VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA SWELL ROZŠÍŘILA VYBAVENÍ PRO TEPLOTNÍ ŠOKOVÉ ZKOUŠKY
HOŘICE,
27.4.2012 - Vývojová zkušebna firmy SWELL, spol. s r.o., akreditovaná ČIA, rozšířila své
technologické vybavení o další zařízení na realizaci zkoušek vlivu prostředí,
teplotními
tními změnami
prostředí, a to zkoušek teplo
(častěji
(častěji označovanými jako zkoušky teplotními šoky).
Dosud byla zkušební laboratoř vybavena lázňovými termostaty a teplotními komorami pro možnost vystavení dílů
změnám teploty, ať už rychlých či pozvolných, v prostředí vzduchu či v kapalinách.
Nová teplotní šoková komora německé firmy Vötsch Industrietechnik navíc disponuje dvěma zcela oddělenými
samostatnými
tatnými teplotními zónami pro možnost provádění velmi rychlých teplotních změn
změn, a to zcela
automatizovaně. Při přechodu mezi teplou a studenou zónou je
zkušební vzorek vystaven teplotnímu šoku, tzn. během několika
sekund (do 10 sec) je změněna teplota okolíí zkušebního vzorku. Tato
komora je schopna pracovat v rozmezí teplot --80 až +250°C,
rovnoměrného rozdělení teplot je dosahováno prostřednictvím
velkého objemu cirkulujícího
rkulujícího vzduchu. Pro zkoušky lze využít
zkušební prostor o velikosti 120 l, což odpovídá přibližným
řibližným rozměrům
470 (š) x 410 (v) x 650 (h) mm.
Zkouška teplotními šoky najde uplatnění zejména tam, kde je žádoucí
testovat daný vzorek na odolnost před stresovými vlivy okolního
prostředí.
Její
provedení
je
definováno
normou
normou,
například
IEC 60068-2-14
14 (Zkouška N) a ve zkušebně firmy SWELL spadá do
oblasti zkoušek podléhajících akreditaci dle požadavků ISO/IEC
17025.
Obr.: Teplotní šoková komora Vötsch
Společnost SWELL je dodavatelem vývojových prací pro automobilový průmysl v oblasti zkoušek, stavby
prototypů a lisovacích nástrojů, konstrukce a numerických simulací. Součásti Centra vývojových služeb SWELL
v Hořicích je prototypová dílna a akreditovaná zkušebna se zaměřením na vývojové zkoušky.
Více informace
nformace o firmě na www.swell.cz
Kontakt::
Ing. Jaromír KEJVAL, PhD.
Vedoucí vývojové zkušebny
e-mail: [email protected]
tel.: 493 546 861
Download

Šoková komora