VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA ROZŠÍŘILA NABÍDKU AKREDITOVANÝCH
AKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK O ZKOUŠKY
ZKOUŠKY KRYTÍ IPX9K
Vývojová zkušebna firmy SWELL rozšířila nabídku akreditovaných zkoušek o zkoušku krytí IPX9K
Na základě rostoucích požadavků dodavatelských firem v automobilovém průmyslu se Vývojová zzkušebna firmy
SWELL akreditovaná ČIA vybavila zkušebním zařízením pro provedení zkoušky krytí IPX9K. Zkouška je
akreditovaná dle ISO/IEC 17025. Od
d generátoru vysokotlaké vody až po namáhání zkušebního vzorku
vzorku, podléhají
všechny měřené veličiny metrologické návaznosti tak, jak je vyžadován
vyžadováno
o akreditačními požadavky.
Při této zkoušce se vzorek umístí do speciální komory, kde se vystaví podmínkám definovaným normou ISO
20653, resp. DIN 40050-9
9 (norma IEC 60529 zatím tento stupeň ochrany nedefinuje). Jedná se o zkoušku, kdy je
voda o teplotě 80°C
°C z každého směru pod silně zvýšeným tlakem namířena proti zkoušenému vzorku. Obecným
požadavkem je, že voda nesmí mít žádné škodlivé účinky. Zkušební komoru tvoří otáčivý stůl pro upevnění
vzorku, systém ostřikových trysek s regulací polohy a ochranný kryt.
kr
Obr.: Provedení zkoušky krytí IPX9K dle specifikací ISO 20653, DIN 40050-9.
40050 9. Jedná se ochranu před vniknutím vody při
vysokotlakém čištění / čištění parou (zkouška specifická pro elektrickou výbavu silničních vozidel). Ve vývojové zkušebně fir
firmy
SWELL je zkouška akreditována dle ISO/IEC 17025.
Kontakt::
Ing. Jaromír KEJVAL, PhD.
Vedoucí vývojové zkušebny
e-mail: [email protected]
tel.: 493 546 861
Firma SWELL působí na českém trhu v oblasti vývojových služeb pro automobilový průmysl již 19 let. Je známa
zejména šíří portfolia nabízených služeb - počínaje designovými návrhy dílů a sestav až po přípravu částí vozu
pro sériovou výrobu - při zachování pružnosti a rychlé odezvy ´malé´ (dnes kolem stovky zaměstnanců) a zcela
autonomní české firmy.. Její současné portfolio tvoří tyto služby:
CAD | tvorba designových návrhů | zpracování scanů, vyhlazení ploch (A-class)
(A class) | tvorba konceptu, předvývoj,
podpora designu | vývoj plechových a plastových dílů a sestav | kinematické mechanismy | zpracování výkresové
výk
dokumentace, PDM listy.
CAE | tvorba FE-modelů
modelů | statická a dynamická tuhost | frekvenční analýzy | crash analýzy | ochrana chodců |
dynamika celého vozu | optimalizace.
NÁSTROJE |simulace lisování plechových dílů | transferové a postupové lisovací nástroje | kontrolní, měřicí a
svařovací přípravky.
PROTOTYPY | prototypové plechové výlisky a svařené sestavy | vysokorychlostní frézování pohledových a
zkušebních modelů | digitalizace.
ZKOUŠKY | akreditace ISO/IEC
IEC 17025:2005 | vývojové zkoušky | validační testy | komplexní životnostní zkoušky |
frekvenční a modální analýzy | funkční zkoušky mechanických sestav | mechanické a environmentální testy
testy.
Více informace o firmě naleznete na www.swell.cz
Download

zkoušky krytí IPX9K