AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND A
OCEÁNIE
Lenka Pošepná
AUSTRÁLIE
Fyzická geografie:
HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST
Členité pobřeží
S, Z a J pobřeží: Indický oceán
Severní pobřeží
Západní pobřeží
Torresův průliv (odděluje Austrálii a Novou Guineu)
Carpentarský záliv
Arafurské moře
Timorské moře
Žraločí zátoka
Jižní pobřeží
Velký Australský záliv
Spencerův záliv
Bassův průliv (odděluje Austrálii od Tasmánie)
Fyzická geografie:
HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST
V pobřeží: Tichý oceán
Poloostrovy:
Korálové moře s Velkým bariérovým
útesem
Tasmanovo moře
Yorský
Ostrovy:
Tasmánie
Fyzická geografie:
VERTIKÁLNÍ ČLENITOST
Malá výšková členitost
Většina kontinentu:
PLOŠINY
Pohoří:
Velké předělové
Nejvyšší hora pevninské
části Austrálie Mt.
KOSCIUSCZO
Mac Donnellovo
Nejvyšší hora Mawson
Peak na Heardově
ostrově (Indický oceán
mezi Madagaskarem a
Antarktidou)
Fyzická geografie:
PODNEBÍ a vliv na vodnatost řek
ENSO (El Niño) – vznik tlakové výše nad
Filipínamy (každých 2-7 let)
Nedostatek srážek – nedostatečně vyvinutá
říční síť = vznik pouští:
Velká písečná poušť
Gibsonova poušť
Velká Viktoriina poušť
Simpsonova poušť
Fyzická geografie:
PODNEBÍ
Po obratník kozoroha – Tropické suché
klima
Od obratníku na J
VNITROZEMÍ: Subtropické suché klima
POBŘEŽÍ: Subtropické vlhké klima
Nejjižnější část Austrálie a Tasmánie –
Mírné klima
Fyzická geografie:
VODSTVO
Řeky:
Nejdelší: Murray
Darling
CREEK – občasné vodní toky (obdoba
afrických Vádí)
Jezera:
Eyreovo
Torrensovo
Fyzická geografie:
FAUNA A FLÓRA
S a SV pobřeží – Tropické deštné lesy
V pobřeží – Subtropické lesy
Vnitrozemí savany, polopouště, pouště
4/5 ENDEMICKÝCH druhů rostlin a živočichů
Místní druhy, které nežijí nikde jinde
Dlouhodobá oddělenost kontinentu – květena a
zvířena se vyvíjela samostatně
Většina endemických druhů je dnes ohrožena
Ztráta přirozeného prostředí
Zavlečené druhy z jiných částí světa
POLITICKÁ GEOGRAFIE
18. – 20. století: kolonizační snahy Velké Británie
Země Commonwealthu
Konstituční monarchie v čele s Alžbětou II.
Hl. město: Canberra
Federativní země (8 států)
Severní teritorium
Západní teritorium
Jižní teritorium
Viktorie
Nový Jižní Wales
Queensland
Hlavní město Canberra
Tasmanie
Socioekonomická geografie:
OBYVATELSTVO
20 milionů obyvatel
Původní obyv.: Aboriginové (dnes jen 2%)
Až v r. 1962 získali občanská práva a po té jim byla
navrácena některá území (zabavená v době kolonizace)
Imigranti:
přes 25% obyvatel se narodilo v zahraničí
Přes 130 000 osob se ročně přistěhuje do Austrálie
Evropané, Čína, Vietnam, Indie
MULTIKULTURALISMUS
Emigranti:
přes 50 000 osob se ročně vystěhuje, především do USA,
Evropy a Japonska
Socioekonomická geografie:
JÁDROVÉ A PERIFERNÍ OBL.
Jádro
JV pobřeží:
Brisbane
Sydney
Canberra
Melbourne
Adelaide
Perth, Darwin
Periferie
Pouště a polopouště
Socioekonomická geografie:
HOSPODÁŘSTVÍ
Hospodářské produkty jsou hojně využívány
pro export
Primární sektor:
Pěstování pšenice, ječmen, cukrová třtina, bavlník,
vinná réva
Sekundární sektor:
Těžební průmysl: bauxit, olovo, diamanty, železná
ruda, zlato, měď, stříbro, zinek, černé uhlí a uran
Zpracovatelský průmysl: hutnictví, strojirenství,
potravinářský a textilní (výrobky z vlny)
Socioekonomická geografie:
DOPRAVA
Velké vzdálenosti =
značné využití LETECKÉ
DOPRAVY (na mnohá
místa se jinak nelze
dostat)
Kvalitní železniční síť,
ale není příliž využívána
Silniční síť
Dálnice v jádrových
oblastech
Přes 40% silnic se
zpevněným povrchem
Zajímavosti
NP Uluru (stolové hory)
Sydney
Olympijské hry 2000
Opera
NOVÝ ZÉLAND
Fyzická geografie:
HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST
Stát je tvořen souostrovím
Největší ostrovy: Severní ostrov, Jižní
ostrov
Od sebe jsou odděleny Cookovým průlivem
Omývá ho: TICHÝ OCEÁN
Z – Tasmanovo moře
S – Fidžijské moře
Fyzická geografie:
VERTIKÁLNÍ ČLENITOST
Severní ostrov
Pohoří vulkanického původu
Jižní ostrov = JIŽNÍ ALPY
Tektonický původ
Nejvyšší hora: MT. COOK (3 753m n. m.)
