VRACÍME, CO SI BEREME, VÍME JAK, VÍME PROČ
Pracovní list k exkurzi do papírny Korona
Papírna Korona v Lochovicích u Berouna byla založena roku 1825.
Postupně byla modernizována a v současné době tvoří její hlavní
produkci pořadače na písemnosti, které jsou vyráběny z netříděného
sběrového papíru. V roce 2004 byla Koroně propůjčena známka
Ekologicky šetrný výrobek. V roce 2007 získala mezinárodně
uznávanou ekologickou značku Modrý anděl.
Papír je přítomný téměř všude. Odkud se ale vlastně vzal? Jak vzniká? Je jeho
užívání neomezené? Proč je důležité papír třídit a snížit jeho spotřebu? Na tyto a
další otázky si zkusíme na exkurzi odpovědět. Pokud budete dobře poslouchat,
můžete si doplnit do textu následující čísla:
6
20
1596
19
40 17
50
105
1833
14
130
Papír byl poprvé vyroben v Číně v roce ___ našeho letopočtu. První papírna
v českých zemích byla založena ve 2. polovině ___ století. Nejstarší, doposud
pracující papírna, založená roku ___ se dochovala ve Velkých Losinách, kde se
dodnes vyrábí ruční papír tradičním postupem. Na ruční výrobu navázala v ___
století výroba strojová. U nás byl první stroj uveden do provozu v roce ___ v
Praze – Bubenči. Směsný komunální odpad obsahuje přibližně ___ % papíru.
Spotřeba papíru na jednoho obyvatele za jeden rok činí průměrně ___ kg. Papír je
možné recyklovat maximálně ___ krát. Pro výrobu jedné tuny papíru je potřeba
celulóza ze ___ stromů. Při recyklaci papíru se ušetří ___ % vody a ___ %
energie.
Recyklační tajenka:
1. Surovina pro výrobu papíru dnes
2. Jméno papírny (exkurze)
3. Barva kontejneru na papír
4. Z čeho se papír vyráběl ve středověku?
5. Národ, který rozšířil výrobu papíru po
Evropě.
6. Jaký papír nepatří do modrého kontejneru.
7. Jaký papír se dodnes vyrábí z hadroviny.
8. Výroba papíru vyžaduje velké množství
Ekodomov pro podporu EVVO provozuje:
e-shop:
VRACÍME, CO SI BEREME, VÍME JAK, VÍME PROČ
Milí žáci a studenti, účastníci exkurze do papírny Korona Lochovice,
děkujeme Vám i Vašim učitelům, že jste si tuto exkurzi vybrali. Exkurzi pro Vás připravilo občanské
sdružení Ekodomov, za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy.
Na druhé straně tohoto listu naleznete tajenku. Pokud budete důkladně poslouchat lektora v autobuse
a průvodce v papírně, dozvíte se všechny správné odpovědi, které k doplnění potřebujete.
VYLUŠTĚTE TAJENKU A ZÍSKEJTE DÁREK!
Pro pozorného posluchače je vyluštění tajenky snadný úkol. Pak už stačí, když budete postupovat
podle následujících kroků a dárek bude Váš:
1) Navštivte stránky www.ekodomov.cz
2) Na úvodní stránce klikněte na banner „Ekovýchova“
3) Zde na levé straně klikněte na odkaz „Inspirace pro výuku“
4) Na levé straně bude odkaz na stránku, na kterou se potřebujete dostat a která se jmenuje
„Recyklační tajenky“
Na této stránce naleznete další informace a prostor pro zadání hesla vyřešené tajenky. K rozřešení
tajenky přizvěte rovněž svoje rodiče, neboť dárek, který získáte, je pro celou rodinu. Můžete rovněž
rodiče vyzkoušet, zda budou znát odpovědi na otázky v pracovním listu. Pracovní list s prázdnou
tajenkou si můžete stáhnout do svého počítače a vytisknout.
Věříme, že se Vám podaří tajenku vyluštit a malý dáreček od nás (zaslaný na Vaši e-mailovou
adresu) se Vám bude líbit. Tento pracovní list obsahuje též doplňovačku čísel, její řešení na
webových stránkách nezadávejte. Naleznete je ve spodní části tohoto listu.
Pro každého, kdo si chce ověřit své schopnosti při třídění odpadů je
připravena počítačová hra na rychlost a postřeh „Odpady útočí“, kterou
rovněž naleznete pod odkazem „Inspirace pro výuku“
Bioodpad tvoří okolo 40% směsného komunálního odpadu. I vy můžete
začít bioodpad třídit a využívat výhod, které třídění přináší. Oddělený sběr
bioodpadů je ekonomický, odpovědný k životnímu prostředí a je součástí
každé moderní domácnosti. Více naleznete na www.kompostuj.cz
Těšíme se na setkání na některé z dalších exkurzí nebo výukových programů!
Váš tým Ekodmova
Ekodomov pro podporu EVVO provozuje:
e-shop:
Download

Papírna Korona