Tomáš Konůpek, Rejskova 10, 120 00 Praha 2,
+420 723 734 634, [email protected]
Dobrý den,
Krátce z mé praxe:
Po základní škole jsem se vyučil automechanikem. Následně po maturitě na stření škole jsem
nastoupil na povinnou roční základní vojenskou službu k průzkumnému oddílu dělostřelectva, jako
topolog. Krátce po ní jsem pracoval ve firmě SAGEM na výrobu mobilních telefonu na pozici logistika
skladu výroby, odkud jsem po pár měsících přešel do obchodu s domácí elektronikou. Bohužel jsem zde
narazil na špatný kolektiv. A když jsem od bývalého spolužáka dostal nabídku, že by jsme mohli spolu
začít podnikat, neváhal jsem.
Začátkem roku 2001 jsem zakládal živnost s úmyslem učit lidi práci na počítačích. V průběhu
let jsem nejen skládal, testoval a prodával počítačové sestavy. Ale především vybudoval a staral se o
několik počítačových sítí. Např. bych uvedl Státní Správu Hmotných Rezerv, Živnostenský Úřad
Kladno, Centrum Správních Agend Kladno, Odbor Kultury Kladno, Ženské domovy, ZŠ a obec Psáry
(Jirčany), Poldi Hütte, krajskou síť Cl-Net (dnes Riomedia) atd. Do dnes s některými spolupracuji.
V průběhu let jsem pracoval i jako plánovač pokrytí a zasíťování pro společnost T-mobile. využívajíc
již letitou praxi s bezdrátovými spoji na frekvencích od 2,4 do 34Ghz. Během těchto let jsem proškolil
několikero lidí. Dětí, analfabetů, starců, ale i kolegů, kdy někteří mě později v některých směrech i
předčili. A mne samotnému dnes pomáhají konzultacemi či jako experti na danou dílčí problematiku ku
které se každý z nich později specializoval.
Před lety jsem stál také jako jedna ze sedmi firem ve výběrovém řízení do projektu “INDOŠ“.
Byl jsem též u zrodu několika dalších projektů. Jako například CZ-FREE.Net, Ekobat a mnoho
dalších…
Během mého čtrnáctiletého podnikání jsem se v souhrnu zabýval:
- školení práce na PC
- montáž, servis a instalace PC.
- konfigurace Linux serverů (Firewall, Proxi, VNC, FTP, DNS, Web, Mail),
- správa sítí včetně stanic pod MS Windows.
- projektování a budování strukturovaných sítí CAT5 a CAT6 (převážně pro velké kancelářské
objekty) ,
- optické spoje (i bezdrátové optické spoje-RONJA)
- projektování a budování EZS, EPS, EKS (zabezpečovacích, protipožárních a přístupových
systémů).
- projektování a přípravné práce ADS (autodestrukčních systémů)
- projektování, poradenství a budování CCTV (kamerových systémů).
- plánování pokrytí, měření a budování nových přípojných bodů Wifi 2.4GHz a 5GHz, také
realizace spojů 3, 10, 24, 38GHz a IR datových linek.
- Samohybná vrata a závory.
- Montáž bezpečnostních dveří
- 230/400V rozvody.
- Výškové práce.
- Akvizice pro T-mobile (plánování pokrytí, měřící práce, dokumentace, typování vhodných
umístění nových BTS)
- Budování nových BTS pro T-mobile a Vodafone (od první díry do zdi, přes natažení
kabelů až po oživení)
- Revize vysílačů a BTS pro T-mobile a Vodafone
- Architektonické, Designérské a Projektantské práce při revitalizaci historických budov
v Karlových Varech a pražské Nerudově ulici…
- Poradenská činnost Wireless, Lan, bezpečnosti systémů a oběktů atd…
(podrobněji viz. Životopis)
Strana 1 (celkem 3)
Tomáš Konůpek, Rejskova 10, 120 00 Praha 2,
+420 723 734 634, [email protected]
Ve své vlastní domácností, u přátel doma, ale příležitostně i v zaměstnání, jsem dělal také:
- Vodovodní a topenářské rozvody
- Vzduchotechniku
- dlažbu a obklady
- střechy
- sádrokartony
- štukoval jsem
- vyráběl jsem několik kuchyňských linek a vestavěných skříní. Od vlastního
návrhu, po “poslední vrut“.
Orientuji se také ve Statice, Dynamice, Pnutí a v Mechanice obecně.
Též vykonávám činnosti v energetice add teplo, světlo, elektřina a kinetická energie (výroba, ukládání,
transport, úspory, náklady, spotřeba a výměny).
Kde spolupracuji též na několika konstrukcích strojů a mechanismů pro aplikaci jak ostrovní energetice,
tak 3D tisku.
Součástí mého studia na střední škole byla také metalurgie
(strukturální přeměny krystalických mřížek, změny vlastností, slitiny, statické i dynamické zkoušky
atd.)
Za celou svou praxi, jsem pracoval takřka pokaždé s jinou technologií, jiným zařízením. Ať už
z důvodu přirozeného vývoje či požadavků a nároků zákazníka. Nemám tedy problém se snadno
zorientovat a naučit se ovládnout cokoli “Nové“.
Pracoval jsem hojně pro úřady, obce, ale i Letiště v Praze.
Z těchto důvodů jsem musel mít národní bezpečnostní prověrky. Ty byly též pro práci v místnostech
s přístupem s prověrkou ‘tajné‘ (místa vládních a armádních budov). Nebo i právě pro volný pohyb po
ploše Pražského letiště Ruzyně. Dnes Letiště Václava Havla.
Mohu nabídnout i několik typu úvazku. Ale vskutku upřednostňuji práci na Živnostenský List.
