STŘEDISKO
ZKRUTNÉ PRUŽINY
PRUŽINY
TECHNICKÉ PARAMETRY
Dd
Dh
LS
"
!
$%
#
Legenda
Tento katalog podléhá zm nové služb 08/09
d
[mm]
D [mm]
De [mm]
Di [mm]
Dd [mm]
Dh [mm]
Lk
Ls
Mt
!
[mm]
[mm]
[Nmm]
[°]
průměr drátu
střední průměr pružiny
vnější průměr pružiny
vnitřní průměr pružiny
průměr vodícího trnu
průměr vodícího pouzdra
délka závitové části pružiny
délka ramene
moment síly vyvinutý pružinou
maximální povolená výchylka
n
počet činných závitů
Rmr [Nmm/°] tuhost pružiny
íslo 3.0.2
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o., STØEDISKO PRUŽINY • tel.: 416 711 450 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz/pruziny
ZKRUTNÉ PRUŽINY
STŘEDISKO
TECHNICKÉ PARAMETRY
PRUŽINY
VZÁJEMNÁ POLOHA RAMEN
Zkrutné pružiny, uvedené v tomto katalogu, jsou vyráběny z drátů
kruhového průřezu s konstantním průměrem. Odpovídají jakostním
předpisům za studena tvářených zkrutných pružin dle DIN 2194, stupeň 2.
Pružiny jsou vyráběny bez meziprostorů mezi závity s pravotočivým,
případně levotočivým směrem vinutí. Ramena jsou v tangenciální
provedení - forma 1 - a ve čtyřech různých úhlových variacích - 0°; 90°;
180°; 270°
Standardní provedení katalogových
zkrutných pružin
Standardním materiálem skladových zkrutných pružin je nerezová
ocel dle EN 10270-3 (DIN 17 224; 1.4310). Výrobu z jiných materiálů
(viz tabulka str. 1.0.3) Vám nabídneme na vyžádání.
V případě, že si nevyberete z našeho standardního programu pružin, rádi
Vám nabídneme výrobu dle Vašich požadavků, na základě výkresové
dokumentace, případně vzorků.
Varianta A
Varianta B
Varianta D
Varianta C
n = ..,25 (90°)
n = ..,00 (0°)
Tangenciální provedení
n = ..,50 (180°)
n = ..,75 (270°)
I2
I1
I1
I1
I1
I2
Radiální vyhnuté provedení
Axiální provedení
Radiální vehnuté provedení
Pro veškeré Vaše dotazy ohledně konkrétní
skladové pružiny používejte číselná označení
uvedená v tomto katalogu.
Objednávání: zkrutná pružina M14R40
V případě, že pro Vaší aplikaci nenaleznete vhodný
rozměr, zašlete nám prosím svojí výkresovou dokumentaci
nebo Vám nabídneme výrobu dle vzorku.
Kontaktuje nás:
tel.: 416 711 450
fax: 416 711 999
e-mail: [email protected]
www.hennlich.cz/pruziny
ás
V
o
r
p
Jsme tu
íslo 3.0.3
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o., STØEDISKO PRUŽINY • tel.: 416 711 450 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz/pruziny
Download

Technické parametry