EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Trojské
SAVANY A STEPI
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
t
rumfy
Didaktický balíček č. 8
pražským
školám
projekt
CZ.2.17/3.1.00/32718
A B ?
doplňte
domácí úkol
napište
?!
nápověda
laboratorní práce
prezentace
úkol na výběr
vyfoťte
DB = didaktický balíček
PL = pracovní list
PM = pracovní materiály
Členové realizačního týmu projektu:
Manažer projektu Hlavní metodička Metodičky Metodik
Odborné garantky Odborný garant
Výtvarnice projektu Mgr. Radim Jendřejas (Trojské gymnázium)
Mgr. Zuzana Venclíková (Trojské gymnázium)
Mgr. Ivana Motýlová (Trojské gymnázium)
Mgr. Ada Hrstková (Trojské gymnázium)
Mgr. Tereza Chýlová (Trojské gymnázium)
Ing. Ludmila Horká (Trojské gymnázium)
Ing. Lukáš Marek (Trojské gymnázium)
Mgr. Věra Bidlová (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
PhDr. Eva Vítová (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
RNDr. Milena Peterová (Zoo Praha)
Mgr. František Tymr (Zoo Praha)
Bc.A. Eva Göndörová (Zoo Praha)
Savany a stepi
DB Č. 8 SAVANY A STEPI
ŘEŠENÍ PL Č. 1
práci
list pro
í
n
v
o
c
Pra
AFIE
GEOGR
pro
Určeno
ve škole
ci
ální prá
individu
Savany a stepi jsou biomy, které si lidé často pletou. Pokud si pod těmito pojmy něco vybaví, tak většinou africké safari
a americký středozápad. Pojďme se společné podívat, jak se od sebe tyto biomy liší…
1. Bez dlouhého přemýšlení napište pět zvířat, která se vám vybaví, když se řekne savana a step. Úspěšnost
tipování si budete moci později ověřit v powerpointové prezentaci a v článcích (úlohy 7 a 8).
libovolné
SAVANA
STEP
slon
kůň (Převalského)
žirafa
osel
zebra
lama
hyena
různí hlodavci, např. psoun prériový
buvol
bizon
2. Svými slovy napište, jak si představujete savanu a step, jaké jsou zde klimatické podmínky, co zde roste
a jaké má biom zvláštnosti a využití.
SAVANA = libovolné
STEP = libovolné
3. Následující tvrzení přiřaďte pomocí čísel k danému biomu. Některá tvrzení mohou platit pro savany i stepi
zároveň.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
travnatá oblast tropického pásu
zimní teploty pod bodem mrazu
pastva dobytka a pěstování zemědělských plodin
velké množství druhů zvířat
oblast uvnitř kontinentů
celoročně vysoké teploty
osamocené keře a stromy
odlišné místní názvy (pampa, prérie)
SAVANA = 1, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15
STEP = 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16
1
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
na S a J od tropických deštných pralesů
výskyt nejrychlejších zvířat na světě
mnoho podzemních živočichů
nepřítomnost stromů (až na výjimky)
střídání období sucha a období dešťů
nebezpečí vyčerpání a eroze půdy
kolébka lidstva
travnatá oblast mírného pásu
4. V legendě zakroužkujte symbol použitý v mapě
pro step a savanu.
5. Často můžete v souvislosti s africkou savanou
slyšet o tzv. Velké pětce. Patří sem pět nejnebezpečnějších zvířat africké savany.
Tipněte si, která zvířata do této skupiny patří.
1) lev
2) levhart
3) buvol
4) slon
5) nosorožec
Správný odhad si budete moci ověřit v reportáži
o Velké pětce, popřípadě v textu o Masai Maře
v úloze 7.
6. S pomocí atlasu doplňte chybějící slova v textu.
Dříve byla Afrika domovem největšího množství volně žijících zvířat na světě. Dnes tato zvířata můžeme navštívit
v některém z národních parků. Jeden z nejznámějších se nachází v Jihoafrické republice – je to Krugerův národní
park. Podobné parky najdeme také v dalších afrických státech. Turisty nejvíce navštěvované parky se nacházejí u východního afrického pobřeží a leží ve státech Keňa a Tanzánie. Pro tyto země je příjezd turistů na safari důležitým
zdrojem příjmu. Dalším, ovšem nelegálním zdrojem příjmu řady afrických zemí je také pytláctví, kvůli kterému ročně
zemře zbytečně velké množství zvířat.
7. Ve dvojici si přečtěte sadu článků (každý žák dva) a vysvětlete pojmy související se stepí nebo savanou.
Masajové = africký kmen žijící v Keni a Tanzánii
Serengeti = národní park v Tanzánii
Lipicán = plemeno bílých koní, často využívaných při přehlídkách či v cirkuse – jsou velmi učenliví
Tokaj = maďarská oblast a druh vína
8. Pozorně sledujte powerpointovou prezentaci zvířat savan a stepí a opravte si nebo doplňte odpovědi
na předcházející otázky.
9. Nyní se vraťte k úkolům č. 1 a 2. Napište, jak se lišila vaše představa o savanách a stepích před vyplněním
a po vyplnění tohoto pracovního listu.
libovolné
Stepi mají své místní názvy.
Využijte nápovědy a k názvu přiřaďte oblast, kde se tento název pro step používá:
• celina – oblast střední Asie (Kazachstán, Mongolsko)
• pampa – Jižní Amerika, hlavně Argentina
• pusta – Maďarsko
• prérie – Severní Amerika
Pokud jste v pracovním listu dospěli až k této poznámce, savana a step vám pravděpodobně nesplývá a jste připraveni
na společnou návštěvu zoo a prohlídku zvířat, která v těchto biomech žijí. V Zoo Praha můžete vidět i koně Převalského,
na kterého jsou tu oprávněně pyšní.
2
Download

Řešení - Trojské gymnázium