PROJEKT NANOGT - ZVÝŠENÍ KVALITY ČISTOTY OVZDUŠÍ
Vážená paní ředitelko.
Vaše předškolní zařízení bylo vybráno pro celorepublikový PROJEKT NANOGT zaměřený na zvýšení kvality čistoty
ovzduší ve vybraných předškolních zařízeních pomocí nejmodernějších nanotechnologickcýh aplikací.
Cílem PROJEKTU je potvrdit vysokou efektivitu EcoAktivních povrchů směrem ke zkvalitnění ovzduší, kterých
dosahujeme pomocí nejmodernějších nano materiálů.
Pracujeme s nano materiálem, který byl velmi důsledně vyhodnocen z pohledu bezpečnosti směrem k ochraně zdraví
člověka, zvířat, možných vlivů na rostliny a je bez nebezpečného vlivu také na životní prostředí.
Pracujeme s nano suspenzí, která je uvedena v US FDA jako GRAS – tedy jako látka, která je dokonce obecně
považována za bezpečnou i v potravinách, kde se také používá.
ZÚ ČR ověřil účinky tohoto materiálu a na základě těchto osvědčení NanoGT
garantuje po dobu 24 měsíců tyto výhody:
- Až 90% eliminace výskytu patogenních kolonií bakterií
- Až 90% eliminace výskytu virů
- Až 90% eliminace rizik přenosu kontaktních nákaz
- Až 90% eliminace pachů
- Až 90% eliminace výskytu škodlivých těkavých organických látek v ošetřených interiérech ( formaldehyde,
xylen, benzene, toluene…)
- Až 90% eliminace výskytu alergenů
- Až 90% eliminace výskytu částic mikroprachu
- Masivní ionizace ovzduší
- Dosažení vyšší třídy čistoty a hygieny
- Ošetřené plochy se nemusí minimálně 2 roky malovat
Jen pro Vaši informaci:
Tyto nanotechnologické aplikace byly úspěšně odzkoušeny v městské nemocnici Ostrava, na klinice Plastické a
Estetické chirurgie v SRN, sanitních vozech, MŠ ve FM i Ostravě, privátních ambulancích praktických lékařů atd.
Účast v Projektu jsme nabídli MŠ v lokalitách , kde dochází velmi často ke zvýšení výskytu nebezpečných látek v
ovzduší díky různým zdrojům znečištění.
O účast v Projektu jsme požádali primářku dětského oddělení městské nemocnice Karviná Ráj MUDr. Lenku
Böhmovou, která spolupracuje jako odborný konzultant Projektu a která bude vyhodnocovat zjištěné výsledky z
pohledu zkušeného dětského lékaře.
Chceme Vás tímto požádat o spolupráci při sběru potřebných dat k vyhodnocování účinků nano suspense.
Jedná se o vyplňování tabulky a to v intervalu 1x za měsíc.
Chceme Vás tímto požádat o spolupráci při sběru potřebných dat k vyhodnocování účinků nano suspense. Jedná se o
vyplňování tabulky a to v intervalu 1x za měsíc.
Věříme, že Vás to nebude příliš zatěžovat a pomůžete nám tak v rámci Projektu přesně vyhodnotit, jakou měrou se
tyto nejmodernější technologie podílejí na zlepšení životního prostředí pro naše nejmenší.
Zmíněná tabulka je přílohou tohoto mailu. Prosíme o její vyplnění a zaslání v elektronické podobě vždy 1x za měsíc a
to nejpozději vždy k 5. dni v měsíci na uvedenou adresu.
Prosíme o dodržení tohoto termínu. Jedná se celorepublikový Projekt, kdy budeme zpracovávat data z více než 50
předškolních zařízení.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte ihned kontaktovat.
POKYNY K SAMOTNÉ APLIKACI:
Aplikace bude provedena v dohodnutém termínu. Samotný proces aplikace trvá v řádu minut, kdy aplikační technik
pomocí speciální postřikové technologie ošetří stropy a stěny vybraných interiérů speciálním nano materiálem.
Jedná se o bezbarvou tekutinu, bez zápachu, která během sekundy zasychá, nenechává žádné stopy, může přijít na
barevné podklady, nemění vlastnosti povrchů. Může být aplikována na hračky, vybavení interiérů…
Na ošetřených plochách vznikají tzv. EcoAktive antibakteriální povrchy.
Není zapotřebí stěhovat jakékoliv vybavení interiérů, nic se nemusí přikrývat, po aplikaci není zapotřebí provádět
žádný úklid.
Před samotnou aplikací je zapotřebí pouze v místnosti utřít prach a plochy nesmí být mokré nebo vlhké.
Po krátkém odvětrání místnosti může do ošetřených prostor kdokoliv vstupovat.
Samotná aplikace nemá žádné vedlejší účinky.
Věříme, že nejvíce by ocenily tyto nejmodernější nanotechnologické aplikace právě děti, které tomu ale zatím
nebudou příliš rozumět.
Po mnoho hodin denně se budou děti pohybovat nebo i spát v prostředí, ve kterém bude super čistý vzduch bez
bakterií a virů, bez plísní a částic mikroprachu, bez těkavých organických látek.
O mnoho lépe by se měly cítit zejména děti s respiračními onemocněními.
A hlavně! V případě vyhlášení smogové situace, kdy s dětmi nelze jít na procházku, nebudou děti trávit čas ve
vydýchaném prostředí, protože naše nanotechnologie mimo jiné masivně ionizují prostředí interiérů.
Snad jen úplně na závěr. Naše společnost chce díky tomuto Projektu plošně ošetřit do konce roku 2014 všechna
předškolní i školní zařízení v ČR a SK a pomoci tak řešit doposud málo řešené problémy související se znečišťováním
ovzduší.
Aby byl Projekt přístupný všem zařízením, poskytla naše společnost pro tento Projekt dotaci ve výši téměř
2.000.000,- Kč.
Děkujeme za účast v Projektu a prosíme o případné předání těchto informací rodičům dětí z Vašeho zařízení.
www.nanogt.eu
www.zdravyinterier.cz
Download

PROJEKT NANOGT - ZVÝŠENÍ KVALITY ČISTOTY OVZDUŠÍ