Pomáháme
e-shopům růst
Implementace platební brány PayU pro e-shopy.
www.payu.cz
www.payu.cz
Obsah
1.
Obecné informace............................................................................................................................................................2
2.
Proces implementace platební brány PayU.........................................................................................................3
3.
Nákupní proces a uživatelsky přívětivá implementace..................................................................................7
Optimalizace nákupního procesu..............................................................................................................7
Navigace a vizualizace....................................................................................................................................7
Rychlost a konverze.........................................................................................................................................8
Vyšší počet konverzí může podpořit i funkční šablona....................................................................9
Informujte své zákazníky...............................................................................................................................9
www.payu.cz
1. Obecné informace
PayU je nejrychleji rostoucí společností mezi
těmi, které zprostředkovávají on-line platby
prostřednictvím platební brány v České Republice.
Zajišťuje komplexní platební služby spojené se
zpracováváním transakcí, a to nejen u nás,
ale i ve střední a východní Evropě.
Tato příručka má usnadnit e-shopům
a partnerům implementaci platební brány PayU
a pomoci k dosažení maximální konverze na
e-shopech (úspěšně zaplacené objednávky)
a zvyšovat tak jejich zisk.
Implementace platební brány probíhá v několika jednoduchých krocích:
registrace na
www.payu.cz
smlouva
technická
implementace
dle technické
dokumentace
IMPLEMENTACE PLATEBNÍ BRÁNY PAYU
spuštění
ostrého provozu
aktivace
platebních
metod dle
smlouvy
testovací platba
2
www.payu.cz
2. Proces implementace platební brány PayU
Zákazník
(e-shop)
PayU
obchodní oddělení
PayU
zákaznický servis
1. informace o PayU
www.payu.cz
1.
2. nezávazná registrace
vytvoření účtu PayU
(login a heslo)
3. kontaktuje vás
obchodní oddělení
6. login do účtu PayU
a založení SHOP a POS
4. příprava a zaslání
smlouvy a smluvních
podmínek
5. aktivace účtu
a testovací platby
7. podpis smlouvy
a zaslání do PayU
AML identifikace
8. nastavení nasmlouvaných
platebních metod na založený
POS a aktivace
9. testovací platba
10. ověření testovací platby,
aktivace a kontrola
Nezávazná registrace na https://www.payu.cz/manager/register?execution=e1s1
Tato registrace slouží k získání prvního kontaktu a registraci. Je důležité uvést firemní údaje podle
obchodního rejstříku a správné kontaktní informace.
2.
Obchodní oddělení PayU vás bude co nejdříve kontaktovat. Budou se dotazovat na povahu
vašeho podnikání, zda máte již existující webové stránky, jaký je váš plánovaný nebo skutečný
obrat a jaká je průměrná výše transakce.
2. 3.
Na základě tohoto rozhovoru vám připraví nabídku provizních hladin pro jednotlivé typy plateb.
Poté co je odsouhlasíte vám zašlou návrh smlouvy k podpisu.
3. 4.
Kopie smlouvy jsou odeslány i na zákaznický servis PayU, který zkontroluje údaje ve smlouvě oproti
vaší registraci. Pokud údaje souhlasí, může být zprovozněn váš PayU účet a bude možné nastavovat
potřebné parametry pro implementaci. Zároveň budete také moci využít funkce testovací platby.
Správně provedená testovací platba je nedílnou součástí implementace a bez ní není možné
implementaci úspěšně dokončit.
3
www.payu.cz
5.
Nyní se můžete přihlásit do účtu PayU a začít s implementací.
Nejdůležitější nastavení pro implementaci:
a) Obchod (Shop)
Zvolte Můj obchod > Přidat nový obchod
b) Pro nastavení hodnot nového POS budete potřebovat následující údaje:
• Přidání platebního místa
• Název platebního místa / označení obchodního oddělení, kterého se týká nastavení
• Popis / stručná charakteristika obchodního oddělení
• Chybná návratová adresa / url adresa, kam bude UŽIVATEL přesměrován, pokud se transakce nezdaří autorizovat
• Úspěšná návratová adresa / url adresa, kam bude UŽIVATEL přesměrován, pokud se prvotní autorizace transakce jeví jako úspěšná
• Adresa pro oznámení o statusu / url adresa, kam bude zasílána informace o změně statusu platby za použití metody POST
• Kódování / způsob kódování znaků
4
www.payu.cz
c) Jakmile máte přidaný POS, klikněte na něj v seznamu POS. Otevře se vám konfigurace platebního
místa. V této konfiguraci jsou některé velmi důležité údaje, které budete potřebovat pro implementaci
platební brány. Jedná se o tyto údaje:
Nyní můžete implementovat a provádět testovací transakce viz technická dokumentace
PayU na adrese: http://www.payu.cz/ke-stazeni
5
www.payu.cz
6.
