ZPRAVODAJ
PANELU DOMÁCNOSTÍ
1/2012
GfK - Growth from Knowledge
leden – duben 2012
Milí přátelé,
s blížícím se koncem roku se přiblížil i termín, kdy končí pracné ruční vypisování
EAN kódů. Od 1. ledna 2012 začneme snímat EAN kódy čtečkami. Ráda bych Vám
všem touto cestou poděkovala za velmi vstřícné reakce. Naprostá většina z Vás se
na čtečky těší. A i když je někteří očekáváte s mírným rozechvěním, z Vašich mailů
a dotazů, které nám voláte na Zelenou linku, je už teď jasné, že vše půjde celkem
hladce. Navíc Vám pomůže přehledný obrázkový manuál, který dostanete spolu
s čtečkou, a na webových stránkách najdete video, na kterém se můžete na celý
postup podívat.
Obdobné nadšení vyvolala zpráva o zavedení čteček do panelu domácností i mezi klienty, kteří údaje od
Vás využívají v čím dál větší míře. Podrobnosti najdete uvnitř magazínu.
Od nového roku se také můžete těšit na kvalitnější a dostupnější dárky v novém katalogu, chystáme
pro Vás i sezónní nabídky a odměny. Při přípravě jsme vycházeli z toho, co se Vám nejvíc líbí, o co máte
největší zájem.
Přelom roku je obdobím zamyšlení, bilancování a nových plánů. Přeji Vám, ať je pro Vás časem
příjemným, časem, kdy na chvilku zastavíte a ohlédnete se za vším dobrým, co Vám život přinesl.
Vaše
Eva Machovcová
Manažerka Panelu domácností GfK Czech
Zelená linka Panelu domácností
Vždy milé a vstřícné. Pavlínka Němcová, Míša
Arnoldová a Marcelka Chlapcová jsou tu pro
Vás!
Kdykoli se chcete na něco zeptat…
Kdykoli nám chcete něco říct…
Kdykoli si s něčím nevíte rady…
bezplatná linka: 800 222 888
Naše milé operátorky
Zleva: Pavla Němcová, Michaela Arnoldová, Marcela Chlapcová
Po - Pá 16.00 - 19.00 hodin
e-mail: [email protected]
www.paneldomacnosti.cz
ZPRAVODAJ PANELU DOMÁCNOSTÍ
1
Z NAŠICH VÝZKUMŮ
TELEGRAFICKY
Kategorie s výjimkami:
Někteří výrobci používají pro
různé příchutě jeden EAN, stává
se to např. u jogurtů. Prosím,
věnujte zadávání příchutí
pozornost, do obchodů putují
pouze ty nejoblíbenější.
Čtečky zvládáme s lehkostí:
Podrobný a přehledný obrázkový
manuál pomůže vždy, kdy
si nejste jistí. Dostáváte jej
společně se čtečkou. Na www.
paneldomacnosti.cz je také
instruktážní video, podívejte se,
jak snadné to je.
Jak poznáme
kvalitu?
Není pravda, že by nám Čechům na
kvalitě nezáleželo. Podíl těch, kteří
hledají kvalitu za přiměřenou cenu, a
to nejen u potravin, se zvolna zvyšuje.
Ne vždy se k nám ale dostanou cenné
informace z nezávislých spotřebitelských
testů. Z nedostatku jiných možností
se proto spoléháme na informace na
produktu nebo z reklamy. Nevěříme jim
ale tolik, jako nezávislým testům nebo
doporučení známých.
Některý z časopisů, které se na testování zaměřují, znají necelé
2/5 spotřebitelů a jen necelá čtvrtina se s logem „ověřeno testem“
setkala přímo u výrobku. S vážnějšími problémy se při nákupu setkává téměř 20 % lidí, nejčastěji jsou to potíže při nákupu potravin,
domácích spotřebičů a spotřební elektroniky.
Jako zaměstnanci propadáme
Přenos dat ze čtečky:
Probíhá automaticky pokaždé,
když čtečku vrátíte do základny.
Vracejte ji do základny pokaždé,
když skončíte s načítáním
čárových kódů. Nabije se a pošle
údaje, které jste nasnímali.
Stále dáváme 200 bodů:
Za doporučení známých do
panelu. Pokud je doporučíte,
zkontrolujte, prosím, jestli od
nás dostali podklady a jestli si
s jejich vyplněním vědí rady.
Drobná pomoc v začátku je
velmi cenná!
Webové stránky přehlednější:
Od nového roku chystáme
vylepšení webových stránek
www.paneldomacnosti.cz.
Snadněji se v nich zorientujete
a rychleji najdete, co budete
potřebovat.
2
ZPRAVODAJ PANELU DOMÁCNOSTÍ
I když starší ročníky podstatně lépe než mladí zvládají tlaky
a stres, které jsou s prací spojené, a to i přesto, že mívají vyšší odpovědnost, v porovnání s ostatními evropskými
zeměmi patříme jako zaměstnanci k nejhorším. Podíl vysoce angažovaných zaměstnanců (tedy těch, kteří cítí svůj
podíl na úspěchu firmy, pro kterou pracují, jsou oddaní a
ochotní u zaměstnavatele zůstat) je v České republice velmi
nízký, pouhých 10 %. Hůř je na tom z vyspělých zemí už jen
Nizozemsko (8 %). Na Slovensku je jich 14 %, v Polsku 12 %.
Vysoký podíl angažovaných zaměstnanců mají v Izraeli (29
%), v USA (28 %), v Kanadě (24 %) a ve Švýcarsku (22 %).
Představili jsme klientům
„In Home Scanning“
In Home Scanning je název pro nový systém
sledování spotřeby domácností, jehož součástí
je i zavedení čteček čárových kódů. Pro
klienty je totiž velmi důležité, že od nynějška
bude zpracování dat mnohem rychlejší a
že budou mít data od vás širší záběr. Počet
kategorií, které budou moci sledovat, bude
prakticky neomezený. Získají například mnohem detailnější pohled na spotřebu čerstvých
potravin. Výrobci i distributoři budou mít
díky rychlejšímu přístupu k informacím také
možnost lépe a včas řídit svoje marketingové
aktivity. Například budou moct rychleji vyhodnocovat efektivitu promo akcí.
TAJEMSTVÍ EAN KÓDU
Často se nás ptáte, co je to čárový kód.
Kde se vzal, jak se vlastně vytváří a jaké informace
obsahuje?
Podle Wikipedie je čárový kód (EAN) prostředek k automatizovanému sběru dat.
Je tvořen černotiskem vytištěnými pruhy (v některých novějších verzích kódu
mozaikou) definované šířky, umožňující přečtení pomocí technických prostředků
– čteček neboli scannerů.
Zkratka EAN znamená European Article Number. Nejčastější EAN kód a
pravděpodobně nejčastější čárový kód vůbec je EAN-13, který byl definován
standardizační organizací GS1.
V současné době je definováno přibližně 200 různých standardů čárových kódů.
EAN musí být v mnoha případech pro používání v komerční sféře registrovaný.
Organizace, které registruje čárový kód EAN a současně hlídá standardy tohoto
kódu je GS1 International. Tato je pro různé země lokalizována. V České republice vystupuje pod jménem GS1 Česká republika.
Konstrukce čárového kódu
Nositelem informace je
nejenom tištěná čára, ale
i mezera mezi jednotlivými
dílčími čarami. Krajní skupiny čar mají zvláštní význam – slouží jako synchronizace pro čtečky. Důležité
je i ochranné světlé pásmo
bez potisku před a za
synchronizačními čarami.
Z kódu EAN-13 lze zjistit
zemi původu výrobce nebo
způsob užití daného zboží.
Méně jsou používány kódy
EAN-8, které jsou vyhrazeny a používány pro menší
položky, na které je problém umístit 13místný kód,
jako jsou třeba cukrovinky.
A jaké byly vaše reakce na to, že nebudete muset vypisovat EAN kódy ručně?
Děkuju, už se na ní moc těším!
Tak to se těšim, že se s těma kódama už
nebudu muset vypisovat!
Tak to je výborný, a jak si tam budu moc
nahlásit, že pojedu na dovolenou?

