ZPRAVODAJ
PANELU DOMÁCNOSTÍ
3/2011
GfK - Growth from Knowledge
září – prosinec 2011
Milí přátelé,
časy se mění a tak jsem milou povinnost o Vás pečovat převzala od Marcelky Murárikové
já. Marcela se odstěhovala a dojíždění pro ni bylo příliš náročné. Neměla už proto
dostatek času na svou rodinu... A tak se s Vámi tímto (ač nerada) loučí a děkuje za
dosavadní výbornou spolupráci. Marcele patří veliký dík za to, že se více než tři roky
s pečlivostí a láskou starala o to, abyste měli všechny informace, které jsou pro Vás při
vedení nákupních deníků tolik důležité.
Je i Vaší zásluhou, že se v posledních měsících stále více píše a mluví
o kvalitě potravin, které přicházejí na náš stůl. Údaje z Vašich nákupních
deníčků totiž využívají nejen výrobci a prodejci, ale velmi často i novináři
a pořadatelé odborných konferencí. Kdykoli se tedy dočtete ve zprávách
o tom, že česká značka má mezi spotřebiteli (už zase) celkem dobrý zvuk, nebo že kvalita
a čerstvost rozhoduje o tom, jestli si daný produkt lidé koupí, pak vězte, že to vše jsme se dozvěděli právě od
Vás.
Význam údajů, které nám poskytujete, stoupá. A s tím souvisí i změna, kterou plánujeme pro nadcházející
měsíce. Dlouho jsme přemýšleli, jak zjednodušit vyplňování deníčků i zpracování dat. Nakonec jsme
se rozhodli zavést do panelu domácností čtečky čárových kódů (scannery). Veškeré potřebné vybavení
i podporu k tomu od nás samozřejmě dostanete.
Díky čtečkám budeme společně moct lépe, přesněji a rychleji zjišťovat, kterým výrobkům dáváte přednost
a které by se měly ve Vaší prodejně objevovat.
Málokdy se člověku poštěstí stát u zrodu změn, které jsou k dobrému. A já pevně věřím, že tahle změna přinese
do našich nákupních košíků chutnější, kvalitnější a zdravější produkty za rozumnou cenu. Děkuji Vám za toa
těším se na spolupráci!
Napište nám
emailem na [email protected]
nebo písemně (otázku přiložte do obálky k vyplněnému deníku).
www.paneldomacnosti.cz
Vaše
Eva Machovcová
Manažerka Panelu domácností GfK Czech
Zelená linka Panelu domácností
Vždy milé a vstřícné. Pavlínka Němcová, Míša
Arnoldová a Marcelka Chlapcová jsou tu pro
Vás!
Kdykoli se chcete na něco zeptat…
Kdykoli nám chcete něco říct…
Kdykoli si s něčím nevíte rady…
bezplatná linka: 800 222 888
Naše milé operátorky
Zleva: Pavla Němcová, Michaela Arnoldová, Marcela Chlapcová
Po - Pá 16.00 - 19.00 hodin
e-mail: [email protected]
www.paneldomacnosti.cz
ZPRAVODAJ PANELU DOMÁCNOSTÍ
1
Z našich výzkumů
TELEGRAFICKY
 EAN přesně a úplně: Věnujte,
prosím, zvýšenou pozornost
přesnému vyplňování EANů.
Přestože vám tato starost brzy
odpadne, je to stále velmi
důležité! Jediný překlep nebo
chybějící číslice znehodnotí
všechny údaje o výrobku.
 200
bodů
za
doporučení:
Doporučíte-li do panelu své
známé, zkontrolujte, prosím, jestli
od nás dostali podklady a jestli si
s jejich vyplněním vědí rady.
Drobná pomoc jim může začátky
významně ulehčit!
 Ad hoc výzkum o využívání
médií: V květnu jsme vás požádali
o spolupráci na výzkumu, jehož
cílem bylo zjistit, jak sledujete
televizi, rozhlas a které noviny
a časopisy čtete. K odměně
v podobě 70 bodů jste navíc
mohli získat i jednu z 15 hlavních
cen: 2000 bodů. Seznam výherců
najdete níže. Všem, kteří včas
poslali
vyplněný
dotazník,
děkujeme!
Výherci:















2
16 – Z.Volná, Šenov
1941 – J.Kožuriková, Praha 2
2681 – H.Fukerová, Stříbro
3868 – L.Kopečná, Želešice
3883 – R.Táborský, Hora sv.
Šebestiána
5488 – M.Kocábková, Praha 7
5493 – N.Korbelářová, Raspenava
7803 – I.Sahulová, Varnsdorf
8701 – M.Zámostná, Bílina
20208 – J.Valík, Zábřeh
20323 - L.Koutná, Studnice
22477 – A.Pučková, Vraňany
22619 – V.Šulková, Bechyně
23095 – V.Shejbalová, Třebosice
23507 – J.Kadlecová, Brno
ZPRAVODAJ PANELU DOMÁCNOSTÍ
Česká značka spotřebitele oslovuje
Velkou pozornost si na konferencích Retail Summit a Retail in
Detail vysloužil výzkum o českých značkách. Výsledky byly totiž
poměrně překvapivé. U 61 % nakupujících ovlivňuje nákupní
rozhodnutí kromě čerstvosti, kvality, předchozí zkušenosti
a ceny i původ produktu, tj. zda byl vyroben v Česku nebo
v zahraničí.