Vlastním také řidičský průkaz skupiny “B“ s profesní zkouškou na modré majáky. A myslím,
že mohu říci, že jsem dobrým řidičem, bez zápisu v kartě řidiče a s všemi body.
Moje práce po čas posledních let byla v navržení a konzultaci projektu, či navržení perimetru
ochrany. Naplánování a budování tras. Do nich ukládání kabeláže, kterou jsem po té po obou koncích
zapojil. Namontoval, naprogramoval a oživil zařízení.
Zakládám si na tom, abych když odněkud odejdu, nikdo nepozná, že jsem tam kdy byl. Jen dílo
je hotovo a vše má takříkajíc "inteligentní štábní kulturu". Tím myslím, že jsem schopen pracovat i za
provozu, mé dílo vypadá maximálně vkusně a vždy po sobě také uklidím.
Zakládám a požaduji od ostatních, včetně zadavatelů. Že práci odvádíme kvalitně a čestně.
Žádné šizení ani pochybné náhražky, či snad z lajdáctví vyráběné potenciální nebezpečí! Odvádím
pouze kvalitní a čestnou práci, za kterou se mohu kdykoli postavit a za kterou očekávám a žádám
kvalitní ohodnocení…
Po dobu své dvanáctileté praxe jsem pracoval buďto sám, nebo jsem byl vedoucím
pracovníkem zaměstnávajícím i k tuctu lidí. Převážně na dohody o provedení práce.
Vybudoval jsem si tak tým pracovníků, které mohu (samozřejmě pokud nemají své aktuální
závazky) kdykoli povolat i spolehnout. Specializoval jsem se také na tzv. "hurá akce", kdy zadavateli
chybí čas. Kdy bylo potřeba pracovat i 24hodin denně. Rozložit tedy pracovníky a součinnost s
logistikou tak aby se vše dalo zvládnout i v šibeničním termínu. Mám tedy i bohatou praxi
v organizování lidí, práce, objednávek a včasných dodávek materiálu.
K výčtu svých pracovníků mohu zařadit i specialisty, kteří nám porůznu stáli “při ruce“. Byli a
jsou to nejen Svářeči, se všemi zkouškami. Ale také soustružník, Bagrista, Tesař Umělecký Kovář,
řezbáři, malíři a malířky. Mám k dispozici ale i Pyrotechnika s třetí zkouškou (nejvyšší stupeň). Dále
Elektrotechnické s strojní Inženýry, Architekta, Statičku, Programátory, Grafika, i Profesionální
Fotografy, kde jeden má více než jen “běžné vybavení“ a mnoho dalších potřebných třebas v zábavním
průmyslu... Také několik Lékařů a asi pět Zdravotních Sester. Stejně jako Jeřábníka s vlastním
autojeřábem, nebo Dva piloty s vlastními letadly, Speleology, Horolezce. Specialistu na ochranu osob a
majetku Atd. atd.
Dovedu se tedy snadno a operativně vypořádat s mnohými “překážkami“ z vlastních zdrojů.
Strana 2 (celkem 3)
Tomáš Konůpek, Rejskova 10, 120 00 Praha 2,
+420 723 734 634, [email protected]
Obstojně rozumím Anglicky a Německy (trochu také Rusky a Polsky, a samozřejmě také
Slovensky) avšak nikdy jsem jimi moc nemluvil a když nastane situace kdy musím mluvit cizím
jazykem. Tak občas váhám, špatně formuluji věty apod. Jinými slovy potřebuji se rozpovídat. Leč vždy
se slušně o čemkoli s kýmkoli domluvím…
Nemám problém s prací i v zahraničí ani dlouhodoběji. Vlastně mým životním snem jest
cestování. I když spíše přírodou. Dokonce už nějaký čas zvažuji odchod do zahraničí, a hodně mne láká
jižní polokoule, nejlépe “vzít to tam přes sever...“. Zatím jsem však neodešel, a to především kvůli své
šestileté dceři, s jejíž matkou již několik let nežiji.
Mám spousty snů a cílů, a dnes se nacházím v poločase, kdy jsem v nich a k nim našel
optimální a reálnou cestu. A základem v dnešním fungování světa je perspektivní stálý příjmem. Pokud
se rozhodnete se mnou spolupracovat věřím, že Vám budu přínosem.
V Minulosti jsem se také účastnil jako organizátor a pořadatel, někdy i jako zvukař několika kulturních
a sportovních akcí. Jako například benefiční koncert v Karlínském Divadle pro dětský domov. Openair
party pro více jak dva tisíce lidí. Či nesčetně koncertů několika kapel, nebo vystoupení tanečního sboru
a mnoho dalšího.
Závěrem přikládám kontakty na referenční osoby:
Jan Uxa
Hynek Horák
Jiří May
Marián Rychtecký
Marina Jaskovska
Robert Münzberger
Josef Krejza
Ladislav Kepl
David Starý
Vlastimil Zapletal
Matilda BIS s.r.o.
Trh Nápadů s.r.o.
OSVČ IT
RIO Media a.s.
Poldi Hütte s.r.o.
Akcent Praha s.r.o.
Future.net
Vinařice.net
Open Solution s.r.o.
Mipik.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+420602353802
+420777337132
+420603571546
[email protected] +420724397441
[email protected]
+420739533050
[email protected]
+420606369717
[email protected]
+420777766277
[email protected] +420733399258
[email protected]
+420603113005
[email protected]
+420734253026
S pozdravem
Tomáš Konůpek
+420 723 734 634
[email protected]
www.tomaskonupek.cz
T=
Strana 3 (celkem 3)
Download

2014-09-04_Praxe