Zkontrolujte smlouvu od PayU, podepište a odešlete na adresu:
PayU Czech Republic, s. r. o.
Karolinská 650/1
186 00 - Praha Karlín
Pokud je to vyžadováno, dodejte také požadované údaje o identifikaci firmy nebo fyzické osoby
podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu.
7.
Ve chvíli, kdy obdrží zákaznický servis PayU podepsanou smlouvu od Vás, znovu zkontroluje
údaje o firmě ve vašem účtu a přidá smluvené platební metody k vašemu seznamu POS za
smluvených podmínek. V seznamu POS to bude vypadat takto:
8.
Dokončete implementaci. Proveďte testovací platbu. Nesmí se zobrazovat žádné chybové hlášky.
Nahlaste úspěšné zakončení implementace zákaznickému servisu PayU pomocí kontaktního formuláře
ve vašem PayU účtu.
9.
Na základě úspěšné testovací transakce Vám budou Platební metody aktivovány na Vašem POS
a můžete obchodovat přes platební bránu PayU.
6
www.payu.cz
3. Nákupní proces a uživatelsky
přívětivá implementace
Podle některých studií online nákupního chování až 75 % kupujících opustí e-shop, aniž za zboží
zaplatí. Než totiž zákazník v e-shopu zboží koupí a zaplatí, je nucen proklikat se či projít celou řadou
mnohdy zbytečných úkonů.
Na vině je špatně nastavené ukončení nákupního procesu – takzvaný checkout. E-shop zákazníkovi
často nevědomě komplikuje cestu k dokončení nákupu, potvrzení objednávky a platbě. Proces bývá
zdlouhavý, nepřehledný, e-shop chce po zákazníkovi celou řadu věcí – nutí jej do registrace, vyžaduje
vyplnění osobních údajů. Správně nastavený checkout v kombinaci s okamžitým placením zboží
přitom výrazně přispívá k vyšší konverzi nákupu a tedy ke zvýšení objemu prodeje. Konverzí nákupu
rozumíme potvrzení objednávky a zaplacení zboží.
Optimalizace nákupního procesu
Celý nákupní proces by měl být ideálně nastaven
tak, aby vedl k jedinému cíli: úspěšnému
dokončení transakce, a tedy k zaplacení zboží.
Obecně platí zásada, čím je proces intuitivnější
a rychlejší, tím je menší pravděpodobnost,
že jej zákazník předčasně opustí.
Zjednodušení nákupního procesu vyžaduje
optimalizaci tří základních klíčových prvků:
navigace, vizualizace a rychlost.
Navigace a vizualizace
Zákazník má dnes při nakupování spousty příležitostí, jak vybrat pro něj tu nejlepší nabídku.
Využívá možnosti srovnávat zboží, třeba na Heureka.cz. Často proto během nákupu e-shop opouští,
aby porovnal parametry, ceny, reference a kvalitu různých obchodů. Proto je velmi důležité poskytnout
nakupujícímu co nejvíce informací přímo v e-shopu během nákupu a provést jej nákupním košíkem
(checkoutem) co nejrychleji.
Ideální checkout by měl mít má maximálně čtyři kroky. Odbavení zákazníka na jedné stránce má určitě
vyšší konverzi, ale pouze, pokud se v celém procesu dokáže zákazník dobře orientovat. Nutností je
navigační lišta, výrazná tlačítka pro pokračování, nebo možnost košík opustit a vrátit se zpět
k předchozímu kroku. Velkou výhodou pro zákazníka je možnost se vrátit přímo na popis produktu
nebo poskytnout možnost srovnat podobné produkty přímo v nákupním košíku.
7
www.payu.cz
Z pohledu nakupujících má e-shop vždy větší
věrohodnost, pakliže spolupracuje se známými,
a důvěryhodnými institucemi. Jakákoliv loga bank,
bezpečnostních systémů, certifikátů a poskytovatelů
platebních metod reprezentujících tuto kredibilitu
jsou vždy pro e-shop přínosem, a proto je ideální
je mít přímo jako součást procesu dokončení nákupu.