České výrobky se těší důvěře spotřebitelů víc, než jsme před
zahájením výzkumu předpokládali. Tři čtvrtiny respondentů
preferují alespoň v některých kategoriích české výrobky
před zahraničními, míra preferencí s věkem klesá. Pro 4/5
je podstatné i to, jestli se produkty prodávané pod českou
značkou opravdu vyrábějí u nás, 3/5 spotřebitelů přihlíží
k faktu, jestli je česká značka v rukách českého vlastníka.
Strach zákazníků ze škodlivého zboží
ČT 24 odvysílala rozhovor s ředitelem pro výzkum GfK Czech
Martinem Součkem o spotřebitelském chování v souvislosti
s šířením bakterie E. coli. GfK dlouhodobě sleduje spotřebitelské
nálady ve více než 100 zemích světa. Zjednodušeně lze říct, že ač
tyto kauzy obvykle rychle zapadnou a na nákupní zvyklosti mají
jen krátkodobý dopad, každý další případ přivolává pozornost
k otázce, zda je kontrola potravin prováděna dostatečně.
Dobře patrné to bylo např. u tzv. „německé dioxinové krize“ na
přelomu roku, kdy se německé domácnosti dočasně přiklonily
k bioproduktům, u nichž byly uvedeny spolehlivé informace
o původu.
Naše dítě
Dnešní rodiče své děti fyzicky trestají výrazně méně, než tomu
bylo u předchozí generace rodičů. Změnila se také skladba
prohřešků, u nichž rodiče považují fyzický trest za přijatelný
a za které jsou děti nejčastěji fyzicky trestány. Přesto je fyzický
trest stále považován za běžnou součást výchovy; jen třetina
rodičů se domnívá, že fyzický trest do výchovy nepatří. GfK
Czech realizovala na vlastní náklady výzkum pro Nadaci Naše
dítě, respektive pro její aktuální kampaň „Dejme zelenou
pozitivnímu rodičovství.“ Jejím smyslem je vyvolat veřejnou
diskuzi o výchově bez tělesných trestů.
Chystáme pro Vás zásadní změnu
EANy budeme od příštího roku snímat čtečkami
Nesplést se při zapisování EANu vyžaduje maximální pečlivost. Přitom existuje velice
jednoduchý a rychlý způsob, jak se ručnímu psaní vyhnout – snímat EAN pomocí čtečky
čárových kódů. Přestože zavedení nového systému vyžaduje nemalé investice, přinese
do budoucna mnoho výhod.
Co byste měli o zavedení čteček čárových kódů vědět:
 Jedná se o rychlejší, přesnější a jednodušší zápis EANů (čárových kódů): odpadne
ruční psaní EANů.
 Veškeré potřebné vybavení od nás samozřejmě dostanete po dobu spolupráce
zdarma.
 EAN na výrobku, který koupíte, se bude snímat čtečkou, která informace
automaticky pošle prostřednictvím mobilní sítě GPRS. Není tedy potřeba mít
počítač s připojením na internet ani žádné jiné vybavení.
 O přesném termínu zavedení i o všech podstatných podrobnostech Vás
budeme včas informovat.
Konec trápení s neúplným či nepřesným EANem
Každý měsíc zpracováváme více než 110 000 záznamů. Pro představu, kdybychom měli opravit jen
10 % EANů a každá oprava by zabrala jen 20 minut, strávili bychom tím 367 hodin, to je přibližně
měsíční pracovní doba dvou lidí!
CO SE DĚJE V PŘÍPADĚ ŠPATNĚ UVEDENÉHO / NEUVEDENÉHO EANU:
Výrobek se nepřiřadí v databázi ke správnému záznamu. Je potřeba ho RUČNĚ dohledávat
a záznam od domácnosti opravit. Cesty k nápravě jsou pracné a zdlouhavé, tím pádem i dost
nákladné. Úspěch přitom není vždy možné zaručit.
Možnosti nápravy:
 tzv. „store check“ – někdo musí projít obchody a najít příslušný výrobek
 vyhledáváme na internetu
 vyhledáváme v databázích ostatních skupin GfK (v cizině)
 snažíme se najít výrobek v naší databázi podle dalších údajů (indicií), které nám domácnost
uvedla
Přitom když elektronicky spolupracující domácnost napíše do e-deníku EAN správně, vyhledá se
daný výrobek v databázi a dost informací se vyplní z ní. Nemusíte pak tolik informací psát sami!
Skenováním čárových kódů ale naštěstí všechny starosti se zapisováním EAN odpadnou.
ZPRAVODAJ PANELU DOMÁCNOSTÍ
3
Správné znění minulé tajenky: NEJDE PROUD
Odměnu 400 bodů za správné vyluštění křížovky z minulého Zpravodaje získávají:
22242 I.Janusová, Liberec; 1795 M.Portyšová, Jevíčko; 22442 M.Loudová, Praha 8.
Gratulujeme!
Vyluštěnou tajenku nové křížovky očekáváme nejpozději do 30. 9. 2011, kdy proběhne slosování došlých správných
odpovědí o 3x 400 bodů.
ZPRAVODAJ PANELU DOMÁCNOSTÍ
4
Download

ZPRAVODAJ - Panel domácností