www.upes.cz
2010
Zásilkovna - generování balíků z Pohody
Základní popis
Výhody
Generuje XLS soubor, který je možno naimportovat do

Nemusíte zadávat do webových aplikací adresy ručně
webové aplikace Zásilkovna.cz. Generovat lze z agendy

Možnost rychlého generování bez GUI
vydaných faktur, výběr uděláte buď přímo v Pohodě. Jed-

Možnost posílat výsledný soubor na mail
noduše označíte “X” ty faktury, které chcete zahrnout do

Možnost úprav dle Vašich potřeb

Možnost zadat číselnou řadu(y), u které se mají zásilky
export pro dopravce.
načítat z Pohody

Jak to funguje
Bankovní účet příjemce dobírky
Volby

Výchozí stát — pokud není zadán
V Pohodě označíme symbolem "X" vydané faktury, pro

Odesílat emailem / ukládat na lokální disk
které se má vygenerovat soubor pro dopravce. Spustíme

Výchozí hodnoty pro dopravce
modul Zásilkovna (u verze E1 možno přímo z Pohody, u
ostatních verzí je možno spustit např. přes zástupce na
ploše). Program Vás vyzve k potvrzení uložení.
Toto řešení je vhodné všude tam, kde potřebujete rychle zadávat adresy pro dopravce. Vytvoření a import balíků
nezabere celkem vice než 3 minuty bez ohledu na počet zásilek. Pokud zasíláte již jen 5 balíků denně, bude toto
řešení pro Vás užitečným pomocníkem. Pro zásilkovnu již pracuje s verzí importů 4.0 Pro verze Pohody: MDB,
SQL, E1
Požadavky:
.NET FRAMEWORK 4.0
Firmadat s.r.o. | Havlíčkova 1280 | 765 02 Otrokovice | Czech Republic | tel.: +420 571 112 089 | upes.cz
www.firmadat.cz
Ukázka postupu vygenerování XLS
Následně po vygenerování XLS souboru již jen nahrajete do webové aplikace zásilkovna.
Firmadat s.r.o. | Havlíčkova 1280 | 765 02 Otrokovice | Czech Republic | tel.: +420 571 112 089 | upes.cz
www.firmadat.cz
Download

Zásilkovna - generování balíků z Pohody www.upes.cz