Zvyšuje to pocit bezpečí a důvěru k obchodu.
Neméně důležitým prvkem vizualizace jsou fotografie.
Kvalitní a dostatečně detailní fotografie kupovaného
produktu mohou snížit míru opuštění až o 20%.
Nejčastější důvod opuštění e-shopu bez dokončení
nákupu je však neúměrně vysoké poštovné. Pokud
není z jakýchkoliv důvodů možné cenu poštovného
snížit, snažte se prezentovat jeho předpokládanou
výši hned na začátku nákupního procesu.
Rychlost a konverze
Pro zrychlení celého nákupního procesu je dobré se soustředit na odstranění nadbytečných kroků
a bariér, které jej zákazníkovi znesnadňují. Sem patří například nutnost registrace a zadávání osobních
informací pro nákup. Umožnění nákupu bez registrace je zajímavým způsobem jak zvýšit počet
dokončených a zaplacených objednávek. Čím rychleji zákazníka provedeme nákupním košíkem,
tím vyšší konverzi nákupu dosáhneme.
Snad nejvíce podceňovaným a přitom nejlépe
dostupným způsobem pro optimalizaci nákupního
procesu jsou jednoduché a rychlé platby. Pro české
prostředí jsou relativně novým nástrojem, přitom
však klíčovým pro vyšší konverzi nákupu. Na rozdíl
od dobírky nebo standardního bankovního převodu
totiž zákazník před zaplacením neopouští e-shop.
K objednávce i platbě dochází v rámci jednoho
procesu: zákazník prochází e-shopem od rozhodnutí koupit až po zaplacení v krátkém časovém
úseku a samotná platba v případě rychlých on-line
plateb netrvá déle než pár sekund.
Naopak v případě dobírky nebo standardního
bankovního převodu se může stát, že si zákazník
nákup rozmyslí anebo nakoupí u konkurence.
Čím jednodušší je odbavení a platby, tím vyšší
konverze a obrat pro e-shop.
8
www.payu.cz
Vyšší počet konverzí může podpořit
i funkční šablona
Ukázka šablony platebních metod PayU
Již řadu let se věnujeme optimalizaci platebního
procesu. Na základě analýz nákupního chování
jsme vyvinuli funkční šablonu pro placení předem.
Šablona slouží e-shopům, které chtějí zvyšovat
konverzi nákupu pomocí rychlých online plateb.
Po dohodě s bankami jsme upravili vizualizaci
a popis platebních metod tak, aby byly pro
nakupující co nejvíce srozumitelné. Jejich řazení
je nastavené tak, aby byli nakupující nejdříve
směřováni na platbu rychlým převodem z jejich
banky a až poté na platbu kartou, která má vyšší
náklady na jednu transakci. Šablona je přehledná,
dobře čitelná a dá se umístit přímo na e-shop.
Informujte své zákazníky
Každý zákazník ocení, pokud je dostatečně informován o průběhu platby a samotném zaplacení za
zboží či služby. U platebních metod „Standardní bankovní převod“ a „Platba složenkou přes Českou
poštu“ PayU nabízí možnost aktivace služby pro zasílání e-mailů s údaji o platbě přímo na e-mail
zákazníkům. Díky tomu je zákazník ujištěn, že zadané údaje jsou správné a zároveň se tím snižuje
případná chybovost. Pokud máte zájem vyzkoušet si šablonu PayU, pak můžete navštívit náš
testovací e-shop na webové stránce: Payu.fcostry.cz
Součástí úspěšné implementace je také vložení loga nebo banneru PayU, které jsou
ke stažení na webu PayU na adrese http://www.payu.cz/ke-stazeni
Pro podrobnější informace neváhejte
kontaktovat náš tým obchodníků
a pracovníků zákaznické podpory.
Přejeme mnoho úspěšných transakcí
přes platební bránu PayU.
Pomáháme e-shopům růst!
9
Adresa: PayU Czech Republic, s. r. o. / Karolinská 650/ 1 / Praha 8, 18600
Telefon: 800 227 228 / e-mail: [email protected] / web: www.payu.cz / © PayU
Download

Pomáháme e-shopům růst