Žádost
o ukončení nebo další nepokračování účastnické smlouvy o poskytování služeb
elektronických komunikací uzavřené se společností T-Mobile Czech Republic a.s. z
důvodu přenesení telefonního čísla a vygenerování přenosového kódu, tzv. ČVOP
Účastník:
Jméno a Příjmení:
Adresa:
RČ:
Číslo OP:
V souvislosti se svou žádostí o přenesení telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb
elektronických komunikací tímto projevuji vůli směřující k ukončení nebo dalšímu
nepokračování smluvních podmínek níže specifikované účastnické smlouvy o poskytování
služeb elektronických komunikací uzavřené se společností T-Mobile Czech Republic a.s.,
se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
Specifikace přenášených telefonních čísel
Přenášené číslo/čísla
V
Podpis:
, dne
Download

Vzorová výpověď pro T-Mobile