Severní ostrov:
Jižní ostrov:
Mt. Ruapehu (2 797m n. m.)
Mt. Cook (3 753 m n. m.)
Vznik: sopečná činnost
Vznik: vrásnění
Fyzická geografie:
PODNEBÍ
Mírné klima
Jižní ostrov:
Srážkový stín Jižních Alp
V Jižních Alpách – vysoké množství srážek
Od J. Alp na východ – srážkový stín – málo
srážek
Mimořádně silné povodně
Fyzická geografie:
ROSTLINSTVO A ŽIVOČIŠSTVO
Lesy mírného pásu
Listnaté – smíšené – jehličnaté
Hodně vykácené a využívané jako postviny – už jen ¼
plochy
Endemické druhy:
Rostliny: stromové kapradiny, damaroň jižní (až 50m)
Živočichové:
„živoucí fosílie“ haterie novozélandská
Papoušek kea
Tučňák žlutooký
Pták kivi (národní symbol)
Pták moa (byl vybit již původními obyvateli)
Ohroženo zavleklými druhy (krysy, psy)
POLITICKÁ GEOGRAFIE
Jméno Nový Zéland dali souostroví jeho
objevitelé HOLANĎANÉ podle provincie
ZEELAND – „Přímořská země“
Commonwealth – pod nadvládou Britské
koruny
Severní ostrov
Hlavní město celého Nového Zélandu: Wellington
Velké město: Auckland
Jižní ostrov
Christchurch
Socioekonomická geografie:
OBYVATELSTVO
Původní obyvatelé Maoři
Imigrace: z Oceánie, Asie
¾ obyv. na Severním ostrově
Životní styl
dnes 14% obyv.
Především na Severním ostrově
Vyšší porodnost a horší sociální postavení
Většina obyv. žije v RODINÝCH DOMCÍCH
OSAMĚLÉ FARMY – surovinově soběstačné – komunitní
způsob života – nezávislí na společnosti
HOUSE-TRUCKER – člověk žijící v karavanu – nelpí na
majetku a pracují pouze příležitostně
Nízká kriminalita
Socioekonomická geografie:
HOSPODÁŘSTVÍ
I. sektor:
Dobré podmínky pro zemědělství
Pěstování ovoce: jablka, kiwi, vinná réva
Chov ovcí, skotu a jelenů
II. sektor:
Surovinová základna: ropa, zemní plyn,
uhlí, zlato, stavební materiály, železná ruda
Potravinářský průmysl, strojírenství
Socioekonomická geografie:
HOSPODÁŘSTVÍ
III. sektor: CESTOVNÍ RUCH
Příroda:
Jižní ostrov:
NP FIORDLAND
Fjordy, vodopády, ledovcová jezera, zasněžené
horské vrcholy
Ledovce
Severní ostrov:
NP TONGARIRO
Vulkanický reliéf
OCEÁNIE
SOPEČNÉ OSTROVY V TICHÉM OCEÁNU
MELANÉSIE
MIKRONÉSIE
POLYNÉSIE
MELANÉSIE
Moluky
Nová Guinea
Šalamounovy ostrovy
Vanuatu
Nová Kaledonie
Fidži
Od Austrálie ji odděluje KORÁLOVÉ moře
Od Nového Zélandu ji odděluje FIDŽIJSKÉ
moře
MIKRONÉSIE
Mariány
Mariánský příkop (10 924m hluboký)
Marshallovy ostrovy
Karibati
Od Filipín ji odděluje – FILIPÍNSKÉ
moře
POLYNÉSIE
Hawajské ostrovy
Tuamotu (Francouzská Polynésie)
Velikonoční ostrovy
Nový Zéland
Fyzická geografie:
KLIMATICKA A VEGETACE
Tropické podnebí
Vanou zde PASÁTY (vláha po celý rok)
Tropické deštné pralesy
Socioekonomická geografie:
OBYVATELSTVO
Původní obyvatelstvo – vzhledově i
kulturně odlišní
Nízká míra urbanizace
Papuánci
Negritové
Socioekonomická geografie:
HOSPODÁŘSTVÍ
I. sektor:
Tropické zemědělství: kokosovník, kaučukovník,
Rybolov
Lov perlorodek
Těžba dřeva
II. sektor: zlato, měď, kobalt, nikl
III. sektor: cestovní ruch, doprava letecká a
vodní
Download

AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND , OCEÁNIE.pdf