádosti
se zříkám všech práv, která mohou být nyní nebo v budoucnosti uplatněna proti společnostem SMART Technologies
a AV MEDIA, a.s. a mohou vyplynout z požadavků, ztrát, poškození, zničení, dodatečných nákladů nebo výdajů
v souvislosti s neodbornou manipulací a neodborným používáním výrobků, které jsou předmětem této akce.
Na všechny produkty zahrnuté do této speciální nabídky jsou poskytovány veškeré záruky vyplývající
ze standardních záručních podmínek AV MEDIA, a.s.
Poznámka: V úvahu budou brány pouze žádosti, které budou vyplněny ve všech bodech.
Název organizace:
Podpis:
Datum:
Termíny podání žádosti
Předání vyplněné žádosti
do 16. 3. 2015
Oznámení výsledků
23. 3. 2015
Expedice a fakturace
31. 3. 2015
Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu AV MEDIA, a.s. Pražská 63, 102 00 Praha 10
nebo e-mailem na [email protected]
PRAHA
Pražská 63
102 00 Praha 10
tel.: 261 260 218
[email protected]
BRNO
Bohuňova 10
625 00 Brno
tel.: 547 357 080
[email protected]
OSTRAVA
Na Burni 1497/39
710 00 Ostrava
tel.: 596 624 505
[email protected]
PARDUBICE
17. listopadu 237
530 02 Pardubice
tel.: 466 510 825
[email protected]
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Žižkova 1
370 01 České Budějovice
tel.: 387 747 339
[email protected]
PLZEŇ
Klicperova 9
301 00 Plzeň
tel.: 378 774 330
[email protected]
ÚSTÍ NAD LABEM
Masarykova 104/221
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 477 754 910
[email protected]
OLOMOUC
Stupkova 137
779 00 Olomouc
tel.: 724 437 834
[email protected]
SOKOLOV
Staré náměstí 137
356 01 Sokolov
tel.: 724 437 806
[email protected]
Download

Dotyková tabule SMART Board řady 885