EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Trojské
AUSTRÁLIE
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
t
rumfy
Didaktický balíček č. 4
pražským
školám
projekt
CZ.2.17/3.1.00/32718
A B ?
doplňte
domácí úkol
napište
?!
nápověda
laboratorní práce
prezentace
úkol na výběr
vyfoťte
DB = didaktický balíček
PL = pracovní list
PM = pracovní materiály
Členové realizačního týmu projektu:
Manažer projektu Hlavní metodička Metodičky Metodik
Odborné garantky Odborný garant
Výtvarnice projektu Mgr. Radim Jendřejas (Trojské gymnázium)
Mgr. Zuzana Venclíková (Trojské gymnázium)
Mgr. Ivana Motýlová (Trojské gymnázium)
Mgr. Ada Hrstková (Trojské gymnázium)
Mgr. Tereza Chýlová (Trojské gymnázium)
Ing. Ludmila Horká (Trojské gymnázium)
Ing. Lukáš Marek (Trojské gymnázium)
Mgr. Věra Bidlová (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
PhDr. Eva Vítová (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
RNDr. Milena Peterová (Zoo Praha)
Mgr. František Tymr (Zoo Praha)
Bc.A. Eva Göndörová (Zoo Praha)
Nejmenší
DB Č. 4 AUSTRÁLIE
PRACOVNÍ LIST Č. 1
škole
ráci ve
t pro p
s
li
í
n
v
Praco
AFIE
GEOGR
ráci
Určeno
SVĚTADÍL
íp
ividuáln
pro ind
Austrálie je sice nejmenší světadíl, ale zároveň největší stát. Správný název Austrálie jako světadílu zní Austrálie
a Oceánie, oficiální název Austrálie jako státu je Australský svaz.
1. Pokuste se všech 6 světadílů seřadit postupně podle 2. Austrálie jako stát měla a má specifický vztah k Velké
rozlohy a počtu obyvatel a sledujte přitom postavení
Austrálie jako světadílu. Řešení si ověřte v atlasu.
Světadíl
Británii. Vysvětlete v krátké diskusi jeho podstatu.
Vyjděte přitom z podoby australské vlajky.
Pořadí
Podle rozlohy
Podle lidnatosti
3. Commonwealth, volné sdružení Velké Británie a jejích bývalých dominií a kolonií, má 54 členů. Z uvedených
států vyberte nejméně 3, které jsou podobně jako Austrálie členy tohoto společenství a přiřaďte k nim s pomocí atlasu jejich vlajky.
Egypt, Etiopie, Indie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Keňa, Kypr, Mosambik, Nigérie, Rwanda,
Singapur, Thajsko, Trinidad a Tobago, Zambie.
1
4. Austrálie je rozdělena, jak naznačuje sedmicípá hvězda na australské vlajce, na 6 svazových států a Severní
teritorium (oblast s největším podílem původního obyvatelstva). Nejprve přiřaďte hlavní města jednotlivým
státům a teritoriím a poté na slepé mapě pojmenujte jednotlivé státy a teritoria.
1. Západní Austrálie
2. Jižní Austrálie
3. Queensland
4. Nový Jižní Wales
5. Viktorie
6. Tasmánie
7. Severní teritorium
8. Teritorium hlavního města
Sydney
Brisbane
Adelaide
Perth
Hobarth
Melbourne
Canberra
Darwin
V atlasu světa si ověřte, zda jste zakreslili do mapy vše správně, opravte případně drobné omyly a doplňte
chybějící. Atlas nezavírejte a pracujte s ním i při následujícím úkolu.
Vyberte si tři z hlavních měst australských států či teritorií a blíže je s pomocí učebnice, atlasu, příp. internetu a svých znalostí charakterizujte.
5. Austrálie je vyspělý průmyslový stát s bohatými zásobami a významnou těžbou nerostných surovin. Označte
surovinu, v jejíž těžbě představuje Austrálie významné místo z celosvětového pohledu.
černé uhlí
měď
kobalt
zemní plyn
nikl
stříbro
železná ruda
zinek
uran
diamanty
olovo
bauxit
hnědé uhlí
mangan
cín
zlato
ropa
titan
platina
6. Austrálie má i další „nej“. Je to země, v níž Krokodýl Dundee lovil ty největší krokodýly, Kamenáč Bill stavěl ohra-
du z nejjedovatějších hadů a plyšový průmysl se inspiroval těmi nejroztomilejšími zvířátky. Pokud vyplníte následující křížovku, připomenete si některé termíny, které jsou s Austrálií úzce spjaty.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. vačnatec, který se živí listy eukalyptů
2. blahovičník
3. australské město známé moderní budovou opery
4. savec s „ptačím zobákem“ žijící v Austrálii
5. australské město, kde se v r. 1956 konaly olympijské hry
6. australská dřevina zvaná též trnovník
7. typický australský vačnatec
8. australský divoký pes
9. hlavní město Austrálie
2
A B ?
7. Pokud jste vyplnili křížovku, zvládnete vyplnit i doplňovačku, která je malou rekapitulací základních informací o Austrálii.