A je to teda zadarmo?
Myslíte, že to zvládnu?

To jste mě dnes velice potěšila!
V EAN-13 jednotlivé symboly kódují 13 číslic, které jsou
rozděleny do čtyř částí:
Systémová číslice, první dvě nebo tři číslice, obvykle identifikují zemi, kde je
zaregistrovaný výrobce (nemusí označovat zemi původu výrobku).
Kód výrobce, skládající se ze čtyř nebo pěti číslic v závislosti na systémovém
kódu.
Kód výrobku, skládající se z pěti číslic
Kontrolní číslice. Je dopočítána pomocí funkce modulo 10 (jedná se tedy o tzv.
samodetekující kód).
Postup výpočtu (kód 8593026341407):
Sečtu číslice na lichých pozicích (8+9+0+6+4+4)=31
Přičtu součet číslic na sudých pozicích vynásobený třemi
((5+3+2+3+1+0)*3=42)
Tento součet zaokrouhlím na desítky nahoru (31+42=73) ⇒ 80
Kontrolní číslici získám odečtením 80-73 = 7
ZPRAVODAJ PANELU DOMÁCNOSTÍ
3
Správné znění minulé tajenky: NEJDE PROUD
Odměnu 400 bodů za správné vyluštění křížovky z minulého Zpravodaje získávají:
2947 Blanka Vernerová; 9433 Jaroslava Neuwirthová; 21373 Veronika Rovenská.
Gratulujeme!
Vyluštěnou tajenku nové křížovky očekáváme nejpozději do 31. 1. 2012, kdy proběhne slosování došlých správných
odpovědí o 3x 400 bodů.
ZPRAVODAJ PANELU DOMÁCNOSTÍ
4
Download

ZPRAVODAJ - Panel domácností