Přestože Austrálie nepatří mezi malé státy, má nedostatek __________________ (6,5 %) –
většinu plochy země tvoří louky a ___________ (54 %), necelou čtvrtinu lesy. Sklízí se pšenice,
ječmen, oves, rýže a z bezlepkové zrno určené ke konzumaci, krmným nebo technickým
účelům, známé pod názvy čirok, sorgo nebo „velbloud _____________ světa“. Dále se pěstuje
cukrová ___________, bavlna, luštěniny, brambory, zelenina, ovoce, slunečnice, řepka, sója,
chmel a tabák. V poslední době stoupá význam produkce vinné révy. Nejdůležitější pro
živočišnou výrobu je chov ________, kterých je 100 000 000, což je 5x více
než ___________ v celé Austrálii. Austrálie je velmi řídce osídlená – má téměř
dvojnásobnou rozlohu než Indie, ale obývá ji přibližně 22 milionů obyvatel.
Hustota zalidnění je 2,8 obyvatel na km2. 85 % obyvatel žije ve velkých ___________. 95 % obyvatel
je britského nebo ___________ původu. V Austrálii žije asi 517 000 původních obyvatel, kteří
obývají především Severní teritorium a ostro­vy v Torresově průlivu. Jsou to tzv. _________________.
Převážná většina australského povrchu má pouštní nebo polopouštní charakter, najdeme tu
ale i tropické ___________ lesy. Dlouhé geografické odloučení způsobilo, že mnoho australských
organismů je zcela unikátních: z rostlin například eukalypty nebo ___________, ze zvířat ptakořitní,
velké množství ___________ včetně klokanů, ___________ a wombata nebo ptáků, i těch, kteří
nelétají, jako je např. ________ a jeho příbuzný kasuár. Typickou australskou psovitou šelmou je ___________,
který tam byl zavlečen okolo roku 4000 př. n. l.
?!
dingo, pastviny, ovcí, irského, rostlinného, třtina, bílé, Aboriginové, lidí, deštné, Zéland, akácie, orné půdy, vačnatců, městech, koaly, emu
8. V tuto chvíli víte o Austrálii všechny základní informace. Pokud znáte něco navíc, prozraďte ostatním,
pokud by vás zajímaly podrobnější informace, zeptejte se spolužáků, učitele nebo se mrkněte na internet.
Austrálii navštíví ročně více než 5 milionů návštěvníků. Vyberte si, zda jste individuální turisté či
majitelé cestovní kanceláře a připravte si potřebné podklady.
1. Plán míst a pozoruhodností, která byste chtěli v Austrálii navštívit, včetně mapky a základních informací.
2. Nabídku cestovní kanceláře, která chce zlákat movité klienty k návštěvě Austrálie.
3. Pokud cestujete raději virtuálně prostřednictvím literatury a máte rádi přehánění, přečtěte si útlou, ale kultovní
knížku o Austrálii z pera Dala Stivense Kamenáč Bill. Níže najdete krátkou ukázku pro ilustraci.
Krajina zlých hadů
Kamenáč Bill utíkal před hadem v životě jenom jednou, a tenhle Joe Blake byl tak dlouhý, jako když tři páry bulíků
spolu táhnou za namočené laso z nevydělané kůže. To bylo tenkrát, když si Kamenáč zabral šest set čtyřicet akrů
v krajině zlých hadů. Bylo to v zimě a ze začátku Kamenáč na ty velké Joe Blaky moc pozor nedával, i když mu
někdy balvany a skály přišly divné. Balvany byly ostrouhané na kameny, kameny opilované na oblázky a na všech
viděl Kamenáč stopy vrubů jako po dlátě.
První, do čeho se Kamenáč pustil, bylo, že si ohrazoval pozemek. Byla to sice bezvadná práce z kůlů a zábradlí,
ale Kamenáč si tu námahu mohl ušetřit. Jednou večer, když tam byl už pár měsíců, usoudil Kamenáč, že už by mohl
spát bez kabátu a bez bot. Když se ráno probudil, ohrada byla pryč. Našel ji svinutou jako divadelní kulisu železnice
asi o dvacet mil dál. Nevšiml si totiž, že ji postavil na ohromném hadovi.
Na tom místě pak začalo být hadů plno. Když chtěl jednou Kamenáč zabít hnědého hada, z prvních pěti klacků,
které vzal do ruky, se vyklubali taky hadi. Potom nosíval Kamenáč při sobě tyčku a každé ráno z ní na obou koncích
kousek usekl – jen aby měl jistotu. Jednou klacek minul a zasekl sekyru do země. Černý had vystrčil z díry hlavu
a kousl do topůrka a to naběhlo tak, že oko na sekyře prasklo.
Kromě kobercových, černých a hnědých hadů tu byli obručoví hadi, krajty tygrovité a jedovaté užovky… Všichni
kromě kobercových byli vzteklí a většinou trávili čas tím, že syčeli a brousili si stoličky o kameny. Kamenáč potom
říkal, že dívat se, jak po západu slunce lítají ze strání jiskry, je lepší podívaná než ohňostroj v Sydneyské zátoce…
STIVENS, DAL. Kamenáč Bill. Praha, SNKLU: 1963. s. 45–46, kráceno.
Mnohé zástupce australské fauny můžete najít v pražské zoo, řadu typických australských rostlin v trojské botanické
zahradě. Pro návštěvu Zoo Praha je možné využít PL Za protinožci do zoo. Vzhůru za klokany skokem snožmo.
3
Download

austrálie - Trojské gymnázium